COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJulijan StrajnarOsebna bibliografija za obdobje 1936-2022

1967

1     SLOVENSKE ljudske pesmi [Zvočni posnetek] : [dokumentarni posnetki glasbeno-narodopisnega instituta v Ljubljani] / [izbor in komentar Valens Vodušek] ; [trnskripcije napevov Uroš Krek, Julijan Strajnar]. - Zagreb : Jugoton, [1967?]. - 1 gramof. plošča : 33 1/3 o/m, mono ; 30 cm + 1 knjižica ([8] str.) : 30 x 30 cm. - Ov. nasl. - Podnasl. z ov. - Avtorji komentarjev in transkripcij so navedeni v spremni knjižici. - "Vsi primeri predstavljajo magnetofonske posnetke Glasbeno narodopisnega inštituta, Ljubljana, na terenu v letih 1955-1966". - Vsebina: Bogdaj, bogdaj dobro večer (kresna koleda, Daljne njive, Bela krajina) ; Bogdaj, bogdaj dobro večer (kresna koleda, Preloka, Bela krajina) ; Na to streho rosa pala (kresna koleda, Stara lipa, Bela krajina) ; Prošal je prošal pisani vuzem (jurjevska koleda, Zilje Bela krajina) ; Lipaj ma na Banörina (lirska pesem, Učja/Uccea, Rezija, Italja) ; Sveti Sintilaudić (Učja/Uccea, Rezija, Italija) ; Sveta Krstinca bouna ležala (balada, Dane pri Ribnici, Dolenjsko) ; Spejvaj nama Katica (ljubezenska pesem, Žižki, Prekmurje) ; Zraslo mi je drejvo (legenda, balada, Gor. Bistrica, Prekmurje) ; Jaz idem ve jamo (mrliška pesem, Šalovci, Prekmurje) ; Eno dekle van z mesta gre (balada, Dol. Vreme, Primorsko) ; Ura j devet odbila (pesem nočnega čuvaja, Železniki, Gorenjsko) ; Semkej smo vsi pertekla (novoletna koleda, Železniki, Gorenjsko) ; Lan sem se oženu (šaljiva pesem, Zagorica (Dobrepolje), Dolenjsko) ; Se že svita bo den (ljubezenska pesem, Št. Danijel pri Prevaljah, Koroško) ; Bom zapustu Libuče (ljubezenska pesem, Št. Danijel pri Prevaljah, Koroško) ; Mene pa glavca boli (ljubezenska pesem, Luče v Savinjski dolini, Štajersko) ; Široko more i Dunaj (ljubezenska pesem, Špeharji, Bela krajina) ; Mindeš, Mindeš, velika vas (balada, Slavski laz, Kostelsko, Bela krajina) ; Fantič je hodiv daleč v vas (balada, Sp. Hrib pri kaminku, Gorenjsko) ; Sinoči sem slišal no ptičico pet (svatbena pesem, Osliševci, Štajersko) ; Pa je bla ohcet v Kangalileji (svatbena pesem, Zagorica (Dobrepolje), Dolenjsko). - LPY-V-682 Jugoton. - 31867-1967 Jugoton. - 30867-31867 Jugoton. - 784.4(497.4)(086.72). - 398.8(497.4)(086.72). - COBISS.SI-ID 9797640


1969

2 STRAJNAR, Julijan    Slovenske ljudske pesmi na gramofonskih ploščah / Julijan Strajnar. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 10, št. 4 (1969), str. 3-5. - 398.8(497.4). - COBISS.SI-ID 16819501


1970

3     SLOVENSKE ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007> (v Ljubljani : Delo). - Zv. <1-5> : note, zvd. ; 29 cm. - Od leta 2007 založnik Založba ZRC, ZRC SAZU. - Kazala. - Dosedanja vsebina:. - Knj. 1: Pripovedne pesmi. 1 / uredila Zmaga Kumer ... [et al.] ; [notograf Viktor Pokorn]. - 1970 (v Ljubljani : Delo, 1971). - XXVIII, 439 str. - Notes for non-Slovene readers: str. 463-437. - Knj. 2: Pripovedne pesmi. 2 / uredili Zmaga Kumer, Milko Matičetov, Valens Vodušek ; [notografija Marina Polanc]. - 1981 (Ljubljana : Delo). - XIII, 670 str. - Bibliografija: str. VIII-XI. - Abstracts of the song-legends in this book. - Knj. 3: Pripovedne pesmi. 3 / uredili Marko Terseglav ... [et al.] ; [notografinja Marina Polanc]. - 1992 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - XIII, 493 str. - Bibliografija: str. IX-XI. - Abstracts of the legens and social songs in this book. - Kazalo pesmi po krajih in pokrajinah in kazalo zapisovalcev / Sinja Zemljič-Golob. - Knj. 4: Pripovedne pesmi. 4 / uredili Marjetka Golež ... [et al.] ; [notografija Boštjan Perovšek]. - 1998 (v Ljubljani : "Jože Moškrič"). - XII, 849 str. - Bibliografija: str. IX-XII. - Notes for non-Slovenian readers: str. 835-836. - Abstracts of the songs in this book. - Knj. 5: Pripovedne pesmi. 5 / avtorji in uredniki Marjetka Golež Kaučič ... [et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Ivančna Gorica : Impress) . - 955 str. - 600 izv. - Notes for non-Slovenian readers / Marjetka Golež Kaučič, Marko Terseglav: str. 917-922. - Summaries. - Bibliografija: str. 9-12. - ISBN 961-213-053-1 (knj. 4). - ISBN 978-961-254-004-3 (knj. 5, ZRC SAZU) : 77 EUR. - 398.8(497.4). - 398.8(497.4)(04). - COBISS.SI-ID 18369025
4 STRAJNAR, Julijan    Slovenske ljudske pesmi na gramofonskih ploščah / Julijan Strajnar. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 11, št. 4 (1970), str. 38-39. - 398.8(=163.6). - COBISS.SI-ID 16782381


1971

5 STRAJNAR, Julijan    Razstava ljudskih glasbil / Julijan Strajnar. - Rubrika: Prireditve in razstave. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 12, št. 3 (1971), str. 25-26. - 39(497.4)(064). - 681.81(497.4)(064). - COBISS.SI-ID 16724525
6 STRAJNAR, Julijan    Slovenske ljudske pesmi na gramofonskih ploščah / Julijan Strajnar. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 12, št. 4 (1971), str. 33. - 398.8(=163.6). - COBISS.SI-ID 16686381


1972

7 STRAJNAR, Julijan    La cornemuse chez les Slovènes / par Julijan Strajnar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 104. - V: Alpes orientales. 6, Acta sexti conventus de ethnographia alpium orientalium tractantis, Tusciae (Helvetia) ab 25. ad 28. V. 1970 / redegit Robert Wildhaber. - München : R. Trofenik, 1972. - Str. 99-104. - 681.81(497.4):39. - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 8444973
8 KUMER, Zmaga    Slovenska ljudska glasbila in godci / Zmaga Kumer ; [zvočni primeri Julijan Strajnar ; risbe izdelal Franc Feldin]. - Maribor : Obzorja, 1972 (Maribor : Mariborski tisk). - 114 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 gramof. plošča. - Summary: Slovene folk instruments and village musicians / English translation by B. P. Moll. - 681.81:39(497.4). - 785.071.2:39(497.12). - COBISS.SI-ID 36109056


1974

9 AKADEMSKA folklorna skupina France Marolt    Slovenski ljudski plesi in pesmi [Zvočni posnetek] / AFS France Marolt ; [izbor Mirko Ramovš in Julijan Strajnar ; [glasb. prir. Matija Tomc ... [et al.] ; glasbeno vodstvo Tončka Marolt, Matjaž Ponikvar, Julijan Strajnar ; tekst Mirko Ramovš ; fotografije Milan Štrukelj ; likovna oprema Bronislav Fajon ; snemalec Sergej Dolenc]. - Maribor : Obzorja ; Ljubljana : Helidon, p 1974. - 1 gramof. plošča (44 min, 37 sek) : 33 1/3 o/m, stereo, mono ; 30 cm. - Ostali naslovi: Bela krajina, Prekmurje, Koroško, Rezija, Gorenjsko, Primorsko, Vzhodno Štajersko. - Vsebina: Izrasla je kopinja ; Svatsko kolo ; Lepa Anka ; Hruške, jabuke, slive ; Tkalečka ; Drmač ; Sotiš ; Šoštarska ; Svatbeni rejc ; Svatbena polka ; Ta šolbaška ; Žuana Štiglarja wyža ; Da göra ta Banërina (pesem) ; Pojti mi dö po Lipje ; Ta pustawa ; Ta ka se lüpje trikrat ; Ta poskočna ; Ohcetna polka ; Ples s pogačo ; Nevestina polka ; Ples z majoliko ; Starinski marš ; Stu ledi ; Mafrina ; Srečno, srečno ljubca moja (pesem) ; Dopaši ; Stara polkica ; Štajeriš ; Mašjerjanka ; Šla bom na goro visoko (pesem) ; Kosmatača ; Polka ; Šamarjanka ; Po zelenoj trati ; Čindara ; Kalamajka. - FLP 03-005 Helidon. - 784.4(497.4)(086.72). - 398.8(497.4)(086.72). - 78.085.7(497.4)(086.72). - COBISS.SI-ID 251479552


1975

10 STRAJNAR, Julijan    Prva vseruska znanstvena konferenca o ljudskih instrumentih in ljudski instrumentalni glasbi / Julijan Strajnar. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 15, št. 5 (1975), str. 21. - 781.7(063). - COBISS.SI-ID 16250157


1977

11     BENEŠKA Slovenija - danes [Zvočni posnetek] : ljudska, zborovska in umetna pesem / [zabeležila na terenu, pripravila posnetke in sodelovala pri izboru Vesna Čehovin in Rihard Lahajner ; svetovalec in spremna beseda Julijan Strajnar]. - Ljubljana : RTV, [1977]. - 1 zvočna kaseta : mono. - Izvajalci: Oktet Nadiški puobi, zborovodja Giuseppe Chiabudini, Septet žensk KD Rečan, zborovodja Antonio Qualizza, Mešani zbor Sv. Lenart - S. Leonardo, zborovodja Avgust Ošnjak, Moški zbor KD Rečan, zborovodja Antonio Qualizza, Mešani zbor Barnas-Vernasso, zborovodja Nino Špekonja, Mešani zbor KD Rečan, zborovodja Antonio Qualizza, Francesco Bergnach-Checco, glas in kitara. - Vsebina: An jes sem muzikant ; Tam gori za našo vasjo ; Imel sem tičico ; Vsi so pušij bieli ; En hribček bom kupil ; Venček narodnih ; Stoji, stoji lipica ; Sjekaj, sjekaj smrečico ; Šuolnar pod lipo tam sedi ; Stopimo na dan ; Hostnik ; Jest bom šu na planine ; Vince rumeno ; Tam na puojcu ; Tam za turšikm gričem ; Stupienijo za stupienijo ; Zima je nazaj prišla. - KD 0517 RTV Ljubljana. - 784.4(450.361=163.6)(086.742). - COBISS.SI-ID 251707648
12     BENEŠKA Slovenija - včeraj [Zvočni posnetek] : ljudsko izročilo / [zabeležila na terenu, pripravila posnetke in sodelovala pri izboru Vesna Čehovin in Rihard Lahajner ; svetovalec in spremna beseda Julijan Strajnar]. - Ljubljana : RTV, [1977]. - 1 zvočna kaseta (ca 40 min) : mono + 1 zgibanka. - Beneška Slovenija včeraj in danes / Julijan Strajnar: zgibanka. - Besedilo zgibanke v slov. in it. - Vsebina: Moj puobič je z doljnega kraja ; Po vrt špancira ; Mlad mladenič po cesti pride ; Ena tička j'spriletela ; Bom šla na goro visoko ; Noč, ponoč je slanca padla ; Rožce po poljci ; Šuolnar pod lipco tam sedi ; Čez ore, čez gmajne ; Ko so fanti proti vasi šli ; Po vrhu bo prišla ; Ljubca moja ; Jure Tule ; Rožmarin se je posušu ; Gor in dol po sred vasi ; Ljepa Štajerska dežjela ; Jaz sem šu po edni poti ; Dekle je po vodo šla ; Povrni se barčica moja ; Pandeljek se približuje ; Otroške ; Pripoved o ptičih ; V hribih tja ; Štajarska ; Polka. - KD 0516 RTV Ljubljana. - 784.4(450.365=163.6)(086.742). - COBISS.SI-ID 50981121
13 STRAJNAR, Julijan    Opomba k opombi : polemika / Julijan Strajnar. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 17, št. 1 (1977), str. 14. - 39(497.4). - COBISS.SI-ID 16070445


1978

14     ETNOLOGIJA in sodobna slovenska družba : 3. posvetovanje Slovenskega etnološkega duštva, Brežice, Posavski muzej, 7. in 8. junij 1978. - ilustr. - Bibliografske opombe. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 18, št. 2 (1978), str. 25-49. - 39(=163.6)"1978"(063). - COBISS.SI-ID 15138093
15 STRAJNAR, Julijan    Ljudska glasba na Krasu / Julijan Strajnar. - V: Jadranski koledar. - ISSN 1124-6529. - (1978), str. 154-159. - 781.7(497.4 Kras). - COBISS.SI-ID 12275506
16 STRAJNAR, Julijan    Pretirani sentimentalizem? / Julijan Strajnar. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 18, št. 1 (1978), str. 20. - 398. - COBISS.SI-ID 15104045


1979

17     SLOVENSKA glasba Porabje [Zvočni posnetek] = Slovene music Porabje : [zvočni primeri izvirne ljudske glasbe] : [a selection of original recordings of folk music] / [izbor in spremna beseda Julijan Strajnar]. - Maribor : Obzorja ; Ljubljana : Helidon, p 1979. - 1 gramof. plošča : 33 1/3 o/m, stereo, mono ; 31 cm + 1 knjižica ([12] str.). - Vzporedni nasl. in podnasl. z ov. - "Posnetki in fotografije: Sekcija za glasbeno narodopisje, ISN, SAZU". - Vsebina: Hod' Marija z menof ; Jas bom jedne citre küpo ; Tou staro navado ; Mari, Mari, Marika ; Sejaj žito no pšenico ; Če bi jas bejla fčejlica ; Kranci, Rovanci ; Edna ftica priletejla ; Naredi mi lubica pušlic ; Zeleni se trafca skraj Dunaja ; Micka vu püngradi roužce bare ; Pojaj mi, pojaj, čeren kous ; Jas pa edno lubico man ; Sestrica stani, na pašo boš šla ; Da listje dol kaple ; Nouk sam se šetala ; Po cest' mi gre jen mladi fant ; Fantiček v osemnajsetom leti ; Po loug mi lejče. - FLP 03-008 Helidon. - 784.4(439=163.6)(086.72). - 398.8(439=163.6)(086.72). - COBISS.SI-ID 9951496


1980

18 RAMOVŠ, Mirko    Plesat me pelji : plesno izročilo na Slovenskem / Mirko Ramovš ; [kinetograme narisal Bruno Ravnikar ; notografiral Ivan Jeraša ; ilustriral Savo Sovre]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1980. - 415 str. : ilustr. ; 25 cm. - 1.000 izv. - Kazala. - Summary / v angleščino prevedla Anne Susan Pechey. - Poročila: Folklorist 1980 št.2 str.30. - Marko Terseglav, Glasnik SED št.2 str.79. - Zmaga Kumer, GM 4.IV.1979/80 št.7 str.9. - Julijan Strajnar, Traditiones št.13 str.206-208. - i.s. [Joško Šavli], Zaliv 1980 št.3/4 str.305-307. - M.B. [Meta Benčina], Delo 9.IV.1980 št.84 str.8. - 394.3(497.4). - 784.4.085(497.4). - COBISS.SI-ID 20092160
19     PLESAT me pelji [Zvočni posnetek] : [zvočni primeri slovenskih ljudskih plesov] / izbor in priredbe Julijan Strajnar. - Ljubljana : RTV, [1980] (Ljubljana : ZKP, RTV). - 1 zvočna kaseta (ca 30 min). - Dodatek k nasl. na embalaži. - Vsebina: Prvi rej ; Mazurka ; Ta plazina ; Ta lepi moj črni potok ; Ta potrkana ; Rezka ; Ja sam sirota ; Carska kasa ; Štajeriš ; Požugana ; Šuštarska ; Mrzulin ; Abrahama gredo ; Ajnc polka ; Zibenšrit ; Ta potovčka ; Dopaši ; Stara polkica ; Tkalečka ; Točak ; Šamarjanka ; Po zelenoj trati ; Ples iz Trente ; Pobreška polka ; Fruške, jabuke, slive. - KD 0660 RTVL. - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 300501760


1981

20 MATIČETOV, Milko    Resia : bibliografia ragionata (1927-1979) / Milko Matičetov. - Udine : Graphik studio, 1981. - 39 str. ; 24 cm + popravki. - Kazalo. - Poročila: Križnar Naško, Goriški letnik 1982 str.245-247. - M[artin] Jevnikar,Mladika 1981 št.10 str.ov. - Pavle Merku, PDk 20.XII.1981 št.299 str.6. - Paolo Petricig, Novi Matajur, 15.II.1982 št.3 str.2. - Marijan Brecelj, Primorska srečanja 1982 št.32/33 str.150-152. - Julijan Strajnar, Traditiones 1986 št.15 str.283. - 015(453.18=863). - COBISS.SI-ID 18495744


1982

21 STRAJNAR, Julijan    Izseljenstvo - osebne izkušnje in opažanja / Julijan Strajnar. - ilustr. - Povzetek v ang. jeziku. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 22, št. 3 (1982), str. 84, 89-92. - 39:314.743(=163.6). - 929 Strajnar J. - COBISS.SI-ID 14663725
22     PREJELI smo ___ / Julijan Strajnar. - ---> ... prevod iz nemških "medicinskih" knjižic, Lublana tega 12. Prosenza 1827. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 22, št. 2 (1982), str. 56. - Letn. 22, št. 3 (1982), str. 97. - Letn. 23, št. 1 (1983), str. 23-24. - 615.89(497.4):39. - COBISS.SI-ID 14373677


1983

23 BOGOVIČ, Alenka, 1953-    Slovenci v Franciji / Alenka Bogovič, Borut Cajnko ; [prevod povzetka avtorja]. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja, 1983 (Ljubljana : Partizanska knjiga). - 158 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 12). - 700 izv. - Bibliografija: str. 146-149. - Résumé. - 325.252(44=163.6)(091). - COBISS.SI-ID 5541120


1984

24 STRAJNAR, Julijan    Ljudska glasba v radijskem programu / Julijan Strajnar. - Résumé. - V: Rad XXIII kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Slavonski Brod 1976 / [glavni urednik Zoran Palčok]. - Zagreb : Savez udruženja folklorista Jugoslavije ; Društvo folklorista Hrvatske, 1981. - Str. 317-320. - 784.4:398.8(=163.6). - COBISS.SI-ID 7652653
25 STRAJNAR, Julijan    Mirko Ramovš, Plesat me pelji. Plesno izročilo na Slovenskem ... Ljubljana 1980 / Julijan Strajnar. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 13 (1984), str. 206-208. - 394.3(497.4). - COBISS.SI-ID 15382317
26 STRAJNAR, Julijan    Objavljanje ljudske glasbe v teoriji in praksi / Julijan Strajnar. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 13 (1984), str. 167-170. - 784. - COBISS.SI-ID 15365165
27 STRAJNAR, Julijan    Problemi prilagajanja tradicionalnih oblik sodobnemu odrskemu izvajanju / Julijan Strajnar. - Povzetek v ang. jeziku. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 24, št. 3 (1984), str. 52-53. - 398.8(497.4). - COBISS.SI-ID 14849069


1985

28     PRITRKAVANJE [Zvočni posnetek] : [zvočni primeri izvirne ljudske glasbe] : [a selection of original recordings of folk music] / [izbor, spremna beseda in transkripcije Julijan Strajnar ; slika na ovitku Egon Kaše ; oblikovanje Vera Zupanc ; notografirala Tatjana Nartnik]. - Maribor : Obzorja ; Ljubljana : Helidon, p 1985 (Zagreb : Jugoton). - 1 gramof. plošča : 33 1/3 o/m, stereo ; 30 cm + 1 knjižica ([24] str.) : 30 x 30 cm. - (Slovenska glasba = Slovene music). - Podnasl. z ov. - Spremno besedilo v slov., ang., nem. in franc. - "Posnetki: Sekcija za glasbeno narodopisje, ISN, ZRC, SAZU". - Vsebina: Brez naslova (Col, Primorsko) ; Oberštajer, Po starem (Dolina pri Trstu, Primorsko) ; Banovec (Bazovica pri Trstu, Primorsko) ; Svetogorska (Vrtojba, Primorska, Kras) ; Škofove (Mengeš, Gorenjsko) ; Navadna sedem (Hraše, Gorenjsko) ; Brez naslova (Grad, Prekmurje) ; Počasen polh (Šmihel nad Mozirjem, Štajersko) ; Hiter polh (Šmihel nad Mozirjem, Štajersko) ; Vasermarš po anfek (Šentvid pri Stični, Dolenjsko) ; Petka (Brezovica, Notranjska) ; Po pet (Šentvid pri Stični, Dolenjsko) ; V štiri (Žabnica, Gorenjsko) ; Potresavka (Žiri, Gorenjsko, Notranjsko) ; V enajst (Brestanica, Štajersko) ; Bejšbaba, Iz Mercinove knjige, Radecki (Dob, Gorenjsko) ; Po pet (Račna pri Grosupljem, Dolenjsko) ; Mercinova brez takta (Vipava, Primorsko) ; Počasna dve (Polica, Dolenjsko) ; Od sv. Ivana (Bolunjec pri Trstu, Primorsko) ; Brez naslova (Zgornje Gorje, Gorenjsko) ; Sedmica (Brezovica, Notranjsko) ; Škofova v dva, V enó (Cerklje, Gorenjsko) ; Večerni zvon (Hraše, Gorenjsko) ; Brez naslova (Grad, Prekmurje) ; Sedmak (Ragegunda nad Mozirjem, Štajersko) ; Jurčič (Šentvid pri Stični, Dolenjsko) ; Loška (Goče, Primorsko) ; Ta kruljava (Žiri, Gorenjsko, Notranjsko) ; Kahnetov (Višnja gora, Dolenjsko) ; Papeževa (Žiri, Gorenjsko, Notranjsko) ; Po pet (Pungert, Dolenjsko) ; Radgunšek (Šmihel nad Mozirjem, Štajersko) ; V dva, V osem (Brestanica, Štajersko) ; V tri (Brestanica, Štajersko) ; Bejšbaba (Grosuplje, Dolenjsko) ; V eno počez (Komenda, Gorenjsko). - FLP 03-013 Helidon. - 784.4(497.4)(086.72). - 398.8(497.4)(086.72). - 780.8:790.633.133(086.72). - COBISS.SI-ID 251867648


1986

29 STRAJNAR, Julijan    Alenka Bogovič, Borut Cajnko, Slovenci v Franciji. Ljubljana 1983 / Julijan Strajnar. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 15 (1986), str. 286. - 39(=163.6). - 314.743(=163.6)(44). - COBISS.SI-ID 15493933
30 STRAJNAR, Julijan    Catalogo registrazioni delle tradizioni populari degli Sloveni in Italia = Seznam posnetkov ljudskega izročila Slovencev v Italiji : 1962-1986 / [testi e redazione Julijan Strajnar]. - Malborghetto : Museo Etnografico ; [s. l.] : Communità Montana Canal del Ferro - Valcanale - Pontebba ; Ljubljana : Sekcija za glasbeno narodopisje ISN ZRC SAZU, [1986]. - 117 str. ; 30 cm. - Strojep. avtogr. - Glosar vzporedno slov., it. in angl. besedilo. - 398(450.36=863):086.7(083.8). - COBISS.SI-ID 13934592
31 STRAJNAR, Julijan    Godčevske viže / Julijan Strajnar ; [uredila Meta Benčina ; notografiral Janko Čeh ; prevod v angleščino Lidija Bertoncelj]. - Ljubljana : Folklorist, 1986 (Ljubljana : Tiskarna Kresija). - 88 str. : ilustr., note ; 23 cm. - Izšlo kot št.1-2 revije Folklorist leta 1986. - 1.200 izv. - Bibliografija: str.87-88. - COBISS.SI-ID 8687616
32 STRAJNAR, Julijan    Il violino in Val di Resia: repertoario, prassi esecultiva, ruolo dei suonatori / Julijan Strajnar. - V: Metodi e ricerche. - ISSN 0394-6460. - Letn. 5, št. 2 (1986), str. 23-40. - COBISS.SI-ID 3186253
33 STRAJNAR, Julijan    Milko Matičetov, Resia. Bibliografia ragionata 1927-1979 ... Udine 1981 / Julijan Strajnar. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 15 (1986), str. 283. - 016:908(450.365 Rezija)(049.3). - COBISS.SI-ID 15479853
34 STRAJNAR, Julijan    Problemi prilagajanja tradicionalnih olik[!] sodobnemu odrskemu izvajanju / Julijan Strajner. - Resumé. - V: Zbornik od XXXI kongres na Sojuzot na združenijata na folkloristite na Jugoslavija, Radoviš 1984 / urednici Cvetanka Organđieva, Tanas Vražinovski. - Skopje : Sojuz na združenijata na folkloristite na Jugoslavija, 1986. - str. 553-556. - 784.4. - COBISS.SI-ID 6788397
35 KURET, Niko    Slovenska koledniška dramatika / Niko Kuret ; napeve uredil Julijan Strajnar ; [notografirala Marina Polanc]. - Ljubljana : Slovenska matica, 1986 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 277 str., [22] str. pril. : ilustr., note ; 25 cm. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 263-268 in na dnu str. - Zusammenfassung. - Kazala. - 398.541(497.4). - 398.332.41/.42(497.4). - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 16524801
36 STRAJNAR, Julijan    Vloga ljudske glasbe med narodnoosvobodilnim bojem / Julijan Strajnar. - Note. - Résumé. - Bibliografija. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 15 (1986), str. 181-189. - 781(497.4)"1941/1945":398. - COBISS.SI-ID 15423021


1987

37 RAMOVŠ, Mirko    Etnomuzikološka podoba hribovske vasi Paka / Mirko Ramovš, Julijan Strajnar. - V: Kruh in politika / uredila Duša Krnel-Umek in Zmago Šmitek. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1987. - (Način življenja Slovencev v dvajsetem stoletju). - str.559-599. - 39(497.12 Paka pri Vitanju). - COBISS.SI-ID 27709184
38 STRAJNAR, Julijan    Godci in godčevstvo na Slovenskem / Julijan Strajnar. - Ilustr. - Besedilo v slov in angl. prevod. - V: Slovenski koledar (Ljubljana). - ISSN 0352-1575. - 1988 (1987), str. 48-55, 210-213. - 78:39(=163.6). - COBISS.SI-ID 9680685
39 STRAJNAR, Julijan    Rezijanska citira / Julijan Strajnar. - Ilustr. - Résumé. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 16 (1987), str. 255-271. - 39(450.365=163.6):78. - COBISS.SI-ID 5579565


1988

40 STRAJNAR, Julijan    Citira : la musica strumentale in Val di Resia = inštrumentalna glasba v Reziji / Julijan Strajnar ; [prevedla, traduzioni di Jelena Strajnar (in ital., v it.) e, in Matjaž P. F. Krainer (in angl., v angl.) ; notografija, notografia di Bruno Rossi]. - Udine = Videm : Pizzicato ; Trieste = Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1988 (Videm : Designgraf). - 253 str. : ilustr., portreti, note ; 25 cm. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - V okviru raziskovalnega programa Sekcije za glasbeno narodopisje Inštituta za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. - Bibliografija: str. 249. - Summary. - - - Citira : la musica strumentale in val Resia : inštrumentalna glasba v Reziji. - Udine : Edizioni Musicali Pizziato, [1988]. - 1 kaseta. - ISBN 88-7736-101-8. - 398(450.365=163.6). - COBISS.SI-ID 7514880
41     CONCERTO per il 150° anniversario del Gruppo folkloristico "Val Resia" = Koncert ob 150. letnici folklorne sklupine "Val Resia" : Gruppo folkloristico "Val Resia" : Rozajanska kulturska hiša, Varcota, Resia, 28. 10. 1988 / [a cura di, pripravil Julijan Strajnar ; traduzioni, prevodi Pavle Merkù]. - [Resia] : Gruppo folkloristico "Val Resia", 1988 (S. l. : Designgraf). - [28] str. ; 22 cm. - Ov. nasl. - Vzporedno it. in slov. besedilo. - 398.8:785.74(450.365=186.6). - COBISS.SI-ID 9189100
42     GODCI iz Rezije [Zvočni posnetek] = Gruppo folkloristico val Resia. - Ljubljana : Druga godba, 1988. - 1 zvočna kaseta (ca 42 min) : stereo + 1 zgibanka ([8] str.). - (Live folk music). - Zgibanka vsebuje spremno besedilo Julijana Strajnarja. - Godci iz Rezije: Silvio Buttolo, citira, glas, Elio Micelli, citira, glas, Antonio Buttolo, bunkula. Plesalci in pevci: Dino Valente, Luigia Negro, Nevio Madotto, vodja Luigi Paletti. - Vsebina: Právi mi no právico ; Ta Zagátina ; Poti mi do po Lipje ; Ta Lípavska ; Ta Osójska ; Ta črni patók ; Ta medvédava ; Ta Kucërina ; Ta Šólbaška ; Ta pústava ; Ta Čalabásova ; Ta emigrántava ; Ta ta pod štígla ; Ta koškrítava ; Dö s te biske ásëne ; Lipa ma Marica. - DG 005 Druga godba. - 784.66(086.742). - COBISS.SI-ID 6548537


1989

43 STRAJNAR, Julijan    Godčevske viže / Julijan Strajnar ; [uredila Meta Benčina ; notografiral Janko Čeh ; prevod v angleščino Lidija Bertoncelj]. - Ponatis. - Ljubljana : Folklorist, 1989 (Ljubljana : Tiskarna Kresija). - 88 str. : ilustr., note ; 23 cm. - Izšlo kot ponatis št.1-2 revije Folklorist iz leta 1986. - 600 izv. - Bibliografija: str. 87-88. - Vsebina: Spremna beseda / Meta Benčina ; Godci in godčevstvo na Slovenskem ; Godčevske viže / Julijan Strajnar. - 394.3. - COBISS.SI-ID 8688128
44 STRAJNAR, Julijan    Kulturološka podoba delavske kolonije 1. maj - Terezija - Trbovlje : diplomska naloga / Julijan Strajnar. - Ljubljana : [J. Strajnar], 1989. - 115 f. : ilustr. ; 30 cm. - Mentor Slavko Kremenšek. - Bibliografija: f. 2 in na pril. - Univ. Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo. - COBISS.SI-ID 2249606
45     LEPA Ane govorila --- : prvi zvočni posnetki v Beli krajini / za tisk pripravil Julijan Strajnar ; [notografiral Srečko Grum ; prevod v angleščino Lidija Bertoncelj ; fotografije Alojz Cvitkovič, Pavle Reznič]. - Ljubljana : Združenje folklornih skupin Slovenije : Odbor za folklorno dejavnost pri predsedstvu Zveze kulturnih organizacij Slovenije, 1989 (Novo mesto : Tiskarna Novo mesto). - 99 str. : ilustr., note ; 23 cm. - (Folklorist. leto 10, št. 1/2). - Nasl. v kolofonu: Lepa Mare govorila ---. - Besedilo v slov. in angl. prevod. - 2.000 izv. - 784.4(497.12-13). - 398.8(497.12-13). - COBISS.SI-ID 8074754
46 VODUŠEK, Valens    Pogovor z dr. Valensom Voduškom / spraševal je Julijan Strajnar ; besedilo je za objavo pripravil Naško Križnar. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 29, št. 1/2 (1989), str. 1-9. - 929 Vodušek V. - 398(497.4). - COBISS.SI-ID 12846893
47     PORABSKA pesmarica / [izbor, redakcija besedil in ureditev Marko Terseglav ; transkripcija melodij in glasbena ureditev Julijan Strajnar]. - Budimpešta : Tankönyvkiadó, 1989 (Budimpešta : Egyetemi Nyomda). - 123 str. : note ; 21 cm. - (Biblioteka Donava). - 1.000 izv. - ISBN 963-18-1865-9. - 398.8(439.121=163.6). - 784.4(439.121=163.6). - COBISS.SI-ID 13640448


1990

48 SLOVENSKI glasbeni dnevi (1990 ; Ljubljana [etc.])    Glasba in poezija = Music and poetry / Slovenski glasbeni dnevi 1990, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, od 30. marca do 6. aprila = Slovene Days of Music [1990], Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, March 3 to April 6, 1990 ; [uredila Primož Kuret, Julijan Strajnar ; prevodi Doris Debenjak, Janez Zor]. - Ljubljana : Festival, 1990 (Ljubljana : J. Zupan). - 268 str. : note, ilustr. ; 21 cm. - Na nasl. str. še navedene prireditve ob strokovnem posvetovanju: Koncerti = Concerts; Razstava knjig, notnih tiskov, gramofonskih plošč in kaset, predstavitev novih izdaj = Exhibition of books, scores, and records, presentation of new publications. - Referati v slov., srb.hrv., nem. ali angl. - 400 izv. - Povzetki v nem, angl. ali slov. pri večini prispevkov. - ISBN 86-901169-1-5. - 78.01:82.01-1. - 82.01-1:78.01. - 78(497.12):886.3.09-1. - 061.3(497.12 Lj.):78. - COBISS.SI-ID 19048448
49 STRAJNAR, Julijan    Hrovatin, Radoslav / J. Sr. - V: Enciklopedija Slovenije / [glavni urednik Marjan Javornik. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-2002. - ISBN 86-11-14288-8. - ISBN 86-11-14269-1. - ISBN 86-11-14345-0. - ISBN 86-11-14792-8. - ISBN 86-11-15070-8. - ISBN 86-11-15344-8. - ISBN 86-11-15364-2. - ISBN 86-11-15365-0. - ISBN 86-11-15366-9. - ISBN 86-11-15367-7. - Zv. 4: Hac-Kare (1990), str. 54. - 929 Hrovatin R.:398. - COBISS.SI-ID 7378989
50 SLOVENSKI glasbeni dnevi (1989 ; Ljubljana)    Ljudska in umetna glasba v 20. stoletju v Evropi : strokovno posvetovanje = Volks-und Kunstmusik im 20. Jahrhundert in Europa : Symposion / Slovenski glasbeni dnevi, Slowenische Musiktage 1989, Ljubljana 4.-6. IV. 1989 ; [uredila, Redaktion Primož Kuret, Julijan Strajnar ; prevodi, Übersetzungen Doris Debenjak, Janez Zor]. - Ljubljana : Festival, 1990 (Ljubljana : Mavrič). - 136 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - Prispevki v slov., angl., nem., it. in hrv. - 400 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek. - Zusammenfassung. - 78(4)"19"(063). - 781.7(4)(063). - 061.3(497.12 Ljubljana):78. - COBISS.SI-ID 16428544
51 STRAJNAR, Julijan    Mitološke prvine v slovenski ljudski pesmi / Julijan Strajnar. - Ilustr. - Résumé. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 19 (1990), str. 169-176. - 398.8(497.12)(049.3). - COBISS.SI-ID 53081856
52 STRAJNAR, Julijan    Slovenska ljudska glasba / Julijan Strajnar. - Ilustr. - Riassunto. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 19 (1990), str. 99-106. - 39:78(497.12). - COBISS.SI-ID 53079040
53 AKADEMSKA folklorna skupina "France Marolt"    Slovenski ljudski plesi [Zvočni posnetek] / Akademska folklorna skupina France Marolt. - Ljubljana : RTV, [1990] (Ljubljana : ZKP, RTV Ljubljana). - 1 zvočna kaseta (ca 40 min) : stereo. - Vsebina: Gorenjski plesi ; Dolenjski plesi ; Primorski plesi ; Plesi Zgornje Soške doline ; Plesi iz Bele krajine ; Plesi ljubljanskega predmestja. - KD 1815 RTVL. - 784.4(086.74). - COBISS.SI-ID 5258297
54 STRAJNAR, Julijan    Umetna in ljudska glasba - poskus opredelitve osnovnih pojmov / Julijan Strajnar. - V: Ljudska in umetna glasba v 20. stoletju v Evropi / Slovenski glasbeni dnevi, Slowenische Musiktage 1989, Ljubljana 4.-6. IV. 1989. - Ljubljana : Festival, 1990. - Str. 23-27. - 781/785. - COBISS.SI-ID 27515392


1991

55 STRAJNAR, Julijan    Dva zvočna posnetka staroindijske pesmi v šlokah / Julijan Strajnar. - Ilustr. - Izvleček v angl.: Two recordings of a sanskrit poem in ślokas. - V: Razprave. Razred za filološke in literarne vede - Slovenska akademija znanosti in umetnosti. - ISSN 0560-2920. - 14 (1991), str. 241-244. - 784.4(34). - COBISS.SI-ID 4210444
56 STRAJNAR, Julijan    Engelbert Logar, Vsaka vas ima svoj glas, Slovenske ljudske in ponarodele pesmi iz Podjune, 1. Celovec 1988 / Julijan Strajnar. - Ocene in poročila. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - 20 (1991), str. 229-230. - 398.8(497.12)(049.3). - COBISS.SI-ID 928813
57     SPROTULETJE blizi ide [Glasbeni tisk] : 31 ljudskih pesmi porabskih Slovencev za mešane, moške in ženske zbore / [gradivo zbral in uredil Mitja Gobec ; notografija Vito Ptimožič]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza kulturnih organizacij Slovenije, 1991 (Novo mesto : Tiskarna). - 1 partitura (52 str.) ; 23 cm. - (Zbirka Priročniki ZKOS). - 400 izv. - Uvodna misel / Janez Dular: str. 2. - Urednikova beseda / Mitja Gobec: str. 4. - Pesmarici na pot / Julijan Strajnar: str. 6. - Izšlo kot posebna izdaja revije Folklorist. - Vsebina: Buja se je ženila : mešani zbor / Števanovci, prir. Samo Vremšak ; Jagrič mi gre v zeleni log : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Samo Vremšak ; Pri meni moraš biti : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Samo Vremšak ; Sonce gre za gorou : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Samo Vremšak ; Svatbena : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Samo Vremšak ; Jaz pa pojdem na Gorenjsko : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Uroš Krek ; Komi se drema, naj ide spat : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Uroš Krek ; Micika v püngradi rouže bere : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Uroš Krek ; Pravo sam ti dostakrat : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Uroš Krek ; Snoč nam je ta noč tak lüšno vesela : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Uroš Krek ; Jaz bom jedne citre küpu : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Radovan Gobec ; Mamica, povejte mi! : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Radovan Gobec ; Mari, Mari, Marika : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Radovan Gobec ; Mravla je v mlin pelala : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Radovan Gobec ; Naredi mi lübica pušlič : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Radovan Gobec ; Sprotuletje blizi ide : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Radovan Gobec ; Koga bi vzela : mešani zbor / Števanovci, prir. Slavko Mihelčič ; Mir naj bode : mešani zbor / Gornji Senik, prir. Slavko Mihelčič ; Na bregi trnina : mešani zbor / Virica, prir. Slavko Mihelčič ; Lanjsko leto sem se ženil : moški zbor / Števanovci, prir. Samo Vremšak ; Kam pa to pride --- : moški zbor / Gornji Senik, prir. Samo Vremšak ; Preozke so stezice : moški zbor / Virica, prir. Samo Vremšak ; Ne vzemi si stare : moški zbor / Gornji Senik, prir. Slavko Mihelčič ; Prišla kukavca : moški zbor / Gornji Senik, prir. Slavko Mihelčič ; Ženil se bom : moški zbor / Števanovci, prir. Slavko Mihelčič ; Sprotuletje blizi ide : ženski zbor / Gornji Senik, prir. Radovan Gobec ; Visilo je jabuko : ženski zbor / Gornji Senik, prir. Janez Močnik ; Beli list papirja : ženski zbor / Gornji Senik, prir. Janez Močnik ; Koga bi vzela : ženski zbor / Števanovci, prir. Janez Močnik ; Ograček : ženski zbor / Gornji Senik, prir. Janez Močnik ; Pojaj mi : ženski zbor / Virica, prir. Janez Močnik. - Za odrasle. - 784.4(439.121=163.6). - 398.8(497.4). - COBISS.SI-ID 7814663
58 STRAJNAR, Julijan    Vsaka vas ima svoj glas. Slovenske ljudske in ponarodele pesmi iz Podjune (Jedes Dorf hat seine Stimme. Die slowenischen Volks- und volkstümlichen Lieder aus dem Jauntal) by Engelbert Logar / Julijan Strajnar. - Ocene in poročila. - V: Jahrbuch für Volksliedforschung. - ISSN 0075-2789. - Jg. 36 (1991), str. 194. - 398.8(436.6=163.6). - COBISS.SI-ID 517151001
59 STRAJNAR, Julijan    Zakladnica ljudske kulture : na obisku v Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU / Julijan Strajnar, Mirko Ramovš ; [zapisal] Tone Štefanec. - V: Večer (Maribor). - ISSN 0350-4972. - 47, št.190 (17.VIII.1991), str.30. - 061.6. - COBISS.SI-ID 42790912


1992

60     PRITRKAVANJE [Zvočni posnetek] / [posnetki Sekcija za glasbeno narodopisje ISN SAZU ; izbor spremnega besedila in transkripcije Julijan Strajnar]. - [Ljubljana] : Helidon ; Maribor : Obzorja, 1992. - 1 CD (40 min, 59 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([29] str.) : ilustr., note ; 12 x 13 cm. - Spremno besedilo v slov. in angl. / Julijan Strajnar. - Vsebina: Brez naslova, Col ; Oberštajer, Po starem, Dolin pri Trstu ; Banovac, Bazovica pri Trstu ; Svetogorska, Vrtojba ; Škofova, Mengeš ; Navadna sedem, Hraše ; Brez naslova, Grad ; Počasen polh, Šmihael nad Mozirjem ; Hiter polh, Šmihel nad Mozirjem ; Vasermarš po anfek, Šentvid prie Stični ; Petka, Brezovica ; Po pet, Šentvid pri Stični ; V štiri, Žabnica ; Potresavka, Žiri ; V enajst, Brestanica ; Bejšbaba, iz Mercinove knjige, Radecki, Dob ; Po pet, Račna pri Grosupljem ; Mercinova brez takta, Vipava ; Počasne dve, Polica ; Od sv. Ivana, Boljunec pri Trstu ; Brez naslova, Zgornje Gorje ; Sedmica, Brezovica ; Škofova v dva, V eno, Cerklje ; Večerni zvon, Hraše ; Brez naslova, Grad; Sedmak, Radegunda nad Mozirjem ; Jurčič, Šentvid pri Stični ; Loška, Goče ; Ta kruljava, Žiri ; Kahnetov, Višnja Gora ; Papeževa, Žiri ; Po pet, Pungert ; Radegunšek, Šmihel nad Mozirjem ; V dva, V osem, Brestanica ; V tri, Brestanica ; Bejšbaba, Grosuplje ; V eno počez, Komenda. - 6.730013. - 789.5(497.12)(086.76). - 398(497.12)(086.76). - COBISS.SI-ID 170555
61     ROŽMARIN [Zvočni posnetek] : canti popolari sloveni = slovenske ljudske pesmi = slovene folk songs. - Udine : Pizzicato, [1992]. - 2 zvočni kaseti (ca 110 min.) : stereo ; v embalaži 22 x 14 cm. - Nasl. z embalaže. - Priloga knjige Rožmarin Julijana Strajnarja. - Vsebina: Semkej smo mi prtekel ; Ura je devet odbila ; Se že svita, bo dan ; Fantič je hodil daleč v vas ; Stari Job bolan lezi ; Kermu se dremlje, naj gre spat ; Lepa roža mati Božja ; Eno pesem hočmo peti ; Je komaj noč storila se ; Jaz sem pa snoč v enem kraju bil ; Nabirale so lešnike ; Bom zapustil Libuče ; Je pa davi slanca padla ; Po cesti mi gre eden mladi fant ; To staro navado ; Jaz bom ene citre kupil ; Ena ptica priletela ; Micka v pungradu rožce bere ; Spevaj nama, Katica! ; Soldaki maširajo ; Jaz idem v jamo ; V toj Črnoj gori ; Mindeš, Mindeš velika vas ; Na to streho rosa padla ; Bog daj, Bog daj dobro večer ; Sinoči sem slišal eno ptičico pet ; Šla bom na goro visoko ; Mene glavica boli ; Ura bije, vedno gre ; Jaz pa v gorico grem ; Iz zemlje gre v trsek ; Lan sem se oženu ; Pa je bla ohcet v Kangalileji ; Sveta Kristina je bolna ležala ; Po vrtu je špancirala ; Ko zbrani gremo vsi skoz vas ; Delaj se, delaj beli dan ; Stoji, stoji to mesto Lož ; Tam v Karpatski gori ; Oj mladina, kod ti hodiš ; Tam dol teče voda Rajna ; Fantje se zbirajo ; Vrtec ogradila bodem ; Eno dekle ven z mesta gre ; Stoji, stoji ena stezica ; Lipaj ma na Bänerina ; Sveti Santilavdić ; Ta citira Kafölova ; Ta hora ta Ćaninova ; Ki komaj na Ojstrnek pridemo. - 784.4(497.4)(086.742). - COBISS.SI-ID 31133697
62 STRAJNAR, Julijan    Rožmarin : canti popolari sloveni = slovenske ljudske pesmi = Slovene folk songs / Julijan Strajnar ; [prevedla v it. Jelena Strajnar, v angl. Matjaž P.F. Krainer ; notografija Boštjan Perovšek]. - Udine : Pizzicato, 1992. - 126 str. : ilustr., note ; 24 cm + 2 kaseti. - Kaseti v zbirki kaset. - ISBN 88-7736-362-2. - 784.4(=163.6). - COBISS.SI-ID 30976001
63 STRAJNAR, Julijan    Scambi di melodie tra Friulani e Sloveni / Julijan Strajnar. - V: La cultura popolare in Friuli "Lo sguardo da fuori" / a cura di Giuseppe Fornasir e Gian Paolo Gri. - Udine : Accademia di Scienze Lettere e Arti, 1993. - (Pubblicazioni dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine). - Str. 181-196. - 39(450.36). - COBISS.SI-ID 3881517
64     SLOVENIAN folk dance ensemble France Marolt : Ljubljana, Slovenija : [North American tour 1992] / director and choreographer Mirko Ramovs ; musical arrangements Julijan Strajnar ; choral arrangements Zmaga Kumer. - Ontario : Club Bled Planica #13, 1992. - [16] str. : ilustr. ; 28 cm. - Podnasl. na ov. - 394.3(497.4). - COBISS.SI-ID 1025823096
65 STRAJNAR, Julijan    Vloga ljudske glasbe pri ohranjanju narodnostne samobitnosti / Julijan Strajnar. - V: Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije - [5]. - Ljubljana : [Slovensko etnološko društvo], 1988. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 18). - Str. 83-90. - 398(497.12). - COBISS.SI-ID 27791618


1993

66 STRAJNAR, Julijan    Ljudska glasba v mestu : referat / Julijan Strajnar. - Graz, 1993. - Referat na mednarodnem posvetovanju Ländische Kulturformen in der Stadt, Graz 21.-22.5.1993. - 784.4(497.4):39. - COBISS.SI-ID 3884845
67 STRAJNAR, Julijan    La Musica popolare in Yugoslavia : radijska oddaja / Julijan Strajnar. - Lugano, 1993. - Radijska oddaja na Radio Lugano, julija in avgusta 1993. - 784.4(497.1):39. - COBISS.SI-ID 3716909
68 STRAJNAR, Julijan    Slovenska ljudska glasbila : predavanje / Julijan Strajnar. - Zalog, 1993. - Predavanje na Osnovni šoli v Zalogu 25.2.1993. - 785(497.4):39. - COBISS.SI-ID 3717421
69 STRAJNAR, Julijan    Slovenska ljudska pesem : predavanje / Julijan Strajnar. - Burgdorf, 1993. - Predavanje ob nastopu slovenske pevske skupine Burgdorf 26.6.1993. - 784.4(497.4):39. - COBISS.SI-ID 3717165
70 STRAJNAR, Julijan    Slovenska ljudska vokalna in inštrumentalna glasba : predavanje / Julijan Strajnar. - Ljubljana, 1993. - Predavanje na Seminarju ZKOS za vodje FS, Ljubljana 13.-14.3.1993. - 784/785(497.4):39. - COBISS.SI-ID 3717677


1994

71 STRAJNAR, Julijan    Provokacija v glasbi - osebne izkušnje / Julijan Strajnar. - Zusammenfassung. - V: Provokacija v glasbi / Slovenski glasbeni dnevi, = Slowenische Musiktage 1993, Ljubljana, Rogaška Slatina, Dvorec Zemono od 19. do 23 aprila 1993. - Ljubljana : Festival, 1994. - ISBN 86-901169-2-3. - Str. 203-205. - 784.4(497.4):39. - COBISS.SI-ID 3880493


1995

72 LEYDI, Roberto    Druga godba. Etnomuzikologija / Roberto Leydi ; [prevedla Jelena Strajnar ; spremna beseda Svanibor Pettan]. - Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1995 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 329 str., [12] str. pril. : note ; 20 cm. - (Studia humanitatis). - Prevod dela: L'altra musica. Etnomusicologia. - 1.000 izv. - K Drugi godbi Roberta Leydija : spremna beseda / Svanibor Pettan: str. 312-320. - Biobibliografija Roberta Leydija: str. 321-322. - Izbor pomembnejših etnomuzikoloških del na Slovenskem / Julijan Strajnar: str. 323. - ISBN 961-6085-08-5 (ŠKUC). - ISBN 961-6085-05-0!. - 781.7. - COBISS.SI-ID 50638080
73 STRAJNAR, Julijan    Pritrkavanje = Tónkanje : slovenska ljudska glasbena umetnost / Julijan Strajnar. - Ilustr. - V: Trinkov koledar. - ISSN 1124-6790. - (1995), str. 53-58. - 392/394+398(497.4). - COBISS.SI-ID 55620864
74 STRAJNAR, Julijan    Slovenske ljudske pesmi / Julijan Strajnar. - Besedilo v slov. in angl. - V: Zbornik 14. poletne šole slovenskega jezika / [uredila Manca Perko. - Ljubljana : [s.n.], 1995. - Str. 13-21. - 784.4(497.4):39. - COBISS.SI-ID 3880237
75 STRAJNAR, Julijan    Slovenske ljudske pesmi : predavanje / Julijan Strajnar. - Koper, 1995. - Predavanje na seminarju 14. poletna šola slovenskega jezika, Koper 10. in 11.8.1995. - 784.4(497.4):39. - COBISS.SI-ID 3718189


1996

76 STRAJNAR, Julijan    Geige und Geigenmusik in der slowenischen Volkstradition / Julijan Strajnar. - V: Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich / Veranstalter Institut für Musikethnologie in Graz ... [et al.]. - Graz : Institut für Musikethnologie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst, [1996?]. - Str. 45-50. - 398.8(497.4):78. - COBISS.SI-ID 4152109
77 KUNEJ, Drago    Ljudsko večglasje : Radio Slovenija : I. program : Slovenska zemlja v pesmi in besedi / tehnična priprava posnetkov Drago Kunej in Julijan Strajnar. - 1996. - Radio Slovenija, I. program, oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, 11.6.1996. - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 3999021
78 KUNEJ, Drago    Pritrkavanje : Radio Slovenija : I. program : Slovenska zemlja v pesmi in besedi / tehnična priprava posnetkov Drago Kunej in Julijan Strajnar. - 1996. - Radio Slovenija, I. program, oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, 14.5.1996. - 398(497.4). - COBISS.SI-ID 3999533
79 KUNEJ, Drago    Pritrkavanje : Radio Slovenija : I. program : Slovenska zemlja v pesmi in besedi / tehnična priprava posnetkov Drago Kunej in Julijan Strajnar. - 1996. - Radio Slovenija, I. program, oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, 7.5.1996. - 398(497.4). - COBISS.SI-ID 3999277
80     SLAVNOSTNA oddaja ob 30. obletnici oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi : Radio Slovenija : I. program : Slovenska zemlja v pesmi in besedi / Marjetka Golež, Drago Kunej, Marko Terseglav, Julijan Strajer, Mirko Ramovš ; okroglo mizo je vodila Jasna Vidakovič. - 1996. - Radio Slovenija, I. program, oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, 22.10.1996. - 78(497.4):398. - COBISS.SI-ID 4122413


1997

81 KUMER, Zmaga    Pripovedne pesmi. Legendarne I. = Narrative songs : legendary songs I. / Zmaga Kumer, Julijan Strajnar. - V: Slovenske ljudske pesmi [Zvočni posnetek]. Legendarne pripovedne pesmi 1 / izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani ter spremno besedo sta pripravila Zmaga Kumer in Julijan Strajnar. - Ljubljana : ZRC SAZU : Radio Slovenija, p [1997]. - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ; 2). - [26] str. - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 5995565
82     REZIJA : canti e musiche della Val Resia = pesmi in glasba Rezijanske doline = Folks songs and instrumental music in Resia Valley [Zvočni posnetek] / testo/besedilo/commentary Julijan Strajnar ; traduzioni/prevod/translations Jelena Strajnar e Lidija Bertoncelj ; tecnico del suono/tonski mojster/sound engineer Drago Kunej. - Udine : NOTA, p [1997]. - 1 CD (66 min, 16 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (24 str.). - 784.4(450.36=163.6):39. - 398.8(450.36=163.6):784. - COBISS.SI-ID 6004525
83 KUNEJ, Drago    Rezijanske wyžice. I : Radio Slovenija : I. program : Slovenska zemlja v pesmi in besedi / Drago Kunej, Julijan Strajnar. - 1997. - Radio Slovenija, I. program, oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, 18.3. in 5.8.1997. - 784.4(450=163.6). - COBISS.SI-ID 5250349
84 KUNEJ, Drago    Rezijanske wyžice. II : Radio Slovenija : I. program : Slovenska zemlja v pesmi in besedi / Drago Kunej, Julijan Strajnar. - 1997. - Radio Slovenija, I. program, oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, 14.1. 1997. - 784.4(450=163.6). - COBISS.SI-ID 5250605
85     SLOVENSKE ljudske pesmi. Legendarne pripovedne pesmi 1 [Zvočni posnetek] / izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani ter spremno besedo sta pripravila Zmaga Kumer in Julijan Strajnar ; izbor in zvočna obdelava izbranega gradiva Drago Kunej ; urednica Jasna Vidakovič. - Ljubljana : ZRC SAZU : Radio Slovenija, p [1997] ([S. l.] : Racman). - 1 CD (63 min, 35 sek) : stereo ; 12 cm + 1 spremna knjižica ([24] str.). - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ; 2). - Nekaj besed k pesmim / Zmaga Kumer, Julijan Strajnar ; prevod v angleščino Franc Slivnik. - Posnetki so iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta. - Vsebina: Bog je usvaril zemljo, nebo (Reka pri Laškem, Št.) ; Stari Job bolan leži (Krtina pri Dobu, Gor.) ; Stoji, stoji ena lepa rovan (Begunje, Notr.) ; Marija bi rada na ohcet šla (Nadgrad pri Oplotnici, Št.) ; Tičica ma bajica (Liščaca, Rez.) ; Tan dol teče voda Rajna (Plestišča, Ben.) ; Marija je zaspala (Verica, Por.) ; Marija z Ogrskega gre (Oplotnica, Št.) ; Marija gre na daljno pot (Okrog v Tuh. dol., Gor.) ; Marija je po poli šla (Gornji Senik, Por.) ; Mladi mežnar zgodaj vstane (Marija Dobje, Št.) ; Golčanski mežnar zgodaj vstane (Tešova, Št.) ; Ena ptička j prletela (Selo pri Vodicah, Gor.) ; Jezus je jogre talov (Gozd nad Kamnikom, Gor.) ; Sveti Peter malo dete (Vel. Varnica, Št.) ; Svet Miklavž zgoda vstane (Kamno pri Kobaridu, Prim.) ; Leži, leži ravno polje (Mota, Št.) ; Prelepo ravno je polje (Beltinci, Prkm.) ; Svet zidar je ovčice pasu (Plestišča, Ben.) ; Izidor ovčice pasel (Ludranski Vrh, Št. ) ; Sveti Anton se je rodiv (Suša pri Blagovici, Gor.) ; Lepšega dekleta ni na svet (Zg. Tuhinj, Gor.) ; Lepšega dekleta ni na svet (Reka pri Laškem, Št.) ; Oh Uršule, oh Uršule (Zagorica v Dobrepolju, Dol.) ; Janez je korar biv (Talčji Vrh, Bkr.). - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 5782573
86 STRAJNAR, Julijan    Uroš Krek, slovenski skladatelj - etnomuzikolog / Julijan Strajnar. - Ilustr. - Summary. - V: Bilten - Slovensko muzikološko društvo. - ISSN 1318-167X. - posebna št. (1997), Str. 35-42. - 784:39. - 929 Krek U.:784. - COBISS.SI-ID 6002477


1998

87 AKADEMSKA folklorna skupina France Marolt    Akademska folklorna skupina France Marolt, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani : 50 let [Zvočni posnetek] / prir. J. Strajnar, D. Kunej ; izbor Mirko Ramovš. - Ljubljana : Radio Slovenija, 1998. - 1 CD (69 min, 47 sek) : stereo ; 12 cm. - AFS FM 4 SAZAS. - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 9956653
88 AKADEMSKA folklorna skupina France Marolt    Akademska folklorna skupina France Marolt, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani [Zvočni posnetek] : 50 let / prir. J. Strajnar, D. Kunej ; izbor Mirko Ramovš. - Ljubljana : Radio Slovenija, 1998. - 1 zvočna kaseta (xx min, xx sek) : stereo. - AFS FM 4 SAZAS. - COBISS.SI-ID 512066336
89     KOROŠKA [Zvočni posnetek] : zvočni primeri izvirne ljudske glasbe / [izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter spremno bnesedo je pripravil Julijan Strajnar ; transkripcije melodij Julijan Strajnar, Igor Cvetko ; transkripcija besedila Zmaga Kumer ; izbor gradiva, zvočna obdelava izbranega gradiva in uredništvo zgoščenke Drago Kunej]. - Ljubljana : ZRC SAZU : Helidon, cop. 1998. - 1 CD (69 min,7 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (36 str.). - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). - V spremni knjižici notni zapisi in besedila pesmi. - Leto posnetja: 1998. - 784.4(436.5=163.6). - 398.8(436.5=163.6). - COBISS.SI-ID 11925549
90 STRAJNAR, Julijan    Ljubezenske pripovedne pesmi / [glasbena redakcija pesemskih tipov 218 Julijan Strajnar]. - Note. - Avtor naveden v kolofonu. - V: Slovenske ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007>. - ISBN 961-213-053-1. - ISBN 978-961-254-004-3. - Str. 200-287(knj. 4). - 784.4(497.4). - 398.8(497.4). - COBISS.SI-ID 9148461
91 STRAJNAR, Julijan    Slovenska etnomuzikologija / Julijan Strajnar. - V: Bilten - Slovensko muzikološko društvo. - ISSN 1318-167X. - Posebna št. (1998), str. 34-36. - 781.7(497.4). - COBISS.SI-ID 8301869


1999

92     OB 65. obletnici Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU : Radio Slovenija : I. program : oddaja Studio ob sedemnajstih / Marjetka Golež, Drago Kunej, Julijan Strajnar, Mirko Ramovš, Maša Komavec, Zmaga Kumer ; oddajo vodila Jasna Vidakovič. - 1999. - Radio Slovenija, I. program, 14. november 1999. - 061.6(497.4). - COBISS.SI-ID 13611309
93 STRAJNAR, Julijan    Zgoščenka Koroška... / Julijan Strajnar. - V: Koroška [Zvočni posnetek] / [izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter spremno bnesedo je pripravil Julijan Strajnar. - Ljubljana : ZRC SAZU : Helidon, cop. 1998. - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). - Str. 1-7. - 784.4(436.5=163.6). - 398.8(436.5=163.6). - COBISS.SI-ID 11926317


2000

94 STRAJNAR, Julijan    Julijan Strajnar (od 1964 do 1995) : [biobibliografija]. - Portret. - Rubrika: Življenjepisi in izbrana bibliografija znanstvenih in strokovnih sodelavcev. - V: 65 let Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU / uredil Marko Terseglav. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2000. - ISBN 961-6358-00-6. - Str. 61-65. - 016:929 Strajnar J. - COBISS.SI-ID 14466605
95 STRAJNAR, Julijan    Novi kos [Glasbeni tisk] / Julijan Strajnar. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, 2000 ([Ljubljana] : Škala grafika). - 28 str. ; 15 cm. - ISMN M-9009015-0-7. - 784.4(497.4)(02.053.2). - 398.8(497.4). - 784.67(497.4). - COBISS.SI-ID 110467072
96 STRAJNAR, Julijan    Novi kos [Zvočni posnetek] / [izbor in priredba] Julijan Strajnar ; [izvaja] Otroški pevski zbor OŠ Stražišče - PS Žabnica ; posnetki in obdelava Drago Kunej. - [Ljubljana] : Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, [2000]. - 1 zvočna kaseta (26 min, 43 sek) : [stereo] ; 7x11 cm. - (Iz arhiva glasbenonarodopisnega inštituta). - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 17353261
97 STRAJNAR, Julijan    Das Verhältnis zwischen Text und Melodie im Volkslied / Zmaga Kumer. - Zusammenfassung ; Summary. - V: Volksmusik - Wandel und Deutung ; (mit CD und englischen Zusammenfassungen) / herausgegeben von Gerlinde Haid, Ursula Hemetek, Rudolf Pietsch. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2000. - (Schriften zur Volksmusik ; Bd. 19). - ISBN 3-205-99238-5. - str. 79-86. - 398.8:784. - 784:398.8. - COBISS.SI-ID 17458989


2001

98 STRAJNAR, Julijan    Folk music and identity / Julijan Strajnar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 101. - Povzetek v slov. - V: Glasba in manjšine / uredili, edited by Svanibor Pettan, Adelaida Reyes, Maša Komavec. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. - ISBN 961-6358-47-2. - Str. 95-102. - 78:323.15. - COBISS.SI-ID 8238385
99 STRAJNAR, Julijan    Folk music and identity / Julijan Strajnar. - Ilustr. - Bibliografija: str. 101. - Povzetek. - V: Glasba in manjšine / uredili, edited by Svanibor Pettan, Adelaida Reyes, Maša Komavec. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. - ISBN 961-6358-47-2. - str. 95-101. - 781.7:323.15(100). - COBISS.SI-ID 18974765


2002

100 STRAJNAR, Julijan    Harmonika v ljudski glasbi / Julijan Strajnar. - Summary. - V: Istarski etnomuzikološki susreti / uredile Naila Ceribašić i Ines Greblo. - Roč : KUD "Istarski željezninčar", 2002. - ISBN 953-98946-0-3. - Str. 75-77. - 681.8:39. - COBISS.SI-ID 20006189
101 STRAJNAR, Julijan    Ljudska glasbila in njih uporaba / Julijan Strajnar. - Summary. - V: Istarski etnomuzikološki susreti / uredile Naila Ceribašić i Ines Greblo. - Roč : KUD "Istarski željezninčar", 2002. - ISBN 953-98946-0-3. - Str. 17-20. - 681.8:39. - COBISS.SI-ID 20005933
102     ODNOS Slovencev do izseljencev, okrogla miza, Ljubljana, 4. junija 2002 = The relation of Slovenes toward emigrants round table, Ljubljana, June 4th 2002 : diskusijski prispevki / Marjeta Mikuž ... [et al.]. - Dostopno tudi na: http://hdl.handle.net/11686/15073. - V: Dve domovini (Tiskana izd.). - ISSN 0353-6777. - Št. 16 (2002), str. 115-140. - 314.743(=163.6). - COBISS.SI-ID 20508717
103 STRAJNAR, Julijan    Vloga ljudske glasbe pri ohranjanju narodnostne samobitnosti / Julijan Strajnar. - V: Trinkov koledar. - ISSN 1124-6790. - (2002), str. 145-149. - 781.7:392. - COBISS.SI-ID 127915264


2003

104 STRAJNAR, Julijan    Citira : la musica strumentale in Val di Resia = inštrumentalna glasba v Reziji / Julijan Strajnar ; [traduzioni di, prevedla Jelena Strajnar in Matjaž P. F. Krainer ; notografia di, notografija Bruno Rossi]. - 1a ristampa. - Videm : Pizzicato ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2003, cop. 1988 (Videm : Designgraf). - 253 str. : ilustr., note ; 24 cm + 1 CD. - V okviru raziskovalnega programa Sekcije za glasbeno narodopisje Inštituta za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. - Vzporedno slov. besedilo in prevod v ital. - Summary. - ISBN 88-7736-101-8. - 780.8:780.615(450.365=163.6). - COBISS.SI-ID 16623880
105 MERKÙ, Pavle    Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji. Knj. 2, Tonanina tonanà = Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia. Vol. 2 / Pavle Merkù. - Udine : Pizzicato, cop. 2003 (Udine : Designgraf). - 119 str. : ilustr., note ; 24 cm + 1 CD. - P 398 E. - Vzpor. besedilo v slov. in it. - Predstavitev = Presentazione / Vincenzo Orioles: str. 4-5. - Uvod = Prefazione / Gian Paolo Gri: str. 5-8. - Predstavitev = Presentazione / Julijan Strajnar: str. 9-10. - Kazalo. - - - Ljudsko izročilo Slovencev v Italiji [Zvočni posnetek] = Le tradizioni popolari degli sloveni in Italia. - 1 CD (44 min). - ISBN 88-7736-398-3. - 784.4. - COBISS.SI-ID 105244928
106 STRAJNAR, Julijan    Pogovor z Julijanom Strajnarjem / Marjan Drnovšek. - Dostopno tudi na: http://hdl.handle.net/11686/3885. - Rubrika: Naš pogovor. - V: Zgodovina v šoli. - ISSN 1318-1416. - Letn. 12, št. 1-2 (2003), str. 66-68. - 314.743(44=163.6):929 Strajnar J. - COBISS.SI-ID 21123373
107 STRAJNAR, Julijan    Slovenske ljudske melodije [Glasbeni tisk] : za godalni kvartet = Slovene folk melodies : for string quartet / Julijan Strajnar. - Adliswil : Pizzicato Verlag Helvetia, cop. 2003. - 1 partitura (19 str.) ; 32 cm + glasova vl1, vla (11; 11 str.). - PVH 1040. - 785.74. - COBISS.SI-ID 277104128


2004

108 STRAJNAR, Julijan    Glasbena spremljava plesa na Slovenskem / Julijan Strajnar. - V: Trinkov koledar. - ISSN 1124-6790. - (2004), str. 193-198. - 781.7:392. - COBISS.SI-ID 214569984
109 STRAJNAR, Julijan    Zaščtita ljudske glasbe? / Julijan Strajnar. - Bibliografija: str. 47. - Summary. - V: Zaštita tradicijskog glazbovanja / Istarski etnomuzikološki susreti 2003 = Istrska etnomuzikološka srečanja 2003 = Incontri etnomusicologici istriani 2003. - Roč : KUD "Istarski željezničar", 2004. - ISBN 953-98946-1-1. - Str. 45-48. - 781.7. - 39:78. - COBISS.SI-ID 23378989


2005

110 AKADEMSKA folklorna skupina France Marolt. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani    Akademska folklorna skupina France Marolt Študentske organizacije Univerze v Ljubljani [Zvočni posnetek] / [izbor Mirko Ramovš] ; [glasbeno vodstvo Dušan Nedovič ; pevsko vodstvo Adriana Gaberščik]. - Ljubljana : AFS France Marolt ŠOU v Ljubljani : Radio Slovenija, p 2005 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 1 CD (69 min, 48 sek) : stereo ; 12 cm. - Vsebina: Rezijanski plesi = Dances of Rezija / prir. J. Strajnar. Koroški plesi iz Roža = Dances of Rož from Koroška / prir. J. Strajnar. Plesi Zgornjega Posočja = Dances of Zgornje Posočje / prir. J. Strajnar. Kola in plesi iz Starega trga ob Kolpi = Dances and songs of Stari trg at River Kolpa / prir. D. Kunej. Vzhodnoštajerski plesi = Dances of Eastern Štajerska / prir. J. Strajnar. Plesi ljubljanskega predmestja = Dances of Ljubljana suburbs / J. Strajnar. Plesi iz Porabja = Dances of Porabje / prir. J. Strajnar. Plesi iz Razkrižja in okolice = Dances of Razkrižje and its surrounding / prir. D. Kunej. - FM CD 001 France Marolt. - 398.8(497.4). - 784.4(497.4). - COBISS.SI-ID 222374400
111 STRAJNAR, Julijan    Pesem zvonov [Glasbeni tisk] = The song of bells : per violoncello solo e orchestra da camera / Julijan Strajnar. - Adliswil : Pizzicato Verlag Helvetia, cop. 2005. - 1 partitura (21 str.) ; 32 cm + glasovi. - PVH 1176. - 785.16. - COBISS.SI-ID 277110272
112 STRAJNAR, Julijan    "V društvu smo vedno govorili o perečih problemih in vprašanjih" : pogovor z Julijanom Strajnarjem, predsednikom Slovenskega etnološkega društva med letoma 1979 in 1981 / [pogovor je vodila] Saša Poljak. - Portret. - Bibliografija: str. 33. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - Letn. 45, št. 1/2 (2005), str. 30-33. - 929 Strajnar J.:39(497.4). - COBISS.SI-ID 23937069


2006

113 MURŠIČ, Rajko    Etno brez etnične identitete? / Rajko Muršič, Julijan Strajnar, Marko Terseglav ; Milan Vogel. - V: Delo (Ljubljana). - ISSN 0350-7521. - Letn. 48, št. 55 (8. mar. 2006), str. 17. - 781.7. - COBISS.SI-ID 31579746
114 STRAJNAR, Julijan    Klenkanje [Videoposnetek] / strokovno vodstvo Julijan Strajnar ; kamera, montaža in urejanje Naško Križnar. - Ljubljana : Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, [2006], p 1988. - 1 video DVD (16 min) : barve, zvok ; 12 cm. - Bibliografija: na hrbtu škatle. - 789.5(497.4Adlešiči):398.332.12:791.43. - 398.332.12(497.4Adlešiči). - COBISS.SI-ID 26257453
115 KRIŽNAR, Naško    Krst novih zvonov [Videoposnetek] : Volčji grad, 14.4.1991 / terensko vodstvo Julijan Strajnar ; realizacija, kamera, montaža in urejanje Naško Križnar ; asistent Sašo Kuharič. - Ljubljana : Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, [2006], p 1991. - 1 video DVD (39 min) : barve, zvok ; 12 cm. - 394:789.5(497.4Volčji grad). - COBISS.SI-ID 26277933
116 STRAJNAR, Julijan    Notni zapisi J.B. de Courtenaya / Julijan Strajnar. - Portret, note. - Besedilo v slov. in prevod v ita. - Povzetek v furlan. - V: Terska dolina / uredila, a cura di Milena Kožuh. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2006. - ISBN 961-218-616-2. - ISBN 88-87407-70-3. - Str. 315-320. - 398.8(450.36 Terska dolina). - COBISS.SI-ID 25114157


2007

117 KUMER, Zmaga    Nezvesta gospa s tremi stražarji, A / redakcija pesemskih tipov 266/A s spremnimi opombami in komentarji Zmaga Kumer ; glasbena redakcija pesemskih tipov 266/A s spremnimi etnomuzikološkimi opombami in komentarji Urša Šivic ; začetna glasbena redakcija pesemskih tipov 266/A Julijan Strajnar. - Summary. - V: Slovenske ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007>. - ISBN 961-213-053-1. - ISBN 978-961-254-004-3. - Knj. 5 (2007), str. 392-396, 936. - 398.87(=163.6). - COBISS.SI-ID 27233581
118 ZANETTOVICH, Daniele, 1950-    Oj božime, tele dolince --- [Zvočni posnetek] : posvetni in nabožni ljudski napevi iz Nadiških dolin in Rezije = canti popolari profani e religiosi delle Valli del Natisone e della Val Resia = secular and religiosius traditional songs from the Valleys of the Natisone river and Resia / [priredil Daniele Zanettovich, Julijan Strajnar] ; [izvajalci] Godalni kvartet Glasbene matice ; mezzosopran Elena De Martin ; klavir Davide Clodig. - Cividale : Slovenci po svetu = Slovenians in the word : Unione emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia, p 2007. - 1 CD (46 min, 7 sek) : stereo ; 12 cm. - Avtorja glasbe sta navedena na ov. - "Snemano v KB center 1909 Gorica - Gorizia, 2007". - Snemanje in montaža Vasja Križmančič. - Vsebina:. - Tam gor je moja vas : beneške ljudske pesmi za violino, violo, vilončelo in klavir (Vince ne prodajamo ; Mi smo mi ; Štirje fantje špilajo ; Je krava ukrepala ; Hostnik je že zelen ; Oj božime ; Plesna pesem ; Beri, beri rožmarin zeleni ; Huda žena ; Tin toran ; Tam za turškim gričem ; Jest bom šu na planine ; Muzikanti). - Ljudski motivi iz Nadiških dolin za mezzosopran in godalni kvartet (Konjička imam pru bistrega ; Jubca moja ; Ona je 'miela ; Bleda lunca). - Nediški zvon : nabožne pesmi iz Nadiških dolin za mezzozopran, godalni kvartet in klavir (Častito ; Koleda ; Marija in brodnik ; Tam gor j'edna gora ; Marija rožinca). - Ta höra ta Čanynowa : ljudska melodija iz Rezije za godalni kvartet. - Rezijanska citira : ljudska melodija iz Rezije za godalni kvartet. - 785.74:780.8:780.614.332(086.76). - 780.8:780.614.332(086.76). - 398.8(450.365=163.6)(086.76). - COBISS.SI-ID 3613932
119 KUMER, Zmaga    Pastorek umori mačeho / redakcija pesemskih tipov 275 s spremnimi opombami in komentarjem ZK ; glasbena redakcija pesemskih tipov 275 s spremnimi etnomuzikološkimi opombami in komentarjem Urša Šivic ; začetna glasbena redakcija pesemskih tipov 275 Julija Strajner. - Summary. - V: Slovenske ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007>. - ISBN 961-213-053-1. - ISBN 978-961-254-004-3. - Knj. 5 (2007), str. 479-483, 940-941. - 398.87(=163.6). - COBISS.SI-ID 27239725
120 STRAJNAR, Julijan    Pesem godal [Zvočni posnetek] = Canto per Archi = The song of the string / Julijan Strajnar ; Ljubljanski godalni kvartet = Quartetto d'archi di Ljubljana = Ljubljana String Quartet. - Adliswil : Pizzicato Verlag Helvetia, cop. 2007 (Nimis (Udine) : A.V.F.). - 1 CD (60 min, 19 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (16 str.). - Posneto v poročni dvorani Turjaškega gradu, Velike Lašče, 2. 5. 2007. - Spremna beseda / Julijan Strajnar. - Vsebina: Stoji, stoji Ljubljanca ; Starinska polka ; Polžek ; Kresna noč ; Rasti, rasti, rožmarin ; Vrtec ograjen ; Oj, pridi, pridi, ljuba bela smrt ; Ura bije ; Tri porabske (Zrelo je žito ; Sem se šetal ; Micka na vrtu rože sadi) ; Stoji stoji mesto Lož ; Črni kos ; Gora Kanin ; Večerni zvon ; Citira ; Ples nagajivih palčkov ; Veliki ples v čitalnici. - PIZZ 027 Pizzicato Velag Helvetia. - 787.1:785.74. - COBISS.SI-ID 39738722
121 STRAJNAR, Julijan    Romarski vrtec [Glasbeni tisk] : mešani zbor / Julijan Strajnar ; [besedilo] po ljudskih nabožnih motivih priredil Julijan Strajnar. - V: Zborovska glasba 2007 DSS [Glasbeni tisk] / [glavni urednik Marko Mihevc]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2007. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1827). - [Zv.] 13, str. 3-5. - 784.087.684(497.4). - COBISS.SI-ID 239601408
122 KUMER, Zmaga    Sin na tastovo pobudo umori mater / redakcija pesemskih tipov 276 s spremnimi opombami in komentarjem ZK ; glasbena redakcija pesemskih tipov 276 s spremnimi etnomuzikološkimi opombami in komentarjem Urša Šivic ; začetna glasbena redakcija pesemskih tipov 276 Julijan Strajnar. - Summary. - V: Slovenske ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007>. - ISBN 961-213-053-1. - ISBN 978-961-254-004-3. - Knj. 5 (2007), str. 482-483, 940-941. - 398.87(=163.6). - COBISS.SI-ID 27240493
123 KUMER, Zmaga    Sinovi zavržejo mater / redakcija pesemskih tipov 285 s spremnimi opombami in komentarji ZK ; glasbena redakcija pesemskih tipov 258 s spremnimi etnomuzikološkimi opombami in komentarji Mojca Kovačič ; začetna glasbena redakcija pesemskih tipov 285 Julijan Strajnar. - Bibliografija: str. 544. - Summary. - V: Slovenske ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007>. - ISBN 961-213-053-1. - ISBN 978-961-254-004-3. - Knj. 5 (2007), str. 542-544, 945. - 398.87(=163.6). - COBISS.SI-ID 27247405
124 KUMER, Zmaga    Smrt rejenke / redakcija pesemskih tipov 255 s spremnimi opombami in komentarji ZK ; glasbena redakcija pesemskih tipov 255 s spremnimi etnomuzikološkimi opombami in komentarji Maša Marty ; začetna glasbena redakcija pesemskih tipov 255 Julijan Strajnar. - Summary. - V: Slovenske ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007>. - ISBN 961-213-053-1. - ISBN 978-961-254-004-3. - Knj. 5 (2007), str. 254-255, 930. - 398.87(=163.6). - COBISS.SI-ID 27248429
125     ZVIJAČNA ugrabitev mlade matere : (Lepa Vida) / redakcija pesemskih tipov s spremnimi opombami in komentarjem 244 ZK ; delna redakcija in komentar Marija Klobčar ; začetna glasbena redakcija pesemskih tipov 244 Julijan Strajnar ; glasbena redakcija pesemskih tipov 244 s spremnimi etnomuzikološkimi opombami in komentarji, izdelava notografij RV ; delni komentar MGK. - Traskripciji tekstov pri variantah 6 in 7 je opravil Matej Šekli. - Variante besedil 6, 8, 9 in 10 poknjižil Matej Šekli. - Bibliografija: str. 89-90. - V: Slovenske ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007>. - ISBN 961-213-053-1. - ISBN 978-961-254-004-3. - Knj. 5 (2007), str. 73-90, 925-926. - 398.87(=163.6). - COBISS.SI-ID 27169069
126 KUMER, Zmaga    Žena umori otroka moževe ljubice / redakcija pesemskih tipov 270 s spremnimi opombami in komentarji ZK ; začetna glasbena redakcija pesemskih tipov 270 Julijan Strajnar ; glasbena redakcija pesemskih tipov 270 s spremnimi etnomuzikološkimi opombami in komentarji Urša Šivic. - Summary. - V: Slovenske ljudske pesmi. - Ljubljana : Slovenska matica, 1970-<2007>. - ISBN 961-213-053-1. - ISBN 978-961-254-004-3. - Knj. 5 (2007), str. 449-456, 937-938. - 398.87(=163.6). - COBISS.SI-ID 27234605


2008

127 STRAJNAR, Julijan    "Ljudje nismo le pripadniki homo sapiensa, temveč pripadniki določene skupine, ki ima svojo lastno identiteto ---" : intervju s poznavalcem slovenskega glasbenega izročila / Julijan Strajnar ; [pogovarjala se je] Eva Rožanc. - Portret. - V: Foklornik. - ISSN 1854-3324. - Letn. 4 (2008), str. 64-68. - 929Strajnar J.:39(497.4)(047.53). - COBISS.SI-ID 249914624
128 STRAJNAR, Julijan    Zmaga Kumer / Julijan Strajnar. - Portret. - Nekrolog. - V: Glasnik Slovenske matice. - ISSN 0351-0298. - Letn. 32, posebna izd. (2008), str. 194-195. - 929Kumer Z. - COBISS.SI-ID 252209664


2010

129 STRAJNAR, Julijan    Kaj bi s to ljudsko glasbo? / Julijan Strajnar. - Ilustr. - V: Trinkov koledar. - ISSN 1124-6790. - (2010), str. 76-81. - 39:78(497.4). - 316.72:39(497.4). - COBISS.SI-ID 251340288
130     MARIČKA potička : (slovenska ljudska - štajeriši) / priredil Julijan Strajnar. - V: Kolački za pevce [Glasbeni tisk] / [gradivo izbrala in uredila Mihela Jagodic. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2010. - Str. 140-142. - 784.6.087.681. - COBISS.SI-ID 288827648


2014

131 RAMOVŠ, Mirko    Terenske zgodbe / Mirko Ramovš ; foto Mirko Ramovš, Julijan Strajnar. - Ilustr. - V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva (Tiskana izd.). - ISSN 0351-2908. - 54, št. 3 (2014), str. 51-59. - 39.001(497.4). - COBISS.SI-ID 37782573


2015

132 KUNEJ, Rebeka    Etnokoreološke poti Mirka Ramovša / Rebeka Kunej ; foto Karmen Narobe ... [et al.]. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_44_2_separati/1_Rebeka_Kunej.pdf. - Bibliografija: str. 20-22. - Izvleček v slov. in angl. ; Povzetek v angl.: Mirko Ramovš's path in ethnochoreology. - V: Traditiones - Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana (Tiskana izd.). - ISSN 0352-0447. - Letn. 44, št. 2 (2015), str. 7-23. - doi: 10.3986/Traditio2015440201. - 394.3:929Ramovš M. - 929Ramovš M.:394.3. - COBISS.SI-ID 39304749
133 KOVAČIČ, Mojca, 14.12.1976-    V deželi harmonike - nacionalizacija harmonike v slovenskem kontekstu / Mojca Kovačič ; foto Julijan Strajnar ... [et al.]. - Ilustr. - Bibliografija: str. 114-116. - V: Venček domačih / [avtorji Damir Josipovič ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2015. - ISBN 978-961-254-771-4. - Str. 87-116. - 930.85:316.7(497.4):78:39. - COBISS.SI-ID 38189357
134     ZVERINICE iz Rezije. Grdinica v lisičji hišici [Videoposnetek] : lutkovna predstava na čast akademiku dr. Milku Matičetovemu, Center starejših Trnovo, Ljubljana, 2. 12. 2014 / zamisel in organizacija Marija Stanonik ; kamera Sašo Kuharič ; montaža, uredil Miha Peče. - Ljubljana : Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2015. - 1 video DVD (38 min, 20 sek) : barve, zvok ; 12 cm. - Posneto 2014. - Nastopajo: lutkovna predstava Igor Cvetko, Jelena Sitar Cvetko, Gledališče Zapik, rezijanska glasba s citiro in bunkolo Igor Cvetko in Julijan Strajnar, prikaz rezijanskega plesa Mirko Ramovš. - 398.54(450.36=163.6)(086.86). - 792.97:398.2(450.36=163.6)(086.86). - COBISS.SI-ID 38825773


2017

135 STRAJNAR, Julijan    "Ljudska glasba se je vedno spreminjala, pa naj bo etnomuzikologom všeč ali ne" : intervju z Julijanom Strajnarjem ob njegovi osemdesetletnici / [pogovarjal se je] Mirko Ramovš ; foto Janez Eržen. - Ilustr. - V: Foklornik. - ISSN 1854-3324. - Letn. 13 (2017), str. 43-46. - 929Strajnar J.:784.4(047.53). - COBISS.SI-ID 297578752


2020

136     SNEMANJE in arhiviranje ljudske glasbe : strokovni priročnik = Népzene rögzítése és archiválása : szakmai kézikönyv / [uredila, szerkestette Rebeka Kunej ; avtorji besedil, szövegek Marija Klobčar ... [et al.] ; avtorji fotografij, fotók Drago Kunej, Anja Serec Hodžar, Julijan Stranjar idr. ; prevod, forditás Jolanda Harmat Császár]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 99 str. : ilustr., note ; 21 cm. - Dostopno tudi na: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1926/7978/1281-1. - Vzpor. besedilo v slov. in madž. prevod. - 300 izv. - Publikacija je nastala kot del projekta Folk Music Heritage: Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe / Közös népzenei örökségünk feltárása, feldolgozása és elterjesztése (SIHU156), 1. 9. 2018-31. 8. 2020, ki ga je sofinancirala Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Delo raziskovalk in raziskovalcev ter strokovnega osebja ZRC SAZU, ki so bili vključeni v projekt Folk Music Heritage, je delno sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru programa Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture, št. P6-0111. - ISBN 978-961-05-0463-4. - doi: 10.3986/9789610504665. - 719:791.229.2(497.4)(035). - COBISS.SI-ID 23283971
137     SNEMANJE in arhiviranje ljudske glasbe [Elektronski vir] : strokovni priročnik = Népzene rögzítése és archiválása : szakmai kézikönyv / [uredila Rebeka Kunej ; avtorji besedil Marija Klobčar ... [et al.] ; avtorji fotografij Drago Kunej, Anja Serec Hodžar, Julijan Stranjar idr. ; prevod Jolanda Harmat Császár]. - 1. e-izd. = 1. e-kiad. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (99 str.)) : ilustr. - Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610504665. - Vzpor. slov. in madž. besedilo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - ISBN 978-961-05-0466-5 (pdf) : brezplačno. - doi: 10.3986/9789610504665. - 719:781.7(035)(0.034.2). - 39:78(035)(0.034.2). - COBISS.SI-ID 24419587Izbrani format bibliografske enote: ISBD (strnjena oblika)
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2022