COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSmag. Bernardka Jurič [24994]Osebna bibliografija za obdobje 2004-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIČ, Bernardka, HANŽIČ, Lucija, ILIĆ, Radomir, SAMEC, Niko. Utilization of municipal solid waste bottom ash and recycled aggregate in concrete. Waste management. [Print ed.]. 2006, vol. 26, iss. 12, str. 1436-1442. ISSN 0956-053X. [COBISS.SI-ID 10812438], [JCR, SNIP, WoS do 10. 3. 2022: št. citatov (TC): 75, čistih citatov (CI): 75, čistih citatov na avtorja (CIAu): 18,75, Scopus do 7. 2. 2022: št. citatov (TC): 85, čistih citatov (CI): 85, čistih citatov na avtorja (CIAu): 21,25]
2. KOKALJ, Filip, SAMEC, Niko, JURIČ, Bernardka. Utilization of bottom ash from the incineration of separated wastes as a cement substitute. http://dx.doi.org/10.1177/0734242X05057748. [COBISS.SI-ID 10003478], [WoS do 15. 1. 2022: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 14, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,67, Scopus do 20. 12. 2021: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,67]

1.04 Strokovni članek

3. JURIČ, Bernardka. Kaj se je spremenilo v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. IZS.novo : glasilo Inženirske zbornice Slovenije. dec. 2020, letn. 23, št. 96, str. 11-12. ISSN 2232-6308. [COBISS.SI-ID 55823107]
4. JURIČ, Bernardka. Projektna skupina IZS za varstvo okolja se predstavlja. IZS.novo : glasilo Inženirske zbornice Slovenije. jun. 2014, let. 17, št. 40, str. 8, ilustr., tabele. ISSN 2232-6308. [COBISS.SI-ID 79000321]
5. JURIČ, Bernardka, LEBAN, Ivan, ŠKRABA, Barbara. Za investitorja ni problematična gradbena temveč okoljska in prostorska zakonodaja. IZS.novo : glasilo Inženirske zbornice Slovenije. Dec. 2013, letn. 16, št. 68, str. 4-6. ISSN 2232-6308. [COBISS.SI-ID 17766166]
6. JURIČ, Bernardka. Pravkar sprejeta novela ZVO-1F podaljšuje in ne skrajšuje pridobivanje gradbenega dovoljenja. IZS.novo : glasilo Inženirske zbornice Slovenije. Dec. 2013, letn. 16, št. 68, str. 7-8. ISSN 2232-6308. [COBISS.SI-ID 17766422]
7. JURIČ, Bernardka. Menedžment investicij v javnih zavodih - katera dokumentacija je potrebna?. Neprofitni management : prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju. feb. 2007, letn. 4, št. 2/3, str. 19-24, ilustr. ISSN 1408-3884. [COBISS.SI-ID 17048806]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. JURIČ, Bernardka, UHLIŘ, Maca, VUGA, Igor. Nova elektrificirana železniška proga Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. V: HANŽIČ, Katja (ur.), CESNIK, Silvo (ur.). Strokovni posvet Projekti in razvoj slovenske železniške infrastrukture, Maribor, 8. 10. 2014. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2014. Str. 36-43, zvd. ISBN 978-961-248-458-3. http://www.dcm-svs.si/simpozij/simpozij35/ZbornikDCMsimpozij2014.pdf. [COBISS.SI-ID 80425729]
9. HANŽIČ, Lucija, MAUTINGER, Alan, JURIČ, Bernardka, PEREIRA DE OLIVEIRA, Luiz Antonio. Water retention capability of mortars made of recycled aggregate. V: FOLIENTE, Greg C. (ur.). Proceedings of the 2008 World Sustainable Building Conference, World sb08 Melbourne, Melbourne Convention Centre, 21-25 September 2008. [S. l.]: sb08, cop. 2008. Vol. 2, [7] str. ISBN 978-0-646-50372-1. [COBISS.SI-ID 12971286]
10. HANŽIČ, Lucija, JURIČ, Bernardka, RAZPOTNIK, Jure. Feasibility study on use of municipal solid waste bottom ash as cement replacement. V: TONGBO, Sui (ur.), RONGXI, Shen (ur.), WENSHENG, Zhang (ur.). Cement & concrete, contributing to global sustainability. Vol. 2. 6th International Symposium on Cement and Concrete, CANMET/ACI International Symposium on Concrete Technology for Sustainable Development, September 19-22,2006, Xi`an, China. Beijing: Foreign Languages Press, 2006. Str. 1477-1482. ISBN 7-119-02249-0. [COBISS.SI-ID 10705430]
11. JURIČ, Bernardka. Uporaba pepela na rešetki in recikliranega agregata v betonu. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 26. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 28.-29. oktober 2004. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2004. Str. 175-185. ISBN 961-90266-9-1. [COBISS.SI-ID 9137942]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

12. PODLIPNIK, Bernarda, JURIČ, Bernardka. Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja. V: Zbornik referatov. 17. Mišičev vodarski dan 2006, Maribor, 14. december. Maribor: Vodnogospodarski biro, 2006. Str. 88-93. Mišičev vodarski dan. ISSN 1318-2226. [COBISS.SI-ID 11006230]
13. JURIČ, Bernardka, ILIĆ, Radomir, SAMEC, Niko. Uporaba pepela na rešetki v cementni pasti in betonu. V: HORVAT, Irena (ur.), JERAJ, Dejan (ur.), KORTNIK, Jože (ur.). Slovenske izkušnje z evropsko prakso : zbornik = proceedings : 5. posvetovanje z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki, Maribor, 23. september 2004. Ljubljana: Cetera, Center za tehnični razvoj, izobraževanje in organizacijo, 2004. Str. 134-142. ISBN 961-90297-8-X. [COBISS.SI-ID 9145878]
14. JURIČ, Bernardka. Reciklaža in uporaba recikliranega agregata. V: BLAŽEKA, Vesna (ur.). Zbornik gradiv in referatov. Maribor: Mestna občina, Zavod za varstvo okolja, 2004. Str. 22-26. ISBN 961-90960-2-9. [COBISS.SI-ID 9145622]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. HANŽIČ, Lucija, JURIČ, Bernardka. Slovenia. V: STOREY, John B. (ur.). Construction materials stewardship : the status quo in selected countries : CIB W115. Wellington: Centre For Building Performance Research, Victoria University of Wellington: International Council for Building Research Studies and Documentation (CIB), Working Commission W115: Construction Materials Stewardship, cop. 2008. Str. [59-66]. CIB Report, 318. ISBN 978-90-6363-059-1. [COBISS.SI-ID 12971798]

1.22 Intervju

16. JURIČ, Bernardka (intervjuvanec). Bernarda Jurič spet osvaja Avstralijo. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 12. sep. 2018. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174561777?fbclid=IwAR1xfnk4QLNh4ba5-f7GUxdsNqtbVnlE15PCRjiRFrrGJBlO8Xx783NNK2w. [COBISS.SI-ID 96039937]
17. JURIČ, Bernardka (intervjuvanec). Če bi štel samo rezultat, bi se po beli črti vozila doma. SiOL.net. 16. maj 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/sportal/rekreacija/bernarda-juric-pustolovka-na-kolesu-465912. [COBISS.SI-ID 94906113]
18. JURIČ, Bernardka (intervjuvanec). Ponovna uvedba uporabe triprekatne pretočne greznice pomeni velik korak nazaj. IZS.novo : glasilo Inženirske zbornice Slovenije. okt. 2015, let. 18, št. 75, str. 17-18. ISSN 2232-6308. [COBISS.SI-ID 85855489]
19. JURIČ, Bernardka (intervjuvanec). Neusklajenost z okoljsko zakonodajo in izhodišči novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki mora biti sprejet do 16. maja 2017. IZS.novo : glasilo Inženirske zbornice Slovenije. dec. 2016, let. 19, št. 80, str. 10-11. ISSN 2232-6308. [COBISS.SI-ID 90452737]
20. JURIČ, Bernardka (intervjuvanec), GLOBEVNIK, Andrej (intervjuvanec). Z dobrimi nameni poslabšali zakonodajo. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 16. dec. 2014. ISSN 1581-3037. http://www.dnevnik.si/slovenija/ljubljana/z-dobrimi-nameni-poslabsali-zakonodajo. [COBISS.SI-ID 80757505]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

21. JURIČ, Bernardka. Uporaba recikliranega agregata in trdnih ostankov po sežigu komunalnih odpadkov v betonu : magistrsko delo. Maribor: [B. Jurič], 2004. XV, 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8587798]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

22. DURCIK, Vladimir (vodja projekta), JURIČ, Bernardka, ZORIČ, Urška, UHLIŘ, Maca, SEDEJ, Andrej, LOBODA, Igor, ROZMAN, Davor, MAKAROVIČ, Matjaž, MOHORKO, Tomaž, BATISTIČ, Peter. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče : okoljsko poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2015. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 85791745]
23. DURCIK, Vladimir (vodja projekta), ZORIČ, Urška, JURIČ, Bernardka, SEDEJ, Andrej, UHLIŘ, Maca, LOBODA, Igor, ROZMAN, Davor, MOHORKO, Tomaž. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R51B TE-TOL - Fužine/Vevče : okoljsko poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2015. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 85798401]
24. DURCIK, Vladimir (vodja projekta), JURIČ, Bernardka, ZORIČ, Urška, UHLIŘ, Maca, SEDEJ, Andrej, LOBODA, Igor, MAKAROVIČ, Matjaž, MOHORKO, Tomaž, BATISTIČ, Peter. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 - Kleče/Toplarna Šiška (TOŠ) : elaborat o vplivih na okolje. Nova Gorica: Projekt d.d., 2015. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 85792257]
25. ZORIČ, Urška, JURIČ, Bernardka, SEDEJ, Andrej, UHLIŘ, Maca, LOBODA, Igor, ROZMAN, Davor, MOHORKO, Tomaž. Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34. Nova Gorica: Projekt d.d., 2015. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 85797633]
26. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Be00 rnardka, BRATINA, Emil. Nrnardka, BRATINA, Emil. Nova železniška proga Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana : prostorski in urbanistično razvojni elaborat : študija variant. Nova Gorica: Projekt d.d.: Proarc d.o.o., 2015. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 85802241]
27. DURCIK, Vladimir (avtor, vodja projekta), JURIČ, Bernardka. Prenosni plinovod R51A Jarše-Sneberje : okoljsko poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 80539649]
28. DURCIK, Vladimir (avtor, vodja projekta), JURIČ, Bernardka. Študija izvedljivosti nadgradnje proge Divača-Sežana-d.m.-(Opčine)(WP2) : končno poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78952449]
29. DURCIK, Vladimir (avtor, vodja projekta), UHLIŘ, Maca, JURIČ, Bernardka, ZORIČ, Urška, SEDEJ, Andrej, LOBODA, Igor, ROZMAN, Davor, et al. Študija izvedljivosti oživljanja prometa na progi Kreplje-Repentabor-d.m.-(Opčine)(WP2) : končno poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 85791233]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

30. MLAKAR, Aleš, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, HUDOKLIN, Jelka, JANKOVIČ, Karla, KREGAR, Aleš, JURIČ, Bernardka, GOLOBIČ, Mojca, KUŠAR, Simon, JANKOVIČ, Liljana, ŠINIGOJ, Maja, ŽAUCER, Tadej, GOJANOVIĆ PURGER, Jana, GRILC, Matjaž, MESNER, Andrej, JUG, Metka, ČERNE, Tomaž, KOBETIČ, Leon, BENDA, Rok, DEKLEVA, Jože, FOŠKI, Mojca, JERALA, Izidor, KONEČNIK KUNST, Marinka, FATUR, Marko, VITOROVIČ, Zoran, THALER, Judita, GERŠAK PODBREZNIK, Aleksandra, DRAŽIČ, Bogdana, KRALJIĆ, Ivanka, LIPNIK, Martina, SUŠIN BRENCE, Mateja, HOČEVAR, Irena. Pripombe Odp! na predlog Zakona o urejanju prostora (ZUREP2). Ljubljana: [s. n.], 2017. 199 str. https://www.zaps.si/img/admin/file/Odgovorno_do_prostora/2016/ODP_ZUREP-2_cisti_pripombe_vse_koncno_redakcijski_popravek.pdf. [COBISS.SI-ID 526982681]
31. ZORIČ, Urška, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), SEDEJ, Andrej, UHLIŘ, Maca, LOBODA, Igor, MOHORKO, Tomaž. 110 KV kablovod od RTP 110/20 KV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije : državni prostorski načrt. Nova Gorica: Projekt d.d., 2016. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 88867585]
32. ZORIČ, Urška, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), SEDEJ, Andrej, UHLIŘ, Maca, LOBODA, Igor, MOHORKO, Tomaž. 110 KV kablovod od RTP 110/20 KV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba : državni prostorski načrt. Nova Gorica: Projekt d.d., 2016. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 88855809]
33. JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), ZORIČ, Urška, UHLIŘ, Maca, SEDEJ, Andrej. OŠ Dol pri Hrastniku : elaborat o vplivih na okolje za potrebe predhodnega postopka. Nova Gorica: Projekt d.d., 2016. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 90451201]
34. JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), ZORIČ, Urška, UHLIŘ, Maca, SEDEJ, Andrej. Restavracija s prostori za potrebe turizma : elaborat o vplivih na okolje za potrebe predhodnega postopka. Nova Gorica: Projekt d.d., 2016. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 90452225]
35. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), ZORIČ, Urška. Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R32 in R34. Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. 302, 87 f., načrti. [COBISS.SI-ID 79001601]
36. DURCIK, Vladimir (avtor, vodja projekta), JURIČ, Bernardka. Prenosni plinovod M3/1 Kalce - Ajdovščina : okoljsko poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2013. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78951169]
37. DURCIK, Vladimir (avtor, vodja projekta), JURIČ, Bernardka. Prenosni plinovod Zanke do Zreč : okoljsko poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2013. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78952193]
38. JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), BRATINA, Emil. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije : DPN. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78950657]
39. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), BRATINA, Emil. Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja-Kresnice na območju Dešna : elaborat o vplivih na okolje. Nova Gorica: Projekt d.d., 2011. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78949889]
40. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), BRATINA, Emil. Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja-Kresnice na območju Dešna. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78949633]
41. DURCIK, Vladimir (avtor, vodja projekta), JURIČ, Bernardka, BRATINA, Emil. Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 : predlog najustreznejše rešitve. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78951937]
42. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta). Okoljsko poročilo za prenosni plinovod M6 Ajdovščina - Lucija za optimizirano traso. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78949377]
43. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka. Okoljsko poročilo za prenosni plinovod R25/1 Trojane-Hrastnik. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78949121]
44. DURCIK, Vladimir (avtor, vodja projekta), JURIČ, Bernardka. Rekonstrukcija prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 : okoljsko poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2012. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78951425]
45. JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), BRATINA, Emil. Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine. Nova Gorica: Projekt d.d., 2010. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78950913]
46. JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), BRATINA, Emil. Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2010. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 78950401]
47. JURIČ, Bernardka, KEPA, Bogo, HANŽIČ, Lucija, DJURICA, Maša. Obnova odseka proge Košana - Gornje Ležeče : načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki [investitor: Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Maribor] : izvedbeni načrt. Nova Gorica: Projekt d.d., 2009. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 12992022]
48. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), BREGANTIČ, Mihaela. Okoljsko poročilo za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine za izbrano in optimizirano varianto. Nova Gorica: Projekt d.d., 2009. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 14129942]
49. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, BREGANTIČ, Mihaela. Prenosni plinovod M6 Ajdovščina - Lucija : okoljsko poročilo - za optimizirano traso. Nova Gorica: Projekt d.d., 2009. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 14129430]
50. JURIČ, Bernardka, ARČON, Barbara, URBANČIČ, Tanja, BRAČIČ LOTRIČ, Maja, DOBRIČIĆ, Saša, GOLJA, Petra, VECCO, Marilena, BRATINA, Gvido, KOCIJAN, Juš, LIPUŠČEK, Uroš, PETRIČ, Ingrid, VEBLE, Gregor, ŠKRABA, Polona, GRGIČ, Stojan, ZAVRTANIK, Danilo, RASPOR, Andrej, ŠULIGOJ, Metod, et al. Aeronavtični muzej Zahodnoevropske unije - AmZEU : "predštudija izvedljivosti" : povzetek vsebine predštudije izvedljivosti. Nova Gorica: Projekt; V Novi Gorici: Univerza; Ajdovščina: Koda, 2008. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1047547]
51. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, KEPA, Bogo, HANŽIČ, Lucija, DJURICA, Maša. Preureditev tirov in kretnic ter SVTK in EE naprav na železniški postaji Ljubljana (JŽI) - povezava proge 5 s postajnimi tiri št. 1M-6M : načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki [investitor: Tiring d.o.o., Trzin] : PZI - projekt za izvedbo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2008. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 12991766]
52. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, HUMAR, Staško, ARČON, Barbara, LAVRENČIČ, Uroš. Preureditev tirov in kretnic ter SVTK in EE naprav na železniški postaji Ljubljana (JŽI) - povezava proge 5 s postajnimi tiri št. 1M-6M : elaborat vpliv na okolje za preureditev tirov in kretnic teer SVTK in EE naprav na železniški postaji Ljubljana (JŽI) - povezava proge 5 s postajnimi tiri št. 1M-6M : PGD - projkt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2008. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 14695446]
53. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, HANŽIČ, Lucija, UHLIŘ, Maca, LAVRENČIČ, Uroš, ARČON, Barbara. Poročilo o vplivih na okolje za nakupovalni center v Novi Gorici - sprememba [investitor: MID Investicije d.o.o.]. Nova Gorica: Projekt d.d., 2007. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 11778070]
54. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, LAVRENČIČ, Uroš, HANŽIČ, Lucija. Rušitev kompleksa Špehonja : načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 9400 [investitor: MID Investicije, Ljubljana] : PGD - projekt za pridobitev gradb. dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2007. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 11591958]
55. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, SKUBIN, Mitja, HANŽIČ, Lucija. Statična sanacija in obnova fasade vile Vipolže v Goriških Brdih : načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 7434-2 [investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo] : PGD - projekt za pridobitev gradb. dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2007. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 11591702]
56. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, LAVRENČIČ, Uroš, HANŽIČ, Lucija. Strategija ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ilirska Bistrica : idejna zasnova - študija [investitor: Komunalno podjetje Ilirska Bistrica]. Nova Gorica: Projekt d.d., 2007. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 11592214]
57. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka. Plinska merilnoregulatorska postaja RV 32-Šentjakob : varnostni načrt [investitor: Energetika Ljubljana] : PZI - investicijska vzdrževalna dela. Nova Gorica: Projekt d.d., 2006. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 10798870]
58. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka. Rekonstrukcija ceste L 5727 Cesta na Kekec : varnostni načrt [investitor: Mestna občina Nova Gorica] : PZI - rekonstrukcija. Nova Gorica: Projekt d.d., 2006. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 10798614]
59. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka. Objekt z oskrbovanimi stanovanji ob Domu upokojencev Nova Gorica : načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki [investitor: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana in Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica] : PGD - projekt za pridobitev gradb. dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2005. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 10798358]
60. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, VECCHIET, Rajko. Obvoznica Renče - prva faza : elaborat protihrupnih ukrepov za prvo fazo obvoznice Renče [investitor: Mestna občina Nova Gorica] : PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2005. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 10798102]
61. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, HANŽIČ, Lucija. Rekonstrukcija mlinice cementa : napoved gospodarjenja z gradbenimi odpadki [investitor: Salonit Anhovo, Gradbeni materiali d.d.] : PGD - projekt za pridobitev gradb. dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2005. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 10797078]
62. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, HANŽIČ, Lucija, UHLIŘ, Maca, LAVRENČIČ, Uroš. Rekonstrukcija mlinice cementa : napoved obremenjenosti s hrupom in načrt protihrupnih ukrepov [investitor: Salonit Anhovo, Gradbeni materiali d.d.] : PGD - projekt za pridobitev gradb. dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2005. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 10796822]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

63. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), JAN, Andrej, BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor, LUIS, Aljoša. Načrt odstranitve objektov na odseku 1 - objekt O 27 : PZI - projektna dokumentacija za odstranitev objekta. Nova Gorica: Projekt d.d., 2020. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 41527299]
64. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, VECCHIET, Rajko, BOBNAR, Špela, LUIS, Aljoša. Ureditev ceste R3-709, odsek 8615 skozi Malečnik, od km 0+850 do km 2+360 : PZI - dokumentacija za izvedbo gradnje. Nova Gorica: Projekt d.d., 2020. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 41945091]
65. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, TRDIN, Igor (vodja projekta). Varnostni načrt Preureditev G2-106/0215 Ljubljana/Rudnik - Škofljica od km 3.375 do km 4.555 v zoožano štiripasovnico in rekonstrukcija G2-106/0260 Škofljica od km 0.000 do cca km 0.500 : PZI - po recenziji. Nova Gorica: Projekt d.d., 2019. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 41923587]
66. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, ROČENOVIČ, Milivoj (vodja projekta), BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor. Državna cesta Novo mesto - priključek Maline 3. razvojna os - južni del : prvi del: etapa 1 in 2, od priključka NM - vzhod do priključka Osredek : PZI (projekt za izvedbo). Nova Gorica: Projekt d.d., 2019. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 38326787]
67. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, HADŽIAHMETOVIĆ, Edvin (vodja projekta), ZORIČ, Urška, BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor. Nadgradnja medpostajnega odseka Brezovica - Preserje : izvedbeni načrt. Nova Gorica: Projekt d.d., 2019. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 38310147]
68. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, BRILLY, Boris (vodja projekta), ZORIČ, Urška, BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor. Nadgradnja medpostajnega odseka Ljubljana - Brezovica : izvedbeni načrt. Nova Gorica: Projekt d.d., 2019. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 38314243]
69. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, ŠOŠO, Stipe (vodja projekta), ZORIČ, Urška, BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor. Nadgradnja odseka železniške proge Ljubljana- Divača za medpostajni odsek Preserje - Borovnica : izvedbeni načrt. Nova Gorica: Projekt d.d., 2019. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 38293763]
70. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, TRDIN, Igor (vodja projekta). Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov HC H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo) od km 1.350 do km 2.084, H3/0088 in 0688 LJ (Tomačevo-Dunajska) od km 0.000 do km 0.598 in 0186 priključku LJ Črnuče (rondo Tomačevo) od km 0.000 do km 1.293 : PZI - po recenziji. Nova Gorica: Projekt d.d., 2019. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 38370051]
71. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), ZORIČ, Urška, BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor. Odstranitev stanovanjskega objekta in novogradnja podpornega zidu na zemljišču s parc. št. 9/3, k.o. Meje : DGD- dokumentacija za pridobitev gradbenega dovolenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2019, dopolnitev 2020. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 40301571]
72. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), ZORIČ, Urška, BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor. Odstranitev stanovanjskega objekta in novogradnja podpornega zidu na zemljišču s parc. št. 9/3, k.o. Meje : PZI - projektna dokumentacija za odstranitev objekta. Nova Gorica: Projekt d.d., 2019, dopolnitev 2020. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 38345219]
73. FORCA, Samo, JURIČ, Bernardka, KRALJIČ-KENK, Mirjana (vodja projekta), BOBNAR, Špela. Varnostni načrt Zaščita stanovanjskih objektov pred skalnimi podori pod Pustim gradom (Šoštanj) : izvedbeni načrt sanacije brežine pod Pustim gradom : odgovorni vodja projekta: Mirjana Kraljič Kenk. Nova Gorica: Projekt d.d., 2019. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 38364163]
74. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, ROČENOVIČ, Milivoj (vodja projekta), BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor. Državna cesta Novo mesto - priključek Maline 3. razvojna os - južni del : prvi del: etapa 1 in 2, od priključka NM - vzhod do priključka Osredek : PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja). Nova Gorica: Projekt d.d., 2018. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 39968515]
75. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, BOBNAR, Špela. Izvedba del pri nadgradnji odseka železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica Podvoz na postaji Poljčane : PZI. Nova Gorica: Projekt d.d., 2018. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 41938947]
76. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), JAN, Andrej, BOBNAR, Špela, LOBODA, Igor. Načrt odstranitve objektov Šavna Peč 28 : PZI - projektna dokumentacija za odstranitev objekta. Nova Gorica: Projekt d.d., 2018. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 41503747]
77. SAVELLI, Teja (avtor, vodja projekta), JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), MAKAROVIČ, Matjaž (avtor, vodja projekta). 110 KV kablovod od RTP 110/20 KV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije : idejni projekt. Nova Gorica: Projekt d.d., 2016. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 88869377]
78. JURIČ, Bernardka (avtor, vodja projekta), MAKAROVIČ, Matjaž (avtor, vodja projekta). 110 KV kablovod od RTP 110/20 KV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba : idejni projekt. Nova Gorica: Projekt d.d., 2016. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 88864001]
79. JURIČ, Bernardka, PELCL, Jiří, KOGLOT, Andrej, HANÁK, Radomír, BOŽIČ, Dean, TOMA, Tomáš. Izdelava projektne dokumentacije za vozno mrežo na p. Postojna in p. Logatec : PZI za o. Logatec (na progi G50 Ljubljana-Sežana d.m.). Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 85859585]
80. JURIČ, Bernardka, PELCL, Jiří, KOGLOT, Andrej, HANÁK, Radomír, BOŽIČ, Dean, TOMA, Tomáš. Izdelava projektne dokumentacije za vozno mrežo na p. Postojna in p. Logatec : PZI za postajo Postojna (na progi G50 Ljubljana-Sežana d.m.). Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 85860097]
81. JURIČ, Bernardka, UHLIŘ, Maca, ZORIČ, Urška, SEDEJ, Andrej, LOBODA, Igor, ROZMAN, Davor, VUGA, Igor, MARKOVIČ, Matjaž. Nadgradnja proge Jesenice - Nova Gorica ter razvoj posebnih železniških storitev : študija izvedljivosti : končno poročilo. Nova Gorica: Projekt d.d., 2014. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 85859073]
82. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka. Polnilnica tehničnih plinov v gospodarski coni Vzhodne Trnovlje II : PID - projekt izvedenih del : PZI - projekt za izvedbo : PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2008. 3 mape (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 12992278]
83. DURCIK, Vladimir, JURIČ, Bernardka, ZULJAN, Oton. Prenosni plinovod R21A Šmarje pri Jelšah - Slovenske Konjice, MRP Slovenske Konjice : PZI - projekt za izvedbo, nova gradnja : PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nova Gorica: Projekt d.d., 2008. 2 mapi (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 14130198]
84. DURCIK, Vladimir, NEKREP, Matjaž P., JURIČ, Bernardka. Zbirni center za odpadke na območju UKC Maribor, investitor Univerzitetni klinični center Maribor : PGD - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja : načrt gradbenih konstrukcij. Nova Gorica: Projekt d.d., 2008. 1 mapa (loč. pag.), načrti. [COBISS.SI-ID 12735510]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

85. JURIČ, Bernardka (intervjuvanec). Ptujčanka na 5500 km dolgo kolesarjenje v Avstralijo : vročina, strupene kače in insekti nekaj običajnega : intervju v oddaji 24ur zvečer. Ljubljana: POP TV, 3. 2. 2018. http://www.24ur.com/fit-24ur/44-letna-ptujcanka-se-odpravlja-na-5500-km-dolgo-kolesarjenje-v-avstralijo-vrocina-strupene-kace-in-insekti-nekaj-obicajnega.html#video. [COBISS.SI-ID 94048769]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

86. JURIČ, Bernardka, UHLIŘ, Maca. Nadgradnja proge Jesenice - Nova Gorica ter razvoj posebnih železniških storitev : predavanje na 4. čezmejnem forumu ADRIA A, 16. september 2014, Obrtni dom Nova Gorica. Nova Gorica, 16. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 79650561]
87. JURIČ, Bernardka, UHLIŘ, Maca. Študija izvedljivosti nadgradnje proge Divača-Sežana-d.m.-(OPČINE) (WP2) : sklop 4 : predavanje na Conferenza di mid-term / Mid-term conference, 26 febrbraio 2014 / 26. februar 2014, Nova Gorica. 2014. [COBISS.SI-ID 17764374]
88. JURIČ, Bernardka. Študija izvedljivosti nadgradnje proge Divača-Sežana, študija izvedljivosti oživljanja prometa na progi Kreplje - Repentabor in nadgradnja proge Jesenice - Nova Gorica ter razvoj posebnih železniških storitev : predavanje na 5. čezmejnem forumu ADRIA A, 23. oktober 2014, Trst. Trst, 23. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 80525825]
89. JURIČ, Bernardka, UHLIŘ, Maca. Študija izvedljivosti oživljanja prometa na progi Kreplje - Repentabor - d.m. - (OPČINE) (WP2) : sklop 5 : predavanje na Conferenza di mid-term / Mid-term conference, 26 febrbraio 2014 / 26. februar 2014, Nova Gorica. 2014. [COBISS.SI-ID 17764630]
90. JURIČ, Bernardka. Uporaba pepela sežigalnic pri proizvodnji betona : predavanje na 2. Strokovnem posvetovanju Termična obdelava odpadkov v Sloveniji v sistemu gospodarskega ravnanja z odpadki, Moravske toplice, 17. in 18. junij 2004. Moravske toplice, 2004. [COBISS.SI-ID 8836374]

3.25 Druga izvedena dela

91. JURIČ, Bernardka. Prostorsko načrtovanje : 4 ure predavanj pri predmetu Ekonomika in organizacija projektov, Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici, april 2009. Nova Gorica, 2009. [COBISS.SI-ID 14695702]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih

92. KOCET, Simona. Vplivi bioplinarn na okolje : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa. Maribor: [S. Kocet], 2011. IX, 66 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=21474. [COBISS.SI-ID 16464150]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

93. ROZINA, Nika. Uporaba recikliranih materialov v gradbeništvu : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa. Maribor: [N. Rozina], 2016. XI, 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19770390]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

94. LEVSTEK, Matej. Uporaba razbremenilnika v vodovodnem sistemu za pridobivanje električne energije : magistrsko delo na študijskem programu 2. stopnje UM. Maribor: [M. Levstek], 2014. XI, 88 str., [2] f. zganj. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46712. [COBISS.SI-ID 18694422]
95. ČOH, Benjamin. Raziskava potenciala za izkoriščanje vetrne energije na območju Boč - Plešivec : magistrsko delo. Maribor: [B. Čoh], 2013. IX, 129 str., [7] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43699. [COBISS.SI-ID 17904406]

Somentor pri diplomskih delih

96. MARCOLA, Tanja. Metoda za izračun hrupne obremenitve NMPB in verifikacija na konkretnem primeru : diplomska naloga = Noise emission calculation method NMPB and verification on concrete example : graduation thesis. Ljubljana: [T. Marcola], 2009. XVII, 86 str., ilustr., 1 optični disk (CD ROM), 12 cm. http://drugg.fgg.uni-lj.si/188/. [COBISS.SI-ID 4558689]
97. TUČIČ, Marko. Reološke lastnosti past za samozgoščevalne betone : diplomsko delo. Maribor: [M. Tučič], 2009. XI, 19 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=11055. [COBISS.SI-ID 13732886]
98. MAUTINGER, Alan. Applicability of recycled aggregate in mortar = Zadrževanje zmesne vode v maltah iz recikliranega agregata : bsc thesis. Maribor: [A. Mautinger], 2008. XIII, 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12451862]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

99. RAMŠAK, Klavdija. Razvojni potencial umeščanja malih veternih elektrarn v urbanem okolju : diplomsko delo. Maribor: [K. Ramšak], 2020. XII, 96 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76543. [COBISS.SI-ID 21721091]

Intervjuvanec

100. U.Z. "Še nebo je jokalo, ko se je moja avantura iztekala". 24ur.com. 3. nov. 2018. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/fit-24ur/se-nebo-je-jokalo-ko-se-je-moja-avantura-iztekala.html?fbclid=IwAR0F7jD8l4IUFOpYbH_hQRFWAj2ucDtrolzr6--KATsUN9wZfrWQCpknt4M. [COBISS.SI-ID 96040193]
101. KALIŠNIK, Grega. Čez Avstralijo je naredila križ. Nedelo. 3. nov. 2018, leto 24, št. 45, str. 16-17, ilustr. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 96036609]
102. ROŽMAN, Andraž. Kemis dobil ustno odločbo inšpekcije, v travi našli dioksin : požar v tovarni Kemis. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 27. maj 2017, leto 67, št. 120, str. 11. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 92201473]

Recenzent

103. Waste management. JURIČ, Bernardka (recenzent 2006, 2007, 2008, 2009). [Print ed.]. New York: Pergamon, 1989-. ISSN 0956-053X. [COBISS.SI-ID 26777344]

Drugo

104. ZUPAN, Urša. Bernarda uspešno prekolesarila pot od Pertha do Sydneyja. 24ur.com. 13. 4. 2018. ISSN 1581-3711. https://www.24ur.com/fit-24ur/bernardi-je-uspelo-prekolesariti-od-pertha-do-sydneya.html. [COBISS.SI-ID 94905857]
105. Bernardka Jurič : pri 44 na eno najtežjih kolesarskih preizkušenj na svetu!. Aktivni.si : spletna stran za aktivni življenjski stil. 7. febr. 2018. https://www.aktivni.si/ostali-sporti/bernardka-juric-pri-44-na-eno-najtezjih-kolesarskih-preizkusenj-na-svetu/. [COBISS.SI-ID 94908673]
106. VILAR, Andrej. Prevozila Avstralijo : kolesarka Bernarda Jurič spet doma. Delo.si. [Spletna izd.]. 19. apr. 2018, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/prevozila-avstralijo-kolesarka-bernarda-juric-spet-doma-44624.html. [COBISS.SI-ID 94908161]
107. A.P.K. Pred največjo življenjsko preizkušnjo. Lady : prvi slovenski ženski tabloid. 31. JAN. 2018, št. 6, str. 17, ilustr. ISSN 1318-7031. [COBISS.SI-ID 94049537]
108. KUHAR, Nataša. Štajerki Bernardi Jurič uspelo prekolesariti 5500 kilometrov po Avstraliji. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 17. apr. 2018. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/radiomaribor/zgodbe/stajerki-bernardi-juric-uspelo-prekolesariti-5500-kilometrov-po-avstraliji/452492. [COBISS.SI-ID 94906369]
109. Bernarda Jurič v 28 dneh prekolesarila Avstralijo : največja težava so bile muhe. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 23. apr. 2018. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/sport/rekreacija/bernarda-juric-v-28-dneh-prekolesarila-avstralijo/452892. [COBISS.SI-ID 94907137]
110. KASTELIC, Lovro. Prva bo prekolesarila Avstralijo po dolgem in počez. Slovenske novice. [Spletna izd.]. 23. sep. 2018. ISSN 2232-5050. https://www.slovenskenovice.si/sport/timeout/prva-bo-prekolesarila-avstralijo-po-dolgem-in-pocez-90943. [COBISS.SI-ID 96037377]
111. PIČERKO PEKLAR, Slavica. Slovenija je premajhna za trening. Štajerʼc : tednik za Podravje. 25. apr. 2018, št. 54, str. 26-27, ilustr. ISSN 2536-3123. [COBISS.SI-ID 26103096]
112. PIČERKO PEKLAR, Slavica. Ženska, ki ji ni mar za bližnjice. Večer. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2018, 74, [št.] 48, str. 25, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 26064952]
113. PIČERKO PEKLAR, Slavica. S kolesom od Pertha do Sydneyja. Večer. [Tiskana izd.]. 13. apr. 2018, 74, [št.] 85, str. 32, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 94907649]
114. PIČERKO PEKLAR, Slavica. Vražja kolesarka na cilju!. Vestnik. [Spletna izd.]. 18. okt. 2018. ISSN 1581-0437. https://www.vestnik.si/vrazja-kolesarka-na-cilju-6596608. [COBISS.SI-ID 96039425]


NERAZPOREJENO

115. JURIČ, Bernardka. 12 000 kilometrov greha : čista jeba. 1. natis. Pleterje: samozal., 2019. 190 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-290-549-1. [COBISS.SI-ID 97502209]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 31. 3. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 31. 3. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 12. 2021
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 9. 2021