COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBojan AmbrožičOsebna bibliografija za obdobje 2010-2022

2010

1. JANŠA, Klemen (avtor, fotograf). Karavanke : planinski vodnik. 1. izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2010. 360 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6156-90-5. [COBISS.SI-ID 252677120]
2. KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), AMBROŽIČ, Bojan. Nova najdba paleozojskega glavonožca iz Karavank. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2010, letn. 73, št. 1, str. 36-37, ilustr. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 874741]
3. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Uživa v hribih. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 2010, vol. 63, štev. 39, str. 17. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 31510823]


2012

4. AMBROŽIČ, Bojan, ŠTURM, Sašo, JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda. Klasifikacija kamnitih meteoritov in hondrul - primer meteorita Jesenice = Classification of stony meteorites and chondrules - the case of meteorite Jesenice. Geologija. [Tiskana izd.]. 2012, 55, št. 2, str. 163-179, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2012.011. [COBISS.SI-ID 2105685]
5. AMBROŽIČ, Bojan. Mineralogija meteorita Jesenice : diplomsko delo = mineralogy of meteorite Jesenice. Ljubljana: [B. Ambrožič], sep. 2012. VIII, 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 993630]


2013

6. VIDMAR, Ines, AMBROŽIČ, Bojan, DEBELJAK, Barbara, DOLŽAN, Erazem, GREGORIN, Špela, GROM, Nina, HERMAN, Polona, KERŠMANC, Teja, MENCIN GALE, Eva, POMPE, Natalija, ŠVARA, Astrid, NOVAK, Ana, TURNŠEK, Anita, VODEB, Petra, TORKAR, Anja, BRENČIČ, Mihael. Consequences of an unusual flood event: case study of a drainage canal breach on a fluvial plain in NE Slovenia. V: European Geosciences Union, General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07-12 April 2013. München: European Geosciences Union, 2013. [1] str. Geophysical Research Abstracts, Vol. 15. ISSN 1607-7962. [COBISS.SI-ID 1061726]
7. VIDMAR, Ines, AMBROŽIČ, Bojan, DEBELJAK, Barbara, DOLŽAN, Erazem, GREGORIN, Špela, GROM, Nina, HERMAN, Polona, KERŠMANC, Teja, MENCIN GALE, Eva, POMPE, Natalija, ŠVARA, Astrid, NOVAK, Ana, TURNŠEK, Anita, VODEB, Petra, TORKAR, Anja, BRENČIČ, Mihael. Geološki vidiki poplav v Podravju - analiza preboja kanala hidroelektrarne Formin. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 161-163, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1051998]
8. AMBROŽIČ, Bojan, ŠTURM, Sašo, JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda. Hondrule v meteoritu Jesenice. Geološki zbornik. 2013, [št.] 22, str. 8-11, ilustr. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 1204725]
9. AMBROŽIČ, Bojan. Kongres European Geoscience Union (EGU) 2013. Spika. maj 2013, letn. 21, št. 5, str. 209-211, ilustr. ISSN 1318-0541. [COBISS.SI-ID 285480448]
10. AMBROŽIČ, Bojan. Meteorit Jezersko - nov slovenski meteorit. Spika. dec. 2013, letn. 21, št. 12, str. 525, 527-529, ilustr. ISSN 1318-0541. [COBISS.SI-ID 285507840]
11. AMBROŽIČ, Bojan. Meteoriti. Spika. apr. 2013, letn. 21, št. 4, str. 159-163, ilustr. ISSN 1318-0541. [COBISS.SI-ID 285478912]
12. AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), JERŠEK, Miha (avtor razstave). Meteoriti : tematska razstava je bila postavljena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v okviru 1. tedna astronomije, 2. - 8. december 2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 2220629]
13. AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), JERŠEK, Miha (avtor razstave). O novo odkritem meteoritu na območju Slovenije : predavanje v okviru 1. tedna astronomije, 2. - 8. december 2013, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2220885]
14. AMBROŽIČ, Bojan, MILER, Miloš, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, JERŠEK, Miha. Odkrit nov slovenski meteorit!. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. december 2013, letn. 23, št. 12, str. 3. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 2220373]
15. AMBROŽIČ, Bojan, ŠTURM, Sašo, JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda. Structure of the chondrules and the chemical composition of olivine in meteorite Jesenice = Tekstura hondrul in kemijska sestava olivina v meteoritu Jesenice. Geologija. [Tiskana izd.]. 2013, 56, št. 1, str. 19-28, ilustr. ISSN 0016-7789. DOI: 10.5474/geologija.2013.002. [COBISS.SI-ID 2184277]


2014

16. AMBROŽIČ, Bojan (avtor, fotograf), MILER, Miloš, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, JERŠEK, Miha (avtor, fotograf), ŠTURM, Sašo. Meteorit Jezersko. Konkrecija : [revija Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije]. apr. 2014, št. 3, str. 16-17, ilustr. ISSN 2232-5581. [COBISS.SI-ID 2276693]
17. AMBROŽIČ, Bojan, MILER, Miloš, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, JERŠEK, Miha, ŠTURM, Sašo. Meteorit Jezersko. Novice IJS. [Tiskana izd.]. sep. 2014, št. 170, str. 10-13. ISSN 1581-2707. [COBISS.SI-ID 2313045]
18. JERŠEK, Miha (avtor razstave), AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), ŠTURM, Sašo (avtor razstave). Meteorit Jezersko : tematska razstava postavljena v okviru 42. Mednarodnih dni fosilov, mineralov in okolja, 10. - 11. maj 2014, Tržič. [COBISS.SI-ID 2276949]
19. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Meteoriti - grožnja iz vesolja : RTV Slovenija, radio ARS, 2.2. 2014. [COBISS.SI-ID 31513895]
20. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Meteoriti : RTV Slovenija 1, oddaja Ugriznimo znanost, 4. 4. 2014. [COBISS.SI-ID 31514151]
21. MILER, Miloš, AMBROŽIČ, Bojan, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, ŠTURM, Sašo, DOLENEC, Matej, JERŠEK, Miha. Mineral and chemical composition of the Jezersko meteorite - a new chondrite from Slovenia. Meteoritics & planetary science. 2014, vol. 49, no. 10, str. 1875-1887. ISSN 1086-9379. DOI: 10.1111/maps.12365. [COBISS.SI-ID 1153374]
22. AMBROŽIČ, Bojan, JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda. Možnosti uporabe tehnike fokusiranega ionskega curka (FIB) v geologiji. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.), VRABEC, Mirijam (ur.). Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 4. slovenski geološki kongres, Ankaran, 8.-10. oktober 2014. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2014. Str. 3. ISBN 978-961-90532-9-4. [COBISS.SI-ID 1155934]
23. AMBROŽIČ, Bojan, MILER, Miloš, MIRTIČ, Breda, GOSAR, Mateja, JERŠEK, Miha, ŠTURM, Sašo, DOLENEC, Matej. Primerjalna karakterizacija meteoritov Jesenice in Jezersko. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.), VRABEC, Mirijam (ur.). Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 4. slovenski geološki kongres, Ankaran, 8.-10. oktober 2014. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2014. Str. 2-3. ISBN 978-961-90532-9-4. [COBISS.SI-ID 2320981]
24. JERŠEK, Miha (avtor razstave, fotograf), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), ŠTURM, Sašo (avtor razstave). Razstava meteorit Jezersko : gostujoča razstava, Prirodoslovni muzej Slovenije, Kulturni dom Korotan, 11. 6. - 30. 9. 2014, Jezersko. [COBISS.SI-ID 1341173]


2015

25. ARSHAD, Muhammad Shahid, AMBROŽIČ, Bojan, TRAFELA, Špela, KOBE, Spomenka, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Domain wall pinning in notched cylindrical electrodeposited Co-Pt nanowires. V: KAVČIČ, Nežka (ur.), et al. 9th Young researchers' day, April 7, 2015, Ljubljana : program and abstract book. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015. Str. 15. [COBISS.SI-ID 28486695]
26. OW-YANG, Cleva, AKMEHMET, Guliz Inan, ŠTURM, Sašo, BOCHER, Laura, KOCIAK, Mathhieu, AMBROŽIČ, Bojan, GEC, Medeja, FIGON ECE, Demirer, SEZEN, Meltem. Elucidating the role of boron in extending persistence in ▫$Eu^{2+}$▫ and ▫$Dy^{3+}$▫ co-doped ▫$Sr_4Al_{14}O_{25}$▫ by cathodoluminescence, STEM-EDXS, and electron diffraction. V: ŠESTAN, Andreja (ur.), et al. Knjiga povzetkov = Book of abstracts. 1. slovensko posvetovanje mikroskopistov = 1st Slovene Microscopy Symposium, 18. in 19. maj 2015, Piran, Slovenija. [S. l.: s. n., 2015]. [COBISS.SI-ID 28584231]
27. AMBROŽIČ, Bojan. Metamorfni procesi v meteoritih Jesenice in Jezersko : magistrsko delo = metamorphic processes in meteorites Jesenice and Jezersko : master's thesis. Lljubljana: [B. Ambrožič], 2015. XIII, 69 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73364&lang=slv. [COBISS.SI-ID 28882215]
28. AMBROŽIČ, Bojan, VRABEC, Mirijam, SAMARDŽIJA, Zoran, ŠTURM, Sašo. A method of STEM quantitative X-ray microanalysis for application to silicon oxycarbide thin films determination. V: Book of tutorials and abstracts. EMAS 2015, 14th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, Portorož, Slovenia, 3 to 7 May 2015. Antwerpen: EMAS, 2015. Str. 332. ISBN 978-90-8227-691-6. [COBISS.SI-ID 1204574]
29. AMBROŽIČ, Bojan, VRABEC, Marko, SAMARDŽIJA, Zoran, ŠTURM, Sašo. Mineral and chemical characteristics of the Jesenice meteorite. V: Book of tutorials and abstracts. EMAS 2015, 14th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis, Portorož, Slovenia, 3 to 7 May 2015. Antwerpen: EMAS, 2015. Str. 332. ISBN 978-90-8227-691-6. [COBISS.SI-ID 28545063]
30. AMBROŽIČ, Bojan, VRABEC, Mirijam, SAMARDŽIJA, Zoran, ŠTURM, Sašo. Preparation of mineral phases from meteorite-Jesenice for TEM analyses using focused ion beam technique. V: ŠESTAN, Andreja (ur.), et al. Knjiga povzetkov = Book of abstracts. 1. slovensko posvetovanje mikroskopistov = 1st Slovene Microscopy Symposium, 18. in 19. maj 2015, Piran, Slovenija. [S. l.: s. n., 2015]. [COBISS.SI-ID 28582439]


2016

31. AMBROŽIČ, Bojan. Elektronska mikroskopija : 3 ure predavanj, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Ljubljana, 11. maj 2016. [COBISS.SI-ID 29492519]
32. AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, BELE, Marjan, ŠTURM, Sašo. First dynamic study of yttrium-based nanoparticles formation at the nanoscale by using transmission electron microscopy combined with the liquid cell. V: PRPAR MIHEVC, Sonja (ur.), PRUNK, Mateja (ur.), PUNGERČAR, Jože (ur.). 10th Young researchers' day, 31 March, 2016, Ljubljana : program and abstract book. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016. Str. 13. [COBISS.SI-ID 29423911]
33. ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, BELE, Marjan, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. In situ studies of heat induced precipitation of yttria precursor using liquid-cell transmission electron microscopy. V: Program and abstract. 11th Asia Pacific Microwave Conference, 33rd Microscopy Society, 39th Anatomy Association of Thailand Annual Conference, APMC11, MST33/AAT39, May 23-27, 2016, Phuket, Thailand. [S. l.]: Anatomy Association of Thailand, cop. 2016. Str. 149. ISBN 978-616-279-846-7. [COBISS.SI-ID 30089255]
34. JERŠEK, Miha, MIRTIČ, Breda, AMBROŽIČ, Bojan, GOSAR, Mateja, MILER, Miloš, ŠTURM, Sašo. Kaj so meteoriti, zakaj so pomembni, meteoriti v Sloveniji : razstava v okviru 3. Tedna astronomije, ki je bila na ogled v času 2. - 9. april 2016 v Prireditvenem centru Jesenice. [COBISS.SI-ID 2520661]
35. AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, BELE, Marjan, ŠTURM, Sašo. Observations of nucleation and growth of gold nanoparticles grown from chloroauric acid solution by using transmission electron microscopy combined with the liquid cell. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. 24. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 28.-30. september 2016, Portorož, Slovenija = 24th International Conference on Materials and Technology, 28-30 September 2016, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2016, str. 30. ISBN 978-961-94088-0-3. [COBISS.SI-ID 31091239]
36. AKMEHMET, Guliz Inan, ŠTURM, Sašo, BOCHER, Laura, KOCIAK, Mathhieu, AMBROŽIČ, Bojan, OW-YANG, Cleva. Structure and luminescence in long persistence Eu, Dy, and B codoped strontium aluminate phosphors : the boron effect. Journal of the American Ceramic Society. 2016, vol. 99, iss. 6, str. 2175-2180, ilustr. ISSN 0002-7820. DOI: 10.1111/jace.14188. [COBISS.SI-ID 29341479]
37. AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, BELE, Marjan, ŠTURM, Sašo. Three-dimensional characterization of ▫$Ni-Sm0.2Ce0.8O2-\sigma$▫ cermet for SOFC anodes by high-resolution FIB-SEM Tomography. V: The 16th European microscopy congress 2016 August 28 - September 2, 2016 in Lyon, France. [S. l.]: John Wiley & Sons, 2016. Str. [1]. http://emc-proceedings.com/abstract/in-situ-liquid-cell-transmission-electron-microscopy-of-y-based-precursor-growth-dynamics-at-elevated-temperatures/. [COBISS.SI-ID 30088487]
38. ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, BELE, Marjan, KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Three-dimensional characterization of ▫$Ni-Sm0.2Ce0.8O2-\sigma$▫ cermet for SOFC anodes by high-resolution FIB-SEM Tomography. V: The 16th European microscopy congress 2016 August 28 - September 2, 2016 in Lyon, France. [S. l.]: John Wiley & Sons, 2016. Str. [1]. http://emc-proceedings.com/abstract/in-situ-studies-of-the-dendritic-yttria-precursor-nanostructures-growth-dynamics-at-elevated-temperatures-using-liquid-cell-transmission-electron-microscopy/. [COBISS.SI-ID 30088231]
39. ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, BELE, Marjan, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina. Transmission electron microscopy in liquid environments : a powerful tool for dynamic studies of nucleation and growth phenomena of nanomaterials. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. 24. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 28.-30. september 2016, Portorož, Slovenija = 24th International Conference on Materials and Technology, 28-30 September 2016, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2016, str. 205. ISBN 978-961-94088-0-3. [COBISS.SI-ID 31090983]


2017

40. ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, BELE, Marjan. Dynamic studies of nucleation and growh phenomena of nanomaterials. V: Final program. European Congress on Exhibition on Advanced Materials and Processes, 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece. [S. l.]: FEMS = Federation of European Materials Society, 2017. [COBISS.SI-ID 31129895]
41. AMBROŽIČ, Bojan, KOSTEVŠEK, Nina, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŠTURM, Sašo. In-situ observations of the growth of the gold nanoparticles. V: PAVLIN, Majda (ur.), et al. Zbornik = Proceedings. 9. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 11. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO) = 9th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 11th Young researchers' Day, [19.-20. 4. 2017, Ljubljana, Slovenija]. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute, 2017. Str. 45. [COBISS.SI-ID 30458919]
42. AMBROŽIČ, Bojan. Kamni iz vesolja, ki jih je dobro poznati : meteoriti in asteroidi. Delo. [Tiskana izd.]. 30. mar. 2017, letn. 59, št. 74, str. 14, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 291805184]
43. VRABEC, Mirijam, ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, SURCA, Angelja Kjara, ROGAN ŠMUC, Nastja, ZUPANČIČ, Nina. Microdiamond inclusions in garnets from Pohorje : why are they so important?. V: ZAVAŠNIK, Janez (ur.), et al. Knjiga povzetkov. 2. slovensko posvetovanje mikroskopistov, 11. in 12. maj 2017, Piran, Slovenija. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za mikroskopijo, 2017. Str. 35. ISBN 978-961-285-685-4. [COBISS.SI-ID 1336158]
44. PRAŠNIKAR, Anže, HODNIK, Nejc, AMBROŽIČ, Bojan, ŠTURM, Sašo, LIKOZAR, Blaž. Modelling of water radiolysis in the liquid cell electron microscopy. V: PAVLIN, Majda (ur.), et al. Zbornik = Proceedings. 9. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 11. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO) = 9th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 11th Young researchers' Day, [19.-20. 4. 2017, Ljubljana, Slovenija]. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute, 2017. Str. 75. http://ipssc.mps.si/proceedings/Proceedings_IPSSC+CMBE_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 30491687]
45. BELE, Jani. Nevarno proti vrhovom : priročnik o nevarnostih v gorah. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 261 str., ilustr., fotogr., portreti. Zbirka Med gorskimi reševalci, knj. 9. ISBN 978-961-261-477-5. [COBISS.SI-ID 292105216]
46. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Sto kilometrov ne tečeš za hec. Nedeljski dnevnik. 2017, vol. 55, štev. 24, str. 25. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 31511079]


2018

47. ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, WOLFF, Ulrike, AMBROŽIČ, Bojan, KOBLAR, Maja, TRAFELA, Špela, NIELSCH, Kornelius, LIKOZAR, Blaž, ČEH, Miran, ŠTURM, Sašo. Dynamic studies of electrodeposition of Ni and Fe systems performed via in-situ transmission electron microscopy. V: Abstract booklet. 13th International Workshop on Electrodeposited Nanostructures, EDNANO, 30th August - 1st September, Bristol, UK. [S. l.: s. .n.], 2018. Str. 14. [COBISS.SI-ID 59710211]
48. LESKOVAR, Blaž, ŠTURM, Sašo, SAMARDŽIJA, Zoran, AMBROŽIČ, Bojan, MARKOLI, Boštjan, NAGLIČ, Iztok. Epitaxial growth of a metastable icosahedral quasicrystal on a stable icosahedral quasicrystal substrate. Scripta materialia. 2018, vol. 150, str. 92-95. ISSN 1359-6462. DOI: 10.1016/j.scriptamat.2018.03.014. [COBISS.SI-ID 1716063]
49. KADOK, J., PUSSI, K., ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, GAUDRY, Émilie, WEERD, Marie-Cécile de, FOURNÉE, Vincent, LEDIEU, Julian. Epitaxial growth of ▫$Al_9Ir_2$▫ intermetallic compound on Al(100) : mechanism and interface structure. Physical review materials. 2018, vol. 2, no. 4, str. 043405-1-043405-9. ISSN 2475-9953. DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.2.043405. [COBISS.SI-ID 31354919]
50. KADOK, J., PUSSI, K., ŠTURM, Sašo, AMBROŽIČ, Bojan, GAUDRY, Émilie, WEERDT-PILORGE, Marie-Paule de, FOURNÉE, Vincent, LEDIEU, Julian. Epitaxial growth of ▫$Al_9Ir_2$▫ intermetallic compound on Al(100) : mechanism and interface structure. V: ŚNIADECKI, Z. (ur.). Book of abstracts. ECMetAC Days 2018, European Integrated Centre for the Development of Metallic Alloys and Compounds, December 3-5, 2018, Poznań, Poland. Poznań: Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, 2018. Str. 46-47. ISBN 978-83-933663-7-8. [COBISS.SI-ID 31936039]
51. LESKOVAR, Blaž, ŠTURM, Sašo, SAMARDŽIJA, Zoran, AMBROŽIČ, Bojan, MARKOLI, Boštjan, NAGLIČ, Iztok. Epitaxial growth of metastable (P-type) Al-Mn-Si quasicrystal from the stable (F-type) Al-Cu-Fe quasicrystalline surface. V: RADMILOVIĆ, Velimir (ur.), RADMILOVIĆ, Vuk (ur.). Program & book of abstracts. First International Conference on Electron Microscopy of Nanostructures ELMINA 2018, August 27-29, 2018, Belgrade, Serbia = Prva međunarodna konferencija o elektronskoj mikroskopiji nanostruktura ELMINA 2018, 27-29 avgust 2018, Beograd, Srbija g[organized by Serbian Academy of Sciences and Arts and Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade. Belgrade: SASA, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2018. Str. 137-139. ISBN 978-86-7025-785-6. [COBISS.SI-ID 1813087]
52. ŠTURM, Sašo, PRAŠNIKAR, Anže, HODNIK, Nejc, LIKOZAR, Blaž, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, KOSTEVŠEK, Nina, AMBROŽIČ, Bojan. The impact of the electron dose rate and temperature-dependent radiolysis products on the growth and dissolution of metal nanoparticles in LTEM. V: 19th International Microscopy Congress, Sydney, 9-14 September 2018. Sydney: [s. n.]. 2018, str. [1-2]. http://abstracts.imc19.com/pdf/abstract_1334.pdf. [COBISS.SI-ID 32301607]
53. ŠTURM, Sašo, PRAŠNIKAR, Anže, HODNIK, Nejc, LIKOZAR, Blaž, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, KOSTEVŠEK, Nina, AMBROŽIČ, Bojan. The impact of the electron dose rate and temperature-dependent radiolysis products on the growth and dissolution of metal nanoparticles in LTEM. V: 19th International Microscopy Congress, Sydney, 9-14 September 2018. Sydney: [s. n.]. 2018, str. [1-2]. http://abstracts.imc19.com/pdf/abstract_1334.pdf. [COBISS.SI-ID 32302375]
54. VRABEC, Mirijam, JANÁK, Marian, AMBROŽIČ, Bojan, SASINKOVÁ, Vlasta, YOSHIDA, Kenta, ROGAN ŠMUC, Nastja, ŠTURM, Sašo. Microdiamond and moissanite inclusions in garnets from Pohorje Mountains, Eastern Alps, Slovenia. V: EGU Galileo conferences, Leibnitz, Austria, 24-29 June 2018 : exploring new frontiers in fluids processes in subduction zones. [s. l.]: European Geoscience Union, 2018. Gc4- subduction-31. [COBISS.SI-ID 1413470]
55. VRABEC, Mirijam, JANÁK, Marian, AMBROŽIČ, Bojan, SASINKOVÁ, Vlasta, YOSHIDA, Kenta, ROGAN ŠMUC, Nastja, ŠTURM, Sašo. Microstructural and crystallographic characteristics of diamond and moissanite from Pohorje UHP terrane, Eastern Alps, Slovenia. V: Advances of geology in Southeast European mountain belts : abstracts. [Sofija]: BAN, Geologičeski institut "akad. Strašimir Dimitrov", cop. 2018. Str. 148. Geologica Balcanica. ISBN 978-954-90223-7-7. [COBISS.SI-ID 1460574]
56. AMBROŽIČ, Bojan. Pristranskost v znanosti. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2018, letn. 9, št. 34, str. 7-9, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 32071975]
57. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). V gojzarjih in trojih hlačah na vrh Evrope. Nedeljski dnevnik. 2018, vol. 56, štev. 24, str. 28-29. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 31510567]
58. AMBROŽIČ, Bojan. Vode ni na Marsu, morda pa je v njem. Delo. [Tiskana izd.]. 2. avg. 2018, letn. 60, št. 176, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 31615527]


2019

59. AMBROŽIČ, Bojan, PRAŠNIKAR, Anže, HODNIK, Nejc, KOSTEVŠEK, Nina, LIKOZAR, Blaž, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŠTURM, Sašo. Controlling the radical-induced redox chemistry inside a liquid-cell TEM. Chemical science. 2019, vol. 10, no. 38, str. 8735-8743. ISSN 2041-6520. DOI: 10.1039/c9sc02227a. [COBISS.SI-ID 32582439]
60. KOBLAR, Maja, DREV, Sandra, AMBROŽIČ, Bojan, TRAFELA, Špela, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŠTURM, Sašo, ČEH, Miran. Electrochemical Deposition of Ni in LC TEM. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. 27. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-18. oktober 2019, Portorož, Slovenija = 27th International Conference on Materials and Technology, 16-18 October 2019, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2019. Str. 85. ISBN 978-961-94088-3-4. http://mit.imt.si/izvodi/mit194/BookOfAbstracts_27ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 61684995]
61. WOLFF, Ulli, AMBROŽIČ, Bojan, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, LEISTNER, Karin, NIELSCH, Kornelius, ŠTURM, Sašo. In-situ observation of the reversible electrochemical deposition of Fe in a transmission electron microscope. Microscopy and microanalysis. [Print ed.]. 2019, vol. 24, supp. s1, str. 310-311. ISSN 1431-9276. DOI: 10.1017/S1431927618002040. [COBISS.SI-ID 32580391]
62. AMBROŽIČ, Bojan. Klasifikacija meteoritov. Spika. dec. 2019, letn. 27, št. 12, str. 510-513, ilustr. ISSN 1318-0541. [COBISS.SI-ID 33303591]
63. JERŠEK, Miha (avtor razstave), AMBROŽIČ, Bojan (avtor razstave), MILER, Miloš (avtor razstave), MIRTIČ, Breda (avtor razstave), GOSAR, Mateja (avtor razstave), ŠTURM, Sašo (avtor razstave). Meteoriti : 4. dnevi astronomije, 11. - 25. mar. 2019, Šempeter pri Novi Gorici. [COBISS.SI-ID 1994485]
64. AMBROŽIČ, Bojan. Okoli sonca nikoli ni miru. Delo. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2019, vol. 61, št. 228, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 32763175]
65. AKMEHMET, Guliz Inan, ŠTURM, Sašo, KOMELJ, Matej, SAMARDŽIJA, Zoran, AMBROŽIČ, Bojan, SEZEN, Meltem, ČEH, Miran, OW-YANG, Cleva. Origin of long afterglow in strontium aluminate phosphors : atomic scale imaging of rare earth dopant clustering. Ceramics international. [Print ed.]. 2019, vol. 45, iss. 16, str. 20073-20077, ilustr. ISSN 0272-8842. DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.06.271. [COBISS.SI-ID 32551975]
66. AMBROŽIČ, Bojan. Pekel pod zemljo. Delo. [Tiskana izd.]. 5. sep. 2019, vol. 61, št. 204, str. 15. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 32763431]
67. AMBROŽIČ, Bojan. Radioaktivnost čisto od blizu. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 2019, vol. 61, št. 246, str. 12. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 32801319]


2020

68. JERŠEK, Miha (intervjuvanec), AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec), ATANACKOV, Jure (intervjuvanec), ORŠANIČ, Hrvoje Teo (intervjuvanec), KOS, Gregor (intervjuvanec). "Danes ni samo praznik dan žena, ampak je tudi praznik za slovensko naravoslovje" : meteorit Novo mesto je bil najden v Prečni pri Novem mestu. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 8. mar. 2019, fotogr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/danes-ni-samo-praznik-dan-zena-ampak-je-tudi-praznik-za-slovensko-naravoslovje/516531. [COBISS.SI-ID 2117109]
69. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Darilo od daleč daleč stran. Delo.si. [Spletna izd.]. 25. mar. 2020, 1 str. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/znanoteh/darilo-od-dalec-dalec-stran/?fbclid=IwAR1A1vD9lKTHDqLhvzX0BKcvTFZK8RQLdyw4hbNtacReOOoVYRPSw_6t7Bo. [COBISS.SI-ID 40890115]
70. AMBROŽIČ, Bojan. In situ synthesis and growth of nanoparticles using a liquid cell transmission electron microscopy : doctoral dissertation = In situ sinteza in rast nanodelcev v tekočinski celici presevenga elektronskega mikroskopa : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Ambrožič], 2020. XX, 101, ilustr. [COBISS.SI-ID 33240323]
71. AMBROŽIČ, Bojan. Kos meteorita našel domačin vasi Prečna pri Novem mestu, iščejo še več kosov. Slovenska tiskovna agencija. 8 mar. 2020, 1 str. ISSN 1854-214X. https://www.sta.si/2736448/kos-meteorita-nasel-domacin-vasi-precna-pri-novem-mestu-iscejo-se-vec-kosov?q=bojan,ambro%C5%BEi%C4%8D. [COBISS.SI-ID 33303335]
72. SODERŽNIK, Marko, AMBROŽIČ, Bojan, ŽAGAR, Kristina, KORENT, Matic. Limits of grain boundary engineering in nanocrystalline Nd-Fe-B melt-spun ribbons. Materials letters. 2020, vol. 264, str. 127338-1-127338-3. ISSN 0167-577X. DOI: 10.1016/j.matlet.2020.127338. [COBISS.SI-ID 33044263]
73. AMBROŽIČ, Bojan. Meteorit Novo mesto. Spika. apr. 2020, letn. 28, št. 4, str. 149, ilustr. ISSN 1318-0541. [COBISS.SI-ID 95262979]
74. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Meteorit Novo mesto : intervju, A Kanal, oddaja Svet na Kanalu A, 9. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 33304103]
75. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Našli tri kose meteorita, nadaljuje se lov na veliki kos : Siol.NET, 26. 3. 2020. https://siol.net/novice/slovenija/nasli-tri-kose-meteorita-nadaljuje-se-lov-na-veliki-kos-521812. [COBISS.SI-ID 33302823]
76. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Nebo razsvetlil meteor : intervju, POP TV, oddaja 24 ur, 7. 4. 2020. [COBISS.SI-ID 33304359]
77. JERŠEK, Miha (intervjuvanec), AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec), ATANACKOV, Jure (intervjuvanec), KOS, Gregor (intervjuvanec), ORŠANIČ, Hrvoje Teo (intervjuvanec), ČINČ JUHANT, Breda (drugo). Novinarska konferenca Prirodoslovnega muzeja Slovenije o najdenem kosu meteorita. [Ljubljana]: You Tube, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=lHSjTTuh6oE, https://www.pms-lj.si/si/za-medije/gradivo-za-novinarje/meteorit-novo-mesto. [COBISS.SI-ID 2115317]
78. AMBROŽIČ, Bojan (avtor, fotograf), ATANACKOV, Jure, JERŠEK, Miha, FERRIÈRE, Ludovic, MILER, Miloš. Novo Mesto. Meteoritical bulletin database. 3. jul. 2020, 1 spletni vir. https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=novo+mesto&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt=name&categ=All&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&code=72430. [COBISS.SI-ID 46895875]
79. AMBROŽIČ, Bojan. O meteoritih in potresih ... z Bojanom Ambrožičem : radio Triglav, radio za radovedne, 12. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 33302567]
80. AMBROŽIČ, Bojan. Od kod izvirajo meteoriti?. Spika. apr. 2020, letn. 28, št. 4, str. 158-161, ilustr. ISSN 1318-0541. [COBISS.SI-ID 33303847]
81. AMBROŽIČ, Bojan. Ostanki padlega meteorja bi lahko bili v okolici Novega mesta. Slovenska tiskovna agencija. 3. mar. 2020, 1 str. ISSN 1854-214X. https://www.sta.si/2734424/ostanki-padlega-meteorja-bi-lahko-bili-v-okolici-novega-mesta?q=bojan,ambro%C5%BEi%C4%8D. [COBISS.SI-ID 33303079]
82. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Predstava na nebu : POP TV, oddaja 24 ur, 12. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 25075459]
83. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Predstavitev meteorita Novo mesto : oddaja Poročila na RTV4, RTV SLO, dne 8. mar. 2020, 52 sek. https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174677107. [COBISS.SI-ID 2117365]
84. JERŠEK, Miha. Three meteorite finds of bolide above Novo Mesto, Lower Carniola, Slovenia at 09:30:34 UT on 28 February 2020. Karmaka meteorites : meteorites and cosmochemistry. 9. mar. 2020, fotogr. http://karmaka.de/?p=21626. [COBISS.SI-ID 2117621]
85. JERŠEK, Miha (intervjuvanec), AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec), ATANACKOV, Jure (intervjuvanec), ORŠANIČ, Hrvoje Teo (intervjuvanec), KOS, Gregor (intervjuvanec). To je prvi košček meteorita Novo mesto. Delo.si. [Spletna izd.]. 8. mar. 2019, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/znanoteh/nasli-dolenjski-meteorit-286457.html. [COBISS.SI-ID 2115061]
86. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec), SENICA, Saša (oseba, ki intervjuva). Zgodovina vesolja zapisana v meteoritih. Delo. [Tiskana izd.]. 28. avg. 2020, vol. 62, št. 197, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 26460419]


2021

87. AMBROŽIČ, Bojan. Analitski postopki uporabljeni pri proučevanju slovenskih meteoritov : vabljeno predavanje, Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 19. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 64142339]
88. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Etna spet bruha : RTV Slovenija, Radio 1, oddaja Aktualna tema, 3. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 53602051]
89. KOBLAR, Maja, DREV, Sandra, AMBROŽIČ, Bojan, TRAFELA, Špela, ŠEKULARAC, Gavrilo, ŽUŽEK ROŽMAN, Kristina, ŠTURM, Sašo, ČEH, Miran. Nickel electrodeposition inside the transmission electron microscope. V: TechCon 2021, Virtual 64th Annual SVC Technical Conference, May 3-7, 2021. https://svc.swoogo.com/confreg/posteragenda. [COBISS.SI-ID 61522179]
90. ŠEGON, Damir, ŠEGON, Marko, ATANACKOV, Jure, AMBROŽIČ, Bojan, MCFADDEN, Luke, FERRIÈRE, Ludovic, KAC, Javor, KLADNIK, Gregor, ŽIVČIĆ, Mladen, MERLAK, Aleksandar, SKOKIĆ, Ivica, PAVLETIĆ, Lovro, VINČIĆ, Gojko, ĆIKOVIĆ, Ivica, PERKÓ, Zsolt, ILARI, Martino, MALARIĆ, Mirjana, MACUKA, Igor. Novo Mesto meteorite fall - trajectory, orbit, and fragmentation analysis from optical observations. V: EGU General Assembly 2021 : Online : 19. - 30. april 2021. [S. l.]: European Geosciences Union, 2021. 1 spletni vir. DOI: 10.5194/epsc2021-139. [COBISS.SI-ID 81203971]
91. AMBROŽIČ, Bojan. Uporaba tehnike Fokusiranega ionskega curka (FIB) za pripravo geoloških materialov : vabljeno predavanje, Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 17. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 64142083]
92. AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). Vznemerljivo iskanje življenja na Marsu in osvajanje vesolja : intervju : POP TV, oddaja Preverjeno, 9. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 54567171]


2022

93. JAPELJ, Jure (intervjuvanec), AMBROŽIČ, Bojan (intervjuvanec). V teh dneh se bo Zemlji približal asteroid : intervju. 12. 1. 2022. 1 str. https://siol.net/novice/slovenija/v-teh-dneh-se-bo-zemlji-priblizal-asteroid-video-570409?fbclid=IwAR0jC2GKPIE47M_05HcK9W4jNA2tet8oFV6uaeOIx9j-zQ5BVmhge4zNZjA. [COBISS.SI-ID 93219587]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 22. 3. 2022