COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMaja Kuhar [51940]Osebna bibliografija za obdobje 2016-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUHAR, Maja, KOLER-POVH, Teja. Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji = Open science and how the Slovenian academic librarians percieve their role in it. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. dec. 2018, 62, [št.] 4, str. 87-115, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7390/6893. [COBISS.SI-ID 8706401]

1.04 Strokovni članek

2. KUHAR, Maja. Poročilo s konference CHIIR. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 1/2, str. 7-8, ilustr. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 69980770]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOLER-POVH, Teja, KUHAR, Maja. Kako visokošolski knjižničarji obvladujemo izzive odprte znanosti in kakšna so pričakovanja raziskovalcev = How Slovenian academic librarians handle the challenges in open science and what are the expectations of researchers. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižnice - obvladovalke podatkov? : zbornik referatov = Data management in libraries : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2019. Str. 89-110, ilustr. ISBN 978-961-6683-42-5. [COBISS.SI-ID 8899425]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MERČUN, Tanja, KUHAR, Maja. Exploring user experience in digital libraries through questionnaire and eye-tracking data : a case study of Europeana and dLib. V: Libraries in the digital age (LIDA) 2021, 19-22 April 2021, Dubrovnik, Croatia. Dubrovnik: [s. n.]. 2021, str. [5]. http://lida.ffos.hr/abstracts_2021/LIDA_2021_paper_38.docx, http://lida.ffos.hr/program/. [COBISS.SI-ID 61666051]
5. KUHAR, Maja, MERČUN, Tanja. Starting a search : exploring the differences in two digital libraries. V: Information for sustainable world : addressing society's grand challenges : conference proceedings : virtual conference, 83rd Annual Meeting of the Association for Information Science & Technology, 22. Oct.-1 Nov. 2020. Association for Information Science and Technology, 2020. Ilustr. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, vol. 57. ISSN 2373-9231. https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pra2.341, DOI: 10.1002/pra2.341. [COBISS.SI-ID 44924675]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

6. KUHAR, Maja. Odprta znanost in vloga visokošolskega knjižničarja. Ljubljana: [M. Kuhar], 2018. 69 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103074&lang=slv. [COBISS.SI-ID 67637346]

2.11 Diplomsko delo

7. KUHAR, Maja. Profil obiskovalcev knjigarne v velikem nakupovalnem središču in izdelava trženjskega načrta : diplomsko delo : s prilogami na CD ROM-u. Ljubljana: [M. Kuhar], 2016. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62608482]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 2. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 10. 2. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 10. 2. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 12. 2021
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 9. 2021