COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSFranci PivecOsebna bibliografija za obdobje 1940-2022

2022

1. Organizacija znanja : OZ. PIVEC, Franci (član uredniškega odbora 2014-). [Online izd.]. Maribor: IZUM, 2002-. ISSN 1580-9803. https://oz.cobiss.si/. [COBISS.SI-ID 119257600]


2021

2. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Infodemija: Etični vidik informiranja o COVID-19 = Infodemia: Ethical aspect of informing about COVID-19. V: MALAČIČ, Janez (ur.), OGRIN, Tomaž (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Ljudje in okolje = People and environment : 6. oktober 2021, 6 October 2021, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2021 = Information Society - IS 2021 : zbornik 24. mednarodne multikonference = proceedings of the 24th international multiconference : zvezek F = volume F. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2021. Str. 68-71. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-219-8. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2021/IS2021_Volume_F.pdf. [COBISS.SI-ID 90399491]
3. PIVEC, Franci. Josip Primožič - Tošo : izjemna mariborska osebnost, štirikratni svetovni prvak na enem tekmovanju, scenograf, slikar. Časopis za prijazen Maribor. 13. maj 2021, št. 4, str. 8-9, ilustr. ISSN 2738-3857. [COBISS.SI-ID 63749891]
4. PIVEC, Franci. Osmerobojka dr. Sigrid Reinitzer pri osemdesetih. Blog COBISS : poti do znanja. 9. 2. 2021, ilustr. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2021/02/09/osmerobojka-dr-sigrid-reinitzer-pri-osemdesetih/. [COBISS.SI-ID 79394563]
5. PIVEC, Franci. Pionirski čas mariborskega računalništva (do ustanovitve univerze leta 1975). Blog COBISS : poti do znanja. 12. 5. 2021, ilustr. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2021/05/12/pionirski-cas-mariborskega-racunalnistva-do-ustanovitve-univerze-leta-1975/. [COBISS.SI-ID 79409411]
6. PIVEC, Franci. Stevan Dedijer – boter informacijske znanosti. Blog COBISS : poti do znanja. 10. 10. 2021. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2021/10/10/stevan-dedijer-boter-informacijske-znanosti/. [COBISS.SI-ID 93131011]


2020

7. PIVEC, Franci. Domovina net generacije. V: et al. Zbornik referatov ob 25-letnici Maistrovih prireditev in 50-letnici Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh. 1. ponatis. Lenart: Občina, 2020. Str. 42-49, ilustr. ISBN 978-961-90378-6-7. [COBISS.SI-ID 24222723]
8. PIVEC, Franci (urednik), KRISPER, Marjan (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Etika in stroka = Professional Ethics : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek D = volume D. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 26 str.)). Informacijska družba. ISBN 978-961-264-194-8, ISBN 978-961-264-195-5. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_D%20-%20Etika%20in%20stroka.pdf. [COBISS.SI-ID 33104387]
9. SVENŠEK, Tanja (urednik). Musica, noster amor! : Naša pesem - 50 let : 1970-2020. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2020. ISBN 978-961-7010-90-9. [COBISS.SI-ID 44932099]
10. PIVEC, Franci. Nu, pujte, pujte vsi ludje! : (Trubarjev odnos do petja in glasbene vzgoje). Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 91 = n. v. 56, zv. 2/3, str. 186-195. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 45290755]
11. PIVEC, Franci. Omejevanje znanja o prostorski umeščenosti : obravnavanje regije Alpe-Jadran v izobraževalnih programih = Eingeschränktes Wissen über die räumliche Verortung : die Alpen-Adria-Region in den slowenischen Lehrplänen. V: BROUSEK, Jan (ur.), et al. Slovenija - Österreich : befreiendes Erinnern = osvobajajoče spominjanje : dialogische Aufarbeitunf der Vergangenheit = dialoško obravnavanje zgodovine. Klagenfurt; = Celovec: Drava, 2020. Str. 537-549, 550-568. ISBN 978-3-85435-948-7. [COBISS.SI-ID 79779331]
12. WINTERSTEINER, Werner (diskutant), BROUSEK, Jan (diskutant), PIVEC, Franci (diskutant), TREMUL, Maurizio (diskutant), WUTTI, Daniel (diskutant), GRAFENAUER, Danijel (diskutant). Predstavitev zbornika Slovenija / Österreich: Befreiendes Erinnern / Osvobajajoče spominjanje: Dialogische Aufarbeitung der Vergangenheit / Dialoško obravnavanje zgodovine : predstavitev zbornika, sejna soba Inštituta za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 18. dec. 2020. https://vzivo.sta.si. [COBISS.SI-ID 46963203]
financer: Projekt Mirovna regija Alpe-Jadran sta podprla tudi Urad Zveznega kanclerja Republike Avstrije in Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
13. PIVEC, Franci, BENČEC, Srečko. Skrbniki samostanskih knjižnic. Blog COBISS : poti do znanja. 5. 5. 2020, ilustr. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2020/05/05/skrbniki-samostanskih-knjiznic/. [COBISS.SI-ID 24466947]
14. HARTMAN KRAJNC, Jana. Studenci v pesmi in sliki. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka e-knjige Kulturnega centra, 090. ISBN 978-961-6781-62-6. https://www.biblos.si/isbn/9789616781626. [COBISS.SI-ID 36577027]
15. HARTMAN KRAJNC, Jana, OGOREVC, Rozika (urednik). Studenci v pesmi in sliki. 1. natis. Maribor: Kulturni center: Kulturno društvo Studenci, 2020. 79 str., ilustr. Frontier, 153. ISBN 978-961-6781-14-5. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 98423553]
16. PIVEC, Franci (intervjuvanec). "Uživam, da me imajo eni za svojega, pa ne vedo, da sem tudi od drugih". Delo. [Tiskana izd.]. 2. jun. 2020, leto 62, št. 125, str. 12, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 17806339]
17. PIVEC, Franci. V spomin legendarni AKF. Blog COBISS : poti do znanja. 26. 10. 2020, ilustr. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2020/10/26/v-spomin-legendarni-akf/. [COBISS.SI-ID 39294723]
18. TOŠ, Marjan (avtor, urednik, fotograf), ARIH, Aleš, ŠTEINER, Alojz, POTOČNIK, Dragan, PARTLJIČ, Tone, KOCUTAR, Stane, BORKO, Elko, PIVEC, Gregor, PIVEC, Franci. Zbornik referatov ob 25-letnici Maistrovih prireditev in 50-letnici Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh. 1. ponatis. Lenart: Občina, 2020. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-90378-6-7. [COBISS.SI-ID 98233857]


2019

19. ŠTRAJN, Darko (intervjuvanec), MOČNIK, Rastko (intervjuvanec), REPE, Božo (intervjuvanec), ZGAGA, Pavel (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec). Akademskih 100 : veter v jadrih upora. Frekvenca X. https://val202.rtvslo.si/2019/10/frekvenca-x-168/. [COBISS.SI-ID 3462999]
20. KRISPER, Marjan (urednik), PIVEC, Franci (urednik), GAMS, Matjaž (urednik). Etika in stroka : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 9. oktober 2019 : zvezek D = Professional Ethics : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 9 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume D. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (40 str.)). Informacijska družba. ISBN 978-961-264-161-0, ISBN 978-961-264-162-7. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_D%20-%20Etika%20in%20stroka.pdf. [COBISS.SI-ID 302452992]
21. PIVEC, Franci. Janez Karlin : (1922-2019). Večer. [Tiskana izd.]. 21. jun. 2019, 75, [št.] 141, str. 17, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 96926721]
22. Mladinsko zborovstvo in spomin na Branka Rajštra : koncertni list. Maribor: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, [2019]. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 98068993]
23. ŽIBERNA, Igor (intervjuvanec), ŽUMBAR, Antonija (intervjuvanec), BRAČIČ, Bojan (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec). Stoletnica prvega rektorja Univerze v Mariboru : BK TV, Občinski informator, 8. 07. 2019. Maribor: BK TV, 2019. https://www.lokalec.si/novice/obcinski-informator-1028-8-7-2019/. [COBISS.SI-ID 97224193]
24. PIVEC, Franci. Štiri Vanekova pisma. V: SENČUR PEČEK, Darja (ur.). Vanekovo stoletje : ob stoletnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 19-23. ISBN 978-961-286-305-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/436/439/708-1. [COBISS.SI-ID 17724467]
25. PIVEC, Franci. Trst je naš - knjižničarski!. Blog COBISS : poti do znanja. 16. 10. 2019. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2019/10/16/trst-je-nas-knjiznicarski/. [COBISS.SI-ID 2231573]


2018

26. PIVEC, Franci. Dr. Dorothy Williams na konferenci COBISS 2018 o vlogi šolskih knjižnic. Blog COBISS : poti do znanja. 12. 11. 2018. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2018/11/12/dr-dorothy-williams-na-konferenci-cobiss-2018-o-vlogi-solskih-knjiznic/#more-1711. [COBISS.SI-ID 2233877]
27. PIVEC, Franci. Dr. Vesna Čopič na konferenci COBISS 2018 o svetovnih trendih šolskega knjižničarstva. Blog COBISS : poti do znanja. 15. 11. 2018. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2018/11/15/dr-vesna-copic-na-konferenci-cobiss-2018-o-svetovnih-trendih-solskega-knjiznicarstva/#more-1737. [COBISS.SI-ID 2233621]
28. PIVEC, Franci. Karl May med Slovenci : ob 120-letnici prvega prevoda : razgledi preko domačega plota = "Karl May unter Slowenen" : anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der ersten Herausgabe seines Werks in slowenischer Übersetzung : ein Blick über den heimischen Zaun. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2018, str. 79-91, ilustr. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 16. [COBISS.SI-ID 2233877]
27. PIVEC, Franci. Dr. Vesna Čopič na konferenci COBISS 2018 o svetovnih trendih šolskega knjižničarstva. Blog COBISS : poti do znanja. 15. 11. 2018. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2018/11/15/dr-vesna-copic-na-konferenci-cobiss-2018-o-svetovnih-trendih-solskega-knjiznicarstva/#more-1737. [COBISS.SI-ID 2233621]
28. PIVEC, Franci. Karl May med Slovenci : ob 120-letnici prvega prevoda : razgledi preko domačega plota = "Karl May unter Slowenen" : anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der ersten Herausgabe seines Werks in slowenischer Übersetzung : ein Blick über den heimischen Zaun. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2018, str. 79-91, ilustr. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 16. [COBISS.SI-ID 2233877]
27. PIVEC, Franci. Dr. Vesna Čopič na konferenci COBISS 2018 o svetovnih trendih šolskega knjižničarstva. Blog COBISS : poti do znanja. 15. 11. 2018. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2018/11/15/dr-vesna-copic-na-konferenci-cobiss-2018-o-svetovnih-trendih-solskega-knjiznicarstva/#more-1737. [COBISS.SI-ID 2233621]
28. PIVEC, Franci. Karl May med Slovenci : ob 120-letnici prvega prevoda : razgledi preko domačega plota = "Karl May unter Slowenen" : anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der ersten Herausgabe seines Werks in slowenischer Übersetzung : ein Blick über den heimischen Zaun. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2018, str. 79-91, ilustr. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 16. [COBISS.SI-ID 2233877]
27. PIVEC, Franci. Dr. Vesna Čopič na konferenci COBISS 2018 o svetovnih trendih šolskega knjižničarstva. Blog COBISS : poti do znanja. 15. 11. 2018. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2018/11/15/dr-vesna-copic-na-konferenci-cobiss-2018-o-svetovnih-trendih-solskega-knjiznicarstva/#more-1737. [COBISS.SI-ID 2233621]
28. PIVEC, Franci. Karl May med Slovenci : ob 120-letnici prvega prevoda : razgledi preko domačega plota = "Karl May unter Slowenen" : anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der ersten Herausgabe seines Werks in slowenischer Übersetzung : ein Blick über den heimischen Zaun. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2018, str. 79-91, ilustr. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 16. [COBISS.SI-ID 2233877]
27. PIVEC, Franci. Dr. Vesna Čopič na konferenci COBISS 2018 o svetovnih trendih šolskega knjižničarstva. Blog COBISS : poti do znanja. 15. 11. 2018. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2018/11/15/dr-vesna-copic-na-konferenci-cobiss-2018-o-svetovnih-trendih-solskega-knjiznicarstva/#more-1737. [COBISS.SI-ID 2233621]
28. PIVEC, Franci. Karl May med Slovenci : ob 120-letnici prvega prevoda : razgledi preko domačega plota = "Karl May unter Slowenen" : anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der ersten Herausgabe seines Werks in slowenischer Übersetzung : ein Blick über den heimischen Zaun. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2018, str. 79-91, ilustr. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 16. [COBISS.SI-ID 2233877]
27. PIVEC, Franci. Dr. Vesna Čopič na konferenci COBISS 2018 o svetovnih trendih šolskega knjižničarstva. Blog COBISS : poti do znanja. 15. 11. 2018. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2018/11/15/dr-vesna-copic-na-konferenci-cobiss-2018-o-svetovnih-trendih-solskega-knjiznicarstva/#more-1737. [COBISS.SI-ID 2233621]
28. PIVEC, Franci. Karl May med Slovenci : ob 120-letnici prvega prevoda : razgledi preko domačega plota = "3877?lang=sl" target="_blank">2233877]
27. PIVEC, Franci. Dr. Vesna Čopič na konferenci COBISS 2018 o svetovnih trendih šolskega knjižničarstva. Blog COBISS : poti do znanja. 15. 11. 2018. ISSN 2536-2836. https://blog.cobiss.si/2018/11/15/dr-vesna-copic-na-konferenci-cobiss-2018-o-svetovnih-trendih-solskega-knjiznicarstva/#more-1737. [COBISS.SI-ID 2233621]
28. PIVEC, Franci. Karl May med Slovenci : ob 120-letnici prvega prevoda : razgledi preko domačega plota = "Karl May unter Slowenen" : anlässlich des 120-jährigen Jubiläums der ersten Herausgabe seines Werks in slowenischer Übersetzung : ein Blick über den heimischen Zaun. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2018, str. 79-91, ilustr. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 16. [COBISS.SI-ID 23638325]
29. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS 2018 bo gostila dr. Tatjano Aparac-Jelušić. Blog COBISS : poti do znanja. 21. 11. 2018. ISSN 2536-2836. http://blog.cobiss.si/2018/09/28/normativna-korporacij/. [COBISS.SI-ID 2233109]
30. RAJH, Bernard, SAPAČ, Irena, PETERMANEC, Zdenka. Pogled nazaj : strokovno omizje o knjižničnih zgradbah v sklopu prireditev 30 let zgradbe UKM : Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 27. november 2018. [COBISS.SI-ID 95976961]
31. PIVEC, Franci. Slavko Soršak (1931-2018) : v spomin. Večer. [Tiskana izd.]. 4. maj 2018, 74, [št.] 100, str. 11, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 94440449]
32. PETROVČIČ, Vida (avtor, oseba, ki intervjuva), HEDŽET TÓTH, Cvetka (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec), ŠTRAJN, Darko (intervjuvanec). Študentsko gibanje : 50 let kasneje. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Akcènt. https://4d.rtvslo.si/arhiv/akcent/174543445. [COBISS.SI-ID 3223639]
33. PETERMANEC, Zdenka, PIVEC, Franci, RAJH, Bernard, SAPAČ, Irena. Zgradba z bogato vsebino : trideset let zgradbe Univerzitetne knjižnice Maribor. V soboto, V soboto. 24. nov. 2018, 74, [št.] 271, ilustr. ISSN 1855-7759, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 95768321]


2017

34. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Grozi kulturno opustošenje, le Ljubljani ne : s Francijem Pivcem, predsednikom Zveze kulturnih organizacij Maribor, ob 4. tednu ljubiteljske kulture. Večer. [Tiskana izd.]. 17. maj 2017, 73, [št.] 111, str. 16-17, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 92737793]
35. PIVEC, Franci. Maribor je na zemljevidu zborovskega petja 170 let : v mestu je doslej delovalo okoli 500 zborov, od šolskih, cerkvenih, delavskih do upokojenskih, akademskih, opernih in filharmoničnih. Večer. [Tiskana izd.]. 4. jan. 2017, 72 [i. e. 73], [št.] 2, str. 16-17, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 90300417]
36. PIVEC, Franci. Prvi koncert Maroltovega APZ je bil v Mariboru : jubilej : krst enega najboljših zborov na svetu je v čudežni dvorani Union, zgodovinskem kraju zborovske glasbe, zato bo jutri tam slavnostno praznovanje 90-letnice. Večer. [Tiskana izd.]. 16. nov. 2017, 73, [št.] 265, str. 17, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 93504001]
37. PIVEC, Franci. Stanje raziskav visokega šolstva v svetu in Sloveniji = State of the higher education research in world and in Slovenia. V: OVIN, Rasto (ur.). Dajmo prostor novemu znanju : monografija Doba fakultete. Maribor: Doba, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, 2017. Str. 57-72. Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij, [2]. ISBN 978-961-6818-54-4. [COBISS.SI-ID 512991024]
38. PIVEC, Franci. V smeri dialoga in zbliževanja : simpozij. Večer. [Tiskana izd.]. 9. okt. 2017, 73, [št.] 234, str. 8, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 93161473]


2016

39. FRKOVIĆ, Marijan, PIVEC, Franci, SCHLAMBERGER, Niko, GRAD, Janez. A contribution to the history of computing and informatics in West Balkan countries. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. okt./nov./dec. 2016, letn. 24, št. 4, str. 191-200, ilustr. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 512938800]
40. PIVEC, Franci. Informatizacija, izobraževanje in upravljanje. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 386-388. Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1. ISBN 978-961-235-799-3. [COBISS.SI-ID 512939824]
41. PIVEC, Franci, JUG, Janez. Inovacijski pok v tišini knjižnih hramov. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 560-564. Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1. ISBN 978-961-235-799-3. [COBISS.SI-ID 34567773]
42. PIVEC, Franci. Konec sprenevedanja. Večer. [Tiskana izd.]. 31.12.2016, [leto] 72, št. 304, str. 19. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 12960030]
43. PIVEC, Franci. Mesto na meji : ob 180-letnici imena Maribor. Dialogi. 2016, letn. 52, št. 5/6, str. 42-57, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 12886558]
44. LAINŠČEK, Feri (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec), PREDIN, Andrej (intervjuvanec). Napredek le z načitanimi državljani. Večer. [Tiskana izd.]. 13. jun 2016, 72, [št.] 136, str. 5, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 12135454]
45. PIVEC, Franci. Naše kulturno okolje. V: PUŠNIK, Ana-Marija (ur.). Studenški izviri 2 : drugi literarni zbornik Kulturnega društva Studenci - Maribor. Maribor: Kulturno društvo Studenci, 2016. Str. 12-15. ISBN 978-961-285-426-3. [COBISS.SI-ID 512946224]
46. PONGRAC, Mateja, HARING, Veronika, TERŽAN-KOPECKY, Karmen, DEBENJAK, Božidar, DEBENJAK, Primož, PUNGARTNIK, Marjan, PIVEC, Polona, ČERNE, Urška P., PARTLJIČ, Tone, PROTNER, Jože. Nemški književniki, doma iz Maribora : okrogla miza v počastitev 80. obletnice rojstva Doris Debenjak : Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 20. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 90778881]
47. CIGLENEČKI, Marjeta, KRAJNC-VREČKO, Fanika, BRAČIČ, Bojan, POTRATA, Majda, PIVEC, Franci, STAVBAR, Vlasta, et al. Primož Trubar na naših vsakdanjih poteh : okrogla miza, 8. junij 2016, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor. [COBISS.SI-ID 90657537]
48. PUŠNIK, Ana-Marija (urednik, avtor dodatnega besedila). Studenški izviri 2 : drugi literarni zbornik Kulturnega društva Studenci - Maribor. Maribor: Kulturno društvo Studenci, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-285-426-3. [COBISS.SI-ID 88575233]
49. PIVEC, Franci. Vekoslav Grmič za življenje brez strahu. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 87 = n. v. 52, zv. 4, str. 85-95. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 90413057]


2015

50. PIVEC, Franci. Dve veliki zgodbi z istim izhodiščem - zaupanje v ustvarjalnost mladih : ob 50. obletnici mariborske pevske šole Branka Rajštra in Karmine Šilec. Naši zbori : spletna revija o zborovski glasbi. 7. jul. 2015, ilustr. http://nasizbori.jskd.si/dve-veliki-zgodbi-z-istim-izhodiscem-zaupanje-v-ustvarjalnost-mladih/. [COBISS.SI-ID 512938544]
51. ANTONČIČ, Emica (intervjuvanec), ČOBAL, Bogdan (intervjuvanec), DOBRILA, Peter Tomaž (intervjuvanec), FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita (intervjuvanec), HEDL, Dušan (intervjuvanec), HORVAT, Miha (intervjuvanec), KOLAR SLUGA, Breda (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec), PREMZL, Primož (intervjuvanec), REDJKO, Mojca (intervjuvanec), RIMELE, Oto (intervjuvanec), ROŠKER, Danilo (intervjuvanec), RUKAVINA, Vladimir (intervjuvanec). Kultura in umetnost. V: VEZJAK, Boris (ur.). Živeti v Mariboru, živeti Maribor : ob petdeseti obletnici Dialogov. Maribor: Aristej, 2015. Letn. 51, št. 3/4, str. 17-106, ilustr. Dialogi, let. 51, št. 3/4. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 21660936]
52. KRAJNC-VREČKO, Fanika, ŽAKELJ, Viktor, MESARIČ, Violeta Vladimira, REHER, Srečko, BOŠNJAK, Blanka, PIVEC, Franci, POTRATA, Majda, et al. Trubar za Slovence : spominjanja : prireditev ob dnevu Primoža Trubarja, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 8. junij 2015. [COBISS.SI-ID 86941953]
53. POREKAR KACAFURA, Irena, ARIH, Aleš, PIVEC, Franci, BERBERIH-SLANA, Aleksandra. V spomin na generala Maistra v Mariboru. Maistrov glas : glasilo Zveze društev general Maister. 2015, [letn. 5], št. 4, str. 25-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 92164353]
54. HARTMAN, Ervin, ŠPENDAL, Manica, FLISAR ŠAUPERL, Manja, TERŠAR, Igor, PIVEC, Franci, SALMIČ KOVAČIČ, Karmen, et al. Wolfgang Suppan : 1933-2015 : spominjanja : posvet o etnomuzikologu, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 3. junij 2015. [COBISS.SI-ID 86942465]
55. PIVEC, Franci. Zakonca Strauch - žrtvi za svobodno Slovenijo = Das Ehepaar Strauch - Opfer für die befreiung Sloweniens. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken. 2015, str. 167-175, ilustr. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 14. [COBISS.SI-ID 512940592]


2014

56. PIVEC, Franci. Alma mater in alma ata. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. Str. [116]. ISBN 978-961-6774-09-3. [COBISS.SI-ID 81572865]
57. PIVEC, Franci. Emil Hochreiter. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2014. Str. 92-95. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 13. [COBISS.SI-ID 512945712]
58. PIVEC, Franci. Epur si muove. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. Str. [117]. ISBN 978-961-6774-09-3. [COBISS.SI-ID 81573121]
59. PIVEC, Franci. Izredno je vendar več kot redno. V: GOMBAČ, Borut (ur.), FERLEŽ, Jerneja (ur.). 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. Str. [118]. ISBN 978-961-6774-09-3. [COBISS.SI-ID 81573377]
60. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Kultura je največja firma v Mariboru : Franci Pivec, koordinator nastajajočega mestnega kulturnega programa. Večer. [Tiskana izd.]. 5. apr. 2014, 70, [št.] 80, str. 15, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 78002433]
61. BRUMEN, Marko, DOBRILA, Peter Tomaž, FERLEŽ, Jerneja, FLISAR, Nino, KASJAK, Mojca, MARČIČ, Aleš, PIVEC, Franci, PREMZL, Primož, SAJKO, Daniel, SIMONIČ, Peter, ŠTABI, Snežana, VARL, Matija, VIDMAR, Simona, et al. Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2014-2020. Maribor: Mestna občina, dec. 2014. 108 str. [COBISS.SI-ID 81506561]
62. PIVEC, Franci. Od listka do klika : 30 let avtomatizacije knjižnic : predavanje na okrogli mizi Od listka do klika ob tridesetletnici prvega elektronskega bibliografskega zapisa v Univerzitetni knjižnici Maribor, 13. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 2137877]
63. PIVEC, Franci, URBAJS, Alojz. Povezanost in nadzorovanost - etični vidik. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Informatika - neizkoriščeni dejavnik razvoja : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2014. Str. 319-328. ISBN 978-961-6165-42-6. [COBISS.SI-ID 2131733]
64. PUŠNIK, Ana-Marija (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila). Studenški izviri : prvi literarni zbornik kulturnega društva Studenci - Maribor. Maribor: Kulturno društvo Studenci, 2014. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-281-531-8. [COBISS.SI-ID 79496961]
65. PIVEC, Franci. Tudi knjižnice ubijajo, mar ne?. Večer. [Tiskana izd.]. 29. apr. 2014, leto 70, št. 99, str. 4. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 10131998]
66. ŠILEC, Karmina (intervjuvanec), SALMIČ KOVAČIČ, Karmen (intervjuvanec), REMŠAK, Patricija (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec), PETEK, Milan (intervjuvanec). V Univerzitetni knjižnici Maribor na ogled razstava zbora Carmine Slovenice : v "Glasniku" TV Maribor. [COBISS.SI-ID 94568961]
67. PIVEC, Franci. Začetki mirovnega gibanja - ob 100. obletnici smrti Berthe v. Suttner in velike vojne = Anfänge der Friedensbewegung - zum hundertsten Todestag von Bertha von Suttner zum hundertsten Jahrestag des grossen Kriegs. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2014. Str. 95-100. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 13. [COBISS.SI-ID 512945968]


2013

68. HARTMAN, Ervin. Intermezzo v barvah. Maribor: Mariborska literarna družba, 2013. Zbirka eDition, 11. ISBN 978-961-6850-21-6. http://www.kud-mld.si/zbirka-edition.html. [COBISS.SI-ID 76572417]
69. PIVEC, Franci. Maribor na očeh Evrope : ob zaključku evropske prestolnice kulture Maribor 2012 = Marburg unter den wachen Augen Europas : zum Abschluss der Europäischen Kulturhauptstadt 2012. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2014. Str. 30-34. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 12. [COBISS.SI-ID 512940848]
70. PIVEC, Franci. Mariborski "musikmeister" Valentin Lechner (1777-1849) = Der Marburger "Musikmeister" Valentin Lechner (1777-1849). V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2014. Str. 52-54. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 12. [COBISS.SI-ID 512946736]
71. PIVEC, Franci. Očiščenje in pomlajenje. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 2. mar. 2013, 69, [št.] 51, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 2107925]
72. PIVEC, Franci. Odpiranje izobraževanja. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2013, year 5, vol. 2. ISSN 1855-6175. http://journal.doba.si/letnik_5-2013-st-2/odpiranje-izobrazevanja. [COBISS.SI-ID 512629552]
73. Organizacija znanja : OZ. PIVEC, Franci (odgovorni urednik 2002-2012, član uredniškega odbora 2002-2012, 2013). [Tiskana izd.]. Maribor: IZUM, 2002-2013. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz. [COBISS.SI-ID 119251200]
74. PIVEC, Franci. Pohod od Maribora do Zavrha. Maistrov glas : glasilo Zveze društev general Maister. 2013, [letn.3], št. 3, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 92044545]
75. PIVEC, Franci. Pristopi k "standardizaciji" e-študija. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2013, year 5, vol. 1, ilustr. ISSN 1855-6175. http://journal.doba.si/letnik_5-2013-st-1/pristopi-k-standardizaciji-e-studija. [COBISS.SI-ID 512630832]
76. PIVEC, Franci. Sveta brata Ciril in Metod kot zavetnika Evrope. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 1 (68), št. 1/2, str. 209-218. ISSN 2335-4127. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/68/franci_pivec.pdf, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KR38HROC. [COBISS.SI-ID 9969155]
77. PIVEC, Franci. Šentilj pred 95 leti. Maistrov glas : glasilo Zveze društev general Maister. 2013, [letn. 3], št. 10, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 92021505]
78. PIVEC, Franci, GYÖRKÖS, József, et al. Zasebnost in upravljanje : razprava na 5. etičnem forumu informacijske družbe, Državni svet Republike Slovenije, 17. 5. 2013. 2013. http://youtu.be/hjFady6HUl8. [COBISS.SI-ID 17505814]
79. PIVEC, Franci. Žegnani studenec - skupno dobro v knjižnici = "The blessed well" - the common good in a library. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika : 2003-2013-2023 : zbornik referatov = Challenges in librarianship: vision, strategy, tactics : 2003-2013-2023 : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2013. Str. 35-43. ISBN 978-961-6683-24-1. [COBISS.SI-ID 2116373]


2012

80. PIVEC, Franci (intervjuvanec), RATEJ, Mateja (intervjuvanec), JAUŠOVEC, Boris (intervjuvanec), NATERER, Andrej (intervjuvanec). Aktualna sestava družbe in depriviligirane skupine : okrogla miza : Si.televizija, Maribor, 11. 12. 2012. [COBISS.SI-ID 36724525]
81. PIVEC, Franci. Anna Wambrechtsamer : pisateljica. V: FERLEŽ, Jerneja (ur.), et al. Nemci in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012. Str. 189, ilustr. ISBN 978-961-6055-39-0. [COBISS.SI-ID 73253377]
82. PIVEC, Franci. Bartholomäus von Carneri : filozof, politik, pesnik. V: FERLEŽ, Jerneja (ur.), et al. Nemci in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012. Str. 106-107, ilustr. ISBN 978-961-6055-39-0. [COBISS.SI-ID 73217793]
83. PIVEC, Franci, REBOLJ, Danijel, ZBAŠNIK, Dušan, RUKAVINA, Vladimir, PRESKER, Robert. Domofil(m). 16, Ob 75-letnici Univerzitetne knjižnice Maribor, Visokošolski center Maribor : pogovor v Glazerjevi dvorani UKM, 28. november 2012. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 28. nov. 2012. [COBISS.SI-ID 72403457]
84. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Doslej še ni bilo mesta EPK brez univerze : z namestnikom predsednika Sveta zavoda Maribor 2012-Evropska prestolnica kulture mag. Francijem Pivcem. Večer. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2012, 68, [št.] 23, str. 11, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 68760577]
85. PIVEC, Franci. Gauck: Proti vladavini strahu. Večer. [Tiskana izd.]. 13. apr. 2012, [letn.] 68, [št.] 86, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 2067477]
86. PIVEC, Franci. H. Woodward and L. Estelle (eds.): Digital information : order or anarchy?. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 17, zv. 1, str. 51-54. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_1/Html/clanek_12.html, DOI: 10.3359/oz1201051. [COBISS.SI-ID 2065685]
87. PIVEC, Franci. Izgubljene iluzije o enakosti. Večer. [Tiskana izd.]. 11. jul. 2012, [letn.] 68, [št.] 158, str. 8. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/clanekpog2012071105804825. [COBISS.SI-ID 2067733]
88. PIVEC, Franci. Janez Karlin 90-letnik. Večer. [Tiskana izd.]. 21. nov. 2012, 68, [št.] 269, str. 14, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 72042753]
89. PIVEC, Franci. Kreppa ali vstajenje po islandski katastrofi. Večer. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2012, [letn.] 68, [št.] 287, str. 8. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/clanekpog2012121205861652. [COBISS.SI-ID 2077973]
90. PIVEC, Franci. Mariborske zgube in dobički. Večer. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2012, [letn.] 68, [št.] 44, str. 8. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/clanekpog2012022305751007. [COBISS.SI-ID 2053653]
91. PIVEC, Franci. Moja knjižničarska zgodba. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 17, zv. 4, str. 169-174. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_4/Html/clanek_01.html, DOI: 10.3359/oz1204169. [COBISS.SI-ID 2106133]
92. FERLEŽ, Jerneja (avtor razstave), ČUČEK, Filip, KOSI, Jernej, CVIRN, Janez, LAZAREVIĆ, Žarko, PROMITZER, Christian, GODINA-GOLIJA, Maja, ŠPENDAL, Manica, STAVBAR, Vlasta, MAČEK, Jure, LONČAR, Nina, JENUŠ, Gregor, ZAJŠEK, Boštjan, BORIN, Andreja, LIPAVIC OŠTIR, Alja, PREMZL, Primož, KAC, Dejan, PIVEC, Franci, PUNGARTNIK, Marjan, HAJNRIH, Sabina, BEDENIK, Barbara, LONČAR, Nina. Nemci in Maribor : stoletje prebratov, 1846-1946 : razstavišče Velika kavarna, Maribor, Glavni trg 1, 15. marec - 15. junij 2012. Maribor: [Evropska prestolnica kulture 2012], 2012. [COBISS.SI-ID 1192325]
93. PIVEC, Franci. OCLC je dobil petega predsednika v 45 letih. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 17, zv. 2, str. 80-83, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_2/Html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz1202080. [COBISS.SI-ID 2070037]
94. PIVEC, Franci. PICA - OCLC EMEA. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 17, zv. 3, str. 134-136, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_3/Html/clanek_02.html, DOI: 10.3359/oz1203134. [COBISS.SI-ID 2076181]
95. PIVEC, Franci. Pot v UNESCO. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 17, zv. 1, str. 16-19, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_1/Html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz1201016. [COBISS.SI-ID 2061589]
96. PIVEC, Franci. Robert Stolz : dirigent, skladatelj. V: FERLEŽ, Jerneja (ur.), et al. Nemci in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012. Str. 185, ilustr. ISBN 978-961-6055-39-0. [COBISS.SI-ID 73252353]
97. PIVEC, Franci, LEGVART, Jure. Rotary in kulturna integracija Evrope = Die kulturelle Integration Europas und was kann Rotary dazu beitragen?. V: Rotary in medkulturno sodelovanje v regiji = Rotary and international cultural cooperation in region. Maribor: Rotary International, District 1912, Slovenia, 2012. Str. 36-38, 39-42. [COBISS.SI-ID 2068245]
98. PIVEC, Franci. Rudolf Wagner : dirigent, skladatelj. V: FERLEŽ, Jerneja (ur.), et al. Nemci in Maribor : stoletje preobratov : 1846-1946. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012. Str. 184, ilustr. ISBN 978-961-6055-39-0. [COBISS.SI-ID 73252097]
99. PIVEC, Franci, KOSITER, Andrej. S svetovnim spletom mimo enakosti v svetovno ekonomsko krizo. V: Ustvarimo nove rešitve! : zbornik prispevkov. 19. konferenca Dnevi slovenske informatike, Portorož, 16.-18. april 2012. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2012. 7 str. ISBN 978-961-6165-37-2. [COBISS.SI-ID 2068757]
100. PIVEC, Franci. Sue Polanka (ed.): No shef required 2. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 17, zv. 3, str. 156-159. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_3/Html/clanek_08.html, DOI: 10.3359/oz1203156. [COBISS.SI-ID 2077717]
101. PIVEC, Franci. Svet in križ. Večer. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2012, [letn.] 68, [št.] 229, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 2073365]
102. PIVEC, Franci, KOSITER, Andrej. Svetovni splet in svetovna kriza. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. okt./nov./dec. 2012, letn. 20, št. 4, str. 259-267. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 270221056]
103. PIVEC, Franci. Tone Žuraj - 70 let : pedagog, skladatelj, kulturni zanesenjak, zborovodja. Večer. [Tiskana izd.]. 5. jun. 2012, 68, [št.] 128, str. 14, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 70137601]
104. PIVEC, Franci. Über Grenzen sprechen. V: PETRITSCH, Wolfgang (ur.), GRAF, Wilfried (ur.), KRAMER, Gudrun (ur.). Kärnten liegt am Meer : Konfliktgeschichte/n über Trauma, Macht und Identität. Klagenfurt; = Celovec: Drava: J. Heyn, cop. 2012. Str. 515-523. ISBN 978-3-85435-647-9, ISBN 978-3-7084-0414-1. [COBISS.SI-ID 2054165]
105. KORDIGEL, Taja. Univerza je to, kar mislimo da je. Večer. [Tiskana izd.]. 30. nov. 2012, 68, [št.] 277, str. 13, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 72312065]
106. PIVEC, Franci. Vnetljivost šolnin. Večer. [Tiskana izd.]. 30. avg. 2012, [letn.] 68, [št.] 200, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 2071829]


2011

107. PIVEC, Franci. Codes of ethics and codes of conduct for using ICT in education. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. maj-jun. 2011, letn. 44, št. 3, str. 62-66. ISSN 1318-5454. DOI: 10.2478/v10051-011-0007-8. [COBISS.SI-ID 2029845]
108. PIVEC, Franci. Etika v strateških dokumentih visokega šolstva in znanosti. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 16, zv. 1/2, str. 9-14. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_1-2/Html/clanek_01.html, DOI: 10.3359/oz1112009. [COBISS.SI-ID 2033685]
109. PIVEC, Franci. Frankfurtski politbiro. Večer. [Tiskana izd.]. 25. nov. 2011, [letn.] 67, [št.] 273, str. 8. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/clanek2011112505714125. [COBISS.SI-ID 2046741]
110. PIVEC, Franci. Guttenberg brez narekovajev. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 16, zv. 1/2, str. 25-27, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_1-2/Html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz1112025. [COBISS.SI-ID 2034197]
111. AMBROŽIČ, Melita, JUŽNIČ, Primož, KANIČ, Ivan, KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka, KOTAR, Mojca, PIVEC, Franci, FRAS POPOVIĆ, Sabina. Knjižnica : odprt prostor za dialog in znanje. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 261058816]
112. PIVEC, Franci. Kreativna okolja - Vloga visokega šolstva pri internacionalizaciji podjetij = Creative environments - The role of higher education in internationalisation of companies. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2011, letn. 3, št. 1. ISSN 1855-6175. http://journal.doba.si/letnik_3_(2011)_st__1. [COBISS.SI-ID 512536112]
113. PIVEC, Franci. "Lova do krova". Večer. [Tiskana izd.]. 24. avg. 2011, letn. 67, št. 195, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 518219033]
114. PIVEC, Franci (intervjuvanec), LABOVIĆ, Bojan (intervjuvanec). Maribor že 25 let podeljuje Glazerjeve nagrade : v oddaji Žarišče TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 14. mar. 2011. ISSN 1581-372X. http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-tv-maribor/tv.mb1/. [COBISS.SI-ID 69643009]
115. PIVEC, Franci. Marshall Breeding: Next-gen library catalogs. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 16, zv. 3, str. 120-123. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_3/Html/clanek_09.html, DOI: 10.3359/oz1103120. [COBISS.SI-ID 2045205]
116. MAJHENIČ, Mirijana. Naših petdeset let : razvoj stroke socialnega dela v Mariboru in okolici : 1961-2011. Maribor: Center za socialno delo, 2011. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-269-396-1. [COBISS.SI-ID 66524673]
117. PIVEC, Franci, SAMEC, Vasja. Otrinovih 80 let. Folklornik : glasilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, namenjeno poustvarjalcem ljudskega izročila. 2011, letn. 7, str. 120, ilustr. ISSN 1854-3324. [COBISS.SI-ID 265133824]
118. PIVEC, Franci. Pedagoška centrala v Mariboru in Ernest Vranc. V: VRANC, Danilo (ur.). Zbornik o delovanju učiteljstva in razvijanju pedagoške misli na mariborskem območju z okolico : 1918-2011. Maribor: Društvo učiteljev osnovnih šol, 2011. Str. 15-18. ISBN 978-961-269-419-7. [COBISS.SI-ID 518219545]
119. PIVEC, Franci. Peer review in academic promotion and publishing: its meaning, locus, and future. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 16, zv. 1/2, str. 57-60. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_1-2/Html/clanek_10.html, DOI: 10.3359/oz1112057. [COBISS.SI-ID 2035989]
120. GLAZER, Alenka, PREMZL, Primož (avtor dodatnega besedila, urednik). Petindvajset let Glazerjevih nagrad. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2011. 223 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-6055-31-4, ISBN 978-961-6055-37-6. [COBISS.SI-ID 66345473]
121. PIVEC, Franci. Poigravanje z javnostjo. Večer. [Tiskana izd.]. 1. apr. 2011, letn. 67, št. 76, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 518977049]
122. PIVEC, Franci. Povzetki predavanj : Jay Jordan, Richard Wallis, Alan Danskin. V: [Prost pretok bibliografskih informacij = Free flow of bibliographic information : zbornik konference COBISS 2011, Maribor, 15. in 16. november 2011]. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2011. Str. 129-136. Organizacija znanja, letn. 16, zv. 4. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_4/Html/clanek_02.html, DOI: 10.3359/oz1104129. [COBISS.SI-ID 2051349]
123. HARTMAN, Bruno (intervjuvanec), PREMZL, Primož (intervjuvanec), RITONJA, Branimir (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec). Predstavitev knjige Petindvajset let Glazerjevih nagrad : v Dnevniku TV Maribor. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 18. mar. 2011. ISSN 1581-372X. [COBISS.SI-ID 69617409]
124. PIVEC, Franci. Premisleki ob Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 22, št. 1/2, str. 227-256, 271-272, tabela. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=108. [COBISS.SI-ID 2040341]
125. PIVEC, Franci. Rentabilnost diplome. Večer. [Tiskana izd.]. 28. okt. 2011, [letn.] 67, [št.] 24[7?], str. 8. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/clanek2011102805702946. [COBISS.SI-ID 2042389]
126. PIVEC, Franci (urednik, avtor), HARING, Veronika (urednik), PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Rudolf Wagner : 1851-1915 : [mariborski organist, dirigent, skladatelj in profesor glasbe : spominski koncert ob 160-letnici rojstva in 130-letnici prihoda v Maribor = Gedenkkonzert zum 160. Geburtstag und dem 130-sten Jahrestag seiner Ankunft nach Marburg]. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi; = Marburg: Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2011. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-269-582-8. [COBISS.SI-ID 68028417]
127. PIVEC, Franci, STAVBAR, Vlasta (avtor, urednik, avtor razstave), KAC, Dejan (avtor, avtor razstave), BERDIČ, Mario. Slovenci v Zagrebu : Zagrebčani slovenskih korenin : [Knjižno razstavišče, Likovno razstavišče, Avla UKM, 9. november 2011-12. december 2011]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2011. 31 str., ilustr. Razstavni katalogi UKM, zv. 2. [COBISS.SI-ID 67930113]
128. PIVEC, Franci. Slovenski delež pri razvoju Zagreba. V: et al. Slovenci v Zagrebu : Zagrebčani slovenskih korenin : [Knjižno razstavišče, Likovno razstavišče, Avla UKM, 9. november 2011-12. december 2011]. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2011. Str. 6-9. Razstavni katalogi UKM, zv. 2. [COBISS.SI-ID 2046485]
129. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Slovensko visoko šolstvo ni kaotično, a tudi logike ne premore : Franci Pivec, svet za visoko šolstvo. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 15. jan., leto 53, št. 12, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 66426113]
130. TRONTELJ, Jože, PIVEC, Franci, ZAVRTANIK, Danilo, LENARČIČ, Jadran, LUTHAR, Oto, LUKAČ, Matjaž, AVBERŠEK, Alenka. Spremne misli. V: KOLAR, Jana (ur.), KOMLJENOVIČ, Janja (ur.). Predloga Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020. V Ljubljani: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 2011. Str. xi-xv. ISBN 978-961-6215-30-5. http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/ch03.html. [COBISS.SI-ID 518976793]
131. PIVEC, Franci. Srčni utrip dežele. V: SVETIK, Peter (ur.). Edinost, sreča, sprava --- : zbornik slavnostnih govorov ob slovenskem kulturnem prazniku v središču Slovenije : 1986-2010 : 30 let projekta Geoss. Dopolnjena izd. Spodnja Slivna: Društvo za razvoj in varovanje Geossa; Litija: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2011. Str. 104-107. ISBN 978-961-91982-2-3. [COBISS.SI-ID 518218777]
132. PIVEC, Franci. Škodoželjnost. Večer. [Tiskana izd.]. 29. apr. 2011, letn. 67, št. 98, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 518219289]
133. PIVEC, Franci. Šola po svetem Mateju. Večer. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2011, letn. 67, št. 38, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 518103321]
134. PIVEC, Franci. Uloga alumni udruženja u stručnom svetu. V: [Prost pretok bibliografskih informacij = Free flow of bibliographic information : zbornik konference COBISS 2011, Maribor, 15. in 16. november 2011]. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2011. Letn. 16, zv. 4, str. 153-155, ilustr. Organizacija znanja, letn. 16, zv. 4. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2011_4/Html/clanek_08.html, DOI: 10.3359/oz1104153. [COBISS.SI-ID 2052373]
135. PIVEC, Franci. Verjamete radikalcem?. Večer. [Tiskana izd.]. 30. sept. 2011, [letn.] 67, [št.] 22[7?], str. 8. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/clanek2011093005691190. [COBISS.SI-ID 2042133]
136. PIVEC, Franci. Visoko šolstvo za vse = Higher education for all. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2011, letn. 3, št. 2. ISSN 1855-6175. http://journal.doba.si/letnik_3_(2011)_st__2. [COBISS.SI-ID 512546096]
137. PIVEC, Franci. Zamolčani ustvarjalci mariborske kulture = Die Verschwiegenen Gestalter der Marburger Kultur. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken: Grafiti studio, 2011. Str. 79-107, portreti. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 10. [COBISS.SI-ID 2053909]
138. TOŠ, Marjan (avtor, urednik), ARIH, Aleš, ŠTEINER, Alojz, POTOČNIK, Dragan, PARTLJIČ, Tone, KOCUTAR, Stane, BORKO, Elko, PIVEC, Gregor, PIVEC, Franci. Zbornik referatov ob 25-letnici Maistrovih prireditev in 50-letnici Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh. Lenart: Občina, 2011. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-90378-6-7. [COBISS.SI-ID 258981120]


2010

139. PIVEC, Franci, PAHOR, Samo. Boris R. Anžlovar - prvi Slovenec v informacijski znanosti. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 15, zv. 1/2, str. 42-47, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_1-2/Html/clanek_05.html, DOI: 10.3359/oz1001042. [COBISS.SI-ID 4156396]
140. GOTTENBARN, Donald. "Etiziranje" v informacijski družbi : tveganje zaradi pomankljive usposobljenosti. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 15, zv. 3, str. 91-95. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_3/Html/clanek_00.html, DOI: 10.3359/oz1003091. [COBISS.SI-ID 2023445]
141. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Iz vsega naredi trgovino - od seksa do vere : Franci Pivec, predsednik Sveta RS za visoko šolstvo. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 17. jul. 2010, 66, [št.] 163, str. 12, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 65197825]
142. PIVEC, Franci. Kodeks uporabe IKT v izobraževanju = Code of conduct for using ICT in education. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba 2010, 15. oktober 2010, [Ljubljana, Slovenija] : [povzetki referatov] = Education in information society : proceedings of The 13th International Multiconference Information Society 2010, 15th October 2010, Ljubljana, Slovenija : [paper abstracts]. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2010. Str. 55-56. ISBN 978-961-232-243-4. [COBISS.SI-ID 518219801]
143. GEDER, Mateja, PIVEC, Franci, ŽILIČ FIŠER, Suzana. Learning ethics to chang the future. V: Converging technologies: body, brain and being : preliminary proceedings. Maribor: CTC, 2010. [6] f. [COBISS.SI-ID 14138902]
144. ŠKAMLEC, Friderik, PIVEC, Franci, KABAJ, Marko. Maistrov pohod - od Melja do Zavrha. Planinski odmevi. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 19, str. 37-39. ISSN 1854-7370. [COBISS.SI-ID 2003477]
145. PIVEC, Franci. Medijska vzgoja. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. 2010, letn. 31, št. 4, str. 1-4. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 261624832]
146. PIVEC, Franci. Mladi in politika. Večer. [Tiskana izd.]. 24. jun. 2010, letn. 66, št. 144, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 517363993]
147. PIVEC, Franci. Narodni dom. Večer. [Tiskana izd.]. 13. jul. 2010, letn. 66, št. 159, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 517364249]
148. PIVEC, Franci. Ob razstavi Inovativnost najde pot: zapisi o uvajanju novosti v šolo. Zaupanje v spremembe. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2010, letn. 19(43), št. 1, str. 128-131, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 31662893]
149. PIVEC, Franci. Osamosvajanje študentske skupnosti : slovensko študentsko gibanje v šestdesetih letih. V: ČEPIČ, Zdenko (ur.). Slovenija - Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010. Str. 295-304. Zbirka Vpogledi, 2. ISBN 978-961-6386-24-1. http://hdl.handle.net/11686/15577. [COBISS.SI-ID 2008341]
150. PIVEC, Franci. Permisivna ali opresivna vzgoja. Večer. [Tiskana izd.]. 20. avg. 2010, letn. 66, št. 192, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 517363737]
151. PIVEC, Franci. Pirati pred vrati. Dialogi. 2010, letn. 46, št. 5/6, str. 41-54. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 267421440]
152. PATRIGNANI, Norberto. Počasna tehnologija (slow tech) : manifest za etično upravljanje tehnologij. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 15, zv. 4, str. 157-161. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_4/Html/clanek_02.html, DOI: 10.3359/oz1004157. [COBISS.SI-ID 2021397]
153. PIVEC, Franci. Policentrizem: Maribor in druga Slovenija. Večer. [Tiskana izd.]. 2. mar. 2010, letn. 66, št. 49, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 2003221]
154. PIVEC, Franci. Pripravljeni na lastno stoletnico. Večer. [Tiskana izd.]. 30. sep. 2010, letn. 66, št. 227, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 517337881]
155. PIVEC, Franci (urednik), HARING, Veronika (urednik), PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Robert Stolz : (1880-1975). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi; = Marburg: Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2010. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-269-354-1. [COBISS.SI-ID 66039041]
156. PIVEC, Franci. So pričakovanja izpolnjena?. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 19. mar. 2010, letn. 61, št. 6, str. 1. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 2004501]
157. PIVEC, Franci. Srečno 2020. Večer. [Tiskana izd.]. 15. jan. 2010, letn. 66, št. 11, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 2002453]
158. GEDER, Mateja, PIVEC, Franci, ŽILIČ FIŠER, Suzana. Učenje etike za spreminjanje prihodnosti. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 15, zv. 3, str. 96-99. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_3/Html/clanek_01.html, DOI: 10.3359/oz1003096. [COBISS.SI-ID 2018837]
159. PIVEC, Franci. Usoda treh nemško govorečih pisateljic na slovenskem Štajerskem. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken: Grafiti studio, 2010. Str. 137-146. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 9. [COBISS.SI-ID 518218521]
160. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 15, zv. 1/2, str. [3-4]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2010_1-2/Html/clanek_00.html, DOI: 10.3359/oz1001001. [COBISS.SI-ID 2009109]
161. PIVEC, Franci. Večkulturne knjižnice za medkulturni dialog. V: ZÁGOREC-CSUKA, Judit (ur.). A Nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai unió területén : a nemzetközi konferencia előadásai = Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v Evropski uniji : predavanja mednarodne konference. Lendva: Muravidéki Magyar Tudományos Társaság; = Lendava: Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev, 2010. Str. 25-40. ISBN 978-961-92788-0-2. [COBISS.SI-ID 2003733]
162. PIVEC, Franci. Visoko šolstvo v Evropi znanja 2020. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2010, letn. 2, št. 2. ISSN 1855-6175. http://journal.doba.si/letnik_2_(2010)_st__2. [COBISS.SI-ID 512508976]


2009

163. PIVEC, Franci. Aleksandra Kornhauser Frazer - utemeljiteljica izobraževanja za trajnostni razvoj. V: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu : knjiga povzetkov. Maribor: Doba, Visoka poslovna šola, 2009. http://www.fakulteta.doba.si/konferenca2009/knjiga_povzetkov/franci_pivec. [COBISS.SI-ID 512465456]
164. PIVEC, Franci. Aleksandra Kornhauser Frazer - utemeljiteljica izobraževanja za trajnostni razvoj. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2009, vol. 1, no. 1, [8 str.]. ISSN 1855-6175. http://journal-doba.renderspace.net/letnik_1_(2009)_st__1?aid=13&m=1. [COBISS.SI-ID 1986325]
165. PIVEC, Franci. Avtorska pravica. Večer. [Tiskana izd.]. 26. nov. 2009, letn. 65, št. 274, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1998869]
166. KARAČODŽUKOVA, Nadia Dimitrova. Bolgarske knjižnice od srednjega veka do danes. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 14, zv. 3, str. 58-61. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_01.html, DOI: 10.3359/oz0903058. [COBISS.SI-ID 1990421]
167. PIVEC, Franci. Dnevi slovenske informatike 2009. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 14, zv. 1/2, str. 39-40. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_1-2/Html/clanek_08.html, DOI: 10.3359/oz0912039. [COBISS.SI-ID 1978133]
168. PIVEC, Franci. Dostopnost informacij o raziskovalnih potencialih in rezultatih raziskovalnegadela za sodelovanje v regiji. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009]. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2009. Str. 204-210. Organizacija znanja, letn. 14, zv. 4, 2009. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_14.html, DOI: 10.3359/oz0904204. [COBISS.SI-ID 1999893]
169. PIVEC, Franci. e-Maribor. Večer. [Tiskana izd.]. 17. sep. 2009, letn. 65, št. 215, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1988629]
170. PIVEC, Franci. EGAIS : the Ethical GovernAnce of emergIng technologies. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 14, zv. 1/2, str. [48]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_1-2/Html/clanek_10.html, DOI: 10.3359/oz0912048. [COBISS.SI-ID 1978645]
171. PIVEC, Franci. Fanatizem. Večer. [Tiskana izd.]. 26. avg. 2009, letn. 65, št. 196, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1988373]
172. PIVEC, Franci. Homo miserabilis. Večer. [Tiskana izd.]. 21. okt. 2009, letn. 65, št. 244, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1989141]
173. PIVEC, Franci. Hvaležnost. Večer. [Tiskana izd.]. 23. dec. 2009, letn. 65, št. 297, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 2002197]
174. AMBROŽIČ, Melita, FRAS POPOVIĆ, Sabina, NOVLJAN, Silva, PETERMANEC, Zdenka, PIVEC, Franci, RAMPIH, Slavica. Knjižničarji in knjižnice: dodana vrednost okolju : strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 6.-8.oktober 2009. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 63680257]
175. PIVEC, Franci. Knjižnični informacijski sistemi za pregled ustvarjalnosti. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009]. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2009. Str. 211-215. Organizacija znanja, letn. 14, zv. 4, 2009. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_15.html, DOI: 10.3359/oz0904211. [COBISS.SI-ID 2000149]
176. PIVEC, Franci. Lavrence [i.e. Lawrence] Lessig : Code Version 2.0. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 14, zv. 3, str. 116-121. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_11.html, DOI: 10.3359/oz0903116. [COBISS.SI-ID 1992725]
177. PIVEC, Franci. Mesta na mejah in kultura spominjanja = Grenzstädte und Erinnerungskultur. V: PUNGARTNIK, Marjan (ur.). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken: Grafiti studio, 2009. Str. 102-113. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 8. [COBISS.SI-ID 2002965]
178. PIVEC, Franci (urednik), HARING, Veronika (urednik), PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Ob 150-letnici smrti nadvojvode Janeza = Zum 150. Todestag von Erzherzog Johann : 1859-2009 : torek, 8. december 2009 = Dienstag, 8. December 2009. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena "Mostovi": = Kulturverein deutschsprachiger Frauen "Brücken", 2009. 12 str., portret. ISBN 978-961-269-175-2. [COBISS.SI-ID 63963649]
179. ADAM, Frane, ČELIK, Pavle, DOLAR, Mladen, KREAČIČ, Goranka, MIHEVC, Bogomir, PIVEC, Franci, PUNGARTNIK, Marjan, ZGAGA, Pavel, ŠTRAJN, Darko. Okrogla miza o študentskem gibanju 1968-1972 v Ljubljani : Mednarodni grafični likovni center Grad Tivoli, Ljubljana, 18. mar. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 7798345]
180. PIVEC, Franci. Pogledi na etično obravnavo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 17, št. 3, str. 158-163. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 1988885]
181. PREGL, Slavko. Slavko Pregl. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 14, zv. 1/2, str. [26]-28, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_1-2/Html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0912026. [COBISS.SI-ID 1977109]
182. PIVEC, Franci. Socialni kapital. Večer. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2009, letn. 65, št. 66, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1987349]
183. PIVEC, Franci. Strokovnjaki in intelektualci. Večer. [Tiskana izd.]. 7. maj 2009, letn. 65, št. 103, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1987605]
184. PIVEC, Franci. Tito je (bil) slika. Večer. [Tiskana izd.]. 1. jul. 2009, letn. 65, št. 149, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1987861]
185. PIVEC, Franci. Transparentnost in korupcija. Večer. [Tiskana izd.]. 22. jul. 2009, letn. 65, št. 167, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1988117]
186. BREEDING, Marshall. Uporabniški vmesniki naslednje generacije. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009]. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2009. Str. 144-147. Organizacija znanja, letn. 14, zv. 4, 2009. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_06.html, DOI: 10.3359/oz0904144. [COBISS.SI-ID 2006805]
187. PIVEC, Franci. Uvodnik. V: [Ministrska konferenca o informacijski infrastrukturi znanosti, izobraževanja in kulture : zbornik konference COBISS 2009, Maribor, 11. in 12. november 2009]. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2009. Str. [123-124]. Organizacija znanja, letn. 14, zv. 4, 2009. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_4/Html/clanek_00.html, DOI: 10.3359/oz0904123. [COBISS.SI-ID 1998357]
188. PIVEC, Franci. Višje šole Golobiču ali Lukšiču?. Večer. [Tiskana izd.]. 26. feb. 2009, letn. 65, št. 47, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1987093]
189. PIVEC, Franci. Vloga intelektualca v družbi. Ustroj. [Tiskana izd.]. [2009?], sezona 1, epizoda 7, str. 10-19. ISSN 1855-9409. [COBISS.SI-ID 296390144]
190. JELENC, Zoran (intervjuvanec). Zoran Jelenc. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 14, zv. 3, str. 82-88, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2009_3/Html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0903082. [COBISS.SI-ID 1990933]


2008

191. PIVEC, Franci. Delavnica Etika in e-vključenost. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 2, str. 77-80. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_08.html, DOI: 10.3359/oz0802077. [COBISS.SI-ID 1945365]
192. HRISTOVA, Borjana Vladimirova (intervjuvanec). Dr. Borjana Hristova. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 1, str. [10]-13, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_1/Html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz0801010. [COBISS.SI-ID 1935381]
193. PIVEC, Franci. Družbeni dejavniki interoperabilnosti v informacijski infrastrukturi. V: Interoperabilnost kot izziv informatiki. Zbornik povzetkov. Dnevi slovenske informatike 2008 - DSI, Portorož, Slovenija, 09.-11. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2008. Str. 36. ISBN 978-961-6165-26-6. [COBISS.SI-ID 1986581]
194. PIVEC, Franci. Družbeni dejavniki interoperabilnosti v informacijski infrastrukturi. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 16, št. 2, str. 85-90. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 1952533]
195. PIVEC, Franci (urednik), HARING, Veronika (urednik), PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Eduard von Lannoy : 1808-2008 : Mariborčan iz evropske glasbene zgodovine. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi; = Marburg: Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2008. 17 str., ilustr. ISBN 978-961-269-007-6. [COBISS.SI-ID 61891585]
196. PIVEC, Franci. Jeziki na internetu. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. okt. 2008, št. 7/8, str. 113-119, 334-335, tabele. ISSN 1408-8363. [COBISS.SI-ID 1952277]
197. PIVEC, Franci. Joseph Weizenbaum: Wo sind sie, die Inseln der Vernuft im Cyberstrom? : ocena. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 1, str. 28-32. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_1/Html/clanek_07.html, DOI: 10.3359/oz0801028. [COBISS.SI-ID 1936405]
198. PEHAR, Ivan (intervjuvanec). Mag. Ivan Pehar. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 3, str. [116]-119, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_3/Html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz0803116. [COBISS.SI-ID 1964053]
199. KUŠTRIN TUŠEK, Nataša. Nataša Kuštrin Tušek. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 4, str. [190]-194, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_4/Html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0804190. [COBISS.SI-ID 1969429]
200. PIVEC, Franci. Net generacija. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 2, str. 61-63. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0802061. [COBISS.SI-ID 1949205]
201. PIVEC, Franci. NET generacija in njene vrednote : o vrednotah (XII.). Svobodna misel : TV-15. 2008, letn. 17, št. 19, str. 18-19. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 1958933]
202. PIVEC, Franci. Pošta je plod kulture. V: FRAS, Bruno (ur.), LEBE, Karmen. 60 let KUD Pošta : pregled dejavnosti od leta 1999 do leta 2008 po posameznih sekcijah KUD Pošta Maribor. Maribor: Kulturno umetniško društvo Pošta, 2008. Str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1982485]
203. PIVEC, Franci. Primož Trubar in knjiga v slovenski šoli. Šolska knjižnica. 2008, letn. 18, št. 3/4, str. 139-144. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 15944507]
204. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 1, str. [1]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_1/Html/clanek_00.html, DOI: 10.3359/oz0801001. [COBISS.SI-ID 1966869]
205. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 2, str. [33]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_00.html, DOI: 10.3359/oz0802033. [COBISS.SI-ID 1967125]
206. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 3, str. [87]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_3/Html/clanek_00.html, DOI: 10.3359/oz0803087. [COBISS.SI-ID 1967381]
207. ARTUS, Helmut M. Z analizo podatkovnih baz do trajnih informacij o znanosti : odkrivanje raziskovalnega polja. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 13, zv. 2, str. 42-50, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2008_2/Html/clanek_02.html, DOI: 10.3359/oz0802042. [COBISS.SI-ID 1948949]


2007

208. PIVEC, Franci (urednik). 60 let moškega pevskega zbora "Slava Klavora" Maribor : [spominska publikacija ob jubileju]. Maribor: Mariborska literarna družba, 2007. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-6483-61-2. [COBISS.SI-ID 58685441]
209. PIVEC, Franci. Civilne pobude v dobi interneta. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Z informatiko do novih poslovnih priložnosti : zbornik posvetovanja. Dnevi slovenske informatike, Portorož, 11.-13. april 2007. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2007. 8 str. ISBN 978-961-6165-23-5. [COBISS.SI-ID 1893397]
210. REINITZER, Sigrid (intervjuvanec). Dr. Sigrid Reinitzer. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 3, str. 137-140, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0703137. [COBISS.SI-ID 1920021]
211. ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec). Dr. Tvrtko Šercar. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 2, str. 75-81, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_2/Html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz0702075. [COBISS.SI-ID 1908501]
212. PIVEC, Franci. Etika medkulturnega dialoga v knjižnicah = The ethics of intercultural dialogue in libraries. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.). Knjižnice za prihodnost : napredek in sodelovanje : zbornik referatov = Libraries for the future : development and collaboration : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. Str. 3-14. ISBN 978-961-6683-01-2. [COBISS.SI-ID 236017920]
213. PIVEC, Franci. Eugene Garfield - 50 let dokumentiranja znanosti. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 2, str. 68-74. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_2/Html/clanek_02.html, DOI: 10.3359/oz0702068. [COBISS.SI-ID 1908245]
214. PIVEC, Franci. Informatika in odprta koda : Zakaj je treba podpirati OKPO?. Maribor: Inštitut za promocijo in razvoj odprte kode, [2007]. 9 f. http://www.iprok.org/fileadmin/www.iprok.org/text/iprok.pivec.clanek.pdf. [COBISS.SI-ID 2261192]
215. PIVEC, Franci. Informatizacija šolskih knjižnic. Šolska knjižnica. 2007, letn. 17, št. 1, str. 22-25. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 15608123]
216. PIVEC, Franci. Knjižnice in večkulturnost : na pragu Evropskega leta medkulturnega dialoga. Šolska knjižnica. 2007, letn. 17, št. 3/4, str. 118-122. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 15750715]
217. PIVEC, Franci. Mariborska deklaracija o pomenu knjižnic za kakovost univerz. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 1, str. 21-25, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_1/Html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0701021. [COBISS.SI-ID 1894677]
218. PARENT, Ingrid. Meje so, meja ni. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 4, str. 194-200. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_02.html, DOI: 10.3359/oz0704194. [COBISS.SI-ID 1926933]
219. POLZER, Miroslav (intervjuvanec). Miroslav Polzer. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 1, str. 26-29, portret. ISSN 1580-979X. [COBISS.SI-ID 1530836]
220. PIVEC, Franci. Mlada leta stare godbe. V: HARTMAN, Ervin (ur.). Glasba nas združuje, osrečuje in bogati : [zbornik ob 5-letnici delovanja Godbe veteranov Štajerske pri Kulturno-umetniškem društvu Pošta Maribor. Maribor: Kulturno umetniško društvo Pošta, 2007. Str. 4-5. [COBISS.SI-ID 1919253]
221. DADASOVIĆ, Miodrag. Nove članice in multikulturnost v Evropski uniji : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 4, str. 262-263. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_10.html, DOI: 10.3359/oz0704262. [COBISS.SI-ID 1931285]
222. MAZIĆ, Gordana (avtor, drugo), DIPČIKOVA, Aleksandra, DJUROVIĆ, Jelena, MITREVSKA GJUROVSKA, Pavlina, HAJDAROVIĆ, Nevenka, JOVANCAI, Marija, JUG, Janez, ROGINA, Anka. Prevzemanje bibliografskih zapisov iz različnih kulturnih okolij : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 4, str. 229-239, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_08.html, DOI: 10.3359/oz0704229. [COBISS.SI-ID 1928469]
223. KALČINA, Liana, DIMČEV, Aleksandar, MAZIĆ, Bogoljub, OVČINA, Ismet, PETROVIČ, Miloš. Prispevek knjižnic k evropski identiteti : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 4, str. 252-261, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_10.html, DOI: 10.3359/oz0704252. [COBISS.SI-ID 1931029]
224. PIVEC, Franci. Profesor : Božo Težak, lučonoša znanosti. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 3, str. 185-187. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_3/Html/clanek_13.html, DOI: 10.3359/oz0703185. [COBISS.SI-ID 1922325]
225. PIVEC, Franci. Spominjanja Klavorovcev. V: PIVEC, Franci (ur.). 60 let moškega pevskega zbora "Slava Klavora" Maribor : [spominska publikacija ob jubileju]. Maribor: Mariborska literarna družba, 2007. Str. 8-17. ISBN 978-961-6483-61-2. [COBISS.SI-ID 1896725]
226. PIVEC, Franci, ALIĆ, Meliha, BESHIRI, Ramadan, HRISTOVA, Borjana Vladimirova, PEHAR, Ivan. Upoštevanje kulturne različnosti uporabnikov knjižnic : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 4, str. 243-251, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_09.html, DOI: 10.3359/oz0704243. [COBISS.SI-ID 1928725]
227. PIVEC, Franci. Uvodnik. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 4, str. [191]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_00.html, DOI: 10.3359/oz0704191. [COBISS.SI-ID 1926421]
228. PIVEC, Franci. Vabilo k preučevanju zgodovine šolskih knjižnic. Šolska knjižnica. 2007, letn. 17, št. 1, str. 48-49. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 1891093]
229. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Vloga kulturnega konteksta pri nastajanju knjižničnih informacijskih sistemov v mreži COBISS.Net. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 12, zv. 4, str. 206-212. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_4/Html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0704206. [COBISS.SI-ID 1927445]


2006

230. PIVEC, Franci. Bibliothek 2007 : Strategiekonzept. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. 58-60. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_09.html, DOI: 10.3359/oz0612058. [COBISS.SI-ID 1863189]
231. ZEMANEK, Heinz. Človekova izbira in računalniki. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 3, str. 66-70. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 1870357]
232. SMOLIK, Marijan (intervjuvanec). Dr. Marijan Smolik. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. [42]-44, portret. ISSN 1580-979X. https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2006_1_2_final/index.html#46, DOI: 10.3359/oz0612042. [COBISS.SI-ID 1862165]
233. PIVEC, Franci. Enkratnost fotografije. V: 70 let Fotokluba Maribor. Maribor: Fotoklub, 2006. Str. 6. [COBISS.SI-ID 1869589]
234. PIVEC, Franci. Konferenca HCC7 v Sloveniji : morda prelomni dogodek za družbeno informatiko?. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 14, št. 4, str. 232-238. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 1879317]
235. PIVEC, Franci. Likovno pogovarjanje. V: SLANA, Jože (ur.). Osma mednarodna likovna kolonija Lijalent 2006 : v dijaškem domu Lizike Jančar Maribor, 28. 6.-2. 7. 2006 : razstava v razstavišču Lija 27. 9.-13. 12. 2006. Maribor: Dijaški dom Lizike Jančar, 2006. Str. [6]. ISBN 961-91877-0-9. [COBISS.SI-ID 1866517]
236. PIVEC, Franci. Musterweingut Meranovo. V: Der Wein : Volkskultur Kalender : Steiermark, Slowenien. Graz: Volkskultur Verlag, 2006. Str. 28-29. [COBISS.SI-ID 1867029]
237. PIVEC, Franci. Poročilo o panelu "Knjižnice za kakovostno univerzo". Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 4, str. 238. ISSN 1580-979X. https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2006_4_final/index.html#120, DOI: 10.3359/oz0604238. [COBISS.SI-ID 1884693]
238. PIVEC, Franci. R&R V JVE. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 3, str. 118-122. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_11.html, DOI: 10.3359/oz0603118. [COBISS.SI-ID 1872917]
239. JELUŠIĆ, Srećko, APARAC-JELUŠIĆ, Tatjana. Repozitoriji učnega gradiva kot podpora bolonjskemu procesu: pogled iz Hrvaške. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 4, str. 196-200. ISSN 1580-979X. https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2006_4_final/index.html#78, DOI: 10.3359/oz0604196. [COBISS.SI-ID 1886997]
240. 70 let Fotokluba Maribor. Maribor: Fotoklub, 2006. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 229110784]
241. UGRIČIĆ, Sreten (intervjuvanec). Sreten Ugričić. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 3, str. [81]-84, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2006_3/html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0603081. [COBISS.SI-ID 1870869]
242. ZAFIROVSKI, Borko. Stanje akademskih knjižnic na teritoriju Republike Makedonije. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 4, str. 201-202. ISSN 1580-979X. https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2006_4_final/index.html#82, DOI: 10.3359/oz0604201. [COBISS.SI-ID 1887253]
243. AMBROŽIČ, Melita, PIVEC, Franci, STAVBAR, Vlasta, ŽAUCER, Matjaž. Stanje in odprta vprašanja visokošolskega knjižničarstva v Sloveniji. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 4, str. 170-174. ISSN 1580-979X. https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2006_4_final/index.html#52, DOI: 10.3359/oz0604170. [COBISS.SI-ID 1883413]
244. PIVEC, Franci, LEGVART, Polona. Šolske knjižnice zaslužijo svojo zgodovino = School libraries deserve their own history. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2006, letn. 15(39), št. 1, str. 167-169. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 24993325]
245. PIVEC, Franci. Ugled s poslanstvom : ob 75-letnici Pihalnega orkestra KUD Pošta. V: HARTMAN, Ervin (ur.). 75 let glasbene rasti poštnih godbenikov : [zbornik ob jubileju delovanja Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor : 1931-2006]. Maribor: Kulturno umetniško društvo Pošta, 2006. Str. 5-6. [COBISS.SI-ID 1857557]
246. ŠIPKA, Pero. Uporaba citatnih informacij nacionalne in regionalne ravni pri evalvaciji znanstvene učinkovitosti. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 4, str. 164-169. ISSN 1580-979X. https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2006_4_final/index.html#46, DOI: 10.3359/oz0604164. [COBISS.SI-ID 1885461]
247. PIVEC, Franci. Usmeritve ekonomskih in socialnih reform in kulturna društva : [prispevek na] Posvet Vladne reforme in javni sektor, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, 1. marec 2006. Ljubljana: Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, 2006. [COBISS.SI-ID 1853461]
248. PIVEC, Franci. Vključevanje cerkvenih knjižnic z redkimi knjigami v sistem COBISS : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. 26-41. ISSN 1580-979X. https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2006_1_2_final/index.html#30, DOI: 10.3359/oz0612026. [COBISS.SI-ID 1861909]
249. PIVEC, Franci. Vladne reforme in društva. Neprofitni management : prva slovenska strokovna revija za promocijo vodenja v neprofitnem sektorju. 2006, letn. 4, #[št.] #1, str. 31-32. ISSN 1408-3884. [COBISS.SI-ID 1859605]
250. OVČINA, Ismet, HAJDAROVIĆ, Nevenka. Znanstvenoraziskovalno in raziskovalno-razvojno delo v Bosni in Hercegovini s posebnim ozirom na pomen in vlogo univerzitetnih knjižnic. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 11, zv. 4, str. 180-182. ISSN 1580-979X. https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2006_4_final/index.html#62, DOI: 10.3359/oz0604180. [COBISS.SI-ID 1886229]


2005

251. PIVEC, Franci. Doba podobe = fra [i.e. Era] des Bildes. V: [Katalog]. Maribor: Film in video klub Maribor, 2005. Str. 8-9. [COBISS.SI-ID 1851157]
252. PIVEC, Franci. Glas mariborskega Tezna. V: KOTNIK, Ivan (ur.). 50 let z glasbo : KD pihalni orkester Svoboda Maribor. Maribor: KD pihalni orkester Svoboda Maribor, 2005. Str. 3. [COBISS.SI-ID 1982229]
253. SCHLAMBERGER, Niko, PIVEC, Franci. IT STAR in Central and Eastern Europe - a synergy of a goodwill. V: BERLEUR, Jacques (ur.), AVGEROU, Chrisanthi (ur.). Perspectives and policies on ICT in society : an IFIP TC9 (Computers and Society) handbook. New York: Springer, cop. 2005. Str. 77-85. IFIP - the International Federation for Information Processing, 179. ISBN 0-387-25587-7, ISBN 0-387-25588-5. [COBISS.SI-ID 1829653]
254. EMERŠIČ, Jakob (intervjuvanec). Jakob Emeršič. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 1, str. [44]-47, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_07.html, DOI: 10.3359/oz0501044. [COBISS.SI-ID 1826069]
255. PIVEC, Franci. Knjižnice in elektronsko okolje: prihodnost ni več to, kar je bila = Libraries and electronic environment: the future is no longer what it used to be. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.). Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju : zbornik referatov = Information resources and library services in electronic environment : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2005. Str. 3-17. ISBN 961-90557-7-2. [COBISS.SI-ID 1838613]
256. PIVEC, Franci. Knjižnice za sodelovanje in razvoj Srednje Evrope : okrogla miza. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 4, str. 300-301. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_23.html, DOI: 10.3359/oz0504300. [COBISS.SI-ID 1848341]
257. PUNGARTNIK, Marjan (intervjuvanec). Marjan Pungartnik. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 3, str. [154]-160, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0503154. [COBISS.SI-ID 5114142]
258. COFFMAN, Steve. Nekaj misli o knjižnicah in informacijskem trgu. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 4, str. 253-261. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_14.html, DOI: 10.3359/oz0504253. [COBISS.SI-ID 1846805]
259. UGRIČIĆ, Sreten. Nekateri vidiki upravljanja razvoja procesov avtomatizacije in digitalizacije v NBS. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 4, str. 295-296. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_21.html, DOI: 10.3359/oz0504295. [COBISS.SI-ID 1848597]
260. PIVEC, Franci. Netgeneracija in prihodnost knjižnic. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 4, str. 287-294. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_20.html, DOI: 10.3359/oz0504287. [COBISS.SI-ID 1848085]
261. SCHLAMBERGER, Niko (intervjuvanec). Niko Schlamberger. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 2, str. [81]-85, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_2/html/clanek_05.html, DOI: 10.3359/oz0502081. [COBISS.SI-ID 1831701]
262. PIVEC, Franci. Obveščanje in osveščanje : in memoriam Stevan Dedijer. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 3, str. 129-131. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 1839381]
263. DEDIJER, Stevan. Obveščevalna knjižnica v obveščevalnem živčnem sistemu Slovenije?. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 3, str. 124-129, ilustr. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_3/html/clanek_01.html, DOI: 10.3359/oz0503124. [COBISS.SI-ID 1839125]
264. PIVEC, Franci. Prijazno in duhovito pogovarjanje : nastala so srečanja, pri katerih se zberejo ljudje, ki jih je volja pomodrovati ob obletnici pomembnega kulturnega dogodka ali vidnega ustvarjalca. Večer. [Tiskana izd.]. 6. apr. 2005, leto 61, št. 79, str. 12. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 54769153]
265. PIVEC, Franci. The last futurist show - zadnja futuristična predstava, Marina Gržinič (ur.). Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 2, str. 109-112. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_2/html/clanek_11.html, DOI: 10.3359/oz0502109. [COBISS.SI-ID 1833237]
266. PIVEC, Franci. Vpliv IKT na socialni kapital in na nastajanje "nove civilne družbe". V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Informatika kot temelj povezovanja : zbornik posvetovanja. DSI - Dnevi slovenske informatike 2005, Portorož, Slovenija, 13.-15. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2005. Str. 653-659. ISBN 961-6165-18-6. [COBISS.SI-ID 1827605]
267. PIVEC, Franci. WSIS - drugi del. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, zv. 1, str. 56. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_1/html/clanek_11.html, DOI: 10.3359/oz0501056. [COBISS.SI-ID 1827093]


2004

268. SELJAK, Tomaž (intervjuvanec), SELJAK, Marta (intervjuvanec), ZEBEC, Branko (intervjuvanec), ŠERCAR, Tvrtko (intervjuvanec), URBAJS, Alojz (intervjuvanec). 20 let v razvoju knjižničnih sistemov. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 9, zv. 3, str. [136]-144, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_09.html, DOI: 10.3359/oz0403136. [COBISS.SI-ID 1809685]
269. PIVEC, Franci. Ali uporabljate spletni državni portal?. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 9, zv. 1, str. 27-32. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_1/html/clanek_05.html, DOI: 10.3359/oz0401027. [COBISS.SI-ID 1775125]
270. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Computer education and social changes in Slovenia. Informatica : an international journal of computing and informatics. [Tiskana izd.]. 2004, vol. 28, no. 4, str. 437-440. ISSN 0350-5596. [COBISS.SI-ID 4265235]
271. JUSTIN, Borut (intervjuvanec). Dr. Borut Justin. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 9, zv. 1, str. [20]-24, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_1/html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz0401020. [COBISS.SI-ID 1774613]
272. PIVEC, Franci. Ekonomika standardizacije knjižnične informacijske dejavnosti = Economics of standardisation in library information field. V: ROŽIĆ, Anamarija (ur.), HACIN LUDVIK, Kristina (ur.). Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije : zbornik referatov = The role of special and academic libraries in the process of European integration : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2004. Str. 107-117. ISBN 961-90557-6-4. [COBISS.SI-ID 1813269]
273. PIVEC, Franci. Informacijska družba. Maribor: Subkulturni azil, 2004. 232 str., ilustr. Frontier, 027. ISBN 961-91269-3-9. [COBISS.SI-ID 215638272]
274. PIVEC, Franci. Kdo je že bil Branko Rajšter?. V: SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Spomini na Rajštra : Branko Rajšter (1930-1989) v očeh sodobnikov. Maribor: Univerzitetna knjižnica: Zveza kulturnih društev: Radio; [Ljubljana]: RTV Slovenija: Radio Slovenija, 2004. Str. 11-12. ISBN 961-90036-6-7. [COBISS.SI-ID 1829141]
275. FERLINC, Andrej, PIVEC, Franci. Klavoraši v Haagu. V: SALMIČ KOVAČIČ, Karmen. Spomini na Rajštra : Branko Rajšter (1930-1989) v očeh sodobnikov. Maribor: Univerzitetna knjižnica: Zveza kulturnih društev: Radio; [Ljubljana]: RTV Slovenija: Radio Slovenija, 2004. Str. 68-69. ISBN 961-90036-6-7. [COBISS.SI-ID 1829397]
276. PIVEC, Franci. Kraji in mreže. V: JERAJ, Dimitrij (ur.), VINTAR, Jelka (ur.), BEŠTER, Janez. K razvoju telecentrov v Sloveniji. 1. natis. Ljubljana: [D. Jeraj]: Bons, 2004. Str. 51-61. ISBN 961-90755-2-8. [COBISS.SI-ID 1813525]
277. PUC, Katarina (intervjuvanec). Mag. Katarina Puc. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 9, zv. 2, str. [60]-63, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_2/html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0402060. [COBISS.SI-ID 1778965]
278. POTRATA, Majda (intervjuvanec). Mag. Majda Potrata. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 9, zv. 4, str. [200]-204, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_4/html/clanek_10.html, DOI: 10.3359/oz0404200. [COBISS.SI-ID 1819413]
279. PIVEC, Franci. Prihaja konferenca COBISS 2004. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 9, zv. 2, str. 89-91. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_2/html/clanek_09.html, DOI: 10.3359/oz0402089. [COBISS.SI-ID 1780245]
280. PIVEC, Franci. Sezona konferenc. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 9, zv. 1, str. 33-34. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_1/html/clanek_06.html, DOI: 10.3359/oz0401033. [COBISS.SI-ID 1775381]
281. REINITZER, Sigrid. Sodelovanje med knjižnicami : izziv za regije v novem prostoru EU. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 9, zv. 3, str. 94-96. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2004_3/html/clanek_01.html, DOI: 10.3359/oz0403094. [COBISS.SI-ID 1807381]
282. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Technology leading to historic changes : the beginnings of computer education in Slovenia. V: IMPAGLIAZZO, John (ur.), LEE, John A. N. (ur.). History of computing in education : IFIP 18th World Computer Congress, TC3/TC9, 51st Conference on the history of computing in education, 22-27 August 2004, Toulouse, France. Boston; Dordrecht; London: Kluwer. Str. 57-62. ISBN 1-4020-8135-9. http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-8136-7_6. [COBISS.SI-ID 1785365]
283. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Tehnologija zgodovinskega preobrata : začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : povzetki referatov = Education in information society : paper abstract. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; [Kranj]: Fakulteta za organizacijske vede, 2004. Str. 3. ISBN 961-6101-22-6. [COBISS.SI-ID 4180499]
284. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Tehnologija zgodovinskega preobrata : začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji. V: HERIČKO, Marjan (ur.), et al. Zbornik D 7. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2004, 9. do 15. oktober 2004 = Proceedings D of the 7th International Multiconference Information Society IS 2004, 9-15th October 2004, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2004. Str. 91. Informacijska družba. ISBN 961-6303-65-1. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 4177939]
285. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Tehnologija zgodovinskega preobrata : začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik referatov = Education in information society : conference proceedings. 7. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2004, 15. oktober 2004, Ljubljana, Slovenija = 7th International Multi-Conference Information Society IS 2004, 15th October, 2004. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Fakulteta za organizacijske vede: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. 2 str. ISBN 961-6101-21-8. [COBISS.SI-ID 4179475]
286. PIVEC, Franci, RAJKOVIČ, Vladislav, JUS, Andrej. Tehnologija zgodovinskega preobrata : začetki računalniškega izobraževanja v Sloveniji. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi. Kranj: Moderna organizacija, 2004. Str. 462-463. Organizacija, Letn. 37, 2004, št. 8. ISSN 1318-5454. [COBISS.SI-ID 4177427]
287. PIVEC, Franci. Zveza kulturnih društev Maribor o prenovi Uniona : prejeli smo. Večer. [Tiskana izd.]. 3. mar. 2004, leto 60, št. 52, str. 16. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 52626433]
288. PIVEC, Franci. Ženske v informatiki. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Management in informatika : zbornik posvetovanja. Dnevi slovenske informatike, Portorož, 14.-16. april 2004. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2004. Str. 514-521. ISBN 961-6165-16-X. [COBISS.SI-ID 1785621]


2003

289. PIVEC, Franci. Computerization and controversy : value conflicts and social choices (Rob Kling). Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, let. 8, zv. 2, str. 107-111. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_2/html/clanek_8.html, DOI: 10.3359/oz0302107. [COBISS.SI-ID 1751317]
290. PIVEC, Franci. CRO-INFO 2003. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 1, str. [62]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 1729557]
291. PIVEC, Franci. Direktiva EU o odpadnih elektronskih napravah. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 2, str. 103. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_2/html/clanek_06.html, DOI: 10.3359/oz0302103. [COBISS.SI-ID 1750805]
292. KORNHAUSER FRAZER, Aleksandra (intervjuvanec). Dr. Aleksandra Kornhauser. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 3, str. [128]-131, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_3/html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz0303128. [COBISS.SI-ID 1755413]
293. GANTAR, Pavel (intervjuvanec). Dr. Pavel Gantar. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 4, str. [189]-192, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_4/html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz0304189. [COBISS.SI-ID 1770005]
294. POTOČNIK, Vinko (intervjuvanec). Dr. Vinko Potočnik. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 2, str. [99]-102, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_2/html/clanek_05.html, DOI: 10.3359/oz0302099. [COBISS.SI-ID 1750549]
295. PIVEC, Franci. The ethics of librarianship : an international survey (Robert W. Vaagan, ed.). Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 1, str. 55-58. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_07.html, DOI: 10.3359/oz0301055. [COBISS.SI-ID 1729045]
296. PIVEC, Franci. The global information technology report 2003-2004. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, let. 8, zv. 4, str. 203-206. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_4/html/clanek_07.html, DOI: 10.3359/oz0304203. [COBISS.SI-ID 1771029]
297. PIVEC, Franci. Informacijska paradigma v izobraževanju. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Zbornik posvetovanja. Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 16-18. april 2003. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2003. Str. 533-537. ISBN 961-6165-14-3. [COBISS.SI-ID 1760533]
298. PIVEC, Franci. Integralni pristop k organiziranju in predstavljanju kulturnega spomina na digitalni osnovi : primerjalna študija izhodišč. Maribor: IZUM, 2003. [33] f. [COBISS.SI-ID 1773333]
299. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS 2003. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 3, str. [162-163]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_3/html/clanek_09.html, DOI: 10.3359/oz0303162. [COBISS.SI-ID 1756949]
300. DOBRILA, Peter Tomaž (intervjuvanec). Mag. Peter Tomaž Dobrila. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 1, str. [46]-49, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_04.html, DOI: 10.3359/oz0301046. [COBISS.SI-ID 1728277]
301. PIVEC, Franci. Measuring the information society (SIBIS pocket book 2002/03). Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, let. 8, zv. 3, str. 157-161. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_3/html/clanek_08.html, DOI: 10.3359/oz0303157. [COBISS.SI-ID 1756693]
302. PLESTENJAK, Viktor (umetnik, izvajalec), KALJANAC, Enver (umetnik), IBRULJ, Hamo (umetnik), BERNATOVIĆ, Dalibor (izvajalec). Odprtje razstave Energija in harmonija : 28. november 2003 v Univerzitetni galeriji Univerze v Mariboru. Maribor, 2003. [COBISS.SI-ID 63522817]
303. PIVEC, Franci. Posvetovanje ZBDS letos na nov način. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 1, str. [61]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_1/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 1729301]
304. PIVEC, Franci. Pristan za kulturo. V: SLANA, Jože (ur.), et al. Lijalent 2003 : razstava v razstavišču Lija, 25.9.-26.11.2003. Maribor: Dijaški dom Lizike Jančar, 2003. Str. [3]. [COBISS.SI-ID 1761813]
305. PIVEC, Franci. Učenje v družbi znanja. V: GEDER, Mateja (ur.). E-izobraževanje doživeti in izpeljati : zbornik strokovne konference. Maribor: Doba, 2003. Str. 27-40. [COBISS.SI-ID 1761301]
306. PIVEC, Franci. World summit on the information society (Ženeva, 10-12 december 2003). Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 8, zv. 4, str. 201-202. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2003_4/html/clanek_06.html, DOI: 10.3359/oz0304201. [COBISS.SI-ID 1770773]


2002

307. PIVEC, Franci. 25 let IBMI. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 7, zv. 1/2, str. 56-57. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_09.html, DOI: 10.3359/oz0212056. [COBISS.SI-ID 1436181]
308. PIVEC, Franci. Dvanajstič konferenca COBISS in tretjič tudi SICRIS. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2002, let. 7, zv. 3/4, str. [123-128]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_12.html, DOI: 10.3359/oz0234123. [COBISS.SI-ID 1443349]
309. PIVEC, Franci. Informacijska družba in eEvropa. V: SKOČIR, Erih (ur.). Sistemi za upravljanje z dokumenti. [Posvetovanje] DOK_SIS 2002, Portorož, Slovenija, 22.-24. maj 2002. Ljubljana: Media.doc, 2002. Str. i. 41-47. ISBN 961-90356-7-4. [COBISS.SI-ID 1389077]
310. SCHLAMBERGER, Niko, BAVEC, Cene, PIVEC, Franci. ICT in Slovenia: institutions, regulations, challenges and applications in academia, industry and the public sector. V: NOVAKOVIĆ, Sašo (ur.). DSI 2002 : zbornik posvetovanja = proceedings. Dnevi slovenske informatike = Slovenian Informatics Conference, Portorož, Slovenija, 17. - 19. april 2002. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2002. Str. 64-70, ilustr. ISBN 961-6165-13-5. [COBISS.SI-ID 516567]
311. ŠIMAC, Rudi (urednik). Kako se je začelo na Soči 1915 in končalo 1918 : brginske in druge pripovedi o prvi svetovni vojni. Nova Gorica: Grafika Soča, 2002-2010. 3 zv., ilustr. ISBN 961-90679-3-2, ISBN 961-90679-6-7, ISBN 978-961-276-045-8. [COBISS.SI-ID 118802944]
312. REINITZER, Sigrid. Knjižnice med Gutenbergom in Gatesom : vloga znanstvenih knjižnic v novonastajajoči medijski krajini. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2002, let. 7, zv. 3/4, str. 74-81. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_03.html, DOI: 10.3359/oz0234074. [COBISS.SI-ID 1441301]
313. PIVEC, Franci (intervjuvanec), PESTIČEK, Mirč (oseba, ki intervjuva). Kriza nacionalnega povezovanja ljubiteljske kulture?. Slovenska panorama. [Tiskana izd.]. 2002, št. 1/2, str. 14-15, portret. ISSN 1408-1636. [COBISS.SI-ID 1762581]
314. MARINKOVIĆ, Aleksandar, PIVEC, Franci. LIBER v Mariboru. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2002, let. 7, zv. 1/2, str. [61]. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_11.html, DOI: 10.3359/oz0212061. [COBISS.SI-ID 1436693]
315. PIVEC, Franci. Likovniki na Lentu. V: SLANA, Jože (ur.), et al. Lijalent 2002. Maribor: Dijaški dom Lizike Jančar, 2002. Str. [3]. [COBISS.SI-ID 1761557]
316. ŽEKŠ, Boštjan (intervjuvanec). Prof. dr. Boštjan Žekš. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 7, zv. 3/4, str. [100]-103, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_07.html, DOI: 10.3359/oz0234100. [COBISS.SI-ID 20403757]
317. GAMS, Matjaž (intervjuvanec). Prof. dr. Matjaž Gams. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 7, zv. 1/2, str. [50]-52, portret. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_06.html, DOI: 10.3359/oz0212050. [COBISS.SI-ID 17108007]
318. PIVEC, Franci. Revizija etičnega kodeksa informatikov. V: NOVAKOVIĆ, Sašo (ur.). DSI 2002 : zbornik posvetovanja = proceedings. Dnevi slovenske informatike = Slovenian Informatics Conference, Portorož, Slovenija, 17. - 19. april 2002. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2002. Str. 454-459. ISBN 961-6165-13-5. [COBISS.SI-ID 1377557]
319. PIVEC, Franci. Strategic choices : supremacy, survival, or sayonara (Kenneth I. Primozic, Edward A. Primozic, Joe Leben). Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2002, let. 7, zv. 1/2, str. 58-60. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-2/html/clanek_10.html, DOI: 10.3359/oz0212058. [COBISS.SI-ID 1436437]
320. PIVEC, Franci. WSIS - svetovno srečanje o informacijski družbi. Organizacija znanja : OZ. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 7, zv. 3/4, str. 114-116. ISSN 1580-979X. http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_3-4/html/clanek_09.html, DOI: 10.3359/oz0234114. [COBISS.SI-ID 1442581]


2001

321. PIVEC, Franci. Digitalne knjižnice ali informacijska revščina = Digital library or information poverty. V: AMBROŽIČ, Melita (ur.). Digitalna knjižnica : [zbornik referatov]. Strokovno posvetovanje, Radenci, 10. do 12. oktober 2001. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2001. Str. 17-26. ISBN 961-90557-3-X. [COBISS.SI-ID 1761045]
322. PIVEC, Franci. Film in video klub... V: Katalog. Maribor: Film in video klub Maribor, 2001. Str. [3]. [COBISS.SI-ID 1763093]
323. PIVEC, Franci. H konceptualizaciji informacijske etike. V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja = Proceedings of Slovenian Informatics Conference 2001. Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-21. april 2001. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2001. Str. 507-512. ISBN 961-6165-11-9. [COBISS.SI-ID 472341]
324. PIVEC, Franci. IFIP/TC-9 - sestanek ob 25-letnici. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 2001, let. 6, zv. 2, str. 55. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/2001_2/Html/clanek_06.html. [COBISS.SI-ID 464149]
325. PIVEC, Franci. Informacijska družba in knjižnice. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2001. http://www.izum.si/doc/novice_Inf_druzba_in_knjiznice.pdf. [COBISS.SI-ID 444949]
326. PIVEC, Franci. Knjižnice u informacijskom društvu : magistarski rad. Zagreb: [F. Pivec], 2001. 281 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 476437]
327. PIVEC, Franci. Spam - zloraba interneta. V: BAVEC, Cene (ur.), et al. Informacijska družba IS '01 : zbornik A 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija = Information society IS '2001 : proceedings A of the 4th International Multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2001. Str. 319-323. ISBN 961-6303-34-1. [COBISS.SI-ID 1289237]
328. PIVEC, Franci. Zveza štedentov Jugoslavije. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2001, zv. 15: wi-ž, str. 273. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 1378069]


2000

329. PIVEC, Franci. Dar ognja? O pomenu informacijske etike = Gift of fire? About the meaning of information ethics. V: STAVBAR, Vlasta (ur.). Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2000. Str. 211-219. ISBN 961-90557-2-1. [COBISS.SI-ID 1760789]
330. PIVEC, Franci. Modra knjiga Slovenija kot informacijska družba : na okrogli mizi v Mariboru. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2000, let. 8, št. 2, str. 118-119. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 407573]
331. PIVEC, Franci. Nevidne združbe. Dialogi. 2000, let. 36, št. 9-10, str. 35-45. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 442645]
332. PIVEC, Franci. Ob častitljivi obletnici KUD Angel Besednjak. V: 80 let : kulturno-umetniškega društva Angel Besednjak Maribor : [1920-2000]. Maribor: KUD Angel Besednjak, 2000. Str. 3-4. [COBISS.SI-ID 409109]
333. PIVEC, Franci. Vam in nam je lepo ob pesmi. V: Nonet Certus : ob 20-letnici. [Maribor: samozal., 2000]. Str. 8. [COBISS.SI-ID 1764373]
334. PIVEC, Franci. Zasebnost in internet. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2000, let. 8, št. 3, str. 137-145. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 411413]


1999

335. PIVEC, Franci. Etičnost na internetu. V: BOHINC, Rado (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.). Civilna družba v Sloveniji in Evropi : stanje in perspektive : zbornik razprav, SAZU, 23. marec 1999. Ljubljana: Društvo Občanski forum: FDV, 1999. Str. 324-328. ISBN 961-235-009-4. [COBISS.SI-ID 397333]
336. Globalizacija poslovanja : Dnevi slovenske informatike, Portorož `99. Portorož: Slovensko društvo Informatika: Gospodarska zbornica Slovenije: Združenje za računalništvo in informatiko, 1999. [COBISS.SI-ID 512008048]
337. Globalizacija poslovanja = VI. [šesto] posvetovanje z mednarodno udeležbo : Portorož, 21.-24.april 1999. Portorož: Slovensko društvo Informatika: Gospodarska zbornica Slovenije: Združenje za računalništvo in informatiko, 1999. [COBISS.SI-ID 1226194]
338. PIVEC, Franci. Izdvajanje knjižničnih služb (outsourcing) : seminarska radnja za kolegij "Odabrane teme iz knjižničarstva". Zagreb: [F. Pivec], 1999. 19 f. [COBISS.SI-ID 2210581]
339. PIVEC, Franci. Nove skupnosti na internetu (invisible college). V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja. Dnevi slovenske informatike, Portorož, 21.-24. april 1999. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 1999. Str. 754-761. ISBN 961-6165-07-0. [COBISS.SI-ID 341013]
340. PIVEC, Franci. Poklon Studenškim likovnikom. V: et al. 75 let KUD Studenci Maribor : likovniki Studenc : člani Društva slovenskih likovnih umetnikov : Galerija Žula 1, maj-junij 1999. Maribor: KUD Studenci, 1999. Str. [3]. [COBISS.SI-ID 1762325]
341. PIVEC, Franci. Skrb za starejše na mariborskem območju. V: ŠVAJNCER, Marija (ur.). Zbornik referatov. Maribor: Dom upokojencev Danice Vogrinec, 1999. Str. 17-20. [COBISS.SI-ID 408597]
342. PIVEC, Franci. Spominsko srečanje ob obletnici slovesa od Branka Rajštra : Maribor, Glazerjeva dvorana 7.12.1999. Glasba v šoli : revija za glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo. 1999, let. 5, št. 3-4, str. 46-48. ISSN 1318-735X. [COBISS.SI-ID 409365]
343. VEZJAK, Boris (oseba, ki intervjuva). Stanje duha v mestu - intelektualna tradicija Maribora : [anketa]. Dialogi. 1999, letn. 35, št. 9/10, str. 3-49, portreti. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 9172744]
344. PIVEC, Franci. Strateška izhodišča za razvoj organizirane skrbi v širšem mariborskem območju. V: ŠVAJNCER, Marija (ur.). Strateška konferenca strategija razvoja organizirane skrbi za starejše na širšem mariborskem območju : skrb za starejše na širšem mariborskem območju, Maribor, 14.10.1999 : pojekt Ostar. Maribor: Dom upokojencev Danice Vogrinec [etc.], 1999. Str. 5-8. [COBISS.SI-ID 431637]
345. PIVEC, Franci. Zunanje izvajanje knjižničnih funkcij. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 1999, let. 7, št. 1, str. 38-43. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 978862]


1998

346. PIVEC, Franci. COBISS 1998. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1998, let. 3, zv. 4, str. 37. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 456725]
347. RIBIČIČ, Ciril, PIVEC, Franci, PODOBNIK, Janez, PLUT, Dušan, KRISTAN, Ivan, GULIČ, Andrej, ŠMIDOVNIK, Janez, GRAD, Franc, BUGARIČ, Bojan, PINTAR, Emil Milan, VLAJ, Stane, PRAPER, Sergeja, VUGA, Lucijan, PAHOR, Borut, GRAFENAUER, Božo, ČOKERT, Andrej, PODOBNIK, Janez, PLUT, Dušan, KRISTAN, Ivan, GULIČ, Andrej, ŠMIDOVNIK, Janez, GRAD, Franc, PINTAR, Emil Milan, VLAJ, Stane, PRAPER, Sergeja, VUGA, Lucijan, PAHOR, Borut, GRAFENAUER, Božo, ČOKERT, Andrej. Druga konferenca o regionalizmu na internetu. V: RIBIČIČ, Ciril. Regionalizem v Sloveniji : zbornik. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1998. Str. 251-284. Zbirka Pravo in politika. ISBN 961-204-174-1. [COBISS.SI-ID 1910097]
348. PIVEC, Franci. Internet v knjižnicah : zbiranje, organizacija in katalogiziranje Internet-virov. Zagreb: Sveučilište, Filozofski fakultet, 1998. 35 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 333845]
349. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Knjižnice in informacijska družba. V: BAVEC, Cene (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba : zbornik konference = Information society : proceedings of the conference. Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba, Ljubljana, 1998. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1998. Str. 22-25. ISBN 961-6303-01-5. [COBISS.SI-ID 316949]
350. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Knjižnice kot organizacije znanja. V: GAMS, Matjaž (ur.). Informacijska družba 1998. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan: DZS, 1998. Str. 24-28. ISBN 86-341-2575-0. [COBISS.SI-ID 335637]
351. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS 1998. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1998, let. 3, zv. 3, str. 60. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_3/html/clanek_15.html. [COBISS.SI-ID 323861]
352. PIVEC, Franci. 15. svetovni računalniški kongres : (Dunaj - Budimpešta, od 31. avgusta do 4. septembra). Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 1998, let. 6, št. 3, str. 49. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 316693]
353. PIVEC, Franci. Poziv k obuditvi krajevnih skupnosti. V: ČUDEN-REBULA, Ida (ur.). Neposredna demokracija. Sežana: Društvo za kakovost življenja in dela v mestu, 1998. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 1762069]
354. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko. Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 1998, let. 42, št. 2/3, str. 53-66. ISSN 0023-2424. [COBISS.SI-ID 316181]
355. PIVEC, Franci. Rajko Slokar: Knjižničarjevi vtisi : (Publikacije Goriške knjižnice 9, 1998). COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1998, let. 3, zv. 4, str. 36. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_07.html. [COBISS.SI-ID 456213]
356. PIVEC, Franci. Robert B. Reich: The work of nations. Preparing ourselves for 21st century capitalism. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1998, let. 3, št. 1-2, str. 22-24. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_1-2/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 307733]
357. PIVEC, Franci. Surfing through Internet - new content of teenagers' spare time. V: Globalization of information : the networking information society. The Hague: FID, cop. 1998. Str. 574-579. FID publication, no. 718. [COBISS.SI-ID 280853]
358. PIVEC, Franci. Surfing through the Internet : the new content of teenagers' spare time_. Aslib proceedings : New Information Perspectives. apr. 1998, vol. 50, iss. 4, str. 88-92. ISSN 0001-253X. [COBISS.SI-ID 517017113]
359. PIVEC, Franci. Škola i Internet. V: ŠETA, Višnja (ur.). Zbornik radova. Rijeka: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci; [Zagreb]: Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, 1998. Str. 93-101. ISBN 953-96505-9-X. [COBISS.SI-ID 319509]
360. PIVEC, Franci. Težak o resnici in samozavedanju znanosti. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1998, let. 3, št. 3, str. 37-39. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_3/html/clanek_08.html. [COBISS.SI-ID 326933]
361. PIVEC, Franci. Uporabniki in informacijsko inoviranje javnih služb. V: Informatika v ministrstvih, vladnih službah, državnem zboru, upravnih enotah, lokalni samoupravi in javnih službah : zbornik referatov. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, [1998]. Str. 367-375, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 314645]
362. RUGAAS, Bendik. Vloga države pri zagotavljanju dostopa do informacij. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1998, let. 3, zv. 4, str. 1-9. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 453653]
363. PIVEC, Franci. Zbiranje in katalogizacija virov z interneta. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1998, let. 3, zv. 4, str. 10-27, ilustr. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1998_4/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 451349]


1997

364. PIVEC, Franci, SELJAK, Tomaž, ŠERCAR, Tvrtko. The COBISS system in the information economy of Slovenia. V: WATKINS, Judy (ur.), CONNOLLY, Pauline (ur.). The role of libraries in economic development : papers from the conference held in Ljubljana, April 1997. Boston Spa: IFLA Offices for UAP and International Lending, cop. 1997. Str. 107-130, graf. prikazi. ISBN 0-7123-2153-5. [COBISS.SI-ID 267029]
365. PIVEC, Franci. COBISS v nacionalnem in evropskem poročilu o kulturni politiki v Sloveniji. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1997, let. 2, št. 3, str. 17. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_3/html/clanek_05.html. [COBISS.SI-ID 290069]
366. PIVEC, Franci. Copyright - konferenca WIPO. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1997, let. 2, št. 1, str. 8-9. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_1/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 298517]
367. PIVEC, Franci. Institut informacijskih znanosti (IZUM) za vstop Slovenije v informacijsko dobo : razmislek ob 10-letnici COBISSa. Glasnik Unesco. [Slovenska izd.]. november 1997, let. 18, št. 57, str. 49-51, ilustr. ISSN 0351-7780. [COBISS.SI-ID 298572]
368. PIVEC, Franci (urednik). Kalandrovo društvo : seminarsko gradivo za občinske svetnike ZL. [S. l.]: Združena lista socialnih demokratov, [1997]. 22 f. [COBISS.SI-ID 267285]
369. PIVEC, Franci (urednik). Klavora - moški pevski zbor Maribor : 1947-1997 : [spominski zbornik ob 50-letnici moškega pevskega zbora "Slava Klavora" Maribor]. Maribor: KUD Slava Klavora, 1997. [25] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41432833]
370. PIVEC, Franci. Knjiga in računalnik. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1997, let. 2, št. 2, str. 12-14. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_2/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 287253]
371. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS 1997. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1997, let. 2, št. 4, str. 7-9. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_4/html/clanek_02.html. [COBISS.SI-ID 291861]
372. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS '97. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1997, let. 2, št. 3, str. 23-24. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_3/html/clanek_10.html. [COBISS.SI-ID 289557]
373. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Ni strahu, da bi dejavnosti zaspale. Večer. [Tiskana izd.]. 24. XII. 1997, let. 53, št. 297, str. 18, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 267541]
374. PIVEC, Franci. Odprto pismo Mauriceu Lineu. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1997, let. 2, št. 2, str. 2-5. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_2/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 291349]
375. PIVEC, Franci. Slovenci v informacijskih poklicih. V: Zbornik posvetovanja. Dnevi slovenske informatike, Portorož, 9. - 12. april 1997. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 1997. Str. 157-165. ISBN 961-6165-04-6. [COBISS.SI-ID 317717]
376. RIBIČIČ, Ciril, PODOBNIK, Janez, VRIŠER, Igor, KRISTAN, Ivan, GULIČ, Andrej, PRAPER, Sergeja, ŠMIDOVNIK, Janez, GRAD, Franc, BUGARIČ, Bojan, VLAJ, Stane, BOTTERI, Ivan, PIVEC, Franci, GERENČAR, Andrej, GRAFENAUER, Božo, ČOKERT, Andrej, RAVBAR, Marjan, SOVIČ, Boris, JURI, Aurelio, ERJAVIČNIK, Albert, ZORE, Z., JARH, Jožef, BIBIČ, Polde, HORVAT, Feri, JAKIČ, Roman, KONTIČ, Bojan, VERBIČ, Dušan, RIBIČIČ, Mišo, BLAS, Janez, JURCA, Niko, TOPLAK, Cirila, MICHNIK, Adam, DIMIC, Tomaž, ANTUNOVIĆ, Željka, PLEŠNAR, Jože. Za regionalizem in zbor pokrajin : konferenca na Internetu : druga konferenca. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 1997. http://www.sigov.si/regionalizem. [COBISS.SI-ID 1038787]
377. PIVEC, Franci. Zahvale najzaslužnejšim ob jubileju sistema COBISS. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1997, let. 2, št. 4, str. 9-10. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1997_4/html/clanek_03.html. [COBISS.SI-ID 292117]


1996

378. SELJAK, Tomaž, PIVEC, Franci, ŠOBOT, Pero. Biblioteke u informatiziranom društvu : (prezentacija sistema COBISS). Maribor: Institut informacijskih znanosti, 1996. [33] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 242453]
379. PIVEC, Franci. Informacijska prestreljenost : (informacijski sistemi kot sistemi nadzorovanja). Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 1996, let. 4, št. 1, str. 19-23. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 757317]
380. PIVEC, Franci. IZUM 1995: rečeno - storjeno. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1996, let. 1, št. 1, str. 7-8. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_1/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 295701]
381. PIVEC, Franci. Konferenca COBISS'96. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1996, let. 1, št. 4, str. 2-4. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_4/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 310037]
382. PIVEC, Franci. Obdobje dvomov. V: NOVAK, Drago (ur.), VINTAR, Jelka (ur.), VRAČKO, Božidar (ur.). 40 let Zavoda za šolstvo. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996. Str. 55-56. ISBN 86-7759-397-7. [COBISS.SI-ID 226069]
383. PIVEC, Franci. Poročilo o obisku pri PICA Leiden. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1996, let. 1, št. 2, str. 8-11. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_2/html/clanek_04.html. [COBISS.SI-ID 285973]
384. PIVEC, Franci, ŠERCAR, Tvrtko, FLERE, Sergej. Pristop k longitudinalnemu študiju uporabnikov COBISS. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 1996, let. 40, št. 3/4, str. 65-78. ISSN 0023-2424. [COBISS.SI-ID 207381]
385. PIVEC, Franci. Razlaganje politike. V: RIBIČIČ, Ciril. Prednost. Ljubljana: Enotnost, 1996. Str. 232-235. ISBN 961-6054-30-9. [COBISS.SI-ID 215829]
386. PIVEC, Franci. Slovenija/IZUM v FID. COBISS obvestila : časopis za avtomatizacijo knjižničnih sistemov. [Tiskana izd.]. 1996, let. 1, št. 3, str. 2-3. ISSN 1318-8585. http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obvestila/1996_3/html/clanek_01.html. [COBISS.SI-ID 300565]


1995

387. PIVEC, Franci. Copyright v elektronski informacijski industriji. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 1995, št. 20(1051), str. 18-19. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 147788]


1994

388. PIVEC, Franci. Poročilo o prehodu 1988 - 1994. Maribor: Združena lista socialnih demokratov Slovenije, Mestna organizacija Maribor, 1994. 120 str. [COBISS.SI-ID 215573]


1993

389. KRIŽMAN, Alojz (urednik), PIVEC, Franci (urednik). University of Maribor. Maribor: University, 1993. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35804672]
390. PIVEC, Franci (urednik). University of Maribor. Maribor: University, 1993. [1] zloženka (12 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 35804160]


1992

391. JAGODNIK, Jože. Dobro jutro, Maribor. Maribor: Aram, 1992. 32 str. [COBISS.SI-ID 32826368]
392. PIVEC, Franci. Neznanje je revščina. V: ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (ur.). Socialna država - varnost, svoboda, solidarnost : zbornik razprav. Ljubljana: SDP Slovenije: Enotnost, 1992. Str. 93-96. [COBISS.SI-ID 215061]
393. PIVEC, Franci, MESESNEL, Janez. Retrospektiva slikarjev z bivšega jugoslovanskega prostora : Galerija Ilirija - Vedrog in Galerija LM iz Maribora, od 8. 12. 1992 do 24. 12. 1992. Ljubljana: Ilirija - Vedrog, Galerija, 1992. 1 zloženka ([6] str.). [COBISS.SI-ID 515704191]
394. PIVEC, Franci (urednik). Universität Maribor. Maribor: Universität, 1992. [1] zloženka (12 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 32392448]
395. PIVEC, Franci. Zunaj-univerzitetno post-sekundarno izobraževanje v razvitem svetu in v Sloveniji. V: MURŠAK, Janko (ur.), MEDVEŠ, Zdenko. Sistemsko urejanje poklicnega izobraževanja : zbornik. Ljubljana: Slovensko društvo pedagogov: Andragoško društvo Slovenije: Ministrstvo za šolstvo in šport, 1992. Str. 124-128. [COBISS.SI-ID 215317]


1990

396. PIVEC, Franci. Obnova zaupanja v šolo. V: KUSTER, Marija (ur.). Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek - II. gimnazija Maribor : 40 let. Maribor: Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek, 1990. Str. 6-8. [COBISS.SI-ID 247829]


1989

397. PIVEC, Franci. Beseda ob slovesu : Branko Rajšter 1930-1989. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1989, let. 41, št. 3/4, 5/6, str. 39. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 34518272]
398. PIVEC, Franci. Branko Rajšter : 1930-1989 : beseda ob slovesu. Kulturni poročevalec. december 1989, let. 20, št. 92, str. 9-10. ISSN 0350-5448. [COBISS.SI-ID 59173120]
399. PIVEC, Franci. "Čakanja na raj je konec". Večer. [Tiskana izd.]. 28. okt. 1989, 45, št. 251, str. 19. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 107066112]
400. PIVEC, Franci. Dograjevanje sistematičnega dela z nadarjenimi učenci in študenti. V: ZALAZNIK, Janez (ur.). Štipendiranje in nadarjenost. Ljubljana: Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, 1989. Str. 47-54. [COBISS.SI-ID 239637]
401. PIVEC, Franci (intervjuvanec). Optimizem v morju obupa. Dnevnik. 26. nov. 1989, 37, št. 322, str. 5-6, portret. ISSN 0350-753X. [COBISS.SI-ID 107066368]
402. MUŽEVIČ, Boris (intervjuvanec), PIVEC, Franci (intervjuvanec), RIBIČIČ, Ciril (intervjuvanec). Troboj Kučanovih naslednikov : pogovor z vsemi tremi kandidati za novega predsednika ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 16. dec. 1989, 31, št. 290, str. 20, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107063040]
403. KUČAN, Milan, RIBIČIČ, Ciril, PIVEC, Franci, BEKEŠ, Peter, KRIŽMAN, Mirjana, LOKAR, Sonja, UDE, Lojze, BRATEC, Milan, BALAŽIC, Milan, KLEMENČIČ, Vlado, ŽAGAR, Mitja, BAŠKOVIČ, Ciril, ŠETINC, Lenart, REZM AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, F AN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobražeAN, Vili, CIGALE, Marija, BAČAR, Stanislav, PAHOR, Borut, KREFT, Lev, POŽAR, Bojan. Za evropsko kakovost življenja : osnutek programa ZKS. Delo. [Tiskana izd.]. 24. okt. 1989, 31, št. 247, str. 8, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 107120640]


1988

404. PIVEC, Franci. Leopold Kejžar 1927-1988. Prosvetni delavec : glasilo delavcev v vzgoji, izobraževanju in znanosti Slovenije. 20. jun. 1988, 39, št. 11, str. 16. ISSN 0033-1643. [COBISS.SI-ID 212849152]
405. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
406. PIVEC, Franci. S seminarja učiteljev dvojezičnih šol v Mariboru : prof. Franci Pivec, predsednik Republiškega komiteja, izreka dr. Inzku visoko priznanje. V: 31. letno poročilo : Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu, Janežičev trg 1, šolsko leto 1987/88 = 31. Jahresbericht : des Bundesgymnasiums für Slowenen in Klagenfurt, Prof.-Janežič-Platz 1, Schuljahr 1987/88. [Celovec: Ravnateljstvo Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu, 1988]. Str. 76-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 249621]


1987

407. PIVEC, Franci. "Nekdo bo moral ostati na tej zemlji ...". Dolenjski razgledi. 5. II. 1987, sn. 5, št. 10, str. 98-99. ISSN 1318-0827. [COBISS.SI-ID 1946679]


1986

408. PIVEC, Franci. Opasnost od normativističkog obezbeđivanja jedinstva u vaspitanju i obrazovanju. V: BEZDANOV, Stevan (ur.). Jedinstvo i zajedništvo u vaspitanju i obrazovanju u SFRJ : zbornik materijala sa Jugoslovenskog savetovanja o aktuelnim pitanjima ostvarivanja jedinstva i zajedništva u politici i sistemu vaspitanja i obrazovanja u SFRJ, održanog u zgradi Skupštine SFRJ, u Beogradu, 3. i 4. aprila 1986. godine. Beograd: [Nova prosveta], 1986. Str. 298-299. [COBISS.SI-ID 250645]


1984

409. PIVEC, Franci (urednik), CVETEK, Slavko (urednik). Kidričeve nagrade za študente. Maribor: Univerza, 1984. 76 str. [COBISS.SI-ID 430380]


1983

410. PIVEC, Franci (urednik), CVETEK, Slavko (urednik). Kidričeve nagrade za študente. Maribor: Univerza, 1983. 74 str. [COBISS.SI-ID 430124]
411. PIVEC, Franci. Oris oblik in metod strokovnega izpopolnjevanja na univerzah v svetu. Obvestila. 1982/1983, let. 4, št. 1, str. 31-36. ISSN 1318-1246. [COBISS.SI-ID 239381]
412. PIVEC, Franci (urednik, pisec besedila na spremnem gradivu). Zbornik ob 35-letnici Kulturno-umetniškega društva "Slava Klavora" Maribor. Maribor: KUD "Slava Klavora", 1983. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37491712]


1982

413. PIVEC, Franci. Beograjski, zagrebški ali ljubljanski študentski avantgardizem. V: Študentsko gibanje : 1968-'72. V Ljubljani: Republiška konferenca ZSMS: Univerzitetna konferenca ZSMS, 1982. Str. 44-46. Krt, 4. [COBISS.SI-ID 250133]
414. BERTOK, Martin. Bivalne razmere v študenskih domovih IV, V, v Mariboru : diplomska naloga. Maribor: [M. Bertok], 1982. 33,5,6 f., graf. prikazi. Pedagoška akademija, Maribor. [COBISS.SI-ID 4250376]
415. ĐUROVSKI, Lazar (urednik), GLOBAČNIK, Ilija (urednik), PIREC, Dušan (urednik), PIVEC, Franci (urednik), ŽIVANOVIĆ, Miodrag (urednik), ŽIVKOVIĆ, Boško (urednik). Društveno-ekonomski aspekti međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji. Ljubljana: Delavska enotnost, 1982. 566 str. Teorijske rasprave "Misao i revolucionarno delo Edvarda Kardelja". [COBISS.SI-ID 31738368]
416. MARIČ, Ivanka. Družbenomoralna vzgoja v posebnih oblikah dela : diplomska naloga. Celje: [I. Marič], 1982. 29 f., 3 f. pril. Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija. [COBISS.SI-ID 4416264]
417. POGORELČNIK-SEŠELJ, Irena. Odnos med katoliško in socialistično moralo v pisanju mladinskega katoliškega tiska na Slovenskem : diplomska naloga. Slovenj Gradec: [I. Pogorelčnik-Sešelj], 1982. 70 f., [8] pril. Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija. [COBISS.SI-ID 4428040]
418. PIVEC, Franci. Realnost in utopija : (Študentski nemiri v Jugoslaviji - junija 1968). V: Študentsko gibanje : 1968-'72. V Ljubljani: Republiška konferenca ZSMS: Univerzitetna konferenca ZSMS, 1982. Str. 7-14. Krt, 4. [COBISS.SI-ID 249877]
419. PIVEC, Franci. The University in the self-management system. V: ŠETINC, Senta, PIVEC, Franci. The University of Maribor. Maribor: Univerza v Mariboru, [1982]. Str. 27-28. [COBISS.SI-ID 274709]
420. PEČOVNIK, Mirjam. Življenje in delo dr. Franca Sušnika : diplomska naloga. Mežica: [M. Pečovnik], 1982. 47 f. Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija. [COBISS.SI-ID 4427016]


1981

421. PIVEC, Franci. Izpiti po Jugoslovansko. Časopis za kritiko znanosti. 1981, let. 9, št. 45/48, str. 114-118. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 239125]
422. LIPNIK-KOKOT, Almira. Jože Kerenčič : diplomska naloga. [S. l.: A. Lipnik-Kokot], 1981. 45 f., ilustr. Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija. [COBISS.SI-ID 4415240]
423. KREVH, Ljuba. Koroški Slovenci : diplomska naloga. Slovenj Gradec: [L. Krevh], 1981. [71] f., ilustr. Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija. [COBISS.SI-ID 4412424]
424. PIVEC, Franci, POŽGAN, Franc. Nekatere ugotovitve iz ankete o položaju in vlogi visokošolskih učiteljev na Univerzi v Mariboru. Maribor: Univerza, Marksistični center, 1981. 25 str. Študije in analize. [COBISS.SI-ID 19598848]
425. JAKOPEC, Angela. Samoupravljanje kot pedagoško načelo in praksa : diplomska naloga. Sladki vrh: [A. Jakopec], 1981. 1 mapa [64 f.], graf. prikazi. Pedagoška akademija, Maribor, Zgodovina. [COBISS.SI-ID 4475144]
426. PIVEC, Franci. Teme iz sociologije vasi. Maribor: Višja agronomska šola, 1981. 101 str. [COBISS.SI-ID 151596]


1980

427. PIVEC, Franci. Delo življenja za življenje dela : izjemen Kardeljev prispevek k našemu razvoju. Večer. [Tiskana izd.]. 35, št.21 (26.i.1980), str.7. ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 41722880]
428. PIVEC, Franci. [Diskusija] : analiza reformacijskog pokreta : analiza hrišćansko-socijalnog pokreta J. E. Kreka : Kardelj o vernicima u revoluciji. V: ČUBRILOVIĆ, Drago (ur.), et al. Nacionalno pitanje u jugoslovenskoj teoriji i praksi - doprinos Edvarda Kardelja : prilozi sa naučnog skupa, održanog u Banjaluci, 5. i 6.novembra 1979. godine. U Banjaluci: Univerzitet "Đuro Pucar Stari": Centar za marksističko obrazovanje i političke studije "Veselin Masleša"; u Mariboru: Univerza: Marksistički centar Univerze; [Sarajevo]: Marksistički studijski centar CK SKBiH "Veljko Vlahović"; [Ljubljana]: Marksistički centar CK SK Slovenije, 1980. Str. 555-559. [COBISS.SI-ID 238869]
429. Izročilo o Titu : razstava v knižnici PA, odprta 5. maja 1980. [Maribor: Pedagoška akademija, 1980]. [5] str. Razstavišče Pedagoške akademije Maribor, 7. [COBISS.SI-ID 62442241]
430. KEK, Janja. Prispevek Maksa Durjave k boju KPJ proti fašizmu : diplomska naloga. Maribor: [J. Kek], 1980. 50 f. Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija. [COBISS.SI-ID 4409864]
431. PIVEC, Franci. Zapiski predavanj iz etike. Maribor: Pedagoška akademija, 1980. 82 str. [COBISS.SI-ID 28071169]


1979

432. POBERŽNIK, Helena. Narodni heroj Miha Pintar-Toledo : diplomska naloga. Maribor: [H. Poberžnik], 1979. 48 f. Pedagoška akademija, Maribor, Sociologija. [COBISS.SI-ID 4427528]
433. LOVREC, Ivan. Sociološki vidiki deagrarizacije v ptujski občini : diplomska naloga. Maribor: [I. Lovrec], 1979. 49 f. Diplomska dela študentov Višje agronomske šole v Mariboru. [COBISS.SI-ID 600620]


1978

434. PIVEC, Franci. Anti-Dühring za začetek : ob znanstvenem posvetovanju "Humanizem in zakonitosti revolucije". Komunist : glasilo ZK Jugoslavije in ZK Slovenije. [Slov. izd.]. 1978, let. 36, št. 11, str. 26. ISSN 0350-9184. [COBISS.SI-ID 28508514]
435. PIVEC, Franci. Sto let Anti-Dühringa : posvetovanje v Mariboru. Naši razgledi : NR. 10.III.1978, let. 27, št. 5, str. 135. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 28508770]
436. PIVEC, Franci. Teme iz sociologije vasi. Maribor: Višja agronomska šola, 1978. 101 str. [COBISS.SI-ID 19195137]


1977

437. PIVEC, Franci. Izhodišča marksistične etike. V: Družbenomoralna vzgoja v osnovni šoli : posvet v Mariboru 1976. [Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1977]. Str. 23-28. [COBISS.SI-ID 247573]
438. PIVEC, Franci. Projektiranje novih bolnišnic v luči sociološke obravnave. Ljubljana: Klinični center v Ljubljani, Medicoengineering, 1977. 66 str. [COBISS.SI-ID 249109]


1975

439. VRANICKI, Predrag. Dialektični in zgodovinski materializem. Maribor: Obzorja, 1975 [i.e. 1977]. 288 str. Marksistična knjižnica, 4. [COBISS.SI-ID 8121089]
440. VRANICKI, Predrag. Dialektični in zgodovinski materializem. Maribor: Obzorja, [1975?]. 288 str. Marksistična knjižnica, 4. [COBISS.SI-ID 8120833]


1973

441. KOREN, Karel, PIVEC, Franci. Načrt izgradnje študentskih domov v Mariboru do 1985. Maribor: [Združenje visokošolskih zavodov], 1973. 33 str. [COBISS.SI-ID 27168513]


1972

442. PIVEC, Franci. Projekt nove univerze : osnutek predloga raziskave. Maribor: Združenje visokošolskih zavodov, 1972. 45 str., tabele. [COBISS.SI-ID 68137217]


1971

443. PIVEC, Franci. Razvojni načrt visokošolskih zavodov v Mariboru za obdobje 1971-1975. Maribor: Združenje visokošolskih zavodov, 1971. 43 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7664136]


1970

444. PIVEC, Franci. Praktični preobrat filozofije : (v treh zgodnjih Marxovih spisih). Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1970, št. 1, str. 51-61. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 486527]


1969

445. VODOPIVEC, Peter, PIVEC, Franci. O študentskem organiziranju po drugi svetovni vojni. V: MODIC, Roman (ur.). Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani : 1919-1969. Ljubljana: Univerza, 1969. Str. 169-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 248853]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 2. 2022