COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKozma AhačičOsebna bibliografija za obdobje 1990-2022

0

1. Fran : slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. AHAČIČ, Kozma (glavni urednik ). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014-. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/. [COBISS.SI-ID 275720448]


1990

2. AHAČIČ, Kozma. Dnevi. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1990, 15, št. 111, str. 617. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 35554304]


1991

3. AHAČIČ, Kozma. [Pesmi]. Sejalec : zbornik Kluba literatov pri ZKO Škofja Loka. 1991, št. 11, str. 22. ISSN 0353-7080. [COBISS.SI-ID 35723520]
4. AHAČIČ, Kozma. [Pesmi]. Mentor : mesečnik za vprašanja literature in mentorstva. 1991, 12, št. 5/6, str. 167-170. ISSN 0351-367X. [COBISS.SI-ID 47743232]
5. AHAČIČ, Kozma. Skodelice iz vodnjaka misli. [Ljubljana: samozal., 1991]. [48] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23948032]


1993

6. WIESTHALER, Fran, AUBELJ, Bronislava, CIMERMAN, Marjan, GEISTER, Ksenja, HARI, Renata (avtor, lektor), LOGAR, Marija Helena, HRIBERŠEK, Matej (urednik, korektor, lektor). Latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: Kres, 1993-2007. 6 zv., ilustr. Zbirka Veliki slovarji. ISBN 86-7823-024-X, ISBN 86-7823-073-8, ISBN 86-7823-205-6, ISBN 86-7823-292-7, ISBN 86-7823-389-3, ISBN 978-961-250-000-9. [COBISS.SI-ID 36707072]
7. SMOLAR, Adi (intervjuvanec). Naša klapa je bila znana po tem, da poje moje pesmice. Pisani list. 10. dec. 1993, št. 14, str. 21, portret. ISSN 0353-7625. [COBISS.SI-ID 4173876]


1994

8. SPYRI, Johanna. Heidi. Ljubljana: Karantanija, 1994. 151 str., ilustr. Zbirka Lastovka. ISBN 961-226-001-X. [COBISS.SI-ID 42644224]
9. AVSENIK, Slavko (intervjuvanec). Z elektronsko glasbo lahko potujemo po vesolju. Pisani list. 1993/1994, 48, št. 24-25, str. 6, ilustr. ISSN 0353-7625. [COBISS.SI-ID 428342]


1995

10. SIVEC, Ivan (intervjuvanec). Vsaka knjiga je igra z življenjem. Pisani list. 12. maj 1995, 47, št. 34, str. 30, ilustr. ISSN 0353-7625. [COBISS.SI-ID 1296182]
11. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Z nasmeškom na ustih in peresom v roki. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 3. nov. 1995, 48, št. 86, str. 8. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 1722166]


1996

12. AHAČIČ, Kozma. Pesmi. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 6. feb. 1996, 49, št. 10, str. 17. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 1901366]


1997

13. SPYRI, Johanna. Heidi. V Ljubljani: Karantanija, 1997. 183 str., ilustr. Zbirka Lastovka. ISBN 961-226-187-3. [COBISS.SI-ID 66618880]


1998

14. IHAN, Alojz (intervjuvanec). Občutek za izpolnjenost : pogovor z Alojzom Ihanom. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 1998, 27, št. 1, str. 97-101, portret. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 73854464]
15. AHAČIČ, Kozma. Psalmi. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. feb. 1998, letn. 27, št. 2, str. 55-56, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 111660032]
16. AHAČIČ, Kozma. Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Crniolicum[!] (1680-1710). Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 1998, 27, št. 1, str. 103-104. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 73856768]
17. JÄGER, Gerhard. Uvod v klasično filologijo. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1998. 180 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Scripta, Klasična filologija. ISBN 961-6211-65-X. [COBISS.SI-ID 79572224]


1999

18. AHAČIČ, Kozma. Brez spomina. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. april 1999, letn. 28, št. 4, str. 50-51. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 103919360]


2000

19. AHAČIČ, Kozma (pisec besedila uglasbenih pesmi, skladatelj), NARAT, Boštjan (pisec besedila uglasbenih pesmi, skladatelj). Himna Gimnazije Poljane. Ljubljana: Gimnazija Poljane, p 2000. 1 CD (6 min, 25 sek), stereo, ddd. [COBISS.SI-ID 1024318487]
20. AHAČIČ, Kozma. Opis in utemeljitev jezikovnega reda pri Varonu in Kvintilijanu. Ljubljana: [K. Ahačič], 2000. 129 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16236642]
21. AHAČIČ, Kozma. Prevajanje termina ratio pri Varonu in Kvintilijanu. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 2, št. 2, str. 57-63. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 14880354]


2001

22. SPYRI, Johanna. Heidi. V Ljubljani: Karantanija, 2001. 183 str., ilustr. Zbirka Lastovka. ISBN 961-226-187-3. [COBISS.SI-ID 113354752]
23. SENEGAČNIK, Brane (urednik). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva. Ljubljana: Študentska založba, 2001. 335 str. Knjižna zbirka Claritas, 20. ISBN 961-6356-56-9. [COBISS.SI-ID 114180608]
24. MOVRIN, David, AHAČIČ, Kozma. Slovar govorniških pojmov. V: SENEGAČNIK, Brane (ur.). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva. Ljubljana: Študentska založba, 2001. Str. 317-335. Knjižna zbirka Claritas, 20. ISBN 961-6356-56-9. [COBISS.SI-ID 21015341]


2002

25. MARINČIČ, Marko (urednik, prevajalec). Antična poezija. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2002. 310 str., ilustr. Zbirka Klasje. ISBN 86-341-3733-3, ISBN 86-341-2970-5, ISBN 86-341-0623-3. [COBISS.SI-ID 120628480]
26. AHAČIČ, Kozma. Kritična izdaja izvirnih slovenskih pesmi Jovana Vesela - Koseskega iz obdobja do 1852. Ljubljana: [K. Ahačič], 2002. III, 191 f. [COBISS.SI-ID 17219426]
27. VARRO, Marcus Terentius, AHAČIČ, Kozma (avtor, prevajalec). O podobnosti in nepodobnosti : (de lingua Latina X). Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 4, št. 1, str. 109-137. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 18974050]


2003

28. AHAČIČ, Kozma. Analogija in njena raba v delu Marka Terencija Varona De lingua latina = On the analogy in its usage in Marcus Terrentius Varro's grammar De lingua Latina. Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Online izd.]. 2003, 9, št. 1. ISSN 1581-1255. http://www.zrc-sazu.si/isjfr/jezikoslovni_zapiski_9.htm. [COBISS.SI-ID 22122029]
29. AHAČIČ, Kozma. Ljudski pesnik in skladatelj Matevž Kračman. V: NARAT, Jožica (ur.). Šmarski simpozij ob praznovanju 500-letnice šolstva, Šmarje-Sap, 16.-18. oktobra 2003 : povzetki referatov. [Šmarje-Sap: Kulturno-raziskovalno društvo Turenček, 2003]. F. 1. [COBISS.SI-ID 21435949]
30. AHAČIČ, Kozma. O analogiji in njeni rabi v slovnici De lingua Latina Marka Terencija Varona. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2003, 9, št. 1, str. 97-112. ISSN 0354-0448. [COBISS.SI-ID 21273901]
31. AHAČIČ, Kozma. Od naslovnikov knjig do rabe slovenščine v cerkvi : nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. nov.-dec. 2003, letn. 48, št. 6, str. [3]-24. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 23798370]
32. AHAČIČ, Kozma. Prikazni. Literatura. okt.-nov. 2003, letn. 15, št. 148/149, str. 32-39. ISSN 0353-5622. [COBISS.SI-ID 214590720]
33. AHAČIČ, Kozma. Škrabčev odnos do latinskega jezika. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Škrabčeva misel IV : zbornik s simpozija 2002. Države, pokrajine, narodi, ljudstva in njih kulture ter znanosti v Škrabčevih delih. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2003. Str. [102]-111. ISBN 961-6131-07-9. [COBISS.SI-ID 21766957]
34. AHAČIČ, Kozma. Škrabčev umetni jezik evlalija in njegovo razmerje do latinščine. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 5, št. 1, str. 51-67. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 21620578]


2004

35. AHAČIČ, Kozma. Bohoričeve Arcticae horulae succisivae - 420 let pozneje. V: STABEJ, Marko (ur.). Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004. Str. 167-170. ISBN 961-237-087-7. [COBISS.SI-ID 22480173]
36. AHAČIČ, Kozma. Bohoričeve Arcticae horulae succisivae - 420 let pozneje : predavanje na 40. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture "Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi". Ljubljana: Filozofska fakulteta, 12.7.2004. [COBISS.SI-ID 22530093]
37. ŠKOFIČ-MAURER, Eva. Nepridipravljice. V Ljubljani: Karantanija, 2004. 89 str., ilustr. Zbirka Krtek. ISBN 961-226-658-1. [COBISS.SI-ID 215484160]
38. AHAČIČ, Kozma. O pravljicah Eve Škofič Maurer. V: ŠKOFIČ-MAURER, Eva. Nepridipravljice. V Ljubljani: Karantanija, 2004. Str. 5-6. Zbirka Krtek. ISBN 961-226-658-1. [COBISS.SI-ID 25243693]
39. AHAČIČ, Kozma. Od šolanja do uporabnikov : še nekaj vprašanj slovenske zgodovinske sociolingvistike 16. stoletja. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. jan-feb. 2004, letn. 49, št. 1, str. [57]-82. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 22112045]


2005

40. PARMA, Viktor (skladatelj). Caričine amazonke. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2005. 2 CD-ja (56 min, 9 sek; 57 sek, 27 sek), stereo. ISBN 961-6554-08-5. [COBISS.SI-ID 223758848]
41. AHAČIČ, Kozma. Škrabec o Adamu Bohoriču in njegovi slovnici. V: Peti simpozij o delu p. Stanislava Škrabca Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2005. [1] f. [COBISS.SI-ID 24360493]
42. AHAČIČ, Kozma. Škrabec o Adamu Bohoriču in njegovi slovnici : prispevek na petem simpoziju o delu p. Stanislava Škrabca "Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh", Nova Gorica, 19.-20.5.2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2005. [COBISS.SI-ID 24366125]
43. GABROVŠEK, Dušan, STABEJ, Marko, GRABNAR, Katja, ŠORLI, Mojca, DRSTVENŠEK, Nina, HOLZ, Nanika, HROVAT JERLAH, Nataša, ČERNE, Jasna, SODNIK, Vesna, ŠEŠET, Jurij, ANTOSIEWICZ ZUPAN, Nina, POTRČ ŠAVLI, Julija, PROSENC, Irena, KLANČAR, Apolonija, NANUT MARKOVIĆ, Lucija, KOCJANČIČ, Polonca, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara, BEVČIČ, Jasna, BOLTIN, Mojca, KOSEM, Iztok, ŽERAK, Andrej, BYRNE, Helena, KREK, Simon (glavni urednik). Veliki angleško-slovenski slovar Oxford. Ljubljana: DZS, 2005-2006. 2 zv. ISBN 86-341-1559-3, ISBN 86-341-3040-1, ISBN 978-86-341-3040-9. [COBISS.SI-ID 217361664]
44. AHAČIČ, Kozma. Vsaki jesik bode Boga sposnal - vpliv Biblije na Bohoričevo in Dalmatinovo pisanje o jeziku in jezikih leta 1584 : vabljeno predavanje na 41. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture "Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi", Filozofska fakulteta, Ljubljana, 14.7.2005. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 24762413]
45. AHAČIČ, Kozma. Vsaki jesik bode Boga sposnal - vpliv Biblije na Bohoričevo in Dalmatinovo pisanje o jeziku in jezikih leta 1584. V: STABEJ, Marko (ur.). Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. V Ljubljani: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005. Str. 102-109. ISBN 961-237-116-4. [COBISS.SI-ID 24165933]


2006

46. AHAČIČ, Kozma. Ar[c]ticae horulae succisivae, a Slovenian grammar. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/documents/ct_notice_bohoric.asp. [COBISS.SI-ID 26144045]
47. AHAČIČ, Kozma. Bohorič, Adam. Arcticae horulae succisivae. : [notice 3471]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3471&mot_recherche=. [COBISS.SI-ID 26143789]
48. LUCANUS, Marcus Annaeus. Farzalije (1, 143-157). V: GROŠELJ, Nada (ur.), OSVALD, Monika (ur.). Praznično leto Rimljanov v pesmi : verzi o praznikih, običajih, ozvezdjih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. Str. 123-124. ISBN 86-11-17585-9, ISBN 978-86-11-17585-0. [COBISS.SI-ID 26022189]
49. AHAČIČ, Kozma. Izročilo latinskega slovničarstva pred prvo slovensko slovnico Adama Bohoriča kot (ne)posredni vir zanjo. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 8, št. 1, str. [7]-28. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 25258797]
50. AHAČIČ, Kozma. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega : vsebinski opis, okoliščine nastanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818-1852. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006. 195 str., tabele. Slavistična knjižnica, 9. ISBN 961-91015-6-1, ISBN 978-961-91015-6-8. [COBISS.SI-ID 229450496]
51. POGORELEC, Breda, GRDINA, Igor, TOPORIŠIČ, Jože, ZORKO, Zinka, ŠIVIC-DULAR, Alenka, MERŠE, Majda, NOVAK, France, JESENŠEK, Marko, STABEJ, Marko, AHAČIČ, Kozma. Kratka zgodovina slovenskega jezika. [Ljubljana]: TV Slovenija, 2005/2006. 2 el. optična diska (DVD-ROM), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 31986530]
52. POGORELEC, Breda, GRDINA, Igor, TOPORIŠIČ, Jože, ZORKO, Zinka, ŠIVIC-DULAR, Alenka, MERŠE, Majda, NOVAK, France, JESENŠEK, Marko, STABEJ, Marko, AHAČIČ, Kozma. Kratka zgodovina slovenskega jezika : TV Slovenija, 1. program. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 25243949]
53. AHAČIČ, Kozma. Ljubezen lahko traja tudi dlje. V: BEIGBEDER, Frédéric. Ljubezen traja tri leta. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2006. Str. 115-122. ISBN 961-241-080-1. [COBISS.SI-ID 25243437]
54. BEIGBEDER, Frédéric. Ljubezen traja tri leta. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2006. 122 str. ISBN 961-241-080-1. [COBISS.SI-ID 224351744]
55. AHAČIČ, Kozma. Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. apr.-jun. 2006, letn. 54, št. 2, str. [129]-153, graf. prikazi. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 32169314]
56. AHAČIČ, Kozma. O naslovnici in dveh manjših poglavjih v Bohoričevi slovnici. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. 2006, let. 2, št. 3-4, str. 114-122. ISSN 1408-8363. [COBISS.SI-ID 32904802]
57. AHAČIČ, Kozma. Pomemben dosežek elektronskega slovaropisja : Pleteršnikov slovar na cederomu. Delo, Književni listi : štirinajstdnevna knjižna priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 6. sep. 2006, leto 48, št. 206. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7592. [COBISS.SI-ID 25543981]
58. BAN, Ivo, CERAR, Barbara, MATOH, Bine, SAMOBOR, Igor, SOUČEK, Jurij. Proslava ob dnevu reformacije. Ljubljana: Radio televizija Slovenija, 2006. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 26270253]
59. AHAČIČ, Kozma. Rekonstruiranje zgodovinskih jezikovnih situacij : metode, problemi in primeri. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 51, št. 3/4, str. 7-23. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 25892141]
60. PLETERŠNIK, Maks, FURLAN, Metka (urednik, avtor dodatnega besedila, korektor). Slovensko-nemški slovar. Transliterirana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 2 zv. (XVII, 878 str.; 967, VIII, XXVIII str.). Zbirka Slovarji. ISBN 961-6568-31-0. [COBISS.SI-ID 225919744]
61. AHAČIČ, Kozma. Slovničarstvo v bližnjih evropskih deželah pred Bohoričevo slovnico v 16.stoletju. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 8, št. 2, str. [35]-57. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 25891885]
62. AHAČIČ, Kozma. Škrabec o Adamu Bohoriču in njegovi slovnici. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2006. Str. [89]-96. ISBN 961-6131-08-7. [COBISS.SI-ID 25051181]
63. AHAČIČ, Kozma. Tuji jeziki v slovnici Adama Bohoriča (1584) : vabljeno predavanje "Međunarodni slavistički skup, MSS 11", Opatija, 22.-25. junija 2006. Opatija, 2006. [COBISS.SI-ID 25313325]
64. MERŠE, Majda (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, NARAT, Jožica, NOVAK, France, PREMK, Francka. Wortschatz der slowenischen Bibelübersetzungen des 16. Jahrhunderst. V: KRAŠOVEC, Jože (ur.), MERŠE, Majda (ur.), ROTHE, Hans (ur.). Matthäus-Evangelium (1555) ; Paulus, Römerbrief (1560) ; Paulus-Briefe (1561, 1567) ; Psalter (1566) ; Neues Testament (1581-1582) ; Pentateuch (1578) ; Proverbia (1580). Paderborn [etc.]: F. Schöningh, 2006. Bd. 3,2: kommentare, str. [99]-325. Biblia Slavica, Ser. 4, Südslavische Bibeln, Bd. 3. ISBN 978-3-506-75714-2. [COBISS.SI-ID 26882605]
65. LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Marjeta (avtor, prevajalec), GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. 694 str., ilustr. ISBN 961-6568-12-4. [COBISS.SI-ID 223431424]


2007

66. AHAČIČ, Kozma. Izvirne slovenske pesmi Jovana Vesela Koseskega. V: KOŠUTA, Miran (ur.). Živeti mejo. Trst [i. e.] Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. Str. 390-391. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 18. ISBN 978-961-91015-9-9. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 27179821]
67. AHAČIČ, Kozma. Jezikoslovna terminologija pri protestantskih piscih 16. stoletja. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Mednarodni znanstveni simpozij Besedje slovenskega jezika, Maribor, 18.-19. maj 2007. Maribor: Filozofska fakulteta, [2007?]. [1] f. [COBISS.SI-ID 26620461]
68. AHAČIČ, Kozma. Jezikoslovna terminologija pri protestantskih piscih 16. stoletja : [predavanje na Mednarodnem znanstvenem simpoziju "Besedje slovenskega jezika", Maribor, 18.-19.5.2007]. Maribor, 19.5.2007. [COBISS.SI-ID 26638125]
69. AHAČIČ, Kozma. Jezikoslovna terminologija pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Besedje slovenskega jezika. Maribor: Slavistično društvo, 2007. Str. 127-135. Zora, 50. ISBN 978-961-6320-44-3. [COBISS.SI-ID 27515949]
70. AHAČIČ, Kozma. Knjiga o zgodovini misli o jeziku in književnosti na Slovenskem v času protestantizma ; oddaja Čajanka : Media TV. Ljubljana, 13.12.2007. [COBISS.SI-ID 28009005]
71. AHAČIČ, Kozma. Knjiga o zgodovini misli o jeziku in književnosti na Slovenskem v času protestantizma ; oddaja Odprti termin : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 28.11.2007. [COBISS.SI-ID 28008749]
72. AHAČIČ, Kozma. Ljudski pesnik Matevž Kračman (1773-1853). V: MÜLLER, Jakob (ur.). Šmarska knjiga : jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju. Šmarje-Sap: Kulturno-raziskovalno društvo Turenček, 2007. Str. 437-454. ISBN 978-961-91947-0-6. [COBISS.SI-ID 26462253]
73. AHAČIČ, Kozma. Mala slovnica slovenskega jezika v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1607). V: KOŠUTA, Miran (ur.). Živeti mejo. Trst [i. e.] Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. Str. [307]-318. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 18. ISBN 978-961-91015-9-9. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 27177261]
74. AHAČIČ, Kozma. Mala slovnica slovenskega jezika v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1607) : [predavanje "Živeti mejo", Slovenski slavistični kongres, Trst, 18.-20.10.2007]. Trst, 2007. [COBISS.SI-ID 27179053]
75. AHAČIČ, Kozma. Misel o jeziku in književnosti pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Ahačič], 2007. 409 f., tabele. [COBISS.SI-ID 34588258]
76. AHAČIČ, Kozma. Oče slovenske književnosti : ob petstoletnici Primoža Trubarja (1508-1586). Mohorjev koledar ... 2007, str. 163-166, portret. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 27319085]
77. AHAČIČ, Kozma. Poglavja o nepregibnih besednih vrstah v Bohoričevi slovnici (1584). Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. 2007, let. 3, št. 5-6, str. 174-185. ISSN 1408-8363. [COBISS.SI-ID 27178029]
78. AHAČIČ, Kozma. Primeri nekaj sklanjatev in spregatev v Megiserjevem Dictionarium quatuor linguarum 1592 - druga slovnica slovenskega jezika. V: TORKAR, Silvo (ur.), et al. Merkujev zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, 2007. Str. 23-32. Jezikoslovni zapiski, 13, 1/2. [COBISS.SI-ID 26967085]
79. AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar (1508-1586) : ob poltisočletnici očeta slovenske književnosti. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. 2008, str. 85-88, ilustr. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 27698477]
80. AHAČIČ, Kozma. Slovenski protestantski pisci 16. stoletja in prevajanje = Slovene Protestant writers in the 16th century and translation. V: VOGRINC JAVORŠEK, Urša (ur.), KOCIJANČIČ-POKORN, Nike (ur.). Vta Slouenski jesig preobernen : vloga prevoda v razvoju slovenskega jezika in književnosti = the role of translation in the development of Slovene language and literature : [Narodna in univerzitetna knjižnica, 4. september do 4. oktober 2007]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, 2007. Str. 10-13. ISBN 978-961-237-201-9. [COBISS.SI-ID 26992941]
81. AHAČIČ, Kozma. Tuji jeziki v slovnici Adama Bohoriča. Riječ : časopis za filologiju. 2007, god. 13, sv. 2, str. 39-49. ISSN 1330-917X. [COBISS.SI-ID 26315565]
82. AHAČIČ, Kozma. Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16.stoletja in nekatere tehnike prevajanja. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 55, št. 3, str. 505-529, tabele. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 27178285]
83. AHAČIČ, Kozma, CVETKO-OREŠNIK, Varja (urednik). Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem : protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 416 str., ilustr. Zbirka Linguistica et philologica, 18. ISBN 978-961-254-018-0. [COBISS.SI-ID 234826496]


2008

84. TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik), et al. Abecednik (1550) : prevod v sodobni jezik. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum, 2008. 56 str., ilustr. Zbirka Trubar v sodobnem jeziku, zv. 1. ISBN 978-961-92432-4-4. [COBISS.SI-ID 241235456]
85. AHAČIČ, Kozma. Bohoričev postopek prirejanja Melanchthonove skladnje. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. jan.-feb. 2008, letn. 53, št. 1, str. [5]-14. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 28388397]
86. AHAČIČ, Kozma, GRDINA, Igor, KERŠEVAN, Marko, POPOV, Jurij (urednik). Dva človeka - dva bregova ; oddaja Sledi časa : Radio Slovenija, 1. program. Ljubljana, 30.3.2008. [COBISS.SI-ID 28008237]
87. AHAČIČ, Kozma. Govor in njegov zapis v prvih stoletjih zgodovine slovenskega knjižnega jezika. V: VITEZ, Primož (ur.). Spisi o govoru. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008. Str. 111-124. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 978-961-6648-22-6. [COBISS.SI-ID 29168685]
88. MERŠE, Majda, AHAČIČ, Kozma, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). Jezik Primoža Trubarja ; oddaja Arsov forum : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 5.3.2008. [COBISS.SI-ID 27998253]
89. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Jezikovni problemi v prvih Trubarjevih knjigah : Radio Ognjišče ; oddaja Obletnice, spomini - darilo domovini: Primož Trubar. Ljubljana, 27.6.2008. [COBISS.SI-ID 28372013]
90. AHAČIČ, Kozma. Jezikovno in prevajalsko delo Primoža Trubarja : [vabljeno predavanje na 34. delovnem srečanju DSKP, Otočec, 26.9.2008]. Otočec, 2008. [COBISS.SI-ID 28700461]
91. AHAČIČ, Kozma. Kako je Primož Trubar vplival na razvoj slovenskega knjižnega jezika : [predavanje, Društvo Obok, Ljubljana, 17.11.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29050669]
92. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Kako je Trubar prevajal svetopisemska dela in kako je pisal pesmarice : Radio Ognjišče ; oddaja Obletnice, spomini - darilo domovini: Primož Trubar. Ljubljana, 27.6.2008. [COBISS.SI-ID 28372525]
93. AHAČIČ, Kozma. Kako pripraviti Trubarja za osnovnošolce in srednješolce : [referat "Okrogla miza o Trubarju. Festival ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 21.5.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28195885]
94. AHAČIČ, Kozma. Kako Trubarja beremo?. Delo. [Tiskana izd.]. 5.6.2008, leto 50, št. 129, str. 18. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 28279853]
95. AHAČIČ, Kozma, ŽMUC, Irena, POPOV, Jurij (urednik). Ko je bila pismenost razkošje : Radio Slovenija, 1. program ; oddaja Sledi časa. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28223789]
96. AHAČIČ, Kozma, ŠEKLI, Matej. Komentar in kritični prevod slovničnega uvoda v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1608). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jan.-mar. 2008, letn. 56, št. 1, str. [79]-94. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 36437858]
97. AHAČIČ, Kozma. Kulturne razlike kot izhodišče za kvalitetnejšo ciljno obravnavo jezika in književnosti Trubarjevega časa : [predavanje "Slovenščina med kulturami", Slovenski slavistični kongres, Celovec in Pliberk, 2.-4.10.2008]. Celovec, 2008. [COBISS.SI-ID 28740397]
98. AHAČIČ, Kozma. Kulturne razlike kot izhodišče za kvalitetnejšo ciljno obravnavo jezika in književnosti Trubarjevega časa. V: KOŠUTA, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami. Celovec [i. e.] Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. Str. [25]-42. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 19. ISBN 978-961-6715-01-0. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 28726317]
99. MERŠE, Majda, AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, PREMK, Francka, POPOV, Jurij (urednik). Na poti do zgodovinskega slovarja slovenskega jezika : 1. program Radia Slovenija, oddaja Sledi časa. Ljubljana, 2.11.2008. [COBISS.SI-ID 28894509]
100. AHAČIČ, Kozma. Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja. V: Program, povzetki. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. Str. 28-29. ISBN 978-961-254-061-6. [COBISS.SI-ID 28196397]
101. AHAČIČ, Kozma. Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja : [predavanje na simpoziju "Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji" (v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja), Ljubljana, SAZU, 5. junij 2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28280621]
102. AHAČIČ, Kozma. Neugasli plamen. V: MALENŠEK, Mimi. Plamenica : roman o Primožu Trubarju. Ljubljana: Nova revija, 2008. Str. 643-658. Zbirka Biografski roman. ISBN 978-961-6580-45-8. [COBISS.SI-ID 28475437]
103. AHAČIČ, Kozma. "Omnis lingua confitebitur Deo": writing the first Slovenian grammar (1584). Histoire épistémologie langage. 2008, tome 30, no. 2, str. [93]-112. ISSN 0750-8069. [COBISS.SI-ID 29963309]
104. AHAČIČ, Kozma. "Perjatel vseh Slovencov". Večer. [Tiskana izd.]. 7. jun. 2008, leto 64, št. , str. 45. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 28280109]
105. MALENŠEK, Mimi. Plamenica : roman o Primožu Trubarju. Ljubljana: Nova revija, 2008. 658 str. Zbirka Biografski roman. ISBN 978-961-6580-45-8. [COBISS.SI-ID 239378688]
106. MERŠE, Majda, AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, NOVAK, France, PREMK, Francka. Pogovor s snovalci mednarodnega jezikoslovnega simpozija: "Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju" posvečenega 500 letnici rojstva Primoža Trubarja : Radio Slovenija, 3. program : program Ars ; oddaja Pogledi na sodobno znanost. Ljubljana, 28.4.2008. [COBISS.SI-ID 28195373]
107. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Pomen Trubarjevega dela za zgodovino slovenskega jezika : Radio Ognjišče ; oddaja Obletnice, spomini - darilo domovini: Primož Trubar. Ljubljana, 27.6.2008. [COBISS.SI-ID 28372269]
108. FILIPČIČ, Matej (režiser, scenarist, umetnik), AHAČIČ, Kozma. Prebujenje slovenskega jezika : državna proslava ob dnevu reformacije in osrednja prireditev ob 500. letnici rojstva Primoža Trubarja. Ljubljana: Televizija Slovenija, Izobraževalni program, 2008. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 29568813]
109. GRGIČ, Matejka. Pregledna monografija o slovenskem jeziku v humanizmu : Trubarjevo leto - Založba ZRC. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 28. feb. 2008, leto 64, št. 50, str. 12, ilustr. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 863483]
110. AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar in mladi bralci : [predavanje "Dnevi evropske kulturne dediščine", Knjižnica Otona Župančiča, 22.9.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28700717]
111. AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar v svojih pismih. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. jun. 2008, letn. 18, str. 56-57, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 28280365]
112. AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar.doc. V: KOŠUTA, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami. Celovec [i. e.] Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. Str. [355]. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 19. ISBN 978-961-6715-01-0. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 28728365]
113. AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar.doc : [predstavitev knjig "Slovenščina med kulturami", Slovenski slavistični kongres, Celovec in Pliberk, 2.-4.10.2008]. Pliberk, 2008. [COBISS.SI-ID 28753453]
114. TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma (urednik, avtor dodatnega besedila), MOHOR, Miha (urednik). Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-209-840-7. [COBISS.SI-ID 238993920]
115. TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik), MOHOR, Miha (urednik). Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-209-840-7, ISBN 978-961-209-837-7. [COBISS.SI-ID 238049024]
116. TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik). Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja]. Posebna darilna izd. za Bralno značko Slovenije. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 158 str., ilustr. Zbirka Zlata bralka, zlati bralec. ISBN 978-961-209-839-1. [COBISS.SI-ID 238048768]
117. MERŠE, Majda, NOVAK, France, PREMK, Francka, NARAT, Jožica, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, AHAČIČ, Kozma. Sekcija za zgodovino slovenskega jezika. Ljubljana: ZRC SAZU, cop. 2008. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 28239149]
118. AHAČIČ, Kozma. Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), et al. Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2008. Str. 6. [COBISS.SI-ID 28124205]
119. AHAČIČ, Kozma. Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja : [predavanje "Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju", jezikoslovni simpozij ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja], Ljubljana, 19.4.2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28152877]
120. AHAČIČ, Kozma (urednik), MERŠE, Majda (urednik), NARAT, Jožica (urednik), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednik). Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2008. 44 str. [COBISS.SI-ID 28113965]
121. Sveto pismo Stare in Nove zaveze : slovenski standardni prevod. Osnovna izd. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 2008. IX, 1282, 329 str., [5], XXXII str. pril. ISBN 978-961-6138-91-8. [COBISS.SI-ID 237809664]
122. FUNTEK, Anton. Teharski plemiči : celjska opera. [Celje: Društvo ljubiteljev umetnosti, 2008]. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29308973]
123. AHAČIČ, Kozma. The treatment of "nomen" in the first Slovenian grammar (Bohorič 1584). Historiographia linguistica : international journal for the history of language science. 2008, vol. 35, 3, str. 2-31. ISSN 0302-5160. [COBISS.SI-ID 28477485]
124. AHAČIČ, Kozma. "Trubar" - "Kateri bar?" : kako nas Primož Trubar zanima danes : [predavanje, Cikel predavanj "Obiski", Gimnazija Škofja Loka, 29.1.2009]. Škofja Loka, 2009. [COBISS.SI-ID 29585709]
125. AHAČIČ, Kozma, GRDINA, Igor. Trubar - utemeljitelj slovenskega jezika in književnosti. Hrovača, 21.2..2008. [COBISS.SI-ID 28008493]
126. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Trubar in knjiga : Radio Slovenija, 1. program ; oddaja Veseli tobogan. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28196141]
127. AHAČIČ, Kozma. Trubarjev Abecednik : [predavanje, knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto, 20.11.2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 29050925]
128. AHAČIČ, Kozma, ČRNIVEC, Matjaž, SUKIČ, Drago, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). Trubarjev Abecednik v sodobni slovenščini : Radio Slovenija, 3. program Ars ; oddaja Ars humana. Ljubljana, 20.10.2008. [COBISS.SI-ID 28757549]
129. AHAČIČ, Kozma. Trubarjeva misel o jeziku in književnosti : [predavanje "Primož Trubar - utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika", Karlova univerza, Praga, 15.5.2008]. Praga, 2008. [COBISS.SI-ID 28195629]
130. FLORJANČIČ, Alojzij Pavel. Trubarjevo leto 2008 in Ločani. Loški razgledi. 2008, 55, str. 191-204, ilustr. ISSN 0459-8210. [COBISS.SI-ID 266729984]
131. AHAČIČ, Kozma, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). Trubarjevo leto se je izteklo ; oddaja Arsov silvestrski forum : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 31.12.2008. [COBISS.SI-ID 29050413]
132. GRDINA, Igor, AHAČIČ, Kozma, ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, BERNE, Dušan (urednik). Tržaški škof Pietro Bonomo in Primož Trubar : Radio Slovenija, 1. program ; oddaja Sledi časa. Ljubljana, 13.4.2008. 30 min. [COBISS.SI-ID 28336685]
133. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). "Verske in kulturne dimenzije delovanja protestantskih piscev ni mogoče kar tako ločevati". Nova revija : mesečnik za kulturo. apr./maj/jun. 2008, letn. 27, 312/314, str. 101-115, portret. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 28431149]
134. AHAČIČ, Kozma. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem. V: KOŠUTA, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami. Celovec [i. e.] Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008. Str. [355]. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 19. ISBN 978-961-6715-01-0. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 28728109]
135. AHAČIČ, Kozma. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem : [predstavitev knjig "Slovenščina med kulturami", Slovenski slavistični kongres, Celovec in Pliberk, 2.-4.10.2008]. Pliberk, 2008. [COBISS.SI-ID 28753197]


2009

136. FILIPČIČ, Matej (režiser, scenarist), AHAČIČ, Kozma. Državna počastitev dneva reformacije. [Ljubljana: RTV Slovenija, Informativni program], 2009. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 34112301]
137. AHAČIČ, Kozma. Infrastruktura slovenščine 1550-1758. V: STABEJ, Marko (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 11-17. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28. ISBN 978-961-237-333-7. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/28-Ahacic.pdf. [COBISS.SI-ID 30664237]
138. AHAČIČ, Kozma. Infrastruktura slovenščine 1550-1758 : [predavanje na simpoziju Obdobja 28 "Infrastruktura slovenščine in slovenistike", Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 26.-28.11.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30688301]
139. STABEJ, Marko (urednik). Infrastruktura slovenščine in slovenistike. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 474 str., ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 28. ISBN 978-961-237-333-7. [COBISS.SI-ID 248431360]
140. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Izid Trubarjevega Katekizma v sodobni slovenščini : Radio Slovenija, 3. program Ars ; oddaja Jezikovni pogovori. Ljubljana, 29.10.2009. [COBISS.SI-ID 30599469]
141. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Jezik in pomen Trubarjevega Katekizma : Radio Sora ; oddaja Aktualno : dan reformacije. Škofja Loka, 30.10.2009. [COBISS.SI-ID 30599981]
142. AHAČIČ, Kozma. Jezik in pomen Trubarjevega Katekizma : [predavanje, Spominski dom Števana Küzmiča, Puconci, 20.11.2009]. Puconci, 2009. [COBISS.SI-ID 30714925]
143. AHAČIČ, Kozma, BERVAR, Gojko (urednik). Jovan Vesel Koseski ; oddaja Na današnji dan : Radio Slovenija, 1. program. Ljubljana, 12.9.2009. [COBISS.SI-ID 30418477]
144. AHAČIČ, Kozma. Kako so slovenski protestantski pisci vplivali na razvoj slovenskega knjižnega jezika : [predavanje, Lions klub, Kranj, 22.1.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29585965]
145. TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik, prevajalec). Katekizem (1550) : v sodobni knjižni slovenščini. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum, 2009. 278 str., ilustr. Zbirka Trubar v sodobnem jeziku, zv. 2. ISBN 978-961-92432-5-1. [COBISS.SI-ID 247318272]
146. GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik). Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja. Izd. 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2009. Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva. ISBN 978-961-254-138-5. http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/. [COBISS.SI-ID 30090541]
147. AHAČIČ, Kozma. Musculus, Gwalther, Luther, Erasmus. Primus Truber as the first Slovenian translator of scriptural texts. Zwingliana. 2009, letn. 36, str. 115-135. ISSN 0254-4407. [COBISS.SI-ID 30879277]
148. AHAČIČ, Kozma. Nekaj jezikoslovnih pogledov na protestantsko šolstvo. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2009, letn. 18(42), št. 2, str. 329-346, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 30761517]
149. AHAČIČ, Kozma. Nova opažanja o slovnicah iz let 1715, 1755 in 1758 : [predavanje v Historičnem seminarju, ZRC SAZU, Ljubljana, 26.2.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29585453]
150. AHAČIČ, Kozma. Obravnava pravopisa v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jul.-sep. 2009, letn. 57, št. 3, str. [399]-413, tabele. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 30486061]
151. AHAČIČ, Kozma. Poglavje o etimologiji - oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju besed - v treh slovenskih slovnicah (1715, 1755, 1758). Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2009, 15, št. 1-2, str. 19-41. ISSN 0354-0448. [COBISS.SI-ID 31085357]
152. AHAČIČ, Kozma. Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758: I. Schönleben, Kastelec, Valvasor, Svetokriški, Vorenc, Hipolit. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt.-dec. 2009, letn. 57, št. 4, str. [563]-602. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 30806317]
153. AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar: Abecednik. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009. Str. 444-445. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 20. ISBN 978-961-6715-04-1. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 30461997]
154. KOZOLE, Damjan (režiser), AHAČIČ, Kozma. Proslava ob dnevu reformacije. Krško: Televizija Slovenija, Izobraževalni program, 28.10.2011. http://tvslo.si/predvajaj/proslava-ob-dnevu-reformacije-prenos-iz-krskega/ava2.119540144/. [COBISS.SI-ID 33256749]
155. FILIPČIČ, Matej (režiser, scenarist), AHAČIČ, Kozma. Proslava ob dnevu reformacije. Ljubljana: Televizija Slovenija, Izobraževalni program, 2009. http://tvslo.si/predvajaj/proslava-ob-dnevu-reformacije-prenos-iz-cankarjeve%20ga-doma/ava2.48818920/. [COBISS.SI-ID 30634285]
156. AHAČIČ, Kozma. Prva slovenska knjiga prvič v sodobnem slovenskem jeziku. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. okt. 2009, št. 9/10, str. 204-214, 416-417. ISSN 1408-8363. [COBISS.SI-ID 31084845]
157. AHAČIČ, Kozma. Skladnja in retorični modeli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. V: MERŠE, Majda (ur.). Trubarjeva številka. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 2009, str. [93]-104. Slavistična revija, letn. 56/57, št. 2008-4/2009-1. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 29586477]
158. AHAČIČ, Kozma. Skladnja v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758). Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 54, št. 2, str. [51]-80, tabele. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 30160685]
159. AHAČIČ, Kozma. Slovenska jezikoslovna teorija med letoma 1672 in 1758 v besedilih zunaj slovnic : predavanje v okviru lingvističnega krožka Filozofske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 25.5.2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29847853]
160. ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator), ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Damjan, et al. Škofjeloški pasijon : elektronska znanstvenokritična izdaja. Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009. ISBN 978-961-254-127-9. http://nl.ijs.si/e-zrc/sp/index-sl.html. [COBISS.SI-ID 29932333]
161. ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator, prevajalec), et al. Škofjeloški pasijon : znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009. 431 str., faks. ISBN 978-961-218-815-3. [COBISS.SI-ID 244855040]
162. AHAČIČ, Kozma, HLASTAN, Benjamin, PETRIC, Ina (urednik). Trubarjev Katekizem : Radio Slovenija, 3. program ARS ; oddaja Glasovi svetov. Ljubljana, 10.12.2009. [COBISS.SI-ID 30788397]
163. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Trubarjev Katekizem v sodobni slovenščini : Televezija Slovenija, 1. program ; oddaja Osmi dan. Ljubljana, 29.10.2009. [COBISS.SI-ID 30599725]
164. AHAČIČ, Kozma. Tudi v devetnajstem stoletju so žagali : Jovan Vesel Koseski. Delo. [Tiskana izd.]. 30. sept. 2009, leto 51, št. 226, str. 18, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 30420781]
165. AHAČIČ, Kozma. Večjezičnost na slovenskem prostoru v prvi polovici 18. stoletja in uresničena potreba po normiranju - uvodna besedila v Hipolitovi in celovški slovnici (1715, 1758). V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009. Str. [141]-149. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 20. ISBN 978-961-6715-04-1. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 30461229]
166. GRDINA, Igor (intervjuvanec). "Veliko dela nas čaka; prej ali slej bo treba nazaj k normalnosti" : intervju z Igorjem Grdino. Nova revija : mesečnik za kulturo. jan.-feb.-mar. 2009, let. 28, str. 213-244. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 30301485]


2010

167. ZAJC-BERZELAK, Karla, AHAČIČ, Kozma. Govorica jezika 4 : slovenščina za 4. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-241-464-1. [COBISS.SI-ID 251794432]
168. SPYRI, Johanna. Heidi. 3. ponatis. V Ljubljani: Karantanija, 2010. 183 str., ilustr. Zbirka Lastovka. ISBN 978-961-226-187-0. [COBISS.SI-ID 252666624]
169. AHAČIČ, Kozma, et al. Končni cilj: jezikovno kultiviran človek. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 4. dec. 2010, leto 52, št. 282. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 32019757]
170. AHAČIČ, Kozma, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). Mejniki v zgodovini slovenske knjige: Dalmatinov prevod Biblije ; oddaja Jezikovni pogovori : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 13.4.2010. [COBISS.SI-ID 31440941]
171. AHAČIČ, Kozma, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). Mejniki v zgodovini slovenske knjige: Katekizem Primoža Trubarja (1550) ; oddaja Jezikovni pogovori : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 6.4.2010. [COBISS.SI-ID 31189549]
172. AHAČIČ, Kozma, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). Mejniki v zgodovini slovenske knjige: Katoliški lekcionarji - ohranjevalci izročila slovenskega knjižnega jezika v 17. in 18. stoletju ; oddaja Jezikovni pogovori : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 4.5.2010. [COBISS.SI-ID 31441197]
173. AHAČIČ, Kozma, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). Mejniki v zgodovini slovenske knjige: Prva slovenska slovnica ; oddaja Jezikovni pogovori : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 13.4.2010. [COBISS.SI-ID 31440685]
174. AHAČIČ, Kozma. Nekaj problemov jezikovnega pouka slovenščine : [predavanje na okrogli mizi "Aktualna vprašanja pouka slovenščine v teoriji in šolski praksi", Ljubljana, 30. 9.-2. 10. 2010). Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 32129325]
175. AHAČIČ, Kozma. Pomen Katekizma in Abecednika za slovenski narod ; predavanje na Evangeličanskih dnevih v Murski Soboti. Murska Sobota, 19.3.2010. [COBISS.SI-ID 31189805]
176. AHAČIČ, Kozma. Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758: II. Basar, Miklavc, Paglovec; pregled besedil po avtorjih in tematiki. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. apr.-jun. 2010, letn. 58, št. 2, str. [249]-267. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 42885474]
177. AHAČIČ, Kozma. Raba slovenščine v šolstvu, cerkvi in začetkih gledališke dejavnosti v 17. in 1. polovici 18. stoletja. V: KAVČIČ, Jerneja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 219-252. Keria, letn. 12, št. 2-3. ISBN 978-961-237-378-8. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 31894061]
178. SPAHALIĆ, Jasmina. Slava vojvodine Kranjske in slovenski jezik : diplomsko delo. Nova Gorica: [J. Spahalić], 2010. VII, 95 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/15Spahalic.pdf. [COBISS.SI-ID 1614331]
179. MUGERLI, Anja. Slovenski črkopisi : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Mugerli], 2010. VI, 62 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/13Mugerli.pdf. [COBISS.SI-ID 1613307]
180. AHAČIČ, Kozma. Slovenski protestanti in slovenščina v šolstvu : praznična oddaja ob dnevu reformacije : Radio Slovenija, 3. program : program Ars. Ljubljana, 31.10.2010. [COBISS.SI-ID 31913005]
181. AHAČIČ, Kozma, POPOV, Jurij (urednik). Tomaž Hren : oddaja Na današnji dan : Radio Slovenija, 1. program. Ljubljana, 13.10.2010. [COBISS.SI-ID 31913261]
182. AHAČIČ, Kozma. Trubarjeve knjige so se bolj poslušale kot brale : dvoje misli ob 460-letnici Katekizma in Abecednika (in štiri dni pred dnevom reformacije). Delo, Književni listi : štirinajstdnevna knjižna priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 27. okt. 2010, leto 52, št. 250. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7592. [COBISS.SI-ID 31912749]


2011

183. AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 641 str. Zbirka Slovarji. ISBN 978-961-254-252-8, ISBN 978-961-05-0387-3. DOI: 10.3986/9789610503873. [COBISS.SI-ID 254810112]
184. BATIČ, Franc, KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava, MARTINČIČ, Andrej, CIMERMAN, Aleksa, TURK, Boris, GOGALA, Nada, SELIŠKAR, Andrej, ŠERCELJ, Alojz, KOSI, Gorazd, BATIČ, Franc (urednik), KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava (urednik). Botanični terminološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 650 str., ilustr. Zbirka Slovarji. ISBN 978-961-254-342-6. ISSN 2232-3759. [COBISS.SI-ID 259361792]
185. AHAČIČ, Kozma, SMOLEJ, Mojca. Breda Pogorelec: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi I.Uredil Kozma Ahačič ... (Zbirka Lingua Slovenica, Fontes 1) ; Breda Pogorelec: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi II. Uredila Mojca Smolej ... (Zbirka Lingua Slovenica, Fontes 2)__. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Maribor. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011. Str. 278-279. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22. ISBN 978-961-6715-08-9. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 33373229]
186. AHAČIČ, Kozma (urednik), TESTEN KOREN, Petra (urednik). Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji : v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 317 str., ilustr. ISBN 978-961-254-311-2. [COBISS.SI-ID 259183360]
187. AHAČIČ, Kozma. Jezikovnozgodovinsko delo Brede Pogorelec. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), POGORELEC, Breda. Zgodovina slovenskega knjižnega jezika : jezikoslovni spisi I. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 7-16. Zbirka Lingua Slovenica, Fontes, 1. ISBN 978-961-254-279-5, ISBN 978-961-254-280-1. ISSN 2232-3406. [COBISS.SI-ID 46026594]
188. AHAČIČ, Kozma, DEKLEVA, Goran (urednik). Junaki našega časa. Jurij Dalmatin : Radio Slovenija 1. Ljubljana, 31.10.2011. http://tvslo.si/predvajaj/jurij-dalmatin/ava2.119754845/. [COBISS.SI-ID 33255981]
189. TRUBAR, Primož, et al., AHAČIČ, Kozma (prevajalec, urednik). Katekizem ; Abecednik : (1550) : v sodobni knjižni slovenščini. Poljudna izd. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum, 2011. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-92432-6-8. [COBISS.SI-ID 255282688]
190. AHAČIČ, Kozma. The main characteristics of grammar-writing in Slovenia between 1584 and 1758. V: Programme and abstracts. Sankt-Petersburg: University of philology, 2011. Str. 25. ISBN 978-5-8465-1150-7. [COBISS.SI-ID 33378605]
191. AHAČIČ, Kozma. The main characteristics of grammar-writing in Slovenia between 1584 and 1758 : [vabljeno predavanje "12th International Conference on the History of Language Sciences", Saint-Petersburg State University, 28.8.-2.9.2011]. Sankt-Peterburg: University of philology, 2011. [COBISS.SI-ID 33379117]
192. KRANJC, Simona (urednik). Meddisciplinarnost v slovenistiki. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 708 str., ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30. ISBN 978-961-237-461-7. https://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-30/. [COBISS.SI-ID 258646784]
193. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Največja, morda edina nevarnost, ki grozi slovenščini, je neznanje : Kozma Ahačič o zgodovini slovenščine, vlogi reformacije in o potrebi po novi slovnici. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 4. dec. 2011, letn. 60, [št.] 49, str. 8, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 33372973]
194. AHAČIČ, Kozma. Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja: od uporabnosti slovenskega jezika do latinskih tujk. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), TESTEN KOREN, Petra (ur.). Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji : v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. Str. 109-122. ISBN 978-961-254-311-2. [COBISS.SI-ID 33707053]
195. AHAČIČ, Kozma, KOZIN, Tina (urednik). O novih knjigah Brede Pogorelec. oddaja Svet kulture : Radio Slovenija 1. Ljubljana, 31.10.2011. http://tvslo.si/predvajaj/svet-kulture/ava2.119775234/. [COBISS.SI-ID 33257005]
196. AHAČIČ, Kozma, KOŽAR, Špela, JANEŽIČ AMBROŽIČ, Manica (urednik). O obdobju reformacije. oddaja TV Dnevnik : Televizija Slovenija 1. Ljubljana, 31.10.2011. http://tvslo.si/predvajaj/svet-kulture/ava2.119775234/. [COBISS.SI-ID 33257261]
197. AHAČIČ, Kozma. Raba slovenščine v ljubljanski škofiji v 17. in 1. polovici 18. stoletja. V: DOLINAR, France M. (ur.). Ljubljanska škofija : 550 let. Ljubljana: Nadškofija, 2011. Str. 377-414. ISBN 978-961-269-572-9. [COBISS.SI-ID 33349933]
198. GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik), MERŠE, Majda (urednik, recenzent), AHAČIČ, Kozma (urednik, recenzent). Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe. Izd. 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2011. Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva. ISBN 978-961-254-294-8. http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege2/index-sl.html. [COBISS.SI-ID 257536512]
199. VEKJET FRANČEŠKIN, Ivana. Slovenski jezik v šolstvu : slovenščina kot učni jezik v času razsvetljenstva : diplomsko delo. Nova Gorica: [I. Vekjet Frančeškin], 2011. IX, 107 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/33Vekjet.pdf. [COBISS.SI-ID 2097915]
200. LIPUŠČEK NYIRANSABIMANA, Dolores. Slovnica v desetih izdajah : Anton Janežič in Slovenska slovnica : diplomsko delo. Nova Gorica: [D. Lipušček], 2011. X, 81, [16] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/25Lipuscek.pdf. [COBISS.SI-ID 1991163]
201. AHAČIČ, Kozma. Ti si čarovnica, jaz sem grobar. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 120 str. ISBN 978-961-218-938-9. [COBISS.SI-ID 254271232]
202. AHAČIČ, Kozma. Zgodovina slovenskega jezika pri pouku slovenščine v srednjih šolah : [vabljeno štiriurno predavanje "Izobraževanje za uvajanje posodobljenega učnega načrta za slovenščino v gimnazijah", Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 26. 8. 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33255469]
203. AHAČIČ, Kozma. Zgodovina slovenskega jezika pri pouku slovenščine v srednjih šolah : [vabljeno štiriurno predavanje "Izobraževanje za uvajanje posodobljenega učnega načrta za slovenščino v gimnazijah", Maribor, Zavod RS za šolstvo, 25. 8. 2011]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 33255725]
204. POGORELEC, Breda, AHAČIČ, Kozma (urednik). Zgodovina slovenskega knjižnega jezika : jezikoslovni spisi I. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 499 str. Zbirka Lingua Slovenica, Fontes, 1. ISBN 978-961-254-279-5, ISBN 978-961-254-280-1. ISSN 2232-3406. [COBISS.SI-ID 256119808]


2012

205. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Dnevnikov izbor ; oddaja Dnevnik : TV Slovenija 1. Ljubljana, 31.10.2012. http://tvslo.si/predvajaj/dnevnikov-izbor/ava2.149278438/. [COBISS.SI-ID 34807597]
206. ROZMAN, Tadeja, KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, STRITAR KUČUK, Mojca, KOSEM, Iztok, ROZMAN, Tadeja (urednik). Empirični pogled na pouk slovenskega jezika : [urednica Tadeja Rozman]. 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012. 183 str., graf. prikazi. Zbirka Sporazumevanje. ISBN 978-961-92983-5-0. [COBISS.SI-ID 262587392]
207. PODBREŽNIK, Vlasta, AHAČIČ, Kozma (urednik, avtor dodatnega besedila). Jecljam! Si mi kos? - Sem si kos? : vprašanja, odgovori in pričevanja o jecljanju. Ljubljana: Društvo Vilko Mazi, 2012. 142 str., ilustr. Zbirka Demostenes. ISBN 978-961-90668-3-6, ISBN 978-916-90668-4-3. [COBISS.SI-ID 262214912]
208. AHAČIČ, Kozma. Kako sem se najecljal. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), PODBREŽNIK, Vlasta. Jecljam! Si mi kos? - Sem si kos? : vprašanja, odgovori in pričevanja o jecljanju. Ljubljana: Društvo Vilko Mazi, 2012. Str. 70-76, ilustr. Zbirka Demostenes. ISBN 978-961-90668-3-6, ISBN 978-916-90668-4-3. [COBISS.SI-ID 34436397]
209. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Katoliška doba - jezikovno živ čas. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. dec. 2012, letn. 61, št. 50, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 35060781]
210. AHAČIČ, Kozma. Predgovor. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), PODBREŽNIK, Vlasta. Jecljam! Si mi kos? - Sem si kos? : vprašanja, odgovori in pričevanja o jecljanju. Ljubljana: Društvo Vilko Mazi, 2012. Str. 5-6. Zbirka Demostenes. ISBN 978-961-90668-3-6, ISBN 978-916-90668-4-3. [COBISS.SI-ID 34436653]
211. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Protestantsko izročilo v katoliški dobi ; oddaja Jezikovni pogovori : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 30.10.2012. http://tvslo.si/#ava2.149196264. [COBISS.SI-ID 34807341]
212. AHAČIČ, Kozma. Slovenščina in drugi jeziki v osnovnem in srednjem šolstvu : [referat na okrogli mizi "Večjezičnost za danes in jutri: novosti in razvojne zamisli", Kongresni center Brdo, 18.10.2012]. Kranj, 2012. [COBISS.SI-ID 35088941]
213. AHAČIČ, Kozma. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem : katoliška doba (1600-1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 278 str., ilustr. Zbirka Linguistica et philologica, 28. ISBN 978-961-254-378-5, ISBN 978-961-05-0400-9. DOI: 10.3986/9789610504009. [COBISS.SI-ID 262477056]


2013

214. AHAČIČ, Kozma. Alasia da Sommaripa, Gregorio. [Vna breue instruttione per apprendere facilmente detta lingua Schiaua]. [Notice 3472]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3472&mot_recherche. [COBISS.SI-ID 36876077]
215. AHAČIČ, Kozma. Bohorič, Adam. Grammatica Latino-Germanico-Slavonica [notice 3473]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3473&mot_recherche. [COBISS.SI-ID 36876333]
216. AHAČIČ, Kozma. Bohorič, Adam. Grammatica Latino-Germanico-Slavonica [notice 3474]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3474&mot_recherche=. [COBISS.SI-ID 36875821]
217. AHAČIČ, Kozma. Hipolit Novomeški in leto 1713: med nenatisnjenim slovarjem (1711) in prirejanjem Bohoričeve slovnice (1715). Bilten. 2013, 5, str. 24-25. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 36482093]
218. AHAČIČ, Kozma. Hipolit Novomeški in leto 1713: med nenatisnjenim slovarjem (1711) in prirejanjem Bohoričeve slovnice (1715). V: Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru : znanstveno srečanje : Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Ljubljana, 22. november 2013, Prešernova dvorana SAZU. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2013]. Str. 8-9. [COBISS.SI-ID 37389869]
219. AHAČIČ, Kozma. Kozma Ahačič: Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600-1758) : predstavitev monografije na 24. Slovenskem slavističnem kongresu "Slavistika v regijah - Nova Gorica", Gimnazija Nova Gorica, 4.10.2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36184365]
220. AHAČIČ, Kozma. Kozma Ahačič: Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600-1758). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013. Str. 274. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 24. ISBN 978-961-6715-13-3. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 36145453]
221. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Manj načelnega zavzemanja za slovenščino in več akcije : nova resolucija o jeziku. Delo. [Tiskana izd.]. 15. jul. 2013, leto 55, št. 161, str. 8, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 36136749]
222. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Mednarodni portal CTLF in slovenske slovnice ; oddaja Jezikovni pogovori : Radio Slovenija, 3. program Ars. Ljubljana, 20.8.2013. 18 min. http://www.rtvslo.si/podcasts/jezikovni_pogovori_20-08-2013_174235147.mp3. [COBISS.SI-ID 35902509]
223. AHAČIČ, Kozma. Na poti k zgodovinskemu slovarju: o delu Sekcije za zgodovino slovenskega jezika : predavanje na znanstvenem simpoziju Pleteršnikovi dnevi, Slovaropisna dejavnost na Slovenskem, Rojstna hiša Maksa Pleteršnika, Pišece, 9.9.2013. 2013. [COBISS.SI-ID 35963181]
224. AHAČIČ, Kozma. Nova odkritja o slovenski protestantiki. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. okt. -dec. 2013, letn. 61, letn. 4, str. 543-555. ISSN 0350-6894. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_4_01.pdf. [COBISS.SI-ID 53874786]
225. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Odkritje Cerkovne ordninge : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Jezikovni pogovori. Ljubljana, 25. 12. 2013. 19 min. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/odkritje-cerkovne-ordninge/ava2.174245912/. [COBISS.SI-ID 36529709]
226. VIDMAR, Luka, GOLEC, Boris, AHAČIČ, Kozma, CERKOVNIK, Gašper, DOLGAN, Marjan, DOLINAR, France M., DOVIĆ, Marijan, DULAR, Anja, HÖFLER, Janez, JERŠE, Sašo, KAMBIČ, Marko, KEMPERL, Metoda, KOKOLE, Metoda, MÜLLER, Jakob, NARAT, Jožica, OGRIN, Matija, PREINFALK, Miha, SENEGAČNIK, Brane, ŠTUHEC, Marko, VODOPIVEC, Peter, ŽVANUT, Maja, LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Pobuda za spremembo historično napačne spominske plošče pred ljubljanskim magistratom. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. okt. 2013, št. 17/18, str. 250-255. ISSN 1408-8363. [COBISS.SI-ID 36567597]
227. AHAČIČ, Kozma. Predavanje o zgodovini slovenskega jezika : "Trubar." - "Kateri bar?" : kako poznamo zgodovino slovenskega jezika in kako jo lahko povemo v dveh minutah : predavanje za dijake in profesorje Gimnazije Šentvid, Ljubljana, 30. 1. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36530221]
228. MERŠE, Majda. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja : razprave o jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 436 str., ilustr. Zbirka Linguistica et philologica, 29. ISBN 978-961-254-666-3, ISBN 978-961-05-0406-1. ISSN 1854-2956. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1547/6483/913-2, DOI: 10.3986/9789610504061. [COBISS.SI-ID 271004416]
229. AHAČIČ, Kozma. Vsebinska izhodišča nastajajočega portala z opisi slovenskih slovnic in pravopisov : predavanje v Lingvističnem krožku, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2. 12. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36529453]
230. AHAČIČ, Kozma. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600-1758) : predavanje na Torkovem večeru s knjižnico, Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka, 9. 4. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36529965]


2014

231. AHAČIČ, Kozma, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. ISBN 978-961-254-724-0. http://www.fran.si/140/besedje-slovenskega-knjiznega-jezika-16-stoletja. [COBISS.SI-ID 275721984]
232. AHAČIČ, Kozma. Bohorič, Adam. Grammatica Oder Windisches Sprach-Buch [notice 3475]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3475. [COBISS.SI-ID 38055981]
233. AHAČIČ, Kozma (avtor, prevajalec), ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Cerkev slovenskega jezika : ob odkritju izvoda Trubarjeve Cerkovne ordninge (1564) v Memmingenu v Nemčiji ter 450. obletnici njenega izida. [Ljubljana]: Narodna in univerzitetna knjižnica, [2014]. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1679221]
234. AHAČIČ, Kozma. Cerkev slovenskega jezika : razstava ob odkritju izvoda Trubarjeve Cerkovne ordninge (1564) v Memmingenu v Nemčiji : Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 4. 9.-4. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 38207021]
235. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Cerkovna ordninga : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Sedmi dan. 8. 6. 2014. 19 min. [COBISS.SI-ID 37247277]
236. AHAČIČ, Kozma. Cerkovna ordninga, Artikuli, abecednik, katekizmi - in Dalmatinov magisterij. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. 2014, [št.] 19/20, str. 294-309, 440. ISSN 1408-8363. [COBISS.SI-ID 37796909]
237. AHAČIČ, Kozma. Cerkovna ordninga, Dalmatinova Biblija in Bohoričeva slovnica : razstava ob 450. obletnici izida Trubarjeve Cerkovne ordninge (1564), 430. obletnici izida Dalmatinove Biblije (1584) in 430. obletnici izida Bohoričeve slovnice (1584) : Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 14.10. - 5.11.2014. [COBISS.SI-ID 37723693]
238. TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik, prevajalec, komentator), et al. Cerkveni red (1564) : znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 558 str., faks. Zbirka Trubar v sodobnem jeziku, zv. 3. ISBN 978-961-254-721-9. [COBISS.SI-ID 275600384]
239. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), KERŠEVAN, Marko (intervjuvanec), FILO, Geza (intervjuvanec), VINKLER, Jonatan (intervjuvanec). Dan reformacije : Radio Slovenija, 3. program, oddaja Studio ob 17h : 1. program. 31. 10. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174302123. [COBISS.SI-ID 2756439]
240. AHAČIČ, Kozma. Gutsman, Ožbalt. Windische Sprachlehre [notice 3477]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3477. [COBISS.SI-ID 38056237]
241. AHAČIČ, Kozma. The history of linguistic thought and language use in 16th century Slovenia. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2014. 329 str., ilustr. Thought, society, culture, vol. 1. ISBN 978-3-631-64189-7, ISBN 978-3-653-03431-8. ISSN 2195-2191. DOI: 10.3726/978-3-643-03431-8. [COBISS.SI-ID 36854573]
242. AHAČIČ, Kozma. Janežič, Anton. Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo [notice 3482]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3482. [COBISS.SI-ID 38056493]
243. AHAČIČ, Kozma. Kaj prinaša akcijski načrt za jezikovno izobraževanje na področju pouka slovenščine na osnovnih in srednjih šolah. Slovenščina v šoli. 2014, letn. 17, [št.] 3/4, str. 79-82, 141. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 2310780]
244. AHAČIČ, Kozma. The main characteristics of grammar-writing in Slovenia between 1584 and 1758. V: KASEVIČ, Vadim Borisovič (ur.), KLEINER, Yuri (ur.), SÉRIOT, Patrick (ur.). History of linguistics 2011 : selected papers from the 12th International Conference on the History of the Language Sciences (ICHOLS XII), Saint-Petersburg, 28 August-2 September 2011. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company, cop. 2014. Str. 37-49. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, Series 3, Studies in the history of the language sciences, vol. 123. ISBN 978-90-272-4614-1, ISBN 90-272-4614-9, ISBN 978-90-272-6977-5. ISSN 0304-0720. [COBISS.SI-ID 37580589]
245. AHAČIČ, Kozma. Megiser, Hieronim. Exempla aliquot declinationum et conjugationum [notice 3440]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3440&mot_recherche. [COBISS.SI-ID 38057005]
246. AHAČIČ, Kozma, ČOBEC, Aleksander (urednik). Nastanek Dalmatinove Biblije - 430-ta letnica izdaje : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Jezikovni pogovori. Ljubljana, 22. 7. 2014. 22 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174287844. [COBISS.SI-ID 37514797]
247. LIPAVIC OŠTIR, Alja. Nemški in slovenski pregovori : sociolingvistični vidiki. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014. 138 str., preglednice, graf. prikazi. ISBN 978-961-6930-15-4. [COBISS.SI-ID 77706497]
248. AHAČIČ, Kozma. Neue Entdeckungen und Erkenntnisse zum slowenischen Protestantismus. Zeitschrift für Slawistik. 2014, bd. 59, h. 3, str. 385-398. ISSN 0044-3506. [COBISS.SI-ID 37706797]
249. AHAČIČ, Kozma. Novi podatki o slovenski protestantiki : predavanje v Historičnem seminarju ZRC SAZU, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 30.1.2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37019181]
250. AHAČIČ, Kozma. O najdbah in izvodih Trubarjeve Cerkovne ordninge : predavanje ob 450-letnici izida Trubarjevega dela, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 15.1.2014. 2014. [COBISS.SI-ID 36593197]
251. AHAČIČ, Kozma. Pohlin, Marko. Kraynska grammatika [notice 3476]. Corpus de textes linguistiques fondamentaux. http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3476&mot_recherche. [COBISS.SI-ID 38057261]
252. AHAČIČ, Kozma. Pomen prevodov Svetega pisma za zgodovino slovenskega knjižnega jezika : predavanje v dvorani Župnije Šiška, Ljubljana, 25.2.2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37019437]
253. GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik). Primož Trubar : prispevki k življenjepisu. 1. elektronska izd. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Odsek za tehnologije znanja IJS, 2014. Elektronske znanstvene monografije (eZMono). ISBN 978-961-254-706-6. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:ptz/VIEW/. [COBISS.SI-ID 274144256]
254. AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar: Cerkveni red (1564) : znanstvenokritična izdaja. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. 2014, [št.] 19/20, str. 394-397. ISSN 1408-8363. [COBISS.SI-ID 37797165]
255. AHAČIČ, Kozma. Slovarske dileme pred izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. V: Mednarodni simpozij "Protestantizem včeraj, danes in jutri", Radenci, Hotel Radin, 16.-17.10.2014 : ob 15. letnici prvega simpozija UŠF o protestantizmu, 20. obletnici ustanovitve in delovanja Protestantskega društva Primož Trubar in 500. obletnici Lutrove Dekade. [Radenci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2014]. Str. [25-26]. [COBISS.SI-ID 37781805]
256. AHAČIČ, Kozma. Slovarske dileme pred izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja : predavanje na mednarodnem simpoziju "Protestantizem včeraj, danes in jutri", Hotel Radin, Radenci, 16.-17.10.2014. 2014. [COBISS.SI-ID 37706285]
257. AHAČIČ, Kozma, ČOBEC, Aleksander (urednik). Slovenci med prvimi narodi s svojo slovnico : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Jezikovni pogovori, 30. 12. 2014. Ljubljana. 25 min. http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174310845. [COBISS.SI-ID 38008109]
258. PLETERŠNIK, Maks, FURLAN, Metka (urednik). Slovensko-nemški slovar. Transliterirana izd. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. ISBN 978-961-254-725-7. http://www.fran.si/136/maks-pletersnik-slovensko-nemski-slovar. [COBISS.SI-ID 275722240]
259. CESTNIK, Branko, AHAČIČ, Kozma. Slovenščina ideologizirana? : Branko Cestnik vs. Kozma Ahačič. Večer. [Tiskana izd.]. 18. okt. 2014, leto 70, št. 243, str. 10, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 37723437]
260. AHAČIČ, Kozma. 430 let od izdaje Dalmatinove Biblije in Bohoričeve slovnice. Evangeličanski koledar ... 2014, letn. 63, str. 169-180. ISSN 0421-8124. [COBISS.SI-ID 36729901]
261. AHAČIČ, Kozma. Veliki slovenski cerkveni red : na razstavi v ljubljanskem NUK bo do 4. oktobra. Večer. [Tiskana izd.]. 6. sep. 2014, leto 70, št. 207, str. 10-11. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 37557549]
262. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), VINKLER, Jonatan (intervjuvanec). Zgodba o prvi svetni in posvetni slovenski knjigi - ob 450-letnici izida Trubarjeve Cerkovne ordninge : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja v okviru prireditve Trubarjev dan ali dom v jeziku. 7. 6. 2014. [COBISS.SI-ID 37247021]
263. AHAČIČ, Kozma. Zgodovinski podatki v slovarju sodobne slovenščine. V: GRAHEK, Irena (ur.), BERGOČ, Simona (ur.). Novi slovar za 21. stoletje : e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014. ISBN 978-961-6370-19-6. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/11-_Kozma_Ahacic-clanek.pdf. [COBISS.SI-ID 37019693]
264. AHAČIČ, Kozma. Zgodovinski podatki v slovarju sodobne slovenščine : predavanje "Posvet o novem slovarju sodobnega slovenskega jezika", Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, 12. 2. 2014. [COBISS.SI-ID 37036589]


2015

265. AHAČIČ, Kozma. Adam Bohorič. Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura. 1584. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/1/1584-bohoric. [COBISS.SI-ID 40301357]
266. AHAČIČ, Kozma. Anonimni (Peter Končnik?). Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki. 1874. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/30/18741870-anonimni. [COBISS.SI-ID 41811757]
267. AHAČIČ, Kozma. Anonimni. Grammatica Oder Windißches Sprach-Buch. 1758. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/6/1758-anonimnibohoric. [COBISS.SI-ID 40301869]
268. AHAČIČ, Kozma. Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel, Jakob Šolar. Slovenska slovnica. 1956. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/42/1956-bajec-kolaric-rupel-solar. [COBISS.SI-ID 41812781]
269. AHAČIČ, Kozma. Anton Janežič. Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo. 1863. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/26/18631854-janezic. [COBISS.SI-ID 40304173]
270. SIMČIČ, Zorko (intervjuvanec), OGRIN, Matija (intervjuvanec), KOS, Matevž (intervjuvanec), BIDER, Romana (intervjuvanec), KOVAČ, Edvard (intervjuvanec), BARTOLJ, Jože (intervjuvanec), PUHAR, Alenka (intervjuvanec), STANONIK, Marija (intervjuvanec), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Beri, preden začneš razmišljati : kaj izbrani "poklicni" bralci priporočajo za poletne dni?. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 26. jul. 2015, letn. 64, št. 30, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 38652461]
271. LEDINEK, Nina, AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik), PERDIH, Andrej. Fran : slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Vodnik. Različica 1.0. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-833-9. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/Content/Site/files/gradiva/Fran-Vodnik-2015.pdf. [COBISS.SI-ID 281627392]
272. TROJAR, Mitja, AHAČIČ, Kozma. Fran Levstik. Die slovenische Sprache nach ihren Redetheilen. 1866. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/28/1866-levstik. [COBISS.SI-ID 40304429]
273. AHAČIČ, Kozma. Fran Ramovš. Historična gramatika slovenskega jezika: II. Konzonantizem, V. Morfologija, VII. Dialekti, VII/dodatek: Kratka zgodovina slovenskega jezika I. 1924-1952. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/38/1924-1952-ramovs. [COBISS.SI-ID 41812525]
274. AHAČIČ, Kozma, LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej. Fran: the next generation Slovenian dictionary portal. V: GAJDOŠOVÁ, Katarína (ur.), ŽÁKOVÁ, Adriána (ur.). Natural language processing, corpus linguistics, lexicography : proceedings. Eighth International Conference, Bratislava, Slovakia, 21-22 October 2015. [S. l.]: RAM-Verlag, 2015. Str. 9-16, ilustr. ISBN 978-3-942303-32-3. [COBISS.SI-ID 39036973]
275. AHAČIČ, Kozma, LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej. Fran: the next generation Slovenian dictionary portal : predavanje na 8. mednarodni konferenci "Natural language processing, corpus linguistics, lexicography", Bratislava, Slovaška, 21.-22. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 39037229]
276. AHAČIČ, Kozma. Gorske bukve - pred znanstvenokritično izdajo. V: VIZLAR, Ivan (ur.), AHAČIČ, Kozma. Raka : ljudje in vino : [zbornik ob deseti obletnici delovanja Društva vinogradnikov Raka]. Raka: Društvo vinogradnikov, 2015. Str. 13-22, ilustr. ISBN 978-961-281-925-5. [COBISS.SI-ID 38720557]
277. AHAČIČ, Kozma. Gunnar Olaf Svane. Grammatik der slowenischen Schriftsprache. 1958. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/43/1958-svane. [COBISS.SI-ID 41813037]
278. AHAČIČ, Kozma. Hipolit Novomeški in leto 1713 : med nenatisnjenim slovarjem (1711) in prirejanjem Bohoričeve slovnice (1715). V: PREINFALK, Miha (ur.). Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru. Izd. 1.0. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2015. Osemnajsto stoletje na Slovenskem, 2. ISBN 978-961-254-807-0. ISSN 2386-0286. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sd18z15/VIEW/#head1:Hipolit_Novome. [COBISS.SI-ID 38836525]
279. AHAČIČ, Kozma. Hipolit Novomeški. Grammatica Latino-Germanico-Slavonica. 1715. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/4/1715-hipolitbohoric. [COBISS.SI-ID 40301613]
280. AHAČIČ, Kozma. Ivan Navratil. Kurze Sprachlehre mit einer möglichst vollständigen Rechtschreibung der slovenischen Sprache, nebst einem praktischen Anhange /.../ vorzüglich für Gerichtsbeamte. 1850. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/24/1850-navratil. [COBISS.SI-ID 41811501]
281. AHAČIČ, Kozma. Jezični možje : zgodba o slovenskem jeziku. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-271-690-5. [COBISS.SI-ID 277714176]
282. AHAČIČ, Kozma. Jezični možje : zgodba o slovenskem jeziku. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-271-690-5. [COBISS.SI-ID 21725237]
283. TROJAR, Mitja, AHAČIČ, Kozma. Josip Šuman. Slovenska slovnica po Miklošičevi primerjalni. 1881. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/31/1881-suman. [COBISS.SI-ID 40304685]
284. TROJAR, Mitja, AHAČIČ, Kozma. Josip Šuman. Slovenska slovnica za srednje šole. 1884. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/33/1884-suman. [COBISS.SI-ID 41830701]
285. AHAČIČ, Kozma. Karel Štrekelj. Historična slovnica slovenskega jezika. 1922. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/37/1922-strekelj. [COBISS.SI-ID 41812269]
286. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Kozma Ahačič : jezikoslovec in zgodovinar jezika. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 25. maj 2015, leto 65, št. 119, str. 5, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 38441005]
287. AHAČIČ, Kozma. Marko Pohlin. Kraynska Grammatika. 1768. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/7/1768-pohlin. [COBISS.SI-ID 40302125]
288. SAKSIDA, Igor. Misija nemogoče je uspela! : Kozma Ahačič: Jezični možje. Zgodba o slovenskem jeziku. Ilustr. Jaka Vukotič. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2015, letn. 42, št. 92, str. 67-69. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 10650441]
289. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), PODBREŽNIK, Vlasta (intervjuvanec). O jecljanju ; oddaja Jezikovni pogovori : Radio Slovenija, 3. program Ars, Ljubljana, 2. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 38496813]
290. GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša (avtor, član uredniškega odbora), JEŽOVNIK, Janoš, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina (avtor, član uredniškega odbora), MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej (avtor, član uredniškega odbora), PETRIC, Špela, SNOJ, Marko (avtor, član uredniškega odbora), ŽELE, Andreja (avtor, član uredniškega odbora). Osnutek koncepta novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Različica 1.1. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2015. http://www.fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/Koncept_NoviSSKJ.pdf. [COBISS.SI-ID 10538057]
291. AHAČIČ, Kozma. Ožbalt Gutsman. Windißche Sprachlehre. 1777. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/8/1777-gutsman. [COBISS.SI-ID 40302381]
292. AHAČIČ, Kozma. Peter Končnik. Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki. 1883. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/32/1883-koncnik. [COBISS.SI-ID 41812013]
293. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), SMOLEJ, Mojca (intervjuvanec), ČOBEC, Aleksander (urednik). Poljub z jezikom : slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Jezikovni pogovori, 1. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 39237421]
294. AHAČIČ, Kozma, SMOLEJ, Mojca. Poljub z jezikom : slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes : razstava v razstavni dvorani NUK, Ljubljana, 19. 11. 2015- 30. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 39588909]
295. AHAČIČ, Kozma, SMOLEJ, Mojca. Poljub z jezikom : slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes : razstavna dvorana NUK, 19. 11. 2015- 30. 1. 2016. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2015. 1 zgibanka ([10] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 39582253]
296. AHAČIČ, Kozma, LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej. Portal Fran - nastanek in trenutno stanje. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Del 1, str. 57-66, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_1-Ahacic-Led-Per.pdf. [COBISS.SI-ID 39079213]
297. AHAČIČ, Kozma, LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej. Portal Fran - nastanek in trenutno stanje : predavanje na simpoziju Obdobja 34 "Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis", Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 20. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 39079469]
298. AHAČIČ, Kozma. Portala "Fran 3.0" ter "Slovenske slovnice in pravopisi" : predavanje v Lingvističnem krožku, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 39036461]
299. ARHAR HOLDT, Špela, et al., DOBROVOLJC, Helena (urednik, recenzent), VEROVNIK, Tina (urednik, recenzent). Pravopisna razpotja : razprave o pravopisnih vprašanjih. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 370 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-841-4, ISBN 978-961-05-0442-9. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1219/5156/1243-2, DOI: 10.3986/9789610504429. [COBISS.SI-ID 281951744]
300. WEISS, Peter. Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami (A-H). Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2015. ISBN 978-961-254-827-8. http://fran.si/195/peter-weiss-slovar-govorov-zadrecke-doline-med-gornjim-gradom-in-nazarjami. [COBISS.SI-ID 281339904]
301. AHAČIČ, Kozma, AHAČIČ, Kozma (urednik). Slovenske slovnice in pravopisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-800-1. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/. [COBISS.SI-ID 279067648]
302. AHAČIČ, Kozma. Slovenske slovnice in pravopisi : portal slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes : predstavitev novih publikacij Založbe ZRC na novinarski konferenci v Atriju ZRC, Ljubljana, 11. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 38855725]
303. JAKLIČ, Tanja (oseba, ki intervjuva). Slovenski poljub z jezikom : razstava v Nuku. Delo. [Tiskana izd.]. 19. nov. 2015, leto 57, št. 269, str. 16, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 283975936]
304. SMOLEJ, Mojca (urednik). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 2 zv. (898 str.), ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=481&LANG=slo, http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=479&LANG=slo. [COBISS.SI-ID 281920512]
305. AHAČIČ, Kozma (urednik). Spremna besedila k slovenskim slovnicam (1584-1956). Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Fran. ISBN 978-961-254-797-4. ISSN 2385-8613. http://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/pdf/Spremna-besedila-v-slovenske-slovnice-1584-1956.pdf. [COBISS.SI-ID 279067392]
306. AHAČIČ, Kozma. Spremna besedila k slovenskim slovnicam (1584-1956) : predstavitev novih publikacij Založbe ZRC na novinarski konferenci v Atriju ZRC, Ljubljana, 11. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 38854957]
307. AHAČIČ, Kozma. Tipologija slovenskih slovnic. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Del 1, str. 15-30. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 34. ISBN 978-961-237-787-8, ISBN 978-961-237-788-5. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/11/34_1-_Ahacic.pdf. [COBISS.SI-ID 39070765]
308. AHAČIČ, Kozma. Tipologija slovenskih slovnic : vabljeno plenarno predavanje na simpoziju Obdobja 34 "Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis", Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 20. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 39071021]
309. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Zakaj beseda virantovanje ne bo prišla v resni slovar : intervju z jezikoslovcem Kozmo Ahačičem. SiOL.net. 17. jul. 2015, fotogr. ISSN 1581-0658. http://www.siol.net/kultura/knjige/2015/07/kozma_ahacic_intervju.aspx. [COBISS.SI-ID 38726701]
310. ZULJAN KUMAR, Danila (urednik), DOBROVOLJC, Helena (urednik). Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze, 2015. ISBN 978-961-6311-90-8. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/05/04/12/45/58/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 279271168]


2016

311. TRUBAR, Primož, et al., AHAČIČ, Kozma (avtor dodatnega besedila, urednik). Abecednik (1550) : prevod v sodobni jezik. 1. ponatis. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum, 2016. 56 str., ilustr. Zbirka Trubar v sodobnem jeziku, zv. 1. ISBN 978-961-92432-4-4. [COBISS.SI-ID 284470272]
312. AHAČIČ, Kozma. Bohorič, Adam. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien: Böhlau, 2016. Bd. 1: a-i, str. 171-172, ilustr. ISBN 978-3-20579-673-2. http://www.boehlau-verlag.com/download/163767/978-3-205-79673-2_1_OpenAccess.pdf. [COBISS.SI-ID 39967277]
313. ISTENIČ, Walter, KUNAVER, Dušica. Demosten, moj izziv : priročnik : vaje branja za osebe z govorno-jezikovnimi motnjami. Ljubljana: Društvo Vilko Mazi, 2016. 113 str. Zbirka Demostenes. ISBN 978-961-90668-5-0. [COBISS.SI-ID 287515136]
314. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), VUKOTIČ, Jaka (intervjuvanec), ČOBEC, Aleksander (urednik). Jezični možje : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Jezikovni pogovori, 26. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 39417389]
315. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. AHAČIČ, Kozma (član uredniškega odbora 2005-2016). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1991-. ISSN 0354-0448. https://ojs.zrc-sazu.si/jz, http://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3d%22jezikoslovni+zapiski%22%27&pageSize=25&frelation=Jezikoslovni+zapiski. [COBISS.SI-ID 27991296]
316. AHAČIČ, Kozma, GLIHA KOMAC, Nataša. Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov v okviru ciljnega raziskovalnega projekta CRP V6-1647 : delovno spoznavno srečanje sodelujočih pri ciljnem raziskovalnem projektu, Ljubljana, Atrij ZRC SAZU, 28. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 41166637]
317. AHAČIČ, Kozma. Jezikovni viri za prevajalce slovenskih besedil : predavanje na 6. mednarodnem prevajalskem seminarju slovenske književnosti, Javna agencija za knjigo RS, Ljubljana, 16.- 21. 8. 2016. [COBISS.SI-ID 40141101]
318. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), RUSTJA, Božo (oseba, ki intervjuva). Kozma Ahačič : namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Ognjišče. [Tiskana izd.]. december 2016, leto 52, št. 607, str. 8-13. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 41013805]
319. AHAČIČ, Kozma. Language interest : Slovene. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga - Instituut, Universiteit. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/122-159937. [COBISS.SI-ID 40333101]
320. KLEMENČIČ, Simona, SVETINA, Peter, ŠKAMPERLE, Igor, VIDMAR, Luka. Mali in večji lažni miti o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 20. pogovorni večer Foruma za dialog med vero in kulturo, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 12. april 2016. [COBISS.SI-ID 40889389]
321. AHAČIČ, Kozma. Miklošič, Franc. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe : an initiative of the Study Platform on Interlocking Nationalisms, SPIN. [Elektronska izd.]. Amsterdam: Huizinga - Instituut, Universiteit. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21/56/object/131-158856. [COBISS.SI-ID 40332589]
322. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). O jezikoslovju tudi poljudno - z razstavo in slikanico : intervju: dr. Kozma Ahačič. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana izd.]. feb.-mar. 2016, leto 12, št. 118/119, str. 46, portret, ilustr. ISSN 1854-3359. [COBISS.SI-ID 39573549]
323. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Očitno si država želi novih Trubarjev : dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec, namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 28. okt. 2016, letn. 9, št. 44, str. 28-34, portreti. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 62490978]
324. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Portal Fran - Celovita informacija o besedi? : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Jezikovni pogovori, 27. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 40386093]
325. ERNIŠA, Aleksander. Primerjava prevoda in izvirnika kot model za določanje pomena teološkega besedja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja na primeru Trubarjevega prevoda Luthrove Hišne postile : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Erniša], 2016. 290 str. [COBISS.SI-ID 40317741]
326. AHAČIČ, Kozma, SMOLEJ, Mojca. Slovenskaja knižnaja vystavka : razstava Poljub z jezikom - slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes v okviru mednarodne znanstvene konference Slovenskij jazyk, literatura i kulʹtura v slavjanskom i evropejskom kontekste, MGU, Filologičeskij fakulʹtet, Biblioteka 1-go gumanitarnogo korpusa, Moskva, 28. 11.-28. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 62887010]
327. AHAČIČ, Kozma. Slovnice 18. stoletja na portalu Slovenske slovnice in pravopisi : 38. predavanje - 13. 10. 2016. Bilten. 2016, št. 8, str. 17-20. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 40905773]
328. AHAČIČ, Kozma. Slovnice 18. stoletja na portalu Slovenske slovnice in pravopisi : javno predavanje v Slovenskem društvu za preučevanje 18. stoletja, Mala dvorana Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 13. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 40380973]
329. AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik), ČEPAR, Metod, JELOVŠEK, Alenka, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France. SSKJ16 : priročnik za sestavljanje in vpisovanje gesel : različica 2016, 23. 12. 2016. [Ljubljana]: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2016. 108 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 40857133]
330. LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli I : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str. ISBN 978-961-254-899-5. [COBISS.SI-ID 284339456]
331. LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli II : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str. ISBN 978-961-254-900-8. [COBISS.SI-ID 284340224]


2017

332. AHAČIČ, Kozma. 500. obletnica začetka reformacije = 500th anniversary of the start of the reformation = 500 Jahre Reformation. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2017, št. 117, str. 6-7. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 42424877]
333. VINKLER, Jonatan (urednik). Beseda božja ostane na veke : študije k razstavi ob 500-letnici reformacije, Narodna in univerzitetna knjižnica, 4. april - 10. junij 2017. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica; Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6984-76-8. [COBISS.SI-ID 289382912]
334. AHAČIČ, Kozma (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, HOJNIK, Janja, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOVAČ, Polonca, KOZINA, Jani, KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, STRSOGLAVEC, Đurđa, ŽAGAR, Igor Ž., ŽAGAR, Mitja, ŽAVBI, Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid, GLIHA KOMAC, Nataša (urednik). Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov : raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Raziskovalno_porocilo_koncno_CRP-jezikovna_politika.pdf, https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 13531213]
335. AHAČIČ, Kozma, GLIHA KOMAC, Nataša. Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov : tiskovna konferenca, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 24. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42590765]
336. TROJAR, Mitja. Development of Slovenian linguistic terminology in Slovenian grammars in the 18th and 19th centuries : dissertation. Nova Gorica: [M. Trojar], 2017. 422 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3329. [COBISS.SI-ID 4961787]
337. JERMAN, Nina (oseba, ki intervjuva), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Dr. Kozma Ahačič. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Profil. http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174496926. [COBISS.SI-ID 42535469]
338. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Dr. Kozma Ahačič : jezikoslovec in literarni zgodovinar. Mladina. [Tiskana izd.]. 18. avg. 2017, [št.] 33, str. 34-39, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 296393472]
339. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), KOVAČIČ, Suzana P. (oseba, ki intervjuva). Franov jezikovni portal za vsak dan : izr. prof. dr. Kozma Ahačič. Gorenjski glas. [Tiskana izd.]. 6. jan. 2017, leto 70, št. 2, str. 19. ISSN 0352-6666. [COBISS.SI-ID 41014061]
340. AHAČIČ, Kozma. The history of linguistic thought and language use in 16th century Slovenia : predavanje, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Dunaj, 17. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 42416429]
341. AHAČIČ, Kozma, BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOZINA, Jani, KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, ŽAVBI, Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Jeziki v Sloveniji in slovenščina zunaj nje : (anketni vprašalnik). Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Anketni_vprasalnik.pdf. [COBISS.SI-ID 42644525]
342. AHAČIČ, Kozma, GLIHA KOMAC, Nataša. Jezikovna politika Republike Slovenije in njeni uporabniki : predstavitev na posvetovanju Javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, 28. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42579245]
343. AHAČIČ, Kozma, BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, MEDVEŠEK, Mojca, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, ŽAGAR, Mitja, et al. Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov. V: LIPOVŠEK, Brigita (ur.). Prispevki. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, 2017. Str. 5-7. ISBN 978-961-6370-26-4, ISBN 978-961-6370-27-1. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2018/Zbornik-posvet_o_novem_NPJP.pdf. [COBISS.SI-ID 42591021]
344. AHAČIČ, Kozma. Jezikovni viri za prevajalce slovenskih besedil : predavanje. 7. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, Maribor, 28. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 42417453]
345. AHAČIČ, Kozma. Jezikovno in književno delo slovenskih protestantskih piscev kot projekt : predavanje, simpozij Protestantska etika: naslednjih 500 let, Ljubljana,Prešernova dvorana SAZU, 17. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 42417709]
346. AHAČIČ, Kozma. Kako so uporabljali jezik v 16. stoletju in kako je nastala prva slovenska slovnica : predavanje, festival Tudi mi bi goreli, Mencingerjeva hiša, Krško, 4. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 42416685]
347. ŽIBERNA, Maja (oseba, ki intervjuva), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Kozma Ahačič. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Studio city, Ime meseca. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174467956. [COBISS.SI-ID 42536493]
348. AHAČIČ, Kozma. Kratkoslovnica : slovenska slovnica za osnovno šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-804-6. [COBISS.SI-ID 289028096]
349. AHAČIČ, Kozma. Kratkoslovnica : slovenska slovnica za osnovno šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-804-6. [COBISS.SI-ID 1113114974]
350. HORJAK, Ciril (avtor, ilustrator), HLAJ, Jasmina, LOTRIČ, Marija. Luther Trubar : reformatorja in upornika = Reformer und Rebellen. München: Goethe-Institut, cop. 2017. https://play.google.com/store/apps/details?id=si.specto.luthertrubar. [COBISS.SI-ID 42425645]
351. AHAČIČ, Kozma. Luther, Trubar, Dalmatin in sodobni knjižni jezik. V: AHAČIČ, Kozma (ur.). Raz-stavljena usta : z Luthrom v svet besed = Aufs Maul geschaut : mit Luther in die Welt der Wörter. Ljubljana: Goethe-Institut, 2017. Str. 25-30. ISBN 978-961-93740-2-3. [COBISS.SI-ID 42428461]
352. AHAČIČ, Kozma. Novi slovenski slovnici : predavanje, OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem, 11. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 41977389]
353. AHAČIČ, Kozma, SMOLEJ, Mojca. Poljub z jezikom : slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes : razstava na Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi, 22. 4.-31. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 64062562]
354. AHAČIČ, Kozma, SMOLEJ, Mojca. Poljub z jezikom : slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes : razstava v Univerzitetni galeriji Univerze v Mariboru od 9. marca 2017 do 31. marca 2017. [COBISS.SI-ID 41335853]
355. AHAČIČ, Kozma. Pridobljeno s prevodom : naš vsakdanji Fran : predavanje, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Ljubljana, 16. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 41614381]
356. AHAČIČ, Kozma (avtor, urednik), LIPOVŠEK, Frančiška, ROT GABROVEC, Veronika, RETELJ, Andreja, ŠEČEROV, Neva, PISNJAK, Mária, CAJHEN, Simona, PETEK AHAČIČ, Marjeta, LEŠNIK, Marjana. Primerjalni prikaz rabe jezikoslovnih izrazov pri pouku tujih jezikov v osnovnih in srednjih šolah : delovno gradivo za pripravljavce učnih načrtov, učbenikov in drugih učnih gradiv. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0387-9. https://www.zrss.si/pdf/primerjalni-prikaz-rabe-jezikovnih-izrazov.pdf. [COBISS.SI-ID 292980224]
357. AHAČIČ, Kozma (urednik). Raz-stavljena usta : z Luthrom v svet besed = Aufs Maul geschaut : mit Luther in die Welt der Wörter. Ljubljana: Goethe-Institut, 2017. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-93740-2-3. [COBISS.SI-ID 289513216]
358. AHAČIČ, Kozma. Razvojne dileme jezikovnega pouka slovenščine in matura : predavanje, Slovenski slavistični kongres, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 22. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 42416941]
359. GOLEC, Boris, OGRIN, Matija (urednik). Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671-1850). Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2017. Elektronske znanstvene monografije (eZMono). ISBN 978-961-254-995-4. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:oporoke/VIEW/. [COBISS.SI-ID 41237805]
360. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), SIVKA, Alenka (oseba, ki intervjuva). Slovenščina sem jaz : Kozma Ahačič, avtor dveh sodobnih slovenskih slovnic. Zarja : slovenska družinska revija. 18. apr. 2017, letn. 3, št. 16, str. 34-35. ISSN 2386-0626. [COBISS.SI-ID 41557037]
361. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), ČOBEC, Aleksander (urednik). Slovnica kot uspešnica : Radio Slovenija, 3. program : program ARS : oddaja Jezikovni pogovori, 4. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 41431597]
362. AHAČIČ, Kozma. Slovnica na kvadrat : slovenska slovnica za srednjo šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-803-9. [COBISS.SI-ID 1113115230]
363. AHAČIČ, Kozma. Slovnica na kvadrat : slovenska slovnica za srednjo šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-803-9. [COBISS.SI-ID 289028608]
364. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). "Slovnice ne moreš pisati, če do jezika nimaš nekega čustvenega odnosa" : dr. Kozma Ahačič. Zvon : kulturno - družbena revija. 2017, letn. 20, št. 2, str. 21-27, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 64021346]
365. AHAČIČ, Kozma. Spletni portal Fran in novi slovenski slovnici : predavanje, Društvo slovenskih izobražencev, Trst, 3. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 42417197]
366. TRUBAR, Primož, OŠLAK, Vinko (urednik), AHAČIČ, Kozma (urednik). Stati in obstati : Trubarjeva Pridiga o veri iz prve slovenske knjige : prevod v sodobni jezik. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-92432-9-9. [COBISS.SI-ID 290226944]
367. AHAČIČ, Kozma. Trubarjeva dela : predavanje, Mestna knjižnica Kranj, 8. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 42417965]
368. SNOJ, Marko, AHAČIČ, Kozma. Trubarjeva in Dalmatinova usta. V: AHAČIČ, Kozma (ur.). Raz-stavljena usta : z Luthrom v svet besed = Aufs Maul geschaut : mit Luther in die Welt der Wörter. Ljubljana: Goethe-Institut, 2017. Str. 45-48. ISBN 978-961-93740-2-3. [COBISS.SI-ID 42428717]
369. AHAČIČ, Kozma. Typological characteristics of Slovenian grammars from 1584 to the present = Caractéristiques typologiques des grammaires slovènes de 1584 à aujourd'hui. V: Conference handbook. Paris: Université Sorbonne Nouvelle, 2017. Str. 13-14. https://ichols14.sciencesconf.org/data/pages/Livret_ICHOLS_programme_resumes_20170822.doc. [COBISS.SI-ID 42096173]
370. AHAČIČ, Kozma. Typological characteristics of Slovenian grammars from 1584 to the present : predavanje, 14th International Conference on the History of Language Sciences, Paris, 1. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 42096429]
371. ŽMUC-KUŠAR, Jelka (oseba, ki intervjuva), ERNIŠA, Geza (intervjuvanec). V službi ljudi : spomini in razmišljanja. Moravske Toplice: Evangeličanska cerkvena občina, 2017. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-285-914-5. [COBISS.SI-ID 93210113]
372. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). "Velikokrat slišimo tarnanje, da se izgublja dvojina. Že Primož Trubar ni znal uporabljati dvojine! Skratka, jezikovna prognoza nikoli ni tako apokaliptična, kot se zdi na prvi pogled.". Mladina. [Tiskana izd.]. 18. avg. 2017, št. 33, str. 34-39, ilustr. ISSN 0350-9346. http://www.mladina.si/181469/dr-kozma-ahacic-jezikoslovec-in-literarni-zgodovinar/. [COBISS.SI-ID 529139]
373. KALIŠNIK, Grega. Zaporniki, priporniki & Co. na svobodi. Nedelo. 2. apr. 2017, letn. 23, št. 14, str. 19. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 41556013]


2018

374. AHAČIČ, Kozma. Bohorič, Adam. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, zv. 3: ble-but, str. 74-79, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi145314/. [COBISS.SI-ID 43691053]
375. AHAČIČ, Kozma (avtor razstave), KRAJNC-VREČKO, Fanika (avtor razstave). Dan Primoža Trubarja 2018 : okrogla miza, 8. junij 2018, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor. [COBISS.SI-ID 94800897]
376. AHAČIČ, Kozma. Despacito. Delo. [Tiskana izd.]. 19. sep. 2018, leto 60, št. 216, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43862829]
377. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Dr. Kozma Ahačič : "Predvsem jezik mora biti odgovoren do literature.". Koridor-križišča umetnosti. 3. apr. 2018, fotogr. ISSN 2463-9265. http://koridor-ku.si/literatura/dr-kozma-ahacic-predvsem-jezik-mora-biti-odgovoren-literature/. [COBISS.SI-ID 42851117]
378. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Jezik : moj, tvoj, naš in samo-svoj : pogovor v okviru ciklusa Dežela pridnih, Klub Mladinskega, 27. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 42812461]
379. AHAČIČ, Kozma. Kje je revolucija?. Delo. [Tiskana izd.]. 5. sep. 2018, leto 60, št. 204, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43862573]
380. AHAČIČ, Kozma. Kratkoslovnica : slovenska slovnica za osnovno šolo. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-897-8. [COBISS.SI-ID 293967360]
381. AHAČIČ, Kozma. Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat : predstavitev istoimenskih publikacij, Knjižnica Otona Župančiča, 22. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42811949]
382. AHAČIČ, Kozma. Language interest. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.), BAAL, Anne Hilde van (ur.), ROCK, Jan (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. Vol. 2, str. 1365-1366. ISBN 978-94-6298-118-8, ISBN 978-94-6298-108-9, ISBN 978-94-6298-109-6. [COBISS.SI-ID 43043629]
383. AHAČIČ, Kozma. Ležalnik na plaži. Delo. [Tiskana izd.]. 7. mar. 2018, leto 60, št. 54, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42817837]
384. AHAČIČ, Kozma. Miklošič, Franc. V: LEERSSEN, Joseph Theodoor (ur.), BAAL, Anne Hilde van (ur.), ROCK, Jan (ur.). Encyclopedia of romantic nationalism in Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. Vol. 1, str. 440-441. ISBN 978-94-6298-118-8, ISBN 978-94-6298-108-9, ISBN 978-94-6298-109-6. [COBISS.SI-ID 42887725]
385. AHAČIČ, Kozma. Mimobežnost. Delo. [Tiskana izd.]. 4. apr. 2018, leto 60, št. 77, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42914093]
386. AHAČIČ, Kozma. Misliti Frankensteina. Delo. [Tiskana izd.]. 5. dec. 2018, leto 60, št. 280, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44633901]
387. AHAČIČ, Kozma. Nekdo drug. Delo. [Tiskana izd.]. 20. jun. 2018, leto 60, št. 140, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43440685]
388. AHAČIČ, Kozma. Noč v Opladnu. Delo. [Tiskana izd.]. 9. maj 2018, leto 60, št. 104, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43407661]
389. ARHAR HOLDT, Špela, AHAČIČ, Kozma, KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, KREK, Simon, STABEJ, Marko, ŽAUCER, Rok, DOBROVOLJC, Helena, GORJANC, Vojko, GANTAR, Polona. Nova slovnica : kje smo in kam gremo. V: ARHAR HOLDT, Špela (ur.), et al. Slovnične raziskave za jezikovni opis. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2018. Letn. 6, št. 2, str. 1-32. Slovenščina 2.0, Tematska številka, Letn. 6 (2018), št. 2. ISBN 978-961-93594-6-4. https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/8077/8511, DOI: 10.4312/slo2.0.2018.2.1-32. [COBISS.SI-ID 69561186]
financer: ARRS, Projekti, J6-8256, SI, Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode
390. AHAČIČ, Kozma. Novi slovenski slovnici za osnovno in srednjo šolo : predavanje, Lingvistični krožek, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 26. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42783789]
391. AHAČIČ, Kozma. Obvozne strategije. Delo. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2018, leto 60, št. 66, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42901293]
392. AHAČIČ, Kozma. Od sekund do večnosti. Delo. [Tiskana izd.]. 24. jan. 2018, leto 60, št. 19, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42534189]
393. AHAČIČ, Kozma. Picko, Packo, prosim, oprostita!. Delo. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2018, leto 60, št. 240, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44635181]
394. AHAČIČ, Kozma. Podpis moža s posušeno roko. Delo. [Tiskana izd.]. 21. nov. 2018, leto 60, št. 268, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44634413]
395. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Pogovor z dr. Kozmo Ahačičem : v sklopu Škrabčevega leta in kot preddogodek festivala Mesto knjige, samostanska dvorana Kostanjevica nad Novo Gorico, 12. mar. 2018. [COBISS.SI-ID 42785069]
396. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). "Pozorni moramo biti, da otrok v času šolanja ne odnavdušimo.". Besedoholik : slovenističnih študentov cajtng. 2017/2018, št. 7, str. 28-29, fotogr. ISSN 2670-482X. https://revijabesedoholik.files.wordpress.com/2019/04/besedoholik-2017-2018.pdf. [COBISS.SI-ID 304387840]
397. AHAČIČ, Kozma. Predsednik vlade - volkodlak. Delo. [Tiskana izd.]. 23. maj 2018, leto 60, št. 116, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43408429]
398. AHAČIČ, Kozma. Pridi ven! Deževalo bo. Delo. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2018, leto 60, št. 228, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43863085]
399. AHAČIČ, Kozma. Primus. Delo. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2018, leto 60, št. 128, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43440429]
400. AHAČIČ, Kozma. Recikliranje okusa. Delo. [Tiskana izd.]. 18. apr. 2018, leto 60, št. 89, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43407149]
401. AHAČIČ, Kozma. Satiejev piščanec. Delo. [Tiskana izd.]. 19. dec. 2018, leto 60, št. 292, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44633645]
402. AHAČIČ, Kozma. Skrivnost dresa številka 24. Delo. [Tiskana izd.]. 7. feb. 2018, leto 60, št. 31, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42901037]
403. AHAČIČ, Kozma, POZNANOVIČ, Mojca, KRANJC, Simona. Slovenščina (in drugi jeziki) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. V: GLIHA KOMAC, Nataša (ur.), et al. Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. 1. e-izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša: Založba ZRC, 2018. Str. 48-52. ISBN 978-961-05-0089-6. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/pravne_podlage.pdf. [COBISS.SI-ID 43108397]
404. AHAČIČ, Kozma. Slovnica na kvadrat : slovenska slovnica za srednjo šolo. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-898-5. [COBISS.SI-ID 293967616]
405. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Slovnica, slovar in splet. [Ljubljana: Center for Knowledge Transfer, Jozef Stefan Institute], 2018. Serija predavanj Znanost na cesti. http://videolectures.net/znanostnacesti_ahacic_slovar_in_splet/. [COBISS.SI-ID 42811693]
406. AHAČIČ, Kozma. Srečno novo leto!. Delo. [Tiskana izd.]. 18. jul. 2018, leto 60, št. 163, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43441965]
407. PERENIČ, Urška (urednik, avtor dodatnega besedila, recenzent), BJELČEVIČ, Aleksander (urednik, recenzent). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 321 str., ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37. ISBN 978-961-06-0128-9. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-37-starejsi-mediji-slovenske-knjizevnosti/. [COBISS.SI-ID 297044992]
408. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). "Šokiralo me je, da sem premagal velikega Zmaja". Delo. [Tiskana izd.]. 5. jan. 2018, leto 60, št. 3, str. 4, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 42462509]
409. AHAČIČ, Kozma. Temna stran jezika. Delo. [Tiskana izd.]. 4. jul. 2018, leto 60, št. 151, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 43441709]
410. GIESEMANN, Gerhard, DOLGAN, Marjan (urednik), VIDMAR, Luka (urednik). Teologija reformatorja Primoža Trubarja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 441 str., faks. Apes academicae, 2. ISBN 978-961-05-0143-5. ISSN 2536-2747. [COBISS.SI-ID 297699840]
411. POZNANOVIČ, Mojca, CESTNIK, Mojca, ČUDEN, Milena, GOMIVNIK THUMA, Vida, HONZAK, Mojca, KRIŽAJ, Martina, ROSC-LESKOVEC, Darinka, ŽVEGLIČ, Marica, AHAČIČ, Kozma. Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Posodobljena izd. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018. ISBN 978-961-03-0412-8. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf. [COBISS.SI-ID 295159552]
412. AHAČIČ, Kozma. Vrnitev mame steklenih pajkov?. Delo. [Tiskana izd.]. 7. nov. 2018, leto 60, št. 256, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44634669]
413. BIZJAK KONČAR, Aleksandra (urednik), DOBROVOLJC, Helena (urednik). Zbornik prispevkov s simpozija 2017. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018. ISBN 978-961-7025-08-8. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/11/29/16/56/02/Skrabcevi_dnevi_10_11k18.pdf. [COBISS.SI-ID 297510144]
414. KRAKAR-VOGEL, Boža. Zlati všeček za slovenščino : prvo vseslovensko tekmovanje iz praktičnega znanja slovenščine : dogodek izvedlo Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 14. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 69337698]
415. KUHAR, Roman (intervjuvanec), STABEJ, Marko (intervjuvanec), ŠRIBAR, Renata (intervjuvanec), PERGER, Nina (intervjuvanec), SAMIDE, Irena (intervjuvanec), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), MURŠIČ, Rajko (intervjuvanec). Ženski spol : oddaja Preverjeno, POP TV, 19. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 35661149]


2019

416. AHAČIČ, Kozma. Ali slišim : "En procent"?. Delo. [Tiskana izd.]. 10. apr. 2019, leto 61, št. 83, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44631341]
417. AHAČIČ, Kozma. Comment mal traduire une grammaire. V: FOURNIER, Jean-Marie (ur.). Grammaticalia : hommage à Bernard Colombat. Lyon: ENS Éditions, 2019. Str. 175-181. Langages (Fontenay-aux-Roses). ISBN 979-10-362-0085-4. ISSN 1285-6096. [COBISS.SI-ID 44561197]
418. AHAČIČ, Kozma. Draga dijakinja, dragi dijak, spoštovani starši!. V: GOMBOC, Mateja. Slovenščina : po korakih do odličnega znanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Str. 4-5. ISBN 978-961-01-5060-2. [COBISS.SI-ID 45822509]
419. AHAČIČ, Kozma. Društvo sovražnikov slovenščine. Delo. [Tiskana izd.]. 24. jul. 2019, leto 61, št. 168, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45060909]
420. AHAČIČ, Kozma. EU je stranka. Delo. [Tiskana izd.]. 30. jan. 2019, leto 61, št. 24, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44632365]
421. AHAČIČ, Kozma. Govor jeznega kanclerja. Delo. [Tiskana izd.]. 13. feb. 2019, leto 61, št. 35, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44632109]
422. AHAČIČ, Kozma. Izbris slovenske književnosti?. Delo. [Tiskana izd.]. 24. apr. 2019, leto 61, št. 94, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44631085]
423. AHAČIČ, Kozma. Izključitev defenzivnega vezista. Delo. [Tiskana izd.]. 16. jan. 2019, leto 61, št. 12, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44633389]
424. GOMBOC, Mateja, AHAČIČ, Kozma. Jezik v času. V: GOMBOC, Mateja. Slovenščina : po korakih do odličnega znanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Str. 234-265, ilustr. ISBN 978-961-01-5060-2. [COBISS.SI-ID 45822253]
425. AHAČIČ, Kozma. Jezik, ki "nima slovnice". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. jun. 2019, letn. 68, št. 22, str. 23, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 44924461]
426. AHAČIČ, Kozma. Jokajoči kamnolom. Delo. [Tiskana izd.]. 4. sep. 2019, leto 61, št. 203, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45052973]
427. AHAČIČ, Kozma. Kako in kdaj je nastal slovenski jezik. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 12. maj 2019, letn. 68, št. 19, str. 23, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 44908077]
428. AHAČIČ, Kozma. Kandelaber. Delo. [Tiskana izd.]. 26. jun. 2019, leto 61, št. 144, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44901421]
429. AHAČIČ, Kozma. Ki je, ki ni. Delo. [Tiskana izd.]. 16. okt. 2019, leto 61, št. 239, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45807149]
430. AHAČIČ, Kozma (urednik), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednik), JELOVŠEK, Alenka (urednik). Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Različica 1.0. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 1 spletni vir. Zbirka Fran. ISBN 978-961-05-0472-6. https://fran.si/korpus16/. [COBISS.SI-ID 26303491]
431. AHAČIČ, Kozma. Mali, mali plašček. Delo. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2019, leto 61, št. 285, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45910061]
432. AHAČIČ, Kozma. Maturitetne ribice. Delo. [Tiskana izd.]. 21. avg. 2019, leto 61, št. 191, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45060653]
433. AHAČIČ, Kozma. Miserere. Delo. [Tiskana izd.]. 2. okt. 2019, leto 61, št. 227, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45806893]
434. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), VIDMAR, Luka (intervjuvanec), DOLINŠEK, Rajko (intervjuvanec), ZALAR, Bojan (intervjuvanec). Moje mnenje : pozabljeni Hipokrat : oddaja Moje mnenje, 2. program, RTV Slovenija, 11. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 44924973]
435. AHAČIČ, Kozma. Motnja na morski gladini. Delo. [Tiskana izd.]. 18. sep. 2019, leto 61, št. 215, str. 5, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45806637]
436. AHAČIČ, Kozma. "Ni nam treba se dokazovat". Delo. [Tiskana izd.]. 27. feb. 2019, leto 61, št. 47, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44631853]
437. AHAČIČ, Kozma. Nimate časa za znanje? : Vstopite!. Delo. [Tiskana izd.]. 12. jun. 2019, leto 61, št. 133, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44901677]
438. AHAČIČ, Kozma. Nosilka luči. Delo. [Tiskana izd.]. 27. nov. 2019, leto 61, št. 273, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45911853]
439. AHAČIČ, Kozma. Obvozne strategije. V: PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.), POMPE, Gregor (ur.). Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2019. Str. 107-108. ISBN 978-961-06-0197-5. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/171/267/4338-1. [COBISS.SI-ID 45315117]
440. AHAČIČ, Kozma. Prihodnost jezikovnega pouka slovenščine : učni načrt in slovnica. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in njegovi sosedje. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019. Str. 418-421. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 29. ISBN 978-961-6715-29-4. ISSN 1408-3043. https://zdsds.si/tiskovina/1911/. [COBISS.SI-ID 45207597]
441. AHAČIČ, Kozma. Prvi v vrsti. Delo. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2019, leto 61, št. 156, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44901165]
442. AHAČIČ, Kozma. Reformacija kot obdobje nastanka slovenskega knjižnega jezika in prikaz nastajajočega jezika v slovarju. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja [in] Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine : zbornik povzetkov. [Maribor]: Filozofska fakulteta [etc.], 2019. Str. [7]. [COBISS.SI-ID 45313837]
443. AHAČIČ, Kozma. Sarajevo kot znanstvena hipoteza. Delo. [Tiskana izd.]. 27. mar. 2019, leto 61, št. 71, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45060397]
444. NOVAK, Luka (oseba, ki intervjuva, scenarist), SMEJ NOVAK, Valentina (scenarist). Slavoj Žižek: Jezik, ideologija, Slovenci. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (7 min, 17 sek)), barve, zvok. 50 knjig, ki so nas napisale. https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174609203. [COBISS.SI-ID 45053229]
445. AHAČIČ, Kozma, ATELŠEK, Simon, DOBROVOLJC, Helena, FAJFAR, Tanja, FURLAN, Metka, GLIHA KOMAC, Nataša, GOSTENČNIK, Januška, JEMEC TOMAZIN, Mateja, JAKOP, Tjaša, JEŽOVNIK, Janoš, KENDA-JEŽ, Karmen, KERN, Boris, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, LEGAN RAVNIKAR, Andreja (avtor dodatnega besedila), MIRTIČ, Tanja, ŠKOFIC, Jožica, TORKAR, Silvo, TROJAR, Mitja, ŽAGAR KARER, Mojca. Slovenska jezikovna politika in obstoječi sistemi. V: Javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko. Ministrstvo za kulturo, 10. januar 2019 : prispevki. Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, 2019. Str. 14-22. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2019/Zbornik_-_posvet_o_novem_NPJP__2019_.pdf. [COBISS.SI-ID 44330285]
446. GOMBOC, Mateja. Slovenščina : po korakih do odličnega znanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5060-2. [COBISS.SI-ID 302369024]
447. AHAČIČ, Kozma. Slovenščina v srednjem veku. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 19. maj 2019, letn. 68, št. 20, str. 23, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 44953133]
448. AHAČIČ, Kozma. Strah, pogum in pouk slovenščine. Delo. [Tiskana izd.]. 13. mar. 2019, leto 61, št. 59, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44631597]
449. AHAČIČ, Kozma. Tisto. Delo. [Tiskana izd.]. 7. avg. 2019, leto 61, št. 180, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45052717]
450. AHAČIČ, Kozma. Vonj po slovenščini. Delo. [Tiskana izd.]. 15. maj. 2019, leto 61, št. 109, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44901933]
451. AHAČIČ, Kozma. Vsem Slovencem za vse čase. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. maj 2019, letn. 68, št. 21, str. 23, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 44953389]
452. LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. 1. e-izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2019. ISBN 978-961-05-0238-8. http://hdl.handle.net/11686/41748. [COBISS.SI-ID 302741504]


2020

453. AHAČIČ, Kozma. Adam Bohorič : prispevek na simpoziju PHILOSLAVICA 2020, 8. Simpozij mladih slavistov pod naslovno temo Zgodnji novi vek in njegova dediščina v slovanskem prostoru., srečanje prek videopovezave ZOOM, 4. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 55090435]
454. AHAČIČ, Kozma, ROŽMAN, Helena (urednik). Adam Bohorič : Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici = Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura : 1584 : Mestni muzej Krško, 20. 10. - 3. 12. 2020. Krško: Kulturni dom, enota Mestni muzej, 2020. [7] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56514819]
455. AHAČIČ, Kozma. Avtoriteta v času virtualne norosti. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 28. nov. 2020, letn. 75 [i. e. 76], št. 276, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 49412099]
456. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Dr. Kozma Ahačič : intervju. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 26. sep. 2020, leto 70, št. 223, ilustr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 83388419]
457. KNEP, Milan. Eseji o križu. 2. izd. Ljubljana: KUD Logos, 2020. 157 str. Knjižna zbirka Collectanea, 10. ISBN 978-961-7096-40-8. [COBISS.SI-ID 18568451]
458. KNEP, Milan. Eseji o križu. Ljubljana: KUD Logos, 2020. 157 str. Knjižna zbirka Collectanea, 10. ISBN 978-961-7096-01-9. [COBISS.SI-ID 302828288]
459. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Iz slovenščine je naredil hit : dr. Kozma Ahačič. Naša žena, Ženska : slovenska ženska in družinska revija. sep. 2020, št. 9, str. 22-24, fotogr. ISSN 2670-5583. [COBISS.SI-ID 83186947]
460. LOTRIČ KOMAC, Tatjana (diskutant), GODEC SORŠAK, Lara (diskutant), ROŽMAN IVANČIČ, Nejc (diskutant), ULČNIK, Natalija (diskutant), AHAČIČ, Kozma (diskutant). Jezikovni pouk slovenščine po šolski vertikali : okrogla miza v okviru Slovenskega slavističnega kongresa 2020, Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru, svetovni splet, 9. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 36577539]
461. AHAČIČ, Kozma. Kako postati znan, pomemben, zanimiv? Takole. V: VUKOTIČ, Jaka, GOMBAČ, Žiga. Znamenitni : imenitne zgodbe znamenitih osebnosti v stripu. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. Str. 68-70, ilustr. ISBN 978-961-292-037-1. [COBISS.SI-ID 49408003]
462. AHAČIČ, Kozma. Kdaj in kje se je zares začela knjižna slovenščina?. Alternator : misliti znanost. 20. feb. 2020, št. 2, ilustr. ISSN 2712-3510. https://www.alternator.science/sl/krajse/kdaj-in-kje-se-je-zares-zacela-knjizna-slovenscina?fbclid=IwAR1-t3BQlU5lhy3Zk6kbrXnmw6b6q4OmwvUwuBdUHCJlCKaSoyi_EIRkI0s, DOI: 10.3986/alternator.2020.024. [COBISS.SI-ID 45997101]
463. AHAČIČ, Kozma. Kdaj naj se ustavimo? : o nadgrajevanju jezikovne snovi pri pouku slovenščine po šolski vertikali. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru : [Slovenski slavistični kongres, Gradec/Graz in Maribor, 1.-3. oktober, 8.-9. oktober 2020]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2020. Str. 445-446. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 30. ISBN 978-961-6715-34-8. ISSN 1408-3043. https://zdsds.si/tiskovina/2695/. [COBISS.SI-ID 38714371]
464. Književni jezik. AHAČIČ, Kozma (glavni urednik 2020). [Tiskana izd.]. Sarajevo: Institut za jezik i književnost, 1972-. ISSN 0350-3496. http://www.izj.unsa.ba/knjizevni-jezik, http://www.izj.unsa.ba/knjizevni-jezik/arhiva. [COBISS.SI-ID 7770626]
465. AHAČIČ, Kozma. Koraki, samo koraki. Delo. [Tiskana izd.]. 28. sep. 2020, leto 62, št. 224, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 83185411]
466. AHAČIČ, Kozma. Kozmologija : eseji 2018-2020. Novo mesto: Goga, 2020. 197 str. ISBN 978-961-277-248-2. [COBISS.SI-ID 98117377]
467. ŠTRAVS, Smilja. Mož, ki je slovenskemu jeziku dal status in prestiž. Finance manager. 7. feb. 2020, št. 26, str. 38-43, fotogr. ISSN 2670-6989. [COBISS.SI-ID 46015533]
468. AHAČIČ, Kozma. Novo upanje. Delo. [Tiskana izd.]. 23. nov. 2020, leto 62, št. 271, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82999299]
469. AHAČIČ, Kozma. Predstavitev vseh novosti na Frančku : prispevek na 4. izobraževalno-evalvacijskem srečanju za učitelje sodelujočih VIZ pri projektu "Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika", srečanje prek videopovezave ZOOM, 21. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42401027]
470. AHAČIČ, Kozma. Pregled nalog za sodelujoče VIZ v letu 2021 : prispevek na 4. izobraževalno-evalvacijskem srečanju za učitelje sodelujočih VIZ pri projektu "Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika", srečanje prek videopovezave ZOOM, 21. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42401283]
471. AHAČIČ, Kozma. Prek poljan. Delo. [Tiskana izd.]. 3. feb. 2020, leto 62, št. 27, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45909805]
472. BULATOVIĆ, Katarina (oseba, ki intervjuva). Prispevek v Demokraciji z naslovom Presežki 5 ni satira. Oštro. 28. dec. 2020. ISSN 2670-7594. https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/prispevek-z-naslovom-presezki-5-v-demokraciji-ni-satira. [COBISS.SI-ID 45743107]
473. AHAČIČ, Kozma. Razširitev področja hrupa. Delo. [Tiskana izd.]. 30. mar. 2020, leto 62, št. 74, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 83186435]
474. TOMAŽIČ, Neža. Razumljivost in razumevanje besedil ter svetopisemska govorica : analiza na podlagi pastirskih pisem slovenskih škofov za postni čas med leti 2010 in 2020 : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Tomažič], 2020. VI, 48, XXXV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=120613. [COBISS.SI-ID 31326979]
475. AHAČIČ, Kozma. Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 16. stoletju v številkah. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jan./mar. 2020, letn. 68, št. 1, str. 3-19, tabele, graf. prikazi. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 46022445]
financer: ARRS, Programi, P6-0038, SI, Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju
476. AHAČIČ, Kozma. Reformacija kot obdobje nastanka slovenskega knjižnega jezika in prikaz nastajajočega jezika v slovarju. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine ; Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja ; Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Maribor: Univerzitetna založba: = University Press, 2020. Str. 251-262. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 135. ISBN 978-961-286-365-4. [COBISS.SI-ID 25234179]
477. BRATOŠ, Žiga, GORENC, Boštjan, VUKOTIČ, Jaka, AHAČIČ, Kozma. Reformatorji v stripu : oddaja Svet kulture, Radio Slovenija, 3. program, program ARS, 8. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 42392579]
478. VUKOTIČ, Jaka (ilustrator), GORENC, Boštjan. Reformatorji v stripu ali Kako smo Slovenci dobili prvo res dooooolgo knjigo (in eno krajšo, ki je opisala, kako pišemo). Bevke: Škrateljc, 2020. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-94539-9-5. [COBISS.SI-ID 29872131]
nagrada: Zlata hruška, 2021
479. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). "S kritiko jezika mladih uničujemo slovenski jezik!". Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2020, leto 76, št. 46, str. 2, fotogr. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 46001453]
480. GOMBOC, Mateja. Slovenščina : po korakih do odličnega znanja. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5060-2. [COBISS.SI-ID 32726531]
481. AHAČIČ, Kozma, ČEPAR, Metod, JELOVŠEK, Alenka, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France, TRIVUNOVIĆ, Eva, AHAČIČ, Kozma (urednik). SSKJ16 : priročnik za sestavljanje in vpisovanje gesel : [različica 2020]. [Ljubljana]: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2020. 119 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 81488387]
482. AHAČIČ, Kozma. Tisoč nožev. Delo. [Tiskana izd.]. 8. jun. 2020, leto 62, št. 130, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 83186179]
483. AHAČIČ, Kozma. "V zrak boste namreč govorili" : pridiganje med razumljivostjo in neustrašnostjo. Oznanjevalec. 2019/2020, leto a, št. 2, str. 103-107. ISSN 1408-9718. [COBISS.SI-ID 45995053]
484. AHAČIČ, Kozma. Vejice na dopustu. Delo. [Tiskana izd.]. 3. avg. 2020, leto 62, št. 177, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 83185923]
485. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Vrtec mora starše poslušati, razumeti, ne pa ubogati. Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih. nov.-dec. 2020, letn. 22, št. 6, str. 10-11, portret. ISSN 1580-6065. [COBISS.SI-ID 57461251]
486. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Za prihodnost slovenščine se ne bojim : intervju z dr. Kozmo Ahačičem. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. feb. 2020, letn. 25, št. 1, str. 21-22, fotogr. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 45995309]
487. AHAČIČ, Kozma, ŠKOFIC, Jožica, GLIHA KOMAC, Nataša, GOSTENČNIK, Januška, JEŽOVNIK, Janoš, KENDA-JEŽ, Karmen, ŠEKLI, Matej, ZULJAN KUMAR, Danila. Zakaj je nadiško narečje v Italiji slovensko narečje : strokovno mnenje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2020, 26, [št.] 1, str. 219-223. ISSN 0354-0448. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/8571/7855, DOI: 10.3986/Jz.26.1.15. [COBISS.SI-ID 12819971]
488. JEŽOVNIK, Janoš, AHAČIČ, Kozma. Zgodovina besed : nastanek razdelka in uporaba v šoli : prispevek na 4. izobraževalno-evalvacijskem srečanju za učitelje sodelujočih VIZ pri projektu "Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika", srečanje prek videopovezave ZOOM, 21. nov. 2020. [COBISS.SI-ID 42410243]
489. LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada. Zgodovina historične misli. 3. izd., 1. e-izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-05-0439-9. https://www.biblos.si/isbn/9789610504399, DOI: 10.3986/9789610504399. [COBISS.SI-ID 15416067]
490. BAVCON, Jože, POTOČNIK, Vika, AHAČIČ, Kozma, LUKIČ-ZLOBEC, Štefanija. Znani Ljubljančani o dopustu v času koronavirusa. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. Jul. 2020, letn. 25, št. 6, str. 29. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 44959235]


2021

491. AHAČIČ, Kozma. 16. stoletje in jezikovni pouk slovenščine. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik med slovanskimi jeziki : [Slovenski slavistični kongres, Monošter/Szentgotthárd in Moravske Toplice, 30. september - 2. oktober 2021]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2021. Str. 231-242, tabele. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 31. ISBN 978-961-6715-39-3. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 81488643]
492. AHAČIČ, Kozma. 16. stoletje in jezikovni pouk slovenščine : prispevek na Slovenski slavistični kongres 2021, Slovenski jezik med slovanskimi jeziki, Monošter, 30. sep. 2021. [COBISS.SI-ID 90035203]
493. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist), JESENŠEK, Marko (intervjuvanec), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), GOLEC, Boris (intervjuvanec), SEDAR, Klaudija (intervjuvanec). 500 let rojstva Adama Bohoriča. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (23 min)). (Ne)znana poglavja iz slovenske zgodovine, 1/4. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174818865?s=tv. [COBISS.SI-ID 86593027]
494. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist), JESENŠEK, Marko (intervjuvanec), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), GOLEC, Boris (intervjuvanec), SEDAR, Klaudija (intervjuvanec). 500 let rojstva Adama Bohoriča : izobraževalno-dokumentarni film iz serije (Ne)znana poglavja slovenske zgodovine, RTV SLO1, 3. 11. 2021. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174818851?s=tv. [COBISS.SI-ID 87380227]
495. Adam Bohorič : Proste zimske urice o latinskokranjski slovnici = Arcticae horulae succisivae de Latinocarniolana literatura, 1584 : Mestni muzej Krško, 25. 2.-21. 3. 2021. Krško: Kulturni dom; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (12 min, 3 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=CiBioXejJ5w. [COBISS.SI-ID 63365379]
496. AHAČIČ, Kozma. Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Sebastijan Krelj in bohoričica. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Novi pogledi na Adama Bohoriča : program simpozija in povzetki referatov : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Velika dvorana Novi trg 3, Ljubljana 27. oktober 2021. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 6-7. ISBN 978-961-268-080-0. [COBISS.SI-ID 83822339]
497. PERDIH, Andrej, AHAČIČ, Kozma, JEŽOVNIK, Janoš, RACE, Duša. Building an educational language portal using existing dictionary data. Jazykovedný časopis, SLOVKO 2021, 11th international conference NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity, 13-15 October 2021, Bratislava. 2021, roč. 72, č. 2, str. 568-578, ilustr. ISSN 0021-5597. https://korpus.sk/attachments/slovko/Jazykovedny-casopis-2021-no2-SLOVKO.pdf, DOI: 10.2478/jazcas-2021-0052. [COBISS.SI-ID 83602179]
498. AHAČIČ, Kozma, ATELŠEK, Simon, ERJAVEC, Tomaž, HOLOZAN, Peter, JAKOB, Nataša, JEMEC TOMAZIN, Mateja, JEŽOVNIK, Janoš, LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej, ROMIH, Miro, TROJAR, Mitja. Corpus of Slovenian school texts. Ljubljana: ZRC SAZU, 2021. CLARIN.SI data & tools. http://hdl.handle.net/11356/1413. [COBISS.SI-ID 69261315]
499. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Dr. Kozma Ahačič : "Trudimo se spopadati z izzivi, ki jih mladim in učiteljem prinaša nova jezikovna situacija". Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 7. okt. 2021, leto 26, št. 40, str. 20-24, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 82085123]
500. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Dr. Kozma Ahačič o jeziku epidemije in o tem, zakaj ga ne razumemo : intervju, N1 studio, Ljubljana, 19. nov. 2021. [COBISS.SI-ID 88498947]
501. JELOVŠEK, Alenka (urednik, redaktor prevoda). Gorske bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki : znanstvenokritična izdaja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 319 str., ilustr., tabele, faks. Dela starejšega slovenskega slovstva, knj. 2, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 284. ISBN 978-961-05-0540-2. ISSN 2463-8773, ISSN 2232-321X. [COBISS.SI-ID 51739651]
502. AHAČIČ, Kozma. Gorske bukve med slovenskim knjižnim jezikom in rokopisnimi zapisi govorjenega jezika 16. stoletja. V: JELOVŠEK, Alenka (ur.). Gorske bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki : znanstvenokritična izdaja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. Str. 7-10. Dela starejšega slovenskega slovstva, knj. 2, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 284. ISBN 978-961-05-0540-2. ISSN 2463-8773, ISSN 2232-321X. [COBISS.SI-ID 56924675]
503. VOLK, Pavel (oseba, ki intervjuva), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), MELINC MLEKUŽ, Maja (intervjuvanec), VRBINC, Miha (intervjuvanec). Inovativni pristopi k približevanju slovenskega jezika mladim. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod; Trst: RAI, Radio Trst A; Celovec: ORF, Landesstudios Kärnten, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 3 sek)). Ars humana. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174824522?s=radio. [COBISS.SI-ID 86803203]
504. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Intervju : dr. Kozma Ahačič. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana izd.]. nov./dec. 2021, leto 17, št. 163, str. 32-33, portret. ISSN 1854-3359. https://www.bukla.si/revija-bukla/intervju-kozma-ahacic.html. [COBISS.SI-ID 88499971]
505. JERMAN, Nina (avtor, oseba, ki intervjuva), MERŠE, Majda (intervjuvanec), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (intervjuvanec), VINKLER, Jonatan (intervjuvanec), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Jezik reformacije. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (50 min, 59 sek)). Panoptikum. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174818865?s=tv. [COBISS.SI-ID 86591747]
506. AHAČIČ, Kozma. Jezik v epidemiji. Mladina. [Tiskana izd.]. 12. nov. 2021, posebna št., str. 68-72, fotogr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 86589699]
507. JEZERNIK, Božidar (intervjuvanec), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), GRUŠOVNIK, Tomaž (intervjuvanec). Kaj je aktivno državljanstvo in zakaj ga vlada noče? : pogovor v oddaji Studio City, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, dne 22. mar. 2021. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174762900?s=tv. [COBISS.SI-ID 57088259]
508. ČOBEC, Aleksander (oseba, ki intervjuva), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), JEŽOVNIK, Janoš (intervjuvanec), LEDINEK, Nina (intervjuvanec). Kaj v slovarju išče prvošolec?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (17 min, 52 sek)). Jezikovni pogovori. https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174807089. [COBISS.SI-ID 79835651]
509. AHAČIČ, Kozma. Kako lahko matura vpliva na jezikovno znanje in jezikovno samozavest : komentarji letošnjih jezikovnih maturitetnih pol z vidika splošnega jezikovnega načrtovanja : predavanje na seminarju Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi podatkov eksternih preverjanj znanja I: Slovenščina na maturi, pouk, ocenjevanje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana - seminar je potekal prek videopovezave, 25. nov. 2021. [COBISS.SI-ID 88500483]
510. AHAČIČ, Kozma. Kako odkriti "neznano" knjigo. Delo. [Tiskana izd.]. 16. sep. 2021, leto 63, št. 215, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82447619]
511. TRUBAR, Primož, OŠLAK, Vinko (avtor dodatnega besedila, urednik), HLASTAN, Benjamin (avtor dodatnega besedila, urednik), HUNNICUTT, Todd (urednik). Der Katechismus (1550) : in deutscher Sprache. Kranj: Združenje Trubarjev forum, 2021. 185 str., ilustr., note. ISBN 978-961-95376-0-2. [COBISS.SI-ID 62715395]
512. AHAČIČ, Kozma. Ko dežujejo mačke in psi. Delo. [Tiskana izd.]. 24. jun. 2021, leto 63, št. 144, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82623235]
513. AHAČIČ, Kozma. Konec. Delo. [Tiskana izd.]. 27. maj 2021, leto 63, št. 120, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82623747]
514. AHAČIČ, Kozma. Koseski, Bleiweis, Prešeren. V: STANONIK, Marija (ur.), et al. Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 243-253, 360-361, 374-375, ilustr. ISBN 978-961-268-078-7. [COBISS.SI-ID 75598595]
515. GOLJA, Marko (avtor, oseba, ki intervjuva), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Kozma Ahačič: Stati inu obstati. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (29 min, 2 sek)). Izšlo je. https://ars.rtvslo.si/2021/12/izslo-je-312/. [COBISS.SI-ID 92395011]
516. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Mednarodni dan maternih jezikov letos spodbuja večjezičnost : oddaja Dogodki in odmevi, Radio Slovenija, Radio Prvi, Ljubljana, 21. feb. 2021. [COBISS.SI-ID 53295107]
517. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 4 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-292-082-1. [COBISS.SI-ID 71897859]
518. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 4 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-292-081-4. [COBISS.SI-ID 72746755]
519. ČOBEC, Aleksander (oseba, ki intervjuva), RATH, Alexander (intervjuvanec), AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec), SMOLEJ, Mojca (intervjuvanec). Najdeno pionirsko delo dr. Brede Pogorelec. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (17 min, 45 sek)). Jezikovni pogovori. https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174769879. [COBISS.SI-ID 63369731]
520. AHAČIČ, Kozma. Napaka št. 2020. Delo. [Tiskana izd.]. 19. avg. 2021, leto 63, št. 191, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82448899]
521. AHAČIČ, Kozma. O poteku in načelih izdaje tipkopisa doktorske disertacije. V: RATH, Alexander (ur.), et al. Veznik v slovenščini : jezikoslovni spisi III. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. Str. 17-22. Zbirka Lingua Slovenica, Fontes, 3. ISBN 978-961-05-0528-0. ISSN 2232-3406. [COBISS.SI-ID 63365123]
522. AHAČIČ, Kozma. Občínstvo -a : samostalnik srednjega spola SSKJ2. Delo. [Tiskana izd.]. 15. maj 2021, leto 63, št. 110, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82624515]
523. AHAČIČ, Kozma. Obvodna zverca. Prisekančki. In volkci. Delo. [Tiskana izd.]. 7. jan. 2021, leto 63, št. 4, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 83815427]
524. AHAČIČ, Kozma. Pismo iz davnine. Delo. [Tiskana izd.]. 22. jul. 2021, leto 63, št. 167, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82449155]
525. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Pogovor s Kozmo Ahačičem : večer v organizaciji Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm, Narodni dom, Trst, 10. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 92395523]
526. AHAČIČ, Kozma. Portal Franček kot orientacijska točka za pouk slovničnih vsebin pri slovenščini : spletno predavanje - Spletinar Založbe Rokus Klett, Ljubljana, 23. nov. 2021. [COBISS.SI-ID 88970243]
527. AHAČIČ, Kozma. Portal Franček kot učno orodje in leksikografski izziv. V: ULČNIK, Natalija (ur.). Znanstvena in strokovna konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine : zbornik povzetkov in izhodišč za okroglo mizo : 21. in 22. april 2021. Znanstvena in strokovna konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine, 21. in 22. april 2021. Maribor: Univerza v Mariboru, 2021. Str. 9-10. http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/01_Zbornik-povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 88499203]
528. AHAČIČ, Kozma. Pozdravni nagovor predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. V: MIRTIČ, Tanja (ur.), SNOJ, Marko (ur.). 1. slovenski pravorečni posvet. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 13-14. Razprave, 25. ISBN 978-961-268-077-0. https://www.sazu.si/uploads/files/publikacije21/Rared2RAZPRAVE.pdf. [COBISS.SI-ID 72014083]
529. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Predstavitev bibliofilske izdaje Stati inu obstati : Atrij ZRC, Ljubljana, 15. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 91631363]
530. AHAČIČ, Kozma, MERŠE, Majda, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, ČEPAR, Metod, JELOVŠEK, Alenka. Predstavitev prvega zvezka SSKJ16 : Atrij ZRC, Ljubljana, 19. okt. 2021. [COBISS.SI-ID 90272515]
531. AHAČIČ, Kozma, JEŽOVNIK, Janoš, LEDINEK, Nina, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, RACE, Duša. Priprava jezikovnih podatkov za pedagoški portal o slovenščini Franček = Preparation of language data for the FRANČEK educational portal for Slovenian language. Philological studies. [Online ed.]. 2021, letn. 19, št. 1, str. 203-224, ilustr. ISSN 1857-6060. https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/1588/1392, DOI: 10.17072/1857-6060-2021-19-1-203-22. [COBISS.SI-ID 88976131]
532. AHAČIČ, Kozma. Rekviem. Delo. [Tiskana izd.]. 9. dec. 2021, leto 63, št. 286, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 91631875]
533. AHAČIČ, Kozma. Sklep C kot dejstvo. Delo. [Tiskana izd.]. 29. apr. 2021, leto 63, št. 97, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82624771]
534. AHAČIČ, Kozma, ČEPAR, Metod, JELOVŠEK, Alenka, LEGAN RAVNIKAR, Andreja, MERŠE, Majda, NARAT, Jožica, NOVAK, France, PREMK, Francka, AHAČIČ, Kozma (glavni urednik), ČEPAR, Metod (glavni urednik), JELOVŠEK, Alenka (glavni urednik), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (glavni urednik), MERŠE, Majda (glavni urednik), NARAT, Jožica (glavni urednik), NOVAK, France (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A-D. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 753 str. Zbirka Slovarji. ISBN 978-961-05-0562-4. [COBISS.SI-ID 69831171]
535. AHAČIČ, Kozma. Slovenščina : 30 let po osamosvojitvi. SLO : časi, kraji, ljudje. 2021, posebna izd., str. 25-28, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 82085379]
536. KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, PUC, David, AHAČIČ, Kozma, ŠEKLI, Matej. Slovenščina 1 : moč jezika. Učbenik z vajami za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-5989-6, ISBN 978-961-01-5990-2. [COBISS.SI-ID 56672259]
537. AHAČIČ, Kozma. Slovenščina 30 let po osamosvojitvi. SLO : časi, kraji, ljudje. 2021, posebna izd., str. 25-28, fotogr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 81540867]
538. AHAČIČ, Kozma. Slovenščina kot velik jezik. Delo. [Tiskana izd.]. 11. nov. 2021, leto 63, št. 262, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 86589955]
539. AHAČIČ, Kozma, ČERNIVEC, Manca, GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JAKOP, Tjaša, JEŽOVNIK, Janoš, KERN, Boris, LEDINEK, Nina, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, RACE, Duša, MELINC MLEKUŽ, Maja (avtor, oseba, ki intervjuva). Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika : predstavitev projekta, preko videopovezave ZOOM, 11. maj 2021. [COBISS.SI-ID 64231939]
540. AHAČIČ, Kozma. Spoštovani pokvarjenci, cenjene pokvarjenke. Delo. [Tiskana izd.]. 1. apr. 2021, leto 63, št. 75, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82625795]
541. MIHELIČ, Marjanca. Stati inu obstati : prvih 50 slovenskih knjig. Ljubljana: Mladinska knjiga, [2021]. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 72872195]
542. AHAČIČ, Kozma, HARLAMOV, Aljoša (urednik). Stati inu obstati : prvih petdeset slovenskih knjig. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 348 str., ilustr. ISBN 978-961-282-476-1. [COBISS.SI-ID 50163971]
543. AHAČIČ, Kozma. Stranki učinki. Delo. [Tiskana izd.]. 14. okt. 2021, leto 63, št. 239, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82276355]
544. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). "Tako dodelanega portala ni nikjer na svetu" : Kozma Ahačič, jezikoslovec : o portalu Franček, ki želi slovenski jezik inovativno približati mladim. Mladina. [Tiskana izd.]. 24. sep. 2021, [št.] 38, str. 74-76, fotogr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 80859907]
545. AHAČIČ, Kozma. Toward[!] a comprehensive service for Slovenian language users : the Fran and Franček web portals and language-counselling service : prispevek na 18th EFNIL Conference "The Role of National Language Institutions in the Digital Age", Cavtat, 7. okt. 2021. [COBISS.SI-ID 82085635]
546. DEŽMAN, Jože (avtor, urednik), KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, PODLIPNIK, Bernarda, MIHEVC, Andrej, MALAČIČ, Janez, AHAČIČ, Kozma, RUPEL, Dimitrij, AVBELJ, Matej, NEŽMAH, Bernard, LORENČIČ, Aleksander, PEZDIR, Rado, JERKIČ, Lidija, BEZEK, Peter, LJUBIČ, Marko, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, RAMOVŠ, Jože, OSET, Željko, LEILER, Ženja, ŠMALC, Matjaž, VURNIK, Blaž, SIVEC, Ivan, ČEPAR, Drago, ČUK, Ivan, VEST, Aleks Leo, ZUPANEC BAJŽELJ, Andreja. 30 let Republike Slovenije. Ljubljana: Družina, 2021. 130 str., ilustr., zvd. SLO, 2021, posebna izd. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 76594691]
547. POGORELEC, Breda, RATH, Alexander (urednik), AHAČIČ, Kozma (urednik), SMOLEJ, Mojca (urednik). Veznik v slovenščini : jezikoslovni spisi III. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 525 str., ilustr. Zbirka Lingua Slovenica, Fontes, 3. ISBN 978-961-05-0528-0. ISSN 2232-3406. [COBISS.SI-ID 53662211]
548. AHAČIČ, Kozma. Vrnitev v šolo. Delo. [Tiskana izd.]. 4. mar. 2021, leto 63, št. 51, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82998787]
549. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Vsak jezik ima svoj vonj. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. nov. 2021, letn. 31, str. 24-29, portreti. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 85800451]
550. AHAČIČ, Kozma. Zanke razkrajanja. Delo. [Tiskana izd.]. 4. feb. 2021, leto 63, št. 28, str. 7, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 82999043]
551. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). "Zapuščina prostestantov kot gonilo razvoja duhovnosti" : z uglednim jezikoslovcem o knjigi Stati inu obstati in začetkih slovenskega jezika in književnosti. Reader's digest : Slovenija. [Slovenska izd.]. nov. 2021, [št.] 11, str. 121-124, fotogr. ISSN 1854-4509. [COBISS.SI-ID 87836675]
552. VUKOTIČ, Jaka, GOMBAČ, Žiga. Znamenitni : imenitne zgodbe znamenitih osebnosti v stripu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-292-037-1. [COBISS.SI-ID 59681795]
nagrada: Zlata hruška, 2021


2022

553. eSSKJ : slovar slovenskega knjižnega jezika. AHAČIČ, Kozma (član uredniškega sveta 2016-). Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016-. Fran. ISSN 2738-6643, ISSN 2385-8613. https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/. [COBISS.SI-ID 58116099]
554. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 4 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. ISBN 978-961-292-081-4. [COBISS.SI-ID 88283651]
555. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies. AHAČIČ, Kozma (urednik 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Lawrence: The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 1997-. ISSN 1408-2616. http://sjsls.byu.edu/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-8ECRIZHQ, https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls. [COBISS.SI-ID 66849280]
556. GOMBOC, Mateja. Slovenščina : po korakih do odličnega znanja. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5060-2. [COBISS.SI-ID 83730947]
557. AHAČIČ, Kozma (intervjuvanec). Stati inu obstati : predstavitev monografije : oddaja Dobro jutro, rubrika Jezikovni kotiček, RTV SLO 1, Ljubljana, 4. jan. 2022. [COBISS.SI-ID 92599043]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 1. 2022