COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDr. Anže Japelj [28537]Osebna bibliografija za obdobje 2005-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEVNIK, Kaja, JAPELJ, Anže. Podpora lokalnega prebivalstva izvajanju naravovarstvenih ukrepov v območjih Natura 2000 poplavnih gozdov Mure = Local population’s support for the implementation of nature protection measures in the Natura 2000 sites of the Mura riparian forest. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 79, št. 10, str. 376-393, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 89433859]
2. BALACENOIU, Flavius, JAPELJ, Anže, BERNARDINELLI, Iris, CASTAGNEYROL, Bastien, CSÓKA, György, GLAVENDEKIĆ, Milka, HOCH, Gernot, HRAŠOVEC, Boris, KRAJTER OSTOIĆ, Silvija, PAULIN, Márton, WILLIAMS, David, WITTERS, Johan, DE GROOT, Maarten. Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae) in its invasive range in Europe : perception, knowledge and willingness to act in foresters and citizens. NeoBiota. vol. 69, str. 133-153. ISSN 1314-2488. https://doi.org/10.3897/neobiota.69.71851, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14479, DOI: 10.3897/neobiota.69.71851. [COBISS.SI-ID 82679043]
3. JAPELJ, Anže, KUS VEENVLIET, Jana, MALOVRH, Judita, VERLIČ, Andrej, DE GROOT, Maarten. Public preferences for the management of different invasive alien forest taxa. Biological invasions. 2019, vol. 21, str. 3349-3382, ilustr. ISSN 1387-3547. https://doi.org/10.1007/s10530-019-02052-3, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9527, DOI: 10.1007/s10530-019-02052-3. [COBISS.SI-ID 5422246]
4. CONEDERA, Marco, KREBS, Patrik, VALESE, Eva, COCCA, Giampaolo, SCHUNK, Christian, MENZEL, Annette, VACIK, Harald, CANE, Daniele, JAPELJ, Anže, MURI, Boštjan, RICOTTA, Carlo, OLIVERI, Stefano, PEZZATTI, Gianni Boris. Characterizing Alpine pyrogeography from fire statistics. Applied geography. [Print ed.]. 2018, vol. 98, str. 87-99, ilustr. ISSN 0143-6228. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.07.011, DOI: 10.1016/j.apgeog.2018.07.011. [COBISS.SI-ID 5217702]
5. JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela. Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove : nacionalna javnomnenjska raziskava = Slovenes' recreational habits, their preferences towards forest goods and services and support for free access to forest lands : nation-wide public survey. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 76, št. 10, str. 383-398, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 5277606]
6. JAPELJ, Anže, HODGES, Donald G., VERLIČ, Andrej, JUVANČIČ, Luka. Using a latent class model to segment citizens of Ljubljana (Slovenia) according to their preferences over the recreation setting in the Golovec urban forest = Segmentierung der Einwohner von Lubljana (Slowenien) entsprechend ihrer Einstellung zum Erholungsangebot des Golovec Stadtwaldes unter Anwendung eines latenten Klassenmodells. Austrian journal of forest science. 2017, jahr. 134, sonderheft 1a, str. 41-62, ilustr. http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/forestscience/2017/CB1701A_Article03.pdf. [COBISS.SI-ID 4834470]
7. ŽIVOJINOVIĆ, Ivana, NEDELJKOVIĆ, Jelena, STOJANOVSKI, Vladimir, JAPELJ, Anže, NONIĆ, Dragan, WEISS, Gerhard, LUDVIG, Alice. Non-timber forest products in transition economies: Innovation cases in selected SEE countries. Forest Policy and Economics : a companion journal to Forest Ecology and Management. [Print ed.]. 2017, vol. 81, str. 18-29, ilustr. ISSN 1389-9341. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.04.003, DOI: 10.1016/j.forpol.2017.04.003. [COBISS.SI-ID 4796838]
8. VALATIN, Gregory, ABILDTRUP, Jens, AL-TAWAHA, Abdel Rahman Mohammad Said, ANDREUCCI, Maria-Beatrice, ATANASOVA, Silvia, AVDIBEGOVIĆ, Mersudin, BAKSIC, Nikolina, BANASIK, Kazimierz, BARQUIN, Jose, JAPELJ, Anže, KRČ, Janez, PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela, PLANINŠEK, Špela, et al. PESFOR-W : improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water payments for ecosystem services. Research Ideas and Outcomes. 2017, vol. 3, 27 str., ilustr. ISSN 2367-7163. https://doi.org/10.3897/rio.3.e13828, DOI: 10.3897/rio.3.e13828. [COBISS.SI-ID 4818086]
9. JAPELJ, Anže, MAVSAR, Robert, HODGES, Donald G., KOVAČ, Marko, JUVANČIČ, Luka. Latent preferences of residents regarding an urban forest recreation setting in Ljubljana, Slovenia. Forest Policy and Economics : a companion journal to Forest Ecology and Management. [Print ed.]. 2016, vol. 71, str. 71-79, ilustr. ISSN 1389-9341. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.003, DOI: 10.1016/j.forpol.2015.10.003. [COBISS.SI-ID 4203174]
10. VERLIČ, Andrej, ARNBERGER, Arne, JAPELJ, Anže, SIMONČIČ, Primož, PIRNAT, Janez. Perceptions of recreational trail impacts on an urban forest walk : a controlled field experiment. Urban Forestry and Urban Greening. 2015, vol. 14, iss. 1, str. 89-98. ISSN 1618-8667. http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2014.12.004, DOI: 10.1016/j.ufug.2014.12.004. [COBISS.SI-ID 4013734]
11. MAVSAR, Robert, JAPELJ, Anže, KOVAČ, Marko. Trade-offs between fire prevention and provision of ecosystem services in Slovenia. Forest Policy and Economics : a companion journal to Forest Ecology and Management. [Print ed.]. 2013, vol. 29, str. 62-69, ilustr. ISSN 1389-9341. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2012.10.011, DOI: 10.1016/j.forpol.2012.10.011. [COBISS.SI-ID 3526054]
12. JAPELJ, Anže, KOBLER, Andrej, SKUDNIK, Mitja. Tehnike zaznavanja velikih poškodb v gozdovih = Techniques for detection of large-scale damages in forests. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. feb. 2013, letn. 71, št. 1, str. 26-38, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 3560358]
13. SKUDNIK, Mitja, JAPELJ, Anže, PIŠKUR, Mitja, KUŠAR, Gal. Predlog meril za opredeljevanje poškodb velikega obsega v gozdovih = Suggested criteria for identification of large-scale damages in forests. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. mar. 2013, letn. 71, št. 2, str. 67-76, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 3577510]
14. SKUDNIK, Mitja, JAPELJ, Anže, KOVAČ, Marko. Stanje osutosti dreves na ploskvah IMGE v letu 2009 in odvisnost osutosti od nekaterih izbranih kazalnikov = Tree crown defoliation on the IMGE plots in 2009 and dependence of the crown defoliation on some selected indicators. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 69, št. 5/6, str. 263-270, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 3157158]
15. PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. A model for evaluation of the hydrological role of a forest = Model za vrednovanje hidroloških značajki šume. Šumarski list. 2011, god. 135, br. 5/6, str. 257-268, ilustr. ISSN 0373-1332. [COBISS.SI-ID 3212710]

1.02 Pregledni znanstveni članek

16. KRAJTER OSTOIĆ, Silvija, VULETIĆ, Dijana, PLANINŠEK, Špela, VILHAR, Urša, JAPELJ, Anže. Three decades of urban forest and green space research and practice in Croatia and Slovenia. Forests. [Online ed.]. 2020, iss. 2, article 136, 27 str. ISSN 1999-4907. https://doi.org/10.3390/f11020136, https://www.mdpi.com/1999-4907/11/2/136, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11938, DOI: 10.3390/f11020136. [COBISS.SI-ID 16077059]

1.04 Strokovni članek

17. LEBAN, Vasja, JAPELJ, Anže. Celostni pristop k obravnavi prožnosti sredozemskih gozdov : konceptualni okvir družbenoekoloških sistemov = An integrated approach of resilience in mediterranean forests : conceptual framework of social-ecological systems. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. apr. 2017, letn. 75, št. 3, str. 150-153, ilustr. ISSN 0017-2723. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6339. [COBISS.SI-ID 4726694]
18. PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. Kako bolje razumeti gozd : okoljska vzgoja. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 1. dec 2017, letn. 68, št. 19, str. 6, ilustr. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 4973478]
19. JAPELJ, Anže, LEBAN, Vasja, WESTERGREN, Marjana, KRČ, Janez. Drugo plenarno srečanje projektne skupine INFORMED - Integrated research on FOrest Resilience and Management in the mEDiterranean - v Tunisu (2.-4. marec 2016). Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. maj 2016, letn. 74, št. 4, str. 208-212, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 4392102]
20. PLANINŠEK, Špela (avtor, fotograf), FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. Okoljska vzgoja naj pomaga mladim bolje razumeti gozd = Environmental education should help young people to understand the forest better. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 74, št. 9, str. 372-378, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 4602022]
21. LEBAN, Vasja, JAPELJ, Anže. Kartiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev za boljše odločanje: utrinki iz mednarodne poletne šole. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. dec. 2015, letn. 73, št. 10, str. 488-490, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 4253350]
22. VOCHL, Saša, DE GROOT, Maarten, JAPELJ, Anže. Ogenj kot orodje; stanje in perspektiva v Sloveniji = Fire as a tool, state and perspectives in Slovenia. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. apr. 2013, letn. 71, št. 3, str. 141-152, 169-170, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 3595942]
23. GREBENC, Tine, PLANINŠEK, Špela, JAPELJ, Anže. Gojenje nelesnih gozdnih dobrin = Growing the non-wood forest products. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. sep. 2013, letn. 71, št. 7/8, str. 365-371, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 3714470]
24. JAPELJ, Anže, HOČEVAR, Milan. Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Sloveniji v luči zahtev Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE) = Information gap analysis of the Slovenian forest inventory data in the light of MCPFE requirements. Zbornik gozdarstva in lesarstva : forest and wood science & technology. [Tiskana izd.]. 2008, št. 85, str. [55]-68. ISSN 0351-3114. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7696. [COBISS.SI-ID 2284454]

1.05 Poljudni članek

25. JAPELJ, Anže. Ali znamo zaščititi kulturno dediščino Alp pred naravnimi nesrečami. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 77, št. , str. 370-371, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 5557158]
26. BOŽIČ, Gregor, DE GROOT, Maarten, DROLC, Tina, ELER, Klemen, FERLAN, Mitja, FLAJŠMAN, Katarina, GRBEC, Samo, GREBENC, Tine, HAUPTMAN, Tine, JAGODIC, Špela, JAPELJ, Anže, JURC, Dušan, KOBAL, Milan, KRAJNC, Robert, KUTNAR, Lado, LEVANIČ, Tom, MALI, Boštjan, OGRIS, Nikica, RUPEL, Matej, SENČAR, Natalija, SIMONČIČ, Primož, SINJUR, Iztok, SKUDNIK, Mitja, ŠPENKO, Magda, VERLIČ, Andrej, VILHAR, Urša, VOCHL, Saša, ŽELEZNIK, Peter, ŽLINDRA, Daniel, ŽLOGAR, Jure. Spremljanje stanja urbanega gozda v MOL v okviru Life+ projekta EMoNFUr. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. marec 2013, letn. 18, št. 3, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 3586470]
27. KUŠAR, Gal, KOVAČ, Marko, JAPELJ, Anže. Popis spremljanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov. Javna gozdarska služba v letu ... 2008, str. 4-5, ilustr. ISSN 1855-6892. [COBISS.SI-ID 2427558]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

28. BONČINA, Andrej, JAPELJ, Anže, MATIJAŠIČ, Dragan, SIMONČIČ, Tina. Večnamensko gospodarjenje z gozdovi na preizkušnji. V: KADUNC, Aleš (ur.). Zakonodaja o gozdovih : odprta vprašanja in predlogi rešitev. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2015. Str. 165-179. ISBN 978-961-6020-72-5. [COBISS.SI-ID 4101030]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

29. HOČEVAR, Milan, KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže. Integralni monitoring gozdnih virov v Sloveniji - stanje in potrebe v luči vseevropskih meril = Integral monitoring of forest resources in Slovenia - state and needs in a view of Pan-European's criteria. V: HLADNIK, David (ur.). Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino = Monitoring the management of forests and forested landscapes. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: = Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources, 2006. Str. 27-51, ilustr. Studia forestalia Slovenica, št. 127. ISBN 961-6020-42-0. ISSN 0353-6025. [COBISS.SI-ID 1679014]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. PLEVNIK, Kaja, JAPELJ, Anže. Analysis of public support for the implementation of nature protection measures in the study areas of Gornja Bistrica and Murska šuma. V: HOLUŠOVÁ, Kateřina (ur.). Managerial, social and environmental aspects of the forest-based sector for sustainable development : book of extended abstracts : Annual conference of the IUFRO Research Group 4.05.00 Managerial Economics and Accounting and its Working Parties : October 4-6 th 2021, On-line, Brno, Czech Republic. Brno: Mendel University, 2021. Str. 54-59. ISBN 978-80-7509-805-4. https://iufro2021.ldf.mendelu.cz/wcd/w-ldf-iufro2021/book_of_abstracts_iufro_brno_isbn.pdf. [COBISS.SI-ID 79539459]
31. JAPELJ, Anže, DE GROOT, Maarten. Successive polling of Slovenes about invasive alien forest species = Intervalno anketiranje Slovencev o invazivnih tujerodnih vrstah. V: ZIDAR, Simon (ur.). Detection and control of forest invasive alien species in a dynamic world : book of abstracts = Zaznavanje in nadzor tujerodnih vrst v gozdovih v spreminjajočem se svetu : zbornik povzetkov. Ljubljana: The Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute: = Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. Str. 37. [COBISS.SI-ID 5484710]
32. KRAJTER OSTOIĆ, Silvija, VULETIĆ, Dijana, JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela, VILHAR, Urša, KIČIĆ, Martina, MARIN, Ana Marija. Važnost društvenih istraživanja u urbanom šumarstvu. V: Dosadašnja iskustva i perspektive razvoja urbanoga šumarstva u Hrvatskoj : središnje hrvatsko okupljanje stručnjaka, poduzetnika, predstavnika javnih tijela, znanstvenika i studenata iz područja urbanoga šumarstva : [zbornik prezentacija]. [S. l.: s. n.], 2019. Str. 115-123. [COBISS.SI-ID 5558182]
33. JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela. Expectations of forest owners and the general public towards provision of forest ecosystems services within sustainable forest management : a case study of Slovenia. V: KOMATINA, Mirko (ur.), NONIĆ, Dragan (ur.), JOVANČIĆEVIĆ, Branimir (ur.). Sustainable development and climate change : connecting research, education, policy and practice : book of abstracts : (with Kolleg Agenda). Belgrade: Humboldt-Club Serbia: University, Faculty of Forestry, 2018. Str. 129. ISBN 978-86-7299-278-6. [COBISS.SI-ID 5203878]
34. JAPELJ, Anže, VERLIČ, Andrej, MALOVRH, Judita, KUS VEENVLIET, Jana, DE GROOT, Maarten. Public preferences of slovenes for controling invasive alien species. V: JELASKA, Sven D. (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. 3. hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem, 26-27 studeni, 2018. Zagreb, Hrvatska. Zagreb: Hrvatsko ekološko društvo: = Croatian Ecological Society, 2018. Str. 20. Zbornik sažetaka (Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem). ISSN 1849-5702. http://www.ekolosko-drustvo.hr/3CSIS-book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 5264038]
35. JAPELJ, Anže, LEBAN, Vasja, KRČ, Janez. Oblikovanje scenarijev prihodnje rabe tal : izkušnje in rezultati dela na pilotnem območju Slovensko primorje in Istra. V: KRAIGHER, Hojka (ur.), HUMAR, Miha (ur.), ŽELEZNIK, Peter (ur.). Znanost za prihodnost. 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2018. Str. 13. Studia Forestalia Slovenica, 159. ISBN 978-961-6993-41-8. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8361. [COBISS.SI-ID 5127334]
36. JAPELJ, Anže, POUDYAL, N. C., BOSCH, M., HODGES, Donald G. Advancing the valuation and measurement of forest ecosystem services : future research/management directions. V: Abstract book. Freiburg: IUFRO, 2017. Str. 79. http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 4997542]
37. JAPELJ, Anže, HODGES, Donald G. Estimating the supply of ecosystem services from small-scale forests : challenges and opportunities. V: Abstract book. Freiburg: IUFRO, 2017. Str. 533. http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 4997286]
38. JAPELJ, Anže, HODGES, Donald G., VERLIČ, Andrej, JUVANČIČ, Luka. Employing a latent class model to segment public preferences over an urban forest's recreational setting. V: VERLIČ, Andrej (ur.), DAVIES, Clive (ur.), HOSTNIK, Robert (ur.). Urban forests for resilient cities : book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre, 2016. Str. 89. ISBN 978-961-6993-05-0. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14579. [COBISS.SI-ID 4409254]
39. VOCHL, Saša, JAPELJ, Anže. The beaver paradox - protected species, which might not need protection anymore?. V: Wild Forest Products in Europe 13-14 October 2016 Barcelona, Spain : book of poster abstracts. Str. 4. http://star-tree.eu/images/conference/Wild%20forest%20products%20in%20Europe%20book%20of%20poster%20abtracts%2003112016.pdf. [COBISS.SI-ID 4606886]
40. VILHAR, Urša, KOBAL, Milan, ŽLINDRA, Daniel, VERLIČ, Andrej, JAPELJ, Anže. An assessment of ecosystem services in urban forests : regulation of water flow, water purification and air pollution reduction. V: Crossing boundaries : urban forests - green cities : abstracts. [s. l.: s. n., 2014]. Str. 29. [COBISS.SI-ID 3884710]
41. JAPELJ, Anže, MAVSAR, Robert, KOVAČ, Marko, HODGES, Donald G. Economic value of the recreation role of a selected urban forest in Slovenia's capital : new information supporting. V: PARROTTA, John A. (ur.). Sustaining forests, sustaining people : the role of research : abstracts. [s. l.]: Commonwealth Forestry Association, 2014. Str. 122. The international forestry review, vol. 16, [no.] 5. ISSN 1465-5489. [COBISS.SI-ID 3961766]
42. VERLIČ, Andrej, ARNBERGER, Arne, JAPELJ, Anže, SIMONČIČ, Primož, PIRNAT, Janez. Visitors' perception of visible environment impact on walking trails in the urban forest in Ljubljana - an exploratory study. V: The walking urban forest : a dynamic green infrastructure for our cities : abstracts. [S. l.: s. n., 2013]. Str. 86. [COBISS.SI-ID 3646118]
43. MAVSAR, Robert, JAPELJ, Anže, KOVAČ, Marko. The economic value of selected ecosystem services in Slovenia. V: Abstracts : International symposium Criteria and indicators for sustainable forest management : contributions of managerial economics and accounting : [Knoxville, Tennessee (USA), 6-9 June 2012]. [S. l.: s. n., 2012]. Str. 11. [COBISS.SI-ID 3395238]
44. PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. Hydrological and protective services of forests - modelling on watershed level. V: FINÉR, Leena (ur.). Forest and abundance of water : focus on boreal forests and peatlands : abstracts and programme of the COST action FP0601 FORMAN workshop at the Finnish Environment Institute, Helsinki and Hyytiälä Forestruy Field Station, Finlad 6.-8.9.2010. Vantaa: Finnish Forest Research, 2010. Str. 42. Working papers of the Finnish forest research institute, 168. ISBN 978-951-40-2248-7, ISBN 978-951-40-2247-0. ISSN 1795-150X. [COBISS.SI-ID 3019942]
45. PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. Evaluation and allocation of forest sites that provide hydrological and protective services. V: HUSNJAK, Stjepan (ur.). Perspektive gospodarenja tlom u budućnosti : sažeci = Perspectives of soil management in the future : summaries. Zagreb: Hrvatsko tloznanstveno društvo: = Croatian Society of Soil Science, 2010. Str. 104. [COBISS.SI-ID 2973862]
46. PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. Contribution of forestry to protection of soils and maintenance of water cycle. V: HUSNJAK, Stjepan (ur.). Perspektive gospodarenja tlom u budućnosti : sažeci = Perspectives of soil management in the future : summaries. Zagreb: Hrvatsko tloznanstveno društvo: = Croatian Society of Soil Science, 2010. Str. 152. [COBISS.SI-ID 2974118]
47. PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. A model for valuing and allocating forest sites that provide hydrological services (roles). V: FINÉR, Leena. Adapting forest management to maintain the environmental services : carbon sequestration, biodiversity and water : abstracts and programme of an International conference at Koli National Park, Finland in 21.-24.9.2009. Str. 44-45. Working paper of the Finnish Forest Research Institute, 133. ISBN 978-951-40-2187-9. ISSN 1795-150X. http://www.metla.fi/tapahtumat/2009/koli/Planinsek.pdf. [COBISS.SI-ID 2458022]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

48. SKUDNIK, Mitja, JAPELJ, Anže, ROBEK, Robert, PIŠKUR, Mitja, KRAJNC, Nike, KUŠAR, Gal. Merila za opredeljevanje velikih poškodb v gozdovih. V: FALKNER, Jože (ur.), et al. Posvet Kako učinkovito obvladati poškodbe gozdov večjih razsežnosti : zbornik razširjenih povzetkov : dvorana Gozdarskega inštituta Slovenije, 25. oktober 2012. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, 2012. Str. 3-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 3478182]
49. JAPELJ, Anže, SKUDNIK, Mitja, KOBLER, Andrej. Tehnike zaznavanja velikih poškodb v gozdovih. V: FALKNER, Jože (ur.), et al. Posvet Kako učinkovito obvladati poškodbe gozdov večjih razsežnosti : zbornik razširjenih povzetkov : dvorana Gozdarskega inštituta Slovenije, 25. oktober 2012. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, 2012. Str. 8-11. [COBISS.SI-ID 3478694]
50. JAPELJ, Anže. Economic valuation of urban forest's ecosystem services. V: SIMONČIČ, Primož (ur.). Urban forest monitoring activities workshop proposals : Ljubljana, Slovenia, 14th and 15th of May 2012. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, 2012]. Str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 3471014]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

51. JAPELJ, Anže, GREBENC, Tine. Non-wood forest products. V: ČATER, Matjaž (ur.), ŽELEZNIK, Peter (ur.). Forests and forestry in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2020. Str. 103-106, ilustr. Studia Forestalia Slovenica, 165. ISBN 978-961-6993-53-1. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11620. [COBISS.SI-ID 42477827]
52. VILHAR, Urša, BOŽIČ, Gregor, DE GROOT, Maarten, FERLAN, Mitja, FLAJŠMAN, Katarina, HAUPTMAN, Tine, JAPELJ, Anže, JURC, Dušan, KUTNAR, Lado, LEVANIČ, Tom, MARINŠEK, Aleksander, OGRIS, Nikica, SINJUR, Iztok, SKUDNIK, Mitja, VERLIČ, Andrej, VOCHL, Saša, ŽLINDRA, Daniel, SIMONČIČ, Primož. Spremljanje stanja urbanih gozdov v okviru projekta Life+ EMoNFUr = Monitoring of urban forests within the frame-work of Life+ project EMoNFUr. V: VILHAR, Urša (ur.), ŽLINDRA, Daniel (ur.). 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji = 30 years of forest monitoring in Slovenia. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica: = Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2017. Str. 34-45, ilustr. Studia Forestalia Slovenica, 156. ISBN 978-961-6993-24-1. ISSN 0353-6025. https://doi.org/10.20315/SFS.156. [COBISS.SI-ID 4806054]
53. ROGERS, Kenton, ANDREUCCI, Maria-Beatrice, JONES, Nerys, JAPELJ, Anže, VRANIC, Petar. The value of valuing : recognising the benefits of the urban forest. V: PEARLMUTTER, David (ur.). The urban forest : cultivating green infrastructure for people and the environment. Cham: Springer nature, cop. 2017. Str. 283-299, ilustr. Future city. ISBN 978-3-319-50279-3. ISSN 1876-0899. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50280-9. [COBISS.SI-ID 4716710]
54. PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže, URBANČIČ, Mihej. Model za vrednotenje hidrološke vloge gozda. V: PERKO, Drago (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 207-218, ilustr. GIS v Sloveniji, 9. ISBN 978-961-254-082-1. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 28624685]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

55. DIZDAREVIČ, Tatjana, JESENKO, Jože, REJEC, Jasmina, VODOPIJA, Davor, BIZJAK, Tomaž, SELJAK, Kristina, JAPELJ, Anže, PINTAR, Anže Martin, PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, BIZJAK, Mateja. Reševanje predmetov kulturne dediščine v požaru v Turističnem rudniku Antonijev rov. V: 45. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije : zbornik referatov strokovnega posveta: Rudarstvo, varnost, zaščita in reševanje : 45. SRRES, Idrija 2021 : Idrija, 8. oktober 2021. Idrija: Center za upravljanje z dediščino živega srebra, 2021. Str. 47-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 85642755]
56. JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja. Mnenje splošne javnosti o Naturi 2000. V: FERREIRA, Andreja (ur.), PLANINŠEK, Špela (ur.). GoForMura : upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri. 1. izd. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2016. Str. 70-75, ilustr. Studia Forestalia Slovenica, št. 149. ISBN 978-961-6993-15-9. ISSN 0353-6025. http://doi.org/10.20315/SFS.149, DOI: 10.20315/SFS.149. [COBISS.SI-ID 4624294]
57. FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela, URBANČIČ, Mihej. Oblikovanje modela za vrednotenje hidrološke vloge gozda. V: KOVAČ, Marko, PLANINŠEK, Špela. Gozd in voda : rezultati projekta [Interreg III A]. 1. natis. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije: Zavod za gozdove Slovenije, 2007. Str. 24-29, ilustr. ISBN 978-961-6425-35-3. [COBISS.SI-ID 2138790]
58. FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela, URBANČIČ, Mihej. Gestaltung eines Modells für die Bewertung der hydrologischen Funktion des Waldes. V: KOVAČ, Marko, PLANINŠEK, Špela. Wald und Wasser : Projektergebnisse. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije: = Institut für Fortwissenschaft: Zavod za gozdove Slovenije: = Fortservice Slowenien, 2007. Str. 24-29, ilustr. ISBN 978-961-6425-36-0. [COBISS.SI-ID 2146726]

1.25 Drugi sestavni deli

59. BONČINA, Andrej, MALUS, Blanka, FICKO, Andrej, KLOPČIČ, Matija, POLJANEC, Aleš, SIMONČIČ, Tina, JAPELJ, Anže, KOVAČ, Marko. Analiza in dopolnitev sistema indikatorjev. V: BONČINA, Andrej (ur.). V4-1421 Presoja parametrov stanja in razvoja gozdov za namen uresničevanja ciljev Nacionalnega gozdnega programa : poročilo raziskovalnega projekta. Ljubljana: BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017. Str. 26-44, zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5004710]
60. RAC, Ilona, ERJAVEC, Emil, JAPELJ, Anže, JUVANČIČ, Luka. Managing recreation in urban forests (Slovenia) : case study SI-2. V: HART, Kaley (ur.). Developing innovative and participatory approaches for PG/ESS delivery (WP4) : Case study reports - Step 1-2. [London: Institute for European Environmental Policy (IEEP), 2016]. Str. [1-20]. http://pegasus.ieep.eu/resources-list. [COBISS.SI-ID 3884680]
61. JAPELJ, Anže. Predstavitev STARTREE (Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity / Drevesa z možnostjo večnamenske rabe in nelesni gozdni proizvodi - izziv in priložnost). Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 71, št. 1, str. 54-55. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 3561126]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

62. BOŽIČ, Gregor (avtor, fotograf), ČATER, Matjaž (avtor, fotograf), FERLAN, Mitja (avtor, fotograf), DE GROOT, Maarten (avtor, fotograf), HAUPTMAN, Tine (avtor, fotograf), FINŽGAR, Domen (avtor, fotograf), FLAJŠMAN, Katarina (avtor, fotograf), JAPELJ, Anže (avtor, fotograf), JURC, Dušan (avtor, fotograf), KOBAL, Milan, KOVAČ, Marko (avtor, fotograf), KRAIGHER, Hojka (avtor, fotograf), KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), LEVANIČ, Tom (avtor, fotograf), MARINŠEK, Aleksander (avtor, fotograf), OGRIS, Nikica (avtor, fotograf), RUPEL, Matej (avtor, fotograf), SIMONČIČ, Primož (avtor, fotograf), SINJUR, Iztok (avtor, fotograf), SKUDNIK, Mitja (avtor, fotograf), URBANČIČ, Mihej, VERLIČ, Andrej (avtor, fotograf), VILHAR, Urša (avtor, fotograf, glavni urednik), VOCHL, Saša (avtor, fotograf), WESTERGREN, Marjana (avtor, fotograf), ŽLINDRA, Daniel (avtor, fotograf, glavni urednik). 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji = 30 years of forest monitoring in Slovenia. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica: = Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2015. 59 str., ilustr. Studia Forestalia Slovenica, 145. ISBN 978-961-6425-92-6. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12052. [COBISS.SI-ID 279677696]

2.02 Strokovna monografija

63. JAPELJ, Anže, FERREIRA, Andreja, PLANINŠEK, Špela, PINTAR, Anže Martin, et al. Alpine cultural heritage and natural hazards : where do we stand? : review and survey - framework analysis on Alpine cultural identity and natural hazards. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2019. https://www.alpine-space.eu/projects/cheers/info/cheers---dt1.1.1_all_final.pdf, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10979. [COBISS.SI-ID 5628838]
64. KOVAČ, Marko, FICKO, Andrej, ŠČAP, Špela, PIŠKUR, Mitja, JAPELJ, Anže, WESTERGREN, Marjana, BOŽIČ, Gregor. Katalog harmoniziranih kazalnikov za spremljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in nacionalnega gozdnega programa v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 86 str. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10368. [COBISS.SI-ID 5519526]
65. AMBROŽIČ, Špela, BOŽIČ, Gregor, DE GROOT, Maarten, FERREIRA, Andreja, GREGORC, Tatjana, HÖNIGSFELD ADAMIČ, Marjana, JAPELJ, Anže, KAPLA, Andrej (avtor, fotograf), KOVAČ, Marko, KOVAČ, Štefan, KUTNAR, Lado (avtor, fotograf), LEVANIČ, Tom, MALI, Boštjan (avtor, fotograf), MARINŠEK, Aleksander (avtor, fotograf), MAZEJ, Zdenka, OGRIS, Nikica, PLANINŠEK, Špela, SKUDNIK, Mitja, TRIGLAV BREŽNIK, Gabrijela, VOCHL, Saša, VREZEC, Al, FERREIRA, Andreja (urednik), PLANINŠEK, Špela (urednik). Go for Mura : upravljanje poplavnih gozdov v območjih Natura 2000 ob Muri. 1. elektronska izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017. ISBN 978-961-6993-21-0. https://www.gozdis.si/f/docs/Publikacije/72_Brosura_GIS_e_razlicica.pdf, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13679. [COBISS.SI-ID 289501184]
66. AMBROŽIČ, Špela, BOŽIČ, Gregor, DE GROOT, Maarten, FERREIRA, Andreja, GREGORC, Tatjana, HÖNIGSFELD ADAMIČ, Marjana, JAPELJ, Anže, KAPLA, Andrej, KOVAČ, Marko, KOVAČ, Štefan, KUTNAR, Lado, LEVANIČ, Tom, MALI, Boštjan, MARINŠEK, Aleksander, MAZEJ, Zdenka, OGRIS, Nikica, PLANINŠEK, Špela, SKUDNIK, Mitja, TRIGLAV BREŽNIK, Gabrijela, VOCHL, Saša, VREZEC, Al, FERREIRA, Andreja (odgovorni urednik), PLANINŠEK, Špela (odgovorni urednik). Go for Mura : upravljanje poplavnih gozdov v območjih Natura 2000 ob Muri. 1. izd. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2017. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6993-20-3. [COBISS.SI-ID 289081344]
67. KOVAČ, Marko (avtor, urednik), SKUDNIK, Mitja, JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela, VOCHL, Saša, BATIČ, Franc, KASTELEC, Damijana, JURC, Dušan, JURC, Maja, SIMONČIČ, Primož, KOBAL, Milan. Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov : priročnik za terensko snemanje podatkov. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2014. 228 str., ilustr. Studia forestalia Slovenica, 140. ISBN 978-961-6425-76-6. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7361. [COBISS.SI-ID 274404096]
68. BARBARINO, Simona, JAPELJ, Anže, KUTNAR, Lado, et al. Gli incendi boschivi nelle Alpi : conoscenza, previsione e cooperazione per difendere il nostro patrimonio forestale. Torino: Arpa Piemonte, 2012. 46 str., ilustr. ISBN 978-88-7479-111-8. [COBISS.SI-ID 3546278]
69. BARBARINO, Simona, JAPELJ, Anže, KUTNAR, Lado, et al. Gozdni požari v Alpah : napovedovanje, poznavanje in sodelovanje v okviru ohranjanja dediščine naših gozdov. Torino: Agencija za varovanje okolja Dežele Piemont, 2012. 46 str., ilustr. ISBN 978-88-7479-111-8. [COBISS.SI-ID 3545510]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

70. ČERENAK, Andreja, FERANT, Nataša, ŠIŠKO, Metka, LUTHAR, Zlata, MEGLIČ, Vladimir, KRAIGHER, Hojka, MARINŠEK, Aleksander, WESTERGREN, Marjana, OGRIS, Nikica, SKUDNIK, Mitja, KUTNAR, Lado, DE GROOT, Maarten, ČATER, Matjaž, GREBENC, Tine, BOŽIČ, Gregor, JAPELJ, Anže, PIŠKUR, Mitja, VERLIČ, Andrej, KREFT, Ivan. Guidelines for the preparation of the country report for thr state of the world's biodiversity for food and agriculture. [S. l.: FAO, Commission on genetic resources for food and agriculture]ž, 2013. 91 str. [COBISS.SI-ID 4243878]
71. KOVAČ, Marko (avtor, urednik), BATIČ, Franc, KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže, SKUDNIK, Mitja, PLANINŠEK, Špela. Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov : priročnik za terensko snemanje podatkov. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2009. II, 38 stolp., ilustr. ISBN 978-961-6425-43-8. [COBISS.SI-ID 245158400]
72. KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže, POLANŠEK, Barbara, MLINAR, Matija. Spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti gozdov : navodila za obračun podatkov Popisa 2007 z opisom zgradbe zbirke podatkov. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2009. 36 f., ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6887. [COBISS.SI-ID 3551398]
73. KOVAČ, Marko, BATIČ, Franc, JAPELJ, Anže, KUŠAR, Gal, POLANŠEK, Barbara, SKUDNIK, Mitja, KRMA, Peter, PLANINŠEK, Špela, KASTELEC, Damijana. Popis poškodovanosti gozdov in gozdnih ekosistemov : priročnik za terensko snemanje podatkov. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2007. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2946214]

2.08 Doktorska disertacija

74. JAPELJ, Anže. Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev za oblikovanje politik trajnostne rabe gozdnih virov : doktorska disertacija = Economic valuation of ecosystem services for designing policies of sustainable use of forest resources : doctoral dissertation. Ljubljana: [A. Japelj], 2016. XIII f., 181, [39] str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115373. [COBISS.SI-ID 858999]

2.11 Diplomsko delo

75. JAPELJ, Anže. Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Sloveniji v luči zahtev ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE) : diplomsko delo - univerzitetni študij = Information-gap analysis of Slovenian forest inventory data in scope of requirements of the ministerial conference on the protection of forests in Europe (MCPFE) : graduation thesis - university studies. Ljubljana: [A. Japelj], 2006. XIX, 124 str. + pril. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=15315. [COBISS.SI-ID 1746598]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

76. JAPELJ, Anže, FERREIRA, Andreja, KOVAČ, Marko. Poročilo o rezultatih vodenih intervjujev z lastniki gozdov o obstoječem sistemu gozdnogospodarskega načrtovanja ter njihovih preferencah do potencialnih sprememb sistema. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (13 f.))). http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13656. [COBISS.SI-ID 46871043]
77. KOVAČ, Marko, FICKO, Andrej, ŠČAP, Špela, PIŠKUR, Mitja, JAPELJ, Anže, ŠINKO, Milan, WESTERGREN, Marjana, BOŽIČ, Gregor. Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji : zaključni elaborat. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 20 str. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10367. [COBISS.SI-ID 5519782]
78. KOVAČ, Marko, FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. Alternativni sistemi gozdnogospodarskega načrtovanja : poročilo naloge JGS : zgodovina, analiza sedanjega sistema in pregled novih načrtovalskih konceptov (4/33). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2018. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5295270]
79. GREBENC, Tine, ČAS, Miran, SIMONČIČ, Primož, BOŽIČ, Gregor, KUTNAR, Lado, KRAIGHER, Hojka, FERREIRA, Andreja, KOBLER, Andrej, KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže, SKUDNIK, Mitja, ŠTUPAR, Barbara, SINJUR, Iztok, VERLIČ, Andrej, HRENKO, Melita, BAJC, Marko, KOS, Ivan, BATIČ, Franc, ELER, Klemen, SKRBINŠEK, Tomaž. Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genetski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospodarjena z gozdovi glede na pričakovanje spremembe = The importance of forest for biodiversity at ecosystem, species and gene level in scope of forest contribution to buffering of climat changes and its future management. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3296166]
80. MAVSAR, Robert, FARRERAS, V., KOVAČ, Marko, JAPELJ, Anže, KRAUS, Daniel, PIWNICKI, Józef. Database of market values and on non-market values : deliverable D4.4-1 of the integrated project "Fire paradox" : project no. FP6-018505. [S. l.: European Commission, 2010]. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2976422]
81. KOVAČ, Marko, PLANINŠEK, Špela, VILHAR, Urša, FERREIRA, Andreja, KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže, KRMA, Peter, POLANŠEK, Barbara, TENČIĆ, Maša, URBANČIČ, Mihej, KUTNAR, Lado, GARTNER, Andrej. Forest and Water : summary of the project. [S. l.: s. n., 2009?]. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2529702]
82. GOLOB, Aleksander, JAPELJ, Anže, POLANŠEK, Barbara, KUŠAR, Gal, BOŽIČ, Gregor, KRAIGHER, Hojka, SINJUR, Iztok, KLUN, Jaka, KUTNAR, Lado, KOVAČ, Marko, MEDVED, Mirko, PIŠKUR, Mitja, SKUDNIK, Mitja, KRAJNC, Nike, SIMONČIČ, Primož, ROBEK, Robert, LESNIK, Anton, MATIJAŠIČ, Dragan, JAKŠA, Jošt, JONOZOVIČ, Marko, OGRIZEK, Robert, PISEK, Rok, GRECS, Zoran. Poročilo o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2007. 130 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1882022]
83. HOČEVAR, Milan, KOBLER, Andrej, KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže. Gozdni viri Slovenije : stanje in razvoj 1990-2000-2005 : Global forest resources assessment 2005 : poročilo za Slovenijo. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2005. III, 120 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1591206]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

84. JAPELJ, Anže, FERREIRA, Andreja (sodelavec pri raziskavi), PLANINŠEK, Špela (sodelavec pri raziskavi), PINTAR, Anže Martin (sodelavec pri raziskavi). Concept and tool for cultural asset evaluation : deliverable D.T1.2.1 Activity A.T1.2. Set up of methodology for the evaluation of cultural assets and prioritization of securing & salvaging interventions : conceptual document on evAluaTion Tool for Alpine Cultural Heritage (ATTACH) design and technical annexes for its testing : version 1.0. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, 2019]. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11210. [COBISS.SI-ID 5629094]
85. JAPELJ, Anže, DIZDAREVIČ, Tatjana (sodelavec pri raziskavi), BIZJAK, Mateja (sodelavec pri raziskavi), FERREIRA, Andreja (sodelavec pri raziskavi), PLANINŠEK, Špela (sodelavec pri raziskavi), PINTAR, Anže Martin (sodelavec pri raziskavi). Report on the application of the tool for assets evaluation on pilot areas and prioritization of interventions : deliverable D.T1.2.2 Activity A.T1.2 Set up of methodology for the evaluation of cultural assets and prioritization of securing & salvaging interventions : the case of Idrija mercury mine. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, 2019]. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11212. [COBISS.SI-ID 5629350]
86. JAPELJ, Anže. Summary report on national forums for mutual sharing of experiences on relevant past disaster cases : deliverable D.T1.3.1 Deliverable D.T1.3.1 Activity A.T1.3 Exchange events on relevant case histories of disasters & losses to Cultural Heritage value. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, 2019]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (4 str.)). http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10980. [COBISS.SI-ID 5629606]
87. VERLIČ, Andrej (avtor, urednik), GULIČ, Jurij (avtor, urednik), VOGLAR, Grega E., JAPELJ, Anže, JAGODIC, Špela, FERLAN, Mitja. Razvoj metodologije za spremljanje obiskovalcev v naravnem okolju. Delovni sklop T1: interpretacija naravne in kulturne dediščine = interpretacija prirodne i kulturne baštine za mlade : pregled raziskav in metod za spremljanje obiska v območjih (za)varovane narave. [Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije], 2017. IV, 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4873894]
88. JERMAN CVELBAR, Joži, DOLENC, Snežana, ROGL, Simona, GAŠPERLIN, Helena, ŽAGAR, Maša, LIPIČ BERLEC, Lidija, DREMELJ, Marjan, BRGLEZ, Klemen, KOLAREK, Polona, DŽUBAN, Tomaž, JURCAN, Sonja, MARJETIČ, Alenka, AHAČEVČIČ, Igor, MEDVED CVIKL, Barbara, HARDI, Zvonko, PAULIN, Jana, KRANJEC, Silvester, NAGODE, Peter, STRADAR, Vesna, ZAFRAN, Janez, JURŠE, Ana, NOVINEC, Sašo, BUNIČ, Polona, BRAVNIČAR, Dušan, PEČNIK, Marinka, OREŠEK, Erika, ZUPANČIČ, Alenka, MAVSAR, Simona, KOPRIVNIKAR-BOBEK, Milena, BOLJEŠIČ, Robert, TAVZES, Branka, SKOBERNE, Peter, MEGLIČ, Vladimir, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, VERBIČ, Jože, VRŠČAJ, Borut, LESKOVŠEK, Robert, VOLK, Tina, CUNDER, Tomaž, KRAIGHER, Hojka, MARINŠEK, Aleksander, WESTERGREN, Marjana, OGRIS, Nikica, SKUDNIK, Mitja, KUTNAR, Lado, DE GROOT, Maarten, ČATER, Matjaž, GREBENC, Tine, BOŽIČ, Gregor, JAPELJ, Anže, PIŠKUR, Mitja, VERLIČ, Andrej, FLAJŠMAN, Katarina, KREFT, Ivan, LUTHAR, Zlata, BARIČEVIČ, Dea, BOJKOVSKI, Danijela, KOMPAN, Drago, ŽVIKART, Mateja, BEVK, Danilo, ČERENAK, Andreja, FERANT, Nataša, LEŠNIK, Mario, ŠIŠKO, Metka, JESENKO, Tončka, LAPUH, Barbka, MARČETA, Bojan. Country report for the state of the world's biodiversity for food and agriculture : Slovenia. [Ljubljana: s. n., 2016]. 126 str. [COBISS.SI-ID 4469670]
89. JAPELJ, Anže, VOCHL, Saša. Analiza lastnosti sistema KRAS za opazovanje požarov v naravnem okolju : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : poročilo o stanju projekta. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2012. 2 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3548838]
90. MURI, Boštjan, JAPELJ, Anže. Final report on forest fire warning system implementation : ALPFFIRS WP4 - warning system implementation : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2012. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3549350]
91. JAPELJ, Anže, SCHUNK, Christian, GRBEC, Samo, VRČKOVNIK, Maja. Forest fuel survay - report on burning characteristics of forest fuel samples from the 2011 field inventory : ALPFFIRS WP4 - warning system implementation : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2012. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3547814]
92. JAPELJ, Anže, MALI, Boštjan. Forest types (EEA) in Slovenia and their susceptibility to forest fires : ALPFFIRS WP4 - warning system implementation : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2010. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3547302]
93. KOVAČ, Marko, JAPELJ, Anže. Recommendations from the end-users of the ALPFFIRS: Slovenian case : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2012. 1 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3549094]
94. JAPELJ, Anže. Forest fuel survey - manual for field inventory in Slovenia (2011) : ALPFFIRS WP4 - warning system implementation : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2011. 4 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3548326]
95. JAPELJ, Anže. Forest fuel survey - manual for field inventory in Slovenia (2011) : ALPFFIRS WP4 - warning system implementation : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2011. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3548070]
96. SKUDNIK, Mitja, JAPELJ, Anže. Podatki o stanju gozdov na območju Triglavskega narodnega parka : analiza podatkov o stanju gozdov v letu 2007 s komentarjem : poročilo. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2011. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3301286]
97. JAPELJ, Anže. Analiza "Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju" (verzija 2.0 - 07.06.2007) : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : poročilo o stanju projekta. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2011. 8 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3548582]
98. FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. Description of national/regional prevention actions (act. 6.1.3) : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2010. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3547046]
99. FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže. Fire hazard in the natural enviroment/forests and measures implemented during the proclamation of great fire hazards and during fires themselves in Slovenia : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2010. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3546790]
100. JAPELJ, Anže, SKUDNIK, Mitja, KOBLER, Andrej. Natural environment fire 1998-2010 database : ALPFFIRS WP4 - warning system implementation : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2012. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3549606]
101. JAPELJ, Anže, SKUDNIK, Mitja, KOBLER, Andrej. Zbirka podatkov o požarih v naravnem okolju 1998-2010 : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : project status report. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2010. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3549862]
102. KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže, SKUDNIK, Mitja, PLANINŠEK, Špela, FERREIRA, Andreja, ŽLOGAR, Jure, JURC, Dušan. Poročilo o projektni nalogi FutMon Life+ : 1. mejnik. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2009. 58, 4, 7, 12, 7, 8, 6, 12 str., ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6752. [COBISS.SI-ID 2484134]
103. MEDVED, Mirko, KRAIGHER, Hojka, JURC, Dušan, KOVAČ, Marko, SIMONČIČ, Primož, ČAS, Miran, PLANINŠEK, Špela, JAPELJ, Anže, KLUN, Jaka, KOBAL, Milan, KRAJNC, Nike, KUTNAR, Lado, PIŠKUR, Mitja, PREMRL, Tine, ROBEK, Robert, SINJUR, Iztok, VILHAR, Urša. Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2008. 22 f. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6733. [COBISS.SI-ID 2241190]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

104. FERREIRA, Andreja, GREBENC, Tine, JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela, PREMRL, Tine, VOCHL, Saša. Mnenje o izvajanju ukrepa "Vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov" : PRP 2014-2020. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2012. [7 str.]. [COBISS.SI-ID 3602598]
105. FERREIRA, Andreja, PREMRL, Tine, OGRIS, Nikica, JAPELJ, Anže, KLUN, Jaka, SKUDNIK, Mitja, ROBEK, Robert, JEMEC, Tina, JAGODIC, Špela. Strokovne podlage Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2011. 72 str., ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7014. [COBISS.SI-ID 3233702]
106. HOČEVAR, Milan, KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže. Pravilnost ugotavljanja podatkov o lesni zalogi in prirastvu : ekspertiza. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2005. 114 str., ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6701. [COBISS.SI-ID 1568678]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

107. JAPELJ, Anže (intervjuvanec). Degradacija narave ni težava narave, to je problem človeka. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. Podobe znanja. https://4d.rtvslo.si/arhiv/podobe-znanja/174777272. [COBISS.SI-ID 64135427]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

108. MAVSAR, Robert, FARRERAS, V., KOVAČ, Marko, JAPELJ, Anže. FireCost : a computer software to estimate the economic impact of wildfires for European countries. [S. l.: s. n.], 2010. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 2975654]
109. JAPELJ, Anže. Presoja trajnosti gospodarjenja z gozdovi v izbranem območju : pripravniška strokovna naloga. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2007. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1959334]
110. HOČEVAR, Milan, KUŠAR, Gal, JAPELJ, Anže. Pravilnost ugotavljanja podatkov o lesni zalogi in prirastvu pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov : delavnica, Ljubljana, 20. oktobra 2005. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2005. Loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 1568934]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

111. PLANINŠEK, Špela (urednik, avtor), KOZAMERNIK, Erika, ZIDAR, Simon, JAPELJ, Anže, KONC, Matic, ŽELEZNIK, Peter. Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda : povzetek referatov. Elektronska izd. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (I [i. e. II], 22 str.)), ilustr. Zbirka Gozd eksperimentov. ISBN 978-961-6993-51-7. https://doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0013, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10985, DOI: 10.20315/SilvaSlovenica.0013. [COBISS.SI-ID 304047104]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

112. JAPELJ, Anže. Economics & ES evaluation : presented at Forestry Working Group, Slovenian Meeting, 16th and 17th July 2019, Slovenian Forestry Institute. [COBISS.SI-ID 5583782]
113. JAPELJ, Anže, FICKO, Andrej. Predstavitev kazalnikov : predavanje na zaključni konferenci projekta Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji, Ljubljana, 24. septembra 2019. [COBISS.SI-ID 5501862]
114. JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela. Slovenci = nabiralci : predavanje na jesenskem izobraževalnem seminarju z aktivnostmi gozdne pedagogike "Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda", 3. oktober 2019, Gozdarski inštitut Slovenije, Rožnik. 2019. [COBISS.SI-ID 5578406]
115. LEBAN, Vasja, JAPELJ, Anže, KRČ, Janez. Developing future land use scenarios : experiences and results from Slovenian case study : predavanje na konferenci From science to practice, what can be learned from interdisciplinary research in relation to future ecosystem services of Mediterranean forests?, Hotel International, Zagreb, 9. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 5079462]
116. JAPELJ, Anže, KOVAČ, Marko, FERREIRA, Andreja. Predstavitev ankete o alternativnih modelih gozdnogospodarskega načrtovanja : predavanje na izobraževanju v okviru Zveze lastnikov gozdov Slovenije,. Ljubljana, 26.11. 2018. [COBISS.SI-ID 5287590]
117. JAPELJ, Anže. Vrednotenje zaščitne vloge gozdov na območju Podbrdo-Most na Soči z metodo nadomestnih stroškov : predavanje na Posvetovanju na polovici obdobja projekta "ROCKtheALPS", Interreg Alpine Space, Ljubljana, 7. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5353638]
118. JAPELJ, Anže. Pregled metod za ekonomsko vrednotenje zaščitnih gozdov : predavanje na delavnici Predstavitev projekta "ROCKtheALPS" v okviru Interreg programa Alpine Space, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 15. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 5016230]
119. JAPELJ, Anže. Pristopi za modeliranje in ovrednotenje ekosistemskih storitev gozda : predavanje na srečanju Izhodišča za obravnavo ekosistemskih storitev gozdov v Sloveniji, Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, 19. maj 2017. [COBISS.SI-ID 4817318]
120. JAPELJ, Anže, FERREIRA, Andreja, PLANINŠEK, Špela, VOCHL, Saša. Mnenje splošne javnosti in lastnikov gozdov o Naturi 2000 ter sodelovanje z javnostjo : predavanje na zaključni konferenci projekta "Upravljanje z izbranimi gozdnimi območji Natura 2000 ob Muri - GoForMura," Radenci, 29. november 2016. http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/10/Program-dogodka_28.11.2016.pdf. [COBISS.SI-ID 4618662]
121. RAC, Ilona, ERJAVEC, Emil, JAPELJ, Anže, JUVANČIČ, Luka. SI-2 Managing recreation in urban forests : predavanje na PEGASUS WP4 Workshop, Estonia, 27 - 29 June 2016. [COBISS.SI-ID 3878536]
122. JAPELJ, Anže. Izvedba mnenjske ankete med splošno javnostjo in lastniki gozdov : [predstavljeno na srečanju "Upravljanje z izbranimi gozdnimi območji Natura 2000 ob Muri" Lendava 13.-14. oktober 2015]. 2015. [COBISS.SI-ID 4213670]
123. JAPELJ, Anže. Case study of fire Sela na Krasu : case studies of dangerous fires in Italian regions and Slovenia : [presented at ALP FFIRS, Villa Manin di Passarino, Codroipo, 24th May 2012]. 2012. [COBISS.SI-ID 3551142]
124. JAPELJ, Anže, MURI, Boštjan, KOBLER, Andrej. Napovedovanje požarne ogroženosti v okviru ohranjanja dediščine alpskih gozdov : [predstavljeno na zaključni delavnici projektov EFFMIS in ALPFFIRS, Ljubljana, 6. december 2012]. 2012. [COBISS.SI-ID 3550886]
125. VALESE, Eva, JAPELJ, Anže, et al. Wildfires in the Alpine region : first results from the ALP FFIRS project : [presented at Wildife 2011, 5th international wildland fire conference, Living with fire - addressing global change through integrated fire management, Sun City, South Afrika, 9-13 May 2011]. 2011. [COBISS.SI-ID 3224486]
126. VALESE, Eva, JAPELJ, Anže, et al. The Alpine forest fire warning system (ALP FFIRS) project : [presented at 6th International Conference on Forest Fire Research Coimbra, Portugal, November 15th to 18th, 2010]. 2010. [COBISS.SI-ID 3094438]
127. FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela. Model za vrednotenje hidrološke vloge gozda : predstavljeno v okviru projekta INTERREG IIIA "Gozd in voda = Wald und Wasser", Lesce, 19. december 2007. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije: Zavod za gozdove Slovenije, 2007. [COBISS.SI-ID 2467238]
128. FERREIRA, Andreja, JAPELJ, Anže, PLANINŠEK, Špela. Model za vrednotenje hodrološke vloge gozda : [predstavljeno na zaključnem srečanju "Gozd in voda" - Interreg III A Slovenija -Avstrija, Bled, 19. december 2007]. 2007. [COBISS.SI-ID 3589286]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

129. JAPELJ, Anže, MALI, Boštjan, SIMONČIČ, Primož, VILHAR, Urša. Sustainable management of forest soils in view of different international policies : presented at WPIEI Desertification meeting, Final agenda, online, 14 October 2021. [COBISS.SI-ID 80944643]
130. VILHAR, Urša, KOVIČ DINE, Maša, GREBENC, Tine, JAPELJ, Anže, KUMER, Peter, SMREKAR, Aleš, ŠMID HRIBAR, Mateja, VERLIČ, Andrej, ZAJC, Peter. Turizem in rekreacija v gozdu : predavanje na mednarodni konferenci Sport and Public Space, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana, 20.-23. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5293734]
131. LEBAN, Vasja, JAPELJ, Anže. Economic valuation of changes in ecosystem services' provision under global change scenarios : presented at INFORMED procject course on "Concepts, methods and tools for an integrated approach of resilience in mediterranean forests" at Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza on December 16th, 2016. [COBISS.SI-ID 4645542]
132. JAPELJ, Anže. Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev gozda in njegova vloga pri oblikovanju politik rabe gozdnih virov : predavanje na posvetu Gozd - naše skupno dobro, Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, 18. jan. 2015. https://youtu.be/KkDZZIUfLU8. [COBISS.SI-ID 4076710]

3.25 Druga izvedena dela

133. VILHAR, Urša, VERLIČ, Andrej, JAPELJ, Anže, SMREKAR, Aleš, ŠMID HRIBAR, Mateja, KUMER, Peter, KOVIČ DINE, Maša, ZAJC, Peter, GREBENC, Tine, APIH, Jana, ZAKONJŠEK, Tina Hedi. Strokovna izhodišča za turistično in rekreacijsko rabo gozdov : predstavitev na sejmu Natur Alpe-Adria, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 2. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 5059238]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

134. BOZABALIAN, J. J., FERREIRA, Andreja, et al., JAPELJ, Anže (urednik). Forest fire prevention alert and suppression : an overview in the Alpine space : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : synthesis (Act.6.2) and regional details (Act.6.1). [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, 2012?]. 96 f., ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6889. [COBISS.SI-ID 3550118]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 1. 2022