COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMag. Uršula Teržan [31710]Osebna bibliografija za obdobje 2016-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. TERŽAN, Uršula. Uvod v Krst pri Savici. Celinka : društvo ustvarjalk sodobnega plesa. 16. 10. 2021, iustr. ISSN 2784-708X. http://celinka.net/prod-krst.html. [COBISS.SI-ID 82585347]
2. TERŽAN, Uršula. ABFAB - first contact : plesni performans. Celinka : društvo ustvarjalk sodobnega plesa. 21. 9. 2021, iustr. ISSN 2784-708X. http://celinka.net/prod-abfab.html. [COBISS.SI-ID 82584579]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. TERŽAN, Uršula. Je kaj novega, sodobnega?. V: LUKAN, Blaž (ur.). Zbornik ob 70-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2016. Str. 42-45. ISBN 978-961-6269-13-1. [COBISS.SI-ID 4179035]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. TERŽAN, Uršula. Vseobsegajoče dvojnosti plesa, (ujete) osvobojene v večnosti trenutka. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti. 2016, letn. 4, št. 2, str. 114-120. ISSN 1855-4539. [COBISS.SI-ID 4212827]

1.22 Intervju

5. TERŽAN, Uršula (intervjuvanec). Uršula Teržan. Spet smo tu, po 100 letih tako rekoč na isti točki!. Paradaplesa.si. 31. 10. 2021. https://www.paradaplesa.si/ujemi-korak/ursula-terzan-spet-smo-tu-po-100-letih-tako-rekoc-na-isti-tocki/. [COBISS.SI-ID 83076867]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

6. TERŽAN, Uršula. Baletni klas : osnove klasičnega baleta. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2020. 4 str. [COBISS.SI-ID 79381507]
7. DELAK, Maja, PIKALO, Petra, RAUCH PODRZAVNIK, Andreja, VOHAR, Urška, ŽITNIK, Živa, KOPAČ, Andreja, TERŽAN, Uršula, ROJC, Jasna. Učni načrt. Kompozicija plesa : druge oblike samostojnega ali skupinskega dela (630 ur). 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 12 str.)). Umetniška gimnazija - plesna smer, Modul B, Sodobni ples. ISBN 978-961-03-0483-8. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm. [COBISS.SI-ID 17033731]
8. DELAK, Maja, PIKALO, Petra, RAUCH PODRZAVNIK, Andreja, VOHAR, Urška, ŽITNIK, Živa, KOPAČ, Andreja, TERŽAN, Uršula, ROJC, Jasna. Učni načrt. Zgodovina plesa in odrske umetnosti : obvezni predmet (175 ur). 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 13 str.)). Umetniška gimnazija - plesna smer, Modul B, Sodobni ples. ISBN 978-961-03-0485-2. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm. [COBISS.SI-ID 17056515]
9. DELAK, Maja, PIKALO, Petra, RAUCH PODRZAVNIK, Andreja, VOHAR, Urška, ŽITNIK, Živa, KOPAČ, Andreja, TERŽAN, Uršula, ROJC, Jasna. Učni načrt. Balet : obvezni predmet (420 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 11 str.)). Umetniška gimnazija - plesna smer, Modul B, Sodobni ples. ISBN 978-961-03-0482-1. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm. [COBISS.SI-ID 16920323]
10. DELAK, Maja, PIKALO, Petra, RAUCH PODRZAVNIK, Andreja, VOHAR, Urška, ŽITNIK, Živa, KOPAČ, Andreja, TERŽAN, Uršula, ROJC, Jasna. Učni načrt. Sodobne plesne tehnike : obvezni predmet (840 ur). 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 14 str.)). Umetniška gimnazija - plesna smer, Modul B, Sodobni ples. ISBN 978-961-03-0484-5. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm. [COBISS.SI-ID 17048835]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.10 Umetniška poustvaritev

11. TERŽAN, Uršula. Abfab : plesni performans. [COBISS.SI-ID 79412739]
12. TERŽAN, Uršula. Uvod v Krst pri Savici : plesna predstava. [COBISS.SI-ID 82586371]

3.12 Razstava

13. TERŽAN, Uršula. Gibna razstava in live performance ob praznovanju 70 let AGRFT : fotografije in video zapisi zadnjega desetletja pri predmetu sodobne plesne tehnike. : Ljubljana, 26.5. 2016 - 30.1. 2017, AGRFT Klet, Trubarjeva 3. [COBISS.SI-ID 84197123]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. MENGER, Jana. Anatomija Banane split : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Menger], 2016. 64 f. [COBISS.SI-ID 4085595]
15. SVIDERSKI, Igor. Gospod Nahtingal včeraj zdaj : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Sviderski], 2016. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4149595]
16. HADŽIALJEVIĆ, Evin. Gib kot simbol notranje nuje : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Hadžialjević], 2018. 63 f. [COBISS.SI-ID 4558427]
17. VATOVEC DIRNBEK, Pia. Črna skrinjica : predstava zamenjanih vlog : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Vatovec Dirnbek], 2019. 64 f. [COBISS.SI-ID 4804699]
18. SKOK, Iza. Telo v inštalaciji, inštalacija telesa : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Skok], 2019. 67 f. [COBISS.SI-ID 4804955]
19. ZUPANEC, Aja. Telo kot sredstvo izražanja : svoboda ali omejitev? : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Zupanec], 2020. 66 f. [COBISS.SI-ID 26636547]
20. PODOBNIK, Tajda. Ufuri v participatorno-interaktivni umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Podobnik], 2021. 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 80225539]

Mentor - drugo

21. Blitz kids : produkcija magistrskega programa Umetnost giba. [COBISS.SI-ID 4569947]
22. Kakor dih : avtorski projekt : produkcija magistrskega programa Umetnost giba. [COBISS.SI-ID 4570971]
23. Sanje neke ptice : žareče sence : produkcija magistrskega programa Oblike govora. [COBISS.SI-ID 4460635]
24. Črna skrinjica : plesno-gledališka predstava po motivih legende o Faustu : produkcija magistrskega programa Umetnost giba. [COBISS.SI-ID 4743515]
25. Ufuri : produkcija magistrskega programa Umetnost giba. [COBISS.SI-ID 4621659]

Somentor pri diplomskih delih

26. MEDIČ, Alena. Literarna predloga v baletu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Medič], 2016. 75 f. [COBISS.SI-ID 4149339]

Koreograf

27. Tempestatis. [COBISS.SI-ID 4631131]

Drugo

28. Tempestatis. [COBISS.SI-ID 4631131]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 12. 2021
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 16. 12. 2021
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 16. 12. 2021
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 9. 2021
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 9. 2021