COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSCiril VnukOsebna bibliografija za obdobje 1969-2021

1969

1. VNUK, Ciril (urednik). V nove čase. Miklavž pri Ormožu: Osnovna šola, 1969. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40776193]


2005

2. VNUK, Ciril. Kruh mojih mladih dni. Zgodovinski zapisi. 2005, letn. 2, št. 1, str. 79-88. ISSN 1581-9140. [COBISS.SI-ID 2539155]


2006

3. VNUK, Ciril. Družinski spomini na čas 2. svetovne vojne. Zgodovinski zapisi. 2006, letn. 3, št. 1, str. 71-83, ilustr. ISSN 1581-9140. [COBISS.SI-ID 235742720]


2007

4. VNUK, Ciril. Družinski spomini na čas 2. svetovne vojne. Zgodovinski zapisi. 2007, letn. 4, št. 1, str. 75-87, ilustr. ISSN 1581-9140. [COBISS.SI-ID 247370496]
5. OREŠNIK, Milena (avtor, urednik), TOPOLOVEC, Rajko (avtor, urednik), LUSKOVIČ, Tone (avtor, urednik), VNUK, Ciril, ROŠKAR, Boštjan, KOŠIR, Brane. Zbornik Župnije svetega Bolfenka na Kogu : [v počastitev 400-letnice prve cerkvene zgradbe na Kogu]. Kog: KS: Župnijski urad; Ormož: Občina, 2007. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512511006]


2008

6. VNUK, Ciril. Skoraj pozabljeni drobiž minulih dni. Zgodovinski zapisi. 2008, letn. 5, št. 1, str. 96-105. ISSN 1581-9140. [COBISS.SI-ID 249813504]


2012

7. VNUK, Ciril. Slovar severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom. Ormož: Zgodovinsko društvo, 2012. 192 str. ISBN 978-961-269-630-6. [COBISS.SI-ID 68796929]


2019

8. VNUK, Ciril. Pocvétaje : zbirka pesmi, ki jih je navdihnil Slovar severovzhodnega ormoškega govora. Miklavž pri Ormožu: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2019. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-6342-22-3. [COBISS.SI-ID 299634432]
9. VNUK, Ciril. Pocvétaje : zbirka pesmi, ki jih je navdihnil Slovar severovzhodnega ormoškega govora. Posebna izd. Miklavž pri Ormožu: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2019. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-6342-23-0. [COBISS.SI-ID 299652608]


2021

10. VNUK, Ciril. Slovar severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom. Popravljena izd. Miklavž pri Ormožu: Kulturno-turistično društvo, 2021. 194 str. ISBN 978-961-07-0442-3. [COBISS.SI-ID 55457283]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 14. 12. 2021