COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAjša AlagićOsebna bibliografija za obdobje 2012-2021

2012

1. ALAGIĆ, Ajša. Dnevni popis in opazovanje izletavanja netopirjev na izbranih cerkvah. Glej, netopir!. dec. 2012, letn. 9, št. 1, str. 11-13, ilustr. ISSN 1581-9701. [COBISS.SI-ID 270013184]


2017

2. ALAGIĆ, Ajša. Vpliv biotskih in abiotskih dejavnikov na asimetrijo telesnih značilnosti pri kuščaricah : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Effect of biotic and abiotic factors on asymmetry of physical characteristics in lacertids : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes. Ljubljana: [A. Alagić], 2017. XIII, 71, [1] f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95722. [COBISS.SI-ID 4477775]


2018

3. ALAGIĆ, Ajša, ŽAGAR, Anamarija, KROFEL, Miha, LAZIĆ, Marko. Effect of biotic and abiotic factors on asymmetry of physical characteristics in common wall lizard (Podarcis muralis) and horvath's rock lizard (Iiberolacerta horvathi). Zbornik sažetaka. 2018, str. 8-9. ISSN 1848-5553. [COBISS.SI-ID 4835407]
4. ALAGIĆ, Ajša (avtor, fotograf), ŽAGAR, Anamarija. Kaj lahko vpliva na asimetrijo telesnih značilnosti pri kuščaricah?. Trdoživ : bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 7, št. 1, str. 8-9, ilustr. ISSN 2232-5999. [COBISS.SI-ID 4972623]


2019

5. ALAGIĆ, Ajša, POKORNY, Boštjan, FERREIRA, Andreja, KOZAMERNIK, Erika. Biokoridor : projektna naloga : končno poročilo. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5604518]
6. ALAGIĆ, Ajša, FLAJŠMAN, Katarina, ADAMIČ, Matevž, BUŽAN, Elena, POKORNY, Boštjan. Conflicts between humans and game species in non-hunting areas : a case study from Slovenia. V: Abstract book. Kaunas: [s. n.], 2019. Str. 127-128. [COBISS.SI-ID 5460134]
7. ALAGIĆ, Ajša (intervjuvanec). 11. slovenski lovski dnevi : prispevek v oddaji Dober pogled, oddaja o lovstvu, april 2019. https://www.youtube.com/watch?v=K3Xigd32U7s&t=18s. [COBISS.SI-ID 5469094]
8. AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, ALAGIĆ, Ajša, KOTNIK, Klemen. Spomladanski monitoring dvoživk na cesti na Poljanski obvoznici Škofje Loke R1-210/1392 od KM 1.762 do KM 3.443. Velenje: Visoka šola za varstvo okolja, 2019. IV, 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30443011]
9. ALAGIĆ, Ajša, FLAJŠMAN, Katarina, ADAMIČ, Matevž, BUŽAN, Elena, POKORNY, Boštjan. Spreminjanje življenjskega prostora in nastanek nelovnih površin : spregledan vir konfliktnih dogodkov z divjadjo. V: POKORNY, Boštjan (ur.). Zbornik izvlečkov. 11. Slovenski lovski dan "Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi", Gornja Radgona, 13. apr. 2019. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2019. Str. 17. [COBISS.SI-ID 5374118]
10. FERREIRA, Andreja, KOVAČ, Marko, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, PINTAR, Anže Martin, ALAGIĆ, Ajša, POKORNY, Boštjan. Študija potencialnih vplivov postavitve in delovanja vetrnih elektrarn na gozd. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 134 str. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10459. [COBISS.SI-ID 5566630]
11. FERREIRA, Andreja, KOVAČ, Marko, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, PINTAR, Anže Martin, ALAGIĆ, Ajša, POKORNY, Boštjan. Študija potencialnih vplivov postavitve in delovanja vetrnih elektrarn na gozd - predstavitev rezultatov investitorju, 19. 6. 2019. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2019. 48 str. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10460. [COBISS.SI-ID 5567142]


2020

12. APOLLONIO, Marco, MERLI, Enrico, CHIRICHELLA, Roberta, POKORNY, Boštjan, ALAGIĆ, Ajša, FLAJŠMAN, Katarina, STEPHENS, Philip A. Capital-income breeding in male ungulates : causes and consequences of strategy differences among species. Frontiers in ecology and evolution. 2020, vol. 8, article 521767, 12 str., ilustr. ISSN 2296-701X. https://doi.org/10.3389/fevo.2020.521767, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12430, DOI: 10.3389/fevo.2020.521767. [COBISS.SI-ID 29269251]
13. POKORNY, Boštjan, ALAGIĆ, Ajša, BUŽAN, Elena, POTOČNIK, Hubert, ŠORGO, Andrej, FLAJŠMAN, Katarina. Divjad na nelovnih površinah : težave, izzivi in rešitve. Lovec : glasilo Slovenskega lovskega društva. [Tiskana izd.]. julij/avgust 2020, letn. 103, št. 7/8, str. 332-336, ilustr. ISSN 0024-7014. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12297. [COBISS.SI-ID 23760387]
14. BUŽAN, Elena, LUŽNIK, Martina, ALAGIĆ, Ajša, FLAJŠMAN, Katarina, ADAMIČ, Matevž, POKORNY, Boštjan. Divjad v naseljih : težave, izzivi in rešitve = Game species in the urban environment : problems, challenges, and solutions. Zlatorogov zbornik. 2020, letn. 7, št. 7, str. 3-51, ilustr. ISSN 2232-6499. [COBISS.SI-ID 57505795]
15. POKORNY, Boštjan, FLAJŠMAN, Katarina, ALAGIĆ, Ajša, LEVANIČ, Tom, POTOČNIK, Hubert, ČRTALIČ, Jaka, KLJUN, Franc, ZAGORAC, Maša, LAHARNAR, Rebeka, KOS, Ivan, BUŽAN, Elena, GERIČ, Urška, POTUŠEK, Sandra, URZI, Felicita, ŠORGO, Andrej, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar. Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah : težave, izzivi in rešitve (V4-1825) : ciljni raziskovalni program "Zagotovimo.si hrano za jutri" : končno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko; Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2020. X, 208 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 47578883]
16. KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, KOZAMERNIK, Erika, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, ALAGIĆ, Ajša, ŠTEFANIČ, David, PINTAR, Anže Martin, BABIJ, Valerija, ŠPRAH, Ruben, VURUNIĆ, Suzana. Kartiranje sestojev habitatnih tipov 91E0* in 9180* : predavanje na delavnici "Aktivnost A.1: Priprava predlogov izvedbenih ukrepov za izbrane gozdne habitatne tipe na projektnih območjih Ličenca pri Poljčanah in Boč, Haloze in Donačka gora", Boč, 19. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 31037699]
17. FLAJŠMAN, Katarina, ALAGIĆ, Ajša, BUŽAN, Elena, ADAMIČ, Matevž, POKORNY, Boštjan. Konflikti z divjadjo na nelovnih površinah v Sloveniji v obdobju 2008-2018. Lovec : glasilo Slovenskega lovskega društva. [Tiskana izd.]. september 2020, letn. 103, št. 9, str. 401-406, ilustr. ISSN 0024-7014. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12531. [COBISS.SI-ID 29220355]
18. AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, ALAGIĆ, Ajša, KOTNIK, Klemen, POKORNY, Boštjan. Monitoring dvoživk na regionalni cesti R2-423/1281 Črnolica - Lesično od KM 16+950 do KM 18+120. Velenje: Visoka šola za varstvo okolja, 2020. IV, 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30445827]
19. AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, ALAGIĆ, Ajša, KOTNIK, Klemen, POKORNY, Boštjan. Monitoring dvoživk na regionalni cesti R3-695/7951 Polzela - Rečica od od KM 0+000 do KM 1+800 skozi naselje Podvin pri Polzeli. Velenje: Visoka šola za varstvo okolja, 2020. IV, 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30450179]
20. AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, KUNEJ, Urška, ALAGIĆ, Ajša, FLAJŠMAN, Katarina, LEVANIČ, Tom, POKORNY, Boštjan. Namestitev zvočnih in svetlobnih (modrih) odvračal za divjad na odsekih državnih cest v letih 2018-2020 : poročilo monitoringa za sklopa 1 in 2. Velenje: Visoka šola za varstvo okolja; Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (69 str.)). http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=13662. [COBISS.SI-ID 46704899]


2021

21. ČATER, Matjaž, MARINŠEK, Aleksander, FERLAN, Mitja, ALAGIĆ, Ajša, DIACI, Jurij, FIDEJ, Gal, JEVŠENAK, Jernej, SIMONČIČ, Primož. Causes and effect of latest windthrow on further development of beech-fir stands in Slovenian forests. V: EGU General Assembly 2021 : Online : 19. - 30. april 2021. [S. l.]: European Geosciences Union, 2021. 1 spletni vir. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-7529, DOI: 10.5194/egusphere-egu21-7529. [COBISS.SI-ID 62300163]
22. ALAGIĆ, Ajša, FLAJŠMAN, Katarina, BUŽAN, Elena, POKORNY, Boštjan. Divjad v naseljih v Evropi : pregled stanja, problemov in ukrepov = Game species in urban areas in Europe : review of the situation, problems, and management practices. V: POKORNY, Boštjan (ur.). Zbornik izvlečkov = Programme and selection of abstracts. 12. Slovenski lovski dan, problematika divjadi na nelovnih površinah, 27. marec 2021. [Ljubljana]: Lovska zveza Slovenije, 2021. Str. 10, 28. https://www.lovska-zveza.si/wp-content/uploads/2021/03/Zbornik-izvleckov_12.-Slovenski-lovski-dan_27.3.2021.pdf. [COBISS.SI-ID 62344451]
23. ALAGIĆ, Ajša, KROFEL, Miha, LAZIČ, Marko, ŽAGAR, Anamarija. Effects of biotic and abiotic stressors on asymmetries and head size in two sympatric lizard species. Animal biology. 2021, vol. 71, iss. 3, str. 329-347, ilustr. ISSN 1570-7563. https://brill.com/view/journals/ab/aop/article-10.1163-15707563-bja10058/article-10.1163-15707563-bja10058.xml, DOI: 10.1163/15707563-bja10058. [COBISS.SI-ID 76230659]
24. KAVČIČ, Andreja, KOLŠEK, Marija, PRELEC, Frenk, BREZNIKAR, Andrej, BOŽIČ, Gregor, KRAIGHER, Hojka, ALAGIĆ, Ajša, ČATER, Matjaž, FLAJŠMAN, Katarina, FERLAN, Mitja, OGRIS, Nikica, PIŠKUR, Barbara. Katalog ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škod na sadikah zaradi škodljivih organizmov. V: OGRIS, Nikica (ur.). Najpomembnejši povzročitelji poškodb tujerodnih vrst gozdnega drevja in sadik domačih vrst gozdnega drevja ter ukrepi na sadikah. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2021. Str. 253-271, ilustr. Studia Forestalia Slovenica, 179. ISBN 978-961-6993-70-8. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14199, https://doi.org/10.20315/SFS.179. [COBISS.SI-ID 84980995]
25. ALAGIĆ, Ajša, KUTNAR, Lado, KOZAMERNIK, Erika, BABIJ, Valerija, MARINŠEK, Aleksander, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, ŠPRAH, Ruben. Ocena stanja ohranjenosti habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah = Conservation status assessment of habitat type 91E0* Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior on Natura 2000 site Ličenca pri Poljčanah. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 79, št. 2, str. 3-27, ilustr. ISSN 0017-2723. [COBISS.SI-ID 59606787]
26. ALAGIĆ, Ajša, FERLAN, Mitja, FLAJŠMAN, Katarina, ČATER, Matjaž. Ocena učinkovitosti odvračal na objedenost mladja. V: ČATER, Matjaž (ur.). Vzroki in vplivi decembrskega vetroloma (2017) na nadaljnji razvoj jelovo bukovih sestojev v Sloveniji : zaključna delavnica : CRP V4-1820. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica, 2021. Str. 8. https://dx.doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0017, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14150. [COBISS.SI-ID 68253443]
27. GREBENC, Tine (avtor, fotograf). Odmrla lesna biomasa - vroča točka življenja in biotske raznolikosti gozdnih ekosistemov. Trdoživ : bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 10, št. 1, str. 8-9, ilustr. ISSN 2232-5999. [COBISS.SI-ID 72438275]
28. VURUNIĆ, Suzana, KUTNAR, Lado, MARINŠEK, Aleksander, ŠTEFANIČ, David, KOZAMERNIK, Erika, ALAGIĆ, Ajša, KERMAVNAR, Janez, SIMČIČ, Anica, BABIJ, Valerija. Predstavitev HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja : online predavanje na Delavnici za pripravo nabora ekosistemskih storitev za spremljanje učinkov projekta na ekosistemske storitve v akciji D.4, 2. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 75771139]
29. KUTNAR, Lado, KERMAVNAR, Janez, MARINŠEK, Aleksander, KOZAMERNIK, Erika, SIMČIČ, Anica, ALAGIĆ, Ajša, ŠTEFANIČ, David, BABIJ, Valerija, ŠPRAH, Ruben. Predstavitev vmesnih rezultatov fitocenoloških kartiranj kisloljubnih smrekovih in barjanskih gozdov na ovršnem delu Pohorja : predavanje na Strokovni delavnici za umeščanje ukrepov v izbranih habitatnih tipih, 7. september 2021, Gozdarska koča na Komisiji, Pohorje. [COBISS.SI-ID 75595011]
30. LEVANIČ, Tom, ALAGIĆ, Ajša, FLAJŠMAN, Katarina, VENGUŠT, Gorazd, ŽELE, Diana, POKORNY, Boštjan. Prehranske značilnosti lisic v različnih okoljih Slovenije = Food preference of red fox in different Slovene environments. V: POKORNY, Boštjan (ur.). Zbornik izvlečkov = Programme and selection of abstracts. 12. Slovenski lovski dan, problematika divjadi na nelovnih površinah, 27. marec 2021. [Ljubljana]: Lovska zveza Slovenije, 2021. Str. 22, 39. https://www.lovska-zveza.si/wp-content/uploads/2021/03/Zbornik-izvleckov_12.-Slovenski-lovski-dan_27.3.2021.pdf. [COBISS.SI-ID 57402371]
31. ČATER, Matjaž, FLAJŠMAN, Katarina, ALAGIĆ, Ajša. Primerjava uspešnosti in učinkovitosti obnove prizadetih in neprizadetih površin. V: ČATER, Matjaž (ur.). Vzroki in vplivi decembrskega vetroloma (2017) na nadaljnji razvoj jelovo bukovih sestojev v Sloveniji : zaključna delavnica : CRP V4-1820. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica, 2021. Str. 7. https://dx.doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0017, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14150. [COBISS.SI-ID 68251139]
32. POKORNY, Boštjan, KUNEJ, Urška, ALAGIĆ, Ajša, FLAJŠMAN, Katarina, LEVANIČ, Tom, BUŽAN, Elena, CERRI, Jacopo, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar. Trki z divjadjo na cestah v Sloveniji : vpliv odvračalnih naprav in ukrepov zoper covid-19 na zmanjšanje števila povoženih živali v letu 2020 = Game-vehicle collisions in Slovenia : combined effects of deterrents and covid-19 lockdown on roadkill decrease in 2020. V: POKORNY, Boštjan (ur.). Zbornik izvlečkov = Programme and selection of abstracts. 12. Slovenski lovski dan, problematika divjadi na nelovnih površinah, 27. marec 2021. [Ljubljana]: Lovska zveza Slovenije, 2021. Str. 18, 35. https://www.lovska-zveza.si/wp-content/uploads/2021/03/Zbornik-izvleckov_12.-Slovenski-lovski-dan_27.3.2021.pdf. [COBISS.SI-ID 62368515]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 12. 2021