COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSDr. Helena Seražin [18476]Personal bibliography for the period 1993-2021

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. SERAŽIN, Helena. Štukater Giuseppe Monteventi in oltar škapulirske bratovščine v Piranu. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2016, 21, [št.] 2, str. 169-184, 205-206, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 40981037], [SNIP]
2. SERAŽIN, Helena. Kočevski grad v listinah arhiva knezov Auersperg. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2014, [letn.] 19, [št.] 2, str. 7-44, 233, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 37969453], [SNIP, Scopus]
3. SERAŽIN, Helena. A ʼVenetianʼ discalced Carmelite church in the Habsburg lands. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2012, 17, št. 2, str. 91-102, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 35096365]
4. SERAŽIN, Helena (author, photographer). Cesarski veleposlaniki iz vrst goriškega plemstva v vlogi posrednikov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri. In: PREINFALK, Miha (ed.). Iz zgodovine slovenskih gradov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Letn. 60, [št.] 3, str. 645-666, ilustr. Kronika, letn. 60, 3. ISBN 978-961-6777-13-1. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/30509. [COBISS.SI-ID 515100799]
5. SERAŽIN, Helena. Kočevske zdrahe ali kako se je zidala nova cerkev v Nemški Loki : patronat Henrika kneza Auersperga (1697-1783). Umetnostna kronika. 2011, [št.] 30, str. 22-34, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 32528685]
6. SERAŽIN, Helena. Marijin oltar v santuario dell'Apparizione di S. Vio na Pellestrini : Giovanni Battista Mazzoleni (1699-1769) - kipar in štukater?. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2009, 14, str. 145-160, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 30846253]
7. SERAŽIN, Helena. Le botteghe edili ed i cantieri degli architetti lombardi nei paesi sloveni (Austria interna) dal XVI al XVIII secolo. In: CHAUVARD, Jean-François (ed.). L'economie de la construction dans l'Italie moderne. Roma: École française de Rome, 2008. Str. 399-412. Mélanges de l'Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée, 119, 2. ISBN 978-2-7283-0851-4. ISSN 1123-9891. [COBISS.SI-ID 28891437]
8. SERAŽIN, Helena. I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani (V). Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2007, 12, str. 183-195. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 27511341]
9. SERAŽIN, Helena. Stegenškova knjižnica na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 7, št. 3/4, str. 667-714, ilustr. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 895365], [Scopus]
10. SERAŽIN, Helena. Štanjelski grad na risbi Janeza Cobenzla iz 1580. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2005, 10, str. 169-176, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 24551725]
11. SERAŽIN, Helena. I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani (IV). Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2005, 10, str. 201-214. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 24552493]
12. SERAŽIN, Helena. Bernardijev relief na Massarijevem oltarju Beata Vergine delle Grazie v Vidmu. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2004, 9, str. 87-95, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 23058733]
13. SERAŽIN, Helena, KLEMENČIČ, Matej. I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani (III). Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2004, 9, str. 185-204. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 513156991]
14. SERAŽIN, Helena. Massarijeva prenova koprske stolnice. Zbornik za umetnostno zgodovino. Nova vrsta. [Tiskana izd.]. 2004, 40, str. 178-220. ISSN 0351-224X. [COBISS.SI-ID 513163391]
15. SERAŽIN, Helena, KLEMENČIČ, Matej. I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani (II). Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2003, 8, str. 193-210. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 21570349]
16. SERAŽIN, Helena, KLEMENČIČ, Matej. I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani (1). Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2002, 7, str. 167-187. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 20127586]
17. SERAŽIN, Helena. Romarska cerkev v Logu pri Vipavi : stavbna zgodovina od l622 do 1759. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2001, 6, str. 83-102, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 18997293]
18. SERAŽIN, Helena. Samostanska cerkev na Kostanjevici pri Novi Gorici. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2000, 5, str. 67-81, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 17456941]
19. SERAŽIN, Helena. Kipi Pietra Baratte na velikem oltarju goriške stolnice. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 1999, 4, str. 107-121, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 13330989]
20. SERAŽIN, Helena. Načrt arhitekta Micheleja Bona za pevski kor goriške stolnice. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 1999, 4, str. 179-188, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 13351469]
21. SERAŽIN, Helena. Krištof Lovrenc Flachenfeld - naročnik dveh Jelovškovih slikanih oltarjev. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 1998, 3, str. 73-86, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 9359149]
22. SERAŽIN, Helena. Valvasorjev bakrorez graščine Roženek v Podbrju pri Podnanosu. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 1998, 3, str. 129-136, ilustr. ISSN 1408-0419. [COBISS.SI-ID 9379117]
23. SERAŽIN, Helena. Lože pri Vipavi - grad ali vila?. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 1993/1994, 20/21, str. 71-103, ilustr. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 57629184]

1.03 Short scientific article

24. SERAŽIN, Helena. Ljubljanska mestna knjižnica, župan Ivan Hribar in mestni arhivar Anton Aškerc. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 1997, 41, št. 1, str. 123-135. ISSN 0023-2424. [COBISS.SI-ID 68358912]

1.04 Professional article

25. VODOPIVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena. Arhitektke, oblikovalke in gradbenice v času od modernizma dalje : ob zaključku mednarodnega projekta. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 62, str. 48-53, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 44485165]
26. SERAŽIN, Helena, LAZARINI, Franci. Uničeni in ogroženi spomeniki. 1, Veliki oltar v župnijski cerkvi sv. Primoža in Felicijana v Vrhpolju pri Vipavi. Umetnostna kronika. 2011, [št.] 32, str. 74-77. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 33209389]
27. BALAŽIC, Janez, CIGLENEČKI, Marjeta, ČELIK, Matevž, DEŠMAN, Miha, GUŠTIN, Mitja, HÖFLER, Janez, KLEMENČIČ, Matej, KOKOLE, Stanko, KOŠAN, Marko, LAH, Ljubo, LAVRIČ, Ana, MUROVEC, Barbara, OSTAN, Aleksander, SAPAČ, Eva, SAPAČ, Igor, SERAŽIN, Helena, ŠTEFANAC, Samo, VIDMAR, Luka, VIDMAR, Polona. Novogradnje v historičnih jedrih slovenskih mest. Umetnostna kronika. 2006, 11, str. 36-40, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 25236013]
28. SERAŽIN, Helena. Scamozzijeva vrnitev : Architettura è scienza : Vincenzo Scamozzi (1548-1616) : Vicenza: Museo Palladio, Palazzo Barbaran da Porto, 7. september 2003-11. januar 2004. Umetnostna kronika. 2004, [št.] 3, str. 10-14. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 512798847]

1.07 Published professional conference contribution (invited lecture)

29. SERAŽIN, Helena. Zgodovina arhitekture?. In: MUROVEC, Barbara (ed.). Slovenska umetnostna zgodovina : tradicija, problemi, perspektive. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. Str. 91-95. ISBN 961-6500-59-7. [COBISS.SI-ID 23253549]

1.08 Published scientific conference contribution

30. SERAŽIN, Helena (author, photographer). Komisija za verska vprašanja in gradnja sakralnih stavb v slovenskih povojnih modernističnih naseljih : primer Nove Gorice. In: MOHAR, Katarina (ed.), VODOPIVEC, Barbara (ed.). Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove Atenske listine : zbornik prispevkov Mednarodne konference projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti, Nova Gorica, 11.-13. marec 2020 = Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : proceedings of the International Conference of the Project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts, Nova Gorica, March 11-13, 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 174-188, fotogr. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1912/7929/1202-2. [COBISS.SI-ID 27642371]
financier: ARRS Mestna občina Nova Gorica SAZU, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: Nova Gorica in njeni konteksti
31. HUBER, Jernej, GRADIŠNIK, Mitja, HERIČKO, Marjan, SERAŽIN, Helena. Rapid development of an art history web portal using the WordPress platform. In: STRAHONJA, Vjeran (ed.), HERTWECK, Dieter (ed.), KIRINIĆ, Valentina (ed.). CECIIS : Central European Conference on Information and Intelligent Systems : proceedings 30th international scientific conference, October 02nd-04th, 2019, Varaždin, Croatia. Varaždin: Faculty of Organization and Informatics, 2019. Str. 289-296. Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Print), Central European Conference on Information and Intelligent Systems (Online). ISSN 1847-2001, ISSN 1848-2295. [COBISS.SI-ID 22646038]
32. SERAŽIN, Helena. First generations of women in architecture and design at University of Ljubljana. In: SERAŽIN, Helena (ed.), FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). Proceedings of the 2nd MoMoWo International Conference-Workshop : Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, France Stele Institute of Art History, 3-5 October 2016, Ljubljana. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 57-62. ISBN 978-961-05-0135-0. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/eng_proceedings_2_2.pdf. [COBISS.SI-ID 44326189]
financier: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
33. SERAŽIN, Helena. Seventeenth-century fortified villas in the county of Gorizia with residences modelled on the type of a Venetian Palace. In: ROSSO, Michela (ed.). Investigating and writing architectural history : subjects, methodologies and frontiers : papers from the Third EAHN International Meeting, Torino, 2014. Third International Meeting European Arhitectural History Network, 19-21 June 2014, Torino. Torino: Politecnico, 2014. Str. 81-91, ilustr. ISBN 978-88-8202-048-4. [COBISS.SI-ID 37358637]
34. SERAŽIN, Helena. L'uso dei moduli di Jacopo Barozzi da Vignola nei territori dell'Austria Interna. In: FROMMEL, Sabine (ed.). Crocevia e capitale della migrazione artistica : forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secolo XVII). 1a ed. Bologna: Bononia University Press, 2012. Str. 189-203, ilustr. ISBN 978-88-7395-716-4. [COBISS.SI-ID 34358317]
35. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Umetnostna topografija Slovenije. Umetnostna kronika. 2009, [št.] 24, str. 19-24, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 30364717]
36. SERAŽIN, Helena. Il duomo di Capodistria/Koper. In: GUŠTIN, Mitja (ed.). The heritage of the Serenissima : the presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic : proceedings of the international conference, Izola - Venezia, 4.-9. 11. 2005. Piran: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 2006. Str. 39-44, ilustr. Annales Mediterranea. ISBN 961-6328-39-5, ISBN 978-961-6328-39-5. [COBISS.SI-ID 1121235]
37. SERAŽIN, Helena. Umetnostni spomeniki Tartinijevega časa v primorskih mestih. In: KOKOLE, Metoda (ed.). Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 7. in 8. aprila 2001 v Piranu = Tartini "maestro delle nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII : atti del convegno internazionale del 7 e 8 aprile 2001 in Pirano. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Centro di ricerca scientifica SAZU, 2002. Str. 25-33, ilustr. ISBN 961-6358-56-1. [COBISS.SI-ID 19861805]
38. SERAŽIN, Helena. Arhitekturna prenova koprske stolnice v prvi polovici 18. stoletja. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2001 (izšlo 2002), letn. 9, št. 2, str. 489-504. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID 20332589]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

39. SERAŽIN, Helena. Commission for Religious Affairs and building of religious buildings in Slovenian post-war modernist settlements : the case of Nova Gorica. In: SERAŽIN, Helena (ed.), DAJNKO, Manuela (ed.). Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : international conference : Nova Gorica, August 26-28, 2020 : programme and abstracts = Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove atenske listine : program in povzetki : mednarodna konferenca : Nova Gorica, 26.-28. avgust 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 30. ISBN 978-961-05-0270-8. [COBISS.SI-ID 31233539]
40. SERAŽIN, Helena. The role of ambassadors in recruiting Italian artists and architects for the imperial court or How Andrea Palladio almost ended up on the Habsburg court. In: ANCANE, Anna (ed.). International Conference The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe 1560-1900, Riga, 26-28 September 2019 : abstracts. Riga: Art Academy of Latvia, Institute of Art History, 2019. Str. 24. ISBN 978-9934-541-42-1. [COBISS.SI-ID 45164845]
financier: ARRS, Projekti, J6-9439, SI, Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku
41. SERAŽIN, Helena, FIGELJ, Klavdija. Gorizia - Nova Gorica : continuity of urban space and identity of the bordering cities. In: MUROVEC, Barbara (ed.), VAUPOTIČ, Nika (ed.). Programme and abstracts. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2018. F. 18. [COBISS.SI-ID 43874605]
42. SERAŽIN, Helena. L'attività della bottega Schiavi in Istria. In: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ed.). Umetnost istrskih obalnih mest : zbornik povzetkov = Arte e architettura delle città istriane : libro dei riassunti = Art and architecture of Istrian towns : book of abstracts. Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018. Str. 48-49. ISBN 978-961-90528-6-0. [COBISS.SI-ID 43916845]
43. SERAŽIN, Helena. Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovisnkem [!] okviru : modernistična Nova Gorica in njeni konteksti. In: KOLENC, Petra (ed.), GERBEC, Teja (ed.). Povzetki referatov znanstvenega simpozija Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice, Grad Kromberk, 22. in 23. maj 2017. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2017. Str. 8. [COBISS.SI-ID 41822509]
44. SERAŽIN, Helena. Heraldic display as a part of festive decoration in Villa Lanthieri in Vipava. In: HILTMANN, Torsten. Programme : heraldry in medieval and early modern state-rooms : towards a typology of heraldic programmes in spaces of self-representation - Münster, Germany, 16-18 March 2016. Workshop Heraldry in Medieval and Early Modern State-Rooms: towards a Typology of Heraldic Programmes in Spaces of Self-Representation, 16-18 March 2016, Münster, Germany. [S. l.]: Herladica Nova, 2016. Ilustr. http://heraldica.hypotheses.org/4232. [COBISS.SI-ID 39887917]
45. SERAŽIN, Helena. First generations of women in architecture and design at University of Ljubljana. In: SERAŽIN, Helena (ed.), FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). Women designers, architects and engineers between 1946 and 1968 : programme and abstracts. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 55. ISBN 978-961-254-949-7. [COBISS.SI-ID 40410669]
46. SERAŽIN, Helena. Baročna cerkev v Križankah v kontekstu sočasne beneške arhitekture. Bilten. 2015, št. 7, str. 43-44. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 39215405]
47. SERAŽIN, Helena. Baročna cerkev v Križankah v kontekstu sočasne beneške arhitekture. In: VIDMAR, Luka (ed.). Ljubljanske Križanke : ob tristoletnici dokončanja baročne cerkve Marije Pomočnice : program simpozija in povzetki referatov : Ljubljana, Križanke, Viteška dvorana, Trg francoske revolucije 1 (vhod Festivala Ljubljana), 5.-6. november 2015. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2015. Str. 12. ISBN 978-961-92198-2-9. [COBISS.SI-ID 39205933]
48. SERAŽIN, Helena. "La Fabrica di questa Chiesa Cattedrale affidata dalla Patria ala nostra dirrezione ---" : vloga plemstva pri gradnji koprske stolnice v prvi polovici 18. stoletja = "La Fabrica di questa Chiesa Cattedrale affidata dalla Patria ala nostra dirrezione ---" : il ruolo dell'aristocrazia nell'ambito della costruzione della Cattedrale di Capodistria nella prima metà del XVIII secolo. In: KNEZ, Kristjan (ed.). Il patriziato di Capodistria nellʼetà moderna : governo, economia, cultura e relazioni tra Venezia e la provincia istriana : convegno internazionale di studi, Capodistria, Palazzo Pretorio, Palazzo Gravisi, 29-30 maggio 2015 : [programma, riassunti] = Koprsko plemstvo v novem veku : vladanje, ekonomija, kultura in odnosi med Benetkami in istrsko provinco : mednarodni znanstveni sestanek, Koper, Pretorska palača, Palača Gravisi, 29.-30. maja 2015 : [program, povzetki]. Mednarodni znanstveni sestanek Koprsko plemstvo v novem veku: vladanje, ekonomija, kultura in odnosi med Benetkami in istrsko provinco, Pretorska palača, Palača Gravisi, Koper, 29.-30. maja 2015 = Convegno internazionale di studi Il patriziato di Capodistria nell'età moderna: governo, economia, cultura e ralazioni tra Venezia e la provincia istriana, Palazzo Pretorio, Palazzo Gravisi, Capodistria, 29-30 maggio 2015. Pirano: Società di studi storici e geografici; = Piran: Društvo za zgodovinske in geografske študije, 2015. Str. 54-55. ISBN 978-961-93410-3-2. [COBISS.SI-ID 38472749]
49. SERAŽIN, Helena. Seventeenth-century fortified villas in the county of Gorizia with residences modelled on the type of a Venetian Palace. In: ROSSO, Michela (ed.). Book of abstracts. Third International Meeting European Architectural History Network, EAHN 2014, Torino. Torino: Politecnico, 2014. Str. 48. ISBN 978-88-8202-049-1. [COBISS.SI-ID 37357869]
50. SERAŽIN, Helena. Garden casino without a garden : interior decoration as a substitute for garden settings. In: International Symposium The Early Modern Villa: Senses and Perceptions versus Materiality, 15-17 October 2014, Museum of King Jan III's Palace at Wilanów. [S. l.: s. n.], 2014. Str. 13. [COBISS.SI-ID 37688109]
51. SERAŽIN, Helena. Knjižnica teologa in umetnostnega zgodovinarja Avguština Stegenška (1875-1920). In: Maistrovo leto 2014 : programska knjižica. Maribor: UKM, 2014. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 37855021]
52. SERAŽIN, Helena. Koprska stolnica v času škofa Paola Naldinija (1632-1713) = La cattedrale di Capodistria al tempo del vescovo Paolo Naldini. In: KAMIN KAJFEŽ, Vesna (ed.). Program in povzetki = Programma e riassunti. Znanstveni posvet ob 300. letnici smrti koprskega škofa Paola Naldinija (1632-1713): "Nardus Olet, Vincitque Leo", Koper, 20. - 21. april 2013. Koper: Škofija: = Diocesi, 2013. F. 14. [COBISS.SI-ID 35555373]
53. SERAŽIN, Helena. A "Venetian" discalced Carmelite church in Habsburg lands. In: Abstract of papers presented at the 65th annual conference of the Society architectural historians, Detroit, Michigan, April 18-22, 2012. [Chicago]: Society of Architectural historians, 2012. Str. 82. [COBISS.SI-ID 34161453]
54. SERAŽIN, Helena. Delovanje in vloga graškega Društva za domovinsko varstvo na južnem Štajerskem (1909-1918). In: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ed.). Med starim in novim : zbornik povzetkov Znanstvenega simpozija Arhitekturna zgodovina, Ljubljana, 24.-26. november 2011. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 20-21. ISBN 978-961-237-468-6. [COBISS.SI-ID 33330221]
55. SERAŽIN, Helena. Goriški in kranjski grajski posestniki v diplomatskih in dvornih službah Svetega rimskega cesarstva v vlogi posrednkov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri. In: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011. Str. [27]. [COBISS.SI-ID 33295661]
56. SERAŽIN, Helena, IVANOVIĆ, Nataša. Vloga grajskih posestnikov v arhitekturi in umetnosti od 16. do 20. stoletja. In: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011. Str. [26]. [COBISS.SI-ID 33283373]
57. SERAŽIN, Helena. Massarijeva arhitekturna "šola" na beneški terrafermi. In: KAMIN KAJFEŽ, Vesna (ed.). Mednarodni znanstveni sestanek Beneška dediščina na obalah Jadrana: umetnostni tokovi med terrafermo, Istro in Dalmacijo v 17. in 18. stoletju : Izola, 9.-11. oktober 2009 : [program in povzetki] = International scientific conference Venetian heritage on the shores of the Adriatic sea: artistic exchange between the Terraferma, Istria and Dalmatia in the seventeenth- and eighteenth centuries : Izola, 9-11 October 2009 : [program and abstracts] = Convegno scientifico internazionale Patrimonio culturale veneziano sull'Alto Adriatico: contatti artistici fra terraferma, Istria e Dalmazia nel sei e settecento : Isola, 9-11 ottobre 2009 : [programma e riassunti]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2009. Letn. 14, št. 8, str. 37. Glasnik ZRS Koper, Letn. 14, št. 8. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 30572845]
58. SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiškanske cerkve in samostana. In: Tri stoletja brežiških frančiškanov : [povzetki]. Brežice [i. e. Ljubljana]: Brat Frančišek, 2009. Str. 12. [COBISS.SI-ID 30035757]
59. SERAŽIN, Helena. Massarijeva cerkev Žalostne Matere božje v Vidmu : primer uporabe arhivskih virov pri identifikaciji arhitekturnih spomenikov. In: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ed.), KLEMENČIČ, Matej (ed.). Zbornik povzetkov Znanstvenega simpozija Arhitekturna zgodovina, Ljubljana, 30. november-1. december 2007. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2007. Str. 24. ISBN 978-961-237-218-7. [COBISS.SI-ID 27383853]
60. SERAŽIN, Helena. Stegenškova knjižnica. In: Povzetki referatov. [Maribor [etc.]: Pedagoška fakulteta, Oddelek za zgodovino [etc.]], 2005. Str. 18. [COBISS.SI-ID 24547629]
61. SERAŽIN, Helena. Umetnostni spomeniki tartinijevega[!] časa v primorskih mestih : (povzetek) = I momenti artistici nell'epoca di Tartini nelle città del Litorale : (riassunto). In: Program mednarodnega interdisciplinarnega kolokvija Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem, 7. in 8. april 2001, Piran. [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2001. [2] f. [COBISS.SI-ID 17850669]
62. SERAŽIN, Helena. Arhitekturna prenova koprske stolnice v prvi polovici 18. stoletja = Il rinnovo architettonico della cattedrale di Capodistria della prima metà del XVIII. In: KRMAC, Dean (ed.). Prispevki z Mednarodne znanstvene konference 1400. letnica koprske škofije in omembe Slovanov v Istri = Contributi dal Convegno internazionale 1400 anni della diocesi di Capodistria e della prima menzione degli Slavi in Istria = Contributions from the International Scientific Meeting 1400th Anniversary of the Koper Diocese and of the First Mention of the Slavs in Istria. Koper; = Capodistria: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije: = Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia: = Science and Research Centre of the Republic of Slovenia: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: = Società storica del Litorale, 2001. Str. 68-69. Acta histriae, 2001, 1-2. [COBISS.SI-ID 16534829]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

63. SERAŽIN, Helena. Schiavi in Istria. In: PARON, Gianluca (ed.). Domenico Schiavi : arte e architettura di una bottega friulana tra XVIII e XIX secolo. 1a ed. Trieste: Unione degli Istriani, cop. 2020. Str. 351-374, ilustr. ISBN 978-88-945238-2-9. [COBISS.SI-ID 47312131]
financier: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
64. SERAŽIN, Helena. Women's education and training : national and international mappings. In: SERAŽIN, Helena (ed.), FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement (1918-2018) : toward a new perception and reception. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 21-33. ISBN 978-961-05-0106-0. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/momowo_torin_2018_final.pdf. [COBISS.SI-ID 43946285]
financier: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
65. SERAŽIN, Helena. Mariborska občinska palača : zadnji zdihljaj historizma v mestu. In: LAVRIČ, Ana (ed.), LAZARINI, Franci (ed.), MUROVEC, Barbara (ed.). Patriae et orbi : essays on Central European art and architecture = študije o srednjeevropski umetnosti : festschrift in honour of Damjan Prelovšek = jubilejni zbornik za Damjana Prelovška. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2015. Str. 315-329, 783, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-254-873-5. [COBISS.SI-ID 39559469]
66. SERAŽIN, Helena. Javno arhitekturno naročništvo v Benetkah : izbrani primeri iz prve polovice 18. stoletja. In: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ed.), MALEŠIČ, Martina (ed.). Arhitekturna zgodovina 2. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2014. Str. 50-59, ilustr. ISBN 978-961-237-628-4. [COBISS.SI-ID 36821037]
67. SERAŽIN, Helena. Poskus umetnostnozgodovinskega orisa palače Bruti v Kopru. In: ŠTOKA, Peter (ed.). Palača in družina Bruti v Kopru : s knjižnimi deli škofa Agostina grofa Brutija = Il palazzo e la famiglia Bruti a Capodistria : coi libri del vescovo Agostino conte Bruti. 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2014. Str. 13-44, ilustr. Bibliotheca iustinopolitana, n. 6. ISBN 978-961-93771-0-9. [COBISS.SI-ID 14707249]
68. SERAŽIN, Helena. Giovanni Pieroni's reports about fortresses on the borders od Innerösterreich. In: ISRAËLS, Machtelt (ed.), WALDMAN, Louis Alexander (ed.). Renaissance studies in honor of Joseph Connors. Florence: Villa I Tatti: The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, 2013. Vol. 1, str. 571-576, 942-944, ilustr. Villa I Tatti Series, 29. ISBN 978-0-674-07327-2, ISBN 978-88-97737-05-6. [COBISS.SI-ID 36027437]
69. SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiščanske cerkve in samostana. In: ŠKOFLJANEC, Jože (ed.), AMBROŽIČ, Matjaž. S patri smo si bili dobri : tri stoletja brežiških frančiškanov : [zbornik znanstvenih razprav]. Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013. Str. 139-167, ilustr. Zbirka Brežiške študije, 4. ISBN 978-961-6784-24-5. [COBISS.SI-ID 1600629]
70. SERAŽIN, Helena. Pozabljeni oltar Baldassareja Longhene v beneški cerkvi San Giovanni Crisostomo. In: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ed.), ŠTEFANAC, Samo (ed.). Historia artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo. 2012, str. 315-324, ilustr. ISBN 978-961-237-623-9. [COBISS.SI-ID 36600877]
71. SERAŽIN, Helena. Lo Stato da Mar. In: KIEVEN, Elisabeth (ed.), PASQUALI, Susanna (ed.). Storia dell'archittetura nel Veneto. il Settecento. Venezia: Marsilio: Regione del Veneto, cop. 2012. Str. 202-213, ilustr. Storia dell'architettura nel Veneto. ISBN 978-88-317-1236-1, ISBN 88-317-1236-5. [COBISS.SI-ID 34358829]
72. SERAŽIN, Helena. Umetnostnozgodovinski oris. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 13-23. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35333677]
73. IVANOVIĆ, Nataša, LAZARINI, Franci, MOHAR, Katarina, POTOČNIK, Tina, SERAŽIN, Helena. Ajdovščina : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 25-86, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35333933]
74. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Batuje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 87-98, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35334189]
75. KERMAVNAR, Simona, LAZARINI, Franci, SERAŽIN, Helena. Budanje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 113-136, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35334957]
76. SERAŽIN, Helena. Dobravlje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 158-174, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35335981]
77. KOŠAK, Tina, LAZARINI, Franci, SERAŽIN, Helena. Dolenje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 186-190, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35336237]
78. MARTELANC, Tanja, SERAŽIN, Helena. Erzelj : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 196-210, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35337005]
79. SERAŽIN, Helena. Gaberje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 211-220, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35337261]
80. SERAŽIN, Helena. Goče : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 221-240, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35337517]
81. SERAŽIN, Helena. Grivče : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 260. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35338541]
82. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Kamnje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 261-268, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35338797]
83. SERAŽIN, Helena. Kožmani : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 274. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35339309]
84. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Lokavec : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 277-296, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35339821]
85. SERAŽIN, Helena. Lozice : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 297-306, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35340077]
86. SERAŽIN, Helena. Lože : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 307-310, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35340333]
87. SERAŽIN, Helena. Manče : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 321-324, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35341101]
88. SERAŽIN, Helena. Planina : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 351-366, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35342381]
89. MARTELANC, Tanja, SERAŽIN, Helena. Podbreg : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 367-368, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35342637]
90. SERAŽIN, Helena. Podgrič : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 1, str. 369-370, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35388205]
91. MUŠINOVIĆ, Mina, SERAŽIN, Helena. Podnanos : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 391-418, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35343149]
92. SERAŽIN, Helena. Poreče : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 434. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35343661]
93. SERAŽIN, Helena. Potoče : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 435-436, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35343917]
94. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Selo : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 463-472, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35344941]
95. SERAŽIN, Helena. Skrilje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 473-484, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35345197]
96. SERAŽIN, Helena. Slap : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 485-503, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35345453]
97. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Stomaž : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 504-512, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35345709]
98. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Šmarje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 513-525, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35345965]
99. SERAŽIN, Helena. Tevče : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 526, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35346221]
100. IVANOVIĆ, Nataša, SERAŽIN, Helena. Velike Žablje : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 539-552, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35346733]
101. LAZARINI, Franci, MARTELANC, Tanja, POTOČNIK, Tina, SERAŽIN, Helena. Vipava : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 553-600, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35346989]
102. LAZARINI, Franci, SERAŽIN, Helena. Vrhpolje : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 642-663, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35348013]
103. SERAŽIN, Helena. Zavino : občina Ajdovščina. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 677. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35348525]
104. SERAŽIN, Helena. Zemono : občina Vipava. In: SERAŽIN, Helena (ed.), et al. Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Knj. 2, str. 678-681, ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 35348781]
105. SERAŽIN, Helena. Architect Giorgio Massari (1687-1766). sacred architecture in the county of Gorizia, Friuli, Istria and Dalmatia. In: MUROVEC, Barbara (ed.), et al. Art history in Slovenia. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. Str. 147-174, 266-267, ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-254-336-5. [COBISS.SI-ID 33323821]
106. SERAŽIN, Helena. Massarijeva cerkev Žalostne Matere božje v Vidmu. primer uporabe arhivskih virov pri identifikaciji in rekonstrukciji arhitekturnih spomenikov. In: NOVAK KLEMENČIČ, Renata (ed.), MALEŠIČ, Martina (ed.), KLEMENČIČ, Matej (ed.). Arhitekturna zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2008. Str. 83-99, ilustr. ISBN 978-961-237-437-2. [COBISS.SI-ID 32917805]
107. SERAŽIN, Helena. Lombardske stavbarske delavnice od 16. do 18. stoletja v slovenskih deželah. In: MUROVEC, Barbara (ed.). Slovenska umetnost in njen evropski kontekst : izbrane razprave 1. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 20-35, ilustr. Elektronske izdaje Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta. ISBN 978-961-254-049-4. http://uifs.zrc-sazu.si/ebook/slovenskaumetnost.2007.pdf. [COBISS.SI-ID 27504941]
108. SERAŽIN, Helena. Vila Belvedere na Zemonu pri Vipavi. In: ŠERBELJ, Ferdinand (ed.). Barok na Goriškem : [znanstvena monografija] = Il barocco nel Goriziano : [monografia scientifica]. Nova Gorica: Goriški muzej, Grad Kromberk; Ljubljana: Narodna galerija, 2006. Str. 225-238, ilustr. ISBN 961-6201-28-X, ISBN 978-961-6201-28-5. [COBISS.SI-ID 26505517]
109. SERAŽIN, Helena. Sakralni arhitekturni spomeniki na Kočevskem = Sakrale Baudenkmäler im Gottscheerland. In: KORDIŠ, Ivan (ed.), et al. Sakralna dediščina na Kočevskem = Das Sakralerbe im Gottscheerland. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2006. Str. 95-104, ilustr. ISBN 978-961-6517-05-8, ISBN 961-6517-05-8. [COBISS.SI-ID 26262829]
110. SERAŽIN, Helena. Katalog sakralnih arhitekturnih spomenikov na Kočevskemu = Katalog der Sakralbaudenkmäler im Gottscheerland. In: KORDIŠ, Ivan (ed.), et al. Sakralna dediščina na Kočevskem = Das Sakralerbe im Gottscheerland. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2006. Str. 107-267, ilustr. ISBN 978-961-6517-05-8, ISBN 961-6517-05-8. [COBISS.SI-ID 26263085]
111. SERAŽIN, Helena. Giorgio Massari e la chiesa udinese della Beata Vergine dei Sette dolori. In: FRATTOLIN, Maria Paola (ed.). Artisti in viaggio 1600-1750 : presenze foreste in Friuli Venezia Giulia : [atti del III Convegno, Università di Udine, Villa Manin di Passariano, 21-23 ottobre 2004]. Udine: Itineraria; [Venezia]: Cafoscarina, 2005. Str. 390-411, ilustr. ISBN 88-7543-093-4. [COBISS.SI-ID 24548653]
112. SERAŽIN, Helena. Rekonstrukcija tlorisa romanske stavbe koprske stolnice. In: KLEMENC, Alenka (ed.). "Hodil po zemlji sem naši ---" : Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici = Festschrift Marijan Zadnikar. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001. Str. 171-176, ilustr. ISBN 961-6358-50-2. [COBISS.SI-ID 18863661]
113. SERAŽIN, Helena. Goriške in gradiščanske stavbarske delavnice v 18. stoletju. In: KLEMENC, Alenka (ed.). Vita artis perennis : ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca = Festschrift Emilijan Cevc. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2000. Str. 387-402, ilustr. ISBN 961-6358-25-1. [COBISS.SI-ID 17417261]
114. SERAŽIN, Helena. Hl. Jakobus der Ältere. In: HÖFLER, Janez (ed.), BALAŽIC, Janez. Gotik in Slowenien : Ljubljana, 1. Juni bis 1. Oktober 1995. Ljubljana: Narodna galerija, 1995. Str. 196-197, ilustr. ISBN 961-6029-08-8. [COBISS.SI-ID 14561069]
115. SERAŽIN, Helena. Sv. Jakob starejši. In: Gotika na Kozjanskem z izbranimi kosi plastike in slikarstva = Die Gotik in Kozjansko mit ausgewählten Stücken der Plastik und der Malerei : [Grad Podsreda, 1. VII. - 1. X. 1995, Pokrajinski muzej Celje, 22. XII. 1995 - 29. II. 1996]. Podsreda: Zavod Spominski park Trebče, 1995. Str. 27-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 14557229]
116. SERAŽIN, Helena. Sv. Jakob st. In: HÖFLER, Janez (ed.), et al. Gotika v Sloveniji : Ljubljana, 1. junij - 1. oktober 1995. Ljubljana: Narodna galerija, 1995. Str. 196-197, ilustr. ISBN 961-6029-06-1. [COBISS.SI-ID 14556717]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

117. SERAŽIN, Helena. Art at a cultural crossroads. In: SERAŽIN, Helena (ed.), MOHAR, Katarina (ed.), BENCE, Gorazd. Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 18-39, fotogr. ISBN 978-961-05-0479-5. [COBISS.SI-ID 47514883]
118. SERAŽIN, Helena. Castles, tabor strongholds and mansions. In: SERAŽIN, Helena (ed.), MOHAR, Katarina (ed.), BENCE, Gorazd. Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 50-55, ilustr. ISBN 978-961-05-0479-5. [COBISS.SI-ID 47548419]
119. SERAŽIN, Helena, KOŠAK, Tina. Pilgrimage church of Our Lady Comforter of the Afflicted on Kostanjevica. In: SERAŽIN, Helena (ed.), MOHAR, Katarina (ed.), BENCE, Gorazd. Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 62-69, ilustr. ISBN 978-961-05-0479-5. [COBISS.SI-ID 47560707]
120. SERAŽIN, Helena. Gorizia stonemasonry workshops. In: SERAŽIN, Helena (ed.), MOHAR, Katarina (ed.), BENCE, Gorazd. Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 70-77, ilustr. ISBN 978-961-05-0479-5. [COBISS.SI-ID 47565059]
121. SERAŽIN, Helena. Barbara Rot (roj./née Demšar) : Gornji Logatec, 1944. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENKO, Andreja. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 156-161, ilustr. ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 26147843]
122. SERAŽIN, Helena. Gizela Šuklje : Jelsa na Hvaru, 1909 - Ljubljana, 1994. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENKO, Andreja. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 204-209, ilustr. ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 26148611]
123. SERAŽIN, Helena. Jela Vilfan : Trst, 1906 - Ljubljana, 1998. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENKO, Andreja. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 228-233, ilustr. ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 26149123]
124. SERAŽIN, Helena. Majda Neřima : Starše, 1916 - Kamnik, 2001. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENKO, Andreja. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 138-143, ilustr. ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 26147587]
125. BANKO, Andreja, SERAŽIN, Helena. Olga Rusanova : Murska Sobota, 1927. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENKO, Andreja. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 162-167, ilustr. ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 26148355]
126. SERAŽIN, Helena, MOHAR, Katarina. Vladimira Bratuž Furlan - Laka : Ljubljana, 1923-2006. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENKO, Andreja. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 36-41, ilustr. ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 25897219]
127. SERAŽIN, Helena. Umetnost na stičišču kultur. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 18-37, fotogr. ISBN 978-961-05-0221-0. [COBISS.SI-ID 45655341]
128. SERAŽIN, Helena. Gradovi, dvorci in tabori. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 48-53, ilustr. ISBN 978-961-05-0221-0. [COBISS.SI-ID 45763117]
129. SERAŽIN, Helena, KOŠAK, Tina. Romarska cerkev Marije Tolažnice žalostnih na Kostanjevici. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 60-67, ilustr. ISBN 978-961-05-0221-0. [COBISS.SI-ID 45763629]
130. SERAŽIN, Helena. Goriške kamnoseške delavnice. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENCE, Gorazd. Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 68-75, ilustr. ISBN 978-961-05-0221-0. [COBISS.SI-ID 45763885]
131. SERAŽIN, Helena. 300 vjet pallatit Bruti në Kopër : (1714, arkitekti Giorgio Massari). In: ŠTOKA, Peter (ed.). Gjaku i Skënderbeut në Kopër. Koper: Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre "Iliria": = Shoqata kulturore e shqiptarëve të Istrias sllovene "Iliria", 2018. Str. 27, ilustr. Koleksioni "Iliria", n. 4, Numri special. https://iliriakoper.si/wp-content/uploads/2020/08/Illiria-2018-ultima-bozza.pdf. [COBISS.SI-ID 18025777]
132. SERAŽIN, Helena. Female pioneers in Slovene architecture, civil engineering and design. In: FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement : an European cultural heritage. Torino: Politecnico, 2018. Str. 186-193, ilustr. ISBN 978-88-85745-04-9. [COBISS.SI-ID 44190253]
133. SERAŽIN, Helena. Decoration of the Cooperative Business Bank. In: FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María (ed.), et al. MoMoWo : 100 works in 100 years : European women in architecture and design : 1918-2018. 1st ed. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016. Str. 30-31, ilustr. ISBN 978-961-254-922-0. [COBISS.SI-ID 40412717]
134. SERAŽIN, Helena. Reversible child's armchair. In: FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María (ed.), et al. MoMoWo : 100 works in 100 years : European women in architecture and design : 1918-2018. 1st ed. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016. Str. 108-109, ilustr. ISBN 978-961-254-922-0. [COBISS.SI-ID 40413485]
135. SERAŽIN, Helena. Cold dish table set : cutting board and brunch containers. In: FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María (ed.), et al. MoMoWo : 100 works in 100 years : European women in architecture and design : 1918-2018. 1st ed. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016. Str. 180-181, ilustr. ISBN 978-961-254-922-0. [COBISS.SI-ID 40414253]
136. SERAŽIN, Helena. Zlín Culture and Congress Centre. In: FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María (ed.), et al. MoMoWo : 100 works in 100 years : European women in architecture and design : 1918-2018. 1st ed. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016. Str. 208-209, ilustr. ISBN 978-961-254-922-0. [COBISS.SI-ID 40414509]
137. FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María, ÁLVAREZ VILLARÍN, David, BONGIOVANNI, Margherita, DI BATTISTA, Alenka, FRANCHINI, Caterina, GROSSO, Mario, RODRÍGUEZ ORTIZ, Esther, SANTOS, Marta, SERAŽIN, Helena, SERRA, Chiara, SOUTO, Maria Helena, STELLA, Annalisa. ChronoMoMoWo. In: FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María (ed.), et al. MoMoWo : 100 works in 100 years : European women in architecture and design : 1918-2018. 1st ed. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016. Str. 223-236, ilustr. ISBN 978-961-254-922-0. [COBISS.SI-ID 40414765]

1.18 Professional entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

138. SERAŽIN, Helena. Kapela Srca Jezusovega = The chapel of the Sacred Heart of Jesus. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2020. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=kapela-srca-jezusovega, http://www.mariborart.si/en_GB/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=kapela-srca-jezusovega. [COBISS.SI-ID 27788547]
139. SERAŽIN, Helena. Andrej Černiček. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 20. jul. 2018. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/andrej-cernicek. [COBISS.SI-ID 45237293]
140. SERAŽIN, Helena. Franc Dervušek. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2018. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/franc-dervusek. [COBISS.SI-ID 45316141]
141. SERAŽIN, Helena. Rudolf Friderik Karel ml. Kiffmann. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2018. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/rudolf-friderik-karel-ml-kiffmann. [COBISS.SI-ID 45407021]
142. SERAŽIN, Helena. Viktor Accetto. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2018. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/viktor-accetto. [COBISS.SI-ID 45237037]
143. SERAŽIN, Helena. Slovene women architects. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 178. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40397613]
144. SERAŽIN, Helena. Ljubljana Castle with cable railway = Ljubljanski grad, tirna vzpenjača. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 182, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40398125]
145. SERAŽIN, Helena. Early Christianity Centre Archaeological Park, Emonian House Archaeological Park = Arheološki park Zgodnjekršansko središče, Arheološki park Emonska hiša. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 185, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40398893]
146. MOHAR, Katarina, SERAŽIN, Helena. From ski to spa. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 189-191, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40399917]
147. SERAŽIN, Helena. Planica Nordic Ski Centre = Nordijski center Planica. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 192, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40400173]
148. KERMAVNAR, Simona, SERAŽIN, Helena. Špik Hotel = Hotel Špik. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 193, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40400429]
149. SERAŽIN, Helena. TIC - Tourist Information Centre = Turistično informacijski center. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 197, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40406573]
150. SERAŽIN, Helena. Museum of Slovenian Film Actors = Muzej slovenskih filmskih igralcev. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 198, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40406829]
151. SERAŽIN, Helena. "Honeycomb" Housing Blocks = "Čebelnjak" - stanovanjska bloka. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 199, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40407085]
152. SERAŽIN, Helena. "Lepa Vida" Thalasso Spa = Thalasso Spa Lepa Vida. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 200, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40407341]
153. SERAŽIN, Helena. The East : from shopping malls to the stadium. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 201-203, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40407597]
154. SERAŽIN, Helena. Radisson Blu Plaza Hotel = Hotel Radisson Blue Plaza. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 204, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40407853]
155. KERMAVNAR, Simona, SERAŽIN, Helena. Farewell Chapel = Pokopališka kapela. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 205, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40408365]
156. SERAŽIN, Helena. KSEVT - Cultural Centre of European Space Technologies = Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT). In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 207, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40408877]
157. LAZARINI, Franci, SERAŽIN, Helena. "Kidričevo" Kindergarten = Vrtec Kidričevo. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 208, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40409389]
158. SERAŽIN, Helena. "Ljudski Vrt" Stadium = Stadion Ljudski vrt. In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 209, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40409645]
159. SERAŽIN, Helena. Gizela Šuklje (1909-1994). In: LEVI SACERDOTTI, Sara (ed.), et al. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 210-211, ilustr. ISBN 978-961-254-906-0. [COBISS.SI-ID 40409901]
160. SERAŽIN, Helena. Fridrigerjeva vila. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=friedrigerjeva-vila. [COBISS.SI-ID 45407533]
161. SERAŽIN, Helena (author, photographer). Mestna občina Maribor (nekdanje Okrajno glavarstvo). Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=mestna-obcina-maribor-nekdanje-okrajno-glavarstvo-. [COBISS.SI-ID 45407789]
162. SERAŽIN, Helena. Vila Franz. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=vila-franz. [COBISS.SI-ID 45408045]
163. SERAŽIN, Helena. Vila Golob. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=vila-golob. [COBISS.SI-ID 45408301]
164. SERAŽIN, Helena. Vila Langer. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=vila-langer. [COBISS.SI-ID 45408557]
165. SERAŽIN, Helena. Vila Scherbaum. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=vila-scherbaum. [COBISS.SI-ID 45408813]
166. SERAŽIN, Helena. Vila Škapin. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=vila-skapin. [COBISS.SI-ID 45409069]
167. SERAŽIN, Helena. Vila Transilvanija. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=vila-transilvanija. [COBISS.SI-ID 45409325]
168. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Župnijska cerkev sv. Andreja na Gočah. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 86-90. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28913506]
169. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Podružnična cerkev sv. Lovrenca na Taboru nad Erzeljem. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 91-93. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28913762]
170. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Podružnična cerkev sv. nadangela Mihaela na Taboru nad Erzeljem. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 93-96. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28914274]
171. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Podružnična cerkev Marije Snežne na Obeluncu nad Gočami. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 97-99. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28914530]
172. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Podružnična cerkev sv. Martina v Mančah. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 99-101. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28914786]
173. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Kapela Božjega groba na Gočah. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 101-102. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28915042]
174. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Župnijska cerkev sv. Matije na Slapu. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 180-185. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28915298]
175. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Župnijska cerkev sv. Štefana v Vipavi. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 214-220. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28915554]
176. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Podružnična cerkev Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 220-224. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28915810]
177. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Podružnična cerkev sv. Križa na Gradišču pri Vipavi. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 225-228. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28916066]
178. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Pokopališka kapela sv. Jožefa v Vipavi. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 228-230. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28916322]
179. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Župnijska cerkev sv. Primoža in Felicijana v Vrhpolju. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 244-247. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28916578]
180. SERAŽIN, Helena, MUROVEC, Barbara. Podružnična cerkev povišanja sv. Križa v Vrhpolju. In: VIDMAR, Luka (ed.). Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba. 2004, str. 248-251. ISBN 978-961-218-722-4, ISBN 978-961-218-723-1, ISBN 978-961-218-724-8, ISBN 961-218-596-4, ISBN 961-218-597-2, ISBN 961-218-555-7, ISBN 961-218-534-4, ISBN 961-218-535-2. [COBISS.SI-ID 28916834]
181. SERAŽIN, Helena. Zemono. Umetnostni spomeniki. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2001, zv. 15: wi-ž, str. 161, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 18970925]
182. SERAŽIN, Helena. Velike Žablje. Umetnostni spomeniki. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2000, zv. 14: u-we, str. 176-177, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17247533]
183. SERAŽIN, Helena. Vipavski Križ. Umetnostni spomeniki. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2000, zv. 14: u-we, str. 258-259, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17247789]
184. SERAŽIN, Helena. Vogrsko. Umetnostni spomeniki. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2000, zv. 14: u-we, str. 306, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17248301]
185. SERAŽIN, Helena. Vipolže. Umetnostni spomeniki. In: JAVORNIK, Marjan (ed.), VOGLAR, Dušan (ed.), DERMASTIA, Alenka (ed.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2000, zv. 14: u-we, str. 260, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17248045]

1.19 Review, book review, critique

186. JAKOMIN, Robi, SERAŽIN, Helena. Andrea Furlan. Non-places. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. oktober 2011, št. 14. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten/bilten-suzd-14-2011/109-ocene-in-predstavitve/328-robi-jakomin-helena-serazin-andrea-furlan-non-places. [COBISS.SI-ID 33208365]
187. SERAŽIN, Helena. Policentričnost sakralne arhitekture u Istri. Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. str. 14-16. ISSN 1334-8671. [COBISS.SI-ID 28912994]

1.20 Preface, afterword

188. SERAŽIN, Helena, FILIPIČ, Polona, KUHAR, Špela, ŠUBIC, Barbara Viki. Uvod = Introduction. In: SERAŽIN, Helena (ed.), BENKO, Andreja. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 8-11. ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 24848131]
189. SERAŽIN, Helena. Slovenian women pioneers : posters from the MoMoWo Exhibition. In: FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement : an European cultural heritage. Torino: Politecnico, 2018. Str. 147. ISBN 978-88-85745-04-9. [COBISS.SI-ID 44186413]
190. SERAŽIN, Helena. Preface. In: GROOT, Marjan (ed.), et al. MoMoWo : women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 8-9. Series Women's creativity, 1. ISBN 978-961-05-0033-9. ISSN 2591-0639. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba-zrc/catalog/book/2. [COBISS.SI-ID 44196141]
191. SERAŽIN, Helena. The home : introduction. In: GROOT, Marjan (ed.), et al. MoMoWo : women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 156-158. Series Women's creativity, 1. ISBN 978-961-05-0033-9. ISSN 2591-0639. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba-zrc/catalog/book/2. [COBISS.SI-ID 44196397]
192. SERAŽIN, Helena. Women designers, architects and enginners between 1946 and 1968. In: SERAŽIN, Helena (ed.), FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). Women designers, architects and engineers between 1946 and 1968 : programme and abstracts. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 9. ISBN 978-961-254-949-7. [COBISS.SI-ID 40410157]

1.25 Other component parts

193. SERAŽIN, Helena. Irena Golob Accetto. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2018. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/irena-golob-accetto. [COBISS.SI-ID 45406765]
194. SERAŽIN, Helena. Ludwig Franz. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2018. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/ludwig-franz. [COBISS.SI-ID 45316397]
195. SERAŽIN, Helena. Otmar Golob. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2018. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/otmar-golob. [COBISS.SI-ID 45406509]
196. SERAŽIN, Helena. Robert Schmidt. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2018. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/osebnost/-/article-display/robert-schmidt. [COBISS.SI-ID 45407277]
197. SERAŽIN, Helena. Gizela Šuklje : Jelsa na Hvaru, 1909 - Ljubljana, 1994. In: FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement : an European cultural heritage. Torino: Politecnico, 2018. Str. 149, ilustr. ISBN 978-88-85745-04-9. [COBISS.SI-ID 44186925]
198. MOHAR, Katarina, SERAŽIN, Helena. Vladimira Bratuž Furlan - Laka : Ljubljana, 1923 - Ljubljana, 2006. In: FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement : an European cultural heritage. Torino: Politecnico, 2018. Str. 154, ilustr. ISBN 978-88-85745-04-9. [COBISS.SI-ID 44187437]
199. SERAŽIN, Helena, BENKO, Andreja. Olga Rusanova : Murska Sobota, 1927. In: FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement : an European cultural heritage. Torino: Politecnico, 2018. Str. 159, ilustr. ISBN 978-88-85745-04-9. [COBISS.SI-ID 44188205]
200. SERAŽIN, Helena. Barbara Rot, née Demšar : Gornji Logatec, 1944. In: FRANCHINI, Caterina (ed.), GARDA, Emilia (ed.). MoMoWo : women's creativity since the modern movement : an European cultural heritage. Torino: Politecnico, 2018. Str. 173, ilustr. ISBN 978-88-85745-04-9. [COBISS.SI-ID 44189997]
201. MUROVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena, PREDOVNIK, Katarina Katja, LAZARINI, Franci. Narcisa Desković : (Ljubljana 22. 1. 1939 - Ljubljana 20. 2. 2009). Umetnostna kronika. 2009, [št.] 22, str. 41-44, portret. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 29730093]
202. SERAŽIN, Helena. Zgodovina. Od Ilirskih provinc do danes. In: DESKOVIĆ-ŽIVKOVIĆ, Narcisa (ed.). Kubed : zbornik poročil. Ljubljana: Raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad: Mestni sekretariat za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport, 1993. Str. 16-21. [COBISS.SI-ID 14595629]
203. SERAŽIN, Helena. Prebivalstvo. In: DESKOVIĆ-ŽIVKOVIĆ, Narcisa (ed.). Kubed : zbornik poročil. Ljubljana: Raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad: Mestni sekretariat za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport, 1993. Str. 22-29. [COBISS.SI-ID 14595885]
204. SERAŽIN, Helena. Etnološko gradivo. In: DESKOVIĆ-ŽIVKOVIĆ, Narcisa (ed.). Kubed : zbornik poročil. Ljubljana: Raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad: Mestni sekretariat za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport, 1993. Str. 78-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 14596141]

1.26 Scientific entry in dictionary, encyclopaedia or lexicon

205. SERAŽIN, Helena. Benko iz Sočerge. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, zv. 2: b-bla, str. 285-286. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002020/. [COBISS.SI-ID 41294893]
206. SERAŽIN, Helena. Bezlaj, Peter. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, zv. 2: b-bla, str. 406-407. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9. [COBISS.SI-ID 41295149]
207. SERAŽIN, Helena. Bitenc, Anton. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, zv. 2: b-bla, str. 441-444, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018480/. [COBISS.SI-ID 41295405]
208. SERAŽIN, Helena. Blažko, Mihael. In: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ed.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, zv. 2: b-bla, str. 474-475. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002480/. [COBISS.SI-ID 41295661]
209. SERAŽIN, Helena. Gianni (Gian; Giani; Giano; Gioanis, Jani; Janni) : Antonio, Carlo, Francesco Saverio, Giovanni Battista d. Ä., Giovanni Battista d. J., Giovanni Francesco, Pietro. In: Allgemeines Künstlerlexikon : die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig: K. G. Saur; Berlin; New York: W. de Gruyter. 2007, bd. 53: ghevers-gil torres, str. 228. ISBN 3-598-22740-X, ISBN 978-3-598-22740-0, ISBN 3-598-22741-8, ISBN 3-598-22742-6, ISBN 3-598-22743-4, ISBN 3-598-22744-2, ISBN 3-598-22745-0, ISBN 3-598-22746-9, ISBN 3-598-22747-7, ISBN 3-598-22748-5, ISBN 3-598-22749-3, ISBN 3-598-22750-7, ISBN 3-598-22801-5, ISBN 3-598-22802-3, ISBN 3-598-22751-5, ISBN 3-598-22752-3, ISBN 3-598-22753-1, ISBN 3-598-22754-X, ISBN 3-598-22755-8, ISBN 3-598-22756-6, ISBN 3-598-22757-4, ISBN 3-598-22758-2, ISBN 3-598-22759-0, ISBN 3-598-22760-4, ISBN 3-598-22803-1, ISBN 3-598-22804-X, ISBN 3-598-22761-2, ISBN 3-598-22762-0, ISBN 3-598-22763-9, ISBN 3-598-22764-7, ISBN 3-598-22765-5, ISBN 3-598-22766-3, ISBN 3-598-22767-1, ISBN 3-598-22769-8, ISBN 3-598-22770-1, ISBN 3-598-22805-8, ISBN 3-598-22806-6, ISBN 3-598-22771-X, ISBN 3-598-22772-8, ISBN 3-598-22773-6, ISBN 3-598-22774-4, ISBN 3-598-22775-2, ISBN 3-598-22776-0, ISBN 3-598-22777-9, ISBN 3-598-22778-7, ISBN 3-598-22779-5, ISBN 3-598-22780-9, ISBN 3-598-22815-5, ISBN 3-598-22816-3, ISBN 3-598-22781-7, ISBN 3-598-22782-5, ISBN 3-598-22783-3, ISBN 3-598-22784-1, ISBN 3-598-22785-X, ISBN 3-598-22786-8, ISBN 3-598-22787-6, ISBN 3-598-22788-4, ISBN 3-598-22789-2, ISBN 3-598-22790-6, ISBN 3-598-22868-6, ISBN 3-598-22869-4, ISBN 978-3-598-22791-2, ISBN 978-3-598-22792-9, ISBN 978-3-598-22793-6, ISBN 978-3-598-22794-3, ISBN 978-3-598-22795-0, ISBN 978-3-598-22796-7, ISBN 978-3-598-22797-4, ISBN 978-3-598-22798-1, ISBN 978-3-598-22799-8, ISBN 978-3-598-22800-1, ISBN 978-3-598-22917-6, ISBN 978-3-598-22918-3, ISBN 978-3-598-23028-8, ISBN 978-3-598-23029-5, ISBN 978-3-598-23030-1, ISBN 978-3-598-23031-8, ISBN 978-3-598-23032-5, ISBN 978-3-598-23033-2, ISBN 978-3-598-23034-9, ISBN 978-3-598-23035-6, ISBN 978-3-598-23036-3, ISBN 978-3-11-023175-5, ISBN 978-3-11-023176-2, ISBN 978-3-11-023177-9, ISBN 978-3-11-023178-6, ISBN 978-3-11-023179-3, ISBN 978-3-11-023180-9, ISBN 978-3-11-023181-6, ISBN 978-3-11-023182-3, ISBN 978-3-11-023183-0, ISBN 978-3-11-023184-7, ISBN 978-3-11-023185-4, ISBN 978-3-11-023186-1, ISBN 978-3-11-023187-8, ISBN 978-3-11-023188-5, ISBN 978-3-11-023189-2, ISBN 978-3-11-023190-8, ISBN 978-3-11-023252-3, ISBN 978-3-11-023253-0, ISBN 978-3-11-023254-7, ISBN 978-3-11-023255-4, ISBN 978-3-11-023256-1, ISBN 978-3-11-023257-8, ISBN 978-3-11-023258-5, ISBN 978-3-11-023259-2, ISBN 978-3-11-023260-8, ISBN 978-3-11-023261-5, ISBN 978-3-11-023262-2, ISBN 978-3-11-023263-9, ISBN 978-3-11-023264-6, ISBN 978-3-11-023265-3, ISBN 978-3-11-023266-0, ISBN 978-3-11-023267-7, ISBN 978-3-11-055069-6, ISBN 978-3-11-055070-2, ISBN 978-3-11-023268-4, ISBN 978-3-11-023269-1, ISBN 978-3-11-023270-7, ISBN 978-3-11-023271-4, ISBN 978-3-11-023272-1, ISBN 978-3-11-023273-8, ISBN 978-3-11-023274-5, ISBN 978-3-11-023275-2, ISBN 978-3-11-023276-9, ISBN 978-3-11-055059-7, ISBN 978-3-11-055058-0, ISBN 978-3-11-055062-7, ISBN 978-3-11-069617-2, ISBN 978-3-11-069619-6, ISBN 978-3-11-055065-8, ISBN 978-3-11-055066-5. [COBISS.SI-ID 27501357]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

210. KERMAVNAR, Simona, RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena, RESMAN, Blaž (editor), SERAŽIN, Helena (editor). Upravna enota Logatec : občina Logatec. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 459 str., ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-775-2. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 278333952]
211. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena, KERMAVNAR, Simona, LAZARINI, Franci, RESMAN, Blaž (editor), SERAŽIN, Helena (editor). Upravna enota Hrastnik : občina Hrastnik. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 225 str., ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-646-5. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 270024960]
212. IVANOVIĆ, Nataša, RESMAN, Blaž (author, editor), KERMAVNAR, Simona, KOŠAK, Tina, LAVRIČ, Ana, LAZARINI, Franci, MARTELANC, Tanja, MUŠINOVIĆ, Mina, OTER GORENČIČ, Mija, POTOČNIK, Tina, SERAŽIN, Helena. Upravna enota Jesenice : občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 373 str., ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-346-4. [COBISS.SI-ID 259312896]
213. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Upravna enota Kočevje : občine Kočevje, Kostel in Osilnica. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 453 str., ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-221-4. [COBISS.SI-ID 252585216]
214. SERAŽIN, Helena. Kultura vile na Vipavskem in Goriškem od 16. do 18. stoletja. 1. izd. Trst: ZTT: = EST, 2008. 211 str., ilustr. Druge poti. ISBN 978-88-7174-101-7. [COBISS.SI-ID 3167212]
215. PIERONI, Giovanni Battista, SERAŽIN, Helena (author, editor, translator), et al., ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (responsible editor). Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija ; avtor poročil in risb Giovanni Battista Pieroni. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008. 343 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-06-7. [COBISS.SI-ID 239330560]
216. SERAŽIN, Helena. Arhitekt Giorgio Massari (1687-1766) : sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 271 str., ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 978-961-254-047-0. [COBISS.SI-ID 236836096]
217. DOLINAR, France M., FERENC, Mitja, RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena, ZUPAN, Gojko, KORDIŠ, Ivan (editor, author of introduction, etc.). Sakralna dediščina na Kočevskem = Das Sakralerbe im Gottscheerland. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2006. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-6517-05-8, ISBN 961-6517-05-8. [COBISS.SI-ID 230832384]
218. SERAŽIN, Helena. Vile na Goriškem in Vipavskem od 16. do 18. stoletja : uporaba funkcionalne tipologije za definiranje posvetne plemiške arhitekture v novem veku na Primorskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (196 str.)), ilustr. Elektronske izdaje Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta. ISBN 978-961-254-522-2. https://doi.org/10.3986/9789612545222, DOI: 10.3986/9789612545222. [COBISS.SI-ID 230736384]

2.02 Professional monograph

219. ŠTOKA, Peter (author, editor), ŽITKO, Salvator, SERAŽIN, Helena. Albanske plemiške družine v beneškem Kopru : v jubilejnem letu palače Bruti = Familjet fisnike shqiptare në Koprin e Venecisë : në vitin jubilar të pallatit Bruti. Koper: Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre Iliria: = Shoqata kulturore e shqiptarëve të Istrias sllovene Iliria, 2015. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15482417]
220. ŠTOKA, Peter (author, editor), ŽITKO, Salvator, SERAŽIN, Helena. Albanske plemiške družine v beneškem Kopru : v jubilejnem letu palače Bruti = Familjet fisnike shqiptare në Koprin e Venecisë : në vitin jubilar të pallatit Bruti. Dopolnjena izd. Koper: Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre Iliria: = Shoqata kulturore e shqiptarëve të Istrias sllovene Iliria, 2015. 35 str., ilustr. Zbirka Iliria, n. 1. [COBISS.SI-ID 15484721]

2.05 Other educational material

221. BOKAN-BOSILJKOV, Violeta, BOSILJKOV, Vlatko (author, photographer), CIGLENEČKI, Marjeta, FURLAN, Andrej (author, photographer), GOSTIČ, Samo (author, photographer), IVANOVIĆ, Nataša, KERMAVNAR, Simona, KLEMENC, Alenka, KRŽAN, Meta, LAVRIČ, Ana, LAZARINI, Franci (author, photographer), MUROVEC, Barbara, MUŠINOVIĆ, Mina, PEČNIK, Franci, PRELOVŠEK, Damjan (author, photographer), RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena, ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, ŽARNIĆ, Roko, MUROVEC, Barbara (editor, project manager). Umetnost in vojna : raziskovanje in varovanje nacionalne dediščine : skripta. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3783630]
222. SERAŽIN, Helena. Arhitekturna dediščina : študijsko gradivo za 3. letnik I. stopnje : samo za interno uporabo. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 512710272]

2.08 Doctoral dissertation

223. SERAŽIN, Helena. Arhitekt Giorgio Massari (1687-1766) : sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji : disertacija. Ljubljana: [H. Seražin], 2003. 233, 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 123820032]

2.09 Master's thesis

224. SERAŽIN, Helena. Razvojni tokovi v arhitekturi na Goriškem, Vipavskem in v Posočju od 1650 do 1780 : vpliv Benetk na sakralno arhitekturo Goriško-gradiščanske grofije : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Seražin], 2000. 120 f., 93 f. pril. [COBISS.SI-ID 16540205]

2.11 Undergraduate thesis

225. SERAŽIN, Helena. Vile na Goriškem in Vipavskem od 16. do 18. stoletja : uporaba funkcionalne tipologije za definiranje posvetne plemiške arhitekture v novem veku na Primorskem : diplomska naloga. Ljubljana: [H. Seražin], 1997. 120 f, 110 f. pril. [COBISS.SI-ID 20846893]
226. SERAŽIN, Helena. Nastanek in razvoj knjižnic Filozofske fakultete v Ljubljani : A - diplomska naloga. Ljubljana: [H. Seražin], 1996. 257 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 61449984]

2.15 Expertise, arbitration decision

227. KEMPERL, Metoda, KLEMENČIČ, Matej, SERAŽIN, Helena. Poročilo o ogledu cerkve Šentilj pri Turjaku. Ljubljana, 2006. 2 f. [COBISS.SI-ID 34190946]

2.17 Exhibition catalogue

228. KERMAVNAR, Simona, LAVRIČ, Ana, LAZARINI, Franci, MUROVEC, Barbara, RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena, LAVRIČ, Ana (editor). Pot po baročni Ljubljani : virtualna razstava sakralnih spomenikov. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, cop. 2012. ilustr. http://barok.zrc-sazu.si/domov.aspx. [COBISS.SI-ID 36024109]

2.18 Scientific or documentary film, sound or video publication

229. DOBLEHAR, Andrej (scenarist), MENAŠE, Lev, PAHOR, Daša, SAPAČ, Igor, FISTER, Peter, SERAŽIN, Helena, PRELOVŠEK, Damjan. Zgodovina arhitekture. Oddaja 3, Renesansa : dokumentarna serija. Ljubljana: Radio televizija Slovenija, 2009. 1 DVD (ca 31 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2491012]
230. DOBLEHAR, Andrej (scenarist), KOMELJ, Milček, VIDMAR, Luka, PRELOVŠEK, Damjan, SERAŽIN, Helena, WEIGL, Igor, SAPAČ, Igor. Zgodovina arhitekture. Oddaja 4, Barok : dokumentarna serija. Ljubljana: Radio televizija Slovenija, 2009. 1 DVD (ca 30 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2491268]

2.19 Radio or television broadcast

231. SERAŽIN, Helena (interviewee), VIDMAR, Luka (interviewee), OGRIN, Matija (interviewee), ZABEL, Blaž (interviewee). Križevniška cerkev. Ljubljana: Ars, 2016. Arsov forum. http://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174380985. [COBISS.SI-ID 39435565]

2.25 Other monographs and other completed works

232. KERŠIČ, Andraž, KUHAR, Špela, MALEŠIČ, Martina, NARDONI KOVAČ, Špela, SERAŽIN, Helena (author, photographer), SIMONIČ, Tanja (author, photographer), ŠUBIC KOVAČ, Maruška, ŠUBIC, Barbara Viki, VODOPIVEC, Barbara, ZAVIRŠEK HUDNIK, Damjana. Rotija Badjura, Tatjana Coloni, Breda Dobovišek, Ilse Fischerauer, Majda Kregar, Majda Neřima, Edita Sovinc, Nives Starc Bežan, Maruška Šubic Kovač, Jela Vilfan : galerija Dessa ... [S. l.: s. n., 2019]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 44411693]
233. DI BATTISTA, Alenka, FILIPIČ, Polona, KAZIĆ, Larisa, KUHAR, Špela, MALEŠIČ, Martina, MOHAR, Katarina (author, photographer), SERAŽIN, Helena (author, photographer), SIMONIČ, Eva (author, photographer), ŠUBIC, Barbara Viki. Vladimira Bratuž, Majda Dobravec Lajovic, Magda Fornazarič Kocmut, Marta Ivanšek, Nives Kalin Vehovar, Juta Krulc, Seta Mušič, Dušana Šantel Kanoni, Gizela Šuklje, Barbara Tancig Novak : galerija Dessa ... [S. l.: s. n., 2016]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 40396845]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

234. SERAŽIN, Helena (interviewee), VIDMAR, Luka (interviewee), OGRIN, Matija (interviewee), ZABEL, Blaž (interviewee), KREČIČ SCHOLTEN, Tadeja (editor). Križevniška cerkev v Ljubljani : ob 300 letnici dokončanja in posvetitve baročne umetnine : Radio Slovenija, 3. program : oddaja Arsov forum, Ljubljana, 6. 1. 2016, 51 min. [COBISS.SI-ID 39447085]
235. SERAŽIN, Helena (interviewee). Serija Zgodovina arhitekture. Barok : TV SLO 1. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29505581]
236. SERAŽIN, Helena (interviewee). Serija Zgodovina arhitekture. Renesansa : TV SLO 1. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 29496365]

3.12 Exhibition

237. ŠUBIC, Barbara Viki (exhibitor), KUHAR, Špela (exhibitor), FILIPIČ, Polona (exhibitor), SERAŽIN, Helena (exhibitor). V ospredje IV : pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja : razstava v Galeriji Dessa, Ljubljana, 4. marec-11. april 2019. [COBISS.SI-ID 46065709]
238. SERAŽIN, Helena, VODOPIVEC, Barbara. Staša Blažič Gjura, Milica Detoni, Barbara Rot, Nataša Štupar Šumi, Erna Tomšič, Špelka Valentinčič Jurkovič : pionirke konservatorstva na Slovenskem : otvoritev razstave, Domačija Pr' Lenart, Belo, 22. sept. 2018. [COBISS.SI-ID 43646253]
239. SERAŽIN, Helena, KERŠIČ, Andraž, KUHAR, Špela. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja : razstava, Krakovsko nabrežje, 8. mar.-8. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 43271213]
240. FILIPIČ, Polona, KUHAR, Špela, ŠUBIC, Barbara Viki, SERAŽIN, Helena. V ospredje III : pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja : otvoritev razstave, 5. mar. 2018, Galerija Dessa, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43270957]
241. GARDA, Emilia, SERAŽIN, Helena, et al. 100 del v 100 letih : evropske ženske v arhitekturi in oblikovanju : otvoritev razstave, 4. apr. 2017, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 42501677]
242. GARDA, Emilia, SERAŽIN, Helena, et al. Mednarodni fotografski natečaj MOMOWO : reportaže o domovih oblikovalk in arhitektk : otvoritev razstave, 4. apr. 2017, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 42501933]
243. FILIPIČ, Polona, KUHAR, Špela, ŠUBIC, Barbara Viki (author, author of introduction, etc.), SERAŽIN, Helena (author, author of introduction, etc.). V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja. [COBISS.SI-ID 3820910]
244. FILIPIČ, Polona, KUHAR, Špela, ŠUBIC, Barbara Viki, SERAŽIN, Helena. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja : otvoritev razstave, 6. mar. 2017, Galerija Dessa. [COBISS.SI-ID 42501421]
245. BENKO, Andreja (author, photographer), BOC, Tina, KRŽIŠNIK, Maja, MATEŠA, Tamara (author, photographer), SERAŽIN, Helena (author, photographer), ŠUBIC, Barbara Viki (author, photographer), VODOPIVEC, Barbara (artist, photographer), ZUPANČIČ, Bogo (author, photographer). V ospredje: pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja : razstava, Galerija DESSA, Ljubljana, 6. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 17108531]
246. SERAŽIN, Helena. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture and design : otvoritev razstave v atriju ZRC SAZU, 3. okt. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 40397357]
247. SERAŽIN, Helena. V ospredje : pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja : otvoritev razstave v galeriji Dessa, 27. jun. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 40397101]
248. CIGLENEČKI, Marjeta, MAČEK, Jure, SERAŽIN, Helena, STAVBAR, Vlasta. Avguštin Stegenšek (1875-1920) : razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, 7. oktober - 7. november 2005. Maribor, 2005. [COBISS.SI-ID 56538113]

3.14 Invited lecture at foreign university

249. SERAŽIN, Helena. The building history of Koper Cathedral : vabljeno spletno predavanje v okviru serije seminarjev "ERC AdriArchCult, History of Construction", Università Ca' Foscari, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Venezia (Italija), 11. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 70534659]
250. SERAŽIN, Helena. Female pioneers in Slovenian architecture and design : predavanje na Vrije Universiteit Amsterdam v okviru študijskega programa Arts and Culture, predmet Design Cultures (nosilec predmeta Marjan Groot), 24. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 42500653]
251. SERAŽIN, Helena. La fortuna delle "regole" di Vignola nell' Austria interna nel 600' : predavanje na III. Corso internazionale di studi sul Vignola "Vignola e la sua eredità tra Cinque e Seicento", Accademia di San Luca, Rim, 17. 9. 2011. Rim: Sapienza Università di Roma, 2011. [COBISS.SI-ID 33057837]
252. SERAŽIN, Helena. Die Kapelle des hl. Carlo Borromeo in Görz : ein Beispiel der Übertragung eines architektonischen Modells aus der Serenissima nach Innerösterreich : Vortrag gehalten am Slowenischen Wissenschaftsinstitut in Wien am 20. November 2007. Wien, 2007. [COBISS.SI-ID 27416109]

3.15 Unpublished conference contribution

253. SERAŽIN, Helena. Klasični jezik v beneški in koprski arhitekturi : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju DIVINA - Dnevi Andrea Diva iz Justinopolisa V., Koper, UP FHŠ, 18. -19. 10.2021. [COBISS.SI-ID 82960643]
254. SERAŽIN, Helena. Cobenzl and architecture : castles and manors in the county of Gorizia and in Carniola : predavanje na ICM International Annual Meeting - 55 Mitteleuropean Cultural Meeting "Gorizia at the heart of Europe. The Cobenzls: statesmen, diplomats and patrons at the service of the Habsburgs", Gorizia, 4th-5th December 2020 (online). [COBISS.SI-ID 42365955]
financier: ARRS, Projekti, J6-9439, SI, Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku
255. SERAŽIN, Helena. First generations of Slovene women architects : predavanje na simpoziju "Modern Woman - Architect , Symposium & Live-Performance EBOW, National Gallery Prague, Czech Republic, 31. 10.-1. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 45620781]
256. SERAŽIN, Helena. Judovske arhitektke - pionirke v evropski arhitekturi : predavanje na znanstvenem simpoziju Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU "Kulturna prepletanja Izraela in Evrope", Plečnikova hiša, Ljubljana, 9. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45828397]
257. SERAŽIN, Helena. Judovske arhitektke - pionirke v evropski arhitekturi = Jewish women architects - pioneers in Europeam architecture : predavanje na znanstveni delavnici "Kulturna prepletanja Izraela in Evrope = Cultural Encounters between Israel and Europe", 4.-12. okt. 2019, Jeruzalem (Izrael). [COBISS.SI-ID 45880621]
258. SERAŽIN, Helena. Mariborska občinska palača : predavanje na Dnevu odprtih vrat: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU v Mariboru, 3. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 44194861]
259. SERAŽIN, Helena. Predstavitev raziskav na projektu Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti : predavanje v okviru interne delavnice Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti - Modmaping, 23. apr. 2018, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43223853]
financier: ARRS SAZU Mestna občina Nova Gorica, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti
260. SERAŽIN, Helena. Sakralna arhitektura v modernističnih mestih - primer Nove Gorice : predavanje v okviru interne delavnice Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti - Modmaping, 23. apr. 2018, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 43224877]
financier: ARRS SAZU Mestna občina Nova Gorica, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti
261. SERAŽIN, Helena. Arhitekturno naročništvo rodbine Thurn Valsassina : predavanje v okviru projektne delavnice Umetnostna reprezentacija plemstva: naročništvo na Štajerskem v zgodnjem novem veku, Dvorana Zemljepisnega muzeja ZRC SAZU, 26. maj 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 41677101]
262. SERAŽIN, Helena. Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru : modernistična Nova Gorica in njeni konteksti : predavanje na znanstvenem simpoziju Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice, 22. in 23. maj 2017, Grad Kromberk, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 41822765]
263. SERAŽIN, Helena. Slovenske pionirke v arhitekturi in oblikovanju : predavanje na Slavnostni akademiji in raziskovalnem dnevu ob 70. obletnici ustanovitve Sekcije za umetnostno zgodovino, predhodnice Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU "Scientia et ars perennes", Prešernova dvorana SAZU, 12. dec. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 42446637]
264. SERAŽIN, Helena. First generations of women in architecture and design at University of Ljubljana : predavanje na MoMoWo 2nd International Conference-Workshop Women designers, architects and engineers between 1946 and 1968, Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia, France Stele Institute of Art History, Ljubljana, 3-4-5 October 2016. [COBISS.SI-ID 40412205]
265. SERAŽIN, Helena. Heraldic display as a part of festive decoration in Villa Lanthieri in Vipava : predavanje na delavnici Heraldry in Medieval and Early Modern State-Rooms: towards a Typology of Heraldic Programmes in Spaces of Self-Representation, 16-18 March 2016, Münster. http://heraldica.hypotheses.org/4232. [COBISS.SI-ID 39888173]
266. SERAŽIN, Helena. Le Pioniere = Pioneers in profession : predavanje na konferenci As Ideal Design Innovative Architecture, Palazzo Mora, 12. nov. 2016, Benetke. [COBISS.SI-ID 42500909]
267. SERAŽIN, Helena. Uporaba temeljnih raziskav v aplikativnih projektih : primer projekta MoMoWo - ustvarjalnost žensk od modernizma dalje : predstavitev posterja na 7. posvetu slovenskih umetnostnih zgodovinarjev Turizem in umetnostna dediščina Slovenije: gospodarstvo in raziskovanje v dialogu, Letni refektorij dominikanskega samostana, Ptuj, 25. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 41007149]
268. SERAŽIN, Helena. Baročna cerkev v Križankah v kontekstu sočasne beneške arhitekture : predavanje na posvetovanju "Ljubljanske križanke: ob tristoletnici dokončanja baročne cerkve Marije Pomočnice", Ljubljana, Križanke, Viteška dvorana, 5. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39206445]
269. SERAŽIN, Helena. "La Fabrica di questa Chiesa Cattedrale affidata dalla Patria ala nostra dirrezione ---" : vloga plemstva pri gradnji koprske stolnice v prvi polovici 18. stoletja : predavanje na Mednarodnem znanstvenem sestanku Koprsko plemstvo v novem veku: vladanje, ekonomija, kultura in odnosi med Benetkami in istrsko provinco, Pretorska palača, Palača Gravisi, Koper, 29.-30. maja 2015 = Convegno internazionale di studi Il patriziato di Capodistria nell'età moderna: governo, economia, cultura e ralazioni tra Venezia e la provincia istriana, Palazzo Pretorio, Palazzo Gravisi, Capodistria, 29-30 maggio 2015, izvedeno 30. maja 2015. [COBISS.SI-ID 38473005]
270. SERAŽIN, Helena. Umetnostno naročništvo bratovščin na ozemlju Beneške republike : predavanje na delavnici Umetnostna dediščina bratovščin na Slovenskem: ikonografski, naročniški in verski vidiki, 1. jun. 2015, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 38462765]
271. SERAŽIN, Helena. Garden casino without a garden : interior decoration as a substitute for garden settings : predavanje na International Symposium The Early Modern Villa: Senses and Perceptions versus Materiality, 15-17 October 2014, Museum of King Jan III Palace at Wilanów, Orangery, Poland. [COBISS.SI-ID 37687597]
272. SERAŽIN, Helena. Knjižnica teologa in umetnostnega zgodovinarja Avguština Stegenška (1875-1920) : predavanje na Znanstvenem simpoziju Osebne knjižnice, UKM, Glazerjeva dvorana, 9. dec. 2014, Maribor. [COBISS.SI-ID 37855533]
273. SERAŽIN, Helena. L'apprendistato nelle arti del costruire : predavanje na Convegno Internazionale Garzoni, Apprendistato, Lavoro e Società a Venezia e in Europa, XVI-XVIII secolo, Venezia 10-11 ottobre, 2014. [COBISS.SI-ID 37687341]
274. SERAŽIN, Helena. Seventeenth-century fortified villas in the county of Gorizia with residences modelled on the type of a Venetian Palace : predavanje na Third International Meeting European Architectural History Network, Torino, 19.-21. jun. 2014. Torino, 2014. [COBISS.SI-ID 37357101]
275. SERAŽIN, Helena. A "Venetian" discalced Carmelite church in Habsburg lands : [predavanje "Not the Jesuits: "other" counter-reformational architecture, 65th annual conference SAH 2012-Society of Architectural Historians, Detroit, Michigan, 18.-22.4.2012]. Detroit, 2012. [COBISS.SI-ID 34124589]
276. SERAŽIN, Helena. Delovanje in vloga graškega Društva za domovinsko varstvo na južnem Štajerskem (1909-1918) : [predavanje "Med starim in novim, znanstveni simpozij Arhitekturna zgodovina, Ljubljana, 24.-26.11.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33339949]
277. SERAŽIN, Helena. Topografski opis sakralnega objekta : 27. 6. 2006 ; Massarijeva arhitektura : 1. 7. 2006. Vipava, 2006. [COBISS.SI-ID 25585197]
278. SERAŽIN, Helena. Stegenškova knjižnica : predavanje, petek, 7. oktober 2005 v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor na Znanstvenem sestanku Avguštin Stegenšek (1875-1920). Maribor, 2005. [COBISS.SI-ID 24688429]

3.16 Unpublished invited conference lecture

279. SERAŽIN, Helena. How to achieve PhD in Art, Arcitectural or Design History : the case of Ljubljana : keynote talk : vabljeno predavanje na Design Doctoral Conference '17, IADE, Univesidade Europeia, 21-23.06.2017, Portugal. [COBISS.SI-ID 42501165]
280. SERAŽIN, Helena. Goriški in kranjski grajski posestniki v diplomatskih in dvornih službah Svetega rimskega cesarstva v vlogi posrednkov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri : [predavanje na znanstvenem simpoziju "Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini", 23.-24.11.2011, Atrij ZRC, Ljubljana]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33303341]
281. SERAŽIN, Helena. L'uso di "moduli" di Vignola sul territorio della Innerösterreich : [predavanje 1.12.2010, Convegno internazionale di studi Crocevia e capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (17 secolo), Bologna, 30. novembre-2. dicembre 2010]. Bologna, 2010. [COBISS.SI-ID 32080685]
282. SERAŽIN, Helena. Arhitektura brežiške frančiškanske cerkve in samostana. Brežice, 2009. [COBISS.SI-ID 30048557]
283. SERAŽIN, Helena. Javno naročništvo v Benetkah v prvi polovici 18. stoletja : primer Massari, Scalfarotto, Tirali. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30785069]
284. SERAŽIN, Helena. Massarijeva arhitekturna "šola" na beneški terrafermi. Izola, 2009. [COBISS.SI-ID 30574637]
285. SERAŽIN, Helena. Humilissimo e fedelissimo servitor Giovanni Pieroni : predavanje, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2, v predavalnici 343, torek, 27. maj 2008, ob 18.00 uri. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28256301]
286. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Umetnostna topografija Slovenije : predavanje na 3. posvetu slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana, 18. april 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28260909]
287. SERAŽIN, Helena. O arhivskih raziskavah pri študiju baročne sakralne arhitekture na Primorskem : [vabljeno predavanje na strokovnem posvetu Umetnostna zgodovina za konservatorje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 8. junija 2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26867501]
288. SERAŽIN, Helena. Predlog interpretacije ikonografskega programa fresk v Lanthierijevi vili na Zemonu pri Vipavi : [predavanje na Znanstvenem posvetu slovenskih umetnostnih zgodovinarjev "Slovenske ikonografske študije", 2.-3. junij 2006, Prešernova dvorana SAZU]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 25227821]
289. SERAŽIN, Helena. Vila Belvedere na Zemonu pri Vipavi. Dobrovo: Goriški muzej, 2006. [COBISS.SI-ID 8465504]
290. SERAŽIN, Helena. I cantieri degli architetti lombardi nei paesi sloveni (Innerösterreich) dal XVI al XVIII secolo : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju L'economia della costruzione nell'Italia moderna. Lugano, 2005. [COBISS.SI-ID 23803949]
291. SERAŽIN, Helena. Il duomo di Capodistria : predavanje na mednarodnem simpoziju: Cultura 2000 - covegno internazionale, Izola, 4-6 novembre 2005, Palazzo Manzioli [e] Venezia, 8-9 novembre 2005, CaʹDolfin, Auditorium Santa Margherita. Isola, 2005. [COBISS.SI-ID 24548397]
292. SERAŽIN, Helena. Architettura militare del Cinquecento nel territorio compreso fra la Serenissima e Sacro Romano Impero = Utrdbena arhitektura 16. stoletja na mejah Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva : predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Istra in zgornji Jadran v zgodnjem novem veku. Koper, 2004. [COBISS.SI-ID 22594093]
293. SERAŽIN, Helena. La chiesa della Beata Vergine dei Sette Dolori di Giorgio Massari a Udine : predavanje na mednarodnem znanstvenem sestanku Artisti in viaggio 1600-1750, presenze foreste in Friuli Venezia Giulia. Passariano, 23.10.2004. [COBISS.SI-ID 23420205]
294. SERAŽIN, Helena. Zgodovina arhitekture? : [predavanje na Posvetu slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, 15.-16.marec 2004. Ljubljana, 2004. [COBISS.SI-ID 22105645]
295. SERAŽIN, Helena. Vila Belvedere na Zemonu pri Vipavi. Dobrovo: Goriški muzej, 2003. [COBISS.SI-ID 28911970]

3.25 Other performed works

296. VODOPIVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena. Sakralna dediščina naših krajev : o njenih vrednotah, razumevanju in topografiji na Biosfernem območju Kras in porečju Reke : delavnica v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh, Matavun, 21. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45819693]
297. VODOPIVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena. Sakralna dediščina naših krajev : predavanje na delavnici "Sakralna dediščina naših krajev, o njenih vrednotah, razumevanju in topografiji na Biosfernem območju Kras in porečju Reke", Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun, 7. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45819437]
298. SERAŽIN, Helena, FIGELJ, Klavdija. Gorizia - Nova Gorica : continuity of urban space and identity of the bordering cities : voden ogled v okviru International Conference (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space - A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective, 9. nov. 2018, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 43810093]
299. SERAŽIN, Helena. Predstavitev knjige Umetnostna dediščina Zgornje Vipavske doline - Umetnostna topografija Upravne enote Ajdovščina : Grad Kromberk, 8. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 38927917]
300. SERAŽIN, Helena. Predstavitev umetnostne topografije občin Ajdovščina in Vipava, ki je izšla v zbirki Umetnostna topografija Slovenije : 23.IV.2013, Lavričeva knjižnica, Ajdovščina. Ajdovščina, 2013. [COBISS.SI-ID 36240941]
301. SERAŽIN, Helena. Vila Belvedere na Zemonu : predstavitev umetnostne topografije občin Ajdovščina in Vipava, ki je izšla v zbirki Umetnostna topografija Slovenije, 21. okt. 2013, knjižnica v Vipavi. Vipava, 2013. [COBISS.SI-ID 36472109]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

302. Acta historiae artis Slovenica. SERAŽIN, Helena (editor in chief 2007-2008, member of editorial board 1998-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 1996-. ISSN 1408-0419. http://uifs1.zrc-sazu.si/?q=/node/20. [COBISS.SI-ID 64217856]
303. RIHA journal. SERAŽIN, Helena (editor 2019-). München: International Association of Research Institutes in the History of Art c/o W. Tegethoff c/o Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2010-. ISSN 2190-3328. https://www.riha-journal.org/contact. [COBISS.SI-ID 33211181]
304. DI BATTISTA, Alenka, CIGLENEČKI, Marjeta (editor), SERAŽIN, Helena (editor). Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 2021. 77 str., ilustr., načrti. Umetnine v žepu, 20. ISBN 978-961-05-0538-9. ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 58080771]
financier: ARRS, Program, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; ARRS, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti
305. Res mobilis. SERAŽIN, Helena (member of editorial council 2019-). [Oviedo]: Ediuno, 2012-. ISSN 2255-2057. https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RM/index. [COBISS.SI-ID 524204313]
306. Umetnostna topografija Slovenije. SERAŽIN, Helena (member of editorial board 2010-). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010-. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 32666157]
307. Womenʼs creativity. SERAŽIN, Helena (editor 2017-). Ljubljana: Založba ZRC, 2017-. ISSN 2591-0639. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/series/A59. [COBISS.SI-ID 291983360]
308. BENCE, Gorazd, SERAŽIN, Helena (editor), MOHAR, Katarina (editor). Art at a cultural crossroads : the Municipality of Nova Gorica. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0479-5. [COBISS.SI-ID 32116739]
financier: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; ARRS, Aplikativne raziskave, L2-8262 (B), SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti
309. BENCE, Gorazd, BREŠAN, Katarina, FIGELJ, Klavdija, KOŠAK, Tina, KRMELJ, Vesna, LAZARINI, Franci, MARUŠIČ, Branko, MOHAR, Katarina, OTER GORENČIČ, Mija, RAKOVEC, Andreja, SERAŽIN, Helena, VODOPIVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena (editor), MOHAR, Katarina (editor). Art at a cultural crossroads. Art historical outline of the Nova Gorica Municipality. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0480-1. [COBISS.SI-ID 32112387]
310. SERAŽIN, Helena (editor), DAJNKO, Manuela (editor). Mapping the spaces of modernist cities within the context of CIAM's Athens charter : international conference : Nova Gorica, August 26-28, 2020 : programme and abstracts = Mapiranje prostorov modernističnih mest v kontekstu načel CIAM-ove atenske listine : program in povzetki : mednarodna konferenca : Nova Gorica, 26.-28. avgust 2020. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 43 str. ISBN 978-961-05-0270-8. [COBISS.SI-ID 304420608]
311. BENCE, Gorazd, BREŠAN, Katarina, FIGELJ, Klavdija, KOŠAK, Tina, KRMELJ, Vesna, LAZARINI, Franci, MARUŠIČ, Branko, MOHAR, Katarina, OTER GORENČIČ, Mija, RAKOVEC, Andreja, SERAŽIN, Helena, VODOPIVEC, Barbara, SERAŽIN, Helena (editor). Umetnost na stičišču kultur : umetnostnozgodovinski oris Mestne občine Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0455-9. [COBISS.SI-ID 20621315]
312. BENKO, Andreja, SERAŽIN, Helena (editor). V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 278 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-05-0277-7. [COBISS.SI-ID 304614144]
313. BENCE, Gorazd, SERAŽIN, Helena (editor). Umetnost na stičišču kultur : Mestna občina Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0221-0. [COBISS.SI-ID 301850368]
financier: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; ARRS, Aplikativne raziskave, L2-8262 (B), SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti
314. SERAŽIN, Helena (editor), FRANCHINI, Caterina (editor), GARDA, Emilia (editor). MoMoWo : women's creativity since the modern movement (1918-2018) : toward a new perception and reception. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 1192 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0106-0. https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1536. [COBISS.SI-ID 296713472]
315. SERAŽIN, Helena (editor), FRANCHINI, Caterina (editor), GARDA, Emilia (editor). Proceedings of the 2nd MoMoWo International Conference-Workshop : Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, France Stele Institute of Art History, 3-5 October 2016, Ljubljana. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. ISBN 978-961-05-0135-0. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/eng_proceedings_2_2.pdf. [COBISS.SI-ID 297168384]
316. FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María (editor), SERAŽIN, Helena (editor), FRANCHINI, Caterina (editor), GARDA, Emilia (editor). Proceedings of the 3rd MoMoWo International Conference-Workshop : University of Oviedo, 2-4 October 2017, Oviedo. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. ISBN 978-961-05-0136-7. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/eng_proceedings_3_3.pdf. [COBISS.SI-ID 297170944]
317. GROOT, Marjan (editor, reviewer), SERAŽIN, Helena (editor, reviewer), FRANCHINI, Caterina (editor, reviewer), GARDA, Emilia (editor), DI BATTISTA, Alenka (editor). MoMoWo : women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 450 str. Series Women's creativity, 1. ISBN 978-961-05-0033-9. ISSN 2591-0639. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba-zrc/catalog/book/2, DOI: 10.3986/wocrea/1/momowo1. [COBISS.SI-ID 292052992]
318. SERAŽIN, Helena (editor), RODRÍGUEZ ORTIZ, Esther (editor), FRANCHINI, Caterina (editor), GARDA, Emilia (editor). Women designers, architects and engineers between 1969 and 1989 : programme and abstracts. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 56 str. ISBN 978-961-05-0028-5. [COBISS.SI-ID 291618048]
319. FERNÁNDEZ GARCÍA, Ana María (editor), FRANCHINI, Caterina (editor), GARDA, Emilia (editor), SERAŽIN, Helena (editor). MoMoWo : 100 works in 100 years : European women in architecture and design : 1918-2018. 1st ed. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016. 365 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-254-922-0. [COBISS.SI-ID 285585920]
320. LEVI SACERDOTTI, Sara (editor), SERAŽIN, Helena (editor), GARDA, Emilia (editor), FRANCHINI, Caterina (editor). MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 231 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-906-0. http://www.momowo.eu. [COBISS.SI-ID 284877568]
321. SERAŽIN, Helena (editor), FRANCHINI, Caterina (editor), GARDA, Emilia (editor). Women designers, architects and engineers between 1946 and 1968 : programme and abstracts. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 59 str. ISBN 978-961-254-949-7. http://www.momowo.eu. [COBISS.SI-ID 286618112]
322. GROOT, Marjan (editor), SERAŽIN, Helena (editor). Women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945 : programme and abstracts. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 49 str. ISBN 978-961-254-821-6. [COBISS.SI-ID 281120256]
323. RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena, KERMAVNAR, Simona, LAZARINI, Franci, RESMAN, Blaž (editor), SERAŽIN, Helena (editor). Upravna enota Hrastnik : občina Hrastnik. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 225 str., ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-646-5. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 270024960]
324. IVANOVIĆ, Nataša, RESMAN, Blaž, KERMAVNAR, Simona, KOŠAK, Tina, LAZARINI, Franci, MARTELANC, Tanja, MOHAR, Katarina, MUŠINOVIĆ, Mina, OTER GORENČIČ, Mija, POTOČNIK, Tina, SERAŽIN, Helena, SERAŽIN, Helena (editor), RESMAN, Blaž (editor). Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 2 zv. (739 str.), ilustr. Umetnostna topografija Slovenije. ISBN 978-961-254-415-7. ISSN 2232-3783. [COBISS.SI-ID 264992768]
325. PIERONI, Giovanni Battista, SERAŽIN, Helena (author, editor, translator), et al., ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (responsible editor). Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija ; avtor poročil in risb Giovanni Battista Pieroni. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008. 343 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-06-7. [COBISS.SI-ID 239330560]

Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

326. DI BATTISTA, Alenka. Arhitekturno ustvarjanje med obema vojnama na Slovenskem : revija Arhitektura in krog njenih sodelavcev : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. di Battista], 2017. 289 str., [63] str. ilustr. pril. [COBISS.SI-ID 41612077]

Mentor for Undergraduate Theses

327. SIMONIČ, Eva. Magda Kocmut in začetki arhitekture vrtcev v povojnem Mariboru : diplomsko delo. Maribor: [E. Simonič], 2016. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40381741]
334. MALEŠIČ, Martina. Raznolikost zvonikov na slovenskem Krasu : [raziskovalna naloga]. [Ljubljana: M. Malešič], 2001. 65 f., ilustr. [Raziskovalne naloge]. [COBISS.SI-ID 2915699]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

328. JERAJ, Teja. Podružnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Šoštanju : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Jeraj], 2018. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 67880290]
329. SALMIČ ZAJEC, Inge. Kipar Stojan Batič v Zasavju : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Salmič Zajec], 2017. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 65188706]
330. KOVIČ, Amadea. Hinko Smrekar in Martin Krpan : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kovič], 2016. 54 str., ilustr. http://slov.si/dipl/kovic_amadea.pdf. [COBISS.SI-ID 61897058]
331. MATEŠA, Tamara. Življenje in delo Plečnikove učenke : Lidija Podbregar Vasle in prvi trgovski centri pri nas : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mateša], 2016. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40381997]
332. MARKELJ, Miha. Tirolska arhitekturna in urbanistična dediščina v vaseh zgornje Selške doline : razvoj arhitekture pod Ratitovcem ter tipološka umestitev objektov v slovenski prostor : zaključno delo. Koper: [M. Markelj], 2009. 51, [42] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512530048]
333. KOVAČ, Mateja. Umetnostno naročništvo rodbine Thurn-Valsassina v notranjeavstrijskih deželah v 17. in 18. stoletju : zaključno delo. Koper: [M. Kovač], 2009. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512530304]

Translator

335. PIERONI, Giovanni Battista, SERAŽIN, Helena (author, editor, translator), et al., ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana (responsible editor). Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija ; avtor poročil in risb Giovanni Battista Pieroni. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2008. 343 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-06-7. [COBISS.SI-ID 239330560]

Co-Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

336. ŽGANEC, Ines. Arhitekt France Tomažič (1899-1968) : "Iz megle Parnasa v živo življenje" : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Žganec], 2019. 250 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108305&lang=slv. [COBISS.SI-ID 69855842]
337. MAVRIČ, Tim. Stavbni fond družine Barbabianca v Kopru : poskus umetnostno-zgodovinske opredelitve dveh palač družine Barbabianca v Kopru ter še nekaterih povezanih stavb : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Mavrič], 2017. 154 str., [1] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 65222242]

Co-Mentor for Undergraduate Theses

338. MIRT, Marjana. Plemiška arhitektura na Vipavskem : arhitekturno naročilo rodbine Lantieri : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mirt], 2010. 102 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 42800226]
339. MARTELANC, Tanja. Šempas : umetnostnozgodovinska topografija kraja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mihelj], 2009. 126 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39188834]
340. KOŽUH, David. Vile v Gorici od leta 1850 do leta 1900 : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Kožuh], 2009. 245 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40365666]

Photographer

341. SERAŽIN, Helena. Kapela Srca Jezusovega = The chapel of the Sacred Heart of Jesus. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2020. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=kapela-srca-jezusovega, http://www.mariborart.si/en_GB/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=kapela-srca-jezusovega. [COBISS.SI-ID 27788547]
342. DI BATTISTA, Alenka. Kino Udarnik (prej Grajski kino). Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2020. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=kino-udarnik. [COBISS.SI-ID 46143277]
343. DI BATTISTA, Alenka (author, photographer). Župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. 2020. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=zupnijska-cerkev-sv-cirila-in-metoda. [COBISS.SI-ID 46143533]
344. SAPAČ, Igor (author, photographer). Apel Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Umetnostna kronika. 2015, [št.] 46, str. 39-46, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 38557229]
345. DI BATTISTA, Alenka. Hutterjev blok. Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor. ISSN 2670-6547. http://www.mariborart.si/spomenik?p_p_id=mapview_WAR_artportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_articleUrl=hutterjev-blok. [COBISS.SI-ID 45429037]
346. DESKOVIĆ-ŽIVKOVIĆ, Narcisa (editor). Kubed : zbornik poročil. Ljubljana: Raziskovalna enota Gimnazije Bežigrad: Mestni sekretariat za izobraževanje, raziskovalno dejavnost, kulturo in šport, 1993. 89 str., [1] zganj. f. zvd, ilustr. [COBISS.SI-ID 35005696]

Reviewer

347. SULLIVAN, Louis H., MEYER, Hannes, ARNHEIM, Rudolf, ADORNO, Theodor W., PALLASMAA, Juhani, ŠENK, Peter (editor, author of introduction, etc.). Funkcija v arhitekturi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 199 str., ilustr. Teoretska praksa arhitekture. ISBN 978-961-05-0269-2. [COBISS.SI-ID 304352000]
348. LAVRIČ, Ana, RESMAN, Blaž. Cerkvi na Homcu in v Šmarci. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (87 str.)), fotogr. Opera Instituti Artis Historiae (Online). ISBN 978-961-05-0250-0. ISSN 2670-5990. https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1587, DOI: 10.3986/9789610502500. [COBISS.SI-ID 303264000]
financier: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; Besedilo je nastalo v okviru projekta MoMoWo - Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (www.momowo.eu), ki sta ga sofinancirala evropski program Kultura 2007-2013 in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
349. GROOT, Marjan (editor, reviewer), SERAŽIN, Helena (editor, reviewer), FRANCHINI, Caterina (editor, reviewer), GARDA, Emilia (editor), DI BATTISTA, Alenka (editor). MoMoWo : women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 450 str. Series Women's creativity, 1. ISBN 978-961-05-0033-9. ISSN 2591-0639. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba-zrc/catalog/book/2, DOI: 10.3986/wocrea/1/momowo1. [COBISS.SI-ID 292052992]
350. NOVAK KLEMENČIČ, Renata (editor, author of introduction, etc.). Arhitektura in politika. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. 140 str., ilustr. Zbirka Arhitekturna zgodovina, št. 3. ISBN 978-961-237-919-3. ISSN 2536-3182. [COBISS.SI-ID 290049792]

Other

351. KOMAR, Gvido (author, photographer). Arhitekt Jože Plečnik na Logaškem. Logaške novice : glasilo občine Logatec. [Tiskana izd.]. apr. 2018, let. 49, št. 4, str. 26, ilustr., maj 2018, let. 49, št. 5, str. 27, ilustr., jun. 2018, let. 49, št. 6, str. 19, ilustr., jul.-avg. 2018, let. 49, št. 7-8, str. 27, ilustr., sep. 2018, let. 49, št. 9, str. 24 - 25, ilustr., okt. 2018, let. 49, št. 10, str. 22 - 23, ilustr., nov. 2018, let. 49, št. 11, str. 23 - 25, ilustr., jan. 2019, let. 50, št. 1, str. 19, ilustr., apr. 2019, let. 50, št. 3, str. 30, ilustr., sep. 2020, let. 51, št. 9, str. 17, ilustr., okt. 2020, let. 51, št. 10, str. 21, ilustr., nov. 2020, let. 51, št. 11, str. 25, ilustr., dec. 2020, let. 51, št. 12, str. 21, ilustr., jan.-feb. 2021, let. 52, št. 1-2, str. 20, ilustr., apr. 2021, letn. 52, št. 4, str. 20, ilustr., jul.-avg. 2021, letn. 52, št. 7, str. 24-25, ilustr. ISSN 0350-9281. http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2018/4.pdf, https://logatec-datoteke.s3.amazonaws.com/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2018/5_2018.pdf, http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2018/6.pdf, http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2018/7-8.pdf, http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2018/9.pdf, http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2018/10.pdf, http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2018/11.pdf, https://logatec-datoteke.s3.amazonaws.com/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2019/Logaske_novice_01.pdf, http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2019/3.pdf, https://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2020/9.pdf, https://www.logatec.si/images/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2020/10-1.pdf.pdf, https://www.logatec.si/images/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2020/11.pdf.pdf, https://www.logatec.si/images/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2020/12.pdf.pdf, https://www.logatec.si/images/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2021/1-2L.pdf.pdf, https://www.logatec.si/images/IZBOR/LOGASKE%20NOVICE/2021/4.pdf.pdf. [COBISS.SI-ID 2365312]


UNCLASSIFIED

352. SERAŽIN, Helena. Lo Stato da Mar. In: KIEVEN, Elisabeth (ed.), PASQUALI, Susanna (ed.). Storia dell'archittetura nel Veneto. il Settecento. Venezia: Marsilio: Regione del Veneto, cop. 2012. Str. 202-213, ilustr., zvd. Storia dell'architettura nel Veneto. ISBN 978-88-317-1236-1, ISBN 88-317-1236-5. [COBISS.SI-ID 44242691]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 12. 2021
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (daily): 10. 12. 2021
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 10. 12. 2021
JCR database updated on (yearly): 10. 9. 2021
SNIP database updated on (yearly): 10. 9. 2021