COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSPhD Martin Žnidaršič [23582]Personal bibliography for the year 2020

PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.16 Unpublished invited conference lecture

1. ŽNIDARŠIČ, Martin. Uporaba umetne inteligence : presented at Mreža znanja 2020, 25. in 26. november. https://mrezaznanja.si/files/2020/12/12_%C5%BDnidar%C5%A1i%C4%8D-Martin_Dobrani%C4%87-Filip-Muki_Uporaba-umetne-inteligence-in-Umetnost-inteligence_Mreza-znanja_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 50606339]

3.25 Other performed works

2. ŽNIDARŠIČ, Martin. Sistem za spremljanje aktivnosti in inštruiranje na daljavo s pomočjo ambientalne inteligence : vabljeno predavanje, Univerziteni rehabilitacijski institut Soča. [COBISS.SI-ID 33139239]


SECONDARY AUTHORSHIP


Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

3. MOLAN, Martin. Use of decision trees for behavioral pattern acquisition : master thesis = Uporaba odločitvenih dreves za zajemanje vedenjskih vzorcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Molan], 2020. XIX, 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27839491]

Member of the commission for defense

4. KIKAJ, Adem. A web-based implementation of multi-criteria decision modelling method DEX : master thesis = Spletna implementacija večkriterijske metode odločitvenega modeliranja DEX : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kikaj], 2020. XIX, 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44251907]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 12. 2021