COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJulija Lapuh BeleOsebna bibliografija za obdobje 1985-2021

1985

1. LAPUH BELE, Julija. Hibridno urejanje : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Lapuh], 1985. 94 str. http://www.matknjiz.si/diplome/uni/u/1985/10668-327.pdf. [COBISS.SI-ID 3509337]


1990

2. LAPUH BELE, Julija. Predstavitev krivulj in ploskev v geometrijskem načrtovanju s pomočjo računalnika : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Lapuh Bele], 1990. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7701081]


2003

3. LETNAR, Polona, LETNAR, Dejan. Delovanje in poslovanje dejavnosti avtošole : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Letnar: D. Letnar], 2003. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048349208]
4. LAPUH BELE, Julija. Excel za finančnike. 1. ponatis. Ljubljana: Pasadena, 2003. X, 238 str., graf. prikazi, preglednice. ISBN 961-6361-38-4. [COBISS.SI-ID 530398]
5. LAPUH BELE, Julija. Excel za finančnike. Ljubljana: Pasadena, 2003. X, 238 str., graf. prikazi, preglednice. ISBN 961-6361-38-4. [COBISS.SI-ID 123573504]
6. LAPUH BELE, Julija. Excel za finančnike : [za hitrejše in učinkovitejše finance]. 2. ponatis. Ljubljana: Pasadena, 2003, [i. e.] 2005. X, 238 str., ilustr., graf. prikazi, preglednice. ISBN 961-6361-38-4. [COBISS.SI-ID 8034076]


2004

7. LOŽAR, Špela. Varno delo z računalnikom : diplomska naloga. Ljubljana: [Š. Ložar], 2004. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048339480]


2005

8. KAVČIČ, Terezija. Elektronsko bančništvo pravnih oseb : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Kavčič], 2005. IV, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048321816]
9. GAŠPERIČ, Silva. Računalniški virusi in zaščita pred njimi : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Gašperič], 2005. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048321560]
10. STRLE, Mateja. Videokonferenca : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Strle], 2005. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048328984]
11. OCVIRK, Tanja. Vzajemni skladi : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Ocvirk], 2005. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048322328]


2006

12. SIEGL, Darja. Drugi pokojninski steber : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Siegl], 2006. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048309784]
13. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Efficient learning from multimedia web-based learning contents. V: MÉNDEZ-VILAS, A. (ur.). Current developments in technology-assisted education (2006). [Badajoz: Formatex, cop. 2006]. Str. 396-400. ISBN 84-690-2469-8, ISBN 84-690-2471-X, ISBN 84-690-2472-8, ISBN 84-690-2474-4. [COBISS.SI-ID 6834505]
14. BERCE, Boris. Predstavitev družbe DZS d. d. : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Berce], 2006. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048307992]
15. VOGRIN, Katja. Predstavitev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Vogrin], 2006. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048310040]
16. DEBEVC, Matjaž, LAPUH BELE, Julija. Usability testing of e-learning materials for distance learning of unemloyed adults. V: AUER, Michael E. (ur.). Lifelong and blended learning. 9th International Conference, ICL 2006, [September 27-29, 2006, Villach, Austria]. Wien: International Association of Online Engineering, 2006. [11] f. ISBN 3-89958-195-4. [COBISS.SI-ID 10712086]
17. GORJUP, Rok. Vzajemni skladi : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Gorjup], 2006. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048309528]
18. PLEŠEC, Mojca. Vzajemni skladi kot oblika varčevanja : diplomsko delo. Medvode: [M. Plešec], 2006. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048309272]


2007

19. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Blended learning - an opportunity to take the best of both worlds. V: AUER, Michael E. (ur.). Proceedings. Wien: International Association of Online Engineering, 2007. 7 str., ilustr. ISBN 978-3-89958-277-2. [COBISS.SI-ID 7023177]
20. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Blended learning - an opportunity to take the best of both worlds. International journal: emerging technologies in learning. 2007, letn. 2, št. 3, str. 1-5. ISSN 1863-0383. [COBISS.SI-ID 7169609]
21. MODRIJAN JERINA, Nataša. Elektronsko bančništvo : diplomska naloga. Ljubljana: [N. Modrijan Jerina], 2007. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048290072]
22. LAPUH BELE, Julija, BELE, Darko, ROZMAN, David. Naj bo slika vredna tisoč besed?. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference = Education in information society : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2007. Str. 236-243. ISBN 978-961-232-209-0. [COBISS.SI-ID 11802134]
23. TEKAVEC, Katja. Predstavitev podjetja Žale d. o. o. : diplomska naloga. Cerknica: [K. Tekavec], 2007. 41 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048268312]
24. NOVAK, Petra. Priprava prezentacije in marketinška predstavitev servisne mreže : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Novak], 2007. 45 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048289048]
25. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Providing feedback in web-based learning. V: AUER, Michael E. (ur.). ePortfolio and quality in e-learning. 10th International Conference, ICL 2007. Wien: International Association of Online Engineering, cop. 2007. 8 str., ilustr. ISBN 978-3-89958-279-6. [COBISS.SI-ID 7190857]
26. LAPUH BELE, Julija, ROZMAN, David. S spletnim učenjem do 289 ECDL certifikatov. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), et al. Z informatiko do novih poslovnih priložnosti : zbornik posvetovanja. Dnevi slovenske informatike, Portorož, 11.-13. april 2007. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2007. 5 str., ilustr. ISBN 978-961-6165-23-5. [COBISS.SI-ID 7008329]
27. LAPUH BELE, Julija, ROZMAN, David. S spletnim učenjem do 289 ECDL certifikatov = Using e-learning to reach 289 ECDL certificates. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.). Z informatiko do novih poslovnih priložnosti : zbornik posvetovanja. Dnevi slovenske informatike 2007, Portorož, 11.-13. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2007. Str. 73. ISBN 978-961-6165-24-2. [COBISS.SI-ID 7008585]
28. STREHAR, Frančiška. Varno in zdravju neškodljivo delo z računalnikom : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Strehar], 2007. [4], 39 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048279832]
29. MARKELJ, Nataša. Večpredstavna učna gradiva : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Markelj], 2007. 54 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7349321]


2008

30. LAPUH BELE, Julija, DEBEVC, Matjaž, MOREL, Irena, ROZMAN, David. Creating a positive attitude towards e-learning at work posts. V: ICELW 2008. The International Conference on E-Learning in the Workplace, June 12-13, 2008, New York. New York: Kaleidoscope Learning, 2008. Str. 1-5. ISBN 978-0-615-21135-0. [COBISS.SI-ID 12369942]
31. LAPUH BELE, Julija, ROZMAN, David. E-izobraževanje na delovnem mestu. V: Interoperabilnost kot izziv informatiki. Zbornik prispevkov. Dnevi slovenske informatike 2008 - DSI, Portorož, Slovenija, 09.-11. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2008. 10 str. ISBN 978-961-6165-27-3. [COBISS.SI-ID 7429705]
32. LAPUH BELE, Julija, ROZMAN, David. E-izobraževanje na delovnem mestu = E-learning at workplaces. V: Interoperabilnost kot izziv informatiki. Zbornik povzetkov. Dnevi slovenske informatike 2008 - DSI, Portorož, Slovenija, 09.-11. april. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2008. Str. 84-85. ISBN 978-961-6165-26-6. [COBISS.SI-ID 7429449]
33. LAPUH BELE, Julija, ZEGA, Polona, RUGELJ, Jože. Facilitated e-learning in distance learning study programmes. V: AUER, Michael E. (ur.). The future of learning - globalizing in education. International Conference Interactive Computer Aided Learning ICL, September 24- 26 2008, Villach, Austria_. Kassel: University Press, cop. 2008. 6 str. ISBN 978-3-89958-353-3. [COBISS.SI-ID 7557449]
34. LAPUH BELE, Julija. Izvedba predmetov v študiju na daljavo. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 16.-19. april 2008 = International Conference Enabling Education and Research with ICT, Kranjska Gora, 16th-19th April 2008. Ljubljana: Arnes, 2008. Str. 546-548. [COBISS.SI-ID 7429193]
35. LAPUH BELE, Julija. Izvedba predmetov v študiju na daljavo = Implementation of subjects in distance learning. V: OREL, Mojca (ur.). Zbornik. Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 16.-19. april 2008. Ljubljana: Arnes, 2008. Str. 140. ISBN 978-961-6321-04-4. [COBISS.SI-ID 7428937]
36. LAPUH BELE, Julija, BELE, Darko, BERGLES, Robert. Računalništvo in informatika : gradivo za 1. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2008. Višješolski strokovni program Informatika. ISBN 978-961-6876-20-9. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Racunalnistvo_in_informatika-Bele_Bele_Bergles_NU_1.pdf. [COBISS.SI-ID 260805120]
37. LESKOVEC, Sinja, DEBEVC, Matjaž, LAPUH BELE, Julija, ŠAFARIČ, Riko, ROJKO, Andreja. Recommended guidelines for e-learning material development. V: International scientific and practical conference E-learning in higher school - problems and perspectives (INCEL-08), Odessa, Ukraine, May 13-15, 2008. Kharkiv: National Technical Unversity, 2008. 5 str. ISBN 978-966-593-624-4. [COBISS.SI-ID 12318742]
38. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Smisel predpone e- v izrazih e-izobraževanje in e-učenje. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. Str. 183-189. ISBN 978-961-6086-75-2. [COBISS.SI-ID 7688265]
39. TREVEN, Renata. Spletno bančništvo : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Treven], 2008. [4], 40 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048233496]
40. DEBEVC, Matjaž, LAPUH BELE, Julija. Usability testing of e-learning content as used in two learning management systems. EURODL : European journal of open, distance and e-learning. [Online izd.]. 2008, date of publishing 04.01.2008, [13] f. ISSN 1027-5207. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2008/Debevc_Bele.htm. [COBISS.SI-ID 12094486]
41. LAPUH BELE, Julija, ROZMAN, David, DEBEVC, Matjaž, MOREL, Irena. Uspešna vpeljava e-izobraževanja v poslovno okolje = Implementing e-learning in an organisation : Elektronski vir. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference = Education in information society : conference proceedings. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2008. Str. 71-81. ISBN 978-961-232-221-2. [COBISS.SI-ID 12716054]
42. ČEBULJ, Domen. Varčevanje v slovenskih bankah : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Čebulj], 2008. [4], 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048264984]


2009

43. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Comparing efficiency of web based learning contents on different media. V: AUER, Michael E. (ur.). The Challenges of Life Long Learning. ICL2009, 23-25 September 2009, Villach/Austria. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2009. Str. 89-98, ilustr. ISBN 978-3-89958-481-3. [COBISS.SI-ID 8003401]
44. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Comparing efficiency of web based learning contents on different media. International journal: emerging technologies in learning. 2009, vol. 4, spec. is. 3, str. 31-35. ISSN 1863-0383. [COBISS.SI-ID 8091209]
45. LAPUH BELE, Julija, ROZMAN, David, DEBEVC, Matjaž, MOREL, Irena. Dobra praksa: dvig učinkovitosti z e-izobraževanjem v CURS-U = With e-learning to growth of efficiency. V: Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik prispevkov. Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Portorož, Slovenija, 15.-17. april 2009. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2009. 10 str. ISBN 978-961-6165-29-7. [COBISS.SI-ID 13156630]
46. GRESL, Marijan. E-učenje in izdelava e-vsebin za predmet umetnostna zgodovina : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gresl], 2009. [4], 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048174872]
47. KRALJ, Majda, DOLŠAK, Bojan, KRŽIN STEPIŠNIK, Jasna, LAPUH BELE, Julija, TACER, Andrej. Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola : poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji. [S. l.]: Komisija za vodenje zunanjih evalvacijskih postopkov, 2009. 51 str. [COBISS.SI-ID 15111702]
48. LAPUH BELE, Julija. Učinkovitost učenja iz spletnih učnih virov : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Lapuh Bele], 2009. II, 203 str., graf. prikazi, tabele. http://www.dlib.si/v2/Details.aspx?URN=URN:NBN:SI:DOC-M7ZPW6ZX. [COBISS.SI-ID 8169289]
49. KOVAČ, Tea. Vrednostni papirji : diplomsko delo. Višnja Gora: [T. Kovač], 2009. [6], 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048177944]


2010

50. MULEJ, Tomas. Borza vrednostnih papirjev : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mulej], 2010. [4], 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048160792]
51. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Comparing learning results of web based and traditional learning students. V: XIANGFENG, Lou (ur.). Advances in web-based learning - ICWL 2010 : proceedings. Berlin [etc.]: SpringerLink, cop. 2010. Str. 375-380. Lecture Notes in Computer Science, 6483, SL 3, Information Systems and Application, incl. Internet/Web and HCI. ISBN 3-642-17406-X, ISBN 978-3-642-17406-3. http://www.springerlink.com/content/978-3-642-17406-3/#section=823226&page=1&locus=0. [COBISS.SI-ID 8616777]
52. LAPUH BELE, Julija, JARC, Boštjan, ŠKULJ, Aleš. E-izobraževanje v praksi : primer stalnega usposabljanja zaposlenih v družbi Generali d. d. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu. nov. 2010, letn. 8, št. 38, str. 38-41. ISSN 1581-7628. [COBISS.SI-ID 43989090]
53. BREG, Martina. Kakovost spletnega izobraževanja v odvisnosti od kakovosti spletnega učnega okolja : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa. Maribor: [M. Breg], 2010. IX, 60 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15397. [COBISS.SI-ID 14771222]
54. LAPUH BELE, Julija. Poslovna matematika s statistiko : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2010. Višješolski strokovni program Ekonomist. ISBN 978-961-6857-94-9. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovna_matematika_s_statistiko-Bele.pdf. [COBISS.SI-ID 258221568]
55. LAPUH BELE, Julija, ROZMAN, David. Semantic technologies in e-learning. V: AUER, Michael E. (ur.), SCHREURS, Jeanne (ur.). Academic and corporate e-learning in a global context. Wien: International Association of Online Engineering; Kassel: University Press, cop. 2010. Str. 431-439, ilustr. ISBN 978-3-89958-541-4. [COBISS.SI-ID 34748165]
56. LAPUH BELE, Julija, ROZMAN, David. Semantične tehnologije v e-izobraževanju = Semantic tehnologies in e-learning. V: Uravnotežite naložbe, tveganja in razvoj za uspeh : zbornik prispevkov. Dnevi slovenske informatike 2010 - DSI, Portorož, Slovenija, 14.-16. april 2010. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2010. 11 str. ISBN 978-961-6165-32-7. [COBISS.SI-ID 23685927]
57. KOVAČIČ, Tjaša. Spletna trgovina : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kovačič], 2010. [5], 37 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048154136]


2011

58. SAKELŠEK, Avgust. Analiza podatkov s pomočjo vrtilnih tabel in grafikonov v Excel-u 2010 : diplomska naloga. Maribor: [A. Sakelšek ], 2011. [8], 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048491800]
59. DEBEVC, Matjaž, BREG, Martina, LAPUH BELE, Julija. Establishing relationship between perceived quality of lms system and e-course delivery. V: Proceedings. [S. l.]: SciTePress - Science and Technology Publication, cop. 2011. Str. 311-315. ISBN 978-989-8425-49-2. [COBISS.SI-ID 14968342]
60. PALČIČ, Daniel. Izdelava spletne trgovine Bike shop : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Palčič], 2011. [4], 31 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048125976]
61. PAJER, Tea. Prostovoljna pokojninska in rentna zavarovanja : diplomsko delo. V Ljubljani: [T. Pajer], 2011. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048106264]
62. ŽIBERT, Frane. Računalništvo v oblaku : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Žibert], 2011. [6], 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048114200]
63. TEKAVEC, Brigita. Socialni inženiring : diplomsko delo. Brezovica: [B. Tekavec], 2011. [3], 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048141592]
64. VERGINC, Miha. Trženje bančnih storitev v Abanki Vipa d. d. s poudarkom na spletnem bančništvu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Verginc], 2011. [2], 31 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048115480]
65. LAPUH BELE, Julija, RUGELJ, Jože. Using communication and collaboration tools on an e-learning portal. V: FERNSTROM, Ken (ur.), TSOLAKIDIS, Kosta (ur.). ICICTE 2011 : proceedings of the International conference on information communication technologies in education, Rhodes, Greece, July 7-9, 2011. [S. l.: s. n.], cop. 2011. Str. 495-507. ISBN 1-895802-50-4. http://www.icicte.org/ICICTE11Proceedings.htm. [COBISS.SI-ID 8939081]
66. STRAŽIŠAR, Ana. Varčevanje v slovenskih bankah : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Stražišar], 2011. [4], 35 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048105496]
67. KAVČIČ, Aleš. Varnost v brezžičnem pisarniškem poslovanju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kavčič], 2011. [3], 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048102936]
68. GLAS, Gorazd. Varovanje informacij pri poslovanju s plačilnimi karticami : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Glas], 2011. [4], 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048141336]


2012

69. KRAŠNA, Petra. Analiza potrošniških kreditov fizičnih oseb : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Krašna], 2012. [7], 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048060184]
70. HEDŽIĆ, Mirela. Elektronsko bančništvo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hedžić], 2012. [7], 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048061208]
71. SVET, Andreja. Elektronsko bančništvo in uvedba SEPA v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Svet], 2012. [6], 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048059672]
72. SENČUR, Teja. Elektronsko poslovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Senčur], 2012. [7], 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048089624]
73. DEBEVC, Matjaž, KOŽUH, Ines, LAPUH BELE, Julija, ŠĆEPANOVIĆ, Snežana. Providing accessibility of higher education for students with disabilities. V: DANKO, Taras (ur.). International conference "E-internationalization for Collaborative Learning". EICL conference proceedings, Crimea, Ukraine, October 1-2, 2012. [S. l.: s. n.], 2012. Str. 1-7, ilustr. ISBN 978-3-89958-589-6. [COBISS.SI-ID 16317718]
74. KOLARIČ, Rok. Schengenski informacijski sistem : diplomsko delo. Zalog: [R. Kolarič], 2012. [4], 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048095768]
75. KASTELIC, Tjaša. Spletni marketing : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kastelic], 2012. [7], 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048065048]
76. LJUBIČ, Iztok. Storitve računalništva v oblaku za sodobno pisarno : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Ljubič], 2012. [9], 33 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048060440]
77. MUSTAR, Gregor. Vdori v računalniške sisteme in zaščita : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Mustar], 2012. [5], 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048096024]


2013

78. PIPAN, Matija, SRDJEVIĆ, Bojan, LAPUH BELE, Julija, SRDJEVIĆ, Zorica. Comparison of decision making results in case of LMS selection. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Pametna organizacija : talenti, vitka organiziranost, internet stvari : zbornik 32. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Smart organization : high potentials, lean organization, internet of things : proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development. 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 20.-22. 3. 2013, Portorož, Slovenija. Kranj: Moderna organizacija, 2013. Str. 847-854. ISBN 978-961-232-264-9. [COBISS.SI-ID 26627111]
79. CIKOTIĆ, Bina. Optimizacija spletnih strani s poudarkom na konverzijah : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Cikotić], 2013. [6], 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048045592]
80. FLEK, Marko. Potrošniški krediti v slovenskih bankah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Flek], 2013. [6], 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048045336]
81. MEKINDA, Miha. Sodobni načini komuniciranja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mekinda], [2013]. [5], 33, 4 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048045080]


2014

82. LAPUH BELE, Julija, SLADOJE JEMEC, Andreja, ROZMAN, David, MINIČ, Maja. Blended learning as a strategic method against the illegal use of internet. V: Final program and book of abstracts. 6th International Conference on Computer Supported Education, Barcelona, 2014. [S. l.]: SciTePress - Science and Technology Publications, cop. 2014. Str. 32. [COBISS.SI-ID 16980569]
83. LAPUH BELE, Julija, SLADOJE JEMEC, Andreja, ROZMAN, David, MINIČ, Maja. Blended learning as a strategic method against the illegal use of internet. V: ZVACEK, Susan (ur.). Proceedings. 6th International Conference on Computer Supported Education, Barcelona, 2014. [S. l.]: SciTePress - Science and Technology Publication, cop. 2014. Str. 125-130. ISBN 978-989-758-020-8, ISBN 978-989-758-021-5, ISBN 978-989-758-022-2. [COBISS.SI-ID 16981593]
84. LAPUH BELE, Julija, BELE, Darko, HAUPTMAN, Simon, KOŽUH, Ines, DEBEVC, Matjaž. eCampus as a platform for ubiquitous learning. V: EDUCON 2014. IEEE Global Engineering Education Conference - EDUCON 2014, Istanbul, Turkey, 3-5 April 2014. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers: = IEEE, 2014. Str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 17788182]
85. LAPUH BELE, Julija, MIŠ ŠMALC, Helena, ROZMAN, David, BELE, Darko, MUJAČIĆ, Samra. Efficient and comprehensive approach to the employee training. V: MOREIRA, António (ur.), SZUCS, András (ur.), MÁZÁR, Ildikó (ur.). E-learning at work and the workplace : from education to employment and meaningful work with ICTs : book of abstracts : including the collection of "synergy" synopses. Budapest: European Distance and E-learning Network, 2014. Str. 100. ISBN 978-963-89559-4-4. [COBISS.SI-ID 17068889]
86. LAPUH BELE, Julija, MIŠ ŠMALC, Helena, ROZMAN, David, BELE, Darko, MUJAČIĆ, Samra. Efficient and comprehensive approach to the employee training. V: TEIXEIRA, António (ur.), SZUCS, András (ur.), MÁZÁR, Ildikó (ur.). E-learning at work and the workplace : from education to employment and meaningful work with ICTs : conference proceedings. EDEN Annual conference, EDEN 2014, Zagreb, Croatia, 10-13 June 2014. Budapest: The European Distance and E-Learning Network, cop. 2014. Str. 677-685. ISBN 978-963-89559-7-5. [COBISS.SI-ID 17068633]
87. BOGATAJ, Barbara. Krediti : diplomsko delo. Smlednik: [B. Bogataj], 2014. [7], 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048130584]
88. MUJAČIĆ, Samra, MUJKIĆ, Samira, MUJAČIĆ, Muhdin, LAPUH BELE, Julija. Lessons learned from use of web conference in teaching programming. V: ITHET 2014. [S. l.]: IEEE. 2014, [8] str., ilustr. http://www.york.ac.uk/conferences/ithet2014/Acceptedpapers.html. [COBISS.SI-ID 37943301]
89. PIPAN, Matija, LAPUH BELE, Julija, GABRIJELČIČ, Dušan. Next generation collaborative platforms in business environments. V: DONDON, Philippe (ur.), RUDAS, Imre J. (ur.), SHMALIY, Yuriy (ur.). Recent advances in educational technologies and education : proceedings of the 2014 International Conference on Educational Technologies and Education, ETE 2014, Interlaken, Switzerland, February 22-24, 2014. [S. l.: s. n.], 2014. Vol. 8, str. 164-170. Educational technologies series, 10. ISBN 978-1-61804-218-7. ISSN 2227-4618. [COBISS.SI-ID 27765799]
90. PIPAN, Matija, GABRIJELČIČ, Dušan, LAPUH BELE, Julija. Next generation of internet collaborative environments. V: DONDON, Philippe (ur.), RUDAS, Imre J. (ur.), SHMALIY, Yuriy (ur.). Recent advances in educational technologies and education : proceedings of the 2014 International Conference on Educational Technologies and Education, ETE 2014, Interlaken, Switzerland, February 22-24, 2014. [S. l.: s. n.], 2014. Str. 80-84. Educational technologies series, 10. ISBN 978-1-61804-218-7. ISSN 2227-4618. [COBISS.SI-ID 27517991]
91. LAPUH BELE, Julija, MINIČ, Maja, ROZMAN, David, SLADOJE JEMEC, Andreja. Raising awareness of cybercrime - the use of education as a means of prevention and protection. V: ARNEDILLO SÁNCHEZ, Inmaculada (ur.), ISAÍAS, Pedro (ur.). Proceedings. 10th International Conference on Mobile Learning, Madrid, 2014. [S. l.]: IADIS Press, cop. 2014. Str. 281-284. ISBN 978-989-8704-02-3. [COBISS.SI-ID 16982361]


2015

92. LAPUH BELE, Julija, MIŠ ŠMALC, Helena, ROZMAN, David. Brez igranja, a s pomočjo iger do znanja. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu. okt. 2015, letn. 13, št. 67, str. 12-14, ilustr. ISSN 1581-7628. [COBISS.SI-ID 58769250]
93. LAPUH BELE, Julija, BELE, Darko, PIRNAT, Rok, ANŽIN LONČARIĆ, Vedran. Business intelligence in e-learning. V: Engineering education for a resilient society. Florence: AIM. 2015, [7] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38062341]
94. KOŽUH, Ines, JEREMIĆ, Zoran, SARJAŠ, Andrej, LAPUH BELE, Julija, DEVEDŽIĆ, Vladan, DEBEVC, Matjaž. Social presence and interaction in learning environments : the effect on student success. Journal of educational technology & society. [Print ed.]. 2015, vol. 18, no. 1, str. 223-236. ISSN 1176-3647. https://drive.google.com/file/d/1bQc71ZLNPqF24VfAWQyy5jFHFOTM_z14/view. [COBISS.SI-ID 18392342]
95. LAPUH BELE, Julija, BELE, Darko, MUJKIĆ, Samira, MUJAČIĆ, Samra. User and mobile-friendly learning management system design. V: 2015 XXV International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT), October 29-31, 2015, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina : proceedings. Piscataway (NJ): IEEE, cop. 2015. Str. [1-6], ilustr. ISBN 978-1-4673-8146-8. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7340513, DOI: 10.1109/ICAT.2015.7340513. [COBISS.SI-ID 2048202520]
96. DEBEVC, Matjaž, KOŽUH, Ines, HAUPTMAN, Simon, KLEMBAS, Andrej, LAPUH BELE, Julija, HOLZINGER, Andreas. Using WCAG 2.0 and heuristic evaluation to evaluate accessibility in educational web based pages. V: UDEN, Lorna (ur.), LIBERONA, Dario (ur.), WELZER-DRUŽOVEC, Tatjana (ur.). Learning technology for education in cloud : 4th International Workshop, LTEC 2015, Maribor, Slovenia, August 24-28, 2015 : proceedings. Cham: Springer, cop. 2015. Vol. 533, str. 197-207. Communications in computer and information science (Internet), 533. ISBN 978-3-319-22629-3, ISBN 978-3-319-22628-6. ISSN 1865-0937. DOI: 10.1007/978-3-319-22629-3_16. [COBISS.SI-ID 18915606]


2016

97. LAPUH BELE, Julija, BELE, Darko, DEBEVC, Matjaž. Gamification as a method for increasing e-learning motivation. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). ICERI 2016 : conference proceedings. [S. l.]: IATED Academy, cop. 2016. Str. 5227-5235. ICERI Proceedings. ISBN 978-84-617-5895-1. ISSN 2340-1095. [COBISS.SI-ID 20048918]
98. User experience questionnaire : Slovenian version. Weyhe: UEQ Team, 2016. http://www.ueq-online.org/?slide=ueq-home. [COBISS.SI-ID 22478344]


2018

99. LAPUH BELE, Julija, DULAR, Tomaž, MIŠ ŠMALC, Helena, PIRNAT, Rok. Izzivi uvajanja poslovne inteligence = The challenges of implementing business intelligence. V: URH POPOVIČ, Špela (ur.). Digitalizacija in mi : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2018. Ilustr. ISBN 978-961-6165-52-5. [COBISS.SI-ID 2048388632]


2019

100. LAPUH BELE, Julija. Benefits and issues in implementing business intelligence in enterprises. V: BELE, Darko (ur.), WEIS, Lidija (ur.), MAHER, Neva (ur.). Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede: = Ljubljana School of Business, 2019. Zv. 1, str. 173-196, ilustr. ISBN 978-961-91021-5-2, ISBN 978-961-91021-6-9. [COBISS.SI-ID 2048475672]
101. CESTNIK, Bojan, FRÖHLICH, Hubert. Informatika za podjetnike. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6347-72-3. [COBISS.SI-ID 303219456]
102. DULAR, Tomaž, LAPUH BELE, Julija, PIRNAT, Rok, DIMEC, Neža. Optimizacija podatkovnih skladišč za uporabo v SSAS in Power BI. V: URH POPOVIČ, Špela (ur.), et al. Slovenija 4.0 : zbornik. 26. konferenca Dnevi slovenske informatike, 16. in 17. april 2019, Portorož. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2019. Ilustr. ISBN 978-961-6165-54-9. [COBISS.SI-ID 2048465688]
103. LAPUH BELE, Julija, DULAR, Tomaž, PIRNAT, Rok. Technological and human aspects of a successful business intelligence project. V: PUCIHAR, Andreja (ur.), et al. Conference proceedings. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, 2019. Str. [271]-288, ilustr. ISBN 978-961-286-280-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/418/421/694-2, DOI: 10.18690/978-961-286-280-0.15. [COBISS.SI-ID 2048490520]


2020

104. DULAR, Tomaž, LAPUH BELE, Julija, POVRŽENIČ, Špela, PIRNAT, Rok. Detecting suspicious financial data = Odkrivanje sumljivih finančnih podatkov. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Workshop on Social Research : Eastern European Conference of Management and Economics : EECME 2020 : proceedings of the 2nd international scientific conference : May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. Str. 178-183, ilustr. ISBN 978-961-7110-00-5. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/workshop_eecme_2020_-_proceeding_of_conference__ljubljana_school_of_business.pdf. [COBISS.SI-ID 20297731]
105. WEIS, Lidija (urednik), KOVAL, Viktor (urednik), AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (urednik). Eastern European Conference of Management and Economics : environmental management and sustainable economic development : EECME 2020 : proceedings of the 2nd international scientific conference : May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (383 str.)), ilustr. ISBN 978-961-91021-9-0. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/zbornik_eecme_2020_-__proceeding_of_conference.pdf. [COBISS.SI-ID 18665219]
106. LAPUH BELE, Julija. Financial scams, frauds, and threats in the digital age. V: BELE, Darko (ur.), WEIS, Lidija (ur.). Modern approaches to knowledge management development : collective monograph. Ljubljana: Visoka šola za poslovne vede: = Ljubljana School of Business, 2020. Str. 39-50, ilustr. ISBN 978-961-91021-8-3. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono__ljubljana_school_of_business_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 20203523]
107. BELE, Darko (urednik), WEIS, Lidija (urednik). Modern approaches to knowledge management development : collective monograph. Ljubljana: Visoka šola za poslovne vede: = Ljubljana School of Business, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (541 str.)), ilustr. ISBN 978-961-91021-8-3. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono__ljubljana_school_of_business_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 18652419]
108. DULAR, Tomaž, POVRŽENIČ, Špela, LAPUH BELE, Julija, PIRNAT, Rok. Odkrivanje prevar z orodji poslovne inteligence = Fraud detection with business intelligence tools. V: "Umetna inteligenca - korak k večji uspešnosti" : zbornik : 27. konferenca Dnevi slovenske informatike : virtualna konferenca, 27. 10. 2020. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2020. Str. 119-125, ilustr. ISBN 978-961-6165-56-3. https://dsi2020.dsi-konferenca.si/uploads/files/DSI2020zbornikkoncnaverzija.pdf. [COBISS.SI-ID 35468035]


2021

109. WEIS, Lidija (urednik), KOVAL, Viktor (urednik), LAPUH BELE, Julija (urednik). The 3rd Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2021) - Sustainable development in modern knowledge society, Ljubljana, Slovenia, May 28, 2021. Les Ulis: EDP Sciences, 2021. ilustr. SHS web of conferences, Vol. 111. ISSN 2261-2424. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/22/contents/contents.html. [COBISS.SI-ID 66975491]
110. LAPUH BELE, Julija. Cryptocurrencies as facilitators of cybercrime. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), LAPUH BELE, Julija (ur.). The 3rd Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2021) - Sustainable development in modern knowledge society, Ljubljana, Slovenia, May 28, 2021. Les Ulis: EDP Sciences, 2021. Vol. 111, str. 1-6. SHS web of conferences, Vol. 111. ISSN 2261-2424. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/22/shsconf_eecme2021_01005.pdf, DOI: 10.1051/shsconf/202111101005. [COBISS.SI-ID 66976771]
111. LAPUH BELE, Julija. Cryptocurrencies as facilitators of cybercrime = Kriptovalute in kriminal. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). EECME conference 2021 : sustainable development in modern knowledge s : conference abstracts. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. Str. 9. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/eecme/abstracts_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 67233539]
112. DULAR, Tomaž, POVRŽENIČ, Špela, LAPUH BELE, Julija, PIRNAT, Rok. Odkrivanje prevar z orodji poslovne inteligence. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 29, št. 2, str. 67-75, ilustr. ISSN 1318-1882. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/93/105. [COBISS.SI-ID 74034947]
113. BELE, Darko (urednik), WEIS, Lidija (urednik). Sustainable development in a modern knowledge society : collective monograph. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (284 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7110-02-9. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono_2021_-_vspv_b2_slovenia_cover.pdf. [COBISS.SI-ID 68539139]
114. LAPUH BELE, Julija. Temna stran digitalizacije. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja. Elektronska izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2021. Str. 125-144. ISBN 978-961-94676-4-0. https://www.mlcljubljana.com/zalozba/. [COBISS.SI-ID 85795075]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 12. 2021