COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNadja Zupan HajnaOsebna bibliografija za obdobje 1987-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineraloška primerjava peščenih lutk iz okolice Ivanjega sela in iz Volčje jame. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 17, str. 93-106. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 6437890]
2. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineralogija tektonske gline v Pivki jami. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1989, let. 18, str. 141-156, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20944640]
3. KRANJC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Contribution to the problematics of communications on karst and their impact on environment : new motorway across karst. Studia carsologica. 1991, št. 5, str. 69-83. [COBISS.SI-ID 6367533]
4. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineralna sestava mehanskih sedimentov iz nekaterih delov slovenskega krasa. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1992, let. 21, str. 115-130, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 706349]
5. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mehanski jamski sedimenti iz Dimnic v Matarskem podolju. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 4, str. 169-172, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1943857]
6. ZUPAN HAJNA, Nadja. Najpogostejši minerali iz jam klasičnega krasa. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1994, let. 4, št. 4, str. 143-148, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 1942577]
7. ZUPAN HAJNA, Nadja. Primerjava mineralne sestave mehanskih jamskih sedimentov iz Škocjanskih jam, Labodnice, Prevale II in Mejam. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis. [Tiskana izd.]. 1995, let. 5, št. 7, str. 117-120, ilustr. ISSN 1408-533X. [COBISS.SI-ID 3032877]
8. BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja. Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia = Paleomagnetne raziskave jamskih sedimentov v JZ Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1998, let. 27, št. 2, str. 151-179, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 10236205]
9. BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Magnetostratigraphy and unconformities in cave sediments : case study from the Classical Karst, SW Slovenia. Geologos. 2000, št. 5, str. 13-30. ISSN 1426-8981. [COBISS.SI-ID 22083117]
10. ZUPAN HAJNA, Nadja. Origin of fine-grained carbonate clasts in cave sediments = Izvor drobnozrnatih karbonatnih klastov v jamskih sedimentih. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 2, str. 115-137, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20241453]
11. MULEC, Janez, ZALAR, Polona, ZUPAN HAJNA, Nadja, RUPNIK, Maja. Screening for culturable microorganisms from cave environments (Slovenia) = Proučevanje mikroorganizmov iz jamskih okolij (Slovenija) z gojitvenimi tehnikami. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 2, str. 177-187, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20247853]
12. ZUPAN HAJNA, Nadja. Chemical weathering of limestones and dolomites. Speleogenesis and evolution of karst aquifers. [Online ed.]. 2003, letn. 1, št. 3, str. 1-6, ilustr. ISSN 1814-294X. http://www.speleogenesis.info/archive/publication.php?PubID=3247&Type=publication. [COBISS.SI-ID 28714541]
13. ZUPAN HAJNA, Nadja. The caves of the contact karst of Beka and Ocizla, in SW Slovenia = Jame kontaktnega krasa Beke in Ocizle, JZ Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 33, št. 2, str. 91-105, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 23057197]
14. HORÁČEK, Ivan, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical karst, Slovenia : Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave = Fosilni vretenčarji in paleomagnetna posodobitev ene od zgodnjih faz razvoja jam na Klasičnem krasu, Slovenija : pliocen Črnotič II in Račiške pečine. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, 36, 3, str. 453-468, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 27564845]
15. ZUPAN HAJNA, Nadja. Barka depression, a denuded shaft in the area of Snežnik Mountain, Southwest Slovenia. Journal of caves and karst studies : a publication of the National Speleological Society. 2007, vol. 69, no. 2, str. 266-274, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 1090-6924. [COBISS.SI-ID 26860333]
16. ZUPAN HAJNA, Nadja, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, SCHNABL, Petr, BOSÁK, Pavel. Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia) : evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone = Jamski sedimenti iz postojnsko-planinskega jamskega sistema (Slovenija) : priča večfaznega razvoja v epifreatični coni. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 37, št. 1, str. 63-86, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 28583213]
17. BAIONI, Davide, ZUPAN HAJNA, Nadja, WEZEL, Forese-Carlo. Karst landforms in a Martian evaporitic dome = Kraške oblike površja na Marsovi evaporitni domi. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 38, št. 1, str. 9-18, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 29916205]
18. PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Cave sediments in Slovenia: results of 10 years of palaeomagnetic research. Slovenský kras : sbornik slovenske muzeum. 2009, letn. 47, št. 2, str. 173-186, ilustr. ISSN 0560-3137. [COBISS.SI-ID 31065389]
19. BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, HERCMAN, Helena, MIHEVC, Andrej, WAGNER, Jan. Križna jama (SW Slovenia): Numerical- and correlated- ages from Cave Bear-bearing sediments = Primerjava številčne in korelirane starosti sedimentov z ostanki jamskega medveda v Križni jami. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 3, str. 529-549, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 32108845]
20. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Palaeomagnetic research on karst sediments in Slovenia. International journal of speleology. 2010, letn. 39, št. 2, str. 47-60, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0392-6672. [COBISS.SI-ID 31247149]
21. PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, OTAKAR, Man, SCHNABL, Petr, VENHODOVÁ, Daniela. Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia). Studia geophysica et geodaetica. 2010, letn. 54, št. 1, str. 27-48, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 0039-3169. [COBISS.SI-ID 31247405]
22. BAIONI, Davide, ZUPAN HAJNA, Nadja, WEZEL, Forese Carlo. Karst landforms in an interior layered deposit within the Coprates Chasma, Mars = Kraške oblike na plastnatih usedlinah v Corporates Chasmi, Mars. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 40, št. 3, str. 473-481, ilustr. ISSN 0583-6050. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/403/Baioni.pdf. [COBISS.SI-ID 33563949]
23. AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates = Kras v Ras Al-Khaimahu, severni del Združenih Arabskih Emiratov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 43, št. 1, str. 23-41, ilustr. ISSN 0583-6050. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/579/702, DOI: 10.3986/ac.v43i1.579. [COBISS.SI-ID 37575469]
24. BAIONI, Davide, MURANA, Alessio, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karstic morphology in northern Sinus Meridiani, Mars. Geosciences Journal. 2014, vol. 18, issue 3, str. 261-268, ilustr. ISSN 1226-4806. DOI: 10.1007/s12303-014-0003-0. [COBISS.SI-ID 36761645]
25. HÄUSELMANN, Philipp, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, HORÁČEK, Ivan, ČERMÁK, Stanislav, HERCMAN, Helena, SAHY, Diana, FIEBIG, Markus, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel. Snežna jama (Slovenia) : interdisciplinary dating of cave sediments and implication for landscape evolution. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology. [Print ed.]. 2015, vol. 247, str. 10-24, ilustr. ISSN 0169-555X. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X14006382, DOI: 10.1016/j.geomorph.2014.12.034. [COBISS.SI-ID 38033197]
26. ZUPAN HAJNA, Nadja, SKÁLA, Roman, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, ŠŤASNÝ, Martin, BOSÁK, Pavel. Palygorskite from cave sediments : case study from Wadi Haqil, United Arab Emirates. Arabian journal of geosciences. [Online ed.]. Nov. 2016, vol. 9, iss. 17, str. 1-11, ilustr. ISSN 1866-7538. http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-016-2721-2, DOI: 10.1007/s12517-016-2721-2. [COBISS.SI-ID 40463917]
27. MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero. Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. ISSN 0366-0176. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]
28. BAIONI, Davide, TRAMONTANA, Mario, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst landforms within Noctis Labyrinthus, Mars = Kraške reliefne oblike na območju Noctis Labyrinthus, Mars. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1, str. 73-82, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4704/4747, DOI: 10.3986/ac.v46i1.4704. [COBISS.SI-ID 41880365]
29. AUDRA, Philippe, BOSÁK, Pavel, GÁZQUEZ, Fernando, CAILHOL, Didier, SKÁLA, Roman, LISÁ, Lenka, JONÁŠOVÁ, Šárka, FRUMKIN, Amos, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma. Bat urea-derived minerals in arid environment : first identification of allantoin, C4H6N4O3, in Kahf Kharrat Najem Cave, United Arab Emirates. International journal of speleology. Jan. 2017, [vol.] 46, [iss.] 1, str. 81-92, ilustr. ISSN 0392-6672. http://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol46/iss1/9/, http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2001&context=ijs, DOI: 10.5038/1827-806X.46.1.2001. [COBISS.SI-ID 41188397]
30. ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst sediments and their studies : examples from Slovenia. Naš krš : bilten Speleološkog društva "Bosanskohercegovački krš". 2018, 38, [br.] 51, str. 5-20, ilustr. ISSN 0351-1502. [COBISS.SI-ID 45729837]
31. ZUPAN HAJNA, Nadja, OTONIČAR, Bojan, PRUNER, Petr, CULIBERG, Metka, HLAVÁČ, Jaroslav, MANDIĆ, Oleg, SKÁLA, Roman, BOSÁK, Pavel. Late Pleistocene lacustrine sediments and their relation to red soils in the Northeastern margin of the Dinaric Karst = Pozno pleistocenski jezerski sedimenti in njihova povezava z rdečimi tlemi na severovzhodnem robu Dinarskega krasa. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 2, str. 153-171, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7080/7186, DOI: 10.3986/ac.v48i2.7080. [COBISS.SI-ID 45575469]
32. ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan. Karst sediments in Slovenia : Plio-Quaternary multi-proxy records. Quaternary international. [Print ed.]. 2019, 16 str., ilustr. ISSN 1040-6182. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618219308419?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.quaint.2019.11.010. [COBISS.SI-ID 45730861]
33. PAWLAK, Jacek, HERCMAN, Helena, SIERPIEŃ, Paula, PRUNER, Petr, GĄSIOROWSKI, Michał, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, BŁASZCZYK, Marcin, WACH, B. Estimation of the durations of breaks in deposition - speleothem case study. Geochronometria. 2020, vol. 47, iss. 1, str. 154-170, ilustr. ISSN 1733-8387. DOI: 10.2478/geochr-2020-0022. [COBISS.SI-ID 52319235]
34. ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan. Karst sediments in Slovenia : Plio-Quaternary multi-proxy records. Quaternary international. [Print ed.]. 30 April 2020, vol. 546, str. 4-19, ilustr. ISSN 1040-6182. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618219308419, DOI: 10.1016/j.quaint.2019.11.010. [COBISS.SI-ID 24203267]
35. LIPAR, Matej, MARTÍN-PÉREZ, Andrea, TIČAR, Jure, PAVŠEK, Miha, GABROVEC, Matej, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZHAO, Jian, DRYSDALE, Russell N., FERK, Mateja. Subglacial carbonate deposits as a potential proxy for a glacier's former presence. The cryosphere. 2021, 15, str. 17-30, ilustr., zvd., tabele. ISSN 1994-0424. https://tc.copernicus.org/articles/15/17/2021/, DOI: 10.5194/tc-15-17-2021. [COBISS.SI-ID 45730307]
financer: European Regional Development Fund in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Programi, OP20.01261, EU, Raziskovalci na začetku kariere 2.0. - Zajem in uporaba podatkov opazovanj jamskih stalagmitov in njihova uporabnost pri interpretaciji okolja in podnebja; ARRS, Programi, P6-0101, SI, Geografija Slovenije; ARRS, Programi, I0-0031, Si, Naravna in kulturna dediščina; ARRS, Projekti, J1-9185, SI, Terrestrial carbonates: mineral products of geobiological processes in the critical zone; ARRS, Programi, P1-0008, SI, Paleontologija in sedimentarna geologija
36. SIERPIEŃ, Paula, PAWLAK, Jacek, HERCMAN, Helena, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel. Flowstones from the Račiška Pečina Cave (SW Slovenia) Record 3.2-Ma-Long History. Geochronometria. Jan. 2021, vol. 48, iss. 1, str. 31-45, ilustr. ISSN 1733-8387. https://www.sciendo.com/article/10.2478/geochr-2021-0004#, DOI: 10.2478/geochr-2021-0004. [COBISS.SI-ID 61317123]
37. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan, WAGNER, Jan, ČERMÁK, Stanislav, PAWLAK, Jacek, SIERPIEŃ, Paula, KDÝR, Šimon, JUŘIČKOVÁ, Lucie, ŠVARA, Astrid. Pliocene to Holocene chronostratigraphy and palaeoenvironmental records from cave sediments : Račiška pečina section (SW Slovenia). Quaternary international. [Print ed.]. 2021, 20 str., ilustr. ISSN 1040-6182. DOI: 10.1016/j.quaint.2021.02.035. [COBISS.SI-ID 56517123]

1.02 Pregledni znanstveni članek

38. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Škocjanske jame speleological review. International journal of speleology. 1989, let. 18, št. 1/2, str. 1-42, ilustr. ISSN 0392-6672. [COBISS.SI-ID 6367021]
39. ZUPAN HAJNA, Nadja. Preperevanje apnenca in dolomita. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 2003, 45, str. 7-22, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 214152192]
40. BOSÁK, Pavel, ZUPAN HAJNA, Nadja. Palygorskite in caves and karsts : a review = Paligorskit v jamah in krasu : pregled. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 47, št. 2/3, str. 97-108, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/5186/6598, DOI: 10.3986/ac.v47i2-3.5186. [COBISS.SI-ID 43563053]

1.04 Strokovni članek

41. KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Prenos trdnih delcev pri vertikalni cirkulaciji v krasu. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1992, 34, str. 13-19. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 33807104]
42. ZUPAN HAJNA, Nadja. Survey of published flowstone datations from Slovenia. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 35, št.1 (1993), str.83-87. ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 36425216]
43. ZUPAN HAJNA, Nadja. Kras v Yunnanu in Guizhouju, Kitajska. Obvestila Slovenskega geološkega društva. 1996, št. 26, str. 8-16. ISSN 1318-8356. [COBISS.SI-ID 69565952]
44. ZUPAN HAJNA, Nadja. Siga v jamah na Krasu = Flowstone in the caves in Kras. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, let. 4, št. 21, str. 38-43, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4002865]
45. ZUPAN HAJNA, Nadja. Siga na jamah na Krasu = Flowstone in the caves in Kras. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. maj 1997, št. 21, str. 38-43, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 4864557]
46. ZUPAN HAJNA, Nadja. Splošne značilnosti apnenca in dolomita. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 2002, 44, str. 5-13, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 125967872]
47. ZUPAN HAJNA, Nadja, DROLE, Franjo. Jama S 647 v levi cevi tunela Kastelec. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 2003, 45, str. 69-79, ilustr. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 214157824]
48. ZUPAN HAJNA, Nadja. Brajerjeva jama - siga in njena sestava. Dolenjski kras. 2007, [št.] 5, str. 53-58, ilustr. ISSN 1318-0797. [COBISS.SI-ID 27132205]
49. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Paleomagnetne datacije fluvialnih sedimentov iz Postojnske jame, Zgube jame in Planinske jame. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. apr. 2008, leto 2008, št. 88, str. 46-51, ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 1747840]
50. WALTERS, Richard, ZUPAN HAJNA, Nadja. 3D-lasersko skeniranje naravnih jam : primer Škocjanskih jam = 3D laser scanning of the natural caves : example of Škocjanske Jame. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. mar. 2020, letn. 64, št. 1, str. 89-103, ilustr. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/64/1/gv64-1_walters.pdf, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.89-103. [COBISS.SI-ID 46137901]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

51. ZUPAN HAJNA, Nadja. From tradition towards the future - speleology and karstology in Slovenia = Da tradição para o futuro - espeleologia e carstologia na Eslovênia. V: DE ALMEIDA ZAMPAULO, Robson (ur.). Anais. 1a ed. Campinas: Sociedade Brasileira de Espeleologia, 2019. Str. 315-321, ilustr. Anais do ... Congresso Brasileiro de Espeleologia (Online). ISSN 2178-2113. http://www.cavernas.org.br/anais35cbe/35cbe_315-321.pdf. [COBISS.SI-ID 45728045]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

52. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Izvor in mineraloška analiza sedimentov v Veliki ledenici v Paradani. SPELEOBIH. 1988, 1-2, str. 17-24. ISSN 0353-4677. [COBISS.SI-ID 5069570]
53. ZUPAN HAJNA, Nadja. Geomorfološke značilnosti Jelovice. V: STANKOVIĆ, Stevan M. (ur.). Četvrti skup geomorfologa Jugoslavije : Pirot, 20.-23.juna 1989. Beograd: Geografski fakultet PMF, 1990. Str. 87-93. [COBISS.SI-ID 6373165]
54. ZUPAN HAJNA, Nadja. Sedimenti Dolenjskega pokritega Krasa. V: NATEK, Karel (ur.). Geomorfologija in geoekologija : zbornik referatov 5. znanstvenega posvetovanja geomorfologov Jugoslavije, Krško, 18. do 23. junij 1990. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1990. Str. 225-228. [COBISS.SI-ID 27855616]
55. ZUPAN HAJNA, Nadja, DROLE, Franjo. Sledenje podzemeljskih vodnih tokov z minerali. Naš krš : bilten Speleološkog društva "Bosanskohercegovački krš". 1990, 16, 28-29, str. 105-111. ISSN 0351-1502. [COBISS.SI-ID 6373933]
56. ZUPAN HAJNA, Nadja. Flowstone datations in Slovenia = Datacije sig v Sloveniji. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1991, let. 20, str. 187-204, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 30227456]
57. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineral composition of loams from different types of fault zones on Karst. V: VLAHOVIĆ, Igor (ur.), VELIĆ, Ivo (ur.), ŠPARICA, Marko (ur.). Zbornik radova = Proceedings : 1. hrvatski geološki kongres = First Croatian Geological Congress : Opatija, 18. - 21. 10. 1995. 1. hrvatski geološki kongres, Opatija, 18-21.10.1995. Zagreb: Institut za geološka istraživanja, 1995. Str. 657-660, ilustr. ISBN 953-96520-4-9, ISBN 953-96520-5-7, ISBN 953-96520-6-5. [COBISS.SI-ID 3066669]
58. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Clastic sediments from dolines and caves found during the construction of the motorway near Divača, on the classical Karst = Klastični sedimenti iz vrtač in jam na trasi avtoceste pri Divači, klasični Kras. V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 169-191, ilustr. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4134189]
59. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineral composition of clastic material in fault zones and open fissures in karst rocks, examples from SW Slovenia. V: JEANNIN, Pierre-Yves (ur.). Proceedings of the 12th International Congress of Speleology : La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17.08.1997. La Chaux-de-Fonds; Basel: Swiss Speleological Society (SSS/SGH): Speleo Projects, 1997. Str. 33-36, ilustr. ISBN 2-88374-012-7, ISBN 2-88374-006-2, ISBN 2-88374-008-9, ISBN 2-88374-009-7, ISBN 2-88374-010-0, ISBN 2-88374-011-9. [COBISS.SI-ID 5137453]
60. GABROVŠEK, Franci, YUZHANG, Jin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MENGXIONG, Shi, SHOUYUE, Zhang, ZUPAN HAJNA, Nadja. Speleological exploration at Tianshengqiao - Natural Bridge, Shui Cheng, NW Guizhou, S China. V: JEANNIN, Pierre-Yves (ur.). Proceedings of the 12th International Congress of Speleology : La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17.08.1997. La Chaux-de-Fonds; Basel: Swiss Speleological Society (SSS/SGH): Speleo Projects, 1997. Vol. 6, str. 32-35, ilustr. ISBN 2-88374-012-7, ISBN 2-88374-006-2, ISBN 2-88374-008-9, ISBN 2-88374-009-7, ISBN 2-88374-010-0, ISBN 2-88374-011-9. [COBISS.SI-ID 7662893]
61. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineral composition of clastic cave sediments and determination of their origin. Kras i speleologia. 1998, letn. 18, št. 9, str. 169-178, ilustr. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ISSN 0137-5482, ISSN 0208-6336. [COBISS.SI-ID 10786861]
62. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineral composition of clastic sediments in some dolines along the motorway Divača-Kozina = Mineralna sestava klastičnih sedimentov v nekaterih vrtačah na trasi bodoče avtoceste Divača-Kozina. V: KRANJC, Andrej (ur.). [Papers presented at Fourth International Conference on Geomorphology - "M3 - Classical Karst", Lipica, 24. 8.-28. 8. 1997 = Predavanja, predstavljena na Četrti mednarodni geormofološki [!] konferenci - "M3 - klasični kras", Lipica, 24. 8.-28. 8. 1997]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1998. Let. 27, št. 1, str. 277-296, ilustr. Acta carsologica, 27/1. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 9182253]
63. ZUPAN HAJNA, Nadja. Comparison of some clastic sediments from the surface and caves of Divača Karst, SW Slovenia. V: Karst 99 : colloque européen : des paysages du karst au géosystème karstique : dynamiques, structures et enregistrement karstiques. Aix-en-Provence: CAGEP, 1999. Str. 209-214, ilustr. Etudes de géographie physique, supplément, 28. [COBISS.SI-ID 13431341]
64. ZUPAN HAJNA, Nadja. Some ideas about the origin, diagenesis and time of sedimentation of clastic sediments from the karst surface and caves around Divača, SW Slovenia. V: VLAHOVIĆ, Igor (ur.), BIONDIĆ, Ranko (ur.). Zbornik radova = Proceedings. 2. hrvatski geološki kongres, Cavtat - Dubrovnik, 17-20.05.2000 = Second Croatian Geological Congress, Cavtat - Dubrovnik, 17-20.05.2000. Zagreb: Institut za geološka istraživanja: = Institute of Geology, 2000. Str. 489-493, ilustr. ISBN 953-96520-7-3. [COBISS.SI-ID 15367469]
65. MULEC, Janez, RUPNIK, Maja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Comparison of the culturable bacterial flora from three microenvironments from Pečina v Borštu cave (South-west Slovenia). V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n.], 2001. 1 el. optični disk (cd rom). [COBISS.SI-ID 18508589]
66. ZUPAN HAJNA, Nadja. Weathering of cave walls in Martinska Jama, SW Slovenia. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n.], 2001. 1 el. optični disk (cd rom). [COBISS.SI-ID 18509613]
67. MULEC, Janez, RUPNIK, Maja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Comparison of the culturable bacterial flora from three microenvironments from Pečina v Borštu cave (South-west Slovenia). V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Campinas: Sociedade Brasileira de Espeleologia. 2001, str. 40-42. [COBISS.SI-ID 21458989]
68. ZUPAN HAJNA, Nadja. Osovniška jama, the cave in isolated karst in the east of Slovenia = Osovniška jama, jama osamelega krasa vzhodne Slovenije. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 31, št. 3, str. 75-87, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 20478253]
69. ZUPAN HAJNA, Nadja. Chemical weathering of limestones and dolomites in a cave environment. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002. Str. 347-356, ilustr. Carsologica, [1]. ISBN 961-6358-63-4. [COBISS.SI-ID 19979565]
70. ZUPAN HAJNA, Nadja. Relation between autochtonous chemical and mechanical erosion during karst caves development. V: Le karst de la craie en Normandie, Colloque et excursions, 10-11-12 Septembre 2003. Rouen: [Université], 2003. Str. 32. [COBISS.SI-ID 21341997]
71. ZUPAN HAJNA, Nadja. Jamski sedimenti v Jami v levi cevi tunela Kastelec. V: HORVAT, Aleksander (ur.). 16. Posvetovanje slovenskih geologov : Razprave. Poročila = 16th Meeting of Slovenian Geologists : Treatises. Reports. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2003. Str. 176-180, ilustr. Geološki zbornik, 17. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 21858861]
72. ZUPAN HAJNA, Nadja. Weathering of cave walls in Krempljak, SW Slovenia. Kras i speleologia. 2005, letn. 11(20), str. 203-210, ilustr. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ISSN 0137-5482, ISSN 0208-6336. [COBISS.SI-ID 25403181]
73. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Nova spoznanja o starosti jamskih sedimentov v Sloveniji. V: HORVAT, Aleksander (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 17. posvetovanje slovenskih geologov = 17th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, april 2005. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2005. Str. 132-135. Geološki zbornik, 18. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 23696685]
74. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Paleomagnetne datacije naplavin v Postojnski, Planinski in Zgubi jami. V: HORVAT, Aleksander (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 19. posvetovanje slovenskih geologov = 19th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, marec 2009. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2009. Str. 197-202, ilustr. Geološki zbornik, 20. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 29654061]
75. ZUPAN HAJNA, Nadja. Kras in jame v Avstraliji. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 20. posvetovanje slovenskih geologov = 20th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2011. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2011. Str. 161-167, ilustr. Geološki zbornik, 21. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 33407021]
76. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Age of Dinaric karst cave sediments in SW Slovenia = Starost špiljskih sedimenata Dinarskog krša u jz Sloveniji. V: LUČIĆ, Ivo (ur.), MULAOMEROVIĆ, Jasminko (ur.). Čovjek i krš 2011 : zbornik radova = Man and Karst 2011 : proceedings. Znanstveno-stručni skup Čovjek i krš, 13. - 16. 10. 2011, Bijakovići - Međugorje = International Scientific Symposium "Man and Karst", 13th - 16th October 2011, Bijakovići - Međugorje. Bijakovići: Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište/Univerzitet Hercegovina; Sarajevo: Centar za krš i speleologiju, 2012. Str. 11-26, ilustr. ISBN 978-9958-0910-0-1. [COBISS.SI-ID 34543917]
77. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Cave and karst prospection in Ras Al-Khaimah Mountains, Northern United Arab Emirate. V: FILIPPI, Michal (ur.), BOSÁK, Pavel (ur.). Proceedings. 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013. Brno: International Union of Speleology: Czech Speleological Society, 2013. Vol. 3, str. 164-169, ilustr. ISBN 978-80-87857-07-6, ISBN 978-80-87857-08-3, ISBN 978-80-87857-09-0. [COBISS.SI-ID 35867949]
78. BAIONI, Davide, ZUPAN HAJNA, Nadja, SGAVETTI, Maria. Karst morphology of Martian evaporite surfaces. V: FILIPPI, Michal (ur.), BOSÁK, Pavel (ur.). Proceedings. 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013. Brno: International Union of Speleology: Czech Speleological Society, 2013. Vol. 1, str. 315-320, ilustr. ISBN 978-80-87857-07-6, ISBN 978-80-87857-08-3, ISBN 978-80-87857-09-0. [COBISS.SI-ID 35989293]
79. MIHEVC, Andrej, HORÁČEK, Ivan, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, ČERMÁK, Stanislav, WAGNER, Jan, BOSÁK, Pavel. Miocene - Pliocene age of cave Snežna jama na Raduhi, Southern Alps, Slovenia. V: FILIPPI, Michal (ur.), BOSÁK, Pavel (ur.). Proceedings. 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013. Brno: International Union of Speleology: Czech Speleological Society, 2013. Vol. 3, str. 379-383, ilustr. ISBN 978-80-87857-07-6, ISBN 978-80-87857-08-3, ISBN 978-80-87857-09-0. [COBISS.SI-ID 35868717]
80. ZUPAN HAJNA, Nadja, BAIONI, Davide. Kraška morfologija na Marsovih evaporitnih kamninah. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 21. posvetovanje slovenskih geologov, Ljubljana, 2013 = 21st Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, 2013. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2013. Str. 182-186, ilustr. Geološki zbornik, 22. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 35914285]
81. VRABEC, Marko, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Paleomagnetizem jamskih sedimentov v Sloveniji - implikacije za neotektoniko ozemlja. V: KUHAR, Miran (ur.), et al. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2013 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014. Str. 103-104, ilustr. ISBN 978-961-6884-17-4. [COBISS.SI-ID 36622893]
82. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Cave sediments in Škocjanske Jame and unroofed caves above them, SW Slovenia. V: MOORE, Kevin (ur.), WHITE, Susan Q. (ur.). Proceedings. 17th International Congress of Speleology, Sydney, NSW, Australia, July 22-28, 2017. Sydney: Australian Speleological Federation, cop. 2017. Vol. 2, str. 34-36, ilustr. ISBN 978-0-9808060-5-2. [COBISS.SI-ID 42048045]
83. ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst underground protection, education and rise of public awareness : examples from Slovenia. V: MOORE, Kevin (ur.), WHITE, Susan Q. (ur.). Proceedings. 17th International Congress of Speleology, Sydney, NSW, Australia, July 22-28, 2017. Sydney: Australian Speleological Federation, cop. 2017. Vol. 2, str. 365-368, ilustr. ISBN 978-0-9808060-5-2. [COBISS.SI-ID 42047789]
84. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Več milijonov let stari jamski sedimenti v Sloveniji, ki datirajo aktivno kraško periodo. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 23. posvetovanje slovenskih geologov = 23rd Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, marec 2017. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2017. Str. 197-202, ilustr. Geološki zbornik, 24. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 41464877]
85. ZUPAN HAJNA, Nadja. Postojnska jama - a cave of exceptional geoheritage and biodiversity : 200 years of tourism. V: VOGEL, Bärbel (ur.), et al. Global geoheritage - international significance and biodiversity values : proceedings of the Workshop of the IUCN-WCPA Geoheritage Specialist Group and the Federal Agency for Nature Conversation (BfN) at the International Academy for Nature Conversation on the Isle of Vilm, Germany, 4-7 April 2018. Bonn: Bundesamt für Naturschutz: = Federal Agency for Nature Conservation, 2018. Str. 117-119. BfN-Skripten, 500. ISBN 978-3-89624-237-2, ISBN 3-89624-237-7. [COBISS.SI-ID 43884077]
86. ZUPAN HAJNA, Nadja, WALTERS, Richard. Terestično 3D lasersko skeniranje Škocjanskih jam. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports. 24. posvetovanje slovenskih geologov = 24th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, november 2019. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2019. [št.] 25, str. 158-163, ilustr. Geološki zbornik, 25. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 45727533]
87. ŠVARA, Astrid, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Morfogeneza in sedimenti kontaktnega krasa Slavinskega ravnika - primer jamskega sistema Loza. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports : 25. posvetovanje slovenskih geologov = 25th Meeting of Slovenian Geologists. 25. posvetovanje slovenskih geologov = 25th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, october, 2021. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2021. 26, str. 137-141, ilustr. Geološki zbornik, 26. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 83368707]
88. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan, WAGNER, Jan, ČERMÁK, Stanislav, PAWLAK, Jacek, SIERPIEŃ, Paula, KDÝR, Šimon, JUŘIČKOVÁ, Lucie, ŠVARA, Astrid. Najnovejša spoznanja o sedimentaciji sigove kope in podnebnih spremembah v zadnjih 3,4 MA let, Račiška pečina (JZ Slovenija). V: ROŽIČ, Boštjan (ur.). Razprave, poročila = Treatises, reports : 25. posvetovanje slovenskih geologov = 25th Meeting of Slovenian Geologists. 25. posvetovanje slovenskih geologov = 25th Meeting of Slovenian Geologists, Ljubljana, october, 2021. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2021. 26, str. 151-156, ilustr. Geološki zbornik, 26. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 83367683]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

89. ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst depressions with precipiced walls on the southern slope of Snežnik mountain, Slovenia = Kraške depresije s prepadnimi stenami na južnem pobočju Snežnika, Slovenija. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 1997, 26, št. 2, str. 397-407, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 5746477]
90. ZUPAN HAJNA, Nadja. Kamniti gozdovi na krasu in njihova geološka pogojenost = Stone forests on karst and how they are geologically controlled. V: HORVAT, Aleksander (ur.), ZUPANČIČ, Nina (ur.). Razprave poročila = Treatises reports. 13. posvetovanje slovenskih geologov = 13th Meeting of Slovenian geologists, Ljubljana, 1997. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 1997. Št. 13, str. 144-151, ilustr. Geološki zbornik, 11. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 6359341]
91. ZUPAN HAJNA, Nadja. Excursions guide book. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). The use of modern technologies in the development of caves for tourism : 4th International ISCA Congress : excursions guide book & abstracts : Postojna, 21-27 October 2002, Slovenija. Postojna: Postojnska jama, turizem: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 1-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 20190253]
92. ZUPAN HAJNA, Nadja. Highlights of karst and caves in Slovenia. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Postojna: Postojnska jama, turizem, 2004. Str. 41-48, ilustr. ISBN 961-6466-02-X. [COBISS.SI-ID 22690861]
93. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Jama pod Babjim zobom. V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Hypogene speleogenesis (between theory and reality ---) : guide book & abstracts : [organizer Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. 21st International Karstological School "Classical Karst", Slovenia, 2013. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2013. Str. 33-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 35843373]
94. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Part of underground river Ljubljanica : Planinska jama, Rakov Škocjan, Cerkniško polje : excursion 1, Tuesday, June 16th 2015. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. Str. 13-18, ilustr. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 38589485]
95. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Divaški kras. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. Str. 27-28, ilustr. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 38590509]
96. ZUPAN HAJNA, Nadja. Postojnska jama : excursion 4, Friday, June 19th 2015. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. Str. 50-58, ilustr. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 38594349]
97. ZUPAN HAJNA, Nadja. Afternoon field trip (A) : tourist visit of Postojnska Jama : Tuesday, 20.6.2017, 17.00-19.00. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 62-67, ilustr. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41764141]
98. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Whole-day field trip (C) : Škocjanske Jame, from the cave to the landscape morphology : Thursday, 22.6.2017, 8.30-19.30. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 78-96, ilustr. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41764653]
99. ZUPAN HAJNA, Nadja, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Educational film ŽIVO! ("LIFE!") - life and water in the karst region. V: MOORE, Kevin (ur.), WHITE, Susan Q. (ur.). Proceedings. 17th International Congress of Speleology, Sydney, NSW, Australia, July 22-28, 2017. Sydney: Australian Speleological Federation, cop. 2017. Vol. 2, str. 369-372, ilustr. ISBN 978-0-9808060-5-2. [COBISS.SI-ID 42047533]
100. ZUPAN HAJNA, Nadja. Afternoon field trip (A) : Tourist visit of Postojnska Jama : Wednesday, 12.9.2018, 15.00-17.00. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), ALJANČIČ, Magdalena (ur.). Quaternary stratigraphy in karst and cave sediments : program & abstracts & guide book. INQUA SEQS- Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, Postojna, Slovenija, 12-17 September 2018. 1st ed. Postojna [i. e.] Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. Str. 87-92, ilustr. ISBN 978-961-05-0111-4. [COBISS.SI-ID 43894829]
101. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Whole-day field trip (B) : Classical Karst : caves Škocjanske Jame, Črnotiče Quarry and Socerb : Friday, 13.9.2018, 8.30-19.00. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), ALJANČIČ, Magdalena (ur.). Quaternary stratigraphy in karst and cave sediments : program & abstracts & guide book. INQUA SEQS- Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, Postojna, Slovenija, 12-17 September 2018. 1st ed. Postojna [i. e.] Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. Str. 93-107, ilustr. ISBN 978-961-05-0111-4. [COBISS.SI-ID 43895085]
102. ZUPAN HAJNA, Nadja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej. Dinaric karst of Primorska region : Wednesday, 16. 6. 2021, Afternoon lecture. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 41-59, ilustr. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70543363]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

103. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Karst and caves prospection in Ras Al-Khaimah, UAE. V: AL FARRAJ AL KETBI, Asma (ur.), et al. Karstology in arid regions : abstracts : January 2016, Abu Dhabi. Scientific Meeting Karst in Arid Regions, Abu Dhabi, UAE, January 2016. [Ras Al-Khaimah: Emirates Geographical Society], 2016. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 39450669]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

104. ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin. The most frequent minerals in the Slovene karst caves. V: Abstracts of papers. [Ljubljana: ZRC SAZU], 1992. Str. 16. [COBISS.SI-ID 6647853]
105. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineral composition of loams from different types of fault zones on Karst. V: VLAHOVIĆ, Igor (ur.), VELIĆ, Ivo (ur.), ŠPARICA, Marko (ur.). Knjiga sažetaka = Abstracts : 1. hrvatski geološki kongres = First Croatian Geological Congress : Opatija, 18. - 21. 10. 1995. 1. hrvatski geološki kongres, Opatija, 18-21.10.1995. Zagreb: Institut za geološka istraživanja, 1995. Str. 102. ISBN 953-96520-2-2. [COBISS.SI-ID 3064109]
106. ZUPAN HAJNA, Nadja, KRANJC, Andrej. Paleogeomorphologically interesting detail from the Ist island. V: LAURITZEN, Stein-Erik (ur.). Climate change: the Karst record : extended abstracts of a conference held at Department of geology University of Bergen, Norway, August 1-4th 1996. Charles Town: Karst Waters Institute, 1996. Str. 189-191, ilustr. Special Publication, 2. ISBN 0-9640258-1-7. [COBISS.SI-ID 4016685]
107. ZUPAN HAJNA, Nadja. The valuation of absolute speleothem datings from Slovenia. V: LAURITZEN, Stein-Erik (ur.). Climate change: the Karst record : extended abstracts of a conference held at Department of geology University of Bergen, Norway, August 1-4th 1996. Charles Town: Karst Waters Institute, 1996. Str. 185-188. Special Publication, 2. ISBN 0-9640258-1-7. [COBISS.SI-ID 4015149]
108. ZUPAN HAJNA, Nadja. Drobnozrnati karbonatni jamski sedimenti in njihov izvor. V: HORVAT, Aleksander (ur.). Povzetki referatov = Abstracts of papers. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 2001. Str. 108-109, skica. Geološki zbornik, 16. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 253022]
109. MULEC, Janez, RUPNIK, Maja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Comparison of the culturable bacterial flora from three microenvironments from Pečina v Borštu cave (South-west Slovenia). V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n., 2001]. Str. 161. [COBISS.SI-ID 18505773]
110. ZUPAN HAJNA, Nadja. Weathering of cave walls in Martinska Jama, SW Slovenia. V: Speleology in the third millenium: sustainable development of karst environments : proceedings. Brasilia: [s. n., 2001]. Str. 78. [COBISS.SI-ID 18507309]
111. ZUPAN HAJNA, Nadja. Speleomorfološke in geološke značilnosti Beško-Ocizelskega jamskega sistema. V: HORVAT, Aleksander (ur.), et al. Knjiga povzetkov. 1. slovenski geološki kongres, Črna na Koroškem, 9.-11. oktober 2002. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2002. Str. 106. ISBN 961-90403-7-6. [COBISS.SI-ID 20098093]
112. ŽUMER, Jože, ZUPAN HAJNA, Nadja. Prve ugotovitve raziskav podmorskih izvirov pred Izolo. V: HORVAT, Aleksander (ur.), et al. Knjiga povzetkov. 1. slovenski geološki kongres, Črna na Koroškem, 9.-11. oktober 2002. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2002. Str. 107-108. ISBN 961-90403-7-6. [COBISS.SI-ID 20098349]
113. ZUPAN HAJNA, Nadja. Relation between autochtonous chemical and mechanical erosion during karst caves development. V: Programme with abstract of papers and list of paricipants[!]. Zagreb: Croatian Geomorphological Society, 2002. Str. [43]. [COBISS.SI-ID 20307245]
114. ŽUMER, Jože, ZUPAN HAJNA, Nadja. First research of submarine springs in front of Izola - preliminary results. V: Programme with abstract of papers and list of paricipants[!]. Zagreb: Croatian Geomorphological Society, 2002. Str. [44]. [COBISS.SI-ID 20307501]
115. ZUPAN HAJNA, Nadja. Various types of gypsum crystals from Tajna jama, Slovenia. V: Final programme & abstract book. [Athens: Hellenic Speleological Society: Hellenic Federation of Speleology, 2005]. Str. 102. [COBISS.SI-ID 24395565]
116. ZUPAN HAJNA, Nadja. Barka depression, remodelled shaft in the area od Snežnik Mountain, SW Slovenia. V: GUTIÉRREZ, Francisco (ur.). Geomorphology in regions of environmental contrasts : abstracts volume. [Zaragoza: Spanish Society of Geomorphology], 2005. Str. 220. [COBISS.SI-ID 24395053]
117. ZUPAN HAJNA, Nadja. Klastični sedimenti in prst na Krasu. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), MRAK, Irena (ur.). Vodnik po programu, ekskurzijah, predavanjih in povzetkih posterjev. Ljubljana: Geomorfološko društvo Slovenije, 2005. Str. 48. [COBISS.SI-ID 24407085]
118. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Nova spoznanja o starosti jamskih sedimentov v Sloveniji. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), MRAK, Irena (ur.). Vodnik po programu, ekskurzijah, predavanjih in povzetkih posterjev. Ljubljana: Geomorfološko društvo Slovenije, 2005. Str. 48-49. [COBISS.SI-ID 24407341]
119. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr. Sledovi jamskega medveda v Račiški pečini in Postojnski jami. V: REŽUN, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov. 2. slovenski geološki kongres, Idrija, 26.-28. september 2006. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju, 2006. Str. 48. ISBN 961-90141-5-4. [COBISS.SI-ID 25661229]
120. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineralna sestava kraških površinskih in jamskih klastičnih sedimentov ter njihov izvor; nekaj novejših spoznanj na primerih iz Slovenije. V: REŽUN, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov. 2. slovenski geološki kongres, Idrija, 26.-28. september 2006. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju, 2006. Str. 56. ISBN 961-90141-5-4. [COBISS.SI-ID 25661485]
121. ZUPAN HAJNA, Nadja, PRUNER, Petr, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, MAN, Ota, VRABEC, Marko, OTONIČAR, Bojan, SCHNABL, Petr, ŠLECHTA, Stanislav, VENHODOVÁ, Daniela. New palaeomagnetic data on fill of selected caves and karst sediments in Slovenia. V: REŽUN, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov. 2. slovenski geološki kongres, Idrija, 26.-28. september 2006. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju, 2006. Str. 67. ISBN 961-90141-5-4. [COBISS.SI-ID 581726]
122. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Time recorder in cave deposits - 10 years of paleomagnetic research in slovenian caves. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 36, št. 1, str. 242. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 26326317]
123. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Age of cave sediments in Slovenia. V: SCHROTT, Lothar (ur.), OTTO, Jan-Christoph (ur.), EBOHON, Barbara (ur.). 3. Mitteleuropäische Geomorphologietagung : Geomorphologie in Wissenschaft und Praxis - Kompetenzen und Herausforderungen : [Tagungsband] : 23.-28. September 2008, Salzburg, Österreich. Salzburg: Universität, Arbeitgruppe Geomorphologie und Umweltsysteme, Fachbereich Geographie und Geologie, [2008]. Str. 49. [COBISS.SI-ID 28748077]
124. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Results of palaeomagnetic research of karst sediments in Slovenia. V: Abstracts. 33rd International Geological Congress, 6-14 August 2008, Oslo, Norway. [S. l.: s. n.], 2008. [COBISS.SI-ID 28722477]
125. PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, KADLEC, Jaroslav, SCHNABL, Petr, ŠLECHTA, Stanislav, MAN, Ota, HORÁČEK, Ivan, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Paleomagnetic and palaeontological research in Račiška pečina Cave, SW Slovenia. V: Paleo, rock and environmental magnetism : 11th Castle Meeting, Bojnice Castle, Slovak Republic, June 22-28, 2008 : abstracts. Bratislava: Geofyzikálny ústav SAV, 2008. Str. 105-106, ilustr. Contributions to Geophysics and Geodesy, Vol. 38, Special. Iss. ISSN 1335-2806. [COBISS.SI-ID 28515629]
126. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Age of cave sediments in Slovenia : results of dating. Geographia Cassoviensis. 2009, 3, 2, str. 171. ISSN 1337-6748. [COBISS.SI-ID 30659373]
127. PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Paleomagnetism and magnetostratigraphy of cave sediments in Slovenia. V: WHITE, William Blaine (ur.). Proceedings. [Kerrville]: International Union of Speleology, 2009. Str. 603. ISBN 978-1-879961-33-3, ISBN 978-1-879961-34-0, ISBN 978-1-879961-35-7. [COBISS.SI-ID 30294573]
128. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Age of cave fills in Slovenia. V: WHITE, William Blaine (ur.). Proceedings. [Kerrville]: International Union of Speleology, 2009. Str. 1735. ISBN 978-1-879961-33-3, ISBN 978-1-879961-34-0, ISBN 978-1-879961-35-7. [COBISS.SI-ID 30295597]
129. ZUPAN HAJNA, Nadja. Gline. V: Zborovanje slovenskih geomorfologov, Fara ob Kolpi, 23.-25. oktober 2009. [S. l.]: Geomorfološko društvo Slovenije, [2009]. Str. 10-11. [COBISS.SI-ID 31840045]
130. ZUPAN HAJNA, Nadja. Kras na Marsu. V: Zborovanje slovenskih geomorfologov, Fara ob Kolpi, 23.-25. oktober 2009. [S. l.]: Geomorfološko društvo Slovenije, [2009]. Str. 11. [COBISS.SI-ID 31840301]
131. PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Results of palaeomagnetic and magnetostratigraphic research of karst sediments in Slovenia. V: Palaeo, rock and environmental magnetism : abstracts of the 12th "Castle meeting" New trends in geomagnetism, Castle of Nové Hrady, Czech Republic, August 29 - September 10, 2010. Prague: Institute of Geophysics, 2010. Str. 65. Travaux Géophysiques, Vol. 39, 2010. ISSN 0231-5548. [COBISS.SI-ID 31837741]
132. MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja. Mio-pliocenska starost jamskih aluvialnih sedimentov v Snežni jami na Raduhi. V: KOŠIR, Adrijan (ur.), et al. Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 3. Slovenski geološki kongres, Bovec, 16.-18. september 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Ljubljana: Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 2010. Str. 34-35. ISBN 978-961-254-217-7, ISBN 978-961-05-0352-1. [COBISS.SI-ID 31828013]
133. ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, HERCMAN, Helena, MIHEVC, Andrej, WAGNER, Jan, et al. Starost jamskih sedimentov v Medvedjem rovu Križne jame. V: KOŠIR, Adrijan (ur.), et al. Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 3. Slovenski geološki kongres, Bovec, 16.-18. september 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Ljubljana: Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 2010. Str. 56. ISBN 978-961-254-217-7, ISBN 978-961-05-0352-1. [COBISS.SI-ID 31829037]
134. ZUPAN HAJNA, Nadja, PRELOVŠEK, Mitja. EU projekt "Karst Underground Protection" - aktivnosti u Sloveniji = European Union project "Karst Underground protection" activity in Slovenia. V: GARAŠIĆ, Mladen (ur.). Sažeci radova = Abstracts. Zagreb: Hrvatski speleološki savez, 2010. Str. 31-32. [COBISS.SI-ID 32207661]
135. ZUPAN HAJNA, Nadja. Jamski sedimenti kot okoljski indikatorji : njihova povednost ter problemi z interpretacijo na primerih iz Slovenije. V: Dolgoročne spremembe okolja : konferenca/delavnica/strokovni posvet : Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2011. Str. 23. http://iza.zrc-sazu.si/Si/kolokviji/Okolje_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 35580461]
136. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Starost špiljskih sedimenata Dinarskog krša u JZ Sloveniji = Age of Dinaric karst cave sediments in SW Slovenia. V: LUČIĆ, Ivo (ur.), MULAOMEROVIĆ, Jasminko (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Sarajevo: Centar za krš i speleologiju: = Centre for karst and speleology; Međugorje: Fakultet društvenih znanosti Dr. Milenka Brkića: = Faculty of social sciences Dr. Milenko Brkć [!], 2011. Str. 50. ISBN 978-9958-9932-2-0. [COBISS.SI-ID 33196333]
137. ZUPAN HAJNA, Nadja. Jamski sedimenti kot okoljski indikatorji : njihova povednost ter problemi z interpretacijo na primerih iz Slovenije. V: Dolgoročne spremembe okolja : konferenca, delavnica, strokovni posvet, 16. in 17. maj 2011, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana : povzetki predavanj. [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, [2011]. Str. 9. [COBISS.SI-ID 34777133]
138. BAIONI, Davide, SERVENTI, G., SGAVETTI, M., ZUPAN HAJNA, Nadja. Evaporite karst on Mars : evidence of global climate change in the recent past. V: MIHEVC, Andrej (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Karst forms and processes : guide book & abstracts. 20th International Karstological School "Classical Karst", Postojna 2012. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2012. Str. 47. [COBISS.SI-ID 34474797]
139. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Age of karst and caves in Slovenia. V: MÁČKA, Zdeněk (ur.). Geomorfologický sborník 11 : sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, Mikulov, 24.-26. dubna 2013 = proceedings and excursion guide of the conference State of geomorphological research in the year 2013, Mikulov (Czech Republic), 24-26 April 2013. 13. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, Mikulov, 24.-26. dubna 2013 = 13th International Conference State of Geomorphological Research in the Year 2013, Mikulov (Czech Republic), 24-26 April 2013. 1. vyd. Ostrava; Brno: Česká asociace geomorfologů [etc.], 2013. Str. 54. ISBN 978-80-86407-37-1. [COBISS.SI-ID 36445741]
140. ZUPAN HAJNA, Nadja. "Classical Karst" caves, to be or not to be hypogenic?. V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Hypogene speleogenesis (between theory and reality ---) : guide book & abstracts : [organizer Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. 21st International Karstological School "Classical Karst", Slovenia, 2013. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2013. Str. 74-75. [COBISS.SI-ID 35847469]
141. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, HORÁČEK, Ivan, PRUNER, Petr, ČERMÁK, Stanislav, WAGNER, Jan, BOSÁK, Pavel. Geomorfološki pomen jamskih sedimentov iz Snežne jame na Raduhi. V: GOSTINČAR, Petra (ur.), et al. Ekskurzije in povzetki. 3. zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške Ravne, 30. 5. - 1. 6. 2014. Ljubljana: Geomorfološko društvo Slovenije, 2014. Str. 47. ISBN 978-961-281-435-9. [COBISS.SI-ID 37146157]
142. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Najstarejše datirane sige v Sloveniji. V: GOSTINČAR, Petra (ur.), et al. Ekskurzije in povzetki. 3. zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške Ravne, 30. 5. - 1. 6. 2014. Ljubljana: Geomorfološko društvo Slovenije, 2014. Str. 66-67. ISBN 978-961-281-435-9. [COBISS.SI-ID 37147181]
143. ZUPAN HAJNA, Nadja, BAIONI, Davide. Raziskave kraških oblik na površju Marsa. V: GOSTINČAR, Petra (ur.), et al. Ekskurzije in povzetki. 3. zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške Ravne, 30. 5. - 1. 6. 2014. Ljubljana: Geomorfološko društvo Slovenije, 2014. Str. 64. ISBN 978-961-281-435-9. [COBISS.SI-ID 37146925]
144. VRABEC, Marko, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel. Quaternary paleomagnetic rotations and tectonics of Slovenia (Adria- Eurasia collision zone) : data from cave sediments. V: BUČOVÁ, Jana (ur.), PUŠKELOVÁ, Ĺubica (ur.). Environmental, Sedimentary and Structural Evolution of the Western Carpathians, 9th ESSEWECA Conference, November 5 - 7, 2014, Smolenice, Slovakia : abstract book. 9th ESSEWECA Conference, November 5 - 7, 2014, Smolenice, Slovakia. Bratislava: Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences: Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2014. Str. 69-70. ISBN 978-80-85754-31-5. http://www.geol.sav.sk/esseweca/Abstract%20Book_9th%20ESSEWECA%202014.pdf. [COBISS.SI-ID 1166942]
145. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Preliminarni rezultati paleomagnetnih datacij jamskih sedimentov nad in v Škocjanskih jamah = Preliminary results of paleomagnetic dating of cave sediments above and in the caves Škocjanske jame. V: MULAOMEROVIĆ, Jasminko (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Sarajevo: Centar za krš i speleologiju, 2014. Str. 43-44. ISBN 978-9958-9932-7-5. [COBISS.SI-ID 37689133]
146. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Novi preliminarni rezultati paleomagnetnih datacij jamskih sedimentov nad Škocjanskimi jamami. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.), VRABEC, Mirijam (ur.). Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 4. slovenski geološki kongres, Ankaran, 8.-10. oktober 2014. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2014. Str. 79. ISBN 978-961-90532-9-4. [COBISS.SI-ID 38015533]
147. ZUPAN HAJNA, Nadja. Zaznavanje geologije in njenega vpliva na oblikovanosti kraškega reliefa nad Postojnsko in Planinsko jamo s pomočjo LiDAR posnetkov. V: ROŽIČ, Boštjan (ur.), VERBOVŠEK, Timotej (ur.), VRABEC, Mirijam (ur.). Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. 4. slovenski geološki kongres, Ankaran, 8.-10. oktober 2014. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2014. Str. 80. ISBN 978-961-90532-9-4. [COBISS.SI-ID 38015789]
148. ZUPAN HAJNA, Nadja. The concept of a new interpretative exhibition at Postojnska jama. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. Str. 156. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 38601773]
149. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, HERCMAN, Helena. Cave sediments of Wadi Haqil unroofed caves. V: AL FARRAJ AL KETBI, Asma (ur.), et al. Karstology in arid regions : abstracts : January 2016, Abu Dhabi. Scientific Meeting Karst in Arid Regions, Abu Dhabi, UAE, January 2016. [Ras Al-Khaimah: Emirates Geographical Society], 2016. Str. 17. [COBISS.SI-ID 39450413]
150. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Several million years old cave sediments as part of ongoing karstification period. V: OTONIČAR, Bojan (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Paleokarst : abstracts & guide book. 24th International Karstological School Classical Karst, Postojna 2016. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts; Ljubljana: Založba ZRC, 2016. Str. 35. ISBN 978-961-254-914-5. [COBISS.SI-ID 40021293]
151. ZUPAN HAJNA, Nadja. Interesting karst depression in the area of Snežnik Mountain, SW Slovenia = Zanimiva kraška depresija na območju Snežnika, JZ Slovenija. V: MIHEVC, Andrej (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Program guide and abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2016. Str. 75-76. ISBN 978-961-254-907-7. [COBISS.SI-ID 39851053]
152. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Multi-proxy study of karst sediments in Slovenia : the contribution to the Quaternary geologic and geomorphic processess. V: Abstracts. 5th Regional Scientific Meeting on Quaternary Geology Dedicated to Geohazards and Final Conference of the LoLADRIA Project Submerged Pleistocene Landscapes of the Adriatic See, 9-10 November 2017, Starigrad - Paklenica, Croatia. Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts, 2017. Str. 74. ISBN 978-953-347-190-7. https://docs.wixstatic.com/ugd/824e3e_6f4295121541487d8c7664bf107a325c.pdf. [COBISS.SI-ID 43852077]
153. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, HORÁČEK, Ivan, FIEBIG, Markus, HÄUSELMANN, Philipp. Quaternary karst geomorphology evolution - examples from Alpine and Dinaric karst in Slovenia. V: Abstracts. 5th Regional Scientific Meeting on Quaternary Geology Dedicated to Geohazards and Final Conference of the LoLADRIA Project Submerged Pleistocene Landscapes of the Adriatic See, 9-10 November 2017, Starigrad - Paklenica, Croatia. Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts, 2017. Str. 52. ISBN 978-953-347-190-7. https://docs.wixstatic.com/ugd/824e3e_6f4295121541487d8c7664bf107a325c.pdf. [COBISS.SI-ID 43851565]
154. ZUPAN HAJNA, Nadja. New insights on karst sediments of Classical karst and their contribution to the karst knowledge = Nova spoznanja o kraških sedimentih Klasičnega krasa in njihov prispevek k znanju o krasu. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 58-59. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41763885]
155. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, HORÁČEK, Ivan, FIEBIG, Markus, HÄUSELMANN, Philipp. Quaternary caves sediments in Alpine and Dinaric karst of Slovenia and their relevance for karst geomorphology. V: Quaternary stratigraphy and hominds around Europe : Tautavel (Eastern Pyrenees) : Tautavel, France, 10-15 September 2017. INQUA - SEQS Conference, 10-15 September 2017, Tautavel, France. Tautavel: SEQS etc., 2017. Str. 11. [COBISS.SI-ID 42048557]
156. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr. Highlights of cave sediments research from the Classical Karst of Slovenia. V: MATTES, Johannes (ur.), CHRISTIAN, Erhard (ur.), PLAN, Lukas (ur.). Proceedings of the 12th EuroSpeleo Forum : Ebensee, Austria, August 23rd-26th, 2018. Ebensee: Verein für Höhlenkunde, 2018. Str. 74. Beihefte zur Zeitschrift "Die Höhle", No. 62. ISBN 978-3-903093-30-0. [COBISS.SI-ID 43470637]
157. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr. Cave sediments and their research in Slovenia. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), ALJANČIČ, Magdalena (ur.). Quaternary stratigraphy in karst and cave sediments : program & abstracts & guide book. INQUA SEQS- Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, Postojna, Slovenija, 12-17 September 2018. 1st ed. Postojna [i. e.] Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. Str. 82-83. ISBN 978-961-05-0111-4. [COBISS.SI-ID 43894573]
158. HERCMAN, Helena, BŁASZCZYK, M., SIERPIEŃ, P., GĄSIOROWSKI, Michał, PAWLAK, J., BOSÁK, Pavel, MATOUŠKOVÁ, Š., PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Climate change at Brunhes-Matuyama boundary : multi-proxy record from flowstones from the cave Račiška Pečina (SW Slovenia). V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), ALJANČIČ, Magdalena (ur.). Quaternary stratigraphy in karst and cave sediments : program & abstracts & guide book. INQUA SEQS- Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, Postojna, Slovenija, 12-17 September 2018. 1st ed. Postojna [i. e.] Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. Str. 29-30. ISBN 978-961-05-0111-4. [COBISS.SI-ID 43893805]
159. VRABEC, Marko, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel. Neotectonic vertical-axis rotations in the Adria-Eurasia collision zone reviled from Paleomagnetic data of Pliocene-Quaternary cave sediments (Slovenia). V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), ALJANČIČ, Magdalena (ur.). Quaternary stratigraphy in karst and cave sediments : program & abstracts & guide book. INQUA SEQS- Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, Postojna, Slovenija, 12-17 September 2018. 1st ed. Postojna [i. e.] Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. Str. 79-80. ISBN 978-961-05-0111-4. [COBISS.SI-ID 43894317]
160. SIERPIEŃ, P., HERCMAN, Helena, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. The paleoclimate reconstruction of Pliocene-Pleistocene transition : oxygen and carbon stable isotopes from flowstones in the cave Račiška pečina (SW Slovenia). V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), MIHEVC, Andrej (ur.), ALJANČIČ, Magdalena (ur.). Quaternary stratigraphy in karst and cave sediments : program & abstracts & guide book. INQUA SEQS- Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, Postojna, Slovenija, 12-17 September 2018. 1st ed. Postojna [i. e.] Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. Str. 66-67. ISBN 978-961-05-0111-4. [COBISS.SI-ID 43894061]
161. ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretation of karst science - Postojnska Jama EXPO = Interpretacija znanosti o krasu - EXPO Postojnska jama. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 101-102. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43383597]
162. VRABEC, Marko, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel. Unraveling neotectonic vertical-axis rotations in the Adria-Eurasia collision zone : paleomagnetic data from Pliocene-Quaternary cave sediments (Slovenia). V: USTASZEWSKI, Kamil (ur.), GRÜTZNER, Christoph (ur.), NAVABPOUR, Payman (ur.). TSK Jena 2018. 1st ed. Jena: Friedrich Schiller University Jena, Institute of Geological Sciences, 2018. Str. 134. [COBISS.SI-ID 42820653]
163. VRABEC, Marko, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel. Hitre neotektonske rotacije v JadranskoEvrazijski kolizijski coni, ugotovljene iz paleomagnetizma pliokvartarnih jamskih sedimentov Slovenije = rapid neotectonic vertical-axis rotations in the Adria-Eurasia collision zone, inferred from paleomagnetism of Pliocene-Quaternary cave sediments (Slovenia). V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 89-90. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 1435486]
164. ZUPAN HAJNA, Nadja. Highlights from the karst sediments research in Slovenia = Poudarki iz raziskovanja kraških sedimentov v Sloveniji. V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 93. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 43847981]
165. HERCMAN, Helena, BŁASZCZYK, Marcin, GĄSIOROWSKI, Michał, PAWLAK, Jacek, BOSÁK, Pavel, MATOUŠKOVÁ, Šarka, PRUNER, Petr, SIERPIEŃ, Paula, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. Climate changes at Matuyama-Brunhes boundary as reconstructed from the Račiška pečina cave flowstones (SW Slovenia). V: 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25th-31st July 2019, Dublin, Ireland. https://app.oxfordabstracts.com/events/574/program-app/submission/91748. [COBISS.SI-ID 45728813]
166. ZUPAN HAJNA, Nadja, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, MIHEVC, Andrej. Multi-proxy records from Plio-Quaternary cave sediments in Slovenia. V: 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), 25th-31st July 2019, Dublin, Ireland. https://app.oxfordabstracts.com/events/574/program-app/submission/89646. [COBISS.SI-ID 45728301]
167. SIERPIEŃ, Paula, HERCMAN, Helena, PAWLAK, Jacek, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej. The paleoclimate reconstruction based on oxygen and carbon stable isotopes records from flowstones in the Račiška pečina cave (SW Slovenia). V: Abstracts & programme. Gliwice: Institute of Physics - CSE: Silesian University of Technology, 2019. Str. 103. Geochronometria, Conference Abstracts Series, vol. 2. ISBN 978-83-904783-4-0. [COBISS.SI-ID 45731373]
168. LIPAR, Matej, MARTÍN-PÉREZ, Andrea, TIČAR, Jure, PAVŠEK, Miha, GABROVEC, Matej, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZHAO, Jian, DRYSDALE, Russell N. Recently exposed subglacial carbonate deposits at the retreating Triglav Glacier, Slovenia. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 2 str. DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-21664. [COBISS.SI-ID 12880131]
169. ŠVARA, Astrid, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Vodna jama v Lozi in Brezstropa jama v Lozi - primer morfogeneze na Slavinskem ravniku (JZ Slovenija). V: ANDRIČ, Maja (ur.), CAF, Nina (ur.). Program, povzetki : znanstveno srečanje Dolgoročne spremembe okolja 2021. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2021. Str. 3. https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/dso_2021_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 63563011]
170. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, HERCMAN, Helena, HORÁČEK, Ivan, WAGNER, Jan, ČERMÁK, Stanislav, PAWLAK, Jacek, SIERPIEŃ, Paula, KDÝR, Šimon, JUŘIČKOVÁ, Lucie, ŠVARA, Astrid. Kronostratigrafski in paleoklimatski zapis iz sigove kope v Račiški pečini. V: ANDRIČ, Maja (ur.), CAF, Nina (ur.). Program, povzetki : znanstveno srečanje Dolgoročne spremembe okolja 2021. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 2021. Str. 6. https://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/dso_2021_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 63563779]
171. ŠVARA, Astrid, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Active water cave Vodna jama v Lozi and Loza Unroofed Cave - a case of morphogenesis in the Slavina Corrosional Plain (SW Slovenia) = Aktivna Vodna jama v Lozi in brezstropa jama v Lozi - primer morfogeneze na Slavenskem ravniku (JZ Slovenija). V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 128. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70547459]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

172. ZUPAN HAJNA, Nadja. Kamniti gozdovi na krasu in njihov nastanek. V: HORVAT, Aleksander (ur.), FISTER, Matej (ur.), ZUPANČIČ, Nina (ur.). Povzetki referatov = Abstracts of papers. 13. Posvetovanje slovenskih geologov [Ljubljana, 4. in 5. april 1997]. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, 1997. Str. 43. Geološki zbornik, 11. ISSN 0352-3802. [COBISS.SI-ID 4585005]
173. ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst and caves in Slovenia. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). The use of modern technologies in the development of caves for tourism : 4th International ISCA Congress : excursions guide book & abstracts : Postojna, 21-27 October 2002, Slovenija. Postojna: Postojnska jama, turizem: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 48. [COBISS.SI-ID 20159021]
174. ZUPAN HAJNA, Nadja. Starost jamskih sedimentov v Sloveniji in rezultati paleomagnetnih datacij. V: Zborovanje slovenskih jamarjev in raziskovalcev krasa, Gorjuša 2005 : zbornik 2004. Domžale: Društvo za raziskovanje jam, 2005. Str. 25. [COBISS.SI-ID 23695405]
175. MIHEVC, Andrej, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja. Datacije sedimentov iz Račiške pečine. V: Zborovanje slovenskih jamarjev in raziskovalcev krasa, Gorjuša 2005 : zbornik 2004. Domžale: Društvo za raziskovanje jam, 2005. Str. 30. [COBISS.SI-ID 23696173]
176. ZUPAN HAJNA, Nadja. [International speleological union: its aim and activities]. V: Lectures of Workshop of karstology and speleology. [Tehran, 2010]. [str. ]. [COBISS.SI-ID 31147821]
177. ZUPAN HAJNA, Nadja. [Karst geomorphology: features, processes and age]. V: Lectures of Workshop of karstology and speleology. [Tehran, 2010]. [str. ]. [COBISS.SI-ID 31147309]
178. ZUPAN HAJNA, Nadja. [Role of geological structures in karst evolution]. V: Lectures of Workshop of karstology and speleology. [Tehran, 2010]. [str. ]. [COBISS.SI-ID 31147565]
179. ZUPAN HAJNA, Nadja. Project "Živo! Život - voda!" as example of good practice of cross-border cooperation in the exploration and promotion of karst. V: KRKLEC, Kristina (ur.). Man and karst 2017 : international scientific meeting, June 26th - 29th, Zadar, Croatia : abstracts and guide book. International scientific meeting Man and Karst, June 26th - 29th 2017, Zadar, Croatia. Zadar: University of Zadar, 2017. Str. 50. ISBN 978-953-331-164-7. [COBISS.SI-ID 42068269]
180. ZUPAN HAJNA, Nadja. International Year of Caves and Karst - Karst, Caves, and People Worldwide = Mednarodno leto jam in krasa - kras, jame in ljudje po svetu. V: BLATNIK, Matej (ur.), et al. Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Str. 140. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 70548227]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

181. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. National report for Slovenia. V: COST action 65 : hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas : final report. Luxembourg: European commission, 1995. Str. 247-260. ISBN 92-827-4682-8. [COBISS.SI-ID 3716653]
182. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical karst area - Skocjanske jame, Slovenia. V: DAOXIAN, Yuan (ur.), ZAIHUA, Liu (ur.). Global karst correlation : UNESCO/IUGS Project 299 : Geology, climate, hydrology and karst formation (1990-1994) : final report. Beijing [etc.]: Science Press [etc.], 1998. Str. 209-227, ilustr. ISBN 7-03-006837-8. [COBISS.SI-ID 8707117]
183. GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ZUPAN HAJNA, Nadja. Speleological exploration at Tianshengqiao - Natural Bridge, Shuicheng. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 161-169, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9783853]
184. GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karstological research of the cave by Xingchang Village. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 170-174, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9784621]
185. ZUPAN HAJNA, Nadja. Effect of geological structural elements on genesis of cone karst, examples from Northwest Guizhou. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 198-212, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9786157]
186. ZUPAN HAJNA, Nadja. Clastic sediments from karst of Southeast Yunnan and Northwest Guizhou. V: et al. South China karst I. Ljubljana: Založba ZRC, 1998. Str. 213-223, ilustr. Zbirka ZRC, 19. ISBN 961-6182-68-4. [COBISS.SI-ID 9786413]
187. ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Slovenia. V: OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.). Slovenia : a geographical overview. Ljubljana: Association of the Geographical Societies of Slovenia: Založba ZRC, 2004. Str. 39-44, zvd, fotogr. ISBN 961-6500-49-X. [COBISS.SI-ID 22562093]
188. ZUPAN HAJNA, Nadja. Klastični sedimenti in prst na Krasu = Clastic sediments and soils on the Kras. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 37-43, zvd. Projekt Aquadapt. ISBN 961-6568-07-8. [COBISS.SI-ID 24609325]
189. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Sestava in izvor klastičnih sedimentov iz vrtač in brezstropih jam pri Divači. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 153-162, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27579437]
190. ZUPAN HAJNA, Nadja. Klastični sedimenti iz vrtač med Divačo in Kozino ter njihova mineralna sestava. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 163-176, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27579693]
191. ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr. Raziskave jamskih sedimentov iz zapolnjene jame pri Divači. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 177-184, ilustr., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27579949]
192. ZUPAN HAJNA, Nadja. Sedimenti v jami S-647, odkriti pri gradnji predora Kastelec. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. Str. 201-208, ilustr., zvd., graf. prikazi. Carsologica, 7. ISBN 978-961-254-030-2. [COBISS.SI-ID 27580717]
193. ZUPAN HAJNA, Nadja, OTONIČAR, Bojan. Kras in njegova geološka zgradba. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 12-20, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29372461]
194. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Jame in jamski sistemi na obravnavanem ozemlju. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 21-28, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29372717]
195. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Človek in kras. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 39-44, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373485]
196. ZUPAN HAJNA, Nadja. Geology. V: MIHEVC, Andrej (ur.), PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Introduction to the Dinaric Karst. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU, 2010. Str. 14-19, ilustr. ISBN 978-961-254-198-9. [COBISS.SI-ID 31519021]
197. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRELOVŠEK, Mitja. Land use. V: MIHEVC, Andrej (ur.), PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Introduction to the Dinaric Karst. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU, 2010. Str. 44-48, ilustr. ISBN 978-961-254-198-9. [COBISS.SI-ID 31518765]
198. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRELOVŠEK, Mitja. Case studies from the Dinaric karst of Slovenia. V: MIHEVC, Andrej (ur.), PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Introduction to the Dinaric Karst. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU, 2010. Str. 49-66, ilustr. ISBN 978-961-254-198-9. [COBISS.SI-ID 31513133]
199. ZUPAN HAJNA, Nadja. Human intervention in the karst underground through quaries : examples from Slovenia. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. Str. 93-100, ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. [COBISS.SI-ID 32913197]
200. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Starost jamskih sedimentov v Sloveniji = The age of cave sediments in Slovenia. V: ANDRIČ, Maja (ur.). Dolgoročne spremembe okolja 1. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012. Str. 89-100, ilustr. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25. ISBN 978-961-254-376-1, ISBN 978-961-254-592-5. ISSN 1408-5208. [COBISS.SI-ID 34540845]
201. ZUPAN HAJNA, Nadja. Dinaric karst : geography and geology. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.). Encyclopedia of caves. 2nd ed. Amsterdam [etc.]: Academic Press, 2012. Str. 195-203, ilustr. ISBN 978-0-12-383832-2. [COBISS.SI-ID 33902893]
202. ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). What is karst?. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 6-14, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38812461]
203. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2016. Str. 293-318. Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2. ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798. https://www.schweizerbart.de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning_in_the_karst_of_Slovenia, DOI: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]
204. ZUPAN HAJNA, Nadja. Dinaric karst - geography and geology. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2019. Str. 353-362, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44672813]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

205. ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej. Najpomembnejši minerali iz slovenskih kraških jam. V: FLORJANČIČ, Alojzij Pavel (ur.). 20. mednarodna razstava mineralov, fosilov in nakita = 20th international exhibition of minerals, fossils and jewels : Tržič, Slovenija, 9. in 10. maj 1992 : [katalog]. Tržič: Društvo prijateljev mineralov in fosilov, 1992. Str. 13-24. [COBISS.SI-ID 5679661]
206. ZUPAN HAJNA, Nadja. Geološka podoba Lipniške doline. V: ŠTEKAR-VIDIC, Verena (ur.). Kroparski zbornik : ob 100-letnici Plamena : 1894-1994. Kropa: Tovarna vijakov Plamen; Radovljica: Občina, 1995. Str. 30-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 1478198]
207. ZUPAN HAJNA, Nadja. Flowstone in the caves and mehanical sediments. V: KRANJC, Andrej (ur.), KRANJC, Andrej. Kras : Slovene classical karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. Str. 91-101, ilustr. ISBN 961-6182-42-0. [COBISS.SI-ID 6372397]
208. SLABE, Tadej, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Ekskurzija Postojnska jama. V: et al. Terensko spoznavanje krasa in okoljskih problemov za potrebe pouka geografije : program strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije, Postojna, 10.-12. april 1997. Postojna: ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, 1997. Str. [10-26], ilustr. [COBISS.SI-ID 5637421]
209. ZUPAN HAJNA, Nadja. Siga. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999. Str. 82-93, ilustr. ISBN 961-6182-93-5. [COBISS.SI-ID 13582637]
210. ZUPAN HAJNA, Nadja. Siga v kraških jamah. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 2006. Str. 192-203, ilustr. Scopolia, Supplementum, 3. ISSN 0351-0077, ISSN 0354-0138. [COBISS.SI-ID 529653]
211. ZUPAN HAJNA, Nadja. Sadrini kristali v kraški jami južno od Velenja. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 2006. Str. 216-218, ilustr. Scopolia, Supplementum, 3. ISSN 0351-0077, ISSN 0354-0138. [COBISS.SI-ID 531189]
212. HERLEC, Uroš, STARE, France, JERŠEK, Miha, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kristali sadre v preperini oligocenskih klastitov iz jamskih sedimentov v Bohinju. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 2006. Str. 219-222, ilustr. Scopolia, Supplementum, 3. ISSN 0351-0077, ISSN 0354-0138. [COBISS.SI-ID 531445]
213. ZUPAN HAJNA, Nadja. Osnove krasoslovja. Osnove geologije krasa, sedimenti na krasu in njihove datacije. V: Učno gradivo = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006. Str. 1-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 26181677]
214. KRANJC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Osnove krasoslovja. Osnovi pojmi geografije krasa. V: Učno gradivo = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; V Novi Gorici: Fakulteta za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006. Str. 1-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 26181165]
215. ZUPAN HAJNA, Nadja. Osnove krasoslovja. Osnove geologije krasa, sedimenti na krasu in njihove datacije. V: Učno gradivo 2 = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2007. Str. 1-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 26718509]
216. KRANJC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Osnove krasoslovja. Osnovi pojmi geografije krasa. V: Učno gradivo 2 = Study material. Postojna: Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2007. Str. 1-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 26718253]
217. PRELOVŠEK, Mitja, TURK, Janez, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Okoljsko poročilo - podatki o okoljskih ciljih plana po posameznih segmentih, o stanju okolja, o vplivih plana in njihovi presoji, o čezmejnih vplivih, o omilitvenih ukrepih ter o načinu spremljanja stanja okolja. Tla. V: SMREKAR, Aleš (ur.), et al. Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. Str. 27-38, ilustr. ISBN 978-961-254-136-1. [COBISS.SI-ID 30771501]
218. KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, OTONIČAR, Bojan, RAVBAR, Nataša, PERNE, Matija, TURK, Janez. Pokrajina. V: SIMČIČ, Ivan (ur.). Občina Ilirska Bistrica : monografija. Ilirska Bistrica: Občina, 2011. Str. [16]-31, ilustr. ISBN 978-961-92853-0-5. [COBISS.SI-ID 32918573]
219. ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški in ledeniški relief na območju Snežnika. V: SIMČIČ, Ivan (ur.). Občina Ilirska Bistrica : monografija. Ilirska Bistrica: Občina, 2011. Str. 22-23, ilustr. ISBN 978-961-92853-0-5. [COBISS.SI-ID 32874029]
220. RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), ZUPAN HAJNA, Nadja, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka. Introduction to the karst and waters of Northern Istria. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 1-4, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38812205]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

221. ZUPAN HAJNA, Nadja. Siga. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1997, zv. 11: savs - slovenska m, str. 67-68. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 5711405]
222. KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Planinska jama. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/89-planinska-jama. [COBISS.SI-ID 31094829]
223. KOGOVŠEK, Janja, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Postojnski jamski sistem. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si/dediscina/83-postojnski-jamski-sistem. [COBISS.SI-ID 31094573]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

224. ZUPAN HAJNA, Nadja. Geološki terminološki slovar, Založba ZRC 2006, 331 str. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 36, št. 2, str. 342-343, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 27151405]
225. ZUPAN HAJNA, Nadja. The 25th Speleological School and the 8th GLACKIPR Symposium "Karst and cryokarst" ; Sosnowiec - Wrocław, Poland. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 36, št. 2, str. 344-345, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 27151661]
226. ZUPAN HAJNA, Nadja. Geological map of the Idrija - Cerkjansko Hills between Stopnik and Rovte 1:25.000 : Ivan Mlakar and Jože Èar, 2009, Geological Survey of Slovenia, ISBN 978-961-6498-16-6 (map) = Explanatory book to the map: geological structure of the Idrija-Cerkno Hills : Jože Èar, 2010, Geological Survey of Slovenia, 125pp, Paperback, ISBN 978-961-6498-21-0 (monograph), Price for both: 30,00 EUR. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 3, str. 605, ilustr. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 32133677]

1.20 Predgovor, spremna beseda

227. ZUPAN HAJNA, Nadja. 4th International ISCA Congress "The use of modern technologies in the development of caves for tourism" : final report of Organizing Commettee. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.). Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Postojna: Postojnska jama, turizem, 2004. Str. 8-9. ISBN 961-6466-02-X. [COBISS.SI-ID 22691117]
228. ZUPAN HAJNA, Nadja, RAVBAR, Nataša, RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka. Preface. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. vii. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38811949]
229. DANUKALOVA, Guzel (avtor, fotograf), FIEBIG, Markus, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIERUCCINI, Pierluigi, MIHEVC, Andrej. Quaternary stratigraphy and karst & cave sediments : the INQUA-SEQS 2018 meeting. Quaternary international. [Print ed.]. 30 April 2020, vol. 546, str. 1-3, ilustr. ISSN 1040-6182. DOI: 10.1016/j.quaint.2020.06.034. [COBISS.SI-ID 24700163]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

230. LIPAR, Matej, MARTÍN-PÉREZ, Andrea, TIČAR, Jure, PAVŠEK, Miha, GABROVEC, Matej, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZHAO, Jian, FERK, Mateja. Reply to the review by Dr. Renato R. Colucci. The cryosphere discussions. 11. Jul. 2020, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 1994-0440. https://tc.copernicus.org/articles/15/17/2021/tc-15-17-2021-discussion.html, https://tc.copernicus.org/preprints/tc-2020-82/tc-2020-82-AC1-supplement.pdf, DOI: 10.5194/tc-2020-82-AC1. [COBISS.SI-ID 45959427]
231. LIPAR, Matej, MARTÍN-PÉREZ, Andrea, TIČAR, Jure, PAVŠEK, Miha, GABROVEC, Matej, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZHAO, Jian, FERK, Mateja. Reply to the review by Dr. Bernard Hallet. The cryosphere discussions. 15. Oct. 2020, zvd. ISSN 1994-0440. https://tc.copernicus.org/articles/15/17/2021/tc-15-17-2021-discussion.html, https://tc.copernicus.org/preprints/tc-2020-82/tc-2020-82-AC2-supplement.pdf, DOI: 10.5194/tc-2020-82-AC2. [COBISS.SI-ID 46434307]
232. LIPAR, Matej, MARTÍN-PÉREZ, Andrea, TIČAR, Jure, PAVŠEK, Miha, GABROVEC, Matej, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZHAO, Jian, FERK, Mateja. Subglacial carbonate deposits as a potential proxy for glacier's existence. The cryosphere discussions. 30 apr. 2020, str. 1-22, ilustr., tabele. ISSN 1994-0440. https://www.the-cryosphere-discuss.net/tc-2020-82/tc-2020-82.pdf, DOI: 10.5194/tc-2020-82. [COBISS.SI-ID 14473475]
financer: European Regional Development Fund in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Programi, OP20.01261, EU, SI, Raziskovalci na začetku kariere 2.0. - Zajem in uporaba podatkov opazovanj jamskih stalagmitov in njihova uporabnost pri interpretaciji okolja in podnebja; ARRS, Programi, P6-0101, SI, Geografija Slovenije; ARRS, Program, I0-0031, SI, Naravna in kulturna dediščina; ARRS, Projekti, J1-9185, SI, Terrestrial carbonates: mineral products of geobiological processes in the critical zone; ARRS, Program, P1-0008, SI, Paleontologija in sedimentarna geologija

1.22 Intervju

233. ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec). Stanje v jamah kaže odnos družbe do okolja. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. maj 2021, letn. 31, str. 28-33, portreti. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 68154627]

1.25 Drugi sestavni deli

234. ZUPAN HAJNA, Nadja. Poročilo o 10. kongresu speleologov Jugoslavije. Naše jame : glasilo Jamarske zveze Slovenije. 1988, let. 30, str. 91-93. ISSN 0547-311X. [COBISS.SI-ID 6375725]
235. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mineralna sestava nekaterih sedimentov na dolenjskem krasu. Mineralna sestava peskov v Suhi krajini. V: NATEK, Karel (ur.). Vodnik za terensko delo. Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1990. Str. 37-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 6631213]
236. ZUPAN HAJNA, Nadja. Report about the Karst Research Institute ZRC SAZU co-operation with PR of China in 1995. V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 451-453. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4136237]
237. ZUPAN HAJNA, Nadja. International Conference "Climate Change: the Karst Record", Bergen. V: KRANJC, Andrej (ur.). 2nd and 3rd International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 1994 and 1995 = 2. in 3. Mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", Postojna, 1994 in 1995. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. Str. 474-475. Acta carsologica, letn. 25. ISSN 0583-6050. [COBISS.SI-ID 4137517]
238. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mednarodna konferenca Climate Change: the Karst Record - Bergen, Norveška. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 283-284. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4540205]
239. ZUPAN HAJNA, Nadja. Sodelovanje Inštituta za raziskovanje krasa s kitajskimi inštituti. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1996, let. 6, št. 9, str. 267-269. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 4533037]
240. ZUPAN HAJNA, Nadja. Poročilo o sodelovanju Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU z Inštitutom za geologijo Kitajske akademije znanosti in yunnanskim Inštitutom za geografijo iz Kunminga. Obvestila Slovenskega geološkega društva. 1996, št. 26, str. 6-16, ilustr. ISSN 1318-8356. [COBISS.SI-ID 4555309]
241. ZUPAN HAJNA, Nadja. Mednarodna konferenca "Climate Change: the Karst Record" - Bergen, Norveška. Obvestila Slovenskega geološkega društva. 1996, št. 26, str. 22-23. ISSN 1318-8356. [COBISS.SI-ID 4556845]
242. ZUPAN HAJNA, Nadja. Postojnska jama cave system. Geology (Points 3, 4, 7, 8). V: GABROVŠEK, Franci. Evolution of karst : from prekarst to cessation : programme and guide booklet for the excursions, September, 17th-21st, 2002. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 6-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 20029997]
243. ZUPAN HAJNA, Nadja. Postojnska jama cave system. History of exploration and tourism (Point 7). V: GABROVŠEK, Franci. Evolution of karst : from prekarst to cessation : programme and guide booklet for the excursions, September, 17th-21st, 2002. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. Str. 20-22. [COBISS.SI-ID 20031277]
244. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Paleomagnetne datacije naplavin v Postojnski, Planinski in Zgubi jami. Proteus Anguinus. 19862009, 5, 3, str. 12-13, ilustr. ISSN 2350-6474. [COBISS.SI-ID 30527277]
245. ZUPAN HAJNA, Nadja. 3. Slovenski geološki kongres v Bovcu, 16.-18. september 2010. Geologija. [Tiskana izd.]. 2010, knj. 53, št. 2, str. 210. ISSN 0016-7789. [COBISS.SI-ID 2000725]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

246. ZUPAN HAJNA, Nadja. Incomplete solution : weathering of cave walls and the production, transport and deposition of carbonate fines. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2003. 167 str., ilustr., tabele. Carsologica, [3]. ISBN 961-6358-85-5. [COBISS.SI-ID 123928576]
247. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Palaeomagnetism and magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 266 str., ilustr. Carsologica, 8. ISBN 978-961-254-058-6. [COBISS.SI-ID 237816832]
248. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. Carsologica, 14. ISBN 978-961-254-340-2, ISBN 978-961-05-0333-0. ISSN 1854-2964. DOI: 10.3986/9789610503330. [COBISS.SI-ID 259195648]
249. ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, tehnični urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik). Nepopolno raztapljanje karbonatnih kamnin v kraških jamah Slovenije. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Carsologica, e1. ISBN 978-961-254-672-4. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1141. [COBISS.SI-ID 272243712]
250. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]
251. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia. [S. l.]: Springer, cop. 2015. ilustr. Cave and karst systems of the World. ISBN 978-3-319-04455-2, ISBN 978-3-319-04456-9. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04456-9, DOI: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 37815597]
252. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4591. DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 38828077]
253. KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst. Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. Cave and karst systems of the world. ISBN 978-3-319-21203-6, ISBN 978-3-319-21202-9. ISSN 2364-4605. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, DOI: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]
254. BIONDIĆ, Ranko, BRUN, Clarissa, CRNKO, Tamara, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, MALEČKAR, Franc, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša (avtor, urednik), RUBINIĆ, Josip (avtor, urednik), RUŽIĆ, Igor, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, urednik). Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. VII, 151 str., ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0001-8. [COBISS.SI-ID 289947648]
255. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
256. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]
257. ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, caves and people. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 171 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0491-7. [COBISS.SI-ID 37313539]

2.02 Strokovna monografija

258. KNEZ, Martin, ZUPAN HAJNA, Nadja, KRANJC, Andrej (urednik). Minerali v slovenskih kraških jamah = Minerals in the Slovene karst caves. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1992. 43 str., barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 30162432]

2.05 Drugo učno gradivo

259. KRANJC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. Elementi geografije krasa : učno gradivo za predmet "Geografija krasa". Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Postojna, 2006. [32] f. [COBISS.SI-ID 24683821]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

260. ČAR, Jože, DOBNIKAR, Meta, HERLEC, Uroš, JERŠEK, Miha, REŽUN, Bojan, JARC, Simona, VRABEC, Mirijam, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZUPANČIČ, Nina. Selected ore deposits, igneous and metamorphic rocks from Eastern Alps, Slovenia : IMA2010 field trip guide SI1. Szeged: Depart. of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, Univ. of Szeged, 2010. 24 str., ilustr. Acta Mineralogica-Petrographica, 26. ISBN 978-963-306-058-2. ISSN 0324-6523, ISSN 2061-9766. [COBISS.SI-ID 839774]

2.08 Doktorska disertacija

261. ZUPAN HAJNA, Nadja. Razmerje med avtohtono kemično in mehansko erozijo pri nastajanju kraških rovov : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Zupan Hajna], 2002. XII, 252 f., fotografije kamnin, zvd. [COBISS.SI-ID 283486]

2.09 Magistrsko delo

262. ZUPAN HAJNA, Nadja. Izvor in mineralna sestava jamskih peskov in ilovic : magistrska naloga. Ljubljana: [N. Zupan Hajna], 1990. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6375213]

2.11 Diplomsko delo

263. ZUPAN HAJNA, Nadja. Težki minerali iz potočnih usedlin s področja Raven na Koroškem : diplomska naloga. Ljubljana: Zupan, 1987. 85 str. + priloge, fotogr, zemv. [COBISS.SI-ID 104798]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

264. ŠTRUCL, Ivo, ZUPAN HAJNA, Nadja. Raziskava pegmatitov v okolici Raven na Koroškem in na Pohorju. Ravne na Koroškem: RSS, 1987. 25 str., ilustr. Raziskava pegmatitov v okolici Raven na Koroškem in na Pohorju, Nekovinske mineralne surovine. [COBISS.SI-ID 19816192]
265. OGORELEC, Bojan, GOSPODARIČ, Rado, ŠUŠTERŠIČ, France, KOGOVŠEK, Janja, ZLOKOLICA, Milena, ZUPAN HAJNA, Nadja. Speleogeološke raziskave. Ljubljana: RSS, 1987. 17 str., ilustr. Speleogeološke raziskave, Geologija. [COBISS.SI-ID 21914112]
266. MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, HAJNA, Jurij. Speleološki inventar Škocjanskih jam. Planina: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1998. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9621549]
267. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC Klanec-Srmin (trasa in objekti od km 11,500 do km 19,500) : končno poročilo. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, november 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 21885485]
268. SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Krasoslovno speleološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine na območju gradnje AC Klanec-Srmin (predor Kastelec) : končno poročilo. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, november 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 21885229]
269. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRELOVŠEK, Mitja. Geološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na pododseku AC Korenitka-Pluska : končno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2005. 34 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34853165]
270. OTONIČAR, Bojan, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, ZUPAN HAJNA, Nadja, PRELOVŠEK, Mitja, BOSÁK, Pavel, SKÁLA, Roman, PRUNER, Petr. Geološka spremljava v okviru naravne dediščine : krasoslovno-speleološke, paleontološke, stratigrafske in sedimentološke značilnosti na odseku AC Hrastje-Lešnica. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2006. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 34853421]
271. SMREKAR, Aleš, BEDJANIČ, Matjaž, CULIBERG, Metka, ČUŠIN, Boško, ERHARTIČ, Bojan, GABROVŠEK, Franci, HRVATIN, Mauro, KOGOVŠEK, Janja, GRGIČ, Tamara, KOŠIR, Petra, KUNTNER, Matjaž, KOMAC, Blaž, LUTHAR, Oto, MARINŠEK, Aleksander, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, SLAPNIK, Rajko, PAVŠEK, Miha, POLAJNAR HORVAT, Katarina, PETRIČ, Metka, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, REPOLUSK, Peter, SELIŠKAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ŠILC, Urban, TURK, Janez, URBANC, Mimi, VREŠ, Branko, ZAKŠEK, Valerija, ZELNIK, Igor, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja. Okoljsko poročilo za načrt ureditve Kobilarne Lipica - 2. del. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 221 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29266221]
272. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. Geološko geomehanske raziskave in raziskave krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za drugi tir železniške proge Divača-Koper, odsek Divača-Črni Kal : poročilo s področja krasoslovja : zakraselosti med Divačo in Črnim kalom. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2012. 179 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 33889581]
273. KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KUKULJAN, Lovel, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Krasoslovna interpretacija raziskav : zbirno poročilo : izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417005]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
274. BOSÁK, Pavel, ZUPAN HAJNA, Nadja, KDÝR, Šimon, PRUNER, Petr, ŠVARA, Astrid. Paleomagnetic research of fill at T1 north portal (Rhinoceros site) - 2TDK Slovenia. : final report. Praha: Institute of Geology, Czech Academy of Sciences; Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2020. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24203779]
financer: Financirano s strani projekta: Krasoslovni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
275. ŠEBELA, Stanka, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOZEL, Peter, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Končno poročilo o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268) 2017 - 2020. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2021. 114 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50522627]
financer: Naročnik Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača; izvajalec Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna

2.13 Elaborat, predštudija, študija

276. KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, URLEB, M., ZLOKOLICA, M., ZUPAN HAJNA, Nadja. Ocena naravnih pogojev za lokacijo postojnskega odlagališča komunalnih odpadkov. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1989. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6375981]
277. HABIČ, Peter, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtoceste Kozina-Rupa. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1990. 24 str. [COBISS.SI-ID 6448173]
278. DROLE, F., KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Raziskave Škocjanskih jam - obnova in preureditev poti (I. faza: Globočak - Paradiž) : končno poročilo. Postojna, 1990. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31411200]
279. KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Temeljno raziskovanje krasa v občini Postojna. Postojna, 1990. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6449197]
280. HABIČ, Peter (avtor, urednik), MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Western Dinaric Karst, Notranjsko - Gorski Kotar - Velebit : Yugoslav-Italian Conference on Geoecology of Mountainous Karst, July 17 - July22, 1990. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1990. 30 str., [21] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 6448429]
281. MIHEVC, Andrej, KRANJC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, MOREL, S. Pregled kraških jam v občini Postojna. Postojna, 1991. 17 str. [COBISS.SI-ID 6454829]
282. HABIČ, Peter, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, BRICELJ, M., ZUPAN HAJNA, Nadja, DROLE, Franjo, DRAME, Leon, ZADEL, M. Raziskovanje Dobličice in Krupe : poročilo za leto 1990. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1991. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6455597]
283. HABIČ, Peter, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja, DROLE, Franjo, DRAME, Leon. Speleohidrološke raziskave na razvodju reke Krke in Krupe : poročilo za leto 1991 : idejna rešitev regionalne preskrbe Bele krajine s pitno vodo do leta 2050. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1992. 23 str. [COBISS.SI-ID 6455853]
284. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas : Karst of Postojna Pilot Area : final report. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1994. 19 str. [COBISS.SI-ID 3827501]
285. KRANJC, Andrej, KNEZ, Martin, ZUPAN HAJNA, Nadja. Ocena vplivov programiranih AC v Sloveniji na vodno okolje : kraški pojavi, 1. faza. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1994. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3752749]
286. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Typical Karst area - Škocjanske jame (Slovenia) : final report. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1994. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3677485]
287. SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtocest Čebulovica-Divača in Divača-Dane. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1995. 15 str. [COBISS.SI-ID 3822125]
288. GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, ZUPAN HAJNA, Nadja. 4th International Karstological School, Classical Karst : guide-booklet for the excursions : shafts. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5207597]
289. KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. The area of Škocjanski kras, Slovenia. Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 1996. 7 str. [COBISS.SI-ID 5211693]
290. ZUPAN HAJNA, Nadja. Geologija v vrtačah z arheološkimi sondami na trasi AC Divača-Kozina : poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 16 str. [COBISS.SI-ID 5610029]
291. ZUPAN HAJNA, Nadja. Geologija v vrtačah z arheološkimi sondami na trasi AC Divača-Kozina : poročilo o terenskem delu. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 4 str. [COBISS.SI-ID 5609005]
292. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KRANJC, Andrej, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Dane-Fernetiči. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3821869]
293. SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, MIHEVC, Andrej, KNEZ, Martin, OTONIČAR, Bojan, KOGOVŠEK, Janja, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi v trasi avtoceste Divača-Kozina. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 30 str. [COBISS.SI-ID 5603629]
294. ZUPAN HAJNA, Nadja. Poročilo o I. fazi speleoloških raziskav na trasi AC Klanec - križišče Ankaran. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. [6] str. [COBISS.SI-ID 5613357]
295. ZUPAN HAJNA, Nadja, BUSER, Stanko, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, PETRIČ, Metka. Trnovski gozd in Gora - I. faza (del sektorskih študij za razglasitev Regijskega parka Trnovski gozd in Gora) : (s karto v merilu 1 : 25000 in s karto v merilu 1 : 500000). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5610285]
296. BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, ZUPAN HAJNA, Nadja. Palaeomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia : (interim report). Praha: Institute of geology, Academy of Sciences of the Czech Republic; Postojna: Karst Research Institute, Slovenian Academy of Sciences and Arts, 1998. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9639725]
297. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Kraški pojavi na trasi avtoceste Kozina-Klanec. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2000. [5] f., pril. [COBISS.SI-ID 17339693]
298. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Krasoslovna študija področja, na katerem se načrtuje gradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper, (varianta I/3). Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2001. [81] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 23305773]
299. SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Hidrogeološko krasoslovno mnenje za razširitev mejnega prehoda Jelšane. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2002. [13 f.], pril., zvd. [COBISS.SI-ID 20664109]
300. ZUPAN HAJNA, Nadja. Glacialni in kraški relief na področju Snežnika : vodnik za ekskurzijo geomorfološkega društva Slovenije. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2003. 8 str., zvd. [COBISS.SI-ID 22661421]
301. BOSÁK, Pavel, MELKA, Karel, ZUPAN HAJNA, Nadja. X-ray diffraction analyses of samples from cave fills in Slovenia. Praha: Institut of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic; Postojna: Karst Research Institute, ZRC, SAZU, 2004. 11 f. [COBISS.SI-ID 22678317]
302. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 1.0, Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 107 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 1.12. [COBISS.SI-ID 26515245]
303. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge Divača - Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta. 2.0, Preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri Trsta : zasnovalna študija. Ljubljana, 2007. 51 f., pril., ilustr. Elaborat s področja krasoslovja, 2.12. [COBISS.SI-ID 26513197]
304. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : elaborat s področja krasoslovja (1.del) : 1. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 8 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817709]
305. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A. 3.9, Elaborat "Krasoslovna študija" : 3. vmesno strokovno poročilo. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28816429]
306. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst - Divača (CROSS-5), Interreg III/A : povzetek 2. vmesnega strokovnega poročila. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. 9 f., [3] pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28817453]
307. PRELOVŠEK, Mitja, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PERNE, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, MIHEVC, Andrej, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, HAJNA, Jurij. Izvajanje opravil za varovanje okolja in ohranjanje narave - podzemni svet - pred pričetkom pripravljalnih del za gradnjo nove dvotirne proge Trst-Divača - odsek Divača-Črni Kal (pogodba št. 2423-09-000129). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 1 zv. (63, 1, 1, 18 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 41876013]
308. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za novo dvotirno progo Trst - Divača, odsek Cepišče - Divača : poročilo 1. faze. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2010. 22 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 31248941]
309. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Feasibility study : new railway link Trieste-Divača : karstological and hydrogeological analysis. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34517037]
310. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, GOSTINČAR, Petra, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Študija izvedljivosti : nova železniška povezava Trst-Divača : krasoslovna in hidrogeološka analiza. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2011. [107] f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 34516781]
311. BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠEBELA, Stanka (urednik). Fazno poročilo za leto 2018 o delu na projektu Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (ARRS L7-8268). Postojna: ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2018. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44044589]
312. PRESTOR, Joerg, PETKOVŠEK, Borut, FUX, Julija, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, CELARC, Bogomir, VUKADIN, Vladimir, RATEJ, Jože, ŽIBERT, Marko, ATANACKOV, Jure, MERHAR, Brane, SKOK, Jurij, RUPNIK, Jaka, GERŠAK, Andraž, OTONIČAR, Bojan, KRALJIČ-KENK, Mirjana, MEŠIĆ, Nedžad, VRANČIČ, Marjeta, JEŽ, Jernej, KOŠIR, Adrijan, TRAJANOVA, Mirka, MARKELJ, Anže, MILANIČ, Blaž, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, ŽIVEC, Tina, HOBLAJ, Robert, ŠPORIN, Jurij. 9/19D-T1 geološko-geotehnični elaborat s sintezo vseh preiskav za predor T1 : (s področja hidrogeologije, krasoslovja, strukturne geologije in geomehanike) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422701]
financer: Oznaka elaborata: 9/19D-T1, Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
313. KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretacija krasoslovnih pogojev za gradnjo predorov T1 in T2 : drugi tir železniške proge Divača - Koper, Sklop 1. [S. l.: s. n.], 2020. V, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28950275]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. ; Št. projekta 190175/1 ; Datum: feb. 2020

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

314. BEDJANIČ, Matjaž, CULIBERG, Metka, ČUŠIN, Boško, ERHARTIČ, Bojan, GABROVŠEK, Franci, HRVATIN, Mauro, KOGOVŠEK, Janja, GRGIČ, Tamara, KOŠIR, Petra, KUNTNER, Matjaž, KOMAC, Blaž, LUTHAR, Oto, MARINŠEK, Aleksander, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PAVŠEK, Miha, POLAJNAR HORVAT, Katarina, PETRIČ, Metka, SLAPNIK, Rajko, POLAK, Slavko, PRELOVŠEK, Mitja, REPOLUSK, Peter, SAJKO, Iztok, SELIŠKAR, Andrej, SMREKAR, Aleš, ŠEBELA, Stanka, ŠILC, Urban, TURK, Janez, URBANC, Mimi, VREŠ, Branko, ZAKŠEK, Valerija, ZELNIK, Igor, ZORN, Matija, ZUPAN HAJNA, Nadja, SMREKAR, Aleš (urednik). Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici. Ljubljana: ZRC SAZU, 2009. ISBN 978-961-254-135-4. http://www.biblos.si/isbn/9789612541354, http://app.zrc-sazu.si/Lipica. [COBISS.SI-ID 245958144]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

315. SLABE, Tadej (intervjuvanec), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), MULEC, Janez (intervjuvanec). 70 let Inštituta za raziskovanje krasa. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Slovenska kronika, 23. nov. 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174504398. [COBISS.SI-ID 42271533]
316. ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), MIHEVC, Andrej (intervjuvanec), VRABEC, Marko (intervjuvanec). Kaj nam povedo jamski sedimenti?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Ugriznimo znanost. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174529063. [COBISS.SI-ID 42928173]
317. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), BLATNIK, Matej (intervjuvanec). Regionalno krasoslovje - raziskuj, razumi, zaščiti. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Pogled v znanost, 292. https://ars.rtvslo.si/2020/11/pogled-v-znanost-292/. [COBISS.SI-ID 52320259]
318. TENZE, Goran (oseba, ki intervjuva), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec). Sistematične raziskave jamskih sedimentov. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Pogled v znanost, 298. https://ars.rtvslo.si/2020/12/pogled-v-znanost-298/. [COBISS.SI-ID 52320515]
319. TERLEP, Alenka (oseba, ki intervjuva), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), GABROVŠEK, Franci (intervjuvanec), PERIC, Borut (intervjuvanec). Kras kot vir vode in skrivnosti. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. Studio ob 17h, 298. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/01/studio-ob-17-00-447/. [COBISS.SI-ID 52321539]
320. MERLJAK, Ivan (avtor, oseba, ki intervjuva), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec). Kraški pojavi : kras, ki nastaja in mineva. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. Mejniki identitete. https://ars.rtvslo.si/2021/01/kdo-smo-75/. [COBISS.SI-ID 52322051]
321. GRADIŠAR, Andreja (oseba, ki intervjuva), NARAGLAV, Darko (intervjuvanec), VEDENIK, Anton (intervjuvanec), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), PODGORSKI, Toni (intervjuvanec). Snežna jama na Raduhi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. Nedeljska reportaža. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/12/nedeljska-reportaza-234/. [COBISS.SI-ID 52321283]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

322. SLABE, Tadej (intervjuvanec), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in slovensko krasoslovje : Radio 94, 29.4.1998, Postojna. Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 9790765]
323. ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec). Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in slovensko krasoslovje : Radio SLO 1, Nočni program, 7.7.2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28439597]
324. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Cave researches in Ras-al-Khajmah emirate by Slovene karstologists : Dubai TV, National News, 23. 1. 2011. Dubai, 2011. [COBISS.SI-ID 34223149]
325. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Slovene karstologists in Ras-al-Khajmah emirate : Abu Dhabi TV, News, 23. 1. 2011. Abu Dhabi, 2011. [COBISS.SI-ID 34233133]
326. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Slovene karstologists researched caves in Ras-al-Khajmah emirate : Abu Dhabi TV, News, 28. 1. 2011. Abu Dhabi, 2011. [COBISS.SI-ID 34233389]
327. SLABE, Tadej (intervjuvanec), ZUPAN HAJNA, Nadja (intervjuvanec), MULEC, Janez (intervjuvanec), RAVBAR, Nataša (intervjuvanec). 70 let Inštituta za raziskovanje krasa : Radio Slovenija, 1. program, 23.11.2017. [COBISS.SI-ID 42271277]
328. ZUPAN HAJNA, Nadja. Naš vsakdanjik. Mednarodno leto jam : Radio Sraka, 2. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 52321795]

3.12 Razstava

329. SLABE, Tadej (avtor razstave), KNEZ, Martin (avtor razstave), GABROVŠEK, Franci (avtor razstave), GOSTINČAR, Petra (avtor razstave), MULEC, Janez (avtor razstave), OTONIČAR, Bojan (avtor razstave), PETRIČ, Metka (avtor razstave), RAVBAR, Nataša (avtor razstave), ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor razstave). Mednarodno sodelovanje sodelavcev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU na področju držav evropsko kitajskega sodelovanja 16+1 : otvoritev razstave na 12. forumu kmetijsko-trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med Ljudsko republiko Kitajsko ter državami Srednje in Vzhodne Evrope 16+1, 25. avg. 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 41991469]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

330. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. 4. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 24.-28.6. 1996 Postojna : brezna. Postojna, 1996. [COBISS.SI-ID 6352685]
331. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Peta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" 30. junij do 3. julij 1997 Postojna : jamski spleti. Postojna, 1997. [COBISS.SI-ID 6353197]
332. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Šesta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Trenta, 28. junija do 1. julija 1998 : alpski kras. Postojna, 1998. [COBISS.SI-ID 9792045]
333. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Sedma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 27. do 30. junija: Jame brez stropa, Postojna 1999. Postojna, 1999. [COBISS.SI-ID 13287469]
334. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 9th International karstological school "Classical karst", from June 26th to 29th, 2001. Contact karst. First circular. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074349]
335. MIHEVC, Andrej, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Deveta mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2001. Kontaktni kras. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 19074605]
336. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Osma mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", 26. do 29. junija 2000. Udornice. Prvo obvestilo. Postojna, 2000. [COBISS.SI-ID 13827885]
337. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : drugo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19829037]
338. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Tipi krasa : prvo obvestilo. Postojna, 2002. [COBISS.SI-ID 19371821]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

339. ZUPAN HAJNA, Nadja. Cave sediments : vabljeno predavanje na Summer School on Speleology, 1-15 August 2018, Faculty of Geography, v okviru Summer Course World Class University, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonezija. [COBISS.SI-ID 43892269]
340. ZUPAN HAJNA, Nadja. Speleogenesis : vabljeno predavanje na Summer School on Speleology, 1-15 August 2018, Faculty of Geography, v okviru Summer Course World Class University, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonezija. [COBISS.SI-ID 43892013]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

341. ZUPAN HAJNA, Nadja. Age of cave sediments in Slovenia : results of dating : [predavanje] V. Mezinárodné geografické kolokvium, Danišovce, Slovakia. Danišovce, 2008. [COBISS.SI-ID 30695213]
342. ZUPAN HAJNA, Nadja, MIHEVC, Andrej, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel. Preliminary results of paleomagnetic dating of cave sediments above and in the caves Škocjanske jame : predavanje na Međunarodni znanstveno stručni skup Čovjek i krš, 16.-19. oktobra 2014, Rama, Šćit. [COBISS.SI-ID 37690669]
343. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, HERCMAN, Helena. Cave sediments of Wadi Haqil unroofed caves : predavanje na znanstvenem srečanju Karstology in Arid Regions, Abu Dhabi, 26. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39450925]
344. ZUPAN HAJNA, Nadja. Project "Živo! Život - voda!" as example of good practice of cross-border cooperation in the exploration and promotion of karst : predavanje na International Scientific Meeting Man and Karst, June 26th - 29th 2017, Zadar, Croatia. [COBISS.SI-ID 42068781]
345. ZUPAN HAJNA, Nadja. Development of karst sciences and use of science in show caves : examples from Slovenia : predavanje na 8th ISCA Congress, 12th to 18th October 2018, Frasassi (Italija). [COBISS.SI-ID 43893549]
346. ZUPAN HAJNA, Nadja. Highlights from the karst sediments research in Slovenia : vabljeno predavanje na 5. slovenskem geološkem kongresu, 3.-5. okt. 2018, Velenje. [COBISS.SI-ID 43849773]
347. ZUPAN HAJNA, Nadja. Interpretation of karst science - Postojnska Jama EXPO : predavanje na 26th International Karstological School Classical Karst, Postojna, 2018 = 26. mednarodni krasoslovni šoli Klasični kras: Show caves and science = Turistične jame in znanost, 19. jun. 2018, Postojna. [COBISS.SI-ID 43385133]
348. ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst sediments and their studies : examples from Slovenia : predavanje na International Conference Man and Karst, International Symposium ALCADI 2018 - History of Speleology and Karstology in the Alps, Carpathians and Dinarides, 26. jun. 2018, Livno, Bosnia and Hercegovina. [COBISS.SI-ID 43892781]
349. ZUPAN HAJNA, Nadja, WALTERS, Richard. Lasersko skeniranje Škocjanskih jam : predavanje na srečanju ob 200. obletnici turizma v Škocjanskih jamah, 130. obletnici Jamarske zveze Slovenije in 60. obletnici Jamarske reševalne službe. 10. maja 2019, Promocijsko kongresni center parka Škocjanske jame. str. 158-163, ilustr. [COBISS.SI-ID 45730093]
350. ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst, caves, and people : vabljeno predavanje na virtualni otvoritvi Mednarodnega leta jam in krasa - Virtual opening of the International Year of Caves and Karst, organizacija otvoritve International Union of Speleology - UIS, 26. 1. 2021, online. [COBISS.SI-ID 52319747]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

351. ZUPAN HAJNA, Nadja, AL FARRAJ AL KETBI, Asma, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, MULEC, Janez. Karst and caves prospection in Ras Al-Khaimah, UAE : vabljeno uvodno predavanje na znanstvenem srečanju Karstology in Arid Regions, Abu Dhabi, 25. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 39451181]
352. ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst and caves environmental management : vabljeno uvodno predavanje na 3rd Asian Trans-Disciplinary Karst Conference (TRANSKARST2019), 7.-10. sept. 2019, Bohol, Filipini. [COBISS.SI-ID 45729069]

3.25 Druga izvedena dela

353. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka. Dvanajsta mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 21. do 24. junija 2004. Datacije jamskih sedimentov. Prvo obvestilo. Postojna, december 2003. [COBISS.SI-ID 22848045]
354. KLEMEN-KREK, Zofija, HAMILTON-SMITH, Elery, KRANJC, Andrej, DEBEVEC, Albin, MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst and world heritage in Europe at Lipica (Slovenia), November 3rd - 7th, 2004. Third circular. Postojna, October 2004. [COBISS.SI-ID 22991661]
355. GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja. 13. mednarodna krasoslovna šola "Klasični Kras", od 27. do 30. junij 2005. Kras v različnih kamninah. Prvo obvestilo. Postojna, januar 2005. [COBISS.SI-ID 23415341]
356. ZUPAN HAJNA, Nadja. Starost sedimentov : [predavanje, Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna, 7.V.2008]. Postojna, 2008. [COBISS.SI-ID 28172077]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

357. ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). The use of modern technologies in the development of caves for tourism : 4th International ISCA Congress : excursions guide book & abstracts : Postojna, 21-27 October 2002, Slovenija. Postojna: Postojnska jama, turizem: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. 49 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 20156717]
358. Use of modern technologies in the development of caves for tourism. First notice. Postojna: Postojnska jama, turizem: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. 1 zgibanka (8 str.). [COBISS.SI-ID 20187181]
359. Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Second notice. Postojna: Postojnska jama, turizem: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2002. 1 zgibanka (10 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 20159789]
360. MIHEVC, Andrej (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). 12th International Karstological School, Classical Karst : dating of cave sediments. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, 2004. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22661933]
361. ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Use of modern technologies in the development of caves for tourism. Postojna: Postojnska jama, turizem, 2004. 239 str., ilustr. ISBN 961-6466-02-X. [COBISS.SI-ID 128895232]
362. ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), 16th International Karstological Schoool "Classical Karst", Postojna 2008. Karst sediments : guide book & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2008. 120 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 239937024]
363. MIHEVC, Andrej (urednik), PRELOVŠEK, Mitja (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), 18th International Karstological Schoool "Classical Karst", Postojna 2010. Dinaric karst : general information, programme, field trips, abstracts. Postojna: Karst Research Institute - Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2010. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31494701]
364. MIHEVC, Andrej (urednik, fotograf), PRELOVŠEK, Mitja (urednik, fotograf, kartograf), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik, fotograf). Introduction to the Dinaric Karst. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU, 2010. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-254-198-9. [COBISS.SI-ID 251366400]
365. KOŠIR, Adrijan (urednik), HORVAT, Aleksander (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), 3. Slovenski geološki kongres, Bovec, 16.-18. september 2010. Povzetki in ekskurzije = Abstracts and field trips. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Ljubljana: Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 2010. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-254-217-7, ISBN 978-961-05-0352-1. DOI: 10.3986/9789610503521. [COBISS.SI-ID 252277504]
366. GOSTINČAR, Petra (urednik), HÄUSELMANN, Philipp (urednik), PRELOVŠEK, Mitja (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Karst underground protection : general information, programme, field trips, abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2011. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 256470016]
367. PRELOVŠEK, Mitja (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute ZRC SAZU, 2011. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-254-285-6, ISBN 978-961-05-0311-8. DOI: 10.3986/9789610503118. [COBISS.SI-ID 256340480]
368. GOSTINČAR, Petra (urednik), HÄUSELMANN, Philipp (urednik), PRELOVŠEK, Mitja (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Varovanje podzemnega krasa : splošne informacije, program, ekskurzije, povzetki predstavitev. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 2011. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 256503808]
369. ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), GOSTINČAR, Petra (urednik). Caves - exploration and studies : program & excursions & UIS & abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-254-808-7. [COBISS.SI-ID 279560192]
370. BIONDIĆ, Ranko, BRUN, Clarissa, CRNKO, Tamara, DIKOVIĆ, Sonja, KOGOVŠEK, Janja, KOŽELJ, Alenka, MALEČKAR, Franc, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRETNAR, Gorazd, RADIŠIĆ, Maja, RAVBAR, Nataša, RUBINIĆ, Josip, RUŽIĆ, Igor, ZUPAN HAJNA, Nadja, ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), RUBINIĆ, Josip (urednik), PETRIČ, Metka (urednik). Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. VII, 151 str., ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1036/4408/546-2, DOI: 10.3986/9789610503842. [COBISS.SI-ID 281077504]
371. MIHEVC, Andrej (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), GOSTINČAR, Petra (urednik). Program guide and abstracts. Postojna: Karst Research Institute, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2016. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-254-907-7. [COBISS.SI-ID 284627712]
372. ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), ALJANČIČ, Magdalena (urednik), INQUA SEQS- Quaternary Stratigraphy in Karst and Cave Sediments, Postojna, Slovenija, 12-17 September 2018. Quaternary stratigraphy in karst and cave sediments : program & abstracts & guide book. 1st ed. Postojna [i. e.] Ljubljana: ZRC Publishing, 2018. 131 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0111-4. [COBISS.SI-ID 296246272]
373. Quaternary international. ZUPAN HAJNA, Nadja (gostujoči urednik 2020). [Print ed.]. Oxford: Elsevier, 1989-. ISSN 1040-6182. [COBISS.SI-ID 15081989]
374. Acta carsologica. ZUPAN HAJNA, Nadja (področni urednik 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1974-. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/about, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MWCGR4RQ, http://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=%22B8EQ%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 6427138]
375. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Regional karstology - local and general aspects : [within international year of caves and karst] : abstracts & guide book : 28th International Karstological School "Classical Karst" = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : povzetki & vodnik : 28. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras" : Postojna, 2021. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 142 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0561-7. [COBISS.SI-ID 69022979]
376. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), MIHEVC, Andrej (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Regional karstology - local and general aspects : [within International Year of Karst and Caves] : 28th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Regionalno krasoslovje - splošni in lokalni vidik : [ob mednarnodnem [!] letu jam in krasa] : 28. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (142 str.)), ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0556-3. https://iks.zrc-sazu.si/wp-content/uploads/2021/07/VODNIK-MKS-28-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 65884931]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

377. RAMSEY, Carol. Morphometry and basic ecological characteristics of dolines in unlogged temperate rainforest karst landscapes of Northern Vancouver Island, British Columbia, Canada : dissertation. Nova Gorica: [C. L. Ramsey], 2015. XXIII, 316, [183] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/krasoslovje/15Ramsey.pdf. [COBISS.SI-ID 3880699]
378. GOSTINČAR, Petra. Geomorphological characteristics of karst on contact between limestone and dolomite in Slovenia : dissertation. Nova Gorica: [P. Gostinčar], 2016. XXI, 276, [38] str., ilustr., zvd. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2828. [COBISS.SI-ID 4614651]

Mentor pri magistrskih delih

379. VIDMAR, Suzana. Preučevanja Krasa v osnovni šoli : predlog terenskega spoznavanja Krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih : magistrsko delo. Nova Gorica: [S. Vidmar], 2011. 335 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/magisterij/krasoslovje/1Vidmar.pdf. [COBISS.SI-ID 1916155]

Mentor pri diplomskih delih

380. RACE, Barbara. Geomorfologija kraškega površja Občine Divača : diplomsko delo. Koper: [B. Race], 2008. 87 f., [6] f. pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 512404608]
381. VIDMAR, Peter. Geomorfologija izbranih območij pobočja Trnovskega gozda : diplomsko delo. Koper: [P. Vidmar], 2010. 88 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Vidmar-Peter.pdf. [COBISS.SI-ID 512663936]
382. FABJANČIČ, Marinka. Geomorfološki fenomeni na krasoslovni učni poti v okolici Materije : diplomsko delo. Koper: [M. Fabjančič], 2013. 107 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Fabjancic-Marinka.pdf. [COBISS.SI-ID 36578605]
383. MAČUS, Patricija. Naravna in kulturna dediščina jam Moravškega krasa : diplomsko delo. Koper: [P. Mačus], 2016. 94 str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Macus-Patricija.pdf. [COBISS.SI-ID 1538674628]
384. SOVINC, Mateja. Predlog krasoslovne učne poti skozi Ponikovski kras : diplomsko delo. Koper: [M. Sovinc], 2016. 82 str., [10] str. pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 1538524612]

Intervjuvanec

385. RUPNIK ŽENKO, Veronika (avtor, oseba, ki intervjuva). Prisluhnejo jim tudi investitorji : 70 let Inštituta za raziskovanje krasa. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 1. dec. 2017, leto 71, št. 278, str. 16, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 42289709]

Fotograf

386. JERŠEK, Miha (avtor, fotograf), HERLEC, Uroš, ŽORŽ, Mirjan (avtor, fotograf). Mineralna bogastva Slovenije. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: Mladinska knjiga, mar. 2007. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 633077]
387. ZUPAN HAJNA, Nadja, OTONIČAR, Bojan. Kras in njegova geološka zgradba. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 12-20, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29372461]
388. MIHEVC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja. Jame in jamski sistemi na obravnavanem ozemlju. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 21-28, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29372717]
389. MIHEVC, Andrej. Kraški relief in reliefne enote na obravnavanem območju. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Kras : [trajnostni razvoj kraške pokrajine]. Ljubljana: Založba ZRC, 2008. Str. 29-38, ilustr. ISBN 978-961-254-096-8. [COBISS.SI-ID 29373229]
390. MIHEVC, Andrej (urednik, fotograf), PRELOVŠEK, Mitja (urednik, fotograf, kartograf), ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik, fotograf). Introduction to the Dinaric Karst. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: = Karst Research Institute at ZRC SAZU, 2010. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-254-198-9. [COBISS.SI-ID 251366400]
391. PIPAN, Tanja (avtor, fotograf). Postojnsko-planinski jamski sistem : zakladnica podzemeljske favne. Koledar : za leto ... 2012, str. 122-126, fotogr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 33339181]
392. PRETNAR, Gorazd. Microbiological characteristics of selected karst springs. V: ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), et al. Life and water on Karst : monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 135-141, ilustr. ISBN 978-961-254-819-3, ISBN 978-961-05-0384-2. [COBISS.SI-ID 38815533]

Drugo

393. BOŠNJAK, Dragica (oseba, ki intervjuva), SLABE, Tadej (intervjuvanec). S krasoslovno akademijo do samostojne znanstvene vede : pogovor: dr. Tadej Slabe o raziskovanju krasa v Združenih arabskih emiratih. Delo, Znanost : štirinajstdnevna znanstvena priloga časnika Delo. [Tiskana izd.]. 28.4.2011, letn. 53, št. 97, str. 20, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-7584. [COBISS.SI-ID 32556589]
394. ZACHARIAS, Anna. Wanted : 50m cave (jinn a bonus). The national. 23. Jan. 2011, vol. 3, issue 280, str. 3, fotogr. http://www.thenational.ae/news/uae-news/seeking-dreams-in-realm-of-jinn. [COBISS.SI-ID 34471981]
395. JAKSETIČ, Dragica. 50 let Mednarodne speleološke zveze, ki je doma v Postojni. Delo.si. [Spletna izd.]. 20. jun. 2015, ilustr. ISSN 1854-6544. http://www.delo.si/novice/slovenija/50-let-mednarodne-speleoloske-zveze-ki-je-doma-v-postojni.html. [COBISS.SI-ID 39924269]


NERAZPOREJENO

396. ZUPAN HAJNA, Nadja (urednik). Forum on karst and world heritage in Europe : abstracts & fieldwork guide book. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2004. 41 str., ilustr. Acta carsologica, Supplementum, Letn. 33, št. 2, 2004. ISSN 1580-8157. [COBISS.SI-ID 26446637]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 11. 2021