COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSRudi ČretnikOsebna bibliografija za obdobje 1975-1988

1975

1. ČRETNIK, Rudi. Prehrana, proizvodnja in zdravstveno varstvo pri molznicah na področju občine Ravne na Koroškem : magistrsko diplomsko delo. Ljubljana: Univerza, Veterinarski oddelek biotehniške fakultete, 1975. 55 str., tabele. [COBISS.SI-ID 4500276]


1983

2. GREGOROVIČ, Vlado, JAZBEC, Ivan, ČRETNIK, Rudi, SKUŠEK, Franc, KLINKON, Martina, ZADNIK, Tomaž. Vpliv filtrov na vsebnost svinca v senu in organizmu goveda na območju Mežiške doline = The influence of filters upon the dynamics of lead in hay and the cattle organism in the region of the Mežica valley. Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Veterinarstvo. Veterinary issue. 1983, letn. 20, št. 2, str. 151-158. ISSN 0300-0362. [COBISS.SI-ID 703866]


1984

3. GREGOROVIČ, Vladimir, JAZBEC, Ivan, ČRETNIK, Rudi, SKUŠEK, Franc, KLINKON, Martina, ZADNIK, Tomaž. Dinamika olova u sijenu i organizmu goveda u Mežiškoj dolini. Veterinarski glasnik : časopis Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije. 1984, letn. 38, št. 4, str. 301-306. ISSN 0350-2457. [COBISS.SI-ID 5043578]


1987

4. GREGOROVIČ, Vladimir, JAZBEC, Ivan, ČRETNIK, Rudi, SKUŠEK, Franc, ZADNIK, Tomaž, KLINKON, Martina. Rezultati višegodišnjeg praćenja koncentracije olova u sijenu i organizmu krava na području Mežiške doline. Veterinarski glasnik : časopis Saveza veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije. 1987, letn. 41, št. 2, str. 99-106. ISSN 0350-2457. [COBISS.SI-ID 5035642]


1988

5. ČRETNIK, Rudi. Intenzifikacija reprodukcije goved v občini Ravne na Koroškem : disertacija. Ljubljana; Prevalje: [R. Čretnik], 1988. 212 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17158656]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 10. 2021