COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSIvan DretnikOsebna bibliografija za obdobje 1952-2015

1952

1. DRETNIK, Ivan. Od bunke do najlepše pesmi. Koroški fužinar. 23. feb. 1952, leto 2, št. 1-3, str. 27-28, 30. maj 1952, leto 2, št. 4-6, str. 29-. [COBISS.SI-ID 11356212]


1953

2. DRETNIK, Ivan. Maravh. Koroški fužinar. 28. maj 1953, leto 3, št. 5-7, str. 34. [COBISS.SI-ID 11385652]


1956

3. DRETNIK, Ivan. Krmuh. Koroški fužinar. 20. feb. 1956, leto 6, št. 1-3, str. 39-40. [COBISS.SI-ID 11561012]
4. DRETNIK, Ivan. Živ koledar. Koroški fužinar. 29. nov. 1956, leto 6, št. 10-12, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 11784756]


1957

5. DRETNIK, Ivan. Sodobna "gnojvoža". Koroški fužinar. 28. avg. 1957, leto 7, št. 7-9, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 11811892]


1966

6. DRETNIK, Ivan. Središče sveta. Koroški fužinar. 25. avg. 1966, leto 16, št. 3, str. 31-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 12986164]
7. DRETNIK, Ivan. Središče sveta. Koroški fužinar. 27. apr. 1966, leto 16, št. 2, str. 36-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 12774708]


1967

8. DRETNIK, Ivan. Da o pustu pamet ne izgubite!. Koroški fužinar. 1. feb. 1967, leto 17, št. 1, str. 33-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 13013556]


1968

9. DRETNIK, Ivan. Če koprc dov leti. Koroški fužinar. 27. apr. 1968, leto 18, št. 2, str. 25-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 13176628]
10. DRETNIK, Ivan. Dobro ime preživi človeka. Koroški fužinar. 26. jan. 1968, leto 18, št. 1, str. 31-33, portret. [COBISS.SI-ID 13101108]


1970

11. DRETNIK, Ivan. Rogati prijatelj. Koroški fužinar. 25. apr. 1970, leto 20, št. 2, str. 34-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 13632564]


1972

12. DRETNIK, Ivan. Pevski zbor na ta tretko. Koroški fužinar. 25. apr. 1972, leto 22, št. 2, str. 23-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 14572852]


1973

13. DRETNIK, Ivan. O našem čebelarstvu. Koroški fužinar. 25. apr. 1973, leto 23, št. 2, str. 37, ilustr. [COBISS.SI-ID 16204084]
14. DRETNIK, Ivan. Težka pot. Koroški fužinar. 25. apr. 1973, leto 23, št. 2, str. 22-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 15757364]


1974

15. DRETNIK, Ivan. Trot : strdena zgodba z domačih hribov. V: Koroški čebelarji. Ravne: Koroški čebelarji, 1974. Str. [5-6], ilustr. [COBISS.SI-ID 13517620]


1988

16. DRETNIK, Ivan. Nesmrtni spomenik : Dušanu Dretniku, dipl.inž.gozdarstva, v spomin. Koroški fužinar. 1988, letn. 38, št. 1, str.49-50, portret. [COBISS.SI-ID 42497536]


1990

17. DRETNIK, Ivan. Za vse je svet dovolj bogat. Koroški fužinar. 8. feb. 1990, leto 41, št. 1, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 9811764]


1993

18. DRETNIK, Ivan. Toniju v spomin. Viharnik : glasilo delovne organizacije Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec. junij 1993, let. 25, št. 6, str. 13, portret. [COBISS.SI-ID 2528820]


2013

19. DRETNIK, Ivan. Dežela bo bliže - cenejša, svetlejša. Koroški fužinar. 23. avg. 1963, leto 13, št. 9-10, str. 6-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 12303156]


2015

20. DRETNIK, Ivan, FRANC, Simona (urednik). Nesmrtni spomenik : zbrani spisi. 1. izd. Tolsti Vrh: samozal. S. Franc, 2015. 605 str., ilustr. ISBN 978-961-283-256-8. [COBISS.SI-ID 278290176]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 20. 10. 2021