COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJoža GlonarOsebna bibliografija za obdobje 1908-2018

Avtor

1. GLONAR, Joža. Aus der Werkstatt Thomas Krügers. Leipzig: E. a. Seemann, [1928]. Str. 35-37. [COBISS.SI-ID 90440704]
2. GLONAR, Joža. Davorin Trstenjak : ob stoletnici njegovega rojstva. Slovan : mesečnik za književnost, umetnost in prosveto. 1917, letn. 15, št. 10, str. 266-273. ISSN 1408-0222. [COBISS.SI-ID 1102353246]
3. GLONAR, Joža. Gregorčič Simon: Antologija. Ljubljanski zvon : leposloven in znanstven list. 1926, leto 46, št. 3, str. 226-227. ISSN 1408-5909. [COBISS.SI-ID 20558130]
4. GLONAR, Joža, DEBELJAK, Tine. Kitica Mickiewiczevih : (uvod in pesmi prevel Tine Debeljak : risbe ročno vrezala v cink in linolej bara Remčeva) : V Ljubljani 1943 [...]. Dom in svet : zabavi in pouku. 1943, letn. 55, zbornik 2, str. 135-140. ISSN 1318-8968. https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-9YLZ5HFM. [COBISS.SI-ID 1113923422]
5. GLONAR, Joža, PAJK, Pavlina. Mlada leta Pavline Pajkove. Ženski svet : glasilo ženskih društev v Julijski krajini. jan.-avg. 1924, letn. 2, št. 1-št. 8, portret. ISSN 1581-5862. [COBISS.SI-ID 1099062878]
6. GLONAR, Joža. Naloge slovenske vseučiliške knjižnice. Obzorja : revija za leposlovje, umetnost in publicistiko. 1939, letn. 2, št. 9, str. 374-377. ISSN 1580-9889. [COBISS.SI-ID 220697600]
7. GLONAR, Joža. Naš jezik. V Ljubljani: Omladina, 1919. 66 str. [COBISS.SI-ID 1780232]
8. GLONAR, Joža. Pa res - na plan!. Slovenec : političen list za slovenski narod. 1929, letn. 57, št. 175, str. 6. ISSN 1408-2381. [COBISS.SI-ID 220763904]
9. GLONAR, Joža. Poučni slovar. V Ljubljani: Umetniška propaganda, 1931-1933. 2 zv. [COBISS.SI-ID 23299]
10. GLONAR, Joža. Simon Gregorčič : (predavanje v ljubljanski "Soči", 21. jan. 1922). Jadranski almanah : za leto ... 1923, str. 159-173. [COBISS.SI-ID 13571122]
11. GLONAR, Joža. Slovar slovenskega jezika. V Ljubljani: Umetniška propaganda, 1936. XVI, 496 str. [COBISS.SI-ID 29362689]
12. GLONAR, Joža. Slovarček nemškega in slovenskega jezika = Taschenwörterbuch der deutschen und slowenischen Sprache. V Ljubljani: Umetniška propaganda, 1934-1935. 2 zv. [COBISS.SI-ID 6757891]
13. GLONAR, Joža. Slovenski pravopis. V Ljubljani: založil avtor, 1936. 46 str. [COBISS.SI-ID 42676737]
14. GLONAR, Joža. "Univerzitetna biblioteka" v Ljubljani. Sodobnost : neodvisna slovenska revija. 1933, letn. 1, št. 9, str. 397-401, 1933, letn. 1, št. 10, str. 458-462, 1933, letn. 1, št. 11, str. 495-500. ISSN 1318-3265. [COBISS.SI-ID 220731136]
15. GLONAR, Joža. Vseučiliška knjižnica v Ljubljani. Mladika. 1938, letn. 19, št. 7, str. 267-269. ISSN 1580-9838. [COBISS.SI-ID 220698112]
16. GLONAR, Joža. Žepni slovarček tujk. 2., razširjena izd. V Ljubljani: Umetniška propaganda, 1934. 238 str. [COBISS.SI-ID 1853470]


Avtor dodatnega besedila

17. PREŠEREN, France, GLONAR, Joža (urednik, avtor dodatnega besedila). Antologija. Zagreb: Narodna knjižnica, 1922. 72 str. Naši pjesnici, 2. [COBISS.SI-ID 5238583]
18. KRYLOV, Ivan Andreevič. Basni. Ljubljana: Satura, 1932. 80 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 37822721]
19. ŠTREKELJ, Karel (urednik), GLONAR, Joža (urednik, avtor dodatnega besedila). Dodatek k "Slovenskim narodnim pesmim I.". Etnolog : glasilo Etnografskega muzeja v Ljubljani. 1937/1939, knj. 10/11, str. 224-232. ISSN 0353-4855. [COBISS.SI-ID 239513856]
20. SOPHOCLES. Edip kralj ; Antigona. V Ljubljani: Slovenska matica, 1941. 158 str. Vezana beseda, 2. [COBISS.SI-ID 450817]
21. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. V Ljubljani: Slovenska matica, 1929-1931. 4 zv. Prevodi iz svetovne književnosti, zv. 10; 11; 12; 13. [COBISS.SI-ID 246834]
22. GAGERN, Friedrich. Mejaši, pozvedniki, glavarji. V Ljubljani: [Konzorcij Slovenca], 1944. 400 str., 1 zvd., ilustr. Svet, letn. 1, št. 8, 9, 10. [COBISS.SI-ID 7571257]
23. PETRONIUS ARBITER, Titus. Pojedina pri Trimalhijonu. V Ljubljani: Omladina, 1919. 87 str. [COBISS.SI-ID 1053491]
24. STŘÍBRNÝ, Dominik. Simon Gregorčič. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1922. 152 str. Pota in cilji, zv. 10. [COBISS.SI-ID 11968519]
25. STŘÍBRNÝ, Dominik, HUMAR, Radivoj (urednik). Simon Gregorčič : pota in cilji. 1. ponatis besedila iz leta 1922. Bilje: Studio Ro - Humar, 2006. 221 str., ilustr. ISBN 961-6097-28-8, ISBN 978-961-6097-28-4. [COBISS.SI-ID 229409280]
26. JENKO, Simon, GLONAR, Joža (urednik, avtor dodatnega besedila). Simona Jenka zbrani spisi. V Ljubljani: Tiskovna zadruga, 1921. XXXIX, 376 str., ilustr. Slovenski pisatelji, 2, Simon Jenko. [COBISS.SI-ID 23844353]
27. ŠTREKELJ, Karel (zbiratelj, urednik). Slovenske narodne pesmi. Faksimilirana izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980. 4 zv. [COBISS.SI-ID 21157632]


Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

28. Dr. Joža Glonar umrl. Slovenski poročevalec : glasilo Osvobodilne fronte. 3. nov. 1946, leto 7, št. 258, str. 3. ISSN 1318-4946. [COBISS.SI-ID 1106487134]


Prevajalec

29. ZIELIŃSKI, Tadeusz. Antični in moderni svet. V Ljubljani: Zvezna tiskarna in knjigarna, 1925. 101 str. Splošna knjižica, Znanstvena in strokovna zbirka. [COBISS.SI-ID 3886083]
30. NĚMCOVÁ, Božena. Babica : slike iz življenja na kmetih. Ljubljana: Konzorcij Slovenca, 1944. 244 str., ilustr. Slovenčeva knjižnica, letn. 3, 37, št. 99. [COBISS.SI-ID 4317699]
31. CANKAR, Ivan. Barthel, der Knecht, und sein Recht. [Dresden: s. n., 1926]. 54 str. [COBISS.SI-ID 101164544]
32. GOTTHELF, Jeremias. Črni pajek. V Ljubljani: Kmetijska tiskovna zadruga, 1925. 111 str. [COBISS.SI-ID 42632193]
33. KELLER, Gottfried. Don Correa. V Ljubljani: Ljudski glas, 1919. 74 str. Zabavna knjižnica Ljudskega glasa, zv. 1. [COBISS.SI-ID 41147137]
34. PRUS, Bolesław. Emancipiranke : zgodba v štirih knjigah. [Ljubljana]: Hram, 1939. 2 zv. (425; 451 str.). [COBISS.SI-ID 2189342]
35. ANDREEV, Leonid Nikolaevič. Gaudeamus : komedija v štirih dejanjih. V Ljubljani: Zvezna tiskarna, 1919. 150 str. Narodna knjižnica, sn. 3-5. [COBISS.SI-ID 48615168]
36. ŠENOA, August. Kmečki punt. V Ljubljani: J. Blasnika nasl., 1926. 464 str. [COBISS.SI-ID 95330560]
37. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. V Ljubljani: Slovenska matica, 1929-1931. 4 zv. Prevodi iz svetovne književnosti, zv. 10; 11; 12; 13. [COBISS.SI-ID 246834]
38. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. Knj. 1, Jesen, Zima. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1958. 477 str. Svetovni roman. [COBISS.SI-ID 207922]
39. REYMONT, Władysław Stanisław. Kmetje. Knj. 2, Pomlad, Poletje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1958. 565 str. Svetovni roman. [COBISS.SI-ID 208178]
40. REYMONT, Władysław Stanisław. Komedijantka : roman. Ljubljana: Hram, 1938. 336 str. [COBISS.SI-ID 248626]
41. MACHAR, Josef Svatopluk, GLONAR, Joža (urednik, prevajalec). Konfesije literata. V Ljubljani: Umetniška propaganda, 1921. 211 str. Češka knjižnica, št. 4. [COBISS.SI-ID 8470941]
42. KELLER, Gottfried. Ljudje iz Seldwyle : povesti. Ljubljana: Narodna tiskarna, 1944. 269 str. Dobra knjiga. [COBISS.SI-ID 285185]
43. GAGERN, Friedrich. Mejaši, pozvedniki, glavarji. V Ljubljani: [Konzorcij Slovenca], 1944. 400 str., 1 zvd., ilustr. Svet, letn. 1, št. 8, 9, 10. [COBISS.SI-ID 7571257]
44. DRTINA, František. Miselni razvoj evropskega človeštva. [Dotiskana izd.]. V Ljubljani: Omladina, 1921. 387 str. Znanstvena knjižnica "Omladine", 1. [COBISS.SI-ID 178583040]
45. DRTINA, František. Miselni razvoj evropskega človeštva. V Ljubljani: Omladina, 1908-1909. IV, 387 str. Znanstvena knjižnica "Omladine", knj. 1. [COBISS.SI-ID 4898307]
46. BÖHNEL, Miroslav Bedřich. Neugnanka : roman srednješolke. [Ljubljana]: Umetniška propaganda, [1937]. 317 str. [COBISS.SI-ID 24338176]
47. PETRONIUS ARBITER, Titus. Pojedina pri Trimalhijonu. V Ljubljani: Omladina, 1919. 87 str. [COBISS.SI-ID 1053491]
48. SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis? : zgodovinska povest. Ljudska izd. V Ljubljani: Družba sv. Mohorja, 1942-1943. 2 zv. (238; 248 str.). Mohorjeva knjižnica, 117; 118. [COBISS.SI-ID 37445121]
49. SIENKIEWICZ, Henryk. Quo vadis? : zgodovinska povest iz mučeniške dobe. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1928-1929. 2 zv. (576 str.). [COBISS.SI-ID 2445877]
50. WALLERSEE-LARISCH, Marie Louise von. Razkrinkani Habsburžani : moja preteklost. 2. izd. V Ljubljani: Zvezna tiskarna, 1920. 193 str. Knjižnica Jugoslavije, zv. 1. [COBISS.SI-ID 1097667166]
51. WALLERSEE-LARISCH, Marie Louise von. Razkrinkani Habsburžani : moja preteklost. Ponatis iz "Jugoslavije". Ljubljana: Zvezna tiskarna, 1919. 193 str. Knjižnica Jugoslavije, zv. 1. [COBISS.SI-ID 10638394]
52. KELLER, Gottfried. Regina. V Ljubljani: J. Blasnika nasl., 1923. 92 str. [COBISS.SI-ID 7040313]
53. KELLER, Gottfried. Regina. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2018. 115 str. Zbirka Kofetek, 5. ISBN 978-961-7022-22-3. [COBISS.SI-ID 296692992]
54. KELLER, Gottfried. Romeo in Julija na vasi. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2018. 142 str. Zbirka Kofetek, 4. ISBN 978-961-7022-20-9. [COBISS.SI-ID 296098304]
55. STŘÍBRNÝ, Dominik. Simon Gregorčič. Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1922. 152 str. Pota in cilji, zv. 10. [COBISS.SI-ID 11968519]
56. STŘÍBRNÝ, Dominik, HUMAR, Radivoj (urednik). Simon Gregorčič : pota in cilji. 1. ponatis besedila iz leta 1922. Bilje: Studio Ro - Humar, 2006. 221 str., ilustr. ISBN 961-6097-28-8, ISBN 978-961-6097-28-4. [COBISS.SI-ID 229409280]
57. NIEDERLE, Lubor, GLONAR, Joža (prevajalec, urednik). Slovanski svet : zemljepisna in statistična slika danešnjega slovanstva. V Ljubljani: Omladina, 1911. 306 str., [1] zganj. zvd. pril. Znanstvena knjižnica "Omladine", knj. 3. [COBISS.SI-ID 32023553]
58. Slovenische Erzähler. Ljubljana: Nova založba, 1933. 175 str. [COBISS.SI-ID 1272892]
59. GOGOLʹ, Nikolaj Vasilʹevič. Strašno maščevanje ; Nos. V Celju: Narodna založba, 1908. 106 str. Knjižnica Narodne založbe v Celju, zv. 1. [COBISS.SI-ID 453941]
60. LØKKEN, Thomas Olesen. Zmaga Klavsa Bjerga : roman v štirih delih. Ljubljana: Narodna tiskarna, 1944. 320 str. Dobra knjiga, III, 4. [COBISS.SI-ID 31520257]


Urednik

61. PREŠEREN, France, GLONAR, Joža (urednik, avtor dodatnega besedila). Antologija. Zagreb: Narodna knjižnica, 1922. 72 str. Naši pjesnici, 2. [COBISS.SI-ID 5238583]
62. LEVSTIK, Fran, GLONAR, Joža (urednik). Besede Slovencem. V Ljubljani: Akademska založba, 1940. 46 str. Pogledi, 1. [COBISS.SI-ID 119041]
63. GLONAR, Joža (urednik). Cankarjev zbornik. V Ljubljani: Tiskovna zadruga, 1921. 177 str. [COBISS.SI-ID 22836224]
64. ŠTREKELJ, Karel (urednik), GLONAR, Joža (urednik, avtor dodatnega besedila). Dodatek k "Slovenskim narodnim pesmim I.". Etnolog : glasilo Etnografskega muzeja v Ljubljani. 1937/1939, knj. 10/11, str. 224-232. ISSN 0353-4855. [COBISS.SI-ID 239513856]
65. PREŠEREN, France, PIRJEVEC, Avgust (urednik, avtor dodatnega besedila), GLONAR, Joža (urednik). Dóktorja Francéta Prešérna zbrano delo. V Ljubljani: Jugoslovanska knjigarna, 1929. XXXI, 295 str., [2] f. pril. [COBISS.SI-ID 6938937]
66. MACHAR, Josef Svatopluk, GLONAR, Joža (urednik, prevajalec). Konfesije literata. V Ljubljani: Umetniška propaganda, 1921. 211 str. Češka knjižnica, št. 4. [COBISS.SI-ID 8470941]
67. JENKO, Simon, GLONAR, Joža (urednik). Pesmi. V Ljubljani: Tiskovna zadruga, 1920. 124 str. [COBISS.SI-ID 2055966]
68. JENKO, Simon, GLONAR, Joža (urednik, avtor dodatnega besedila). Simona Jenka zbrani spisi. V Ljubljani: Tiskovna zadruga, 1921. XXXIX, 376 str., ilustr. Slovenski pisatelji, 2, Simon Jenko. [COBISS.SI-ID 23844353]
69. NIEDERLE, Lubor, GLONAR, Joža (prevajalec, urednik). Slovanski svet : zemljepisna in statistična slika danešnjega slovanstva. V Ljubljani: Omladina, 1911. 306 str., [1] zganj. zvd. pril. Znanstvena knjižnica "Omladine", knj. 3. [COBISS.SI-ID 32023553]
70. GLONAR, Joža (urednik). Slovenska pesmarica. V Ljubljani: Hram, 1940. 339 str. [COBISS.SI-ID 24611329]
71. GLONAR, Joža (urednik). Slovenska pesmarica : druga zbirka. V Ljubljani: Hram, 1941. 312 str. [COBISS.SI-ID 24611585]
72. GLONAR, Joža (urednik). Stare žalostne : [slovenske pripovedne narodne pesmi]. 1.-5. tisoč. V Ljubljani: Akademska založba, 1939. 248 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46125]
73. GLONAR, Joža (urednik). To je ta pravi inu tazieli Colemone-Shegen : kateri je biv v keleranje ta pvervo bart vdrvkan v tam lete: 1321 noi v latinshzhei shprachi vnkei dan: potam pa na nemshko sedei pa ta pvervo bart na sovenjo nanovo kvhan inu frishno pazhan. Labaci: Umetnishka propaganda, 1920. 288 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6315061]


Z enoto povezano ime

74. AVSENAK, Mirko. Fran Levstik, Besede Slovencem : izbral in uredil Joža Glonar, pri Akademski založbi, Pogledi, Ljubljana 1940. Dejanje : mesečnik za gospodarstvo, kulturo in politiko. feb. 1941, leto 4, št. 2, str. 77-78. ISSN 1318-2013. [COBISS.SI-ID 1104867934]
75. LOVRENČIČ, Joža. Fran Levstik: Besede Slovencem : izbral in uredil Joža Glonar : Akademska založba v Ljubljani : tiskala Veit in drug na Viru : 1940 : str. 46. Dom in svet : zabavi in pouku. 1941, leto 53, št. 7-8, str. 349. ISSN 1318-8968. [COBISS.SI-ID 1112321630]
76. PREGELJ, Ivan. Joža Glonar, Slovenische Erzähler : Ljubljana 1933 : dr. Rudolf Andrejka : Nova Založba : strani 175. Dom in svet : zabavi in pouku. 1933, letn. 46, št. 7/8, str. 432. ISSN 1318-8968. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PK5J0803. [COBISS.SI-ID 1109663326]


Zbiratelj ljudskega gradiva

77. SIMONITI, Rado (skladatelj). Jaz pa vrtec bom kopala. V: GOBEC, Mitja (ur.), SIMONITI, Rado. Preproste besede : zborovske skladbe za mešane, moške in ženske zbore. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - JSKD, 2014. 1 strnjena partitura (str. 42-44). Izbrana dela slovenskih skladateljev, št. 45. [COBISS.SI-ID 37266947]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: vrsta avtorstva, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 1. 6. 2021