COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSPhD Mitja Velikonja [12071]Personal bibliography for the period 1989-2021

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. VELIKONJA, Mitja. Ustavimo LGBT revolucijo! : kar poskusite! : (anti)homofobni in (anti)patriarhalni grafiti postsocialistične tranzicije. Časopis za kritiko znanosti. 2020, letn. 48, št. 280, str. 269-284, fotogr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 47900931]
2. VELIKONJA, Mitja. Spraying religion : (anti-)religious graffiti of the post-socialist transition. Occasional papers on religion in Eastern Europe. 2020, vol. 40, iss. 4, str. 44-56, fotogr. ISSN 2693-2229. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss4/4. [COBISS.SI-ID 16727555]
3. VELIKONJA, Mitja. Contested anniversary : celebrating November 29, Republic Day (of Socialist Federative Republic of Yugoslavia) in present-day Slovenia = Kwestionowana rocznica : obchody 29 listopada, Dnia Republiki (b. Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii) wewspółczesnej Słowenii. Łódzkie studia etnograficzne. 2019, tom 58, str. 71-85. ISSN 2450-5544. http://lse.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2019/10/01_03_M_Velikonja_Contested_Anniversary_Celebrating_November_29_Republic_Day.pdf, DOI: 10.12775/LSE.2019.58.04. [COBISS.SI-ID 36440413]
4. VELIKONJA, Mitja. Contested heroes - Gavrilo Princip and Rudolf Maister as subcultural icons. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 47, št. 1, str. 213-229, ilustr. ISSN 0352-0447. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/7002/6588, DOI: 10.3986/Traditio2018470112. [COBISS.SI-ID 35754077]
5. VELIKONJA, Mitja. Novi Drugi : ideološke podobe beguncev v sodobni Sloveniji. Časopis za kritiko znanosti. 2017, letn. 45, št. 268, str. 107-121. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 35133789]
6. VELIKONJA, Mitja (author, photographer). "Jugoslavija po Jugoslaviji" : grafiti o nekdanji domovini v novih postjugoslovanskih domovinah. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2017, [št.] 46, str. 151-166, ilustr. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 42045741]
7. VELIKONJA, Mitja. Yugo-vintage? : ubiór jako narzędzie pielęgnowania i kreowania pamięci = Yugo-vintage? : preserving and creating memory through clothing. Łódzkie studia etnograficzne. 2017, tom 56, str. 83-107, ilustr. ISSN 2450-5544. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LSE/article/view/LSE.2017.56.06, DOI: 10.12775/LSE.2017.56.06. [COBISS.SI-ID 35209053]
8. VELIKONJA, Mitja. Yugo-vintage? : med jugonostalgijo in retro trendi na Slovenskem. Balkanske sinteze : časopis za društvena pitanja, kulturu i regionalni razvoj. 2014, god. 1, br. 1, str. 141-155. ISSN 2406-1190. [COBISS.SI-ID 33170269]
9. VELIKONJA, Mitja. Lonely lost planet Yugoslavia : ideološka ambivalentnost turizma vezanog za nekadašnju Jugoslaviju. Sarajevske sveske. 2014, no. 45/46, str. 329-340, portret. ISSN 1512-8539. [COBISS.SI-ID 33164381]
10. VELIKONJA, Mitja. Političeska mitologija na nes''štestvuvaštoto, narativno s''d''ržanie na jugonostalgijata v bivšite teritorii na Jugoslavija. Stranica. 2014, god. 15, br. 4, str. 167-178. ISSN 1310-9081. [COBISS.SI-ID 33459805]
11. VELIKONJA, Mitja. Nadaljevanje politike z drugimi sredstvi : neofašistični grafiti in street art na Slovenskem. Časopis za kritiko znanosti. 2013, letn. 40 [i. e. 41], št. 251, str. 116-126, 222, 230-231, fotogr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 31957597]
12. VELIKONJA, Mitja. Jugoslovenija : slavljenje bivših jugoslavenskih praznika u današnjoj Sloveniji. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. 2013, vol. 43, [no.] 36, str. 49-64. ISSN 0351-1944. [COBISS.SI-ID 32430429]
13. VELIKONJA, Mitja. Lost planet Yugoslavia : ideološka ambivalentnost na nekdanjo Jugoslavijo vezanega turizma. Dialogi. 2012, letn. 48, št. 9, str. 80-93. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 31763805]
14. VELIKONJA, Mitja. Anti-holidays? Celebrating former Yugoslav holidays in present-day Slovenia. The South Slav journal. Autumn 2012, vol. 31, no. 3/4, str. 33-60. ISSN 0141-6146. [COBISS.SI-ID 31911773]
15. VELIKONJA, Mitja. Med kolektivnim spominom in političnim delovanjem : jugonostalgija v Bosni in Hercegovini. Časopis za kritiko znanosti. 2011, letn. 39, št. 243, str. 131-144. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 30498141]
16. TOPLAK, Cirila (author, author of resume), VELIKONJA, Mitja, PIKALO, Jernej, STANKOVIĆ, Peter, ŠABEC, Ksenija, KOMEL, Mirt. A Europe of homelands of homeland Europe : (European) identity issues. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2011, [št.] 33, str. 23-35. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 32882477]
17. VELIKONJA, Mitja. Anatomija perifernog uma. Odjek. prol. 2010, god. 63, br. 1, str. 80-83. ISSN 0029-8387. [COBISS.SI-ID 29469021]
18. VELIKONJA, Mitja. Anatomija perifernega uma. Časopis za kritiko znanosti. 2009, letn. 37, št. 235/236, str. 78-89. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 28585821]
19. VELIKONJA, Mitja. Lost in transition : nostalgia for socialism in post-socialist countries. East European politics and societies. 2009, vol. 23, no. 4, str. 535-551. ISSN 0888-3254. http://eep.sagepub.com/cgi/content/abstract/21/4/681. [COBISS.SI-ID 29045085]
20. VELIKONJA, Mitja. Titouage : nostalgia for Tito in post-socialist Slovenia. In: RUTAR, Sabine (ed.), WÖRSDÖRFER, Rolf (ed.). Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Slowenien = Social history and social movements in Slovenia. [Essen: Klartext], 2009. Ht. 41, str. 159-169, 200-201. Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, H. 41. ISBN 978-3-8375-0063-9. ISSN 0173-2471. [COBISS.SI-ID 28517213]
21. VELIKONJA, Mitja. Politika z zidov : zagate z ideologijo v grafitih in street artu. Časopis za kritiko znanosti. 2008, letn. 36, št. 231/232, str. 25-32, fotogr. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UFQ6Z8TM. [COBISS.SI-ID 27401309]
22. VELIKONJA, Mitja. "Red shades" : nostalgia for socialism as an element of cultural pluralism in the Slovenian transition. Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies. 2008, vol. 30, no. 2, str. 171-184. ISSN 0193-1075. [COBISS.SI-ID 28265309]
23. VELIKONJA, Mitja. Eutopia - powstanie i logika działania nowego eurocentryzmu. Sophia. 2008, no. 8, str. 123-142. ISSN 1642-1248. [COBISS.SI-ID 29632093]
24. FAJT, Mateja, VELIKONJA, Mitja. Ulice govorijo = Streets are saying things. Časopis za kritiko znanosti. 2006, let. 34, št. 223, str. 22-29, ilustr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 25486941]
25. VELIKONJA, Mitja. Odprte duri ograjenega vrta: jugonostalgija med izseljenci iz nekdanje Jugoslavije v ZDA. Časopis za kritiko znanosti. 2006, let. 34, št. 224, str. 102-111. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 25551965]
26. VELIKONJA, Mitja. Izgubljeno u tranziciji : razmjeri nostalgije nakon socializma. Tema : časopis za knjigu. 2005, god. 2, št. 6, str. 37-45. ISSN 1334-6466. [COBISS.SI-ID 24542557]
27. VELIKONJA, Mitja. Sodobne politične mitologije. Bal canis : revija za kulture. letn. 5, št. 12/16, str. 084-086. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 24387165]
28. VELIKONJA, Mitja. Słoweńskie i polskie mitologie religijno-narodowe. Analiza porównawcza. Część II. Sophia. 2004, no. 4, str. [151]-162. ISSN 1642-1248. [COBISS.SI-ID 25630045]
29. VELIKONJA, Mitja. In hoc signo vinces : religious symbolism in the Balcan wars 1991-1995. International journal of politics, culture, and society. Fall 2003, vol. 17, no. 1, str. 25-40. ISSN 0891-4486. [COBISS.SI-ID 22409309]
30. VELIKONJA, Mitja. In hoc signo vinces: Vallási szimbolizmus a balkáni háborúkban 1991-1995. Limes. 2003, no. 1, str. 163-175. ISSN 0238-9266. [COBISS.SI-ID 22296157]
31. VELIKONJA, Mitja. Slovenian and Polish religo-national mythologies: a comparative analysis. Religion, state & society. Sept. 2003, vol. 31, no. 3, str. 233-260. [COBISS.SI-ID 22559069]
32. VELIKONJA, Mitja. Słoweńskie i polskie mitologie religijno-narodowe. Analiza porównawcza. Czešć I. Sophia. 2003, no. 3, str. 35-57. ISSN 1642-1248. [COBISS.SI-ID 22776669]
33. VELIKONJA, Mitja. In hoc signo vinces : verski simbolizem v vojnah na Balkanu 1991-1995. Časopis za kritiko znanosti. 2002, letn. 30, št. 209/210, str. 193-206. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 21789277]
34. VELIKONJA, Mitja. S pestjo, možgani in bagerjem : analiza vizualne propagande gibanja "Odpor!" v Srbiji v letih 1998-2001. Bal canis : revija za kulture. november 2001, leto 1, št. 1, str. 63-69. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 21047645]
35. VELIKONJA, Mitja. In hoc signo vinces : religious symbolism in the Balcan wars 1991-1995. Religion in Eastern Europe. October 2001, vol. 21, no. 5, str. 8-25. ISSN 1069-4781. [COBISS.SI-ID 20936797]
36. VELIKONJA, Mitja. Religizirani narod vs. nacionalizirana religija : verski vidiki kosovske krize. Časopis za kritiko znanosti. 1999, letn. 27, št. 195/196, str. 91-106. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 3435593]
37. VELIKONJA, Mitja. Historical roots of Slovenian christoslavic mythology. Religion in Eastern Europe. December 1999, vol. 19, no. 6, str. 15-31. ISSN 1069-4781. [COBISS.SI-ID 19686237]
38. VELIKONJA, Mitja. Družbenokritični dialogi slovenskega perspektivovstva. In: KERMAUNER, Taras. Slovensko perspektivovstvo. Ljubljana: Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije: Znanstveno in publicistično središče, 1996. Str. 137-204. Borec, 48, 551-552. ISSN 0006-7725. [COBISS.SI-ID 17007709]
39. VELIKONJA, Mitja. Dvojna vpetost. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1996, let. 33, št. 5, str. 808-816. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 17079901]
40. VELIKONJA, Mitja. Mitologija Srednje Evrope. Časopis za kritiko znanosti. 1995, let. 23, št. 176, str. 27-43. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 16552797]
41. VELIKONJA, Mitja. Razsežja slovenske mitološke samopredstave. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1995, let. 32, št. 11/12, str. 938-947. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 16337757]
42. VELIKONJA, Mitja. Nedokončane zgodbe - sodobna politična mitologija. Časopis za kritiko znanosti. 1994, let. 22, št. 168/169, str. 153-179. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 15848797]
43. VELIKONJA, Mitja. Dialektika zloma. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1993, let. 25, št. 5/6, str. 238-258. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 49525504]
44. VELIKONJA, Mitja. Timeo, ergo sum. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1993, let. 25, št. 1/2, str. 259-269. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 49275392]
45. VELIKONJA, Mitja. Antinomije rituala in institucije. Časopis za kritiko znanosti. 1993, let. 21, št. 162/163, str. 155-169. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 63899392]
46. VELIKONJA, Mitja. Obscurum per obscurius : mračno mračnim (načelo srednjeveških alkimistov). Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1990, let. 22, št. 5/6, str. 62-68. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 33538304]
47. VELIKONJA, Mitja. Zavedni in nezavedni vidiki slovenskega mita o kralju Matjažu. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1990, let. 22, št. 1/2, str. 344-350. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 33465344]

1.02 Review article

48. VELIKONJA, Mitja. Po sledeh in na novih poteh raziskovanja kulture in religij : razvoj Centra za proučevanje kulture in religije na FDV od leta 1967. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. mar.-jun. 2014, letn. 51, št. 2/3, str. 201-211, 508. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_2-3_Velikonja.pdf. [COBISS.SI-ID 32798045]
49. VELIKONJA, Mitja. In hoc signo vinces: vjerski simbolizam u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. Sarajevske sveske. 2004, no. 5, str. 479-495. ISSN 1512-8539. [COBISS.SI-ID 22996061]
50. VELIKONJA, Mitja. In hoc signo vinces : religious symbolism in the Balkan wars 1991-1995. International Institute for Middle-East and Balkan Studies. 2003, str. 24-36. ISSN 1581-9183. [COBISS.SI-ID 25926749]
51. VELIKONJA, Mitja. Balkanska kultura na Slovenskem po letu 1991 : bivši domači. Bal canis : revija za kulture. 2002, leto 2, št. 3, str. 80-86. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 21236573]

1.03 Short scientific article

52. VELIKONJA, Mitja. "Tu je Slo!" "Jebi ga i mi smo tu" : (anti)balkanski grafiti in street art slovenske urbane krajine. Medijska preža : bilten za opazovanje medijev. [Tiskana izd.]. dec. 2011, [št.] 40/41, str. 61-62, ilustr. ISSN 1580-8386. [COBISS.SI-ID 30988637]

1.04 Professional article

53. VELIKONJA, Mitja. Politički grafiti : primeri iz postsocijalističkih država Balkana i Centralne Evrope. Dani. 1. feb. 2021, br. 1088, str. 74-77, fotogr., 1. mar. 2021, br. 1089, str. 74-77, fotogr. ISSN 1512-5130. [COBISS.SI-ID 54208771]
54. VELIKONJA, Mitja. COVID-19, my comrade : Central-European graffiti and street-art responses to pandemic. The nomadic journal. 3. Nov. 2020, fotogr. https://thenomadicjournal.com/2020/11/03/covid-19-my-comrade-central-european-graffiti-and-street-art-responses-to-pandemic/. [COBISS.SI-ID 36751107]
55. VELIKONJA, Mitja. Slovenië's perifere geest. Donau. 2007, jaar. 2, nu. 2, str. 66-71, ilustr. ISSN 1873-8656. [COBISS.SI-ID 26620509]
56. VELIKONJA, Mitja, ČEBULAR, Anita. Čakajoč politiko : analiza propagandnega diskura med lokalnimi volitvami oktobra 2006 - promoviranje kandidatov, ki je izgledalo, kot bi ga naročili njihovi politini tekmeci - izposojanje tipičnih barv konkurečne stranke v lastnem propagandnem materialu - citat iz titovega govora v brošuri desne stranke - kampanja, ki seji je namesto v notranjepolitičnih rubrikah sledilo v tabloidih. Medijska preža : bilten za opazovanje medijev. [Tiskana izd.]. maj 2007, [št.] 28, str. 29-33. ISSN 1580-8386. [COBISS.SI-ID 26224989]
57. VELIKONJA, Mitja. Tistega lepega dne ; Značilnosti sodobnega nostalgičnega diskurza. Bal canis : revija za kulture. pomlad/zima 2004, letn. 5, št. 12/16, str. 037-040. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 24386909]
58. VELIKONJA, Mitja. Making the clash: discourse of depolitization of the conflicts in ex-Yugoslavia in the 1990s. ISIG : Istituto di Sociologia Internazionale. September 2003, anno 12, n. 1/2, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 22617949]
59. VELIKONJA, Mitja, MARDEŠIĆ, Željko, MOJZES, Paul, RADIĆ, Radmila, ZGODIĆ, Esad. Role of religions and religious communities in the wars in Ex-Yugoslavia 1991-1999. Religion in Eastern Europe. Aug. 2003, vol. 23?, no. 4, str. 1-42. ISSN 1069-4781. [COBISS.SI-ID 22564957]
60. VELIKONJA, Mitja. Mir na Balkanu : novi početak ili rat drukčijim sredstvima? : esej o preživljavanju. Socijaldemokrat. septembar/rujan 2001, god. 2, br. 8, str. 43-51. ISSN 1512-6323. [COBISS.SI-ID 21296477]
61. VELIKONJA, Mitja. Słowenia : konflikt czy spotkanie kultur?. Sophia. 2001, nr. 1, str. 120-127. ISSN 1642-1248. [COBISS.SI-ID 21250653]
62. VELIKONJA, Mitja. Drugo in drugačno : subkulture in subkulturne scene dvedesetih. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 13.X.1999, let. 8, št. 19 (1146), str. 7-11. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 19307357]
63. VELIKONJA, Mitja. Bitka na Kosovu: (šeststo) deset let pozneje. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 23. jun. 1999, št. 13, str. 4-5. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 109403136]
64. VELIKONJA, Mitja. Bosanski religijski mozaik. Revolt : alternativni magazin. juni/juli 1999, br. 19, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 19631709]
65. VELIKONJA, Mitja. Ker vedo, kaj delajo. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1998, let. 22, št. 205, str. 362-363. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 4753713]
66. VELIKONJA, Mitja. Stepinac : blažena krivda, krivda blaženega. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 16.IX.1998, let. 7, št. 17 (1120), str. 1,4-5. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 18659165]
67. VELIKONJA, Mitja. A vallás és az egyház mint nemzeti mitológiákat formáló tényező a posztsocialista társadalmakban. Replika : társadalomtudományi folyóirat. szeptember 1998, szám. 31/32, str. 183-194. ISSN 0865-8188. [COBISS.SI-ID 18764381]
68. VELIKONJA, Mitja. Vitezi okrogle mize. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 21.II.1996, let. 5, št. 4 (1059), str. 16-17. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 16464221]
69. VELIKONJA, Mitja. Religija in cerkev : dejavnika oblikovanja nacionalnih mitov v postsocialističnih družbah. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 17.IV.1996, let. 5, št. 8(1063), str. 14-16. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 16554077]
70. VELIKONJA, Mitja. Indija Padanija. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 13.XI.1996, let. 5, št. 21 (1076), str. 14-17. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 16924765]
71. VELIKONJA, Mitja. Spomini in spomeniki. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 6.I.1995, let. 4, št. 1 (1032), str. 13-14. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 606557]
72. VELIKONJA, Mitja. Vsi enaki, mi različni. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 17.III.1995, let. 4, št. 6 (1037), str. 10-11. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 15825757]
73. VELIKONJA, Mitja. Zaklete dežele. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 12.V.1995, let. 4, št. 10 (1041), str. 18-19. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 15896925]
74. VELIKONJA, Mitja. Miti in ideologije. 1-2. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 12.VIII.1994, let. 3, št. 15 (1022), str. 44-47, 2.IX.1994, let. 3, št. 16 (1023), str. 30-31. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 284765]
75. VELIKONJA, Mitja. Zborovska branja. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 5.III.1993, št. 5 (988), str. 28. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17508701]
76. VELIKONJA, Mitja. Lokomotive in tanki zgodovine. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 2.IV.1993, št. 7 (990), str. 22-23. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17512285]
77. VELIKONJA, Mitja. Gategate. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 11.VI.1993, št. 12 (995), str. 3-4. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17511517]
78. VELIKONJA, Mitja. Demokracija zahaja na Zahodu. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 3.IX.1993, št. 16 (999), str. 10-11. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17510749]
79. VELIKONJA, Mitja. Ruski park. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 15.X.1993, št. 19 (1002), str.10. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17510237]
80. VELIKONJA, Mitja. Pasti ne(o)totalitarizma. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 10.XII.1993, št. 23 (1060), str. 10. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17509469]
81. VELIKONJA, Mitja. Psihologija (brez) očeta. Časopis za kritiko znanosti. 1992, 20, št. 144/145, str. 107-130. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 70751488]
82. VELIKONJA, Mitja. Kravate in granate. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 20.XI.1992, št. 22 (981), str. 18. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17515869]
83. VELIKONJA, Mitja. Cosa (v)ostra. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 4.XII.1992, št. 23 (982), str. 18. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17515357]
84. VELIKONJA, Mitja. Cikličnost ali/in premočrtnost človekove transfigurativnosti. Problemi. Eseji, Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 1990, št. 11/12, str. 78-84. ISSN 0353-4030, ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 22457344]
85. VELIKONJA, Mitja. Mati božja v slovenskem in primorskem ljudskem izročilu. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1989, let. 13, št. 102, str. 951-953. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 15814912]

1.05 Popular article

86. VELIKONJA, Mitja. Povratak otpisanih : emancipatorski potencijali jugonostalgije. Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. [Tiskano izd.]. 15. lis. 2009, god. 11, br. 267, str. 28. ISSN 1331-7970. [COBISS.SI-ID 28991325]
87. VELIKONJA, Mitja. Istovremena kosmopolitizacija i retradicionalizacija : protivrečne posledice slovenačkog ulaska u Evropu. Danas : dnevnik. 15.-16. dec. 2007, god. 11, str. vii. ISSN 1450-538X. [COBISS.SI-ID 26948701]
88. VELIKONJA, Mitja. Newyorške mimobežnice. Bal canis : revija za kulture. zima 2006, letn. 6, št. 17/18, str. 95-98, fotogr. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 25926493]
89. VELIKONJA, Mitja. Deratizacija kulture. Zofa : časopis za zaprte kroge. 1998, letn. 2, št. 7, str. 64-65. ISSN 1408-953X. [COBISS.SI-ID 103042560]
90. VELIKONJA, Mitja. Rojena 12. oktobra 1492. Tribuna : študentski časopis. 23.III.1992, št. 4, str. 10-11. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17518685]
91. VELIKONJA, Mitja. "Kad se razvije zastava, razum je u trubi" : kolobarjenje po balkanskem ro(e)doljubju. I.-II. Tribuna : študentski časopis. 18.V.1992, št. 7, str. 8-9, 1.VI.1992, št. 8, str. 8-9. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17518429]
92. VELIKONJA, Mitja. Kajuhove nagrade. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 24. feb. 1991, let. 47, št. 45, str. 12. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 38036224]
93. VELIKONJA, Mitja. Slovanski bogovi med Soncem in Luno : Ovščevi knjigi "Slovanska mitologija in verovanje" na rob. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 14.XII.1991, let. 75, št. 146, sobotna branja. - 1, št. 23, str. 21. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 41811968]
94. VELIKONJA, Mitja. Odrešilnost žrtve. Tribuna : študentski časopis. 16.IX.1991, št. 13, str. 11. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17519453]
95. VELIKONJA, Mitja. Imaginarij stvarjenja. Tribuna : študentski časopis. 30.IX.1991, št. 14, str. 14. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17521501]
96. VELIKONJA, Mitja. Operacija uspela: bolnika ni med zdravimi!. Tribuna : študentski časopis. 14.X.1991, št. 15, str. 8. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17519197]

1.07 Published professional conference contribution (invited lecture)

97. VELIKONJA, Mitja. Religija in cerkev: dejavnika oblikovanja nacionalnih mitologij v postsocialističnih družbah. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. 1996, let. 12, št. 21, str. 57-67. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr21Velikonja.PDF. [COBISS.SI-ID 16862301]

1.08 Published scientific conference contribution

98. VELIKONJA, Mitja. Lost planet Yugoslavia : ideological ambiguity of the ex-Yugoslavia related tourism. In: HANSEN-KOKORUS, Renate (ed.). Facing the present : transition in post-Yugoslavia : the artistsʼ view. Hamburg: Kovač, 2014. Str. 137-153. Grazer Studien zur Slawistik, Bd. 6. ISBN 978-3-8300-7380-2. ISSN 2195-593X. [COBISS.SI-ID 32788317]
99. VELIKONJA, Mitja. Kako misliti balkanske kulturne študije? : (branja Balkana - reading of the Balkans). In: OSVALD, Tina (ed.). Ure popkulture : Balkan vrača pogled : zbornik 4. kulturološkega simpozija. [S. l.: Društvo kulturologov Kult.co, 2011]. Str. 6-12. [COBISS.SI-ID 30866013]
100. VELIKONJA, Mitja. Red shades : nostalgia for socialism as an element of cultural pluralism in the Slovenian transition. In: REPIČ, Jaka (ed.), BARTULOVIĆ, Alenka (ed.), SAJOVEC ALTSHUL, Katarina (ed.). MESS and RAMSES II. Vol. 7, Mediterranean Ethnological Summer School. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008. Str. 133-145. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 28. ISBN 978-961-237-279-8. [COBISS.SI-ID 28439901]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

101. VELIKONJA, Mitja. Continuation of mainstream politics with other means : extreme-right graffiti and street art in Slovenia. In: Reimagining Civil Society Conference : American University of Central Asia, Bishkek, March 24th and 25th 2017. Bishkek: [s. n.], 2017. Str. 24. [COBISS.SI-ID 34973789]
102. VELIKONJA, Mitja. Appropriated heroes : Gavrilo Princip and Rudolf Maister as subcultural icons. In: BARTULOVIĆ, Alenka (ed.), STRMČNIK, Marjana (ed.). Heritage of the First World War : representations and reinterpretations : international symposium, Sarajevo, 5-8 October 2016 : [book of abstracts]. International Symposium Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations, Sarajevo, 5-8 October 2016. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2016. Str. 85. [COBISS.SI-ID 34340701]
103. VELIKONJA, Mitja. Nostalgic culture of post-socialist transition in Southeast Europe. In: BARTULOVIĆ, Alenka (ed.), KRAVANJA, Boštjan (ed.). MESS/RAMSES2 13 : the book of abstracts = knjiga povzetkov. Ljubljana: Inštitut za multikulturne raziskave, 2006. Str. 25. [COBISS.SI-ID 25638237]
104. VELIKONJA, Mitja. Balkan sells - reproduciranje balkanističnega diskurza skozi balkansko množično kulturo = Reproduction of Balkanistic discourse through Balkan mass culture. Platforma SCCA. 2005, št. 4, str. 91. ISSN 1580-738X. [COBISS.SI-ID 24264797]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

105. TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija, VELIKONJA, Mitja. Temporary inscriptions : exploring graffiti and street art in the age of internetization of everyday urban life. In: KRAJINA, Zlatan (ed.), STEVENSON, Deborah (ed.). The Routledge companion to urban media and communication. New York; Abingdon: Routledge, 2020. Str. 397-404. ISBN 978-0-415-79255-4, ISBN 0-415-79255-X. [COBISS.SI-ID 36538461]
106. VELIKONJA, Mitja. Spraying hatred : extreme-right graffiti and street art in Slovenia. In: PARADIS, Xuan (ed.). Graffiti : vandalism, street art and cultural significance. New York: Nova Science, cop. 2018. Str. 91-116. Social issues, justice and status. ISBN 978-1-53613-500-8. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?cPath=23_29&products_id=64409. [COBISS.SI-ID 35552093]
107. VELIKONJA, Mitja (author, photographer). Narava kot politika : motiv Triglava v grafitih in street artu. In: ZORN, Matija (ed.), et al. Triglav 240. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 225-235, ilustr. ISBN 978-961-05-0083-4. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/triglav240.pdf. [COBISS.SI-ID 43182893]
108. VELIKONJA, Mitja. Yugoslavia after Yugoslavia : graffiti about Yugoslavia in the post-Yugoslav urban landscape. In: JELAČA, Dijana (ed.). The cultural life of capitalism in Yugoslavia : (post)socialism and its other. [Basingstoke]: Palgrave Macmillan, cop. 2017. Str. 323-343, ilustr. ISBN 3-319-47481-2, ISBN 978-3-319-47481-6. [COBISS.SI-ID 35163229]
109. VELIKONJA, Mitja. Yu-retrovizor. In: Jugoslavija u istorijskoj perspektivi. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017. Str. 485-513. ISBN 978-86-7208-207-4. [COBISS.SI-ID 35167069]
110. VELIKONJA, Mitja. When times were worse, the people were better : the ideological potencials and political scope of Yugonostalgia. In: VELIKONJA, Mitja. Nostalgia on the move. Belgrade: The Museum of Yugoslavia, 2017. Str. 7-13. ISBN 978-86-84811-43-3. [COBISS.SI-ID 35431517]
111. VELIKONJA, Mitja. The Yugoslav rear-view mirror. In: Yugoslavia from the historical perspective. Belgrade: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2017. Str. 515-547. ISBN 978-86-7208-208-1. [COBISS.SI-ID 35163485]
112. VELIKONJA, Mitja. Yugo-vintage? : preserving and creating memory through clothing. In: OGNJENOVIĆ, Gorana (ed.), JOZELIĆ, Jasna (ed.). Tito's Yugoslavia, stories untold. Vol. 2, Titoism, self-determination, nationalism, cultural memory. [New York]: Palgrave Macmillan, cop. 2016. Str. 193-213. ISBN 978-1-137-59745-8. [COBISS.SI-ID 34173277]
113. VELIKONJA, Mitja. Titostalgia : od komemoracija do aktivizma. In: HORVAT, Srećko (ed.), ŠTIKS, Igor (ed.). Dobro došli u pustinju postsocijalizma. Zaprešić: Fraktura, cop. 2015. Str. 229-256. Biblioteka Platforma, knj. 48. ISBN 978-953-266-650-2. [COBISS.SI-ID 33592669]
114. VELIKONJA, Mitja. Mapping nostalgia for Tito : from commemoration to activism. In: HORVAT, Srećko (ed.), ŠTIKS, Igor (ed.). Welcome to the desert of post-socialism : radical politics after Yugoslavia. London; New York: Verso, 2015. Str. 173-195. ISBN 978-1-78168-620-1, ISBN 978-1-78168-621-8, ISBN 978-1-78168-622-5, ISBN 978-1-78168-737-6. [COBISS.SI-ID 33006941]
115. VELIKONJA, Mitja. Jugovintage? : ohranjanje in ustvarjanje spomina z oblačenjem. In: PUŠNIK, Maruša (ed.), FAJT, Elena (ed.). Moda in kultura oblačenja. 1. izd. Maribor: Aristej, 2014. Str. 293-308, fotogr. ISBN 978-961-220-097-8. [COBISS.SI-ID 33167965]
116. VELIKONJA, Mitja. New Yugoslavism in contemporary popular music in Slovenia. In: ABAZOVIĆ, Dino (ed.), VELIKONJA, Mitja (ed.). Post-Yugoslavia : new cultural and political perspectives. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014. Str. 57-95. ISBN 978-1-137-34613-1. [COBISS.SI-ID 32825437]
117. VELIKONJA, Mitja. "Something has survived ---" : ambivalence in the discourse about socialist Yugoslavia in present-day Slovenia. In: GORUP, Radmila J. (ed.). After Yugoslavia : the cultural spaces of a vanished land. Stanford: Stanford University Press, 2013. Str. 115-122. Stanford studies on Central and Eastern Europe. ISBN 978-0-8047-8402-3, ISBN 978-0-8047-8734-5. [COBISS.SI-ID 32031581]
118. VELIKONJA, Mitja. Between collective memory and political action : yugonostalgia in Bosnia-Herzegovina. In: LISTHAUG, Ola (ed.), RAMET, Sabrina P. (ed.). Bosnia-Herzegovina since Dayton : civic and uncivic values. Ravenna: A. Longo, cop. 2013. Str. 351-368. Collana di studi sui Balcani e l'Europa centro-orientale, 34. ISBN 978-88-8063-739-4. [COBISS.SI-ID 32419421]
119. VELIKONJA, Mitja (author, photographer). Jugoslovenija : slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji. In: JEZERNIK, Božidar (ed.), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ed.), VELIKONJA, Mitja (ed.). Politika praznovanja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 111-133, fotogr. Zupaničeva knjižnica, št. 37. ISBN 978-961-237-570-6. ISSN 1855-671X. [COBISS.SI-ID 31945309]
120. VELIKONJA, Mitja. The past with a future : the emancipatory potential of Yugonostalgia. In: PAVLOVIĆ, Srdja (ed.), ŽIVKOVIĆ, Marko (ed.). Transcending fratricide : political mythologies, reconciliations, and the uncertain future in the former Yugoslavia. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2013. Str. 109-127. Southeast European integration perspectives, 9. ISBN 978-3-8487-0454-5. [COBISS.SI-ID 32158557]
121. VELIKONJA, Mitja (author, photographer). Titostalgia : on the post-yugoslav cognitive map. In: ŠUBER, Daniel (ed.), KARAMANIĆ, Slobodan (ed.). Retracing images : visual culture after Yugoslavia. Leiden; Boston: Brill, 2012. Str. 283-312, fotogr. Balkan studies library, vol. 4. ISBN 978-90-04-21030-1, ISBN 90-04-21030-X. ISSN 1877-6272. [COBISS.SI-ID 31361885]
122. VELIKONJA, Mitja. Eurosis - a critique of the EU discourse in Slovenia. In: TÖRNQUIST-PLEWA, Barbara (ed.), STALA, Krzysztof (ed.). Cultural transformations after communism : Central and Eastern Europe in focus. Lund: Nordic Academic Press, 2011. Str. 17-58, graf. prikazi. ISBN 978-91-85509-59-1, ISBN 91-85509-59-0. [COBISS.SI-ID 30750045]
123. VELIKONJA, Mitja. Prošlost s budućnošću : emancipacijski potencijal jugonostalgije = The past with a future : the emancipatory potential of yugonostalgia. In: ZDRAVKOVIĆ, Lana (ed.), ZENZEROVIĆ ŠLOSER, Iva (ed.). Imagi_nacija : građanski identiteti i prava u nacionalnim državama u Europi : ostvarenje prava ekonomskih migranata kao doprinos izgradnji održivog mira = Imagi_nation : civil identities and rights in European nation-states : securing the rights of migrant workers as a contribution for sustainable peace-building. Zagreb: Centar za mirovne studije: = Center for Peace Studies; Ljubljana: Mirovni institut: = Peace Institute, 2011. Str. 146-173. ISBN 978-953-7729-11-0. [COBISS.SI-ID 30714973]
124. VELIKONJA, Mitja. Nostalgic/patriotic mythology after Yugoslavia. In: GAVRILOVIĆ, Darko (ed.), PERICA, Vjekoslav (ed.). Political myths in the former Yugoslavia and successor states : a shared narrative. Dordrecht: Republics of Letters, cop. 2011. Institute for Historical Justice and Reconciliation Series, 1, History of International Relations Library, 19. ISBN 978-90-8979-067-5, ISBN 978-90-8979-066-8. ISSN 2211-3061. [COBISS.SI-ID 30247005]
125. VELIKONJA, Mitja. The past with a future : the emancipatory potential of Yugonostalgia. In: MANOJLOVIĆ-PINTAR, Olga (ed.). Tito - viđenja i tumačenja : zbornik radova. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije: Arhiv Jugoslavije, 2011. Str. 562-581. Biblioteka Zbornici radova, Bd. 8. ISBN 978-86-7005-097-6. [COBISS.SI-ID 30990173]
126. VELIKONJA, Mitja. Politička mitologija nepostojećeg - narativni sadržaji jugonostalgije u postjugoslovenskim zemljama. In: et al. Mitovi epohe socijalizma. Sremska Kamenica: Fakultet za evropske pravno-političke studije; Novi Sad: Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, 2010. Str. [131]-146. ISBN 978-86-87143-16-6. [COBISS.SI-ID 29341533]
127. VELIKONJA, Mitja. Povratak otpisanih : emancipatorski potencijali jugonostalgije. In: ČOLOVIĆ, Ivan (ed.). Zid je mrtav, živeli zidovi! : pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije. Beograd: Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2009. Str. 366-397. Biblioteka XX vek, 179. ISBN 978-86-7562-077-8. [COBISS.SI-ID 28991581]
128. VELIKONJA, Mitja. U potrazi za novom politikom. In: ZGODIĆ, Esad. Realpolitika i njeni protivnici. Tešanj: Centar za kulturu i obrazovanje; Tuzla: Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", 2008. Str. 7-19. ISBN 978-9958-525-29-2. [COBISS.SI-ID 27259741]
129. VELIKONJA, Mitja. Rote Schatten : Nostalgie nach dem Sozialismus als Element des kulturellen Pluralismus in der slowenischen Transition = Rdeče sence : nostalgija po socializmu kot element kulturnega pluralizma v slovenski tranziciji. In: Signal : Jahresschrift des Pavel-Hauses : Winter/zima 2008/2009 = letni zbornik Pavlove hiše. Laafeld: Pavelhaus; = Potrna: Pavlova hiša, 2008. Str. 264-289, ilustr. ISBN 978-3-900181-40-6. [COBISS.SI-ID 28451165]
130. VELIKONJA, Mitja. "In hoc signo vinces" : il simbolismo religioso nelle guerre in Croazia e in Bosnia-Erzegovina dal 1991 al 1995. In: COCCO, Emilio (ed.), MINARDO, Everardo (ed.). Immaginare l'Adriatico : contributi alla riscoperta sociale di uno spazio di frontiera. Milano: F. Angeli, cop. 2007. Str. 113-129. Temi dello sviluppo locale, 1. ISBN 978-88-464-8941-8. [COBISS.SI-ID 27407453]
131. VELIKONJA, Mitja. Old answers to new questions. In: KERKOŠ, Saša (ed.), et al. Jugoslavija : moja dežela in njen politični plakat = moja zemlja i njen politički plakat = my country and it's political poster : 1969-1989. Ljubljana: KD CODE.EP: Tretaroka, 2006. Str. 19-26, ilustr. ISBN 961-238-643-9. [COBISS.SI-ID 25043805]
132. VELIKONJA, Mitja. Slovenia's Yugoslav century. In: DJOKIĆ, Dejan (ed.). Yugoslavism : histories of a failed idea, 1918-1992. London: Hurst, 2003. Str. 84-99. ISBN 1-85065-662-2, ISBN 1-85065-663-0. [COBISS.SI-ID 22295389]
133. VELIKONJA, Mitja. Ex-home: "Balkan culture" in Slovenia after 1991. In: RESIC, Sanimir (ed.), TÖRNQUIST PLEWA, Barbara (ed.). The Balkans in focus : cultural boundaries in Europe. Lund: Nordic Academic Press, 2002. Str. 189-207. ISBN 91-89116-38-0. [COBISS.SI-ID 21810269]
134. VELIKONJA, Mitja. " Dom in svet " : kultura in študije naroda. In: DEBELJAK, Aleš (ed.), et al. Cooltura : uvod v kulturne študije. Ljubljana: Študentska založba, 2002. Str. 283-297. Knjižna zbirka Scripta. ISBN 961-6356-73-9. [COBISS.SI-ID 21193309]
135. VELIKONJA, Mitja. Sharpened minds : religious and mythological factors in the creation of the national identities in Bosnia-Herzegovina. In: HAWKESWORTH, Celia (ed.), HEPPELL, Muriel (ed.), NORRIS, Harry Thirlwall (ed.). Religious quest and national identity in the Balkans. Basingstoke: Palgrave in association with School of Slavonic and East European Studies, University College London, 2001. Str. 218-230. Studies in Russia and East Europe. ISBN 0-333-77810-3. [COBISS.SI-ID 20772189]
136. VELIKONJA, Mitja. Religija i Kościól jako czynniki sprzyjajace powstataniu mitologii narodowo-religijnych w społeczeństwach postkomunistycznych. In: DRABAREK, Anny (ed.), SYMOTIUKA, Stefana (ed.). Hominem quero : studia z etyki, estetyki, historii nauki i filoyofii, historii mysli społecznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Str. 577-588. ISBN 83-227-1440-8. [COBISS.SI-ID 19407453]
137. VELIKONJA, Mitja. Drugo in drugačno: subkulture in subkulturne scene devetdesetih. In: STANKOVIĆ, Peter (ed.), TOMC, Gregor (ed.), VELIKONJA, Mitja (ed.). Urbana plemena : subkulture v Sloveniji v devetdesetih. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999. Str. 14-22. Zbirka Posebne izdaje. ISBN 961-6211-85-4. [COBISS.SI-ID 19512925]
138. VELIKONJA, Mitja. Liberation mythology: the role of mythology in fanning war in the Balkans. In: MOJZES, Paul (ed.). Religion and the war in Bosnia. Atlanta (Georgia): Scholars Press, 1998. Str. 20-42. American academy of religion, no. 3. ISBN 0-7885-0428-2. [COBISS.SI-ID 18372957]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

139. VELIKONJA, Mitja. Alan Ford je bil prej = Alan Ford je bio prije = C'era prima Alan Ford. In: GLAVAN, Rok (ed.). Alan Ford teče častni krog = Alan Ford trči počasni krug = Alan Ford compie il giro d'onore : [spremljevalni katalog razstave ob 50. obletnici prve izdaje stripa : Narodna galerija, Cankarjeva 20, Ljubljana, 23. 5.-13. 10. 2019]. Ljubljana: Antikvariat Glavan: Zavod Kultura in prosveta, 2019. Str. 76-85, ilustr. ISBN 978-961-93190-2-4. [COBISS.SI-ID 36171869]
140. VELIKONJA, Mitja. Sax solo iz osemdesetih : spremna beseda. In: DŽAMIĆ, Lazar. Cvetličarna v Hiši cvetja : kako smo posvojili in živeli Alana Forda. Ljubljana: Založba /*cf., 2019. Str. 287-296. Zbirka Varia. ISBN 978-961-257-099-6. [COBISS.SI-ID 36171613]
141. VELIKONJA, Mitja. [Zašto i kako se baviti Jugoslavijom? : da li su nam potrebne studije Jugoslavije?]. In: ERDEI, Ildiko (ed.), DIMITRIJEVIĆ, Branislav (ed.), TOROMAN, Tatomir (ed.). Jugoslavija : zašto i kako? : [zbornik radova programa Razgovori o Jugoslaviji: uvod u (post) jugoslovenske studije]. Beograd: Muzej Jugoslavije, 2019. Str. 22-24. ISBN 978-86-84811-64-8. [COBISS.SI-ID 33602307]
142. VELIKONJA, Mitja. Sex & drugs & jugoslovenska trobojka : emancipatornost (post)jugoslovenskog rocka i popa = Seks & narkotiki & jugoslavskij trikolor : èmancipacija (post)jugoslavskogo roka i pop-muzyki. In: SINEOKIJ, Oleg. Massovyj rekordyng : muzykal'naja zvukozapys' v socyokul'turnyh kommunykacyjah (vostočno-evropejskyj opyt) : 2 v 1 : naučno-populjarnaja monografyja y ylljustrovannyj učebno-èncyklopedyčeskyj spravočnyk - po motyvam knigu "Byt dvuh civilizacyj" = [Mass recording]. Kiev: KHT, 2015. Str. 662-664, portret. Rok vostočnoj Evropy, Vip. 3. ISBN 978-966-373-753-9. [COBISS.SI-ID 33360221]
143. VELIKONJA, Mitja. Sax solo iz osemdesetih : spremna beseda. In: DŽAMIĆ, Lazar. Cvetličarna v Hiši cvetja : kako smo posvojili in živeli Alana Forda. Ljubljana: Maska, 2014. Str. 191-201. Zbirka Mediakcije, knj. št. 13. ISBN 978-961-6572-38-5. [COBISS.SI-ID 33188445]
144. VELIKONJA, Mitja. Eurosis (2005). In: DRACE-FRANCIS, Alex (ed.). European identity : a historical reader. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2013. Str. 255-257. ISBN 978-0-230-24328-6, ISBN 978-0-230-24329-3. [COBISS.SI-ID 32825949]
145. VELIKONJA, Mitja. Umjesto predgovora ili kako misliti balkanske kulturne studije?. In: MAJSTOROVIĆ, Danijela (ed.). Kritičke kulturološke studije u postjugoslovenskom prostoru. Banja Luka: Filološki fakultet, 2012. Str. 8-16. ISBN 978-99955-58-07-9. [COBISS.SI-ID 31452509]
146. VELIKONJA, Mitja. The naked truth : text for the exhibition Yugostalgia, New York City, March 2010. In: STEINACHER, Walter, FAJT, Elena. Yugostalgia : HERE Arts Center, New York City. [S. l.: s. n., 2010]. Str. [2]-[4]. [COBISS.SI-ID 29228893]
147. VELIKONJA, Mitja. Killing me culturally!. In: KERKOŠ, Saša (ed.), HIRŠENFELDER, Ida. Orozje.com = Trash for trash. Ljubljana: Trataroka, 2006. Str. en-027 - [en-040], ilustr. ISBN 961-91898-0-9, ISBN 978-961-91898-0-1. [COBISS.SI-ID 25631837]
148. VELIKONJA, Mitja. Ubij me kulturno!. In: KERKOŠ, Saša (ed.), HIRŠENFELDER, Ida. Orozje.com = Trash for trash. Ljubljana: Trataroka, 2006. Str. si-035 - [si-056], ilustr. ISBN 961-91898-0-9, ISBN 978-961-91898-0-1. [COBISS.SI-ID 25631069]
149. FAJT, Mateja, VELIKONJA, Mitja. Streets are saying things. In: Street art : stensili, posterji in stikerji / low-tech re-akcija : stancils, posters and stickers / high-tech re-action. [S. l.]: [s.n.], [2006]. [7] str. [COBISS.SI-ID 24962397]
150. VELIKONJA, Mitja. Ulice govorijo = Streets are saying things. In: Street art : stensili, posterji in stikerji / low-tech re-akcija : stancils, posters and stickers / high-tech re-action. [S. l.]: [s.n.], [2006]. [7] str. [COBISS.SI-ID 24962141]
151. VELIKONJA, Mitja. Postsocialistične politične mitologije. In: OBERSTAR, Ciril (ed.), KUZMANIĆ, Tonči (ed.). Nova desnica : zbornik predavanj 3. letnika Delavsko-punkerske univerze. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2003. Str. 63-90. Zbirka Zborniki Delavsko-punkerske univerze, knj. 3. ISBN 961-6455-14-1. [COBISS.SI-ID 22914141]
152. VELIKONJA, Mitja. Odmieńcy czy tylko inni? Subkultury mlodyieyowe lat dziewiedziesiatych. In: MIZIŃSKA, Jadwiga (ed.). Colloquia communia : tozsamość podmiotu zbiorowego. Nr. 3 (70). Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2001. Str. 145-160. ISBN 83-7174-845-0. [COBISS.SI-ID 20798045]
153. VELIKONJA, Mitja. Fraktalna analiza razmerij in razmer. In: KERMAUNER, Taras, PLAJNŠEK, Irma. Dialogi. 1, Nagovori, drugovori. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. Str. 163-167. Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike. ISBN 961-6218-51-4. [COBISS.SI-ID 20389981]
154. VELIKONJA, Mitja. Pismo Tarasu Kermaunerju I. In: KERMAUNER, Taras, PLAJNŠEK, Irma. Dialogi. 1, Nagovori, drugovori. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. Str. 185-188. Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike. ISBN 961-6218-51-4. [COBISS.SI-ID 20390237]
155. VELIKONJA, Mitja. Pismo Tarasu Kermaunerju II. In: KERMAUNER, Taras, PLAJNŠEK, Irma. Dialogi. 1, Nagovori, drugovori. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000. Str. 208-214. Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike. ISBN 961-6218-51-4. [COBISS.SI-ID 20390493]

1.19 Review, book review, critique

156. VELIKONJA, Mitja. Evropska institucionalizacija antikomunizma. Časopis za kritiko znanosti. 2019, letn. 47, št. 275, str. 203-205. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 36171357]
157. VELIKONJA, Mitja. Tragikomedija Srednje Evrope. Časopis za kritiko znanosti. 2013, let. 40, št. 253, str. 231-232. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 32229469]
158. VELIKONJA, Mitja. Retro: the culture of revival, by Elizabeth E. Guffey. Design and culture. Nov. 2009, vol. 1, iss. 3, str. 390-391. ISSN 1754-7075. [COBISS.SI-ID 29160029]
159. VELIKONJA, Mitja. Ko novo spet postane novo. Časopis za kritiko znanosti. 2008, let. 36, št. 233, str. 251-252. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 28050013]
160. VELIKONJA, Mitja. Z ironijo nad diskriminacijo. Časopis za kritiko znanosti. 2007, let. 35, št. 228, str. 241-242. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 27073629]
161. VELIKONJA, Mitja. Umetnost moči in moč umetnosti : o razstavah Traumfabrik Komunismus - die visuelle Kultur der Stalinzeit ter Paul Klee 1933 v: Schirn Kunsthalle Frankfurt, Nemčija. Časopis za kritiko znanosti. 2006, let. 34, št. 223, str. 169-171. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 25486685]
162. VELIKONJA, Mitja. Ivan Cvitković: Konfesija u ratu [Religion in War] Sarajevo, Zagreb: Svjetlo riječi and Interreligijska služba Oči u oči, 2004; 2004; 223 pp. ; Vjekoslav Perica: Balkan Idols - Religion and nationalism in Yugoslav States. new York: Oxford University Press, 2002, 332pp. : religious symbolism in the Balcan wars 1991-1995. Religion in Eastern Europe. Feb. 2006, vol. 26, no. 1, str. 70-73. ISSN 1069-4781. [COBISS.SI-ID 25057629]
163. VELIKONJA, Mitja. Analizi malignih vlog verskih skupnosti v balkanskih konfliktih. Časopis za kritiko znanosti. 2005, letn. 33, št. 222, str. 335-338. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 24973661]
164. VELIKONJA, Mitja. Nov dan in nova noč : Božo Repe, Jutri je nov dan - Slovenci in razpad Jugoslavije; Modrijan; Ljubljana; 2002; 459 str. Časopis za kritiko znanosti. 2004, letn. 32, št. 215/216, str. 329-331. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 23502941]
165. VELIKONJA, Mitja. Apologija tradicije : Rusmir Mahmutćehajić, Sarajevo Essays - Politics, Ideology and Tradition. Albany: State University of New York Press, 2003 str. Časopis za kritiko znanosti. 2004, letn. 32, št. 215/216, str. 332-334. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 23503197]
166. VELIKONJA, Mitja. Sarajevo essays: politics, ideology, and tradition. By Rusmir Mahmutćehajić. Albany: State University of New York Press, 2003 XII, 285 pp. Notes. Bibliography, Index. $22.95. Slavic review : American quarterly of Russian, Eurasian and East European studies. [Print ed.]. fall 2004, vol. 63, no. 3, str. 634-635. ISSN 0037-6779. [COBISS.SI-ID 24281437]
167. VELIKONJA, Mitja. Temna stran tranzicijskega meseca : Srečo Dragoš in Vesna Leskošek: Družbena neenakost in socialni kapital. Mirovni inštitut, Ljubljana, 2003. Slovenska in angleška verzija. Bal canis : revija za kulture. 2003, letn. 3, št. 10/11, str. 125. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 23096669]
168. VELIKONJA, Mitja. Obet resnejše študije : Ahmed Pašić Islam in Muslimani v Sloveniji : Emanet, Sarajevo 2002. Časopis za kritiko znanosti. 2003, letn. 31, št. 213/214, str. 385-387. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 22880861]
169. VELIKONJA, Mitja. Ljubezen do izginulega, premislek o prihajajočem : Bosanski Hrvati - esej o agoniji jedne evropsko-orijentalne mikrokulture, Durieux, Zagreb, 2002, 273 str. Bal canis : revija za kulture. 2002, let. 2, št. 04, str. 120-121. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 21479005]
170. VELIKONJA, Mitja. Sistematiziranje norosti. Bal canis : revija za kulture. jesen/zima 2002, let. 2, št. 05/06, str. 117-118. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 22289757]
171. VELIKONJA, Mitja. Sistem-atiziranje norosti : Odjeci i ragovanja, Fond za humanitarno pravo, Beograd 2002. Bal canis : revija za kulture. 2002, leto 2, št. 5/6, str. 117-118. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 21787229]
172. VELIKONJA, Mitja. Neznosna samoumevnost sovraštva : Tonči A. Kuzmanić: Bitja s pol strešice - slovnski rasizem, šovinizem in seksizem (Hate speach in Slovenia - slovenian rasism, sexsism and chauvinism); Open Society Institute; Media Watch; Ljubljana 1999. Časopis za kritiko znanosti. 2002, letn. 30, št. 209/210, str. 469-500. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 21789533]
173. VELIKONJA, Mitja. Najlepša desetletja našega stoletja : Francesco Donadio, Marcello Giannotti: Teddy boys, rockettari e cyberpunck - tipi, mode e manie del teenager italiano dagli anni cinquanta ad oggi. Časopis za kritiko znanosti. 2002, letn. 30, št. 209/210, str. 500-504. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 21790557]
174. VELIKONJA, Mitja. Zgodbe neke zgodovine : Martin Špegelj: Sjećanja vojnika, Znanje, Zagreb, 2001. Časopis za kritiko znanosti. 2002, letn. 30, št. 209/210, str. 500-504. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 21790301]
175. VELIKONJA, Mitja. Rusija, mati ali mačeha? : Anton Rupnik: Tretji Rim - Rusija nekoč in danes ... Časopis za kritiko znanosti. 2002, letn. 30, št. 209/210, str. 505-507. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 123601920]
176. VELIKONJA, Mitja. Marijina dežela na ateističnem otoku : Mariji: brezjanski romarji; zbral in uredil Jože Dežman; Skriptorij KA; Radovljica; 1999; 302 strani. Časopis za kritiko znanosti. 1999, letn. 27, št. 195-196, str. 265-267. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 3438153]
177. VELIKONJA, Mitja. Genius loci Sloveniae? : Ana Kučan: Krajina kot nacionalni simbol. [Landscape as a National Symbol] Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. Ljubljana, 1998, 224 pages. East central Europe : eine wissenschaftliche Zeitschrift. 1999, vol. 26, part 2, str. 133-137. ISSN 0094-3037. [COBISS.SI-ID 19630429]
178. VELIKONJA, Mitja. Genius loci Sloveniae? : Ana Kučan: Krajina kot nacionalni simbol.Znanstveno in publicistično središče,zbirka Spekter. Ljubljana, 1998. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 3.III.1999, št. 5(1132), str. 18. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 18961501]
179. VELIKONJA, Mitja. Fraktalna analiza razmerij in razmer : Taras Kermauner: Taščica ali noj? - Morala je amorala 1. (Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramamtike). Slovenski gledališki muzej, Ljubljana 1998. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 28.IV.1999, št. 9(1136), str. 19. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 19107421]
180. VELIKONJA, Mitja. Dom pesnika in svet esejista : Aleš Debeljak: Individualizem in literarne metafore naroda. Znamenja 133, Založba obzorja, Maribor 1998. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 7.VII.1999, št. 14(1141), str. 19. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 19210077]
181. VELIKONJA, Mitja. Book reviews. Religija in politika: Spremembe v deželi prehoda (Religion and politics: changes in the countries in transition), by Marjan Smrke. Ljubljana: ZPS, 1996. 211 pp.... Religion, state & society. 1999, vol. 27, no. 1, str. 147-150. [COBISS.SI-ID 19359325]
182. VELIKONJA, Mitja. Analiza kristoslovanske mitologije : Michael A. Sells: the bridge Betrayed - religion and genocide in Bosnia; University of California Press; Berkeley, Los Angeles, London; 1996; 244 strani. Časopis za kritiko znanosti. 1997, let. 25, št. 184, str. 244-246. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 17699165]
183. VELIKONJA, Mitja. "Dvojna Slovenija" : Marko Kerševan: Cerkev, politika, Slovenci po letu 1990; ČZP Enotnost, Ljubljana; 1996. Časopis za kritiko znanosti. 1997, let. 25, št. 185, str. 286-287. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 18356573]
184. VELIKONJA, Mitja. Prepozno za Konstantina : Marjan Smrke: Religija in politika. Spremembe v deželah prehoda. Znanstveno publicistično središče, zbirka Forum, Ljubljana 1996. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 2.IV.1997, let. 6, št. 7(1086), str. 21. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17380189]
185. VELIKONJA, Mitja. Antijunak našega časa : Adam Michnik: Skušnjavec našega časa. Prevod in izbor Niko Jež, predgovor Drago Jančar (Adam Michnik ali premišljevanje o Poljski). Mladinska knjiga, Ljubljana 1997. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 3.IX.1997, let. 6, št. 16(1095), str. 19. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17780573]
186. VELIKONJA, Mitja. Novo soočenje s perspektivami : Taras Kermauner: Perspektivovci; Znanstveno in publicistično središče; Ljubljana, 1995; 172 strani; 2100 sit. Časopis za kritiko znanosti. 1996, let. 23, št. 178, str. 284-286. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 16837213]
187. VELIKONJA, Mitja. Zgodovinopisje s človeškim obrazom : Jože Pirjevec: Jugoslavija 1918-1992 (Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije); Založba Lipa; Koper; 1995; 461 strani; 12.400 sit. Časopis za kritiko znanosti. 1996, let. 24, št. 179, str. 203-205. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 16950621]
188. VELIKONJA, Mitja. Skušnjave in nevarnosti apologije svetega : Mircea Eliade: Zgodovina religioznih verovanj in idej ... Časopis za kritiko znanosti. 1996, 24, št. 180/181, str. 416-420. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 17320541]
189. VELIKONJA, Mitja. Čas konverzij. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 177, str. 59. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2503473]
190. VELIKONJA, Mitja. Dežela sanj in more. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 181, str. 404-405. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2818609]
191. VELIKONJA, Mitja. Anatomija umiranja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let.20, št. 187, str. 794. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 3197745]
192. VELIKONJA, Mitja. Onstran dileme uporništvo/konformizem : Mirjana Nastran Ule, Tanja Rener, Vlado Miheljak, Slavko Kurdija, Metka Mencin Čeplak: Preplah za študentsko mladino, Zbirka Juventa. Urad RS za mladino, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1966. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 27.XI.1996, let. 5, št. 22(1077), str. 27. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17092445]
193. VELIKONJA, Mitja. Ponovljivi zgledi : Joel Schmidt. Slovar grške in rimske mitologije (Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine). Prevedla Veronika Simoniti. Predgovor Primož Simoniti. Mladinska knjiga. Ljubljana 1995, 243 strani. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1996, let. 33, št. 2, str. 334-335. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 16688221]
194. VELIKONJA, Mitja. Claude Lévi-Strauss: Rasa in zgodovina; Totemizem danes : Studija humanitatis, ŠKUC FF, Ljubljana, 1994. Časopis za kritiko znanosti. 1995, let. 23, št. 175, str. 298-299. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 16602461]
195. VELIKONJA, Mitja. New moment - Magazin za vizuelnu kulturu; Novi mitovi ili beogradske ludosti : SMS Bates Saatchi and Saatchi Advertising Balkans; Beograd, 1995. Časopis za kritiko znanosti. 1995, let. 23, št. 177, str. 286-287. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 17501789]
196. VELIKONJA, Mitja. Zmrzali in odjuge : Aleš Gabrič: Socialistična kulturna revolucija ... Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1995, let. 19, št. 176, str. 879-880. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2323505]
197. VELIKONJA, Mitja. Mito-logika : Darja Kalan: Olimpi - Med vzhodnimi in zahodnimi miselnimi držami. RTV Slovenija, Ljubljana 1995. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 16.IX.1994, let. 3, št. 17 (1024), str. 25. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 16075869]
198. VELIKONJA, Mitja. Damjanov precep : Lev Kreft: Estetika in poslanstvo. Znanstveno publicistično središče, Ljubljana, 1994. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 17.II.1995, let. 4, št. 4 (1035), str. 25. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 15731805]
199. VELIKONJA, Mitja. Ignacij Voje: Nemirni Balkan : zgodovinski pregled od 6. do 18. stoletja; DZS; Ljubljana; 1994; 295 strani. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1995, let. 32, št. 1/2, str. 167-168. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 15828061]
200. VELIKONJA, Mitja. Predstave srednjeveškega zahoda : Jacques Le Goff: Srednjevjekovni imaginarij. (Izdaja Antibarbarus; Zagreb; 1993, 338 strani; 247,50 kun). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1995, let. 32, št. 7/8, str. 737-738. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 16201053]
201. VELIKONJA, Mitja. R. J. Crampton: Eastern Europe in the twentieth century : Routledge; London and New York; 1994; 475 strani. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1995, let. 32, št. 9/10, str. 911-913. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 16311389]
202. VELIKONJA, Mitja. Anto Knežević: An analysis of serbian propaganda (The misrepresentation of writings of the historian Franjo Tuđman in light of Serbian-Croatian war) : Domovina tt, Zagreb, 1992. Časopis za kritiko znanosti. 1994, let. 22, št. 166/167, str. 222-224. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 570973]
203. VELIKONJA, Mitja. Revolucija v francoskem zgodovinopisju - anali 1929-89 (the French Historical Revolution - The Annales School 1929-89) prevedla Breda Luthar; spremna beseda Oto Luthar : Studia humanitatis, Škuc, Filozofska fakulteta, 1993. Časopis za kritiko znanosti. 1994, let. 22, št. 166/167, str. 224-225. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 571229]
204. VELIKONJA, Mitja. Andrew Louth: Izvori krščanskega mitičnega izročila (od Platona do Dioniza) (The Origins of the Christian Mystical Tradition. From Plato to Denys). Časopis za kritiko znanosti. 1994, let. 22, št. 166/167, str. 233-234. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 575325]
205. VELIKONJA, Mitja. Hermann Tuchle[!], C.A. Bouman, J. Le Braun Zgodovina cerkve : 3. del: Reformacija, protireformacija in katoliška obnova 1500-1715 : Družina, Ljubljana, 1994. Časopis za kritiko znanosti. 1994, 22, št. 168/169, str. 246-248. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 15859549]
206. VELIKONJA, Mitja. Aleš Debeljak: Somrak idolov : Založba Weiser; Celovec-Sazburg 1994. Časopis za kritiko znanosti. 1994, let. 22, št. 170/171, str. 240-241. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 15903069]
207. VELIKONJA, Mitja. Divja jaga; Slovenska ljudska pripoved ; Desetnica; Slovenske ljudske pesmi. Časopis za kritiko znanosti. 1994, 22, št. 172/173, str. 243-245. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 71666176]
208. VELIKONJA, Mitja. Navzočnost ostalin. Časopis za kritiko znanosti. 1994, let. 22, št. 172/173, str. 243-245. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 16003165]
209. VELIKONJA, Mitja. Drugačno občutenje drugega : Aleš Debeljak: Temno nebo Amerike... Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1994, let. 18, št. 164, str. 873. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 1535537]
210. VELIKONJA, Mitja. Človek človeku Kirschner : Josef Kirschner: Umetnost manupiliranja in obramba pred manipuliranjem, DZS, Ljubljana 1994. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 13.V.1994, let. 3, št. 10 (1017), str. 29. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 260957]
211. VELIKONJA, Mitja. Dialektika jaza in mene : Gregor Tomc: Profano (kultura v modernem svetu), Krt, Ljubljana 1994. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 16.IX.1994, let. 3, št. 17, str. 26-27. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 349533]
212. VELIKONJA, Mitja. Branimir Stojkovič: Evropski kulturni identitet : Prosveta/Niš in Zavod za proučevanje kulturnog razvitka/Beograd; 1993, 186 strani. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1994, let. 31, št. 9/10, str. 920-923. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 565597]
213. VELIKONJA, Mitja. Bernard Cazes: Povijest budućnosti. Likovi budućnosti od Svetog Avgustina do XXVI. stoljeća, (Histoire des futurs). Avgust Cesarec, Zagreb 1992, 486 str. Časopis za kritiko znanosti. 1993, let. 21, št. 156/157, str. 203-204. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 15534173]
214. VELIKONJA, Mitja. Rudolf Otto, Sveto : o iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do racionalnega : Hieron, Ljubljana. Časopis za kritiko znanosti. 1993, let. 21, št. 160/161, str. 212-214, ilustr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 63842048]
215. VELIKONJA, Mitja. Roland Barthes, Camera lucida: zapisi o fotografiji (La chambre claire: note sur la photographie) : Studia Humanitatis, ŠKUC, FF; Ljubljana; 1992. Časopis za kritiko znanosti. 1993, let. 21, št. 160/161, str. 221-222, ilustr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 63872512]
216. VELIKONJA, Mitja. Emile Durkheim, Samomor; Prepoved incesta in njeni izviri : Studia humanitatis; šKUC FF, Ljubljana, 1992. Časopis za kritiko znanosti. 1993, 21, št. 162/163, str. 223-224. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 63913728]
217. VELIKONJA, Mitja. Georg Simmel, Temeljna vprašanja sociologije. Individuum in družba : Studia humanitatis; šKUC FF, Ljubljana, 1993. Časopis za kritiko znanosti. 1993, let. 21, št. 162/163, str. 224-226. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 63916800]
218. VELIKONJA, Mitja. Protislovje n(a)ravnosti. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 22.I.1993, št. 2 (985), str. 28. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17506909]
219. VELIKONJA, Mitja. Kaj še bo : Renata Salecl: Zakaj ubogamo oblast? (Nadzorovanje, ideologija in ideološke fantazme), DZS, Ljubljana 1993. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 11.VI.1993, št. 12 (995), str. 27. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17511773]
220. VELIKONJA, Mitja. Povzemanje in nadgrajevanje. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 25.VI.1993, št. 13 (996), str. 27. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17508189]
221. VELIKONJA, Mitja. Zgodovinska ura časa. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 17.IX.1993, št. 17 (1000), str. 23. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 17507677]
222. VELIKONJA, Mitja. Beowulf : prevedel in spremno besedo napisal Marjan Strojan ... Časopis za kritiko znanosti. 1992, 20, št. 148/149, str. 137-138. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 15440989]
223. VELIKONJA, Mitja. Richard Wollin: The Terms of Cultural Criticism. The Frankfurt School, Existentialism, Poststructuralism. Columbia University Press, New York, 1992, 256 str. Časopis za kritiko znanosti. 1992, let. 20, št. 150/151, str. 190-191. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 15475293]
224. VELIKONJA, Mitja. Mit med verovanjem in vednostjo. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1992, let. 17, št. 128/129, str. 73-74. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 55848448]
225. VELIKONJA, Mitja. Vzhodna vprašanja zahodnim odgovorom : Mastnakovi "Vzhodno od raja: civilna družba pod komunizmom-in po njem" na rob. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 6.VI.1992, let. 76, št. 129, str. 29 = sobotna branja. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 46572032]
226. VELIKONJA, Mitja. Olajšan(j)e poti do znanja : novi knjigi Državne založbe Slovenije za boljše učenje. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 27.VI.1992, let. 76, št. 145, str. 29 = sobotna branja. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 46889984]
227. VELIKONJA, Mitja. Pasijonske meditacije. Tribuna : študentski časopis. 20.IV.1992, št. 6, str. 41. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17517405]
228. VELIKONJA, Mitja. S potopisa k neobstoječemu raju. Tribuna : študentski časopis. 15.VI.1992, št. 9, str. 37. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17516893]
229. VELIKONJA, Mitja. Kako tolerirati zgodovino?. Tribuna : študentski časopis. 28.IX.1992, št. 13, str. 35. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17517917]
230. VELIKONJA, Mitja. Odčarani zadnji monarh stare šole : Jean-Paul Bled, Franc Jožef; prevod Stane Ivanc, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, 670 strani. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 16, št. 115 (1991), str. 122-123. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 47430912]
231. VELIKONJA, Mitja. Zadnje tri knjige založbe Studia humanitatis. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 16, št. 116 (1991), str. 243-244. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 47526656]
232. VELIKONJA, Mitja. Fascinans et tremendum prerokb : Nostradamusovo videnje prihodnosti. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 8. mar. 1991, let. 47, št. 50, str. 10. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 38041600]
233. VELIKONJA, Mitja. Zametki slovenske državnosti : pri ljubljanski Mladiki nova knjiga Toneta Ferenca. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 27. apr. 1991, let. 47, št. 71, str. 9. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 38079232]
234. VELIKONJA, Mitja. Čas, ki ga ni : pretresljivo o Golem otoku. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 16. maj 1991, let. 47, št. 86, str. 9. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 38099968]
235. VELIKONJA, Mitja. Gospodarstvo, kultura, književnost : štiri tematsko aktualne izdaje Državne založbe Slovenije. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 20.VI.1991, let. 47, št. 110, str. 9. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 38172416]
236. VELIKONJA, Mitja. Drobna knjižica o dolgi zgodovini. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 29. nov. 1991, let. 47, št. 244, str. 9. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 38490624]
237. VELIKONJA, Mitja. Kaj nas čaka po smrti? : nova knjiga Onstranska potovanja. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 10.VIII.1991, let. 75, št. 39, sobotna branja. - 1, št. 5, str. 3. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 38921216]
238. VELIKONJA, Mitja. Vznik sodobnega občutenja otroštva in družine. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 21.XII.1991, let. 75, št. 152, sobotna branja. - 1, št. 24, str. 21. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 41968640]
239. VELIKONJA, Mitja. Nemogoče je nemogoče. Tribuna : študentski časopis. 13.VII.1992, št. 11, str. 29. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17517149]
240. VELIKONJA, Mitja. Panoptikum inkvizitorske civilizacije. Tribuna : študentski časopis. 28.XI.1991, št. 16, str. 40. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 17518173]
241. VELIKONJA, Mitja. Cerkveni srednji vek. Tribuna : študentski časopis. 25.XI.1991, št. 18, str. 44. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 58993408]
242. VELIKONJA, Mitja. Onkraj kaosa in reda. Tribuna : študentski časopis. 9.XII.1991, št. 19, str. 44. ISSN 0041-2724. [COBISS.SI-ID 59014144]
243. VELIKONJA, Mitja. France Rozman: Božič po Lukovem evangeliju. Primorske novice. 12.I.1990, 44, št. 3, str. 18. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 73606400]
244. VELIKONJA, Mitja. Rožanc in Balantič pri slovenski knjigi. Primorske novice. 18.V.1990, 44, št. 39, str. 14. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 77255680]
245. VELIKONJA, Mitja. Bogomir Kovač - rekviem za socializem. Primorske novice. 12.VI.1990, 44, št. 46, str. 18. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 74384640]
246. VELIKONJA, Mitja. Fantazije in refleksije o jazu in duši : ocena. Primorske novice. 14.IX.1990, let. 44, št. 73, str. 7. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 73502720]
247. VELIKONJA, Mitja. Prvi prevod tujega učbenika v slovenščino : ocena. Primorske novice. 9.X.1990, let. 44, št. 80, str. 6. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 73503488]
248. VELIKONJA, Mitja. Nov pogled na slovensko državnost : v knjigi Jožka Šavlija Slovenska država Karantanija. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 19. avg.1990, 46, št. 185, str. 13. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 77891584]
249. VELIKONJA, Mitja. Odprta vrata v polje ontološkega temelja. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 27.IX.1990, 46, št. 218, str. 9. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 73502976]
250. VELIKONJA, Mitja. Samostojnost Slovencev v razvoju letalstva. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 29.XI.1990, 46, št. 272, str. 9. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 74878464]
251. VELIKONJA, Mitja. Strukturne spremembe javnosti. Primorske novice. 19. dec. 1989, 43, št. 99, str. 17. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 99599360]

1.20 Preface, afterword

252. VELIKONJA, Mitja. Ustvarjalnost, ne umetnost = Creativity, not art. In: KERKOŠ, Saša (ed.). [Allstars arhiv, Bienale neodvisnih] : [pregled avtorjev in del slovenske neodvisne sodobne ilustracije 2007-2019] = Allstars Archive, Independent Biennial : [overview of Slovenian independent contemporary illustration authors and their works 2007-2019]. Ljubljana: Društvo Tretaroka: = Association Tretaroka: Bienale neodvisnih: = Independent Biennial, 2019. Str. 2-6. ISBN 978-961-91898-3-2. [COBISS.SI-ID 36480349]
253. VELIKONJA, Mitja. Permanentno vojno stanje : bilješka uz izložbu Rat i mir Marinke Radež = Permanent state of war : a note on the exhibition War and peace by Marinka Radež. In: RADEŽ, Marinka. Rat i mir : Muzej grada Splita, Galerija Dioklecijan, 17. lipanj - 7. srpanj 2016 : Muzej hvarske baštine - Hvar, Crkva zvijezda mora, kolovoz 2016 = War and peace : City Museum of Split, Galery Diocletian, June 17 - July 7, 2016 : Hvar Heritage Museum - Hvar, Church zvijezda mora, August 2016. Hvar: Muzej hvarske baštine, 2016. Str. 32-35. [COBISS.SI-ID 34554461]
254. VELIKONJA, Mitja. Preface. In: SINEOKIJ, Oleg. Mass recording : the abstract guidebooklet : vinylophilia meets rockology. Kiev: Krugozor, cop. 2015. Str. [i]. [COBISS.SI-ID 33472605]
255. VELIKONJA, Mitja. V očeh Giuliette Masina. In: TRČEK, Franc. Teman iz Saraja. Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2014. Str. 7-11. Knjižna zbirka Frontier, 082, Proza. ISBN 978-961-6620-60-4. [COBISS.SI-ID 33244765]
256. KRIŽAJ, Dejan, VELIKONJA, Mitja. Turblok : turboturizem ali turizem na turbo pogon? : uvod v temo. Dialogi. 2012, letn. 48, št. 9, str. 17-19. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 31764061]
257. VELIKONJA, Mitja. Preteklost v 26 slikah : spremna beseda h knjigi Todorja Kuljića Kultura spominjanja - teoretske pojasnitve uporabe preteklosti. In: VIDMAR, Ksenija H. (ed.), KULJIĆ, Todor. Kultura spominjanja : teoretske razlage uporabe preteklosti. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. Str. 9-11. Zbirka Prevodi, 1. ISBN 978-961-237-510-2. [COBISS.SI-ID 31379037]
258. VELIKONJA, Mitja. O knjigi. In: ŠAVER, Boštjan. Nazaj v planinski raj : alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005. Str. 325-326. Knjižna zbirka Kult. ISBN 961-235-216-X. [COBISS.SI-ID 24627549]
259. VELIKONJA, Mitja, VELIKONJA, Mitja. 'Junaki našega časa' - Mit voditelja v sodobnih družbah. Časopis za kritiko znanosti. 2004, letn. 32, št. 215/216, str. 147-148. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 23502685]
260. DEBELJAK, Aleš, STANKOVIĆ, Peter, VELIKONJA, Mitja, TOMC, Gregor. Predgovor. In: DEBELJAK, Aleš (ed.), et al. Cooltura : uvod v kulturne študije. Ljubljana: Študentska založba, 2002. Str. 7-10. Knjižna zbirka Scripta. ISBN 961-6356-73-9. [COBISS.SI-ID 21182045]
261. VELIKONJA, Mitja. Študije Balkanov. Časopis za kritiko znanosti. 2002, letn. 30, št. 209/210, str. 143-144. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 21962845]
262. VELIKONJA, Mitja. K študijam parcipativne kulture. Časopis za kritiko znanosti. 2000, let. 28, št. 200/201, str. 293-295. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 20246621]
263. VELIKONJA, Mitja. K študijam participativne kulture. Časopis za kritiko znanosti. 2000, letn. 28, št. 200/201, str. 293-295. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 114699776]
264. VELIKONJA, Mitja. Drago bralstvo!. Časopis za kritiko znanosti. 1996, let. 23, št. 178, str. 277-278. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 16836445]
265. VELIKONJA, Mitja. Mitologije našega časa. Časopis za kritiko znanosti. 1995, let. 23, št. 176, str. 9-10. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 16551005]

1.21 Polemic, discussion, commentary

266. VELIKONJA, Mitja. Nisu očekivali jugonostalgiju. Novosti : samostalni srpski tjednik. 30. nov. 2018, god. 19, [br.] 989, str. 20, portret. ISSN 1845-8955. [COBISS.SI-ID 36174685]
267. ABRAM, Sandi (discussant), BULC, Gregor (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant), KOMEL, Mirt (discussant), et al. Transkripcija čajanke za sodobno umetnost o streetartu v Galeriji Alkatraz, AKC Metelkova mesto. Časopis za kritiko znanosti. 2008, letn. 36, št. 231/232, str. 93-113, fotogr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 27409245]
268. VELIKONJA, Mitja. Balkan sells : reproduciranje balkanističnega diskurza skozi balkansko množično kulturo. Bal canis : revija za kulture. pomlad-zima 2004, let. 5, št. 12-16, str. 149-151. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 24539229]
269. VELIKONJA, Mitja, MARDEŠIĆ, Željko, MOJZES, Paul, RADIĆ, Radmila, ZGODIĆ, Esad. Vloga religij in religijskih skupnosti v vojnah na tleh nekdanje Jugoslavije 1991-1999 : verstva in zverstva : anketa. Bal canis : revija za kulture. febr. 2002, let. 2, št. 2, str. 68-83. ISSN 1580-7509. [COBISS.SI-ID 21347421]
270. DEŽMAN, Jože, RUS, Veljko, KOS, Janko, VELIKONJA, Mitja, PRUNK, Janko, JEROVŠEK, Janez. Posvet o perspektivovstvu. Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo. 1996, let. 48, št. 551/552, str. 9-110. ISSN 0006-7725. [COBISS.SI-ID 2679394]

1.22 Interview

271. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Samo retki zaista vide i razumeju grafite. Danas : dnevnik. 21. jan. 2021, str. 18-19, fotogr. ISSN 1450-538X. [COBISS.SI-ID 49787907]
272. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Interview with prof. dr. Mitja Velikonja. Istoričeskaja ekspertiza. 21. Apr. 2020, fotogr. ISSN 2410-1419. https://istorex.ru/New_page_4. [COBISS.SI-ID 36688989]
273. VELIKONJA, Mitja (interviewee). A pioneering study of political graffiti. Yale. 30. Mar. 2020. https://macmillan.yale.edu/news/pioneering-study-political-graffiti. [COBISS.SI-ID 36659037]
274. VELIKONJA, Mitja (interviewee), ANĐELIĆ, Neven (interviewee), KIRBIŠ, Andrej (interviewee). The post-Yugoslav region : east, west and in-between. Hua wen zhou kan. 12. Oct. 2018, 213, str. 13-15, fotogr. ISSN 2045-0796. [COBISS.SI-ID 35859293]
275. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Šengenski zid gori je od Berlinskog. Novosti : samostalni srpski tjednik. 5. okt. 2018, god. 19, [br.] 981, str. 16-17, portret. ISSN 1845-8955. [COBISS.SI-ID 35859805]
276. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Neće biti oslobođenja tijela ako ne bude oslobođenja uma. Urban magazin. jan. 2016, br. 64, str. 28-33, portret. ISSN 1986-6143. [COBISS.SI-ID 33860445]
277. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Koga sovražimo in zakaj. Delo. [Tiskana izd.]. 8. jun. 2015, let.57, št.131, str. 14, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33380957]
278. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Balkan ima dugu tradiciju gostoprimstva izbjeglica. Novosti : samostalni srpski tjednik. 16. okt. 2015, god. 16, [br.] 826, str. 18-19, portret. ISSN 1845-8955. [COBISS.SI-ID 33673309]
279. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Slovenian Yugonostalgia and alternative culture = Slovenijos jugonostalgija ir alternatyvioji kultura. In: KAVALIAUSKAS, Tomas (ed.). Conversations about transcultural European memory. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. Str. 75-84, 247-256. ISBN 978-9955-20-918-8. [COBISS.SI-ID 32722525]
280. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Dr. Mitja Velikonja : profesor kulturoloških študij. Mladina. [Tiskana izd.]. 10. okt. 2014, [št.] 41, str. 30-35, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 32952925]
281. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Novi jugoslavizem ali kako si mlajše generacije predstavljajo Jugoslavijo : intervju z dr. Mitjo Velikonjo o novem jugoslavizmu v sodobni slovenski popularni glasbi. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 14. 8. 2014. ISSN 1581-372X. http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/novi-jugoslavizem-ali-kako-si-mlajse-generacije-predstavljajo-jugoslavijo/344023. [COBISS.SI-ID 32824925]
282. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Antinacionalistični tok je vse bolj prisoten : jugoslovanski kulturni prostor. Pogledi. [Spletna izd.]. 24. sep. 2014, letn. 5, št. 18. ISSN 1855-8755. http://www.pogledi.si/druzba/antinacionalisticni-tok-je-vse-bolj-prisoten. [COBISS.SI-ID 32930397]
283. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Slovenijos jugonostalgija ir alternatyvi kultura. Kultäuros barai. 2013, nr. 4, str. 53-57. ISSN 0134-3106. [COBISS.SI-ID 32032605]
284. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Evročefurji : žametna zavesa slovenskega nacionalizma. Klin. 2003, št. 3.1, str. 7-9. ISSN 1580-8173. [COBISS.SI-ID 22457693]
285. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Mit je resničnost za tistega, ki vanj verjame, in laž za tistega, ki ne. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 23. november 2002, let.52, št.316, str. 28-29. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 21558621]
286. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Male zemlje za velike mitove. Feral tribune : tjednik hrvatskih anarhista, protestanata i heretika. [Tiskano izd.]. 3.III. 2001, god. 18, br. 807, str. 46-47. ISSN 1330-8556. [COBISS.SI-ID 20397917]
287. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Nevarno je, če je moč močnejša od pravice. Večer. [Tiskana izd.]. 21. sept. 2001, str. 5. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 20699229]

1.23 Artistic component part

288. VELIKONJA, Mitja. Previharimo utopije? Utopimo viharje!. In: William Shakespeare: Vihar : [gledališki list]. Ljubljana: SNG Drama. 1999, str. 8-12. Gledališki list SNG Drama Ljubljana, Sezona 1999/2000, letn. 79, št. 6. [COBISS.SI-ID 19501917]

1.25 Other component parts

289. VELIKONJA, Mitja (author, photographer). Covid, tovariš : grafiti pandemije. Disenz. 24. Dec. 2020, fotogr. https://www.disenz.net/covid-tovaris/. [COBISS.SI-ID 49803011]
290. VELIKONJA, Mitja. Neil Young - Harvest. Nova muska : revija za glasbe, muzike in godbe. 27. okt. 2020, fotogr. https://novamuska.org/?p=22271. [COBISS.SI-ID 34549251]
291. VELIKONJA, Mitja. In memoriam Aleš Debeljak (1961-2016). Dnevnik. [Tiskana izd.]. 1. feb. 2016, leto 66, št. 26, str. 13. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 33834845]
292. VELIKONJA, Mitja. Nenehna refleksija : dr. Zdenko Roter - devetdesetletnik. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 10. avg. 2016, leto 66, št. 185, str. 24. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 34174045]
293. VELIKONJA, Mitja. Tujci povsod, doma v teatru = Überall fremd, nur im Theater zu Hause. In: Zala : Drama in sieben Bildern = drama v sedmih slikah : Simone Schönett & Harald Schwinger. [Šentjakob v Rožu]: Teatr Trotamora, [2010]. Str. 18-19, 22-23. [COBISS.SI-ID 29967197]
294. VELIKONJA, Mitja. [Slavnostni govor na podelitvi dodiplomskih listin] : 17. 3. 2006 ob 10.00. In: KALIN GOLOB, Monika (ed.), BABIĆ, Neli (ed.). Družboslovna popotnica. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. Str. 17-19. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-327-8. [COBISS.SI-ID 27589981]
295. VELIKONJA, Mitja. [Slavnostni govor na podelitvi magistrskih in specialističnih listin] : 15. 12. 2006 ob 10.00. In: KALIN GOLOB, Monika (ed.), BABIĆ, Neli (ed.). Družboslovna popotnica. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. Str. 65-66. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-327-8. [COBISS.SI-ID 27596125]
296. VELIKONJA, Mitja. Tujci povsod, doma v teatru. In: Profet Ilija. [S. l.]: Teatr Trotamora, 2007. 3 str. [COBISS.SI-ID 29159005]
297. VELIKONJA, Mitja. V svojem brutalnem smislu so vsi isti. Večer. [Tiskana izd.]. 5. april 2003, letn. 59, št. 79, str. 5. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 21915741]
298. VELIKONJA, Mitja. Zagate modrice Klio. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 29.IV.1994, let. 3, št. 9 (1016), str. 13. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 274269]
299. VELIKONJA, Mitja. Možje v rdečem. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 10.VI.1994, let. 3, št. 12 (1019), str. 15. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 253789]
300. VELIKONJA, Mitja. Zdrave sile, bolni um. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 4.II.1994, št. 3, str. 16-17. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 600925]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

301. VELIKONJA, Mitja. Politički grafiti : primeri iz postsocijalističkih država Balkana i Centralne Evrope. Beograd: Biblioteka XX vek, 2020. 379 str., ilustr. Biblioteka XX vek, 246. ISBN 978-86-7562-157-7. [COBISS.SI-ID 23352073]
302. VELIKONJA, Mitja. Post-socialist political graffiti in the Balkans and Central Europe. Abingdon; New York: Routledge, 2020. XXVI, 197 str., ilustr. Southeast European Studies. ISBN 978-0-367-33815-2. [COBISS.SI-ID 36469853]
303. VELIKONJA, Mitja. Titostalgia : a study of nostalgia for Josip Broz. Saarbrücken: Lambert, 2017. 96 str., [9] str. ilustr. pril., ilustr. ISBN 978-3-659-80309-3. [COBISS.SI-ID 34974045]
304. VELIKONJA, Mitja. Rockʼnʼretro : novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi. Ljubljana: Sophia, 2013. X, 109, X, 107 str., [14] str. barvnih pril. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-6768-56-6. [COBISS.SI-ID 269058816]
305. PERICA, Vjekoslav, VELIKONJA, Mitja. Nebeska Jugoslavija : interakcija političkih mitologija i pop-kulture. Beograd: Biblioteka XX vek: Knjižare krug, 2012. 276 str., ilustr. Biblioteka XX vek, 205. ISBN 978-86-7562-107-2. [COBISS.SI-ID 193567244]
306. VELIKONJA, Mitja. Titostalgija. Beograd: Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2010. 182 str., ilustr. Biblioteka XX vek, 181. ISBN 978-86-7562-080-8. [COBISS.SI-ID 172141324]
307. VELIKONJA, Mitja. Titostalgija : študija nostalgije po Josipu Brozu. 2. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, cop. 2009. 132, 146 str., ilustr. Zbirka Mediawatch. ISBN 978-961-6455-53-4. [COBISS.SI-ID 247481344]
308. VELIKONJA, Mitja. Titostalgija : študija nostalgije po Josipu Brozu. 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2008. 132, 146 str., ilustr. Zbirka Mediawatch. ISBN 978-961-6455-53-4. [COBISS.SI-ID 243168000]
309. VELIKONJA, Mitja. Evroza : kritika novog evrocentrizma. Beograd: Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2007. 154 str., ilustr. Biblioteka XX vek, 163. ISBN 978-86-7562-060-0. [COBISS.SI-ID 26168669]
310. VELIKONJA, Mitja. Evroza : kritika novega evrocentrizma. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2005. 99, 111 str., ilustr. Zbirka Mediawatch. ISBN 961-6455-34-6. [COBISS.SI-ID 222142976]
311. VELIKONJA, Mitja. Religious separation and political intolerance in Bosnia-Herzegovina. 1st ed. College Station (Texas): Texas A&M University Press, 2003. XIV, 365 str., ilustr. Eastern European studies, No.20. ISBN 1-58544-226-7. [COBISS.SI-ID 21810781]
312. LUTHAR, Breda, KUZMANIĆ, Tonči, DRAGOŠ, Srečo, VELIKONJA, Mitja, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, KUČIĆ, Lenart J., PETKOVIĆ, Brankica (editor). Mit o zmagi levice : mediji in politika med volitvami 2000 v Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2001. 107, 118 str., fotogr. Edicija Mediawatch. ISBN 961-6403-01-X. [COBISS.SI-ID 111405056]
313. VELIKONJA, Mitja. Bosanski religijski mozaiki : religije in nacionalne mitologije v zgodovini Bosne in Hercegovine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1998. 377 str., zvd. Zbirka Sophia, 1998, 8. ISBN 961-6294-04-0. ISSN 1408-0966. [COBISS.SI-ID 79638016]
314. VELIKONJA, Mitja. Masade duha : razpotja sodobnih mitologij. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996. 212 str., ilustr. Zbirka Sophia, 1996, 2. ISBN 961-6014-65-X. [COBISS.SI-ID 57288192]

2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

315. VELIKONJA, Mitja. Mitografije sedanjosti : študije primerov sodobnih političnih mitologij. Ljubljana: Študentska založba, 2003. 198 str., ilustr. Knjižna zbirka Scripta. ISBN 961-6446-50-9. [COBISS.SI-ID 126608128]

2.08 Doctoral dissertation

316. VELIKONJA, Mitja. Sociološki vidiki sodobnih mitologij : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Velikonja], 1996. 308 f. Fakulteta za družbene vede/ Priznanja za njajboljše doktorske disertacije. [COBISS.SI-ID 17040989]

2.09 Master's thesis

317. VELIKONJA, Mitja. Paradoksi previdnosti : sociološke in filozofske razsežnosti zgodovinskih in institucionalnih determinant v zahodni civilizaciji : magistrska naloga. Ljubljana: [M. Velikonja], 1994. 123 f. [COBISS.SI-ID 179293]

2.11 Undergraduate thesis

318. VELIKONJA, Mitja. Slovenska mitologija : diplomska naloga. Ljubljana: [Velikonja M.], 1990. 96 str. [COBISS.SI-ID 3199069]

2.12 Final research report

319. PUŠNIK, Maruša, FAJT, Elena, VIDMAR, Ksenija H., LUTHAR, Breda, VELIKONJA, Mitja, ŠVAB, Alenka, STANKOVIĆ, Peter, URŠIČ, Matjaž, STARC, Gregor, LAZAREVIĆ, Žarko, VODOPIVEC, Nina, RIJAVEC, Tatjana, KOTNIK, Vlado, BARTULOVIĆ, Alenka. Nacionalna raziskava moda kot komuniciranje in kultura oblačenja v Sloveniji : zaključno poročilo in predstavitev podatkov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. [137] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34461277]
320. ŠABEC, Ksenija, KOMEL, Mirt, DEBELJAK, Aleš, VELIKONJA, Mitja. Etnična vitalnost območij, kjer živijo majhne avtohtone manjšinske etnične skupnosti in staroselci. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za proučevanje kulture in religije, 2012. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (89 str.)). http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/kulturne_raznolikosti_in_clovekove_pravice/Raziskovalno_porocilo-CPKR.pdf. [COBISS.SI-ID 34131037]
321. VOGRINC, Jože, PAGON, Neda, BRGLEZ, Alja, VOGRINEC, Barbara, ČEPIČ, Mitja, MEDEN, Ahac, GRDINA, Igor, STABEJ, Marko, ERJAVEC, Aleš, PRIBAC, Igor, VELIKONJA, Mitja. Kulturna identiteta na prepihu : končno poročilo. Ljubljana: ICK, Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2004. 182 f., graf. prikazi, tabele. CRP "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". [COBISS.SI-ID 207865]
322. ŠEŠERKO, Leo, VELIKONJA, Mitja. Transfer in ritual : raziskovalno poročilo za leto 1993. Ljubljana: IDV-Fakulteta za družbene vede, 1993. 76 f. [COBISS.SI-ID 3931997]
323. ŠEŠERKO, Leo, VELIKONJA, Mitja. Fetišizem in sodobna družbena teorija : fetišizem zgodovine. Ljubljana: RSS, 1992. 50 f. [COBISS.SI-ID 3862621]
324. ŠEŠERKO, Leo, VELIKONJA, Mitja. Apokaliptičnost in razsvetljenstvo. Ljubljana: RSS, 1991. 120 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3753053]

2.13 Treatise, preliminary study, study

325. VELIKONJA, Mitja. Družbeno kritični dialogi slovenskega perspektivovstva : elaborat. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, oktober 1995. 65 str. [COBISS.SI-ID 17519709]

2.16 Artistic work

326. TAMM, Maare, VELIKONJA, Mitja, ORSOS, László Jakob (editor). Invisible symposium. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006. ISBN 961-6568-77-9, ISBN 978-961-6568-77-7. [COBISS.SI-ID 228587776]

2.25 Other monographs and other completed works

327. VELIKONJA, Mitja. Jugoslovenija : slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2018. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/njps13/. [COBISS.SI-ID 36052061]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

328. VELIKONJA, Mitja (interviewee), ČERČE, Ksenija (interviewee), POGAČAR, Božo (interviewee). Vloga subkultur v družbi in kulturi : oddaja Razgledi in razmisleki, Radio Slovenija, Program Ars, 4. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 54165763]
329. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Dominantna politika ne vidi glavnih družbenih problemov : oddaja Nedeljski gost, Radio Slovenija, Val 202, 20. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 29248771]
330. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Misli o jugonostalgiji : oddaja Sami naši, Prvi program Radia Slovenija, 23. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 34552925]
331. VELIKONJA, Mitja (interviewee), JEZERNIK, Božidar (interviewee). Evropsko-balkanski odnost v preteklosti in sedanjosti : [pogovor v oddaji Kulturni fokus, Radio Slovenija, 1. program, 17. avg. 2012]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2012. [COBISS.SI-ID 49608546]
332. VELIKONJA, Mitja (discussant). Intervju. Leipzig: Mephisto 97,6, 18. jan. 2008. [COBISS.SI-ID 27263325]
333. VELIKONJA, Mitja (discussant). Intervju dneva. Sarajevo: Studio 99, 13. apr. 2008. [COBISS.SI-ID 27263069]
334. VELIKONJA, Mitja (discussant), MILIVOJEVIĆ, Boris (discussant), VICIKNEZ, Saša (discussant). 45. emisija. Beograd: Radio Niagara, 1. program, 7. okt. 2007. http://www.radioniagara.net/sr/index.htm. [COBISS.SI-ID 27262813]
335. VELIKONJA, Mitja (discussant). Evrocentrizem : [o knjigi Evroza]. Ljubljana: Radio Slovenija, 3. program, Program ARS, 11. marec 2006 ob 14.00. http://www.rtvslo.si/izobrazevalniprogram/novice.php?op=read&id=769. [COBISS.SI-ID 24949085]
336. VELIKONJA, Mitja. Masade duha - razpotja sodobnih mitologij. Ljubljana: TV Slovenija, 2. program, oddaja "Oči kritike", 5 minut. [COBISS.SI-ID 17520989]
337. VELIKONJA, Mitja. Podobe sodobnikov. Ljubljana: Radio Slovenija, 3. program, 2.IV.1996. 25 minut. [COBISS.SI-ID 17520477]
338. VELIKONJA, Mitja. Religija in cerkev kot dejavnika oblikovanja nacionalnih mitologij v postsocialističnih družbah. Ljubljana: TV Slovenija, 2. program, oddaja "Oči kritike", 21.V.1996. [COBISS.SI-ID 17520733]
339. VELIKONJA, Mitja. Sodobna mitologija Slovencev. Ljubljana: Radio Slovenija, 3. program, 26.III.1996. 25 minut. [COBISS.SI-ID 17520221]

3.12 Exhibition

340. VELIKONJA, Mitja, KERKOŠ, Saša. "Creme d'Europe" : razstava. Ljubljana: Galerija Alkatraz in Mirovni inštitut, 21. februar 2006. [COBISS.SI-ID 24962909]
341. VELIKONJA, Mitja, KERKOŠ, Saša. "Creme d'Europe" : razstava. Maribor: Društvo za razvoj humanistike, 28. marec 2006. [COBISS.SI-ID 24967005]

3.14 Invited lecture at foreign university

342. VELIKONJA, Mitja. The Balkans : tragic avant-garde of Europe : lecture at the Yale University, Macmillan Center, New Haven, 23. 4. 2020. [COBISS.SI-ID 13453571]
343. VELIKONJA, Mitja. Gender, ethics, and the politics of violence : lecture at the University of Pittsburgh, The Dietrich School of Arts & Sciences, Pittsburgh, 24. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 36174941]
344. VELIKONJA, Mitja. Mapping the Balkans : lecture at the Columbia University, Department of Slavic Languages, New York, 4. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 36174173]
345. VELIKONJA, Mitja. Resisting hate-speech on the walls : (anti)homophobia graffiti in post-socialist Europe : lecture at the University of Pittsburgh, The Dietrich School of Arts & Sciences, Pittsburgh, 24. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 36173917]
346. VELIKONJA, Mitja. The new European Other : ideological images of contemporary refugees : lecture at the Lund University, Centre for European Studies, Lund, 24. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 36174429]
347. VELIKONJA, Mitja. Rock'n'retro : Yugonostalgia in contemporary post-Yugoslav music : lecture at the State University of New York, Potsdam, 27. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 35678813]
348. VELIKONJA, Mitja. When walls speak : how to research graffiti and street art subcultures : lecture at the State University of New York, Potsdam, 28. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 35679325]
349. VELIKONJA, Mitja. Yugoslavia after Yugoslavia : contemporary anti- and pro-Yugoslav graffiti : lecture at the State University of New York, Potsdam, 27. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 35679069]
350. VELIKONJA, Mitja. Contemporary football-fan visual culture and its ideological meanings : lecture at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, 18. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 34168925]
351. VELIKONJA, Mitja. Multitude on the walls - football fans graffiti and street art : lecture at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, 18. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 34550877]
352. VELIKONJA, Mitja. Rock'n'retro : Yugoslav and partisan motifs in contemporary Slovenian music : lecture at the Centre for Russian, Soviet, Central and East European Studies, University of St Andrews, St Andrews, 5. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 34169693]
353. VELIKONJA, Mitja. Visual images and politics in the post-Yugoslav world : lecture at the Columbia University, New York, 8. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 33937245]
354. VELIKONJA, Mitja. Yugoslavia after Yugoslavia : graffiti about Yugoslavia in the post-Yugoslav urbanscape : lecture at the Columbia University, East Central European Centre, New York, 8. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 34171741]
355. VELIKONJA, Mitja. Yugoslavia after Yugoslavia : graffiti about Yugoslavia in the post-Yugoslav urbanscape : lecture at the Faculty of Humanities, Department of Literature, Area Studies and European Languages, Oslo, 14. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 34551133]
356. VELIKONJA, Mitja. Yugoslavia after Yugoslavia : graffiti about Yugoslavia in the post-Yugoslav urbanscape : lecture at the University of Vienna, Vienna, 11. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 34169949]
357. VELIKONJA, Mitja. Between collective memory and political action : lecture at Utrecht Forum for Memory Studies, Utrecht, 17. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 33188957]
358. VELIKONJA, Mitja, ABAZOVIĆ, Dino. Introduction - the case of the Balkans : lecture at the Institute for Historical Justice and Reconciliation, Leiden, 9. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 33189469]
359. VELIKONJA, Mitja. Lost in transition : new perspectives on post-socialist nostalgia : lecture at Justus Liebig University Giessen, Giessen, June 17, 2015. [COBISS.SI-ID 33398109]
360. VELIKONJA, Mitja, ABAZOVIĆ, Dino. Reconciliation, historical and transitional justice in the Balkans : lecture at the Institute for Historical Justice and Reconciliation, Leiden, 10. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 33189981]
361. VELIKONJA, Mitja. Language as a base of Slovenian national identity? : lecture at Beijing Foreign Studies University, Beijing, 6. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 33170013]
362. VELIKONJA, Mitja. The new Eurocentrism : lecture at Beijing Foreign Studies University, Beijing, 2. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 33168989]
363. VELIKONJA, Mitja. Qualitative methods in social sciences researches : lecture at Beijing Foreign Studies University, Beijing, 5. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 33169757]
364. VELIKONJA, Mitja. Titostalgia : analysis of nostalgia for Josip Broz : lecture at Beijing Foreign Studies University, Beijing, 4. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 33169501]
365. VELIKONJA, Mitja. What is the Balkans? : lecture at Beijing Foreign Studies University, Beijing, 3. 12. 2014. [COBISS.SI-ID 33169245]
366. VELIKONJA, Mitja. Nostalgia for Tito in post-Yugoslav culture : lecture at New York University, Center for European and Mediterranean Studies, New York, February 9th, 2013. [COBISS.SI-ID 32720989]
367. VELIKONJA, Mitja. Rock'n'retro : Yugoslav and partisan motives in contemporary Slovenian music : [lecture at the Universiteit van Amsterdam, 9th April 2012]. Amsterdam, 2012. [COBISS.SI-ID 31379549]
368. VELIKONJA, Mitja. Between collective memory and political action : emancipative potencials of Yugonostalgia in post-Dayton Bosnia-Herzegovina : [lecture at the Universität Wien, 9th December 2011]. Wien, 2011. [COBISS.SI-ID 30989917]
369. VELIKONJA, Mitja. Yugonostalgia : between collective memory and political action: emancipative potencials of yugonostalgia in post-Dayton Bosna-Herzegovina : [lecture at the Humboldt-Universität zu Berlin, 16th February 2011]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 30189149]
370. VELIKONJA, Mitja. Crvene sjene : javno predavanje. Banja Luka: Filozofski fakultet Banja Luka i Kulturni centar Banski dvor, 28. nov. 2008. [COBISS.SI-ID 28024669]
371. VELIKONJA, Mitja. After the wars in the former Yugoslavia : nostalgia for Tito : [lecture at The Rosemont College, October 3, 2007]. Rosemont: [s. n.], 2007. [COBISS.SI-ID 26618717]
372. VELIKONJA, Mitja. Titostalgia : the socio-cultural aspects of nostalgia for Tito : [lecture at The Harriman Institute - Russian, Eurasian, and Eastern European Studies at Columbia University, October 1st, 2007]. New York: [s. n.], 2007. [COBISS.SI-ID 26618461]
373. VELIKONJA, Mitja. EUrosis: an analysis of EU discourse in Slovenia. New York: The Harriman Institute, Russian, Eurasian and Eastern European Studies at Columbia, 8. nov. 2006. [COBISS.SI-ID 25635933]
374. VELIKONJA, Mitja. Those were the days ... nostalgia for socialism in post-socialist societies. London: University College London (UCL): The Centre for South-East European Studies Seminars, 1 November 2005. [COBISS.SI-ID 24510813]
375. VELIKONJA, Mitja. "Those were the days ...": Nostalgia for socialism in post-socialist societies. Nottingham: Department of Russian and Slavonic Studies. School of Modern languages and Cultures. The University of Nottingham. Research seminar series 2005-06, 26 October 2005. [COBISS.SI-ID 24511069]

3.15 Unpublished conference contribution

376. VELIKONJA, Mitja. Ekstremizem centra : politični grafiti kot orožje oblasti : predstavitev na simpoziju Politike in poetike street arta, Ljubljana, 30. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 33594883]
377. VELIKONJA, Mitja. The new folklore : neo-traditionalism as the cultural logic of the post-socialist transition : presentation at the conference The Other Europe: Changes and Challenges Since 1989, Yale University, New Haven, 11. - 12. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 29243907]
378. VELIKONJA, Mitja. New Yugoslavism in contemporary music in Slovenia : presentation at the conference Culture Wars in Post-socialist Societies: Public Conflicts on the Arts, Gender and Recent History, Copenhagen, 24. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 36478045]
379. VELIKONJA, Mitja. Politika ekstremnog centra u postsocijalističkoj tranziciji : Korčula After Party, Korčula, 21. - 24. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 35859549]
380. VELIKONJA, Mitja. Between collective memory and political actions : emancipatory nostalgia in Bosnia : presentation at the Symposium Finissage the Summer of Nationalism, Leuven, 28. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35250013]
381. VELIKONJA, Mitja. Educirana senzibilnost : prispevek Aleša Debeljaka k slovenski kulturologiji : prispevek na simpoziju Knjiga, križ, polmesec - Islam in Zahod, simpozij v spomin Alešu Debeljaku, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 9. maj 2017. [COBISS.SI-ID 34973021]
382. VELIKONJA, Mitja. Yu-retrovizor - naćini sjećanja na Jugoslaviju : presentation at the Conference Yugoslav Experience and Future of the Region, Belgrade, 13. - 14. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 35252317]
383. VELIKONJA, Mitja. Yugoslavia after Yugoslavia : graffiti about Yugoslavia in post-Yugoslav urbanscape : presentation at the International and Interdisciplinary Conference Longing for "Communism"? 21st Century Youth Cultures in Past, Present and Future Eastern Germany, and Southeast and Eastern Europe, Vienna, 23. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 35249501]
384. VELIKONJA, Mitja. Yugoslavia after Yugoslavia : graffiti about Yugoslavia in the post-Yugoslav urban landscape : presentation at the Symposium Citizen-artist: Live, Walk, Act, Fight!, Edinburgh, 23. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 35249757]
385. VELIKONJA, Mitja. Between collective memory and political action : emancipative potentials of Yugo-nostalgia in post-Dayton Bosnia-Herzegovina : presentation at the workshop Utopia after Utopia, Yale University, New Haven, 4. - 5. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 33937501]
386. VELIKONJA, Mitja. Ideological potencials of Yugonostalgia : presentation at the International Conference: Nostalgia on the Move, Belgrade, 29. - 30. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 34339933]
387. VELIKONJA, Mitja, ABRAM, Sandi. Ko zidovi spregovorijo : ideologija grafitov in ulične umetnosti v Ljubljani : sprehod predavanje na konferenci Pripravljeni na spremembo, Nove politične mitologije in umetnost, Stara mestna elektrarna, Ljubljana, 26. - 27. 8. 2016. [COBISS.SI-ID 34340189]
388. VELIKONJA, Mitja. Novi drugi: ideološke podobe beguncev na Slovenskem : predavanje na Simpozij-situaciji Migracije - begunci - avantgarda 21. stoletja, Ljubljana, 10. - 11. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 33774429]
389. VELIKONJA, Mitja. Rock'n'retro : Yugoslav and partisan motives in contemporary Slovenian music : presentation at In Search of Transcultural Memory in Europe, COST Action 1203 Workshop, Dubrovnik, 17 - 19 September 2015. [COBISS.SI-ID 33593949]
390. VELIKONJA, Mitja. Rock'n'Retro : the new Yugoslavism in contemporary Slovenian popular music : presentation at the Conference Utopias and Dystopias in Music and Media of East Central Europe Circum 1989, Columbia University, New York, May 2, 2014. [COBISS.SI-ID 32721501]
391. VELIKONJA, Mitja. Between collective memory and political action : yugonostalgia in Bosnia-Herzegovina : paper presented at the Conference West Balkans Cultural Antenna, Ljubljana, 17. - 19. May 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 32032861]
392. VELIKONJA, Mitja. Rock'n'Retro - jugoslovenski i socialistički motivi u suvremenoj slovenačkoj muzici. Sarajevo: Konferencija Perspektive u akademskoj zajednici i društvu (poslije) sukoba: otvaranje prostora za kritičko procjenjivanje i preispitivanje historije i sjećanja, 14.-16. Marta 2013. [COBISS.SI-ID 31915101]
393. VELIKONJA, Mitja. Socialist retro motives in conteporary Slovenia music entitled Rock'n Retro. Graz: Karl-Franzens Universität Graz, Conference Facing the present transition in post-Yugoslavia, the artists' view, 20.-22. March 2013. [COBISS.SI-ID 31914845]
394. VELIKONJA, Mitja. Towards the non-hegemony : the need for a new paradigm in social science textbooks : paper presented at the Strategic Meeting Dealing with the Past and the War Legacies in the Former Yugoslavia, Sarajevo, September 30 - October 1, 2013. Sarajevo, 2013. [COBISS.SI-ID 32218973]
395. VELIKONJA, Mitja. Rock'n'retro : new Yugoslavism in contemporary Slovenian music : [paper presented at The Real and the Imagined in the Contemporary Balkans, NIAS Theme Group Fellowship, Research Results Seminar, Wassenaar, June 19th, 2012]. Wassenaar, 2012. [COBISS.SI-ID 31379293]
396. VELIKONJA, Mitja. Kako misliti balkanske kulturne studije? : [referat na Međunarodnom naučnom skupu Kritičke-kulturološke studije u post-jugoslovenskom prostoru, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 9. 11. 2011]. Banja Luka, 2011. [COBISS.SI-ID 30872157]
397. VELIKONJA, Mitja. Kako misliti balkanske kulturne študije? : [prispevek na 4. kulturološkem simpoziju, Ljubljana, 8. - 10. marec 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30241373]
398. VELIKONJA, Mitja. Rock 'n' retro - partisan and socialist motives in contemporary Slovenian music : [paper presented at a Workshop on Partisan Rhetoric and Visual Culture in and Beyond Yugoslavia, July 7-9, 2011, Humboldt-Universität zu Berlin]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 30501469]
399. VELIKONJA, Mitja. Rock 'n' retro : partisan and socialist motives in contemporary Slovenian music : [presendet at Department of Russian and Slavonic Studies Staff and Postgraduate Research Seminar, Nottingham University]. Nottingham, 24. Nov. 2011. [COBISS.SI-ID 30926685]
400. VELIKONJA, Mitja. Something has survived --- : ambivalence of the discourse about socialist Yugoslavia in present-day Slovenia : [paper presented at the International Workshop Rapprochement as a Paradigm Shift: Does the Wheel Come Full Circle in Ex-Yugoslavia?, 11-12 February 2011, Regensburg]. Regensburg, 2011. [COBISS.SI-ID 30188893]
401. VELIKONJA, Mitja. Between collective memory and political action : Yugonostalgia in post Dayton Bosnia and Herzegovina : [paper presented at the 42nd Annual Convention of the Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, Los Angeles, November 18-21, 2010]. Los Angeles, 2010. [COBISS.SI-ID 29966941]
402. VELIKONJA, Mitja. Between collective memory and political activism : the emancipative potencials of Yugonostalgia in Bosna-Herzegovina : [paper presented at the Meeting Towards an Urban Platform, Ljubljana, 9 - 10 September 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29723997]
403. VELIKONJA, Mitja. Beyond ethnic nationalism - emancipative potencials of Yugonostalgia in post-Dayton Bosna-Herzegovina : [paper presented at the Conference State Building in Divided Societies of the Post-Ottoman World, Beirut, 24 - 25 September 2010]. Beirut, 2010. [COBISS.SI-ID 29724253]
404. VELIKONJA, Mitja. Izmedju kolektivne memorije i političke akcije : emancipatorne dimenzije jugonostalgije u Bosni i Hercegovini : [referat na Trečem međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatsko-srpski odnosi: politička i kulturna suradnja, Golubić, 24. 8. 2010]. Golubić, 2010. [COBISS.SI-ID 29631837]
405. VELIKONJA, Mitja. Između kolektivne memorije i političke akcije - Titostalgija u Bosni i Hercegovini : [referat na Međunarodnom naučnom skupu Tito: viđenja i tumaćenja, Beograd, 7. - 9. maj 2010]. Beograd, 2010. [COBISS.SI-ID 29436253]
406. VELIKONJA, Mitja. Return of the repressed: images of Yugoslavia in present-day Slovenia. New York: Harriman Institute at Columbia University: Conference "Ex uno plures: post-Yugoslav cultural spaces and Europe", March 26-27, 2010. [COBISS.SI-ID 29315933]
407. VELIKONJA, Mitja. EUrosis - a critique of the EU-discourse in Slovenia : [paper presented at Conference A Europe without Adjectives? Transformations of Mentality and Identity in Central Europe after the Breakdown of Communism, Copenhagen, 7 - 8 Sept 2007]. Copenhagen: [s. n.], 2007. [COBISS.SI-ID 26523229]
408. GREGORČIČ, Marta, ZORN, Jelka, VELIKONJA, Mitja, JEFFS, Nikolai, GREIF, Tatjana, KURNIK, Andrej, BEZNEC, Barbara, VEZJAK, Boris, et al. Izbrisani gredo v nebesa : boji proti rasizmu in drugim oblikam diskriminacije ter njihov smoter v času vzpona rasistične države : Ljubljana, 28.2.2006. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 28548869]
409. VELIKONJA, Mitja. Nostalgia for socialism as an element of cultural pluralism in Slovenian transition. Washington: 38th National Convention, American Association for the Advancement of Slavic Studies, 16-19. November 2006. [COBISS.SI-ID 25637725]
410. VELIKONJA, Mitja. On nostalgia. New York: Conference: Europe lost and found, Colubia University, School of Internationaland Public Affairs, 24. October 2006. [COBISS.SI-ID 25637213]
411. VELIKONJA, Mitja. "Ex-home" - Balkan culture in Slovenia after 1991. University of Lund, Conference "Cultural boundaries in Europe: the Balkans in Focus": Centre for South-East European Studies, 19-20 October 2001. [COBISS.SI-ID 20745309]
412. VELIKONJA, Mitja. In hoc signo vinces : religious sybmolism in the Balkan wars (1991-1995). Paris: Nationality and citizenship in post-communist Europe, Colloque international organisé par la Fondation Nationale des Sciences Politiques at l'Association for the study of nationalities, 9-10 julij 2001. [COBISS.SI-ID 20595805]
413. VELIKONJA, Mitja. In hoc signo vinces : simbolismo religioso nelle guerre balcaniche 1991-1995. Gorizia: Intituto di sociologia internazionale Gorizia, Università di Trieste, Westminster University: VII scuola estiva internazionale "I problemi della nuova Europa. ": Migrazioni in Europa: lʹintegrazione degli immigranti attraverso i modelli legislativi e il ruolo delle religioni, 17-26 Settembre 2001. [COBISS.SI-ID 20721501]
414. VELIKONJA, Mitja. Słowenia : konflikt czy spotkanie kultur. Rzeszów - Boguchwała: Międzynarodowa konferencja filozoficna: Filozofia w krajach slowańskich a procesy globalizacji kulturowej i integracji politycznej Europy, 8-10 grudzień 2000. [COBISS.SI-ID 20378461]
415. VELIKONJA, Mitja. Slowenien: zwischen multikulturalität und kultureller Separation. Berlin: Literatur Werkstatt "Balkan Brücken". Lesungen und Gespräche, 14. April 2000. [COBISS.SI-ID 19685981]
416. VELIKONJA, Mitja. Historical roots of Slovenian christoslavic mythology. University of London, School of Slavonic and East European Studies: Centre for South-East European Studies: "Slovene Studies Day", 21 April 1999. [COBISS.SI-ID 19104093]
417. VELIKONJA, Mitja. The dynamics of religious nationalism: christoslavism among Slovenians and Poles. Kraków: Jagiellonian University: seminarium Religia w Polsce i Słovenii - podobieństwa i róźnice, 9-12 listopada 1998. [COBISS.SI-ID 18745437]
418. VELIKONJA, Mitja. Slovenian national mythology. University of London, School of Slavonic and East European Studies: Centre for South-East European Studies, 7 October 1998. [COBISS.SI-ID 19103837]
419. VELIKONJA, Mitja. Religija in cerkev: dejavnika oblikovanja nacionalnih mitologij v postsocialističnih družbah. Portorož: Slovensko sociološko srečanje, 1996. 11 str. [COBISS.SI-ID 16554333]
420. VELIKONJA, Mitja. Besede, revije, perspektive. Ljubljana: Strokovni posvet o reviji Perspektive, 16.X.1995. [COBISS.SI-ID 17521245]

3.16 Unpublished invited conference lecture

421. VELIKONJA, Mitja. Images of exclusion : ethno-nationalist graffiti in the Balkans : keynote presentation, The Culture of Post-Socialism, Black Sea Horizons, April 13, 2018, Columbia University. [COBISS.SI-ID 35679837]
422. VELIKONJA, Mitja. The new other : the ideological image of refugees in contemporary Slovenia : keynote address at the Workshop Erratic Bodies, Transitional Borders, and Recent Migration in Europe: Representation and Identity Negotiations in Public Discourse, Literature, and the Arts, September 27th - 28th 2018, ILOS, University of Oslo. [COBISS.SI-ID 35815773]
423. VELIKONJA, Mitja. Balkanistični diskurz v Sloveniji = Balkan discourses in Slovenia. Banja Luka: Dvodnevni skup "Kritičke studije u postjugoslovenskom prostoru", Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, 14.-15. apr. 2010. [COBISS.SI-ID 29342045]
424. VELIKONJA, Mitja. "Ex-home" - Balkan culture in Slovenia after 1991. Gorizia: International Conference "Prediction, power and good governance: according to Bertrand de Jouvenel", 1-2 Sept. 2003. [COBISS.SI-ID 22498909]

3.25 Other performed works

425. VELIKONJA, Mitja. Grafiti pandemije : Covidiada: Družboslovne refleksije epidemije, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 49792259]
426. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Mitja Velikonja: Politički grafiti : 15 minuta o knjizi, 7. 2. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=tpaSQOwo8xk. [COBISS.SI-ID 54178307]
427. VELIKONJA, Mitja (discussant), ČOLOVIĆ, Ivan (discussant), ŠTIKS, Igor (discussant), RADOŠEVIĆ, Ljiljana (discussant). Onlajn diskusija povodom knjige Mitje Velikonje "Politički grafiti" : Muzej Jugoslavije, Beograd, 19. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 49780995]
428. VELIKONJA, Mitja, BOŠKOVIĆ, Aleksandar. Post-Socialist Political Graffiti in the Balkans and Central Europe : book presentation at the East Central European Center at the Harriman Institute, Columbia University, November 19, 2020. [COBISS.SI-ID 39520003]
429. VELIKONJA, Mitja. izgubljeno s prehodom : nostalgije postsocialistične tranzicije : predavanje, Gledališče Glej, 12. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 36478301]
430. ANTIĆ GABER, Milica (discussant), STANKOVIĆ, Peter (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant), ŠTERK, Karmen (discussant). Retradicionalizacija vrednot ali reinvencija tradicije : okrogla miza ob 25. obletnici kulturologije na Fakulteti za družbene vede, Moderna galerija, Ljubljana, 16. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 36416861]
431. JELAČA, Dijana (discussant), KOLANOVIĆ, Maša (discussant), HOFMAN, Ana (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant), BOŠKOVIĆ, Aleksandar (discussant). The cultural life of capitalism in Yugoslavia : (post)socialism and its other : book launch and discussion, Harriman Institute, Columbia University, New York, 5. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 35679581]
432. VELIKONJA, Mitja (discussant), et al. Projekat Jugoslavija - platforma za savremenu umetnost Kiosk i Muzej Jugoslavije : konferencija Muzealizacija Jugoslavije, Beograd, 2. - 3. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 36173661]
433. VELIKONJA, Mitja (discussant), et al. Remembering Yugoslavia 1968 : fifty years later : Center for European and Mediterranean Studies, New York University, New York, 7. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 35684701]
434. TAMŠE, Danijela (discussant), PAVLIŠIČ, Andrej (discussant), PUREBER, Tjaša (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant). Avtonomni prostori kot laboratoriji nove družbenosti : vednost in praksa proti oziroma onkraj diktature normalnosti : UP INDE, Koper, 20. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 35250525]
435. VELIKONJA, Mitja. Grafiti : predstavitev tematskega bloka 'Grafiti' Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, Reka, 25. april 2017. [COBISS.SI-ID 34973277]
436. SPLICHAL, Slavko (discussant), GABER, Slavko (discussant), VEZOVNIK, Andreja (discussant), GREBENC, Vera (discussant), GRIZOLD, Anton (discussant), MATAJC, Vanesa (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant), GYÖRKÖS, József (discussant), ANTIĆ GABER, Milica (discussant). Znanstvena odličnost in revijalni tisk : okrogla miza na Slovenskem sociološkem srečanju 2017, Otočec, 28. - 30. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35195485]
437. BARŠI, Izidor (discussant), PUREBER, Tjaša (discussant), RAJGELJ, Barbara (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant). Kriminalizacija in regulacija umetnosti in javnih površin : javni pogovor, Pritličje, Ljubljana, 21. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 34551389]
438. VELIKONJA, Mitja. The new other : ideological image of the refugees in contemporary Slovenia : lecture at the Autonomous Cultural and Social Centre Klinika, Prague, 19. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 34169181]
439. VELIKONJA, Mitja. The new other : ideological image of the refugees in contemporary Slovenia : lecture at the International Summer School Refugees and Refugees: Challenge for the World, Not (Just) for Europe, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, Ljubljana, 27th June - 1st July, 2016. [COBISS.SI-ID 34226013]
440. VELIKONJA, Mitja, JEFFS, Nikolai, BAJT, Veronika, ŠORI, Iztok. Predstavitev tematske številke Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo "Rasizem: razrezani svet", Koper, 5. februarja 2016. [COBISS.SI-ID 1128301]
441. BEN-ZE'EV, Efrat (discussant), ABAZOVIĆ, Dino (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant). From divided memories to reconciliation, transformation in the Western Balkans and the Middle East : panel debate at the Institute for Historical Justice and Reconciliation, Leiden, 12. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 33190237]
442. VELIKONJA, Mitja (discussant), PETROVIĆ, Tanja (discussant). Glazba, politika, osjećaji : novo življenje partizanskih pjesama u Sloveniji : promocija knjige, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 15. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 33362013]
443. ŠTIKS, Igor (discussant), VIDMAR, Ksenija H. (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant), PETROVIĆ, Tanja (discussant), KLEPEC, Peter (discussant). Kaj lahko (z)raste v puščavi postsocializma : Znanost ne grize, Atrij ZRC, Ljubljana, 21. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 33774173]
444. VELIKONJA, Mitja (interviewee). Pogovor o Cvetličarni v hiši cvetja : 3. festival stripa Stripolisfest, Kino Šiška, Ljubljana, 7. - 10. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 33596253]
445. BUDEN, Boris (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant). Poslije Jugoslavije i poslije socijalizma : šta nakon poslije? : Otvoreni univerzitet, Banja Luka, 26. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 33594205]
446. DUDA, Dean (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant). Tribina Kulturalni studiji: jučer - danas - sutra : Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 28. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 32721245]
447. VELIKONJA, Mitja, PUHALO, Srđan. Euro/etno : radionica na Otvorenom univerzitetu, Sarajevo, 6. - 8. 12. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 32419933]
448. MUJKIĆ, Asim (interviewee), VELIKONJA, Mitja (interviewee), IMAMOVIĆ PIRKE, Emir (interviewee). Kriza Evropske unije: centar vs. (polu)periferija? : okrugli sto na Otvorenom univerzitetu, Sarajevo, 6. - 8. 12. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 32419677]
449. SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant), SIMONIČ, Peter (discussant), HABINC, Mateja (discussant), BATISTA, Eva (discussant), JEZERNIK, Božidar (discussant). Politika praznovanja : [predstavitev knjige v Društvu slovenskih pisateljev, Ljubljana, 22. maj 2013]. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2013. [COBISS.SI-ID 52099426]
450. VELIKONJA, Mitja, VODOPIVEC, Peter, ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena, PETROVIĆ, Tanja. Titostalgija : študija nostalgije po Josipu Brozu : [pogovor o knjigi avtorja Mitje Velikonja, Galerija Alkatraz, Metelkova mesto, 24.VI.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30215213]
451. VELIKONJA, Mitja. Tito v Sloveniji od neodvisnosti. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Institut Français Charles Nodies, Université Michel de Montaigne, Bordeaux: Konferenca "Kako se predstavlja Slovenija", 20. okt. 2008. [COBISS.SI-ID 28042845]
452. VELIKONJA, Mitja (discussant), UHAN, Samo (discussant), BORSTNER, Bojan (discussant), FIŠTRAVEC, Andrej (discussant), OSONKAR, Borut (discussant). Pogovor o knjigi "Evroza - kritika novega evrocentrizma" Mitje Velikonja in otvoritev razstave "Creme d'Europe" Saše Kerkoš in Mitje Velikonja. Maribor: Društvo za razvoj humanistike "Zofinijini ljubimci": okrogla miza ob izidu knjige "Evropa - kritika novega evrocentrizma" Mitje Velikonja, 28. marec 2006. [COBISS.SI-ID 24963165]
453. MOČNIK, Rastko (discussant), JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata (discussant), BASKAR, Bojan (discussant), GREGORČIČ, Marta (discussant), VEZJAK, Boris (discussant), VELIKONJA, Mitja (discussant). Pogovor o knjigi "Evroza - kritika novega evrocentrizma" Mitje Velikonja in otvoritev razstave "Creme d'Europe" Saše Kerkoš in Mitje Velikonja. Ljubljana: Galerija Alkatraz in Mirovni inštitut, 21. februar 2006. [COBISS.SI-ID 24962653]
454. FAJT, Mateja, PIŠKUR, Bojana, VELIKONJA, Mitja, KREČIČ, Jela, ŠPRAH, Andrej, HVALA, Tea, JEFFS, Nikolai, GRAFENAUER, Petja, GREGORČIČ, Marta. Umetnost/aktivizem\spektakel : predstavitev nove 223. številke Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo v okviru festivala "ROG-presenečenja, iz katerih rojijo multitude", Ljubljana, 26.5.2006. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 27813381]
455. VELIKONJA, Mitja (discussant), LUTHAR, Breda (discussant), LUKŠIČ, Andrej (discussant), KURNIK, Andrej (discussant), LUKŠIČ, Igor (discussant). Intelektualci in oblast : kolokvij. Ljubljana: Kolokvij ob izidu knjige I.Lukšiča in A.Kurnika "Hegemonija in oblast", 19. okt. 2000. [COBISS.SI-ID 20061021]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

456. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva. VELIKONJA, Mitja (member of editorial board 2013-). Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo: Filozofski fakultet. Etnološki zavod, 1978-. ISSN 0351-1944. [COBISS.SI-ID 8344066]
457. Jugoslavija u istorijskoj perspektivi. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017. 544 str., ilustr. ISBN 978-86-7208-207-4. [COBISS.SI-ID 64845666]
458. Yugoslavia from the historical perspective. Belgrade: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2017. 576 str., ilustr. ISBN 978-86-7208-208-1. http://www.yuhistorija.com/doc/yugoslavia%20from%20a%20historical%20perspective.pdf. [COBISS.SI-ID 240800780]
459. ABAZOVIĆ, Dino (editor), VELIKONJA, Mitja (editor). Post-Yugoslavia : new cultural and political perspectives. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014. XIII, 212 str. ISBN 978-1-137-34613-1. [COBISS.SI-ID 32825181]
460. ABAZOVIĆ, Dino (editor), VELIKONJA, Mitja (editor). Post-Yugoslavia : new cultural and political perspectives. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2014. ISBN 978-1-137-34614-8. https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1765623, DOI: 10.1057/9781137346148. [COBISS.SI-ID 36563293]
461. SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (editor in chief), JEZERNIK, Božidar (editor), VELIKONJA, Mitja (editor). Praznična večglasja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 250 str., ilustr. Zupaničeva knjižnica, št. 39. ISBN 978-961-237-632-1. ISSN 1855-671X. [COBISS.SI-ID 272378112]
462. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. VELIKONJA, Mitja (guest editor 2014, 2014). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dteorija+in+praksa%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]
463. Časopis za kritiko znanosti. VELIKONJA, Mitja (member of editorial board 1995-1997, 2000-2013). Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, 1978-. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C4%8Casopis+za+kritiko+znanosti%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 672783]
464. JEZERNIK, Božidar (editor in chief), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (editor), VELIKONJA, Mitja (editor). Politika praznovanja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 180 str., ilustr. Zupaničeva knjižnica, št. 37. ISBN 978-961-237-570-6. ISSN 1855-671X. [COBISS.SI-ID 265970688]
465. Pregled : časopis za društvena pitanja. VELIKONJA, Mitja (member of editorial board 2013). [Tiskano izd.]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 1946-. ISSN 0032-7271. http://pregled.unsa.ba/new/. [COBISS.SI-ID 3179522]
466. Dialogi. VELIKONJA, Mitja (field editor 2012). Maribor: Obzorja, 1965-. ISSN 0012-2068. http://www.aristej.si/slo/dialogi/arhiv.html, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dDialogi%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 3328770]
467. VELIKONJA, Mitja (editor), STANKOVIĆ, Peter (editor), STARC, Gregor (editor, author of introduction, etc.). Kalejdoskop športa : uvod v športne študije. Maribor: Aristej, 2009. 279 str. Zbirka Dialogi, letn. 10. ISBN 978-961-220-072-5. [COBISS.SI-ID 63987713]
468. Religion in Eastern Europe. VELIKONJA, Mitja (member of editorial board 2005-2008). Elkhart: Associated Mennonite Biblical Seminary, 1993-2012. ISSN 1069-4781. http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/. [COBISS.SI-ID 209242]
469. DEBELJAK, Aleš (editor), STANKOVIĆ, Peter (editor), TOMC, Gregor (editor), VELIKONJA, Mitja (editor). Cooltura : uvod v kulturne študije. Ljubljana: Študentska založba, 2002. 366 str., ilustr. Knjižna zbirka Scripta. ISBN 961-6356-73-9. [COBISS.SI-ID 115856640]
470. STANKOVIĆ, Peter (editor), TOMC, Gregor (editor), VELIKONJA, Mitja (editor). Urbana plemena : subkulture v Sloveniji v devetdesetih. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999. 140 str., ilustr. Zbirka Posebne izdaje. ISBN 961-6211-85-4. [COBISS.SI-ID 104548608]

Mentor for Doctoral Dissertations

471. VALENTIĆ, Tonči. Media construction of Balkanism in Croatia after 1995 = Medijska konstrukcija Balkana na Hrvaškem po letu 1995 : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Valentić], 2015. 247 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_valentic-tonci.pdf. [COBISS.SI-ID 33427805]
472. VOBIČ ARLIČ, Nina. Identiteta potomcev srbskih priseljencev v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Vobič Arlič], 2014. 198 str., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_vobic-arlic-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 276885504]
473. MIKOLA, Maša. Traces of diversity : multiculturalism across socio-political practices in Melbourne : dissertation. Nova Gorica: [M. Mikola], 2009. 323 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/9Mikola.pdf. [COBISS.SI-ID 1303035]

Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

474. CVIJIĆ, Valter. Delo, preživetje in problematizacija sedanjosti v deindustrializiranem Zrenjaninu : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Cvijić], 2018. 215 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_cvijic-valter.pdf. [COBISS.SI-ID 44006957]
475. MOČNIK, Nena. Preživela telesa, umrle ženskosti : seksualnost v naracijah o preživelih žrtvah posilstev v bosanski vojni = Survived bodies, dead femininites : sexuality in narrations of Bosnian rape-in-war survivors : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Močnik], 2015. 257 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33390941]

Mentor for Master's Theses

476. BABIĆ, Jasna. V vrtincu subkultur : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Babić], 2012. 109 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_babic-jasna.pdf. [COBISS.SI-ID 31764573]
477. KUBUROVIĆ, Ines. Javna podoba visokega predstavnika v tiskanih medijih v BIH = The public image of the high representative in BIH print media : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Kuburović], 2010. 95 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_kuburovic-ines.pdf. [COBISS.SI-ID 29492061]
478. NOVAK, Maja. Politični grafiti kot medij za raziskovanje kapitalske in politične neenakosti : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2007. 120 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Novak-Maja.PDF. [COBISS.SI-ID 26453597]
479. ŠAVER, Boštjan. Planinske podobe slovenstva in kulturni pomen Triglava : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Šaver], 2004. 254 f. [COBISS.SI-ID 214228992]
480. KRAJINA, Dijana. Vprašanje regijskega in nacionalnega pluralizma v Bosni in Hercegovini na primeru Doboja in okolice : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Krajina], 2001. 129, XXXVI f., [8] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 20616029]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

481. KOVAČEVIĆ, Emir. Sovražna retorika v Sloveniji - neprestana potreba po sovražniku : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Kovačević], 2021. 101 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124750&lang=slv. [COBISS.SI-ID 52605187]
482. TURNŠEK, Tjaša. Kritična analiza diskurza medijskih reprezentacij begunca : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Turnšek], 2020. 72 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120320&lang=slv. [COBISS.SI-ID 30491139]
483. MICEVSKI, Anja. Emancipacija skozi nostalgijo : jugonostalgija v bosansko-hercegovski hip hop glasbi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Micevski], 2019. 91 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108304. [COBISS.SI-ID 36238685]
484. KARLOVČEC, Nastja Anastazija. Političnost humorja skozi meme o Jugoslaviji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. A. Karlovčec], 2019. 64 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111203. [COBISS.SI-ID 36412509]
485. GABROVEC, Ana. Glasbeni "spomenik" Jugoslavije : primerjava Reke in Maribora : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gabrovec], 2018. 79 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103829&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35849821]
486. SILIČ, Irena. Koncept neodvisnosti znotraj področja vizualnih praks : študija primera Bienala neodvisnih : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Silić], 2017. 67 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_silic-irena.pdf. [COBISS.SI-ID 34980701]
487. DOBOVŠEK, Tim. Kulturni, socialni in politični vidiki razvoja nogometa v Sloveniji : v obdobju 1900-1991 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Dobovšek], 2017. 95 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_dobovsek-tim.pdf. [COBISS.SI-ID 35333469]
488. JAGODIČ, Sara. Podobe Balkana v slovenskih spletnih medijih : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Jagodič], 2017. 75 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_jagodic-sara.pdf. [COBISS.SI-ID 35257437]
489. GRILC, Jan. Razvoj in družbena vloga prostorov alternativne kulture v Kranju : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Grilc], 2017. 79 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_grilc-jan.pdf. [COBISS.SI-ID 35220061]
490. POPOŠEK, Deja. Recepcija lutkovnih uprizoritev za odrasle : analiza občinstva : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Popošek], 2017. 72 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_poposek-deja.pdf. [COBISS.SI-ID 35302493]
491. JAMNIK, Tilen. Šport kot dejavnik nacionalizma : primer jugoslovanske košarkarske reprezentance ob koncu države in v letih po razpadu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jamnik], 2017. 84 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_jamnik-tilen.pdf. [COBISS.SI-ID 34981725]
492. MAROK, Nina. Habsburgi, Bosna in islam : kultura (ne)razumevanja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Marok], 2016. 117 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_marok-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 34156637]
493. VEGELJ, Danaja. Moda kot sredstvo družbene angažiranosti : primerjava ideologije in delovanja francoske skupine Andrea Crews in slovenske blagovne znamke Young@Squat : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vegelj], 2016. 88 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_vegelj-danaja.pdf. [COBISS.SI-ID 34580317]
494. MARKOVIĆ, Neja. Izbrisani skozi medije : razlogi in pomen medijskega molka : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Marković], 2015. 91 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_markovic-neja.pdf. [COBISS.SI-ID 33580893]
495. KOŠČAK, Tina. Počutje romskih otrok v osnovni šoli v Grosupljem : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Koščak], 2015. 65 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_koscak-tina.pdf. [COBISS.SI-ID 33511005]
496. ŠUŠNICA, Srđan. Pop-mitološko označevanje "naših" ulic : študija primera Banje Luke, Bosna in Hercegovina = Pop-mythological urine marking of "our" streets : case study of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Šušnica], 2015. 139 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_susnica-srdan.pdf. [COBISS.SI-ID 33432925]
497. POLAJNAR, Barbara. Gledališče zatiranih kot orodje za opolnomočenje žensk : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Polajnar], 2014. 71 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_polajnar-barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 32544605]
498. MASELJ, Luka. Nacionalizem, šport ter začetek vojne v Jugoslaviji : medijski vidik : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Maselj], 2014. 90 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_maselj-luka.pdf. [COBISS.SI-ID 32908637]
499. PAHOR, Andreja. Umestitev performansa v prostor in primer Pussy Riot v Rusiji : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pahor], 2014. 80 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_pahor-andreja.pdf. [COBISS.SI-ID 33028445]
500. MIKULIĆ, Katarina. 8. marec, dan, ko ženske iz zasebne sfere obiščejo javno : analiza časopisnega poročanja o dnevu žena v Bosni in Hercegovini med letoma 1996-2013 : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mikulić], 2013. 55 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_mikulic-katarina.pdf. [COBISS.SI-ID 32413533]
501. OVSENIK, Ana. Medijska konstrukcija nacionalizma v športnih dogodkih : primer "mučeništva" Petre Majdič : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ovsenik], 2011. 70 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_ovsenik-ana.pdf. [COBISS.SI-ID 30910557]
502. MOČNIK, Nena. Zapuščina in aktualizacija ideologije jugoslovanskega multikulturnega sobivanja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Močnik], 2011. 82 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_mocnik-nena.pdf. [COBISS.SI-ID 30594141]

Mentor for Undergraduate Theses

503. MILKOVIČ BILOSLAV, Gašper. Cena upora : fenomen Banksy in komodifikacija street arta : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Milkovič Biloslav], 2016. 57 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/milkovic-biloslav-gasper.pdf. [COBISS.SI-ID 34707037]
504. MATKOVIČ, Drago. Novi globalni cikel družbenih gibanj in begunski val na balkanski poti : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Matkovič], 2016. 79 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/matkovic-drago.PDF. [COBISS.SI-ID 34532957]
505. STAMEJČIČ, Gregor. Od upora k demokraciji : proces samoorganizacije v Mariboru : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Stamejčič], 2016. 79 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/stamejcic-gregor.PDF. [COBISS.SI-ID 34551645]
506. BATELIĆ, Mario. Pekoči sadeži tropicálie : brazilsko glasbeno gibanje in njegovi odmevi v svetu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Batelić], 2016. 35 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/batelic-mario.pdf. [COBISS.SI-ID 34618461]
507. LEVPUŠČEK, Danijela. Simboli na protestih v Sloveniji leta 2012 in 2013 : analiza vizualnega materiala na spletni strani 24ur.com : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Levpušček], 2016. 75 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/levpuscek-danijela.PDF. [COBISS.SI-ID 34547549]
508. BEVK, Luka. Anarho-primitivistična kritika civilizacije : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Bevk], 2012. 85 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/bevk-luka.pdf. [COBISS.SI-ID 31081309]
509. ŠULN, Jure. Analiza nacističnega vojnega plakata pred in po bitki v Stalingradu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Šuln], 2010. 65 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/suln-jure.pdf. [COBISS.SI-ID 29207901]
510. KOVAČ, Rok. Diskurzi postkolonializma : politična misel v romanih Chinue Achebeja : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Kovač], 2010. 94 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kovac-rok.pdf. [COBISS.SI-ID 29107805]
511. TRUPEJ, Aleksandra. Mitologija v medijih : poročanje Politike in Oslobodjenja o srebreniškem pokolu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Trupej], 2010. 52 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/trupej-aleksandra.pdf. [COBISS.SI-ID 29251933]
512. KAUČIČ, Karmen. Nostalgija po nedoživetem : nostalgija po socializmu med mlado generacijo : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kaučič], 2010. 96 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kaucic-karmen1.pdf. [COBISS.SI-ID 29816413]
513. SRDOČ, Eva. Obuti v nostalgijo : postsocialistične nostalgije in blagovne znamke: primer retro športnih copat : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Srdoč], 2010. 90 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/srdoc-eva.pdf. [COBISS.SI-ID 29744477]
514. PUREBER, Tjaša. Revolucija kot proces : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Pureber], 2010. 100 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pureber-tjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 29693277]
515. METLIKOVIČ, Eva. Sodobna umetnost kot multikulturni dialog : vplivi multikulturalizma v plesu : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Metlikovič], 2010. 77 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/metlikovic-eva.pdf. [COBISS.SI-ID 29379165]
516. TARMAN, Urban. Značilnosti ameriškega filma ceste : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Tarman], 2010. 79 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/tarman-urban.pdf. [COBISS.SI-ID 29936477]
517. GLOBOČNIK, Nataša. Politično v sodobni scenski praksi : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Globočnik], 2009. 69 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/globocnik-natasa.pdf. [COBISS.SI-ID 28710493]
518. KORDA, Neven A. Alternativna kulturna produkcija : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Korda Andrič], 2008. 63 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/korda-andric-neven.pdf. [COBISS.SI-ID 28136797]
519. PUZAVAC, Danijela. Kult osebnosti Slobodana Miloševića : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Puzavac], 2008. 86 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Puzavac-Danijela.PDF. [COBISS.SI-ID 27939421]
520. ĐOKOVIĆ, Danijela. Sovražni govor na blogih : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Đoković], 2008. 66 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Dokovic-Danijela.PDF. [COBISS.SI-ID 27663197]
521. MOZETIČ, Katarina. Words can create realities : analysis of developement discourse of NGOs from the global North : final thesis = Besede ustvarjajo reničnosti: analiza diskurza razvojnega sodelovanja NVO svetovnega severa. Ljubljana: [K. Mozetič], 2008. 79 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Mozetic-Katarina.PDF. [COBISS.SI-ID 27617117]
522. KOVAČIČ, Branko. Kontrapunktno branje romana Srce teme : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Kovačič], 2007. 93 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kovacic-Branko.PDF. [COBISS.SI-ID 26655837]
523. VEZOVNIK, Urška. Mitske možnosti sodobne francoske nacionalne identitete : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Vezovnik], 2007. 78 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Vezovnik-Urska.PDF. [COBISS.SI-ID 26743389]
524. KROPEJ, Monika. Politični grafiti na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kropej], 2007. 81 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kropej-Monika.PDF. [COBISS.SI-ID 26768989]
525. PAVLIŠIČ, Andrej. Skromen prispevek o politični teoriji in praksi situacionistične internacionale : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pavlišič], 2007. 91 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Pavlisic-Andrej.PDF. [COBISS.SI-ID 26746717]
526. UNUK, Lucija. Slovenija in Srbija - delovanje Nove revije in Srbske akademije znanosti in umetnosti in njun vpliv na razpad Jugoslavije : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Unuk], 2007. 80 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Unuk-Lucija.PDF. [COBISS.SI-ID 26648925]
527. BERIČIČ, Barbara. Kulturno-civilizacijski vidiki vstopanja Turčije v Evropsko unijo : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Beričič], 2006. 106 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bericic-Barbara.PDF. [COBISS.SI-ID 25388381]
528. HADŽIMUŠOVIĆ, Cihan. Mit o voditelju - Mustafa Kemal Ataturk : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Hadžimušović], 2006. 60 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Hadzimusovic-Cihan.PDF. [COBISS.SI-ID 25705309]
529. JAKIN ČERNE, Manja. Mitologija sovražnika : mitološka konstrukcija podobe sovražnika skozi teorijo zarote : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jakin Černe], 2006. 63 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Jakin-Cerne-Manja.PDF. [COBISS.SI-ID 25555037]
530. LEMAIĆ, Marko. Vloga političnih voditeljev in cerkvenih elit v političnem konfliktu med Srbi in Hrvati na Hrvaškem (v letih 1991-1995) : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Lemaić], 2006. 91 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lemaic-Marko.PDF. [COBISS.SI-ID 25498461]
531. REJEC, Luka. Diskurz verskega nasilja na primeru Bosne in Hercegovine : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Rejec], 2005. 81 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Rejec-Luka.PDF. [COBISS.SI-ID 24430173]
532. KAŠTRUN, Tomaž. Kritični pogled na Rolanda Barthesa : primer smrt avtorja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kaštrun], 2005. 59 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kastrun-Tomaz.PDF. [COBISS.SI-ID 24147805]
533. MILOVANOVIĆ, Tamara. Mitologija sovražnika - politična mitologija v zunanji politiki Združenih držav Amerike : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Milovanović], 2005. 90 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Milovanovic-Tamara.PDF. [COBISS.SI-ID 24263261]
534. KOMEL, Mirt. Mitologike družbene pogodbe : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Komel], 2005. 62 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Komel-Mirt.PDF. [COBISS.SI-ID 24215133]
535. DJORDJEVIĆ, Jasna. Sociološka percepcija kiča v modi : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Djordjević], 2005. 57 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Djordjevic-Jasna.PDF. [COBISS.SI-ID 24327517]
536. KRZNAR, Metka. Sodobna slovenska politična mitologija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kerznar], 2005. 69 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Krznar-Metka.PDF. [COBISS.SI-ID 24341085]
537. MREVLJE, Matej. 25 let punka v Sloveniji : spremembe na punkovski sceni : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mrevlje], 2004. 70,[5] f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mrevlje-Matej.PDF. [COBISS.SI-ID 23181149]
538. KRAIGHER, Rok. Druga Evropa ali tretji Rim : Rusija in Vzhodna Evropa: vplivne sfere in civizalicijske delitve : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Kraigher], 2004. 110 f., zemljevidi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kraigher-Rok.PDF. [COBISS.SI-ID 23232093]
539. TRAMTE, Tjaša. Kult Mao Zedonga : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Tramte], 2004. 105 f. [COBISS.SI-ID 28779874]
540. TRAMTE, Tjaša. Kult Mao Zedonga : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Tramte], 2004. 97 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Tramte-Tjasa.PDF. [COBISS.SI-ID 22815837]
541. PIRC, Vanja. Kult medijskih zvezd na področju kinematografije : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Pirc], 2004. 75 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pirc-Vanja.PDF. [COBISS.SI-ID 23311965]
542. KOŽEL, Katarina. Kult osebnosti - mit o voditelju : Che Guevara : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kožel], 2004. 67 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kozel-Katarina.PDF. [COBISS.SI-ID 23310429]
543. ČADEŽ, Maja. Medkulturna komunikacija : preseganje kulturnih razlik na delovnem mestu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čadež], 2004. 89 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Cadez-Maja.PDF. [COBISS.SI-ID 23252061]
544. SELIMOVIĆ, Alma. Mit o slovenski poštenosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Slimović], 2004. 45 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Selimovic-Alma.PDF. [COBISS.SI-ID 23309405]
545. KUZMIĆ, Dimitrij. Mit sovražnika kot sredstvo interpretacije zgodovine : na primeru slovenskega in italijanskega učbenika zgodovine : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Kuzmić], 2004. 68 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kuzmic-Dimitrij.PDF. [COBISS.SI-ID 23312221]
546. KOPAČ, Andreja. Mitološki diskurz na primeru Janeza Drnovška kot trodelna struktura : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kopač], 2004. 67 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kopac-Andreja.PDF. [COBISS.SI-ID 23196765]
547. ŠUBIC, Klemen. Oblikovanje in trženje mitov političnih voditeljev : (primer Haider in Berlusconi) : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Šubic], 2004. 70 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Subic-Klemen.PDF. [COBISS.SI-ID 23310173]
548. KOVAČIČ, Tanja. Pojmovanje Balkana s perspektive "Zahoda" : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kovačič], 2004. 101 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kovacic-Tanja.PDF. [COBISS.SI-ID 23151453]
549. LOVREC PURIĆ, Tomaž. Popularna glasba in razpad SFRJ : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Lovrec Purić], 2004. 75 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lovrec-Puric-Tomaz.PDF. [COBISS.SI-ID 23151709]
550. VIDIC, Urša. Primerjava labirinta in mreže kot dveh prispodob za strukturo zgodbe : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Vidic], 2004. 70 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vidic-Ursa.PDF. [COBISS.SI-ID 23309917]
551. CUNDER, Tina. Vplivni vidik kulta osebnosti : (primer Adolfa Hitlerja) : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Cunder], 2004. 52 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Cunder-Tina.PDF. [COBISS.SI-ID 23307869]
552. PEČE, Maša. Arijski mit : konstrukcija tradicije in teorije v nacistični ideologiji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Peče], 2003. 78 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pece-Masa.PDF. [COBISS.SI-ID 22389597]
553. PEČE, Nina. FV alternativna umetniška produkcija : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Peče], 2003. 94 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pece-Nina.PDF. [COBISS.SI-ID 21765469]
554. CIRMAN, Primož. Mit vodje Slobodana Miloševića v srbskem tisku : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Cirman], 2003. 83 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Cirman-Primoz.PDF. [COBISS.SI-ID 22369117]
555. PERVANJE, Rajka. Mitologija političnega voditelja : slovenski mediji o Jörgu Haiderju : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Pervanje], 2003. 65 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pervanje-Rajka.PDF. [COBISS.SI-ID 22196829]
556. LEVAK, Barbara. Mitologije in politična prihodnost Bosne in Hercegovine : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Levak], 2003. 72 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Levak-Barbara.PDF. [COBISS.SI-ID 22359901]
557. COLNAR, Andreja. Mitološka konstrukcija podobe sovražnika (na primeru ZDA) : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Colnar], 2003. 76 f. [COBISS.SI-ID 21848413]
558. BABIČ, Jasna. Skvotiranje : Življenjski stil ali urbana gverila : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Babič], 2003. 84 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Babic-Jasna.PDF. [COBISS.SI-ID 22199389]
559. TOPLIŠEK, Lea. Sociološki vidiki v načinu oblačenja med osnovnošolci in srednješolci : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Toplišek], 2003. 60,[23] f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Toplisek-Lea.PDF. [COBISS.SI-ID 22405981]
560. MESARIČ, Saša. Tabu krvi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Mesarić], 2003. 43 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mesaric-Sasa.PDF. [COBISS.SI-ID 22380381]
561. JAMBREK, Polona Zoja. Umetnost in ideologija : primerjava socialističnega realizma s pop artom : diplomsko delo. Ljubljana: [P.Z. Jambrek], 2003. 54 f., fotog. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Jambrek-Polona-Zoja.PDF. [COBISS.SI-ID 22538845]
562. LEBEN, Janez. Virtualna resničnost : primer e-books : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Leben], 2003. 77 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Leben-Janez.PDF. [COBISS.SI-ID 22371677]
563. HRIBERNIK, Andreja. Vojna in estetika : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Hribernik], 2003. 85 f., ilistr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Hribernik-Andreja.PDF. [COBISS.SI-ID 22366557]
564. POGAČAR, Martin. Zvočno slikovne planjave jugoslovanskega mita : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pogačar], 2003. 75 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pogacar-Martin.PDF. [COBISS.SI-ID 22538077]
565. BALON, Bojana. Analiza sovražnika in podoba mednarodne skupnosti v hollywoodski filmski produkciji : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Balon], 2002. 49 f. [COBISS.SI-ID 21271901]
566. TONEJC, Matija. Elementi ideologije v naraciji dokumentarnega filma : mitologije prehoda in slovenski dokumentarni film : diplomsko delo = Elements of ideology in the documentary narrative: mythologies of transition and Slovene documentary. Ljubljana: [M. Tonejc], 2002. 73 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Tonejc-Matija.PDF. [COBISS.SI-ID 21466461]
567. GORENC, Tina. Kult osebnosti kot medijski konstrukt : mit osebnosti ameriškega predsednika : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Gorenc], 2002. 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21411165]
568. TRŠKAN, Špela. Latentna funkcija šole : izobraževanje v njegovi povezanosti z razmerji gospodarstva in podrejenosti v širši družbi : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Trškan], 2002. 57 f. [COBISS.SI-ID 21059421]
569. KREČIČ, Jela. Manifesti slovenske zgodovinske avantgarde : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Krečič], 2002. 55 f. [COBISS.SI-ID 21266781]
570. OREL, Denis. Maorska kultura : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Orel], 2002. 55 f. [COBISS.SI-ID 21514589]
571. BRANDT, Ana. Marginalizacija žensk v politiki : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Brandt], 2002. 74 f. [COBISS.SI-ID 21413981]
572. MATIČ, Helena. Mit o Franju Tuđmanu : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Matič], 2002. 62 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Matic-Helena.PDF. [COBISS.SI-ID 21508445]
573. ŠTRAJHER, Mojca. Mitologija obredov : primer Hiše cvetja v Beogradu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Štrajher], 2002. 68 f., tabele. [COBISS.SI-ID 21426781]
574. ŠIRNIK, Mateja. Nemški in avstrijski nacionalizem od 1918 dalje : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Širnik], 2002. 93 f.,[40]f pril. [COBISS.SI-ID 21254493]
575. RUS, Ljiljana. Oblačenje, moda in spolna določenost fenomena mode : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Rus], 2002. 49 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Rus-Ljiljana.PDF. [COBISS.SI-ID 21713501]
576. JOCIĆ, Saša. Problem mitologizacije znanosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Jocić], 2002. 63 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Jocic-Sasa.PDF. [COBISS.SI-ID 21413725]
577. LEBAN, Brigita. Quetzalcoatl - pernata kača : (mehiški bog, simbol, legenda, mit..) : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Leban], 2002. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21064797]
578. UKMAR, Ula. Razlike v načinu zabave, aktivnostih in image-u srednješolcev s štirih poljanskih šol : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Ukmar], 2002. 69, 33 f., [24] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21419869]
579. ŽGALIN, Barbara. Sociologija oblačenja : fenomen krznenih oblačil : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Žgalin], 2002. 81 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21274973]
580. MAI, Katja. Svetovne modne smernice oblačenja v tiskanih medijih : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Mai], 2002. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 21062749]
581. ROMIH, Polona. Šport in dinamika partnerskih odnosov : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Romih], 2002. 62 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21059677]
582. HUMER, Živa. Študija odnosov med spoloma v kulturno zgodovinskem kontekstu otočja Vanuatu (Pacifik) s poudarkom na vpletenosti žensk v referenčni okvir omenjene družbe : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Humer], 2002. 81 f., fotografije. [COBISS.SI-ID 21525085]
583. RECEK, Tina. Vloga igralca v gledališču : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Recek], 2002. 50 f. [COBISS.SI-ID 21467997]
584. REPAC, Igor. Kult osebnosti Slobodana Miloševića : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Repac], 2001. 66 f. [COBISS.SI-ID 20911197]
585. KERČ, Andreja. Kult osebnosti v 20. stoletju : (študija treh primerov) : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kerč], 2001. 64 f. [COBISS.SI-ID 20744285]
586. BOJC, Saša. Mitska podoba Slobodana Miloševića v slovenskem tisku : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Bojc], 2001. 64 ,[20] f. pril., fotografije. [COBISS.SI-ID 20588637]
587. ŠIRCA, Saša. Oblačenje, identiteta in družbene spremembe : primer fenomena jeansa : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Širca], 2001. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20564573]
588. MUSTAR, Marija. Religijska in nacionalna identiteta Srbov in Albancev v njihovih nacionalnih mitologijah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mustar], 2001. 64 f. [COBISS.SI-ID 20708189]
589. GOMIŠČEK VESEL, Mojca. Simboli v upodabljajoči umetnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gomišček Vesel], 2001. 57 f., ilust. [COBISS.SI-ID 20708445]
590. KRAMPERŠEK, Vlasta. Varovanje kulturne dediščine : kompleks božjepotnih kapel in cerkve sv. Roka nad Šmarjem : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Kramperšek], 2001. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20607325]
591. VODEB, Oliver. Vpliv propagande na spreminjanje kulturnih vzorcev : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Vodeb], 2001. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20750941]
592. MIHELIČ, Aleša. Fašizem kot spektakel : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mihelič], 2000. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20165981]
593. NOVAK, Maja. "Ko pišem po zidu me vedno zalot.." : grafiti kot občutljiv barometer sprememb v preokupaciji družbenega življenja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2000. 53,8 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19957085]
594. FISTER, Vesna. Mit Josipa Broza Tita : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Fister], 2000. 72 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20122973]
595. GREGORČIČ, Marta. Pojav Hate Groups in fenomen White Power : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gregorčič], 2000. 68,[40] f.pril., tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 19980637]
596. ŽIBERNA, Vid. Satanizem v množičnih medijih in javnost : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Žiberna], 2000. 85,IX f. [COBISS.SI-ID 20060765]
597. ZLETAR, Franci. Neue slowenische Kunst : umetnost in kultura kot odraz globalnih sprememb na prelomu tisočletja : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Zlatar], 1999. 86,[15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19433309]
598. ŠORN, Irena. Prepletanje čarovništva in magije : diplomsko delo. Ljubljana: [I Šorn], 1999. 85 f. [COBISS.SI-ID 19217501]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

599. SETNIČAR, Robert. From dawn till doom - Od zore do pogube : razvoj in značilnosti doom metala kot glasbenega pojava : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Setničar], 2020. 61 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121530&lang=slv. [COBISS.SI-ID 37778691]
600. ALIBABIĆ, Amir. Podobe hladne vojne v sovjetskih in ameriških političnih plakatih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Alibabić], 2020. 69 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=119143&lang=slv. [COBISS.SI-ID 28687875]
601. FILIPČIČ, Eva Kristina. Razumevanje pomena marketinških aktivnosti in njihova organiziranost v glasbenih založbah na slovenskem trgu : diplomsko delo. Ljubljana: [E. K. Filipčič], 2019. 147 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108352. [COBISS.SI-ID 36295517]
602. DUVNJAK, Barbara. Kolektivna memorija : študija primera politične osebnosti Josipa Broza Tita = Collective memory : a case study of a political figure Josip Broz Tito : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Duvnjak], 2018. 56 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103276&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35905629]
603. ŠEGA, Ana. Multikulturalizem : odnos prebivalcev Dobove do beguncev, nastanjenih v begunskem centru Dobova : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Šega], 2018. 38 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104773&lang=slv. [COBISS.SI-ID 36005213]
604. KOVAČEVIĆ, Emir. DIY produkcija na Metelkovi : analiza primera kluba Jalla Jalla : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Kovačević], 2017. 53 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kovacevic-emir.pdf. [COBISS.SI-ID 35411293]
605. KARLOVČEC, Nastja Anastazija. Golf, iluzija spolne enakosti : diplomsko delo. Ljubljana: [N. A. Karlovčec], 2017. 39 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_karlovcec-nastja-anastazija.pdf. [COBISS.SI-ID 35415389]
606. MLINAR, Sara. Komunikacijski kapital nostalgije v oglaševanju in cikel komunikacije nostalgije skozi oglaševanje na primeru znamke Cockta : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Mlinar], 2017. 47 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_mlinar-sara.pdf. [COBISS.SI-ID 35418717]
607. SUVAJAC, Manca. Moda in identiteta : kulturna vloga normcore stila pri oblikovanju identitete : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Suvajac], 2017. 33 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_suvajac-manca.pdf. [COBISS.SI-ID 35270237]
608. BERDEN, Liza. Socialni cirkus : študija primera Zirkus Lollypop : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Berden], 2017. 32 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_berden-liza.pdf. [COBISS.SI-ID 34950493]
609. ČALIČ, Manca. Vloga arhitekture Sankt Peterburga kot temeljnega kamna evropeizacije Ruskega cesarstva v času Petra Velikega : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čalič], 2017. 45 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_calic-manca.pdf. [COBISS.SI-ID 35382621]
610. VIDUČ, Špela. Navidezna multikulturnost Evrope : diskriminacija pri zaposlovanju muslimank v Nemčiji : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Viduč], 2016. 46 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_viduc-spela.pdf. [COBISS.SI-ID 34324829]
611. KOCJAN, Kaja. Nestrpnost mladih do beguncev v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kocjan], 2016. 39 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kocjan-kaja.pdf. [COBISS.SI-ID 34794845]
612. BEŠKOVNIK, Barbara. Od fanzina do zina : o (fan)zinski kulturi na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Beškovnik], 2016. 39 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_beskovnik-barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 34330973]
613. PLENIČAR, Maruška. Odziv slovenske javnosti na beauty pageante : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pleničar], 2016. 34 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_plenicar-maruska.pdf. [COBISS.SI-ID 34807645]
614. HORVAT, Janja. Podobe tujca : prišleki v Prišlekih in čefurji v Čefurjem rausu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Horvat], 2016. 36 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_horvat-janja.pdf. [COBISS.SI-ID 34795869]
615. KOCIJANČIČ, Gregor. Tilen Sepič in njegova prva dimenzija : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Kocijančič], 2016. 33 str., fotogr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kocijancic-gregor.pdf. [COBISS.SI-ID 34336349]
616. PLASKAN, Jure. Upor v dobi interneta : potenciali in pasti spletnega aktivizma : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Plaskan], 2016. 34 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_plaskan-jure.pdf. [COBISS.SI-ID 34342749]
617. DEŽMAN, Tea. Uporaba subkulturnih simbolov in elementov v oglaševanju na primeru komercialnega grafita : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Dežman], 2016. 38 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_dezman-tea.pdf. [COBISS.SI-ID 34346333]
618. VEHAR, Ana. Ne Wohngemeischaft, Wohngemeinschaften : Wohngemeinschaften (bivanjske skupnosti) kot kulture odpora : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vehar], 2015. 52 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vehar-ana.pdf. [COBISS.SI-ID 33609821]
619. KRANJC, Rok. Obravnavanje sociološke utopije : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Kranjc], 2015. 30 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kranjc-rok.pdf. [COBISS.SI-ID 33459037]
620. STRAŠEK, Kristina. Reprezentacija žrtvovanja znotraj filma Apocalypto : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Strašek], 2015. 33 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_strasek-kristina.pdf. [COBISS.SI-ID 33711965]
621. VEINGERL, Vanda. Spletne igre kot sredstvo sproščanja notranje napetosti : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Veingerl], 2015. 41 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_veingerl-vanda.pdf. [COBISS.SI-ID 33564765]
622. VALENTINČIČ, Tjaša. Moda kot oblika umetnosti na primeru kolekcij Alexandra McQueena : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Valentinčič], 2014. 34 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_valentincic-tjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 33071197]
623. DROBEŽ, Tina. Skozi prizmo diskriminirane rase avstralskih domorodcev : ukradena generacija : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Drobež], 2014. 34 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_drobez-tina.pdf. [COBISS.SI-ID 32989533]
624. PLAVČAK, Lara. Hitler, humor in internet : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Plavčak], 2013. 36 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_plavcak-lara.pdf. [COBISS.SI-ID 32370269]
625. ERBEŽNIK, Urša. Revitalizacija tovarne Rog : ohranitev umetniških in kulturnih prostorov : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Erbežnik], 2013. 38 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_erbeznik-ursa.pdf. [COBISS.SI-ID 32355677]
626. SLIVAR, Urša. Dekonstrukcija političnih mitov o Arabcih : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Slivar], 2012. 44 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_slivar-ursa.pdf. [COBISS.SI-ID 31597405]
627. OSVALD, Tina. Lenoba do groba : kulturološka analiza lenobe na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Osvald], 2012. 32 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_osvald-tina.pdf. [COBISS.SI-ID 31583581]
628. BULC, Jaka. Mit v jugoslovanski glasbi in razpad Jugoslavije : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Bulc], 2012. 30 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_bulc-jaka.pdf. [COBISS.SI-ID 31631197]
629. VODOPIVEC, Karin. Mitologije prehoda : od resničnosti do mita : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Vodopivec], 2012. 32 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vodopivec-karin.pdf. [COBISS.SI-ID 31476829]
630. ŠMON, Nina. Moda in družbena konstrukcija identitete : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šmon], 2012. 36 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_smon-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 31486045]
631. GOREC, Maja. Retorični vidik kulta osebnosti : primer Baracka Obame : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gorec], 2012. 51 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_gorec-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 31748957]
632. MEGLIČ, Jerneja. Evropska mitologija znotraj izobraževalnega sistema Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Meglič], 2011. 35 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_meglic-jerneja.pdf. [COBISS.SI-ID 30697309]
633. POLAJNAR, Barbara. Gledališče zatiranih kot gledališče za družbene spremembe? : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Polajnar], 2011. 35 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_polajnar-barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 30726237]
634. ALHADY, Hana. Komunikacija med dvema konfliktnima etničnima entitetama - dialog na ravni vsakdanjega življenja med Izraelci in Palestinci : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Alhadi], 2010. 36 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_alhadi-hana.pdf. [COBISS.SI-ID 29718621]
635. ABRAM, Sandi. Od Grafita do grafita : ulične kreativnosti v primežu inkorporacijskih praks : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Abram], 2009. 78 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_abram-sandi.pdf. [COBISS.SI-ID 28689757]
636. MOČNIK, Nena. Politike multikulturalizma : zahodizacija sveta v imenu enakosti? : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Močnik], 2009. 26 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_mocnik-nena.pdf. [COBISS.SI-ID 28619613]

Translator

637. MICELI, Sergio, ZADNIKAR, Miha (editor). Morricone : Janusovi zvoki. Ekran : revija za film in televizijo. [Tiskana izd.]. 1989, let. 26, št. 1/2, str. 30-37, ilustr. ISSN 0013-3302. [COBISS.SI-ID 14770432]

Author of introduction, etc.

638. GLAVAN, Rok (editor, author of introduction, etc.). Alan Ford teče častni krog = Alan Ford trči počasni krug = Alan Ford compie il giro d'onore : [spremljevalni katalog razstave ob 50. obletnici prve izdaje stripa : Narodna galerija, Cankarjeva 20, Ljubljana, 23. 5.-13. 10. 2019]. Ljubljana: Antikvariat Glavan: Zavod Kultura in prosveta, 2019. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-93190-2-4. [COBISS.SI-ID 299923200]
639. KERKOŠ, Saša (editor, author of introduction, etc.). [Allstars arhiv, Bienale neodvisnih] : [pregled avtorjev in del slovenske neodvisne sodobne ilustracije 2007-2019] = Allstars Archive, Independent Biennial : [overview of Slovenian independent contemporary illustration authors and their works 2007-2019]. Ljubljana: Društvo Tretaroka: = Association Tretaroka: Bienale neodvisnih: = Independent Biennial, 2019. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-91898-3-2. [COBISS.SI-ID 301454336]
640. MAJSOVA, Natalija. Konstruktor, estetika in kozmonavt : vesolje v sodobni ruski kinematografiji (2001-2017). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. 274 str., ilustr. Knjižna zbirka Kiosk. ISBN 978-961-235-831-0. https://zebra.fdv.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 292865024]
641. BABIĆ, Jasna. V vrtincu subkultur. Ljubljana: Sophia, 2016. XV, 202 str., ilustr. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-06-2. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 287156992]
642. SINEOKIJ, Oleg. Massovyj rekordyng : muzykal'naja zvukozapys' v socyokul'turnyh kommunykacyjah (vostočno-evropejskyj opyt) : 2 v 1 : naučno-populjarnaja monografyja y ylljustrovannyj učebno-èncyklopedyčeskyj spravočnyk - po motyvam knigu "Byt dvuh civilizacyj" = [Mass recording]. Kiev: KHT, 2015. 670 str., ilustr. Rok vostočnoj Evropy, Vip. 3. ISBN 978-966-373-753-9. [COBISS.SI-ID 33359965]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations

643. KOMEL, Mirt. Filozofski vidiki razmerja med diskurzom in nasiljem : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Komel], 2010. 215 f. [COBISS.SI-ID 29801309]

Co-Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

644. RÁCZ, Krisztina. Diskurzi in prakse multikulturalizma : madžarska mladina v Vojvodini in Prekmurju = Discourses and practices of multiculturalism : Hungarian youth in Vojvodina and Prekmurje : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Rácz], 2017. 347 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_racz-krisztina.pdf. [COBISS.SI-ID 34998877]

Co-Mentor for Undergraduate Theses

645. PALE, Lucija. Kosec : grafična interpretacija ogrožene ptice : diplomsko delo A. Ljubljana: [ L. Pale], 2016. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3514734]
646. ČEBULAR, Anita. Analiza medijskega diskurza v specializiranih revijah na predsedniških volitvah 2007 : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Čebular], 2010. 86 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cebular-anita.pdf. [COBISS.SI-ID 30031965]
647. KERKOŠ, Saša. Bienale slovenske neodvisne ilustracije / Bienale neodvisnih : diplomsko delo B. Ljubljana: [S. Kerkoš], 2010. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2770798]
648. LIČEN, Mitja. Kultura bojevanja na področju Srbije, Črne gore, Bosne v obdobju turške okupacije (civilizacijski vidik) : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ličen], 2007. 50 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Licen-Mitja.PDF. [COBISS.SI-ID 26431325]
649. HUREMOVIČ, Tina. Globalna televizija : dialektika globalno lokalno skozi prizmo novic : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Huremović], 2006. 86 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Huremovic-Tina.PDF. [COBISS.SI-ID 25444957]
650. BALANTIČ, Polona. Mitološki diskurz pri glasbeni skupini Laibach : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Balantič], 2006. 69 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Balantic-Polona.PDF. [COBISS.SI-ID 24864605]
651. SKUBIC, Florijan. Tragedija srednje Evrope : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Skubic], 2006. 66 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Skubic-Florijan.PDF. [COBISS.SI-ID 25685085]
652. PANJAN, Katja. Mit o Eviti Peron : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Panjan], 2003. 72 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Panjan-Katja.PDF. [COBISS.SI-ID 22645597]
653. KAŠ, Maks. Kiberpank : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kaš], 2002. 66 f. [COBISS.SI-ID 21269597]
654. TAŠTANOSKA, Tanja. Mitologije v novinarstvu TV Tednika Televizije Slovenija : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Taštanoska], 2002. 68, [5] f., tabele. [COBISS.SI-ID 21413469]
655. BALTIĆ, Admir. Predsodki "Neslovencev" do "Slovencev" v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Baltić], 2001. 58 f.,[4] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 20775517]

Co-Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

656. JURKOŠEK, Jakob. Socialni obraz spolnih delavk in delavcev skozi besedo, oblikovanje in fotografijo : diplomsko delo = Social face of sex workers through words, design and photography : diploma thesis. Ljubljana: [J. Jurkošek], 2017. VI, 83 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95393. [COBISS.SI-ID 3402096]
657. KLJUČEVŠEK, Nejc. Politična satira kot indikator sprememb razmerij političnih moči v času razpada SFRJ : primer: Mladina, rubrika Diareja (1988-1989) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Ključevšek], 2014. 48 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kljucevsek-nejc.pdf. [COBISS.SI-ID 32920413]

Interviewee

658. POPOVIĆ ĐORĐEVIĆ, Jelena. Šta nam poručuju politički grafiti?. City magazine. 2021, [br]. 198, str. 14-15, fotogr. ISSN 1820-9556. [COBISS.SI-ID 49797379]
659. KOCIJANČIČ, Gregor. Obsodba spomina : ali rušenje spomenikov briše zgodovino ali nam omogoča, da jo vidimo jasneje?. Mladina. [Tiskana izd.]. 8. jan. 2021, [št.] 1, str. 40-43, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 48487683]
660. LOVRIĆ, Marko. Marginalni prostor osvojenog zida : estetika grafita. NIN. 28. jan. 2021, god. 71, br. 3657, str. 76-77, fotogr. ISSN 0027-6685. [COBISS.SI-ID 54185987]
661. KOPRIVICA, Jelena. Dok je bilo Tita bilo je i šita : grafit kao politička poruka. Nova.rs. 19. jan. 2021, fotogr. https://nova.rs/kultura/dok-je-bilo-tita-bilo-je-i-sita-grafit-kao-politicka-poruka/#. [COBISS.SI-ID 50806787]
662. TRAMPUŠ, Jure. Spomeniški revizionizem : Ljubljana naj bi ponovno, več kot 100 let po odstranitvi, dobila spomenik avstro-ogrskemu feldmaršalu Josefu Radetzkemu. Mladina. [Tiskana izd.]. 2. okt. 2020, [št.] 40, str. 50-53, ilustr. ISSN 0350-9346. https://www.mladina.si/201666/spomeniski-revizionizem/. [COBISS.SI-ID 34114563]
663. KRAJIŠNIK, Đorđe. Mitja Velikonja : konstrukcija straha se uvijek zaključi u pogromima. Oslobođenje : novine za BIH. 3. 9. 2018. ISSN 2232-9986. https://www.oslobodjenje.ba/o2/kultura/mitja-velikonja-konstrukcija-straha-se-uvijek-zakljuci-u-pogromima-390748. [COBISS.SI-ID 35860573]
664. TOMAŽIČ, Agata (author, interviewer). Privid recipročnosti : jugoslovanski kulturni prostor. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 24. sep. 2014, letn. 5, št. 18, str. 15-17, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 55427170]

Interviewer

665. TRČEK, Franc (interviewee). Beyond the protests in Ukraine : how strong are popular uprisings in Central and Eastern Europe? : a conversation with dr. Franc Trček, Columbia University Central and Eastern European Club, New York, 7. 4. 2014. [COBISS.SI-ID 32641373]
666. OŽBOLT, Alen (interviewee). V galeriji sva se počutila veliko bolj svobodno kot na ulici : intervju z Alenom Ožboltom. Časopis za kritiko znanosti. 2008, letn. 36, št. 231/232, str. 50-54, fotogr. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 27401565]

Photographer

667. NOVAK, Ivana (editor), POLAJNAR, Barbara (editor). Politična kritika v umetnosti : zbornik. [S. l.]: Društvo kulturologov Kult.co, 2009. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29166173]

Reviewer

668. BAUK, Dino, PETROVIĆ, Tanja (author, editor), MLEKUŽ, Jernej (author, editor), CVIJIĆ, Valter, ERDEI, Ildiko, JANOVIĆ KOLENC, Nikola, KOMEL, Mirt, KOMNENOVIĆ, Dora, LUTHAR, Breda, PANIĆ, Ana, POGAČAR, Martin, PUŠNIK, Maruša, RADEŽ, Tanja, SITAR, Polona, TRČEK, Franc, PETROVIĆ, Tanja (editor, photographer), MLEKUŽ, Jernej (editor, photographer). Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 214 str., ilustr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-05-0231-9. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 302119168]
669. HALL, Stuart. Kulturne študije 1983 : teoretska zgodovina. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2018. 258 str. Knjižna zbirka Theoria, 3. ISBN 978-961-235-858-7. [COBISS.SI-ID 297220096]
670. ULE, Mirjana (editor), KAMIN, Tanja (editor), ŠVAB, Alenka (editor). Zasebno je politično : kritične teorije vsakdanjega življenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. 354 str., ilustr. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-843-3. [COBISS.SI-ID 294473728]
671. KONDA, Helena. Grafiti v Ljubljani : zgodovina, grafitarji, mesto. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 262 str., ilustr. Zupaničeva knjižnica, št. 46. ISBN 978-961-237-966-7. ISSN 1855-671X. [COBISS.SI-ID 292426240]
672. MAJSOVA, Natalija. Konstruktor, estetika in kozmonavt : vesolje v sodobni ruski kinematografiji (2001-2017). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. 274 str., ilustr. Knjižna zbirka Kiosk. ISBN 978-961-235-831-0. https://zebra.fdv.uni-lj.si. [COBISS.SI-ID 292865024]
673. BAUK, Dino, CVIJIĆ, Valter (author, photographer), ERDEI, Ildiko, JANOVIĆ KOLENC, Nikola (author, photographer), KOMEL, Mirt, KOMNENOVIĆ, Dora (author, photographer), LUTHAR, Breda, MLEKUŽ, Jernej (author, photographer), PANIĆ, Ana, PETROVIĆ, Tanja (author, photographer, book designer), POGAČAR, Martin, PUŠNIK, Maruša, RADEŽ, Tanja (author, photographer), SITAR, Polona (author, photographer), TRČEK, Franc (author, photographer), PETROVIĆ, Tanja (editor), MLEKUŽ, Jernej (editor). Made in YU 2015. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 214 str., ilustr. Zbirka Kulturni spomin, knj. 4. ISBN 978-961-254-876-6. ISSN 2232-3872. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1314. [COBISS.SI-ID 283752192]
674. PUŠNIK, Tomaž. Mobilna Evropska unija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016. ISBN 978-961-235-807-5. http://knjigarna.fdv.si/knjige/i_727_mobilna-evropska-unija. [COBISS.SI-ID 287641344]
675. HOFMAN, Ana. Glasba, politika, afekt : novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 185 str., [8] str. pril., ilustr., note. Zbirka Kulturni spomin. ISBN 978-961-254-739-4, ISBN 978-961-05-0347-7. ISSN 2232-3872. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/920/3903/430-2, DOI: 10.3986/9789610503477. [COBISS.SI-ID 276198144]
676. SINEOKIJ, Oleg. Massovyj rekordyng : muzykal'naja zvukozapys' v socyokul'turnyh kommunykacyjah (vostočno-evropejskyj opyt) : 2 v 1 : naučno-populjarnaja monografyja y ylljustrovannyj učebno-èncyklopedyčeskyj spravočnyk - po motyvam knigu "Byt dvuh civilizacyj" = [Mass recording]. Kiev: KHT, 2015. 670 str., ilustr. Rok vostočnoj Evropy, Vip. 3. ISBN 978-966-373-753-9. [COBISS.SI-ID 33359965]
677. BARTULOVIĆ, Alenka. "Nismo vaši!" : antinacionalizem v povojnem Sarajevu. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 452 str., ilustr. Zupaničeva knjižnica, št. 35. ISBN 978-961-237-552-2. ISSN 1855-671X. [COBISS.SI-ID 264310272]
award: Odlični v znanosti 2013 - Humanistika - področje Antropologija
678. TRČEK, Franc (author, photographer). Lomopohajkovalec : nizkotehnološka glokalna subkultura v dobi tehnokulture. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. 124 str., ilustr. Knjižna zbirka Skodelica kave. ISBN 978-961-235-510-4, ISBN 978-961-235-511-1. http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/408.pdf. [COBISS.SI-ID 258402560]
679. ZGODIĆ, Esad. Realpolitika i njeni protivnici. Tešanj: Centar za kulturu i obrazovanje; Tuzla: Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić", 2008. 358 str. ISBN 978-9958-525-29-2. [COBISS.SI-ID 16456454]
680. SMRKE, Marjan. Družbena mimikrija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. 255 str., ilustr. Knjižna zbirka Kult. ISBN 978-961-235-274-5. [COBISS.SI-ID 232828928]
681. VEZJAK, Boris. Sproščena ideologija Slovencev : o političnih implikacijah filozofema "sproščenost". 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2007. 108, 120 str. Zbirka Politike. ISBN 978-961-6455-42-8. [COBISS.SI-ID 232697088]

Other

682. JANKOVIČ, Jaroslav. Smrt Planice - promocijski avtogol za Slovenijo. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 7. febr. 2004, leto 46, str. 20-22. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 22757981]


UNCLASSIFIED

683. VELIKONJA, Mitja. Rockʼnʼretro : novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi. Ljubljana: Sophia, 2014. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-6768-65-8. http://www.biblos.si/lib/book/9789616768658. [COBISS.SI-ID 271854848]
684. VELIKONJA, Mitja. Rockʼnʼretro : new Yugoslavism in contemporary popular music in Slovenia. Ljubljana: Sophia, 2013. Collection Naprej!. ISBN 978-961-6768-64-1. http://www.biblos.si/lib/book/9789616768641. [COBISS.SI-ID 271857664]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 3. 2021