COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDr. Simona Kostanjšek Brglez [34593]Osebna bibliografija za obdobje 2007-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Kipar, pozlatar in restavrator Ivan Sojč - življenje in delo od začetka samostojnega delovanja. Acta historiae artis Slovenica. [Tiskana izd.]. 2020, 25, [št.] 1, str. 149-180, 276, ilustr. ISSN 1408-0419. DOI: 10.3986/ahas.25.1.07. [COBISS.SI-ID 23320835], [SNIP, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobrževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropski sklad za regionalni razvoj
2. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf), ROŠKAR, Boštjan. Ruške orgle v luči arhivskih virov in njihov kiparski okras. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 2, str. 247-258, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 14348574], [SNIP, Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0061B, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
3. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf), ROŠKAR, Boštjan. Jožef Hoffer ter Filip Jakob in Jožef Straub : izhodiščne raziskave o sodelovanju med arhitektom in kiparjema. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 62, str. 3-14, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 44480813]
4. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf), ROŠKAR, Boštjan (avtor, fotograf). Vprašanje kontinuitete delavnice kiparja Jožefa Strauba in veliki oltar v podružnični cerkvi sv. Jožefa v Slovenski Bistrici. Umetnostna kronika. 2018, [št.] 60, str. 3-21, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 44025389]
5. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Slike Leopolda Kupelwieserja v Slivnici pri Mariboru. Umetnostna kronika. 2017, [št.] 55, str. 3-12, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 41877293]
6. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Barvna obravnava del z mitološko vsebino slikarja Ludvika Pandurja. Umetnostna kronika. 2016, [št.] 51, str. 13-20, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 40069933]
7. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Brisanje likovne zapuščine Janeza Vidica v Mariboru. Umetnostna kronika. 2015, [št.] 46, str. 30-38, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 38528045]
8. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Oprema cerkve Žalostne Matere božje v Slovenski Bistrici in kipar Franc Krištof Reiss. Umetnostna kronika. 2011, [št.] 31, str. 3-10, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 33064237]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

9. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. "Bogu v čast ponovično" : o poslikavi prezbiterija podružnične cerkve sv. Treh kraljev v Ješovcu. Umetnostna kronika. 2012, [št.] 34, str. 3-5, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 34153261]

1.04 Strokovni članek

10. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Uspešno snet sgraffito Ivana Seljaka - Čopiča v Idriji. Umetnostna kronika. 2020, [št.] 68, str. 54-58, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 41162243]
11. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Uničena nagrobnika z reliefoma kiparja Ivana Sojča. Umetnostna kronika. 2020, [št.] 69, str. 42-45, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 50048003]
12. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Baročni kamniti glavi z Vojašniškega trga v Mariboru. Umetnostna kronika. 2020, [št.] 69, str. 46-48, fotogr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 50048515]
financer: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj
13. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Brutalno uničena stenska slika Janeza Vidica v Mariboru. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 62, str. 54-59, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 44481325]
14. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Stenska slika mariborskega umetnika Maksa Kavčiča v Trbovljah. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 64, str. 29-30, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 45230893]
15. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. "Slava slovenskemu umetniku!" : mariborski kipar Ivan Sojč. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 65, str. 44-46, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 45793837]
financer: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnotna identiteta v evropskem okviru; Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj
16. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Posegi v parkovno zasnovo Štatenberga. Umetnostna kronika. 2017, [št.] 54, str. 51-58. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 41612333]

1.05 Poljudni članek

17. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Dela slikarja Franca Gornika v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica. Bistriške novice. jan. 2021, št. 255, str. 38-39, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 46832899]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
18. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Poslikava v cerkvi sv. Egidija v Kočnem. Bistriške novice. febr. 2021, št. 256, str. 42-43, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 51717635]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
19. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Pri treh cerkvah : izginule cerkvi in kapela v Frajhajmu na Pohorju. Bistriške novice. mar. 2021, št. 257, str. 38-39, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 55468291]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
20. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Veliki oltar v cerkvi sv. Treh kraljev v Studenicah. Bistriške novice. jan. 2020, št. 243, str. 34-35, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 45742893]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
21. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Kapela Presvetega Srca Jezusovega v Žabljeku. Bistriške novice. febr. 2020, št. 244, str. 44-45, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 45979437]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
22. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Kip sv. Janeza Nepomuka v Modražah pri Poljčanah. Bistriške novice. mar. 2020, št. 245, str. 44-45, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 46053933]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
23. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Umetnostni naročili veleposestnika Franca Juharta. Bistriške novice. apr. 2020, št. 246, str. 40-41, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 46196013]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
24. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Kapela sv. Ane v Kovači vasi. Bistriške novice. maj 2020, št. 247, str. 40-41, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 15585795]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
25. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Kip Antona Martina Slomška v Slovenski Bistrici : kip Antona Martina Slomška iz leta 1938 stoji pred župnijsko cerkvijo sv. Jerneja v Slovenski Bistrici : kulturna dediščina. Bistriške novice. jun. 2020, št. 248, str. 38-39, fotogr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 19170307]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
26. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Oprema cerkve sv. Marjete na Keblju : kulturna dediščina. Bistriške novice. jul. 2020, št. 249, str. 40-41, fotogr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 23565315]
financer: ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj
27. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Župnija Slovenska Bistrica za časa župnika Casparja Johanna Zamlika. Bistriške novice. avg. 2020, št. 250, str. 34-35, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 26012163]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
28. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Pokopališka kapela sv. Jožefa v Makolah. Bistriške novice. sept. 2020, št. 251, str. 34-35, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 28461827]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
29. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Sakralni spomeniki v Slovenski Bistrici. Bistriške novice. okt. 2020, št. 252, str. 72-73, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 36788227]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
30. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Jurij Ačko - pozabljeni slovenskobistriški slikar samouk. Bistriške novice. nov. 2020, št. 253, str. 34-35, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 36791811]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
31. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Stara cerkev sv. Janeza Krstnika v Čadramu. Bistriške novice. dec. 2020, št. 254, str. 44-45, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 42733315]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
32. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Še brli luč pred Marijino podobo? : mariborsko kužno znamenje. Večer. [Tiskana izd.]. 16. apr. 2020, 76, [št.] 88, str. 17, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 98639617]
33. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Podružnična cerkev sv. Marjete. Bistriške novice. maj 2015, št. 187, str. 40, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 38414893]
34. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Podružnična cerkev sv. Jožefa. Bistriške novice. jun. 2015, št. 188, str. 40, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 38502445]
35. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Podružnična cerkev sv. Marije - žalostne matere božje. Bistriške novice. jul. 2015, št. 189, str. 38-39, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 38634029]
36. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Reissovi baročni kipi. Bistriške novice. avg. 2015, št. 190, str. 38-39, ilustr. ISSN 1580-5956. [COBISS.SI-ID 38687533]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

37. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Tja onkraj vsega živega zaman vzdihuje lira : Orfej in Evridika v likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem. V: KUMER, Peter (ur.), SITAR, Polona (ur.), GERŠIČ, Matjaž (ur.). Znanstveni neoliberalizem in razumevanje dediščine v kontekstu časovne preobrazbe : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2016. Str. 21. ISBN 978-961-254-968-8. [COBISS.SI-ID 40775469]
38. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. "--- željan nebesne širjave, pot ubere v višino." : motiv Ikarja in Dedala v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja. V: GERŠIČ, Matjaž (ur.), KOČEVAR, Vanja (ur.), GOSTINČAR, Petra (ur.). Naravna in kulturna dediščina : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2015. Str. 8. [COBISS.SI-ID 38919981]
39. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. The motif of the Rape of Europa in the Slovenian art in 20th and 21st century. V: GERM, Tine (ur.), et al. Decline - metamorphosis - rebirth : book of abstracts. International Conference for PhD Students, Ljubljana, 18 - 20 September 2014. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2014. Str. 29. ISBN 978-961-237-675-8. [COBISS.SI-ID 37616173]
40. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Barvna obravnava del z mitološko vsebino slikarja Ludvika Pandurja. V: IVANOVIĆ, Nataša (ur.), MITROVIĆ, Slađana (ur.). Interdisciplinarni znanstveni simpozij Pomen barve v vizualni umetnosti = International Scientific Symposium The Meaning of Colour in Visual Art : zbornik povzetkov : [petek in sobota, 24. in 25. maj 2013, Prešernova dvorana, Novi trg 4, Ljubljana, Slovenija = friday and saturday, 24th and 25th May 2013, Prešernova dvorana, Novi trg 4, Ljubljana, Slovenia]. Interdisciplinarni znanstveni simpozij Pomen barve v vizualni umetnosti, 24. in 25. maj 2013, Ljubljana. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: Fakulteta za podiplomski humanistični študij ISH, Institutum Studiorum Humanitatis, 2013. Str. 14. [COBISS.SI-ID 35623469]
41. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Viteški redovi na Slovenskem: stanje raziskav in oris tematike. V: LAVRIČ, Ana (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.). Samostani in umetnost : programska knjižica. [Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2012]. Str. 4. [COBISS.SI-ID 34116141]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

42. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Umetnostnozgodovinska podoba makolskih cerkva. V: KMET, Toni (ur.), et al. Zbornik Občine Makole : ob 250-letnici Župnije Makole. 1. natis. Makole: Občina, 2019. Str. 169-195, ilustr. ISBN 978-961-94643-0-4. [COBISS.SI-ID 44501293]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

43. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Samostanski kompleks in Cerkev sv. Lucije v Studenicah skozi stoletja. V: KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona, ŽNIDAR, Patricija. Studenice : v objemu sakralne dediščine : brošura izdana ob 800-letnici studeniške cerkve. Studenice: Župnija; Poljčane: Občina, 2017. Str. 10-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 42492461]
44. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Cerkev Sv. treh kraljev. V: KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona, ŽNIDAR, Patricija. Studenice : v objemu sakralne dediščine : brošura izdana ob 800-letnici studeniške cerkve. Studenice: Župnija; Poljčane: Občina, 2017. Str. 24-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 42492717]
45. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Cerkev sv. Lucije. V: KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona, ŽNIDAR, Patricija. Studenice : v objemu sakralne dediščine : brošura izdana ob 800-letnici studeniške cerkve. Studenice: Župnija; Poljčane: Občina, 2017. Str. 31-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 42492973]

1.25 Drugi sestavni deli

46. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Slike iz kapele Slivniškega dvorca. Hoče Slivnica. nov. 2018, letn. 18, št. 5, str. 48, ilustr. https://www.hoce-slivnica.si/Files/eMagazine/166/160654/Utrinki%20november_SPLET.pdf. [COBISS.SI-ID 14197278]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

47. ERKER, Igor (avtor, urednik), SOBOČAN, Drago (avtor dodatnega besedila), SAMASTUR, Silvestra, ŠERBELJ, Ferdinand, KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona, LAMPRET, Lea, SENEGAČNIK, Andreja, BEDJANIČ, Mojca, FUCHS, Branko, KMET, Toni (urednik). Zbornik Občine Makole : ob 250-letnici Župnije Makole. 1. natis. Makole: Občina, 2019. 370 str., ilustr. ISBN 978-961-94643-0-4. [COBISS.SI-ID 298831872]

2.08 Doktorska disertacija

48. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Antična mitologija v likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Kostanjšek Brglez], 2018. 369 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43055661]

2.11 Diplomsko delo

49. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Topografski popis cerkva v župniji Slovenska Bistrica : diplomsko delo. Maribor: [S. Kostanjšek], 2010. 113 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13429. [COBISS.SI-ID 17503496]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

50. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Oris ob 70. obletnici pregona sester Magdalenk iz Studeniškega samostana. Del 1, Umetnostnozgodovinski oris studeniškega samostana s cerkvijo sv. Treh kraljev. [San Bruno]: You Tube, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=rk89zQQBh4A. [COBISS.SI-ID 44919341]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

51. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Jernejeva pot : romarska pot sv. Jerneja : Župnijska cerkev sv. Jerneja, Slovenska Bistrica, Podružnična cerkev sv. Jožefa, Slovenska Bistrica, Podružnična cerkev Marije sedem žalosti, Slovenska Bistrica, Podružnična cerkev sv. Roka, Kovača vas, Podružnična cerkev sv. Marjete, Ritoznoj. Ljubljana: ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 2019. https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/jernejeva_pot_spletna_brosura.pdf. [COBISS.SI-ID 44998445]
financer: ARRS, Programi, P6-0061 B, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; Evropski sklad za regionalni razvoj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Projekti, EU, Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije
52. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Cerkev sv. Treh kraljev, Studenice. Studenice: Turistično društvo Samostan Studenice, 2014. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37615149]
53. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Podružnična cerkev Sv. Marjete, Ritoznoj. Slovenska Bistrica: Župnijski urad, 2013. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 36174381]
54. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Župnijska cerkev sv. Križa, Zgornje Poljčane. Poljčane: Župnijski urad, 2013. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 36174637]
55. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Župnijska cerkev Marijinega rojstva, Slivnica pri Mariboru. Slivnica pri Mariboru: Župnijski urad, [2010]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 34803501]
56. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Župnijska cerkev sv. Jerneja, Slovenska Bistrica. Slovenska Bistrica: Župnijski urad, [2010]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 34803245]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

57. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (intervjuvanec). Kulturni turizem : pogovor v oddaji Potujte z Radiem Maribor, RTV4, Radio Maribor, Izobraževalni program, 6. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 55474179]
58. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (intervjuvanec). Umetnost za turizem : intervju v oddaji Aktualno na Radiu Maribor, Radio Maribor, RTV4, 19. feb. 2021. [COBISS.SI-ID 55472899]
59. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (intervjuvanec). Cerkev Svetih treh kraljev v Studenicah - 800 let : oddaja Obzorja duha, TV Slovenija, 1. program, 11. sept. 2016. [COBISS.SI-ID 40504109]

3.12 Razstava

60. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, avtor razstave). Preobrazbe mesta : Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in letom 2020 - njeni ljudje in podobe trgov, ulic in stavb : spletna razstava v organizaciji Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Maribor, objavljeno na spletu 8. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 54120451]
financer: Prispevek je nastal v okviru projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropski sklad za regionalni razvoj; ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
61. GÖNC, Katica (umetnik), HODOŠČEK, Maja (umetnik), JURIĆ, Urška (umetnik), KARČE, Matic (umetnik), KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (umetnik), KOŽELJ, Nina (umetnik), MAKUC, Tanja (umetnik), MASNEC, Darko (umetnik), MITROVIĆ, Slađana (umetnik), PAVLI PERKO, Špela (umetnik), PETEK, Nika (umetnik), PRELOG, Monika (umetnik), RODICA, Jerneja (umetnik), SEVČNIKAR, Vid (umetnik), ŽITNIK, Lucija (umetnik), ŽITNIK, Živa (umetnik). Figura in portret : razstava študentov, absolventov in diplomantov ALUO Ljubljana, Oddelka za likovno pedagogiko PEF Ljubljana, Oddelka za likovno umetnost PEF Maribor, Maribor, Kibela, prostor za umetnost, 6. 6. 2008 do 19. 6. 2008. Maribor: Kibla, 2008. [COBISS.SI-ID 16539912]
62. LONČAR, Nina (avtor, avtor razstave), MOČNIK, Renata (avtor, avtor razstave), KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona, ŠKANDER, Barbara, ŽITNIK, Lucija. Odpisani : razstava likovnih del iz odpisanih knjig, razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor, od 28. 11. 2007 do 10. 1. 2008. Maribor, 2007-2008. [COBISS.SI-ID 16008968]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

63. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Župnijski arhivi in njihov pomen za umetnostnozgodovinske raziskave : predavanje na 7. Glazerjevem posvetu "Zasebne knjižnice", Hram kulture Arnolda Tovornika, Selnica ob Dravi, 16. okt. 2020. [COBISS.SI-ID 36798467]
64. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Umetnost za turizem : dobre prakse romarskega turizma v Izraelu kot element oblikovanja strategije kulturnega turizma Vzhodne Slovenije : predavanje na znanstvenem simpoziju Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU "Kulturna prepletanja Izraela in Evrope", Plečnikova hiša, Ljubljana, 9. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45872685]
65. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Umetnost za turizem : dobre prakse romarskega turizma v Izraelu kot element oblikovanja strategije kulturnega turizma Vzhodne Slovenije = Art for tourism : good practices of pilgrim tourism in Israel as an element in the formation of a strategy for Eastern Slovenia's cultural tourism : predavanje na znanstveni delavnici "Kulturna prepletanja Izraela in Evrope = Cultural Encounters between Israel and Europe", 4.-12. okt. 2019, Jeruzalem (Izrael). [COBISS.SI-ID 45880365]
66. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Umetnostnozgodovinski oris studeniškega samostan s cerkvijo sv. Treh kraljev : predavanje na simpoziju ob 70-letnici preganjanja sester Magdalenk iz studeniškega samostana, cerkev v Studenicah, 8. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 44877101]
67. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Tja onkraj vsega živega zaman vzdihuje lira : Orfej in Evridika v likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem : predavanje na posvetovanju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere "Znanstveni neoliberalizem in razumevanje dediščine v kontekstu časovne preobrazbe", dvorana Muzeja narodne osvoboditve Maribor, Maribor, 1. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40775725]
68. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. "--- željan nebesne širjave, pot ubere v višino." : motiv Ikarja in Dedala v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja : predavanje na Znanstvenem simpoziju mladih raziskovalcev ZRC SAZU Naravna in kulturna dediščina, Postojna, 9. in 10. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 38925613]
69. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Monastery complex and Saint Lucy's Church in Studenice through the centuries : predavanje na Mednarodni poletni šoli 2015: Samostani in umetnost - pomen naročnikov za gradnjo in opremo štajerskih samostanov = Kloster und Kunst - die Bedeutung der Auftraggeber für den Bau und die Ausstattung steirischer Klöster, Ptuj - Graz, 14.-18. sept. 2015. [COBISS.SI-ID 38844205]
70. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. The motif of the Rape of Europa in the Slovenian art in 20th and 21st century : predavanje na Decline - Metamorphosis - Rebirth, International Conference for PhD Students, 18. sep. 2014, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 37728557]
71. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Barvna obravnava del z mitološko vsebino slikarja Ludvika Pandurja : predavanje na Interdisciplinarnem znanstvenem simpoziju Pomen barve v vizualni umetnosti, 24.V.2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 35626541]
72. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Viteški redovi na Slovenskem: stanje raziskav in oris tematike : [predavanje na znanstvenem posvetu "Samostani in umetnost" na temo projektov Samostani - povezovalci evropskega umetnostnega prostora in Ljubljanski barok - materialna kultura in duhovni kontekst, 25.4.2012, Prešernova dvorana SAZU]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34136877]

3.25 Druga izvedena dela

73. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Slovenska Bistrica - pomembnejša grajena kulturna dediščina in njen kontekst : predavanje prek spletnega portala Zoom ob občinskem prazniku občine Slovenska Bistrica, organizator Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica, 11. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 55470595]
74. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Antična mitologija v likovni umetnosti 20. in 21. stoletja na Slovenskem : predavanje Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, Avditorij Narodne galerije, Ljubljana, 7. maj 2019. [COBISS.SI-ID 44570157]
75. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Dediščina plemiških družin in imenitnejših meščanov v Slovenski Bistrici : strokovno vodenje po Slovenski Bistrici v okviru projekta Dnevi evropske kulturne dediščine, 3. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 46895363]
76. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Jernejeva pot : romarska pot sv. Jerneja : strokovno vodstvo, 24. 8. 2019, Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 46018605]
77. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Kulturna dediščina Studenic kot neizkoriščen potencial za razvoj kulturnega in trajnostnega turizma : predavanje v okviru Studeniških večerov, 28. 6. 2019, samostan Studenice. [COBISS.SI-ID 44877869]
78. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Peš po mestu : zgodovina in kulturna dediščina Slovenske Bistrice : strokovno vodstvo, 19. 10. 2019, Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 45276973]
financer: Evropski sklad za regionalni razvoj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Projekti, EU, Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije; ARRS, Programi, P6-0061 (B), SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru
79. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Umetnostni spomeniki v Slovenski Bistrici in okolici : izbrani primeri in novejša dognanja : predavanje, 28. 11. 2019, Knjižnica Josipa Vošnjaka, Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 45518125]
80. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Slike Leopolda Kupelwieserja v cerkvi Marijinega rojstva v Slivnici : strokovno vodstvo, Slivnica, 6. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 44501549]
81. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Zgodovina in oprema cerkve sv. Andreja v Makolah : strokovno vodstvo, Makole, 30. sept. 2018. [COBISS.SI-ID 44508717]
82. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Zgodovina in umetnostna podoba studeniškega samostana s cerkvijo sv. Treh kraljev : predavanje z vodstvom, Studenice, 18. jul. 2015. [COBISS.SI-ID 38658093]
83. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Cerkev sv. Jerneja, vodeni ogled : Slovenska Bistrica, 26. sep. 2014, ob 10h. [COBISS.SI-ID 37615405]
84. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Cerkev sv. Jerneja, vodeni ogled : Slovenska Bistrica, 26. sep. 2014, ob 11h. [COBISS.SI-ID 37615661]
85. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Strokovno vodstvo po cerkvi sv. Treh kraljev : Studenice, 27. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 37615917]
86. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Strokovno vodstvo po podružnični cerkvi Svete Marjete : Cerkev Svete Marjete, 5. oktober 2013, Ritoznoj pri Slovenski Bistrici. Ritoznoj, 2013. [COBISS.SI-ID 36173613]
87. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Strokovno vodstvo po župnijski cerkvi Svetega križa : Cerkev Svetega križa, 28. september 2013, Zgornje Poljčane. Zgornje Poljčane, 2013. [COBISS.SI-ID 36173869]
88. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona, POTOČNIK, Tina, MUŠINOVIĆ, Mina. Slovenska Bistrica skozi čas, sprehod po mestnem jedru s strokovnim vodstvom : Knjižnica Josipa Vošnjaka, 29. september 2012. Slovenska Bistrica, 2012. [COBISS.SI-ID 34765357]
89. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Strokovno vodstvo po cerkvi sv. Jožefa : podružnična cerkev sv. Jožefa, 22. september 2012. Slovenska Bistrica, 2012. [COBISS.SI-ID 34765101]
90. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona. Strokovno vodstvo po cerkvi Marije Sedem žalosti : Cerkev Marije Sedem žalosti, 24. september 2011. Slovenska Bistrica, 2011. [COBISS.SI-ID 34765613]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Oseba, ki intervjuva

91. GORJUP, Tomaž (intervjuvanec). "Dvom me dela živega" : pogovor s slikarjem Tomažem Gorjupom. Umetnostna kronika. 2020, [št.] 67, str. 32-40, fotogr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 26843395]
92. ČOBAL, Bogdan (intervjuvanec). "Če bo žito začelo rasti na asfaltu, potem ga bom še sejal" : pogovor s slikarjem Bogdanom Čobalom. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 63, str. 10-21, fotogr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 44905261]
93. ČOBAL, Bogdan (intervjuvanec). "Če bo žito začelo rasti na asfaltu, potem ga bom še sejal." : pogovor s slikarjem Bogdanom Čobalom. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 63, str. 10-21, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 1116171358]
94. ŠTUHEC, Vojko (intervjuvanec). "Na akademijo sem prišel kot totalni analfabet." : pogovor s kiparjem Vojkom Štuhcem. Umetnostna kronika. 2018, [št.] 58, str. 31-39, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 43062317]
95. PANDUR, Ludvik (intervjuvanec). "Kjer se mi podaja materija, tam sem uživač." : pogovor s slikarjem Ludvikom Pandurjem. Umetnostna kronika. 2017, [št.] 56, str. 25-37, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 42117677]
96. BATIČ, Stojan (intervjuvanec). Kjerkoli je lahko moja Itaka : pogovor s kiparjem Stojanom Batičem. Umetnostna kronika. 2015, [št.] 46, str. 14-19, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 38527789]
97. ZELENKO, Karel (intervjuvanec). "Seveda veliko slikam, saj sem še mlad." : pogovor z umetnikom Karlom Zelenkom. Umetnostna kronika. 2015, [št.] 48, str. 7-15, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 39084845]

Fotograf

98. DETIČEK OPIČ, Zdenka. Letos le 70 - odstotno financiranje programov športa, kulture in turizma : 16. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane. Panorama. [Tiskana izd.]. 25. feb. 2021, leto 32, št. 8, str. 6, ilustr. ISSN 1318-3303. [COBISS.SI-ID 55804163]
99. ČOBAL, Bogdan (intervjuvanec). "Če bo žito začelo rasti na asfaltu, potem ga bom še sejal" : pogovor s slikarjem Bogdanom Čobalom. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 63, str. 10-21, fotogr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 44905261]
100. ČOBAL, Bogdan (intervjuvanec). "Če bo žito začelo rasti na asfaltu, potem ga bom še sejal." : pogovor s slikarjem Bogdanom Čobalom. Umetnostna kronika. 2019, [št.] 63, str. 10-21, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 1116171358]
101. ŠTUHEC, Vojko (intervjuvanec). "Na akademijo sem prišel kot totalni analfabet." : pogovor s kiparjem Vojkom Štuhcem. Umetnostna kronika. 2018, [št.] 58, str. 31-39, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 43062317]
102. ZUPAN, Gojko. Slovenija, od kod in do kdaj lepote tvoje?. Umetnostna kronika. 2017, [št.] 56, str. 71-73, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 42120237]
103. BATIČ, Stojan (intervjuvanec). Kjerkoli je lahko moja Itaka : pogovor s kiparjem Stojanom Batičem. Umetnostna kronika. 2015, [št.] 46, str. 14-19, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 38527789]
104. ZELENKO, Karel (intervjuvanec). "Seveda veliko slikam, saj sem še mlad." : pogovor z umetnikom Karlom Zelenkom. Umetnostna kronika. 2015, [št.] 48, str. 7-15, ilustr. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 39084845]


NERAZPOREJENO

105. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). Jernejeva pot in Slovenska Bistrica. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. ISBN 978-961-05-0524-2. [COBISS.SI-ID 53707011]
106. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). St. Bartholomew's route and Slovenska Bistrica. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. ISBN 978-961-05-0526-6. [COBISS.SI-ID 53710851]
107. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (avtor, fotograf). St.-Bartholomäus-Weg und Slovenska Bistrica. 1. Ausg. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. ISBN 978-961-05-0525-9. [COBISS.SI-ID 53709059]
108. KOSTANJŠEK BRGLEZ, Simona (intervjuvanec). "Dvojega ne poznam, to sta brezdelje in dolgčas ..." : dr. Simona Kostajnšek [sic] Brglez iz Poljčan. Panorama. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2021, leto 32, št. 4, str. 3, ilustr. ISSN 1318-3303. [COBISS.SI-ID 49104387]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 23. 3. 2021
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 23. 3. 2021
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 23. 3. 2021
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 2. 2021
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 8. 9. 2020