COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKajetan GantarOsebna bibliografija za obdobje 1953-2020

1953

1. GANTAR, Kajetan. Struktura Horacove epistole Numiciju. Živa antika. 1953, let. 3, str. 79-81. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10780461]


1954

2. GANTAR, Kajetan. Balada o kugi. Živa antika. 1954, let. 4, str. 60-68. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10780973]
3. GANTAR, Kajetan. De compositione Horatii "Epistulae ad Pisones". Živa antika. 1954, let. 4, str. 277. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10781485]


1955

4. GANTAR, Kajetan. Morja široka cesta. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 1955/1956, letn. 1, št. 10, str. 308-309. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 15947565]


1956

5. HOMERUS, GANTAR, Kajetan (urednik). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti, štiriindvajseti spev. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1956. 185 str., [8] str. pril., ilustr. Knjižnica Kondor, zv. 3. [COBISS.SI-ID 2842369]
6. GANTAR, Kajetan. Spremna beseda in opombe. V: PLUTARCHUS. Življenje velikih Rimljanov. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1956. Str. 185-198, ilustr. Knjižnica Kondor, zv. 9. [COBISS.SI-ID 14590765]
7. GANTAR, Kajetan. Še nekaj o strukturi Horacove epistole Numiciju. Živa antika. 1956, let. 6, str. [136]-137. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 9149997]
8. GANTAR, Kajetan. Živa antika : pet let edine jugoslovanske revije za klasično filologijo. Naši razgledi : NR. 25. avg. 1956, 5, št. 16, str. 307. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 16038189]
9. PLUTARCHUS. Življenje velikih Rimljanov. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1956. 198 str., [4] f. pril., ilustr. Knjižnica Kondor, zv. 9. [COBISS.SI-ID 423425]


1957

10. GANTAR, Kajetan. Kot veter v vrhu trepetlike. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 15. maja 1957, letn. 2, št. 8, str. 378-379. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 242814208]
11. GANTAR, Kajetan. Še ena Homerska prispodoba pri Prešernu. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 15. feb. 1957, letn. 2, št. 5, str. 223-224. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 242734848]
12. GANTAR, Kajetan. Še o heksametru in daktiloidnosti. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. oktober 1957, letn. 3, št. 1, str. 37-38. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 15282989]
13. GANTAR, Kajetan. VI. letnik Žive antike. Naši razgledi : NR. 1957, 6, str. 363-364. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 16036909]


1958

14. GANTAR, Kajetan. In esov v pesmih njega najti ni. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. maj 1958, letn. 3, št. 8, str. 382-383. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 15692589]
15. GANTAR, Kajetan. Oblikovanje prostora in časa v Homerjevih epih : izvleček iz disertacije. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze, 1958. 39 str. [COBISS.SI-ID 3470133]
16. GANTAR, Kajetan. Oblikovanje prostora in časa v Homerjevih epih : prispevki k poznavanju Homerjeve epske umetnosti. Ljubljana: [K. Gantar], 1958. 104 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 55307776]
17. GANTAR, Kajetan. Redek jubilej : zbornik zagrebške klasične gimnazije 1607-1957. Naši razgledi : NR. 1958, 7, str. 126. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 16037165]
18. GANTAR, Kajetan. Viharjev sila. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. januar 1958, letn. 3, št. 4, str. 187-188. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 15356461]


1959

19. GANTAR, Kajetan. Aristoteles. V: ARISTOTELES. Poetika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959. Str. 153-159. Mala filozofska knjižnica. [COBISS.SI-ID 16204898]
20. HOMERUS. Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti, štiriindvajseti spev. [2. izd.]. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1959. 207 str., [8] str. pril., ilustr. Knjižnica Kondor, 3. [COBISS.SI-ID 2842881]
21. GANTAR, Kajetan. K "Turjaški Rozamundi". Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. april 1959, letn. 4, št. 7, str. 200-203. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 4134710]
22. SOPHOCLES. Kralj Oidipus. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1959. 95 str., ilustr. Knjižnica Kondor, zv. 33. [COBISS.SI-ID 410369]
23. ARISTOTELES. Poetika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959. 163 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. Mala filozofska knjižnica. [COBISS.SI-ID 1501185]
24. GANTAR, Kajetan. Uvod. V: ARISTOTELES. Poetika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959. Str. 5-32. Mala filozofska knjižnica. [COBISS.SI-ID 16204642]


1960

25. GANTAR, Kajetan. Paralele med Ovidom in Prešernom. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. marec 1960, letn. 5, št. 6, str. 189-190. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 16021037]


1961

26. PROCOPIUS CAESARIENSIS. Pod Justinijanovim žezlom. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1961. 385 str., [16] str. pril., [2] zganj. f. zvd. Bios. [COBISS.SI-ID 1442305]


1962

27. GANTAR, Kajetan. Spremna beseda. V: AESCHYLUS. Uklenjeni Prometej. Maribor: Obzorja, 1962. Str. 53-67. Iz antičnega sveta, 2. [COBISS.SI-ID 14590509]
28. AESCHYLUS. Uklenjeni Prometej. Maribor: Obzorja, 1962. 82 str. Iz antičnega sveta, 2. [COBISS.SI-ID 2915073]


1963

29. GANTAR, Kajetan. Na sledi za Homerjem. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. nov. 1963, letn. 9, št. 1, str. 20-26. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 14342189]
30. GANTAR, Kajetan. Nič ni silno tako kot človek. Ljubljana: Prosvetni servis, 1963. 24 str., ilustr. Umetnost in kultura, 39. [COBISS.SI-ID 4484864]
31. GANTAR, Kajetan (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). O pesništvu : Homer, Hesiodos, Anonymus, Platon, Aristoteles, Horatius. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1963. 140 str., [4] str. pril., ilustr. Knjižnica Kondor, zv. 59. [COBISS.SI-ID 415489]
32. GANTAR, Kajetan. Rimska lirika. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 1963, letn. 8, št. 7, str. 197-205. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 14586157]
33. GANTAR, Kajetan. Rimska lirika. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 1963, letn. 8, št. 8, str. 234-240. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 14586413]
34. GANTAR, Kajetan. Še o "sovražnikih preštevilnih cetov in esov". Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. januar 1963, letn. 8, št. 4, str. 128. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 14568493]


1964

35. GANTAR, Kajetan. Aristofanes in stara komedija. Gledališki list SNG. Drama. 1964/1965, letn. 44, str. 232-241. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 16037933]
36. GANTAR, Kajetan. Beseda o Euripidu. Gledališki list SNG. Drama. 1964/1965, letn. 44, str. 142-153. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 16037677]
37. ARISTOTELES. Nikomahova etika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964. 415 str. Mala filozofska knjižnica, 12. [COBISS.SI-ID 1500417]
38. ARISTOTELES. Nikomahova etika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964. 415 str. Mala filozofska knjižnica. [COBISS.SI-ID 578869]


1965

39. GANTAR, Kajetan. Herman de Carinthia. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. dec. 1965, letn. 10, št. 8, str. 225-232. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 14235181]


1966

40. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Pesmi : izbor. Maribor: Obzorja, 1966. 143 str. Iz antičnega sveta, 7. [COBISS.SI-ID 22499328]
41. GANTAR, Kajetan. Sledovi Horaca v Prešernovi liriki in Novi pisariji. V: HORATIUS FLACCUS, Quintus. Pesmi : izbor. Maribor: Obzorja, 1966. Str. 109-115. Iz antičnega sveta, 7. [COBISS.SI-ID 1201462]


1967

42. GANTAR, Kajetan. Antični pisci pod udarom cenzure. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. okt. 1967, letn. 12, št. 7, str. 218-220. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 13247789]
43. PLATO, GANTAR, Kajetan (avtor dodatnega besedila, urednik). Apologija ; Kriton. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 79 str. Knjižnica Kondor, zv. 84. [COBISS.SI-ID 2866945]
44. SOPHOCLES, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila). Kralj Oidipus. Nova izpopolnjena izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 86 str., [4] str. pril. Knjižnica Kondor, zv. 33. [COBISS.SI-ID 2844161]
45. Leges Academiae philharmonicorum Labaci metropoli Carnioliae adunatorum. V Ljubljani: Semeniška knjižnica, 1967. [4] str., vinjete. [COBISS.SI-ID 10915125]
46. GANTAR, Kajetan. Nekaj misli ob Ajshilovi Oresteji. Gledališki list SNG. Drama. 1967/1968, letn. 47, str. 370-376. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 16038445]
47. GANTAR, Kajetan. Zgodovina grške književnosti I. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. maj 1967, letn. 12, št. 5, str. 152-156. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 13090093]


1968

48. GANTAR, Kajetan. Franz Dirlmeier: Die Vogelgestalt homerischer Götter. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Jahrgang 1967 - 2. Abhandlung ... Argo : časopis slovenskih muzejev. 1968, leto 7, št. 2, str. 47-50. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 30540291]
49. POGAČNIK, Jože, GANTAR, Kajetan, ŽGUR, Adela. Glossar. V: POGAČNIK, Jože (ur.). Freisinger Denkmäler = Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia : Literatur, Geschichte, Sprache, Stilart, Texte, Bibliographie. München: R. Trofenik, 1968. Str. 227-261. Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen, Bd. 2. [COBISS.SI-ID 11856429]
50. GANTAR, Kajetan. Horazens Apokyknosis. Živa antika. 1971, let. 21, str. 135-140. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 14078509]
51. GANTAR, Kajetan. Das II. Freisinger Denkmal und die gleicher Hand geschriebenen latenischen Texte. V: POGAČNIK, Jože (ur.). Freisinger Denkmäler = Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia : Literatur, Geschichte, Sprache, Stilart, Texte, Bibliographie. München: R. Trofenik, 1968. Str. 185-194. Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen, Bd. 2. [COBISS.SI-ID 11855917]
52. BOWRA, Cecil Maurice. Klasična Grčija. Slovenska izd. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1968. 187 str., ilustr. Zgodovina kultur. [COBISS.SI-ID 18199297]
53. GANTAR, Kajetan. Prokopij in kipi na forumu Pacis v Rimu. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 1968, letn. 19, str. 189-193. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 14323245]
54. GANTAR, Kajetan (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Rimska lirika : izbor. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. 249 str. Svetovni klasiki. [COBISS.SI-ID 5910529]
55. GANTAR, Kajetan. Tutto su Roma antica. Panorama di una civiltà. Firenze, Bemporad Marzocco, 1963. Argo : časopis slovenskih muzejev. 1968, leto 7, št. 2, str. 50-54. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 30540803]
56. GANTAR, Kajetan. Uvod. V: GANTAR, Kajetan (ur.). Rimska lirika : izbor. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968. Str. 5-67. Svetovni klasiki. [COBISS.SI-ID 16031330]
57. GANTAR, Kajetan. Zapisek o avtorstvu 39. in 40. "Horacove" ode. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. sep. 1968, letn. 13, št. 6, str. 199-200. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 14077485]


1969

58. GANTAR, Kajetan. Homer and Slovene culture. Balkan studies. 1969, 10, str. 225-250. ISSN 0005-4313. [COBISS.SI-ID 10777901]
59. GANTAR, Kajetan. Klasična filologija. V: MODIC, Roman (ur.). Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani : 1919-1969. Ljubljana: Univerza, 1969. Str. 269-275. [COBISS.SI-ID 16037421]
60. GANTAR, Kajetan. Klasična filologija : po kongresu v Budimpešti novembra lani. Naši razgledi : NR. 15. jan. 1966, 15, št. 1(336), str. 7. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 12040749]
61. GANTAR, Kajetan. Kritika i bibliografija. Skopje: [s. n.], 1969. Str. 310-313. [COBISS.SI-ID 13203463]
62. GANTAR, Kajetan. Nekaj podatkov o Antonu Sovretu in njegovi rokopisni zapuščini. Živa antika. 1969, 19, str. 285-293. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10778413]
63. GANTAR, Kajetan. O Aristotelovi 'netolerantnosti'. Naši razgledi : NR. 25. jan. 1969, 18, št. 2, str. 35. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 11951917]
64. GANTAR, Kajetan. Ob prevodu Platonovega "Protagora" : Platon, Protagoras. Prevedel Marjan Tavčar : Iz antičnega sveta 6. Založba Obzorja, Maribor 1966. Naši razgledi : NR. 22. okt. 1966, 15, št. 20(355), str. 416-417. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 12041261]
65. FINK, Anton. Podoba kmečkega in mestnega življenja pri Horacu : diplomska B naloga. [Ljubljana: A. Fink, 19--]. 22, [3] f. [COBISS.SI-ID 17408354]
66. GANTAR, Kajetan. Post scriptum o Aristotelovi odgovornosti. Naši razgledi : NR. 22. feb. 1969, 18, št. 4, str. 104. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 11952685]
67. GANTAR, Kajetan. Valentin Vodnik in grška poezija. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. 1969, 17, št. 2, str. [85]-92. ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 8231981]


1970

68. PLAUTUS, Titus Maccius. Amfitruo. Maribor: Obzorja, 1970. 158 str. Iz antičnega sveta, 13. [COBISS.SI-ID 24060673]
69. GANTAR, Kajetan. Andreas Divus iz Kopra - prevajalec Homerja. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 1970, 24, št. 3/4, str. 273-278. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/12711. [COBISS.SI-ID 8296749]
70. GANTAR, Kajetan. Rimski komik Plautus in njegova Mostellaria. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. 1970/1971, letn. 8, str. 1-5. ISSN 0350-6274. [COBISS.SI-ID 16038701]
71. SAPPHO. Sapfo. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1970. 67 str. Zbirka Lirika, 1. [COBISS.SI-ID 20386304]
72. BERAN, Zdenka. Svet čutnega zaznavanja in njegov pomen v Petronijevem Satirikonu : diplomska naloga. [S. l.: Z. Beran, 197-?]. 66 f. [COBISS.SI-ID 13597538]
73. GANTAR, Kajetan. Tutto su Atene classica. Panorama di una civilta. Firenze, C. E. Giunti, 1966. Argo : časopis slovenskih muzejev. 1970, leto 9, št. 2, str. 59-61. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 29732867]
74. GANTAR, Kajetan. Začetki filološke znanosti. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 1969/70, 15, št. 6, str. 182-191. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 8337965]


1971

75. GANTAR, Kajetan. Adam Bohorič als slowenischer Übersetzer aus der lateinischen Sprache. V: BERČIČ, Branko (ur.), BOHORIČ, Adam. Arcticae horulae : die erste Grammatik der slowenischen Sprache : Wittenberg 1584. München: R. Trofenik. 1971, str. 98-108. Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen, Bd. 4. [COBISS.SI-ID 14078253]
76. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, GANTAR, Kajetan (avtor dodatnega besedila, urednik). Dnevnik cesarja Marka Avrelija. 2., popravljena izd. [Ljubljana]: Slovenska matica, 1971. 179 str. Filozofska knjižnica, zv. 11. [COBISS.SI-ID 4190720]
77. PLAUTUS, Titus Maccius. Hišni strah. Maribor: Obzorja, 1971. 145 str. Iz antičnega sveta, 14. [COBISS.SI-ID 2913537]
78. GANTAR, Kajetan. Horacij v dubrovniški književnosti. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. oktober 1971/72, letn. 17, št. 1/2, str. 47-48. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 16145197]
79. PROPERTIUS, Sextus, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Propercij. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1971. 103 str. Zbirka Lirika, 14. [COBISS.SI-ID 6427905]
80. SAPPHO. Sapfo. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1971. 67 str. Zbirka Lirika, 1. [COBISS.SI-ID 514214284]
81. VALVASOR, Janez Vajkard, FRANCISCI, Erasmus, KASTELEC, Matija, ŽIGON, Žiga, STRNIŠAR, Janez, DOLNIČAR, Janez Gregor, ROGERIJ LJUBLJANSKI, PAGLOVEC, Franc Mihael, BASAR, Jernej, REDESKINI, Maksimilijan, POGAČNIK, Jože (urednik, zbiratelj). Valvasor in sodobniki : izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1971. 315 str., [1] f. pril. Zbirka Naša beseda. [COBISS.SI-ID 2863624]
82. THEOPHRASTUS. Značaji. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1971. 122 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 123. [COBISS.SI-ID 2807297]


1972

83. GANTAR, Kajetan. Basil Laourdas. Argo : časopis slovenskih muzejev. 1972, leto 11, št. 1/2, str. 91. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 20178947]
84. GANTAR, Kajetan. Dve makedonski publikaciji o Homerju. Argo : časopis slovenskih muzejev. 1972, leto 11, št. 1/2, str. 65-66. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 19599875]
85. HOMERUS, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti, štiriindvajseti spev. 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. 185 str., [8] str. pril. s fotogr., ilustr. Knjižnica Kondor, 3. [COBISS.SI-ID 2843137]
86. GANTAR, Kajetan. Latinski pisci na Slovenskem. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. december 1973/74, letn. 18, št. 3, str. 113-115. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 16341293]
87. POGAČNIK, Jože (urednik). Srednjeveško slovstvo : izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972. 327 str., [1] f. pril., ilustr. Zbirka Naša beseda. [COBISS.SI-ID 7444737]
88. GANTAR, Kajetan. Ustvarjalne dileme : govorijo Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada. Kajetan Gantar. Naši razgledi : NR. 11. feb. 1972, 21, št. 3, str. 75. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 12534317]


1973

89. GANTAR, Kajetan. P. Ovidius Naso, Tristia. Herausgegeben, übersetz und erklärt von G. Luck, Heidelberg 1967 do 1972. Živa antika. 1973, 23, str. 384-387. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 14080301]
90. GANTAR, Kajetan. Polis. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. december 1973/74, letn. 19, št. 3, str. 99-100. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 16223021]
91. KALAN, Valentin. Tukididovo zgodovinsko mišljenje s posebnim ozirom na njegove antilogije : doktorska disertacija. V Ljubljani: [K. Gantar], 1973. 280 f. [COBISS.SI-ID 11541346]


1974

92. SOPHOCLES. Antigona. Maribor: Obzorja, 1974. 107 str. Iz antičnega sveta, 18. [COBISS.SI-ID 2914561]
93. CATULLUS, Gaius Valerius. Katul. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1974. 89 str. Zbirka Lirika, 19. [COBISS.SI-ID 908830]
94. GANTAR, Kajetan. Kopitar in Grki. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. okt. 1974/75, letn. 20, št. 1, str. 8-11. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 17691949]
95. GANTAR, Kajetan. Nekaj misli o pisavi antičnih imen in strokovnih izrazov. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 1974, [št.] 25, str. 539-549. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 11996973]
96. CATULLUS, Gaius Valerius, BRADAČ, Fran. [Pesmi]. [Ljubljana: [s.n.], 1974]. 89 str. Lirika, 19. [COBISS.SI-ID 27613953]
97. POGAČNIK, Jože (urednik, avtor dodatnega besedila). Srednjeveško slovstvo : izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 327 str., ilustr. Zbirka Naša beseda. [COBISS.SI-ID 3824694]
98. HESIODUS. Teogonija ; Dela in dnevi. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 105 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 149. [COBISS.SI-ID 2814721]
99. POGAČNIK, Jože (urednik). Valvasor in sodobniki : izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 315 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. Zbirka Naša beseda. [COBISS.SI-ID 2212638]


1975

100. GANTAR, Kajetan. Alma Sodnik, Izbrani filozofski spisi. Zbral in uredil dr. Fr. Jerman, Ljubljana 1975. Živa antika. 1976, 26, str. 253-257. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 14079789]
101. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Pouk latinščine: kako in kje (kolikor sploh) : govori dr. Kajetan Gantar, profesor za latinski jezik s književnostjo na filozofski fakulteti. Naši razgledi : NR. 23. maj 1975, 24, št. 10, str. 276 (nadalj. 267). ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 12635949]


1976

102. VALVASOR, Janez Vajkard, POGAČNIK, Jože (urednik). Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 316 str., avtorj. sl. Zbirka Naša beseda. [COBISS.SI-ID 2662709]
103. GANTAR, Kajetan. Sifridova pesem o vojvodu Leopoldu VI. gesta ducis Leupoldi. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 1976, letn. 47, nova vrsta 12, št. 2, str. 231-243, ilustr. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 980156]
104. GANTAR, Kajetan. Sovretov prevod Katula C. 3. Skopje: [s. n.], 1976. Str. 235-236. [COBISS.SI-ID 4313095]
105. GANTAR, Kajetan. Sovretov prevod Katula C.3. Živa antika. 1976, 26, str. 235-236. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10777133]
106. POGAČNIK, Jože (urednik). Srednjeveško slovstvo : izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 327 str., ilustr. Zbirka Naša beseda. [COBISS.SI-ID 6944057]
107. VALVASOR, Janez Vajkard, POGAČNIK, Jože (urednik). Valvasor in sodobniki : izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 315 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. Zbirka Naša beseda. [COBISS.SI-ID 921911]
108. PETRU, Peter. Zaton antike v Sloveniji : [razstava], Narodni muzej v Ljubljani. Ljubljana: Narodni muzej, 1976. [67] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8722945]


1977

109. OVIDIUS NASO, Publius, GANTAR, Kajetan (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Metamorfoze : izbor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1977. 159 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 164. [COBISS.SI-ID 2818305]
110. GANTAR, Kajetan. Platon: Država (Prevedel Jože Košar). Ljubljana 1976. Živa antika. 1977, 27, str. 295-297. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10760237]
111. MLINARIČ, Jože. Srednjeveški latinski epos Vita Mariae metrica : tekstnokritična-historiografska in literarna analiza : doktorska disertacija. Maribor: [J. Mlinarič], 1977. 368 f. [COBISS.SI-ID 19186177]
112. MEGISER, Hieronymus, STABEJ, Jože (avtor dodatnega besedila, urednik). Thesaurus polyglottus. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977. XXX, 240 str., [1] f. pril. z avtorj. sl., ilustr. Dela, 32, Inštitut za slovenski jezik, 12. [COBISS.SI-ID 1758721]
113. GANTAR, Kajetan. Zgodovina grške in latinske književnosti. Skopje: [s.n.], 1977. Str. 492-496. [COBISS.SI-ID 7957767]
114. GANTAR, Kajetan. Zgodovina grške in latinske književnosti (Uredio Vladimir Vratović). Povijest svjetske književnosti 2. Zagreb 1977. Živa antika. 1977, 27, str. 492-496. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10759725]


1978

115. SOPHOCLES. Antigona. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1978. 95 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 174. [COBISS.SI-ID 398593]
116. GANTAR, Kajetan. Helenizem. [Ljubljana]: Državna založba Slovenije, 1978. 52 str. Literarni leksikon, Študije, zv. 3. [COBISS.SI-ID 11192577]
117. HOMERUS, GANTAR, Kajetan (urednik). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev. 4. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 193 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 3. [COBISS.SI-ID 2842625]
118. AUGUSTINUS. Izpovedi. Celje: Mohorjeva družba, 1978 [ponat. 1979]. 396 str. Studenci žive vode, 10. [COBISS.SI-ID 7501825]
119. AUGUSTINUS, GANTAR, Kajetan (urednik, prevajalec). Izpovedi. Celje: Mohorjeva družba, 1978. 396 str. Zbirka Studenci žive vode, Nova serija, 10. [COBISS.SI-ID 2111235]
120. SOPHOCLES. Kralj Oidipus. Nova izpopolnjena izd. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1978. 90 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 33. [COBISS.SI-ID 2844417]
121. GANTAR, Kajetan. Poglavje iz zgodovine slovenskega klasicizma: sapfiška kitica v slovenščini. Živa antika. 1978, 28, str. 179-189. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10755885]
122. GANTAR, Kajetan. Prevajalska umetnost in slovenska beseda. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. marec 1977/78, letn. 23, št. 6, str. 206-209. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 18372909]


1979

123. BRATOŽ, Rajko. Evgipij : življenje svetega Severina : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Bratož], 1979. 349 f., [3] f. zvd. [COBISS.SI-ID 17120354]
124. GANTAR, Kajetan. Grške lirične oblike in metrični obrazci. [Ljubljana]: Državna založba Slovenije, 1979. 104 str. Literarni leksikon, Študije, zv. 7. [COBISS.SI-ID 11193857]
125. GANTAR, Kajetan. Klasična filologija : nekaj misli za razpravo o opredelitvi stroke. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1979, [letn. 11], št. 3/6, str. 149-154. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 10758957]
126. GANTAR, Kajetan. Nekaj misli o pisavi antičnih imen in strokovnih izrazov. Arheološki vestnik. [Tiskana izd.]. 1979, let. 30, str. 548-558. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 10754605]
127. GANTAR, Kajetan. Nekaj spominov na prof. dr. Milana Grošlja. Živa antika. 1979, 29, str. 11-14. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10754349]
128. GANTAR, Kajetan. Prof. dr. Milan Grošelj - in memoriam. Naši razgledi : NR. 9.3.1979, 28, str. 133. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 10755117]
129. GANTAR, Kajetan. Profesor Milan Grošelj in literarna zgodovina. Linguistica. [Tiskana izd.]. 1979, 19, str. 25-37. ISSN 0024-3922. [COBISS.SI-ID 10754093]


1980

130. GANTAR, Kajetan. Aristotelova Poetika in sodobna slovenska literarna kritika. Živa antika. 1980, 30, str. 137-147. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10763309]
131. EURIPIDES. Bakhantke. [Celje: Slovensko ljudsko gledališče, 1980]. 58 f. [COBISS.SI-ID 85747]
132. MIHELJ, Jana. Izobraženci v rimski družbi v obdobju zgodnjega cesarstva v luči Juvenalove sedme satire : diplomska naloga. [S. l.: J. Mihelj], 1980. 85 f. [COBISS.SI-ID 13272418]
133. GANTAR, Kajetan. O Evripidu in njegovih Bakhantkah. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje. 1980/1981, letn. 18, str. 3-7. ISSN 0350-6274. [COBISS.SI-ID 16038957]
134. AESCHYLUS. Peržani. [Ljubljana: Slovensko mladinsko gledališče, 1980]. 48 f. [COBISS.SI-ID 325619]
135. KALENIĆ, Antun Slavko. Petronijev Satirikon kao promišljanje odnosa između književnoga i svagdašnjeg govora. Zagreb: [s.n.]. 301 str. [COBISS.SI-ID 208929]
136. PINDARUS, GANTAR, Kajetan (urednik). Pindar. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1980. 104 str. Lirika, 43. [COBISS.SI-ID 19535360]
137. GANTAR, Kajetan (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), PLESNIČAR-GEC, Ljudmila (urednik, avtor dodatnega besedila). Rimska lirika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 140 str., [2] f. barvnih pril., ilustr. Knjižnica Kondor, zv. 187. [COBISS.SI-ID 2824193]
138. GANTAR, Kajetan. Zgodovinski razvoj rimske lirike. V: GANTAR, Kajetan (ur.), PLESNIČAR-GEC, Ljudmila (ur.). Rimska lirika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. Str. 101-110. Knjižnica Kondor, zv. 187. [COBISS.SI-ID 16031842]


1981

139. NOVAKOVIĆ, Darko. Groteskno u rimskoj književnosti od Seneke Starijeg do Apuleja. [Zagreb: D. Novaković, 1981]. 251 f. [COBISS.SI-ID 215073]
140. GANTAR, Kajetan. Marginalien zu Sophokles Elektra V. 363. Skopje: [s. n.], 1981. Str. 118-120. [COBISS.SI-ID 14730247]
141. GANTAR, Kajetan. Matija Murko in sodobno homeroslovje. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 1981-1982, letn. 27, št. 4, str. 119-121. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 10746669]
142. GANTAR, Kajetan. Rod in domačija Antona Sovreta. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 1981, letn. 27, št. 2-3, str. 82-83. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 16039213]
143. GANTAR, Kajetan. Slovenska romantika in Homer. V: PATERNU, Boris (ur.), JAKOPIN, Franc (ur.), KORUZA, Jože (ur.). Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi : (tipološka problematika ob jugoslovanskem in širšem evropskem kontekstu) : mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1980. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1981. Str. 121-136. Obdobja, 2. [COBISS.SI-ID 10777645]


1982

144. GANTAR, Kajetan. Klasična filologija - pozitivistični in drugačni pogledi. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1982, let. 13, str. 251-256. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 10745389]
145. AESCHYLUS. Peržani ; Vklenjeni Prometej. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982. 177 str., ilustr. Knjižnica Kondor, zv. 203. [COBISS.SI-ID 2828545]
146. ARISTOTELES. Poetika. 2.,dopolnjena izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982. 157 str. Zbirka Bela krizantema. [COBISS.SI-ID 13215233]


1983

147. GANTAR, Kajetan. Franz Ferdinand Schwarz, Altertum und Gegenwart. [Skoplje: s.n., 1983]. Str. 112-113. [COBISS.SI-ID 7517959]
148. GANTAR, Kajetan. Prevajanje in izobraževanje prevajalcev. V: POGORELEC, Breda (ur.). Slovenščina v javnosti : gradivo in sporočila. Ljubljana: Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije: Slavistično društvo Slovenije, 1983. Str. 142-143. [COBISS.SI-ID 10728237]
149. GANTAR, Kajetan. Slovenščina v strokovnih in književnih prevodih. V: POGORELEC, Breda (ur.). Slovenščina v javnosti : gradivo in sporočila. Ljubljana: Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije: Slavistično društvo Slovenije, 1983. Str. 87-89. [COBISS.SI-ID 10727725]
150. GANTAR, Kajetan. Zdaj še Riposatijeva Zgodovina latinske književnosti v slovenskem prevodu, žal nam skoraj nedosegljiva. Delo. [Tiskana izd.]. 20.10.1983, 25, št. 244, str. 9. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 10728493]
151. RIPOSATI, Benedetto. Zgodovina latinske književnosti. [Prevod po] 12. izd. [S.l.]: "Dante Alighieri", 1983. XV, 644 str. [COBISS.SI-ID 5339136]


1984

152. GANTAR, Kajetan. Beseda prireditelja. V: AUGUSTINUS. Izpovedi. [Nova izd.]. Celje: Mohorjeva družba, 1984. Str. [377]-383. Zbirka Cerkveni očetje, 3. [COBISS.SI-ID 17203757]
153. THEOCRITUS. Idile. Maribor: Obzorja, 1984. 129 str. Iz antičnega sveta, 23[a]. [COBISS.SI-ID 2916353]
154. AUGUSTINUS. Izpovedi. [Nova izd.]. Celje: Mohorjeva družba, 1984. 389 str., [1] f. pril., ilustr. Zbirka Cerkveni očetje, 3. [COBISS.SI-ID 2179843]
155. GANTAR, Kajetan. Kompozicija I knjige Horacijevih pesmi. Skopje: [s.n.], 1984. Str.79-86. [COBISS.SI-ID 1244189]
156. GANTAR, Kajetan. Ob sedemdesetletnici Janka Modra. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. maj 1984, letn. 29, št. 8, str. 309-310. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 9828909]
157. GANTAR, Kajetan. Otvoritev razstave učbenikov. Skopje: [s.n.], 1984. Str. 315-316. [COBISS.SI-ID 11070983]
158. Sveto pismo nove zaveze : jubilejni prevod ob štiristoletnici Dalmatinove Biblije. Ljubljana: Nadškofijski ordinariat; [Beograd]: Britanska in inozemska biblična družba, 1984. 763 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 14868737]


1985

159. GANTAR, Kajetan. Antična poetika. [Ljubljana]: Državna založba Slovenije, 1985. 117 str. Literarni leksikon, Študije, zv. 26. [COBISS.SI-ID 11191553]
160. SOPHOCLES. Elektra. Maribor: Obzorja, 1985. 111 str. Iz antičnega sveta, 24 [i.e. 25]. [COBISS.SI-ID 17566465]
161. GANTAR, Kajetan. Gian Franco Grianotti - Adriano Pennacini: Storia e forme della litteratura in Roma antica. Torino 1982. Živa antika. 1985, 35, str. 154-155. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10732589]
162. GANTAR, Kajetan. Konfrontacija med antiko in krščanstvom : nekaj opažanj ob Trubarjevem in Dalmatinovem prevodu Pavlovega govora na Areopagu. V: GANTAR, Kajetan (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Štiristo let prevajanja na Slovenskem. V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985. Str. 83-87. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 10. [COBISS.SI-ID 13537634]
163. GANTAR, Kajetan. Markus Weber: Die mythologische Erzählung in Ovids Liederkunst. Frankfurt a. M. 1983. Živa antika. 1985, 35, str. 156-157. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10732845]
164. GANTAR, Kajetan. Mednarodni kongres ob 2000-letnici smrti pesnika Propercija. Delo. [Tiskana izd.]. 13.6.1985, 27, str. (književni listi). ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 10730285]
165. GANTAR, Kajetan. Morala in nemorala v Sofoklovi "Elektri". V: SOPHOCLES. Elektra. Maribor: Obzorja, 1985. Str. 89-100. Iz antičnega sveta, 24 [i.e. 25]. [COBISS.SI-ID 15552098]
166. VREMŠAK, Samo (skladatelj). O, Sirmio... : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1985, letn. 37, št. 1-2, str. 43. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512469544]
167. GANTAR, Kajetan. Pouk latinščine : potrebe, priporočila in dejansko stanje. V: BULATOVIČ, Nuša (ur.). Zbornik. Posvetovanje Mesto in vloga tujih jezikov v naši družbi. Ljubljana: Društvo za tuje jezike in književnosti SRS, 1985. Str. 18-28. [COBISS.SI-ID 23476578]
168. GANTAR, Kajetan. Prešeren v latinskih prevodih. V: BAJT, Drago (ur.). France Prešeren v prevodih. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985. Str. 65-71. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 8/9. [COBISS.SI-ID 455734]
169. GANTAR, Kajetan. Sovretovih sedem ptujskih let. Tednik. 3. okt. 1985 - 31. okt. 1985, leto 38, št. 38 - št. 42. ISSN 0040-1978. [COBISS.SI-ID 23328056]
170. GANTAR, Kajetan. Spor med poezijo in filozofijo. Delo. [Tiskana izd.]. 29.8.1985, 27, str. (književni listi). ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 10731309]
171. GANTAR, Kajetan. Srečanja s prof. dr. Veljkom Gortanom. Živa antika. 1985, 35, str. 14-15. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10729005]
172. GANTAR, Kajetan (urednik), JERMAN, Frane (urednik), MODER, Janko (urednik). Štiristo let prevajanja na Slovenskem. V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985. 130 str. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 10. [COBISS.SI-ID 4825089]
173. VREMŠAK, Samo (skladatelj). Troja nesrečna... : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1985, letn. 37, št. 1-2, str. 47. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512469800]
174. GANTAR, Kajetan. Uvodna beseda. V: GANTAR, Kajetan (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Štiristo let prevajanja na Slovenskem. V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985. Str. 5-6. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 10. [COBISS.SI-ID 10744621]
175. VREMŠAK, Samo (skladatelj). Že je pomlad... : mešani zbor. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1985, letn. 37, št. 1-2, str. 40. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 512469288]


1986

176. GANTAR, Kajetan. Govor ob odkritju Sovretove spominske plakete. V: GANTAR, Kajetan (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Sovretov zbornik. V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986. Str. 11-15. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11. [COBISS.SI-ID 10733357]
177. GANTAR, Kajetan. Nekaj misli o slovenskem prevajanju. Obdobja. 1986, 6, str. 565-567. ISSN 1408-211X. [COBISS.SI-ID 10734125]
178. GANTAR, Kajetan. Nekaj misli o slovenskem protestantizmu in prevajanju. V: POGORELEC, Breda (ur.), KORUZA, Jože (ur.). 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi : mednarodni simpozij v Ljubljani od 27.do 29. junija 1984. Ljubljana: [Filozofska fakulteta], 1986. Str. 565-567. Obdobja, 6. [COBISS.SI-ID 18516269]
179. GANTAR, Kajetan. Sovretov prevajalski ideal. V: GANTAR, Kajetan (ur.), JERMAN, Frane (ur.), MODER, Janko (ur.). Sovretov zbornik. V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986. Str. 27-31. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11. [COBISS.SI-ID 10733869]
180. GANTAR, Kajetan (urednik), JERMAN, Frane (urednik), MODER, Janko (urednik). Sovretov zbornik. V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1986. 178 str., sovretova sl. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 11. [COBISS.SI-ID 4825345]
181. TEMLIN, Franc. Temlinovo pismo nemškim pietistom. V: LUTHER, Martin. Mali katechismus, touje tou krátki návuk vöre kerschánszke. Faksimile. Murska Sobota: Pomurska založba. 1986, str. i-iv. Zbirka Panonika. [COBISS.SI-ID 10329389]
182. ČERMELJ, Lavo, GANTAR, Kajetan. Vodušek Matej. V: CANKAR, Izidor (ur.), et al. Slovenski biografski leksikon. V Ljubljani: Zadružna gospodarska banka. 1986, knj. 4, zv. 14, str. 543-544. ISBN 86-7131-047-7. [COBISS.SI-ID 10735661]
183. GANTAR, Kajetan. Wiesthaler Fran. V: CANKAR, Izidor (ur.), et al. Slovenski biografski leksikon. V Ljubljani: Zadružna gospodarska banka. 1986, knj. 4, zv. 14, str. 693-696. ISBN 86-7131-047-7. [COBISS.SI-ID 10734893]


1987

184. GANTAR, Kajetan. Alfonso Traina, Poeti latini (e neolatini) - Note e saggi Filologici. Bologna, Pàtron editore. I.serie (1. edizione 1975), 2. edizione (1986), 406 str. ; II. serie (1981), 270 str. Živa antika. 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 48-49. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 3948554]
185. MIHEVC-GABROVEC, Erika (urednik), GANTAR, Kajetan (urednik), BENEDIK, Martin (urednik). Antični temelji naše sodobnosti : referati slovenskih udeležencev na 4. znanstvenem zborovanju Zveze društev za antične študije Jugoslavije v Pulju od 12. do 17. oktobra 1986. Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1987. 94 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 7514]
186. SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 187 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 243. [COBISS.SI-ID 22244097]
187. BOHORIČ, Adam. Arcticae horulae succisivae = Zimske urice proste. Maribor: Obzorja, 1987. 331 str., grbi. ISBN 86-377-0214-7. [COBISS.SI-ID 22256385]
188. GANTAR, Kajetan. Bradač, Fran. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1987, zv. 1: a-ca, str. 353-354. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 10616365]
189. GANTAR, Kajetan. Erich Potz, Claudian-Komentar zu De raptu Proserpinae Buch I. Dissertationen der Karl-Franzens-Universitat Graz 65. Graz 1985. 171 str. Živa antika. 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 44-45. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 3947786]
190. TERENTIUS AFER, Publius. Evnuh. Maribor: Obzorja, 1987. 130 str. Iz antičnega sveta, 26. ISBN 86-377-0185-X. [COBISS.SI-ID 22843136]
191. GANTAR, Kajetan. Flöte und Harfe, göttlicher Widerhall. Früchgrichische Lyrik, herausgegeben von Viktor Jarcho, übertragen von Dietrich Ebener, Leipzig. Verlag Philipp Reclam, 1985. Reclams Universal-Bibliothek 1089. 272 str. Živa antika. 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 42-43. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 3947530]
192. GANTAR, Kajetan. Ob štiristoletnici Hrenove latinske pesniške zbirke. V: MIHEVC-GABROVEC, Erika (ur.), GANTAR, Kajetan (ur.), BENEDIK, Martin (ur.). Antični temelji naše sodobnosti : referati slovenskih udeležencev na 4. znanstvenem zborovanju Zveze društev za antične študije Jugoslavije v Pulju od 12. do 17. oktobra 1986. Ljubljana: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, 1987. Str. 42-53. [COBISS.SI-ID 20969826]
193. GANTAR, Kajetan. Pietro Ferrarino, Scritti scelti. Opuscoli academici editi a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Padova 15. Leo S. Olschki Editore, Firenze 1986. 444 str. Živa antika. 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 45-48. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 3948298]
194. GANTAR, Kajetan (urednik), JERMAN, Frane (urednik), MODER, Janko (urednik). Potokarjev zbornik. V Ljubljani: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1987. 127 str. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 12. [COBISS.SI-ID 22379777]
195. GANTAR, Kajetan. Publij Terencij Afričan in njegove gledališke umetnine. V: TERENTIUS AFER, Publius. Evnuh. Maribor: Obzorja, 1987. Str. 109-128. Iz antičnega sveta, 26. ISBN 86-377-0185-X. [COBISS.SI-ID 14609453]
196. GANTAR, Kajetan. Senofonte, Le Tavole di Licurgo, a cura di Gian Franco Gianotti. Palermo, 1985. Živa antika. 1987, god. 37, sv. 1/2, str. 43-44. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 5352546]


1988

197. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila). Dnevnik cesarja Marka Avrelija. Reprint 2., popravljene izd. iz leta 1971. V Ljubljani: Slovenska matica, 1988. 179 str. Filozofska knjižnica, zv. 11. [COBISS.SI-ID 3776000]
198. GANTAR, Kajetan. Dokler, Anton. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1988, zv. 2: ce-ed, str. 281. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 10616621]
199. GANTAR, Kajetan. Dva ikonografska komentarja k antični poeziji. ENEIDE con episodi significativi di Iliade e Odissea a cura Mario Geymonat. Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1987, 690 str., MARIO Geymonat, I miti straordinari di Ovidio, Milano, Ghisetti e Corvi Editori, 1987, 183 str. Razvigor : literaturno spisanie za deca. 38, 1-2, str. 134-135. ISSN 0350-4530. [COBISS.SI-ID 4065290]
200. GANTAR, Kajetan. Jaroslav Šašel. Mohorjev koledar ... 1989, str. 106-108. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 10629933]
201. GANTAR, Kajetan. Luigi Alfonsi (1917-1987). Živa antika. 1988, 38, št. 1-2, str. 95-97. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 3970826]
202. GANTAR, Kajetan. Razprava o Sovretu v italijanščini. Delo. [Tiskana izd.]. 29. sep. 1988, leto 30, št. 227, str. 14. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 5354082]
203. GANTAR, Kajetan. Silvo Kopriva osemdesetletnik. Delo. [Tiskana izd.]. 2. dec. 1988, leto 30, št. 279, str. 6. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 7240960]
204. GANTAR, Kajetan. Wofgang J. Pietsch, Friedrich von Hagedorn und Horaz. Untersuchungen zur Horaz-Rezeption in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts. Studien zur vergleichenden Literaturwissenschaft Bd. 2. Georg Olms Verlag. Hildesheim -Zürich - New York 1988. 230 str. Živa antika. 38, 1-2, str. 135-136. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 4065546]
205. PAULUS. Zgodovina Langobardov = (Historia Langobardorum). Maribor: Obzorja, 1988. VIII, 422 str., [1] f. pril., [8] str. pril., ilustr. Iz antičnega sveta, 25. ISBN 86-377-0350-X. [COBISS.SI-ID 3950592]


1989

206. GANTAR, Kajetan, KOS, Janko, LIPOVŠEK, Marijan. Elegija. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1989, zv. 3: eg-hab, str. 24, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7005229]
207. GANTAR, Kajetan. Epigram. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1989, zv. 3: eg-hab, str. 52, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7006253]
208. GANTAR, Kajetan, CEVC, Emilijan. Epitaf. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1989, zv. 3: eg-hab, str. 52-53, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7006765]
209. GANTAR, Kajetan. Grošelj, Milan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1989, zv. 3: eg-hab, str. 396, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7007021]
210. GANTAR, Kajetan, CERAR, Milena. Grško-slovenski odnosi. Kulturni odnosi. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1989, zv. 3: eg-hab, str. 398-400, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7007533]
211. GANTAR, Kajetan. Hrenova mladostna pesniška zbirka: latinska verzifikacija med humanizmom in barokom. V: SKAZA, Aleksander (ur.), VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi : mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 3. julija 1987. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989. Str. 89-98. Obdobja, 9. ISBN 86-7207-016-X. [COBISS.SI-ID 8312576]
212. VIŠIĆ, Marko A. Nasljeđe helenskih muza u zapadnoevropskoj književnosti. Zagreb: [s.n.]. [1], 368 str. [COBISS.SI-ID 546337]
213. GANTAR, Kajetan. Oddelek za klasično filologijo. V: MELIK, Vasilij (ur.). Zbornik Filozofske fakultete v Ljubljani : 1919 - 1989. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989. Str. 213-221. ISBN 86-7207-011-9. [COBISS.SI-ID 16984576]
214. GANTAR, Kajetan. Quomodo magna eversio Francogallica studia humanitatis in Provinciis quae dicebantur Illyricae promoverit. Commentarii. 1989, 12, str. 17-25. ISSN 1121-8991. [COBISS.SI-ID 5347426]
215. GANTAR, Kajetan. Sovretovo bivanje in delovanje v Srbiji (1932-34 in 1938-41). V: SAMARDŽIĆ, Radovan (ur.), STOJANOVIĆ, Miodrag (ur.). Antičke studije kod Srba : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 3-4. juna 1987. godine u Beogradu i Novom Sadu = Das Studium der Antike bei den Serben : Sammelband der Arbeiten des wissenschaftlichen Treffens "Das Studium der Antike bei den Serben", von 3. bis 4. Juni 1987 in Belgrad und Novi Sad. Beograd; = Belgrad: Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut: = Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste, Institut für Balkanologie, 1989. Str. 109-116. Posebna izdanja, knj. 37, No 37. ISBN 86-7179-005-3. [COBISS.SI-ID 24783874]
216. MARX, Karl, KALAN, Valentin (prevajalec, avtor dodatnega besedila, glavni urednik, redaktor prevoda). Spisi o antični filozofiji. 1. natis. Ljubljana: Marksistični center CK ZKS, 1989. 449 str. Temeljna izdaja, 1, zv. 1. [COBISS.SI-ID 8292096]
217. HOMAR, Nataša. Tradicionalni elementi v Longosovem romanu Dafnis in Hloa. Ljubljana: [N. Homar], 1989. 68 f. [COBISS.SI-ID 13596258]


1990

218. GANTAR, Kajetan. De Latinitate mediaevali in terris hodiernae Sloveniae. Melissa : folia perenni Latinitati dicata. okt. 1990, 38, str. 2-6. ISSN 0775-0366. [COBISS.SI-ID 5348450]
219. GANTAR, Kajetan. Heksameter. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1990, zv. 4: hac-kare, str. 11-12. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7022125]
220. GANTAR, Kajetan. Himna. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1990, zv. 4: hac-kare, str. 23. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7022381]
221. HOMAR, Nataša. Ignotum hoc aliis ille novavit opus (AA III,346) : narava in izvirnost Ovidijevih Epistulae Heroidum. Ljubljana: [N. Homar], 1990. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13826658]
222. GANTAR, Kajetan. Imenujmo svoje ulice po zaslužnih Slovencih. Delo. [Tiskana izd.]. 20.3.1990, 32, str. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 10630957]
223. GANTAR, Kajetan. Iz mojih spominov na prof. Petruševskega. Živa antika. 1990, god. 40, sv. 1/2, str. 11-13. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 10630445]
224. GANTAR, Kajetan. L'interpretazione psicoanalitica della catarsi e il suo influsso sulla critica letteraria slovena. V: ACCERBONI, Anna Maria (ur.). Psicoanalisi e cultura nella Mitteleuropa. Gorizia: Istituto per gli incontri culturali Mitteleuropei, 1990. Str. 89-98. Biblioteca Cominiana. [COBISS.SI-ID 2265954]
225. KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec). Literarne in idejne značilnosti Stare zaveze : [pogovor na Štihovem kulturnem večeru v hotelu Slon v Ljubljani, 18. januar 1990]. Ljubljana, 1990. [COBISS.SI-ID 6146093]
226. HAFNER, Sonja. Prispevki k zgodovini odmevov antične basni na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Hafner], 1990. 66 f., graf. prik. [COBISS.SI-ID 12999778]


1991

227. PLAUTUS, Titus Maccius. Aulularia ali Komedija o loncu. Maribor: Obzorja, 1991. 92 str. Iz antičnega sveta, 27. ISBN 86-377-0561-8. [COBISS.SI-ID 28288257]
228. KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), STANOVNIK, Majda (intervjuvanec), MODER, Janko (intervjuvanec), GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Dileme prevajanja - Vilenica II : Televizija Slovenija : I. program : Osmi dan. Ljubljana, 30.IX.1991. 11 min, 10 sek. [COBISS.SI-ID 9990189]
229. GALLUS, Jacobus, ŠKULJ, Edo (urednik). Gallusovi predgovori in drugi dokumenti. Ljubljana: Družina, 1991. 216 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27805952]
230. AUGUSTINUS. Izpovedi. Ponatis izd. 1984. Celje: Mohorjeva družba, 1991. 389 str. Zbirka Cerkveni očetje, 4. ISBN 86-7577-024-3. [COBISS.SI-ID 23502592]
231. GANTAR, Kajetan. Joža Lovrenčič in antika. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 1991, št. 18, str. 97-108 = lovrenčičev zbornik. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 38347008]
232. GANTAR, Kajetan. Kopriva, Silvester. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1991, zv. 5: kari-krei, str. 263. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7004717]
233. HARTMAN, Bruno, GANTAR, Kajetan. Košar, Jože. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1991, zv. 5: kari-krei, str. 330. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7004973]
234. GANTAR, Kajetan. Obnovimo klasično gimnazijo. Delo. [Tiskana izd.]. 12.I.1991, 33, št. 9, str.30. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 22376704]
235. GANTAR, Kajetan. Plavtova Aulularia ali komedija o loncu. Gledališki list Šentjakobskega gledališča. št. 4 (1991/92), str. 6-12. ilustr. ISSN 1318-9093. [COBISS.SI-ID 57337344]
236. PETKOVŠEK, Robert. Pojem presežnosti v Plotinovi filozofiji : (diplomska naloga iz grškega jezika s književnostjo). Ljubljana: [R. Petkovšek], 1991. 84 f. [COBISS.SI-ID 2017626]
237. ČESNIK, Irena. Pomen Klavdijanovih poročil : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Česnik], 1991. 76 f. [COBISS.SI-ID 13275746]
238. GANTAR, Kajetan. Prof. Silvester Kopriva. Delo. [Tiskana izd.]. 6.V.1991, 33, št. 103, str. 2, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 38729984]
239. FABJAN, Dragica. V imenu prizanesljivosti : širina Senekovega spisa De clementia : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Fabjan], 1991. 51 f. [COBISS.SI-ID 12882018]


1992

240. SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 187 str., ilustr. Knjižnica Kondor, 243. ISBN 86-11-12120-1. [COBISS.SI-ID 26697]
241. BERNIK, France (avtor, član uredniškega odbora), FAGANEL, Jože (avtor, urednik, član uredniškega odbora), GANTAR, Kajetan, GRDINA, Igor, JAKOPIN, Franc (avtor, urednik, član uredniškega odbora), KOS, Janko (avtor, urednik, član uredniškega odbora), KRANJEC, Marko, LOGAR, Tine (avtor, urednik, član uredniškega odbora), OLOF, Klaus Detlef, OTOREPEC, Božo, PATERNU, Boris (avtor, urednik, član uredniškega odbora), SMOLIK, Marijan (avtor, član uredniškega odbora), STONE, Gerald, ZOR, Janez, ŽNIDERŠIČ, Martin. Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1992. 199 str. Zbirka Monumenta Slovenica, 3. [COBISS.SI-ID 30118400]
242. GANTAR, Kajetan. Die Latinität in Slowenien vom Mittelalter bis heute. Janus. 1992, nr. 13, str. 22-27. ISSN 0254-7937. [COBISS.SI-ID 5350242]
243. GANTAR, Kajetan, KOŠIR, Niko, MODER, Janko, KRAŠOVEC, Jože, STANOVNIK, Majda, JARC, Stanko, KLABUS, Vital, ČRNILOGAR, Otmar, VRANČIČ, Radojka, URŠIČ, Marko, BIZJAK, Jurij, BERGER, Aleš, KOCIJANČIČ, Gorazd. Diskusija. V: BAJT, Drago (ur.), BERGER, Aleš (ur.). Prevajanje Biblije : 16. prevajalski zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1992. Str. 49-64. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 16. [COBISS.SI-ID 61019136]
244. GANTAR, Kajetan. Latinistika. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1992, zv. 6: krek-marij, str. 105-106. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7022637]
245. GANTAR, Kajetan. Latinska književnost. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1992, zv. 6: krek-marij, str. 106, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7022893]
246. GANTAR, Kajetan. Latinščina. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1992, zv. 6: krek-marij, str. 107, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 7023149]
247. HOMERUS, GANTAR, Kajetan (avtor dodatnega besedila, urednik, prevajalec). Odiseja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 169 str., ilustr. Knjižnica Kondor, zv. 263. [COBISS.SI-ID 30843392]
248. GANTAR, Kajetan. Prevajalske dileme prof. Silvestra Koprive. V: BAJT, Drago (ur.), BERGER, Aleš (ur.). Prevajanje Biblije : 16. prevajalski zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1992. Str. 93-99. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 16. [COBISS.SI-ID 61024000]
249. JERMAN, Frane, KALAN, Valentin, KOMEL, Dean, URŠIČ, Marko, GANTAR, Kajetan, CAPUDER, Andrej. Prevajanje filozofije : okrogla miza. V: BAJT, Drago (ur.), BERGER, Aleš (ur.). Prevajanje Biblije : 16. prevajalski zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1992. Str. 77-90. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 16. [COBISS.SI-ID 61022976]
250. KRANJC, France. Prometej iz perspektive tretjega tisočletja : diplomska naloga. Ljubljana: [F. Kranjc], 1992. 228 f. [COBISS.SI-ID 13593954]
251. GANTAR, Kajetan. Tobijeva ali Tobitova knjiga? : predlog za predrugačenje naslova. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 13. dec. 1992, letn. 41, [št.] 48, str. 10. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 5353058]
252. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Zavržena in spet najdena klasika. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 1992, letn. 21, št. 6, str. 33-37, portret. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 65753088]


1993

253. BERNIK, France (avtor, urednik), FAGANEL, Jože, GANTAR, Kajetan, GRDINA, Igor, JAKOPIN, Franc, KOS, Janko, KRANJEC, Marko, LOGAR, Tine, OLOF, Klaus Detlef, OTOREPEC, Božo, PATERNU, Boris, SMOLIK, Marijan, STONE, Gerald, ZOR, Janez. Brižinski spomeniki : znanstvenokritična izdaja. 2. pregledana izd. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 1993. 197 str., [IX] str. s faks. Brižinskih spomenikov. Dela, 39. ISBN 86-7131-074-4. [COBISS.SI-ID 34109184]
254. GANTAR, Kajetan. Die Latinität in Slowenien vom Mittelalter bis heute. Janus. 1993, nr. 14, str. 11-14. ISSN 0254-7937. [COBISS.SI-ID 37782370]
255. GANTAR, Kajetan. Dragotin Butkovič : 1920-1992. Mohorjev koledar ... (1993), str. 109-110. portret. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 47997440]
256. GANTAR, Kajetan. Ernst Doblhofer, Horaz in der Forschung nach 1957, Erträge der Forschung Bd. 279, Darmstadt 1992. Živa antika. 1993, god. 43, tom 1/2, str. 163-164. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 5349986]
257. GANTAR, Kajetan. Humanist Gallus in latinščina. Cerkveni glasbenik : glasilo slovenskih cerkvenih glasbenikov. 1993, leto 86, št. 1/3, str. 11-17. ISSN 0351-496X. [COBISS.SI-ID 64375552]
258. GEISTER, Ksenja. Katulov prevod (c. 51) Sapfinega fragmenta 31 = Sapfin fragment 31 iz aspekta Katulove 51 pesmi : diplomska naloga. Naklo: [K. Geister], 1993. 80 f. [COBISS.SI-ID 13089378]
259. HARI, Renata. Latinska imena slovenskih krajev : A-diplomska naloga. Ljubljana: [R. Hrovatič], 1993. 63 f. [COBISS.SI-ID 13000802]
260. WIESTHALER, Fran, AUBELJ, Bronislava, CIMERMAN, Marjan, GEISTER, Ksenja, HARI, Renata (avtor, lektor), LOGAR, Marija Helena, HRIBERŠEK, Matej (urednik, korektor, lektor). Latinsko-slovenski slovar. Ljubljana: Kres, 1993-2007. 6 zv., ilustr. Zbirka Veliki slovarji. ISBN 86-7823-024-X, ISBN 86-7823-073-8, ISBN 86-7823-205-6, ISBN 86-7823-292-7, ISBN 86-7823-389-3, ISBN 978-961-250-000-9. [COBISS.SI-ID 36707072]
261. POKORN, Danilo (urednik). Leges Academiae philharmonicorum Labaci metropoli Carnioliae adunatorum = Zakoni Akademije filharmonikov, združenih v Ljubljani, prestolnici Kranjske. Faksimile. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1993. [8] nevezanih str. [COBISS.SI-ID 4093997]
262. GANTAR, Kajetan. Mihevc-Gabrovec Erika. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1993, zv. 7: marin-nor, str. 132. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 9815597]
263. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Moj spomin. Delo. [Tiskana izd.]. 35, št. 274 (25.xi.1993), str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45518848]
264. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). "Napočila bo nova renesansa antike, nov humanizem---" : ob tridesetletnici smrti Antona Sovrèta. Delo. [Tiskana izd.]. 27.V.1993, 35, št. 120, str. 13. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 41070592]
265. GANTAR, Kajetan. Odmevi Horacija v Prešernovi liriki in Novi pisariji. V: GANTAR, Kajetan. Študije o Horaciju. 1. izd. Maribor: Obzorja, 1993. (1993), str. 160-167. Iz antičnega sveta, 28. ISBN 86-377-0674-6. [COBISS.SI-ID 256054]
266. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Pesmi = Carmina. 2. izd. Maribor: Obzorja, 1993. 91 str. Iz antičnega sveta, 28. ISBN 86-377-0675-4. [COBISS.SI-ID 33463297]
267. PLEČNIK, Jože, KREČIČ, Peter, KVATERNIK, Rok. Plečnikovi kelihi = Les calices de Plečnik = I calici del Plečnik. Ljubljana: Rokus, 1993. 147 str., barvne ilustr. ISBN 961-209-000-9. [COBISS.SI-ID 33490432]
268. PLEČNIK, Jože (umetnik), KREČIČ, Peter, KVATERNIK, Rok. Plečnikovi kelihi = Plečniks Messkelche = Plečnik's chalices. Ljubljana: Rokus, Založba Krpan, 1993. 147 str., ilustr. ISBN 961-209-000-9. [COBISS.SI-ID 33413120]
269. GANTAR, Kajetan. Študije o Horaciju. 1. izd. Maribor: Obzorja, 1993. 182 str. Iz antičnega sveta, 28. ISBN 86-377-0674-6. [COBISS.SI-ID 33463809]
270. AESCHYLUS. Vklenjeni Prometej : premiera 14. 5. 1993 v Šentjakobu v Rožu. [Šentjakob v Rožu]: Društvo za razvoj samostojnega gledališča na Koroškem, 1993. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 57458944]


1994

271. GANTAR, Kajetan (urednik). Academia Operosorum : zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994. 141 str., ilustr. ISBN 86-7131-083-3. [COBISS.SI-ID 44994048]
272. BOGATAJ-GRADIŠNIK, Katarina, GANTAR, Kajetan, MARINČIČ, Vesna, MERLAK, Ivan, OGRIN, Matija, SENČAR, Igor, SENEGAČNIK, Brane. Ali bodo kamni govorili. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. 4, št. 2 (1994), str.43-51. ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 55478272]
273. SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 187 str., ilustr. Zbirka Klasiki Kondorja, 3. ISBN 86-11-14090-7. [COBISS.SI-ID 38406656]
274. GANTAR, Kajetan. Aristoteles in njegova etika. V: ARISTOTELES. Nikomahova etika. Reprint prevoda iz leta 1964 z novo uvodno besedo. V Ljubljani: Slovenska matica. 1994, str. 5-42. Filozofska knjižnica, zv. 38. ISBN 961-213-016-7. [COBISS.SI-ID 6959405]
275. PLAUTUS, Titus Maccius. Bahavi vojščak. 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. 85 str. Iz antičnega sveta, 20 [i. e. 29]. ISBN 86-377-0740-8. [COBISS.SI-ID 36396033]
276. PIBERNIK, France, TRŠAR, Marijan, ŠMIT, Jože, KOS, Janko, BALANTIČ-JESENIK, Tilka, KALAN, Valentin, MISLEJ, Irene, KRAŠOVEC, Jože, KOS, Dejan, KRIŽNAR, Naško, POTOKAR, Jože, GANTAR, Kajetan, BUTTOLO, Franca, PATERNU, Boris, BERNIK, France. Diskusija. V: DOLGAN, Marjan (ur.), DOLINAR, Darko (ur.). Balantičev in Hribovškov zbornik : referati simpozija 20. in 21. januarja 1994. Ljubljana; Celje: Mohorjeva družba, 1994. Str. [337]-365. ISBN 961-218-040-7. [COBISS.SI-ID 52326656]
277. KLANČAR, Apolonija. Motiv smrti pri Properciju. Kranj: [A. Klančar], 1994. 64 str. [COBISS.SI-ID 20982626]
278. ARISTOTELES. Nikomahova etika. Reprint prevoda iz leta 1964 z novo uvodno besedo. V Ljubljani: Slovenska matica, 1994. 391 str. Filozofska knjižnica, zv. 38. ISBN 961-213-016-7. [COBISS.SI-ID 45914624]
279. HOMERUS. Odiseja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 169 str., ilustr. Zbirka Klasiki Kondorja, 1. ISBN 86-11-14091-5. [COBISS.SI-ID 38405376]
280. GANTAR, Kajetan. Operozi in latinska verzifikacija. V: GANTAR, Kajetan (ur.). Academia Operosorum : zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994. Str. 91-110. ISBN 86-7131-083-3. [COBISS.SI-ID 2070829]
281. KLABUS, Vital, GANTAR, Kajetan, BITENC, Ani (urednik), BERGER, Aleš (urednik), STANOVNIK, Majda (urednik). Prevajalsko društvo 1952-1994 : dogodki in spomini. V: STANOVNIK, Majda (ur.), BERGER, Aleš (ur.), STANIČ, Alenka (ur.). Prevod - posnetek, reprodukcija, interpretacija. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1994. Str. 75-102. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 18. [COBISS.SI-ID 52177152]
282. GANTAR, Kajetan. Prevajanje zborskih spevov v antičnih tragedijah. V: STANOVNIK, Majda (ur.), BERGER, Aleš (ur.), STANIČ, Alenka (ur.). Prevod - posnetek, reprodukcija, interpretacija. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1994. Str. 33-41. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 18. [COBISS.SI-ID 52168192]
283. VIDMAR, Tadej. Zgodovinska in teoretična analiza spisa De magistro Tomaža Akvinskega : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Vidmar], 1994. 81 f. [COBISS.SI-ID 13700194]


1995

284. BABIČ, Matjaž. Besedni red v mikenski grščini : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Babič], 1995. 194 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 59923200]
285. GANTAR, Kajetan. Biblija. 21, Estera in Judita : Televizija Slovenija : I. program : verski program. Ljubljana, 4.VI.1995. 28 min, 23 sek. [COBISS.SI-ID 10943277]
286. GANTAR, Kajetan. Biblija. 21, Estera in Judita : Televizija Slovenija : II. program : verski program. Ljubljana, 28.V.1995. 28 min, 23 sek. [COBISS.SI-ID 10002989]
287. GANTAR, Kajetan. Biblija. 22, Tobija : Televizija Slovenija : I. program : verski program. Ljubljana, 11.VI.1995. 28 min, 4 sek. [COBISS.SI-ID 10943533]
288. GANTAR, Kajetan. Biblija. 22, Tobija : Televizija Slovenija : II. program : verski program. Ljubljana, 4.VI.1995. 28 min, 4 sek. [COBISS.SI-ID 10003245]
289. GANTAR, Kajetan. Biblija. 30, Apostolska dela : Televizija Slovenija : I. program : verski program. Ljubljana, 15.X.1995. 28 min, 56 sek. [COBISS.SI-ID 10945581]
290. GANTAR, Kajetan. Biblija. 30, Apostolska dela : Televizija Slovenija : II. program : verski program. Ljubljana, 8.X.1995. 28 min, 56 sek. [COBISS.SI-ID 10005549]
291. GANTAR, Kajetan. Brez vrednotenja ni kulture. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 1995, 24, št. 3, str. 31-32. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 10620461]
292. GANTAR, Kajetan. Cicero über die Anfänge der Philosophie in Rom. Wien: Wiener Humanistische Gesellschaft, 1995. Str.45-58. [COBISS.SI-ID 2619181]
293. GANTAR, Kajetan. Cicero über die Anfänge der Philosophie in Rom. Wiener humanistische Blätter. 1995, sonderhft., str. 47-60. [COBISS.SI-ID 12201314]
294. GANTAR, Kajetan. De Latinitate apvd Slovenos cvlta. V: IJSEWIJN, Jozef (ur.), SACRÉ, Dirk (ur.). Acta selecta octavi conventus Academiae Latinitati fovendae : Lovanii et Antverpiae, 2-6 augusti 1993. Romae: Herder, 1995. Str. 697-706. Acta, 4. ISBN 88-86301-02-2. [COBISS.SI-ID 33089634]
295. GANTAR, Kajetan. Die Probleme des Lateinunterrichts in Slowenien. Ianus. 1995, nr. 16, str. 45-48. ISSN 1015-5120. [COBISS.SI-ID 5350498]
296. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec), MUSEK, Janek (intervjuvanec). Nov malik v slovenski šoli?. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 1995, letn. 24, št. 3, str. 31-33, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 67312640]
297. KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). O novem prevodu Svetega pisma : Televizija Slovenija : I. program : verski program : Obzorja duha. Ljubljana, 26.XI.1995. [COBISS.SI-ID 9980205]
298. MEDIJA, Nevenka. O vsebinskih in oblikovnih značilnostih rimskega pregovora : A - diplomska naloga. Ljubljana: [N. Medija], 1995. 66 f. [COBISS.SI-ID 12971362]
299. GANTAR, Kajetan. Ob 80-letnici Doklerjevega Grško-slovenskega slovarja. Raziskovalec : strokovna revija o raziskovalni in inovacijski politiki. dec. 1995, letn. 25, št. 5/6, str. 38-40. ISSN 0351-0727. [COBISS.SI-ID 76459008]
300. MIHEVC-GABROVEC, Erika. Petinšestdest let profesorja Kajetana Gantarja. V: ILIEVSKI, Petar Hr. (ur.). Sertum Gantarianum. Skopje: Društvo za antički studii na Republika Makedonija, 1995. Str. 7-10. Živa antika, god. 45, t. 1-2. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 6957613]
301. AUBELJ, Bronislava. Pisava grških lastnih imen v slovenščini : diplomsko delo. Radeče: [B. Aubelj], 1995. 87 f. [COBISS.SI-ID 13860194]
302. GANTAR, Kajetan. Pohabljena gimnazija. V: OCVIRK, Drago (ur.). Slovenska šola in njen čas : zbornik simpozija v Cankarjevem domu 6. in 7. januarja 1955 [i. e. 1995]. Ljubljana: Družina, 1995. Str. 94-100. ISBN 961-222-034-4. [COBISS.SI-ID 56094464]
303. GANTAR, Kajetan. Pohabljena gimnazija. Dom in svet : zbornik. 1995, [št.] 8, str. 272-280. ISSN 0353-7234. [COBISS.SI-ID 56049152]
304. GANTAR, Kajetan. Pomen klasične filologije za slovensko kulturo in njen soustvarjalni delež. V: OROŽEN, Martina. Informativni kulturološki zbornik. V Ljubljani: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1995. Str. 269-278. [COBISS.SI-ID 56172544]
305. ILIEVSKI, Petar Hr. (urednik). Sertum Gantarianum. Skopje: Društvo za antički studii na Republika Makedonija, 1995. 456 str., [1] f. pril. z Gantarjevo sl., ilustr. Živa antika, god. 45, t. 1-2. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 6620717]
306. ČEŠAREK, Pavel. Sofoklov Ajant kot tragedija trpljenja : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Češarek], 1995. 60 f. [COBISS.SI-ID 13859938]
307. HORATIUS FLACCUS, Quintus. Spomenik. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. 5, št. 1 (1995), str. 32. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 55750144]
308. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Ti pisci imajo nekaj v sebi. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 1995, letn. 2, št. 4, str. 3-5. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 13523810]
309. MEDIJA, Nevenka. Zaskrbljenost Ajantovih spremljevalcev : Sofokles: Ajant : párodos, v. 134-171 : B - diplomska naloga. Ljubljana: [N. Medija], 1995. 60 f. [COBISS.SI-ID 35837]


1996

310. SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. 187 str., ilustr. Zbirka Klasiki Kondorja, 3. ISBN 86-11-14090-7. [COBISS.SI-ID 57686784]
311. GANTAR, Kajetan. Barbara Feichtinger, Apostolae apostolorum - Frauenaskese als Befreiung und Zwang bei Hieronymus. Studien zur klassischen Philologie Bd. 94. Verlag Peter Lang. Frankfurt a. M. 1995. 372 Seiten. Živa antika. 1996, let. 46, št. 1/2, str. 128-131. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 4602466]
312. GALLUS, Jacobus (skladatelj), ŠKULJ, Edo, POKORN, Danilo (urednik, avtor dodatnega besedila). Harmoniae morales. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995 [i. e. 1996]. 1 partitura (XXXVIII, 186 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 26. ISBN 86-7131-092-2. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 60107264]
313. MARINČIČ, Marko. Kompozicija Katulovega epilija o svatbi Peleja in Tetide in njegovi grški vzori : magistrsko delo. [Ljubljana: M. Marinčič], 1996. 155 f. [COBISS.SI-ID 12970850]
314. GANTAR, Kajetan. Kopitar in grštvo. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Kopitarjev zbornik : mednarodni simpozij v Ljubljani, 29. junij do 1. julij 1994 : simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1996. Str. 375-[381]. Obdobja, 15. ISBN 961-6200-04-6. [COBISS.SI-ID 3066210]
315. GALLUS, Jacobus (skladatelj), ŠKULJ, Edo, POKORN, Danilo (urednik). Moralia. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995 [i. e. 1996]. 1 partitura (XXXIV, 252 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 27. ISBN 86-7131-099-X. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 61833216]
316. GANTAR, Kajetan. Non verbum ad verbum, sed sensum ad sensum : Gallusova dvorana - Gallus Hall, 19. 09., 9.20. V: KRAŠOVEC, Jože (ur.), BENEDIK, Tanja (ur.). Biblija : simpozij '96, Ljubljana. Ljubljana: Organizacijski odbor Mednarodnega simpozija o interpretaciji Svetega pisma, 1996. Str. 68-69. [COBISS.SI-ID 9373741]
317. WEISS, Peter (intervjuvanec), KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), ČRNIVEC, Matjaž (intervjuvanec), BIZJAK, Jurij (intervjuvanec), GANTAR, Kajetan (intervjuvanec), PEKLAJ, Marijan (intervjuvanec). Novi slovenski prevod Svetega pisma : Televizija Slovenija : II. program : verski program. Ljubljana, 11.IX.1996. 89 min, 8 sek. [COBISS.SI-ID 4012845]
318. GANTAR, Kajetan. Prispevki racionalne evalvacije. V: PAVLIČ-ŠKERJANC, Katja (ur.). Poskusno uvajanje klasične gimnazije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996. Str. 41-44. Prispevki k prenovi gimnazijskega izobraževanja. [COBISS.SI-ID 3069026]
319. GANTAR, Kajetan. Sofoklov Filoktet in njegova aktualnost. Gledališki list SNG. Drama. 1995/96, let. 75, št. 7/8, str. 18-20. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 3066466]
320. GANTAR, Kajetan. Spremna beseda. V: SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996. Str. 123-185. Zbirka Klasiki Kondorja, 3. ISBN 86-11-14090-7. [COBISS.SI-ID 3070562]
321. GANTAR, Kajetan. Sulle radici storiche dei legami culturali mitteleuropei. V: POZZETTO, Marco (ur.). La scuola viennese di storia dell'arte : atti del XX convegno. [Gorizia]: Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 1996. Str. 11-15. [COBISS.SI-ID 3070050]
322. GANTAR, Kajetan. Thomas Lindner: Lyra latina. Carmina LX. (=Schriftenreihe der Zeitschrift Moderne Sprachen, H. 30) Wien 1994. 70 S. Brosch. Ianus. 1996, nr. 17, str. 73-74. ISSN 1015-5120. [COBISS.SI-ID 3066722]


1997

323. GANTAR, Kajetan. Academia Operosorum : Radio Slovenija. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 7678765]
324. BABIČ, Matjaž, GANTAR, Kajetan (urednik). Besedni red in zgradba besedil na mikenskih tablicah = Wortstellung und Textgestaltung auf den mykenischen Linear-B-Tafeln. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997. 339 str., [1] f. pril., graf. prikazi. Dela, 47. ISBN 961-6242-04-0. [COBISS.SI-ID 70507264]
325. GANTAR, Kajetan. Bradač, Fran. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1997, zv. 1: a-ca, str. 353-354. ISBN 86-11-15145-3. [COBISS.SI-ID 10616877]
326. PLEČNIK, Jože (umetnik), KREČIČ, Peter, KVATERNIK, Rok. Ciboriji, monštrance in zakramentariji. Ljubljana: Rokus: Družina, 1997. 132 str., ilustr. ISBN 961-209-052-1. [COBISS.SI-ID 66758400]
327. PLEČNIK, Jože (umetnik), KREČIČ, Peter, KVATERNIK, Rok. Ciboriji, monštrance in zakramentariji. Ljubljana: Rokus: Družina, 1997. 132 str., ilustr. ISBN 961-209-051-3. [COBISS.SI-ID 66759168]
328. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor). Dnevnik cesarja Marka Avrelija. Ponatis 3. izd. iz leta 1988. V Ljubljani: Slovenska matica, 1997. 179 str. Filozofska knjižnica, zv. 42 [i. e. 11]. ISBN 961-213-037-X. [COBISS.SI-ID 66408192]
329. GANTAR, Kajetan. Dr. Fran Bradač : (1885-1970). Fužina : glasilo Kulturnega društva Dvor. 5. VI. 1997, let. 9, št. 19/20, str. [1]-2. [COBISS.SI-ID 4601698]
330. GANTAR, Kajetan. Erika Mihevc-Gabrovec : ob sedemdesetletnici. Delo. [Tiskana izd.]. 18.XII.1997, 39, št. 292, str. 7, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 74299648]
331. HOMERUS, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila, prireditelj). Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 213 str., ilustr. Zbirka Klasiki Kondorja, 18. [COBISS.SI-ID 64605952]
332. GANTAR, Kajetan. Komentar k objavljenim in vsebina izpuščenih spevov. V: GANTAR, Kajetan (ur.), HOMERUS. Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. Str. 188-200. Zbirka Klasiki Kondorja, 18. [COBISS.SI-ID 4656994]
333. GANTAR, Kajetan. "Nepesniške besede" in "nasilje heksametra". Razprave. [Razred 2], Razred za filološke in literarne vede. Classis 2, Philologia et litterae. 1997, 16, str. 17-30. ISSN 0560-2920. [COBISS.SI-ID 4936749]
334. GANTAR, Kajetan. Non verbum ad verbum, sed sensum ad sensum. V: KRAŠOVEC, Jože (ur.). Mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega pisma. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1997. Str. 17-25. Bogoslovni vestnik, let. 57(1997), št. 1/2. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 70522112]
335. GANTAR, Kajetan. O pesniku in njegovem delu. V: GANTAR, Kajetan (ur.), HOMERUS. Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. Str. 183-187. Zbirka Klasiki Kondorja, 18. [COBISS.SI-ID 4656226]
336. GANTAR, Kajetan. Opomba prireditelja o izboru in o slikah. V: GANTAR, Kajetan (ur.), HOMERUS. Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. Str. 209-212. Zbirka Klasiki Kondorja, 18. [COBISS.SI-ID 4657762]
337. GANTAR, Kajetan. Prepričljivo predajati dediščino vere in kulture : [predavanje]. Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 7670061]
338. GANTAR, Kajetan. Prešeren in krščanstvo : [predavanje]. Ajdovščina, 1997. [COBISS.SI-ID 7669549]
339. GANTAR, Kajetan. Prešernova tehtnica svet'ga Mihela. V: POGAČNIK, Jože (ur.), et al. Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 1997. Str. 125-137. ISBN 961-6182-37-4. [COBISS.SI-ID 5602349]
340. GANTAR, Kajetan. Razlaga imen in manj znanih izrazov. V: GANTAR, Kajetan (ur.), HOMERUS. Iliada : prvi, šesti, deveti, enajsti, šestnajsti, osemnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. Str. 201-208. Zbirka Klasiki Kondorja, 18. [COBISS.SI-ID 4657506]
341. HROVAT, Jasna. Rokopisni patristični prevodi Klemena Velikonje iz zapuščine Ivana Vrhovnika : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Hrovat], 1997. 203 str., 9 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 71822336]
342. STABEJ, Jože, KASTELEC, Matija (bibliografski predhodnik), VORENC, Gregor (bibliografski predhodnik). Slovensko-latinski slovar : po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1680-1710). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997. 599 str., faks. Zbirka Slovarji. ISBN 961-6182-31-5. [COBISS.SI-ID 67696640]
343. GANTAR, Kajetan. Spomini na Sovreta. V: PAVLICA KOLMAN, Hedvika (ur.), HROVATIČ, Vinko (ur.). V Šavni Peči obujamo spomine : prvi Sovrétov večer, 28. junija 1997. [Šavna Peč: s.n., 1997]. Str. 14-19. [COBISS.SI-ID 14172717]
344. GANTAR, Kajetan. Spomini na Sovreta : [predavanje]. Hrastnik, 1997. [COBISS.SI-ID 7670317]
345. GANTAR, Kajetan. Tragovi Helade u slovenskoj književnosti : [predavanje]. Zagreb, 1997. [COBISS.SI-ID 7671085]
346. GANTAR, Kajetan. Uvod ; Beseda o novi priredbi Sovretovega prevoda. V: MARCUS AURELIUS ANTONINUS, GANTAR, Kajetan. Dnevnik cesarja Marka Avrelija. Ponatis 3. izd. iz leta 1988. V Ljubljani: Slovenska matica, 1997. Str. 5-31. Filozofska knjižnica, zv. 42 [i. e. 11]. ISBN 961-213-037-X. [COBISS.SI-ID 4655714]
347. PAVLICA KOLMAN, Hedvika (urednik), HROVATIČ, Vinko (urednik). V Šavni Peči obujamo spomine : prvi Sovrétov večer, 28. junija 1997. [Šavna Peč: s.n., 1997]. 39 str., 1 fotogr. [COBISS.SI-ID 8465197]


1998

348. SOPHOCLES. Antigona - Prva zborovska pesem. V: GRAFENAUER, Niko (ur.). Orfejev spev : antologija svetovne poezije v izboru slovenskih pesnikov. Ljubljana: Nova revija, 1998. Str. 602-603. ISBN 961-6017-57-8. [COBISS.SI-ID 16263981]
349. SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998. 187 str., ilustr. Zbirka Klasiki Kondorja, 3. ISBN 86-11-14090-7. [COBISS.SI-ID 77485824]
350. INKRET, Andreja. Aristofanove Žabe kot besedilo za gledališče : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Inkret], 1998. 75 f. [COBISS.SI-ID 12960866]
351. OSVALD, Monika. Bog Dioniz v pesniškem opusu Kvinta Horacija Flaka. [Ljubljana: M. Osvald, 1998]. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13016930]
352. MARINČIČ, Marko. Helenistični epilij v Rimu : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Marinčič], 1998. 279 f. [COBISS.SI-ID 98649600]
353. ZLOBEC, Barbara. Jadransko morje v Lukanovem epu "Pharsalia" : magistrsko delo. Ljubljana; Trst: [B. Zlobec], 1998. 188 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13084770]
354. GANTAR, Kajetan. Kajetan Gantar. V: OREŠNIK, Janez (ur.). Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob šestdesetletnici : biografski zbornik. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. Str. 91-92, portret. ISBN 961-6242-14-8. [COBISS.SI-ID 9328173]
355. RODE, Franc (intervjuvanec), REBULA, Alojz (intervjuvanec), KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Kako se cerkev vidi v javnosti : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Omizje. Ljubljana, 22.XII.1998. [COBISS.SI-ID 9613613]
356. ISAK KRES, Jelena. Kalimahov fragment 110 (Pf.) in Katulova pesem 66. Ljubljana: [J. Isak], 1998. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12747362]
357. GANTAR, Kajetan. Lodejwik J. Engels und Heinz Hofmann: Spätantike : neues Handbuch der Literaturwissenschaft Bd. 4, Wiesbaden (Aula Verlag) 1997, 718 S. Grazer Beiträge. 1998, bd. 22, str. 265-268. ISSN 0376-5253. [COBISS.SI-ID 12199778]
358. GANTAR, Kajetan. Moja srečanja s profesorjem Antonom Klasincem. V: LOVRENČIČ, Ivan (ur.), ŠAMPERL-PURG, Kristina (ur.), NOVAK, Miroslav (ur.). Anton Klasinc : zbornik. Ptuj: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 1998. Str. 120-125. [COBISS.SI-ID 13791021]
359. GANTAR, Kajetan. Nekaj filoloških in prevajalskih problemov ob Evripidovi Ifigeniji v Avlidi. Gledališki list SNG. Drama. sep. 1998, letn. 78, št. 1, str. 13-17, ilustr. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 117410304]
360. GANTAR, Kajetan. Nekaj filoloških prevajalskih problemov ob Evripidovi Ifigeniji v Avlidi. Gledališki list SNG. Drama. 1998, let. 78, št. 1, str. 13-17. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 14173485]
361. GANTAR, Kajetan. Od homerskiot do našiot denešen heksameter : predavanje na Filozofski fakulteti v Skopju. Skopje, 9.11.1998. [COBISS.SI-ID 14173997]
362. CEDILNIK, Alenka. Panonija II. in njen škof Valens v poročilih Sokrata Sholastika : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Cedilnik], 1997. 152 f. [COBISS.SI-ID 9577570]
363. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Pomen klasične filologije za slovensko kulturo in njen soustvarjalni delež. V: JÄGER, Gerhard. Uvod v klasično filologijo. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1998. Str. 173-180. Knjižna zbirka Scripta, Klasična filologija. ISBN 961-6211-65-X. [COBISS.SI-ID 10601005]
364. GANTAR, Kajetan. Predgovor študiji "Grška lirika in Katul". V: LOVRENČIČ, Ivan (ur.), ŠAMPERL-PURG, Kristina (ur.), NOVAK, Miroslav (ur.). Anton Klasinc : zbornik. Ptuj: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 1998. Str. 142. [COBISS.SI-ID 13791789]
365. GANTAR, Kajetan. Quid Procopius Caesariensis de populis septentrionalibus et Slavicis tradiderit. Romanobarbarica. 1998, 15, str. 49-66. ISSN 0391-285X. [COBISS.SI-ID 12236898]
366. JANEZ SVETOKRIŠKI, POGAČNIK, Jože (urednik), BENEDIK, Metod (urednik), GANTAR, Kajetan (urednik), FAGANEL, Jože (urednik, avtor dodatnega besedila). Sacrum promptuarium. Faksimile. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, 1998. 5 zv. (loč. pag.), ilustr. Dela, 49. ISBN 961-6242-17-2, ISBN 961-6242-18-0, ISBN 961-6242-19-9, ISBN 961-6242-20-2, ISBN 961-6242-21-0. [COBISS.SI-ID 76943616]
367. TOPLAK, Barbara. Slovo in snidenje zakoncev pri Homerju : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Toplak], 1998. 61 f. [COBISS.SI-ID 13597282]
368. GANTAR, Kajetan. Sovre, Anton. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1998, zv. 12: slovenska n-sz, str. 181, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 9705261]
369. JÄGER, Gerhard. Uvod v klasično filologijo. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1998. 180 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Scripta, Klasična filologija. ISBN 961-6211-65-X. [COBISS.SI-ID 79572224]
370. GANTAR, Kajetan. Za nekoi problemi na bilingvizmot vo antički Rim : predavanje na Makedonski akademiji znanosti in umetnosti v Skopju. Skopje, 10.11.1998. [COBISS.SI-ID 14174509]
371. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Začetki klasične filologije na ljubljanski univerzi. V: JÄGER, Gerhard. Uvod v klasično filologijo. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1998. Str. 167-172. Knjižna zbirka Scripta, Klasična filologija. ISBN 961-6211-65-X. [COBISS.SI-ID 10600493]
372. SENEGAČNIK, Brane. Značaji in mitos v Sofoklovi tragediji Trahinke : magistrsko delo. [Ljubljana: B. Senegačnik], 1998. 127 f. [COBISS.SI-ID 12239202]


1999

373. GANTAR, Kajetan. Ajshilove Evmenide - tragedija sprave. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. dec. 1999, letn. 9, št. 4, str. 63-66, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 107011840]
374. ĆIROVIĆ, Bojana. Antična zgodovinsko-literarna pričevanja o clades Variana : prevod in historično-kritična interpretacija antičnih virov - s korelativnim pogledom na najdbe in rezultate najnovejših arheoloških izkopavanj v Kalkriese/Nemčija : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Ćirović], 1999. 90 f., zvd. [COBISS.SI-ID 9923170]
375. INKRET, Andreja. Aristofan v Rimu : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Inkret], 1999. 40 f. [COBISS.SI-ID 12960610]
376. GANTAR, Kajetan. Ideja interdisciplinarnosti v Ciceronovem govoru "Za pesnika Arhija" (Pro Archia Poeta). V: ŠUMI, Jadranka (ur.). Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem : Šumijev zbornik : ob dvajsetletnici Znanstvenega inštituta. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999. Str. 139-145. Razprave Filozofske fakultete. ISBN 86-7207-111-5. [COBISS.SI-ID 10684205]
377. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Intervju: Dr. Kajetan Gantar. Mag. 17.II.1999, let. 5, št. 7, str. 42-45, fotogr. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 10253357]
378. GANTAR, Kajetan. Janez Svetokriški in latinščina. V: FAGANEL, Jože (ur.). Simpozij o Janezu Svetokriškem, 22. do 24. april 1999, [Vipavski Križ]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, 1999. Str. 22-23. ISBN 961-6182-75-7. [COBISS.SI-ID 10948653]
379. GANTAR, Kajetan. Janez Svetokriški in latinščina : predavanje. Vipavski Križ, 24.4.1999. [COBISS.SI-ID 10951213]
380. RODE, Franc (intervjuvanec), REBULA, Alojz (intervjuvanec), KRAŠOVEC, Jože (intervjuvanec), GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Kako se cerkev vidi v javnosti : Televizija Slovenija : II. program : oddaja Omizje. Ljubljana, 4.I.1999. [COBISS.SI-ID 9974829]
381. GANTAR, Kajetan. Latinščina. V: VIDIC, Marko (ur.), et al. Ilustrirana zgodovina Slovencev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. Str. 36. Knjižnica Enciklopedije Slovenije. ISBN 86-11-15664-1. [COBISS.SI-ID 13419309]
382. GANTAR, Kajetan. Nagrada, kazen in odpuščanje = reward, punishment, and forgiveness : [tiskovna konferenca ob izidu dvojezične študije, Dvorana SAZU, 24.11.1999]. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 13124397]
383. GANTAR, Kajetan. Od homerskega do sodobnega heksametra. Živa antika. 1999, letn. 49, št. 1-2, str. 27-44. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 14949218]
384. HROVATIČ, Vinko. Podelitev Sovrétovih nagrad : Društva slovenskih književnih prevajalcev za leto 1997 v Hrastniku dne 28. maja 1998. [Hrastnik: V. Hrovatič, 1999?]. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7535363]
385. Poljub : ljubezenske izjave in romantične slike. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999. [57] str., ilustr. Zbirka V dar in spomin. ISBN 86-11-15629-3. [COBISS.SI-ID 98754304]
386. GANTAR, Kajetan. Pozdravna beseda. Glasnik Slovenske matice. 1999, letn. 23, št. 1/2, str. 3-5. ISSN 0351-0298. [COBISS.SI-ID 13409837]
387. GANTAR, Kajetan. Quomodo a sociis Academiae Operosorum Labacensium litterae Latinae cultae sint. V: BLÄNSDORF, Jürgen (ur.). Loquela vivida : donum natalicium Nicolao Sallmann sexagesimum quintum annum agenti a fautoribus linguae Latinae vivae oblatum. Würzburg: Könighausen & Neumann, 1999. Str. 174-180. ISBN 3-8260-1721-8. [COBISS.SI-ID 12792162]
388. GANTAR, Kajetan. Šorn, Josip. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1999, zv. 13: š-t, str. 97. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 13298477]
389. KLAKOČAR-ZAGER, Katarina. Tavrijska Ifigenija pri Evripidu in Goetheju - primerjava dram : A - diplomska naloga. Srednja Bela: [K. Klakočar], 1999. 119 f. [COBISS.SI-ID 13080162]
390. GANTAR, Kajetan (avtor, avtor povzetka). Vprašanja klasične in tradicionalne izgovarjave latinščine. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 1, št. 1/2, str. 3-12. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 12151138]
391. GANTAR, Kajetan. Zakaj je morala umreti klasična gimnazija. V: PIRKMAJER SLOKAN, Aleksandra (ur.). Zbornik ob 100-letnici šolskega pouka v zgradbi sedanje Osnovne šole Prežihovega Voranca, Ljubljana. Ljubljana: Osnovna šola Prežihovega Voranca, 1999. Str. 95-97, fotogr. [COBISS.SI-ID 13764909]


2000

392. GANTAR, Kajetan. Ajant. V: SOPHOCLES. Ajant ; Trahinke ; Filoktet. Maribor: Obzorja, 2000. Str. 64-71. Iz antičnega sveta, 32. ISBN 961-230-190-5. [COBISS.SI-ID 17967149]
393. SOPHOCLES. Ajant ; Trahinke ; Filoktet. Maribor: Obzorja, 2000. 240 str. Iz antičnega sveta, 32. ISBN 961-230-190-5. [COBISS.SI-ID 45380609]
394. GANTAR, Kajetan. Antični substrat v prispodobah Prešernovih nemških pesmi : predavanje na mednarodnem simpoziju. Ljubljana, 30.11.2000. [COBISS.SI-ID 17107757]
395. GANTAR, Kajetan. Ciklus latinskih napisov okrog podobe sv. Miklavža v stari ljubljanski stolnici. V: KLEMENC, Alenka (ur.). Vita artis perennis : ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca = Festschrift Emilijan Cevc. Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2000. Str. 307-314. ISBN 961-6358-25-1. [COBISS.SI-ID 17433133]
396. GANTAR, Kajetan. Dr. Kajetan Gantar (Ljubljana, 11.10.1930). V: ŠUMI, Jadranka (ur.). Zbornik : 1919-1999. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000. Str. 390-391. ISBN 86-7207-129-8. [COBISS.SI-ID 17551149]
397. IVANC, Jera (avtor, prevajalec). Evripidova in Senekova Medeja : odnos do uprizoritve - nekoč in danes : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Ivanc]. 2 zv. [COBISS.SI-ID 36978786]
398. GANTAR, Kajetan. Filoktet. V: SOPHOCLES. Ajant ; Trahinke ; Filoktet. Maribor: Obzorja, 2000. Str. 210-216. Iz antičnega sveta, 32. ISBN 961-230-190-5. [COBISS.SI-ID 17967405]
399. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2000, knj. 51, str. 139. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 18027821]
400. CATULLUS, Gaius Valerius, MARINČIČ, Marko (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Gaj Valerij Katul. Dvojezična izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 207 str. Zbirka Mojstri lirike. ISBN 86-11-15812-1. [COBISS.SI-ID 107995648]
401. EURIPIDES, OGRIN, Matija (urednik). Heraklova blaznost. Ljubljana: Družina, 2000. 133 str. Zbirka Sidro, 18. ISBN 961-222-285-1. [COBISS.SI-ID 106364160]
402. GANTAR, Kajetan. Heraklova blaznost : Družina, zbirka Sidro, 18. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. apr. 2000, letn. 49, 14, str. 10. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8713783]
403. GANTAR, Kajetan. Homers Spuren und Reminiszenzen in Prešerens Gedichten. Živa antika. 2000, let. 50, št. 1-2, str. 95-103. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 19961133]
404. AUGUSTINUS, PAVLIN, Blaž (urednik). Izpovedi. Ljubljana: [Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije], 2000. 5 zv. (956 str.). Zbirka Cerkveni očetje. [COBISS.SI-ID 2048445781]
405. GANTAR, Kajetan. Janez Svetokriški in latinščina. V: POGAČNIK, Jože (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Zbornik o Janezu Svetokriškem : prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.-24. aprila 1999. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2000. Str. 117-129. Dela, 49/6, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. ISBN 961-6242-34-2. [COBISS.SI-ID 14469421]
406. GANTAR, Kajetan. Le začniva pri Homeri---. V: PATERNU, Boris (ur.). Prešernovi dnevi v Kranju : simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna, od 2. do 5. februarja 1999 na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Kranj: Mestna občina, 2000. Str. 213-225. [COBISS.SI-ID 12586082]
407. GANTAR, Kajetan. Nekateri pojavi in problemi dvojezičnosti v antičnem Rimu. Razprave. [Razred 2], Razred za filološke in literarne vede. Classis 2, Philologia et litterae. 2000, 17, str. 137-154. ISSN 0560-2920. [COBISS.SI-ID 17215021]
408. GANTAR, Kajetan. Nekateri pojavi in problemi dvojezičnosti v antičnem Rimu : predavanje na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ljubljana, 5.4.2000. [COBISS.SI-ID 18028077]
409. GANTAR, Kajetan. Ob otvoritvi razstave begunskega tiska. Pogledi : [glasilo inštituta Studia Slovenica]. feb. 2000, št. 36/37, str. 1-5. ISSN 1318-8070. [COBISS.SI-ID 12202338]
410. GANTAR, Kajetan. Oddelek za klasično filologijo. V: ŠUMI, Jadranka (ur.). Zbornik : 1919-1999. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2000. Str. 385-388. ISBN 86-7207-129-8. [COBISS.SI-ID 14940258]
411. GANTAR, Kajetan. Plutarh in njegovi "Vzporedni življenjepisi". V: GANTAR, Kajetan (ur.), PLUTARCHUS. Življenja velikih Rimljanov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. Str. 219-284. Zbirka Klasiki Kondorja, 33. ISBN 86-11-15811-3. [COBISS.SI-ID 14937698]
412. GANTAR, Kajetan. Prevajalska mimesis. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 2, št. 2, str. 13-15. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 17093421]
413. GANTAR, Kajetan. Spomini na begunstvo. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. sep. 2000, letn. 10, št. 3, str. 39-44, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 111136768]
414. GANTAR, Kajetan. Spomini na ustanovitev Društva za antične in humanistične študije Slovenije. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 2, št. 2, str. 239-242. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 17093677]
415. GANTAR, Kajetan. Spremna beseda. V: OGRIN, Matija (ur.), EURIPIDES. Heraklova blaznost. Ljubljana: Družina, 2000. Zavihek ov. Zbirka Sidro, 18. ISBN 961-222-285-1. [COBISS.SI-ID 18222381]
416. GANTAR, Kajetan. Die Spuren der Hellas in der slowenischen Literatur. V: PERIĆ, Olga (ur.). Slika antike u novovjekovlju = L'imagine dell'antichità nella ricezione moderna = L'image de l'antiquité à l'époque moderne = Das Bild der Antike in der Neuzeit = The image of antiquity in modern times : zbornik radova s međunarodnog skupa, Zagreb, 2.-5. V. 1997. Zagreb: Latina et Graeca: Filozofski fakultet, Odsjek za klasičnu filologiju: Hrvatsko društvo klasičnih filologa, 2000. Str. 57-68. ISBN 953-6565-02-1. [COBISS.SI-ID 14946914]
417. GANTAR, Kajetan. Sveti Hieronim v Sloveniji. Božja beseda danes : revija Slovenskega bibličnega gibanja. 2000, letn. 7, št. 3, str. 13. ISSN 1318-5772. [COBISS.SI-ID 14947170]
418. GANTAR, Kajetan. Tragovi Helade u slovenskoj književnosti. V: PERIĆ, Olga (ur.). Slika antike u novovjekovlju = L'imagine dell'antichità nella ricezione moderna = L'image de l'antiquité à l'époque moderne = Das Bild der Antike in der Neuzeit = The image of antiquity in modern times : zbornik radova s međunarodnog skupa, Zagreb, 2.-5. V. 1997. Zagreb: Latina et Graeca: Filozofski fakultet, Odsjek za klasičnu filologiju: Hrvatsko društvo klasičnih filologa, 2000. Str. 43-56. ISBN 953-6565-02-1. [COBISS.SI-ID 14946658]
419. GANTAR, Kajetan. Vilhar, Albin. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2000, zv. 14: u-we, str. 240. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 17327149]
420. GANTAR, Kajetan. Zbornik o Janezu Svetokriškem : prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22. - 24. aprila 1999 : [tiskovna konferenca ob izidu zbornika, SAZU, 19.4.2000]. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 14617901]
421. PERNE, Jelka. Živali v Sovretovem prevodu Lukrecijevega dela De rerum natura : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Perne], 2000. 87 f. [COBISS.SI-ID 12961634]
422. PLUTARCHUS, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila). Življenja velikih Rimljanov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 285 str. Zbirka Klasiki Kondorja, 33. ISBN 86-11-15811-3. [COBISS.SI-ID 106185728]
423. GANTAR, Kajetan. Župančičev epigram o "reformatorju heksametra". Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 2, št. 1, str. 11-16. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 15456045]


2001

424. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Dr. Kajetan Gantar = univerzitetni profesor in prevajalec, podpredsednik SAZU : moja vera je pripomogla k odločitvi za študij klasičnih jezikov : gost meseca. Ognjišče. [Tiskana izd.]. apr. 2001, let. 37, št. 4, str. 8-12, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 15276092]
425. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2001, knj. 52, str. 209-210. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 19419437]
426. EURIPIDES, OGRIN, Matija (urednik). Ifigenija v Avlidi. Ljubljana: Družina, 2001. 135 str. Zbirka Sidro, 20. ISBN 961-222-373-4. [COBISS.SI-ID 114703360]
427. ROGERIJ LJUBLJANSKI, POGAČNIK, Jože (urednik), GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila), FAGANEL, Jože (urednik). Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius anni : signantèr de nonnullis particularibus & extraordinariis, qui in quibusdam locis festivè celebrantur, & usque modo sermones de ipsis visi non sunt, compositae ex vitis eorum: Scriptura sacra, ac SS. Patribus: variis conceptibus, symbolis [et] historiis: praecipuè aptis moralitatibus refertae, in II. partes divisae, ac copioso indice provisae, datae publicae luci Carniolico idiomate ... a p. Rogerio Labacensi ... Faksimile. Ljubljana: Fundacija dr. Bruno Breschi, 2001. 2 zv., ilustr. Dela, 55/1; 55/2; 55/3. ISBN 961-6412-00-0, ISBN 961-6412-01-9, ISBN 961-6412-02-7. [COBISS.SI-ID 112680192]
428. GANTAR, Kajetan. Presežni duh v dotikih časa. Nova revija : mesečnik za kulturo. jan. - mar. 2001, letn. 20, št. 225/226/227, str. 133-137. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 116486400]
429. GANTAR, Kajetan. Primož Simoniti. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2001, knj. 52, str. 97-98, portret. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 19414061]
430. GANTAR, Kajetan. Prof. Dr. Franz Ferdinand Schwarz 1934-2001. Živa antika. 2001, let. 51, št. 1-2, str. 79-80. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 19960877]
431. GANTAR, Kajetan. Prof. dr. Hubert Petersmann 1940-2001. Živa antika. 2001, let. 51, št. 1-2, str. 79-80. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 19959341]
432. GANTAR, Kajetan. Spomini na begunstvo. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2001, letn. 11, št. 1, str. 48-55, ilustr., jun. 2001, letn. 11, št. 2, str. 63-69, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 112431872]
433. GOSTIŠA, Lojze (urednik). Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma : 1688-1801. 1, Transkripcija besedila, prevod, spremno gradivo. [Ljubljana]: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja, 2001. 363 str., ilustr., faksimile. ISBN 961-6242-39-3. [COBISS.SI-ID 3555995]
434. GANTAR, Kajetan. Wiesthaler, Fran. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2001, zv. 15: wi-ž, str. 1, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 18885677]
435. GANTAR, Kajetan. Zima, Luka. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2001, zv. 15: wi-ž, str. 185. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 18916141]
436. GANTAR, Kajetan. Žepič, Sebastijan. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2001, zv. 15: wi-ž, str. 325. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 18949165]
437. GANTAR, Kajetan. Živa antika. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2001, zv. 15: wi-ž, str. 338-339. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 18949421]


2002

438. GANTAR, Kajetan. Akademik prof. dr. Jože Pogačnik : (1933-2002). Glasnik Slovenske matice. 2002, letn. 25/26, št. 1/2, str. 97-100, portret. ISSN 0351-0298. [COBISS.SI-ID 20227682]
439. MARINČIČ, Marko (urednik, prevajalec). Antična poezija. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2002. 310 str., ilustr. Zbirka Klasje. ISBN 86-341-3733-3, ISBN 86-341-2970-5, ISBN 86-341-0623-3. [COBISS.SI-ID 120628480]
440. GANTAR, Kajetan. Antični substrat v metaforiki Prešernovih nemških pesmi. V: FAGANEL, Jože (ur.), DOLINAR, Darko (ur.). France Prešeren - kultura - Evropa. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002. Str. 125-147. ISBN 961-6358-73-1. [COBISS.SI-ID 20405805]
441. GANTAR, Kajetan. Bruno Breschi : (1932-2002). Delo. [Tiskana izd.]. 9. apr. 2002, leto 44, št. 81, str. 8, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 118142976]
442. SENEGAČNIK, Brane. Dramaturška funkcija stranskih likov v Sofoklovih tragedijah : doktorska disertacija. [Ljubljana: B. Senegačnik], 2002. 233 f. [COBISS.SI-ID 123316480]
443. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2002, knj. 53, str. 155-156. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 21077549]
444. GANTAR, Kajetan. In memoriam dr. Bruno Breschi (1932-2002). Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2002, knj. 53, str. 156-157, portret. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 21077805]
445. HESIODUS. Kadar cvetè osat in poje škržad. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2002, letn. 26, št. 249, str. 60. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 8262449]
446. ISAK KRES, Jelena. Kalimahov fragment 110 : dosedanje ugotovitve tekstnokritične analize in njihov vpliv na interpretacijo besedila : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Isak], 2002. II, 169 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 21563490]
447. GANTAR, Kajetan. Keria. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2002, zv. 16: dodatek a-ž ; kazalo, str. 98-99, ilustr. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 20421677]
448. GANTAR, Kajetan. Muhr, Oton. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 2002, zv. 16: dodatek a-ž ; kazalo, str. 139. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 20427565]
449. GANTAR, Kajetan. Nekaj manj znanih strani iz zgodovine klasičnega seminarja. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 4, št. 2, str. 13-16. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 20472621]
450. ARISTOTELES. Nikomahova etika. Reprint iz leta 1994. V Ljubljani: Slovenska matica, 2002. 391 str. Filozofska knjižnica, zv. 38. ISBN 961-213-016-7. ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 117612544]
451. GANTAR, Kajetan. Ob življenjskem jubileju prof. dr. Primoža Simonitija. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2002, letn. 4, št. 1, str. 7-11. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 18970210]
452. MEDIJA, Nevenka. Obseg in vloga latinskih pregovorov v slovenskih učbenikih za latinščino : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Medija], 2002. 191 f., graf. prik. [COBISS.SI-ID 18570850]
453. GANTAR, Kajetan. Pavel Kogej (1927-2001) : spomin na zamolčanega pesnika. Mohorjev koledar ... 2003, str. 228-233, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 20313901]
454. GANTAR, Kajetan. Spomini na begunsko gimnazijo v Peggezu pri Lienzu. V: RIBARIČ, Mateja (ur.). Begunsko šolstvo v 20. stoletju - naše in pri nas. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2002. Str. 47-56, ilustr. Razstavni katalog, 78. ISBN 961-90462-6-9. [COBISS.SI-ID 1019348]
455. SOVRÈ, Anton. Stari Grki. Reprint iz leta 1939. V Ljubljani: Slovenska matica, 2002. 567, [XXVII] str., ilustr. ISBN 961-213-094-9. [COBISS.SI-ID 118045952]
456. ZLOBEC, Barbara. Tržaški humanist Andreas Rapicius (1533-1573) in njegovo pesniško delo : doktorska disertacija. Ljubljana; Trst: [B. Zlobec], 2002. 2 zv. (220; 173 f.), ilustr. [COBISS.SI-ID 123754752]
457. GANTAR, Kajetan. Usoda Markovićeve disertacije o Heraklitu. Živa antika. 2002, god. 52, tom 1/2, str. 37-40. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 25409122]


2003

458. GANTAR, Kajetan. Aleš Ušeničnik in antična literatura. V: OGRIN, Matija (ur.). Aleš Ušeničnik - čas in ideje : povzetki predavanj : [simpozij ob 50. obletnici smrti, 1868-1952], 25. in 26. februar 2003, Ljubljana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2003. Str. 28. [COBISS.SI-ID 20758829]
459. GANTAR, Kajetan. Aleš Ušeničnik in antična literatura ; predavanje na simpoziju "Aleš Ušeničnik - čas in idejeʺ. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 26.2.2003. [COBISS.SI-ID 20731181]
460. GANTAR, Kajetan, STANOVNIK, Branko, ZLOBEC, Ciril. France Bernik. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2003, knj. 54, str. 91-95, portret. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 22861613]
461. GANTAR, Kajetan, STANOVNIK, Branko, ZLOBEC, Ciril. France Bernik : častni član. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2003, knj. 54, str. 91-95, portret. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 222146816]
462. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2003, knj. 54, str. 224-225. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 22876461]
463. PINDARUS. Iz druge olimpijske. V: BERGER, Aleš (ur.). Zemlja je modra kot pomaranča : mala antologija svetovne poezije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. Str. 8. Lirika, [100]. ISBN 86-11-16595-0. [COBISS.SI-ID 21997613]
464. AUGUSTINUS. Izpovedi. Ponatis izd. iz leta 1991. Celje: Mohorjeva družba, 2003. 389 str. Zbirka Cerkveni očetje, 4. ISBN 961-218-422-4. [COBISS.SI-ID 122799104]
465. GANTAR, Kajetan. Janko Moder in njegovi predhodniki v vodenju DSKP (Spominski zapis). V: OŽBOT, Martina (ur.), HRIBERŠEK, Matej (ur.). Nesem te v zibel drugega jezika : zbornik ob petdesetletnici Društva. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2003. Str. 63-71. Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, Posebne izdaje. ISBN 961-6515-00-4. [COBISS.SI-ID 24858413]
466. GANTAR, Kajetan. Klasični filolog Valentin Kermauner, ded Dušana Kermavnerja. V: Življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja : povzetki referatov. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2003. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 22036781]
467. POHLIN, Marko, FAGANEL, Jože (avtor dodatnega besedila, urednik). Kraynska grammatika ; Bibliotheca Carnioliae. Znanstvenokritična izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. VIII, 651 str., faks. ISBN 961-6500-39-2. [COBISS.SI-ID 127528704]
468. GANTAR, Kajetan. Moje prvo srečanje z Jožetom Pogačnikom. V: ŠTUHEC, Miran (ur.), et al. Literarni izzivi. [Ljubljana]: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Maribor: Pedagoška fakulteta, 2003. Str. 9-12. ISBN 86-80693-69-3. [COBISS.SI-ID 21194797]
469. GANTAR, Kajetan. Odmevi Sofoklove poezije pri Matiji Valjavcu. V: ŠTUHEC, Miran (ur.), et al. Literarni izzivi. [Ljubljana]: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Maribor: Pedagoška fakulteta, 2003. Str. 67-80. ISBN 86-80693-69-3. [COBISS.SI-ID 21227565]
470. GANTAR, Kajetan. Predgovor. V: FAGANEL, Jože (ur.), POHLIN, Marko. Kraynska grammatika ; Bibliotheca Carnioliae. Znanstvenokritična izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Str. vii-viii. ISBN 961-6500-39-2. [COBISS.SI-ID 21976109]
471. CATULLUS, Gaius Valerius. Uživajva ljubezen, Lesbija. V: BERGER, Aleš (ur.). Zemlja je modra kot pomaranča : mala antologija svetovne poezije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. Str. 11. Lirika, [100]. ISBN 86-11-16595-0. [COBISS.SI-ID 21998125]
472. DOLNIČAR, Janez Gregor, LAVRIČ, Ana, et al. Zgodovina ljubljanske stolne cerkve : Ljubljana 1701-1714. Ljubljana: Založba ZRC, 2003. 545 str., ilustr. Opera Instituti Artis Historiae. ISBN 961-6358-70-7. [COBISS.SI-ID 121755136]
473. PLUTARCHUS, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Življenja velikih Grkov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. 317 str. Zbirka Klasiki Kondorja, 41. ISBN 86-11-16589-6. [COBISS.SI-ID 122823680]


2004

474. GANTAR, Kajetan. Aleš Ušeničnik in antična literatura. V: OGRIN, Matija (ur.), JUHANT, Janez (ur.). Aleš Ušeničnik : čas in ideje : 1868-1952 : zbornik razprav s simpozija SAZU ob 50. obletnici smrti, [Ljubljana, 25. in 26. februar 2003]. Celje; Ljubljana: Mohorjeva družba, 2004. Str. 197-209. ISBN 961-218-530-1. [COBISS.SI-ID 23220269]
475. GANTAR, Kajetan. Begrüßung = Pozdravna beseda. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2004, vol. 40, zv. 1/2, str. 18-21. ISSN 0580-373X. [COBISS.SI-ID 227336960]
476. GANTAR, Kajetan. "Dobri misli in poštenemu človeku". V: OGRIN, Matija (ur.), JUHANT, Janez (ur.). Aleš Ušeničnik : čas in ideje : 1868-1952 : zbornik razprav s simpozija SAZU ob 50. obletnici smrti, [Ljubljana, 25. in 26. februar 2003]. Celje; Ljubljana: Mohorjeva družba, 2004. Str. 7-8. ISBN 961-218-530-1. [COBISS.SI-ID 23219757]
477. GANTAR, Kajetan. Dr. Jože Kastelic (1913-2003). Mohorjev koledar ... 2004, str. 196-200, portret. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 217262848]
478. SOPHOCLES. Kralj Ojdipus. Ljubljana: Slovensko narodno gledališče Drama, 2004. Str. 20, ilustr. Gledališki list SNG Drama, Sezona 2003/04, let. 83, št. 9. [COBISS.SI-ID 9797169]
479. SOPHOCLES. Kralj Ojdipus. Gledališki list SNG. Drama. 2003/2004, letn. 83, št. 9, str. 37-56. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 232442368]
480. GANTAR, Kajetan. Kralj Ojdipus, od mitološke zgodbe do Sofoklove gledališke umetnine. Gledališki list SNG. Drama. 2003/2004, letn. 83, št. 9, str. 6-12, ilustr. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 232439296]
481. GANTAR, Kajetan. Latinski prevod. V: FAGANEL, Jože (ur.), et al. Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia : znanstvenokritična izdaja. 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. Str. 100-109. ISBN 961-6500-29-5. [COBISS.SI-ID 22239789]
482. GANTAR, Kajetan. Mostovi do drugih kultur : Janko Moder - devetdesetletnik. Delo. [Tiskana izd.]. 11.V.2004, leto 46, št. 108, str. 10, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4427123]
483. GANTAR, Kajetan. Nekaj spominov na begunsko gimnazijo v Lienzu in Peggezu. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2004, letn. 13(37), št. 2, str. 306-312, ilustr. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 23110701]
484. GANTAR, Kajetan. Od Academiae Operosorum do Academiae Philharmonicorum. V: KLEMENČIČ, Ivan (ur.). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701-2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing, 2004. Str. [57]-71. ISBN 961-6500-50-3. [COBISS.SI-ID 22836013]
485. GANTAR, Kajetan. Pozdravni nagovor = Welcome address. V: KLEMENČIČ, Ivan (ur.). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701-2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing, 2004. Str. [13]-16. ISBN 961-6500-50-3. [COBISS.SI-ID 22833197]
486. GANTAR, Kajetan. Spomini na Rajka Ložarja kot gimnazijskega profesorja = Die erinnerungen an Rajko Ložar als Gymnasialprofessor. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.). Rajko Ložar (1904-1985) : življenje in delo : interdisciplinarno znanstveno srečanje, Ljubljana, 19.-20. oktober 2004 : [povzetki] = Rajko Ložar (1904-1985) : life and work : interdisciplinary conference, 2004, 19-20 October : [abstracts]. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2004. Str. 18-20. ISBN 961-6500-63-5. [COBISS.SI-ID 22775085]
487. TOMŠIČ, Janez (avtor, oseba, ki intervjuva). Sveto pismo med znanostjo in vero : Televizija Slovenija : I. program : Oddaja Sveto in svet. Ljubljana, 8.XII.2004. 40 min. [COBISS.SI-ID 23471917]
488. KLEMENČIČ, Ivan (urednik). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701-2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing, 2004. 253 str., ilustr. ISBN 961-6500-50-3. [COBISS.SI-ID 215759872]
489. SIMONITI, Primož, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, GANTAR, Kajetan, BABIČ, Matjaž, KURALT, Marjan, GEISTER, Ksenja, HOMAR, Nataša, PIRKMAJER SLOKAN, Aleksandra, ŠEGA-ČEH, Barbara. Učni načrt. Izbirni predmet : program osnovnošolskega izobraževanja. Latinščina. 1. natis. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2004. 19 str., ilustr. ISBN 961-234-348-9. [COBISS.SI-ID 214667776]


2005

490. SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. Maribor: Ruslica, 2005. ISBN 961-90191-1-3. http://www.vecer.com/ruslica/. [COBISS.SI-ID 54999809]
491. GANTAR, Kajetan. Bratko Kreft : uvodni nagovor. V: INKRET, Andrej (ur.). Simpozij ob stoletnici rojstva akademika Bratka Krefta : (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 10. februarja 2005). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2005. Str. 75-80. Razprave, 18. ISSN 0560-2920. [COBISS.SI-ID 24754733]
492. GANTAR, Kajetan. Eino Leino, Helka Virsia - Carmina sacra. In latinum vertit Tuomo Pekkanen (helsinki 2003, 338 p.) : recenzija. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 7, št. 1, str. 133-135. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 23808301]
493. GANTAR, Kajetan. Klasični filolog Valentin Kermauner (1835-1908), ded Dušana Kermavnerja. V: ŽIŽEK, Aleksander (ur.), PEROVŠEK, Jurij (ur.). Med politiko in zgodovino : življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2005. Str. 15-22. ISBN 961-91431-2-4. [COBISS.SI-ID 24408365]
494. ARISTOTELES. O pesniški umetnosti. Popravljena in dopolnjena izd. iz l. 1982. Ljubljana: Študentska založba, 2005. 255 str. Knjižna zbirka Claritas, 39. ISBN 961-242-024-6. ISSN 1408-6689. [COBISS.SI-ID 220693760]
495. GANTAR, Kajetan. Pozdravni govor na simpoziju Ljudska pesem kot družbeni izziv. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 34, št. 1, str. [11]-14. ISSN 0352-0447. [COBISS.SI-ID 24507949]
496. GANTAR, Kajetan. Rebula in antika. V: BRATUŽ, Lojzka (ur.). Rebulov zbornik : ob pisateljevi osemdesetletnici. Trst: Mladika; [Gorica]: Goriška Mohorjeva družba; Trst; Gorica; Videm: Slavistično društvo, 2005. Str. 35-45. ISBN 88-7342-074-5. [COBISS.SI-ID 24613933]
497. DÜRRENMATT, Friedrich. Romulus Veliki : nezgodovinska historična komedija v štirih dejanjih : nova verzija 1980. [Trst: Slovensko stalno gledališče, 2005?]. 79 f. [COBISS.SI-ID 2559980]
498. AESCHYLUS. Sedmerica proti Tebam. Maribor: Študentska založba Litera, 2005. 67 str. Iz antičnega sveta, knj. 35. ISBN 961-6422-83-9. [COBISS.SI-ID 55132673]
499. GANTAR, Kajetan. Slovenske anakreontike od Valentina Vodnika do Jožeta Mlinariča : nekaj obrobnih opožanj. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 5, št. 1/3, str. 729-747. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 790661]
500. GANTAR, Kajetan. Spomini na Rajka Ložarja kot gimnazijskega profesorja. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. Str. 45-52. Opera ethnologica slovenica. ISBN 961-6500-89-9. [COBISS.SI-ID 24021805]
501. GANTAR, Kajetan. Toma Arhidakon, Historia Salonitana. Split, Književni krug 2003. Thomae Archidiaconi Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum - Povijest salonitansklh[!] i splitskih prvosvečenika ... 530 str. : recenzija. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 7, št. 1, str. 135-136. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 23808557]
502. GANTAR, Kajetan. Utrinki ugaslih sanj : spomini na mladost. V Ljubljani: Slovenska matica, 2005. 319 str., fotogr. ISBN 961-213-144-9. [COBISS.SI-ID 220865792]


2006

503. KOCJANČIČ, Romana. Aktualnost Svetega pisma : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Sveto in svet. Ljubljana, 11.I.2006. 70 min. [COBISS.SI-ID 25188397]
504. EURIPIDES. Bakhantke. Nova Gorica: Slovensko narodno gledališče, [2006?]. 68 f. [COBISS.SI-ID 2695916]
505. GANTAR, Kajetan. De nonnullis poetis Latinis stirpis Slovenicae recentioris aetatis. V: SACRÉ, Dirk (ur.), TUSIANI, Giuseppe (ur.). Musae saeculi XX Latinae : acta selecta : conventus patrocinantibus Academia Latinitati Fovendae atque Instituto Historico Belgico in Urbe, Romae in Academia Belgica anno MMI habiti. Brussel; = Bruxelles; Rome: Belgisch historisch instituut te Rome; Turnhout: diffusion Brepols, 2006. Str. [211]-218. Bibliotheque, 58. ISBN 90-74461-67-0. ISSN 0073-8522. [COBISS.SI-ID 26218029]
506. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor). Dnevnik cesarja Marka Avrelija. V Ljubljani: Slovenska matica, 2006. 179 str. Filozofska knjižnica, zv. 42A. ISBN 961-213-037-X. [COBISS.SI-ID 20349496]
507. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2006, knj. 56: 2005, str. 220-221. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 25491501]
508. GANTAR, Kajetan. Jakob Ukmar in latinščina. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Ukmarjev simpozij v Rimu. Celje: Celjska Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2006. Str. 257-268. Simpoziji v Rimu, 23. ISBN 961-218-630-8. ISSN 1408-4015. [COBISS.SI-ID 26124077]
509. GANTAR, Kajetan. Polresnice in laži v poročilih Unrre o repatriaciji beguncev. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2006, letn. 16, št. 1, str. 91-92, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 236014080]
510. SOVRÈ, Anton. Stari Grki. Reprint iz leta 1939. V Ljubljani: Slovenska matica, 2006. 567, [XXVII] str., ilustr. ISBN 961-213-094-9. [COBISS.SI-ID 224573696]
511. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Zasvojen z latinskimi in grškimi klasiki : klasični filolog dr. Kajetan Gantar in njegovo življenje kot roman: od begunskega hlapčiča pri tirolskih kmetih prek "učota" in podeželskega profesorja do vrhunskega znanstvenika. Večer. [Tiskana izd.]. 25.II.2006, leto 62, št. 46, str. 36-37, portreta. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5797491]
512. LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Marjeta (avtor, prevajalec), GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor. Zgodovina historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006. 694 str., ilustr. ISBN 961-6568-12-4. [COBISS.SI-ID 223431424]
513. THEOPHRASTUS. Značaji. Ljubljana: Modrijan, 2006. 141 str., ilustr. ISBN 961-241-111-5. [COBISS.SI-ID 227664384]
514. GANTAR, Kajetan. Življenje in lik Lamberta Erlicha. Dom : kulturno verski list. 31. avg. 2006, letn. 41, št. 15, str. 4, 16. sept. 2006, letn. 41, št. 16, str. 4. ISSN 1124-6472. [COBISS.SI-ID 25594669]


2007

515. GANTAR, Kajetan. Beg pred svobodo. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. nov./dec. 2007, letn. 36, št. 9/10, str. 96-101. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 249745664]
516. TERENTIUS AFER, Publius. Dekle z otoka Androsa. Maribor: Litera, 2007. 153 str. Iz antičnega sveta, knj. 37. ISBN 978-961-6604-36-9. [COBISS.SI-ID 59044097]
517. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2007, knj. 57: 2006, str. 171-173. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 26777645]
518. GANTAR, Kajetan. Legenda slovenskega prevajalstva : Janko Moder (1914-2006). Mohorjev koledar ... 2008, str. 185-188, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 27321645]
519. GANTAR, Kajetan. Likvidacija klasične gimnzaije v znamenju boja proti elitizmu. V: JANČAR, Mateja (ur.). Kultura in politika : [zbornik]. Ljubljana: Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 2007. Str. 127-136. ISBN 978-961-6689-00-7. [COBISS.SI-ID 28001581]
520. GANTAR, Kajetan. Ljudje dveh domovin : teden med rojaki v Torontu. Mohorjev koledar ... 2008, str. 105-113, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 27321133]
521. BATAGELJ, Gregor. Nekaj utrinkov [Kajetan Gantar: Utrinki ugaslih sanj]. Svobodna Slovenija. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 66, št. 41, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 237417216]
522. GANTAR, Kajetan. Nestor. Kakovostna starost : revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 2007, letn. 10, št. 4, str. 80-88. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 27925549]
523. GANTAR, Kajetan. Ob sedemdesetletnici akademika dr. Primoža Simonitija. Glasnik Slovenske matice. 2005/2007, letn. 29/31, št. 1/3, str. 217-220, portret. ISSN 0351-0298. [COBISS.SI-ID 27270701]
524. GANTAR, Kajetan. Primož Simoniti. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2007, knj. 58, str. 125-126, portret. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 238999808]
525. GANTAR, Kajetan. Das Skäische Tor. V: TOPOLIŃSKA, Zuzanna (ur.). Klasika, balkanistika, paleoslavistika : materijali od naučniot sobir po povod odbeležuvanjeto na 85-godičninata od raǵanjeto i 60 godini naučna rabota na akademik Petar Hr. Ilievski. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2007. Str. [25]-34. ISBN 978-9989-101-75-5, ISBN 9989-101-75-2. [COBISS.SI-ID 251367680]
526. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Skrivnostna lepota antike : pogovor z akademikom doktorjem Kajetanom Gantarjem. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. jan.-feb. 2007, leto 8, št. 1-2, str. 32-35, portreta. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 6252147]
527. GANTAR, Kajetan. Z novimi prijemi : ob osemdesetletnici akademika Franceta Bernika. Mohorjev koledar ... 2007, str. 128-130. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 238754304]
528. GANTAR, Kajetan. Zvesti koreninam : odlomki iz ameriškega dnevnika. Mohorjev koledar ... 2007, str. 205-222, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 238778624]


2008

529. SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 238 str., ilustr. Zbirka Klasiki Kondorja, 3. ISBN 978-961-01-0616-6. [COBISS.SI-ID 240232960]
530. GANTAR, Kajetan. Beobachtungen zu Vergils Schullektüre in Augustins Confessiones: von den Prügeln der Lehrer zu den Tränen um Didos Schicksal. V: FREUND, Stefan (ur.), VIELBERG, Meinolf (ur.). Vergil und das antike Epos : Festschrift Hans Jürgen Tschiedel. Stuttgart: F. Steiner, 2008. Str. [425]-435. Altertumswissenschaftliches Kolloquium, Bd. 20. ISBN 978-3-515-09160-2. [COBISS.SI-ID 29127213]
531. GANTAR, Kajetan. Beseda ob zaključku Martinovega simpozija. O tem, kako je vsak konec lahko nov začetek. V: ARAMBAŠIĆ, Jasmina (ur.). Sveti Martin Tourski kot simbol evropske kulture = Saint Martin de Tours, symbole de la culture européenne. V Celovcu: Mohorjeva družba, 2008. Str. 249-256. ISBN 978-3-7086-0426-8. [COBISS.SI-ID 29127469]
532. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2008, knj. 58: 2007, str. 243-244. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 28316717]
533. Gantar Kajetan : Sporočilo o obisku v Clevelandu dr. Kajetana Gantarja iz Ljubljane. Ameriška domovina. 2008, letn. 110, št. 6, str. 20. ISSN 0164-680X. [COBISS.SI-ID 243278848]
534. GANTAR, Kajetan. Kristus "je vstal" ali "je bil obujen" od mrtvih?. V: VALENČIČ, Rafko (ur.), KRAJNC, Slavko (ur.), FAGANEL, Jože (ur.). Liturgia theologia prima : zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana Smolika. V Ljubljani: Teološka fakulteta: Družina; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2008. Str. 109-117. ISBN 978-961-90507-7-4, ISBN 978-961-218-783-5, ISBN 978-961-222-737-1. [COBISS.SI-ID 28937261]
535. GANTAR, Kajetan. Nekaj misli ob Ajshilovi Oresteji. V: KREFT, Mojca (ur.). Oresteja '68 : [ob 40-letnici uprizoritve Ajshilove Oresteje v ljubljanski Drami in 80-letnici režiserja Mileta Koruna]. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2008. Str. 221-227. Zbirka Gledališke monografije. ISBN 978-961-6218-93-1. [COBISS.SI-ID 29123885]
536. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). "Nezavzetni branik svobode" : pogovor z dr. Kajetanom Gantarjem, klasičnim filologom, univerzitetnim profesorjem, prevajalcem in članom predsedstva Slovenske akadamije znanosti in umetnosti. Zvon : kulturno - družbena revija. 2008, letn. 11, št. 4, str. 30-36, fotogr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 29124397]
537. GANTAR, Kajetan. Ob devetdesetletnici dr. Joža Mahniča. Glasnik Slovenske matice. 2008, letn. 32, posebna izd., str. 188-191, portret. ISSN 0351-0298. [COBISS.SI-ID 252207872]
538. CERAR HULL, Mara. Obisk prof. dr. Kajetana Gantarja v Clevelandu. Ameriška domovina. 2008, letn. 110, št. 8, str. 16. ISSN 0164-680X. [COBISS.SI-ID 243398912]
539. GANTAR, Kajetan. Prof. dr. Milček Komelj. V: ŠUMI, Nada (ur.). Otoki umetnosti : Milčku Komelju na 60. postaji. Ljubljana: KUD Logos, 2008. Str. 49-50. Zbirka Collectanea, 4. ISBN 978-961-6519-26-7. [COBISS.SI-ID 161775]
540. GANTAR, Kajetan. Vladimir Vratović, Latinski u hrvatskom kontekstu. Zagreb: Biakova, 2007. [118 str.]. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 10, št. 1, str. 174-175, ilustr. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 28753965]
541. ECO, Umberto (urednik). Zgodovina grdega. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008. 456 str., ilustr. ISBN 978-961-241-246-3. [COBISS.SI-ID 238921216]


2009

542. BOBIČ, Pavlina, GRDINA, Igor, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja, RAHTEN, Andrej, TESTEN, Petra, ZAJC, Neža, RAHTEN, Andrej (urednik), MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja (urednik), GRDINA, Igor (urednik), GANTAR, Kajetan (urednik). Nova slovenska biografija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 184 str., ilustr. Zbirka Življenja in dela, 4, Biografske in bibliografske študije, 3. ISBN 978-961-254-131-6. [COBISS.SI-ID 245589760]
543. GANTAR, Kajetan, BABIČ, Matjaž. Oddelek za klasično filologijo. V: ČERNE, Andrej (ur.), et al. Zbornik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani : 1919-2009. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. [216]-220, fotogr. [COBISS.SI-ID 31161133]
544. GANTAR, Kajetan. Poljanski rojak Aleš Ušeničnik - ne le filozof, ampak tudi pesnik. Loški razgledi. 2009, 56, str. 186-196, ilustr. ISSN 0459-8210. [COBISS.SI-ID 267022592]
545. GANTAR, Kajetan. Sovretova Odiseja med prevodom in parafrazo. V: OŽBOT, Martina (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. Str. 11-34. ISBN 978-961-254-169-9. [COBISS.SI-ID 30866221]
546. ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator), ERJAVEC, Tomaž, BOJADŽIEV, Damjan, et al. Škofjeloški pasijon : elektronska znanstvenokritična izdaja. Verzija 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009. ISBN 978-961-254-127-9. http://nl.ijs.si/e-zrc/sp/index-sl.html. [COBISS.SI-ID 29932333]
547. ROMUALD, OGRIN, Matija (urednik, avtor, komentator, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, komentator, prevajalec), et al. Škofjeloški pasijon : znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009. 431 str., faks. ISBN 978-961-218-815-3. [COBISS.SI-ID 244855040]
548. HESIODUS. Teogonija ; Dela in dnevi. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-241-389-7. [COBISS.SI-ID 248496896]
549. VIDMAR, Luka (avtor, urednik, prevajalec), DEŽELAK TROJAR, Monika (avtor, prevajalec), KIDRIČ, Franc, PAVLIN, Vojko, RAJHMAN, Jože (avtor, prevajalec), VILHELM, Neža (avtor, prevajalec), et al. Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009. 448 str. ISBN 978-961-268-005-3. [COBISS.SI-ID 249014528]


2010

550. SOPHOCLES (umetnik). Antigona : produkcija VIII. semestra Dramske igre, gledališke režije in dramaturgije. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 3229787]
551. GANTAR, Kajetan. Devetdeset let klasične filologije na Filozofski fakulteti. V: NEĆAK, Dušan (ur.). Pogledi : humanistika in družboslovje v prostoru in času. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. [240]-257. ISBN 978-961-237-345-0, ISBN 978-961-237-350-4. [COBISS.SI-ID 31405357]
552. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2010, knj. 60: 2009, str. 59. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 31573037]
553. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2010, knj. 61, str. 66. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 32636205]
554. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec), GREGORC, Rebeka (oseba, ki intervjuva), DEŽMAN, Lovro (oseba, ki intervjuva). Intervju s klasičnim filologom prof. dr. Kajetanom Gantarjem. Ljubljana: Gimnazija Poljane, 2010. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1024317719]
555. GANTAR, Kajetan. Kakor družinski člani : kako sem postal odbornik Mohorjeve družbe. Mohorjev koledar ... 2011, str. 127-130. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 32410925]
556. GERJOLJ, Stanko, MATJAŽ, Maksimilijan, GANTAR, Kajetan, ZUPET, Janez, KRAŠOVEC, Jože. Nova zaveza in Psalmi : predstavitev jeruzalemske izdaje : Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 21. aprila 2010. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 70, št. 1, str. 147-153. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV-70-1-Porocilo.pdf, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-R89S92UX. [COBISS.SI-ID 5108314]
557. SOPHOCLES, MOVRIN, David (urednik). Ojdip v Kolonu. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 230 str., [2] str. zvd. ISBN 978-961-218-929-7. [COBISS.SI-ID 253336320]
558. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Pretreslo me je in do dna duše prevzelo : pogovor s klasičnim filologom Kajetanom Gantarjem. Delo. [Tiskana izd.]. 25. okt. 2010, leto 52, št. 248, str. 8, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 1097184606]
559. GANTAR, Kajetan. Die Spuren und Einflüsse der Antike in der slowenischen Literatur. V: BERNIK, France (ur.), LAUER, Reinhard (ur.). Die Grundlagen der slowenischen Kultur : Bericht über die Konferenz der Kommission für interdisziplinäre Südosteuropa-Forschung im September 2002 in Göttingen. Berlin; New York: W. de Gruyter, cop. 2010. Str. [207]-219. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, N. F., Bd 6. ISBN 978-3-11-022076-6, ISBN 978-3-11-022077-3, ISBN 3-11-022076-8. ISSN 0930-4304. [COBISS.SI-ID 31781677]
560. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). Verzi so se ustvarjali kar sami. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 3. nov. 2010, letn. 1, št. 16, str. 24-27, portreti. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 43852898]


2011

561. MOVRIN, David, et al. Izviri meništva. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 414 str., ilustr. Zbirka Cerkveni očetje, 12. ISBN 978-961-218-993-8. [COBISS.SI-ID 259365888]
562. GANTAR, Kajetan. Joachim Dalfen, Platon: Minos, Übersetzung und Kommentar, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009 (=Platon, Werke. Im Auftrag der Akademie der Wiessenschaften und der Literatur zu Mainz hrsg. v. Ernst Heitsch und Carl Werner Müller, IX 1). 189 S. Grazer Beiträge. 2011, bd. 28, str. 246-248. ISSN 0376-5253. [COBISS.SI-ID 34506541]
563. LONGINUS, Cassius, HRIBERŠEK, Matej (urednik, avtor dodatnega besedila). O vzvišenem. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 199 str. ISBN 978-961-241-587-7. [COBISS.SI-ID 258165248]
564. GANTAR, Kajetan. Poetika poikilije. Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 34, št. 3, str. 33-46. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 47565922]
565. GANTAR, Kajetan. Sofokles, Ojdip v Kolonu. Gledališki list SNG. Drama. 2010/11, letn. 90, št. 9, str. [4-6], ilustr. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 260456960]
566. GANTAR, Kajetan. Stoletnica rojstva akademika Mihaila Petruševskega. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 13, št. 2, str. [5]-8. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 47998818]
567. GANTAR, Kajetan. Zasilni pristanek. V Ljubljani: Slovenska matica, 2011. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-213-213-2. [COBISS.SI-ID 257984768]


2012

568. GANTAR, Kajetan. Ciceronov pogled na medgeneracijski dialog. Kakovostna starost : revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. sep. 2012, letn. 15, št. 3, str. 100-112. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 38059053]
569. GANTAR, Kajetan. Govor ob odkritju doprsnega kipa akademika univ. prof. dr. Dragotina Cvetka ob stoletnici rojstva v Vučji vasi = Opening address at the unveiling of the bust of academician, professor Dragotin Cvetko on the hundredth anniversary of his birth at Vučja vas. V: KOKOLE, Metoda (ur.), ZUPANČIČ, Maruša (ur.). Nacionalna glasbena zgodovina : preobrazbe v drugi polovici 20. stoletja : [ob stoletnici rojstva akademika Dragotina Cvetka (1911-1993)] = National music histories : metamorphoses in the second half of the twentieth century : [at the hundredth birth anniversary of Dragotin Cvetko, member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1911-1993)]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Založba ZRC, 2012. Str. 11-14, 15-18. ISBN 978-961-254-377-8. [COBISS.SI-ID 34605869]
570. GANTAR, Kajetan. Homers Ilias - eine sygkrisis von zwei Übersetzungen : die makedonische Übersetzung von Mihail Petruševski (1983) und die sloweinsche Übersetzung von Anton Sovre (1950). V: ILIEVSKI, Petar Hr. (ur.), MITEVSKI, Vitomir (ur.), DUEV, Ratko (ur.). Ad perpetuam memoriam Michaelis D. Petruševski : proceedings of the international conference : 100th anniversary of the birth of professor Mihail D. Petruševski (1911-1990). Skopje: Society for Classical Studies Živa Antika, 2012. 10, str. 103-107. Živa antika, Monographs, no. 10. ISSN 0514-7697. [COBISS.SI-ID 35607853]
571. ARISTOTELES. Poetika. Popravljena in dopolnjena izd. iz l. 1982. Ljubljana: Študentska založba, 2012. 237 str. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-242-483-1. [COBISS.SI-ID 262026752]
572. GANTAR, Kajetan. Predgovor. V: OGRIN, Matija (ur.), et al. Zgodovina slovenskega slovstva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2012, str. 9-14. ISBN 978-961-254-431-7, ISBN 978-961-254-669-4. [COBISS.SI-ID 35499309]


2013

573. GANTAR, Kajetan. Arnejc (Arneiz), Ivan. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2013, zv. 1: a, str. 246-247. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9. [COBISS.SI-ID 41155373]
574. GANTAR, Kajetan. Herwig Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum - Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen ... Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 67, št. 1/2, str. 250-255. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/38420. [COBISS.SI-ID 274832896]
575. MOVRIN, David (intervjuvanec), GANTAR, Kajetan (intervjuvanec), HRIBERŠEK, Matej (intervjuvanec). Kulturni fokus : latinščina in grščina v digitalni dobi : oddaja Kulturni fokus, Radio Slovenija - prvi program, 11. 10. 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 54031714]
576. GANTAR, Kajetan. Moja prva in moja zadnja srečanja s prof. dr. Francem Pedičkom. V: ŠINKOVEC, Silvo (ur.). Franc Pediček, slovenski pedagog. Ljubljana: Inštitut Franca Pedička: Društvo katoliških pedagogov Slovenije: Jutro, 2013. Str. 335-339. ISBN 978-961-6746-66-3. [COBISS.SI-ID 6079066]
577. GANTAR, Kajetan. Petar Ilievski (1920-2013). Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 15, št. 2, str. 16-19, ilustr. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 291627264]
578. ARISTOTELES. Poetika. Ljubljana: Študentska založba, 2013. Zbirka eBeletrina. ISBN 978-961-242-680-4. http://www.biblos.si/lib/book/9789612426804. [COBISS.SI-ID 267451392]
579. PLATO, GANTAR, Kajetan. Sokratov zagovor. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 102 str. ISBN 978-961-6806-11-4, ISBN 978-961-6806-12-1, ISBN 978-961-278-092-0, ISBN 978-961-278-093-7. [COBISS.SI-ID 75181057]
580. GANTAR, Kajetan (intervjuvanec). "To je bil zame vir objektivnosti" : intervju z akad. prof. dr. Kajetanom Gantarjem. V: TOMINŠEK PEROVŠEK, Mateja (ur.), TOMINŠEK PEROVŠEK, Mateja. Slovenec : političen list za slovenski narod (1873-1945) : kratek pregled zgodovine ob 140-letnici njegovega izhajanja. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013. Str. 188-191, avtorj. sl. ISBN 978-961-6665-30-8. [COBISS.SI-ID 509804]
581. VALVASOR, Janez Vajkard, GOSTIŠA, Lojze (urednik), ČEČ, Tomaž (urednik). Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae & modernae completa : to je popoln in temeljit opis slavne dežele Nadvojvodine Koroške, tako po njenem nekdanjem kakor tudi po sedanjem stanju ... Ljubljana: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 2013. 325 str., [2] zganj. f. pril., faks. ISBN 978-961-268-026-8. [COBISS.SI-ID 274727424]
582. VIDMAR, Luka (avtor, urednik, prevajalec), et al. Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar : o slovstvu na Kranjskem : elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 1.0. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-441-6. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:osnk/VIEW/. [COBISS.SI-ID 266838016]
583. GANTAR, Kajetan. Umetnost pesništva : od antike h klasicizmu : Kvint Horacij Flak - Nicolas Boileau Despréaux. Umetnost pesništva od antike hklasicizmu. Prev. Nada Grošelj, Marija Javoršek. Spremni študiji Nada Grošelj, Agata Šega. Ur. Maja Sunčič. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 2012. 131 str. (Zbirka Dialog z antiko 17). Primerjalna književnost. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 36, št. 2, str. 247-257. ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 35791661]


2014

584. GANTAR, Kajetan. Dve pismi Božidarja Bajuka. Razprave. [Razred 2], Razred za filološke in literarne vede. Classis 2, Philologia et litterae. 2014, [letn.] 22, str. 131-142. ISSN 0560-2920. [COBISS.SI-ID 282967040]
585. GANTAR, Kajetan. "Ex Styria lux" - Begrüssungsworte zur Eröffnung der Tagung. V: KARNIČAR, Ludvik (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Slowenen und Graz = Gradec in Slovenci : Monographie zur internationalen Tagung vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. Internationaler Tagung Graz und Slowenen II, vom 27. II. bis 1. III. 2014 am Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2014. Str. 13-20. Slowenistische Forschungsberichte, Bd. 4. ISBN 978-3-200-03873-8. [COBISS.SI-ID 287031808]
586. GANTAR, Kajetan. Fundacija dr. Bruno Breschi. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2014, knj. 65, str. 53-54. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 38730285]
587. GANTAR, Kajetan. Gosarjeva vizija Božje države. V: MALAVAŠIČ, Nevenka (ur.), MIHEVC, Bibijana (ur.), PETROVČIČ JERINA, Tadeja (ur.). Krščanstvo in socialno gibanje : dr. Andrej Gosar, življenje - delo - pomen : povzetki simpozija (28. in 29. 3. 2014). Logatec: občina; Ljubljana; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. Str. 16. ISBN 978-961-278-125-5. [COBISS.SI-ID 36907053]
588. GANTAR, Kajetan. Kakšno osiromašenje!. Razprave. [Razred 2], Razred za filološke in literarne vede. Classis 2, Philologia et litterae. 2014, [letn.] 22, str. 43-44. ISSN 0560-2920. [COBISS.SI-ID 282949120]
589. GANTAR, Kajetan (avtor, izvajalec, diskutant), ŠTEFANČIČ, Marcel (avtor, izvajalec), MIHEVC, Pavel (avtor, izvajalec), GOSAR, Peter (avtor, izvajalec, diskutant), GOSAR, Lojze, RAMOVŠ, Jože (avtor, izvajalec), FINK, Andrej, BANDELJ, Boris (avtor, izvajalec), ŠTUHEC, Ivan (avtor, izvajalec, diskutant), JUHANT, Janez (diskutant, avtor, izvajalec), PRUNK, Janko (izvajalec, diskutant, avtor), ZVER, Milan (avtor, izvajalec), SIMČIČ, Tomaž (avtor, izvajalec, intervjuvanec), CENCIČ, Mira (avtor, izvajalec), REBULA, Alojz, ŠIRCA, Alen Albin (avtor, izvajalec, oseba, ki intervjuva), ŠAUPERL, Franjo (avtor, izvajalec), GABRIČ, Aleš (avtor, izvajalec), LIKAR, Jakob (avtor, izvajalec), BAJŽELJ, Uroš, BRENČIČ, Mihael, VODOPIVEC, Peter (avtor, izvajalec), KRAJNC, Silvin (avtor, izvajalec), PELIKAN, Egon (avtor, izvajalec), KOVAČIČ PERŠIN, Peter (avtor, izvajalec), KREČIČ, Primož (avtor, izvajalec), ŠTIBLAR, Franjo, IVANC, Blaž (avtor, izvajalec), MAVER, Aleš (avtor, izvajalec), RIHAR, Janez (avtor, izvajalec), SENEGAČNIK, Brane (avtor, izvajalec), DRAGOŠ, Srečo (avtor, izvajalec, diskutant), AVSEC, Franci, VESEL, Jadranka (avtor, izvajalec, diskutant), MAGAZINOVIĆ, Hrvoje, JEVNIKAR, Ivo (izvajalec, avtor), ŠIDJANIN, Marko (avtor, izvajalec), PAVLEK, Gorazd (avtor, izvajalec), GAŠPARIČ, Jure (avtor, izvajalec), DEŽELAK-BARIČ, Vida, GODEŠA, Bojan (avtor, izvajalec), GRDINA, Igor (avtor, izvajalec, diskutant), GRANDA, Stane. Krščanstvo in socialno gibanje : simpozij : dr. Andrej Gosar : življenje, delo, pomen. [Logatec]: Občina ... [et al.], 2014. 7 video DVD-jev (ca 635 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2361728]
590. GANTAR, Kajetan, SENEGAČNIK, Brane, MOVRIN, David (urednik). Sofoklova Antigona v prevodu Ivana Hribovška. Ljubljana: Družina, 2014. 165 str., ilustr. Sidera, 2/2. ISBN 978-961-04-0115-5. [COBISS.SI-ID 275698688]
591. VALVASOR, Janez Vajkard. Topografija Lambergovih gradov, to je gradovi, utrdbe in posestva, posestvovana na Kranjskem, v živo upodobljena, ki so jih nekdaj zgradili in posestvovali in jih deloma še zdaj posedujejo grofje Lamberg : na svetlo dano v Bogenšpergu na Kranjskem v letu gospodovem 1619 s posebno prizadevnostjo. Ljubljana: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 2014. 63 str., č-b. ISBN 978-961-268-035-0. [COBISS.SI-ID 38405165]
592. VALVASOR, Janez Vajkard. Topografija salzburške Koroške, to je škofijske proštije, naselja, mesta, utrdbe, gradovi, ki jih ima salzburška nadškofija v posesti na Koroškem : na svetlo dano v Bogenšpergu na Kranjskem 1681. Ljubljana: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 2014. 63 str., č-b. ISBN 978-961-268-034-3. [COBISS.SI-ID 38404909]


2015

593. GANTAR, Kajetan. Gosarjeva vizija Božje države. V: GAŠPARIČ, Jure (ur.), VEBER, Alenka (ur.). Dr. Andrej Gosar : (1887-1970). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. Str. 177-188. ISBN 978-961-278-190-3, ISBN 978-961-278-214-6. [COBISS.SI-ID 38904365]
594. BABIČ, Matjaž. Grška slovnica. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. III, 286 str. ISBN 978-961-237-794-6. [COBISS.SI-ID 282220544]
595. GANTAR, Kajetan. Mark Tulij Ciceron in njegov dialog O starosti. V: CICERO, Marcus Tullius. Pogovori o starosti = Cato Maior De senectute. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015. Str. 9-63. ISBN 978-961-6128-56-8. [COBISS.SI-ID 39174189]
596. GANTAR, Kajetan. "Naše štetje?" : iz kakšnih nagibov so začeli izpodrivati Kristusovo rojstvo. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. letn. 64, št. 12. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 38525229]
597. GANTAR, Kajetan. Pozdravni govor za Gosarjev simpozij : Logatec, 28. marec 2014. V: GAŠPARIČ, Jure (ur.), VEBER, Alenka (ur.). Dr. Andrej Gosar : (1887-1970). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. Str. 381-386. ISBN 978-961-278-190-3, ISBN 978-961-278-214-6. [COBISS.SI-ID 38905133]
598. ROTT, Tomaž (avtor, fotograf). Spominčice : pesniška zbirka. 1. izd. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2015. 143 str., fotogr. ISBN 978-961-6185-14-1. [COBISS.SI-ID 278382336]


2016

599. GANTAR, Kajetan. Akad. dr. Primož Simoniti : ob osemdesetletnici. Mohorjev koledar ... 2016, str. 138-140, portret. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 39194157]
600. GANTAR, Kajetan. Akademik prof. dr. Janez Stanonik in njegova celjska leta. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 27-36. ISBN 978-961-237-852-3. [COBISS.SI-ID 40564013]
601. SUNČIČ, Maja (urednik). Amfitrion od antike do klasicizma. Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. 267 str. Dialog z antiko, 24. ISBN 978-961-6192-68-2. ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 287683584]
602. GANTAR, Kajetan. Andreas Divus iz Kopra - prevajalec Homerja. V: POBEŽIN, Gregor (ur.), ŠTOKA, Peter (ur.). Divina : Andreas Divus Iustinopolitanus. 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja; = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2016. Str. 19-26, ilustr. Bibliotheca Iustinopolitana, n. 8. ISBN 978-961-93771-2-3. [COBISS.SI-ID 39867181]
603. SOPHOCLES. Antigona. 1. izdelava. Maribor: Obzorja, 2016. ISBN 978-961-230-491-1. http://www.biblos.si/lib/book/9789612304911. [COBISS.SI-ID 86162945]
604. GANTAR, Kajetan. "Berlinski zid" med humanistiko in naravoslovjem?. V: et al. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. Str. 112-118, 334. ISBN 978-961-268-042-8. [COBISS.SI-ID 39958061]
605. GANTAR, Kajetan. Nekaj odprtih vprašanj o poudarjanju antičnih imen. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 18, št. 1, str. 11-20, 177-178. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 45228845]
606. ARISTOTELES. Nikomahova etika. Reprint iz leta 2002. V Ljubljani: Slovenska matica, 2016. 391 str. Filozofska knjižnica, zv. 38. ISBN 978-961-213-016-9. ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 286485248]
607. GANTAR, Kajetan. Rimski komediograf Plavt in njegov Amfitruo. V: SUNČIČ, Maja (ur.). Amfitrion od antike do klasicizma. Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016. Str. 7-19. Dialog z antiko, 24. ISBN 978-961-6192-68-2. ISSN 1855-5373. [COBISS.SI-ID 1611149]
608. LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli I : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 407 str. ISBN 978-961-254-899-5. [COBISS.SI-ID 284339456]
609. LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada, POBEŽIN, Gregor (urednik). Zgodovina historične misli II : od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 490 str. ISBN 978-961-254-900-8. [COBISS.SI-ID 284340224]


2017

610. KASTELEC, Jernej (scenarist, režiser). Andrej Gosar : mislec v prelomnih časih. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Dokumentarni portret. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-portret/174462539. [COBISS.SI-ID 4802405]
611. SOPHOCLES. Antigona. Ljubljana: SNG Drama, 2017. 92 str., ilustr. Gledališki list SNG Drama, sezona 2016/17, letn. 96, št. 8. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 4260699]
612. SOPHOCLES. Antigona. Gledališki list SNG. Drama. 2016/2017, letn. 96, št. 8, str. [33]-52. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 296053248]
613. SOPHOCLES. Antigona ; Kralj Ojdipus. 4. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 238 str. Zbirka Klasiki Kondorja, 3. ISBN 978-961-01-4964-4. [COBISS.SI-ID 289106944]
614. GANTAR, Kajetan. David Movrin in Elżbieta Olechowska. Classics and Class: Greek and Latin Classics and Communism at School. Ljubljana in Varšava: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta Artes liberales, Univerza v Varšavi, Wydawnictwo DiG, 2016. (572 str.) ISBN: 978-961-237-826-4. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 19, št. 2, str. 249-254, ilustr. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 67250018]
615. GANTAR, Kajetan. [In memoriam : prof. dr. Erika Mihevc Gabrovec]. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 19, št. 1, str. 9-11. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 305139200]
616. RIHAR, Lenart, JAKLITSCH, Helena, JANEŽIČ, Helena. Rojstvo novih domovin : bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: Družina, 2017. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-76-2. [COBISS.SI-ID 291513344]


2018

617. SKALERIČ, Uroš (glavni urednik, odgovorni urednik). Biografski zbornik pokojnih članov : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob osemdesetletnici : 1938-2018 : 80. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. 459 str., ilustr., portreti, načrti. ISBN 978-961-268-058-9. [COBISS.SI-ID 296625152]
618. GANTAR, Kajetan. Damnatio memoriae im augusteischen Rom und im 20. Jahrhundert. Wiener humanistische Blätter. 2018, h. 59, str. 111-124. [COBISS.SI-ID 70917986]
619. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, GANTAR, Kajetan (urednik, avtor dodatnega besedila). Dnevnik cesarja Marka Avrelija. 3. reprint 2., popravljene izd. iz leta 1971. V Ljubljani: Slovenska matica, 2018. 179 str. Filozofska knjižnica, zv. 42. ISBN 978-961-213-037-4. [COBISS.SI-ID 296951808]
620. GANTAR, Kajetan, MARINČIČ, Marko, SENEGAČNIK, Brane, HRIBERŠEK, Matej, MOVRIN, David, ŠEGA-ČEH, Barbara. In memoriam : Primož Simoniti (1936-2018) : prispevki z žalne seje ob smrti akad. prof. dr. Primoža Simonitija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 12. septembra 2018. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 20, št. 2, str. [5]-22, ilustr. ISSN 1580-0261. https://revije.ff.uni-lj.si/keria/article/view/8362/8476. [COBISS.SI-ID 69585762]
621. GANTAR, Kajetan. Iz mojih srečanj z Alojzom Rebulo. Mladika. dec. 2018, leto 62, [št.] 10, str. 25-28, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 1115580254]
622. GANTAR, Kajetan. Primož Simoniti : (1936-2018). Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2018, knj. 69, str. 302-305, portret. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 44876589]
623. GANTAR, Kajetan. Prof. dr. Erika Mihevc Gabrovec : (4. december 1927 - 18. maj 2017). Mohorjev koledar ... 2018, str. 202-204, portret. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 304489472]


2019

624. GANTAR, Kajetan. Der Laibacher Bischof Thomas Chrönn und seine lateinischen Jugendgedichte. Wiener humanistische Blätter. 2019, h. 60, str. 51-61. [COBISS.SI-ID 30715395]
625. GANTAR, Kajetan. Ob spominih na Sovretova ptujska leta. V: PETROVIČ, Mira (ur.), et al. Anton Sovrè in Ptuj : [zbornik prispevkov]. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2019. Str. 17-19. ISBN 978-961-93727-4-6. [COBISS.SI-ID 44666925]
626. GANTAR, Kajetan. Odmevi Murkovih raziskav v homeroslovju. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Mednarodni simpozij Matija Murko - slovanski filolog v najširšem pomenu besede : Ljubljana, 3. in 4. junij 2019, SAZU, Akademijska dvorana. Ljubljana: SAZU, 2019. Str. 6. http://www.sazu.si/uploads/files/57ee1d95c23371144545f64a/Murko%20simpozij%20komplet%20final2_27052019.pdf. [COBISS.SI-ID 44815917]
627. GANTAR, Kajetan. Ovidijeva poezija ob soočenjih z Avgustovim režimom. Clotho. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 1, št. 1, str. 9-20. ISSN 2670-6210. https://revije.ff.uni-lj.si/clotho/article/view/8629/8639, DOI: 0.4312/clotho.1.1.9-20. [COBISS.SI-ID 70919522]
628. GANTAR, Kajetan (diskutant), GOLOB, Nataša (diskutant), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (diskutant), SMOLEJ, Tone (diskutant). Sto let, tisoče spominov : teden Filozofske fakultete v knjigarni Konzorcij, 30. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 70286946]


2020

629. Acta neophilologica. GANTAR, Kajetan (član uredniškega sveta 2000-, član uredniškega odbora 1968-1999). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1968-. ISSN 0567-784X. http://revije.ff.uni-lj.si/ActaNeophilologica, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-goh8f1o9. [COBISS.SI-ID 16130818]
630. SOPHOCLES, PAVLIN, Blaž (urednik). Antigona ; Kralj Ojdipus. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 4 zv. (474 str.). Zbirka Klasiki Kondorja, 3. [COBISS.SI-ID 30142723]
631. Biblioteka. GANTAR, Kajetan (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952-. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 35504641]
632. Keria : studia Latina et Graeca. GANTAR, Kajetan (član uredniškega sveta 2007-, član uredniškega odbora 2000-2006). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1999-. ISSN 1580-0261. http://revije.ff.uni-lj.si/keria, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-IVF5GR1P. [COBISS.SI-ID 99551488]
633. GANTAR, Kajetan. Odmevi Murkovih raziskav v homeroslovju. V: JESENŠEK, Marko (ur.), STANONIK, Marija (ur.). Matija Murko - slovanski filolog v najširšem pomenu besede. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020. Str. 101-112. Razprave, 24. ISBN 978-961-268-069-5. ISSN 0560-2920. [COBISS.SI-ID 25493507]
634. GANTAR, Kajetan. Sprehodi po antični književnosti. V: KOS, Janko (ur.), STANONIK, Marija (ur.). Posvet o književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah : SAZU, 19. in 20. aprila 2017. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020. Str. 37-46. Zbirka Znanje kot vrednota, 4. ISBN 978-961-268-070-1. [COBISS.SI-ID 28091139]
635. Thought, society, culture : Slovenian and South Eastern European perspectives. GANTAR, Kajetan (član uredniškega odbora 2014-). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014-. ISSN 2195-2191. [COBISS.SI-ID 36848173]
636. Živa antika. GANTAR, Kajetan (član uredniškega odbora 1984-). Skopje: Sojuz na društvata za antički studii na Makedonija, 1951-. ISSN 0514-7727. [COBISS.SI-ID 16125698]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 2. 10. 2020