COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDanica ŽeleznikOsebna bibliografija za obdobje 1980-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽUN, Helena, KOKOL, Peter, BOBEK, Samo, ŽELEZNIK, Danica, ZAVRŠNIK, Jernej, et al. A bibliometric retrospective of the Journal Computers in Human Behavior (1991-2015). Computers in human behavior. [Online ed.]. dec. 2016, vol. 65, str. 46-58, graf. prikazi. ISSN 1873-7692. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321630591X, DOI: 10.1016/j.chb.2016.08.026. [COBISS.SI-ID 88408065], [JCR, SNIP, WoS do 12. 4. 2020: št. citatov (TC): 23, čistih citatov (CI): 17, Scopus do 29. 3. 2020: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 18]
2. KOKOL, Peter, ŽELEZNIK, Danica, ZAVRŠNIK, Jernej, BLAŽUN, Helena. Nursing research literature production in terms of the scope of country and health determinants : a bibliometric study. Journal of nursing scholarship. First published: 04 July 2019, str. 1-9. ISSN 1527-6546. https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnu.12500, DOI: 10.1111/jnu.12500. [COBISS.SI-ID 22454038], [JCR, SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
3. ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena, KOKOL, Peter. A bibliometric analysis of the Journal of Advanced Nursing, 1976-2015. Journal of advanced nursing. okt. 2017, vol. 93, issue 10, str. 2407-2419. ISSN 1365-2648. DOI: 10.1111/jan.13296. [COBISS.SI-ID 91380993], [JCR, SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 14, Scopus do 29. 3. 2020: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 16]
4. ŽELEZNIK, Danica, KOKOL, Peter, BLAŽUN, Helena. Adapting nurse competence to future patient needs using Checkland's Soft Systems Methodology. Nurse education today. Jan. 2017, vol. 48, str. 106-110. ISSN 0260-6917. DOI: 10.1016/j.nedt.2016.09.015. [COBISS.SI-ID 89078017], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1]
5. BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Danica, KOKOL, Peter, VOŠNER, Janez, ZAVRŠNIK, Jernej. Trends in nursing ethics research : mapping the literature production. Nursing ethics. 2017, 8, vol. 24, str. 892-907, ilustr. ISSN 1477-0989. DOI: 10.1177/0969733016654314. [COBISS.SI-ID 87814913], [JCR, SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 29. 4. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3]
6. ŽMAUC, Tanja, ŽELEZNIK, Danica, TEŽAK, Oto. Work ability index in Slovenian hospital nurses aged over fifty years. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 2019, no. 4, vol. 70, str. 265-272. ISSN 1848-6312. DOI: 10.2478/aiht-2019-70-3291. [COBISS.SI-ID 97902593], [JCR, SNIP]
7. BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Danica, KOKOL, Peter. Bibliometric analysis of the International Medical Informatics Association official journals. Informatics for health & social care. 2019, vol. 44, iss. 4, str. 405-421. ISSN 1753-8157. DOI: 10.1080/17538157.2018.1525734. [COBISS.SI-ID 21820950], [JCR, SNIP]
8. BLAŽUN, Helena, KOKOL, Peter, ŽELEZNIK, Danica, ZAVRŠNIK, Jernej. Identifying historical roots of knowledge development in cardiovascular nursing using bibliometrics. International journal of nursing practice. [Online ed.]. June 2019, vol. 25, iss. 3, str. 1-7. ISSN 1440-172X. DOI: 10.1111/ijn.12726. [COBISS.SI-ID 22102038], [JCR, SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0]
9. KOKOL, Peter, BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Danica. Visualising nursing data using correspondence analysis. Nurse researcher. sep. 2016, no. 1, vol. 24, str. 38-40, graf. prikazi. ISSN 2047-8992. DOI: 10.7748/nr.2016.e1441. [COBISS.SI-ID 88885505], [SNIP, WoS do 15. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
10. NEUBERG, Marijana, ŽELEZNIK, Danica, MEŠTROVIĆ, Tomislav, RIBIĆ, Rosana, KOZINA, Goran. Is the burnout syndrome associated with elder mistreatment in nursing homes : results of a cross-sectional study among nurses. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 2017, vol. 68, str. 190-197. ISSN 1848-6312. DOI: 10.515/aiht-2017-68-2982. [COBISS.SI-ID 92200961], [JCR, SNIP]
11. KOKOL, Peter, BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Danica, VOŠNER, Janez, SARANTO, Kaija, et al. Bibliometric patterns of research literature production on nursing informatics competence. The Journal of nursing education. 2015, vol. 54, no. 10, str. 565-571, graf. prikazi. ISSN 0148-4834. DOI: 10.3928/01484834-20150916-04. [COBISS.SI-ID 84086273], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 0]
12. KOKOL, Peter, ZAVRŠNIK, Jernej, ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena. Creating a self-plagiarism research topic typology through bibliometric visualisation. Journal of academic ethics. sep. 2016, vol. 14, issue 3, str. 221-230, graf. prikazi. ISSN 1572-8544. DOI: 10.1007/s10805-016-9258-6. [COBISS.SI-ID 86374145], [SNIP, WoS do 15. 3. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]
13. LEŠNIK, Amadeus, PIKO, Nejc, ŽELEZNIK, Danica, BEVC, Sebastjan. Dehydration of older patients in institutional care and the home environment. Research in gerontological nursing. 2017, vol. 10, issue 6, str. 260-266. ISSN 1938-2464. https://m1.healio.com/~/media/journals/rgn/2017/11_november/10_3928_19404921_20171013_03/10_3928_19404921_20171013_03.pdf, DOI: 10.3928/19404921-20171013-03. [COBISS.SI-ID 6190911], [JCR, SNIP, WoS do 9. 2. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
14. ŽMAUC, Tanja, ŽELEZNIK, Danica, TEŽAK, Oto. Relationship between selection, optimization and compensation and the work ability of nurses over fifty years of age. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. 2019, vol. 52, no. 4, str. 253-2270, ilustr. ISSN 1318-5454. http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/1104. [COBISS.SI-ID 22899478], [SNIP]
15. CANJUGA, Irena, ŽELEZNIK, Danica, NEUBERG, Marijana, BOŽIČEVIĆ, Marija, CIKAČ, Tina. Does the impaired capacity for self-care impact the prevalence of social and emotional loneliness among elderly people?. Working with older people. nov. 2018, str. [1-13]. ISSN 2042-8790. https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/WWOP-01-2018-0001, DOI: 10.1108/WWOP-01-2018-0001. [COBISS.SI-ID 95567361], [SNIP]
16. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš, STRIČEVIĆ, Jadranka. The impact of various factors on self-care of elderly. HealthMed. 2010, vol. 4, no. 1, str. 29-37. ISSN 1840-2291. [COBISS.SI-ID 1577892], [JCR]
17. CANJUGA, Irena, ŽELEZNIK, Danica, BOŽIČEVIĆ, Marija, NEKIĆ, Marina. Razlike u samoprocjeni samopoštovanja, socijalne i emocionalne usamljenosti s obzirom na sociodemografske karakteristike starijih osoba = Differences in Self-Assessment of Social and Emotional Loneliness and Self-Esteem with Regard to Sociodemographic Characteristics of the Elderly. Socijalna psihijatrija : časopis Hrvatskog psihijatrijskog društva. 2018, vol. 46, no. 3, str. 229-250. ISSN 0303-7908. https://hrcak.srce.hr/206617. [COBISS.SI-ID 95387905], [SNIP]
18. RONCELLI-VAUPOT, Silva, ŽELEZNIK, Danica. Communicative factors associated with assertiveness in Slovenian nursing staff in clinical practice. Informatologia. 2018, god. 51, broj 3/4, str. 149-158. ISSN 1848-7793. https://hrcak.srce.hr/217564, DOI: 10.32914/i.51.3-4.3. [COBISS.SI-ID 96275713], [SNIP]
19. VELNAR, Tomaž, GRADIŠNIK, Lidija, ŽELEZNIK, Danica, KRAJNC, Boštjan, MAVER, Uroš. Dejavniki tveganja za pomanjkanje vitamina D pri starejših = Risk factors for vitamin D deficiency in the elderly. Farmacevtski vestnik : strokovno glasilo slovenske farmacije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 69, št. 3, str. 188-194. ISSN 0014-8229. http://www.sfd.si/modules/catalog/products/prodfile/fv_3_2018_net.pdf. [COBISS.SI-ID 512826936], [SNIP]
20. GRADIŠNIK, Lidija, ŽELEZNIK, Danica, MAVER, Uroš, VELNAR, Tomaž. Pomen vitamina D za kakovostno staranje. Kakovostna starost : revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 2019, letn. 22, št. 1, str. 21-29. ISSN 1408-869X. http://www.inst-antonatrstenjaka.si/izdelki/147.pdf. [COBISS.SI-ID 512894520]
21. KAAKINEN, Pirjo, ŽELEZNIK, Uroš, KYNGÄS, Helvi, ŽELEZNIK, Danica. Self-evaluation of lifestyle and assessment of health condition by clinical measurements : a call to the rural population. Journal of nursing education and practice. 2018, no. 11, vol. 8, str. 30-34. ISSN 1925-4040. DOI: 10.5430/jnep.v8n11p30. [COBISS.SI-ID 94820865]
22. SAMBOLEC, Mario, ŽELEZNIK, Danica. Sindrom izgaranja medicinskih sestara/tehničara u radu s infektivnim bolesnicima. Sestrinski glasnik. 2018, vol. 23, no. 1, str. 5-9. ISSN 1331-7563. DOI: 10.11608/sgnj.2018.23.002. [COBISS.SI-ID 94422529]
23. LEŠNIK, Amadeus, BEVC, Sebastjan, ŽELEZNIK, Danica. Zadovoljstvo oskrbovancev v domovih s kakovostjo življenja. Kakovostna starost : revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 2017, letn. 20, št. 3, str. 15-23. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 6127679]
24. KRAŠEVEC, Vlasta, ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. The patients' point of view on the knowledge of factors, which affect health in the oral cavity after surgery of cancer in the mouth. Zdravstveni glasnik. 2017, vol. 3, no. 2, str. 36-42, tabebele. ISSN 2303-8616. http://fzs.sve-mo.ba/sites/default/files/Glasnik%206_final.pdf. [COBISS.SI-ID 93623553]
25. PLUZARIĆ, Jadranka, ILAKOVAC, Vesna, ŽELEZNIK, Danica. Comparison of self-esteem and quality of life between residents of old people's home and the elders living at home = Primerjava samospoštovanja in kakovosti življenja stanovalcev v domu za starejše in lastnem domu. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2016, letn. 50, št. 3, str. 183-192, ilustr. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.3.108, http://www.obzornikzdravstvenenege.si/2016.50.3.183, DOI: 10.14528/snr.2016.50.3.108. [COBISS.SI-ID 525748249]
26. ŽELEZNIK, Danica, KANISEK, Ružica, ŽELEZNIK, Uroš. Usporedba usamljenosti adolescenata i starijih osoba u ustanovama socijalne skrbi. Zdravstveni glasnik. 2016, vol. 2, no. 2, str. 14-26, tabebele. ISSN 2303-8616. http://fzs.sve-mo.ba/sites/default/files/IV%20broj_0.pdf. [COBISS.SI-ID 90056961]
27. ŽELEZNIK, Danica, MIHALIČ, Miha, ŽELEZNIK, Uroš. Potrebe po znanju spremljevalcev gibalno oviranih otrok. Revija za zdravstvene vede. [Tiskana izd.]. 2015, vol. 2, no. 1, str. 36-49, tabele. ISSN 2350-3610. http://fzv.vs-nm.si/uploads/FZV_pripone/revija_jhs_2015_v2n1.pdf. [COBISS.SI-ID 514160759]
28. ŽELEZNIK, Danica, BOŠNJAK, Nea, KAUČIČ, Boris Miha. Comparison of alcohol abuse between students of two secondary nursing schools. Sestrinski glasnik. 2015, vol. 20, no. 1, str. 15-20. ISSN 1331-7563. DOI: 10.11608/sgnj.2015.20.004. [COBISS.SI-ID 82091521]
29. ŽELEZNIK, Danica, KNEZ, Mojca, ŽELEZNIK, Uroš. Proverka na rakuvanjeto so ostri predmeti KAJ vrabotenite vo bolnica. Makedonsko sestrinstvo. 2014, vol. 1, no. 1, str. 39-54, graf. prikazi. ISSN 1857-6605. [COBISS.SI-ID 79918337]
30. ŽELEZNIK, Danica, RAJČIĆ, Sanda. Zadovoljstvo starejših uporabnikov zdravstvene nege na domu = Elderly users' satisfaction with home nursing care. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2014, letn. 48, št. 3, str. 195-205, ilustr. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.25, DOI: 10.14528/snr.2014.48.3.25. [COBISS.SI-ID 79634177]
31. ŽELEZNIK, Danica. Stališča starejših v Pomurju o zadovoljstvu z življenjem in o samospoštovanju. Kakovostna starost : revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. dec. 2012, letn. 15, št. 4, str. 28-40, tabele. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 72634625]
32. RONCELLI-VAUPOT, Silva, ŽELEZNIK, Danica. Some ethical consideration of implementing project results as changes into kindergarten practice. Mei Zhong gong gong guan li. dec. 2011, vol. 8, no. 12, str. 1403-1413. ISSN 1548-6591. [COBISS.SI-ID 68381953]
33. SOTIROV, Dejan, ŽELEZNIK, Danica. Analiza stresa in poznavanje klinične supervizije med zaposlenimi v Zdravstvenem domu Novo mesto in Splošni bolnišnici Novo mesto = Stress analysis and knowledge of clinical supervision among employees in Health care centre Novo mesto and General hospital Novo mesto. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2011, letn. 45, št. 1, str. 23-29. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 66822657]
34. ŽELEZNIK, Danica. Ocena samooskrbe starejših ljudi - pomemben dejavnik za njihovo obravnavo. Kakovostna starost : revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. 2010, let. 13, št. 4, str. 21-31, tabele. ISSN 1408-869X. [COBISS.SI-ID 66450433]
35. ŽELEZNIK, Danica. Self-care behavior styles and the functional ability of elderly people living in their home environmenr = Vedenjski stili samooskrbe in funkcionalne sposobnosti starostnikov v domačem okolju. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2010, letn. 44, št. 1, str. 3-11. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 27278041]
36. KLAMPFER, Suzana, ŽELEZNIK, Danica. Zdravstvena vzgoja bolnikov s sladkorno boleznijo v Splošni bolnišnici Ptuj = Health education of patients with diabetes at Ptuj general hospital. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2002, letn. 36, št. 3, str. 165-170. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 15652569]

1.02 Pregledni znanstveni članek

37. KOKOL, Peter, BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Danica. Clinical simulation in nursing : a bibliometric analysis after its tenth anniversary. Clinical simulation in nursing. 2017, vol. 13, no. 4, str. 161-167. ISSN 1876-1402. DOI: 10.1016/j.ecns.2016.11.007. [COBISS.SI-ID 91017217], [JCR, SNIP, WoS do 12. 1. 2020: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 29. 2. 2020: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 4]
38. ŽELEZNIK, Danica, HABJANIČ, Ana, MIČETIĆ-TURK, Dušanka. Teaching ethics to students in the University College of Nursing Studies in Maribor. Medicine and law. 2000, vol. 19, no. 3, str. 433-439. ISSN 0723-1393. [COBISS.SI-ID 582052], [SNIP]
39. ŠIMUNOVIĆ, Vladimir J., SONNTAG, Hans-Günther, MARZ, Richard, OSTOJIĆ, Maja, HORSCH, Axel, FILEJ, Bojana, ŽELEZNIK, Danica, MARUŠIĆ, Ana. From virtual library over dictum and intel until refine : a story about ten-years of reform of medical education in Bosnia-Herzegovina. Acta Medica Academica : journal of Department of Medical Sciences of Academy of Sciences and arts of Bosnia & Herzegovina. 2008, vol. 37, no. 1, str. 10-22. ISSN 1840-1848. [COBISS.SI-ID 1449124]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

40. ŠIMUNOVIĆ, Vladimir J., KRŽAN, Mojca, ŠVAB, Igor, RIBARIČ, Samo, ŽELEZNIK, Danica, et al. Short history of just mentorship and support. Croatian medical journal. 2008, vol. 49, issue 1, str. 18-21. ISSN 0353-9504. [COBISS.SI-ID 23941849], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
41. KOKOL, Peter, BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Danica. Identifying nursing research priorities of Slovenian higher healthcare and nursing educational institutions : a bibliometric analysis. Annals of nursing and practice. 2014, [vol.] 1, [no.] 3, str. 1016-1 - 1016-3. http://www.jscimedcentral.com/Nursing/nursing-1-1016.pdf. [COBISS.SI-ID 80793857]

1.04 Strokovni članek

42. ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena, KOKOL, Peter, VOŠNER, Janez, et al. Importance of communication in nursing. Wulfenia journal. feb. 2015, vol. 22, no. 2, str. 36-47, graf. prikazi, tabele. http://www.multidisciplinarywulfenia.org/. [COBISS.SI-ID 81374465]
43. ŽELEZNIK, Uroš, GMAJNER, Saša, ŽELEZNIK, Danica. The effect of demographic factors on self-image and self-esteem of over nurished participants of programmed health education. Wulfenia journal. feb. 2015, vol. 22, no. 5, str. 175-187, graf. prikazi, tabele. http://www.multidisciplinarywulfenia.org/. [COBISS.SI-ID 82769153]
44. ŽELEZNIK, Danica, BRADIĆ, Snježana, GMAJNER, Saša, ŽELEZNIK, Uroš, et al. The importance of the spiritual dimension by hospitalised patient. Wulfenia journal. avg. 2015, vol. 22, no. 8, str. 65-77. http://www.multidisciplinarywulfenia.org/. [COBISS.SI-ID 83559937]
45. LIKAR, Andreja, MILAVEC, Dragica, TURNŠEK, Sonja, ŽELEZNIK, Danica. Poklicnim aktivnostim in kompetencam zdravstvene nege in oskrbe v SV na pot. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. sep. 2014, št. 9, str. 31-35, ilustr. ISSN 1318-0681. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2014/sv_09_14.pdf. [COBISS.SI-ID 79634945]
46. LIKAR, Andrej, MILAVEC, Dragica, TURNŠEK, Sonja, ŽELEZNIK, Danica. Novost v Slovenski vojski - dokument Poklicne aktivnosti in kompetence zdravstvene nege in oskrbe v Sovenski vojski. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2014, letn. 22, št. 7, str. 23-27, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 5237198]
47. ŽELEZNIK, Danica. Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi predstavljene vodstvu Slovenskega zdravniškega društva. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 16, št. 12, str. 10. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 25218777]
48. STIPLOŠEK, Silva, ŽELEZNIK, Danica. Aktivnosti zdravstvene nege pri ginekološko operiranih bolnicah s poudarkom na negovalnih diagnozah = Activities of nursing care in patients with gynaecological operations. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2003, letn. 37, št. 1, str. 67-72. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 1161535]
49. ALEKSEJEV, Vanja, ŽELEZNIK, Danica. Kategorizacija bolnikov po metodi RUSH, v primerjavi z metodo San Joaquin = Categorization of patients after the RUSH method in comparison with the San Joaquin method. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2003, letn. 37, št. 1, str. 37-51. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 1161279]

1.05 Poljudni članek

50. ŽELEZNIK, Danica. Preoblikovanje visoke šole v Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. dec. 2018, letn. 26, št. 9, str. 78. ISSN 1318-5470. https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/utrip_december_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 95950849]
51. KOVAČ, Peter, ŽELEZNIK, Danica. Piramida profesionalnih vrednot študentov zdravstvenih ved Slovenije. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. avg./sep. 2016, letn. 26, št. 6, str. 69, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 88201473]
52. ŽELEZNIK, Danica. Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec zaključuje mednarodni evropski projekt Intimnost v starosti. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. avg./sep. 2016, letn. 26, št. 6, str. 70, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 88201729]
53. ŽELEZNIK, Danica. Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec : predstavitev šole. SGlasnik : med Uršljo in Pohorjem. okt. 2014, leto št.3, št. 10, str. 16. ISSN 2232-6456. [COBISS.SI-ID 80051201]
54. ŽELEZNIK, Danica. 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo. SGlasnik : med Uršljo in Pohorjem. nov. 2014, leto št.3, št. 11, str. 11. ISSN 2232-6456. [COBISS.SI-ID 80069633]
55. ŽELEZNIK, Danica. O odrazu krize na zdravstvenem in socialnem področju. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2014, letn. 22, št. 7, str. 48. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 80050433]
56. ŽELEZNIK, Danica. Pridobitev mednarodnega evropskega projekta. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2014, letn. 22, št. 7, str. 52. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 80050689]
57. ŽELEZNIK, Danica. Akreditiran magistrski študijski program "Zdravstvene vede" na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. nov. 2014, letn. 22, št. 8, str. 40. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 80701697]
58. KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Mednarodne aktivnosti Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec: gostujoči visokošolski učitelji iz tujine in mobilnost študentov. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, leto 20, št. 7/8, str. 56. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-0708-12.pdf. [COBISS.SI-ID 70470145]
59. KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Učna delavnica visokošolske didaktike: poučevanje za aktiven študij. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, leto 20, št. 7/8, str. 58. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-0708-12.pdf. [COBISS.SI-ID 70470401]
60. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha. Uvajanje izboljšav v klinično okolje s pomočjo kvalitativnega raziskovanja. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2012, leto 20, št. 7/8, str. 35. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/utrip/Utrip-0708-12.pdf. [COBISS.SI-ID 70464257]
61. ŽELEZNIK, Danica, VIDNAR, Nataša, KAUČIČ, Boris Miha. Kakovostna starost in sožitje med generacijami na področju promocije zdravega življenjskega sloga. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 6, str. 39, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 67115265]
62. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha. Supervizija na Koroškem. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, leto 19, št. 6, str. 40, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 67115521]
63. ŽELEZNIK, Danica. Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec je ustanovila Karierni center. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2010, letn 18, št. 10, str. 22. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 66456833]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

64. NEUBERG, Marijana, CANJUGA, Irena, ŽELEZNIK, Danica, CIKAČ, Tina. Neželjeni ishodi skrbi i indikatori kvalitete zdravstvene njege = Adverse outcomes of care and indicators of health care quality. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 45-54, tabele. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97622017]
65. BLAŽUN, Helena, ZAVRŠNIK, Jernej, ŽELEZNIK, Danica, KOKOL, Peter. Visualizing the literature production on childhood obesity to support multi-level and multi-sector interventions = Vizualizacija literature s področja debelosti otrok za podporo mutli nivojskim in multisektorskim intervencijam. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 20-26, tabele. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97621505]
66. PLUZARIĆ, Jadranka, ILAKOVAC, Vesna, ŽELEZNIK, Danica. Self-esteem and quality of life between residents living in homes for the elderly and those living in their own home = Samospoštovanje in kakovost življenja stanovalcev v domu za starejše in lastnem domu : plenarno predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 36-49. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95116545]
67. BLAŽUN, Helena, KYNGÄS, Helvi, KOKOL, Peter, ŽELEZNIK, Danica. Translacija znanja v zdravstvenem in socialnem varstvu : sintetična tematska analiza = Knowledge translation in health and social care : synthetic thematic analysis : plenarno predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 50-57, ilustr. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95116801]
68. CANJUGA, Irena, ŽELEZNIK, Danica, NEUBERG, Marijana, BREČEK, Alen. Usamljenost i afilijativne potrebe u starijoj životnoj dobi = Loneliness and affiliative needs in older age : plenarno predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 16-28. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95114497]
69. NEUBERG, Marijana, ŽELEZNIK, Danica, CANJUGA, Irena. Promijenjeno i narušeno zdravstveno stanje kao rizični čimbenik za pojavu nasilja nad osobama starije dobi u institucijama. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 16-25. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93401857]
70. ŽELEZNIK, Uroš, KYNGÄS, Helvi, KAAKINEN, Pirjo, ŽELEZNIK, Danica. Samopodoba in samospoštovanje prekomerno hranjenih udeležencev programirane zdravstvene vzgoje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 26-39. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93402369]
71. BERČAN, Mateja, OVSENIK, Marija, ŽELEZNIK, Danica. Vpliv dejavnikov na kompetentnost patronažnih medicinskih sester v procesu paliativne oskrbe. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 23-32. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90068993]
72. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Pomen vrednot v zdravstvu = The importance of values in healthcare. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. Str. 18-25. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 84739329]
73. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Odraz krize na področjih zdravstvene in socialne dejavnosti. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.), GMAJNER, Saša (ur.). Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize : zbornik predavanj z recenzijo = The importance of competent treatment of users of health and social activities in times of crisis : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2014. Str. 22-32. ISBN 978-961-93711-0-7. [COBISS.SI-ID 79631105]
74. BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Danica, VOŠNER, Janez, KOKOL, Peter. Trpinčenje na delovnem mestu v visokošolskih zdravstvenih in socialnih akademskih ustanovah. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.), GMAJNER, Saša (ur.). Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize : zbornik predavanj z recenzijo = The importance of competent treatment of users of health and social activities in times of crisis : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2014. Str. 40-56, graf. prikazi. ISBN 978-961-93711-0-7. [COBISS.SI-ID 79631361]
75. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Uroš. Stališča magistrov/magistric zdravstvene nege o potrebah doktorskega študija = View of masters of nursing on the needs of doctoral studies. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. Str. 40-54. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75651585]
76. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Uroš. Zdravstvena nega in doktorski študij = Nursing and doctoral studies. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. Str. 55-65. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75655169]
77. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Etični pristop kot ključni dejavnik za celostno obravnavo pacienta = An ethnical approach as the key factor in holistic treatment of pacients. V: FILEJ, Bojana (ur.). Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja? : pomen integralne nege in integrativne medicine za paciente : znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo, 20. in 21. oktober 2011, Novo mesto, Slovenija : zbornik prispevkov z recenzijo = Holistic treatment of patients - how close are we to achieving our goal? : the significance of integrated care and integrative medicine for patients : scientific symposium with international participation, 20 and 21 October 2011, Novo mesto, Slovenia : proceedings book with peer review. Novo mesto: Visokošolsko središče, Visoka šola za zdravstvo: = Higher Education Centre, School of Health Sciences, 2012. Str. 339-347. ISBN 978-961-6770-17-0. [COBISS.SI-ID 69415681]
78. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha. Mnogovrstnost in povezanost znanja je ključnega pomena za inovativnost in uporabnost v praksi zdravstvene nege = Diversity and linkgate between knowledge is of the key importance for innovation and applicability in nursing practice. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks : zbornik predavanj z recenzijo = Innovation in step with the time - best practice examples : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2012. Str. 28-39. ISBN 978-961-93018-4-5. [COBISS.SI-ID 71230209]
79. RONCELLI-VAUPOT, Silva, ŽELEZNIK, Danica. Pomen asertivnosti v zdravstvu = The importance of assertiveness in health care. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Gradimo prihodnost : odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = We are building the future : open for changes and new challenges in the field of health and social science research : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2011. Str. 96-105. ISBN 978-961-93018-2-1. [COBISS.SI-ID 67684097]
80. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha. Razvojna strategija in izenačevanje možnosti za izobraževanje na področju zdravstvenih ved - pogled Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec = Development strategy and equalization of options for education in the field of health sciences - view of the University college for health sciences Slovenj Gradec. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Gradimo prihodnost : odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = We are building the future : open for changes and new challenges in the field of health and social science research : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2011. Str. 38-47. ISBN 978-961-93018-2-1. [COBISS.SI-ID 67683841]
81. ŽELEZNIK, Danica, KAVAŠ, Emilija, LEBAR, Zlatka. Samospoštovanje in zadovoljstvo z življenjem starejših v Pomurju, vključenih v "skupine starih ljudi za samopomoč" = Self-esteem and life satisfaction of older people in pomurje covered "a group of old people as self-help?". V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Gradimo prihodnost : odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = We are building the future : open for changes and new challenges in the field of health and social science research : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2011. Str. 124-133. ISBN 978-961-93018-2-1. [COBISS.SI-ID 67684609]
82. ŽELEZNIK, Danica, FILEJ, Bojana. Kompetence kot zagotovilo za učinkovito in varno zdravstveno nego = Competences as an assurance for efficient and safe nursing care. V: PAJNKIHAR, Majda (ur.), et al. Gradimo učinkovito in zmogljivo zdravstveno nego : zbornik predavanj = Building capacity and capability of nursing. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov; Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2010. Str. 119-126. ISBN 978-961-91520-7-2. [COBISS.SI-ID 1606564]
83. FILEJ, Bojana, ŽELEZNIK, Danica. Soočanje študentov zdravstvene nege s problemi v kliničnem okolju - analiza vsebin = Nursing students facing problems within the clinical environment - contents analysis. V: PAJNKIHAR, Majda (ur.), et al. Gradimo učinkovito in zmogljivo zdravstveno nego : zbornik predavanj = Building capacity and capability of nursing. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov; Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2010. Str. 137-143. ISBN 978-961-91520-7-2. [COBISS.SI-ID 1606820]
84. ŽELEZNIK, Danica. Samooskrba starostnika. V: KRESAL, Friderika (ur.). Pomen izpopolnjevanj in raziskovanj v fizioterapevtski stroki : [zbornik]. XVI. simpozij fizioterapevtov Slovenije, Radenci, 6.- 8. maj 2010. Ljubljana: Zbornica fizioterapevtov Slovenije, 2010. Str. 51-59. [COBISS.SI-ID 66523649]
85. ŽELEZNIK, Danica, VERBIČ, Marija, TROBEC, Irena, OVIJAČ, Darja. Izobraževanje za poklice v zdravstveni negi = Education for the professions in the field of nursing care. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), et al. Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2009. Str. 211a 1-13. ISBN 978-961-6424-88-2. [COBISS.SI-ID 1473188]
86. ŽELEZNIK, Danica, GMAJNER, Saša, ŽELEZNIK, Uroš. Factors affecting self-care of home dwelling elderly people = Dejavniki, ki vplivajo na samooskrbo starostnikov v domačem okolju. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). New trends in contemporary nursing - promoting research, education, and multisector partnerships : proceedings of lectures with peer review = Novi trendi v sodobni zdravstveni negi - razvijanje raziskovanja, izobraževanja in multisektorskega partnerskega sodelovanja : zbornik predavanj z recenzijo. 2nd International Scientific Conference, September 17-18, 2009, Ljubljana, Slovenia = 2. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. Str. 152-165. ISBN 978-961-91988-8-9. [COBISS.SI-ID 1526948]
87. ŽELEZNIK, Danica. Vpliv izobraževanja na razvoj zdravstvene nege = Influence of education on the development of nursing. V: TAKAČ, Iztok (ur.). 80 let hospitalne ginekologije in porodništva v Mariboru : mednarodni znanstveni simpozij, Univerzitetni klinični center Maribor = 80 years of hospital gynecology and obstetrics in Maribor : International scientific symposium, University Clinical Centre Maribor, Maribor, 17. 10. 2008. Maribor: Univerzitetni klinični center: = University Clinical Centre, 2008. Str. 531-539. ISBN 978-961-6575-36-2. [COBISS.SI-ID 1428900]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

88. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš, PANIKVAR-ŽLAHTIČ, Karmen. Pomen etike za kakovostno obravnavo starejše osebe = The importance of ethics for quality treatment of the elderly person. V: WIRTH, Karmen (ur.). [Celostna obravnava starostnika z demenco] : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2011. Str. 94-98. ISBN 978-961-273-020-8. [COBISS.SI-ID 66846465]
89. ŽELEZNIK, Danica, KAVAŠ, Emilija, LEBAR, Zlatka. Skupine za samopomoč kot pomemben dejavnik zadovoljstva z življenjem starejših. V: KAVAŠ, Emilija (ur.), et al. Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik strokovnega seminarja 2011 : strokovni seminar, 26. 5. 2011. Murska Sobota: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 2011. Str. 78-86. [COBISS.SI-ID 7870003]
90. ŽELEZNIK, Danica. Pomen kompetenc za učinkovito in varno zdravstveno nego. V: BOBNAR, Albina (ur.). Kompetence medicinskih sester v povezavi s profesionalizacijo : zbornik predavanj. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2010. Str. 13-22. ISBN 978-961-6808-20-0. [COBISS.SI-ID 66522113]
91. ŽELEZNIK, Danica. Obravnava pacientov s kroničnimi obolenji z vidika etike. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.). Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji : zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic; Koper: Društvo medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic, 2010. Str. 17-[23], ilustr. ISBN 978-961-273-007-9. [COBISS.SI-ID 1024010840]
92. ŽELEZNIK, Danica. Vloga medicinske sestre pri starostnikih s kroničnimi obolenji. V: KAVAŠ, Emilija (ur.), et al. Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji : zbornik strokovnega seminarja 2010. Murska Sobota: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 2010. Str. 6-14. ISBN 978-961-269-311-4. [COBISS.SI-ID 1024010584]
93. ŽELEZNIK, Danica. Pomen izobraževanja študentov za zdravstveno nego starega človeka = The importance of educating students for nursing care of eldery people. V: HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), KOCIJANČIČ, Marjetka (ur.). Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika : strokovni posvet z učnimi delavnicami z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 21. in 22. junij, 2010 : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. Str. 36-46. ISBN 978-961-92722-6-8. [COBISS.SI-ID 1024010328]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

94. CANJUGA, Irena, ŽELEZNIK, Danica, CIKAČ, Tina. Usamljenost starijih osoba kao sve značajni javnozdravstveni problem. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 15. november 2018. Celostna obravnava pacienta, mednarodna znanstvena konferenca, 15. november 2018, Novo Mesto. [Novo mesto]: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede: = University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, 2019. Str. 83-93. ISBN 978-961-94392-6-5. [COBISS.SI-ID 96932097]
95. HARNIK, Sonja, ŽELEZNIK, Danica. Kako so nosečnice pripravljene na porod. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 108-117, tabele. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97623297]
96. DROBNE, Gabrijela, ŽELEZNIK, Danica. Kako starejši v institucionalnem varstvu ocenjujejo svoje zdravje = How elderly in institutional care assess their health. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 272-282, tabele. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97627137]
97. KRAŠEVEC, Vlasta, ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Knowledge of factors, which affect health in the oral cavity after surgery of cancer in the mouth = Poznavanje dejavnikov ki vplivajo na oralno zdravje po operaciji raka v ustih. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 198-207, tabele. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97623553]
98. TRDAN, Sabina, ŽELEZNIK, Danica. Osnovni pojmi o zdravljenju in z njim povezani dejavniki življenjskega sloga = Basic health concepts and the factors of lifestyle related to it. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 72-85, ilustr. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97622785]
99. KEKOVIĆ, Maja, ŽELEZNIK, Danica. Stres kot zdravstvenih radnika u bolnici = Stress among healtcare workers in the hospital. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 247-256, tabele. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97624577]
100. PERKOVIĆ, Roberta, ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Zadovoljstvo pacijenata uslugam pruženim u županijskoj bolnici Livno = Patient satisfaction at the district hospital Livno. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 313-321, tabele. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97628161]
101. CANJUGA, Irena, NEUBERG, Marijana, ŽELEZNIK, Danica, NOVAK, Valentina. Značaj i primjena umjetnosti u sestrinskome radu = The significance and application of art in nursing. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 86-92. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97623041]
102. PERUŠEK, Anica, ŽELEZNIK, Danica. Edukacija starejših pacientov s sladkorno boleznijo tipa dva o hipoglikemiji v patronažnem varstvu = Education of elderly patients with diabetes mellitus type 2 about hypoglycaemia in community nursing : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 241-250. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95152641]
103. KOPRIVNIK, Matej, ŽELEZNIK, Danica. Fizioterapevtski pogledi in izkušnje z ocenjevanjem pacientov z multiplo sklerozo = Physiotherapy treatments and experience with assessment of patients with multiple sclerosis. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 134-138. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95129601]
104. GRADIŠNIK, Lidija, ŽELEZNIK, Danica. Ovire za sprejem in implementacijo zakona o dolgotrajni oskrbi = The obstacles in the adoption and implementation of the law on long-term care : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 193-199. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95143425]
105. KAC, Katarina, TURK, Zmago, ŽELEZNIK, Danica. Potreba po vključevanju vsebin iz komplementarnih metod zdravljenja v formalne izobraževalne programe zdravstvenih ved = The need for inclusion of contents of complementary treatment methods in formal education programs of healthsciencis : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 146-156. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95130881]
106. BIJUKLIĆ, Monika, MARIĆ, Denis, PEJIĆ, Ela, TOMIĆ, Ana, ŽUPAN, Ana, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Danica. Povezanost socialne izolacije i usamljenosti kod osoba starije životne dobi = Povezanost socialne izolacije in osamljenosti pri starejših : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 223-240. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95151361]
107. ANIĆ, Dunja, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Polona, IVEZIĆ, Dragica, ŽELEZNIK, Uroš, JAKUŠ, Sanja, ŽELEZNIK, Danica. Samoprocjena depresivnosti starijih osoba = Self-assessment of depression of the elderly : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 139-145. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95129857]
108. DUGI, Marijana, FURDI, Smiljana, ŽELEZNIK, Uroš, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Danica. Samozbrinjavanje osoba starijih od 75 godina u institucionalnoj skrbi = Skrb zase pri osebah 75+ v institucionalnem varstvu : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 261-268. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95154177]
109. BIJUKLIĆ, Monika, MARIĆ, Denis, PEJIĆ, Ela, TOMIĆ, Ana, ŽUPAN, Ana, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Danica. Socialna izolacija kod osoba starije životne dobi = Socialna osama pri starejših osebah : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 200-206. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95147009]
110. BIJUKLIĆ, Monika, MARIĆ, Denis, PEJIĆ, Ela, TOMIĆ, Ana, ŽUPAN, Ana, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Danica. Socijalna izolacija kod osoba starije životne dobi = Socialna osama pri starejših osebah : plenarno predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 200-206, tabele. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 96053505]
111. ARZENŠEK, Primož, ŽELEZNIK, Danica. Upoštevanje etičnih načel v nujni medicinski pomoči = Consideration of ethical principles in emergency medical assistance : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 251-260, ilustr. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95153665]
112. NEUBERG, Marijana, LUKŠIČ-GORJANC, Mateja, CANJUGA, Irena, ŽELEZNIK, Danica. Važnost mentorskog rada u obrazovanju prvostupnica sestrinstva = The importance of mentorship in the education of bachelors of nursing : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 122-133. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95128577]
113. ZAVRŠNIK, Jernej, BLAŽUN, Helena, KOKOL, Peter, ŽELEZNIK, Danica. Vpliv fizične aktivnosti in kakovost življenja otrok = The impact of physical activity to the childʼs quality of life : sintetični pregled =a synthetic review : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 207-215, ilustr. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95148289]
114. KNEŽEVIĆ, Irena, TOKIĆ, Greta, VADLJA, Ivana, ŽELEZNIK, Uroš, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Danica. Zadovoljstvo životom starijih osoba s obzirom na dob i mjesto stanovanja = Satisfaction with the life of elderly people in view of age and living environment : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 184-192, ilustr. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95142657]
115. ŽELEZNIK, Danica, KOKOL, Peter, ZAVRŠNIK, Jernej, BLAŽUN, Helena. Znanstvene pokrajine na področju raziskovanja otroške debelosti = Scientific landscapes of childhood obesity research : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 216-222, ilustr. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95150337]
116. SKRIVARNIK, Silvija, ŽELEZNIK, Danica. Življenjski slog pacientov z diabetičnim stopalom = Life style of paciets with diabetic foot : predavanje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 157-170, ilustr. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95139329]
117. HORVAT, Tatjana, ŽELEZNIK, Danica. Fizioterapevta v paliativni oskrbi = The physiotherapistʹs role in palliative care. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 131-138. ISBN 978-961-6966-33-7. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202018/Zborniki/AMEU_K-2018_ZbornikPrispevkov_Book_WEB_04.pdf. [COBISS.SI-ID 2048711178]
118. KRENKER, Katarina, VIDNAR, Nataša, ŽELEZNIK, Danica. Gibanje kot pomemben dejavnik v starosti = Physical activity as a major factor in old age. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 487-491. ISBN 978-961-6966-33-7. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202018/Zborniki/AMEU_K-2018_ZbornikPrispevkov_Book_WEB_04.pdf. [COBISS.SI-ID 2048715018]
119. LEŠNIK, Amadeus, BEVC, Sebastjan, ŽELEZNIK, Danica. Hipohidracija : pogosto spregledana sprememba tekočinskega ravnovesja starostnika = Hypohydration : the often overlooked change of hydration status of the elderly. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 672-676. ISBN 978-961-6966-33-7. https://www.almamater.si/zborniki-s292. [COBISS.SI-ID 6300991]
120. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Delovne populacije sedanjosti : telesna dejavnost kot del strategije izboljšanja zdravja. V: RASPOR, Peter (ur.). [Znanost za mir in razvoj] : znanje za varovanje zdravja : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, 2018. Str. 74-84. ISBN 978-961-288-868-8. [COBISS.SI-ID 95950337]
121. MAJCEN DVORŠAK, Suzana, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Vloga enterostomalne terapije v bolnišnici. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), KVAS, Andreja (ur.). Medicinske sestre in babice - ključne za zdravstveni sistem : zbornik prispevkov z recenzijo. 11. KONGRES zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2017, Predoslje. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2017. Str. 454-462. ISBN 978-961-273-175-5. https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kongres_90let_opt.pdf. [COBISS.SI-ID 93563137]
122. STIVI, Blaženka, ŽELEZNIK, Danica. Integriranost informatizirane njegovalne dokumentacije i važnost obrazovanja u procesu zdravstvene njege. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 87-97. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93403905]
123. KRISTEK, Marija, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Polona, ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena. Kvaliteta života samaca treće životne dobi. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 216-226. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93407745]
124. PIRŠ, Ksenija, ŽELEZNIK, Danica. Pomen vseživljenjskega učenja medicinskih sester s področja poklicne etike za učinkovito reševanje etičnih problemov v praksi = The importance of lifelong learning of nurses from the field of work ethics, for an efficient solving of ethical problems in practice. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 40-60, tabele. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 6113855]
125. HNATEŠEN, Dijana, NAĐ, Vedran, ŽELEZNIK, Polona, KOKOL, Peter, ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena. Priprema za mirovinu i umirovljenje prema Atchleyevom modelu prilagoditve. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 227-237. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93408001]
126. MARAS, Marija, VILA, Nevenka, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Polona, BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Uroš, KOKOL, Peter, ŽELEZNIK, Danica. Samopercepcija tjelesnog i mentalnog zdravlja i kvalitet života osoba treće životne dobi. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 238-247. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93408769]
127. POLENČIČ, Marko, ŽELEZNIK, Danica. Skrb za zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 106-113. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93404673]
128. JEROMEL, Larisa, SOLERO, Natalija, ŽELEZNIK, Danica. Stališča pacientov z bolečino o zadovoljstvu z njihovo obravnavo. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 188-194. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93407233]
129. ŽMAUC, Tanja, ŽELEZNIK, Danica. Starejši izvajalci zdravstvene nege v luči zakonodaje. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 159-167. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93405185]
130. SKRIVARNIK, Silvija, ŽELEZNIK, Danica. Telesna dejavnost pacientov s sladkorno boleznijo. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 168-174. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93405953]
131. CANJUGA, Irena, ŽELEZNIK, Danica, NEUBERG, Marijana. Utjecaj sociodemografskih karakteristika na samozbrinjavanje starijih osoba. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 248-257. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93409025]
132. ŽMAUC, Tanja, ŽELEZNIK, Danica. Ocena delovne sposobnosti pri medicinskih sestrah, starih 50+, v Splošni bolnišnici Murska Sobota = Work ability assessment of nurses aged 50+ in Murska Sobota General Hospital. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2017. Str. 685-695. ISBN 978-961-6966-23-8. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 2048632074]
133. KRENKER, Katarina, VIDNAR, Nataša, ŽELEZNIK, Danica. Gibanje kot pomemben dejavnik v starosti = Physical activity as a major factor in old age. V: KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (ur.). Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog : zbornik predavanj z recenzijo. 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 223-229. ISBN 978-961-6888-29-5. [COBISS.SI-ID 92854017]
134. FABIANI, Ester, KERMAVNER, Katarina Nina, ČRNE, Katja, ZALETEL NOVAK, Maja, ROTAR, Eva, ŽELEZNIK, Danica. Opredelitev posameznikov do moralne krivde = Opinions of individuals about moral guilt. V: FILEJ, Bojana (ur.). Humanistične, družboslovne in druge aktualne teme postmoderne družbe : zbornik prispevkov z recenzijo = Humanities, social sciences and other current topics in the post-modern society : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. Str. 14-18. ISBN 978-961-6966-19-1. [COBISS.SI-ID 2048495626]
135. JEROMEL, Larisa, ŽELEZNIK, Danica. Gibalne aktivnosti izvajalcev zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 190-195. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90057985]
136. LEŠNIK, Amadeus, BEVC, Sebastjan, ŽELEZNIK, Danica. Motnje požiranja - dejavnik tveganja za podhranjenost in dehidracijo starostnika = Swallowing disorders - a risk factor for malnutrition and dehydration of elderly people. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 44-49. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 5843775]
137. SOLERO, Natalija, ŽELEZNIK, Danica. Obravnava hospitaliziranih otrok z astmo s poudarkom na zdravstveni negi. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 196-201. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90058241]
138. ŽELEZNIK, Danica, GOLUB, Dijana, HIDEG, Mateja, ŽELEZNIK, Uroš, BLAŽUN, Helena. Pojavnost depresije kod starih osoba korisnika patronažne službe. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 115-124. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90059265]
139. KONEČNIK, Anja, ŽELEZNIK, Danica. Prehranjevalne navade zdravstvenih delavcev v bolnišnici Slovenj Gradec. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 216-221. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90059009]
140. MARINIĆ, Nikolina, ŽELEZNIK, Uroš, KNEZOVIĆ, Anđelka, BLAŽUN, Helena, GAVRAN, Marija, ŽELEZNIK, Danica. Razlike između kvalitete života osoba treće životne dobi oboljelih od šećerne bolesti liječenih peroralnom terapijom ili inzulinskim liječenjem. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 125-136. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90060033]
141. HARNIK, Sonja, ŽELEZNIK, Danica. Samoocena nezdravih življenjskih navad nosečnic, obravnavanih v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 202- 208. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90058497]
142. HERAK, Ivana, JALŠOVEC, Antonija, NEMČIĆ, Ana, TOPLEK, Goran, BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Polona, PLUZARIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Danica. Starije osobe i strah od pada. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 161-181. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90061313]
143. COKAN, Polonca, ŽELEZNIK, Danica. Uživanje tekočin pri krvodajalcih. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 209-215. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90058753]
144. SKLEPIČ, Tina, KOVAČ, Peter, ŠKRGET, Ines, PARADIŽ, Rok, KOTNIK, Jan, KRAUTBERGER, Nejc, JELENKO, Nina, FERLEŽ, Alenka, PAVLICA, Boroslav, IVARTNIK, Dominika, ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš, et al. Hierarhija profesionalnih vrednost na področju zdravstvene nege. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved : zbornik 8. študentske konference zdravstvenih ved, [Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, 3. junij 2016]. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. Str. 113-123, tabele. ISBN 978-961-93711-4-5. [COBISS.SI-ID 88180225]
145. CANJUGA, Irena, NEUBERG, Marijana, ŽELEZNIK, Danica. Značajnost komunikacije u kliničkom radu s bolesnicima bez svijesti = Significance of communication in clinical work with unconscious patients. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zdravstvene vede : zbornik prispevkov z recenzijo = Health sciences : proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2016. Str. 23-30. ISBN 978-961-6966-18-4. [COBISS.SI-ID 2048521738]
146. KOSMAJER, Andrejka, ŽELEZNIK, Danica. Mnenja izvajalcev zdravstvene nege o obremenjenosti in izgorelosti. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015. Str. 260-268. ISBN 978-961-6889-14-8. [COBISS.SI-ID 82607873]
147. MAJCEN DVORŠAK, Suzana, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Model organiziranosti službe enterostomalne terapije v bolnišnici. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015. Str. 243-253. ISBN 978-961-6889-14-8. [COBISS.SI-ID 82580993]
148. PETRINAČ, Barbara, ŽELEZNIK, Danica. Poučenost pacientov o jemanju antikoagulantne terapije na domu. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015. Str. 365-370. ISBN 978-961-6889-14-8. [COBISS.SI-ID 82609665]
149. KOS, Mihael, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Seznanjenost izvajalcev zdravstvene nege s temeljnimi postopki oživljanja v bolnišnici. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015. Str. 47-54. ISBN 978-961-6889-14-8. [COBISS.SI-ID 82549761]
150. KNEZ, Darja, TEPEJ, Urška, TRAVNER, Leopold, PODOJSTRŠEK, Maja, ŽELEZNIK, Danica. Stres pri izvajalcih zdravstvene nege v prehospitalni enoti. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015. Str. 254-259. ISBN 978-961-6889-14-8. [COBISS.SI-ID 82607617]
151. BAC, Nada, ŽELEZNIK, Danica, ŠABJAN, Leon. Znanje osnovnošolcev o zdravi spolnosti. V: KAUČIČ, Boris Miha (ur.), et al. Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na raziskovanju študentov : zbornik prispevkov z recenzijo. 7. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2015. Str. 269-278. ISBN 978-961-6889-14-8. [COBISS.SI-ID 82608129]
152. ŽMAUC, Tanja, ŽELEZNIK, Danica. Model uspešnega staranja zaposlenih v zdravstveni negi = The model for successful ageng of employees in nursing. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. Str. 267-274. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 84741121]
153. BABUDER, Dragan, ŽELEZNIK, Danica. Pomen pravilne telesne drže pri zdravstvenih delavcih = The importance of correct posture in health care professionals. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. Str. 105-113. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 84740097]
154. STIVI, Blaženka, ŽELEZNIK, Danica. Proces zdravstvene njege kod oboljelog pacijenta od kronične limfocitne leukemije = Process of health care in patient from chronic lymphocytic leukemia. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. Str. 223-229. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 84740865]
155. LAZNIK, Gorazd, PREDOVIČ, Peter, ŽELEZNIK, Danica. Vzgoja pacientov na dializi o pravilni prehrani in pomenu dobre telesne kondicije = Dyalisys patient education about proper nutrition and importance of good physical condition. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. Str. 87-94. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 84739841]
156. ŽELEZNIK, Danica, PIPAN, Jan, HERC, Mladen. Izobraževanje študentov zdravstvenih ved s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije = Education students of health sciences through information & communication technology. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo. Maribor: Alma Mater Europea, Evropski center, 2015. Str. 521-531. ISBN 978-961-6966-05-4. [COBISS.SI-ID 2048376074]
157. BLAŽUN, Helena, ŽELEZNIK, Danica, KOKOL, Peter. Multiplier based blended learning paradigm for elderly people's efficient adaptation to information and communication technology. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.). Edulearn14 : conference proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 7th-9th, 2014, Barcelona, Spain. [S. l.]: International Association of Technology, Education and Development (IATED), cop. 2014. Str. 7189-7198. ISBN 978-84-617-0557-3. [COBISS.SI-ID 80070657]
158. JELENOVEC, Simon, TURZA, Boštjan, ŽELEZNIK, Danica. Obravnava oseb z duševno motnjo v nujni medicinski pomoči. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.), GMAJNER, Saša (ur.). Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize : zbornik predavanj z recenzijo = The importance of competent treatment of users of health and social activities in times of crisis : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2014. Str. 318-326. ISBN 978-961-93711-0-7. [COBISS.SI-ID 79632129]
159. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Odraz krize na področju zdravstvene in socialne dejavnosti = A reflection of the crisis in the field of health and social activities. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.), GMAJNER, Saša (ur.). Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize : zbornik predavanj z recenzijo = The importance of competent treatment of users of health and social activities in times of crisis : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2014. Str. 22-32. ISBN 978-961-93711-0-7. [COBISS.SI-ID 3003539]
160. ŽELEZNIK, Danica, HERC, Mladen. Samoocenjevanje ravni asertivnosti fizioterapetov mentorjev iz učnih okoljih. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.), GMAJNER, Saša (ur.). Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize : zbornik predavanj z recenzijo = The importance of competent treatment of users of health and social activities in times of crisis : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2014. Str. 298-306. ISBN 978-961-93711-0-7. [COBISS.SI-ID 79631617]
161. MAGDIČ, Martina, ŠALAMUN, Mateja, GEREBIC, Štefan, HORVAT, Tomaž, ŽELEZNIK, Danica. Najpogostejše konfliktne situacije v zdravstveni negi = Most common conflict situations in health care. V: FILEJ, Bojana (ur.). Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2014. Str. 246-252. ISBN 978-961-93493-6-6. [COBISS.SI-ID 2048286986]
162. GRABNER, Eva, ŠTUMBERGER, Ljubica, FURJAN, Mihec, ŠMIGOC, Maja, ŽELEZNIK, Danica. Obremenitve v dejavnosti zdravstvene nege = Work strain in health care activity. V: FILEJ, Bojana (ur.). Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2014. Str. 141-146. ISBN 978-961-93493-6-6. [COBISS.SI-ID 2048285962]
163. KUZMIČ, Lidija, KOSMAJER, Andrejka, PETROVIČ, Zoran, RAKOVEC, Primož, ŽELEZNIK, Danica. Stališča mentorjev o zadovoljstvu s študenti zdravstvene nege v kliničnem okolju = Observations of mentors regarding their satisfaction with health care students in the clinical environment. V: FILEJ, Bojana (ur.). Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo. 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014. Maribor: Alma Mater Europaea - Evropski center, 2014. Str. 227-232. ISBN 978-961-93493-6-6. [COBISS.SI-ID 2048286730]
164. ŽELEZNIK, Danica, HERC, Mladen, KAUČIČ, Boris Miha. Kam spada wellness?. V: ZELKO, Erika (ur.). Fizikalna medicina, rehabilitacija in zdraviliško zdravljenje v ambulanti družinske medicine : zbornik predavanj. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2013. Letn. 11, suppl. 6, str. 35-42. Družinska medicina, 2013, 11, Supplement, 6. ISBN 978-961-6810-24-1. [COBISS.SI-ID 75672577]
165. ROBNIK, Petrischa, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Motivacija za delo z vidika medicinskih sester = Motivation for work from a nurseʼs perspective. V: KLEMENC, Darinka (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.). Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2013. Str. 203-209. ISBN 978-961-273-065-9. [COBISS.SI-ID 74504705]
166. OPREŠNIK, Rudolfa, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Vpliv čustvene inteligentnosti na zadovoljstvo z delom = The effects of emotional intelligence on job satisfaction. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013. Str. 198-205. ISBN 978-961-6770-23-1. [COBISS.SI-ID 74679297]
167. PIPAN, Jan, ŽELEZNIK, Danica. Uporaba IKT pri izobraževanju na Evropskem centru Maribor = The application of ICT in education at the Maribor European Centre. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013. Str. 206-216. ISBN 978-961-6770-23-1. [COBISS.SI-ID 74679553]
168. RANTAŠA, Tomaž, ŽELEZNIK, Danica. Zdravstvena nega in varovanje poklicne skrivnosti = Nursing care and professional secrecy. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013. Str. 242-248. ISBN 978-961-6770-23-1. [COBISS.SI-ID 74680577]
169. ROBNIK, Petrischa, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Karierni razvoj zaposlenih v zdravstveni negi na primeru bolnišnice = The career development of nursing staff in a hospital. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013. Str. 249-255. ISBN 978-961-6770-23-1. [COBISS.SI-ID 74680833]
170. VINKOVIČ, Matjaž, ŽELEZNIK, Danica. Stališča staršev otrok o pomenu cepljenja za preprečevanje nalezljivih bolezni = Parents' views on the importance of vaccination as a means of preventing contagious diseases. V: FILEJ, Bojana (ur.). Pravice, vrednote, svoboda, solidarnost in varnost : zbornik prispevkov. Novo mesto: Visoka šola za zdravstvo: = School of Health Sciences, 2013. Str. 339-346. ISBN 978-961-6770-23-1. [COBISS.SI-ID 74681601]
171. BANDELJ, Anita, ŽELEZNIK, Danica. Pomen supervizije v gerontološki zdravstveni negi = The importance of supervision in gerontology. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. Str. 472-479. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75663617]
172. RAVNJAK, Patricija, ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha. Prisotnost žalosti pri stanovalcih v socialno varstvenem zavodu = Sadness among the elder residents of the retirement home. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. Str. 463-471. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75663105]
173. JELENOVEC, Simon, ŽELEZNIK, Danica. Pristop k pacientu po zastavljenem modelu v nujni medicinski pomoči = Approach to the patient after the set model in emergency medical aid. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. Str. 197-208. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75656705]
174. ILIČ, Robert, ŽELEZNIK, Danica. Vloga zdravstvene nege pri monitoringu v enoti intenzivne terapije = The role of nursing in monitoring in the intensive care unit. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. Str. 226-234. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75657473]
175. ROBNIK, Petrischa, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Vpliv vodenja na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi = Leadership influence on the satisfaction of employees in nursing. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. Str. 303-309. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75660033]
176. KRAJŠEK, Nikolaj, ŽELEZNIK, Danica, PANIKVAR-ŽLAHTIČ, Karmen. Etičen pristop v predbolnišnični službi nujne medicinske pomoči = An ethical approach to older patients in the pre-hospital service of emergency medical help. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks : zbornik predavanj z recenzijo = Innovation in step with the time - best practice examples : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2012. Str. 263-275. ISBN 978-961-93018-4-5. [COBISS.SI-ID 71232257]
177. MAJCEN DVORŠAK, Suzana, OBREZ, Jelka, TOPLER, Mateja, ČUBRLO, Radmila, ŽELEZNIK, Danica. Obremenitve medicinskih sester v patronažnem varstvu = Workload of nurses in community nursing. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks : zbornik predavanj z recenzijo = Innovation in step with the time - best practice examples : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2012. Str. 183-191. ISBN 978-961-93018-4-5. [COBISS.SI-ID 71231489]
178. JELENOVEC, Simon, ŽELEZNIK, Danica. Obremenjenost zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi = The workload of employees in nursing and medical treatment. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks : zbornik predavanj z recenzijo = Innovation in step with the time - best practice examples : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2012. Str. 192-202. ISBN 978-961-93018-4-5. [COBISS.SI-ID 71231745]
179. KNEZ, Mojca, ŽELEZNIK, Danica. Ravnanje z ostrimi pripomočki v bolnišnici in poškodbe = Handling of sharps in hospital and injuries. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks : zbornik predavanj z recenzijo = Innovation in step with the time - best practice examples : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2012. Str. 128-138. ISBN 978-961-93018-4-5. [COBISS.SI-ID 71230977]
180. JOKIĆ, Aleksander, ŽELEZNIK, Danica. Mnenje študentov fizioterapije o spoštovanju pacientovih pravic = Physiotherapy student's opinion about respecting patient's rights. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. Str. 215-224. ISBN 978-961-6832-11-3, ISBN 978-961-6832-12-0, ISBN 978-961-6832-13-7. [COBISS.SI-ID 70058753]
181. RANTAŠA, Tomaž, ŽELEZNIK, Danica. Odnos do avtoritete medicinske sestre = Relation towards nurse's authority. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. Str. 93-99. ISBN 978-961-6832-11-3, ISBN 978-961-6832-12-0, ISBN 978-961-6832-13-7. [COBISS.SI-ID 70058241]
182. KOREN, Renata, OPREŠNIK, Rudolfa, MARZEL, Janja, HRASTNIK, Mitja, ŽELEZNIK, Danica. Pomen intervizije za zaposlene na področju zdravstvene nege starejših = The importance of intervention for the staf in the field of nursing the elderly. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. Str. 261-267. ISBN 978-961-6832-11-3, ISBN 978-961-6832-12-0, ISBN 978-961-6832-13-7. [COBISS.SI-ID 70060545]
183. KUZMIČ, Simona, STARC, Suzana, DANIČIČ, Maja, ŽELEZNIK, Danica. Pomen verovanja pri starostnikih = Importance elderly people's beliefs. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. Str. 85-92. ISBN 978-961-6832-11-3, ISBN 978-961-6832-12-0, ISBN 978-961-6832-13-7. [COBISS.SI-ID 70057985]
184. KRPIČ, Edita, ILIČ, Robert, ŽELEZNIK, Danica. Problem timskega dela v enoti intenzivne terapije = The importance of teamwork in the intensive care unit. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. Str. 269-278. ISBN 978-961-6832-11-3, ISBN 978-961-6832-12-0, ISBN 978-961-6832-13-7. [COBISS.SI-ID 70060801]
185. ŽELEZNIK, Danica, RONCELLI-VAUPOT, Silva. Dimensions of unethical communication among profesional nurses in Slovenia. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Conference proceedings. ABSRC 2011, Olbia, Italy, September 7-9. Koper: Edukator, 2011. 9 str. ISBN 978-961-92917-2-6. [COBISS.SI-ID 67732993]
186. RONCELLI-VAUPOT, Silva, ŽELEZNIK, Danica. Assertiveness levels among professional nurses in Slovenian hospitals. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Conference proceedings. ABSRC 2011, Olbia, Italy, September 7-9. Koper: Edukator, 2011. 10 str. ISBN 978-961-92917-2-6. [COBISS.SI-ID 67732737]
187. ŽELEZNIK, Danica, KYNGÄS, Helvi, ISOLA, Arja, et al. Quality treatment for elderly based on integrational cooperation and knowledge of self care behaviour styles = Kvalitetno liječenje starijih temeljeno na međugeneracijskoj suradnji i znanju o osobnoj njezi. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.). Društvo i tehnologija 2011 = Society and technology 2011 : book of manuscripts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 2011. Str. 465-476. [COBISS.SI-ID 69665025]
188. JELENOVEC, Simon, ŽELEZNIK, Danica. Etične dileme pri oživljanju starostnikov v terminalnem stadiju bolezni = Ethical dilemmas by resuscitating elderly in terminal stage of their illness. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Gradimo prihodnost : odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = We are building the future : open for changes and new challenges in the field of health and social science research : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2011. Str. 164-174. ISBN 978-961-93018-2-1. [COBISS.SI-ID 67688193]
189. ŽELEZNIK, Danica, KAVAŠ, Emilija, MÖREC, Daniela. Pojav ranljivosti pri starejših = The emergence of vulnerability in older. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Gradimo prihodnost : odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = We are building the future : open for changes and new challenges in the field of health and social science research : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2011. Str. 348-355. ISBN 978-961-93018-2-1. [COBISS.SI-ID 67685377]
190. ŽELEZNIK, Danica, RONCELLI-VAUPOT, Silva. Vidiki neetičnega komuniciranja v zdravstveni negi = Aspects of unethical communication in health care. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Gradimo prihodnost : odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = We are building the future : open for changes and new challenges in the field of health and social science research : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2011. Str. 154-163. ISBN 978-961-93018-2-1. [COBISS.SI-ID 67684865]
191. JELENOVEC, Simon, ŽELEZNIK, Danica. Aktivnosti in kompetence reševalca diplomiranega zdravstvenika - izziv zdravstveni negi = Activities and competences of the paramedic graduated health care worker - a health care challenge. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. Str. 330-337. ISBN 978-961-6254-47-2. [COBISS.SI-ID 67683329]
192. OPREŠNIK, Rudolfa, KOREN, Renata, MARZEL, Janja, HRASTNIK, Mitja, ŽELEZNIK, Danica. Dostojanstvo kot temeljna človeška vrednota = Dignity as a fundamental human value. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. Str. 338-344. ISBN 978-961-6254-47-2. [COBISS.SI-ID 67683585]
193. BREZOVNIK, Anica, MITHANS, Lucija, MITHANS, Ana, ROBNIK, Petrischa, ŽELEZNIK, Danica. Odsev etike skrbi s poudarkom na zaupanju = Reflection of ethics of caring with an emphasis on trust. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. V Mariboru: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. Str. 169-177. ISBN 978-961-6254-47-2. [COBISS.SI-ID 67682817]
194. ŽELEZNIK, Danica. Aktivnosti in kompetence izvajalcev zdravstvene nege. V: POSAVEC, Anton (ur.). 20-letnica delovanja Sekcije reševalcev v zdravstvu : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, 2010. Str. 71-79. ISBN 978-961-92063-6-2. [COBISS.SI-ID 1024005464]
195. RONCELLI-VAUPOT, Silva, ŽELEZNIK, Danica. Managing changes - ethical considerations of implementing project results. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Social responsibility, professional ethics, and management : proceedings of the 11th international conference. Koper: Faculty of Management, 2010. Str. 995-1007. Management international conference. ISBN 978-961-266-098-7. ISSN 1854-4312. [COBISS.SI-ID 66521601]
196. ŽELEZNIK, Danica. Trenutna ocena razvoja zdravstvene nege v domovih za starejše. V: LESKOVIC, Ljiljana (ur.). Zdravstvena nega in oskrba starostnika : zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2010. Str. 20-30. ISBN 978-961-273-001-7. [COBISS.SI-ID 1024005208]
197. ŽELEZNIK, Danica, RONCELLI-VAUPOT, Silva, ŽELEZNIK, Uroš. Ocena samooskrbe starostnika kot pomemben dejavnik za kakovostno zdravstveno nego. V: BRUMEN, Marina (ur.), ŽELEZNIK, Danica (ur.), PIRŠ, Ksenija (ur.). Kakovost v zdravstveni in babiški negi - odgovorni, kompetentni in inovativni zaposleni = Quality in the nursing and midwifery care - responsible, competent and inovative employees : zbornik predavanj in posterjev 2. Znanstvenega simpozija z mednarodno udeležbo. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2009. Str. 41-49. ISBN 978-961-91520-6-5. [COBISS.SI-ID 1024004184]
198. ŽELEZNIK, Danica, FILEJ, Bojana, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, KOS-GRABNAR, Erna, DOLINŠEK, Mojca, NJENJIĆ, Gordana, POPOVIČ, Stanka, ISTENIČ, Boženka, LESKOVIC, Ljiljana, VERBIČ, Marija, BRLOŽNIK, Magda. Predstavitev dokumenta "Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi" = Presentation of document "Professional activity and competences of health care and midwifery". V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), et al. Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2009. Str. 233b 1-11. ISBN 978-961-6424-88-2. [COBISS.SI-ID 1476772]
199. REPAS, Peter, ŽELEZNIK, Danica. Poznavanje pomena kliničnih poti med zaposlenimi v zdravstveni negi = Nursing care employees' knowledge about clinical approaches/methods. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. Str. 33-42. ISBN 978-961-91988-7-2. [COBISS.SI-ID 1498532]
200. ŠLEHTA, Ana, ŽELEZNIK, Danica. Zaščita zaposlenih v zdravstveni negi pred bolnišničnimi okužbami - problem proti meticilinu odpornega Staphylococcus aureus (MRSA) = Protection of employess in health care from hospital infections - the problem of Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA). V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), FILEJ, Bojana (ur.). Partnerstvo, znanje in razvoj v študiju zdravstvenih ved : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2009. Str. 88-96. ISBN 978-961-91988-7-2. [COBISS.SI-ID 1498276]
201. ŽELEZNIK, Danica. Integrating theory and practice at the University College of Nursing Studies, University of Maribor. V: Global workforce development: defining, developing, and managing. [Boston: World association for cooperative education, 2005]. [14] f. [COBISS.SI-ID 1048996]
202. ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija, ŽELEZNIK, Danica. Klinisches Praktikum der Mariborer Krankenpflege-Studenten im deutschen Augustinum-Seniorenheim. V: Pflege in der Zukunft = Nursing in the future. Wien: Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband, 2005. 6 f. [COBISS.SI-ID 1085348]
203. ŽELEZNIK, Danica. Vseživljenjsko izobraževanje v zdravstveni negi = Life-long education in nursing. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Synergy of methodologies : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. Str. 1352-1357. ISBN 961-232-175-2. [COBISS.SI-ID 1018788]
204. LONZARIĆ, Dragan, TURK, Zmago, MIČETIĆ-TURK, Dušanka, ŽELEZNIK, Danica. Improvement of health care for elderly people with better communication: health providers of primary and secondary health organisation level. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), KOKOL, Peter (ur.). Raziskovanje v zdravstveni negi s poudarkom na gerontološki zdravstveni negi : 2. mednarodna poletna šola, 28. 06.-02. 07. 2004, Maribor, Slovenija : zbornik predavanj. 2nd International Summer School organized by University College of Nursing Studies University of Maribor and School of Nursing and Midwifery University of Sheffield, 28.06.-02.07.2004, Maribor, Slovenia. Maribor: University College of Nursing Studies, 2004. F. 55-58. ISBN 961-6254-29-4. [COBISS.SI-ID 1606463]
205. VRANEŠEVIĆ, Tanja, ŽELEZNIK, Danica, GRMEC, Štefek. Najpogostejši vzroki za prihod pacientov v Ambulanto nujne medicinske pomoči Celje = The most common reasons for patients visiting prehospital emergency unit. V: BRUČAN, Andrej (ur.), et al. Urgentna medicina : izbrana poglavja : zbornik = Emergency medicine : selected topics 2004 : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2004. Str. 428-432. ISBN 961-90237-9-X. [COBISS.SI-ID 1589055]
206. KRAMAR, Janez, ŽELEZNIK, Danica (mentor), GRMEC, Štefek (mentor). Prisotnost sindroma izgorevanja v reševalni službi = Burn-out syndrome of burnout in emergency medical services. V: BRUČAN, Andrej (ur.), et al. Urgentna medicina : izbrana poglavja : zbornik = Emergency medicine : selected topics 2004 : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2004. Str. 433-437. ISBN 961-90237-9-X. [COBISS.SI-ID 1586751]
207. ŽELEZNIK, Danica, IVANUŠA, Antonija. Negovalne diagnoze pri zastrupitvah. V: GREGORIČ, Alojz (ur.). Zbornik. XIV. srečanje pediatrov v Mariboru z mednarodno udeležbo in I. srečanje medicinskih sester, Maribor, 16. in 17. aprila 2004. Maribor: Splošna bolnišnica, 2004. Str. 111-116. [COBISS.SI-ID 887204]
208. ŽELEZNIK, Danica. Perioperative nursing care in Slovenia. V: Abstracts. Athens: Eornac, 2003. Str. 41-43. [COBISS.SI-ID 797860]
209. BERTONCELJ, Nevenka, STIPLOŠEK, Silva, REBERNIK-MILIĆ, Manica, ŽELEZNIK, Danica. Nursing diagnoses at a patient during the gynaecologic surgical experience /operation. V: Abstracts. Athens: Eornac, 2003. Str. 145-148. [COBISS.SI-ID 798116]
210. LAHE, Milica, ŽELEZNIK, Danica. Komunikacija s slepimi in slabovidnimi. V: Management in razvoj organizacije : zbornik 22. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 26.-28. 3. 2003. 22. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 26.-28. 3. 2003. Kranj: Moderna organizacija, 2003. Str. 936-939. ISBN 961-232-152-3. [COBISS.SI-ID 788388]
211. ŽELEZNIK, Danica. Teaching ethics by using PBL (problem based learning) method. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), KOKOL, Peter (ur.). Proceedings. Maribor: University College of Nursing Studies, 2003. Str. 73-78. ISBN 961-6254-28-6. [COBISS.SI-ID 868260]
212. HABJANIČ, Ana, ŽELEZNIK, Danica. Modern approaches to gerontological nursing. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), KOKOL, Peter (ur.). Proceedings. Maribor: University College of Nursing Studies, 2003. Str. 79-82. ISBN 961-6254-28-6. [COBISS.SI-ID 868516]
213. ŽELEZNIK, Danica, IVANUŠA, Antonija. Najpogostejše negovalne diagnoze v standardih aktivnosti zdravstvene nege. V: Zbornik prispevkov I. slovenske konference o negovalnih diagnozah z mednarodno udeležbo, Maribor, od 12.-14. junija 2003. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca: Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego, 2003. Str. 164-169. [COBISS.SI-ID 844452]
214. ŽELEZNIK, Danica. Ugotavljanje potreb prakse po podiplomskih specialističnih študijskih programih zdravstvene nege. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo. 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002. Kranj: Moderna organizacija, 2002. Str. 1470-1475. ISBN 961-232-133-7. [COBISS.SI-ID 699300]
215. HABJANIČ, Ana, KOKOL, Peter, MIČETIĆ-TURK, Dušanka, ŽELEZNIK, Danica. Systemic approach to accelerate the research activities at nursing. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), KOKOL, Peter (ur.). Proceedings [of] 1st International Workshop and Summer School on Nursing Research, 27-29 August, Maribor, Slovenia. Maribor: University College of Nursing Studies, 2002. Str. 31-33. ISBN 961-6254-22-7. [COBISS.SI-ID 1008191]
216. STRIČEVIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Danica. Uvajanje programov za zagotavljanje razpoložljivosti. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Management in globalizacija : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. Kranj: Moderna organizacija, 2001. Str. 1307-1315. ISBN 961-232-119-1. [COBISS.SI-ID 597924]
217. ŽELEZNIK, Danica. Studying geriatric nursing at the college of nursing studies, University of Maribor. V: PARK, Hyeoun-Ae (ur.), KIM, Soyaja (ur.), HONG, Kyung Ja (ur.). Proceedings of the 3rd International nursing conference on elderly health and nursing, November 29-30, 2001 KOFST Convention Center Seoul, Korea. Seoul: Korean Academy of Nursing, 2001. Str. 115. [COBISS.SI-ID 665252]
218. ŽELEZNIK, Danica, LAHE, Milica. The meaning of education nursing care students for working with old-age people : abstract. V: Conference and exhibition guide : health for all: the new agenda- nursing and midwifery`s contribution. [s.l.]: [s.n.], 2000. Str. 142. [COBISS.SI-ID 471716]
219. ŽELEZNIK, Danica, LAHE, Milica. Edukacija študentov VZŠ Maribor za delo s starostnikom. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Management v novem tisočletju : zbornik posvetovanja z mednarodno udeležbo. 19. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 29. - 31. marec 2000. Kranj: Moderna organizacija, 2000. Str. 75-80. ISBN 961-232-088-8. [COBISS.SI-ID 407204]
220. ŽELEZNIK, Danica, HABJANIČ, Ana. Teaching ethics to students in the University College of Nursing Studies in Maribor. V: Program and book abstracts. [s.l.]: [s.n.], 2000. Str. 101-102. [COBISS.SI-ID 409252]
221. ŽELEZNIK, Danica. Podajanje etičnih vsebin študentom na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru = Teaching ethics to students at the University of Maribor, College of Nursing. V: BRUČAN, Andrej (ur.), et al. Urgentna medicina : izbrana poglavja 6 : zbornik = Emergency medicine : selected topics 6 : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2000. Str. 507-511. ISBN 961-90237-5-7. [COBISS.SI-ID 436900]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

222. ŽELEZNIK, Danica. Etični problemi v komunikaciji z vidika izvajalcev zdravstvene nege = Ethical problems in communication within the nursing care providers. V: DOBNIK, Mojca (ur.), LEŠNIK, Amadeus (ur.). Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. Str. 23-24. ISBN 978-961-7039-44-3. [COBISS.SI-ID 17537076]
223. ŽELEZNIK, Danica. Delovna skupina za preoblikovanje dokumenta poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. V: et al. Negovanje dediščine skozi devet desetletij : organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2017. Str. 285-288. ISBN 978-961-273-174-8. [COBISS.SI-ID 94076417]
224. CRNKOVIĆ, Ivana, AJDUKOVIĆ, Dea, ŽELEZNIK, Danica. Doživljaj slike tijela i masaža. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 175-182. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93406465]
225. BERČAN, Mateja, OVSENIK, Marija, ŽELEZNIK, Danica. Umiranje in smrt kot družbena konstrukta. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 78-86. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93403137]
226. BLAŽUN, Helena, KOKOL, Peter, ŽELEZNIK, Danica, JAVORNIK KREČIČ, Marija, et al. Speče lepotice in utrinki v raziskovanju v zdravstvu = Sleeping beauties and shooting stars in health care research. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. Str. 73-79. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 84297729]
227. BANDELJ, Anita, MAROŠEK, Renata, JUHART, Matjaž, ŽELEZNIK, Danica. Primeri kršitev standardov V. načela Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije z očmi študentov zdravstvene nege = Cases of violations of standards of the fifth principle of the Ethics code of nurses and health technicians of Slovenia through the eyes of students of nursing. V: BABNIK, Katarina (ur.), KOCBEK, Martina (ur.). Raziskovanje študentov zdravstvenih ved in evropsko leto aktivnega staranja ter medgeneracijske solidarnosti : zbornik prispevkov 4. študentske konference s področja zdravstvenih ved, [Izola, 25. maj 2012]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2012. Str. 77-83. ISBN 978-961-6832-11-3, ISBN 978-961-6832-12-0, ISBN 978-961-6832-13-7. [COBISS.SI-ID 70057729]
228. PETERNELJ, Klavdija, DORNIK, Ema, PAJNKIHAR, Majda, PUŠNIK, Danijela, ZAKŠEK, Teja, ZRIM, Marija, ŽELEZNIK, Danica. Priprava na nacionalni dokument etične smernice za raziskovanje v zdravstveni in babiški negi = Preparation for national document ethical guidelines for nursing and midwifery research. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Z dokazi v prakso : zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2012. Str. 67-73. ISBN 978-961-273-052-9. [COBISS.SI-ID 518533401]
229. ŽELEZNIK, Danica (urednik), RONCELLI-VAUPOT, Silva. Sodobni pristopi komuniciranja s starostnikom. V: GEČ, Tatjana (ur.), ŠTANDEKER, Jasmina (ur.), VERDEV, Nada (ur.). Sodobna gerontološka zdravstvena nega v socialno varstvenih zavodih : zbornik prispevkov z recenzijo. Radenci: DOSOR Dom starejših občanov, 2011. Str. 14-24. ISBN 978-961-269-389-3. [COBISS.SI-ID 66971905]
230. ŽELEZNIK, Danica. Pomen poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni in babiški negi ; Elektronski vir. V: PIRŠ, Ksenija (ur.). Zdravstvena zakonodaja v luči zdravstvene nege : obvezne vsebine "Zakonodaja s področja zdravstva". Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2009. Str. 87-100. ISBN 978-961-91520-5-8. [COBISS.SI-ID 1462180]
231. ŽELEZNIK, Danica. Obrazovanje medicinskih sestara u Sloveniji. V: Perspektive individualnog i profesionalnog razvoja u sestrinstvu : zbornik, Opatija, Grand Hotel Adriatic 15.-17.05.2008. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008. Str. 19-29. [COBISS.SI-ID 1392292]
232. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Komunikacija kot pomemben dejavnik obravnave starostnika. V: WIRTH, Karmen (ur.). [Tema srečanja: nevrološka obolenja v starosti] : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2008. Str. 40-46. ISBN 978-961-6424-73-8. [COBISS.SI-ID 1425060]
233. ŽELEZNIK, Danica. Pomen komunikacije s starostniki z vidika zdravstvene nege. V: RAKOVEC-FELSER, Zlatka (ur.), FARASIN, Darja (ur.). Zbornik predavanj. Simpozij Psihosocialni vidiki zdravja in bolezni, Maribor, 6. 6. 2008. Maribor: Medicinska fakulteta, Katedra za zdravstveno in klinično psihologijo, 2008. Str. 64-81. ISBN 978-961-6739-02-3. [COBISS.SI-ID 1399972]
234. STRIČEVIĆ, Jadranka, ŽELEZNIK, Danica. Uloga medicinske sestre kod majke i djeteta ovisnih od metadona. V: Zbornik radova 2008 : sestrinstvo u neuroznanosti - sadašnjost i budućnost = Abstract book 2008 : nurses in neuroscience - present and future. [Zagreb]: Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju, 2008. Str. 177-180. [COBISS.SI-ID 1384868]
235. ŽELEZNIK, Danica, LAHE, Milica. Lifelong learning as an important factor of competent health care. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), KOKOL, Peter (ur.). Developing research in nursing, social care education and multisectoral cooperation. Maribor: University College of Nursing Studies, 2006. Str. 20-23. ISBN 961-6254-34-0. [COBISS.SI-ID 1202340]
236. ŽELEZNIK, Danica. Pomen komunikacije in etike v zdravstveni negi = The importance of communication and ethics in the nursing care. V: FILEJ, Bojana (ur.), et al. Kakovostna komunikacija in etična drža sta temelja zdravstvene in babiške nege = Quality communication and ethical attitude are the basis of nursing and midwifery : zbornik predavanj in posterjev. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2006. Str. 35-42. ISBN 961-91520-1-8. [COBISS.SI-ID 1226916]
237. ŽELEZNIK, Danica. Pomen komunikacije in etike v zdravstveni negi = The importance of communication and ethics in the nursing care. V: FILEJ, Bojana (ur.), et al. Kakovostna komunikacija in etična drža sta temelja zdravstvene in babiške nege = Quality communication and ethical attitude are the basis of nursing and midwifery : zbornik predavanj in posterjev. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2006. Str. 35-42. ISBN 961-91520-1-8. [COBISS.SI-ID 1240740]
238. ŽELEZNIK, Danica. Proces formalne i cjeloživotne edukacije u zdravstvenoj negi. V: Zbornik radova. Zagreb: Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju, 2006. Str. 13-16. [COBISS.SI-ID 1225636]
239. LAHE, Milica, ŽELEZNIK, Danica. Pomen komunikacije s slepimi in slabovidnimi. V: KADUM, Vladimir (ur.). Novi komunikacijski izazovi u obrazovanju : međunarodni znanstveni i stručni skup : zbornik radova. Pula: Visoka učiteljska škola u Puli, 2006. Str. 407-411. ISBN 953-7191-04-4. [COBISS.SI-ID 1162404]
240. ŽELEZNIK, Danica. Self-care of the home dwelling elderly people living in Slovenia. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), KOKOL, Peter (ur.). Raziskovanje v zdravstveni negi s poudarkom na gerontološki zdravstveni negi : 2. mednarodna poletna šola, 28. 06.-02. 07. 2004, Maribor, Slovenija : zbornik predavanj. 2nd International Summer School organized by University College of Nursing Studies University of Maribor and School of Nursing and Midwifery University of Sheffield, 28.06.-02.07.2004, Maribor, Slovenia. Maribor: University College of Nursing Studies, 2004. F. 19-22. ISBN 961-6254-29-4. [COBISS.SI-ID 916388]
241. ŽELEZNIK, Danica. Zdravstvena nega ustne votline pri starostniku. V: HOMAN, Danica (ur.). [Zbornik]. [Ljubljana]: Društvo za oralno zdravje Slovenije, 2004. Str. 24-25. [COBISS.SI-ID 981156]
242. ŽELEZNIK, Danica. Teaching ethics by using PBL (problem based learning) method. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), KOKOL, Peter (ur.). Proceedings. Maribor: University College of Nursing Studies, 2003. Str. 73-78. ISBN 961-6254-28-6. [COBISS.SI-ID 17152985]
243. ŽELEZNIK, Danica. Značilnosti starostnika, pomembne pri izvajanju zdravstvene nege. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Starost in rak. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2003. Str. 12-20. [COBISS.SI-ID 842404]
244. ŽELEZNIK, Danica. Supervizija v zdravstveni negi. V: Zbornik predavanj. Zreče: Zbornica zdravstvene nege Slovenije: Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2003. Str. 24-32. [COBISS.SI-ID 903844]
245. ŽELEZNIK, Danica. Etika v izobraževalnem programu medicinskih sester = Ethics in educational programme of nursing care. V: KLEMENC, Darinka (ur.), et al. Zdravstvena nega v luči etike. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 2003. Str. 111-115. ISBN 961-91221-0-0. [COBISS.SI-ID 871588]
246. ŽELEZNIK, Danica. Podajanje etičnih vsebin študentom na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. V: Etika in poslovna kultura v zdravstveni negi : zbornik predavanj, Dvorec Vogrsko pri Novi Gorici, 9. april 2001. Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Nova Gorica, 2001. Str. 22-27. [COBISS.SI-ID 597412]
247. ŽELEZNIK, Danica. Vloga in pomen izobraževanja zaposlenih. V: PAPLER, Neva (ur.). Etični in pravni vidiki perioperativne zdravstvene nege : zbornik IX : seminar v Laškem, 12. in 13. november 1999. Ljubljana: Sekcija operacijskih medicinskih sester Slovenije, 1999. Str. 25-31. ISBN 961-90405-5-4. [COBISS.SI-ID 356260]
248. ŽELEZNIK, Danica. Komunikacija medicinske sestre z brezdomcem. V: KERSNIČ, Petra (ur.), FILEJ, Bojana (ur.), PRETNAR KUNSTEK, Veronika (ur.). Zbornik predavanj in posterjev 2. kongresa zdravstvene nege, Portorož, 17. - 19. november 1999. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 1999. Str. 171-175. [COBISS.SI-ID 351396]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

249. KAC, Katarina, TURK, Zmago, ŽELEZNIK, Danica. View of patients and health workers to complementary treatments methods. Acupuncture & electro-therapeutics research. 2018, vol. 43, no. 2/3, str. 223-224. ISSN 0360-1293. DOI: 10.3727/036012918X15355691785681. [COBISS.SI-ID 512838200], [JCR, SNIP]
250. KAC, Katarina, TURK, Zmago, ŽELEZNIK, Danica. Views of patients and health workers to complementary treatment methods. V: Book of abstracts. Putnam Valley: Cognizant Communication Corporation, 2018. Str. 223. [COBISS.SI-ID 2048782090]
251. GRADIŠNIK, Lidija, VELNAR, Tomaž, ŽELEZNIK, Danica, KRAJNC, Boštjan, MAVER, Uroš. Dejavniki tveganja v povezavi s pomanjkanjem vitamina D pri starejši populaciji = Vitamin D deficienty and associated risk factors in the elderly. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 242-243. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 512789816]
252. KOVAČ, Peter, ŽELEZNIK, Danica. Vrednote trajnostnega razvoja naj postanejo del zavesti študentov zdravstvenih ved. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved : zbornik 8. študentske konference zdravstvenih ved, [Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, 3. junij 2016]. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. Str. 124, tabela. ISBN 978-961-93711-4-5. [COBISS.SI-ID 88180481]
253. ŽELEZNIK, Danica, HERC, Mladen. The importance of assertiveness of a mentor for the work with physiotherapy students. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), GALIČIĆ, Vlado (ur.), TOPLAK, Ludvik (ur.). Društvo i tehnologija 2014. - dr. Juraj Plenković = Society and technology 2014 - dr. Juraj Plenković : book of manuscripts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 2014. Str. 336. [COBISS.SI-ID 2048305418]
254. ŽELEZNIK, Danica, ŠEBJAN JAKLIN, Sabina, ŽELEZNIK, Uroš. How do students in the secondary school of nursing experience the treatment of elderly people. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), et al. Društvo i tehnologija - dr. Juraj Plenković = Society and technology - dr. Juraj Plenković : book of abstracts. [Zagreb]: International Federation of Communication Associations - IFCA: Croatian Communication Association - CCA; Maribor: Alma Mater Europaea - European Center, 2013. Str. 21. ISBN 978-953-6226-24-5. https://bib.irb.hr/datoteka/659271.642946.DIT_2013_Book_of_Manuscripts.pdf. [COBISS.SI-ID 75053313]
255. ŽELEZNIK, Danica, RONCELLI-VAUPOT, Silva, ŽELEZNIK, Uroš. Nursing teamʼs communication in conflict situations with patients. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), et al. Društvo i tehnologija - dr. Juraj Plenković = Society and technology - dr. Juraj Plenković : book of abstracts. [Zagreb]: International Federation of Communication Associations - IFCA: Croatian Communication Association - CCA; Maribor: Alma Mater Europaea - European Center, 2013. Str. 22. ISBN 978-953-6226-24-5. https://bib.irb.hr/datoteka/659271.642946.DIT_2013_Book_of_Manuscripts.pdf. [COBISS.SI-ID 75052801]
256. RONCELLI-VAUPOT, Silva, ŽELEZNIK, Danica. Identifying assertiveness in nursing teams of hospitals. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.), et al. Društvo i tehnologija - dr. Juraj Plenković = Society and technology - dr. Juraj Plenković : book of abstracts. [Zagreb]: International Federation of Communication Associations - IFCA: Croatian Communication Association - CCA; Maribor: Alma Mater Europaea - European Center, 2013. Str. 82. ISBN 978-953-6226-24-5. https://bib.irb.hr/datoteka/659271.642946.DIT_2013_Book_of_Manuscripts.pdf. [COBISS.SI-ID 75053057]
257. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš, GMAJNER, Saša. Unethical nurses communication with the elderly. V: SIMOVIĆ, Tatjana (ur.). Edukacija za aktivno starenje : zbornik sažetaka i određenih radova u celini = Education for active ageing : book of abstracts and certain articles as a whole. Ćuprija: Visoka medicinska škola strukovnih studija, 2013. Str. 108. [COBISS.SI-ID 76397569]
258. ROBNIK, Petrischa, KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Factors affecting job satisfaction in nursing. V: Nursing in the stream of excellence : abstracts. [Zürich: s. n.], 2013. Str. 88. [COBISS.SI-ID 76148225]
259. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha. Pomen znanja za celostno obravnavo pacienta v zdravstveni negi. V: Sodobni trendi v celostni obravnavi pacientov in starostnikov : skupaj do boljšega zdravja in kakovostnega staranja : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo : [zbornik povzetkov] = Modern trends in holistic treatment of patients and elderly population : together towards better health and qualitative ageing : scientific conference with international participation, Zdravilišče Radenci, 24. 5. 2012 : Zdravilišče Radenci, 24. 05. 2012. [Maribor: Alma Mater Europaea - Evropsko središče: = Alma Mater Europaea - European centre, 2012]. Str. [28]. [COBISS.SI-ID 70061825]
260. ŽELEZNIK, Danica, ŽELEZNIK, Uroš. Etični pristop kot ključni dejavnik za celostno obravnavo pacienta = An ethical approach as the key factor in holistic treatment of patients. V: FILEJ, Bojana (ur.). Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja? : pomen integralne nege in integrativne medicine za paciente : znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo, Novo mesto, Slovenija, EU, 20. in 21. oktober 2011 : zbornik povzetkov = Comprehensive treatment of patients - how close are we to achieving our objective? : the singnificance [!] of integrated care and integrative medicine for patients : scientific symposium with international participation, Novo mesto, Slovenia, EU, 20 and 21 October 2011 : book of abstract. Novo mesto: Visokošolsko središče, Visoka šola za zdravstvo, 2011. Str. 58. ISBN 978-961-6770-14-9. [COBISS.SI-ID 67864065]
261. ŽELEZNIK, Danica, KYNGÄS, Helvi, ISOLA, Arja, et al. Quality treatment for elderly based on integrational cooperation and knowledge of self care behaviour styles = Kvalitetno liječenje starijih temeljeno na međugeneracijskoj suradnji i znanju o osobnoj njezi. V: PLENKOVIĆ, Mario (ur.). Društvo i tehnologija 2011 : knjiga sažetaka = Society and technology 2011 : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo: = Croatian Communication Association: NONACOM, 2011. Str. 55-56. [COBISS.SI-ID 67326465]
262. ŽELEZNIK, Danica. Študentje prepoznavajo etične dileme v zdravstveni negi = Students recognise ethical dilemmas in nursing care. V: ČEMAŽAR, Maja (ur.), et al. Alpe - Adria 07 : book of abstracts = knjiga povzetkov. Izola: College of Health Care: = Visoka šola za zdravstvo, 2007. Str. 22. ISBN 978-961-91734-2-8. [COBISS.SI-ID 1323684]
263. STIPLOŠEK, Silva, REBERNIK-MILIĆ, Manica, BERTONCELJ, Nevenka, ŽELEZNIK, Danica. Measures for the prevention of surgical infections. V: Perioperative care: on the shores of excellence : congress proceedings. [Dublin: European operating room nurses association, 2006]. Str. 116. [COBISS.SI-ID 2349119]
264. ŽELEZNIK, Danica. Students oions in connectionn with ethical dilemas in nursing care. V: Nursing on the move : knowledge, innovation and vitality = La enfermeria avanza : conocimiento, innovación y vitalidad = Soins infirmiers en marche : connaissances, innovation et vitalité. Geneva: International Council of Nurses, 2005. Str. p.2.139. [COBISS.SI-ID 1074084]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

265. CRNKOVIĆ, Ivana, ŽELEZNIK, Danica. Obrazovanje i zdravstvo priladođeno društvenim promjenama. V: Bridging education and best practice = Povezivanje obrazovanja i najbolje prakse. [Opatija: s. n.], 2017. Str. 53. [COBISS.SI-ID 91475969]
266. ŽELEZNIK, Danica. Profesionalan rad medicinskih sestara, babica i tehničara temelji na kompetencama. V: Zbornik radova IX simpozijuma UMSIT-a regije Banja Luka : Hotel Monument, 02. - 05. 06. 2011, Banja Luka : sa međunarodnim učešćem. Banja Luka: UMSIT, 2011. Str. [3]. [COBISS.SI-ID 67255809]
267. ŽELEZNIK, Danica. Upoštevanje etike v zobozdravstveni negi. V: Strokovna doktrina Stomatološke klinike : zbornik XXIV. republiškega strokovnega seminarja DZDS, Rogaška Slatina, 11.-13. november 2010. [Rogaška Slatina]: Društvo zdravstvenih delavcev Slovenije, 2010. Str. 23. [COBISS.SI-ID 66522625]
268. COLLINS, Rita, NICKLIN, Linda, CONNOLLY, Michael, ÖRY, Chilla Kállayné, MIČETIĆ-TURK, Dušanka, O'CONNOR, Tom, OSZTATNI, Zoltan, PROCTER, Paula, ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena. A living curriculum - developing a nursing curriculum for older person care at masters level in four European states. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), KOKOL, Peter (ur.). Developing research in nursing, social care education and multisectoral cooperation. Maribor: University College of Nursing Studies, 2006. Str. 81. ISBN 961-6254-34-0. [COBISS.SI-ID 2360127]
269. ŽELEZNIK, Danica. Cijelo životno obrazovanje u zdravstvenoj njezi. V: Sestrinstvo, sigurnost i prava pacijenata : zbornik radova, Opatija, 18.-20.svibnja 2006. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2006. Str. 55. [COBISS.SI-ID 1164708]
270. ŽELEZNIK, Danica. Kakovost življenja starostnikov : (primerjava med Slovenijo in Črno Goro). V: ŠPELIČ, Marija (ur.), ŠPUR, Marija (ur.). Paliativna oskrba bolnikov : [zbornik]. [s.l.]: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2004. Str. 16-17. [COBISS.SI-ID 903588]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

271. ŽELEZNIK, Danica. Profesija zdravstvene nege v obdobju globalnih sprememb. V: KAVAŠ, Emilija (ur.), et al. Zdravstvena nega skozi čas, besede, slike in spomine : zbornik 2010 : zbornik ob 50-letnici delovanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja. Murska Sobota: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 2010. Str. 29-34. ISBN 978-961-269-382-4. [COBISS.SI-ID 66521857]
272. ŽELEZNIK, Danica. Sprehod skozi izobraževanje medicinskih sester na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. V: PIRŠ, Ksenija (ur.), ŽELEZNIK, Danica (ur.), KOBAN, Breda (ur.). 60 let v besedah, slikah, spominih in pogledih v prihodnost : jubilejni zbornik Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor : [1947-2007]. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2007. Str. 93-97, ilustr. ISBN 978-961-91520-3-4. [COBISS.SI-ID 1277348]
273. ŽELEZNIK, Danica. Razvoj študija zdravstvene nege na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), ŽELEZNIK, Danica (ur.), KOLENC, Ljudmila (ur.). Visoka zdravstvena šola : 10 let : 1993-2003. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2003. Str. 12-15, graf. prikazi. ISBN 961-6254-27-8. [COBISS.SI-ID 867492]
274. ŽELEZNIK, Danica. Katedra za zdravstveno nego. V: MIČETIĆ-TURK, Dušanka (ur.), ŽELEZNIK, Danica (ur.), KOLENC, Ljudmila (ur.). Visoka zdravstvena šola : 10 let : 1993-2003. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2003. Str. 30-31. ISBN 961-6254-27-8. [COBISS.SI-ID 867748]
275. LAHE, Milica, ŽELEZNIK, Danica. Informacijski sistemi v zdravstveni negi. V: ŠLAJMER-JAPELJ, Majda (ur.), et al. Informatika v zdravstveni negi : prispevki za razvoj. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 1999. Str. 17-24. Tempus (Phare) Joint European Project, Nice - Nursing Informatics and Computer aided Education, 3. ISBN 961-6254-04-9. [COBISS.SI-ID 15228633]

1.20 Predgovor, spremna beseda

276. ŽELEZNIK, Danica. Zdravje kot vrednota sodobnega časa. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. Str. 11, portret. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 97621249]
277. ŽELEZNIK, Danica. Pomen prenosa znanj med kliničnim okoljem in znanostjo. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. Str. 10. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 95113729]
278. ŽELEZNIK, Danica. Teorija, praksa, razvoj in profesionalizacija. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. Str. 10-11. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 93401345]
279. ŽELEZNIK, Danica. Kompetentnost in odgovornost izvajalcev zdravstvene nege. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. Str. 8. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 90057729]
280. ŽELEZNIK, Danica. Pomen profesionalnih vrednot med študijem zdravstvenih ved. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved : zbornik 8. študentske konference zdravstvenih ved, [Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, 3. junij 2016]. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. Str. 5-6. ISBN 978-961-93711-4-5. [COBISS.SI-ID 88179457]
281. ŽELEZNIK, Danica. Vzgoja k drugačni miselnosti o vrednotah. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. Str. 10. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 84739073]
282. ŽELEZNIK, Danica. Spoštovani!. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.), GMAJNER, Saša (ur.). Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize : zbornik predavanj z recenzijo = The importance of competent treatment of users of health and social activities in times of crisis : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2014. Str. 10. ISBN 978-961-93711-0-7. [COBISS.SI-ID 79637761]
283. ŽELEZNIK, Danica. Kompetencam na pot = Towards competencies. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2008, letn. 42, št. 3, str. [165]-167. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 513777945]
284. ŽELEZNIK, Danica. Izobraževanje za jutri = Education for tomorrow. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2003, letn. 37, št. 3, str. 181-182. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 17009625]

1.22 Intervju

285. ŽELEZNIK, Danica. Prisotnosti ne moreš kopirati : pogovor z red. prof. dr. (Republika Finska) Danico Železnik, prof. zdr. vzg. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. dec. 2017, letn. 25, št. 9, str. 32-35, fotogr. ISSN 1318-5470. http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/utrip_-_december_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 94076673]

1.25 Drugi sestavni deli

286. TOMEK-ROKSANDIĆ, Spomenka, TURK, Zmago, MIČETIĆ-TURK, Dušanka, HABJANIČ, Ana, ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena, LONZARIĆ, Dragan, BAROVIČ, Jože. Projektni model ustanavljanja gerontoloških centrov : raziskovalna naloga Slovenija - Hrvaška 2005/06. V: [8. gerontološki tečaj]. Zagreb: Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih ljudi; [s.l.]: Centar za gerontologiju Zavoda za zdravstvo istarske županije, 2005. Str. [104]-[141]. [COBISS.SI-ID 1888063]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

287. ŽELEZNIK, Danica. Skrb zase kot paradigma življenja starostnikov : znanstvena monografija : [raziskava o pomenu skrbi zase pri starostnikih]. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2014. 101 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93018-9-0. [COBISS.SI-ID 275129344]

2.02 Strokovna monografija

288. ŽELEZNIK, Danica (urednik, avtor), FILEJ, Bojana, BRLOŽNIK, Magda, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, DOLINŠEK, Mojca, ISTENIČ, Boženka, KERSNIČ, Petra, KOS-GRABNAR, Erna, LESKOVIC, Ljiljana, NJENJIĆ, Gordana, POPOVIČ, Stanka, VERBIČ, Marija. Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2008. 78 str. [COBISS.SI-ID 259660288]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

289. ŽELEZNIK, Danica, IVANUŠA, Antonija. Izvedba aktivnosti zdravstvene nege po standardih. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. 327 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-6-9. [COBISS.SI-ID 287206400]
290. IVANUŠA, Antonija, ŽELEZNIK, Danica. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. 2. dopolnjena izd. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2008. 670 str., ilustr. ISBN 978-961-6254-37-3. [COBISS.SI-ID 58945537]
291. ŽELEZNIK, Danica, IVANUŠA, Antonija. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. 598 str., ilustr. ISBN 961-6254-23-5. [COBISS.SI-ID 47991553]
292. IVANUŠA, Antonija, ŽELEZNIK, Danica. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika : izbrana področja. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2000. 366 str., ilustr. ISBN 961-6254-18-9. [COBISS.SI-ID 44722433]
293. FILEJ, Bojana, KOLENC, Ljudmila, KORŽE, Danilo, LAHE, Milica, PRIJATELJ, Vesna, ŽELEZNIK, Danica, ŠLAJMER-JAPELJ, Majda (urednik). Informatika v zdravstveni negi : prispevki za razvoj. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 1999. X, 103 str., ilustr. Tempus (Phare) Joint European Project, Nice - Nursing Informatics and Computer aided Education, 3. ISBN 961-6254-04-9. [COBISS.SI-ID 44307201]

2.05 Drugo učno gradivo

294. ŽELEZNIK, Danica. Intervizija : učno gradivo. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, 2019. 17 str., tabele. [COBISS.SI-ID 95949825]
295. ŽELEZNIK, Danica. Supervizija - pomoč in opora strokovnjakom zdravstvenih in socialnih storitev : učno gradivo. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, 2019. 23 str., tabele. [COBISS.SI-ID 95950081]
296. GOUBAR, Patricija, HERC, Mladen, ŽELEZNIK, Danica. Klinično usposabljanje in praktikum študentov dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje (VS) : fizioterapija. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, 2017. 101 str., tabele. ISBN 978-961-6966-20-7. [COBISS.SI-ID 289082112]
297. ŽELEZNIK, Danica. Klinično usposabljanje za študente zdravstvene nege : visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega : 1. stopnja. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014. 103 str., tabele. ISBN 978-961-93493-5-9. [COBISS.SI-ID 77001473]
298. ŽELEZNIK, Danica, HERC, Mladen. Praktično usposabljanje za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje (VS) : fizioterapija. 2., dopolnjena izd. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2013. 90 str., tabele. ISBN 978-961-93493-4-2. [COBISS.SI-ID 76855297]
299. KAUČIČ, Boris Miha, ŽELEZNIK, Danica. Smjernice za uspješno pripremu istraživačkog seminarskog rada. Maribor: Alma Mater Europaea, 2013. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 74681857]
300. ŽELEZNIK, Danica, HORVAT, Martina, PANIKVAR-ŽLAHTIČ, Karmen, FILEJ, Bojana, VIDMAR, Irena, ŽELEZNIK, Danica (urednik). Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-273-034-5. http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/aktivnosti_zdravstvene_nege_v_patronaznem_varstvu.pdf. [COBISS.SI-ID 257977344]
301. ŽELEZNIK, Danica, RONCELLI-VAUPOT, Silva, ZEMLJIČ, Bojana. Znanja in veščine študentov zdravstvene nege. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2010. ISBN 978-961-269-205-6. [COBISS.SI-ID 249817856]
302. ŽELEZNIK, Danica, NERAT, Jasmina, GÖNC, Vida, LEDNIK, Ljuba. Zdravstvena nega : teorija in praksa internistične zdravstvene nege : izvedbeni učni načrt kliničnih vaj za zimski semester v študijskem letu 2002/2003 na kliničnem oddelku za interno medicino v Splošni bolnišnici Maribor (2. letnik - redni študij). Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. 1 zv. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 808100]
303. KOKOŠ, Marjeta, SMONKAR, Anemarija, ŽELEZNIK, Danica. Izvedbeni načrt kliničnih vaj za 3. letnik v študijskem letu 2001/2002 za predmet zdravstvena nega, teorija in praksa kirurške zdravstvene nege. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2001. 1 zv. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 1410212]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

304. ŽELEZNIK, Danica, HERC, Mladen, VIDENŠEK, Simona, SOK, Helena, FABIJAN, Sandra. Knjižica vaj za študente fizioterapije : visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija - 1. stopnja. Murska Sobota [i. e.] Maribor: Alma Mater Europaea - Evropsko središče, 2012. 66 str., tabele. [COBISS.SI-ID 68374017]
305. ŽELEZNIK, Danica, RONCELLI-VAUPOT, Silva, ZEMLJIČ, Bojana. Znanja in veščine študentov zdravstvene nege. Ponatis. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2011. 73 str., tabele. ISBN 978-961-269-205-6. [COBISS.SI-ID 67832833]
306. ŽELEZNIK, Danica (avtor, urednik), PANIKVAR-ŽLAHTIČ, Karmen, ŽELEZNIK, Uroš, ŠABJAN, Leon. Aktivnosti zdravstvene nege za študente na kliničnem usposabljanju : visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega : 1. stopnja. Murska Sobota [i. e.] Maribor: Evropsko središče, 2010. 128 str., obrazci. [COBISS.SI-ID 64997121]
307. ŽELEZNIK, Danica, BRLOŽNIK, Magda, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, DOLINŠEK, Mojca, FILEJ, Bojana, ISTENIČ, Boženka, KERSNIČ, Petra, KOS-GRABNAR, Erna, LESKOVIC, Ljiljana, NJENJIĆ, Gordana, POPOVIČ, Stanka, VERBIČ, Veronika. Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2008. http://public.edition-on.net/links/660_zdravstvena_in_babiska_nega.asp. [COBISS.SI-ID 25088217]
308. ŽELEZNIK, Danica (urednik, avtor), FILEJ, Bojana, BRLOŽNIK, Magda, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, DOLINŠEK, Mojca, ISTENIČ, Boženka, KERSNIČ, Petra, KOS-GRABNAR, Erna, LESKOVIC, Ljiljana, NJENJIĆ, Gordana, POPOVIČ, Stanka, VERBIČ, Marija. Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2008. 93 str. ISBN 978-961-6424-77-6. [COBISS.SI-ID 61896705]

2.08 Doktorska disertacija

309. ŽELEZNIK, Danica. Self-care of the home-dwelling elderly people living in Slovenia : dissertation. Oulu: Oulun yliopisto, 2007. 109 str., graf. prikazi. Acta Universitatis Ouluensis, D Medica, 954. ISBN 978-951-42-8636-0, ISBN 978-951-42-8637-7. ISSN 0355-3221. http://herkules.oulu.fi/isbn9789514286377/. [COBISS.SI-ID 1346468]

2.09 Magistrsko delo

310. KANISEK, Ružica, ŽELEZNIK, Danica (mentor). Usamljenost adolescenata i starijih osoba u ustanovama socijalne skrbi. Osijek: [R. Kanisek], 2015. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 83560449]
311. ŽELEZNIK, Danica. Potrebe medicinskih sester-instrumentark po ustreznem izobraževanju v bolnišnicah severovzhodne Slovenije : magistrska naloga. Kranj: [D. Železnik], 2001. 155 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 589220]

2.10 Specialistično delo

312. ŽELEZNIK, Danica, BATRIČEVIĆ, Ljubica. Quality of life and self-care of older people in Slovenia and Montenegro : diploma assignment. [Oslo]: [D. Železnik, L. Batričević], 2003. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1501604]

2.11 Diplomsko delo

313. ŽELEZNIK, Danica. Kakovost življenja brezdomcev v Mariboru : [diplomska naloga]. Ljubljana: [D. Železnik], 1996. 85 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 349291]
314. ŽELEZNIK, Danica. Degenerativno obolenje kolčnega sklepa. Maribor: [D. Železnik], 1980. 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2643051]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

315. JERŠIN, Lidija, ŽELEZNIK, Danica. Pomen prezračevanja stanovanja pri bolnikih z astmo : projektno delo. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. 23 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 72711937]
316. ANŽEL, Petra, ŽELEZNIK, Danica. Pomen zelenjave v prehrani dojenčka : projektna naloga pri predmetu vzgoja za zdravje. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. 22 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 72710657]
317. TKALČIČ, Mateja, ŽELEZNIK, Danica. Prehranjevalne navade kot izziv sodobnega časa : projektna naloga pri predmetu vzgoja za zdravje. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. 25 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 72710401]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

318. ŽELEZNIK, Danica, GMAJNER, Saša, ANTIČ, Anja, KOBAN, Breda, PRUŠ, Jaka. Samoevalvacija, organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne, raziskovalne in mednarodne dejavnosti : poročilo Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec za študijsko leto 2012/2013. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, [2014]. 88 str. [COBISS.SI-ID 78660609]
319. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha, GMAJNER, Saša, BUŠLJETA, Mirjana, KRENKER, Katarina. Samoevalvacija, organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne, raziskovalne in mednarodne dejavnosti : poročilo Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec za študijsko leto 2011/2012. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, [2013]. 54 str. http://www.vszv-sg.si/2/kakovost/samoevalvacijsko-porocilo-sole.aspx. [COBISS.SI-ID 73326081]
320. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha. Dopolnitev vloge za akreditacijo : študijski program druge stopnje Zdravstvene vede. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2012. [128] f. [COBISS.SI-ID 70092801]
321. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha, GMAJNER, Saša, BUŠLJETA, Mirjana. Samoevalvacija, organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : poročilo Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec za študijsko leto 2010/2011. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2012. 43 str. http://www.vszv-sg.si/2/kakovost/samoevalvacijsko-porocilo-sole.aspx. [COBISS.SI-ID 69007617]
322. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha, HUDOPISK, Jurij. Študijski program druge stopnje Zdravstvene vede : vloga za akreditacijo. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2012. [70] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 70089985]
323. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha, HUDOPISK, Jurij. Vloga za akreditacijo : študijski program druge stopnje Zdravstvene vede. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2012. [173] f. [COBISS.SI-ID 70092545]
324. ŽELEZNIK, Danica, KAUČIČ, Boris Miha, KRIVOGRAD, Urška. Samoevalvacijsko poročilo Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec za študijsko leto 2009/2010. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2011. 33 str. http://www.vszv-sg.si/Portals/0/Samoevalvacijsko%20porocilo%202009_2010.pdf. [COBISS.SI-ID 66609921]
325. SOKOVIĆ, Mirko, ŽELEZNIK, Danica, SCHMIDT, Žiga, et al. Poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji : [Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici]. Ljubljana: Svet RS za visoko šolsto, Senat za evalvacijo, 2008. 29 str. [COBISS.SI-ID 10993947]
326. MERNIK, Marjan, SOKOVIĆ, Mirko, ŽELEZNIK, Danica, KUREŽ, Bojan. Poročilo o zunanji evalvaciji : [Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta]. Ljubljana: Svet RS za visoko šolstvo, Senat za evalvacijo, 2008. 35 str. [COBISS.SI-ID 10994203]
327. PLAZAR, Nadja, ŽELEZNIK, Danica. Vloga za pridobitev mnenja o študijskih programih članic univerze oziroma soglasja k programom samostojnih visokošolskih zavodov. Izola: Visoka šola za zdravstvo Izola, 2003. [396] f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 533470]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

328. MERNIK, Marjan, ČRETNIK, Andrej, ŽELEZNIK, Danica, PAUKO, Miha, PUKŠIČ, Marko. Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta : poročilo o notranji evalvaciji. Maribor: Komisija za notranjo evalvacijo, 2008. 35 str. [COBISS.SI-ID 67552769]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

329. ŽELEZNIK, Danica, MILAVEC, Dragica (avtor, urednik), TURNŠEK, Sonja, AŽMAN, Monika, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, PRESTOR, Jože (avtor, urednik), KLEMENC, Darinka (urednik). Poklicne aktivnosti in kompetence zdravstvene nege in oskrbe v Slovenski vojski. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2014. 72 str., tabele. ISBN 978-961-273-079-6. [COBISS.SI-ID 272328960]
330. ŽELEZNIK, Danica, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, ČERNIVEC, Jelka, LEKIČ POLJŠAK, Valerija, PRESTOR, Jože, ČERNIVEC, Jelka (urednik), PRESTOR, Jože (urednik), KLEMENC, Darinka (urednik). Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe na področju socialno varstvenih zavodov. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2013. 20 str., tabele. http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/aktivnosti_socialni_zavodi_10-2013_layout_2.pdf. [COBISS.SI-ID 270822144]
331. ŽELEZNIK, Danica, BUČEK HAJDAREVIĆ, Irena, PRESTOR, Jože, REP, Mirjana, ČALIĆ, Mirjana, PARAPOT, Marica, PRESTOR, Jože (urednik). Aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2012. 38 str., ilustr. http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/aktivnosti_zn_nefrologija_dializa_transplatacija_marec_2012.pdf. [COBISS.SI-ID 69611009]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

332. ŽELEZNIK, Danica. Nursing as a science discipline : predavanje na University North. Faculty of Health Studies, 23. 4. 2019, Varaždin. [COBISS.SI-ID 97101825]
333. ŽELEZNIK, Danica. Overlapping and complementing health and social competencies : predavanje na University North. Faculty of Health Studies, 25. 4. 2019, Varaždin. [COBISS.SI-ID 97102337]
334. ŽELEZNIK, Danica. Paradigma life of age in domestic environment : predavanje na University North. Faculty of Health Studies, 26. 4. 2019, Varaždin. [COBISS.SI-ID 97103617]
335. ŽELEZNIK, Danica. Understanding the concept of nursing care : predavanje na University North. Faculty of Health Studies, 24. 4. 2019, Varaždin. [COBISS.SI-ID 97102081]
336. ŽELEZNIK, Danica. Community support for the elderly : predavanje na University of Oulu, Faculty of medicine, Research unit for Nursing Sciences and Health Managament, Oulu, 21.9.2018, Finland. [COBISS.SI-ID 95248385]
337. ŽELEZNIK, Danica. Critical thinking in nursing : 2-urno predavanje na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 8. 5. 2018, Osijek. [COBISS.SI-ID 94589697]
338. ŽELEZNIK, Danica. Ethical approaches in health care : 2-urno predavanje na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 7. 5. 2018, Osijek. [COBISS.SI-ID 94589441]
339. ŽELEZNIK, Danica. Health education for patient : 2-urno predavanje na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 10. 5. 2018, Osijek. [COBISS.SI-ID 94590209]
340. ŽELEZNIK, Danica. Organization of patient education-example of good practice : 2-urno predavanje na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 9. 5. 2018, Osijek. [COBISS.SI-ID 94589953]
341. ŽELEZNIK, Danica. Quality treatment of elderly people concernig Self- care behavior style : predavanje na University of Oulu, Faculty of medicine, Research unit for Nursing Sciences and Health Managament, Oulu, 20.9.2018, Finland. [COBISS.SI-ID 95247105]
342. ŽELEZNIK, Danica. Research in the field of gerontology : 2-urno predavanje na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 11. 5. 2018, Osijek. [COBISS.SI-ID 94590465]
343. ŽELEZNIK, Danica. The Theory of self-care : predavanje na University of Oulu, Faculty of medicine, Research unit for Nursing Sciences and Health Managament, Oulu, 19.9.2018, Finland. [COBISS.SI-ID 95246849]
344. ŽELEZNIK, Danica. Working with the elederly : predavanje na University of Oulu, Faculty of medicine, Research unit for Nursing Sciences and Health Managament, Oulu, 18.9.2018, Finland. [COBISS.SI-ID 95246081]
345. ŽELEZNIK, Danica. Connecting theory and practice on the field of health and social sciences : 2-urno predavanje na University North, University center Varaždin, 6. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 92747265]
346. ŽELEZNIK, Danica. Integration of computerized nursing documentation and the importance of education in the process of nursing : 2-urno predavanje na Fakultetu za dentalnu medicinu in zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayer, 21. 9. 2017, Osijek. [COBISS.SI-ID 93199873]
347. ŽELEZNIK, Danica. Interpersonal reletationships in the field of nursing : 2-urno predavanje na University North, University center Varaždin, 3. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 92745985]
348. ŽELEZNIK, Danica. Intim age : 2-urno predavanje na University North, University center Varaždin, 5. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 92746753]
349. ŽELEZNIK, Danica. Loneliness in old age : 2-urno predavanje na University North, University center Varaždin, 4. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 92746497]
350. ŽELEZNIK, Danica. Physical activity of students of health sciences : 2-urno predavanje na Fakultetu za dentalnu medicinu in zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayer, 19. 9. 2017, Osijek. [COBISS.SI-ID 93198849]
351. ŽELEZNIK, Danica. Professional values through the prism of health sciences studentes : 2-urno predavanje na University North, University center Varaždin, 6. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 92747009]
352. ŽELEZNIK, Danica. Taking care of ensuring safe and healthy working conditions : 2-urno predavanje na Fakultetu za dentalnu medicinu in zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayer, 18. 9. 2017, Osijek. [COBISS.SI-ID 93198593]
353. ŽELEZNIK, Danica. The viewpoints of a patient in pain on the satisfaction with their treatment : 2-urno predavanje na Fakultetu za dentalnu medicinu in zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayer, 20. 9. 2017, Osijek. [COBISS.SI-ID 93199105]
354. ŽELEZNIK, Danica. Communication and mutual relations in health care : predavanje na Josip Juraj Srossmayer University of Osijek. Faculty of Medicine, 28. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 88953345]
355. ŽELEZNIK, Danica. Education for a healthy lifestyle : predavanje na Josip Juraj Srossmayer University of Osijek. Faculty of Medicine, 29. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 88953857]
356. ŽELEZNIK, Danica. How do we comply with ethics in regards to nursing of the elderly : predavanje na Josip Juraj Srossmayer University of Osijek. Faculty of Medicine, 26. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 88952833]
357. ŽELEZNIK, Danica. New competencies for the family health nurse : predavanje na University North. Faculty of Health Studies, 9. 11. 2016, Varaždin. [COBISS.SI-ID 87462145]
358. ŽELEZNIK, Danica. The role of the family health nurse : predavanje na University North. Faculty of Health Studies, 8. 11. 2016, Varaždin. [COBISS.SI-ID 87453697]
359. ŽELEZNIK, Danica. Solving ethical problems and the process of ethical decision-making : predavanje na Josip Juraj Srossmayer University of Osijek. Faculty of Medicine, 27. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 88953089]
360. ŽELEZNIK, Danica. Specific nursing diagnosis : predavanje na University North. Faculty of Health Studies, 10. 11. 2016, Varaždin. [COBISS.SI-ID 87462401]
361. ŽELEZNIK, Danica. Characteristic of the communication of nurses to the elderly : predavanje na University "St. Klement Ohridski", 9. 6. 2015, Bitola. Bitola, 9. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 83135489]
362. ŽELEZNIK, Danica. Communication in health care : listen does not mean to hear : predavanje na University Center Varaždin. University North, 8th September 2015, Koprivnica. [COBISS.SI-ID 84000769]
363. ŽELEZNIK, Danica. The importance of communication in health care : predavanje na University of Rijeka, Faculty of Health Studies, 29. september 2015. [COBISS.SI-ID 84202753]
364. ŽELEZNIK, Danica. The importance of the code of ethics in gerontology : predavanje na University Center Varaždin. University North, 7th September 2015, Koprivnica. [COBISS.SI-ID 84000513]
365. ŽELEZNIK, Danica. Mentoring students of health sciences : predavanje na University of Rijeka, Faculty of Health Studies, 28. september 2015. [COBISS.SI-ID 84202497]
366. ŽELEZNIK, Danica. Nursing education in Slovenia - with the emphases on clinical training : predavanje na University "St. Klement Ohridski", 8. 6. 2015, Bitola. Bitola, 8. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 83135233]
367. ŽELEZNIK, Danica. Presentation of the College of Health Sciences Slovenj Gradec : predavanje na University of Rijeka, Faculty of Health Studies, 28. september 2015. [COBISS.SI-ID 84201985]
368. ŽELEZNIK, Danica. Problems mentoring in the clinical fields : predavanje na University of Rijeka, Faculty of Health Studies, 30. september 2015. [COBISS.SI-ID 84203009]
369. ŽELEZNIK, Danica. Professionalism of nurses is based on competences : predavanje na University "St. Klement Ohridski", 10. 6. 2015, Bitola. Bitola, 10. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 83135745]
370. ŽELEZNIK, Danica. Research in the field of health care for the elderly : predavanje na University Center Varaždin. University North, 10th September 2015, Koprivnica. [COBISS.SI-ID 84001281]
371. ŽELEZNIK, Danica. Which competencies are necessary to treatment of the elderly? : predavanje na University Center Varaždin. University North, 8th September 2015, Koprivnica. [COBISS.SI-ID 84001025]
372. ŽELEZNIK, Danica. Competence in nursing : predavanje na Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Medicine, Department of Nursing Study, 16. 09. 2014. Osijek, 16. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 80701441]
373. ŽELEZNIK, Danica. Nursing science : predavanja na University of Oulu. Institute of Health Sciences, 20. maj 2014. Oulu: Institute of Health Sciences, 20. maj 2014. [COBISS.SI-ID 78659329]
374. ŽELEZNIK, Danica. Research in UCHS in Slovenia : predavanja na University of Oulu. Institute of Health Sciences, 19. maj 2014. Oulu: Institute of Health Sciences, 19. maj 2014. [COBISS.SI-ID 78659073]
375. ŽELEZNIK, Danica. Zdravstvena nega u jedinici intenzivnog liječenja : izvođenje nastave na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, veljača 2010. Mostar: Sveučilište. Fakultet zdravstvenih studija, feb. 2010. [COBISS.SI-ID 66461697]
376. ŽELEZNIK, Danica. Međunarodni odnosi u zdravstvu : izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, 15. do 19. rujna 2008. Mostar: Sveučilište. Medicinski fakultet, 15. do 19. sep. 2008. [COBISS.SI-ID 66460929]
377. ŽELEZNIK, Danica. Self care of home dwelling elderly people living in Slovenia : lectures at Lovisenberg Diaconal University College, from the 25th o the 29th of Avgust 2008. Oslo: Lovisenberg Diaconal University College, 25. - 29. aug. 2008. [COBISS.SI-ID 66464513]
378. ŽELEZNIK, Danica. Ethical dilemmas in nursing care of elderly : lectures at the University of Oulu, Department of Nursing and Health Administration, between 12 June and 16 June 2007. Oulu: University of Oulu, Department of Nursing and Health Administration, 12. - 16. jun. 2007. [COBISS.SI-ID 66462977]
379. ŽELEZNIK, Danica. Communicaton with the elderly : lecture at Queen Jelena College in Igalo, 21st of August 2006. Igalo: Queen Jelene College, 21. aug. 2006. [COBISS.SI-ID 66463489]
380. ŽELEZNIK, Danica. Nursing care of elderly : lectures at the University of Oulu, Department of Nursing and Health Administration, between 5 April and 9 April 2006. Oulu: University of Oulu, Department of Nursing and Health Administration, 5. - 9. apr. 2006. [COBISS.SI-ID 66464001]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

381. ŽELEZNIK, Danica. Kako izboljšati odnos zdravstvenih delavcev v kliničnem okolju in študentov zdravstvene nege do gerontologije ter dvigniti strokovni ugled do dela s starejšimi : učna delavnica na strokovnem posvetu "Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika", 10.09.2010, Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstvo, 21.06.2010. [COBISS.SI-ID 66465793]
382. ŽELEZNIK, Danica. Novi koncept sestrinstva : predavanje na Konferenciji sa međunarodnim učešćem "Snažna primarna zdravstvena zaštita - temelj zdravstvenog sistema", 23. - 25. septembar 2010, Banja Luka. Banja Luka: Federalno ministarstvo zdravstva, 24.09.2010. [COBISS.SI-ID 66457601]
383. ŽELEZNIK, Danica. Razvijmo odnos in ugled do zdravstvene nege starostnikov - delo po skupinah : učna delavnica na strokovnem posvetu "Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika", 10.09.2010, Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstvo, 21.06.2010. [COBISS.SI-ID 66465281]
384. ŽELEZNIK, Danica. Starostniki - prihodnost njihove oskrbe : aktivno staranje in promocija zdravja : učna delavnica na strokovnem posvetu "Priložnosti za izboljševanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika", 21.06.2010, Jesenice. Jesenice: Visoka šola za zdravstvo, 21.06.2010. [COBISS.SI-ID 66465025]
385. ŽELEZNIK, Danica. Bologna process and nurse educators competences : active participant at the workshop on 8th and 9th of June 2007 at the Faculty of Health Sciences University of Maribor. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 8. - 9. jun. 2007. [COBISS.SI-ID 66466305]
386. MIČETIĆ-TURK, Dušanka, ŽELEZNIK, Danica, KOLENC, Ljudmila. Postgraduate nursing courses on the University College of Nursing Studies : predstavitev posterja : Madeira, april 2002. 2002. [COBISS.SI-ID 704164]
387. KOKOL, Peter, ŽELEZNIK, Danica, PAJNKIHAR, Majda. Raziskovalna dejavnost na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru : predstavitev posterja na 5. slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.- 10. oktober 1998. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 229028]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

388. ŽELEZNIK, Danica. Etični vidiki pri darovanju : predavanje na 5. Evropskem dnevu darovanja organov in tkiv, 12. do 13. oktober 2012, Murska Sobota. Murska Sobota: Slovenija-transplant; Maribor: Evropsko središče, 12. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 71708417]
389. ŽELEZNIK, Danica. Obrazovanje medicinskih sestara u skladu sa direktivama Evropske unije : vabljeno predavanje na Simpoziju zdravstvenih radnika Srbije - Majski susreti zdravstvenih radnika Republike Srbije sa međunarodnim učeščem, Zlatibor 20.05.2009. Zlatibor, 2009. [COBISS.SI-ID 1527972]

3.25 Druga izvedena dela

390. MIČETIĆ-TURK, Dušanka, KOKOL, Peter, KOLENC, Ljudmila, ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena. 2nd International Summer School - Nursing research focused on gerontological nursing research, University College of Nursing Studies University of Maribor and School of Nursing and Midwifery University of Sheffield, 28.06.-02.07.2004, Maribor, Slovenia. Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 915876]
391. TURČIN, Zlatan, ŽELEZNIK, Danica. Zastrupitve pri otrocih : [moderatorja teme na XIV. srečanju pediatrov v Mariboru z mednarodno udeležbo in I. srečanju medicinskih sester, 16. april 2004, Maribor]. 2004. [COBISS.SI-ID 893092]
392. MIČETIĆ-TURK, Dušanka, KOKOL, Peter, KOLENC, Ljudmila, ŽELEZNIK, Danica, BLAŽUN, Helena, NOVAK, Simona. International symposium "New trends in modern nursing", 2nd December, 2003, Maribor, Slovenia. Maribor, 2003. [COBISS.SI-ID 871076]
393. MIČETIĆ-TURK, Dušanka, BLAŽUN, Helena, HABJANIČ, Ana, KOKOL, Peter, KOLENC, Ljudmila, TAPAJNER, Alojz, VOHAR, Sandra, ŽELEZNIK, Danica. 1st International workshop and summer school on nursing research, Maribor, University of Maribor, University college of nursing studies, 27 - 29 August 2002. Maribor, 2002. [COBISS.SI-ID 1009471]
394. ŽELEZNIK, Danica. Permanentnost izobraževanja v korist razvoja stroke : predavanje na strokovnem srečanju ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 18.maj 2000, Maribor. Maribor, 2000. [COBISS.SI-ID 459428]
395. ŽELEZNIK, Danica. Timska obravnava brezdomca : predavanje ob 50. obletnici Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Maribor, 11. december 1997, Maribor. Maribor, 1997. [COBISS.SI-ID 121764]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

396. ŽELEZNIK, Danica (urednik). Deset let Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, 2019. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-3-7. [COBISS.SI-ID 299791360]
397. ŽELEZNIK, Danica (urednik), ŽELEZNIK, Uroš (urednik), ANTIČ, Anja (urednik). Z znanjem do uspeha : diplomantom na pot. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-7-5. [COBISS.SI-ID 303062784]
398. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 299852288]
399. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik), 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 295364352]
400. ŽELEZNIK, Danica (urednik), ŽELEZNIK, Uroš (urednik), KITANO, Maja (urednik). Pridobljeno znanje uporabite : diplomantom na pot. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, 2018. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-2-0. [COBISS.SI-ID 297986048]
401. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 291776256]
402. ŽELEZNIK, Danica (urednik), ŽELEZNIK, Uroš (urednik). Z znanjem do izobrazbe : diplomantom na pot. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2017. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-0-6. [COBISS.SI-ID 293129472]
403. ŽELEZNIK, Danica (urednik), ŽELEZNIK, Uroš (urednik). Znanje pomeni suverenost : diplomantom na pot. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-8-3. [COBISS.SI-ID 289811968]
404. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent), 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 287296000]
405. ŽELEZNIK, Danica (urednik), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent). Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved : zbornik 8. študentske konference zdravstvenih ved, [Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, 3. junij 2016]. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-4-5. [COBISS.SI-ID 285280512]
406. ŽELEZNIK, Danica (urednik), ŽELEZNIK, Uroš (urednik), GMAJNER, Saša (urednik). Diplomanti Visoke zdravstvene šole Slovenj Gradec 2014-2015. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2015. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-3-8. [COBISS.SI-ID 282471424]
407. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent), 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. 353 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 281146624]
408. Makedonsko sestrinstvo. ŽELEZNIK, Danica (urednik 2014). Bitola: Visoka medicinska škola,Univerzitet Sv. Kliment Ohridski: Fondacija D-r Dimitar Kotevski: Humanitarno združenie na medicinskite sestri, tehničari i akušerki 12 Maj, 2014-. ISSN 1857-6605. [COBISS.SI-ID 79918081]
409. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent), GMAJNER, Saša (urednik). Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize : zbornik predavanj z recenzijo = The importance of competent treatment of users of health and social activities in times of crisis : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2014. 343 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93711-0-7. [COBISS.SI-ID 275161856]
410. ŽELEZNIK, Danica (urednik). Be a Carinthia student : a creative, friendly, and innovative environment awaits you : an informative publication for future students about the first level study programme Nursing at the University College of Health Sciences Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: University College of Health Sciences, 2013. ISBN 978-961-93018-8-3. [COBISS.SI-ID 75410177]
411. ŽELEZNIK, Danica (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), ŽELEZNIK, Uroš (urednik), GMAJNER, Saša (urednik). Bodi koroški študent - vabi te ustvarjalno, prijazno in inovativno okolje : informativna publikacija za bodoče študentke in študente o študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 35 str., fotogr., tabele. [COBISS.SI-ID 72900609]
412. ŽELEZNIK, Danica (urednik), ŽELEZNIK, Uroš (urednik), GMAJNER, Saša (urednik), ANTIČ, Anja (urednik). Investiranje v znanje pomeni naložbo v prihodnost. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 270905600]
413. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. 491 str., ilustr. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75095553]
414. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent). Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks : zbornik predavanj z recenzijo = Innovation in step with the time - best practice examples : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2012. 369 str., ilustr. ISBN 978-961-93018-4-5. [COBISS.SI-ID 70710785]
415. ŽELEZNIK, Danica (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Študiraj v Slovenj Gradcu na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec : izberi poklic za danes in jutri - postani diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2012. ISBN 978-961-93018-3-8. http://www.vszv-sg.si. [COBISS.SI-ID 68792833]
416. ŽELEZNIK, Danica, HORVAT, Martina, PANIKVAR-ŽLAHTIČ, Karmen, FILEJ, Bojana, VIDMAR, Irena, ŽELEZNIK, Danica (urednik). Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-273-034-5. http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/aktivnosti_zdravstvene_nege_v_patronaznem_varstvu.pdf. [COBISS.SI-ID 257977344]
417. ŽELEZNIK, Danica (urednik). Aktivnosti zdravstvene nege za diplomirane medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege v ambulanti družinske medicine. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2011. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-273-019-2. http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/publication__attachments/kompetence_ambulanta_druzinske_medicine.pdf. [COBISS.SI-ID 66427137]
418. ŽELEZNIK, Danica (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Gradimo mostove znanja in ustvarjamo akademsko odličnost. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2011. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-93018-1-4. [COBISS.SI-ID 66572289]
419. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent). Gradimo prihodnost : odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = We are building the future : open for changes and new challenges in the field of health and social science research : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2011. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-93018-2-1. [COBISS.SI-ID 67363329]
420. ŽELEZNIK, Danica (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Želiš postati diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik in razvijati svojo karierno pot na področju zdravstvenih ved? : izberi modro in preudarno, izberi Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec in ustvarjaj z nami. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2011. ISBN 978-961-93018-0-7. http://www.vszv-sg.si. [COBISS.SI-ID 66483713]
421. BRUMEN, Marina (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), PIRŠ, Ksenija (urednik). Kakovost v zdravstveni in babiški negi - odgovorni, kompetentni in inovativni zaposleni = Quality in the nursing and midwifery care - responsible, competent and inovative employees : zbornik predavanj in posterjev 2. Znanstvenega simpozija z mednarodno udeležbo. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2009. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-91520-6-5. [COBISS.SI-ID 63642881]
422. MAJCEN DVORŠAK, Suzana (urednik, recenzent), KVAS, Andreja (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KLEMENC, Darinka (urednik, recenzent). Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2009. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6424-88-2. [COBISS.SI-ID 245392384]
423. Bodoče klimatske spremembe - zdravstvene, ekološke in ekonomske dimenzije : zbornik predavanj. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2008. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6254-38-0. [COBISS.SI-ID 60413441]
424. PIRŠ, Ksenija (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KOBAN, Breda (urednik). 60 let v besedah, slikah, spominih in pogledih v prihodnost : jubilejni zbornik Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor : [1947-2007]. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2007. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-91520-3-4. [COBISS.SI-ID 58693121]
425. Znanstveni simpozij "Skupaj delamo za zdravje" : ob svetovnem dnevu zdravja, 7. aprila 2006. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2007. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6254-36-6. [COBISS.SI-ID 58617857]
426. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŠLAJMER JAPELJ, Majda (urednik), GEČ, Tatjana (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Patronažna zdravstvena nega : podiplomski specialistični študijski program. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2005. 32 str. [COBISS.SI-ID 54429185]
427. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Perioperativna zdravstvena nega : podiplomski specialistični študijski program. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2005. 68 str. [COBISS.SI-ID 54428929]
428. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Zdravstvena nega : dodiplomski visokošolski strokovni študijski program. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2005. 88 str. [COBISS.SI-ID 54429441]
429. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Študent naj ve : študijsko leto 2003/2004. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2003. 72 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 51433985]
430. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Visoka zdravstvena šola : 10 let : 1993-2003. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2003. 72 str., ilustr. ISBN 961-6254-27-8. [COBISS.SI-ID 51904001]
431. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Gerontološka zdravstvena nega : podiplomski specialistični študijski program. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. 35 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47394049]
432. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi : podiplomski specialistični študijski program. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. 45 str. [COBISS.SI-ID 47394305]
433. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Klinična dietetika : podiplomski specialistični študijski program. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 47133441]
434. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Perioperativna zdravstvena nega : podiplomski specialistični študijski program. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. 47 str. [COBISS.SI-ID 47422209]
435. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Študent naj bo.Študijsko leto 2002/2003. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. 69 str. [COBISS.SI-ID 48758529]
436. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Vodnik študentom.Študijsko leto 2001/2002. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. 87 str. [COBISS.SI-ID 46889473]
437. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Zdravstvena nega : dodiplomski visokošolski strokovni študijski program. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2002. [COBISS.SI-ID 47104001]
438. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Nursing care : ECTS information package : higher professional education study program. Maribor: University College of Nursing Studies, 2001. 117 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46288385]
439. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik). Seznam predavanj : 1999/2000. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2000. 51 str., tabele. [COBISS.SI-ID 45757441]
440. MIČETIĆ-TURK, Dušanka (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik). Študentom na pot.Študijsko leto 2000/2001. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2000. 67 str. [COBISS.SI-ID 45460481]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

441. CANJUGA, Irena. Socijalna i emocionalna usamljenost kod osoba starije životne dobi i razvoj modela prevencije = Socialna in emocionalna osamljenost pri starejših osebah in razvoj preventivnega modela = Social and emotional loneliness among elderly and developing models of prevention : doktorska disertacija študijskega programa tretje bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [I. Canjuga], 2018. 227 str., [21] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 2048791050]
442. NEUBERG, Marijana. Analiza pojavnosti zanemarivanja i zlostavljanja osoba starije dobi u institucijskoj skrbi : doktorska dizertacija studijskog programa trećeg bolonjskog stupnja Socijalna gerontologija. Maribor: [M. Neuberg], 2017. 145 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048600842]
443. HOSTNIK, Bernarda. Model vključevanja socialnega gerontologa v celostno obravnavo starejše osebe z zlomom kolka : doktorska disertacija študijskega programa tretje bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [B. Hostnik], 2017. 155 str., [14] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048647178]

Mentor pri magistrskih delih

444. MIĆOVIĆ-VUKAŠEVIĆ, Dubravka. Samoocena zdravja in kakovost življenja oseb v tretjem življenjskem obdobju = Samopercepcija zdravlja i kvalitet života osoba trećeg životnog doba : magistrsko delo študijski program druge stopnje zdravstvene nege. Slovenj Gradec: [D. Mićović Vukašević], 2019. 86 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 96507905]
445. KEKOVIĆ, Maja. Uzročnici stresa kod zdravstvenih radnika u bolnici : magistrsko delo študijski program druge stopnje zdravstvene nege. Slovenj Gradec: [M. Keković], 2019. 62 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 96508929]
446. GOLUBIĆ, Tina. Iskustvo i zadovoljstvo pacijenata perioperativnom zdravstvenom njegom u Županijskoj bolnici Čakovec : diplomski rad. Osijek: [T. Golubić], 2018. 34, [11] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 94076929]
447. SAMBOLEC, Mario. Sindrom izgaranja medicinskih sestara/tehničara u radu s infektivnim bolesnicima : diplomski rad. Čakovec: [M. Sambolec], 2017. 41, [18] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 94077185]
448. JAKŠETIĆ, Dubravka. Tjelesna aktivnost zdravstvenih djelatnika - dio strategije za unaprjeđenje zdravlja : diplomski rad na Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo. Osijek: [D. Jakšetić], 2015. 46 f. [COBISS.SI-ID 83134977]
449. KOVAČEVIĆ, Željka. Čimbenici koji utječu na specifičnost zdravstvene skrbi i pojavljivanje neželjenih i nepredvidljivih događaja kod psihogerijatrijskih bolesnika na psihijatrijskom odjelu : diplomski rad. Osijek: [Ž. Kovačević], 2014. 63 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78061057]
450. LJEVAK, Ivona. Dokumentiranje kao čimbenik osiguranja kvalitete pri uzimanju uzoraka za hemokulturu : magistarski rad. Mostar: [I. Ljevak], 2013. 43 f., graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 73566209]
451. KOHEK, Marija. Preko razkuženih rok do varne obravnave pacientov in obvladovanja bolnišničnih okužb : magistrsko delo = Mit desinfizierten Händen zur sicheren Krankenbehandlung und zur Kontrolle nosokomialer Infektionen : Masterthesis. Feldkirchen: [M. Kohek], 2013. XIII, 75, [8] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 76390145]
452. RAJČIĆ, Sanda. Zadovoljstvo korisnika zdravstvene njege u kući radom medicinske sestre : diplomski rad. Osijek: [S. Rajčić], 2013. [I], 32, [6] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 76390657]
453. PLUZARIĆ, Jadranka. Samopoštovanje i kvaliteta života starijih ljudi : završni rad. Osijek: [J. Plužarić], 2012. 34 f., pril. [COBISS.SI-ID 71707905]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

454. BENKO, Snježana. Ocena stopnje obremenjenosti neformalnih negovalcev pri pacientih na mehanični ventilaciji v domačem okolju = Procjena stupnja opterećenosti neformalnih njegovatelja pacijenata na prolongiranoj mehaničkoj ventilaciji : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [S. Benko], 2020. 69 f., [8] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048969226]
455. REDNAK, Mojca. Kakovost življenja, samopodoba in samospoštovanje moških z urinsko inkontinenco : magistrsko delo študijskega programa druge stopnje zdravstvene vede. Slovenj Gradec: [M. Rednak], 2019. 74 str., [9] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 97894657]
456. FILIPOVIĆ ĐURČAK, Dragana. Kvaliteta života kod oboljelih od karcinoma debelog crijeva : magistrsko delo magistrskega študijskega programa druge stopnje zdravstvene vede. Slovenj Gradec: [D. Filipović Đurčak], 2019. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 97561089]
457. TRONTELJ ZAVRATNIK, Marjana. Ugotavljanje življenjskega sloga pri pacientih s povišanim krvnim tlakom in izobraževanje za zdrav življenjski slog : magistrsko delo. Novo mesto: [M. Trontelj Zavratnik], 2018 [i. e. 2019]. 80 str., [8] f. pril., graf. prikazi, tabele, č-b sl. [COBISS.SI-ID 514852215]
458. HORVAT, Ivana. Utjecaj noćnog rada na izvodioce zdravstvene njege Opče bolnice Pula : magistrsko delo magistrskega študijskega programa druge stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [I. Horvat], 2019. 69 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 97560577]
459. LORENČIČ, Laura. Vpliv depresije na samomorilno vedenje starostnikov : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [L. Lorenčič], 2019. 69 str., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048895498]
460. BABIĆ, Dijana. Analiza uzroka i okolnosti pojave padova kod starijih osoba oboljelih od kardiovaskularnih bolesti = Analiza vzrokov in okoliščin pojavov padcev pri starejših osebah s kardiovaskularnimi obolenji : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [D. Babić], 2018. 78 f., [7] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048774666]
461. COKAN, Polonca. Dejavniki, ki vplivajo na odločitev posameznika za darovanje krvi : magistrsko delo magistrskega študijskega programa druge stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [P. Cokan], 2018. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94188033]
462. HARNIK, Sonja. Ozaveščenost nosečnic o pripravi na porod in o porodu : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Harnik], 2018. 63 str., 4 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 94644993]
463. MENCIGAR, Anja. Razlike dolgotrajne oskrbe v domačem okolju in instituciji : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [A. Mencigar], 2018. 75 str., [6] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048793610]
464. KULČAR, Tadeja. Samoocena asertivnosti študentov fizioterapije in fizioterapevtov v kliničnih okoljih : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Zdravstvene vede. Maribor: [T. Kulčar], 2018. 58 f., [12] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048859146]
465. PIRŠ, Ksenija. Stališča zaposlenih na področju zdravstvene nege o vseživljenjskem učenju kot dejavniku osebnega in profesionalnega razvoja : magistrsko delo magistrskega študijskega programa druge stopnje zdravstvene vede. Slovenj Gradec: [K. Pirš], 2018. 75 str., 2 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 95369473]
466. POGAČNIK JAREC, Livija. Starostnik - skrb ali breme družine : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [L. Pogačnik Jarec], 2018. 66 str., [6] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048791306]
467. JEROMEL, Larisa. Ugotavljanje zadovoljstva pri pacientih z bolečino z njihovo obravnavo : magistrsko delo magistrskega študijskega programa druge stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [L. Jeromel], 2018. 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94187777]
468. STIVI, Blaženka. Integriranost informatizirane sestrinske dokumentacije i značaj obrazovanja u procesu zdravstvene njege : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Zdravstvene vede, smer Zdravstvena nega = Integration of computerized nursing documentation and the importance of education in the process of health care. Slovenj Gradec: [B. Stivi], 2017. 60 str., 9 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 93364225]
469. REPAS, Peter. Seznanjenost pacientov o metodah zdravljenja krčnih žil spodnjih okončin in njihovo zadovoljstvo s stanjem po posegu : magistrsko delo magistrskega študijskega programa druge stopnje zdravstvena nega = Patient awarness about the method of treatment of varicose vains of the lowel limbs and their satisfaction with status after the surgery. Slovenj Gradec: [P. Repas], 2017. 53 str., 7 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 93983489]
470. GODEC KUŠTER, Andreja. Ugotavljanje samopodobe in samospoštovanja pacientov po bariatričnem posegu : magistrsko delo magistrskega študijskega programa druge stopnje zdravstvena nega = Self-image and self-esteem detection by patients after bariatric surgery. Slovenj Gradec: [A. Kušter], 2017. 71 str., 4 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 93983233]
471. POLENČIČ, Marko. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v izbranem javnem zdravstvenem zavodu : magistrsko delo. Slovenj Gradec: [M. Polenčič], 2017. 100 str. [COBISS.SI-ID 92919809]
472. SKRIVARNIK, Silvija. Življenjski slog pacientov s sladkorno boleznijo, udeležencev presejalnega testa za diabetično stopalo : magistrsko delo magistrskega študijskega programa druge stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Skrivarnik], 2017. 82 str., 9 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 93982977]
473. ANZULOVIĆ, Ivan. Evaluacija upućenosti pacijenata o operativnom zahvatu na lumbalnoj kralježnici : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Zdravstvene vede. Maribor: [I. Anzulović], 2016. 90 f., [34] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048600586]
474. CRNKOVIĆ, Ivana. Tjelesna aktivnost kao važan čimbenik poboljšanja zdravstvenog stanja i kvalitete života starijih ljudi sa dijabetesom tipa 2 : magistarski rad studijskog programa drugog bolonskog stupnja Zdravstvene vede. Maribor: [I. Crnković], 2016. 51 f., [11] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048507402]
475. KRAŠEVEC, Vlasta. Vzgoja za zdravje pri pacientih po operaciji v ustni votlini : magistrsko delo. Novo mesto: [V. Kraševec], 2016. 47 str., [7] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 514428023]
476. ŠAFAR, Mateja. Zdrav duh v zdravem telesu - zavedanje in upoštevanje zdravega življenjskega sloga medicinskih sester v enoti intenzivne terapije : magistrsko delo. Novo mesto: [M. Šafar], 2015. 103 str., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 514105463]
477. BRADIĆ, Snježana. Duhovna dimenzija kao važan čimbenik holističkog pristupa u zdravstvenoj njezi : diplomski rad. Mostar: [S. Bradić], 2014. 50 f. [COBISS.SI-ID 80702721]
478. ŠENICA, Mojca. Kako vidijo sebe prekomerno težki udeleženci programirane zdravstvene vzgoje : magistrsko delo. Novo mesto: [M. Šenica], 2013. 67 str., [6] f. pril., tabele, barvne sl., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 76390401]

Mentor pri specialističnih delih

479. BRUMEC, Nataša. Varnost pacienta v operacijski sobi : (specialistično delo). Maribor: [N. Brumec], 2010. IV, 69 f., 5 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=18880. [COBISS.SI-ID 1661348]
480. VRTOVEC, Andreja. Model koordiniranja zdravstvene nege in oskrbe v domačem okolju pri bolniku v terminalni fazi življenja : (specialistično delo). Maribor: [A. Vrtovec], 2009. V, 65 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536932]
481. POŽGAN, Irena. Potrebe starostnikov po zdravstveni negi in oskrbi ter možnosti pomoči na domu : (specialistično delo). Maribor: [I. Požgan], 2009. VI, 84 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1486756]
482. FIŠTRAVEC, Bojana. Sodobna obravnava kronične rane v domačem okolju - izziv vseživljenjskemu izobraževanju : specialistično delo. Maribor: [B. Fištravec], 2008. V, 76 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1396900]
483. LAKNER, Nataša. Akutne zastrupitve na internem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto : specialistično delo. Maribor: [N. Lakner], 2007. [135] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1305764]
484. HROVAT, Bernarda. Izobraževanje medicinskih sester za delo pri anesteziji-primerjalno v Sloveniji in v Evropi : specialistično delo. Maribor: [B. Hrovat], 2007. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1335204]
485. KOSI, Slavica. Računalnik - pomoč operacijski medicinski sestri : specialistično delo. Maribor: [S. Kosi], 2007. [70] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1242788]
486. STARE, Mateja. Življenjski slog operacijske medicinske sestre : specialistično delo. Maribor: [M. Stare], 2007. 119 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1355172]
487. POŽARNIK, Tatjana. Stališča operacijskih medicinskih sester do izobraževanja : specialistična naloga. Maribor: [T. Požarnik], 2006. 154 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1216420]
488. PANIKVAR-ŽLAHTIČ, Karmen. Dokumentiranje zdravstvene nege s pomočjo informacijskega sistema : specialistično delo. Maribor: [K. Panikvar Žlahtič], 2005. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1072292]
489. WIRTH, Karmen. Kakovost komunikacije v domu upokojencev Celje : specialistično delo. Maribor: [K. Wirth], 2005. 68 f., [6] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1040804]
490. POLENČIČ, Marko. Prikaz higiene rok z metodo učenja na daljavo : specialistično delo. Maribor: [M. Polenčič], 2005. 84 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1072548]
491. DAJČMAN, Erika. Računalniško podprta perioperativna zdravstvena nega : specialistično delo. Maribor: [E. Dajčman], 2005. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1072804]
492. PERŠUH, Tatjana. Vloga kliničnega dietetika pri prehranjevanju starostnika : specialistično delo. Maribor: [T. Peršuh], 2005. 68 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1040548]
493. ŠRAMEL, Štefanija. Uporaba slušnih aparatov pri starostnikih v javnih zavodih severovzhodne Slovenije : specialistično delo. Maribor: [Š. Šramel], 2003. 113 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 938660]

Mentor pri diplomskih delih

494. JEVŠNIKAR, Ksenija. Stanje prehranjenosti starostnikov ob sprejemu v bolnišnico : (diplomsko delo). Maribor: [K. Jevšnikar], 2010. IV, 71 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=14482. [COBISS.SI-ID 1590180]
495. STEGNE, Brigita. Vloga medicinske sestre pri bolniku z motnjami srčnega ritma : (diplomsko delo). Maribor: [B. Stegne], 2010. IV, 66 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13102. [COBISS.SI-ID 1572516]
496. RATEJ, Ivanka. Analiza telesne teže med delavci v proizvodnji in administrativnimi delavci : (diplomsko delo). Maribor: [I. Ratej], 2009. IV, 49 f., 1 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=9780. [COBISS.SI-ID 1522852]
497. HOŠNJAK, Ivan. Pojav etičnih problemov in dilem, v zdravstveni negi na psihiatričnem področju : (diplomsko delo). Maribor: [I. Hošnjak], 2009. V, 81 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=9263. [COBISS.SI-ID 1487268]
498. REPAS, Peter. Poznavanje pomena kliničnih poti med zaposlenimi v zdravstveni negi : (diplomsko delo). Maribor: [P. Repas], 2009. VI, 53 f., 8 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8192. [COBISS.SI-ID 1470372]
499. KOLAR, Milena. Pravilna oskrba centralnih venskih katetrov in preprečevanje infekcije : (diplomsko delo). Maribor: [M. Kolar], 2009. VII, 47 f., 7 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=7963. [COBISS.SI-ID 1463460]
500. KNAVS, Nastja. Preprečevanje pooperativnih okužb kolčnih in kolenskih vsadkov = Preventing postoperative hip and knee implant infections. Izola: [N. Knavs], 2009. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512072761]
501. GRANDIČ, Tanja. Seznanjenost pacientov v Splošni bolnišnici Izola do možnosti pridobivanja drugega mnenja = Awareness of patients to the possibility of obtaining second opinion in General Hospital Izola. Izola: [T. Grandič], 2009. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512073017]
502. MIŠANOVIĆ, Žarko. Standard obravnave starostnika s poudarkom na ustni higieni = Standard of treatment of elderly people with emphasis on oral hygiene : [diplomska naloga]. Izola: [Ž. Mišanović], 2009. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512057145]
503. MIKEK, Danjela. Uporaba sodobnih materialov za oskrbo in nego rane v Bolnici Dr. Petra Držaja = Use of modern materials for wound care and wound dressing in Dr. Peter Držaj hospital : [diplomska naloga]. Izola: [D. Mikek], 2009. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512096313]
504. FENDRE, Andreja. Aktivnosti zdravstvene nege pri bolniku s traheostomo : diplomsko delo. Maribor: [A. Fendre], 2008. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1380772]
505. LAŠIČ, Sanja. Analiza programa za izboljšanje kakovosti življenja dementnih starostnikov : diplomsko delo. Maribor: [S. Lašič], 2008. V, 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1394340]
506. SOTIROV, Dejan. Analiza stresa med zaposlenimi v zdravstveni negi in tehnike pristopa obravnave problema = Analysis of stress among healthcare workers and methodological approaches to the issue : [diplomska naloga]. Izola: [D. Sotirov], 2008. 61 f., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512056633]
507. LONČAREVIČ, Alenka. Izvajanje preventivnega programa v patronažni zdravstveni negi : (diplomsko delo). Maribor: [A. Lončarevič], 2008. VI, 56 f., [9] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=9331. [COBISS.SI-ID 1428644]
508. ŽAKELJ, Nataša. Mnenje bolnikov o komunikaciji negovalnega tima : diplomsko delo. Maribor: [N. Žakelj], 2008. VI, 65 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1381028]
509. STAJNKO, Robert. Obremenjenost medicinske sestre na delovnem mestu in vpliv na njeno družinsko življenje : diplomsko delo. Maribor: [R. Stajnko], 2008. 45 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1374884]
510. PEVEC LESKOVAR, Zdenka. Organizacija planiranega in nujnega sprejema na nevrokirurški oddelek : (diplomska naloga). Maribor: [Z. Pevec Leskovar], 2008. IV, 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2927423]
511. HORJAK, Mateja. Patronažna medicinska sestra in profesionalna etika : (diplomsko delo). Maribor: [M. Horjak], 2008. V, 48 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=6842. [COBISS.SI-ID 1429412]
512. KRAJNC, Marjeta. Patronažna medicinska sestra in psihiatrični bolnik : diplomsko delo. Maribor: [M. Krajnc], 2008. VI, 64 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1378468]
513. ČEBULAR, Tatjana. Pomen moralnih vrednot pri negovanju : diplomsko delo. Maribor: [T. Čebular], 2008. 50 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1380516]
514. ZALOKAR, Renata. Prepoznavanje etičnih dilem pri dementnem bolniku : diplomsko delo. Maribor: [R. Zalokar], 2008. IV, 52 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1433508]
515. LINDIČ, Marta. Prepoznavanje rizičnih dejavnikov za nastanek krčnih žil = Recognition of risk factors for varicose vein development : [diplomska naloga]. Izola: [M. Lindič], 2008. 44 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512026425]
516. ŠULER, Benjamina. Prepoznavanje rizičnih dejavnikov za obremenjenost na delovnem mestu : (diplomsko delo). Maribor: [B. Šuler], 2008. IV, 63 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1429156]
517. KARDINAR, Tanja. Priprava bolnika na operacijo : diplomsko delo. Maribor: [T. Kardinar], 2008. VI, 56 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1413028]
518. ŠAKANOVIĆ, Katarina. Proučevanje vpliva izvajanja avtogenega treninga na psihofizične dejavnike = Investigating influences executions of autogenic training on psychophysical factors : [diplomska naloga]. Izola: [K. Šakanović], 2008. 47 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512038713]
519. MIKŠA, Mirjana. Stališča medicinskih sester o uporabi sodobnih obvezilnih materialov za oskrbo kroničnih ran = Nursses' [!] point of views [!] to modern bandage materials for re-bandaging chronic wounds : [diplomska naloga]. Izola: [M. Mikša], 2008. 42 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512038201]
520. ŠILAK, Mojca. Stališča negovalnega tima o potrebah supervizije v kliničnem okolju : (diplomsko delo). Maribor: [M. Šilak], 2008. III, 63 f., 5 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=9345. [COBISS.SI-ID 1437092]
521. PESIČER, Matjaž. Standard obravnave pacienta pri laparoskopski radikalni prostatektomiji : diplomsko delo. Maribor: [M. Pesičer], 2008. VII, 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1375140]
522. BELEC, Andreja. Transport in distribucija krvnih pripravkov : diplomsko delo. Maribor: [A. Belec], 2008. IV, 46 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1371812]
523. MIJATOVIĆ-T., Maja. Upoštevanje etičnih načel v praksi zdravstvene nege : diplomska naloga. Maribor: [M. Mijatović T.], 2008. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1394596]
524. STAJIĆ, Danijela. Vloga medicinske sestre pri oskrbi kirurške rane = Role of nurse attendance to a surgical wound : [diplomska naloga]. Izola: [D. Stajić], 2008. 40 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512046649]
525. KOCET, Sabina. Vloga medicinske sestre v paliativni oskrbi bolnika : diplomsko delo. Maribor: [S. Kocet], 2008. V, 57 f. [COBISS.SI-ID 1378724]
526. JAZBINŠEK, Ivanka. Zadovoljstvo uporabnikov v Sončkovi bivalni skupnosti : (diplomsko delo). Maribor: [I. Jazbinšek], 2008. 55 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3084863]
527. ŠLEHTA, Ana. Zaščita zaposlenih v zdravstveni negi pred bolnišničnimi okužbami-problem proti meticilinu odpornega Staphylococcus aureus (MRSA) = Protection of employess [!] in health care from hospital infections-the problem of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) : [diplomska naloga]. Izola: [A. Šlehta], 2008. 52 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512051001]
528. VRAVNEK, Vesna. Zdravstvena nega bolnika po operaciji totalne brezcementne artroplastike kolka : diplomsko delo. Maribor: [V. Vravnek], 2008. VI, 61 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1387940]
529. BEZJAK, Olga. Zdravstvena nega bolnika z epilepsijo : diplomsko delo. Maribor: [O. Bezjak], 2008. III, 58 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1372068]
530. ROJKO, Bernardka. Življenje bolnikov s srčnim spodbujevalnikom : diplomsko delo. Maribor: [B. Rojko], 2008. 71 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1372324]
531. VOJVODIĆ, Biljana. Analiza pogostosti kajenja med bolniki z rakom na pljučih = Analysis of smoking habit among patients with lung cancer : [diplomska naloga]. Izola: [B. Vojvodić], 2007. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28931077]
532. FATUR, Anica. Analiza porasta uživanja drog med srednješolci = Analysis of rising drug abuse in high schools : [diplomska naloga]. Izola: [A. Fatur], 2007. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28593669]
533. URŠNIK, Klavdija. Dejavniki kakovosti komunikacije v zdravstveni negi : diplomska naloga. Maribor: [K. Uršnik], 2007. 58 f., [4] f. pril., tabele, graf. prkaz. [COBISS.SI-ID 8490548]
534. KRIŽAN, Tatjana. Kakovost življenja bolnika s hemodializo : diplomska naloga. Maribor: [T. Križan], 2007. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1340580]
535. STEGNE, Natalija. Kakovost življenja bolnika z astmo : diplomska naloga. Maribor: [N. Stegne], 2007. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1371556]
536. MILANOVIČ, Suzana. Komunikacija v negovalnem timu Ortopedske bolnišnice Valdoltra in potrebe po superviziji = Communication in nurse care team of the Orthopaedic hospital of Valdoltra and needs on supervision : [diplomska naloga]. Izola: [S. Milanovič], 2007. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28592133]
537. KRANER, Vid. Mnenje študentov Visoke zdravstvene šole v Mariboru o evtanaziji : diplomska naloga. Maribor: [V. Kraner], 2007. [55] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1284772]
538. BALAŽIC, Dejan. Nadzor bolnika po operaciji v spinalni anesteziji : diplomska naloga. Maribor: [D. Balažic], 2007. [75] f. [COBISS.SI-ID 1304740]
539. STROPNIK, Anka. Neverbalna komunikacija in njen pomen v zdravstveni negi : diplomska naloga. Maribor: [A. Stropnik], 2007. 89 str., 6 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1301156]
540. VOGRIN, Boštjan. Obravnava pacienta z akutnim miokardnim infarktom z vidika zdravstvene nege v prehospitalni enoti : diplomsko delo. Maribor: [B. Vogrin], 2007. [82] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1299620]
541. KOŠIČ, Helena. Obremenjenost in sindrom izgorevanja v negovalnem timu : diplomsko delo. Maribor: [H. Košič], 2007. [74] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1260964]
542. LIPNIK, Gil. Oskrba življenjsko ogorženega pacienta s poškodbo glave : diplomsko delo. Maribor: [G. Lipnik], 2007. 56 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1273764]
543. REMŠKAR, Blanka. Osveščenost ljudi o dejavnikih tveganja za visoki krvni tlak v mestu in na podeželju : diplomska naloga. Maribor: [B. Rec], 2007. 66 f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 1277604]
544. KRANJČEV, Silva. Pomen in pričakovanja negovalnega tima v procesu supervizije = The significance and expectations for nursing teams in the process of supervision : [diplomska naloga]. Izola: [S. Kranjčev], 2007. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28583685]
545. KRAMBERGER, Alenka. Pomen komunikacije z bolnikom v interdisciplinarnem timu : diplomska naloga. Maribor: [A. Kramberger], 2007. 70 f., graf. prkazi. [COBISS.SI-ID 1274020]
546. KUMAR, Tanja. Potrebe po superviziji v psihiatrični bolnišnici Idrija = Having need of supervision in psychiatric hospital in Idrija : [diplomska naloga]. Izola: [T. Kumar], 2007. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29049093]
547. BALAŽIC, Miha. Prepoznavanje sindroma preobremenjenosti v dejavnosti zdravstvene nege = Recognizing the syndrome of overburdening in the health care : diplomsko delo. Izola: [M. Balažic], 2007. 32 f. [COBISS.SI-ID 29044485]
548. FERTIN, Maja. Primerjava obremenjenosti medicinskih sester zaposlenih v enoti intenzivne terapije in v patronažnem varstvu = Comparison of burdens on nurses working in the intensive therapy unit and in the community health nursing : [diplomska naloga]. Izola: [M. Fertin], 2007. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28584197]
549. GREIFONER, Olena. Promocija zdravja in načrtovanje zdravstvene vzgoje pri mladih odvisnikih od drog v Republiki Sloveniji in v Ukrajini : Olena Greifoner. Maribor: [O. Greifoner], 2007. [125] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1285796]
550. CVAJDIK, Majda. Psihična priprava pacienta na operacijo in anestezijo = The preparation of the patient for an operation and anesthesia : [diplomska naloga]. Izola: [M. Cvajdik], 2007. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28933125]
551. SITAR, Cvetka. Seznanjenost udeležencev zdravstvenovzgojnega izobraževanja o zdravem življenjskem slogu : [diplomsko delo] : raziskovalno delo. Maribor: [C. Sitar], 2007. [70] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1300644]
552. LESJAK POVŠE, Martina. Skrb za umirajočega bolnika na domu in pomoč svojcem : diplomsko delo. Maribor: [M. Lesjak-Povše], 2007. [91] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1285028]
553. GROBELNIK, Nina. Subarahnoidna krvavitev zaradi razpoka možganske anevrizme_ : diplomska naloga. Maribor: [N. Grobelnik], 2007. 77 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1339812]
554. PARFANT, Milica. Supervizija - pomoč medicinski sestri pri njenem delu : diplomska naloga. Maribor: [M. Parfant], 2007. 67 f., 3 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1299364]
555. SELIČ, Jerica. Vloga medicinske sestre pri bolniku z možgansko kapjo : diplomska naloga. Maribor: [J. Selič], 2007. 53 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1305252]
556. BERTONCELJ, Maja. Vloga medicinske sestre pri lajšanju bolečin ortopedskim bolnikom : diplomska naloga. Maribor: [M. Bertoncelj], 2007. 61 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1301412]
557. GAJŠEK, Andreja. Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo : diplomska naloga. Maribor: [A. Gajšek], 2007. 83 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1255588]
558. HABJANIČ, Natalia. Vloga medicinske sestre pri preprečevanju dejavnikov tveganja za operativni poseg v perioperativnem obdobju : diplomska naloga. Maribor: [N. Habjanič], 2007. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1330084]
559. SEMPRIMOŽNIK, Liljana. Zdravstvena nega bolnika po transuretralni resekciji mehurja in prostate : diplomska naloga. Maribor: [L. Semprimožnik], 2007. [64] f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 1282980]
560. SENEGAČNIK, Rozalija. Zdravstvena nega umirajočega bolnika na domu : diplomsko delo. Maribor: [R. Senegačnik], 2007. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1352868]
561. KOLMANIČ, Melita. Zdravstvena vzgoja bolnika z astmo : diplomsko delo. Maribor: [M. Kolmanič], 2007. 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1367716]
562. DEBERNARDI, Jožica. Analiza pomena komunikacije v pripravi bolnika na operativni poseg s primerjalno študijo = Analysis of the meaning of communication in preparation the patient to surgery encluded the study of comparison between 2001 and 2006 : [diplomska naloga]. Izola: [J. Debernardi], 2006. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28667909]
563. ŽERJAV, Breda. Dejavniki, ki vplivajo na razjedo zaradi pritiska v enoti intenzivne medicine operativnih strok : diplomska naloga. Maribor: [B. Žerjav], 2006. 55 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1361. [COBISS.SI-ID 1131940]
564. HRVATIN, Katjuša. Informiranost bolnika o pripravah na operativni poseg : diplomska naloga. Maribor: [K. Hrvatin], 2006. [77] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1265828]
565. MIĆOVIĆ-VUKAŠEVIĆ, Dubravka. Istraživanje o potrebi vođenja dokumentacije zdravstvene nege : diplomski rad. Maribor: [D. Mićović-Vukašević], 2006. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1421. [COBISS.SI-ID 1152676]
566. ŽUNKOVIČ, Nastasja. Mnenja študentov Univerze v Mariboru o darovanju tkiv in organov : diplomsko delo. Maribor: [N. Žunkovič], 2006. [80] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1491. [COBISS.SI-ID 1189284]
567. DE BREE, Karmen. Negovalna dokumentacija v laboratoriju za interventno kardiologijo : diplomsko delo. Maribor: [K. De Bree], 2006. 62 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1512. [COBISS.SI-ID 1196196]
568. KRT, Marija. Organizacijska kultura v zdravstveni negi : diplomska naloga. Maribor: [M. Krt], 2006. [66] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1529. [COBISS.SI-ID 1216164]
569. POUH, Borut. Oskrba poškodovancev s hudo poškodbo glave : diplomsko delo. Maribor: [B. Pouh], 2006. 51 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1528. [COBISS.SI-ID 1219236]
570. HABINC, Jožica. Pomembnost komunikacije pri delu s starostnikom : diplomska naloga. Maribor: [J. Habinc], 2006. 53 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1363. [COBISS.SI-ID 2220095]
571. PODLESNIK, Rada. Pomen komunikacije s starostniki : diplomska naloga. Maribor: [R. Podlesnik], 2006. [56] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1490. [COBISS.SI-ID 1189028]
572. HEBAR, Stanka. Pomen zdravstvene vzgoje pri sistematičnih pregledih predšolskih otrok : diplomsko delo. Maribor: [S. Hebar], 2006. [68] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1395. [COBISS.SI-ID 1142180]
573. KRAŠEVEC, Aljoša. Potrebe po superviziji pri operacijskih medicinskih sestrah : diplomska naloga. Maribor: [A. Kraševec], 2006. [62] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1499. [COBISS.SI-ID 1191076]
574. HABJANIČ, Stanislava. Potrebe starejših ljudi po zdravstveni negi in oskrbi v občini Podlehnik : diplomsko delo. Maribor: [S. Habjanič], 2006. [62] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1483. [COBISS.SI-ID 1180836]
575. SATLER, Jasna. Prikaz razišrejnosti uporabe drog in zdravstvena vzgoja mladostnika : diplomska naloga. Maribor: [J. Satler], 2006. 57 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1360. [COBISS.SI-ID 1131684]
576. RAZGORŠEK, Zdenka. Problemi s katerimi se srečujejo operacijske medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [Z. Razgoršek], 2006. [61] f., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1453. [COBISS.SI-ID 1171620]
577. LORBEK REBERNIK, Živa. Razširjenost alkoholizma med srednješolsko mladino : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Lorbek Rebernik], 2006. [50] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1424. [COBISS.SI-ID 1156772]
578. MLAKAR, Tinka. Razširjenost zobozdravstvene preventivne dejavnosti med dijaki Srednje zdravstvene šole v Mariboru : Diplomsko delo. Maribor: [T. Mlakar], 2006. [72] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1394. [COBISS.SI-ID 1141924]
579. BATRIČEVIĆ, Ljubica. Uloga medicinske sestre kod edukacije pacijenata sa trajnim hendikepom i edukacija njegove porodice : diplomski rad. Maribor: [L. Batričević], 2006. [54] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1400. [COBISS.SI-ID 1146788]
580. STANKOVIĆ, Anka. Uporaba negovalnih diagnoz v operacijski enoti : diplomska naloga. Maribor: [A. Stanković], 2006. [74] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1503. [COBISS.SI-ID 1192100]
581. DIVJAK, Tonka. Upoštevanje avtonomije, dostojanstva in zasebnosti pri starostniku : diplomska naloga. Maribor: [T. Divjak], 2006. [65] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1393. [COBISS.SI-ID 1141668]
582. LUKIĆ, Mojca. Upoštevanje etičnih načel pri zdravstveni negi bolnika s stomo v zdravilišču Rogaška Slatina : diplomska naloga. Maribor: [M. Lukić], 2006. [59] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1397. [COBISS.SI-ID 1142692]
583. DRIMEL, Gordana. Upoštevanje etičnih načel v domu upokojenecev : diplomska naloga. Maribor: [G. Drimel], 2006. 58 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1398. [COBISS.SI-ID 1142948]
584. OSTROŽNIK, Blanka. Vloga medicinske sestre pri bolniku z možgansko kapjo : diplomska naloga. Maribor: [B. Ostrožnik], 2006. [80] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1511. [COBISS.SI-ID 1195940]
585. LESKOVAR, Suzana. Vloga medicinske sestre pri informiranju bolnikov o njihovih pravicah : diplomsko delo. Maribor: [S. Leskovar], 2006. [54] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1362. [COBISS.SI-ID 1132196]
586. VEČERNIK, Danica. Vloga medicinske sestre pri izobraževanju bolnikov z multiplo sklerozo : diplomska naloga. Maribor: [D. Večernik], 2006. 67 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1549. [COBISS.SI-ID 1222820]
587. KOLARIČ, Julijana. Vloga medicinske sestre pri lajšanju akutne pooperativne bolečine = Nurse role in the postoperative pain relief : [diplomska naloga]. Izola: [J. Kolarič], 2006. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28665605]
588. ŽULA, Romana. Vloga medicinske sestre pri obravnavi psihiatričnega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [R. Žula], 2006. [75] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1501. [COBISS.SI-ID 1191588]
589. KORITNIK, Božica. Vloga medicinske sestre pri preprečevanju koronarne bolezni : diplomska naloga. Maribor: [B. Koritnik], 2006. 51 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1451. [COBISS.SI-ID 1171108]
590. MAGUŠA, Valerija. Vloga medicinske sestre pri preprečevanju koronarnih bolezni : diplomska naloga. Maribor: [V. Maguša], 2006. [60] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1509. [COBISS.SI-ID 1195428]
591. HORVAT, Dean. Vloga študentskega tutorskega sistema pri superviziji študentov zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo Izola = The role of the College of health care Izola student tutorial system in supervision of nursing care students : [diplomska naloga]. Izola: [D. Horvat], 2006. [70] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 28382213]
592. POP IVANOV, Romana. Zdravstvena nega bolnika po radikalni cistektomiji : diplomska naloga. Maribor: [R. Pop Ivanov], 2006. [66] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1396. [COBISS.SI-ID 1142436]
593. KLINC, Branka. Zdravstvena nega bolnika s specifično imunoterapijo : diplomska naloga. Maribor: [B. Klinc], 2006. [64] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1502. [COBISS.SI-ID 1191844]
594. KOŽELJ, Cvetka. Zdravstvena nega v luči medijev : diplomska naloga. Maribor: [C. Koželj], 2006. [40] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1495. [COBISS.SI-ID 1204900]
595. HEKIČ, Brigita. Zdravstvena vzgoja preiskovanca endoskopske diagnostike : diplomska naloga. Maribor: [B. Hekič], 2006. [54] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1423. [COBISS.SI-ID 1156516]
596. KOŠTOMAJ, Mojca. Depresivni starostniki in vloga medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [M. Koštomaj], 2005. 77 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1297. [COBISS.SI-ID 1069220]
597. KODRIČ, Marta. Genski inženiring z etičnega vidika : diplomska naloga. Maribor: [M. Kodrič], 2005. 53 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1264. [COBISS.SI-ID 1052068]
598. JEZERNIK, Veronika. Kakovost življenja bolnic z rakom dojk po različnih vrstah kemoterapije : diplomska naloga. Maribor: [V. Jezernik], 2005. [88] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1217. [COBISS.SI-ID 1021604]
599. SABOLEK, Marjan. Najpogostejše etične dileme pri delu v reševalni službi : prispevek k etičnemu delovanju : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Sabolek], 2005. [58] f., graf. prikazi. Visoka zdarvstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1288. [COBISS.SI-ID 1067172]
600. SITAR, Klaudija. Najpogostejše negovalne diagnoze pri sladkornem bolniku : diplomska naloga. Maribor: [K. Sitar], 2005. 54 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1311. [COBISS.SI-ID 1089700]
601. MAKOVEC, Rosita. Obravnava družine z malim otrokom z vidika oralnega zdravja : diplomsko delo. Maribor: [R. Makovec], 2005. 61 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1285. [COBISS.SI-ID 1063076]
602. REJA, Darinka. Osveščenost žensk o menopavzi : diplomska naloga. Maribor: [D. Reja], 2005. 56 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1308. [COBISS.SI-ID 1087652]
603. KOSI, Tilen. Pomen pravilne komunikacije med reševalcem in bolnikom : [diplomska naloga]. Maribor: [T. Kosi], 2005. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 1287. [COBISS.SI-ID 1066916]
604. LEŠNIK, Marija. Potrebe po superviziji v kirurški zdravstveni negi : [diplomsko delo]. Maribor: [M. Lešnik], 2005. 61 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1290. [COBISS.SI-ID 1067684]
605. KLINAR, Jasna. Prehranjevalne navade med mladimi na Srednji zdravstveni šoli Jesenice kot dejavnik tveganja za zdravje : diplomska naloga. Maribor: [J. Klinar], 2005. 47 f., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1299. [COBISS.SI-ID 1069476]
606. ZIDARIČ, Petra. Priprava bolnika na arterijsko kemoembolizacijo jeter : diplomska naloga. Maribor: [P. Zidarič], 2005. 57 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1298. [COBISS.SI-ID 1992255]
607. ŽIDAN, Olga. Priprava staršev na rojstvo otroka : diplomska naloga. Maribor: [O. Židan], 2005. 69 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1254. [COBISS.SI-ID 1035172]
608. TEKAUC-GOJZDNIK, Jasna. Razmerje med preventivnimi in kurativnimi obiski v patronažnem varstvu : v obdobju od leta 1985 do leta 2004 : diplomska naloga. 2005. 64 f.,, 5 f. pril, graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1263. [COBISS.SI-ID 1051812]
609. MARTINI, Suzana. Razširjenost uživanja alkohola med srednješolci : raziskovalna naloga : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Martini], 2005. [68] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1215. [COBISS.SI-ID 1021348]
610. KOKOL, Marija. Samooskrba starostnika : diplomska naloga. Maribor: [M. Kokol], 2005. [65] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 1309. [COBISS.SI-ID 1088164]
611. FIŠTRAVEC, Minja. Skrb za starostnike - želje in realnost : diplomska naloga. Maribor: [M. Fištravec], 2005. 46 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1211. [COBISS.SI-ID 1017764]
612. BREZNIK, Nada. Timska obravnava osebe z motnjo v duševnem razvoju : diplomska naloga. Maribor: [N. Breznik], 2005. 71 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1236. [COBISS.SI-ID 1030564]
613. PENEZIČ, Andreja. Vloga etike pri delu s starimi : diplomska naloga. Maribor: [A. Penezič], 2005. 89 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1328. [COBISS.SI-ID 1105828]
614. SKORNŠEK, Boštjan. Vloga etike pri delu s starimi : diplomska naloga. Maribor: [B. Skornšek], 2005. [79] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1223. [COBISS.SI-ID 1022628]
615. BELŠČAK BOGDANOV, Jožica. Vloga medicinske sestre pri lajšanju akutne pooperativne bolečine : diplomska naloga. Maribor: [J. Belščak Bogdanov], 2005. 73 f., [10] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1284. [COBISS.SI-ID 1062820]
616. TOPLAK, Antonija. Vloga medicinske sestre pri poporodni depresiji : diplomska naloga. Maribor: [D. Železnik], 2005. 62 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1310. [COBISS.SI-ID 1088676]
617. MERNIK, Nataša. Vloga medicinske sestre pri pripravi pljučnega bolnika za diagnostične preiskave : [diplomska naloga]. Maribor: [N. Mernik], 2005. [86] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1346. [COBISS.SI-ID 1117348]
618. KMETEC, Irena. Vloga medicinske sestre v centru za zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog : diplomska naloga. Maribor: [I. Kmetec], 2005. 65 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1314. [COBISS.SI-ID 1094564]
619. JANC, Ana. Vpliv etike na zdravstveno nego starostnika : diplomska naloga. Maribor: [A. Janc], 2005. 91 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1286. [COBISS.SI-ID 1063332]
620. HOVNIK, Zoran Gorazd. Vpliv zdravljenja s hemodializo na življenje kroničnega dializnega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [Z.G. Hovnik], 2005. 72 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1266. [COBISS.SI-ID 1056420]
621. FRANČEŠKIN, Martina. Zdravstvena nega bolnika po operaciji kolka = Health care of the patient following the hip surgery : [diplomska naloga]. Izola: [M. Frančeškin], 2005. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512055865]
622. CERJAK, Marija. Zdravstvena nega bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo : diplomska naloga. Maribor: [M. Cerjak], 2005. 65 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1327. [COBISS.SI-ID 1105060]
623. LIPNIK, Saška. Zdravstvena nega bolnika z akutnim miokardnim infarktom : diplomska naloga. Maribor: [S. Lipnik], 2005. [62] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1347. [COBISS.SI-ID 1117604]
624. JURIČ KETIŠ, Lidija. Zdravstvena nega bolnika z rakom na pljučih : diplomska naloga. Maribor: [L. Jurič Ketiš], 2005. 96 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1324. [COBISS.SI-ID 1098660]
625. VALCL, Snježana. Zdravstvena nega in oskrba kolostome nekoč in danes : diplomska naloga. Maribor: [S. Valcl], 2005. 54 f., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1312. [COBISS.SI-ID 1094052]
626. ŠUMER, Sašo. Zdravstvena vzgoja v osnovnih šolah : diplomsko delo. Maribor: [S. Šumer], 2005. 80 f., [16] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1265. [COBISS.SI-ID 1052324]
627. TRATNJEK, Zdenka. Bolnik s sladkornijo boleznijo na insulinski terapiji : diplomska naloga. Maribor: [Z. Tratnjek], 2004. 69 f., 3 f. pril, graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1170. [COBISS.SI-ID 983460]
628. MAJER, Marjana. Dejavniki, ki vplivajo na nastanek razjede zaradi pritiska pri bolnikih v intenzivni terapiji : diplomska naloga. Maribor: [M. Majer], 2004. [83] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1137. [COBISS.SI-ID 970916]
629. BABIČ, Alenka. Depresija pri starostnikih : diplomska naloga. Maribor: [A. Babič], 2004. 105 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1003. [COBISS.SI-ID 894884]
630. BREZAR, Sandra. Dokumentacija zdravstvene nege v Ortopedski bolnišnici Valdoltra : diplomska naloga. Maribor: [S. Brezar], 2004. [47] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1088. [COBISS.SI-ID 931236]
631. MIRT, Mojca. Hepatitis B epidemiološke značilnosti bolezni in preprečevanje : diplomska naloga. Maribor: [M. Mirt], 2004. 69 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1126. [COBISS.SI-ID 946084]
632. BREŠAN, Martina. Hospitalizacija bolnega otroka in njegove pravice. Maribor: [M. Brešan], 2004. [71] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1138. [COBISS.SI-ID 971172]
633. FILIPČIČ, Aleksandra. Kakovost življenja osebe s sindromom odvisnosti od alkohola v procesu zdravljenja odvisnosti : [diplomska naloga]. Maribor: [A. Filipčič], 2004. [99] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 997. [COBISS.SI-ID 890020]
634. KUNSTEK, Kristina. Kakovost življenja starostnika s sladkorno boleznijo : [diplomska naloga]. Maribor: [K. Kunstek], 2004. 50 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1087. [COBISS.SI-ID 930980]
635. ŽUNKOVIČ, Matjaž. Kategorizacija bolnikov v predhospitalni enoti : diplomska naloga. Maribor: [M. Žunkovič], 2004. [69] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1058. [COBISS.SI-ID 923812]
636. PETRIČ, Metoda. Kvaliteta življenja po mastektomiji : diplomska naloga : [raziskovalna naloga]. Maribor: [M. Petrič], 2004. [71] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1082. [COBISS.SI-ID 929444]
637. KOLEDNIK, Metka. Mami prijazna porodnišnica : diplomska naloga. Maribor: [M. Kolednik], 2004. [57] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1120. [COBISS.SI-ID 944548]
638. SVETEL, Tjaša. Mnenje študentov visoke zdravstvene šole o pojavljanju etičnih dilem v zdravstveni negi : diplomska naloga. Maribor: [T. Svetel], 2004. [214] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1078. [COBISS.SI-ID 928932]
639. DOBNIK, Ksenja. Najpogostejše etične dileme pri transfuziji krvi : diplomsko delo. Maribor: [K. Dobnik], 2004. [96] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 990. [COBISS.SI-ID 888484]
640. JORDAN EMAN, Jožica. Najpogostejši vzroki za sprejem starostnika v domu starejših : diplomsko delo. Maribor: [J.Jordan Eman], 2004. 54 f., 8 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 979. [COBISS.SI-ID 876708]
641. ATELŠEK, Tanja. Odpust dementnega varovanca iz doma upokojencev : diplomska naloga. Maribor: [T. Atelšek], 2004. 67 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1002. [COBISS.SI-ID 894628]
642. NOVAK-GERDIN, Marjetka. Poklicno zadovoljstvo anestezijskih medicinskih sester : diplomska naloga. Maribor: [M. Novak-Gerdin], 2004. 63 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1016. [COBISS.SI-ID 988836]
643. ŠABJAN, Leon. Poznavanje bolnikovih pravic v Splošni bolnišnici Murska Sobota : diplomska naloga. Murska Sobota: [L. Šabjan], 2004. 71 f., graf. prikazi. VIsoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1139. [COBISS.SI-ID 971428]
644. VOLK, Irena. Prehod na zdravljenje z inzulinom pri diabetiku tipa 2 : diplomska naloga. Maribor: [I. Volk], 2004. str. 43, graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 991. [COBISS.SI-ID 888740]
645. TOVORNIK, Jerica. Profesionalna molčečnost v poklicu medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [J. Tovornik], 2004. [44] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1055. [COBISS.SI-ID 923044]
646. SERNC, Polona. Razširjenost kajenja v negovalnih timih Splošne bolnišnice Maribor : diplomska naloga. Mariibor: [P. Sernc], 2004. 53 f., 6 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1037. [COBISS.SI-ID 911524]
647. KAŠNIK-JANET, Marijana. Razširjenost uživanja drog kot izhodišče načrtovanja zdravstvene vzgoje mladostnikov : diplomska naloga. Maribor: [M. Kašnik-Janet], 2004. [80] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 983. [COBISS.SI-ID 877988]
648. KEP, Jerica. Standardi aktivnosti zdravstvene nege pri preprečevanju infekcij venoznih poti na Oddelku za internistično intenzivno medicino : diplomsko delo. Maribor: [J. Kep], 2004. [67] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1089. [COBISS.SI-ID 931492]
649. HOLC, Anton. Supervizija kot oblika pomoči negovalnemu timu na psihiatriji : diplomska naloga. Maribor: [A. Holc], 2004. 65 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1059. [COBISS.SI-ID 924068]
650. KLJUČEVŠEK, Darinka. Vloga medicinske sestre med zdravljenjem opečenega otroka : diplomska naloga : [prispevek k oblikovanju standarda]. Maribor: [D. Ključevšek], 2004. [52] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1083. [COBISS.SI-ID 929700]
651. ČANČAR, Kata. Vloga medicinske sestre pri invazivnih srčnih posegih : diplomska naloga. Maribor: [K. Čančar], 2004. 70 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1039. [COBISS.SI-ID 912036]
652. PETACI CIMPERMAN, Angela. Vloga medicinske sestre pri porodu : diplomsko delo. Maribor: [A. Petaci Cimperman], 2004. 52 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 986. [COBISS.SI-ID 878756]
653. POGAČAR, Alenka. Vloga medicinske sestre pri radioloških preiskavah in vpliv ionizirajočega sevanja na zaposlene : diplomska naloga. Maribor: [A. Pogačar], 2004. 57 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 992. [COBISS.SI-ID 888996]
654. KOŠTOMAJ, Vesna. Vloga medicinske sestre pri različnih načinih zdravljenja sladkornega bolnika z odpovedjo ledvic : diplomska naloga. Maribor: [V. Koštomaj], 2004. 57 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1040. [COBISS.SI-ID 912292]
655. LEČNIK, Lidija. Vloga medicinske sestre pri zdravljenju škiljenja : diplomska naloga. Maribor: [L. Lečnik], 2004. [63] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1001. [COBISS.SI-ID 894372]
656. TORBIČ, Jerneja. Vloga operacijske medicinske sestre v zdravstvenem timu : diplomska naloga. Maribor: [J. Torbič], 2004. 58 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1119. [COBISS.SI-ID 944292]
657. KOTNIK, Ksenja. Vpliv javnih naročil na delo medicinske sestre pri izvajanju zdravstvene nege : diplomska naloga. Maribor: [K. Kotnik], 2004. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1077. [COBISS.SI-ID 928676]
658. FORŠTNERIČ, Angela. Vpliv zdravstvene vzgoje na kajenje v nosečnosti : diplomska naloga. Maribor: [A. Forštnerič], 2004. 64 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1109. [COBISS.SI-ID 941476]
659. ŠABJAN, Saša. Vzroki in motivi dijakov za vpis v strokovni program bolničar - negovalec : diplomska naloga. Murska Sobota: [S. Šabjan], 2004. 78 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1153. [COBISS.SI-ID 974500]
660. ŽILAVEC, Ivana. Začasna zadržanost z dela zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni v Pomurju : diplomska naloga. Maribor: [I. Žilavec], 2004. 69 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1110. [COBISS.SI-ID 941732]
661. HORVAT, Marija. Zaščita medicinskih sester pri delu s citostatiki : diplomska naloga. Maribor: [M. Horvat], 2004. [114] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1093. [COBISS.SI-ID 932516]
662. HOLCMAN, Vijoleta. Zdravstvena nega otroka s cistično fibrozo : diplomska naloga. Maribor: [Holcman V.], 2004. 38 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1060. [COBISS.SI-ID 924324]
663. MLAKER, Suzana. Zdravstvena vzgoja bolnic, ki prejemajo kemoterapijo : diplomsko delo. Maribor: [S. Mlaker], 2004. [64] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1054. [COBISS.SI-ID 922788]
664. MUSIĆ, Sejada. Zdravstvena vzgoja bolnika po operaciji srca : diplomska naloga. Maribor: [S. Musić], 2004. 63 str., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1164. [COBISS.SI-ID 981924]
665. HOLSEDL, Marija. Zdravstvena vzgoja bolnika z bronhialno astmo : diplomska naloga. Maribor: [M. Holsedl], 2004. [69] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1169. [COBISS.SI-ID 983204]
666. BAHAT, Violeta. Zdravstvena vzgoja pri nepravilno prehranjenih osnovnošolcih v celjski regiji : diplomska naloga. Maribor: [V. Bahat], 2004. 61 f., grafični prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1031. [COBISS.SI-ID 907428]
667. PETEK, Božena. Zdravstvena vzgoja žene v dispanzerskem varstvu : diplomska naloga. Maribor: [B. Petek], 2004. 70 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1015. [COBISS.SI-ID 898468]
668. VERBIČ, Mihael. Aktivnosti neposredne in posredne zdravstvene nege v domovih starejših občanov in vloga medicinske sestre pri prehranjevanju starostnika : diplomska naloga. Maribor: [M. Verbič], 2003. 59 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 842. [COBISS.SI-ID 807588]
669. GAL KIRALJ, Doris. Dojenje v Pomurju : diplomska naloga. Maribor: [D. Gal Kiralj], 2003. 59 f., 2 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 852. [COBISS.SI-ID 813476]
670. WIGELE, Liljana. Dokumentacija zdravstvene nege pri bolnikih po bronhoskopiji : diplomska naloga. Maribor: [L. Wigele], 2003. 51 f., [14] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 915. [COBISS.SI-ID 832676]
671. ROZMAN, Tanja. Edukacija hemodializnega bolnika : [diplomska naloga]. Maribor: [T. Rozman], 2003. 42 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 893. [COBISS.SI-ID 826020]
672. HRIBAR, Jana. Etične dileme operacijske zdravstvene nege : diplomska naloga. Maribor: [J. Hribar], 2003. 51 f., [6] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 855. [COBISS.SI-ID 813988]
673. VRTAČNIK, Branka. Hospitalna higiena in vloga medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [B. Vrtačnik], 2003. 49 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 777. [COBISS.SI-ID 800676]
674. VIDIC, Zvonka. Kako doživljajo smrt stanovalcev medicinske sestre v domu upokojencev : diplomska naloga. Maribor: [Z. Vidic], 2003. 56 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 833. [COBISS.SI-ID 796324]
675. FLISAR, Marija. Kakovost življenja na delovnem mestu : diplomska naloga. Maribor: [M. Flisar], 2003. 51 f., [7] f. pril., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1038. [COBISS.SI-ID 911780]
676. MIRT, Maja. Kakovost življenja starostnika s črevesno stomo : diplomska naloga. Maribor: [M. Mirt], 2003. 72 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 937. [COBISS.SI-ID 856484]
677. KOSEC FUX, Marijana. Komunikacija medicinske sestre z varovancem v ambulanti za endoskopije : diplomska naloga. Maribor: [M. Kosec Fux], 2003. 58 f., [8] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 957. [COBISS.SI-ID 859812]
678. MRKONJIĆ, Vidosava. Komunikacija v zdravstveni negi : diplomsko delo. Maribor: [V. Mrkonjić], 2003. 59 f., [8] f. pril., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstven ašola, Maribor, Diplomska dela, 850. [COBISS.SI-ID 812452]
679. PALER, Nada. Kvaliteta življenja naglušnih in gluhih : diplomska naloga. Maribor: [N. Paler], 2003. 86 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 779. [COBISS.SI-ID 794788]
680. TUŠAR, Metka. Medicinska sestra v soočenju z duhovnimi potrebami bolnika : diplomska naloga. Maribor: [M. Tušar], 2003. 83 f., 3 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 775. [COBISS.SI-ID 800164]
681. BAŽIKA MAJERIČ, Slavica. Mnenje ljudi o čakalni dobi za pregled v Bolnišnici Murska Sobota : diplomska naloga. Maribor: [S. Bažika Majerič], 2003. 56 f., graf. prikazi. Visoka zdarvstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 862. [COBISS.SI-ID 815780]
682. ŠOPIČ, Mira. Negovalne diagnoze in dokumentacija zdravstvene nege : diplomska naloga. Maribor: [M. Šopič], 2003. [63] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 886. [COBISS.SI-ID 824228]
683. PEČAR, Jelka. Obremenjenost negovalnega kadra pri delu s starostniki : diplomska naloga. Maribor: [J. Pečar], 2003. 64 str., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 930. [COBISS.SI-ID 846756]
684. ŠAU, Alenka. Oskrba bolnikov s črevesnimi stomami v slovenski Istri : diplomska naloga. Maribor: [A. Šau], 2003. [54] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 872. [COBISS.SI-ID 820900]
685. BOGATAJ, Breda. Oskrba kronične rane. Maribor: [B. Bogataj], 2003. 78 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 809. [COBISS.SI-ID 795812]
686. ŠUĆUROVIĆ, Albina. Oskrba rane diabetičnega stopala : diplomska naloga. Maribor: [A. Šućurović], 2003. 83 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 936. [COBISS.SI-ID 849316]
687. HOSTNIK, Bernarda. Osteoporoza in življenski slog : diplomska naloga. Maribor: [B. Hostnik], 2003. 62 f., graf. prikazi, ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 806. [COBISS.SI-ID 803748]
688. BONIN, Sandra. Patronažna zdravstvena nega otročnice in kontracepcija : diplomska naloga. Maribor: [S. Bonin], 2003. 55 f., ilustr. Visoka zdarvstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 942. [COBISS.SI-ID 851876]
689. LAJLAR, Brigita. Pomen zdravstvene vzgoje v osnovni šoli : diplomska naloga. Maribor: [B. Lajlar], 2003. 88 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 844. [COBISS.SI-ID 810916]
690. JAZBINŠEK, Karmen. Pomen zdravstvene vzgoje za kakovostno življenje sladkornega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [K. Jazbinšek], 2003. 50 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 892. [COBISS.SI-ID 825764]
691. RAMŠAK-TEŠIĆ, Darja. Porod ob prisotnosti partnerja iz etičnega vidika : [diplomska naloga]. Maribor: [D. Ramšak Tešić], 2003. 60 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 900. [COBISS.SI-ID 829348]
692. FELSER, David. Potencialno krvodajalstvo med dijaki srednjih šol v Mariboru : diplomska naloga. Maribor: [D. Felser], 2003. 57 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 969. [COBISS.SI-ID 863652]
693. KLASINC, Marija. Potrebe po superviziji v timu zdravstvene nege : diplomska naloga. Maribor: [M. Klasinc], 2003. 49 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 848. [COBISS.SI-ID 811940]
694. KRIŽ, Simona. Poučevanje bolnika o inhalatorni terapiji : diplomska naloga. Maribor: [S. Križ], 2003. 66 f. [17] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 961. [COBISS.SI-ID 860836]
695. ŠKERJANC, Ester. Pravilen odvzem vzorca urina za mikrobiološke preiskave pri otroku : diplomska naloga. Maribor: [E. Škerjanc], 2003. [60] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 958. [COBISS.SI-ID 860068]
696. ČERNIVEC, Jasmina. Pravilen odvzem, shranjevanje in transport kužnin za mikrobiološke preiskave : diplomska naloga. Maribor: [J. Palčič], 2003. 55 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 928. [COBISS.SI-ID 846244]
697. PERUŠEK, Doroteja. Prednosti dojenja za otroka in mater : diplomska naloga. Maribor: [D. Perušek], 2003. [78] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 901. [COBISS.SI-ID 808612]
698. TRAFELA, Sonja. Predoperativni obisk anestezijske medicinske sestre : diplomsko delo. Maribor: [S. Trafela], 2003. 51 f., [6] f. pril, graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 943. [COBISS.SI-ID 852132]
699. FICKO, Matjaž. Prehrana in športna aktivnost mladostnikov : primerjava prehranjevanja in športne aktivnosti mladostnikov med Slovenijo in Finsko : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Ficko], 2003. 81 f., [8] f. pril., ilustr., garf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 854. [COBISS.SI-ID 813732]
700. ŠKAFAR, Natalija. Prehranjevalne navade osnovnošolcev v Lendavi in v Odrancih : diplomska naloga. Maribor: [N. Škafar], 2003. 76 f., 6 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 853. [COBISS.SI-ID 812964]
701. SEDOVŠEK, Nevenka. Priprava bolnika na ambulantni operativni poseg : diplomska naloga. Maribor: [N. Sedovšek], 2003. 49 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 863. [COBISS.SI-ID 816292]
702. KRAMAR, Janez. Prisotnost sindroma izgorevanja v reševalni službi. Maribor: [J. Kramar], 2003. 56 f., 4 f. pril., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 975. [COBISS.SI-ID 867236]
703. CVETKO, Jožica. Problematika povišane telesne teže pri osnovnošolcih v občini Lenart : diplomska naloga. Maribor: [J. Cvetko], 2003. 51 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 776. [COBISS.SI-ID 800420]
704. KLASINC, Martina. Psihične obremenitve medicinskih sester v enoti intenzivne terapije : diplomska naloga. Maribor: [M. Klasinc], 2003. 67 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 959. [COBISS.SI-ID 860324]
705. LIPAR, Danica. Razlike v samooskrbi starostnika na domu in v instituciji : diplomska naloga. Maribor: [D. Lipar], 2003. 77 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 851. [COBISS.SI-ID 812708]
706. PESKO, Marjetica. Samooskrba starostnika v domačem okolju : diplomska naloga. Maribor: [M. Pesko], 2003. [62] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 989. [COBISS.SI-ID 888228]
707. HOSTNIK, Frančiška. Seznanjenost diabetikov o negi nog : diplomska naloga. Maribor: [F. Hostnik], 2003. [65] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 916. [COBISS.SI-ID 832932]
708. TOPOLŠEK, Irena. Standard obravnave bolnika s tuberkulozo : diplomska naloga. Maribor: [I. Topolšek], 2003. [62] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 882. [COBISS.SI-ID 823460]
709. STRMŠEK, Karmen. Supervizija kot oblika pomoči v zdravstveni negi : raziskovalna naloga. Maribor: [K. Strmšek], 2003. 101 str., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 984. [COBISS.SI-ID 878244]
710. FIČUR, Mirjam. Supervizija v zdravstveni negi : diplomska naloga. Maribor: [M. Fičur], 2003. 52 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 956. [COBISS.SI-ID 859556]
711. IVANČIČ, Dušica. Šola hujšanja v Koronarnem društvu Slovenske Istre : [diplomska naloga]. Maribor: [D. Ivančič], 2003. 54 f., [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. Visoka zravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 894. [COBISS.SI-ID 826276]
712. ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara. Šola za bodoče starše malo drugače : diplomsko delo. Maribor: [T. Štemberger Kolnik], 2003. 80 f., [9] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 944. [COBISS.SI-ID 852388]
713. PREŠERN, Rozana. Ugotavljanje kakovosti zdravstvene nege v specialističnih ambulantah Splošne bolnišnice Izola : diplomska naloga. Maribor: [R. Prešern], 2003. 57 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 903. [COBISS.SI-ID 829604]
714. MEDOŠ, Tanja. Upoštevanje etičnih načel kodeksa zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Izola : diplomska naloga. Maribor: [T. Medoš], 2003. 72 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 881. [COBISS.SI-ID 823204]
715. RAC, Ivanka. Vloga medicinske sestre pri endoskopskih posegih : diplomska naloga. Maribor: [I. Rac], 2003. 63 f., 3 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 914. [COBISS.SI-ID 832420]
716. KASTELIC, Hermina. Vloga medicinske sestre pri oskrbi kronične rane. Maribor: [H. Kastelic], 2003. 55 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 888. [COBISS.SI-ID 824740]
717. BERANIČ-FERK, Katarina. Vloga medicinske sestre pri prehrani umetno venteliranega bolnika na Oddelku za internistično intenzivno medicino Maribor : diplomska naloga. Maribor: [K. Beranič-Ferk], 2003. [85] f., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1081. [COBISS.SI-ID 929188]
718. VRANEŠEVIĆ, Tanja. Vloga medicinske sestre pri prepoznavanju nujnih stanj v ambulanti nujne medicinske pomoči : diplomska naloga. Maribor: [T. Vranešević], 2003. 76 f., 4 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 1030. [COBISS.SI-ID 907172]
719. KOSMINA NOVAK, Vanja. Vloga medicinske sestre pri preprečevanju diabetičnega stopala : diplomska naloga. Maribor: [V. Kosmina Novak], 2003. [49] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 945. [COBISS.SI-ID 852644]
720. ŠUMENJAK, Irena. Vloga medicinske sestre pri psihični pripravi bolnika na operacijo : prispevek k oblikovanju kontinuirane zdravstvene nege : [diplomska naloga]. Maribor: [I. Šumenjak], 2003. [48] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 929. [COBISS.SI-ID 846500]
721. KUSTER, Marija. Vloga medicinske sestre v ambulanti medicine dela : diplomska naloga. Maribor: [M. Kuster], 2003. 67 f., [3]f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 871. [COBISS.SI-ID 820644]
722. OČKERL, Manča. Vloga medicinske sestre v diabetološkem dispanzerju in higiena nog pri sladkornem bolniku : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Očkerl], 2003. 66 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 988. [COBISS.SI-ID 887972]
723. GRUDEN, Andreja. Zadovoljstvo bolnikov z zdravstveno nego v Psihiatrični bolnišnici Idrija. Maribor: [A. Gruden], 2003. 76 f., [3] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 935. [COBISS.SI-ID 856740]
724. PLAZNIK, Irena. Zdravstvena nega bolnika po operaciji prostate : prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz. Ruše: [I. Plaznik], 2003. [88] f., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 808. [COBISS.SI-ID 804260]
725. ABRAMENKO, Natalia. Zdravstvena nega bolnika po ugrizu stekle živali : diplomska naloga. Maribor: [N. Abramenko], 2003. [57] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 880. [COBISS.SI-ID 822948]
726. FLISAR-HOLCMAN, Olga. Zdravstvena nega bolnika, ki prejema citostatsko terapijo : diplomska naloga. Maribor: [[O. Flisar Holcman], 2003. 84 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 792. [COBISS.SI-ID 801700]
727. SEVER, Klaudija. Zdravstvena nega bolnikov z leptospirozo : diplomska naloga. Maribor: [K. Sever], 2003. 61 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 778. [COBISS.SI-ID 797348]
728. GOMBAR, Jasna. Zdravstvena vzgoja bolnika s srčnim popuščanjem : diplomska naloga. Maribor: [J. Gombar], 2003. [59] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 887. [COBISS.SI-ID 824484]
729. KRANVOGEL SOLINA, Nataša. Zdravstvena vzgoja bolnika z osteoporozo : diplomska naloga. Maribor: [N. Kranvogel], 2003. 58 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 811. [COBISS.SI-ID 804772]
730. OGOREVC, Darinka. Zdravstvena vzgoja bolnika, ki prejema insulin : diplomska naloga. Maribor: [D. Ogorevc], 2003. 87 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 993. [COBISS.SI-ID 889252]
731. ELER, Gordana. Zdravstvena vzgoja bolnikov s sladkorno boleznijo v Splošni bolnišnici Izola : [diplomska naloga]. Maribor: [G. Eler], 2003. 65 f., [4] f. pril, [2] f. barv. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 885. [COBISS.SI-ID 823972]
732. GORIČAN, Anita. Zdravstvena vzgoja otroka z astmo : diplomsko delo. Maribor: [A. Goričan], 2003. [59] f., graf. prikazi, ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 807. [COBISS.SI-ID 804004]
733. CIMERMANČIČ, Metka. Zdravstveno - vzgojno delo pri odpravljanju vzrokov za nastanek ledvične odpovedi : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Cimermančič], 2003. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 849. [COBISS.SI-ID 812196]
734. VOZLIČ, Romana. Zdravstveno vzgojno delo medicinske sestre pri delu s hipertoniki v splošni ambulanti : diplomska naloga. Maribor: [R. Vozlič], 2003. 74 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 889. [COBISS.SI-ID 824996]
735. ROŽEJ, Matejka. Zloraba drog pri vedenjsko motenih mladostnikih : diplomska naloga. Maribor: [M. Rožej], 2003. [54] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 978. [COBISS.SI-ID 873380]
736. FUJS, Ana. Značilnosti prehranjevalnih navad srednješolcev v Pomurju : diplomska naloga. Maribor: [A. Fujs], 2003. 64 f., [3] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 791. [COBISS.SI-ID 53223]
737. KOPIČ, Milica. Avtotransfuzija in vloga medicinske sestre pri operiranem bolniku : diplomska naloga. Maribor: [M. Kopič], 2002. 75 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 661. [COBISS.SI-ID 726436]
738. HORVAT, Natalija. Čakalnica kot zdravstvenovzgojni prostor : diplomska naloga. Maribor: [N. Horvat], 2002. 73 f., 4 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 619. [COBISS.SI-ID 710820]
739. ŠKOBERNE, Nina. Dejavniki tveganja za povišan krvni tlak in zdravstvena prosvetljenost starostnikov : diplomska naloga. Maribor: [N. Škoberne], 2002. 80 f., 10 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 671. [COBISS.SI-ID 721060]
740. MORO, Anica. Delo medicinske sestre v obratni ambulanti : diplomska naloga. Maribor: [A. Moro], 2002. 55 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 579. [COBISS.SI-ID 686500]
741. MLAKAR, Branka. Dojenje in zaposlena mati. Maribor: [B. Mlakar], 2002. 64 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 628. [COBISS.SI-ID 712868]
742. VENIŠNIK, Saša. Dojenje kot prevladujoči način prehranjevanja dojenčkov v Zgornji Savinjski dolini : prispevek k osveščanju za dojenje : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Venišnik], 2002. 61 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 585. [COBISS.SI-ID 687524]
743. BREZOVEC, Marija. Etične dileme pri kakovosti življenja bolnika s stomo : diplomska naloga. Maribor: [M. Brezovec], 2002. 83 f., 10 f. pril. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 703. [COBISS.SI-ID 735396]
744. TURNŠEK, Sonja. Hemodializno zdravljenje pri bolniku s končno ledvično odpvedjo in vloga medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [S. Turnšek], 2002. 70 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 556. [COBISS.SI-ID 680100]
745. VRENTUŠA, Bogdana. Kajenje v starosti : (diplomska naloga). Maribor: [B. Vrentuša], 2002. 78 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 562. [COBISS.SI-ID 840511]
746. PODLESNIK, Polona. Kako omiliti stresne situacije pri medicinskih sestrah : [diplomska naloga]. Maribor: [P. Podlesnik], 2002. 65 f., [5] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 705. [COBISS.SI-ID 735908]
747. LUKAVAČKIĆ, Elvira. Kakovost življenja bolnika s stomo : diplomska naloga. Maribor: [E. Lukavačkić], 2001. 68 f., 1 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 563. [COBISS.SI-ID 681380]
748. ŽUNKOVIČ, Olga. Kakovost življenja bolnika v vegetativnem stanju : diplomska naloga. Maribor: [O. Žunkovič], 2002. 80 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 665. [COBISS.SI-ID 727460]
749. ŽOGAN, Sabina. Kakovost življenja človeka z epilepsijo : diplomska naloga. Maribor: [S. Žogan], 2002. 69 f., 9 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 626. [COBISS.SI-ID 713636]
750. JUST, Janja. Kakovost življenja starostnika v domačem okolju : diplomska naloga. Maribor: [J. Just], 2002. 53 f., 6 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 765. [COBISS.SI-ID 762020]
751. KRAČUN, Sabina. Kakovost življenja starostnikov v domu upokojencev Celje : diplomska naloga. Maribor: [S. Kračun], 2002. 84 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 670. [COBISS.SI-ID 720804]
752. RAMŠAK, Natalija. Kakovost življenja tuberkuloznega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [N. Ramšak], 2002. 84 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 571. [COBISS.SI-ID 684708]
753. ALEKSEJEV, Vanja. Kategorizacija bolnikov po metodi RUSH v primerjavi z metodo San Joaquin : [diplomska naloga]. Maribor: [V. Založnik], 2002. 82 f., [23] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 701. [COBISS.SI-ID 734884]
754. POŠ, Marjana. Komuniciranje v timih zobozdravstvenega varstva na območju Maribora : diplomska naloga. Maribor: [M. Poš], 2002. 71 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 771. [COBISS.SI-ID 799140]
755. OMERZELJ, Erika. Komunikacija s kirurškim bolnikom : diplomska naloga. Maribor: [E. Omerzelj], 2002. 51 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 702. [COBISS.SI-ID 735140]
756. FATUR, Bojana. Komunikacija z naglušnim. Maribor: [B. Fatur], 2002. 96 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 655. [COBISS.SI-ID 724644]
757. PUČKO, David. Krvodajalstvo med študenti Univerze v Mariboru : (prispevek k raziskavi krvodajalstva med študenti) : [diplomska naloga]. Maribor: [D. Pučko], 2002. 47 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 698. [COBISS.SI-ID 734116]
758. PLIBERŠEK, Darja. Motivacija izrednih študentov za študij zdravstvene nege na Visoki zdravstveni šoli v Mariboru v študijskem letu 2000/2001 : [diplomska naloga] : (raziskovalna naloga). Maribor: [D. Pliberšek], 2002. 77 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 617. [COBISS.SI-ID 703908]
759. PŠENIČNIK, Alenka. Motiviranost rednih študentov za študij zdravstvene nege na Visoki zdravstveni šoli v Mariboru : [diplomska naloga] : (raziskovalna naloga). Maribor: [A. Pšeničnik], 2002. 66 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 697. [COBISS.SI-ID 733860]
760. KAČ, Tilen. Najpogostejše etične dileme pri slušno prizadetih bolnikih : diplomska naloga. Maribor: [T. Kač], 2002. 59 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 743. [COBISS.SI-ID 756900]
761. STEPANOVIĆ, Marija. Najpogostejše etične dileme v zdravstveni negi bolnika s cerebrovaskularnim inzultom : diplomska naloga. Maribor: [M. Stepanović], 2002. 73 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 664. [COBISS.SI-ID 727204]
762. JELEN SENEKOVIČ, Helena. Najpogostejše negovalne diagnoze pri bolnikih po CVI : diplomska naloga. Maribor: [H. Jelen-Senekovič], 2002. 69 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 663. [COBISS.SI-ID 726948]
763. STOJIĆ, Veronika. Najpogostejše negovalne diagnoze pri otrocih s posebnimi potrebami : (prispevek k oblikovanju negovalne diagnoze). Maribor: [V. Stojić], 2002. 67 f., [5] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 699. [COBISS.SI-ID 734372]
764. STIPLOŠEK, Silva. Najpogostejše negovalne diagnoze v perioperativni zdravstveni negi na ginekološkem oddelku : diplomska naloga. Maribor: [S. Stiplošek], 2002. 67 f., ilustr. Visoka zdravstven ašola, Maribor, Diplomska dela, 569. [COBISS.SI-ID 684196]
765. TOPORIŠIČ, Milena. Najpogostejši negovalni problemi pri sladkornem bolniku : diplomska naloga : (vidik kontinuirane zdravstvene nege). Maribor: [M. Toporišič], 2002. 64 f., 5 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 557. [COBISS.SI-ID 682916]
766. ŠUŠTAR, Irena. Najpogostejši vzroki za nesposobnost oziroma omejeno sposobnost nabornikov : diplomska naloga : (raziskovalna naloga). Maribor: [I. Šuštar], 2002. 69 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 629. [COBISS.SI-ID 713124]
767. MERTELJ, Otilija. Negovalne intervencije pri oskrbi ran : diplomska naloga. Maribor: [O. Mertelj], 2002. 90 f., 1 str. pril., ilustr. Visika zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 654. [COBISS.SI-ID 724388]
768. LIPUŠ-VELIČKI, Sonja. Negovalne intervencije v enoti za intenzivno zdravstveno nego kliničnega oddelka za ginekološke bolezni : diplomska naloga. Maribor: [S. Lipuš-Velički], 2002. 70 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 570. [COBISS.SI-ID 684452]
769. NOVAK, Veronika. Organizacija zdravstvene nege na oddelku za bolezni ušes, nosu in grla in očesnem oddelku v bolnišnici Murska Sobota : [diplomska naloga]. Maribor: [V. Novak], 2002. 72 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 734. [COBISS.SI-ID 755108]
770. POLENČIČ, Marko. Osveščenost ljudi o cepljenju proti hepatitisu B : diplomska naloga. Maribor: [M. Polenčič], 2002. 84 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 708. [COBISS.SI-ID 736676]
771. KOLENKO, Marija. Osveščenost žensk o osteoporozi : diplomska naloga. Maribor: [M. Kolenko], 2002. 65 f., graf. prikazi. Visopka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 739. [COBISS.SI-ID 755876]
772. MLAKAR, Valentina. Ozaveščenost negovalnega kadra o potrebnih ukrepih pri hospitalnih okužbah : diplomska naloga. Maribor: [V. Mlakar], 2002. 67 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 891. [COBISS.SI-ID 825508]
773. KRAMAR, Ljudmila. Patronažna zdravstvena nega bolnika s kolostomo : diplomska naloga. Maribor: [L. Kramar], 2002. 91 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 573. [COBISS.SI-ID 684964]
774. ANGEL, Darja. Poznavanje in uporaba kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v Splošni bolnišnici Ptuj. Maribor: [A. Darja], 2002. 64 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 646. [COBISS.SI-ID 720036]
775. JEREBIC, Ivana. Prednosti uporabe osebne garderobe na bolniškem oddelku v Domu starejših Rakičan : diplomska naloga. Maribor: [I. Jerebic], 2002. 76 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 618. [COBISS.SI-ID 710564]
776. ZANOŠKAR, Majda. Prehrana bolnika : diplomsko delo. Maribor: [M. Zanoškar], 2002. [81 f.], graf. prikazi, ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 804. [COBISS.SI-ID 783524]
777. ŠAMPERL, Lidija. Primerjava psihofizičnih obremenitev v negovalni skupini Zdravstvenega doma Lenart ter Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate : [diplomska naloga]. Maribor: [L. Šamperl], 2002. 78 f., 2 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 620. [COBISS.SI-ID 714148]
778. PIPERSKI, Marija. Priprava neplodnih parov na postopek zunajtelesne oploditve : diplomska naloga. Maribor: [M. Piperski], 2002. 60 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 649. [COBISS.SI-ID 722596]
779. ERTL, Milojka. Prisotnost zdravstvene nege v medijih : diplomska naloga. Maribor: [M. Ertl], 2002. 58 f., 2 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 710. [COBISS.SI-ID 747940]
780. RUMEŽ-BIZJAK, Lidija. Samooskrba moških bolnikov na Psihiatričnem oddelku : diplomsko delo. Maribor: [L.Rumež-Bizjak], 2002. 51 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 890. [COBISS.SI-ID 825252]
781. KOLENC, Tanja. Seznanjenost bolnikov z navodili zdravstvenih delavcev po operaciji discus hernije : diplomska naloga. Maribor: [T. Kolenc], 2002. 51 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 578. [COBISS.SI-ID 686244]
782. MARČIČ, Mateja. Seznanjenost medicinskih sester o pomenu cepljenja proti hepatitisu B : diplomska naloga. Maribor: [M. Marčič], 2002. 63 f. , 3 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 632. [COBISS.SI-ID 714404]
783. MLAKAR, Ana. Stališča bodočih zdravstvenih delavcev do ilegalnih drog : diplomska naloga. Maribor: [A. Mlakar], 2002. 68 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 745. [COBISS.SI-ID 757412]
784. ROKAVEC, Helena. Standard čiščenja delovnih površin in delovnih pripomočkov v zobozdravstveni ambulanti : diplomska naloga. Maribor: [H. Rokavec], 2002. 68 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 645. [COBISS.SI-ID 719268]
785. HIŽAR, Blaženka. Standard higienizacije enote za intenzivno terapijo : prispevek k oblikovanju standarda : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Hižar], 2002. 63 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 580. [COBISS.SI-ID 687268]
786. OBLAK, Tina. Stresni faktorji operacijskih medicinskih sester pri odvzemu organov in tkiv za presaditev : diplomska naloga : prispevek pri organiziranju suportivnih skupin na področju dela operacijskih medicinskih sester pri odvzemu organov in tkiv za presaditev. Maribor: [T. Oblak], 2002. 112 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 633. [COBISS.SI-ID 714660]
787. GUDALO, Milena. Uporaba kontracepcijskih sredstev med srednješolci v občini Brežice : diplomska naloga. Maribor: [M. Gudalo], 2002. 79 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 625. [COBISS.SI-ID 712356]
788. ŠUMAN, Silva. Vloga medicinske sestre pri bolniku s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) : diplomska naloga. Maribor: [S. Šuman], 2002. 79 f.,[3] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 707. [COBISS.SI-ID 736420]
789. DAJČMAN, Erika. Vloga medicinske sestre pri cepljenju proti gripi : diplomska naloga. Maribor: [E. Dajčman], 2002. 83 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 740. [COBISS.SI-ID 756132]
790. ŽAMUT, Darinka. Vloga medicinske sestre pri izobraževanju bolnikov z astmo : diplomska naloga. Maribor: [D. Žamut], 2002. 71 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 547. [COBISS.SI-ID 677796]
791. DENŠA, Tatjana. Vloga medicinske sestre pri pripravi bolnika na anestezijo in operacijo : diplomska naloga. Maribor: [T. Denša], 2002. 79 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 810. [COBISS.SI-ID 804516]
792. VRAŽIČ, Zvezdana. Vloga medicinske sestre pri sistematičnem pregledu vida 3 in 5 letnih otrok : diplomska naloga. Maribor: [Z. Vražič], 2002. 63 f., 4 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 615. [COBISS.SI-ID 707492]
793. PODKRIŽNIK, Cvetka. Vloga medicinske sestre pri spolni vzgoji osnovnošolcev : diplomska naloga. Maribor: [C. Podkrižnik], 2002. 79 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 648. [COBISS.SI-ID 722340]
794. DOBERŠEK, Marjeta. Vloga medicinske sestre pri šoloobveznih otrocih s posebnimi potrebami : diplomska naloga. Maribor: [M. Doberšek], 2002. 91 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 586. [COBISS.SI-ID 687780]
795. TRGLEC, Andrejka. Vloga perimetrista pri računalniško vodeni perimetriji : diplomska naloga. Maribor: [A. Trglec], 2002. 70 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 752. [COBISS.SI-ID 758948]
796. FEGUŠ, Majda. Vloga zdravstvene vzgoje pri ohranjanju ustnega zdravja otrok in mladostnikov : raziskovalna naloga : diplomska naloga. Maribor: [M. Feguš], 2002. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 582. [COBISS.SI-ID 693156]
797. ČEHIĆ, Adila. Vpliv medsebojnih odnosov na delo v negovalnem timu v Splošni bolnišnici Maribor : diplomska naloga. Maribor: [A. Čehić], 2002. 79 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 576. [COBISS.SI-ID 685476]
798. KROPEJ, Irma. Vpliv splošne in regionalne anestezije na izločanje urina in praznjenje mehurja v prvih 24 urah po operaciji : diplomska naloga. Maribor: [I. Kropej], 2002. 54 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 666. [COBISS.SI-ID 727716]
799. PAR, Ljudmila. Zadovoljstvo bolnikov z delom dijakov Srednje zdravstvene šole Celje : diplomska naloga. Maribor: [L. Par], 2002. 83 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 652. [COBISS.SI-ID 723364]
800. ZELIČ, Jelica. Zadovoljstvo medicinskih sester z delom v multidisciplinarnem timu : diplomska naloga. Maribor: [J. Zelič], 2002. 65 f., 4 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 544. [COBISS.SI-ID 677028]
801. KRAJNC, Verica. Zadovoljstvo varovancev s komunikacijo zdravstvenega osebja v Zdravilišču Laško : diplomska naloga. Maribor: [V. Krajnc], 2002. 51 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 583. [COBISS.SI-ID 693668]
802. KRALJ COHA, Mirjana. Zdravstvena nega bolnika po prebolelem akutnem miokardnem infarktu : diplomska naloga : prispevek k oblikovanju standarda. Maribor: [M. Kralj Coha], 2002. 59 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 622. [COBISS.SI-ID 711588]
803. ŠIPEK, Ksenija. Zdravstvena nega bolnika po torakoskopski operaciji : [diplomska naloga]. Maribor: [K. Šipek], 2002. 58 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 746. [COBISS.SI-ID 757668]
804. PREVOLŠEK, Tanja. Zdravstvena nega bolnika s hipotenzivnim sindromom po lumbalni punkciji : diplomska naloga. Maribor: [T. Prevolšek], 2002. 56 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 770. [COBISS.SI-ID 791716]
805. GAJSTER, Marjetka. Zdravstvena nega bolnika s politravmo : diplomska naloga. Maribor: [M. Gajster], 2002. 77 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 656. [COBISS.SI-ID 725412]
806. MLASKO, Julijana. Zdravstvena nega epileptika v Zavodu Hrastovec-Trate : [diplomska naloga]. Maribor: [J. Mlasko], 2002. 75 f., 4 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 627. [COBISS.SI-ID 712612]
807. DVORŠAK, Tatjana. Zdravstvena nega otroka po možganski poškodbi : (teoretična diplomska naloga). Maribor: [T. Dvoršak], 2002. 100 f., 6 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 713. [COBISS.SI-ID 748708]
808. VRABIČ POTOČNIK, Nataša. Zdravstvena nega otroka po tonzilektomiji in adenotomiji v Splošni bolnišnici Maribor : diplomska naloga. Maribor: [N. Vrabič Potočnik], 2002. 91 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 574. [COBISS.SI-ID 685220]
809. PREMUŽIČ, Carmen. Zdravstvena nega v državah Evropske unije : diplomska naloga. Maribor: [C. Premužič], 2002. 55 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 733. [COBISS.SI-ID 754852]
810. PUŠNIK, Danijela. Zdravstvena nega v Splošni bolnišnici Maribor z vidika etičnih načel : diplomska naloga. Maribor: [D. Pušnik], 2002. 63 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 769. [COBISS.SI-ID 788132]
811. ČASL, Lidija. Zdravstvena vzgoja astmatika : diplomska naloga. Maribor: [L. Časl], 2002. 63 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 630. [COBISS.SI-ID 713380]
812. PIRLING, Vida. Zdravstvena vzgoja bolnika s povišanim krvnim tlakom : diplomska naloga. Maribor: [V. Pirling], 2002. 65 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 662. [COBISS.SI-ID 726692]
813. MILENOVIĆ, Patricia. Zdravstvena vzgoja bolnika z astmo : diplomska naloga. Maribor: [P. Milenović], 2002. 62 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 738. [COBISS.SI-ID 755620]
814. KLAMPFER, Suzana. Zdravstvena vzgoja sladkornih bolnikov v Splošni bolnišnici Ptuj : diplomska naloga. Maribor: [S. Klampfer], 2002. 86 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 584. [COBISS.SI-ID 693924]
815. ŽIVKO, Iris. Zdravstvena vzgoja žena s tvegano nosečnostjo : diplomska naloga : [raziskovalna naloga]. Maribor: [I. Živko], 2002. 67 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 621. [COBISS.SI-ID 711332]
816. KOCBEK, Nadja. Zdravstveno vzgojno delo negovalnega tima pri sladkornem bolniku : [diplomska naloga] : raziskovalno delo. Maribor: [N. Kocbek], 2002. 68 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 631. [COBISS.SI-ID 713892]
817. MOČNIK, Marjeta. Zloraba in nasilje varovancev v posebnem socialnovarstvenem zavodu Lukavci z vidika dela medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [M. Močnik], 2002. 62 f., 12 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 624. [COBISS.SI-ID 712100]
818. KOHEK, Marija. Zvišan krvni tlak in dejavniki tveganja za njegov nastanek : diplomska naloga. Maribor: [M. Kohek], 2002. 61 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 623. [COBISS.SI-ID 711844]
819. URŠIČ, Sonja. Cepljenje - varen korak v življenje : diplomska naloga : (raziskovalna naloga). Maribor: [S. Uršič], 2001. 89 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 437. [COBISS.SI-ID 615588]
820. ŠUMAH, Vida. Dojenje včeraj, danes, jutri : raziskovalna diplomska naloga. Maribor: [V. Šumah], 2001. 63 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 459. [COBISS.SI-ID 622244]
821. VOGEL, Anica. Dokumentacija zdravstvene nege na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Slovenj Gradec : diplomska naloga. Maribor: [A. Vogel], 2001. 56 f., 13 f. pril. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 521. [COBISS.SI-ID 668580]
822. PAVLICA, Milena. Dvig kakovosti dela patronažne medicinske sestre z upoštevanjem teorije izbire : diplomska naloga. Maribor: [M. Pavlica], 2001. 107 f., [3] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 457. [COBISS.SI-ID 621732]
823. MOČNIK, Darja. Etične dileme pri zdravstveni negi starostnika : [diplomska naloga]. Maribor: [D. Močnik], 2001. 65 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 483. [COBISS.SI-ID 650404]
824. BRGLEZ, Petra. Etični vidik patronažne zdravstvene nege pri ženi po porodu : (prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz). Maribor: [P. Brglez], 2001. 77 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 495. [COBISS.SI-ID 653732]
825. VODA, Jelka. Evtanazija včeraj, danes, jutri : diplomska naloga. Maribor: [J. Voda], 2001. 58 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 466. [COBISS.SI-ID 635300]
826. ŠTIFTER, Metka. Fluktuacija operacijskih medicinskih sester : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Štifter], 2001. 69 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 439. [COBISS.SI-ID 616100]
827. LAMPRET, Lejla. Kajenje med študenti / kami Visoke zdravstvene šole v Mariboru in vpliv zdravstvene vzgoje : diplomska naloga. Maribor: [L. Lampret], 2001. 99 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 464. [COBISS.SI-ID 634788]
828. VOVK-JOJIĆ, Martina. Kako voditi tim zdravstvene nege : raziskovalna naloga. Maribor: [M. Vovk-Jojić], 2001. [89] f., garf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 393. [COBISS.SI-ID 590244]
829. ŠPALIR KUJAVEC, Betka. Kakovost življenja bolnika s hemodializo. Maribor: [B. Špalir-Kujavec], 2001. 53 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 382. [COBISS.SI-ID 585380]
830. PANGERL, Nataša. Kakovost življenja bolnika s tuberkulozo : diplomska naloga. Maribor: [N. Pangerl], 2001. 64 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 546. [COBISS.SI-ID 677540]
831. BRATKOVIČ, Tanja. Kakovost življenja bolnika z multiplo sklerozo : diplomska naloga. Maribor: [T. Bratkovič], 2001. 86 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 500. [COBISS.SI-ID 656292]
832. VIDENIČ, Irena. Kakovost življenja sladkornih bolnikov : vidiki kontinuirane zdravstvene nege. Maribor: [I. Videnič], 2001. [83] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 383. [COBISS.SI-ID 585636]
833. PEČOVNIK, Maja. Kakovost življenja starejših ljudi v Črni na Koroškem : diplomska naloga. Maribor: [M. Pečovnik], 2001. 64 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 430. [COBISS.SI-ID 613796]
834. TOVORNIK, Marjana. Kakovost življenja z urinskim katetrom : diplomska naloga. Maribor: [M. Tovornik], 2001. 78 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 531. [COBISS.SI-ID 671140]
835. SOJČ, Irena. Kakovost življenja žensk po histerektomiji : diplomska naloga. Maribor: [I. Sojč], 2001. 60 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 429. [COBISS.SI-ID 613540]
836. ŠIŠMANOVIČ, Marija. Kakovost življenja žensk z urinsko inkontinenco : diplomska naloga. Maribor: [D. Šišmanovič], 2001. [78] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 407. [COBISS.SI-ID 595364]
837. KROF, Vesna. Komunikacija med medicinsko sestro in varovancem : diplomska naloga. Maribor: [V. Krof], 2001. 56 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Diplomska dela, 410. [COBISS.SI-ID 596132]
838. PEČNIK, Ines. Najpogostejše negovalne diagnoze pri bolniku po operaciji kolka : (prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz) : [diplomska naloga]. Maribor: [I. Pečnik], 2001. 106 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 515. [COBISS.SI-ID 667044]
839. HACIN, Saška. Nega žene z rakom materničnega vratu : diplomska naloga. Maribor: [S. Hancin], 2001. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 681279]
840. PLAZNIK, Marijana. Obremenjenost operacijske medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [M. Plaznik], 2001. 77 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 433. [COBISS.SI-ID 614564]
841. KOSEDNAR, Mateja. Odnos medicinskih sester do umirajočega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [M. Kosednar], 2001. 84 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 438. [COBISS.SI-ID 615844]
842. SMOLINGER GALUN, Marjetka. Odvzem urinokulture pri otroku : raziskovalna naloga : diplomska naloga. Maribor: [M. Smolinger-Galun], 2001. 62 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 460. [COBISS.SI-ID 632740]
843. POJAVNIK, Barbara. Pogostnost stranskih učinkov pri cepljenju predšolskih otrok : (diplomska naloga). Maribor: [B. Pojavnik], 2001. 42 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 431. [COBISS.SI-ID 614052]
844. PANIKVAR, Nataša. Pogostost pojava depresije med srednješolci v Srednješolskem centru Ptuj : diplomska naloga. Maribor: [N. Panikvar], 2001. 73 f., 7 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 525. [COBISS.SI-ID 669604]
845. RAUŠL, Milena. Pomen komunikacije v domu za ostarele : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Raušl], 2001. 77 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 518. [COBISS.SI-ID 667812]
846. DREVENŠEK RECEK, Simona. Pomen zdravstvene vzgoje bolnika pri uporabi kisika na domu : (raziskovalna naloga) : [diplomska naloga]. Maribor: [S.Drevenšek-Recek], 2001. 84 f., 4 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, maribor, Diplomska dela, 491. [COBISS.SI-ID 652708]
847. ŽNIDAR, Bojana. Poučevanje astmatičnih bolnikov o vplivanju okolja na njihovo bolezen : diplomska naloga. Maribor: [B. Žnidar], 2001. 80 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 526. [COBISS.SI-ID 669860]
848. JAKOPANEC, Jasminka. Prehranjevalne navade mladostnikov : prispevek k načrtovanju in izvajanju zdravstvene vzgoje za zdravo prehrano. Maribor: [J. Jakopanec], 2001. 42 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 390. [COBISS.SI-ID 587428]
849. TOPLER, Majda. Preoperativna zdravstvena nega urološkega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [M. Topler], 2001. 80 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 510. [COBISS.SI-ID 662948]
850. ŠTOK, Bojana. Program preprečevanja hepatitis b virusa pri zdravstvenih delavcih v Splošni bolnišnici Maribor : diplomska naloga. Maribor: [B. Štok], 2001. 70 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 454. [COBISS.SI-ID 620964]
851. FRANGEŽ, Jožefa. Psihična priprava žene na porod v šoli za bodoče starše : diplomska naloga. Maribor: [J. Frangež], 2001. 72 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 501. [COBISS.SI-ID 660644]
852. KLARIČ-TETIČKOVIČ, Renata. Psihofizične obremenitve medicinskih sester : diplomska naloga. Maribor: [R.Klarič-Tetičkovič], 2001. 76 f., 3 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 475. [COBISS.SI-ID 642980]
853. ŠTIGL, Petra. Seznanjenost bolnikov z vrsto anestezije ter možnostjo lajšanja pooperativne bolečine : diplomska naloga. Maribor: [P. Štigl], 2001. 110 f., 7 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 474. [COBISS.SI-ID 642724]
854. BLATNIK, Dragica. Stališča staršev do sistematičnega psihološkega pregleda triletnega otroka : SPP-3 : diplomska naloga. Maribor: [D. Blatnik], 2001. [65] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 411. [COBISS.SI-ID 596388]
855. ROMIH, Petrina. Stres v poklicu medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [P. Romih], 2001. 62-63 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 461. [COBISS.SI-ID 632996]
856. DOBERŠEK, Andreja. Stres v starosti in vloga medicinske sestre : (diplomska naloga). Maribor: [A. Doberšek], 2001. 89 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 478. [COBISS.SI-ID 645028]
857. KUKOVEC, Tanja. Supervizija v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Murska Sobota : diplomska naloga. Maribor: [T. Kukovec], 2001. [58] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 465. [COBISS.SI-ID 635044]
858. BRENČIČ, Jožica. Terapevtska komunikacija v domu upokojencev Ptuj : (diplomska naloga). Maribor: [J. Brenčič], 2001. 77 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 479. [COBISS.SI-ID 645284]
859. MOČNIK, Mirjam. Upoštevanje dietnega režima varovanca/ bolnika v domu upokojencev = [diplomska naloga] : (raziskovalna naloga). Maribor: [M. Močnik], 2001. 50 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 432. [COBISS.SI-ID 614308]
860. MENCIGAR-KLADNIK, Zdenka. Vloga medicinske sestre in njena pomoč ob smrti otroka. Maribor: [Z. Mencigar-Kladnik], 2001. 55 f., 2 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 528. [COBISS.SI-ID 670372]
861. ŠIMENKO, Jože. Vloga medicinske sestre pri bolniku z astmo : diplomska naloga. Maribor: [J. Šimenko], 2001. 68 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 484. [COBISS.SI-ID 650660]
862. BRAČIČ, Ksenija. Vloga medicinske sestre pri fiberbronhoskopiji : diplomska naloga. Maribor: [K. Bračič], 2001. [82] f., garf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 405. [COBISS.SI-ID 594852]
863. ŽABKAR, Beisa. Vloga medicinske sestre pri izvajanju novega Denver II presejalnega testa : diplomska naloga. Maribor: [B. Žabkar], 2001. 70 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 470. [COBISS.SI-ID 639140]
864. ŽNIDAR, Milica. Vloga medicinske sestre pri izvajanju samokontrole sladkornega bolnika : raziskovalna naloga : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Žnidar], 2001. 70 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 462. [COBISS.SI-ID 634276]
865. VERČKO, Vlasta. Vloga svojcev pri zdravljenju in rehabilitaciji : diplomska naloga. Maribor: [V. Verčko], 2001. 74 f., 6 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 476. [COBISS.SI-ID 643236]
866. BUNDERLA, Evgen. Vpliv supervizije na kakovost zdravstvene nege : [diplomska naloga]. Maribor: [E. Bunderla], 2001. 85 f., [7] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 440. [COBISS.SI-ID 616356]
867. OBRETAN, Urška. Vpliv zdravstvene vzgoje na način življenja bolnika s kolostomo : diplomska naloga. Maribor: [U. Obretan], 2001. 65 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 421. [COBISS.SI-ID 603044]
868. DRAŠČIČ, Ruža. Vpliv zobozdravstvene vzgoje na preprečevanje kariesa pri osnovnošolcih : (raziskovalna naloga). Maribor: [R. Draščič], 2001. [69] f., graf. prikazi. Diplomska dela, 377. [COBISS.SI-ID 583332]
869. REBOLJ, Zlata. Zadovoljstvo medicinskih sester na delovnem mestu v bolnišnici : [diplomska naloga]. Maribor: [Z. Rebolj], 2001. 41 f., 8 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 613. [COBISS.SI-ID 706980]
870. SEDOVŠEK, Saša. Zapleti pri perifernih intravenoznih kanalih : diplomska naloga. Maribor: [S. Sedovšek], 2001. 67 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 534. [COBISS.SI-ID 671908]
871. FRAJZMAN, Marija. Zdravstvena nega bolnika na hemodializi : (prispevek k metodi procesa zdravstvene nege) : diplomska naloga. Maribor: [M. Frajzman], 2001. 86 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 485. [COBISS.SI-ID 650916]
872. MRAVLJAK, Katjuša. Zdravstvena nega bolnika na respiratorju in oblikovanje negovalne dokumentacije : diplomska naloga. Maribor: [K. Mravljak], 2001. 67 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 456. [COBISS.SI-ID 621476]
873. POTOČNJAK, Jožica. Zdravstvena nega bolnika po operaciji žolčnih kamnov : diplomska naloga. Maribor: [J. Potočnjak], 2001. 95 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 520. [COBISS.SI-ID 668324]
874. JAGER, Mojca. Zdravstvena nega bolnika po presaditvi ledvice : (diplomska naloga). Maribor: [M. Jager], 2001. 59 f., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 375. [COBISS.SI-ID 583588]
875. KRZNAR, Bojan. Zdravstvena nega bolnika s kolostomo : diplomska naloga. Maribor: [B. Krznar], 2001. 73 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 415. [COBISS.SI-ID 601252]
876. KRAJNC, Marija. Zdravstvena nega bolnika s psoriatičnim artritisom : diplomska naloga. Maribor: [M. Krajnc], 2001. 55 f., 16 f. pril, ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 413. [COBISS.SI-ID 600484]
877. KRAMAR, Sabina. Zdravstvena nega bolnika s spominskimi problemi pri Alzheimerjevi bolezni : diplomska naloga. Maribor: [S. Kramar], 2001. 59 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 403. [COBISS.SI-ID 598436]
878. MAGDIČ, Matejka. Zdravstvena nega bolnika s torakalno drenažo : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Magdič], 2001. 74 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 419. [COBISS.SI-ID 602532]
879. TOPOLE, Amadeja. Zdravstvena nega bolnika z odpovedjo ledvic : diplomska naloga. Maribor: [A. Topole], 2001. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 471. [COBISS.SI-ID 639396]
880. KERBLER, Sonja. Zdravstvena nega hemodializnega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [S. Kerbler], 2001. 64 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 455. [COBISS.SI-ID 621220]
881. ŠTURM, Renata. Zdravstvena nega otroka s kraniocerebralno poškodbo na umetni ventilaciji : diplomska naloga. Maribor: [R. Šturm], 2001. 91 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 473. [COBISS.SI-ID 642468]
882. GUMZE, Jasna. Zdravstvena nega sladkornega bolnika : [diplomska naloga]. Maribor: [J. Gumze], 2001. 54 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 504. [COBISS.SI-ID 661412]
883. VERČKO, Helena. Zdravstvena nega umirajočega : diplomska naloga. Maribor: [H. Verčko], 2001. 69 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 436. [COBISS.SI-ID 615332]
884. ROJS TOMEC, Metka. Zdravstvena nega umirajočega bolnika na domu v terminalni fazi : diplomska naloga. Maribor: [M. Rojs Tomec], 2001. 76 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 406. [COBISS.SI-ID 595108]
885. MIKŠA, Lidija. Zdravstvena vzgoja bolnika s sladkorno boleznijo : diplomska naloga. Maribor: [L. Mikša], 2001. 73 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 548. [COBISS.SI-ID 678052]
886. NAGLIČ, Lucija. Zdravstvena vzgoja svojcev bolnika po možganski kapi : diplomska naloga. Maribor: [L. Nglič], 2001. 73 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 532. [COBISS.SI-ID 671396]
887. KRALJ, Mojca. Etična obravnava onkološko-ginekološke bolnice : diplomska naloga. Maribor: [M. Kralj], 2000. 96 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 305. [COBISS.SI-ID 510884]
888. BEŠKOVNIK, Marjetka. Etične dileme pri zdravstveni negi bolnice z vnetnim obolenjem rodil : prispevek k oblikovanju standarda : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Beškovnik], 2000. 77 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 239. [COBISS.SI-ID 448676]
889. SPANŽEL, Jožefa. Informiranost bolnikov o svojih pravicah v času zdravljenja v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec : diplomska naloga. Maribor: [J. Spanžel], 2000. 107 f., 7 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 258. [COBISS.SI-ID 478372]
890. MÖREC, Daniela. Kadrovanje medicinskih sester na osnovi kategorizacije bolnika : diplomska naloga. Maribor: [D. Mörec], 2000. 66 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 303. [COBISS.SI-ID 510372]
891. DIŽOVNIK, Klara. Kakovost življenja bolnika s pljučno tuberkulozo : [diplomska naloga]. Maribor: [K. Dižovnik], 2000. 83 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 289. [COBISS.SI-ID 507300]
892. POŽARNIK, Mateja. Kakovost življenja bolnika z astmo : diplomska naloga. Maribor: [M. Požarnik], 2000. 79 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 300. [COBISS.SI-ID 509604]
893. PALJIĆ, Dalibor. Kakovost življenja dializnega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [D. Paljić], 2000. 63 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 359. [COBISS.SI-ID 552100]
894. NERAD, Irena. Kakovost življenja pred in po srčnem infarktu : diplomska naloga. Maribor: [I. Nerad], 2000. 95 f., 5 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 319. [COBISS.SI-ID 513188]
895. ZEMLJIČ, Bojana. Komunikacije v timu zdravstvene nege : prispevek k boljšim odnosom v negovalnem timu : diplomska naloga. Maribor: [B. Zemljič], 2000. 65 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 284. [COBISS.SI-ID 505764]
896. GABOR, Gabriela. Moralna in strokovna odgovornost delavcev v zdravstveni negi : (raziskovalna naloga) : [diplomska naloga]. Maribor: [G. Gabor], 2000. 60 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 312. [COBISS.SI-ID 511908]
897. KAČ, Martin. Oskrba in zdravstvena nega starostnika : diplomska naloga. Maribor: [M. Kač], 2000. 62 f., 11 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 236. [COBISS.SI-ID 447908]
898. JEVŠINEK, Martina. Osveščenost porodnic o dojenju in vloga medicinske sestre : [diplomska naloga] : raziskovalna naloga. Maribor: [M. Jevšinek], 2000. 60 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 364. [COBISS.SI-ID 572836]
899. FLAJS, Silva. Permanentno izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec : diplomska naloga. Maribor: [S. Flas], 2000. 49 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 260. [COBISS.SI-ID 481188]
900. MARIN, Erika. Pomen komunikacije pri sprejemu porodnice : diplomska naloga. Bezena: [E. Marin], 2000. 58 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 371. [COBISS.SI-ID 576676]
901. SENEKOVIČ, Marjana. Priprava bolnika na kolostomo : diplomska naloga. Maribor: [M. Senekovič], 2000. 71 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 286. [COBISS.SI-ID 479652]
902. MRŠAK, Suzana. Problem krvodajalstva : diplomska naloga. Maribor: [S. Mršak], 2000. 82 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 344. [COBISS.SI-ID 519588]
903. ŠUMAK, Irena. Prostovoljno delo dijakov Srednje zdravstvene šole Murska Sobota v Pomurju : diplomska naloga. Maribor: [I. Šumak], 2000. 67 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 285. [COBISS.SI-ID 506532]
904. BUČAR, Jana. Razširjenost drog med srednješolci : diplomska naloga. Maribor: [J. Bučar], 2000. 62 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 367. [COBISS.SI-ID 574628]
905. KOŽELJ, Anton. Smisel domskega varstva duševnih bolnikov : diplomska naloga. Maribor: [A. Koželj], 2000. 89 f. Visoa zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 226. [COBISS.SI-ID 423332]
906. VOZLIČ, Stanka. Uvajanje procesne metode zdravstvene nege v domu Lukavci : diplomska naloga. Maribor: [S. Vozlič], 2000. 71 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 277. [COBISS.SI-ID 503204]
907. KOCUVAN, Veronika. Uvajanje sodobne procesne metode zdravstvene nege v operacijsko enoto : prispevek h kvaliteti zdravstvene nege : [diplomska naloga]. Maribor: [V. Kocuvan], 2000. 92 f., 12 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 299. [COBISS.SI-ID 509092]
908. TIBAUT, Brigita. Vključevanje študentov zdravstvene nege v negovalni tim : diplomska naloga. Maribor: [B. Tibaut], 2000. 73 f., 4 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 311. [COBISS.SI-ID 511652]
909. ŠKORC, Damjan. Vloga medicinske sestre pri aplikaciji transfuzije krvi in krvih izdelkov : diplomska naloga. Maribor: [D. Škorc], 2000. 99 f., 9 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 297. [COBISS.SI-ID 508836]
910. STEPANOVIĆ, Marija. Vloga medicinske sestre pri bolniku s cerebrovaskularnim inzultom : raziskovalna naloga : diplomska naloga. Maribor: [M. Stepanović], 2000. 52 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 247. [COBISS.SI-ID 450724]
911. RAŽMAN, Metka. Vloga medicinske sestre pri bolniku s hematološkim obolenjem : diplomska naloga. Maribor: [M. Ražman], 2000. 83 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 309. [COBISS.SI-ID 456356]
912. MENHART, Mateja. Vloga medicinske sestre pri bolniku s tuberkolozo : (prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz) : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Menhart], 2000. 89 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 352. [COBISS.SI-ID 521892]
913. SOVINC, Tatjana. Vloga medicinske sestre pri bolniku z abscesom pljuč : prispevek k oblikovanju negovalne diagnoze : [diplomska naloga]. Maribor: [T. Sovinc], 2000. 46 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 400. [COBISS.SI-ID 598692]
914. MLINARIČ, Brigita. Vloga medicinske sestre pri izobraževanju bolnika s sladkorno boleznijo : (diplomska naloga). Maribor: [B. Mlinarič], 2000. 70 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 332. [COBISS.SI-ID 516004]
915. KAMENŠEK, Petra. Vloga medicinske sestre pri vzpodbujanju dojenja : raziskovalna diplomska naloga. Maribor: [P. Kamenšek], 2000. 92 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 262. [COBISS.SI-ID 413860]
916. VIČAR, Natalija. Vloga medicinske sestre v pripravi otroka na anestezijo : diplomska naloga. Maribor: [N. Vičar], 2000. 63 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 310. [COBISS.SI-ID 480164]
917. PERŠE, Ana. Vloga prostovoljk pri bolnicah po operaciji dojke : diplomska naloga. Maribor: [A. Perše], 2000. 64 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 259. [COBISS.SI-ID 478628]
918. VIRAG, Genovefa. Vpliv prehrane na nastanek žolčnih obolenj : diplomska naloga. Maribor: [G. Virag], 2000. 76 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 325. [COBISS.SI-ID 479908]
919. MLINAR RELJIĆ, Nataša. Vpliv prvega podoja na dojenje v prvih dneh po porodu : (diplomska naloga). Maribor: [N. Mlinar], 2000. 34 f., 8 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 363. [COBISS.SI-ID 572580]
920. SOFTIČ, Sanela. Zdravstvena nega bolnika po atroskopiji kolena : (prispevek k oblikovanju standarda negovalne intervencije) : diplomska naloga. Maribor: [S. Softič], 2000. 68 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 317. [COBISS.SI-ID 512676]
921. KOLENC, Tanja. Zdravstvena nega bolnika po operaciji discus hernie v ledvenem delu hrbtenice : diplomska naloga : [prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz]. Maribor: [T. Kolenc], 2000. 63 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 313. [COBISS.SI-ID 474020]
922. TURNŠEK, Mihaela. Zdravstvena nega bolnika po operativni oskrbi septičnih procesov na kosteh in sklepih : [prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz in standardov] : diplomska naloga. Maribor: [M. Turnšek], 2000. 69 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 283. [COBISS.SI-ID 505508]
923. RIŽNAR, Marina. Zdravstvena nega bolnika pred ledvično biopsijo in po njej : diplomska naloga. Maribor: [M. Rižnar], 2000. 76 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 351. [COBISS.SI-ID 522148]
924. POLČNIK, Lidija. Zdravstvena nega bolnika pri totalni plastiki kolka : diplomska naloga : [prispevek k oblikovanju standardov in negovalnih diagnoz]. Maribor: [L. Polčnik], 2000. 85 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 268. [COBISS.SI-ID 496804]
925. DROZG, Jožica. Zdravstvena nega bolnika s sladkorno boleznijo v domu upokojencev : diplomska naloga. Maribor: [J. Drozg], 2000. 72 f., 2 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 298. [COBISS.SI-ID 509348]
926. OBRAN, Simona. Zdravstvena nega bolnika z akutno pooperativno bolečino : raziskovalna naloga - ocenjevanje in merjenje akutne pooperativne bolečine : diplomska naloga. Maribor: [S. Obran], 2000. 69 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 278. [COBISS.SI-ID 421028]
927. GUMZE, Jasna. Zdravstvena nega bolnika z diabetičnim stopalom : [diplomska naloga]. Maribor: [J. Gumze], 2000. 53 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 266. [COBISS.SI-ID 414116]
928. SOMER, Slavica. Zdravstvena nega bolnika z malignim melanomom : prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz. Maribor: [S. Somer], 2000. 85 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 307. [COBISS.SI-ID 511140]
929. BORIŠEK, Katja. Zdravstvena nega bolnika z opeklinami : (prispevek k oblikovanju standarda) : [diplomska naloga]. Maribor: [K. Borišek], 2000. 83 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 343. [COBISS.SI-ID 519332]
930. MEDVEN, Marija. Zdravstvena nega in rehabilitacija bolnika po ICV v Lambrechtovem domu Slov. Konjice : diplomska naloga. Maribor: [M. Medven], 2000. [66] f., [1] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomaska dela, 288. [COBISS.SI-ID 473764]
931. SKRBIČ, Sonja. Zdravstvena nega na oddelku za nuklearno medicino : diplomska naloga. Maribor: [S. Skrbič], 2000. 57 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 308. [COBISS.SI-ID 511396]
932. KOS, Soledad. Zdravstvena nega starostnika : diplomska naloga. Maribor: [S. Kos], 2000. 85 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 320. [COBISS.SI-ID 470948]
933. PIHLAR, Sebastjan. Zdravstvena nega umirajočega : diplomska naloga. Maribor: [S. Pihlar], 2000. 82 f. Visoka zdravstvena šola, maribor, Diplomska dela, 369. [COBISS.SI-ID 575396]
934. LEP, Miranda. Zdravstvena vzgoja bolnika po prebolelem srčnem infarktu : diplomska naloga. Maribor: [M. Lep], 2000. 64 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 370. [COBISS.SI-ID 575908]
935. KOMES, Nadica. Zdravstvena vzgoja slabovidnih otrok v ortoptično pleoptičnem kabinetu : prispevek k oblikovanju standarda : [diplomska naloga]. Maribor: [N. Komes], 2000. 112 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 237. [COBISS.SI-ID 448164]
936. MARGUČ, Mirjam. Delovne obremenitve medicinske sestre v bolnišnični zdravstveni dejavnosti : prispevek k oblikovanju raziskovalnih metod. Maribor: [M. Marguč], 1999. 99 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 221. [COBISS.SI-ID 412580]
937. KREMAR, Jožica. Etične dileme pri zdravstveni negi bolnika z AIDS-om : prispevek k oblikovanju kontinuirane zdravstvene nege : diplomska naloga. Maribor: [J. Kremar], 1999. 88 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 220. [COBISS.SI-ID 412324]
938. URBAS, Magda. Etični vidik zdravstvene nege pri bolniku z malignomom : diplomska naloga. Maribor: [M. Urbas], 1999. 95 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 205. [COBISS.SI-ID 366244]
939. BREZNIK, Ivanka. Kakovost življenja shizofrenega bolnika : diplomska naloga. Maribor: [I. Breznik], 1999. 63 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 196. [COBISS.SI-ID 363684]
940. STRAUSS, Maja. Komuniciranje v patronažnem varstvu : diplomska naloga. Maribor: [M. Strauss], 1999. 75 f., graf. prik. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 217. [COBISS.SI-ID 410788]
941. LESJAK, Brigita. Komunikacija v zdravstveni negi bolnika s kirurškim obolenjem : diplomska naloga. Maribor: [B. Lesjak], 1999. 69 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 197. [COBISS.SI-ID 363940]
942. PERŠA, Dejan. Razlika med poslovno komunikacijo in komunikacijo v zdravstveni negi : diplomska naloga. Maribor: [D. Perša], 1999. 73 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 256. [COBISS.SI-ID 430756]
943. KOS, Nada. Vloga medicinske sestre pri alimentarnih toksikoinfekcijah : diplomska naloga. Maribor: [N. Kos], 1999. 50 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 198. [COBISS.SI-ID 364196]
944. DOMADOVNIK, Bojana. Vloga medicinske sestre pri bolniku z bronhoskopijo : prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz : prispevek k oblikovanju standarda : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Domadovnik], 1999. 74 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 214. [COBISS.SI-ID 409508]
945. VEBER, Sonja. Vloga medicinske sestre pri motivaciji krvodajalcev : diplomska naloga. Maribor: [S. Veber], 1999. 61 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 212. [COBISS.SI-ID 409764]
946. KUŠTER, Andreja. Vloga medicinske sestre pri obravnavi parasuicidalnega adolescenta : diplomska naloga. Maribor: [A. Kušter], 1999. 105 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 203. [COBISS.SI-ID 365476]
947. HERZMANSKY, Marinka. Vloga medicinske sestre pri preprečevanju klopnega meningoencefalitisa : diplomska naloga. Maribor: [M. Herzmansky], 1999. 47 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 202. [COBISS.SI-ID 365220]
948. TERBOVŠEK, Andreja. Vloga medicinske sestre pri rehabilitaciji slabo pokretnega bolnika zaradi obolenja hrbtenice : prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz : [diplomska naloga]. Maribor: [A. Terbovšek], 1999. 61 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 182. [COBISS.SI-ID 301732]
949. JEHART, Dorica. Vloga medicinske sestre pri vzpodbujanju dojenja na območju Radelj ob Dravi : diplomska naloga. Maribor: [D.Jehart], 1999. 88 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 204. [COBISS.SI-ID 365988]
950. MOLAN, Slavica. Vloga patronažne medicinske sestre pri izboljševanju kakovosti življenja tetraplegika : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Molan], 1999. 111 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 191. [COBISS.SI-ID 362404]
951. DOMADOVNIK, Bojana. Zdravstvena nega bolnika po bronhoskopiji : prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz. Maribor: [B. Domadovnik], 1999. 60 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 156. [COBISS.SI-ID 231844]
952. IVANOVSKI, Danica. Zdravstvena nega bolnika s pljučnim obolenjem : diplomska naloga. Maribor: [D. Ivanovski], 1999. 60 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 215. [COBISS.SI-ID 410276]
953. VILHAR, Urška. Zdravstvena nega porodnice in dojenje : diplomska naloga. Maribor: [U. Vilhar], 1999. 75 f., 2 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 183. [COBISS.SI-ID 360356]
954. PANIKVAR-ŽLAHTIČ, Karmen. Zdravstvena nega sladkornega bolnika, odvisnega od insulina : diplomska naloga. Maribor: [K. Panikvar-Žlahtič], 1999. 68 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 200. [COBISS.SI-ID 364708]
955. LIPIČ-BALIGAČ, Metka. Zdravstvena vzgoja bolnika s sladkorno boleznijo : diplomska naloga. Maribor: [M. Lipič-Baligač], 1999. 94 f., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 209. [COBISS.SI-ID 360612]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

956. LOGAR, Monika. Kakovost življenja osebe s Chronovo boleznijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Logar], 2019. 49 str., [2] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 97560065]
957. KARNER NAPOTNIK, Maša. Kirurški varnostni kontrolni seznam med teorijo in prakso : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Karner Napotnik], 2019. 68 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 98136833]
958. REJAK BREZNIK, Suzana. Kvaliteta življenja osebe z Marfanovim sindromom po operaciji kifoskolioze : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega = The quality of life of person with Marfan's disease after kyphoscoliosis operation. Slovenj Gradec: [S. Rejak Breznik], 2019. 52 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 97948929]
959. HRIBERNIK, Helena. Obravnava stanovalke z multiplo sklerozo v domu starejših : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [H. Hribernik], 2019. 47 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 98137345]
960. GOŠNAK, Urška. Seznanjenost z motnjami čustvovanja in poporodno depresijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [U. Gošnak], 2019. 47 str., [6] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 97894401]
961. ROBNIK, Duško Erik. Stališče študentov zdravstvene nege do mentorstva : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [D. E. Robnik], 2019. 54 str., [9] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 97895425]
962. KLEMENC, Simona. Vloga medicinske sestre v obravnavi stanovalca s parkinsonovo boleznijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega = The role of a nurse in treating a person with Parkinson's disease. Slovenj Gradec: [S. Klemenc], 2019. 47 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 96580097]
963. GOJTAN, Jasmina. Zdravstvena nega in samomorilno ogrožen pacient : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [J. Gojtan], 2019. 49 str., [3] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 97892865]
964. CRNKOVIČ, Darja. Analiza uporabe konvencionalne in komplementarne medicine pri zdravljenju pacientov z ledvičnimi obolenji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [D. Crnkovič], 2018. 53 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048771082]
965. CESAR, Helena. Nujni ukrepi ob akutno nastali respiratorni insuficienci : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Brčina], 2018. 61 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 95696385]
966. DOŠLIĆ GOJCA, Maša. Obravnava dementne osebe v domačem okolju z vidika svojcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Gojca Došlić], 2018. 44 str., [4] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 94835457]
967. STROPNIK, Aleš. Obravnava poškodovanih pacientov od leta 2015-2016 v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [A. Stropnik], 2018. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94189825]
968. KREBS, Davorin. Pravilen pristop k bolniku z akutnim koronarnim sindromom s strani zdravstvenih reševalcev v prehospitalnem okolju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [D. Krebs], 2018. 41 str., 4 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 95369729]
969. KRAJNC, Leon. Pravilen pristop k poškodovancu z opeklinsko rano s strani zdravstvenih reševalcev v prehospitalnem okolju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [L. Krajnc], 2018. 41 str., 6 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 94410497]
970. BANOVŠEK, Ivana. Preprečevanje in oskrba razjede zaradi pritiska : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [I. Banovšek], 2018. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94835713]
971. KOVAČ, Peter. Preverjanje usposobljenosti za oskrbo dihalne poti in umetne ventilacije med reševalci in zaposlenimi na urgenci v koroški regiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [P. Kovač], 2018. 50 str., 10 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 94185217]
972. BRČINA, Mario. Razvade mladostnikov v sodobnem času : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Brčina], 2018. 48 str., [8] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 95695617]
973. LONČARIČ, Sandra. Stališča starostnikov o njihovi telesni dejavnosti in preživljanju prostega časa v institucionalnem varstvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Lončarič], 2018. 43 str., [2] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 95695105]
974. HRNČIČ, Matjaž. Ugotavljanje dejavnikov, potrebnih za kakovostno obravnavo poškodovancev v prehospitalnem okolju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Hrnčič], 2018. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94184193]
975. ARZENŠEK, Primož. Upoštevanje etičnih načel v nujni medicinski pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [P. Arzenšek], 2018. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94715649]
976. REJAK, Mateja. Upoštevanje etičnih načel v praksi zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Rejak], 2018. 53 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 94833153]
977. GVOŽĐAR, Tarik. Važnost obrazovanja za reanimaciju u hitnoj medicinskoj službi Pula = Pomembnost izobraževanja za reanimacijo v nujni medicinski službi Pula : diplomski rad visokoškolskoga stručnog studijskog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Maribor: [T. Gvožđar], 2018. 69 str., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048744458]
978. MAGER KORDEŽ, Bojana. Znanje in uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja pri laikih na Koroškem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [B. Mager Kordež], 2018. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94830593]
979. ULBL, Nina. Obravnava pacienta po operaciji na odprtem srcu z vidika zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [N. Ulbl], 2017. 45, 13 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 93537537]
980. KOTNIK, Helena. Razkuževanje rok pri zdravstveni negi pacienta s trajnim urinskim katetrom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [H. Kotnik], 2017. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 93621761]
981. KORPIČ, Andreja. Stališča zaposlenih v socialnih zavodih o obravnavi starostnika z demenco : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [A. Korpič], 2017. 35 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048615178]
982. JANUŠ, Jure. Ugotavljanje mikrobiološke čistosti površin, pripomočkov in rok v zobozdravstveni ambulanti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [J. Januš], 2017. 42 str., 4 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 93363201]
983. VRBNJAK, Ksenija. Zdravstvena nega otrok in mladostnikov z bronhialno astmo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [K. Vrbnjak], 2017. 45 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048614154]
984. FILIPOVIĆ, Maja. Znanje zdravstvenog osoblja o prevenciji širenja infekcije uzrokovane meticilin rezistentnim stafilokokom aureus (MRSA) : diplomski rad visokoškolskoga stručnog studijskog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Murska Sobota: [M. Filipović], 2017. 49 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048616202]
985. PRŠA, Denis. Dejavniki, ki vplivajo na prekomerno telesno težo in ogrožajo zdravje otrok : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [D. Prša], 2016. 46 f., [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048481290]
986. ČERNJAK, Ana Marija. Mnenje starostnikov o komunikaciji negovalnega tima : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [A. M. Černjak], 2016. 50 f., [1] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86557185]
987. KOSMAJER, Dragica. Obravnava umirajočih v institucionalnem varstvu z vidika njihovih svojcev in zaposlenih : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Murska Sobota: [D. Kosmajer], 2016. 30 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048476170]
988. KOKOROVIĆ, Darijana. Obrazovanje žena za vrijeme dojenja : diplomski rad visokoučilišnog stručnog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Murska Sobota: [D. Kokorović], 2016. 40 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048612618]
989. ŠČAVNIČAR, Jani. Pomoč laikov pri nenadnem zastoju srca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [J. Ščavničar], 2016. 43 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048481546]
990. VERŠIČ, Mateja. Rehabilitacija pacienta po možganski kapi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [M. Veršič], 2016. 46 f., [9] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048492298]
991. TRAVNER, Leopold. Rešitve za zmanjšanje obremenitev medicinskih sester v prehospitalni enoti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [L. Travner], 2016. 40 f., [1] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86557441]
992. RADNIĆ, Shannon-Toyah. Simptomi prisutni kod pacijenata koji boluju od depresivnog sindroma u poslijeratnom periodu i uloga medicinske sestre : diplomski rad visokoučilišnog stručnog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Murska Sobota: [S. Radnić], 2016. 47 f., [32] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048610826]
993. TROBEJ, Jasmina. Stališča zaposlenih na področju zdravstvene nege o njihovi obremenjenosti in stresnih situacijah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [J. Trobej], 2016. 51 f., [1] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 86868481]
994. PETROVIČ, Lea. Ugotavljanje obremenjenosti zaposlenih na področju zdravstvene nege in oskrbe starejših : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [L. Petrovič], 2016. 49 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 89138945]
995. DEDUKIĆ, Almedina. Uloga medicinske sestre u liječenju ovisnika o drogama : diplomski rad visokoučilišnog stručnog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Murska Sobota: [A. Dedukić], 2016. 34 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048611850]
996. DOBNIKAR, Melita. Ustna higiena starostnikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Dobnikar], 2016. 41 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048493322]
997. LAJBAHER, Aljoša. Vloga bojnega reševalca v Slovenski vojski : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [A. Lajbaher], 2016. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 86556417]
998. ČERNENŠEK, Bojan. Vpliv medijev na prehranjevalne navade osnovnošolcev tretje triade : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [B. Černenšek], 2016. 79 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048612362]
999. SAMASTUR, Edita. Vpliv stresnih dejavnikov na absentizem med zaposlenimi v zdravstveni negi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje "zdravstvena nega". Maribor: [E. Samastur], 2016. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 86322689]
1000. SARIĆ, Jedran. Čimbenici koji su bili prisutni kod pacijenta s infarktom miokarda : diplomski rad visokoučilišnog stručnog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Murska Sobota: [J. Sarić], 2015. 45 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048402442]
1001. STOJAKOVIĆ, Sanja. Holistički pristup i zdravstvena njega pacijenta u terminalnoj fazi bolesti : diplomski rad visokoučilišnog stručnog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Murska Sobota: [S. Stojaković], 2015. 64 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048402954]
1002. KOZEL, Julijana. Obravnava neozdravljivo bolnih starih ljudi z vidika gerontologa : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [J. Kozel], 2015. 60 f., [9] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048441098]
1003. FRANGEŽ, Matjaž. Obremenjenost fizioterapevtov z dnevnimi storitvami : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [M. Frangež], 2015. 48 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048398602]
1004. KAJDIČ, Alenka. Perioperativna obravnava pacienta z rakom prostate : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [A. Kajdič], 2015. 38 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048471562]
1005. DREV, Melanie. Pomen duhovnosti v starosti : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Ljubljana: [M. Drev], 2015. 58 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048397834]
1006. KOUDILA, Maja. Pomen preventivne zobozdravstvene vzgoje pri šoloobveznih otrocih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Koudila], 2015. 49 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048447242]
1007. GRÖGL, Jerneja. Pridobivanje kompetenc v času študija zdravstvene nege na prvi stopnji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [J. Grögl], 2015. 38 f., [1] pril. [COBISS.SI-ID 84505857]
1008. ŠTUMBERGER, Ljubica. Spoštovanje otrokovih pravic v bolnišnični obravnavi z vidika zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [L. Štumberger], 2015. 40 f., [16] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048480778]
1009. KOSMAJER, Andrejka. Stališča medicinskih sester o obremenjenosti, doživljanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [A. Kosmajer], 2015. 44 f., [8] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048398346]
1010. PRAJNDL, Sara. Stališča medicinskih sester o vplivu izmenskega dela na stres in izgorelost : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [S. Prajndl], 2015. 35 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048446474]
1011. VRATINČIČ, Natalija. Stališča vojaškega zdravstvenega osebja o njihovi usposobljenosti za posredovanje ob pojavu masovne nesreče : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [N. Vratinčič], 2015. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 84854273]
1012. NEMEC, Jožica. Ugotavljanje znanja s področja zdravstvenih okužb med zaposlenimi na področju zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [J. Nemec], 2015. 42 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048446986]
1013. MESAREC, Tamara. Uporaba posebnih varovalnih ukrepov in upoštevanje zakonodaje v Psihiatrični bolnišnici Ormož : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [T. Mesarec], 2015. 36 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048398090]
1014. PERTINAČ, Barbara. Vloga medicinske sestre pri obravnavi pacienta z antikoagulacijsko terapijo na domu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [B. Pertinač], 2015. 36 f. [COBISS.SI-ID 81836545]
1015. MULEC, Mirjana. Vpliv fizioterapije na kakovost življenja bolnika s parkinsonovo boleznijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [M. Mulec], 2015. 43 f., [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048397066]
1016. HORVAT, Ivana. Zdravstvena njega bolesnika oboljeloga od žučnih kamenaca : diplomski rad visokoučilišnog stručnog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Murska Sobota: [I. Horvat], 2015. 40 f., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048402698]
1017. STIVI, Blaženka. Zdravstvena njega kod oboljelih od kronične limfocitne leukemije : diplomski rad visokoučilišnog stručnog programa prvog stupnja Zdravstvena njega. Murska Sobota: [B. Stivi], 2015. 59 f., [36] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048403210]
1018. KOLARIČ, Ramona. Informacije, ki so potrebne svojcem dementnih stanovalcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [R. Kolarič], 2014. 40 f., [8] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048278538]
1019. HERGA, Zlatko. Izkušnje medicinskih sester z delom v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [Z. Herga], 2014. 36 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048279562]
1020. VODOPIVEC, Mitja. Izkušnje zdravstvenih reševalcev s prisilno hospitalizacijo pacientov v nujni medicinski pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Vodopivec], 2014. 36 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048311562]
1021. VOZLIČ, Iris. Kakovost življenja pacientov z depresijo in njen vpliv na družino in delo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [I. Vozlič], 2014. 46 f., [8] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048322058]
1022. NOVAK, Anita. Kakovost življenja po operaciji kolka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [A. Novak], 2014. 51 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048278794]
1023. HRASTNIK, Mitja. Obravnava stanovalca z demenco : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Hrastnik], 2014. 39, [6] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 77595393]
1024. KRAJŠEK, Nikolaj. Pomen etičnega pristopa pri obravnavi starega človeka v prehospitalni nujni medicinski pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [N. Krajšek], 2014. 34 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048281354]
1025. BAC, Nada. Pomen izobraževanja osnovnošolcev Pomurja o zdravi spolnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [N. Bac], 2014. 46 f., [10] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048321802]
1026. LEBAR, Katja. Prepoznava in obravnava anksioznih pacientov s strani medicinskih sester : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [K. Lebar], 2014. 37 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048311306]
1027. VEC, Martin. Stališča reševalcev do varnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Vec], 2014. 35 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048311818]
1028. JANŽEKOVIČ, Dušan. Stres kot pomemben dejavnik v zdravstveni negi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [D. Janžekovič], 2014. 58 f., [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048281610]
1029. KRAJNC, Mateja. Vloga fizioterapevta pri spodbujanju telesne aktivnosti starejših ljudi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [M. Krajnc], 2014. 45 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048315914]
1030. KUKOVEC, Marko. Vloga reševalca na motorju primerjalno med državami : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Kukovec], 2014. 76 f., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048312074]
1031. POGORELC, David. Vpliv edukacijskih delavnic na spoznanja udeležencev o nevarnih vplivih alkohola na varno vožnjo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [D. Pogorelec], 2014. [IV], 47 f., 3 f. pril. [COBISS.SI-ID 80526593]
1032. LACKOVIČ, Aleksandra. Zadovoljstvo pacientov s fizioterapijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [A. Lackovič], 2014. 51 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048312586]
1033. LESJAK, Valerija. Zagotavljanje varnosti pacienta pri cepljenju z vidika medicinske sestre : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [V. Lesjak], 2014. 49 f., [10] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048321290]
1034. NOVAK, Nataša. Zdravstvena nega starejšega človeka z demenco : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [N. Novak], 2014. 37 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048279050]
1035. MEKIŠ, Martina. Depresija skozi različna življenjska obdobja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Mekiš], 2013. 34 f., [9] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512150820]
1036. STARC, Suzana. Identifikacija znanja izvajalcev zdravstvene nege za preprečevanje razjede zaradi pritiska : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Starc], 2013. 41 f., 11 pril. [COBISS.SI-ID 74796801]
1037. ZAJAMŠEK, Eva. Komunikacija s pacientom po možganski kapi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [E. Zajamšek], 2013. 53 f., 7 f. pril. [COBISS.SI-ID 76066561]
1038. ĆOSIĆ, Dijana. Obravnava nosečnice s sladkorno boleznijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [D. Burzić], 2013. 39, 7 f. [COBISS.SI-ID 73995777]
1039. HORVAT, Bojan. Obravnava pacienta s povišanim krvnim tlakom na primarni ravni zdravstvenega varstva : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [B. Horvat], 2013. 58 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048160522]
1040. KOCET, Katja. Osveščenost žensk o raku na dojki na območju Pomurja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [K. Kocet], 2013. 54 f., [9] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048162058]
1041. LUNDER, Silvija. Pomen komunikacije pri obravnavi dementnega stanovalca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Lunder], 2013. 39 f., 4 f. pril. [COBISS.SI-ID 76065793]
1042. KAUČEVIČ, Milena. Pomen telesne aktivnosti za stanovalce z demenco : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [M. Kaučevič], 2013. 52 f., [8] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048031754]
1043. BRICMAN, Lidija. Posebnosti aplikacije inhalacijskih raztopin pri kritično bolnem pacientu z vidika zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [L. Bricman], 2013. 47 f., 4 f. pril. [COBISS.SI-ID 76062977]
1044. RAVNJAK, Patricija. Prisotnost žalosti pri starejših in vloga medicinske sestre pri njihovi obravnavi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [P. Ravnjak], 2013. 41, [5] f. pril. [COBISS.SI-ID 74797313]
1045. MIHALIČ, Miha. Ugotavljanje potreb po specialnih znanjih spremljevalcev gibalno oviranih otrok za njihovo vključevanje v vzgojo in izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [M. Mihalič], 2013. 72 f., [16] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048157450]
1046. MALAČIČ, Marko. Ugotavljanje znanja pri laikih v Pomurju za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega defibrilatorja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Malačič], 2013. 39 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048160778]
1047. SKODIČ, Gorazd. Varnost pacientov pri aplikaciji zdravil - vloga medicinske sestre : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [G. Skodič], 2013. 44 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048275978]
1048. ILIČ, Robert. Vloga zdravstvene nege pri monitoringu v enoti intenzivne terapije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [R. Ilić], 2013. 41 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048031242]
1049. BAUMAN, Mojca. Dejavniki, ki pogojujejo odločitev starejšega človeka za namestitev v domsko varstvo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Bauman], 2012. 49 f., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512148004]
1050. KUMPERŠČAK, Natalija. Doživljanje nosečnosti in prisotnosti pri porodu s strani moških : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [N. Kumperščak], 2012. 49 f. [8] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512153636]
1051. ŠEBJAN JAKLIN, Sabina. Doživljanje praktičnega pouka v domu starejših z očmi dijakov Srednje zdravstvene šole : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [S. Šebjan Jaklin], 2012. 56 f. [COBISS.SI-ID 512147748]
1052. REPAS, Peter. Elementi varnosti pri ravnanju in uporabi zdravil z visokim tveganjem : diplomsko delo : projektna naloga v študijskem programu klinično upravljanje tveganja Strokovne višje šole na avstrijskem Koroškem. Slovenj Gradec: [P. Repas], 2012. 56 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 70959361]
1053. JURIŠAGA, Veronika. Komunikacija s slepim pacientom v dejavnosti zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [V. Jurišaga], 2012. 36 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512150308]
1054. RANTAŠA, Tomaž. Mnenje medicinskih sester o varovanju poklicne skrivnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [T. Rantaša], 2012. 40 f., [8] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512149284]
1055. JELENOVEC, Simon. Model obravnave pacienta v predbolnišnični nujni medicinski pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [S. Jelenovec], 2012. 53 f., [20] f. pril. [COBISS.SI-ID 512148516]
1056. LAINŠČAK, Drago. Neinvazivna mehanska ventilacija: dojemanje s strani svojcev in zdravstvenega osebja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [D. Lainščak], 2012. 34 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512150052]
1057. KUZMIČ, Simona. Obravnava pacienta s sindromom utesnjenega živca zapestja z vidika zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Kuzmič], 2012. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71706881]
1058. ANDREJČ, Sanja. Oskrba darovalca organov z vidika zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [S. Andrejč], 2012. 46 f., [12] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512149028]
1059. VINKOVIČ, Matjaž. Pomen cepljenja otrok za preprečevanje nalezljivih bolezni z vidika staršev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Murska Sobota: [M. Vinkovič], 2012. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512150564]
1060. ŠKRILEC, Mateja. Pomen zdravstveno-vzgojnega dela medicinske sestre pri preprečevanju in razvoju osteoporoze : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Škrilec], 2012. 49 f., [9] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512147492]
1061. BAGARI, Mateja. Potrebe starejših z demenco po fizioterapevtskih storitvah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [M. Bagari], 2012. 45 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512153124]
1062. ZALOŽNIK, Ivan. Prekrivanje, dopolnjevanje in razhajanje aktivnosti zdravstvene nege in fizioterapije pri obravnavi starejših nad 75 let : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [I. Založnik], 2012. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512153380]
1063. ZAMUDA, Nina. Prisotnost stresa pri fizioterapevtih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Murska Sobota: [N. Zamuda], 2012. 56 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512152356]
1064. KRPIČ, Edita. Psihične obremenitve medicinske sestre v paliativni obravnavi pacienta in v procesu umiranja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [E. Krpič], 2012. 62 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048025354]
1065. KNEZ, Mojca. Ravnanje z ostrimi pripomočki v zdravstvu = Ravnanje z ostrimi pripomočki v bolnišnici in poškodbe : diplomsko delo : projektna naloga v študijskem programu upravljanje kliničnih tveganj visoke strokovne šole na avstrijskem Koroškem. Slovenj Gradec: [M. Knez], 2012. 58 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 70959617]
1066. HOZJAN, Nina. Samooskrba starejših kot pomemben dejavnik za življenje v domačem okolju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [T. Hozjan], 2012. 56 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512149796]
1067. DAVIDOVSKA, Pena. Starejši ljudje in ustna higiena : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [P. Davidovska], 2012. 35 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512151588]
1068. LEDINŠEK, Alenka. Stigmatizacija duševnih pacientov in vloga medicinske sestre : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [A. Ledinšek], 2012. 39 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512151332]
1069. HORVAT, Jožef. Stres v nujni medicinski pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [J. Horvat], 2012. 44 f., [16] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512151076]
1070. BODANEC, Andreja. Zdravstvena nega stanovalcev z razjedo zaradi pritiska : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [A. Bodanec], 2012. 71 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512148772]
1071. LEGEN, Mateja. Zdravstvena vzgoja pacientov s povišanim krvnim tlakom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Legen], 2012. VII, 40 f., 8 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512148260]

Mentor - drugo

1072. KRASNIĆ, Maja. Dostojanstvo na področju zdravstvene nege : projektno delo (raziskava). Slovenj Gradec: [M. Krasnić], 2014. 18 f. [COBISS.SI-ID 78027265]
1073. RISTIĆ, Danijel. Etične dileme v zdravstvu : projektno delo (raziskava). Slovenj Gradec: [D. Ristić], 2014. 15 f. [COBISS.SI-ID 78027521]
1074. MUDROV, Jasmina, BAKAN, Igor. Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije - načelo V: Medicinska sestra nudi pacientu kompletno zdravstveno nego : projektno delo. Murska Sobota: AME-ECM, 2014. 18 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048312842]
1075. DOBNIKAR, Melita, BREG, Davorin. Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije - načelo VII: Medicinska sestra in sodelavci : projektno delo. Murska Sobota: AME-ECM, 2014. 10 f., [2] f. pril. [COBISS.SI-ID 2048313098]
1076. LUNDER, Silvija. Konflikt in supervizija - z roko v roki : raziskovalni projekt. Slovenj Gradec: [S. Lunder], 2014. 37 f. [COBISS.SI-ID 78029569]
1077. NEMEC, Jožica, RAJTAR, Simona. Medicinska sestra - varuhinja življenja in zdravja ljudi : projektna naloga. Murska Sobota: AME-ECM, 2014. [24] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048313354]
1078. PRAJNDL, Sara, KOUDILA, Maja. Medicinska sestra in družba : načelo VIII. kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije : projektno delo. Murska Sobota: AME-ECM, 2014. 29 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048313610]
1079. PENAVA, Kristina. Poklicna molčečnost na področju zdravstvene nege : projektno delo (raziskava). Slovenj Gradec: [K. Penava], 2014. 16 f. [COBISS.SI-ID 78028289]
1080. ŠEŠKO, Irena. Stresorji medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu : projektno delo. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2014. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 77718017]
1081. PRUŠ, Jaka. Zagotavljanje zasebnosti na področju zdravstvene nege : projektno delo (raziskava). Slovenj Gradec: [J. Pruš], 2014. 15 f. [COBISS.SI-ID 78028545]
1082. PERTINAČ, Barbara, SINOŽIĆ, Zinka. Dejavniki, ki vplivajo na konfliktne situacije med zdravstvenimi delavci : projektno delo. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 77716993]
1083. VRATINČIČ, Natalija, SAMASTUR, Edita, NIKIĆ, Danijel. Komunikacija in negovalni tim : raziskovalni projekt. Slovenj Gradec: [N. Vratinčić], 2013. 22 f. [COBISS.SI-ID 78027777]
1084. LUNDER, Silvija. Konflikt in supervizija - z roko v roki : izbrana poglavja iz Supervizije. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 37 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 74348545]
1085. LAVRINC, Maša. Konflikti na delovnem mestu : raziskovalni projekt. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 24 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 74348289]
1086. POGORELC, David, ČERNJAK, Ana Marija, KUMER, Suzana, MIĆIĆ, Milena, KOS, Mihael. Najpogostejše konfliktne situacije med člani negovalnega tima : raziskovalna naloga. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 77718529]
1087. LEGAT, Sanja. Pomen supervizije pri reševanju konfliktov : raziskovalni projekt. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 19 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 74347521]
1088. BANDELJ, Anita. Pomen supervizije v gerontološki zdravstveni negi : raziskovalni projekt. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 22 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 74349057]
1089. POGLADIČ, Monika, CVIJIĆ, Dragana, GAVRIĆ, Aleksandra, ZAGAJŠEK, Primož. Prepoznavanje in razumevanje mobinga na delovnem mestu medicinskih sester : raziskovalni projekt. Slovenj Gradec: [M. Pogladič], 2013. 26 f. [COBISS.SI-ID 78028033]
1090. MAROŠEK, Renata. Vloga supervizije pri zmanjševanju stresa na delovnem mestu : raziskovalni projekt. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 28 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 74348033]
1091. SIMONČIČ PLANTAN, Valerija. Življenjski slog ranljivih skupin ljudi : projektno delo pri predmetiu Vzgoja za zdravje. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede, 2013. 16 str. [COBISS.SI-ID 81595137]
1092. ŠEGŠ ROZINA, Blanka, ŠEGŠ, Ines. Dinamika v odnosu zdravje - bolezen. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. [13] f. [COBISS.SI-ID 70445057]
1093. ĐURIĆ, Nataša. Duševne motnje sodobnega časa : projektna naloga. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. [22] f. [COBISS.SI-ID 70443777]
1094. CIMERMANČIČ, Simona. Oralno zdravje : projektna naloga. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. [25] f. [COBISS.SI-ID 70444289]
1095. SMREKAR ĐOKIĆ, Vilma, KLAJIĆ, Alma. Osebna odgovornost pri skrbi za zdravje : projektna naloga. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. 14 str. [COBISS.SI-ID 70441729]
1096. KOS, Izidor, KOPAČ, Boža. Socialni in duševni vplivi na zdravje : projektna naloga. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. 19 str. [COBISS.SI-ID 70442241]
1097. GOLOB, Anja, RAKUŠA, Maja, ULBL, Nina, KODRUN, Tjaša. Stres na delovnem mestu : raziskovalno delo. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2012. 15, 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 77717249]
1098. BLATNIK, Anja, JEREB, Janja. Vzgoja za družino, dinamika odnosov znotraj družine : projektna naloga. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. 17 str. [COBISS.SI-ID 70441985]
1099. TONKLI, Vesna. Zdravje kot vrednota pri ljudeh. Novo Mesto: Visoka šola za zdravstvo, 2012. 29 f. [COBISS.SI-ID 70445313]
1100. HARIH, Metka, HORVAT, Aleksandra, MESARIČ, Ema, SANCIN, Dubravka, ZEMLJIČ, Bojana. Problematično vedenje starostnikov in uporaba ovirnic pri institucionalni oskrbi dementnih bolnikov : (raziskava). Maribor: Univerza, Fakulteta za zdravstvene vede, 2009. 52, 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3352383]

Avtor dodatnega besedila

1101. OVSENIK, Jože, OVSENIK, Marija. Nova doktrina organizacije.Del 2, Preusmeritev pozornosti. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2017. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-23-3. [COBISS.SI-ID 292505856]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

1102. LEŠNIK, Amadeus. Ocena tekočinskega ravnovesja starostnikov v institucionalnem varstvu in domačem okolju : doktorska disertacija študijskega programa tretje bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [A. Lešnik], 2016. 119 str., [36] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5731391]
1103. ŠPENDAL, Suzana. Dejavniki, ki vplivajo na spremembe in oblikovanje modela za delo s starejšimi ljudmi s posebnimi potrebami v varstveno-delovnih centrih : doktorska disertacija študijskega programa tretje bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [S. Špendal], 2014. 176 str., [34] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048404234]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1104. GRADIŠNIK, Lidija. Učinki termalne vode na zdravje kože in počutje starejših : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [L. Gradišnik], 2019. 97 str., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048889866]
1105. ROMANOVIĆ, Zorica. Stališča polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije do uporabe komplementarnih in alternativnih metod zdravljenja : magistrsko delo študijskega programa druge bolonjske stopnje Zdravstvene vede. Maribor: [Z. Romanović], 2017. 136 str., [16] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048720138]

Somentor pri specialističnih delih

1106. HARIH, Metka. Aplikacija teorije Imogene M. King in terapevtska komunikacija pri obravnavi starostnika s sladkorno boleznijo : specialistično delo. Maribor: [M. Harih], 2008. VII, 66 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1414820]
1107. JECELJ, Tjaša. Uporaba parenteralne prehrane na intenzivnih kirurških oddelkih bolnišnic v Sloveniji : raziskava uporabe parenteralne prehrane : [specialistično delo]. Maribor: [T. Jecelj], 2007. 72 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1313188]
1108. TRONTELJ ZAVRATNIK, Marjana. Zdravstvena nega bolnika s pooperativno slabostjo in bruhanjem : specialistično delo. Maribor: [M. Trontelj], 2007. [90] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1306020]

Somentor pri diplomskih delih

1109. ROJKO, Nataša. Etične dileme pri sprejemu pacienta z duševno motnjo : (diplomsko delo). Maribor: [N. Rojko], 2010. IV, 73 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=15697. [COBISS.SI-ID 1628068]
1110. SATLER, Terezija. Patronažna medicinska sestra in socialna dejavnost : (diplomsko delo). Maribor: [T. Štuhec], 2010. IV, 53 f., 5 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13342. [COBISS.SI-ID 1581988]
1111. UNGAR, Kora. Protibolečinska obravnava kostnih metastaz pacientov z rakom prostate s stroncijem 89 : (diplomsko delo). Maribor: [K. Ungar], 2010. V, 62 f., 7 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=20060. [COBISS.SI-ID 1670564]
1112. HERCAN, Janez. Kakovost življenja starostnika po operaciji kolka : (diplomsko delo). Maribor: [J. Hercan], 2009. VI, 74 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8545. [COBISS.SI-ID 1484964]
1113. PRISLAN, Mojca. Motivacija - element zdravljenja pacientov na hemodializi : (diplomsko delo). Maribor: [M. Prislan], 2009. IV, 70 f., 4 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8506. [COBISS.SI-ID 1484708]
1114. LUPŠA, Patricija. Patronažna zdravstvena nega in komunikacija : (diplomsko delo). Maribor: [P. Lupša], 2009. IV, 84 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8238. [COBISS.SI-ID 1475492]
1115. KRIŽAN, Petra. Poklicno zadovoljstvo medicinskih sester v enoti intenzivne terapije : (diplomsko delo). Maribor: [P. Križan], 2009. III, 62 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=7823. [COBISS.SI-ID 1464228]
1116. BRDNIK, Blaž. Priprava bolnika na anestezijo in operacijo : (diplomsko delo). Maribor: [B. Brdnik], 2009. V, 46 f., [7] f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=9912. [COBISS.SI-ID 1449380]
1117. SAVIĆ, Vera. Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnikov z izgubo krvi v času anestezije in operacije : (diplomsko delo). Maribor: [V. Savić], 2009. IV, 57 f., 7 f. pril., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=8122. [COBISS.SI-ID 1471652]
1118. ĆUDIĆ, Semra. Zdravstvena nega bolnika po operaciji raka na debelem črevesu s kolostomo = (Nursing care of patient after surgical treatment of colon cancer with colostomy) : (diplomsko delo). Maribor: [S. Ćudić], 2009. IV, 66 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=10782. [COBISS.SI-ID 1538724]
1119. DUH, Alenka. Delovne obremenitve medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Splošni bolnišnici Murska Sobota : diplomsko delo. Maribor: [A. Duh], 2008. IV, 68 f., 3 f. pril., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=9435. [COBISS.SI-ID 1439908]
1120. ANGELINI, Kristina. Izdelava modela zagotavljanja varnosti pacientov in zdravstvenih delavcev v prostorih operacijskega bloka : diplomsko delo. Maribor: [K. Angelini], 2008. V, 76 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1417124]
1121. KMETEC, Kristijan. Izpostavljenost stresnim situacijam reševalcev, ki delujejo v službi nujne medicinske pomoči : diplomska naloga. Maribor: [K. Kmetec], 2008. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1358756]
1122. LAKIĆ, Violeta. Medsebojni odnosi v zdravstveni negi in vpliv na pacienta ter njegove svojce : diplomsko delo. Maribor: [V. Lakić], 2008. 53 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1372836]
1123. PERČIĆ, Kristijana. Medsebojno spoštovanje med člani zdravstvenega tima : diplomsko delo. Maribor: [K. Perčić], 2008. V, 44 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1368996]
1124. HREN, Peter. Mentorstvo in naloge mentorja : diplomsko delo. Maribor: [P. Hren], 2008. VI, 62 f. [COBISS.SI-ID 1421220]
1125. GORENC, Irena, KOŽELJ, Anton. Negovalne diagnoze pri bolniku s hipertenzijo : diplomsko delo. Maribor: [I. Gorenc], 2008. VII, 56 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1366948]
1126. ULČNIK, Martina. Neželeni dogodki : diplomsko delo. Maribor: [M. Ulčnik], 2008. IV, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1390244]
1127. TAMŠE, Mira. Oskrba centralnih venskih katetrov : diplomsko delo. Maribor: [M. Tamše], 2008. VII, 62 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1388196]
1128. ZORKO, Irena. Pomen dotika pri negi otroka : diplomsko delo. Maribor: [I. Zorko], 2008. IV, 48 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1419684]
1129. KORBAR, Nina. Potreba po zdravstvenovzgojnem delu pri delavcih steklarne Hrastnik : diplomsko delo. Maribor: [N. Korbar], 2008. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1367972]
1130. SCHWARZ, Karmen. Pravilni odvzem, shranjevanje in transport kužnin za dokazovanje povzročiteljev sepse : diplomsko delo. Maribor: [K. Schwarz], 2008. IV, 43 f., 4 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1420708]
1131. JERENKO, Breda. Priprava simulacijskega okolja operacijskega bloka za potrebe izobraževanja na področju biomedicinske tehnologije : diplomsko delo. Maribor: [B. Jerenko], 2008. IX, 75 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1386148]
1132. CAJHEN, Mateja. Spremenjen telesni videz in kirurški bolnik : diplomsko delo. Maribor: [M. Cajhen], 2008. V, 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1407396]
1133. SALOPEK, Snježana. Timsko delo v klinični praksi : diplomsko delo. Maribor: [S. Salopek], 2008. 57 f., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1372580]
1134. CEBEK, Valerija. Vidik celostne oskrbe bolnika z operacijsko rano : diplomsko delo. Maribor: [V. Cebek], 2008. 42 f., [2] f. pril. [COBISS.SI-ID 1369764]
1135. PETELINŠEK, Jana. Vloga in naloga medicinske sestre pri zagotavljanju sterilnosti v operacijskih prostorih : diplomsko delo. Maribor: [J. Petelinšek], 2008. IV, 43 f., [1] f. pril., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1413284]
1136. LESJAK, Teja. Vloga medicinske sestre pri preprečevanju nastanka osteoporoze : (diplomsko delo). Maribor: [T. Lesjak], 2008. V, 57 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=9375. [COBISS.SI-ID 1433252]
1137. JUS, Helena. Vpliv stila vodenja na zadovoljstvo zaposlenih : diplomsko delo. Maribor: [H. Jus], 2008. VII, 46 f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=9542. [COBISS.SI-ID 1441188]
1138. BOSILJ, Marjeta. Vrednote izvajalcev zdravstvene nege : diplomsko delo. Maribor: [M. Bosilj], 2008. 49 f., 4 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1412004]
1139. ČEH, Iva. Zadovoljstvo na delovnem mestu : diplomsko delo. Maribor: [I. Čeh], 2008. 79 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1368484]
1140. ZOGAJ, Lulee. Zdravstvena nega bolnika po operaciji prostate: negovalne diagnoze : diplomsko delo. Maribor: [L. Zogaj], 2008. 69 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1361828]
1141. BRAUN, Vesna. Zdravstvenovzgojno delo z invalidnimi oskrbovanci v Obalnem domu upokojencev Koper : diplomsko delo. Maribor: [V. Braun], 2008. IV, 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1412516]
1142. HALUŽAN, Patricija. Konflikti na delovnem mestu : diplomska naloga. Maribor: [P. Halužan], 2007. 45 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1353124]
1143. SAVIĆ, Snježana. Možnosti uporabe teorije Hildegard Peplau v praksi : diplomska naloga. Maribor: [S. Savić], 2007. 44 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1324708]
1144. ROŽMAN, Mateja. Odnosi med negovalnim in zdravstvenim timom : diplomsko delo. Maribor: [M. Rožman], 2007. [72] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1294244]
1145. JAGER, Mateja. Podoba medicinske sestre skozi članke v Obzorniku zdravstvene nege od leta 1995 do 2005 : diplomska naloga. Maribor: [M. Jager], 2007. 50 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1285540]
1146. PESEK, Gabrijela. Pomen zdravstvene nege ustne votline v enoti intenzivne terapije : diplomsko delo. Maribor: [G. Pesek], 2007. 65 f., [4] f. pril. [COBISS.SI-ID 1309092]
1147. KELBIČ, Andreja. Potrebe po zdravstveni negi starostne populacije v lokalni skupnosti : diplomsko delo. Maribor: [A. Kelbič], 2007. 50 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1352100]
1148. ROPIČ, Kornelija. Solidarnost med medicinskimi sestrami : diplomska naloga : raziskovalna naloga. Maribor: [K. Ropič], 2007. [73] f., graf. prikazi, ilustr. [COBISS.SI-ID 1261220]
1149. GORENJAK, Mario. Sprememba odnosa študentov zdravstvene nege do profesije zdravstvene nege : diplomska naloga. Maribor: [M. Gorenjak], 2007. 53 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1340324]
1150. KOS, Marina. Standardi aktivnosti zdravstvene nege - odvzem krvi pri krvodajalcu : diplomska naloga. Maribor: [M. Kos], 2007. [66] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1263780]
1151. KNEŽEVIĆ, Nada. Uporaba metode procesa zdravstvene nege in teorije Dorothee Orem v praksi : diplomska naloga. Maribor: [N. Knežević], 2007. 54 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1302436]
1152. GERM, Thomas. Vloga diplomiranega zdravstvenika - reševalca z motorjem : diplomsko delo. Maribor: [T. Germ], 2007. 76 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1304996]
1153. ZALOŽNIK, Urška. Vloga medicinske sestre pri oskrbi razjede zaradi pritiska : diplomsko delo. Maribor: [U. Založnik], 2007. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1356708]
1154. CAJGER, Dejan. Vpliv vseživljenjskega izobraževanja na poznavanje sodobnih tehnologij v enotah nujne mediicnske pomoči : diplomsko delo. Maribor: [D. Cajger], 2007. [82] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1302692]
1155. GORINŠEK, Anja. Vrednote študentov zdravstvene nege : raziskovalno delo. Maribor: [A. Gorinšek], 2007. 57 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1339556]
1156. ČEH, Simona. Zdravstvena nega ustne votline in zob pri starostniku : diplomsko delo. Maribor: [S. Čeh], 2007. 68 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1352612]
1157. VOLČIČ, Ana. Doživljanje medsebojnega odnosa študent - pacient : diplomska naloga. Maribor: [A. Volčič], 2006. [70] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1541. [COBISS.SI-ID 1220772]
1158. GORIŠEK, Marija. Etične dileme v zdravstveni negi psihiatričnega bolnika : diplomsko delo. Maribor: [M. Gorišek], 2006. [91] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1439. [COBISS.SI-ID 1166500]
1159. KRALJIČ, Larisa. Pomen komunikacije in profesionalne kulture v zdravstveni negi ter njun vpliv na medsebojne odnose v zdravstvu : diplomska naloga. Maribor: [L. Kraljič], 2006. [82] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1243812]
1160. PODČEDENŠEK, Ema. Posledice delovne obremenjenosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na Oddelku za otorinolaringologijo Splošne bolnišnice Celje : diplomsko delo. Maribor: [E. Podčedenšek], 2006. [85] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1414. [COBISS.SI-ID 1150884]
1161. JEROMEL, Larisa. Prenos novosti pri zdravstveni obravnavi kirurškega bolnika - pogoj za kakovostno obravnavo : diplomska naloga. Maribor: [L. Jeromel], 2006. 57 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1429. [COBISS.SI-ID 1158052]
1162. LORBEK, Tanja. Sodelovanje medicinske sestre pri pripravi bolnika za darovalca organov : diplomska naloga. Maribor: [T. Lorbek], 2006. [73] f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1404. [COBISS.SI-ID 1147044]
1163. MEZNARIČ, Simona. Stigmatizacija bolnika z duševno motnjo : diplomsko delo. Maribor: [S. Meznarič], 2006. [60] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1412. [COBISS.SI-ID 1150372]
1164. ZAKOČ, Daniela. Varnost bolnika v perioperativnem obdobju : diplomsko delo. Maribor: [D. Zakoč], 2006. [82] f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1236132]
1165. PAHLER, Nada. Zdravstvena nega bolnika z operacijsko rano : diplomsko delo. Maribor: [N. Pahler], 2006. 69 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1461. [COBISS.SI-ID 1173412]
1166. JURIČ, Bernarda. Bolnik z anemijo : diplomska naloga. Maribor: [B. Jurič], 2005. 83 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1238. [COBISS.SI-ID 1029540]
1167. MURAUS, Branka. Bolnik z revmatoidnim artritisom in zdravstvena nega : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Muraus], 2005. 59 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1182. [COBISS.SI-ID 992676]
1168. TOPLAK, Jasna. Gripa : diplomska naloga. Maribor: [J. Toplak], 2005. 60 f., + 2 f. pril., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1296. [COBISS.SI-ID 1068964]
1169. ILEŠIČ, Nevenka. Izbira krvodajalca : diplomska naloga. Maribor: [N. Ilešič], 2005. 76 f., [10] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1269. [COBISS.SI-ID 1058212]
1170. HERMONKO, Darja. Kakovost življenja bolnika po srčni operaciji : bolnikovo razumevanje in obvladovanje operacije. Maribor: [D. Hermonko], 2005. 71 f., 9 f. pril, graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1306. [COBISS.SI-ID 1085860]
1171. HERMAN, Tatjana. Kakovost življenja bolnika z zvišanim krvnim tlakom : diplomsko delo. Maribor: [T. Herman], 2005. [65] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1323. [COBISS.SI-ID 1098916]
1172. GOSARIČ, Maja. Pomen komunikacije v psihiatrični zdravstveni negi : diplomsko delo. Maribor: [M. Gosarič], 2005. 77 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1245. [COBISS.SI-ID 1031844]
1173. ŠAVC, Andreja. Pomen temeljnih medčloveških odnosov za kakovostno starost : diplomska naloga. Maribor: [A. Šavc], 2005. 94 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1185. [COBISS.SI-ID 993444]
1174. KODRIČ, Vladimir. Pomen zdravstvene vzgoje v splošni ambulanti : diplomska naloga. Maribor: [V. Kodrič], 2005. [62] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1244. [COBISS.SI-ID 1031076]
1175. PEJČIĆ, Milka. Priprava dementnega bolnika na operacijo in odpust : diplomsko delo. Maribor: [M. Pejčič], 2005. 75 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1267. [COBISS.SI-ID 1056676]
1176. KOSMAČ, Mateja. Sindrom izgorevanja med izvajalci zdravstvene nege na psihiatričnem oddelku : diplomsko delo. Maribor: [M. Kosmač], 2005. [90] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1307. [COBISS.SI-ID 1086884]
1177. NOVAK, Milena. Sistem dokumentiranja v gerontološki zdravstveni negi : diplomsko delo. Maribor: [M. Novak], 2005. [68] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1348. [COBISS.SI-ID 1117860]
1178. TRBEŽNIK, Anja. Starostnik z otorinolaringološkimi težavami : diplomska naloga. Maribor: [A. Trbežnik], 2005. [77] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1268. [COBISS.SI-ID 1056932]
1179. MUŠIČ SCHUSTER, Wanja. Svetovanje pacientom po telefonu kot etična dilema medicinske sestre : diplomska naloga. Maribor: [W.Mušič Schuster], 2005. [64] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1218. [COBISS.SI-ID 1021860]
1180. PEČAR, Maja. Vključevanje medicinske sestre v letovanje otrok na morju : diplomska naloga. Maribor: [M. Pečar], 2005. 76 f., [23] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1246. [COBISS.SI-ID 1032100]
1181. JARC, Milena. Vloga medicinske sestre pri transplantaciji roženice : diplomska naloga. Maribor: [M. Jarc], 2005. 68 str., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1289. [COBISS.SI-ID 1067428]
1182. MIHELIČ, Marjeta. Vloga medicinske sestre v operacijski sobi : diplomsko delo. Maribor: [M. Mihelič], 2005. 87 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1214. [COBISS.SI-ID 1021092]
1183. MARIČ, Darijan. Bolezni proti katerim cepimo : diplomska naloga. Maribor: [D. Marič], 2004. [64] f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1128. [COBISS.SI-ID 946596]
1184. TRATNJEK, Zdenka. Bolnik z ledvično odpovedjo : diplomska naloga. Maribor: [Z. Tratnjek], 2004. 82 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1057. [COBISS.SI-ID 923556]
1185. ESIH, Darja. Delo medicinske sestre v specialistični ambulanti za endokrinologijo : diplomska naloga. Maribor: [D. Esih], 2004. 63 f., [10] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 994. [COBISS.SI-ID 889508]
1186. PEČOVNIK, Patricija. Etični vidiki pomena subpsihiatričnih ustanov pri rehabilitaciji duševnega bolnika : diplomsko delo. Maribor: [P. Pečovnik], 2004. 69 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1176. [COBISS.SI-ID 987044]
1187. ŠABEDER, Maja. Kakovost življenja bolnika z gastrostomo : diplomska naloga. Maribor: [M. Šabeder], 2004. 59 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1041. [COBISS.SI-ID 912548]
1188. PAJK, Franci. Naloge medicinske sestre v dnevni kirurgiji : diplomska naloga. Maribor: [F. Pajk], 2004. 62 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1042. [COBISS.SI-ID 912804]
1189. KOUDILA, Sašo. Negovalni standardi : diplomska naloga. Maribor: [S. Koudila], 2004. [64] f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1154. [COBISS.SI-ID 974756]
1190. HORVATIČ, Blanka. Pomen verbalne in neverbalne komunikacije pri delu zdravstvenih delavcev : diplomsko delo. Maribor: [B. Horvatič], 2004. [71] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1118. [COBISS.SI-ID 944036]
1191. ROTAR, Nataša. Prehranjenost, prehranske navade študentov Visoke zdravstvene šole, Univerze v Mariboru : diplomska naloga. Maribor: [N. Rotar], 2004. [93] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 1162. [COBISS.SI-ID 980644]
1192. ŠIFTAR, Simona. Spolno prenosljive bolezni : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Šiftar], 2004. 72 f., 1 pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1163. [COBISS.SI-ID 979364]
1193. ZORMAN, Renata. Varstvo in zaščita medicinskih sester na delovnem mestu : diplomska naloga. Maribor: [R. Zorman], 2004. [95] f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1177. [COBISS.SI-ID 986788]
1194. LUFT, Mercedes. Vloga medicinske sestre pri izračunu refraktivne vrednosti predvidene implantirane intraokularne leče pri operaciji sive mrene : diplomska naloga. Maribor: [M. Luft], 2004. 59 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1032. [COBISS.SI-ID 909476]
1195. HRASTNIK, Edita. Življenje bolnika po prostatektomiji : diplomska naloga : [raziskovalna naloga]. Maribor: [E. Hrastnik], 2004. 71 f., graf. prikazi, ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 1106. [COBISS.SI-ID 935588]
1196. ČERNIVEC, Jelka. Dokumentacija zdravstvene nege v intenzivni terapiji : [diplomska naloga]. Maribor: [J. Černivec], 2003. 95 f., ilustr., pril. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 899. [COBISS.SI-ID 829092]
1197. RAJH, Petra. Komunikacija medicinske sestre v operacijskih prostorih : diplomska naloga. Maribor: [P. Rajh], 2003. 61 f., [11] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 906. [COBISS.SI-ID 830628]
1198. KOS, Lidija. Najpogostejše negovalne intervencije pri sladkornem bolniku : diplomska naloga. Maribor: [L. Kos], 2003. [75] f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 884. [COBISS.SI-ID 823716]
1199. RAMADANI, Esat. Odnos medicinskih sester do zdravega načina življenja : diplomska naloga. Maribor: [E. Ramadani], 2003. 85 f., [11] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 938. [COBISS.SI-ID 849828]
1200. KOLEŽNIK, Lucija. Odnos podeželskih osnovnošolcev do zdravega prehranjevanja : (vidik kakovosti v zdravstveni vzgoji). Maribor: [L. Koležnik], 2003. 67 f., [8] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 826. [COBISS.SI-ID 795044]
1201. MARTINI, Estera. Pomen komunikacije pri zdravstveni negi nosečnice : [diplomska naloga]. Maribor: [E. Martini], 2003. 59 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 905. [COBISS.SI-ID 830372]
1202. GOLOB, Renata. Pomen praktičnega pouka za dijake Srednje zdravstvene šole : diplomska naloga. Maribor: [R. Golob], 2003. 78 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 896. [COBISS.SI-ID 826788]
1203. MLAČNIK, Urška. Pred in po operativna zdravstvena nega bolnika po poškodbi kolka : negovalne diagnoze : diplomska naloga. Maribor: [U. Mlačnik], 2003. 70 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 814. [COBISS.SI-ID 805284]
1204. BABIĆ, Branka. Vloga medicinske sestre v zagotavljanju varnosti pacienta med anestezijo : diplomska naloga. Maribor: [B. Babić], 2003. 63 f., [13] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 907. [COBISS.SI-ID 830884]
1205. HORVAT, Bojana. Vpliv empatije na storilnost medicinskih sester v operacijskem bloku Kliničnega centra Ljubljana : diplomsko delo. Maribor: [B. Horvat], 2003. 63 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 960. [COBISS.SI-ID 860580]
1206. KOKALJ, Andreja. Zdravstvena nega bolnika po pnevmonektomiji : diplomska naloga. Maribor: [A. Kokalj], 2003. 98 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 829. [COBISS.SI-ID 813220]
1207. KUKOVEC, Evelina. Kako ostati zdrav v poklicu medicinske sestre. Maribor: [E.Kukovec], 2002. 62 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 709. [COBISS.SI-ID 747684]
1208. BREGAR, Branko. Kategorizacija psihiatričnih bolnikov v zdravstveni negi : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Bregar], 2002. 72 f., [4] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 651. [COBISS.SI-ID 722852]
1209. REPIČ-HARL, Marjana. Komuniciranje po telefonu med medicinsko sestro in pacientom : diplomska naloga. Maribor: [M. Repič-Harl], 2002. 77 f., 2 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 545. [COBISS.SI-ID 677284]
1210. ŠPORČIĆ, Nataša. Odnos medicinskih sester do zdravega načina življenja : diplomska naloga. Maribor: [N. Šporčič], 2002. 105 f., [17] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 799. [COBISS.SI-ID 787364]
1211. STARE, Mateja. Pogostost poškodb z ostrim predmetom v operacijskem bloku Kliničnega centra Ljubljana : diplomska naloga. Maribor: [M. Stare], 2002. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 650. [COBISS.SI-ID 723108]
1212. ŽUMER, Dušanka. Pojav nasilnega vedenja pri varovancih v domu Danice Vogrinec : diplomska naloga. Maribor: [D. Žumer], 2002. 71 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 742. [COBISS.SI-ID 756644]
1213. KUGONIČ, Marjana. Pomen zdravstvene vzgoje pri bolniku z astmo : diplomska naloga. Maribor: [M. Kugonič], 2002. 66 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 653. [COBISS.SI-ID 723620]
1214. ŽULIČ, Milena. Pomen zdravstvene vzgoje pri preprečevanju bolezni srca in ožilja : diplomska naloga. Maribor: [M. Žulič], 2002. 64 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 543. [COBISS.SI-ID 676772]
1215. ZAFOŠNIK, Uroš. Pomen zdravstvene vzgoje v osnovni šoli : diplomska naloga. Maribor: [U. Zafošnik], 2002. 86 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 555. [COBISS.SI-ID 679844]
1216. KONEČNIK, Tatjana. Posledice obremenjenosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enoti intenzivne terapije Splošne bolnišnice Slovenj Gradec : diplomska naloga. Maribor: [T. Konečnik], 2002. 50 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 541. [COBISS.SI-ID 676260]
1217. SKORNŠEK, Aleksandra. Poznavanje in uporaba kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije v Zdravstvenem domu Velenje : diplomska naloga : raziskovalna naloga. Maribor: [A. Skornšek], 2002. 67 f., 3 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 711. [COBISS.SI-ID 748196]
1218. CIMERMAN KAC, Rebeka. Profesionalno komuniciranje v negovalnem timu : [diplomska naloga]. Maribor: [R. Cimerman Kac], 2002. 72 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 719. [COBISS.SI-ID 750500]
1219. CAJNKAR, Polona. Razširjenost pitja alkoholnih pijač med dijaki : diplomska naloga. Maribor: [P. Cajnkar], 2002. 78 f., [2] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 741. [COBISS.SI-ID 756388]
1220. FRIDRIH, Irena. Razvijanje procesa zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Maribor : diplomska naloga. Maribor: [I. Fridrih], 2002. 98 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 744. [COBISS.SI-ID 757156]
1221. VERNIK, Stanislav. Sindrom izgorelosti pri zdravstvenih tehnikih na internih oddelkih : diplomska naloga. Maribor: [S. Vernik], 2002. 54 f., 3 f. pril, 1x CD Rom, ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 669. [COBISS.SI-ID 728484]
1222. JANŽEKOVIČ, Alojzija. Sodobne didaktične metode pri izobraževanju zdravstvenih tehnikov : diplomska naloga. Maribor: [A. Janžekovič], 2002. 83 f., [16] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 706. [COBISS.SI-ID 736164]
1223. POČEK, Urška. Stališče medicinskih sester do fizične agresije psihiatričnih bolnikov. Maribor: [U. Poček], 2002. 46 f., graf. prikazi. Visoka zdarvstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 718. [COBISS.SI-ID 750244]
1224. KOKOT, Albina. Uporaba terapevtske komunikacije v psihiatrični bolnišnici Vojnik : diplomska naloga. Maribor: [A. Kokot], 2002. 64 f., [4] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 768. [COBISS.SI-ID 766372]
1225. PEVNIK, Erika. Vloga medicinske sestre pri izboru barv v bolnikovem okolju : diplomska naloga. Maribor: [E. Pevnik], 2002. 80 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 572. [COBISS.SI-ID 683940]
1226. KLJUČEVŠEK, Damjana. Vloga medicinske sestre pri spoznavanju pomena zdrave prehrane pri osnovnošolcih : diplomska naloga. Maribor: [D. Ključevšek], 2002. 85 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 549. [COBISS.SI-ID 678308]
1227. ŽMAUC, Tanja. Vloga operacijske medicinske sestre v Splošni bolnišnici Ptuj : (prispevek k oblikovanju standarda) : diplomska naloga. Maribor: [T. Žmauc], 2002. 80 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 542. [COBISS.SI-ID 676516]
1228. ŠAUPERL, Zvonka. Zdravstvena nega bolnika po anesteziji : [diplomska naloga]. Maribor: [Z. Šauperl], 2002. 92 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 715. [COBISS.SI-ID 749476]
1229. KADIŠ, Nada. Čistoča osnovnošolskih otrok na Koroškem. Maribor: [N. Kadiš], 2001. [67] f., ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 388. [COBISS.SI-ID 586916]
1230. BAKSA, Saša. Kakovost življenja starostnika v domu : (diplomska naloga). Maribor: [S. Baksa], 2001. 74 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 379. [COBISS.SI-ID 583076]
1231. JURŠE, Petra. Kontracepcija pri mladostniku : diplomska naloga. Maribor: [P. Jurše], 2001. 52 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 404. [COBISS.SI-ID 600228]
1232. PAVLIČ, Darinka. Motivacija zdravljenca za obiskovanje kluba zdravljenih alkoholikov : [diplomska naloga] : (raziskovalna naloga). Maribor: 2001, 2001. 68 f., 4 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska naloga, 447. [COBISS.SI-ID 618916]
1233. ZALESNIK, Boža. Odnos mladih do spolnosti. Maribor: [B. Zalesnik], 2001. 85 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 412. [COBISS.SI-ID 596644]
1234. STUPAN, Helena. Pomen komunikacije pri zdravstveni negi bolnika s citostatsko terapijo v onkološkem dispanzerju : [diplomska naloga]. Maribor: [H. Stupan], 2001. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 445. [COBISS.SI-ID 618404]
1235. WEISS, Milica. Pomen zdravstvene vzgoje pri hipertoniku : diplomska naloga. Maribor: [M. Weiss], 2001. 60 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 416. [COBISS.SI-ID 601508]
1236. FERFOLJA, Matjaž. Pomen zdravstvene vzgoje pri srednješolcih : diplomska naloga. Maribor: [M. Ferfolja], 2001. 72 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 496. [COBISS.SI-ID 653988]
1237. SUKIČ, Jasna. Uporaba teorije Dorothee Orem v patronažni zdravstveni negi : raziskovalna naloga. Maribor: [J. Sukič], 2001. 60 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 384. [COBISS.SI-ID 585892]
1238. BERGLES, Katarina. Uvajanje sodobne metode dela na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota. Maribor: [K. Bergles], 2001. 64 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 468. [COBISS.SI-ID 638628]
1239. HRIBAR, Marija. Vključevanje svojcev v domsko varstvo : diplomska naloga. Maribor: [M. Hribar], 2001. 54 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 509. [COBISS.SI-ID 662692]
1240. POPOVSKI, Mojca. Vpliv spola negovalnega tima na izvajanje zdravstvene nege : (raziskovalna naloga) : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Popovski], 2001. 68 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 378. [COBISS.SI-ID 582820]
1241. JETIŠI, Barbara. Zdravstvena nega dementnega starostnika : [diplomska naloga]. Maribor: [B. Jetiši], 2001. 99 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 524. [COBISS.SI-ID 669348]
1242. KLINAR, Tanja. Zdravstvenovzgojna obravnava žene z osteoporozo. Maribor: [T. Klinar], 2001. 60 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 386. [COBISS.SI-ID 586404]
1243. PAHOLE, Simona. Zdravstvenovzgojno delo v posvetovalnici za otroke : (prispevek k uporabi raziskovalnih metod v zdravstveni negi) : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Pahole], 2001. 85 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 418. [COBISS.SI-ID 602020]
1244. PLETERŠEK, Mojca. Etični vidik obravnave bolnikov po operativnem posegu : (prispevek k oblikovanju kontinuirane zdravstvene nege, negovalnih diagnoz in negovalnega standarda) : diplomska naloga. Maribor: [M. Pleteršek], 2000. 72 f., [2] f. pril. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 334. [COBISS.SI-ID 517028]
1245. ZEBEC, Sergeja. Komuniciranje v domu za starejše : diplomska naloga. Maribor: [S. Zebec], 2000. 74 f., [3] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 353. [COBISS.SI-ID 521636]
1246. KOSELJ, Mateja. Odnos študentov zdravstvene nege do dejavnikov tveganja za nastanek raka : diplomska naloga. Maribor: [M. Koselj], 2000. 67 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 368. [COBISS.SI-ID 574884]
1247. VRABL, Mojca. Paraplegija - dosmrtna oskrba : diplomska naloga. Maribor: [M. Vrabl], 2000. 78 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 241. [COBISS.SI-ID 449700]
1248. KOROTAJ, Marjana. Patronažno varstvo pri bolniku z rakom na pljučih : diplomska naloga. Maribor: [M. Korotaj], 2000. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 296. [COBISS.SI-ID 508068]
1249. TIŠLER, Sebastijan. Patronažno varstvo pri bolniku, ki uporablja koncentrator kisika na domu : (prispevek k oblikovanju standarda) : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Tišler], 2000. 57 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 374. [COBISS.SI-ID 583844]
1250. LAZAR, Natalija. Pogled varovanca in medicinske sestre na zdravstveno nego : diplomska naloga. Maribor: [N. Lazar], 2000. 48 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 304. [COBISS.SI-ID 510628]
1251. IRGOLIČ, Gordana. Pomen zdravstvene vzgoje pri delu s starostniki : [diplomska naloga]. Maribor: [G. Irgolič], 2000. 80 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 372. [COBISS.SI-ID 580004]
1252. DOBNIK, Vesna. Postoperativna zdravstvena nega ženske s karcinomom dojke : prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz : [diplomska naloga]. Maribor: [V. Dobnik], 2000. 65 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 253. [COBISS.SI-ID 476068]
1253. LAPOŠA, Melita. Potrebe starostnikov po zdravstveni negi v domu starejših : diplomska naloga. Maribor: [M. Lapoša], 2000. 80 f., 4 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 335. [COBISS.SI-ID 497060]
1254. JOST, Apolonija. Prepoznavanje rizičnih dejavnikov za obolenja srca in ožilja : (prispevek k raziskovalnim metodam zdravstvene nege) : [diplomska naloga]. Maribor: [A. Jost], 2000. 69 f., [4] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 333. [COBISS.SI-ID 515748]
1255. ŠUKLAR, Suzana. Razširjenost kajenja med medicinskimi sestrami v Pomurju : diplomska naloga. Maribor: [S. Šuklar], 2000. 59 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 232. [COBISS.SI-ID 424612]
1256. ROJ, Igor Robert. Vloga medicinske sestre pri zdravljenju bolnikov z levkemijo : prispevek k oblikovanju standarda : [diplomska naloga]. Maribor: [I.R.Roj], 2000. 98 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 257. [COBISS.SI-ID 476324]
1257. JAUŠOVEC, Peter. Zdravstvena nega in etične dileme pri suicidalnem bolniku : teorije zdravstvene nege : [diplomska naloga]. Maribor: [P. Jaušovec], 2000. 81 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 280. [COBISS.SI-ID 504484]
1258. MURTIČ, Zlatka. Zdravstvena nega pri preprečevanju nasilja nad ženskami : diplomska naloga. Maribor: [Z. Murtič], 2000. 79 f., 5 f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 366. [COBISS.SI-ID 574116]
1259. BENCAK, Saša. Zdravstvena vzgoja nosečnice in priprava na materinstvo : diplomska naloga. Maribor: [S. Bencak], 2000. 61 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 342. [COBISS.SI-ID 519076]
1260. BRAČIČ, Marjeta. Pomen zdravstvene nege bolnika po želodčni operaciji : prispevek k oblikovanju kontinuirane zdravstvene nege, negovalne diagnoze in teorije Virginije Henderson : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Bračič], 1999. 82 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 189. [COBISS.SI-ID 361636]
1261. BAVČAR, Jelena, Visoka zdravstvena šola, Maribor. Pomen zdravstvene vzgoje pri krepitvi in ohranjanju zdravja študentov : diplomska naloga. Maribor: [J. Bavčar], 1999. 65 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 178. [COBISS.SI-ID 301476]
1262. KOLMANKO, Tomislav. Razširjenost kajenja med dijaki Srednje zdravstvene šole Murska Sobota : diplomska naloga. Maribor: [T. Kolmanko], 1999. 69 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 216. [COBISS.SI-ID 410532]
1263. DONIK, Barbara. Vloga medicinske sestre pri obravnavi staršev hospitaliziranega nedonošenčka : diplomska naloga. Maribor: [B. Donik], 1999. 64 f., [8] f. pril., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 188. [COBISS.SI-ID 362148]
1264. JAKŠIČ, Edvard. Vzroki pitja alkoholnih pijač med dijaki Srednje zdravstvene šole Murska Sobota : diplomska naloga. Maribor: [E. Jakšič], 1999. 65 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 213. [COBISS.SI-ID 410020]
1265. PLETERŠEK, Mojca. Zdravstvena nega bolnika po operaciji : prispevek k oblikovanju kontinuirane zdravstvene nege in negovalnih diagnoz : diplomska naloga. Maribor: [M. Pleteršek], 1999. 64 f., [4] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 154. [COBISS.SI-ID 231076]
1266. BRAČIČ, Marjeta. Zdravstvena nega bolnika po operaciji želodca : prispevek k oblikovanju kontinuirane zdravstvene nege, negovalne diagnoze in teorije Virginije Henderson : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Bračič], 1999. 68 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 157. [COBISS.SI-ID 232100]
1267. PLOHL, Nataša. Zdravstvena nega otroka z epilepsijo : prispevek k oblikovanju oblikovalnih diagnoz : diplomska naloga. Maribor: [N. Plohl], 1999. 77 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 192. [COBISS.SI-ID 362660]
1268. ZRIM, Marija. Življenje bolnika po poškodbi glave v domačem okolju : diplomska naloga. Dolič: [M. Zrim], 1999. 80 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 219. [COBISS.SI-ID 411300]
1269. SORŠAK, Aleksandra. Informacijski sistemi v zdravstveni negi : antropometrijski standardi otrok : diplomska naloga. Maribor: [A. Soršak], 1998. 99 f., barvne ilustr., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 114. [COBISS.SI-ID 193444]
1270. PISLAK, Karmen. Obravnava bolnika po poškosdbi vratne hrbtenice s tetraplegijo : prispevek k oblikovanju ND, KZN, standarda : diplomska naloga. Maribor: [K. Pislak], 1998. 77 f., [6] f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 129. [COBISS.SI-ID 197028]
1271. KUŠTER, Andreja. Parasuicid pri adolescentih in zdravstvena nega : diplomska naloga. Maribor: [A. Kušter], 1998. 88 f., graf. prikazi. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 137. [COBISS.SI-ID 199844]
1272. ZRIM, Marija. Zdravstvena nega bolnika s poškodbo glave : prispevek k oblikovanju kontinuirane zdravstvene nege in teorije Virginie Henderson : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Zrim], 1997. 79 f., 2 f. pril, ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 68. [COBISS.SI-ID 175268]
1273. KNAP, Mateja. Zdravstvena nega bolnika s tuberkulozo : prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz. Maribor: [M. Knap], 1997. 68 f., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 24. [COBISS.SI-ID 88740]
1274. KOTNIK, Nikola. Zdravstvena nega bolnika z menigitisom : prispevek k oblikovanju negovalnih diagnoz : diplomska naloga. Maribor: [N. Kotnik], 1997. 67 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 23. [COBISS.SI-ID 162980]
1275. CIGÜT, Natalija. Zdravstvena nega bolnika z revmatološkim obolenjem : prispevek k oblikovanju standardov zdravstvene nege : [diplomska naloga]. Maribor: [N. Cigüt], 1997. 78 str. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 46. [COBISS.SI-ID 173220]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1276. MAJHEN, Edita. Poznavanje razkuževanja rok, predmetov in delovnih površin kot kazalniki kakovosti med zaposlenimi v Zdravstvenem domu Ptuj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [E. Majhen], 2019. 44 str., [7] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 97892609]
1277. KAC, Katarina. Analiza uporabe konvencionalne in komplementarne medicine pri zdravljenju pacientov z ledvičnimi obolenji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Maribor: [K. Kac], 2018. 71 str., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048749834]
1278. GRADIŠNIK, Lidija. Dejavniki tveganja v povezavi s pomanjkanjem vitamina D pri starejših : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Socialna gerontologija. Maribor: [L. Gradišnik], 2017. 49 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048878602]
1279. TEPEJ, Urška. Osveščenost žensk o poporodni depresiji in drugih poporodnih duševnih motnjah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [U. Tepej], 2017. 46 str., 7 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 92719873]
1280. MILOŠIČ, Tanja. Poznavanje in odnos do higiene rok med zaposlenimi v Zdravstvenem domu Ptuj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [T. Milošič], 2017. 53 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048616458]
1281. KOREN, Renata. Pripravljenost očividcev za ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [R. Koren], 2017. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 92225793]
1282. ŠMIGOC, Maja. Osveščenost zdravstvenih delavcev o cepljenju otrok v šolskem obdobju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Šmigoc], 2016. 52 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048512266]
1283. BREG, Davorin. Osveščenost zdravstvenih delavcev o zdravstvenih okužbah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [D. Breg], 2016. 38 f., [7] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048481802]
1284. SEREC, Monika. Ozaveščenost žensk o samopregledovanju dojk : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Serec], 2016. 36 f., [9] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048493066]
1285. ČUBRLO, Radmila. Prehranjevalne navade mladostnikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [R. Čubrlo], 2016. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 86556673]
1286. ĐAKOVIĆ, Bojan. Razširjenost alkohola med mladostniki : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [B. Đaković], 2016. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 89306113]
1287. ADAM, Simon. Skupnostna psihiatrična obravnava na primarni ravni : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Adam], 2016. 42 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 89139713]
1288. KEBER, Metod. Vloga diplomiranega zdravstvenika pri obravnavi pacienta z akutnim miokardnim infarktom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Keber], 2016. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90299137]
1289. KRENKER, Katarina. Gibanje v starosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [K. Krenker], 2015. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 84860417]
1290. VOCOVNIK, Andreja. Nujna stanja pri otrocih in prva pomoč vzgojiteljev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [A. Vocovnik], 2015. 61 f. [COBISS.SI-ID 81836801]
1291. ZAGAJŠEK, Primož. Obremenjenost izvajalcev zdravstvene nege v prehospitalnih enotah nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [P. Zagajšek], 2015. 45 f., [1] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 84848641]
1292. JUHART, Matjaž. Organizacija in delovanje nujne medicinske pomoči na osnovi manchesterskega triažnega sistema : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Juhart], 2015. 39 f., pril. [COBISS.SI-ID 81836289]
1293. JEZERNIK, Andrejka. Osveščenost zdravstvenih delavk o raku na dojkah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [A. Jezernik], 2015. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 84844289]
1294. MIHALJ, Tatjana. Prehranjevalne in gibalne navade mladostnikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [T. Mihalj], 2015. 49 f. [COBISS.SI-ID 82903041]
1295. FURJAN, Mihec. Standard kakovosti ISO 9001:2008 in njegov vpliv na delo zaposlenih v zdravstvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Furjan], 2015. 52 str., [8] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048448266]
1296. KNEZ, Darja. Ugotavljanje znanja zaposlenih v prehospitalni enoti za obravnavo vitalno ogroženega otroka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [D. Knez], 2015. 41 f., [1] pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 84861953]
1297. SABOTIN, Maša. Vpliv odvisnosti od alkohola na kakovost življenja pacienta in družine : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Murska Sobota: [M. Sabotin], 2015. 47 str., [12] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048419850]
1298. GACEV, Veselin. Zadovoljstvo svojcev pacientov s paliativno oskrbo na domu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [V. Gacev], 2015. 42 f., [1] pril. [COBISS.SI-ID 84506881]
1299. MIKEK, Marko. Akutni miokardni infarkt ter uporaba AED-ja v zgornji Savinjski dolini : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Mikek], 2014. [VIII], 50, 6 str. [COBISS.SI-ID 80200449]
1300. CEP, Nela. Izkušnje medicinskih sester z nasiljem na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [N. Cep], 2014. 43 f., 6. f. pril. [COBISS.SI-ID 77293825]
1301. NOVAK, Sanja. Mnenja dijakov o umetni prekinitvi nosečnosti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Novak], 2014. [V], 52 f., 5 f. pril. [COBISS.SI-ID 80528129]
1302. MAJCEN DVORŠAK, Suzana. Model organiziranosti službe enterostomalne terapije v bolnišnici : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Majcen Dvoršak], 2014. [V], 48 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 80794625]
1303. PRVINŠEK, Sabina. Obravnava pacientov z dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni v referenčni ambulanti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Hribernik], 2014. [III], 42 f., 6 f. pril. [COBISS.SI-ID 80527105]
1304. GOLOB, Anja. Posebnosti obravnave pacienta po možganski kapi z vidika zdravstvene nege : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [A. Golob], 2014. 44 f., 7 f. pril. [COBISS.SI-ID 77695233]
1305. TOPLER, Mateja. Razširjenost kajenja med srednješolci : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Topler], 2014. [V], 46 f. [COBISS.SI-ID 80528385]
1306. KOS, Mihael. Seznanjenost izvajalcev zdravstvene nege s temeljnimi postopki oživljanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Kos], 2014. 46 f., 7 f. pril. [COBISS.SI-ID 79931649]
1307. GRABNER, Nejc. Simulacije kot sodobna metoda izobraževanja za osvojitev znanj na področju nujne medicinske pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [N. Grabner], 2014. [V], 43, 2 str. [COBISS.SI-ID 80200961]
1308. KODRUN, Tjaša. Zadovoljstvo otročnic z njihovo obravnavo po carskem rezu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [T. Kodrun], 2014. [V], 67 f., 9 f. pril. [COBISS.SI-ID 80528897]
1309. JAGER, Marjana. Okvare sluha in ozaveščanje zaposlenih pri delu v ropotu o pomenu zaščite sluha : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [M. Jager], 2013. 41 f., [4] f. pril. [COBISS.SI-ID 74984961]
1310. BREZOVNIK, Anica. Prehrambni režim ljudi po bariatrični operaciji z gastričnim trakom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [A. Brezovnik], 2013. 37 f., [7] f. pril. [COBISS.SI-ID 74797057]
1311. ŠMON, Andrej. Prvi posredovalec kot pomemben dejavnik preživetja v nujni medicinski pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [A. Šmon], 2013. 48 f. [COBISS.SI-ID 73158145]
1312. MRAVLJAK, Blaž. Telemedicina v nujni medicinski pomoči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [B. Mravljak], 2013. 45 f. [COBISS.SI-ID 76227841]
1313. MARZEL, Janja. Zadovoljstvo starostnikov z življenjem v domu starejših občanov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [J. Marzel], 2013. 45 f., [5] f. pril. [COBISS.SI-ID 74990593]
1314. LEGAT, Sanja. Zadovoljstvo staršev in skrbnikov z obravnavo otrok s posebnimi potrebami v socialno varstvenem zavodu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [S. Legat], 2013. 39, [4] f. [COBISS.SI-ID 77416961]
1315. OBREZ, Jelka. Zdravstvena nega pacienta s črevesno izločalno stomo v patronažnem varstvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [J. Obrez], 2013. 53, [4] f. [COBISS.SI-ID 73995009]
1316. BOŠNJAK, Nea. Zloraba alkohola med dijaki srednjih zdravstvenih šol : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [N. Bošnjak], 2013. 48 f., [5] f. pril. [COBISS.SI-ID 75507713]
1317. MITHANS, Lucija. Besedna in nebesedna komunikacija v zdravstveni negi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [L. Mithans], 2012. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71976449]
1318. OPREŠNIK, Rudolfa. Čustvena inteligentnost zaposlenih na oddelku za dializo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [R. Oprešnik], 2012. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71707137]
1319. ROBNIK, Petrischa. Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo medicinskih sester na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Slovenj Gradec: [P. Robnik], 2012. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71369985]

Somentor - drugo

1320. ŠABEDER, Maja. Kakovost življenja bolnika z gastrostomo. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2004, letn. 38, št. 4, str. 347-351. ISSN 1318-2951. [COBISS.SI-ID 19109593]

Recenzent

1321. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 299852288]
1322. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik), 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 19. junij 2018. Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Transfer of knowledge and experience between the clinical environment and science : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2018. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-1-3. [COBISS.SI-ID 295364352]
1323. OVSENIK, Jože, OVSENIK, Marija. Nova doktrina organizacije.Del 2, Preusmeritev pozornosti. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2017. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-23-3. [COBISS.SI-ID 292505856]
1324. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent). Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = Connecting theory and practice for sustainable development on the field of health and social sciences : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2017. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-9-0. [COBISS.SI-ID 291776256]
1325. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik, recenzent), 9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-29-5. [COBISS.SI-ID 91740161]
1326. ZAVRŠNIK, Jernej. Empirical analysis of changes of the biomechanical properties of chosen skeletal muscles in motoric development of children with bibliometric analysis of the literature : scientific monograph. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-5-2. [COBISS.SI-ID 286321920]
1327. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent), 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-7-6. [COBISS.SI-ID 287296000]
1328. STARC, Andrej. Notranje in zunanje okolje zdravstvene organizacije : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2016. 86 str. ISBN 978-961-6808-64-4. [COBISS.SI-ID 284577536]
1329. BENKO, Ester, SKOČIR, Helena (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), ČUK, Vesna, KARNJUŠ, Igor, LIČEN, Sabina (avtor, urednik), PERŠOLJA, Melita (avtor, urednik), PROSEN, Mirko, RAVNIK, David (avtor, avtor dodatnega besedila), REBEC, Doroteja, ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara. Zbirna mapa kliničnega usposabljanja v zdravstveni negi.[Priročnik]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016. 116 str., ilustr. ISBN 987-961-6984-35-3. [COBISS.SI-ID 286588160]
1330. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent), 5. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 15. september 2015. Vrednote posameznika - ogledalo družbe : vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev : zbornik predavanj z recenzijo = Values of an individual - a mirror of society : the effect of values on the treatment of users of healthcare and social services : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. 353 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-1-4. [COBISS.SI-ID 281146624]
1331. PLENKOVIĆ, Mario (glavni urednik, odgovorni urednik), GALIČIĆ, Vlado (urednik), TOPLAK, Ludvik (urednik, recenzent). Društvo i tehnologija 2014. - dr. Juraj Plenković = Society and technology 2014 - dr. Juraj Plenković : book of manuscripts. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo = Croatian Communication Association, 2014. 1 optični disk (CD ROM). [COBISS.SI-ID 17937686]
1332. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent), GMAJNER, Saša (urednik). Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize : zbornik predavanj z recenzijo = The importance of competent treatment of users of health and social activities in times of crisis : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2014. 343 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93711-0-7. [COBISS.SI-ID 275161856]
1333. STARC, Andrej. Profesionalizacija zdravstvene nege za kakovostne zdravstvene storitve : monografija. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2014. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-53-8. [COBISS.SI-ID 274391040]
1334. PLENKOVIĆ, Mario (glavni urednik, odgovorni urednik), GALIČIĆ, Vlado (urednik), TOPLAK, Ludvik (urednik), MUSTIĆ, Daria (urednik). Društvo i tehnologija - dr. Juraj Plenković = Society and technology - dr. Juraj Plenković : book of abstracts. [Zagreb]: International Federation of Communication Associations - IFCA: Croatian Communication Association - CCA; Maribor: Alma Mater Europaea - European Center, 2013. 115 str. ISBN 978-953-6226-24-5. http://dit-konferencija.org/o_konferenciji. [COBISS.SI-ID 2048129290]
1335. PLENKOVIĆ, Mario (glavni urednik, odgovorni urednik), GALIČIĆ, Vlado (urednik), TOPLAK, Ludvik (urednik), MUSTIĆ, Daria (urednik). Društvo i tehnologija - dr. Juraj Plenković = Society and technology - dr. Juraj Plenković : book of abstracts. [Zagreb]: International Federation of Communication Associations - IFCA: Croatian Communication Association - CCA; Maribor: Alma Mater Europaea - European Center, 2013. 131 str. (1 CD-ROM). ISBN 978-953-6226-24-5. https://bib.irb.hr/datoteka/659271.642946.DIT_2013_Book_of_Manuscripts.pdf. [COBISS.SI-ID 74913281]
1336. ŽELEZNIK, Uroš, VIDNAR, Nataša. Izberi zdrav življenjski slog - naložbo v prihodnost. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2013. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-93018-6-9. [COBISS.SI-ID 74525953]
1337. KLEMENC, Darinka (urednik), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (urednik), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (urednik, recenzent). Moč za spremembe - medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-273-065-9. http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/zbornik_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 266809856]
1338. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb : zbornik predavanj z recenzijo = The present and future of health sciences in times of global changes : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2013. 491 str., ilustr. ISBN 978-961-93018-7-6. [COBISS.SI-ID 75095553]
1339. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik, recenzent). Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks : zbornik predavanj z recenzijo = Innovation in step with the time - best practice examples : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2012. 369 str., ilustr. ISBN 978-961-93018-4-5. [COBISS.SI-ID 70710785]
1340. BATTA, Mirela, BUNDALO BOČIČ, Maja, ČEBAŠEK-TRAVNIK, Zdenka, ČELAN-STROPNIK, Saša, ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija, DRAKŠIČ, Milena, GREGORIČ KUMPERŠČAK, Hojka, KOPRIVŠEK, Jure, KORES-PLESNIČAR, Blanka, KRAJNC, Leonida, KRIŽANEC, Dragica, LILEK, Vlasta, MIHELIČ-MOLIČNIK, Petra, MURŠEC, Mojca, NUNČIČ, Polonca, PIPUŠ, Biserka, PIŠLAR, Milena, PLESNIČAR, Andrej, PROSNIK DOMJAN, Anica, PUSTOSLEMŠEK, Miran, ROBAR, Alojzija, SMOVNIK, Suzana, ŠKRILA ČUŠ, Darja, ŠTIGLIC, Viktorija, TURČIN, Arijana, VIDEČNIK, Ivanka, ZIDARIČ, Marija, et al., KORES-PLESNIČAR, Blanka (urednik). Duševno zdravje in zdravstvena nega. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6254-42-7. [COBISS.SI-ID 62691329]
1341. ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent). Gradimo prihodnost : odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved : zbornik predavanj z recenzijo = We are building the future : open for changes and new challenges in the field of health and social science research : proceedings of lectures with peer rewiev. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2011. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-93018-2-1. [COBISS.SI-ID 67363329]
1342. GEČ, Tatjana (urednik), ŠTANDEKER, Jasmina (urednik), VERDEV, Nada (urednik). Sodobna gerontološka zdravstvena nega v socialno varstvenih zavodih : zbornik prispevkov z recenzijo. Radenci: DOSOR Dom starejših občanov, 2011. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-269-389-3. [COBISS.SI-ID 66373121]
1343. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ZURC, Joca (urednik, recenzent), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik, recenzent), 3rd International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care = 3. mednarodna znanstvena konferenca s podro ja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu. Sustainable development of nursing in today's society - research-based development of nursing : proceedings of lectures with peer review = Trajnostni razvoj zdravstvene nege v sodobni družbi - na raziskovanju temelječi razvoj zdravstvene nege : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2010. 510 str., ilustr. ISBN 978-961-92722-7-5. [COBISS.SI-ID 65223937]
1344. KAVAŠ, Emilija (urednik, fotograf), JOŠAR, Dragica (urednik), ZRIM, Marija (urednik), LEBAR, Zlatka (urednik), ŠUMAK, Irena (urednik). Zdravstvena nega skozi čas, besede, slike in spomine : zbornik 2010 : zbornik ob 50-letnici delovanja Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja. Murska Sobota: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 2010. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-269-382-4. https://drustvo-mszt-pomurja.si/zborniki/50let/datoteke/assets/seo/toc.html, https://drustvo-mszt-pomurja.si/zborniki/50let/datoteke/mobile/index.html#1. [COBISS.SI-ID 66277633]
1345. BRUMEN, Marina (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), PIRŠ, Ksenija (urednik). Kakovost v zdravstveni in babiški negi - odgovorni, kompetentni in inovativni zaposleni = Quality in the nursing and midwifery care - responsible, competent and inovative employees : zbornik predavanj in posterjev 2. Znanstvenega simpozija z mednarodno udeležbo. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2009. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-91520-6-5. [COBISS.SI-ID 63642881]
1346. MAJCEN DVORŠAK, Suzana (urednik, recenzent), KVAS, Andreja (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KLEMENC, Darinka (urednik, recenzent). Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2009. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6424-88-2. [COBISS.SI-ID 245392384]
1347. PERŠOLJA, Melita. Postopki iz zdravstvene nege otroka 1. Goriška brda: samozal., 2009. 52 str. ISBN 978-961-245-771-6. [COBISS.SI-ID 243291136]
1348. ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (urednik), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (urednik). Zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, 2009. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-91336-7-5. [COBISS.SI-ID 247876608]
1349. ŠĆEPANOVIĆ, Darija (urednik), ČERNETIČ, Andreja (urednik). Zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2008. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-91336-5-1. [COBISS.SI-ID 241547008]
1350. PIRŠ, Ksenija (urednik). Babiška in zdravstvena nega v sodelovanju II : dojenju prijazna zdravstvena ustanova. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2007. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-91520-4-1. [COBISS.SI-ID 59673857]
1351. PIRŠ, Ksenija (urednik), ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), KOBAN, Breda (urednik). 60 let v besedah, slikah, spominih in pogledih v prihodnost : jubilejni zbornik Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor : [1947-2007]. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2007. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-91520-3-4. [COBISS.SI-ID 58693121]
1352. FILEJ, Bojana (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), LAHE, Milica (urednik), PAJNKIHAR, Majda (urednik, recenzent). Kakovostna komunikacija in etična drža sta temelja zdravstvene in babiške nege = Quality communication and ethical attitude are the basis of nursing and midwifery : zbornik predavanj in posterjev. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2006. 191 str., ilustr. ISBN 961-91520-1-8. https://www.dmsbzt-mb.si/images/stories/Zaloznistvo/Zborniki/kakovostkomnasl.pdf. [COBISS.SI-ID 57201921]
1353. FILEJ, Bojana (urednik, recenzent), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), LAHE, Milica (urednik), PAJNKIHAR, Majda (urednik, recenzent). Kakovostna komunikacija in etična drža sta temelja zdravstvene in babiške nege = Quality communication and ethical attitude are the basis of nursing and midwifery : zbornik predavanj in posterjev 1. simpozija zdravstvene in babiške nege z mednarodno udeležbo. Ponatis. Maribor: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2006. 191 str., ilustr. ISBN 961-91520-1-8. https://www.dmsbzt-mb.si/images/stories/Zaloznistvo/Zborniki/kakovostkomnasl.pdf. [COBISS.SI-ID 57568769]
1354. KOVAČEVIĆ, Jasmina. Izvajanje zdravstvene nege bolnika z angino pektoris v Splošni bolnišnici Celje : (prispevek k oblikovanju in uporabi standardov). Maribor: [J. Kovačević], 2001. 74 f., 2 f. pril., ilustr. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 505. [COBISS.SI-ID 661668]
1355. AUER, Maja. Teorije zdravstvene nege v patronažnem varstvu : [diplomska naloga] : raziskovalna naloga. Maribor: [M. Auer], 2001. 74 f. Visoka zdravstvena šola, Maribor, Diplomska dela, 399. [COBISS.SI-ID 599204]
1356. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. ŽELEZNIK, Danica (recenzent 2011-2015, 2020). Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege, 1994-. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/archiveOverview. [COBISS.SI-ID 39433728]


NERAZPOREJENO

1357. ŽELEZNIK, Danica, IVANUŠA, Antonija. Izvedba aktivnosti zdravstvene nege po standardih. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. 327 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-6-8. [COBISS.SI-ID 302793216]
1358. ŽELEZNIK, Danica, PUNGARTNIK, Janja, ŽELEZNIK, Uroš. Znanja in spretnosti na področju zdravstvene nege. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. 75 str., tabele. ISBN 978-961-94351-5-1. [COBISS.SI-ID 301660928]
1359. ŠEHIĆ, Mirhada, HERC, Mladen, ŽELEZNIK, Danica. Formazione pratica per gli studenti del programma di istruzione superiore professionale di primo grado (bachelor degree) : fisioterapia. Maribor: Alma Mater Europaea, ECM, 2018. ISBN 978-961-6966-39-9. [COBISS.SI-ID 297036544]
1360. ŽELEZNIK, Danica, PUNGARTNIK, Janja, ŽELEZNIK, Uroš. Aktivnosti zdravstvene nege študentov v kliničnem okolju. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2015. 75 str. ISBN 978-961-93711-2-1. [COBISS.SI-ID 282188288]
1361. ŽELEZNIK, Danica, HERC, Mladen. Praktično usposabljanje za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje (VS) : fizioterapija. 3., dopolnjena izd. Maribor: Alma Mater Europaea, Evropski center, 2015. 88 str., tabele. ISBN 978-961-6966-04-7. [COBISS.SI-ID 277478400]
1362. ŽELEZNIK, Danica (urednik, avtor), MILAVEC, Dragica (avtor, urednik). Professional activities and competencies in nursing and health care in the Slovenian Armed Forces. Ljubljana: Nurses and Midwives Association of Slovenia, 2015. ISBN 978-961-273-113-7. [COBISS.SI-ID 279613440]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, faktor vpliva revije, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 5. 5. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 5. 5. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 5. 5. 2020
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 13. 9. 2018
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2018