COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSTanja Urdih LazarOsebna bibliografija za obdobje 1962-2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MOLINARO, Sabrina, BENEDETTI, Elisa, SCALESE, Marco, BASTIANI, Luca, FORTUNATO, Loredana, CERRAI, Sonia, CANALE, Natale, CHOMYNOVA, Pavla, ELEKES, Zsuzsanna, FEIJÃO, Fernanda, URDIH LAZAR, Tanja, et al. Prevalence of youth gambling and potential influence of substance use and other risk factors throughout 33 European countries : first results from the 2015 ESPAD study. Addiction. 2018, vol. 113, iss. 10, str. 1862-1873. ISSN 0965-2140. DOI: 10.1111/add.14275. [COBISS.SI-ID 5149868], [JCR, SNIP, WoS do 15. 12. 2019: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 6, Scopus do 29. 4. 2020: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 10]
2. URDIH LAZAR, Tanja, HLEBEC, Valentina, MESNER-ANDOLŠEK, Dana. Konceptualizacija teoretskega modela virov spoprijemanja s stresom pri ohranjanju zdravja med prestrukturiranjem podjetja. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-mar. 2019, letn. 56, št. 1, str. 162-190, 312, ilustr. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 36097629], [SNIP]
3. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Izpostavljenost trpinčenju na delovnem mestu v Sloveniji = Exposure to mobbing in the workplace in Slovenia. Sanitas et labor. št. 1, apr. 2010, str. 129-138. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 26813401]
4. URDIH LAZAR, Tanja. V prihodnost s pogledom v preteklost: mobbing, bullying, psihično nasilje na delovnem mestu v Evropi = The way forward by looking backwards: mobbing, bullying, psychological violence in the workplace. V: MOLAN, Marija (ur.), DODIČ-FIKFAK, Metoda (ur.). Nasilje na delovnem mestu. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2006. Str. 7-23. Sanitas et labor, letn. 5, št. 1. ISBN 961-91429-4-2, ISBN 978-961-91429-4-3. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 28204549]
5. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Pripravljenost delodajalcev na izvajanje programov promocije zdravja in njihovodnos do zdravja = Willingness of managers to implement health promotion programmes and their attitude towards health. Sanitas et labor. 2005, letn. 4, št. 1, str. 135-167. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 20265945]

1.04 Strokovni članek

6. MIKLIČ MILEK, Damjana, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Preprečevanje kostno-mišičnih bolezni-tudi s telesno dejavnostjo = Damjana Miklič Milek, Nataša Dernovšček Hafner, Tanja Urdih Lazar. Klinični center : interni časopis Kliničnega centra Ljubljana. mar. 2019, št. 2, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 6010028]
7. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Zdravje delavcev je enako pomembno kot zdravje bolnikov. Interno glasilo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. 2018, št. 1, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 4950956]
8. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Cepljenje proti sezonski gripi : kaj (de)motivira zaposlene v zdravstvu? = Nataša Dernovšček Hafner, Tanja Urdih Lazar. Klinični center : interni časopis Kliničnega centra Ljubljana. nov. 2018, št. 3, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 5441196]
9. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša (oseba, ki intervjuva), URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Gripe ne prenašam! Zato se cepim! Tako ščitim sebe in druge : Nataša Dernovšček Hafner in Tanja Urdih Lazar. NOVIS : novice, obvestila, vesti, informacije združenja. 2018, let. 45, št. 10, str. 14-19. ISSN 1580-4917. [COBISS.SI-ID 5440940]
10. URDIH LAZAR, Tanja. Zdravi in čili na delovnem mestu. Vita : zdravstvenovzgojna revija. [Tiskana izd.]. mar. 2018, letn. 25, št. 88, str. 6-7. ISSN 1318-6620. https://www.revija-vita.com/vita/88/Zdravi_in_%C4%8Dili_na_delovnem_mestu. [COBISS.SI-ID 40161541]
11. URDIH LAZAR, Tanja. Varno delo na soncu. Glasnik KIMDPŠ. 2017, leto 8, št. 1, str. 2-6. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 4739756]
12. URDIH LAZAR, Tanja. Vloga vodij pri skrbi za zdravje in varnost pri delu. Glasnik KIMDPŠ. 2017, leto 8, št. 1, str. 7-12. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 4740012]
13. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Kampanja cepljenja proti sezonski gripi in vloga vodstva. Glasnik KIMDPŠ. 2017, leto 8, št. 1, str. 13-19. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 4481708]
14. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Projekt promocije zdravja za povečanje precepljenosti zaposlenih proti gripi v UKC Ljubljana. Glasnik KIMDPŠ. 2017, leto 8, št. 1, str. 43-45. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 4482220]
15. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Raziskava o Cepljenju proti gripi v UKC Ljubljana. Interno glasilo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. 2017, št. 2, str. 55. [COBISS.SI-ID 4481196]
16. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Cannabis : ESPAD 2015. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 33-34. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/publikacije/nacionalno-porocilo-o-stanju-na-podrocju-drog-2017-v-angleskem-jeziku. [COBISS.SI-ID 4789932]
17. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Patterns of cannabis use : ESPAD 2015. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 34-35. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/publikacije/nacionalno-porocilo-o-stanju-na-podrocju-drog-2017-v-angleskem-jeziku. [COBISS.SI-ID 4790188]
18. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Stimulant use in schools and other sub-populations : ESPAD 2015. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 39. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/publikacije/nacionalno-porocilo-o-stanju-na-podrocju-drog-2017-v-angleskem-jeziku. [COBISS.SI-ID 4790444]
19. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. New psychoactive substances (NPS), other new or novel drugs, and less common drugs : ESPAD 2015. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 51. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/publikacije/nacionalno-porocilo-o-stanju-na-podrocju-drog-2017-v-angleskem-jeziku. [COBISS.SI-ID 4790700]
20. DRAKSLER, Katja, URDIH LAZAR, Tanja. Evalvacija in prenova programa Čili za delo. Glasnik KIMDPŠ. 2016, leto 7, št. 1, str. 2-5. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 3181996]
21. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Uporaba drog v splošni populaciji in v posameznih ciljnih skupinah : uporaba drog v šolskem okolju : ESPAD 2015. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 9-11. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/publikacije/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji. [COBISS.SI-ID 4789164]
22. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Cannabis : ESPAD 2015. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 32-33. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji. [COBISS.SI-ID 4790956]
23. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Resent surveys/studies on cannabis use. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 33. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji. [COBISS.SI-ID 4791212]
24. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Stimulant use in schools and other sub-populations : ESPAD 2015. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 38. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji. [COBISS.SI-ID 4791468]
25. KVATERNIK, Ines, NOVAKOVIČ, Samo, ŽERJAL, Živa, URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Patterns, treatment and problem/high risk use. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 46-47. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji. [COBISS.SI-ID 4791724]
26. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. New psychoactive substances (NPS), other new or nopvel drugs, and less common drugs : ESPAD 2015. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji. [Slovenska izd.]. str. 51-52. ISSN 2232-5751. http://www.nijz.si/sl/nacionalno-porocilo-2016-o-stanju-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji. [COBISS.SI-ID 4791980]
27. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Izzivi promocije zdravja pri delu. Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom. apr. 2012, letn. 57, št. 2, str. 17-21, ilustr. ISSN 0011-7943. [COBISS.SI-ID 272428800]
28. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako (p)ostati čili za miselne napore?. Čili za delo : revija za zdravje na delovnem mestu. str. 6-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 143788]
29. URDIH LAZAR, Tanja. Prenosni računalnik in mobilni telefon-nujna pripomočka, a kako omejiti njune negativne posledice za zdravje?. Čili za delo : revija za zdravje na delovnem mestu. str. 9-10. [COBISS.SI-ID 144044]
30. URDIH LAZAR, Tanja. Rehabilitacijaki programi za voznike-inovativne rešitve na tujih izkušnjah. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2011, leto 5, št. 1, str. 15-19. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 149164]
31. DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Zdravi delavci - pozitivne številke poslovanja organizacij : raziskave kažejo, da se vlaganje v zdravje zaposlenih organizacijam splača. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu. apr. 2011, letn. 9, št. 40, str. 20-22. ISSN 1581-7628. [COBISS.SI-ID 45532514]
32. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Vlagaj v zdravje, žanji dobiček. MQ : revija Združenja manager. sep. 2011, št. 18, str. 54-55, ilustr. ISSN 1854-7117. [COBISS.SI-ID 141996]
33. URDIH LAZAR, Tanja. Ergonomsko urejeno delovno mesto olajša delo. Čili za delo : revija za zdravje na delovnem mestu. 2010, priložnostni izid, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 28158937]
34. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Slovenski delodajalci: "Od motiviranih delavcev lahko pričakujemo boljše rezultate". Čili za delo : revija za zdravje na delovnem mestu. 2010, priložnostni izid, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 28159449]
35. URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo - pot do celostne skrbi za zdravje zaposlenih. NOVIS : novice, obvestila, vesti, informacije združenja. maj 2010, letn. 37, št. 5, str. 3-5. ISSN 1580-4917. [COBISS.SI-ID 27370713]
36. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Razširjenost trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji. Glasnik KIMDPŠ. 2009, letn. 3, št. 1, str. 11-15. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 25934297]
37. URDIH LAZAR, Tanja. Mobbing ali trpinčenje na delovnem mestu in vloga svetov delavcev. Industrijska demokracija : časopis za zaposlene v sodobnem podjetju. 2008, letn. 12, št. 3, str. 18-19, 2008, letn. 12, št. 4, str. 21-24. ISSN 1408-1695. [COBISS.SI-ID 25224665]
38. KOCIJANČIČ, Mario, URDIH LAZAR, Tanja. Medicina dela v Sloveniji - pogled v preteklost. Glasnik KIMDPŠ. april 2007, letn. 2, št. 1, str. 19-22. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23823577]
39. URDIH LAZAR, Tanja. Zmanjševanje neenakosti v zdravju in promocija zdravja - kritični pogled. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 29-35. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23830745]
40. URDIH LAZAR, Tanja, DODIČ-FIKFAK, Metoda, STERGAR, Eva. Ergonomsko delo v pisarni. Dacar : glasilo Davčne uprave Republike Slovenije. 2006, letn. 8, št. 2-3, str. 32-35. ISSN 1580-9161. [COBISS.SI-ID 22372057]
41. URDIH LAZAR, Tanja. Mobbing ali psihično nasilje na delovnem mestu. Dacar : glasilo Davčne uprave Republike Slovenije. 2006, letn. 8, št. 4, str. 26-28. ISSN 1580-9161. [COBISS.SI-ID 23821529]
42. URDIH LAZAR, Tanja. Odnosi za [!] javnostmi in odnosi z mediji. Glasnik KIMDPŠ. 2006, letn. 1, št. 1, str. 15-17. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 22378201]
43. URDIH LAZAR, Tanja. Razširjenost okužbe s HIV in aidsa v svetu. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, Zdravstvena kultura : samostojna zdravstvenovzgojna priloga revije Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 38, št. 11-12, str. 367-369. ISSN 0351-0026, ISSN 1408-6646. [COBISS.SI-ID 10962905]

1.05 Poljudni članek

44. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Kostno-mišične bolezni in zdravje pri delu. Zdrave novice : brezplačni mesečnik. jun. 2016, str. 60-61. ISSN 2232-2795. [COBISS.SI-ID 3051180]
45. URDIH LAZAR, Tanja. Vlaganje v zdravje delavcev-vlaganje v produktivnost : Tanja Urdih Lazar. Uspeh : glasilo Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. dec. 2012, št. 18, str. 6, ilustr. ISSN 1855-5020. [COBISS.SI-ID 949164]
46. URDIH LAZAR, Tanja. Kvalitetna čistila po zmerni ceni : v Kimiju kupujejo čistila največja in najbolj ugledna slovenska podjetja : velik izbor čistil in naprav za gostince : skrb za okolje. Profit. 11.II.1997, let. 7, št. 3, str. 6. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 5290807]
47. URDIH LAZAR, Tanja. Nepogrešljiv člen v varnostni verigi : zbornica in varnostna podjetja zaradi sorodnega področja dela zelo dobro sodelujejo z Ministrstvom za notranje zadeve in policijo : zbornica lahko nadzira le delo svojih članic. Profit. 25.II.1997, let. 7, št. 4, str. 5. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 5304631]
48. URDIH LAZAR, Tanja. Prihodnost je v specializaciji varovanja : Obadu je najprej zaupal varovanje Maximarket, sledila so druga velika trgovska podjetja: Nama, Astra, Metalka, Interspar in Kovinotehna. Profit. 25.II.1997, let. 7, št. 4, str. 6. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 5305143]
49. URDIH LAZAR, Tanja. Na svoje delo glej od zunaj. Profit. 11.III.1997, let. 7, št. 5, str. 8, ilustr. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 5325879]
50. URDIH LAZAR, Tanja. Odkriti odgovorne : stranka Slovenske skupnosti o krizi TKB. Republika : nova nedeljska Republika. 9. 11. 1996, let. 5, št. 303, str. 2. ISSN 1318-5551. [COBISS.SI-ID 5102413]
51. URDIH LAZAR, Tanja. Nove osebne izkaznice... : pravice manjšin niso ogrožene. Republika : nova nedeljska Republika. 15. 5. 1996, št. 130, 5, str. 3. ISSN 1318-5551. [COBISS.SI-ID 4753997]
52. URDIH LAZAR, Tanja. Najbolj nore dni v letu preživimo noro : kako bomo Slovenci pustovali?. Republika : nova nedeljska Republika. 11. 2. 1994, letn. 3, št. 40, str. 8, fotogr. ISSN 1318-5551. [COBISS.SI-ID 5597368]
53. URDIH LAZAR, Tanja. Sanacija slovenskih železarn bi bila lahko hitrejša-Vlada ne sledi programu. Republika : nova nedeljska Republika. 23. 4. 1993, letn. 2, št. 170, str. 2. ISSN 1318-5551. [COBISS.SI-ID 156468]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

54. URDIH LAZAR, Tanja. Kako z vodenjem spodbujati k zdravemu in varnemu delu = Motivating workplace health and safety through leadership. V: 35. strokovni posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2017, 16.-17. 5. 2017. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost, 2017. Str. 1-9. ISBN 978-961-6756-78-5. [COBISS.SI-ID 5421484]
55. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Vloga vodstva v kampanji cepljenja proti sezonski gripi = Management's role in the seasonal flu vaccination campaign. V: 35. strokovni posvet o poklicni, procesni in požarni varnosti : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2017, 16.-17. 5. 2017. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost, 2017. Str. 1-12. ISBN 978-961-6756-78-5. [COBISS.SI-ID 5421740]
56. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Program promocije zdravja Čili na delo. V: Promocija zdravja in preprečevanje bolezni obtočil v medicini dela, prometa in športa, Rogaška Slatina, 5. junij 2009. Rogaška Slatina: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa, 2009. Str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 25940441]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

57. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Razsežnosti trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji. V: ZALETEL-KRAGELJ, Lijana (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2009. Str. 109-114. ISBN 978-961-267-013-9. [COBISS.SI-ID 26195417]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

58. URDIH LAZAR, Tanja. Kako naj starejši delavci (p)ostanejo čili za delo? = How can older workers stay fit for work?. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Staranje na delovnem mestu. 1. natis. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa, 2017. Str. [166-174]. ISBN 978-961-6956-63-5. [COBISS.SI-ID 4191404]
59. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Motivacija zaposlenih v zdravstvu za cepljenje proti gripi = Motivation healthcare workers to receive flu vacciantions. V: JAGODIC BAŠIČ, Veronika (ur.). Strokovni in organizacijski izzivi sezonskih okužb : zbornik predavanj : 26. strokovni seminar, Otočec, 16. marec 2017. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju, 2017. Str. 45-54. ISBN 978-961-273-155-7. [COBISS.SI-ID 3669420]
60. URDIH LAZAR, Tanja. Nizka izobrazba kot socialni problem in determinanta zdravja. V: Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - izzivi za zdravstveno vzgojo (LEECH) : gradivo. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2011. Kopije prosojnic (13 str.). [COBISS.SI-ID 28115417]
61. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija duševnega zdravja pri delu-širjenje dobre prakse. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2011, 10.-11. 5. 2011. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2011. 6 str. ISBN 978-961-6756-25-9. [COBISS.SI-ID 157100]
62. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Odnos delodajalcev do zdravja in promocije zdravja. V: Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela : dvodnevni posvet z mednarodno udeležbo, Portorož 2006, 16.-17. 5. 2006. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2006. Str. [1-6]. ISBN 961-6286-73-0. [COBISS.SI-ID 21404377]
63. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Program promocije zdravja "Čili za delo". V: ZALETEL-KRAGELJ, Lijana (ur.). Zbornik prispevkov. Cvahtetovi dnevi javnega zdravja 2006, Ljubljana, 9. junij 2006. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2006. Str. 78-82. ISBN 961-6264-79-6. [COBISS.SI-ID 21344217]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

64. URDIH LAZAR, Tanja. Integracija priostopov na področju zdravja pri delu = Approach integration in the field of workplace health. V: KRAIGHER, Alenka (ur.), SKAZA, Alenka (ur.). Javno zdravje - priložnost za spreminjajočo se družbo = Public health - opportuniti for changing society : zbornik izvlečkov. 5. slovenski kongres preventivne medicine, Portorož, 15.-17. november 2012. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2013. Str. 53. ISBN 978-961-6456-76-0. http://www.spm.si/dogodki/kongres-spm-2012/zbornik. [COBISS.SI-ID 949932]
65. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Promocija zdravja pri delu-od zdravstvene vzgoje do zakonske obveze = Workplace health promotion-from health education to legislative obligation. V: URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Znanje, izkušnje, sodelovanje : knjiga povzetkov. Strokovno srečanje ob 40-letnici Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, 24. in 25. november 2011. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2011. Str. 24. [COBISS.SI-ID 153772]
66. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Raziskovanje-izhodišče za ukrepanje = Research-starting point for an intervention. V: URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Znanje, izkušnje, sodelovanje : knjiga povzetkov. Strokovno srečanje ob 40-letnici Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, 24. in 25. november 2011. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2011. Str. 26. [COBISS.SI-ID 154028]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

67. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Raising influenza vaccination coverage at the University Medical Centre ljubljana. Clinical health promotion. 2019, vol. 9, suppl. 1, str. 312-313. ISSN 2226-5864. [COBISS.SI-ID 6278316]
68. URDIH LAZAR, Tanja, DAMEJ, Mirjana. Psychological support for workplace bullying victims. V: Bullying 2018 : 11th International Conference Workplace Bullying Harassment, Bordeaux, France, 6-8 June, 2018. [S. l.: s. n.], 2018. Str. 333-334. [COBISS.SI-ID 5044652]
69. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Seasonal flu vacciantion : what (de)motivates health employees?. V: Conference abstracts : EHPS 2018. Galway: EHPS, 2018. Str. 427. [COBISS.SI-ID 5319596]
70. URDIH LAZAR, Tanja. Podatki o uporabi drog med mladimi v Sloveniji-predstavitev raziskave ESPAD. V: Še ena konferenca o uporabi drog med mladimi? : povezovanje kot ključni dejavnik uspešnega dela z mladimi, ki uporabljajo psihoaktivne snovi : zbornik prispevkov. [Ljubljana: Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti], 2017. Str. 3. [COBISS.SI-ID 4787628]
71. MIKLIČ MILEK, Damjana, DRAKSLER, Katja, URDIH LAZAR, Tanja, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Migrant workers and health : pilot study among construction workers in Slovenia. V: Abstracts : Work 2015. Turku: TCLS, 2015. Str. 225-226. ISBN 978-951-29-5894-8. [COBISS.SI-ID 3343276]
72. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Workplace bullying in Slovenia : the size of the problem and the proposal of health promotion programme for tackling it. V: Book of abstracts : transforming research : evidence and practice. Cardiff: University of Glamorgan, 2010. Str. 84-85. [COBISS.SI-ID 142508]
73. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Health and health promotion as an important topic of lifelong learning - case of Slovenia. V: Healthy work in an ageing Europe : programme. [Linz]: The Upper Austrian Sickness Fund (OÖGKK): The European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), 2006. 1 str. [COBISS.SI-ID 28203269]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

74. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi (PAS) v delovnem okolju - program Čili za delo. Odvisnosti : teorija, praksa, raziskovanje. 2011, letn. 12, suppl. 1, str. 30. ISSN 1580-3708. [COBISS.SI-ID 29332185]
75. DAMEJ, Mirjana, URDIH LAZAR, Tanja. Workplace mobbing - outlining the problem and exploring the most helpful ways of supporting the caller. V: Listening for peace : exploring alternatives to violence. [Vienna: s.n., 2010]. Str. 42. [COBISS.SI-ID 27371993]
76. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Trpinčenje na delovnem mestu v luči medgeneracijskih odnosov = Workplace bullying in the light of intergenerational relationships. V: HRAST, Anita (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.). Delo - most za sodelovanje : odnosi do zaposlenih in različnih starostnih generacij : zbornik povzetkov prispevkov = Work - a bridge to cooperation : relations with co-workers and different age generations : conference proceedings abstracts. Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2009. Str. 65. ISBN 978-961-91828-4-0. [COBISS.SI-ID 25939673]
77. URDIH LAZAR, Tanja. Varovanje duševnega zdravja na delovnem mestu. V: VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ur.). Duševno zdravje in telesna aktivnost : programi in povzetki. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2009. Str. 25. [COBISS.SI-ID 26567641]
78. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. How big is the problem of mobbing (bullying) in Slovenia and how it is deal with?. V: MUSTAJBEGOVIĆ, Jadranka (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Split: Udruga Split zdravi grad, 2008. Str. 63-64. ISBN 978-953-99210-8-6. [COBISS.SI-ID 25225689]
79. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo - program promocije zdravja pri delu = Fit for work - a workplace health promotion programme. V: KRAIGHER, Alenka (ur.), BERGER, Tatjana (ur.), PIŠKUR-KOSMAČ, Dunja (ur.). Izzivi javnega zdravja v tretjem tisočletju : knjiga izvlečkov. 4. slovenski kongres preventivne medicine, Portorož, 17. do 19. maj 2007. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2007. Str. 253-254. ISBN 978-961-6456-28-9. [COBISS.SI-ID 22780377]
80. URDIH LAZAR, Tanja. Program preprečevanja in obvladovanja psihičnega nasilja/trpinčenja na delovnem mestu = Workplace bullying prevention programme. V: KRAIGHER, Alenka (ur.), BERGER, Tatjana (ur.), PIŠKUR-KOSMAČ, Dunja (ur.). Izzivi javnega zdravja v tretjem tisočletju : knjiga izvlečkov. 4. slovenski kongres preventivne medicine, Portorož, 17. do 19. maj 2007. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2007. Str. 255. ISBN 978-961-6456-28-9. [COBISS.SI-ID 22780633]
81. DODIČ-FIKFAK, Metoda, ČRNIVEC, Rajko, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Zdravje mladih delavcev. V: Posvet Z in za otroke in mladostnike. Posvet Z in za otroke in mladostnike, 2007 mar 14, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2007. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 22672601]
82. KRAIGHER, Alenka, HOČEVAR-GROM, Ada, STERGAR, Eva, PAHOR, Lilijana, ŠMON, Lucija, URDIH LAZAR, Tanja. Hepatitis B vaccination promotion in Slovenia. V: Abstract book. Dubrovnik: Croatian Medical Association, 2000. Str. 28. [COBISS.SI-ID 13832409]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

83. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Promocija zdravja pri delu - od zdravstvene vzgoje do zakonske obveze = Workplace health promotion - from health education to legislative obligation. V: DODIČ-FIKFAK, Metoda (ur.), MOLAN, Marija (ur.). Znanje, izkušnje, sodelovanje : 40 let KIMDPŠ. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine. Mar. 2012, letn. 9, št. 1, str. 121-144. Sanitas et labor, letn. 9, št. 1; letn. 10, št. 1. ISBN 978-961-6921-00-8, ISBN 978-961-6921-01-5. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 902572]
84. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Raziskovanje - izhodišče za ukrepanje = Research - starting point for an intervention. V: DODIČ-FIKFAK, Metoda (ur.), MOLAN, Marija (ur.). Znanje, izkušnje, sodelovanje : 40 let KIMDPŠ. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine. Mar. 2012, letn. 9, št. 1, str. 145-160. Sanitas et labor, letn. 9, št. 1; letn. 10, št. 1. ISBN 978-961-6921-00-8, ISBN 978-961-6921-01-5. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 902828]
85. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Kronične bolezni in nižje izobraženi delavci = Chronic diseases and low-educated employees. V: DODIČ-FIKFAK, Metoda (ur.), MOLAN, Marija (ur.). Znanje, izkušnje, sodelovanje : 40 let KIMDPŠ. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine. Mar. 2012, letn. 9, št. 1, str. 161-173. Sanitas et labor, letn. 9, št. 1; letn. 10, št. 1. ISBN 978-961-6921-00-8, ISBN 978-961-6921-01-5. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 903084]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

86. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva, ZABUKOVEC, Vlasta. Zdravje in promocija zdravja pri delu. V: MIKLIČ MILEK, Damjana (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. Str. 34-74. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 3058348]
87. DODIČ-FIKFAK, Metoda, KOFOL-BRIC, Tatjana, ŠKERJANC, Alenka, JANEŽIČ TELIČ, Jana, URDIH LAZAR, Tanja. Analiza zdravja delavcev. V: MIKLIČ MILEK, Damjana (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. Str. 130-163. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 3059116]
88. DODIČ-FIKFAK, Metoda, FRANKO, Alenka, PIRC, Miha, KURENT, Martin, URDIH LAZAR, Tanja, MIKLIČ MILEK, Damjana. Kemijski dejavniki tveganja. V: MIKLIČ MILEK, Damjana (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. Str. 186-209. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 3059628]
89. KURENT, Martin, DODIČ-FIKFAK, Metoda, HAFNER, Alenka, KUTIJA, Željka, PELHAN, Bojan, MARKOTA, Mladen, URDIH LAZAR, Tanja, MIKLIČ MILEK, Damjana. Dejavniki tveganja za poškodbe. V: MIKLIČ MILEK, Damjana (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. Str. 212-248. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 3677925]
90. MOLAN, Marija, ŠESTAN, Nevenka, JAUH, Urška, URDIH LAZAR, Tanja. Organizacija dela. V: MIKLIČ MILEK, Damjana (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. Str. 250-289. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 3059884]
91. URDIH LAZAR, Tanja, MORDEJ, Alenka, DAMEJ, Mirjana, STERGAR, Eva, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, ČERIN, Tatjana, ARKO KOŠEC, Mateja, KEČANOVIĆ, Bećir. Varovanje dostojanstva pri delu. V: MIKLIČ MILEK, Damjana (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. Str. 326-370. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 3060396]
92. STERGAR, Eva, KONEC JURIČIČ, Nuša, PINTARIČ, Eva, FRANKO, Alenka, URDIH LAZAR, Tanja, ČERIN, Tatjana, ARKO KOŠEC, Mateja, KEČANOVIĆ, Bećir. Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi. V: MIKLIČ MILEK, Damjana (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. Str. 372-412. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 3060652]
93. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Stališča in odnos do alkohola/drog z vidika družbe. V: Delovno gradivo za izvajalce edukacijskih in psihosocialnih delavnic. Ljubljana: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, 2011. Str. 94-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 142764]
94. BESEDNJAK, Klavdija, URDIH LAZAR, Tanja. The fit for work programme of Slovenia. V: PAVLEKOVIĆ, Gordana (ur.), PLUEMER, Klaus D (ur.), VAANDRAGER, Lenneke (ur.). Evolution of Salutogenic Training: the ETC 'Healthy Learning' Process : Twenty Years of Capacity Building : European Dimension of Health Promotion. Zagreb: European Training Consortium in Publoic Health Promotion (ETC-PHHP), 2011. Str. 101-104. ISBN 978-953-6255-47-4. [COBISS.SI-ID 28913113]
95. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja, BESEDNJAK, Klavdija. The low educated employees towards health - a Slovenian example. V: KORZENIOWSKA, Elzbieta (ur.), PUCHALSKI, Krzysztof (ur.). The low educated employees towards health - challenges for health education : LEECH. Riga: Riga Stradinš University, Institute of occupational safety and environmental health, 2010. Str. 121-129. ISBN 978-9984-788-80-7. [COBISS.SI-ID 28711641]
96. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja, BESEDNJAK, Klavdija. Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - slovenski primer. V: KORZENIOWSKA, Elzbieta (ur.), PUCHALSKI, Krzysztof (ur.). Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju - izzivi za zdravstveno vzgojo. Riga: Inštitut za zdravje pri delu in zdravstveno ekologijo Stradinove univerze v Rigi, cop. 2010. Str. 117-125. ISBN 978-9984-788-82-1. [COBISS.SI-ID 28711897]
97. URDIH LAZAR, Tanja, ARKO KOŠEC, Mateja, ČERIN, Tatjana, DAMEJ, Mirjana, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, DODIČ-FIKFAK, Metoda, GOJKOVIČ, Marjan, KEČANOVIĆ, Bećir, STERGAR, Eva, ŠVAB, Vilko. Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu : zvezek 9. V: STERGAR, Eva (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Priročnik za svetovalce za promocijo zdravja pri delu : čili za delo. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. 2010, str. 255-292. ISBN 961-91429-3-4. [COBISS.SI-ID 27371481]
98. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Uvodna poglavja : čili za delo. V: STERGAR, Eva (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Priročnik za svetovalce za promocijo zdravja pri delu : čili za delo. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. 2006, str. 19-26. ISBN 961-91429-3-4. [COBISS.SI-ID 22237913]
99. URDIH LAZAR, Tanja, ARNERIĆ, Niko, ARNUŠ, Justi, KOFOL-BRIC, Tatjana, KOŠIR, Iztok, MESARIČ, Ema, VILIČ KLENOVŠEK, Tanja. Uvodna poglavja : koncept mreže za promocijo zdravja pri delu. V: STERGAR, Eva (ur.), URDIH LAZAR, Tanja (ur.). Priročnik za svetovalce za promocijo zdravja pri delu : čili za delo. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. 2006, str. 47-67. ISBN 961-91429-3-4. [COBISS.SI-ID 1303654]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

100. URDIH LAZAR, Tanja. Zloraba moči na delovnem mestu : (Rus Makovec M. Zloraba moči na delovnem mestu. V: Zloraba moči in duševne motnje ter poti iz stiske. Ljubljana: Cankarjeva založba;2003:108-17). Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 42-43. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23831769]

1.20 Predgovor, spremna beseda

101. URDIH LAZAR, Tanja. Izkoristimo intelektualne potenciale za boljše zdravje in počutje pri delu. Čili za delo : revija za zdravje na delovnem mestu. str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 143276]
102. URDIH LAZAR, Tanja. Skrbi za zdravje ne smemo preložiti na "boljše" čase. Glasnik KIMDPŠ. 2010, letn. 4, št. 1, str. 1, portret. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 28107225]
103. URDIH LAZAR, Tanja. Delovno okolje - okolje za zdravje. NOVIS : novice, obvestila, vesti, informacije združenja. maj 2010, letn. 37, št. 5, str. 1-2. ISSN 1580-4917. [COBISS.SI-ID 27370457]
104. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija duševnega zdravja pri delu - realnost ali utopija?. Glasnik KIMDPŠ. 2009, letn. 3, št. 1, str. 1-2. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 25933529]

1.22 Intervju

105. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Hitro postaviti mejo in se upreti šikaniranju. Delo. [Tiskana izd.]. št. 256, 3. 11. 2017, str. 12. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 4788396]
106. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Poškodovane hrbtenice poslovnih ekip. Finance. [Tiskana izd.]. 7.4. 2017, str. 16-17. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 4788652]
107. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Kuhar nam bo zlezel skupaj. Nedeljski dnevnik. 9. 8. 2017, letn. 56, št. 64, str. 8-92-3, ilustr. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 4787884]
108. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Skrb za zdravje le na papirju : aktualno : delavci, zbudite se!. Jana. 14. 6. 2016, letn. 45, št. 25, str. 8-11, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 3503276]
109. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Mlade mamijo spletne igre za denar. Nedelo : slovenski nedeljski časnik. 2. 10. 2016, leto 22, št. 40, str. 8. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 3499948]
110. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Težavna služba ... : in kako jo preživeti. Eva : bodite prvi. 2015, letn. 5, št. 2, str. 44-45, ilustr. ISSN 1580-6308. [COBISS.SI-ID 3503532]
111. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Delo za vsako ceno?. Jana. 3. 6. 2014, letn. 43, št. 22, str. 34-35, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 3503788]
112. DODIČ-FIKFAK, Metoda (intervjuvanec), URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Kakšen davek jemlje kriza na naše zdravje?. Viva : revija za zdravo življenje. [Tiskana izd.]. 2014, leto 21, št. 246, str. 22-27, ilustr. ISSN 1318-2749. [COBISS.SI-ID 1893292]
113. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec), DODIČ-FIKFAK, Metoda (intervjuvanec). Ko prevzameš vso krivdo nase. Zdravje. [Tiskana izd.]. jun. 2014, letn. 36, št. 412, str. 43-46, ilustr. ISSN 0351-5621. [COBISS.SI-ID 3504556]
114. ZUPET, Petra (intervjuvanec), URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Med materinstvom in službo. Glasnik KIMDPŠ. 2009, letn. 3, št. 1, str. 56. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 25938905]
115. BÖHM, Lučka (intervjuvanec), URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Ne podcenjujmo mobinga! : tema meseca. Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 67, št. 2, str. 8-9. ISSN 0350-9737. [COBISS.SI-ID 23793881]
116. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec), BÖHM, Lučka (intervjuvanec), MLINARIČ, Pavla (intervjuvanec), CVETKO, Aleksej (intervjuvanec), ŠČERNJAVIČ, Drago (intervjuvanec). Mobing - izgon tistih, ki izstopajo. Večer. [Tiskana izd.]. 24. februar 2007, letn. 63, str. 40. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 23794393]

1.25 Drugi sestavni deli

117. URDIH LAZAR, Tanja. Boljše razumevanje trpinčenja v spreminjajočem se svetu. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2018, leto 9, št. 1, str. 50-51. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 5553836]
118. URDIH LAZAR, Tanja. Preprečimo kemijska tveganja v delovnem okolju. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2018, leto 9, št. 1, str. 53-54. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 5554092]
119. URDIH LAZAR, Tanja. Po prvem letu organizirane podpore za žrtve trpinčenja na delovnem mestu. Glasnik KIMDPŠ. 2016, leto 7, št. 1, str. 57. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 3184556]
120. URDIH LAZAR, Tanja. Študijski obisk srbskih specializantov. Glasnik KIMDPŠ. 2016, leto 7, št. 1, str. 62. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 3185068]
121. URDIH LAZAR, Tanja. Podpora za žrtve trpinčenja na delovnem mestu. Glasnik KIMDPŠ. 2015, letn. 6, št. 1, str. 60, ilustr. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 3231660]
122. URDIH LAZAR, Tanja. Bodi ergo!. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2011, leto 5, št. 1, str. 38, ilustr. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 149676]
123. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravja pri delu kot okrepitev profesionalnega znanja specialistov MDPŠ. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2011, leto 5, št. 1, str. 43. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 150956]
124. URDIH LAZAR, Tanja. Kampanja Čili za delo namenjena bodočim memedžerjem. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2011, leto 5, št. 1, str. 45. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 151468]
125. URDIH LAZAR, Tanja. Sodelovanje KIMDPŠ pri načrtovanju edukacijskih in psihosocialnih delavnic. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2011, leto 5, št. 1, str. 45. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 151724]
126. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravega dela-vodilo delovnega tedna v Berlinu. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2011, leto 5, št. 1, str. 50-51. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 151980]
127. URDIH LAZAR, Tanja. Predstojnica KIMDPŠ prejela priznanje roža mogota. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2010, letn. 4, št. 1, str. 39, ilustr. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 145324]
128. DRAKSLER, Katja, DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Zdravje migrantskih delavcev v Sloveniji. Glasnik KIMDPŠ. 2010, letn. 4, št. 1, str. 41-42. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 28109529]
129. URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo tudi v UKCL. Glasnik KIMDPŠ. 2010, letn. 4, št. 1, str. 44-45. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 28109785]
130. URDIH LAZAR, Tanja. Slovenska mreža za PZD o aktualnih problemih v delovnem okolju. Glasnik KIMDPŠ. 2010, letn. 4, št. 1, str. 51-52, ilustr. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 146604]
131. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Predstavitev raziskave o razširjenosti uporabe prepovedanih drog v splošni populaciji (18-65 let). Glasnik KIMDPŠ. 2010, letn. 4, št. 1, str. 38. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 28109273]
132. URDIH LAZAR, Tanja. Osveščanje menedžerjev o zdravju zaposelnih. Glasnik KIMDPŠ. 2010, letn. 4, št. 1, str. 46. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 28110041]
133. URDIH LAZAR, Tanja. Začenja se projekt Leech. Glasnik KIMDPŠ. 2009, letn. 3, št. 1, str. 32-33. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 25936345]
134. URDIH LAZAR, Tanja. Dejavna kljub upokojitvi. Glasnik KIMDPŠ. 2009, letn. 3, št. 1, str. 53-54. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 25938649]
135. URDIH LAZAR, Tanja. Izobraženje svetovalcev za PZD uspešno poteka. Glasnik KIMDPŠ. 2009, letn. 3, št. 1, str. 30. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 25935833]
136. URDIH LAZAR, Tanja. Prvi Hrvaški kongres o trpinčenju na delovnem mestu in stresu. Glasnik KIMDPŠ. 2009, letn. 3, št. 1, str. 43. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 25938393]
137. URDIH LAZAR, Tanja. Projekti KIMDPŠ na področju promocije zdravja pri delu. Glasnik KIMDPŠ. december 2009, letn. 3, št. 2, str. 37-38. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 26565081]
138. URDIH LAZAR, Tanja. Psihično nasilje na delovnem mestu in zdravje mladih delavcev. Glasnik KIMDPŠ. april 2007, letn. 2, št. 1, str. 2-4. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23822809]
139. URDIH LAZAR, Tanja. Dr. Metoda Dodič Fikfak prejela mednarodno nagrado za dosežke na področju zdravja pri delu. Glasnik KIMDPŠ. april 2007, letn. 2, št. 1, str. 42. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23826393]
140. URDIH LAZAR, Tanja. Preprečevanje in obvladovanje psihičnega nasilja na delovnem mestu. Glasnik KIMDPŠ. april 2007, letn. 2, št. 1, str. 43-44. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23826905]
141. URDIH LAZAR, Tanja. Seminar o promociji zdravja pri delu. Glasnik KIMDPŠ. april 2007, letn. 2, št. 1, str. 43-44. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23827417]
142. URDIH LAZAR, Tanja. Nagrada mag. Evi Stergar za dosežke na področju preprečevanja zasvojenosti. Glasnik KIMDPŠ. april 2007, letn. 2, št. 1, str. 43. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23826649]
143. URDIH LAZAR, Tanja, STERGAR, Eva. Krakovsko srečanje ENWHP. Glasnik KIMDPŠ. april 2007, letn. 2, št. 1, str. 45-46. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23827161]
144. URDIH LAZAR, Tanja. Anketa o kontinuiranem izobraževanju iz MDPŠ. Glasnik KIMDPŠ. april 2007, letn. 2, št. 1, str. 49. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23828697]
145. URDIH LAZAR, Tanja. Polnopravno članstvo v Mednarodni akademiji za letalsko medicino. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 53. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23832793]
146. URDIH LAZAR, Tanja. Izobraževanje svetovalcev za promocijo zdravja pri delu. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 54. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23833305]
147. URDIH LAZAR, Tanja. Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 57-58. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23834073]
148. URDIH LAZAR, Tanja. Raziskava o organiziranosti in kakovosti skrbi za zdravje in varnost delavcev. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 57. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23833817]
149. URDIH LAZAR, Tanja. Premaknimo Evropo z vlaganjem v zdravje delavcev. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 58-59. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23834585]
150. URDIH LAZAR, Tanja. Izzivi javnega zdravja v tretjem tisočletju. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 62. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23835097]
151. URDIH LAZAR, Tanja. Seminar o trpinčenju na delovnem mestu. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 67. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23836121]
152. URDIH LAZAR, Tanja. Poletna šola o zmanjševanje neenakosti v zdravju. Glasnik KIMDPŠ. november 2007, letn. 2, št. 2, str. 70. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 23836633]
153. URDIH LAZAR, Tanja. Dr. Metoda Dodič Fikfak prejela mednarodno nagrado za dosežke na področju zdravja pri delu. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 16, št. 2, str. 10. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 23794649]
154. URDIH LAZAR, Tanja. Seminar o nasilju na delovnem mestu in zdravju mladih delavcev. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 16, št. 2, str. 12. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 23794905]
155. URDIH LAZAR, Tanja. Program promocije zdravja na delovnem mestu Čili za delo. Glasnik KIMDPŠ. 2006, letn. 1, št. 1, str. 2-3. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 22375897]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

156. STERGAR, Eva, DRAKSLER, Katja, BESEDNJAK, Klavdija, URDIH LAZAR, Tanja. Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2007 : znanstvena monografija = scientific monograph. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2010. 142 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-92919-0-0. [COBISS.SI-ID 252271872]

2.02 Strokovna monografija

157. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Zdravi delavci v zdravih organizacijah.Priročnik za promocijo zdravja pri delu v malih podjetjih in organizacijah. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2012. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-92919-8-6. [COBISS.SI-ID 263102720]
158. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Zdravi delavci v zdravih organizacijah.Priročnik za promocijo zdravja pri delu v mikropodjetjih. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2012. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-92919-7-9. [COBISS.SI-ID 263102208]
159. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Zdravi delavci v zdravih organizacijah.Priročnik za promocijo zdravja pri delu v velikih in srednje velikih podjetjih in organizacijah. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2012. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-92919-9-3. [COBISS.SI-ID 263103232]
160. ČESEN, Tanja, DAMEJ-PAUKO, Mirjana, KEČANOVIĆ, Bećir, MORDEJ, Alenka, PEČNIK, Simona, POSEL, Franc, URDIH LAZAR, Tanja, GANTAR, Pavel (avtor dodatnega besedila), ČEBAŠEK-TRAVNIK, Zdenka (avtor dodatnega besedila), GERMIČ, Ljubo (avtor dodatnega besedila), DODIČ-FIKFAK, Metoda (avtor dodatnega besedila), BÖHM, Lučka (avtor dodatnega besedila), POSEL, Franc (urednik). Mobing, trpinčenje, šikaniranje --- : nekaj usmeritev za pogum pri ohranjanju dostojanstva. Ljubljana: Pogum - društvo za dostojanstvo pri delu, 2009. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-92606-0-9. [COBISS.SI-ID 62247681]

2.05 Drugo učno gradivo

161. DODIČ-FIKFAK, Metoda (avtor, urednik), STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Poklicne bolezni : tempirana bomba! : vloga svetov delavcev in sindikatov pri zagotavljanju zdravja zaposlenih : izobraževalno gradivo za delavske zaupnike. Ljubljana: Center za participativni management, 2017. 1 zv. (loč pag.). [COBISS.SI-ID 4291756]
162. MIKLIČ MILEK, Damjana, HRIBAR, Peter, KAUČIČ, Saša, KURENT, Martin, LIPIŠNIK, Kristjan, ZORKO, Martin, DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo-aktivni odmor (dao-1) : film, namenjen izobraževanju delavcev v okviru ukrepov promocije zdravja pri delu. Ljubljana: KIMDPŠ, 2016. [COBISS.SI-ID 4156588]
163. MIKLIČ MILEK, Damjana, HRIBAR, Peter, KAUČIČ, Saša, KURENT, Martin, LIPIŠNIK, Kristjan, ZORKO, Martin, DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo-aktivni odmor (dao-2) : film, namenjen izobraževanju delavcev v okviru ukrepov promocije zdravja pri delu. Ljubljana: KIMDPŠ, 2016. [COBISS.SI-ID 4156076]
164. MIKLIČ MILEK, Damjana, HRIBAR, Peter, KAUČIČ, Saša, KURENT, Martin, LIPIŠNIK, Kristjan, ZORKO, Martin, DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo-aktivni odmor (dao-2) : film, namenjen izobraževanju delavcev v okviru ukrepov promocije zdravja pri delu. Ljubljana: KIMDPŠ, 2016. [COBISS.SI-ID 4156844]
165. MIKLIČ MILEK, Damjana, HRIBAR, Peter, KAUČIČ, Saša, KURENT, Martin, LIPIŠNIK, Kristjan, ZORKO, Martin, DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo-aktivni odmor (dao-4) : film, namenjen izobraževanju delavcev v okviru ukrepov promocije zdravja pri delu. Ljubljana: KIMDPŠ, 2016. [COBISS.SI-ID 4156332]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

166. MIKLIČ MILEK, Damjana (avtor, urednik), ZORKO, Martin, HRIBAR, Peter, KAUČIČ, Saša, URDIH LAZAR, Tanja, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Promocija zdravja pri delu.Aktivni odmor : priročnik. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6921-08-4. [COBISS.SI-ID 287023360]
167. DRGLIN, Zalka, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Na poti v materinstvo : vodnik po pravicah nosečnic. 2008 prenovljena izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2011. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6659-37-6. [COBISS.SI-ID 2634213]
168. DRGLIN, Zalka, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Na poti v materinstvo : vodnik po pravicah nosečnic. Prenovljena izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2009. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6659-37-6. [COBISS.SI-ID 246511616]
169. DRGLIN, Zalka, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Na poti v materinstvo : vodnik po pravicah nosečnic. Prenovljena izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2008. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6659-37-6. [COBISS.SI-ID 241406976]
170. DRGLIN, Zalka, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Na poti v materinstvo : vodnik po pravicah nosečnic. 1. ponatis. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2006. 24 str., ilustr. ISBN 961-6202-59-6. [COBISS.SI-ID 226710272]
171. DRGLIN, Zalka, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Na poti v materinstvo : vodnik po pravicah nosečnic. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2005. 24 str., ilustr. ISBN 961-6202-59-6. [COBISS.SI-ID 219246592]

2.11 Diplomsko delo

172. URDIH LAZAR, Tanja. Slovensko časopisje v času in prostoru - trženje dnevnega časopisa : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Urdih], 1994. 68 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513373]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

173. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Cepljenje proti gripi v UKC Ljubljana : poročilo o raziskavi 2017 : gripe ne prenašam!. Ljubljana: Univerzitetni klinični center: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2017. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4095916]
174. URDIH LAZAR, Tanja (sodelavec pri raziskavi), et al. ESPAD report 2015 : results from the European school survey project on alcohol and drugs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. 99 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-92-9168-918-7. DOI: 10.2810/022073. [COBISS.SI-ID 4622437]
175. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2011 : ESPAD 2011 : znanstvena monografija = scientific monograph. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2014. 124 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6921-04-6. [COBISS.SI-ID 274051840]
176. URDIH LAZAR, Tanja, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Managing restructuring in Slovenia : innovation and learning after the financial crisis. Brussels: MOLIERE project, 2014. 33 str., ilustr. IRENE policy paper, no. 10, 2014. http://responsible-restructuring.eu/wp-content/uploads/2014/10/Irene-Policy-paper-No-10-Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 3505580]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

177. MIKLIČ MILEK, Damjana, URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, DRAKSLER, Katja. Čili za delo, inovativni pristopi podaljševanja in krepitve aktivnosti delavcev ČIPpKA. Ljubljana: UKC Ljubljana, KIMDPŠ, 2017. 91 str. [COBISS.SI-ID 4292524]
178. KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (avtor, vodja projekta), LEŠER, Vladka, LESKOVIC, Ljiljana, et al., DODIČ-FIKFAK, Metoda (sodelavec pri raziskavi), URDIH LAZAR, Tanja (sodelavec pri raziskavi), GORZKOWICZ, Božena (sodelavec pri raziskavi), HERNIK, Joanna (sodelavec pri raziskavi), BABNIK, Katarina (sodelavec pri raziskavi), BRAČEK, Petra (sodelavec pri raziskavi), FILEJ, Bojana (sodelavec pri raziskavi), ZALETEL, Marija (sodelavec pri raziskavi), GORENAK, Mitja (sodelavec pri raziskavi), STARC, Jasmina (sodelavec pri raziskavi), NEUBERG, Marijana (sodelavec pri raziskavi), ELSIGAN, Gerhard (sodelavec pri raziskavi). [Education for healthy workplaces - nursesʼ skills and competences] : application form Erasmus+ KA2 - Strategic partnership for higher education, call 2015. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, 2015. 90 str., tabele. [COBISS.SI-ID 514216311]
179. MIKLIČ MILEK, Damjana, DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Analiza zdravja zaposlenih v UKC Ljubljana. Ljubljana: UKC Ljubljana, KIMDPŠ, 2014. 5 str. [COBISS.SI-ID 4294060]
180. URDIH LAZAR, Tanja, MIKLIČ MILEK, Damjana, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Čili za delo-promocija duševnega zdravja na delovnem mestu. Ljubljana: UKC Ljubljana, KIMDPŠ, 2013. 22 str. [COBISS.SI-ID 4294572]
181. URDIH LAZAR, Tanja, MIKLIČ MILEK, Damjana, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Čili za delo-promocija zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj na delovnem mestu. Ljubljana: UKC Ljubljana, KIMDPŠ, 2013. 20 str. [COBISS.SI-ID 4295084]
182. URDIH LAZAR, Tanja, MIKLIČ MILEK, Damjana, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Kampanja ozaveščanja prebivalstva o nevarnosti azbesta. Ljubljana: UKC Ljubljana, KIMDPŠ, 2013. 16 str. [COBISS.SI-ID 4294828]
183. MIKLIČ MILEK, Damjana, URDIH LAZAR, Tanja, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Prenova programa Čili za delo in njegova implementacija v UKC Ljubljana. Ljubljana: UKC Ljubljana, KIMDPŠ, 2013. 11 str. [COBISS.SI-ID 4294316]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

184. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako pripraviti dober načrt promocije zdravja pri delu : izziv za svete delavcev in sindikate v podjetjih : strokovno gradivo. Ljubljana: Center za participativni manedžment, 2018. 1 zv. (loč. pag). [COBISS.SI-ID 4789420]
185. URDIH LAZAR, Tanja, BENEDIČIČ, Ana. Varno delo na soncu. Ljubljana: UKC Ljubljana, KIMDPŠ, 2017. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4789676]
186. ČESEN, Tanja, DAMEJ, Mirjana, KEČANOVIĆ, Bećir, MORDEJ, Alenka, PEČNIK, Simona, PEČNIK, Simona, URDIH LAZAR, Tanja, POSEL, Franc (urednik). Mobing, trpinčenje, šikaniranje --- : nekaj usmeritev za pogum pri ohranjanju dostojanstva. Ljubljana: Pogum - društvo za dostojanstvo pri delu, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-92606-0-9. [COBISS.SI-ID 64656385]
187. DRGLIN, Zalka, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Na poti v materinstvo : vodnik po pravicah nosečnic. 2008 prenovljena izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2010. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6659-37-6. [COBISS.SI-ID 251291904]
188. DODIČ-FIKFAK, Metoda, FRANKO, Alenka, GAZVODA, Tatjana Marija, KOŽUH, Mitja, MOLAN, Marija, PELHAN, Bojan, SABADIN, Alenka, STERGAR, Eva (avtor, urednik), URDIH LAZAR, Tanja (avtor, urednik). Zdravi delavci v zdravih organizacijah : čili za delo. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2006. [16] str. [COBISS.SI-ID 230843904]
189. MORAVEC BERGER, Daša (urednik), URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Zdravstveni statistični letopis, Slovenija 2000 = [Health statistics yearbook, Slovenia 2000]. Ljubljana: Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2001. XXVI, 397 str., tabele. Zdravstveno varstvo, Letn. 40, supl. 1. ISSN 0351-0026, ISSN 1318-0665. [COBISS.SI-ID 13889753]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

190. URDIH LAZAR, Tanja. Delovni pogoji za delavce na prostem : oddaja Radijski dnevnik, Radio SLO1, 20. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 5042860]
191. URDIH LAZAR, Tanja. Med delavci v vročini: "Delali bi tudi v Afriki, če bi nas tja poslali" : oddaja na RTV SLO 1, 20. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 5043116]
192. URDIH LAZAR, Tanja. Delo na soncu, sonce na delu : oddaja Vroči mikrofon, Radio SLO2, 1. 8. 2017. [COBISS.SI-ID 4788140]
193. URDIH LAZAR, Tanja. Gibanje na delovnem mestu : oddaja na Kanalu A, Svet na Kanalu A, 19. 3. 2014. Ljubljana: Kanal A, 2014. [COBISS.SI-ID 1927852]
194. URDIH LAZAR, Tanja (intervjuvanec). Trpinčenje na delovnem mestu : oddaja Dobra ura z Jasno, TV SLO, 21. 1. 2014. Ljubljana: RTV SLO, 2014. [COBISS.SI-ID 1927084]
195. URDIH LAZAR, Tanja. Žrtev mobinga vsak deseti zaposleni : oddaja na MMC RTV SLO1, 24. 1. 2009. [COBISS.SI-ID 6678700]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

196. BEVC-STANKOVIČ, Mojca, PUCELJ, Vesna, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Sporočilo v steklenici : 2. srečanje slovenske mreže zdravih šol. Ljubljana, 17. januar 2001. 2001. [COBISS.SI-ID 499173]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

197. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Gripe ne prenašam! Kampanja cepljenja proti sezonski gripi : predavanje na tradicionalnem posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti, Portorož, Slovenija, 15. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 4951980]
198. URDIH LAZAR, Tanja. ESPAD -20 let spremljanja razširjenosti alkohola in preostalih drog med šolsko mladino : predavanje na srečanju Aktualne teme v MDPŠ, Ljubljana, KIMDPŠ, 21. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4819628]
199. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Kampanja gripa-kaj smo se naučili? : vabljeno predavanje na srečanju Aktualne teme v MDPŠ, 17. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4656556]
200. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Motivacija zaposlenih v zdravstvu za cepljenje proti gripi : vabljeno predavanje na 26. strokovnem seminarju Strokovni in organizacijski izzivi sezonskih okužb, Otočec, 16. marec 2017. [COBISS.SI-ID 3669676]
201. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Poročilo o raziskavi Cepljenje proti gripi v UKC Ljubljana : vabljeno predavanje na 7. sestanku Kolegija higienikov UKC Ljubljana, 16. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4655788]
202. URDIH LAZAR, Tanja, MIKLIČ MILEK, Damjana, DRAKSLER, Katja. Priprava načrta promocije zdravja za Varno delo na soncu : vabljeno predavanje na delavnici Varno delo na soncu, KIMDPŠ, 14. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 4785068]
203. URDIH LAZAR, Tanja. Varno delo na soncu : predavanje na srečanju Aktualne teme v MDPŠ, Ljubljana, KIMDPŠ, 20. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4819116]
204. URDIH LAZAR, Tanja. Varno delo na soncu-kaj lahko storimo? : predavanje na strokovnem srečanju Varno delo na soncu, Ljubljana, 7. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4158892]
205. URDIH LAZAR, Tanja. Prenova izobraževanja Čili za delo : predavanje na Posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti, Portorož, 17. in 18. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 2963372]
206. URDIH LAZAR, Tanja. Uvodne besede : predavanje na Srečanju slovenske mreže za promociji zdravja pri delu Z dobrim načrtovanjem do učinkovitih programov promocije zdravja, Ljubljana, 6. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 3466412]
207. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 11. 11. 2015, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2015. [COBISS.SI-ID 3289004]
208. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 13. 4. 2015, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2015. [COBISS.SI-ID 2545068]
209. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 19. 5. 2015, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2015. [COBISS.SI-ID 3288748]
210. DODIČ-FIKFAK, Metoda, LIPIČNIK, Kristjan, URDIH LAZAR, Tanja. Konkretna delovna mesta skozi ergonomska očala in načrtovanje ukrepov : kratka navodila za delavnico in delavnica na Izobraževanje o promociji zdravja in ergonomiji za tehnologe in vodje, Danfoss Trata, 21. aprila 2015, Ljubljana. 2015. [COBISS.SI-ID 2548140]
211. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Opredelitev, vzroki in razširjenost trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 22. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 2965676]
212. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 22. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 2965932]
213. URDIH LAZAR, Tanja. Vloga strokovnih delavcev v PZD : predavanje z razpravo na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 11. 11. 2015, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2015. [COBISS.SI-ID 3291820]
214. URDIH LAZAR, Tanja. Vloge v PZD : predavanje z delavnico na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 13. 4. 2015, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2015. [COBISS.SI-ID 2544812]
215. URDIH LAZAR, Tanja. Zakaj skrbeti za zdravje pri delu? : predavanje na Izobraževanje o promociji zdravja in ergonomiji za tehnologe in vodje, Danfoss Trata, 21. aprila 2015, Ljubljana. 2015. [COBISS.SI-ID 2547372]
216. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 20. 10. 2014, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2014. [COBISS.SI-ID 3287980]
217. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 27. 11. 2014, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2014. [COBISS.SI-ID 3288236]
218. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 4. 12. 2014, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2014. [COBISS.SI-ID 3288492]
219. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 4. 6. 2014, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2014. [COBISS.SI-ID 3287724]
220. URDIH LAZAR, Tanja, DODIČ-FIKFAK, Metoda, MIKLIČ MILEK, Damjana, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ranljive skupine delavcev-priložnost za prihodnost : predavanje na Srečanju slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, Ljubljana, 26. 11. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 1948844]
221. URDIH LAZAR, Tanja. Kaj nam prinaša sodelovanje v PZD? : vabljeno predavanje na srečanju slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu Interdisciplinarnost in sodelovanje v promociji zdravja pri delu, Ljubljana, 17. 10. 2013. [COBISS.SI-ID 4786348]
222. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 18. 12. 2013, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2013. [COBISS.SI-ID 3287468]
223. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 7. 11. 2013, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2013. [COBISS.SI-ID 3287212]
224. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Kako lahko poskrbimo za zdravje pri delu : delavnica na seminarju Promocija zdravja na delovnem mestu, 9. 5. 2013, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana. 2013. [COBISS.SI-ID 3286956]
225. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Opredelitev, vzroki in vzroki trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na seminarju Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu, 9. marec 2012, Ljubljana. 2012. [COBISS.SI-ID 157356]
226. URDIH LAZAR, Tanja. Program Čili za delo-dosedanje izkušnje : vabljeno predavanje na predavanju Čili za delo in zadovoljni v SBC-krepitev zdravja pri delu, 22. 10. 2012, Celje. 2012. [COBISS.SI-ID 946604]
227. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravja na delovnem mestu v luči zakona o varnosti in zdravju pri delu : predavanje na strokovnem srečanju na temo Zdravniki in stres III, 20. 1. in 21. 1. 2012, Ribno-Bled. 2012. [COBISS.SI-ID 170668]
228. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Stres : spodbuda ali grožnja : delavnica po skupinah : predavanje na XIII. Posvetu delodajalcev, 8. in 9. marca 2012, Zdravilišče Radenci. 2012. [COBISS.SI-ID 171180]
229. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na seminarju Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu, 9. marec 2012, Ljubljana. 2012. [COBISS.SI-ID 157612]
230. URDIH LAZAR, Tanja. Nizka izobrazba kot socialni problem in determinanta zdravja v Evropski uniji : vabljeno predavanje na seminarju Nižje izobraženi delavci na poti k zdravju-izzivi za zdravstveno vzgojo, Ljubljana, 13. in 14. januar 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 168108]
231. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Skrb za delavce s kroničnimi boleznimi in možnosti za promocijo zdravja pri delu : Strokovno srečanje Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, 11. oktobra 2011 v Ljubljani. Ljubljana: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2011. [COBISS.SI-ID 29361113]
232. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu : Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, 8. april 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 28630233]
233. URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo : predavanje na delavnici Zmanjševanje razlik v zdravju 2009-2010, Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi, 15. junija 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 169644]
234. URDIH LAZAR, Tanja. Listening for peace-Eine Alternative zu Gewalt entdecken : lecture at the 18. International IFOTES Kongress in Vienna, Austria, 10.-14. 7. 2010. [COBISS.SI-ID 3507116]
235. URDIH LAZAR, Tanja. Potek programa Čili za delo : vabljeno predavanje na Srečanju slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, 9. 6. 2010, Ljubljnana. [COBISS.SI-ID 4787116]
236. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija duševnega zdravja pri delu-zaključki projekta MentalHealthWork : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Slovenska mreža za promocijo zdravja pri delu Zdravje ranljivih skupin delavcev-izzivi za promocijo zdravja, 7. december 2010, Ljubljana. 2010. [COBISS.SI-ID 168620]
237. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija (duševnega zdravja) - tudi v času krize : Strokovno srečanje Zdravje delavcev v kriznih razmerah, Dobrovo 3. december 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 26568665]
238. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravja na delovnem mestu : Strokovni posvet Obvladovanje zdravstvenega absentizma, Kranj 30. semptember 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 26568153]
239. URDIH LAZAR, Tanja. Razširjenost trpinčenja na delovnem mestu v Sloveniji : predavanje na 5. letnem srečanju strokovnjakov s področja javnega zdravja Cvahtetovi dnevi 2009-Stres, izgorelost in mobing kot javnozdravstveni problem, Ljubljana, ZVD, 25. 9. 2009. [COBISS.SI-ID 3506604]
240. URDIH LAZAR, Tanja. S promocijo zdravja proti trpinčenju na delovnem mestu : Mednarodni strokovni posvet SVIZ, Žalec 27.11.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 26568409]
241. URDIH LAZAR, Tanja. Varovanje duševnega zdravja na delovnem mestu : predavanje na 9. Dnevih slovenskih psihologov z naslovom Duševno zdravje in telesna aktivnost, 3.-4. 4. 2009, Portorož, Slovenija. [COBISS.SI-ID 3507372]
242. URDIH LAZAR, Tanja. Preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu : Strokovno srečanje Duševno zdravje in delo, 3. december 2008, Dobrovo. 2008. [COBISS.SI-ID 25234649]
243. URDIH LAZAR, Tanja. Mobbing na podlagi starosti : predavanje na kongresu 6. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, 21.-22. 5. 2007, Portorož, Slovenija. [COBISS.SI-ID 3508652]
244. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo, program promocije zdravja pri delu : Varen začetek - mednarodni strokovni simpozij evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2006, 26. in 27. oktober 2006. Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve; Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 22120665]
245. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Projekta Čili za delo in Move Europe v Sloveniji : Seminar Promocija zdravja pri delu, 24. november 2006, Ljubljana. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 22122457]
246. URDIH LAZAR, Tanja. V prihodnost s pogledom v preteklost : mobbing, bullying, psihično nasilje na delovnem mestu v Evropi : Seminar Nasilje na delovnem mestu, 7. december 2006, Ljubljana. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 22121433]
247. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Pripravljenost delodajalcev na izvajanje programov promocije zdravja in njihov odnos do zdravja : predavanje na strokovnem seminarju varovanje zdravja pred hrupom, Ljubljana, UKC, 24. 10. 2005. [COBISS.SI-ID 3710636]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

248. SKOPEC, Barbara, URDIH LAZAR, Tanja. Prehrana pri nevtropeničnem bolniku : vabljeno predavanje na pomladanskem strokovnem sestanku Združenja hematologov Slovenije, 5.-6. 4. 2019, Zreče. [COBISS.SI-ID 6154156]
249. MRVIČ, Tatjana, ŠTRAUS, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Impact of promotional multi-component campaign on influenza vacciantion coverage in healthcaer workers in University Medical Centre Ljubljana : invited lecture at the 18th Congress of the International federation of infection Control, 25-27 April 2018, Krakow, Poland. [COBISS.SI-ID 4908204]
250. DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Dobro počutje na delovnem mestu : vabljeno predavanje na seminarju Usposabljanje za vodenje v upravi, Ljubljana, 12. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4787372]
251. URDIH LAZAR, Tanja. Kako naj starejši delavci (p)ostanejo čili za delo? : vabljeno predavanje na V. Sušnikovih dnevih, Otočec, 27. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4784556]
252. URDIH LAZAR, Tanja. Kako z vodenjem spodbujati k zdravemu in varnemu delu : vabljeno predavanje na 35. Strokovnem posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti, Portorož, 16. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4785580]
253. URDIH LAZAR, Tanja. Poročilo o Evropski raziskavi o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD) 2015 : vabljeno predavanje na 12. sestanku Komisije Vlade RS za droge, Ljubljana, 14. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4785324]
254. DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravja pri delu-pot do zdravja (starejših) zaposlenih : vabljeno predavanje na delavnicah ZAVZETI ASI, 17. 10. 2017, Mengeš. [COBISS.SI-ID 4784812]
255. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša, URDIH LAZAR, Tanja. Vloga vodstva v kampanji cepljenja proti sezonski gripi : vabljeno predavanje na 35. Strokovnem posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti, Portorož, 16. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 3949996]
256. URDIH LAZAR, Tanja. Workplace health promotion in Slovenia : invited lecture at the ENWHO round table, 20. 11. 2014, Zagreb, Croatia. [COBISS.SI-ID 4786860]
257. URDIH LAZAR, Tanja. Priporočila za izvajanje programov promocije zdravja pri delu : vabljeno predavanje na posvetu v okviru 8. seje Regijskega sveta za razvoj človeških virov, 23. 4. 2013, Maribor. 2013. [COBISS.SI-ID 947116]
258. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravja in projekt Leonardo-izkušnje in cilji po dveh skupinah izobraževanja : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju na temo Zdravniki in stres IV, Promocija objame stres, Orodja za obravnavo/obvladovanje stresa v promociji zdravja (PZ), 25. 1. in 26. 1. 2013, Bled. 2013. [COBISS.SI-ID 946860]
259. URDIH LAZAR, Tanja. Smernice KMDPŠ za promocijo zdravja : vabljeno predavanje na 11. konferenci Inšpektorata za delo, Promocija zdravja na delovnem mestu, 18. 4. 2013, Brdo pri Kranju. 2013. [COBISS.SI-ID 948908]
260. URDIH LAZAR, Tanja. Preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu : vabljeno predavanje na seminarju Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj, 10. 4. 2012, Ptuj. 2012. [COBISS.SI-ID 948396]
261. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravja na delovnem mestu : vabljeno predavanje na seminarju Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj, 10. 4. 2012, Ptuj. 2012. [COBISS.SI-ID 947884]
262. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija duševnega zdravja pri delu-širjenje dobre prakse : vabljeno predavanje na posvetu Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela, Ljubljana, 10.-11. maj 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 167596]
263. URDIH LAZAR, Tanja. Rehabilitacijski programi za voznike-inovativne rešitve na tujih izkušnjah : vabljeno predavanje na strokovnem izpopolnjevanju Zdravstveno varstvo udeležencev v cestnem prometu, Lipica, 3. junij 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 167340]
264. URDIH LAZAR, Tanja. Zdravi delavci-pozitivne številke našega poslovanja : vabljeno predavanje na strokovnem posvetovanju 16. Kadrovski dnevi 2011, od 14.-15. 4. 2011, Portorož. 2011. [COBISS.SI-ID 167852]
265. URDIH LAZAR, Tanja. Zdravje delavcev-izziv za socialne partnerje : vabljeno predavanje na strokovnem posvetu Cesta kot delovno okolje, Tacen, 9. 11. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 947628]
266. DODIČ-FIKFAK, Metoda, URDIH LAZAR, Tanja. Preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola : vabljeno predavanje na nacionalni konferenci o alkoholni politiki, Brado pri Kranju, 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1911468]
267. URDIH LAZAR, Tanja. Trpinčenje na delovnem mestu : vabljeno predavanje na rednem letnem srečanju Zveze slovenskih društev svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski, 25. septembra 2010, Celje. 2010. [COBISS.SI-ID 169388]
268. URDIH LAZAR, Tanja. Trpinčenje na delovnem mestu in posledice za duševno zdravje zaposlenih : vabljeno predavanje na okrogli mizi Spregovorimo o nasilju nad ženskami na delovnem mestu, Nova Gorica, 23. 11. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 168876]
269. URDIH LAZAR, Tanja. Zdrav menedžment za zdravje v podjetju : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Za zdravje in varnost pri delu 2010, 2. oktober 2010, Nova Gorica. 2010. [COBISS.SI-ID 169132]
270. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Health and health promotion as an important topic of lifelong learning - case of Slovenia : 5th European conference on promoting workplace health Healthy work in an ageing Europe [also] 30-40-50 plus, 19th and 20th June 2006, Linz. Linz, 2006. [COBISS.SI-ID 28202501]
271. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Workplace health promotion challenges in Slovenia : ENWHP Cracow Symposium, 13-14 October 2006. Cracow, 2006. [COBISS.SI-ID 22120153]

3.25 Druga izvedena dela

272. DODIČ-FIKFAK, Metoda, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Dobro počutje na delovnem mestu : predavanje na Usposabljanju za zaposlene v javni upravi, Agencija RS za okolje, 18. 12. 2019. [COBISS.SI-ID 6896556]
273. URDIH LAZAR, Tanja. Kako pristopiti k starejšim strankam : predavanje na Izobraževanju o zdravju starajočih se delavcev, UE Ilirska Bistrica, 9. 5. 2019, KIMDPŠ Ljubljana. [COBISS.SI-ID 6195884]
274. URDIH LAZAR, Tanja. Zdrav življenjski slog za vse generacije : predavanje na Izobraževanju o zdravju starajočih se delavcev, UE Ilirska Bistrica, 9. 5. 2019, KIMDPŠ Ljubljana. [COBISS.SI-ID 6195372]
275. URDIH LAZAR, Tanja. Značilnosti starajočih se ljudi : predavanje na Izobraževanju o zdravju starajočih se delavcev, UE Ilirska Bistrica, 9. 5. 2019, KIMDPŠ Ljubljana. [COBISS.SI-ID 6195116]
276. URDIH LAZAR, Tanja. Analiza zdravja v manjših podjetjih : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, 8. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5429420]
277. URDIH LAZAR, Tanja. Analiza zdravja v manjših podjetjih : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, KIMDPŠ, Analiza zdravja delavcev, Ljubljana, 14. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5504172]
278. URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo in vloga svetovalca pri promociji zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, KIMDPŠ, Ljubljana, 13. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5504684]
279. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Posledice, razširjenost in zakonska ureditev trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, KIMDPŠ, 22. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5318572]
280. URDIH LAZAR, Tanja. Projektna naloga : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, KIMDPŠ, Dejavniki tveganja za poškodbe, Ljubljana, 21. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5503404]
281. URDIH LAZAR, Tanja. Socialni marketing in promocija zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, 2. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5428908]
282. URDIH LAZAR, Tanja. Socialni marketing in promocija zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, 21. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5427884]
283. URDIH LAZAR, Tanja. Socialni marketing in promocija zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, KIMDPŠ, Ljubljana, 13. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5504940]
284. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Svetovanje in pomoč žrtvam nasilja na delovnem mestu : predavanje na Upravni akademiji Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana, 11. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 4788908]
285. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Trpinčenje na delovnem mestu kot napad na dostojanstvo pri delu-opredelitev in vzroki : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, KIMDPŠ, 22. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5318316]
286. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Trpinčenje na delovnem mestu kot napad na dostojanstvo pri delu-opredelitev vzroki in posledice : vabljeno predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Varovanje dostojanstva pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 28. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5316780]
287. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu ter varovanju dostojanstva pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, KIMDPŠ, 22. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5318828]
288. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu ter varovanju dostojanstva pri delu : vabljeno predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Varovanje dostojanstva pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 28. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5317036]
289. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Uvod v izobraževanje : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, 24. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5426604]
290. URDIH LAZAR, Tanja. Uvodne besede : predavanje na srečanju slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu Preprečimo kemijska tveganja v delovnem okolju, Ljubljana, 13. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5534892]
291. URDIH LAZAR, Tanja. Vloga svetovalca za promocijo zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, 2. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5428652]
292. URDIH LAZAR, Tanja. Vloga svetovalca za promocijo zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Hella Saturnus, Ljubljana, 21. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5427628]
293. DODIČ-FIKFAK, Metoda, ŠKERJANC, Alenka, URDIH LAZAR, Tanja. Analiza zdravja delavcev : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 21. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4192172]
294. URDIH LAZAR, Tanja. Analiza zdravja v manjših podjetjih : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 21. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4188588]
295. URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo in vloga svetovalca pri promociji zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Zdravje in promocija zdravja pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 14. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4194476]
296. URDIH LAZAR, Tanja. Ohranjanje zdravja starejših delavcev-izzivi in rešitve : okrogla miza na srečanju Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu, Čili za delo čim dlje, Ljubljana, 29. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 5529516]
297. URDIH LAZAR, Tanja. Potek izobraževanja- nekaj praktičnih informacij : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Zdravje in promocija zdravja pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 14. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4194220]
298. URDIH LAZAR, Tanja. Projektna naloga : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Dejavniki tveganja za poškodbe, Ljubljana, KIMDPŠ, 22. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4196012]
299. URDIH LAZAR, Tanja. Socialni marketing in promocija zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Zdravje in promocija zdravja pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 14. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4194732]
300. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Trpinčenje na delovnem mestu kot napad na dostojanstvo pri delu-opredelitev, vzroki in posledice : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Varovanje dostojanstva pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 6. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4198572]
301. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu ter varovanju dostojanstva pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Varovanje dostojanstva pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 6. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4198828]
302. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Varovanje dostojanstva pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 6. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4193452]
303. DODIČ-FIKFAK, Metoda, STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Zdravje in promocija zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 14. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4191916]
304. URDIH LAZAR, Tanja. Analiza zdravja v manjših podjetjih : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Analiza zdravja delavcev, Ljubljana, 20. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 3400108]
305. URDIH LAZAR, Tanja. Analiza zdravja v manjših podjetjih-vaje : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Analiza zdravja delavcev, Ljubljana, 20. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 3400364]
306. URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo in vloga svetovalca pri promociji zdravja pri delu : predavanje Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Zdravje in promocija zdravja pri delu, Ljubljana, 13. 11.2016. [COBISS.SI-ID 5529772]
307. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Čili za delo in začetki uvajanja programa v UKC Ljubljana : predavanje na interkliničnem seminarju Ginekološke klinike, Ljubljana, 21. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 3501484]
308. URDIH LAZAR, Tanja. Kaj dela programe promocije zdravja pri delu uspešne? : predavanje na Srečanju slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu Z dobrim načrtovanjem do učinkovitih programov promocije zdravja, Ljubljana, 6. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 3467692]
309. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Kako načrtovati dobre programe promocije zdravja pri delu : predavanje na interkliničnem seminarju Ginekološke klinike, Ljubljana, 21. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 3501740]
310. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Konkretni ukrepi za izboljšanje zdravja zaposlenih : predavanje na interkliničnem seminarju Ginekološke klinike, Ljubljana, 21. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 3501996]
311. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja. Mobing-psihično nasilje na delovnem mestu : predavanje na Upravni akademiji, Direktorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana, 11. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 3502764]
312. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. O zdravju in promociji zdravja pri delu : predavanje na interkliničnem seminarju Ginekološke klinike, Ljubljana, 21. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 3501228]
313. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. O zdravju in promociji zdravja pri delu : predavanje na interkliničnem seminarju, 24. 5. 2016, Ginekološka klinika. [COBISS.SI-ID 3051436]
314. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja, DRAKSLER, Katja. Opredelitev in glavna načela promocije zdravja pri delu, razvoj programa Čili za delo, evalvacija programa in priporočila za prenovo izvedbe izobraževanja : predavanje na seminarju za izvajalce izobraževanja Aktivne metode poučevanja in učenja Ljubljana, 15. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 3500972]
315. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravja na delovnem mestu v SI : predavanje ob obisku specializantov medicine dela iz Beograda na UKC Ljubljana, Ljubljana, 14. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 2975148]
316. URDIH LAZAR, Tanja. Raziskava ESPAD-20 let spremljanja razširjenosti alkohola in preostalih drog med šolsko mladino : predavanje na Nacionalni konferenci ob mesecu preprečevanja zasvojenosti 2016, Skupaj zmoremo več, Portorož, 20. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 3503020]
317. URDIH LAZAR, Tanja. Socialni marketing in promociji zdravja pri delu : predavanje Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Zdravje in promocija zdravja pri delu, Ljubljana, 13. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 5530028]
318. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja, DAMEJ, Mirjana. Svetovanje in pomoč žrtvam nasilja na delovnem mestu : predavanje na Upravni akademiji, Direktorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana, 23. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 3502252]
319. STERGAR, Eva, URDIH LAZAR, Tanja, DAMEJ, Mirjana. Svetovanje in pomoč žrtvam nasilja na delovnem mestu : predavanje na Upravni akademiji, Direktorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana, 24. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 3502508]
320. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Trpinčenje na delovnem mestu kot napad na dostojanstvo pri delu-opredelitev vzroki in posledice : vabljeno predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Varovanje dostojanstva pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 11. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 5532076]
321. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu ter varovanje dostojanstva pri delu : vabljeno predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Varovanje dostojanstva pri delu, Ljubljana, KIMDPŠ, 11. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 5532332]
322. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Vzroki in preprečevanje kostno-mišičnih bolezni s promocijo zdravja pri delu : strokovno predavanje na Dnevu za zdravje 2016, 19. 5. 2016, UKC, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3051692]
323. URDIH LAZAR, Tanja. ESPAD : predavanje na Aktualnih temah v MDPŠ, Ljubljana, 21. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 3300012]
324. URDIH LAZAR, Tanja. Kako z vodenjem spodbujati zaposlene k zdravemu in varnemu delu : predavanje na strokovnem srečanju Management zdravstvene nege danes za jutri, Ljubljana, 28. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 3504812]
325. URDIH LAZAR, Tanja. Mobbing-nasilje na delovnem mestu : predavanje na izobraževalnem seminarju sindikalnih zaupnikov Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Portorož, 20. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 3505068]
326. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Opredelitev, vzroki in razširjenosti trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu, 16. 10. 2014, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1785516]
327. URDIH LAZAR, Tanja. Praktične informacije v zvezi s potekom izobraževanja in preizkusom znanja : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 18. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 3527340]
328. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu, 16. 10. 2014, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1785772]
329. URDIH LAZAR, Tanja. Varovanje dostojanstva zaposlenih-prioriteta v času krize : predavanje na posvetu Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela, Portorož, 13.-14. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 3505836]
330. URDIH LAZAR, Tanja. Vloga svetovalca za promocijo zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 18. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 3528108]
331. URDIH LAZAR, Tanja. Workplace bullying during economic crisis: what do figures show? : lecture at the 9th International Conference on Workplace Bullying and Harrasment- Promoting Dignity and Justice at Work, Milan, Italy, 17-20 June 2014. [COBISS.SI-ID 3505324]
332. URDIH LAZAR, Tanja. Opredelitev, vzroki in razširjenost trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 27. 9. 2013. [COBISS.SI-ID 3524524]
333. URDIH LAZAR, Tanja. Praktične informacije v zvezi s potekom izobraževanja in preizkusom znanja : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 12. 9. 2013. [COBISS.SI-ID 3523244]
334. URDIH LAZAR, Tanja. Spodbujanje zdravja na delovem mestu : vabljeno predavanje na 1. Mednarodnem znanstvenem simpoziju Obvladovanje stresa na delovnem mestu-holističen pristop, Maj 20-12, 2013, Ljubljana. 2013. [COBISS.SI-ID 946092]
335. URDIH LAZAR, Tanja. Spodbujanje zdravja na delovnem mestu : vabljeno predavanje na 1. Mednarodnem znanstvene simpoziju Obvladovanje stresa na delovnem mestu-holističen pristop, 20-21 maj 2013, Ljubljana, Slovenija. 2013. [COBISS.SI-ID 923564]
336. URDIH LAZAR, Tanja. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 27. 9. 2013. [COBISS.SI-ID 3524780]
337. URDIH LAZAR, Tanja. Vloga svetovalca za promocijo zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 12. 9. 2013. [COBISS.SI-ID 3523500]
338. URDIH LAZAR, Tanja. Čili za delo-kaj je novega : vabljeno predavanje na srečanju Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu Z znanjem do učinkovitih programov PZD, Ljubljana, 8. 11. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 945324]
339. URDIH LAZAR, Tanja. Na kratko o projektu SIWHP : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Promocija zdravja pri delu in medicina dela, prometa in športa z roko v roki, 6. 12. 2012, Ljubljana. 2012. [COBISS.SI-ID 947372]
340. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Opredelitev, vzroki in razširjenost trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 9. 3. 2012. [COBISS.SI-ID 3521708]
341. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepi pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 9. 3. 2012. [COBISS.SI-ID 3521964]
342. URDIH LAZAR, Tanja. Mreža za promocijo zdravja pri delu-utemeljitev pomena oblikovanja koncpta : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 31. 3. 2011. [COBISS.SI-ID 3510956]
343. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Opredelitev, vzroki in razširjenosti trpinčenja na delovnem mestu : Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, 8. april 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 27611865]
344. URDIH LAZAR, Tanja. Krepitev kompetenc nižje izobraženih delavcev na področju zdravja-projekt LEECH : vabljeno predavanje na strokovnem srečanju Slovenska mreža za promocijo zdravja pri delu Zdravje ranljivih skupin delavcev-izzivi za promocijo zdravja, 7. december 2010, Ljubljana. 2010. [COBISS.SI-ID 168364]
345. URDIH LAZAR, Tanja, ŠESTAN, Nevenka. Mreža za promocijo zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 18. 3. 2010. [COBISS.SI-ID 3515308]
346. URDIH LAZAR, Tanja. Opredelitev in razširjenost trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na seminarju Trpinčenje na delovnem mestu kot kaznivo dejanje in sredstvo za izvrševanje korupcije, Ljubljana, Komisija za preprečevanje korupcije, 13. 4. 2010. [COBISS.SI-ID 3506348]
347. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Opredelitev, vzroki in razširjenost trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 15. 4. 2010. [COBISS.SI-ID 3519148]
348. URDIH LAZAR, Tanja, BESEDNJAK, Klavdija. Predstavitev udeležencev : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 18. 3. 2010. [COBISS.SI-ID 3514540]
349. URDIH LAZAR, Tanja. Promocija zdravja pri delu in program ČIli pri delu : predavanje na izobraževanju Prispevajmo k zdravju zaposlenih v UKC LJ, Univerzitetni klinični center, Ljubljana, 20. 1. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 2618284]
350. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepanje pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu : predavanje in delavnica : izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu v UKC na temo Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu, 15. april 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 27612121]
351. URDIH LAZAR, Tanja, DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Ukrepi pri preprečevanju in obvladovanju trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 15. 4. 2010. [COBISS.SI-ID 3519404]
352. URDIH LAZAR, Tanja. Vloga in naloge svetovalca za promocijo zdravja pri delu : predavanje na Izobraževanju za svetovalce za promocijo zdravja pri delu, 18. 3. 2010. [COBISS.SI-ID 3515564]
353. URDIH LAZAR, Tanja. Delo, uglašeno z življenjem-evropska kampanja za boljše duševno zdravje : predavanje na seminarju in strokovnem srečanju Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu z naslovom Delovno okolje kot podpora duševnemu zdravju, 15. 10. 2009, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3509676]
354. URDIH LAZAR, Tanja. Healthy work-healthy lifestyle-healthy business : lecture at the 5. European Conference on Promoting Workplace Health, University of Perugia, 27-28 April 2009. [COBISS.SI-ID 3507628]
355. URDIH LAZAR, Tanja. Mreža za promocijo zdravja pri delu : vabljeno predavanje na Izobraževanju za zdravo delo in življenje, 22. januar 2009, Koper. Koper, 2009. [COBISS.SI-ID 25941209]
356. URDIH LAZAR, Tanja. Mreža za promocijo zdravja pri delu : vabljeno predavanje na Izobraževanju za svetovalca za promocijo zdravja pri delu, 11.-18. november 2008, Ljubljana. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 25237465]
357. URDIH LAZAR, Tanja. Kaj je duševno trpinčenje na delovnem mestu (mobbing) : predavanje na programu usposabljanja ZSSS Mobbing-ne hvala!, vloga sindikatov pri preprečevanju in obvladovanja duševnega trpinčenja na delovnem mestu, SIC Radovljica, 30. 5. 2007. [COBISS.SI-ID 3509164]
358. URDIH LAZAR, Tanja. Kaj je duševno trpinčenje na delovnem mestu (mobbing) in kaj lahko storimo v sindikatu : predavanje na 8. seji republiškega odbora SDGD Slovenij, 19. 9. 2007, Radovljica. [COBISS.SI-ID 3508908]
359. URDIH LAZAR, Tanja. Trpinčenje (mobbing) na delovnem mestu : predavanje na seminarju izobraževalnem seminarju za predsednice in predsednike SZSVS, Podčetrtek, 22.-24. 5. 2007. [COBISS.SI-ID 3506860]
360. URDIH LAZAR, Tanja. Zdravstvene in psihološke posledice trpinčenja na delovnem mestu : predavanje na programu usposabljanja ZSSS Mobbing-ne hvala!, vloga sindikatov pri preprečevanju in obvladovanja duševnega trpinčenja na delovnem mestu, SIC Radovljica, 30. 5. 2007. [COBISS.SI-ID 3509420]
361. URDIH LAZAR, Tanja. Potek priprave tiskanih gradiv : predavanje na 3 tematski konferenci-Pregled in ocena poteka dela ter zaključki, Ljubljana, 22. 6. 2006. [COBISS.SI-ID 3707820]
362. URDIH LAZAR, Tanja. V prihodnost s pogledom na preteklost-mobing, bullying, psihično nasilje na delovnem mestu v Evropi : predavanje na seminarju Nasilje na delovnem mestu in Mladi in delo, Ljubljana, 7.-8. 12. 2006. [COBISS.SI-ID 3706028]
363. URDIH LAZAR, Tanja. The process of networking in WHP in Slovenia : lecture on the Round-table Meeting on Workplace health promotion Agenda, Ljubljana 9. 12. 2005. [COBISS.SI-ID 3508396]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

364. MIKLIČ MILEK, Damjana (urednik), URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. 479 str., ilustr. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 284779264]
365. URDIH LAZAR, Tanja (urednik, recenzent). Promocija zdravja pri delu : definicije, metode in tehnike. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2013. 533 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6442-53-4. [COBISS.SI-ID 266174464]
366. URDIH LAZAR, Tanja (urednik, recenzent). Workplace health promotion : definitions, methods and techniques. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2013. 524 str. ISBN 978-961-6442-54-1. [COBISS.SI-ID 266174720]
367. DODIČ-FIKFAK, Metoda (glavni in odgovorni urednik), MOLAN, Marija (odgovorni urednik). Znanje, izkušnje, sodelovanje : 40 let KIMDPŠ. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2012-2013. 2 zv., ilustr. Sanitas et labor, letn. 9, št. 1; letn. 10, št. 1. ISBN 978-961-6921-00-8, ISBN 978-961-6921-01-5. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 264374528]
368. URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Clinical Institute of Occupational, Traffic, and Sports Medicine : healthy 40 : [knowledge, experience, cooperation]. Ljubljana: University Medical Centre, Clinical Institute of Occupational, Traffic, and Sports Medicine, 2011. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 259548160]
369. URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa : zdravih 40 : [znanje, izkušnje, sodelovanje]. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2011. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 259541504]
370. URDIH LAZAR, Tanja (urednik), Strokovno srečanje ob 40-letnici Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, 24. in 25. november 2011. Znanje, izkušnje, sodelovanje : knjiga povzetkov. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2011. 46 str. [COBISS.SI-ID 4290923]
371. ČRNIVEC, Rajko (urednik), URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Bolezni mišičnoskeletnega sistema. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2007. 230 str., ilustr. Sanitas et labor, letn. 6, št. 1. ISBN 978-961-91429-6-7. ISSN 1580-5972. [COBISS.SI-ID 235960064]
372. STERGAR, Eva (urednik), URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Premikamo Evropo : predstavitev kampanje. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2007. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 279622400]
373. DODIČ-FIKFAK, Metoda (urednik), MOLAN, Marija (urednik), ARNERIĆ, Niko (urednik), URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Mladi in delo : znanstvena monografija. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa: = University Medical Centre, Institute of Occupational, Traffic and Sports Medicine, 2006. 188 str., graf. prikazi. ISBN 961-91429-5-0, ISBN 978-961-91429-5-0. [COBISS.SI-ID 230102272]
374. STERGAR, Eva (urednik), URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Priročnik za svetovalce za promocijo zdravja pri delu : čili za delo. Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2006-<2010>. 1 mapa (292 str.), ilustr., tabele. ISBN 961-91429-3-4. [COBISS.SI-ID 227874560]
375. Glasnik KIMDPŠ. URDIH LAZAR, Tanja (urednik 2006, 2015, 2018). Ljubljana: Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2005-. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 223968512]
376. MORAVEC BERGER, Daša (urednik), PRIBAKOVIĆ BRINOVEC, Radivoje (urednik), URDIH LAZAR, Tanja (urednik), KUJUNDŽIČ, Blaž (urednik). Zdravstveni statistični letopis : Slovenija 2002 = Health statistics Yearbook 2002 : Slovenia 2002. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, maj 2004. 1 optični disk (cd-rom). Zdravstveni statistični letopis. ISSN 1581-5846. [COBISS.SI-ID 24147549]
377. URDIH LAZAR, Tanja (urednik), 3. slovenski kongres preventivne medicine, 17.-22. maj 2002. Knjiga izvlečkov = Abstract book. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2002. 134 str. [COBISS.SI-ID 14633945]
378. URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Program. Ljubljana: Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2002. 19 str. [COBISS.SI-ID 386802]
379. URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Svetovno zdravstveno poročilo 2000 : sistemi zdravstvenega varstva: kako izboljšati njihovo izvajanje : poslanica generalne direktorice [SZO]. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, Zdravstvena kultura : samostojna zdravstvenovzgojna priloga revije Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.]. november 2000, letn. 39, št. 7-8, str. 171-179. ISSN 0351-0026, ISSN 1408-6646. [COBISS.SI-ID 12389081]
380. URDIH LAZAR, Tanja (urednik). Svetovni dan brez tobaka 1998 : odraščanje brez tobaka : 31. maj 1998. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, Zdravstvena kultura : samostojna zdravstvenovzgojna priloga revije Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.]. 1998, letn. 37, št. 5/6, str. 215-234. ISSN 0351-0026, ISSN 1408-6646. [COBISS.SI-ID 7875033]
381. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. URDIH LAZAR, Tanja (tehnični urednik 2003). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center, 1962-. ISSN 0351-0026. http://www.degruyter.com/view/j/sjph, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dZdravstveno+varstvo%27&pageSize=25, http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:spr-py0w57lr. [COBISS.SI-ID 3287810]

Oseba, ki intervjuva

382. DOPLIHAR, Aleksander (intervjuvanec). Modrost preteklosti, aktivnost sedanjosti za izzive prihodnosti. Glasnik KIMDPŠ. dec. 2018, leto 9, št. 1, str. 3-5. ISSN 1854-4010. [COBISS.SI-ID 5551276]
383. MARUŠIČ, Andrej (intervjuvanec). Na pol poti : intervju z direktorjem Inštituta za varovanje zdravja doc. dr. Andrejem Marušičem. Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu. maj 2004, letn. 20, št. 1, str. 2-5. ISSN 1318-2927. [COBISS.SI-ID 1222117]

Recenzent

384. URDIH LAZAR, Tanja (urednik, recenzent). Promocija zdravja pri delu : definicije, metode in tehnike. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2013. 533 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6442-53-4. [COBISS.SI-ID 266174464]
385. URDIH LAZAR, Tanja (urednik, recenzent). Workplace health promotion : definitions, methods and techniques. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2013. 524 str. ISBN 978-961-6442-54-1. [COBISS.SI-ID 266174720]


NERAZPOREJENO

386. MIKLIČ MILEK, Damjana (avtor, urednik), ZORKO, Martin, HRIBAR, Peter, KAUČIČ, Saša, URDIH LAZAR, Tanja, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Promocija zdravja pri delu.Aktivni odmor : priročnik. 1. ponatis. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2019. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6921-08-4. [COBISS.SI-ID 302641920]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, faktor vpliva revije, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 5. 5. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 5. 5. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 5. 5. 2020
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 13. 9. 2018
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2018