COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSTomaž KerestešOsebna bibliografija za obdobje 1994-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Kršitev blagovnih znamk na internetu : problemi in dileme pri določitvi mednarodne pristojnosti. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2019, 45, [št.] 5, str. 676-699. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 16879185]
2. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. The certification mark as a new EU-wide industrial property right. IIC : International review of industrial property and copyright law. Mar. 2018, vol. 49, iss. 3, str. 299-317. ISSN 0018-9855. DOI: 10.1007/s40319-018-0671-9. [COBISS.SI-ID 5565739]
3. KERESTEŠ, Tomaž. Public policy in Brussels regulation I : yesterday, today and tomorrow. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. dec. 2016, vol. 8, no. 2, str. 77-92. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 291222016]
4. KERESTEŠ, Tomaž, HOLCMAN, Borut. The Istrian Perambulation as an important source on history of autonomous communes in Slovenian Istria. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. Jan. 2015, vol. 13, no. 1, str. 49-57. ISSN 1581-5374. DOI: 10.4335/13.1.49-57(2015). [COBISS.SI-ID 4820011]
5. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Neue Dimensionen der privaten Durchsetzung der EU-Wettbewerbsregeln : Preisschirmeffekte. WiRO : Wirtschaft und Recht in Osteuropa. 2015, jhrg. 24, 3, str. 74-77. ISSN 0941-6293. [COBISS.SI-ID 4850731]
6. KERESTEŠ, Tomaž. Local political units and sovereignty in the perspective of Carl Schmittʼs political philosophy. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. Apr. 2014, vol. 12, no. 2, str. 191-204. ISSN 1581-5374. DOI: 10.4335/12.2.192-204(2014). [COBISS.SI-ID 4650027]
7. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. The Use of Analogy in the Administrative Law. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. july 2013, vol. 11, no. 3, str.565-581. ISSN 1581-5374. [COBISS.SI-ID 4537131]
8. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Načelo "in favorem laboratoris" v Bruseljski uredbi I : danes in jutri. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti]. 2012, letn. 12, [št.] 4, str. 533-552. ISSN 1580-6316. [COBISS.SI-ID 4505387]
9. KERESTEŠ, Tomaž. Dokazno breme. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. in 12. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2012. 38, [št.] 6/7, str. 1417-1426. Podjetje in delo, letn. 38, 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 4431147]
tipologija 1.08 -> 1.01
10. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. Nekateri ustavnopravni vidiki pooblastil Urada za varstvo konkurence. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. dec. 2012, letn. 4, št. 2, str. 217-239. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 265667328]
11. KERESTEŠ, Tomaž. Uporabljivost pravnih pravil ODZ v sodobnem civilnem pravu Republike Slovenije. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru. okt. 2011, letn. 7, str. 1-14. ISSN 1854-3103. [COBISS.SI-ID 4288299]
12. KERESTEŠ, Tomaž. Menica v izvršbi. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2010. Str. 1143-1153. Podjetje in delo, Letn. 36, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 4146987]
tipologija 1.08 -> 1.01
13. KERESTEŠ, Tomaž. Osebni stečaj potrošnika in ekonomska analiza spodbud. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2010, let. 36, št. 3/4, str. 446-474. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 4104491]
14. KERESTEŠ, Tomaž. Osebni stečaj potrošnika v slovenskem pravu in ekonomska analiza spodbud. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. december 2009, letn. 1, št. 2, str. 131-163. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 4021291]
15. KERESTEŠ, Tomaž. Kazni in sodni penali v izvršilnem postopku. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2008 od 16. do 18. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2008. Str. 1027-1036. Podjetje in delo, Letn. 34, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 9562193]
tipologija 1.08 -> 1.01
16. KERESTEŠ, Tomaž. Pravo - znanost ali veščina?. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 2007, letn. 3, str. 95-110. ISSN 1854-3103. [COBISS.SI-ID 3616811]
17. KERESTEŠ, Tomaž. Živali v pravu - med subjektom in objektom = Animals in law - between the subject and the object. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 2006, letn. 2, str. 1-18. ISSN 1854-3103. [COBISS.SI-ID 3457835]
18. KERESTEŠ, Tomaž. Skupnosti v civilnem pravu. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2005, let. 31, št. 2, str. 334-367. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 2796843]
19. KERESTEŠ, Tomaž. Pomen prava kot sistema pravnih pravil. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 2005, letn. 1, str. 63-76. ISSN 1854-3103. [COBISS.SI-ID 3090731]
20. KERESTEŠ, Tomaž. Ekonomsko vrednotenje v pravu. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 59, št. 7/9, str. 379-392. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 2797099]
21. KERESTEŠ, Tomaž. Maksimalna hipoteka. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2003, let. 29, št. 1, str. 21-35. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 2436395]
22. KERESTEŠ, Tomaž. Pridržek javnega reda pri priznavanju tujih arbitražnih odločb po newyorški konvenciji. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 1999, let. 25, št. 8, str. 1631-1645. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 1626667]
23. TRATNIK, Matjaž, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato. Večkratna odsvojitev iste nepremičnine. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1999, leto 18, št. 25, str. i-vi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1590059]

1.02 Pregledni znanstveni članek

24. KERESTEŠ, Tomaž. O obličnosti darilne pogodbe. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 13.XI.1997, 16, št. 22, str. iv-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 72231936]
25. KERESTEŠ, Tomaž. Law on Commercial Companies of Slovenia. The Parker School journal of East European law. 1996, vol. 3, no. 4, str. 123-131. ISSN 1074-9292. [COBISS.SI-ID 1563691]

1.04 Strokovni članek

26. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. Odločba Sodišča EU v zadevi Electrosteel Europe proti Edil Centro ; Prevozne klavzule in mednarodna pristojnost v pogodbenih zadevah. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. jun. 2012, letn. 4, št. 1, str. 105-113. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 4416811]
27. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. Odločbe Sodišče EU v zadevi Electrosteel Europe proti Edil Centro : [odločbe in komentarji]. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 4, št. 1, str. 105-113. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 4398635]
28. KERESTEŠ, Tomaž. Sodba VSRS II Ips 267/2005 z dne 15.03.2007 - Uporaba ekonomske analize prava v slovenskem odškodninskem pravu : odločbe in komentarji. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. junij 2009, letn. 1, št. 1, str. 103-112. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 3946027]
29. KERESTEŠ, Tomaž. Kosovo država - rešitev problema ali nov problem?. Iusto iure : glasilo študentov in profesorjev Pravne fakultete Maribor. 2008, št. 1, str. 13-16. ISSN 1318-9697. [COBISS.SI-ID 3709483]
30. KERESTEŠ, Tomaž. Temelji prava in pravne ureditve. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 18. maj 2006, leto 25, št. 18, str. 32-33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 235620608]
31. TRATNIK, Matjaž, KERESTEŠ, Tomaž. Hipoteka na solastninskem deležu. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2004, leto 23, št. 3/4, str. 11-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4614430]
32. KERESTEŠ, Tomaž. Zemljiški dolg kot nova stvarna pravica. Davčno-finančna praksa. maj 2003, letn. 4, št. 5, str. 10-12. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 213219072]
33. TRATNIK, Matjaž, FERČIČ, Aleš, VRENČUR, Renato, KERESTEŠ, Tomaž. Kdaj obresti po ZOR oziroma po OZ nehajo teči?. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2003, leto 22, št. 20, str. 11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2641707]
34. KERESTEŠ, Tomaž. Obseg hipoteke pri konsolidaciji solastniških idealnih delov. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 25. apr. 2002, leto 21, [št. ]15/16, str. 10-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 122059520]
35. KERESTEŠ, Tomaž. O uporabljivosti pravnih pravil Codice civile v Republiki Sloveniji. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 4. apr. 2002, leto 21, 12, str. 11-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4703825]
36. KERESTEŠ, Tomaž. Stvarnopravni zakonik in ureditev hipoteke. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2001, leto 20, št. 26/27, str. 7-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2089003]
37. KERESTEŠ, Tomaž. Kdaj so sklenjene pogodbe o prenosu lastninske pravice na nepremičnini, za katere je predpisana oblika notarskega zapisa?. Davčno-finančna praksa. 2000, let. 1, št. 11/12, str. 10-11. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 1834027]
38. KERESTEŠ, Tomaž. Hipoteka in najvišja vpisana obrestna mera. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 3. feb. 2000, leto 19, št. 3, str. 9-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3190865]
39. KERESTEŠ, Tomaž. Zemljiškoknjižno dovolilo in razpolagalni pravni posel. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 17. feb. 2000, leto 19, št. 5/6, str. 15-19. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3207249]
40. KERESTEŠ, Tomaž. "ZOro-1" - skladnost z evropskim pravom?. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2000, leto 19, št. 21/22, str. 13-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1779243]
41. KERESTEŠ, Tomaž. Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb in pripoznava dolga. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1999, let. 18, št. 11, str. 13. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1528107]
42. KERESTEŠ, Tomaž. Novosti zakona o pravdnem postopku. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 18, št. 16, str. 14-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1557547]
43. KERESTEŠ, Tomaž. Letno poročilo kot izvršilni naslov ali verodostojna listina po ZIZ. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1999, leto 18, št. 21/22, str. 15-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1581099]
44. KERESTEŠ, Tomaž. Izvršba za izsilitev nenadomestnega dejanja in zaporna kazen. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1999, leto 18, št. 21/22, str. 17-20. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1581355]
45. KERESTEŠ, Tomaž. Zastaranje zamudnih obresti. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1998, let. 17, št. 4, str. 11-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1838929]
46. KERESTEŠ, Tomaž. Imuniteta držav pred jurisdikcijo sodišč Republike Slovenije. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. julij 1998, let. 17, št. 14/15, str. 55-58. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2116177]
47. KERESTEŠ, Tomaž. Pogodba o dosmrtnem preživljanju : obličnost in prijava davčnemu organu. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 10. dec. 1998, leto 17, št. 24, str. 12-13. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 99260928]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

48. KERESTEŠ, Tomaž. Economic analysis of the transfer of inheritance matters from courts to notaries in the Republic Slovenia. V: Collection of studies and analyses.Vol. 1 = Izbor radova i analiza.Knj. 1. Beograd: Deutche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ): = Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ): Offener Regionalfonds für Südosteuropa - Rechtsreform: = Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma: Jugoslovenski pregled, 2010. Str. 58-70. ISBN 978-86-7149-057-3. [COBISS.SI-ID 4153387]
49. KERESTEŠ, Tomaž. Prihodnost sodstva v EU. V: EvroPP. Ljubljana: GV založba, 2009. Str. 32-33. PP, leto 28, št. 11, 2009. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3868715]
50. KERESTEŠ, Tomaž. Application of economic analysis of law in a process of judicial reasoning in civil and commercial matters. V: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova, 6. međunarodno savjetovanje, Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2008. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet: Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2008. Str. 321-328. [COBISS.SI-ID 3751723]
51. KERESTEŠ, Tomaž. Stanovanjska najemna razmerja. V: RAMŠAK, Franci (ur.). Gospodarski subjekti na trgu ob vstopu v Evropsko unijo : (pravo družb, gospodarske pogodbe, stanovanjska problematika, davčna reforma, delovna razmerja). Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, cop. 2004. Str. 169-178. ISBN 961-6399-34-9. [COBISS.SI-ID 2787883]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

52. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove koristi). V: Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož. Ljubljana: LEXPERA, 2019. Str. 999-1011. Podjetje in delo, [letn.] 45, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 5789995]
53. KERESTEŠ, Tomaž. Čezmejno vročanje po Haaški konvenciji o vročanju. V: Gospodarski subjekti na trgu. Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta, 2019. Str. [1-8]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/kerestes_tomaz_-_cezmejno_vrocanje_po_haaski_konvenciji_o_vrocanju.pdf. [COBISS.SI-ID 5747243]
54. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Forum societatis v Bruselj I bis s poudarkom na izključni pristojnosti. V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. Zbornik radova s V. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 17. i 18. listopada 2019. godine. Split: Pravni fakultet, 2019. Str. 355-375. ISBN 978-953-8116-31-5. [COBISS.SI-ID 5798187]
55. KERESTEŠ, Tomaž. Sodno odločanje in umetna inteligenca. V: 26. Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 17. do 19. maj 2018. Maribor: Pravna fakulteta, 2018. [6] str. [COBISS.SI-ID 5604395]
56. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Mednarodna pristojnost v pogodbah o letalskem prevozu potnikov : po Rehderju še Flightright GmbH, Becker in Barkan. V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. Zbornik radova s IV. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 25. i 26. listopada 2018. godine. Split: Pravni fakultet, 2018. Str. 143-155. ISBN 978-953-8116-24-7. [COBISS.SI-ID 5663275]
57. KERESTEŠ, Tomaž. Akademski plagiat. V: REPAS, Martina (ur.). Avtorska dela na univerzi : konferenčni zbornik. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 99-118. ISBN 978-961-286-115-5. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/278/264/498-1, DOI: 10.18690/978-961-286-115-5.7. [COBISS.SI-ID 5567019]
58. KERESTEŠ, Tomaž. Nezakonito pribavljeni dokazi u građanskom postupku Slovenije i Centralne Europe. V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 26. i 27. listopada 2017. godine. Split: Pravni fakultet, 2017. Str. 163-172. ISBN 978-953-8116-15-5. [COBISS.SI-ID 5479979]
59. KERESTEŠ, Tomaž. Novosti na području dokazivanja u građanskom parničnom postupku i ZPP-E. V: Zbornik radova. petnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 16., 17. i 18. lipnja 2017. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2017. Str. 477-482. Zbornik radova, 1986-5821. [COBISS.SI-ID 5421867]
60. KERESTEŠ, Tomaž. Vino in zaščita potrošnikov. V: REPAS, Martina (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Law, economics and wine : (conference papers). 8. posvet Pravo in ekonomija = 8th Conference Law and Economics, December 4th, 2015, Maribor, Slovenia. V Mariboru: Pravna fakulteta: = LeXonomica, 2016. Str. 135-153. ISBN 978-961-6399-79-1. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/6, DOI: 10.18690/9789616399791.135-153. [COBISS.SI-ID 5044523]
61. KERESTEŠ, Tomaž. Vino i zaštita potrošača. V: Zbornik radova. Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 17., 18. i 19. lipnja 2016. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2016. Str. 395-403. Zbornik radova, 1986-5821. [COBISS.SI-ID 5110315]
62. KERESTEŠ, Tomaž. Isključive mjesne i stvarne nadležnosti u svijetlu diskurzivne teorije prava. V: Zbornik radova. Trinaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 12., 13. i 14. lipnja 2015. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2015. Str. 336-341. Zbornik radova, 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4907819]
63. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Sustavi ovrhe u usporednom pravu. V: Zbornik radova. Dvanaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2014. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2014. Str. 54-65. Zbornik radova, 12. ISSN 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4755755]
64. KERESTEŠ, Tomaž. Vpisi v zemljiško knjigo v povezavi z izvršbo. V: BOŽIČ-PENKO, Ana. Zbornik. 6. dnevi stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava, 5. in 6. junij 2014, Kranjska Gora. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. Str. 145-154. ISBN 978-961-247-281-8. [COBISS.SI-ID 4693547]
65. KERESTEŠ, Tomaž. Konzorcijalni ugovor u privrednoj praksi. V: PETRIĆ, Silvija (ur.). Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova. Mostar: Pravni fakultet; Split: Pravni fakultet, 2013. Str. 21-32. Zbornik radova. ISSN 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4653611]
66. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. The complexity of article 5(1) of the regulation 44/2001 - The impact of the case law on the interpretation of place of performance. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Cross-border civil proceedings in the EU : (conference papers). Maribor: Pravna fakulteta, 2012. Str. 61-77. ISBN 978-961-6399-70-8. [COBISS.SI-ID 4647467]
67. KERESTEŠ, Tomaž. Mjere za ubrzavanje i ostvarivanje novčanih potraživanja u ovršnom postupku u Sloveniji. V: Zbornik radova. Mostar: Pravni fakultet; Split: Pravni fakultet, 2012. Str. 148-153. Zbornik radova, 10. ISSN 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4415531]
68. KERESTEŠ, Tomaž. Delitev ali razdružitev premoženja v lasti več oseb - upoštevanje bremen. V: Zbornik. 1. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava, 19. in 20. april 2012, Terme Olimia. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. Str. 134-141. ISBN 978-961-247-209-2. [COBISS.SI-ID 4946475]
69. KERESTEŠ, Tomaž. Učinki izvršbe na stvarne pravice na nepremičnini. V: Zbornik. 1. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, 8. in 9. junij 2009, Portorož. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. Str. 173-180. ISBN 978-961-247-105-7. [COBISS.SI-ID 4028715]
70. KERESTEŠ, Tomaž. Aktualna pitanja hipoteke i zemljišnog duga u pravu Republike Slovenije. V: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova, 5. međunarodno savjetovanje, Neum, 22., 23. i 24. lipnja 2007. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet: Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2007. Str. 303-313. [COBISS.SI-ID 3578923]
71. KERESTEŠ, Tomaž. Evropski izvršilni naslov. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2005, od 13. do 15. oktobra, Portorož. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2005. Str. 1162-1174. Podjetje in delo, Letn. 31, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 3125547]
72. KERESTEŠ, Tomaž. Družba XY Ltd - nujnost poznavanja statusnih oblik v drugih državah članicah EU. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2004 : od 14. do 16. oktobra v Portorožu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2004. Str. 1005-1014. Podjetje in delo, Letn. 30, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 2856491]
73. KERESTEŠ, Tomaž. Grundschuld in der neuen sachenrechtlichen Regelung der Republik Slowenien. V: Beiträge zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Südosteuropas = Doprinos reformi stvarnog prava u državama jugoistočne Evrope = Budimpeštanski simpozijum. Bremen: Edition Temmen, cop. 2003. Str. 148-164. [COBISS.SI-ID 2649643]
74. KERESTEŠ, Tomaž. Neposestna zastavna pravica. V: RAMŠAK, Franci (ur.). Gospodarski subjekti na trgu na pragu Evropske unije : (pravo družb, pogodbeno pravo, izvršba in zavarovanje, davčno pravo in zaposlovanje). Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, cop. 2003. Str. 199-212. ISBN 961-6399-16-0. [COBISS.SI-ID 2507307]
75. KERESTEŠ, Tomaž. Tenancy Law in Slovenia. V: Tenancy Law and procedure in the European Union, Firence, 30. 6. - 1. 7. 2003. Firence, 2003. http://www.iue.it/LAW/ResearchTeaching/EuropeanPrivateLaw/Projects/TenancyLawSlovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 2640683]
76. KERESTEŠ, Tomaž. Novosti na področju hipotekarnih zavarovanj. V: RAMŠAK, Franci (ur.). Gospodarski subjekti na trgu : (pravo družb, gospodarsko pogodbeno, stvarno, davčno in delovno pravo). Maribor; Portorož: Inštitut za gospodarsko pravo, 2002. Str. 141-155. ISBN 961-6399-02-0. [COBISS.SI-ID 2271275]
77. KERESTEŠ, Tomaž. Konzorcij in druga societetna razmerja po novem OZ. V: PRELIČ, Saša (ur.). Gospodarski subjekti na trgu : (statusno, pogodbeno, delovno in davčno poslovanje). Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 2001. Str. 201-215. ISBN 961-6399-01-2. [COBISS.SI-ID 1984043]
78. KERESTEŠ, Tomaž. Dedovanje vrednostnih papirjev. V: PRELIČ, Saša (ur.). Gospodarski subjekti na trgu. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 1999. Str. 197-207. ISBN 961-6009-73-7. [COBISS.SI-ID 1551659]
79. KERESTEŠ, Tomaž. Zavrnitev pravice do sodnega varstva zaradi pomanjkanja statusa udeleženca. V: TRATNIK, Matjaž (ur.), et al. Pravica do sodnega varstva v nepravdnih postopkih : zbornik referatov. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo, 2000. Str. 50-62. ISBN 961-6009-83-4. [COBISS.SI-ID 1761323]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

80. KERESTEŠ, Tomaž. Pomen in tradicija reševanja sporov z arbitražo v gospodarskih sporih. V: PENKO-NATLAČEN, Metka. Alternativno reševanje delovnih sporov s podporo socialnega dialoga ali Kaj je o tem dobro vedeti : zbornik. 1. natis. Ljubljana: GZS, 2011. Str. 17-20. ISBN 978-961-6666-54-1. [COBISS.SI-ID 4251691]
81. KERESTEŠ, Tomaž. Hipoteka po zakonu o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR). V: Zavarovanje plačil : seminar. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 2000. Str. 1-23. [COBISS.SI-ID 1775147]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

82. KERESTEŠ, Tomaž. Odgovornost zdravnika med pravom in etiko. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Zbornik izvlečkov. 19. posvetovanje Medicina in pravo na temo Odgovornost v zdravstvu, Maribor, 26. in 27. marec 2010. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2010. Str. 42. ISBN 978-961-6575-52-2. [COBISS.SI-ID 4061227]
83. KERESTEŠ, Tomaž. Pravna narava izjave volje pacienta. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Zbornik izvlečkov. 18. posvetovanje Medicina in pravo na temo Pacientova avtonomija v novi zakonodaji in praksi, Maribor, 27. in 28. marec 2009. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2009. Str. 23-24. ISBN 978-961-6575-40-9. [COBISS.SI-ID 3892267]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

84. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. Grounds for refusal of recognition and enforcement in the Brussels I Recast. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer, cop. 2018. Str. 195-226. European monographs, Vol. 104. ISBN 978-90-411-9416-9, ISBN 90-411-9416-9. [COBISS.SI-ID 5657643]
85. KERESTEŠ, Tomaž. Načelo ignorantio iuris nocet v praksi Ustavnega in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. V: SENČUR PEČEK, Darja (ur.). Teorija in praksa, pravo in življenje : liber amicorum Etelka Korpič - Horvat. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU), 2018. Str. 57-79. ISBN 978-961-286-200-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/319/333/577-1, DOI: 10.18690/978-961-286-199-5.8. [COBISS.SI-ID 5649451]
86. KERESTEŠ, Tomaž, CARAMELO GOMES, José. Common core after all?. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International, cop. 2016. Str. 321-349. European monographs series, vol. 94. ISBN 978-90-411-6662-3. [COBISS.SI-ID 5011243]
87. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Restrictions on the admissibility of evidence. V: VAN RHEE, C. H. (ur.), UZELAC, Alan (ur.). Evidence in contemporary civil procedure : fundamental issues in a comparative perspective. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia; [Maastricht]: Metro, cop. 2015. Str. 87-104. Ius commune europaeum, 139. ISBN 978-1-78068-338-6, ISBN 1-78068-338-3. [COBISS.SI-ID 4958251]
88. KERESTEŠ, Tomaž, EKART, Andrej. Slovenia : simplification of debt collection in the EU - European order for payment procedure and European small claims procedure. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), IVANC, Tjaša (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Simplification of debt collection in the EU. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2014. Str. 495-519. European monographs, 90. ISBN 978-90-411-4854-4, ISBN 90-411-4854-X. [COBISS.SI-ID 4831275]
89. KERESTEŠ, Tomaž. Pravna narava izjave volje pacienta = Legal nature of the patient's will declarations. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Medicina in pravo : sodobne dileme II. Maribor: Pravna fakulteta: Zdravniško društvo, 2010. Str. 281-290. ISBN 978-961-6399-60-9. [COBISS.SI-ID 4235051]
90. RUDOLF, Claudia, RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. National report on the transfer of movables in Slovenia. V: LURGER, Brigitta (ur.), FABER, Wolfgang. National reports on the transfer of movables in Europe.Vol. 1 : Austria, Estonia, Italy, Slovenia. München: Sellier European Law Publishers, cop. 2008. Str. 507-638. Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft, Bd. 7, Vol. 7, Vol. 7. ISBN 978-3-86653-073-7. [COBISS.SI-ID 3804971]
91. KERESTEŠ, Tomaž. Arbitraža in zastaranje terjatev. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.). Pravo, družina, civilna družba. Maribor: Pravna fakulteta, 2004. Str. 65-76. ISBN 961-6399-35-7. [COBISS.SI-ID 2866475]
92. KERESTEŠ, Tomaž. Alternativno reševanje sporov in nepravdni postopek. V: Nepravdno pravo. Maribor: Pravna fakulteta, 2001. Str. 108-115. ISBN 961-6009-95-8. [COBISS.SI-ID 2163755]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

93. KERESTEŠ, Tomaž. Duško Vrban, Metodologija prava i pravna tehnika : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Osijek 2013, 120 str., ISBN 978-953-6072-88-0. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. jun. 2014, letn. 6, št. 1, str. 153-155. ISSN 1855-7147. http://www.lexonomica.com/journal/images/volume_6/No_1/10Kerestes-Recenzija_Vrban_Metodologija.pdf. [COBISS.SI-ID 4748843]
94. KERESTEŠ, Tomaž. Nicholas L. Georgakopoulos, Principles and Methods of Law and Economics: Basic Tools for Normative Reasoning. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. junij 2009, letn. 1, št. 1, str. 113-115. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 3946283]
95. KERESTEŠ, Tomaž. Katarina Zajc (urednica), Ekonomska analiza prava. Lexonomica : revija za pravo in ekonomijo. [Tiskana izd.]. december 2009, letn. 1, št. 2, str. 279-281. ISSN 1855-7147. [COBISS.SI-ID 4024363]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

96. KERESTEŠ, Tomaž. Pa še enkrat o evropski skladnosti orožne zakonodaje!. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2000, leto 19, št. 29/30, str. 42-43. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1819435]

1.25 Drugi sestavni deli

97. KERESTEŠ, Tomaž. ELSA končno tudi v Mariboru. Pamfil : časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 1994, let. 1, št. 2, str. 35. ISSN 1318-606X. [COBISS.SI-ID 1783851]
98. KERESTEŠ, Tomaž. Drugo leto ELSA Maribor. Pamfil : časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 1994, let. 2, št. 1, str. 42. ISSN 1318-606X. [COBISS.SI-ID 1783595]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

99. REPAS, Martina (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KNEZ, Rajko, KRALJIĆ, Suzana, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, SLADIČ, Jorg, EKART, Andrej. Mednarodno zasebno pravo Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 747 str., tabele. ISBN 978-961-204-646-0. [COBISS.SI-ID 295160320]
100. EKART, Andrej (avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna (avtor dodatnega besedila), UDE, Lojze (avtor dodatnega besedila), KERESTEŠ, Tomaž (avtor dodatnega besedila). Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 411 str. Uvodna pojasnila. ISBN 978-961-247-368-6. [COBISS.SI-ID 290937856]
101. RIJAVEC, Vesna, BREHM, Wolfgang, JELINEK, Wolfgang, EKART, Andrej, KERESTEŠ, Tomaž, ZANGL, Sylvia, SPELLENBERG, Ulrich, WETZELBERGER, Johannes, RIJAVEC, Vesna (urednik), JELINEK, Wolfgang (urednik), BREHM, Wolfgang (urednik). Die Erleichterung der Zwangsvollstreckung in Europa. Baden-Baden: Nomos, 2012. 312 str. ISBN 978-3-8329-7045-1. [COBISS.SI-ID 4292651]
102. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z noveloma ZIZ-H in ZIZ-I. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 337, [21] str. ISBN 978-961-247-184-2. [COBISS.SI-ID 257001216]
103. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z novelo ZIZ-H. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 304 str. ISBN 978-961-247-100-2. [COBISS.SI-ID 251885824]
104. KERESTEŠ, Tomaž, MOŽINA, Damjan, et al., BAR, Christian von (urednik), CLIVE, Eric M. (urednik). Principles, definitions and model rules of European private law : draft common frame of reference (DCFR). Full ed. Munich: Sellier, cop. 2009. 6 zv. ([XCV], 6563 str.). ISBN 978-3-86653-098-0. [COBISS.SI-ID 788449]
105. RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, KNEZ, Rajko. Pravna ureditev nepremičnin. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006. 498 str. ISBN 86-7061-442-1, ISBN 978-86-7061-442-0. [COBISS.SI-ID 230151936]
106. JUHART, Miha (avtor, urednik), TRATNIK, Matjaž (avtor, urednik), VRENČUR, Renato (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), BERDEN, Andrej, KERESTEŠ, Tomaž, RIJAVEC, Vesna, VLAHEK, Ana. Stvarnopravni zakonik (SPZ) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 1077 str. Zbirka Nova slovenska zakonodaja. ISBN 86-7061-351-4. [COBISS.SI-ID 214515712]
107. BERDEN, Andrej, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, RIJAVEC, Vesna, FRANTAR, Tone, KERESTEŠ, Tomaž, JUHART, Miha, VRENČUR, Renato (urednik). Novo stvarno pravo. Maribor: Studio Linea: Zavod Codex Iuris, 2002. 306 str. Zbirka Codex Iuris. ISBN 961-6396-05-6. [COBISS.SI-ID 48041217]
108. BERDEN, Andrej, JUHART, Miha, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, RIJAVEC, Vesna, TRATNIK, Matjaž, KEŽMAH, Urška. Zemljiškoknjižno pravo. Maribor: Studio Linea, 2002. 296 str. Zbirka Codex iuris, zv. 2. ISBN 961-6396-04-8. [COBISS.SI-ID 47307521]
109. RIJAVEC, Vesna, VRENČUR, Renato, KERESTEŠ, Tomaž. Immobiliarsachenrecht in Slowenien : immobiliarrecht, Grundbuch, Kreditwesen und Hypothekenrecht. Wien: Center of Legal Competence (CLC): Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI), 2001. XXIX, 159 str. [Arbeitspapier, Nr. 83]. [COBISS.SI-ID 2156843]
110. TRATNIK, Matjaž, RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato. Stvarnopravna zavarovanja. Maribor: Pravna fakulteta, Institut za alternativno reševanje sporov in primerjalno pravne študije, 2001. 305 str. ISBN 961-6396-01-3. [COBISS.SI-ID 45613057]

2.05 Drugo učno gradivo

111. KERESTEŠ, Tomaž. Splošni del obligacijskega prava in pogodbe. Ljubljana: Center za poslovno usposabljanje GZS, 2004. 28 str. [COBISS.SI-ID 2789163]
112. UDE, Lojze, BETETTO, Nina, RIJAVEC, Vesna, FRANTAR, Tone, KERESTEŠ, Tomaž, PRELIČ, Saša, ĐORĐEVIĆ, Miodrag, VRENČUR, Renato, TRATNIK, Matjaž, JENULL, Hinko, JAN, Matjaž, GALIČ, Aleš. Gradivo za šolo civilnega procesnega prava. Ljubljana: NEBRA, 2002. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2315051]
113. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž, UDE, Lojze, BETETTO, Nino, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, BIZJAK, Anton, JENULL, Hinko, PLAVŠAK, Nina, PODGORŠEK, Bojan, KEŽMAH, Urška. Gradivo za štiridnevno šolo civilnega procesnega prava : [strokovno gradivo]. Ljubljana: NEBRA, 2001. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2108459]

2.08 Doktorska disertacija

114. KERESTEŠ, Tomaž. Priložnostna družba v sodobnem pravu : (problematika konzorcijskega pravnega razmerja) : doktorska disertacija. Maribor: [s. n.], 2003. 315 f. [COBISS.SI-ID 2632747]

2.09 Magistrsko delo

115. KERESTEŠ, Tomaž. Public policy as a ground for refusal of recognition and enforcement of foreign arbitral awards and the New York arbitration convention of 1958 : (International commercial arbitration) : LL. M. Thesis. [Budapest: T. Keresteš], 1996. 136 f. [COBISS.SI-ID 1463595]

2.11 Diplomsko delo

116. KERESTEŠ, Tomaž. Arbitraža in pridržek javnega reda : diplomska naloga. Maribor: [T. Keresteš], 1996. 86 f. [COBISS.SI-ID 934187]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

117. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž, EKART, Andrej, JELINEK, Wolfgang. Der Europäische Vollstreckungstitel - Die Erleichterung der internationalen Vollstreckung und die Gewährleistung der Rechtsschutzgarantien. Maribor: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2007. 26 str. [COBISS.SI-ID 3716139]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

118. HOJNIK, Janja, KOBAL, Aleš, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, TRINKER, Mateja, SEKOLOVNIK, Aljaž, ŠEŠERKO, Sara, HOJNIK, Janja (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : samoevalvacijsko poročilo za akademsko leto 2013/2014. Maribor: Pravna fakulteta, 2015. http://www.pf.um.si/site/assets/files/1061/samoevalvacijsko_porocilo_20113-2014.pdf. [COBISS.SI-ID 4829995]
119. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Pripombe na osnutek predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) v javni obravnavi. Maribor: [s. n.], 2015. http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/gospodarsko_pravo_in_intelektualna_lastnina/predlogi_predpisov/ZKUASP/21-30/21-30.zip. [COBISS.SI-ID 4974635]
120. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZASP-G. Maribor: [s. n.], 2015. [14] str. [COBISS.SI-ID 4683307]
121. HOLCMAN, Borut, HOJNIK, Janja, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, ROKAVEC, Bernarda, SEKOLOVNIK, Aljaž, ŠEŠERKO, Sara, HOLCMAN, Borut (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : samoevalvacijsko poročilo za akademsko leto 2012/2013. Maribor: Pravna fakulteta, 2014. http://www.pf.um.si/site/assets/files/1061/se_porocilo_pf_um_2012-2013_2.pdf. [COBISS.SI-ID 4758315]
122. HOLCMAN, Borut, HOJNIK, Janja, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, ROKAVEC, Bernarda, KAPUN, Urška, TROBENTAR, Brigita, HOLCMAN, Borut (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : samoevalvacijsko poročilo za akademsko leto 2011/2012. Maribor: Pravna fakulteta, 2013. http://www.pf.um.si/site/assets/files/1061/se_porocilo_pf_um_2011-2012.pdf. [COBISS.SI-ID 4758059]
123. HOLCMAN, Borut, HOJNIK, Janja, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, TRINKER, Mateja, KAPUN, Urška, TROBENTAR, Brigita, HOLCMAN, Borut (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : samoevalvacijsko poročilo za akademsko leto 2010/2011. Maribor: Pravna fakulteta, 2012. http://www.pf.um.si/site/assets/files/1061/se_porocilo_pf_um_2010-2011.pdf. [COBISS.SI-ID 4757803]
124. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZASP - 2012 v javni obravnavi. Maribor: [s. n.], 2012. http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/gospodarsko_pravo_in_intelektualna_lastnina/Objava_podatkov_ZASP-1_del.zip. [COBISS.SI-ID 4974379]
125. KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, HOLCMAN, Borut, DEŽMAN, Aljoša, TRINKER, Mateja, ŠTEVANČEC, Uroš, BAGARI, Mateja, KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2009/2010. Maribor: Pravna fakulteta, 2011. http://www.pf.um.si/site/assets/files/1061/se_porocilo_pf_um_2009-2010-sprejeto-cistopis.pdf. [COBISS.SI-ID 4757547]
126. KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, HOLCMAN, Borut, DEŽMAN, Aljoša, TRINKER, Mateja, WEINGERL, Petra, CURK, Mojca, KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2008/2009. Maribor: Pravna fakulteta, 2010. http://www.pf.um.si/datoteke/kokpf/se_porocilo_pf_um_2008-2009-final.pdf. [COBISS.SI-ID 4757291]
127. DUBROVNIK, Tadej, KERESTEŠ, Tomaž, TOPLAK, Jurij. Glasovanje na volitvah po pošti : primerjalna analiza, finančna ocena in obrazložen predlog sprememb zakonodaje. Maribor: Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2009. 35 f. [COBISS.SI-ID 4082475]
128. KERESTEŠ, Tomaž, HOLCMAN, Borut, VRENČUR, Renato, DEŽMAN, Aljoša, TRINKER, Mateja, WEINGERL, Petra, CURK, Mojca, KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2007/2008. Maribor: Pravna fakulteta, 2008. http://www.pf.um.si/datoteke/kakovostpfum/seporocilopfum2007-2008-final.pdf. [COBISS.SI-ID 4757035]
129. KERESTEŠ, Tomaž, HOLCMAN, Borut, VRENČUR, Renato, EKART, Andrej, DEŽMAN, Aljoša, CAR, Monika, FAKIN, Rebeka, KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2006/2007. Maribor: Pravna fakulteta, 2008. http://www.pf.um.si/datoteke/kakovostpfum/seporocilopfum2006-2007final.pdf. [COBISS.SI-ID 4756779]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

130. KERESTEŠ, Tomaž. Pravno mnenje glede societetnih razmerij. Maribor: [T. Keresteš], 2014. 9 str. [COBISS.SI-ID 4683563]
131. KERESTEŠ, Tomaž, ŠOŠIĆ, Miha. Pravno mnenje glede nekaterih pravnih vidikov uveljavljanja ničnosti Pogodbe oizvajanju javno-zasebnega partnerstva. Maribor: [s. n.], 2013. 19 str. [COBISS.SI-ID 4610091]
132. KERESTEŠ, Tomaž. Pravno mnenje glede pravnih možnosti postavitve fotovoltaične elektrarne na strehi tujega objekta. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2012. 6 str. [COBISS.SI-ID 4681003]
133. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Pravno mnenje glede vprašanja "ali sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. II Ips 160/2011 z dne 15.09.2011 v nasprotju s sklepom Ustavnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. U-I-149/98 z dne 28.06.2001 utemeljuje pojem nepovezanosti normativnega in tarifnega dela Pravilnika-98". Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2012. 39 str. [COBISS.SI-ID 4682795]
134. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Pravno mnenje glede ustavne neskladnosti določb ZASP v zvezi z organizacijo Sveta za avtorsko pravo in zakonske neskladnosti Sklepa o imenovanju članov Sveta za avtorsko pravo. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2011. 27 str. [COBISS.SI-ID 4681259]
135. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Pravno mnenje glede uveljavljanja ničnosti Statuta Zavoda AIPA v pravdni zadevi II P 3389/2010 pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2011. 15 str. [COBISS.SI-ID 4681515]
136. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Pravno mnenje glede vprašanja ali sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. II Ips 160/2011 z dne 15.09.2011 v nasprotju s sklepom Ustavnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. U-I-149/98 z dne 28.06.2001 utemeljuje pojem nepovezanosti normativnega in tarifnega dela Pravilnika-98. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2011. 8 str. [COBISS.SI-ID 4682539]
137. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Pravna ekspertiza glede obsega zakonskih pooblastil URSIL v zvezi s pojasnili o delovanju kolektivne organizacije in o organiziranosti kolektivne organizacije v različnih pravnoorganizacijskih oblikah. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2010. 34 str. [COBISS.SI-ID 4681771]
138. KERESTEŠ, Tomaž. Pravna ekspertiza glede Pravne podlage banke za enostransko spremembo obrestne mere v kreditni pogodbi in s tem povezane pravice in obveznosti. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2010. 11 str. [COBISS.SI-ID 4682027]
139. REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Pravno mnenje glede "vpliva osnutka Zakona o medijih - 1 na varstvo avtorskih pravic". Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2010. 39 str. [COBISS.SI-ID 4683051]
140. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. Pravna ekspertiza glede Veljavnost pogodbe o izvedbi pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri realizaciji projekta rekonstrukcije priključka Šentilj na avtocestnem odseku Šentilj - Pesnica iz smeri MMP Šentilj v luči konkurenčnega prava. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2009. 13 str. [COBISS.SI-ID 4682283]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

141. KERESTEŠ, Tomaž. Kratki priročnik za uporabo podatkovne baze LexisNexis pri iskanju literature : učno gradivo. Maribor: Pravna fakulteta, 2014. 10 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4768811]
142. KNEZ, Rajko, KERESTEŠ, Tomaž, JENULL, Hinko, JAN, Matjaž, GALIČ, Aleš, RIJAVEC, Vesna, PLAVŠAK, Nina, STRNAD, Igor. Izvršilno pravo z osnovami evropskega civilnega procesnega prava : šol[a] civilnega procesnega prava : novosti: Vstop v EU, ZIZ-A, SPZ, ZZK-1 : gradivo za seminar, Ljubljana, 6. in 7. maj 2004. Ljubljana: Nebra, 2004. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2789419]
143. KNEZ, Rajko, KERESTEŠ, Tomaž, TRATNIK, Matjaž, SLADIČ, Jorg, GALIČ, Aleš, RIJAVEC, Vesna, PLAVŠAK, Nina, VRENČUR, Renato, STRNAD, Igor, SLADIČ-ZEMLJAK, Pavla. Izvršilno pravo z osnovami evropskega civilnega procesnega prava : III. šol[a] civilnega procesnega prava : novosti: Vstop v EU, ZIZ-A, SPZ, ZZK-1 : gradivo za seminar, Ljubljana, 4. in 5. dec. 2003. Ljubljana: Nebra, 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2678827]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

144. KERESTEŠ, Tomaž. Učinkovito uveljavljanje terjatev - izkušnje ZIZ : četrtek, 6. september 2007, Gospodarsko razstavišče Ljubljana : gradivo za seminar. Ljubljana: Nembra, 2007. 1 mapa (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 8825425]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

145. KERESTEŠ, Tomaž. Novi izazovi u prekograničnom dokazivanju : predavanje, Sedamnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, 14. (petak) i 15. (subota) lipnja/juna 2019. godine, Mostar. [COBISS.SI-ID 5752619]
146. KERESTEŠ, Tomaž. Filozofija naravnega prava pri Primožu Trubarju : predavanje, Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018, Senatna soba Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, petek, 5. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 5661227]
147. KERESTEŠ, Tomaž. Problematika isključivih nadležnosti u parničnom postupku : predavanje, III. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 26. i 27. listopada 2017. godine, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. [COBISS.SI-ID 5481515]
148. KERESTEŠ, Tomaž. Akademski plagiat : predavanje, IX. posvet "Pravo in ekonomija", Avtorska dela na univerzah - pravni, ekonomski in drugi vidiki, Pravna Fakulteta Univerze v Mariboru, 2. decembra 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 5228587]
149. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. Public policy in Brussels I regime: yesterday, today and tomorrow ; Javni red v ureditvi BU I: včeraj, danes in jutri : predavanje, 24. posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije = 24th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 19-21. maj 2016, Kongresni center Portus, Portorož. [COBISS.SI-ID 5277483]
150. KERESTEŠ, Tomaž. War on Terrano: is it a mission accomplished? : lecture, International Conference Wine & Vine 2016, Porto, Portugal, 10.11.2016. 2016. [COBISS.SI-ID 5287211]
151. KERESTEŠ, Tomaž, REPAS, Martina. Vpliv označevanja slovenskih vin na njihov konkurenčni položaj na trgih tretjih držav : predavanje na konferenci z okroglo mizo o konkurenčnem položaju slovenskih vinarjev in vin na trgih tretjih držav, 27. marca 2015, Senatna soba Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. 2015. [COBISS.SI-ID 4866859]
152. KERESTEŠ, Tomaž, HOJNIK, Janja, KREPELKA, Filip, KNEZ, Rajko. Law and economics ; Re-integration of the Adria region market : international conference, Maribor, 7-8 December 2012. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 4489003]
153. KERESTEŠ, Tomaž. Principle of economic efficiency in the process of normative concretisation : [predavanje na mednarodni konferenci] Re-integration of the Adria region market, Pravna fakulteta Maribor, 7.-8. december 2012. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 4472619]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

154. KERESTEŠ, Tomaž. Pomen in tradicija reševanja gospodarskih sporov z arbitražo : predavanje na posvetu "O nesodnih oblikah reševanja sporov v gospodarskih in delovnih sporih" v sodelovanju s projektom "Alternativno reševanje delovnopravnih sporov s podporo socialnega dialoga", 18. april 2011, Ljubljana. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 4216363]

3.25 Druga izvedena dela

155. KERESTEŠ, Tomaž. Nekatere pasti digitalizacije za Republiko Slovenijo : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2020 (Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov), Pravna fakulteta, Maribor, 10. februar 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 5853227]
156. STRES, Anton (avtor, diskutant), OZVATIČ, Tanja (diskutant), BORSTNER, Bojan (diskutant), KERESTEŠ, Tomaž (diskutant), KLUN, Branko (diskutant). Leksikon filozofije : pogovor ob izidu knjige Antona Stresa, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, 25. januar 2019. [COBISS.SI-ID 98346753]
157. KERESTEŠ, Tomaž. Teoretični pogledi na mediacijo : predavanje, posvet Družinski zakonik - novi izzivi za prakso, Izobraževanje za mediatorje 2018, 19. februar 2018, Pravna fakulteta Maribor. 2018. [COBISS.SI-ID 5851691]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

158. RIJAVEC, Vesna (urednik), KENNETT, Wendy (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), IVANC, Tjaša (urednik). Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer, cop. 2018. XXIV, 436 str. European monographs, Vol. 104. ISBN 978-90-411-9416-9, ISBN 90-411-9416-9. [COBISS.SI-ID 5655595]
159. RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), IVANC, Tjaša (urednik). Dimensions of evidence in European civil procedure. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International, cop. 2016. XXVIII, 410 str. European monographs series, vol. 94. ISBN 978-90-411-6662-3. [COBISS.SI-ID 5010219]
160. REPAS, Martina (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), 8. posvet Pravo in ekonomija = 8th Conference Law and Economics, December 4th, 2015, Maribor, Slovenia. Law, economics and wine : (conference papers). V Mariboru: Pravna fakulteta: = LeXonomica, 2016. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-6399-79-1. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/6, DOI: 10.18690/9789616399791. [COBISS.SI-ID 86260737]
161. RIJAVEC, Vesna (urednik), IVANC, Tjaša (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Simplification of debt collection in the EU. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2014. XXVII, 582 str. European monographs, 90. ISBN 978-90-411-4854-4, ISBN 90-411-4854-X. https://www.wildy.com/isbn/9789041148544/simplification-of-debt-collection-in-the-eu-hardback-kluwer-law-international. [COBISS.SI-ID 4663851]
162. KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, HOLCMAN, Borut, DEŽMAN, Aljoša, TRINKER, Mateja, ŠTEVANČEC, Uroš, BAGARI, Mateja, KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2009/2010. Maribor: Pravna fakulteta, 2011. http://www.pf.um.si/site/assets/files/1061/se_porocilo_pf_um_2009-2010-sprejeto-cistopis.pdf. [COBISS.SI-ID 4757547]
163. KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, HOLCMAN, Borut, DEŽMAN, Aljoša, TRINKER, Mateja, WEINGERL, Petra, CURK, Mojca, KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2008/2009. Maribor: Pravna fakulteta, 2010. http://www.pf.um.si/datoteke/kokpf/se_porocilo_pf_um_2008-2009-final.pdf. [COBISS.SI-ID 4757291]
164. RIJAVEC, Vesna (urednik), BRUS, Marko (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), EKART, Andrej (urednik), DANKO, Gregor (urednik, avtor dodatnega besedila). Civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009 - <2012>. Zv. <1-2>. Nova slovenska zakonodaja, Zbirka predpisov. ISBN 978-961-247-111-8, ISBN 978-961-247-226-9. [COBISS.SI-ID 246766592]
165. KERESTEŠ, Tomaž, HOLCMAN, Borut, VRENČUR, Renato, DEŽMAN, Aljoša, TRINKER, Mateja, WEINGERL, Petra, CURK, Mojca, KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2007/2008. Maribor: Pravna fakulteta, 2008. http://www.pf.um.si/datoteke/kakovostpfum/seporocilopfum2007-2008-final.pdf. [COBISS.SI-ID 4757035]
166. KERESTEŠ, Tomaž, HOLCMAN, Borut, VRENČUR, Renato, EKART, Andrej, DEŽMAN, Aljoša, CAR, Monika, FAKIN, Rebeka, KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Organizacija, izvedba in razvoj izobraževalne dejavnosti : spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2006/2007. Maribor: Pravna fakulteta, 2008. http://www.pf.um.si/datoteke/kakovostpfum/seporocilopfum2006-2007final.pdf. [COBISS.SI-ID 4756779]
167. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Delovno pravo : zbirka predpisov. Maribor: Codex iuris, 2005. 2 zv. (463; 418 str.). Codex Iuris, 2005, 08. ISBN 961-91317-5-4, ISBN 961-91317-6-2. [COBISS.SI-ID 221514496]
168. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Gospodarsko pravo : zbirka predpisov. Maribor: Codex iuris, 2004. Zv. 1-2. Codex Iuris, 2004, 03; 2004, 07. ISBN 961-91317-0-3, ISBN 961-91317-1-1. [COBISS.SI-ID 129272064]
169. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Nepremičninsko pravo : zbirka predpisov. Maribor: Studio Linea, 2004. 642 str. Codex Iuris, 2004, 01. ISBN 961-6396-08-0. [COBISS.SI-ID 127951360]
170. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Spremembe in dopolnitve : zbirka predpisov. Maribor: Codex iuris, 2004. 164 str. Codex Iuris, 2004, 12. ISBN 961-91317-2-X. [COBISS.SI-ID 217347584]
171. KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Zbirka uzanc : zbirka predpisov. Maribor: Codex iuris, 2004. 381 str., ilustr. Codex Iuris, 2005, 01. ISBN 961-91317-3-8. [COBISS.SI-ID 217503744]
172. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Civilno pravo : zbirka predpisov. Maribor: Studio Linea, 2003. 656 str. Codex Iuris, 2003, 09. ISBN 961-6396-07-2. [COBISS.SI-ID 51173889]
173. Nepravdno pravo. Maribor: Pravna fakulteta, 2001. 121 str. ISBN 961-6009-95-8. [COBISS.SI-ID 46357761]

Mentor pri doktorskih disertacijah

174. OROŽ, Damjan. Ugovor v izvršbi in njegov vpliv na stopnjo pravne varnosti = Objection to enforcement and its impact on the level of legal certainty : doktorska disertacija. [Maribor: D. Orož], 2018. 210 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70166. [COBISS.SI-ID 5590315]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

175. MLAKAR, Andrea. Uspešnost družinske mediacije v korelaciji z normativnim okvirom urejanja : magistrsko delo. Maribor: [A. Mlakar], 2017. III, 73 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67670. [COBISS.SI-ID 5488171]
176. MAGYAR, Denis. Sistematičnost kot imanentna lastnost modernega prava : magistrsko delo. Maribor: [D. Magyar], 2016. 73 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61541. [COBISS.SI-ID 5324075]
177. STAJNKO, Jan. Vloga načel v pravni misli Larenza in Dworkina : magistrsko delo. Maribor: [J. Stajnko], 2015. 49 str. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82056. [COBISS.SI-ID 5037355]

Mentor pri diplomskih delih

178. VINKO, Martina. Alternativno reševanje potrošniških sporov v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [M. Vinko], 2016. 58 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59995. [COBISS.SI-ID 5112619]
179. SEMPRIMOŽNIK, Klementina. Model pravne subjektivitete živali : diplomsko delo. Maribor: [K. Semprimožnik], 2016. 49 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60221. [COBISS.SI-ID 5116971]
180. ZAVERŠNIK, Emina. Nova Ljubljanska arbitražna pravila in njihov vpliv na arbitražni postopek : diplomsko delo. Maribor: [E. Zaveršnik], 2016. V, 43 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64199. [COBISS.SI-ID 5252139]
181. PAVLIČ BREČKO, Nežika. Novejša sodna praksa v zvezi s pridržkom javnega reda pri priznavanju tujih arbitražnih odločb : diplomsko delo. Maribor: [N. Pavlič Brečko], 2016. 56 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63575. [COBISS.SI-ID 5235243]
182. CIMEŠA, Branka. Odškodnina kot sankcija : diplomsko delo. Maribor: [B. Cimeša], 2016. 70 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63874. [COBISS.SI-ID 5251627]
183. URŠNIK, Uršula. Pravna varnost in varstvo pričakovanih pravic : diplomsko delo. Maribor: [U. Uršnik], 2016. 47 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64121. [COBISS.SI-ID 5251883]
184. GOLOGRANC, Darinka. Priznanje in izvrševanje tujih arbitražnih odločb po Zakonu o arbitraži : diplomsko delo. Maribor: [D. Gologranc], 2016. 55 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63883. [COBISS.SI-ID 15867700]
185. FRANGEŽ, Matevž. Razvoj korporativnega upravljanja družb v državni lasti v Sloveniji v luči teorije države : diplomsko delo. Maribor: [M. Frangež], 2016. 48, 12 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60205. [COBISS.SI-ID 5117227]
186. FLAJŠMAN, Barbara. Varstvo osebnih podatkov v programih zvestobe : diplomsko delo. Maribor: [B. Flajšman], 2016. 48 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63370. [COBISS.SI-ID 5234987]
187. GRIL, Sara. Vpliv odprave subvencioniranja neprofitnega dela tržne najemnine na pravico do socialne varnosti : diplomsko delo. Maribor: [S. Gril], 2016. 70 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62801. [COBISS.SI-ID 5235499]
188. GROM, Boštjan. Zakaj arbitraža ni vedno najučinkovitejše sredstvo za reševanje sporov : diplomsko delo. Maribor: [B. Grom], 2016. 71 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64126. [COBISS.SI-ID 5252395]
189. PREVODNIK, Neža. Arbitražno pravo v Združenih državah Amerike ter problematika razrednih arbitraž v ZDA in Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [N. Prevodnik], 2015. 43 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82487. [COBISS.SI-ID 4997675]
190. TERZIČ, Gaj. Argument teleološke redukcije v praksi slovenskih sodišč : diplomsko delo. Maribor: [G. Terzič], 2015. 60 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=87276. [COBISS.SI-ID 5041195]
191. ŠUBINSKI, Zlata. Sistem pravnih pravil pri H. L. A. Hartu : diplomsko delo. Maribor: [Z. Šubinski], 2015. 47 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=81775. [COBISS.SI-ID 4996139]
192. LOZINŠEK, Karmen. Višina denarne odškodnine za razžalitev časti in dobrega imena : diplomsko delo. Maribor: [K. Lozinšek], 2015. 72 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=83736. [COBISS.SI-ID 5040683]
193. MAGYAR, Denis. Analogija v sodni praksi slovenskih sodišč : diplomsko delo. Maribor: [D. Magyar], 2013. 31 f. [COBISS.SI-ID 4548651]
194. MARTINEK, Martina. Načelo prostovoljnosti v mediaciji : diplomsko delo. Maribor: [M. Martinek], 2013. 69 str. [COBISS.SI-ID 4558123]
195. HEDERIH, Ana. Slabosti obvezne mediacije : diplomsko delo. Maribor: [A. Hederih], 2013. 26 f. [COBISS.SI-ID 4605483]
196. VREČKO, Martina. Varstvo človekovih pravic v razmerju do politike na primeru izbrisanih : diplomsko delo. Maribor: [M. Vrečko], 2013. 74 f. [COBISS.SI-ID 4524075]
197. BREŽNIK, Melita. Ali lahko v slovenskem pravnem redu govorimo o pravicah živali? : diplomsko delo. Maribor: [M. Brežnik], 2012. 63 f. [COBISS.SI-ID 4332587]
198. TOPOLOVEC, Nina. Mediacija : diplomsko delo. Maribor: [N. Topolovec], 2012. 69 f., ilustr., pril. [COBISS.SI-ID 4429355]
199. MARN, Mitja. Objektivna odgovornost in medicinski pripomočki : diplomsko delo. Maribor: [M. Marn], 2011. IV, 60 f. [COBISS.SI-ID 4237611]
200. GRAJ, Urška. Sodno varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja : diplomsko delo. Maribor: [U. Graj], 2011. 59 f. [COBISS.SI-ID 4185387]
201. SKUTNIK, Saša. Trgovina z ljudmi skozi vidik človekovih pravic : diplomsko delo. Maribor: [S. Skutnik], 2011. 109 f. [COBISS.SI-ID 4215083]
202. ŠOŠIĆ, Miha. Distributivna pravičnost : diplomsko delo. Maribor: [M. Šošić], 2010. 67 f. [COBISS.SI-ID 4048939]
203. ČEH, Tina. Mediacija v civilnih zadevah v Sloveniji in Avstriji : diplomsko delo. Maribor: [T. Čeh], 2010. 112 f. [COBISS.SI-ID 4060203]
204. TEKAVEC, Simona. Odškodninskopravno varstvo pravice do osebnega življenja in komunikacijska zasebnost : diplomsko delo. Maribor: [S. Tekavec], 2010. 78 f. [COBISS.SI-ID 4059947]
205. TAKAČ KAŠAN, Kaja. Pojasnilna dolžnost, odločanje o zdravljenju in vnaprej izražena volja v procesu zdravstvene oskrbe pacienta : diplomsko delo. Maribor: [K. Takač], 2010. 91 f. [COBISS.SI-ID 4133419]
206. JEŠIĆ, Sladjana. Pravni vidiki uporabe nedovoljenih snovi v športu : diplomsko delo. Maribor: [S. Ješić], 2010. 70 f. [COBISS.SI-ID 4081963]
207. KMETEC, Matevž. Varstvo osebnih podatkov pri uporabi sodobne informacijske tehnologije : diplomsko delo. Maribor: [M. Kmetec], 2010. 58 f. [COBISS.SI-ID 4049195]
208. SENEKOVIČ, Alekseja. Vrednotenje čustev v pravu : diplomsko delo. Maribor: [A. Senekovič], 2010. 65 f. [COBISS.SI-ID 4050987]
209. VOŠNER, Bernarda. Alternativno reševanje potrošniških sporov de lege ferenda in de lege lata : diplomsko delo. Maribor: [B. Vošner], 2009. 71 f. [COBISS.SI-ID 3876907]
210. PETRAVIĆ, Rok. Grška antična država in njene državne ureditve : diplomsko delo. Maribor: [R. Petravić], 2009. 42 f. [COBISS.SI-ID 3984427]
211. KLASINC, Saška. Mediacija v družinskopravnih sporih : diplomsko delo. Maribor: [S. Klasinc], 2009. 55 f. [COBISS.SI-ID 4003371]
212. PISAR, Rozalija. Ustanovitev mediacijskega organa : diplomsko delo. Maribor: [R. Pisar], 2009. 70 f. [COBISS.SI-ID 3886891]
213. JURCA, Maja. Delo mediatorja v procesu mediacije : diplomska naloga. Maribor: [M. Jurca], 2008. 60 f. [COBISS.SI-ID 3799339]
214. JAGODNIK, Gregor. Dostop do pravnih informacijskih virov in storitev : diplomsko delo. Maribor: [G. Jagodnik], 2008. 57 str. [COBISS.SI-ID 3746603]
215. EIGNER, Matej. Uskladitev Pravilnika arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, d.d. z ZArbit ter analiza poslovanja arbitraže : diplomska naloga. Maribor: [M. Eigner], 2008. 59 f. [COBISS.SI-ID 3834411]
216. OBREHT, Primož. Varstvo zasebnosti in internet : diplomska naloga. Maribor: [P. Obreht], 2008. 66 f. [COBISS.SI-ID 3808043]
217. KAMPOŠ, Maja. Indirektno zastopanje v slovenskem pravnem redu : diplomska naloga. Maribor: [M. Kampoš], 2007. 73 f. [COBISS.SI-ID 3645483]
218. TIHLE, Alja. Kolizija pravice do zasebnosti in svobode izražanja v medijih : diplomska naloga. Maribor: [A. Tihle], 2007. 81 f. [COBISS.SI-ID 3564843]
219. MRĐA, Maja. Merodajno materialno pravo v mednarodni trgovinski arbitraži : diplomska naloga. Maribor: [M. Mrđa], 2007. 81 f. [COBISS.SI-ID 3465003]
220. KRIŽNIK, Alenka. Nadzor nad izdajanjem arbitražnih odločb : diplomsko delo. Maribor: [A. Križnik], 2007. 71 f. [COBISS.SI-ID 3596075]
221. PERNEK, Igor. Napake volje pri pravnih poslih : diplomske naloge. Fram: [I. Pernek], 2007. 67 f. [COBISS.SI-ID 3600683]
222. REPNIK, Katka. Pravni posli v nasprotju z moralo : diplomska naloga. Maribor: [K. Repnik], 2007. 60 f. [COBISS.SI-ID 3466283]
223. KNEHTL, Andrej. Prepoved mučenja živali kot oblika omejevanja lastninske pravice : diplomska naloga. Maribor: [A. Knehtl], 2007. 50 f. [COBISS.SI-ID 3596587]
224. HRŽICA, Maja. Primerjava ustanov in trustov : diplomske naloge. Maribor: [M. Hržica], 2007. 65 f. [COBISS.SI-ID 3545643]
225. ŠERBINEK, Primož. Sistemizacija pravnih poslov : diplomska naloga. Maribor: [P. Šerbinek], [2007]. 63 str. [COBISS.SI-ID 3464747]
226. VAJDIČ, Marko. Varstvo osebnih podatkov z vidika uporabe piškotkov ter datotek aktivnosti : diplomsko delo. Maribor: [M. Vajdič], 2007. 52 f. [COBISS.SI-ID 3645739]
227. MAJORANC, Tatjana. Alternativno reševanje zavarovalnih sporov : diplomska naloga. Maribor: [T. Majoranc], 2006. 67 f. [COBISS.SI-ID 3435051]
228. TRBOVC, Rok. Elektronsko poslovanje in oblika pravnih poslov : diplomska naloga. [Ponikva]: [R. Trbovc], 2006. 52 f. [COBISS.SI-ID 3440427]
229. ROBIČ, Barbara. Načini izražanja v pravnih predpisih kot izrazni vidik nomotehnike : diplomska naloga. Maribor: [B. Robič], 2006. 89 f. [COBISS.SI-ID 3388203]
230. ŠTRAUS, Ksenija. Primernost uporabe mediacije pri reševanju potrošniških sporov : diplomska naloga. Maribor: [K. Štraus], 2006. 65 f. [COBISS.SI-ID 3435563]
231. VESENJAK, Urška. Prisilna hospitalizacija oseb z duševnimi motnjami in njena pravna podlaga v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [U. Vesenjak], 2006. 84 f. [COBISS.SI-ID 3440683]
232. DOLINŠEK, Simon. Temeljna načela civilnega prava : diplomska naloga. Maribor: [S. Dolinšek], 2006. 130 f. [COBISS.SI-ID 3389995]
233. ŠVARA, Mojca. Arbitrabilnost konkurenčnega prava Evropske skupnosti : diplomska naloga. Maribor: [M. Švara], 2005. 67 f. [COBISS.SI-ID 3063339]
234. REPIČ, Sergeja. Nepristranskost in neodvisnost arbitrov v arbitražnem postopku pri Zavarovalnici Maribor : diplomska naloga. Maribor: [S. Repič], 2005. 86 f. [COBISS.SI-ID 3161643]
235. HORVAT, Suzana. Pravna narava arbitražnega sporazuma : diplomska naloga. Maribor: [S. Horvat], 2005. 62 f., pril. [COBISS.SI-ID 3189035]
236. ČOTAR, Andrej. Spletno reševanje sporov = Online dispute resolution - ODR : diplomska naloga. Maribor: [A. Čotar], 2005. 140 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3054123]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

237. KREITNER, Luka. Precedens v slovenskem pravu : diplomsko delo. Maribor: [L. Kreitner], 2018. 32 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71373. [COBISS.SI-ID 5644843]
238. HOLDERJAN, Gianluca. Načelo pravne države v sodni praksi ustavnega sodišča : diplomsko delo. Maribor: [G. Holderjan], 2017. 23 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67616. [COBISS.SI-ID 5449771]
239. JAGRIČ, Vita. Alexyjeva teorija racionalnega pravnega razpravljanja kot teorija pravnega razumevanja : diplomsko delo. Maribor: [V. Jagrič], 2016. 30 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63938. [COBISS.SI-ID 5333803]
240. ŠPOLARIČ, Tadeja. Precedens v slovenskem pravu : diplomsko delo. Maribor: [T. Špolarič], 2016. 24 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63616. [COBISS.SI-ID 5334059]
241. JELEN, Anja. Zapolnjevanje klasičnih pravnih praznin v sodni praksi : diplomsko delo. Maribor: [A. Jelen], 2016. 29 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63854. [COBISS.SI-ID 5333547]
242. VAJNHANDL, Tomaž. Pridobitev, omejitev in izguba poslovne sposobnosti : diplomsko delo. Maribor: [T. Vajnhandl], 2015. 57 f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55142. [COBISS.SI-ID 5072427]
243. MLAKAR, Andrea. Alternativno reševanje sporov v pravnih razmerjih - uspešna alternativa sodišču? : diplomsko delo. Maribor: [A. Mlakar], 2014. II, 40 f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=45719. [COBISS.SI-ID 4802603]
244. STAJNKO, Jan. Temeljna norma - predpostavka za snovanje ustave? : diplomsko delo. Maribor: [J. Stajnko], 2013. 25 f. [COBISS.SI-ID 4569131]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

245. ROŠIC FEGUŠ, Verena. Vloga aktov mehkega prava v Evropski uniji (pravni in institucionalni vidiki uporabe in pojav hibridnih pravnih področij) : doktorska disertacija. Maribor: [V. Rošic Feguš], 2015. IV, 346 str. https://dk.um.si/Dokument.php?id=81724. [COBISS.SI-ID 4994859]

Somentor pri magistrskih delih

246. HORVAT, Ronnie Christopher. Pravna narava poziva za razrešitev predstojnika (poslovodnega organa) uporabnika javnih sredstev v porevizijskem postopku po ZRacS-1 : magistrska naloga. Maribor: [R. C. Horvat], 2016. IX, 181, 12 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61212. [COBISS.SI-ID 5184811]
247. POREDOŠ TROPENAUER, Nataša. Uporaba splošnih pravil civilnega prava pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi : magistrska naloga. Maribor: [N. Poredoš Tropenauer], 2010. 181 f. [COBISS.SI-ID 4194091]

Recenzent

248. HOLCMAN, Borut (urednik), STEPPAN, Markus (urednik). Festschrift für Gernot Kocher zum 75. Geburtstag "--- ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen" (Jes 45, 4). Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law, 2017. IV, 508 str., ilustr. ISBN 978-961-286-016-5. https://dk.um.si/Dokument.php?id=109718, DOI: 10.18690/978-961-286-015-8. [COBISS.SI-ID 91018753]
249. BREZOVNIK, Boštjan, OPLOTNIK, Žan, MLINARIČ, Franjo. Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. II, 108 str., ilustr. ISBN 978-961-286-042-4. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/263, DOI: 10.18690/978-961-286-042-4. [COBISS.SI-ID 92385281]
250. EKART, Andrej (avtor, avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna. Čezmejna izvršba v EU : osrednja tema evropskega civilnega procesnega prava. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 346 str. ISBN 978-961-247-160-6. [COBISS.SI-ID 253847040]
251. KOKOL, Peter (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik). Pacientove pravice in dolžnosti : zbornik predavanj z recenzijo. 1.0. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2009. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6254-40-3. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=9170. [COBISS.SI-ID 62193409]

Član komisije za zagovor

252. PENGOV, Jaka. Narava človeka v pravu : Narava človeka v pravu - pomen filozofske antropologije za preučevanje prava : (doktorska disertacija). Ljubljana: [J. Pengov], 2018. 341 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105474. [COBISS.SI-ID 16470097]


NERAZPOREJENO

253. EKART, Andrej (avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna (avtor dodatnega besedila), UDE, Lojze (avtor dodatnega besedila), KERESTEŠ, Tomaž (avtor dodatnega besedila). Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E. 2. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 411 str. ISBN 978-961-247-380-8. [COBISS.SI-ID 294159616]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 3. 2020