COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDr. Vesna Rijavec [13039]Osebna bibliografija za obdobje 1986-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIJAVEC, Vesna. Zakoniti premoženjski režim zakoncev. Pravni letopis ... 2018, str. 129-139, 282-283. ISSN 1855-5861. [COBISS.SI-ID 16532049]
2. KRALJIĆ, Suzana, RIJAVEC, Vesna. New family code of Slovenia (2017) : procedural aspect. Redes. 2018, vol. 6, no. 2, str. 219-233. ISSN 2318-8081. https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/redes/article/view/4891, DOI: 10.18316/redes.v6i2.4891. [COBISS.SI-ID 5600299]
3. RIJAVEC, Vesna. Medicinska napaka. Pravni letopis ... 2017, str. 43-57, 240-241. ISSN 1855-5861. [COBISS.SI-ID 15960145]
4. RIJAVEC, Vesna. Evropsko potrdilo o dedovanju. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 15. oktober 2016, Portorož. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016. 42, [št.] 6/7, str. 1351-1364. Podjetje in delo, [letn.] 42, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 15245393]
tipologija 1.08 -> 1.01
5. PŠUNDER, Igor, RIJAVEC, Vesna. The value of the right of superficies. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. Jan. 2013, vol. 11, no. 1, str. 53-69, graf. prikazi. ISSN 1581-5374. DOI: 10.4335/11.1.53-69(2013). [COBISS.SI-ID 16640790], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
6. RIJAVEC, Vesna. Vrijednosni papiri u ovrsi. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2013, god. 63, br. 3/4, str. 743-761. ISSN 0350-2058. [COBISS.SI-ID 4564267]
7. RIJAVEC, Vesna. Dokaz z izvedenci. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 11. in 12. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2012. 38, [št.] 6/7, str. 1394-1406. Podjetje in delo, letn. 38, 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 4430891]
tipologija 1.08 -> 1.01
8. RIJAVEC, Vesna. Lastninska problematika na področju javnega dobra in v javnem interesu zavarovanih dobrin, predvsem voda = Property issues in the field of public good and limitations in the public interest, with an emphasis on water. V: Geodezija pri upravljanju z vodami : 41. geodetski dan, Dolenjske Toplice 19. - 20. oktober 2012 : [zbornik prispevkov]. Ljubljana: Zveza geodetov Slovenije, 2012. Str. 713-724. Geodetski vestnik, Letn. 56 (2012), št. 4. ISSN 0351-0271. http://www.geodetski-vestnik.com/56/4/gv56-4_713-724.pdf. [COBISS.SI-ID 4488747], [JCR, SNIP, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
tipologija 1.08 -> 1.01
9. RIJAVEC, Vesna. Vloga izvedenca geodetske stroke v nepravdnih postopkih = The role of experts in the land surveying profession in non-contentious civil procedures. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 55, št. 4, str. 750-763. ISSN 0351-0271. [COBISS.SI-ID 4298283], [JCR, SNIP]
10. RIJAVEC, Vesna. Sklep o delitvi solastnine v nepravdnem postopku. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2011, 37, [št.] 5, str. 802-822. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 4251179]
11. RIJAVEC, Vesna. Uloga notara u građanskom pravu Slovenije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 2010, god. 18, br. 1, str. 108-129. ISSN 0003-2565. [COBISS.SI-ID 4206891]
12. RIJAVEC, Vesna. Izvršljiv notarski zapis. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 od 14. do 16. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2010. Str. 1143-1153. Podjetje in delo, Letn. 36, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 4146731]
tipologija 1.06 -> 1.01
13. RIJAVEC, Vesna. Reforma izvršilnega prava. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2009 od 15. do 17. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2009. Str. 1131-1141. Podjetje in delo, Letn. 35, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 3994411]
tipologija 1.06 -> 1.01
14. RIJAVEC, Vesna. Prispevek potomcev (32. čl. ZD). Pravni letopis ... 2008, str. 109-117. ISSN 1855-5861. [COBISS.SI-ID 9770065]
15. RIJAVEC, Vesna. Izvršba na podlagi tujega izvršilnega naslova. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2008 od 16. do 18. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2008. Str. 993-1009. Podjetje in delo, Letn. 34, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 3798059]
tipologija 1.06 -> 1.01
16. RIJAVEC, Vesna. Sistemi izvršbe - primerjalnopravna študija = Execution systems - a comparative legal study. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 2008, let. 4, št. 1, str. 121-236. ISSN 1854-3103. [COBISS.SI-ID 3952939]
17. RIJAVEC, Vesna. Pomen sodb Sodišča ES za opredelitev pojma civilne ali gospodarske zadeve z mednarodnim elementom. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2007 od 11. do 13. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2007. Str. 1147-1163. Podjetje in delo, Letn. 33, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 8840529]
tipologija 1.06 -> 1.01
18. RIJAVEC, Vesna. Das internationale Zwangvollstreckungsrecht am Beispiel Sloweniens. Evropski pravnik : međunarodni tromesečni časopis za pravnu teoriju i praksu. 2007, letn. 2, št. 1, str. 63-88. ISSN 1452-3620. [COBISS.SI-ID 3579435]
19. RIJAVEC, Vesna. Postopek potrditve Evropskega izvršilnega naslova. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2007, let. 33, št. 5, str. 791-814. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 3571243]
20. RIJAVEC, Vesna. Izvršilni naslovi, ki se lahko potrdijo kot EIN. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 62, št. 4/5, str. 147-170. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 2010056]
21. RIJAVEC, Vesna. Administrativna prepoved. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 2007, leto 3, št. 1, str. 207-215. ISSN 1854-3103. [COBISS.SI-ID 3618091]
22. RIJAVEC, Vesna. Der Europäische Vollstreckungstitel - am Beispiel Sloweniens. Zeitschrift für Zivilprozess international. 2007, letn. 12, št. 3, str. 155-184. ISSN 1434-8888. [COBISS.SI-ID 3796779]
23. RIJAVEC, Vesna. Nepravdni postopki v stanovanjskih zadevah. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2006 od 12. do 14. oktobra, Portorož. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2006. Str. 1196-1212. Podjetje in delo, Letn. 32 (2006), št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 3394859]
tipologija 1.06 -> 1.01
24. RIJAVEC, Vesna. Udeležba zakoncev v kapitalskih gospodarskih družbah. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2006, let. 32, št. 8, str. 1699-1712. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 3453739]
25. RIJAVEC, Vesna. Reforma nepravdnih postopkov - družinske zadeve. Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 2005, letn. 1, str. 165-192. ISSN 1854-3103. [COBISS.SI-ID 3097643]
26. RIJAVEC, Vesna. Darilna pogodba. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 59, št. 1/3, str. 39-52. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 2788907]
27. RIJAVEC, Vesna. Postopek za ureditev meje. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2003 : od 9. do 11. oktobra v Portorožu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2003. Str. 1541-1564. Podjetje in delo, Letn. 29, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 6148689]
tipologija 1.08 -> 1.01
28. RIJAVEC, Vesna, DOMEJ, Tanja. Slowenien: Sachenrechtsgesetzbuch. WiRO : Wirtschaft und Recht in Osteuropa. 2003, jg. 12, h. 5, str. 148-152. ISSN 0941-6293. [COBISS.SI-ID 2466347]
29. RIJAVEC, Vesna. Stvarnopravni zakonik in dedno pravo. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2002 : od 10. do 12. oktobra v Portorožu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2002. Str. 1371-1391. Podjetje in delo, Letn. 28, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 124684544]
tipologija 1.08 -> 1.01
30. RIJAVEC, Vesna. Neposredna ovršnost javnobilježničkog akta. Javni bilježnik. 2002, god. 6, br. 13, str. 35-41. ISSN 1331-5978. [COBISS.SI-ID 2329387]
31. RIJAVEC, Vesna. Notarske listine v izvršbi : neposredno izvršljiv notarski zapis. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2001, leto 20, št. 28, str. i-xii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2107179]
32. RIJAVEC, Vesna. Urejanje dednih zadev - prenos pristojnosti na notarje. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2000, leto 19, št. 13, str. i-xii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1748523]
33. RIJAVEC, Vesna. Sodni postopki v zvezi s stečajnim postopkom. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2000, leto 19, št. 21/22, str. i-vi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1779499]
34. RIJAVEC, Vesna. Postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1999, let. 18, št. 17, str. i-vi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1563179]
35. RIJAVEC, Vesna. Zastopanje po novem ZPP. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1999, leto 18, št. 23/24, str. 13-14. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1590571]
36. RIJAVEC, Vesna. Posledice pasivnosti strank v pravdnem postopku. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 54, št. 6/8, str. 393-410. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 1580075]
37. RIJAVEC, Vesna. Neue Aspekte des Gläubigerschutzes nach dem slowenischen Vollstreckungs- und Sicherungsgesetz : von Vesna Rijavec. WiRO : Wirtschaft und Recht in Osteuropa. 1999, let. 8, št. 11, str. 411-414. ISSN 0941-6293. [COBISS.SI-ID 1644843]
38. RIJAVEC, Vesna. Civilnopravna odgovornost notarjev. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1998, let. 17, št. 11, str. i-ix. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1398827]
39. RIJAVEC, Vesna. Zavarovanje v izvršbi po ZIZ. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1998, let. 17, št. 20, str. i-vii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1436203]
40. RIJAVEC, Vesna. Pravice in obveznosti pri sklepanju pogodb : (novejše težnje pri ugotavljanju odgovornosti za pogajanja in obsegu odškodninske odgovornosti). Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 1998, letn. 53, št. 11/12, str. 645-665. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 1754449]
41. RIJAVEC, Vesna. Pogodbe civilnega prava, ki niso bile uvrščene v ZOR : prispevek k novi ureditvi obligacijskih razmerij. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1997, let. 16, št. 5, str. i-vii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1094187]
42. RIJAVEC, Vesna. Primerjalnopravni pregled različnih oblik notariata v svetu. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 1996, let. 51, št. 11/12, str. 637-647. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 1157201]
43. RIJAVEC, Vesna. Der Schutz der Kindesinteressen im Scheidungsverfahren und danach - Am Beispiel Sloweniens. Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht : ZfRV. 1996, let. 37, št. 5, str. 189-192. ISSN 0514-275X. [COBISS.SI-ID 1146411]
44. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. Slovenia: Post-independence changes in Family Law regulation. University of Louisville journal of family law. 1994/95, vol. 33, nu. 2, str. 485-493. ISSN 1521-2262. [COBISS.SI-ID 1934379], [JCR, WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
45. RIJAVEC, Vesna. Evropsko civilno procesno pravo. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 1993, let. 48, št. 4/6, str. 149-166. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 108881]
46. RIJAVEC, Vesna. Primerjalnopravni prikaz urejanja premoženjskih razmerij izvenzakonskih partnerjev. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 1992, let. 47, št. 11/12, str. 483-495. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 17745]
47. RIJAVEC, Vesna. Nepravdni postopek za delitev stvari in skupnega premoženja. Zbornik znanstvenih razprav. 3 (1991), 3 ; str. 135-146. ISSN 0354-0782. [COBISS.SI-ID 29118210]
48. RIJAVEC, Vesna. Ugotavljanje obstoja izvenzakonske skupnosti. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 5 (1986), 1 ; str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3862788]

1.02 Pregledni znanstveni članek

49. RIJAVEC, Vesna. Odločanje o varstvu in vzgoji otrok. Pravni letopis ... 2019, str. 57-77, 282-283. ISSN 1855-5861. [COBISS.SI-ID 17123921]
50. RIJAVEC, Vesna. Začasne odredbe v arbitražnem postopku. Slovenska arbitražna praksa. nov. 2012, letn. 1, št. 1, str. 9-17. ISSN 2232-6588. [COBISS.SI-ID 4439339]
51. RIJAVEC, Vesna. Delitev skupnega premoženja. Pravni letopis ... 2009, str. 153-164. ISSN 1855-5861. [COBISS.SI-ID 4038955]
52. RIJAVEC, Vesna. Postopki v stanovanjskih zadevah. Pravosodni bilten. 2007, letn. 28, [št. ]1, str. 261-282. ISSN 1318-1459. [COBISS.SI-ID 3572267]
53. RIJAVEC, Vesna. Das Notariat in Slowenien, ein neuer oder alter Beruf?. Österreichische Notariats Zeitung. 1995, let. 127, št. 10, str. 233-238. ISSN 0029-9340. [COBISS.SI-ID 1154603]

1.04 Strokovni članek

54. RIJAVEC, Vesna. Pojem odvetništva v novi perspektivi. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. pomlad 2018, leto 20, št. 1, str. 17-22, 83, z avtorj. sl. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 16083537]
55. RIJAVEC, Vesna. Leto 2018 - nove priložnosti za pravo in pravnike. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 11. jan. 2018, leto 37, št. 1, str. 3-4, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15945553]
56. RIJAVEC, Vesna. Prekluzija v primeru delnih in vmesnih sodb. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1. apr. 2010, leto 29, št. 13, str. 23. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10626897]
57. RIJAVEC, Vesna, EKART, Andrej. Vpis sprememb pri terjatvi, zavarovani s hipoteko, v zemljiško knjigo. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2006, leto 25, št. 31/32, str. 6-8. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3351339]
58. RIJAVEC, Vesna. Ustavno civilno procesno pravo. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 16. dec. 2004, leto 23, [št.] 43/44, str. 42-44. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 227079680]
59. RIJAVEC, Vesna. Civilno procesno pravo. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 6. feb. 2003, leto 22, [št.] 4, str. 40-41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 214978304]
60. RIJAVEC, Vesna. Zgradba v etažni lastnini - rezervni sklad. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 11. sep. 2003, leto 22, [št.] 31, str. i-vi = str. [15-20]. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 215504640]
61. RIJAVEC, Vesna. Vloga notariata pri alternativnem reševanju in preprečevanju sporov. Notarski vestnik. jun. 2002, leto 3, št. 3, str. 23-26. ISSN 1580-9226. [COBISS.SI-ID 125349120]
62. RIJAVEC, Vesna. Položaj notarjev v slovenskem pravnem sistemu. Notarski vestnik. jun. 2001, leto 2, št. 2, str. 36-42. ISSN 1580-9226. [COBISS.SI-ID 119869440]
63. RIJAVEC, Vesna. Vacatio legis za ZPP že teče. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1999, leto 18, št. 14, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1545003]
64. RIJAVEC, Vesna. Dedovanje vrednostnih papirjev. Kapital : revija za naložbo denarja. [Tiskana izd.]. 1998, let. 8, št. 181, str. 32-33. ISSN 1318-1378. [COBISS.SI-ID 1388843]
65. RIJAVEC, Vesna. Kateri organ je po 1. 1. 1995 pristojen za sklepanje zakonskih zvez?. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1995, let. 14, št. 4, str. 10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 642897]
66. RIJAVEC, Vesna. Notarsko srečanje v počastitev leta družine : 6. srednjeevropski notarski kolokvij - Keszthely 17. - 19. novembra. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 13 (1994), 24 ; str. 32-33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6837252]
67. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. Poročilo o aktivnostih mednarodnega združenja za družinsko pravo : 8. svetovni kongres v Cardiffu, Wales, UK (28.6.-2.7.1994). Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 1994, let. 49, št. 10/12, str. 512-514. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 6922500]
68. RIJAVEC, Vesna. Notariat : lex est quodcumque notamus. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1993, let. 12, št. 22, str. 6-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 236625]
69. RIJAVEC, Vesna. Pravno-etični problemi v medicini. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 11 (1992), 5-6 ; str. 23. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3677700]
70. RIJAVEC, Vesna. Evropsko pravo v luči Maastrichta. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 11 (1992), 17 ; str. 21-22. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5072644]
71. RIJAVEC, Vesna. Materinstvo in očetovstvo v spreminjajoči se družbi. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 10 (1991), 10-11 ; str.28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3862532]

1.05 Poljudni članek

72. RIJAVEC, Vesna. Kaj je sploh mogoče dedovati in kdo lahko deduje? : področje dedovanja postaja vedno bolj aktualno. Večer. [Tiskana izd.]. 17.IX.1996, 52, št. 215 (15883), str. 20. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1153835]
73. RIJAVEC, Vesna. Oblike in veljavnost oporoke. Večer. [Tiskana izd.]. 24.IX.1996, 52, št. 222, str. 19. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 1154091]
74. RIJAVEC, Vesna. Izberimo manjše zlo. 7D. [Tiskana izd.]. 21 (1992), ; str. 22-23. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 3862276]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

75. RIJAVEC, Vesna. Vročanje pisanj v EU. V: Gospodarski subjekti na trgu - novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava : (pravo gospodarskih družb, gospodarske pogodbe, gospodarsko pravo EU, davčno pravo, delovno pravo). Maribor; Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, 2010. Str. 169-180. ISBN 978-961-6399-61-6. [COBISS.SI-ID 4124459]
76. RIJAVEC, Vesna, KRALJIĆ, Suzana. The maintenance of the children: alimony fund as the saving grace?. V: VERSCHRAEGEN, Bea (ur.). Family finances. Vienna: Jan Sramek Verlag, 2009. Str. 649-663. International family law. ISBN 978-3-902638-10-6. [COBISS.SI-ID 3946795]
77. KRALJIĆ, Suzana, RIJAVEC, Vesna. Legal aspects, human rights and patient rights. V: BLAŽUN, Helena (ur.). International Summer School 2009 Healthy Living - Health, 8th - 19th June 2009, Maribor, Slovenia : [handbook]. Maribor: Faculty of Health Sciences, cop. 2009. Str. 345-365. ISBN 978-961-6254-43-4. [COBISS.SI-ID 3920427]
78. RIJAVEC, Vesna. Međunarodna nadležnost u nasljednim predmetima. V: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova, 6. međunarodno savjetovanje, Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2008. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet: Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2008. Str. 123-140. [COBISS.SI-ID 3751467]
79. RIJAVEC, Vesna. Novosti izvršbe na podlagi verodostojne listine. V: RAMŠAK, Franci (ur.). Gospodarski subjekti na trgu - novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava : (pravo družb, gospodarske pogodbe, insolvenčno pravo, davčno pravo, delovno pravo). Maribor; Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, 2008. Str. 125-136. ISBN 978-961-6399-54-8. [COBISS.SI-ID 3735595]
80. RIJAVEC, Vesna. Problematika ovršnog notarskog akta na primjeru Slovenije. V: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova, 5. međunarodno savjetovanje, Neum, 22., 23. i 24. lipnja 2007. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet: Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, 2007. Str. 157-168. [COBISS.SI-ID 3579179]
81. RIJAVEC, Vesna. Postopki za urejanje razmerij med starši in otroki. V: PONJAVIĆ, Zoran (ur.). Novo porodično zakonodavstvo : zbornik sa savetovanja, Vrnjačka Banja, 16. i 17. oktobar 2006. Kragujevac: Pravni fakultet, Centar za porodično pravo, 2006. Str. 509-529. ISBN 86-80765-74-0. [COBISS.SI-ID 3365163]
82. RIJAVEC, Vesna. Nepravdni postopek v družinskih zadevah. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2005, od 13. do 15. oktobra, Portorož. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2005. Str. 1492-1512. Podjetje in delo, Letn. 31, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 3138091]
83. RIJAVEC, Vesna. Mednarodna pravna pomoč. V: KNEZ, Rajko (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.), STOJANOVIĆ, Dušan (ur.). Evropski sodni prostor = European judicial area : zbornik prispevkov = collection of papers : z mednarodne znanstvene konference na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Maribor, avgust 2005. Maribor: Pravna fakulteta, 2005. Str. 21-29. ISBN 961-6399-41-1. [COBISS.SI-ID 3098923]
84. RIJAVEC, Vesna. Wohnungseingentum in Sloweinie im Vergleich mit deutscher Regelung. V: Waseda proceedings of comparative law. [Tokyo]: Waseda University, Institute of comparative law, cop. 2006. Str. 137-146. Wasedda proceedings of comparative law, vol. 8. [COBISS.SI-ID 3454251]
85. RIJAVEC, Vesna. Dosežki biomedicine - novi izzivi za pravnike. V: FLIS, Vojko (ur.), et al. Medicina in pravo : izbrana poglavja.2001, 2002, 2003. Maribor: Splošna bolnišnica, 2004. Str. 65-76. [COBISS.SI-ID 17637081]
86. RIJAVEC, Vesna, KEŽMAH, Urška. Vpeljava elektronskega poslovanja v poslovanje notarjev. V: HERIČKO, Marjan (ur.), et al. Informacijska družba IS'2002 = Information society IS'2002 : zbornik D 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2002. Str. 37-40. ISBN 961-6303-43-0. [COBISS.SI-ID 2334763]
87. RIJAVEC, Vesna. Omejitve posameznikovih upravičenj v skupnosti etažnih lastnikov. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov 2000 : od 12. do 14. oktobra v Portorožu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2000. Str. 1466-1477. Podjetje in delo, Letn. 26, št. 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 1806379]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

88. RIJAVEC, Vesna. Zdravniška napaka. V: XV. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava : 13. - 14. april 2017, Portorož. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo: Pravna fakulteta, 2017. F. 39-47. [COBISS.SI-ID 15557713]
89. RIJAVEC, Vesna. Delitev skupnega premoženja. V: VII. dnevi civilnega prava : 22. - 23. april 2009. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo, 2009. Str. 91-100. [COBISS.SI-ID 10010961]
90. RIJAVEC, Vesna. Zemljiškoknjižni postopek. V: VRENČUR, Renato (ur.). Aktualna pravna vprašanja novega zemljiškoknjižnega prava : III. posvetovanje, 12. september 1997, [Dvorana Občinskega sveta Mestne občine Koper]. V Mariboru: Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti: Inštitut za gospodarsko pravo, 1997. Str. 18-38. ISBN 961-6009-59-1. [COBISS.SI-ID 1203499]
91. RIJAVEC, Vesna. Zemljiškoknjižni postopek. V: Zemljiška knjiga : seminar : Maribor, 29. marec 1996. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 1996. Str. 21-34. ISBN 961-6009-34-6. [COBISS.SI-ID 8487172]
92. RIJAVEC, Vesna. Civilnopravna odgovornost notarja. V: RAMŠAK, Franci (ur.). Ciklus predavanj. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti, 1995. Str. 291-307. ISBN 961-6009-30-3. [COBISS.SI-ID 1083947]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

93. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove koristi). V: Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož. Ljubljana: LEXPERA, 2019. Str. 999-1011. Podjetje in delo, [letn.] 45, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 5789995]
94. RIJAVEC, Vesna. Matrimonial property regime in Slovenia. V: ÜNVER, Yener (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Çocuk haklari = Kinderrechte in der Rechtsvergleichung = Childrenʹs rights in comparative law. VI. Türkiye-Slovenya karşilaştirmali hukuk sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1 Ekim 2017 = VI. Türkisch-Slowenisches Rechtsvergleichendes Symposium, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Özyeğin, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Ljubljana, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Maribor, 1. Oktober 2017 = VI. Turkish-Slovenia Comparative Law Symposium, Özyeğin University Faculty of Law, Ljubljana University Faculty of Law, Maribor University Faculty of Law, 1. October 2017. Ankara: Seçkin, Hukuk, 2018. Str. 41-47. ISBN 978-975-02-4947-1. [COBISS.SI-ID 5628715]
95. RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 11. do 13. oktober 2018, Portorož. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2018. 44, [št.] 6/7, str. 1265-1280. Podjetje in delo, [letn.] 44, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 5655339]
96. RIJAVEC, Vesna. Odškodninska odgovornost za medicinsko napako - nova dognanja. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Sodobni izzivi in dileme : konferenčni zbornik. 27. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 23. - 24. marec 2018, Maribor, Slovenija. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 67-79. ISBN 978-961-286-147-6. DOI: 10.18690/978-961-286-147-6.9. [COBISS.SI-ID 5573163]
97. RIJAVEC, Vesna. Postopki v družinskih zadevah po sprejemu Družinskega zakonika. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 12. do 14. oktober 2017, Portorož. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2017. 43, [št.] 6/7, str. 1279-1301. Podjetje in delo, [letn.] 43, [št.] 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 15840849]
98. RIJAVEC, Vesna. Javnobilježnički akt u medunarodnom pravnom prometu. V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 26. i 27. listopada 2017. godine. Split: Pravni fakultet, 2017. Str. 151-162. ISBN 978-953-8116-15-5. [COBISS.SI-ID 5479723]
99. RIJAVEC, Vesna. Svrha promjena zakona o parničnom postupku u Sloveniji. V: Zbornik radova. petnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 16., 17. i 18. lipnja 2017. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2017. Str. 470-476. Zbornik radova, 1986-5821. [COBISS.SI-ID 5421611]
100. RIJAVEC, Vesna. Glavne karakteristike EU uredbe o dokazima. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), GALIČ, Aleš (ur.). Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 19. i 20. studenog 2015. godine. Split: Pravni fakultet, 2015. Str. 39-50. ISBN 978-953-6102-58-7. [COBISS.SI-ID 4987179]
101. RIJAVEC, Vesna. Građanskopravna odgovornost javnih bilježnika. V: Zbornik radova. Trinaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 12., 13. i 14. lipnja 2015. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2015. Str. 15-29. Zbornik radova, 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4907563]
102. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Sustavi ovrhe u usporednom pravu. V: Zbornik radova. Dvanaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2014. godine. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2014. Str. 54-65. Zbornik radova, 12. ISSN 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4755755]
103. RIJAVEC, Vesna. Bremena pri preoblikovanju lastninske pravice, zlasti pri delitvi in združitvi nepremičnin. V: BOŽIČ-PENKO, Ana. Zbornik. 6. dnevi stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava, 5. in 6. junij 2014, Kranjska Gora. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. Str. 123-132. ISBN 978-961-247-281-8. [COBISS.SI-ID 4693291]
104. RIJAVEC, Vesna. Postupci u vezi sa etažnim vlasništvom - slovensko iskustvo. V: PETRIĆ, Silvija (ur.). Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova. Mostar: Pravni fakultet; Split: Pravni fakultet, 2013. Str. 33-40. Zbornik radova. ISSN 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4653867]
105. RIJAVEC, Vesna. Cross-border effects of provisional measures in civil and commercial matters. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Cross-border civil proceedings in the EU : (conference papers). Maribor: Pravna fakulteta, 2012. Str. 79-95. ISBN 978-961-6399-70-8. [COBISS.SI-ID 4631339]
106. RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. Nova spoznanja na področju začasnih odredb. V: KOCBEK, Marijan (ur.), et al. Gospodarski subjekti na trgu - aktualna vprašanja gospodarskega prava : (pravo gospodarskih družb, gospodarske pogodbe, sodni postopki, davčno pravo, delovno pravo). V Mariboru: Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, 2012. Str. 83-101. ISBN 978-961-6399-69-2. [COBISS.SI-ID 4361259]
107. RIJAVEC, Vesna. Trendovi za efikasnije izvršenje prekograničnih novčanih tražbina u EU. V: Zbornik radova. Mostar: Pravni fakultet; Split: Pravni fakultet, 2012. Str. 84-91. Zbornik radova, 10. ISSN 1986-5821. [COBISS.SI-ID 4415275]
108. RIJAVEC, Vesna. Predmet nepravdnih postopkov v zvezi z etažno lastnino in narava sklepa. V: Zbornik. 1. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava, 19. in 20. april 2012, Terme Olimia. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. Str. 96-110. ISBN 978-961-247-209-2. [COBISS.SI-ID 4946219]
109. RIJAVEC, Vesna. Elektronsko poslovanje u izvršenju. V: JANEVSKI, Dragan (ur.). Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan prvi" vo Skopje : vo čest na Prof. d-r. Stefan Georgievski. Skopje: Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2009. Str. 109-120. ISBN 978-9989-194-38-2. [COBISS.SI-ID 4000811]
110. RIJAVEC, Vesna. Posebnost temeljnih načel v izvršbi na nepremičnine. V: Zbornik. 1. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, 8. in 9. junij 2009, Portorož. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009. Str. 155-168. ISBN 978-961-247-105-7. [COBISS.SI-ID 3919659]
111. RIJAVEC, Vesna. Privremene mere po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju Republike Slovenije. V: PEROVIĆ, Slobodan (ur.). [Pravo i međunarodne integracije.Tom 5], Pravo na intelektualnu tvorevinu : četvrta katedra. Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 2008. Str. 439-453. Pravni život, God. 57, br. 13, knj. 523, 2008. ISSN 0350-0500. [COBISS.SI-ID 3853355]
112. RIJAVEC, Vesna. Das internationale Zwangvollstreckungsrecht am Beispiel Sloweniens = Mednarodno izvršilno pravo na primeru Slovenije. V: BETETTO, Nina. Evropsko procesno pravo v drugem letu članstva Slovenije v EU : mednarodni znanstveni posvet, Ljubljana, 1. - 3. februar 2006 : strokovno gradivo. [Ljubljana: Nebra], 2006. 21 str. Šola evropskega prava. [COBISS.SI-ID 3367467]
113. RIJAVEC, Vesna. Izvršilni naslov (po BU i, UEIN in slovenskem pravu). V: BETETTO, Nina. Evropsko procesno pravo v drugem letu članstva Slovenije v EU : mednarodni znanstveni posvet, Ljubljana, 1. - 3. februar 2006 : strokovno gradivo. [Ljubljana: Nebra], 2006. 12 str., pril. Šola evropskega prava. [COBISS.SI-ID 3367211]
114. RIJAVEC, Vesna. Začasne odredbe z mednarodnim elementom. V: BETETTO, Nina. Evropsko procesno pravo v drugem letu članstva Slovenije v EU : mednarodni znanstveni posvet, Ljubljana, 1. - 3. februar 2006 : strokovno gradivo. [Ljubljana: Nebra], 2006. 14 str. Šola evropskega prava. [COBISS.SI-ID 3366955]
115. RIJAVEC, Vesna. Exequatra v EU - nov pristop omogoča prosto pot sodnim odločbam. V: RAMŠAK, Franci (ur.), et al. Gospodarski subjekti na trgu - eno leto po vstopu v EU : (pravo družb, zamudne obresti, upravni in sodni organi EU, davčna reforma, poslovodne osebe, javna podjetja in javni zavodi). Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 2005. Str. 205-218. ISBN 961-6399-39-X. [COBISS.SI-ID 3036971]
116. RIJAVEC, Vesna. Pridobitev etažne lastnine na stanovanju. V: RAMŠAK, Franci (ur.). Gospodarski subjekti na trgu ob vstopu v Evropsko unijo : (pravo družb, gospodarske pogodbe, stanovanjska problematika, davčna reforma, delovna razmerja). Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, cop. 2004. Str. 139-156. ISBN 961-6399-34-9. [COBISS.SI-ID 2787627]
117. RIJAVEC, Vesna. Izvršba na premičnine. V: RAMŠAK, Franci (ur.). Gospodarski subjekti na trgu na pragu Evropske unije : (pravo družb, pogodbeno pravo, izvršba in zavarovanje, davčno pravo in zaposlovanje). Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, cop. 2003. Str. 253-264. ISBN 961-6399-16-0. [COBISS.SI-ID 2508075]
118. RIJAVEC, Vesna. Novi pristopi k ureditvi etažne lastnine (poslovne zgradbe in poslovni prostori). V: RAMŠAK, Franci (ur.). Gospodarski subjekti na trgu : (pravo družb, gospodarsko pogodbeno, stvarno, davčno in delovno pravo). Maribor; Portorož: Inštitut za gospodarsko pravo, 2002. Str. 111-123. ISBN 961-6399-02-0. [COBISS.SI-ID 2270763]
119. RIJAVEC, Vesna. Odločanje o poslovni sposobnosti v nepravdnih postopkih. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), FLIS, Vojko (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : izbrana poglavja : 1999-2000. Maribor: Splošna bolnišnica, 2001. Str. 71-79. [COBISS.SI-ID 1900843]
120. RIJAVEC, Vesna. Gospodarske družbe in obvezen režim skupnega premoženja zakoncev (d.o.o. v družinskih razmerjih). V: PRELIČ, Saša (ur.). Gospodarski subjekti na trgu. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 1999. Str. 163-174. ISBN 961-6009-73-7. [COBISS.SI-ID 1551403]
121. RIJAVEC, Vesna. Temeljna načela v nepravdnih postopkih. V: TRATNIK, Matjaž (ur.), et al. Pravica do sodnega varstva v nepravdnih postopkih : zbornik referatov. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo, 2000. Str. 31-49. ISBN 961-6009-83-4. [COBISS.SI-ID 1761067]
122. RIJAVEC, Vesna. Der Grundsatz superficies solo cedit im slowenischen Recht. V: RECHBERGER, Walter H. (ur.). Wiener Konferenz über Grundbuch und Kataster : II. Session 1998. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1999. Str. 133-149. Veröffentlichungen des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Rechtsvorsorge und Urkundenwesen, Bd. 21. [COBISS.SI-ID 1650987]
123. RIJAVEC, Vesna. Zamudna sodba. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 15. do 17. oktobra 1998 v Portorožu. [Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1998]. Str. 996-1007. Podjetje in delo, letn. 24, št. 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 1439275]
124. RIJAVEC, Vesna. Vloga notarja po ZGD - aktualna vprašanja. V: PRELIČ, Saša (ur.). Gospodarsko pravo ob 5. obletnici Zakona o gospodarskih družbah : šesto posvetovanje. [Maribor]: Inštitut za gospodarsko pravo, 1998. Str. 133-148. ISBN 961-6009-53-2. [COBISS.SI-ID 1394475]
125. RIJAVEC, Vesna. Procesnopravna problematika v zadevah otroškega prava. V: Novejše tendence razvoja otroškega prava v evropskih državah - prilagajanje otroškega prava v Republiki Sloveniji : zbornik [referatov in razprav] z mednarodne znanstvene konference z dne 25. in 26. novembra 1996. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo, 1997. Str. 125-139. ISBN 961-6009-64-8. [COBISS.SI-ID 1124139]
126. RIJAVEC, Vesna. Zavarovanje terjatev po sporazumu strank v izvršbi. V: ILEŠIČ, Mirko (ur.), PRELIČ, Saša (ur.). Zbornik referatov. V. posvetovanje Aktualna pravna vprašanja gospodarskih poslov, Rogaška Slatina, 22. do 24. maj 1997. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 1997. Str. 41-49. ISBN 961-6009-68-0. [COBISS.SI-ID 1138475]
127. RIJAVEC, Vesna. Kako do izpolnitve poslovnih obveznosti v izvršilnem postopku s poudarkom na pričakovanih novostih. V: ILEŠIČ, Mirko (ur.). Aktualna pravna vprašanja gospodarskih poslov : zbornik referatov : Rogaška Slatina, 13. do 15. junij 1996. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 1996. Str. 19-32. ISBN 961-6009-22-2. [COBISS.SI-ID 993579]
128. RIJAVEC, Vesna. Problemi varstva osebnih podatkov v sodnih postopkih v zvezi s procesnimi dejanji strank. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 17. do 19. oktobra 1996 v Portorožu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1996. Str. 921-935. Podjetje in delo, Letn. 22 (1996), št. 5/6. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 992811]
129. RIJAVEC, Vesna. Varstvo skupinskih interesov ljudi za zdravo okolje v pravdnem postopku. V: GEČ-KOROŠEC, Miroslava (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.), KNEZ, Rajko (ur.). Pravno varstvo skupinskih interesov ljudi za zdravo okolje : zbornik z mednarodne znanstvene konference z dne 10. in 11. novembra 1995. Maribor: Pravna fakulteta, Institut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo, 1996. Str. 19-32. ISBN 961-6009-21-4. [COBISS.SI-ID 997931]
130. RIJAVEC, Vesna. Položaj notarja v slovenskem pravnem sistemu. V: JUREN, Peter (ur.). Dnevi slovenskih pravnikov, od 20. do 22. oktobra 1994 v Portorožu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1994. Str. 858-875. Podjetje in delo, Letn. 29 (1994), št. 5/6. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 522833]
131. RIJAVEC, Vesna, SOUVENT FERENČAK, Marija. Slowenische Richter - Gestern, Heute, Morgen. V: Richter/innen in der ARGE Alpen-Adria. Wien: Bundesministerium für Justiz, 1994. Str. 99-118. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Justiz, 65. [COBISS.SI-ID 1143851]
132. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. Zdravnikov ugovor vesti in splav. V: FLIS, Vojko (ur.), et al. Medicina in pravo : izbrana poglavja. Maribor: Slovensko zdravniško društvo: Pravniško društvo, 1993. Str. 91-104. [COBISS.SI-ID 5529092]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

133. RIJAVEC, Vesna. Postopek odločanja o varstvu in vzgoji otrok. V: XVII. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava, 25.-26. april 2019, GH Bernardin, Portorož. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo: Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, [2019]. F. [1-11]. [COBISS.SI-ID 16720209]
134. RIJAVEC, Vesna. Zakoniti premoženjski režim zakoncev. V: XVI. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava, 19.-20. april 2018, GH Bernardin, Portorož. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo: Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, [2018]. F. 25-30. [COBISS.SI-ID 16102993]
135. RIJAVEC, Vesna. Značilnosti poplačila upnikov v izvršbi. V: KONČINA PETERNEL, Mateja. 7. dnevi stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava, [4. in 5. junij 2015, Kranjska Gora] : gradivo. Ljubljana: GV založba, 2015. Str. 40-61. ISBN 978-961-247-281-8. [COBISS.SI-ID 2199265]
136. RIJAVEC, Vesna. Medicina in pravo skozi 20 let - vsebinski prikaz najpomembnejših tem s pravnega vidika. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Medicina in pravo - 20 let kasneje : osebni pristop - personalizacija medicine : [zbornik izvlečkov]. 20. posvetovanje Medicina in pravo, Maribor, 25. in 26. marec 2011. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2011. Str. 17-24. ISBN 978-961-6399-68-5. [COBISS.SI-ID 4940843]
137. RIJAVEC, Vesna. Varstvo osebnih podatkov. V: KOKOL, Peter (ur.), et al. Pacientove pravice in dolžnosti : zbornik predavanj z recenzijo. 1.0. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2009. Str. 30-40. ISBN 978-961-6254-40-3. [COBISS.SI-ID 3909163]
138. RIJAVEC, Vesna. Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejšo izvršbo. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 27, št. 12, str. 31-33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3698475]
139. RIJAVEC, Vesna. Vloga in pomen pravil EU za učinkovitost izvršbe v mednarodnem poslovanju gospodarskih subjektov. V: RAMŠAK, Franci (ur.), et al. Gospodarski subjekti na trgu - posodobitev gospodarskega prava : (pravo družb, gospodarske pogodbe, trgovanje v EU, davčna reforma, delovno pravo, javni sektor). Maribor; Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, 2006. Str. 233-254. ISBN 961-6399-65-9. [COBISS.SI-ID 3352107]
140. RIJAVEC, Vesna. Realizacija hipoteke. V: Novosti na področju obligacijskih in stvarnopravnih razmerij. Ljubljana: Pravna fakulteta, Inštitut za primerjalno pravo: NEBRA, 2001. [12] f. [COBISS.SI-ID 2087979]
141. RIJAVEC, Vesna. Zastavna pravica po zakonu o izvršbi in zavarovanju. V: Zavarovanje plačil : seminar. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 2000. 11 f. [COBISS.SI-ID 1775403]
142. RIJAVEC, Vesna. Zamudna sodba. V: KEŽMAH, Urška (ur.). Strokovno posvetovanje Novosti Zakona o pravdnem postopku. Maribor: Pravna fakulteta, 1999. Str. 13-24 f. ISBN 961-6009-76-1. [COBISS.SI-ID 1543979]
143. RIJAVEC, Vesna. Postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki. V: KEŽMAH, Urška (ur.). Strokovno posvetovanje Novosti Zakona o pravdnem postopku. Maribor: Pravna fakulteta, 1999. Str. 65-78. ISBN 961-6009-76-1. [COBISS.SI-ID 1544747]
144. RIJAVEC, Vesna. D.o.o. kot generacijsko podjetje. V: Šola korporacijskega prava, Moravske Toplice, 1999 : gradivo. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 1999. Str. 110-123. [COBISS.SI-ID 1529643]
145. RIJAVEC, Vesna. Izterjave obveznosti od družb z omejeno odgovornostjo. V: Šola korporacijskega prava, Moravske Toplice, 1999 : gradivo. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo, 1999. Str. 126-140. [COBISS.SI-ID 1529899]
146. RIJAVEC, Vesna. Zavarovanje v izvršbi. V: RAMŠAK, Franci (ur.). Aktualna pravna vprašanja novega izvršilnega prava : gradivo za seminar. Maribor: Pravna fakulteta, 1998. Str. 35-46. ISBN 961-6009-47-8. [COBISS.SI-ID 1423659]
147. RIJAVEC, Vesna. Sodelovanje notarja v prometu z nepremičninami. V: VRENČUR, Renato (ur.). Promet nepremičnin : izobraževanje posrednikov pri prometu z nepremičninami : gradivo. Maribor: Inštitut za gospodarstvo pravo, 1998. Str. 107-110. ISBN 961-6009-51-6. [COBISS.SI-ID 1325355]
148. RIJAVEC, Vesna. Cenitev nepremičnin. V: VRENČUR, Renato (ur.). Promet nepremičnin : izobraževanje posrednikov pri prometu z nepremičninami : gradivo. Maribor: Inštitut za gospodarstvo pravo, 1998. Str. 111-113. ISBN 961-6009-51-6. [COBISS.SI-ID 1325611]
149. RIJAVEC, Vesna. Zemljiškoknjižno poslovanje. V: VRENČUR, Renato (ur.). Promet nepremičnin : izobraževanje posrednikov pri prometu z nepremičninami : gradivo. Maribor: Inštitut za gospodarstvo pravo, 1998. Str. 114-122. ISBN 961-6009-51-6. [COBISS.SI-ID 1325867]
150. RIJAVEC, Vesna. Zemljiškoknjižni postopek. V: VRENČUR, Renato (ur.). Promet nepremičnin : izobraževanje posrednikov pri prometu z nepremičninami : gradivo. Maribor: Inštitut za gospodarstvo pravo, 1998. Str. 123-134. ISBN 961-6009-51-6. [COBISS.SI-ID 1326123]
151. RIJAVEC, Vesna. Zemljiškoknjižni postopek. V: VRENČUR, Renato (ur.). Aktualna pravna vprašanja novega zemljiškoknjižnega prava : II. posvetovanje, Maribor, 3. junija 1997. V Mariboru: Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze: Inštitut za gospodarsko pravo, 1997. Str. 18-40. ISBN 961-6009-56-7. [COBISS.SI-ID 1171499]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

152. RIJAVEC, Vesna. Revizija v izvršilnem postopku. V: Gospodarski subjekti na trgu. Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta, 2019. 28 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/09_rijavec_vesna_-_revizija_v_izvrsilnem_postopku.pdf. [COBISS.SI-ID 5750827]
153. RIJAVEC, Vesna. Pravna sredstva v civilnih postopkih (projekt B IA RE). V: 26. Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 17. do 19. maj 2018. Maribor: Pravna fakulteta, 2018. [9] ppt. [COBISS.SI-ID 5605931]
154. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, FLIS, Vojko, RIJAVEC, Vesna, KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. Odraz mnenja sodobne družbe o vključitvi integrativne medicine v obravnavo pacienta s pomočjo rezultatov ankete. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Integrativna medicina - izziv sodobne medicine : zbornik povzetkov. 24. posvetovanje z mednarodno udeležbo Medicina in pravo, Maribor, 20. in 21. marca 2015. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. Str. 15-24. http://www.acj.si/images/MIP2015/2015_MIP_POVZETKI_koncno.pdf. [COBISS.SI-ID 4857899]
155. RIJAVEC, Vesna. Slovenska izkušnja s programom Erasmus = Slovenian experience with the Erasmus program. V: FRLAN, Nina (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2014. Str. 137-138. ISBN 978-961-6700-18-4. [COBISS.SI-ID 4695339]
156. RIJAVEC, Vesna. Prehod bremen pri preoblikovanju lastninske pravice ter pri delitvi in združitvi nepremičnin. V: Enaindvajseto posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu, 16. in 17. maj 2013, Portorož. Maribor: Pravna fakulteta: Inštitut za gospodarsko pravo, 2013. 30 ppt. [COBISS.SI-ID 4741419]
157. KRALJIĆ, Suzana, RIJAVEC, Vesna. The Maintenance of the Children: Maintenance Fonds as the Saving Grace?. V: VERSCHRAEGEN, Bea (ur.). Family finances : abstract book. [Vienna: ISFL, 2008]. Str. 11-12. [COBISS.SI-ID 3789099]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

158. RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. Länderbericht Slowenien. V: GIERL, Walter (ur.), et al. Internationales Erbrecht : EuErbVO, IntErbRVG, DurchfVO, Länderberichte. 3. Auflage. Baden-Baden: Nomos, 2020. Str. 763-811. Nomos Praxis. ISBN 978-3-8487-4808-2, ISBN 978-3-214-03938-7. [COBISS.SI-ID 5817643]
159. RIJAVEC, Vesna. Identiteta strank v pravdnem postopku. V: GALIČ, Aleš (ur.), et al. Liber amicorum Dragica Wedam Lukić. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta, cop. 2019. Str. 139-156, 297-298. ISBN 978-961-6447-85-0. [COBISS.SI-ID 16793425]
160. RIJAVEC, Vesna. Mesto notariata pri zagotavljanju pravne varnosti v civilnih razmerjih. V: KAMBIČ, Marko (ur.), ŠKRUBEJ, Katja (ur.), ACCETTO, Matej. Odsev dejstev v pravu : da mihi facta, dabo tibi ius : liber amicorum Janez Kranjc. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2019. Str. 369-381, 547-548. ISBN 978-961-6447-89-8. [COBISS.SI-ID 5850411]
161. RIJAVEC, Vesna. Final assessment of effecting and protecting rights in cross-border enforcement of monetary claims under Brussels I Recast. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer, cop. 2018. Str. 359-421. European monographs, Vol. 104. ISBN 978-90-411-9416-9, ISBN 90-411-9416-9. [COBISS.SI-ID 5658155]
162. RIJAVEC, Vesna. Zapuščina brez dediča. V: SENČUR PEČEK, Darja (ur.). Teorija in praksa, pravo in življenje : liber amicorum Etelka Korpič - Horvat. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU), 2018. Str. 247-263. ISBN 978-961-286-200-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/319/333/577-1, DOI: 10.18690/978-961-286-199-5.18. [COBISS.SI-ID 5650219]
163. RIJAVEC, Vesna. Evropska razsežnost dokazovanja v čezmejnih civilnih postopkih. V: PAVLIHA, Marko (ur.), et al. Izzivi prava v življenjski resničnosti = Challenges of law in life reality : liber amicorum Marko Ilešič. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2017. Str. 405-417, 593-594. ISBN 978-961-6447-73-7. [COBISS.SI-ID 15944273]
164. RIJAVEC, Vesna. Pogodbe, ki se povezujejo z dednim pravom. V: MOŽINA, Damjan (ur.), BOŽIČ-PENKO, Ana. Razsežnosti zasebnega prava : liber amicorum Ada Polajnar Pavčnik. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2017. Str. 205-225. ISBN 978-961-6447-68-3. [COBISS.SI-ID 15665489]
165. RIJAVEC, Vesna. Introduction. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International, cop. 2016. Str. 1-9. European monographs series, vol. 94. ISBN 978-90-411-6662-3. [COBISS.SI-ID 5010475]
166. RIJAVEC, Vesna, GALIČ, Aleš. Assessment of evidence regulation. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Dimensions of evidence in European civil procedure. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International, cop. 2016. Str. 351-393. European monographs series, vol. 94. ISBN 978-90-411-6662-3. [COBISS.SI-ID 5011499]
167. RIJAVEC, Vesna. Sistem pravnih sredstev v izvršbi. V: ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija (ur.), et al. Izbrani vidiki ustavnega, civilnega in gospodarskega prava : liber amicorum Lojze Ude. Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za primerjalno pravo, 2016. Str. 231-271. ISBN 978-961-6447-62-1. [COBISS.SI-ID 15176273]
168. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Restrictions on the admissibility of evidence. V: VAN RHEE, C. H. (ur.), UZELAC, Alan (ur.). Evidence in contemporary civil procedure : fundamental issues in a comparative perspective. Cambridge; Antwerp; Portland: Intersentia; [Maastricht]: Metro, cop. 2015. Str. 87-104. Ius commune europaeum, 139. ISBN 978-1-78068-338-6, ISBN 1-78068-338-3. [COBISS.SI-ID 4958251]
169. RIJAVEC, Vesna, SLADIČ, Jorg, CARAMELO GOMES, José. Introductory chapter. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), IVANC, Tjaša (ur.), KERESTEŠ, Tomaž (ur.). Simplification of debt collection in the EU. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2014. Str. 1-47. European monographs, 90. ISBN 978-90-411-4854-4, ISBN 90-411-4854-X. [COBISS.SI-ID 4831019]
170. RIJAVEC, Vesna. Postopek v primeru nujnega dedovanja = The procedure in case of the forced heirship. V: ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija (ur.), VLAHEK, Ana (ur.), PODOBNIK, Klemen (ur.). Zbornik v čast Karla Zupančiča : družinsko in dedno pravo pred izzivi prihodnosti : zbornik znanstvenih razprav v čast 80. rojstnega dne zaslužnega profesorja dr. Karla Zupančiča. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2014. Str. 271-301. ISBN 978-961-6447-46-1. [COBISS.SI-ID 4643627]
171. RIJAVEC, Vesna. Vrijednosni papiri u ovrsi. V: UZELAC, Alan (ur.), GARAŠIĆ, Jasnica (ur.), MAGANIĆ, Aleksandra (ur.). Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku : izazovi pravosudnih transformacija na jugu Evrope : zbornik radova u čast 70. rođendana Mihajla Dike. U Zagrebu: Pravni fakultet Sveučilišta, 2013. Str. 413-432. ISBN 978-953-270-078-7. [COBISS.SI-ID 4576811]
172. RIJAVEC, Vesna. Efficiency versus fairness in civil procedure in Slovenia. V: VAN RHEE, C. H. (ur.), UZELAC, Alan (ur.). Truth and efficiency in civil litigation : fundamental aspects of fact-finding and evidence-taking in a comparative context. [Cambridge; Antwerp; Portland]: Intersentia, 2012. Str. 283-299. Ius Commune Europaeum. ISBN 978-1-78068-133-7. [COBISS.SI-ID 4498475]
173. RIJAVEC, Vesna. Konfliktlösung im Wirtschaftsrecht aus der Perspektive Sloweniens. V: BORIĆ, Tomislav (ur.). Öffnung und Wandel - Die internationale Dimension des Rechts II : Fetschrift für Willibald Posch. Wien: LexisNexis, 2011. Str. 625-636. ISBN 978-3-7007-5008-6. [COBISS.SI-ID 4276779]
174. RIJAVEC, Vesna. Notariatsakt als Europäischer Vollstreckungstitel. V: Festschrift Klaus Woschnak. Wien: Manz: Universitätsbuchhandlung, 2010. Str. 515-530. ISBN 978-3-214-08970-2. [COBISS.SI-ID 4153131]
175. RIJAVEC, Vesna. Nachlass ohne Erben. V: VEIT, Barbara (ur.). Jahrbuch des Agrarrechts.Bd. 9. 1. Aufl. Köln: Nomos, 2010. Str. 137-168. Schriften zum Agrar-, Umwelt- und Verbraucherschutzrecht, Bd. 59. ISBN 978-3-8329-4575-6. [COBISS.SI-ID 4029995]
176. RIJAVEC, Vesna. Varstvo pacientovih osebnih podatkov = Protection of patient's personal data. V: RIJAVEC, Vesna (ur.), et al. Medicina in pravo : sodobne dileme II. Maribor: Pravna fakulteta: Zdravniško društvo, 2010. Str. 31-42. ISBN 978-961-6399-60-9. [COBISS.SI-ID 4206635]
177. RIJAVEC, Vesna. Einstweilige Verfügungen mit Internationalem Bezug. V: VASILJEVIĆ, Mirko (ur.), et al. Private law reform in South East Europe : liber amicorum Christa Jessel Holst. Belgrade: Faculty of law, University of Belgrade; = u Beogradu: Pravni fakultet Univerziteta, 2010. Str. 317-336. Biblioteka Zbornici. ISBN 978-86-7630-255-0. [COBISS.SI-ID 4139051]
178. RIJAVEC, Vesna. The recovery of debts secured by mortgage or pledge in Slovenia. V: UZELAC, Alan (ur.), VAN RHEE, C. H. (ur.). Access to justice and the judiciary: towards new European standards of affordability, quality and efficiency of civil adjudication. Antwerp; Oxford; Portland: Intersentia, 2009. Str. 219-228. ISBN 978-90-5095-925-4. [COBISS.SI-ID 4208939]
179. RIJAVEC, Vesna. Die Grundzüge des Erbrechts in Slowenien. V: WELSER, Rudolf (ur.). Erbrechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa : herausgegeben von Rudolf Welser. Wien: Manz Verlag: Universitätsbuchhandlung, 2009. Str. 95-121. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform, Bd. 2. ISBN 978-3-214-00748-5. [COBISS.SI-ID 4064043]
180. RIJAVEC, Vesna. Property rights of cohabitants without marriage in Slovenia. V: WARDLE, Lynn D. (ur.), LOVELESS, A. Scott (ur.). Marriage and quasi-marital relationships in Central and Eastern Europe : from the 2006 Vienna colloquium on marriage. Brigham: BYU Academic Publishing, 2008. Str. 265-276. ISBN 978-0-8425-2720-0. [COBISS.SI-ID 3810859]
181. RUDOLF, Claudia, RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. National report on the transfer of movables in Slovenia. V: LURGER, Brigitta (ur.), FABER, Wolfgang. National reports on the transfer of movables in Europe.Vol. 1 : Austria, Estonia, Italy, Slovenia. München: Sellier European Law Publishers, cop. 2008. Str. 507-638. Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft, Bd. 7, Vol. 7, Vol. 7. ISBN 978-3-86653-073-7. [COBISS.SI-ID 3804971]
182. RIJAVEC, Vesna. Izvršba na premičnine. V: SELIŠKAR TOŠ, Mojca (ur.). Izbrane teme civilnega prava. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2006. Str. 187-207. ISBN 961-6447-23-8. [COBISS.SI-ID 3347755]
183. RIJAVEC, Vesna. Vloga izvedenca ob zapletu - pravni vidik. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), et al. Medicina in pravo : sodobne dileme. Maribor: Pravna fakulteta: Splošna bolnišnica, 2006. Str. 259-270. ISBN 961-6399-30-6, ISBN 978-961-6399-30-2. [COBISS.SI-ID 3715627]
184. RIJAVEC, Vesna. Die Rolle des Notars bei Streitvermeidung und Alternativer Streitbeilegung. V: Zur Geschichte des Rechts : Festschrift für Gernot Kocher zum 65. Geburtstag. Graz: Leykam, 2006. Str. 377-392. Grazer Rechtswissenschaftliche Studien, Bd. 61. ISBN 978-3-7011-0080-4. [COBISS.SI-ID 3452971]
185. RIJAVEC, Vesna. Das Institut der Vorfrage im slowenischen Zivilprozess. V: Festschrift für Walter H. Rechberger zum 60. Geburtstag. 1. Aufl. Wien: Springer, 2005. Str. 439-458. ISBN 3-211-23872-7. [COBISS.SI-ID 7689809]
186. RIJAVEC, Vesna, KRALJIĆ, Suzana. Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften in Slowenien. V: SCHERPE, Jens M. (ur.), YASSARI, Nadjma (ur.). Die Rechtsstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaften = : The legal status of cohabitants. Tübingen: Mohr Siebeck, cop. 2005. Str. [375]-397. Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, 81. ISBN 3-16-148705-2. ISSN 0340-6709. [COBISS.SI-ID 3086123]
187. RIJAVEC, Vesna. Pravna ureditev zunajzakonske skupnosti. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.). Pravo, družina, civilna družba. Maribor: Pravna fakulteta, 2004. Str. 281-292. ISBN 961-6399-35-7. [COBISS.SI-ID 3004459]
188. RIJAVEC, Vesna. Sachenrechtsreform in Slowenien. V: BITTNER, Ludwig (ur.), UMFAHRER, Michael (ur.), SONNWEBER, Christian (ur.). Freiheit, Sicherheit, Recht : Notariat und Gesellschaft : Festschrift Georg Weissmann. Wien: Manz, 2003. Str. 821-839. ISBN 3-214-14931-8. [COBISS.SI-ID 2446379]
189. RIJAVEC, Vesna. Zarodek v civilnem pravu. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), FLIS, Vojko (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : izbrana poglavja : 1999-2000. Maribor: Splošna bolnišnica, 2001. Str. 199-205. [COBISS.SI-ID 1902379]
190. RIJAVEC, Vesna. Razmejitev med pravdnim in nepravdnim postopkom. V: Nepravdno pravo. Maribor: Pravna fakulteta, 2001. Str. 7-13. ISBN 961-6009-95-8. [COBISS.SI-ID 2157099]
191. RIJAVEC, Vesna. Kratek pregled še nekaterih nepravdnih postopkov po ZNP. V: Nepravdno pravo. Maribor: Pravna fakulteta, 2001. Str. 61-65. ISBN 961-6009-95-8. [COBISS.SI-ID 2157867]
192. RIJAVEC, Vesna. Zemljiškoknjižni postopek. V: Nepravdno pravo. Maribor: Pravna fakulteta, 2001. Str. 77-87. ISBN 961-6009-95-8. [COBISS.SI-ID 2158123]
193. RIJAVEC, Vesna. Landwirtschaftliches Erbrecht in Slowenien. V: GÖTZ, Volkmar (ur.). Jahrbuch des Agrarrechts. Köln [etc.]: C. Heymann. 1999, str. 255-280. ISBN 3-452-24382-6. [COBISS.SI-ID 1677611]
194. RIJAVEC, Vesna. Premoženjskopravna razmerja zunajzakonskih partnerjev v pravdi. V: Institucionalno varstvo nekaterih človekovih pravic, predvsem s področja družinskih in socialnih razmerij s primerjalnopravnimi vidiki Evropske unije ter njenih članic : zbornik prispevkov. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo, 1998. Str. 80-109. ISBN 961-6009-42-7. [COBISS.SI-ID 1467435]
195. RIJAVEC, Vesna. Der Einfluß des Brüsseler Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens (EuGVÜ) auf nationales Recht. V: Die internationale Dimension des Rechts : Festschrift für Willibald Posch zum 50. Geburtstag. Wien, 1996. Str. 287-299. ISBN 3-7046-0844-0. [COBISS.SI-ID 1144107]
196. RIJAVEC, Vesna. Pravni položaj ženske v zakonski zvezi in v izvenzakonski skupnosti. V: CIGALE, Marija (ur.). Ko odgrneš sedem tančic. Ljubljana: Društvo Iniciativa, 1992. Str. 145-155. Zbornik Ženske v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 4183812]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

197. RIJAVEC, Vesna. Izvršilni naslovi, ki se lahko potrdijo kot EIN - postopek v izvorni državi. V: Evropski pravni prostor in izvršba : mednarodna znanstvena konferenca, Maribor, 21. in 22. september 2006. Maribor: [s. n.], 2006. 22 str. [COBISS.SI-ID 3369771]
198. RIJAVEC, Vesna. Notarske pristojnosti se širijo. V: PODGORŠEK, Bojan (ur.). Notarski vestnik : izdano ob 5. obletnici notariata v Sloveniji, junij 2000. Ljubljana: Notarska zbornica Slovenije, 2000. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 1768747]
199. RIJAVEC, Vesna. Pravniški poklic - notar. V: HOLCMAN, Borut (ur.). Korenine notariata na Slovenskem. Maribor: Pokrajinski arhiv, 1996. Str. 25-38. Katalogi, 8. ISSN 1408-4074. [COBISS.SI-ID 1149483]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

200. RIJAVEC, Vesna. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 10. jan. 2019, leto 38, št. 1/2, str. 44-45, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16519761]
201. RIJAVEC, Vesna. Nujni dediči. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 12. jul. 2012, leto 31, št. 27, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12612177]
202. RIJAVEC, Vesna. Dedno pravo. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 16. jul. 2009, leto 28, št. 28, str. 30-31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10111313]
203. RIJAVEC, Vesna. Dedno pravo : dr. Karel Zupančič, dr. Viktorija Žnidaršič Skubic: Dedno pravo : tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2009, 462 strani. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 64, št. 7/8, str. 467-471. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 10204241]
204. RIJAVEC, Vesna. Odločitve US RS na področju družinskih in socialnih razmerij. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 18. nov. 1999, leto 18, št. 33, str. 29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1619243]
205. RIJAVEC, Vesna (recenzent). Obveznosti z več dolžniki ali upniki - po ODZ in ZOR. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 1998, let. 17, št. 8, str. 37. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1383979]

1.20 Predgovor, spremna beseda

206. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, RIJAVEC, Vesna, FLIS, Vojko, FERK, Jože, PLANINŠEC, Viktor, IVANC, Tjaša. Uvodnik. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), IVANC, Tjaša (ur.). Zbornik prispevkov. 21. simpozij Medicina in pravo s temo srečanja Odsev medicine in prava v sodobni družbi, Maribor, 29., 30. in 31. marec 2012. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2012. Str. 13. ISBN 978-961-6399-36-4. [COBISS.SI-ID 4269375]
207. RIJAVEC, Vesna, REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, FLIS, Vojko. Razprave o medicini in pravu v Mariboru = Discussing medicine and law in Maribor. Acta medico-biotechnica : AMB. [Tiskana izd.]. 2011, vol. 4, [no.] 1, str. 7-18. ISSN 1855-5640. [COBISS.SI-ID 512120632]
208. RIJAVEC, Vesna. Pet let po uvedbi notariata v Sloveniji. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 9. mar. 2000, let. 19, 7, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1679659]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

209. RIJAVEC, Vesna. Komentar k članku: Slehernik in pravo: Ko se srečamo z boleznijo. V: REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), FLIS, Vojko (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Medicina in pravo : izbrana poglavja : 1999-2000. Maribor: Splošna bolnišnica, 2001. Str. 133-134. [COBISS.SI-ID 1901611]

1.22 Intervju

210. RIJAVEC, Vesna (intervjuvanec). Prof. dr. Vesna Rijavec: Študijski prostor se je globaliziral : pogovor. TFL glasnik. 10. maj 2016, letn. 6, št. 15, fotogr. ISSN 2350-5753. http://www.tax-fin-lex.si/Publikacije/TflGlasnik/72370ca8-e67a-471f-aa46-e74fb023a33c#intervju. [COBISS.SI-ID 5079339]
211. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (intervjuvanec), RIJAVEC, Vesna (intervjuvanec). Izvorne celice in človeški genom : medicina in pravo. Bonbon : male sladkosti življenja. 25. mar. 2008, letn. 3, št. 103, str. 18-19. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 3008831]

1.25 Drugi sestavni deli

212. RIJAVEC, Vesna. Medicina in pravo skozi 20 let. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 66, št. 3/4, str. 277-285. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 4211755]
213. RIJAVEC, Vesna. Bibliografija. V: KRAMBERGER, Rajko (ur.). Zbornik.2, Ob tridesetletnici društva : 1964-1994. Maribor: Pravniško društvo. 1995, str. 193. [COBISS.SI-ID 97184000]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

214. ČUJOVIČ, Matej, DEL FABRO, Andrej, DOLČIČ, Tone, DUGAR, Gregor, ERJAVEC, Nataša, KLEMENČIČ, Alenka, KRALJ, Sonja, MURGEL, Sendi, NOVAK, Barbara, PIRC MUSAR, Nataša, PODGORŠEK, Bojan, POGORELČNIK VOGRINC, Neža, RIJAVEC, Vesna, VRTAČNIK, Urban, WEBER, Nana, ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija, NOVAK, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila). Komentar Družinskega zakonika. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2019. 964 str. ISBN 978-961-204-653-8. [COBISS.SI-ID 299529472]
215. REPAS, Martina (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KNEZ, Rajko, KRALJIĆ, Suzana, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, SLADIČ, Jorg, EKART, Andrej. Mednarodno zasebno pravo Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 747 str., tabele. ISBN 978-961-204-646-0. [COBISS.SI-ID 295160320]
216. EKART, Andrej (avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna (avtor dodatnega besedila), UDE, Lojze (avtor dodatnega besedila), KERESTEŠ, Tomaž (avtor dodatnega besedila). Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 411 str. Uvodna pojasnila. ISBN 978-961-247-368-6. [COBISS.SI-ID 290937856]
217. KRALJIĆ, Suzana, RIJAVEC, Vesna. Slovenia. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business: Kluwer Law International, cop. 2014. 224 str. International Encyclopaedia of Laws, Suppl. 68 (2014). ISBN 978-90-654-4888-0. [COBISS.SI-ID 4663595]
218. RIJAVEC, Vesna, BREHM, Wolfgang, JELINEK, Wolfgang, EKART, Andrej, KERESTEŠ, Tomaž, ZANGL, Sylvia, SPELLENBERG, Ulrich, WETZELBERGER, Johannes, RIJAVEC, Vesna (urednik), JELINEK, Wolfgang (urednik), BREHM, Wolfgang (urednik). Die Erleichterung der Zwangsvollstreckung in Europa. Baden-Baden: Nomos, 2012. 312 str. ISBN 978-3-8329-7045-1. [COBISS.SI-ID 4292651]
219. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z noveloma ZIZ-H in ZIZ-I. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2011. 337, [21] str. ISBN 978-961-247-184-2. [COBISS.SI-ID 257001216]
220. EKART, Andrej (avtor, avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna. Čezmejna izvršba v EU : osrednja tema evropskega civilnega procesnega prava. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 346 str. ISBN 978-961-247-160-6. [COBISS.SI-ID 253847040]
221. ŠTURM, Lovro (avtor, urednik), ARHAR, France, PLAUŠTAJNER, Konrad, RIJAVEC, Vesna, TOPLAK, Ludvik, BLAHA, Miran, BUČAR, France, ČEBULJ, Janez, DEISINGER, Mitja, DULAR, Janez, FRIEDL, Jože, GRASSELLI, Andrej, JADEK-PENSA, Dunja, JAKLIČ, Klemen, JAMBREK, Peter, JEROVŠEK, Tone, KLEMENČIČ, Goran, KONČINA PETERNEL, Mateja, KRESAL, Barbara, MAVČIČ, Arne, MOZETIČ, Miroslav, NOVAK, Marko, OREHAR IVANC, Metoda, PERNUŠ-GROŠELJ, Barbara, PIRNAT, Rajko, RIBARIČ, Miha, SLADIČ, Jorg, SOVDAT, Jadranka, STEINMAN, Tatjana, ŠORLI, Marko, TRPIN, Gorazd, TRAMPUŽ, Miha, VIRANT, Grega, VLAJ, Stane, ZAKRAJŠEK, Frančiška, ZALAR, Boštjan, ZUPANČIČ, Boštjan M., ŠTURM, Lovro (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije. 1. ponatis. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010. 1247 str. ISBN 978-961-238-053-3. [COBISS.SI-ID 249555456]
222. UDE, Lojze (avtor, urednik), BETETTO, Nina, GALIČ, Aleš (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, ZOBEC, Jan. Pravdni postopek : zakon s komentarjem. Ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: GV založba, 2010. Zv. 1-2. ISBN 978-86-7061-397-3, ISBN 978-961-204-364-3. [COBISS.SI-ID 251305728]
223. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z novelo ZIZ-H. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 304 str. ISBN 978-961-247-100-2. [COBISS.SI-ID 251885824]
224. RIJAVEC, Vesna, EKART, Andrej. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP) : (neuradno prečiščeno besedilo). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009. 110 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-444-2. [COBISS.SI-ID 248321280]
225. RIJAVEC, Vesna, UDE, Lojze. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-D. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2008. 325 str. ISBN 978-961-247-076-0. [COBISS.SI-ID 241310464]
226. RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, KNEZ, Rajko. Pravna ureditev nepremičnin. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006. 498 str. ISBN 86-7061-442-1, ISBN 978-86-7061-442-0. [COBISS.SI-ID 230151936]
227. UDE, Lojze (avtor, urednik), BETETTO, Nina, GALIČ, Aleš (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, ZOBEC, Jan. Pravdni postopek : zakon s komentarjem. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: GV založba, 2005-2010. 4 zv. (598; 670; 774; 350 str.). ISBN 86-7061-397-2, ISBN 961-204-364-7, ISBN 978-961-247-117-0, ISBN 978-961-247-133-0. [COBISS.SI-ID 222236672]
228. BOHATA, Petr, JUHÁSZ, edit, GLATZ, Ferenc, RECHBERGER, Walter H., KLICKA, Thomas, RIJAVEC, Vesna, SCHÖBERL, Elisabeth, VOGLER, Daniela, UZELAC, Alan, ZOLL, Fryderyk. Beschleunigung des zivilgerichtlichen verfahrens in Mittel- und Osteuropa. Wien; Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher verlag, 2004. 338 str. Schriftenreiche ELC, 10. ISBN 3-8305-0826-3, ISBN 3-7083-0193-5. [COBISS.SI-ID 248801]
229. JUHART, Miha (avtor, urednik), TRATNIK, Matjaž (avtor, urednik), VRENČUR, Renato (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), BERDEN, Andrej, KERESTEŠ, Tomaž, RIJAVEC, Vesna, VLAHEK, Ana. Stvarnopravni zakonik (SPZ) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2004. 1077 str. Zbirka Nova slovenska zakonodaja. ISBN 86-7061-351-4. [COBISS.SI-ID 214515712]
230. RIJAVEC, Vesna. Civilno izvršilno pravo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2003. 501 str. ISBN 86-7061-310-7. [COBISS.SI-ID 123457536]
231. ŠTURM, Lovro, ARHAR, France, PLAUŠTAJNER, Konrad, RIJAVEC, Vesna, TOPLAK, Ludvik, BLAHA, Miran, BUČAR, France, ČEBULJ, Janez, DEISINGER, Mitja, DULAR, Janez, FRIEDL, Jože, GRASSELLI, Andrej, JADEK-PENSA, Dunja, JAKLIČ, Klemen, JAMBREK, Peter, JEROVŠEK, Tone, KLEMENČIČ, Goran, KONČINA PETERNEL, Mateja, KRESAL, Barbara, MAVČIČ, Arne, MOZETIČ, Miroslav, NOVAK, Marko, OREHAR IVANC, Metoda, PERNUŠ-GROŠELJ, Barbara, PIRNAT, Rajko, RIBARIČ, Miha, SLADIČ, Jorg, SOVDAT, Jadranka, STEINMAN, Tatjana, ŠORLI, Marko, TRPIN, Gorazd, TRAMPUŽ, Miha, VIRANT, Grega, VLAJ, Stane, ZAKRAJŠEK, Frančiška, ZALAR, Boštjan, ZUPANČIČ, Boštjan M., ŠTURM, Lovro (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 2002. 1247 str. ISBN 961-238-053-8. [COBISS.SI-ID 117996800]
232. BERDEN, Andrej, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, RIJAVEC, Vesna, FRANTAR, Tone, KERESTEŠ, Tomaž, JUHART, Miha, VRENČUR, Renato (urednik). Novo stvarno pravo. Maribor: Studio Linea: Zavod Codex Iuris, 2002. 306 str. Zbirka Codex Iuris. ISBN 961-6396-05-6. [COBISS.SI-ID 48041217]
233. BERDEN, Andrej, JUHART, Miha, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato, RIJAVEC, Vesna, TRATNIK, Matjaž, KEŽMAH, Urška. Zemljiškoknjižno pravo. Maribor: Studio Linea, 2002. 296 str. Zbirka Codex iuris, zv. 2. ISBN 961-6396-04-8. [COBISS.SI-ID 47307521]
234. RIJAVEC, Vesna, VRENČUR, Renato, KERESTEŠ, Tomaž. Immobiliarsachenrecht in Slowenien : immobiliarrecht, Grundbuch, Kreditwesen und Hypothekenrecht. Wien: Center of Legal Competence (CLC): Forschungsinstitut für mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht (FOWI), 2001. XXIX, 159 str. [Arbeitspapier, Nr. 83]. [COBISS.SI-ID 2156843]
235. TRATNIK, Matjaž, RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž, VRENČUR, Renato. Stvarnopravna zavarovanja. Maribor: Pravna fakulteta, Institut za alternativno reševanje sporov in primerjalno pravne študije, 2001. 305 str. ISBN 961-6396-01-3. [COBISS.SI-ID 45613057]
236. RIJAVEC, Vesna. Dedovanje : procesna ureditev. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1999. 380 str. ISBN 86-7061-191-0. [COBISS.SI-ID 98887168]
237. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. Family and Succession Law.Slovenia. Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1999. 208 str. International Encyclopaedia of Laws, Suppl. 8. [COBISS.SI-ID 1935147]

2.02 Strokovna monografija

238. EKART, Andrej, RIJAVEC, Vesna. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelo ZIZ-L : razširjena uvodna pojasnila s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 530 str. Uvodna pojasnila. ISBN 978-961-247-408-9. [COBISS.SI-ID 297917184]
239. RIJAVEC, Vesna, EKART, Andrej. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelama ZIZ-J in ZIZ-K. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 287 str. ISBN 978-961-247-309-9. [COBISS.SI-ID 279614976]
240. KOVAČEK-STANIĆ, Gordana, PAJVANČIĆ, Marijana (sodelavec pri raziskavi), PIHLER, Stanko (sodelavec pri raziskavi), CVEJIĆ-JANČIĆ, Olga (sodelavec pri raziskavi), BORDAŠ, Bernadet (sodelavec pri raziskavi), VIDIĆ, Jelena (sodelavec pri raziskavi), DRAŠKIĆ, Marija (sodelavec pri raziskavi), KOPITOVIĆ, Vesna (sodelavec pri raziskavi), RIJAVEC, Vesna (sodelavec pri raziskavi, recenzent), KRALJIĆ, Suzana (sodelavec pri raziskavi). Legislativa o ljudskoj reprodukciji uz biomedicinsku pomoć. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2008. 287 str. ISBN 978-86-7774-034-4. [COBISS.SI-ID 232486663]

2.05 Drugo učno gradivo

241. IVANC, Tjaša, RIJAVEC, Vesna. Pravdni postopek. Ljubljana: IUS Software: GV založba, 2014. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. Pravni mozaik, 11. ISBN 978-961-247-283-2. [COBISS.SI-ID 1541345]
242. UDE, Lojze, BETETTO, Nina, RIJAVEC, Vesna, FRANTAR, Tone, KERESTEŠ, Tomaž, PRELIČ, Saša, ĐORĐEVIĆ, Miodrag, VRENČUR, Renato, TRATNIK, Matjaž, JENULL, Hinko, JAN, Matjaž, GALIČ, Aleš. Gradivo za šolo civilnega procesnega prava. Ljubljana: NEBRA, 2002. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2315051]
243. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž, UDE, Lojze, BETETTO, Nino, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, BIZJAK, Anton, JENULL, Hinko, PLAVŠAK, Nina, PODGORŠEK, Bojan, KEŽMAH, Urška. Gradivo za štiridnevno šolo civilnega procesnega prava : [strokovno gradivo]. Ljubljana: NEBRA, 2001. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2108459]
244. RIJAVEC, Vesna, KEŽMAH, Urška. Praktikum za civilno procesno pravo. Maribor: Pravna fakulteta, 2001. 138 str. ISBN 961-6009-96-6. [COBISS.SI-ID 46357249]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

245. VOUK, Rudi, KERT-WAKOUNIG, Sonja, WAKOUNIG, Marian, ŠKOF, Bojan, KORPIČ-HORVAT, Etelka, SENČUR PEČEK, Darja, JOVANOVIČ, Dušan, DROBEŽ TOMŠIČ, Mateja, RIJAVEC, Vesna, KOBAL, Aleš, ROŽIČ, Uroš. Rechts- und Wirtschaftsratgeber Österreich/Slowenien = Pravni in gospodarski priročnik Avstrija/Slovenija. Wien: Linde; [Ljubljana]: GV založba, 2004. XLVII, 419 str., graf. prikazi, večinoma tabele. Fachbuch Recht. ISBN 86-7061-343-3, ISBN 3-7073-0621-6. [COBISS.SI-ID 213716736]

2.08 Doktorska disertacija

246. RIJAVEC, Vesna. Uveljavljanje pravic iz zapuščine : procesna problematika : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Rijavec], 1997. 378 f., [6] f. pril. [COBISS.SI-ID 1155883]

2.09 Magistrsko delo

247. RIJAVEC, Vesna. Premoženjskopravna razmerja izvenzakonskih partnerjev v pravdi. [s.l.]: [s.n.]. 135 str. [COBISS.SI-ID 3553796]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

248. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž, EKART, Andrej, JELINEK, Wolfgang. Der Europäische Vollstreckungstitel - Die Erleichterung der internationalen Vollstreckung und die Gewährleistung der Rechtsschutzgarantien. Maribor: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2007. 26 str. [COBISS.SI-ID 3716139]
249. RIJAVEC, Vesna, KEŽMAH, Boštjan. Letno poročilo o rezultatih razsikovalnega projekta v letu 2004. Maribor: Pravna fakulteta Maribor, 2004. 8 str. [COBISS.SI-ID 3715883]
250. ZUPANČIČ, Karel, NOVAK, Barbara, ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija, RIJAVEC, Vesna, GALIČ, Aleš. Strokovne podlage za izdelavo družinskopravnih predpisov. [Ljubljana: Pravna fakulteta, 2004]. 1 zv. [COBISS.SI-ID 7050321]
251. KONČAR, Polonca, RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), GALIČ, Aleš (avtor dodatnega besedila, avtor), GRILC, Peter, UDE, Lojze, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, STRBAN, Grega, KRESAL, Barbara. Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih in delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v Republiki Sloveniji : strategija razvoja pravnega sistema RS do leta 2010. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1999. [III], 114, 47 f. [COBISS.SI-ID 2879569]
252. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. Problemi pravnega varstva državljanov SFRJ iz severovzhodne Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini : Poročilo o delu za leto 1989. Visoka pravna šola Maribor: Visoka pravna šola Maribor, 1992. 42 f., tabele in grafikoni. [COBISS.SI-ID 3863300]
253. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, NOVAK, Mitja, RIJAVEC, Vesna, UDOVIČ, Franc, TOMC, Darja, BORKO, Elko. Vplivi predzakonskega in zakonskega svetovanja na ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Visoka pravna šola: Visoka pravna šola Maribor, 1992. 3 zv. [158 f., 67 f., 77 f.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3863044]
254. NOVAK, Mitja, GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna, PIRC-DOVIDIJA, Metka. Vplivi predzakonskega in zakonskega svetovanja na uresničevanje ustavne pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Maribor: RSS, 1987. 109 str. Razvijanje in varovanje osnov upravljanja. [COBISS.SI-ID 15483648]
255. NOVAK, Mitja, GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. Vplivi predzakonskega in zakonskega svetovanja na uresničevanje ustavne pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok : poročilo o delu za leto 1986. Maribor: Višja pravna šola, 1986. 110 str. URP/RP Družboslovje. [COBISS.SI-ID 590340]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

256. RIJAVEC, Vesna, ILEŠIČ, Marko, ILEŠIČ, Mirko, PRELIČ, Saša. Notarska pisarna. Ljubljana: ILEXIS, 1995. 1 zv. (loč.pag.). [COBISS.SI-ID 1154859]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

257. RIJAVEC, Vesna. Simplification of Debt Collection in EU : JLS/2009/CFP/JCIV/09-1AG. Maribor: Faculty of Law, 2010. 31 f. [COBISS.SI-ID 4217131]
258. RIJAVEC, Vesna. Reforma nepravdnih postopkov : temeljni raziskovalni projekt. Maribor: Pravna fakulteta, 2009. 17 f. [COBISS.SI-ID 4217387]

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

259. KRALJIĆ, Suzana, RIJAVEC, Vesna. Priznanje očetovstva s strani "transgender" osebe, ki je spremenila spol (FTM) : mnenje. Maribor: Pravna fakulteta, 2016. [8] f. [COBISS.SI-ID 5213995]
260. RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Pravno mnenje glede uveljavljanja ničnosti Statuta Zavoda AIPA v pravdni zadevi II P 3389/2010 pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za ekonomsko analizo prava, 2011. 15 str. [COBISS.SI-ID 4681515]
261. RIJAVEC, Vesna. Organizirana priprava na zakon in družino v Ljubljani - I. faza : recenzija raziskovalne naloge. Maribor, 1996. [COBISS.SI-ID 1151019]
262. RIJAVEC, Vesna. Organizirana priprava na zakon in družino v Ljubljani - II. faza : recenzija raziskovalne naloge. Maribor, 1996. 5 str. [COBISS.SI-ID 1149739]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

263. RIJAVEC, Vesna. Družinsko pravo. [Maribor, 2011]. 1 zv. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 4314923]
264. RIJAVEC, Vesna. Nepravdno pravo. [Maribor, 2011]. 1 zv. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 4314667]
265. RIJAVEC, Vesna. Civilno procesno pravo : študijski pripomoček. Maribor: Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, 2010. 112 str. [COBISS.SI-ID 4023339]
266. RIJAVEC, Vesna. Reševanje poslovnih sporov : gradivo - izbrane teme. Maribor, 2010. 1 zv. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 4085291]
267. BETETTO, Nina, GALIČ, Aleš, RIJAVEC, Vesna. Evropsko civilno procesno pravo : 3. september 2008, Ljubljana : gradivo za seminar. Ljubljana: Nebra, 2008. 1 mapa (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9531985]
268. RIJAVEC, Vesna, GALIČ, Aleš, VOLK, Dida, SAVKOVIČ, Jana. Izvršba in zavarovanje v praksi : aktualni problemi in vprašanja : seminar, 14. junij 2006, Ljubljana. Ljubljana: GV založba, 2006. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 3655723]
269. KNEZ, Rajko, KERESTEŠ, Tomaž, JENULL, Hinko, JAN, Matjaž, GALIČ, Aleš, RIJAVEC, Vesna, PLAVŠAK, Nina, STRNAD, Igor. Izvršilno pravo z osnovami evropskega civilnega procesnega prava : šol[a] civilnega procesnega prava : novosti: Vstop v EU, ZIZ-A, SPZ, ZZK-1 : gradivo za seminar, Ljubljana, 6. in 7. maj 2004. Ljubljana: Nebra, 2004. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2789419]
270. KNEZ, Rajko, KERESTEŠ, Tomaž, TRATNIK, Matjaž, SLADIČ, Jorg, GALIČ, Aleš, RIJAVEC, Vesna, PLAVŠAK, Nina, VRENČUR, Renato, STRNAD, Igor, SLADIČ-ZEMLJAK, Pavla. Izvršilno pravo z osnovami evropskega civilnega procesnega prava : III. šol[a] civilnega procesnega prava : novosti: Vstop v EU, ZIZ-A, SPZ, ZZK-1 : gradivo za seminar, Ljubljana, 4. in 5. dec. 2003. Ljubljana: Nebra, 2003. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2678827]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

271. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, PINTER, Žarko, RIJAVEC, Vesna, PLANINŠEC, Viktor. Medicina in pravo: zapleti v medicini : [gostje oddaje Fokus, RTS TV, Maribor, 21. 3. 2006]. Maribor, 2006. [COBISS.SI-ID 2278463]

3.12 Razstava

272. HOLCMAN, Borut, RIJAVEC, Vesna. Korenine notariata na Slovenskem : razstava ob Notarskih dnevih. Portorož, 2.4. 1997. [COBISS.SI-ID 1150251]
273. HOLCMAN, Borut, RIJAVEC, Vesna. Korenine notariata na slovenskem : razstava v organizaciji Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Pokrajinskega arhiva Maribor, posvečena 20 letnici Univerze v Mariboru. Maribor, od 10. do 30. oktobra, 1995. [COBISS.SI-ID 7785476]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

274. RIJAVEC, Vesna. Neue Entwicklungen im zivilgerichtlichen Verfahren in rechtsvergleichender Sicht : predavanje na Karel-Franzens Universität Graz, Rechtwissenschftliche Fakultät, Graz, 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 4204075]
275. RIJAVEC, Vesna. Das internationale Zwangvollstreckungsrecht am Beispiel Sloweniens : predavanje na Karel-Franzens Universität Graz, Rechtwissenschftliche Fakultät, Graz, 18. januar 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 3597867]
276. RIJAVEC, Vesna. Wohnungseingentum in Slowenien im Vergleich mit deutscher Regelung : [predavanje na Pravni fakulteti v Tokiju, julij 2005]. Tokio, 2005. [COBISS.SI-ID 3455019]
277. RIJAVEC, Vesna. Die Liegenschaft im Zivilrecht, Grundbuchsrecht und Zwangsvollstreckungsrecht - Schwerpunkte aus der Perspektive des slowenischen Rechtes : predavanje na Karel-Franzens Universität Graz - Rechtwissenschftliche Fakultät, Graz, 8. december 2004. Graz, 8. december 2004. [COBISS.SI-ID 2947627]
278. RIJAVEC, Vesna. Dingliche Sicherheiten im neuen Sachen-und Exekutionsrecht in Slowenien : Vorlesung am FOWI - Forschungsinstitut für mittel- undosteuropäisches Wirtschaftsrecht, Wien, 1. 6. 2003. Wien, 2003. [COBISS.SI-ID 2639659]
279. RIJAVEC, Vesna. Das Pfandrecht in der Exekution anch slowenischem Recht : eingeladene Gastvortrag an Institut für Zivilgeriichtliches Verfaahren an der Universität Wien, am 19. 11. 2002. Wien, 2002. [COBISS.SI-ID 2637611]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

280. RIJAVEC, Vesna. Obiteljski izvanparnični postupci : predavanje, Sedamnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, 14. (petak) i 15. (subota) lipnja/juna 2019. godine, Mostar. [COBISS.SI-ID 5752875]
281. RIJAVEC, Vesna. Novi instituti u slovenskom građanskom parničnom postupku : predavanje, III. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 26. i 27. listopada 2017. godine, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu. [COBISS.SI-ID 5481259]
282. KRALJIĆ, Suzana, RIJAVEC, Vesna. Parenthood and family : new aspects of Slovenian family code : lecture, presented at the 16th ISFL World Conference 2017, Family Law and Family Realities, 25-29 July 2017, VU University, Amsterdam, The Netherlands. 2017. [COBISS.SI-ID 5440811]
283. RIJAVEC, Vesna. Pojem civilne in gospodarske zadeve v Uredbi Bruselj Ia ; Izvršitev izvršilnih naslovov iz drugih držav članic po Uredbi Bruselj Ia v primerjavi z uredbami št. 805/2004 (Evropski izvršilni naslov), 1896/2006 (Evropski plačilni nalog), 861/2007 (Evropski spor male vrednosti) : predavanji, Prvi vikend seminar za pravnike in odvetnike o evropskem procesnem pravu "Uvod v uredbo Bruselj Ia", 3.6.2016 v Ljubljani. 2016. [COBISS.SI-ID 5279275]
284. RIJAVEC, Vesna, BREZOVNIK, Boštjan, STRBAN, Grega. Pravni vidiki prilagoditve študija medicine novim razmeram v zdravstvu : predavanje na Strokovnem posvetu o zdravstvenem sistemu in sistemu izobraževanja zdravnikov ter primerjava z Republiko Avstrijo, Maribor, 14. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 15456849]
285. RIJAVEC, Vesna. Procesnopravno urejanje razmerij med starši in otroki po razpadu življenjske skupnost : predavanje, strokovni posvet Posvojitve in urejanje razmerij med starši in otroki po razpadu življenjske skupnosti - kaj prinaša predlog družinskega zakonika in morebitne nove rešitve, 20. 9. 2016, Brdo pri Kranju. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/druzina/Program_druzinski_080916.pdf. [COBISS.SI-ID 5167403]
286. RIJAVEC, Vesna. Simplification of cross-border enforcement on the basis of foreign enforcement title - alternatives for the creditor ; Poenostavitev čezmejne izvršbe na podlagi tujega izvršilnega naslova - alternativne možnosti za upnika : predavanje, 24. posvetovanje Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije = 24th conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions, 19-21. maj 2016, Kongresni center Portus, Portorož. http://www.acj.si/images/Projekt_BIARE/Konference/2016/Prispevki_in_prezentacije/Petek_20.5.2016/Portoro%C5%BE_2016VR.pdf. [COBISS.SI-ID 5277227]
287. RIJAVEC, Vesna. Dimensions of evidence in European civil procedure Law : lecture, presented at the International scientific conference European Dimension of Taking Evidence in Civil Procedure, Ljubljana, Faculty of Law, 15 and 16 January 2015. 2015. [COBISS.SI-ID 4831787]
288. RIJAVEC, Vesna. Mednarodna izvršba : predavanje na izobraževanju, Zbornica upraviteljev Slovenije, 3, in 4. 12. 2015, v Dobrovem v Goriških Brdih. 2015. [COBISS.SI-ID 5002795]
289. RIJAVEC, Vesna. Načela izvajanja dokazov v civilnem postopku - skupno jedro civilnih postopkov ali ne? : predavanje, mednarodna znanstvena konferenca Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku, Maribor, 20. in 21. marec 2014. Maribor, 2014. [COBISS.SI-ID 4831531]
290. RIJAVEC, Vesna, VUGRIN, Marijana. Ocena uporabe ZVEtl : prispevek na konferenci 2. dnevi izvršilnega in nepravdnega prava, Ljubljana, 19. in 20. september 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 4588843]
291. RIJAVEC, Vesna. Postopek v primeru nujnega dedovanja : prispevek na konferenci 2. dnevi izvršilnega in nepravdnega prava, Ljubljana, 19. in 20. september 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 4588331]
292. RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. "Uredba EU št. 650/2012 Evropskega parlamenta in sveta z dne 04.07.2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter evropskega potrdila o dedovanju" : [predavanje na] strokovnem srečanju Notarske zbornice Slovenije 15. in 16. novembra 2013 v Podčetrtku. Podčetrtek, 2013. [COBISS.SI-ID 11594524]
293. RIJAVEC, Vesna. Začasne in predhodne odredbe v arbitražnem postopku : prispevek na Konferenci slovenske arbitraže, Gospodarska zbornica Slovenije, 5. 11. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 4496171]
294. RIJAVEC, Vesna, EKART, Andrej. New trends in civil enforcement : case of Slovenia : [prispevek na mednarodni konferenci] Enforcement, enforceability and effectiveness, julij 2009, Dubrovnik. Dubrovnik, 2009. [COBISS.SI-ID 3937835]
295. RIJAVEC, Vesna. Način pisanja notarskih listin : seminar za notarje v organizaciji Ministrstva za pravosodje. Maribor; Ljubljana, maj-junij 1995. [COBISS.SI-ID 1152299]
296. RIJAVEC, Vesna. Notarske dolžnosti in odgovornost : seminar za notarje v organizaciji Ministrstva za pravosodje. Maribor; Ljubljana, maj-junij 1995. [COBISS.SI-ID 1153067]
297. RIJAVEC, Vesna. Razlogi pomanjkljivosti notarskih listin in posledice : seminar za notarje v organizaciji Ministrstva za pravosodje. Maribor; Ljubljana, maj-junij 1995. [COBISS.SI-ID 1152811]
298. RIJAVEC, Vesna. Vloga notarja v nepravdnem postopku : seminar za notarje v organizaciji Ministrstva za pravosodje. Maribor; Ljubljana, maj-junij 1995. [COBISS.SI-ID 1153323]
299. RIJAVEC, Vesna. Način pisanja notarskih listin : predavanje na 14-dnevnem seminarju ob sprejemu zakona o notariatu. Ljubljana, maj-junij 1994. [COBISS.SI-ID 1152043]
300. RIJAVEC, Vesna. Notarjev pravni položaj : predavanje na 14-dnevnem seminarju ob sprejemu zakona o notariatu. Ljubljana, maj-junij 1994. [COBISS.SI-ID 1151275]
301. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. Rechtlicher Schutz der Umwelt : bericht aus Slowenien : predavanje na mednarodnem posvetovanju o varstvu okolja Alpe-Jadran v Avstriji. Retzhof, 1994. [COBISS.SI-ID 1155627]
302. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. The current status of migrant and refugee children in the Republic of Slovenia : referat na svetovnem kongresu za družinsko pravo v Cardiffu, 28.6. do 2.7.1994. Cardiff, 1994. [COBISS.SI-ID 1149995]
303. RIJAVEC, Vesna. Die rectliche Stellung des Kindes im Scheidungsverfahren und danach - am Beispiel Sloweniens : referat na interdisciplinarnem strokovnem srečanju na temo Otrok v razveznem postopku, dne 22.1.1993 v organizaciji Instituta für Familienerziehung iz Gradca. Gradec, 1993. [COBISS.SI-ID 5540100]
304. RIJAVEC, Vesna. Slowenische Ricther - Gestern, Heute, Morgen : predavanje na Juristentag ARGE ALPE ADRIA, Retzhof, Avstrija. Retzhof, 1993. [COBISS.SI-ID 5528324]
305. GEČ-KOROŠEC, Miroslava, RIJAVEC, Vesna. Constitutional Changes in the S.F.R. Yugoslavia - Their Influence on Family Law Relations with Special Impact on Parenthood Regulations : referat na Sedmem svetovnem kongresu mednarodne organizacije za družinsko pravo v Opatiji in Postojni, 13. do 18. maja 1991, na temo Materinstvo in očetovstvo v spreminjajoči se družbi. Opatija; Postojna, 1991. [COBISS.SI-ID 3863556]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

306. RIJAVEC, Vesna. Primerjalno pravni prikaz izvršilnega postopka v državah EU : predavanje, Izvršilna šola 2017, 27.-29. marec 2017 in 8.-10. maj 2017, Kongresni center Bernardin, Portorož. [COBISS.SI-ID 5373483]
307. RIJAVEC, Vesna. Aktualni razvoj u europskom grđdanskom procesnom pravu s posebnim naglaskom na priznanje i ovrhu sudskih odluka prema Brussels I Uredbi : pozvano predavanje, Međunarodni seminar za praktičare "Otvorena pitanja europskog građanskog procesnog prava" održanom u Opatiji dana 30. listopada 2014, Jean Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija. 2014. [COBISS.SI-ID 4775467]
308. RIJAVEC, Vesna. Dokazni standardi (dokazno breme, posredni dokazi, dokazi z izvedencem, dokazi, ki jih stranke niso predlagale) : predavanje, Delovno-socialna sodniška šola 2014, Čatež, 8. do 10. oktober 2014. [COBISS.SI-ID 4817451]
309. RIJAVEC, Vesna. Trditveno in dokazno breme ter vprašanje prekluzij v delovnih sporih : predavanje, Delovno-socialna sodniška šola 2014, Čatež, 8. do 10. oktober 2014. [COBISS.SI-ID 4817707]
310. RIJAVEC, Vesna. Ubrzanje prekogranične ovrhe u EU : predavanje na konferenci "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak)", Poreč, 9.-11. travanj 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 4754987]
311. RIJAVEC, Vesna. Ubrzanje prekogranične ovrhe u EU : predavanje na konferenci "Međunarodna znanstvena konferencija o europskom građanskom procesnom pravu - aktualna pitanja", Zagreb, 27.-28. rujan 2012. Zagreb, 2012. [COBISS.SI-ID 4440619]

3.25 Druga izvedena dela

312. RIJAVEC, Vesna. Načelo dispozitivnosti v nepravdnih postopkih ; Varstvo koristi otroka v postopku mediacije in pri sklenitvi sodne poravnave pripravljene v mediaciji : predavanji, Izobraževanje za mediatorje 2020 (Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov), Pravna fakulteta, Maribor, 10. februar 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 5852203]
313. RIJAVEC, Vesna. Nova ureditev premoženjskih razmerij med zakoncema in delitev skupnega premoženja ; Sodne odločbe in pravna sredstva : predavanji, posvet Reforma nepravdnih postopkov in družinskega prava (Izvajanje postopkov po novi družinski zakonodaji), Ljubljana, 19. in 20. septembra 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 5798955]
314. RIJAVEC, Vesna. Razveza zakonske zveze in premoženjskopravna razmerja po novem DZ : predavanje, konferenca - seminar "Kako po novem družinskem zakoniku?", 19. 3. 2019, hotel Habakuk, Maribor. 2019. [COBISS.SI-ID 5712427]
315. RIJAVEC, Vesna. Sojenje v družinskih zadevah : predavanje, posvet Družinski zakonik - novi izzivi za prakso, Izobraževanje za mediatorje 2018, 19. februar 2018, Pravna fakulteta Maribor. 2018. [COBISS.SI-ID 5850923]
316. RIJAVEC, Vesna. The protection of children's interest during and after the divorce case : lecture, VI. Türkiye-Slovenya Karşilaştirmali hukuk sempozyumu = VI. Turkish- Slovenia comparative law symposium, Özyegin University, Faculty of Law, 27-28 September 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 5464363]
317. RIJAVEC, Vesna. Začasni ukrepi v arbitraži in postopek pred arbitrom za nujne primere : predavanje na predstavitvi novih Ljubljanskih arbitražnih pravil, 6. marca 2014, Pravna fakulteta v Mariboru. Maribor, 2014. [COBISS.SI-ID 4645931]
318. RIJAVEC, Vesna. Uredba o evropskem izvršilnem naslovu (805/2004), s primeri iz domače in tuje sodne prakse, poudarek na izdaji potrdila o evropski izvršljivosti sklepa o izvršbi. Brdo pri Kranju, 2013. [COBISS.SI-ID 4540459]
319. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, PLANINŠEC, Viktor, FLIS, Vojko, RIJAVEC, Vesna, KRALJIĆ, Suzana. 17. posvetovanje Medicina in pravo [na temo] Izvorne celice in človeški genom [v organizaciji Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor v sodelovanju s Pravno fakulteto in z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru] : [organizacijski odbor posvetovanja, Maribor 28. in 29. marec 2008, Univerza v Mariboru, Aula magna]. Maribor, 2008. [COBISS.SI-ID 3705643]
320. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, PLANINŠEC, Viktor, FLIS, Vojko, RIJAVEC, Vesna, PIVEC, Gregor, KRALJIĆ, Suzana. 15. posvetovanje Medicina in pravo [na temo] Zapleti v medicini [v organizaciji Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor v sodelovanju z Medicinsko in s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru] : [organizacijski odbor posvetovanja, Maribor 24. in 25. marec 2006, Univerza v Mariboru, Aula magna]. Maribor, 2006. [COBISS.SI-ID 2369087]
321. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, PLANINŠEC, Viktor, FLIS, Vojko, RIJAVEC, Vesna, KRALJIĆ, Suzana. 14. posvetovanje Medicina in pravo [na temo] Duševno zdravje (nova zakonodaja in nova spoznanja) [in] Medicina v izrednih razmerah (pravni in etični okvirji) [v organizaciji Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor v sodelovanju z Medicinsko fakulteto in s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru] : [organizacijski odbor posvetovanja, Maribor 18. in 19. marec 2005, Univerza v Mariboru, Aula magna]. Maribor, 2005. [COBISS.SI-ID 1919039]
322. RIJAVEC, Vesna, FLIS, Vojko, REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, PLANINŠEC, Viktor. 14. posvetovanje Medicina in pravo [na temo] Duševno zdravje (nova zakonodaja in nova spoznanja) [in] Medicina v izrednih razmerah (pravni in etični okvirji) [v organizaciji Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor v sodelovanju z Medicinsko fakulteto in s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru], Maribor 18. in 19. marec 2005, Univerza v Mariboru, Aula magna, Slomškov trg 15 : [moderiranje petkovega jutranjega dela srečanja]. Maribor, 2005. [COBISS.SI-ID 1919551]
323. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, PLANINŠEC, Viktor, FLIS, Vojko, RIJAVEC, Vesna, PIVEC, Gregor, KRALJIĆ, Suzana. 13. posvetovanje Medicina in pravo [na temo] Ureditev na področju zdravil [in] Odnos bolnik, zdravnik, lekarniški farmacevt [v organizaciji Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor v sodelovanju z Medicinsko fakulteto in s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru], Maribor 26. in 27. marec 2004, Univerza v Mariboru, Aula magna, Slomškov trg 15, Maribor. Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 1507903]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

324. Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. RIJAVEC, Vesna (urednik 2018-2022). Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru. ISSN 1029-4031. [COBISS.SI-ID 6443601]
325. Slovenska arbitražna praksa. RIJAVEC, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2012-2017. ISSN 2232-6588. https://www.tax-fin-lex.si/Revije/Kazalo/SlovenskaArbitraznaPraksa. [COBISS.SI-ID 263794432]
326. KRALJIĆ, Suzana (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28. - 30. marec 2019, Maribor, Slovenija. Globalizacija medicine v 21. stoletju. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. IV, 348 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-247-3. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398. [COBISS.SI-ID 96320257]
327. KRALJIĆ, Suzana (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28. - 30. marec 2019, Maribor, Slovenija. Globalizacija medicine v 21. stoletju. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. ISBN 978-961-286-246-6. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398, DOI: 10.18690/978-961-286-246-6. [COBISS.SI-ID 96320513]
328. RIJAVEC, Vesna (urednik). Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Pravna fakulteta, 2019. II, 248 str. ISBN 978-961-286-288-6. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/431, DOI: 10.18690/978-961-286-288-6. [COBISS.SI-ID 97133569]
329. Medicine, law & society. RIJAVEC, Vesna (glavni urednik 2015-2019). [Print ed.). Maribor: Pravna fakulteta, 2015-. ISSN 2463-7955. http://journals.um.si/index.php/medicine/issue/archive. [COBISS.SI-ID 281851136]
330. KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (urednik), ČIZMIĆ, Jozo (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KRALJIĆ, Suzana (urednik), MUJOVIĆ-ZORNIĆ, Hajrija M. (urednik), ZIBAR, Lada (urednik), KOROŠEC, Damjan (urednik), VUKUŠIĆ, Ivan (urednik). Zbornik radova s međunarodnog kongresa "1. kongres KOKOZA i 3. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem", [Rabac], 22. - 24. ožujka 2019. godine. Split: Pravni fakultet, 2019. VI, 380 str. [COBISS.SI-ID 5713707]
331. ŠAGO, Dinka (urednik), ČIZMIĆ, Jozo (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), JANEVSKI, Arsen (urednik), GALIČ, Aleš (urednik), LAZIĆ SMOLJANIĆ, Vesna (urednik), SESAR, Milijan (urednik). Zbornik radova s V. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 17. i 18. listopada 2019. godine. Split: Pravni fakultet, 2019. VI, 527 str. ISBN 978-953-8116-31-5. [COBISS.SI-ID 5797675]
332. RIJAVEC, Vesna (urednik), KENNETT, Wendy (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), IVANC, Tjaša (urednik). Remedies concerning enforcement of foreign judgements : Brussels I Recast. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Wolters Kluwer, cop. 2018. XXIV, 436 str. European monographs, Vol. 104. ISBN 978-90-411-9416-9, ISBN 90-411-9416-9. [COBISS.SI-ID 5655595]
333. KRALJIĆ, Suzana (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), 27. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 23. - 24. marec 2018, Maribor, Slovenija. Sodobni izzivi in dileme : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. IV, 358 str., ilustr. ISBN 978-961-286-147-6. DOI: 10.18690/978-961-286-147-6. [COBISS.SI-ID 94175489]
334. ŠAGO, Dinka (urednik), ČIZMIĆ, Jozo (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), JANEVSKI, Arsen (urednik), LAZIĆ SMOLJANIĆ, Vesna (urednik), SESAR, Milijan (urednik), GALIČ, Aleš (urednik), MIŠIĆ RADANOVIĆ, Nina (urednik). Zbornik radova s IV. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 25. i 26. listopada 2018. godine. Split: Pravni fakultet, 2018. 468 str. ISBN 978-953-8116-24-7. [COBISS.SI-ID 5659179]
335. KRALJIĆ, Suzana (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), 26. posvet Medicina, pravo in družba, 23.-24. marec 2017, Maribor. Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 322 str., ilustr. ISBN 978-961-286-021-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/208, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65344. [COBISS.SI-ID 91251969]
336. ŠAGO, Dinka (urednik), ČIZMIĆ, Jozo (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), JANEVSKI, Arsen (urednik), SESAR, Milijan (urednik), GALIČ, Aleš (urednik), LAZIĆ SMOLJANIĆ, Vesna (urednik). Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 26. i 27. listopada 2017. godine. Split: Pravni fakultet, 2017. 465 str. ISBN 978-953-8116-15-5. [COBISS.SI-ID 5479467]
337. KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (urednik), ČIZMIĆ, Jozo (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KRALJIĆ, Suzana (urednik), MUJOVIĆ-ZORNIĆ, Hajrija M. (urednik), KLARIĆ, Ante (urednik), CVITKOVIĆ, Miran (urednik), KOROŠEC, Damjan (urednik), ANĐELINOVIĆ, Šimun (urednik), VUKUŠIĆ, Ivan (urednik). Zbornik radova s međunarodnog kongresa "1. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem", Osijek, 3.-5. studenoga 2017. godine. U Splitu: Pravni fakultet, Sveučilište, 2017. 464 str., ilustr. ISBN 978-953-8116-16-2. [COBISS.SI-ID 5480235]
338. RIJAVEC, Vesna (urednik), 24th Conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions (May 19th - 21th, 2016, Portorož, Slovenia) = 24. konferenca: Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije. (Conference Proceedings). Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law, 2016. ISBN 978-961-286-004-2. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/186, DOI: 10.18690/978-961-286-004-2. [COBISS.SI-ID 15394129]
339. RIJAVEC, Vesna (urednik), 24th Conference Corporate Entities at the Market and European Dimensions (May 19th - 21th, 2016, Portorož, Slovenia)(conference papers). (Conference Proceedings). Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law, 2016. 222 str. ISBN 978-961-286-004-2. [COBISS.SI-ID 90086913]
340. RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), IVANC, Tjaša (urednik). Dimensions of evidence in European civil procedure. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer: Kluwer Law International, cop. 2016. XXVIII, 410 str. European monographs series, vol. 94. ISBN 978-90-411-6662-3. [COBISS.SI-ID 5010219]
341. KRALJIĆ, Suzana (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), 25. posvet Medicina in pravo, 18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija = 25th Conference Medicine and Law, March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia. Razmerje med pacientom in zdravnikom : konferenčni zbornik : 25. posvet Medicina in pravo, (18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija) = The patient - doctor relationship : (conference papers) : 25th Conference Medicine and Law, (March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia). Maribor: Pravna fakulteta: Lexonomica press, 2016. 138 str. ISBN 978-961-6399-76-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/3. [COBISS.SI-ID 86251777]
342. RIJAVEC, Vesna (urednik), GALIČ, Aleš (urednik). Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 21. i 22. listopada 2016. godine. Split: Pravni fakultet, 2016. 427 str. ISBN 978-953-8116-07-0. [COBISS.SI-ID 5212715]
343. KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (urednik), ČIZMIĆ, Jozo (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KRALJIĆ, Suzana (urednik), MUJOVIĆ-ZORNIĆ, Hajrija M. (urednik), KOROŠEC, Damjan (urednik), 2. hrvatski simpozij medicinskog prava, Vodice, 11. i 13. studenog 2016. godine. Zbornik radova s međunarodnog simpozija. Split: Pravni fakultet, 2016. 356 str. ISBN 978-953-8116-08-7. [COBISS.SI-ID 15282513]
344. RIJAVEC, Vesna (urednik), GALIČ, Aleš (urednik). Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 19. i 20. studenog 2015. godine. Split: Pravni fakultet, 2015. 415 str. ISBN 978-953-6102-58-7. [COBISS.SI-ID 4986923]
345. KRALJIĆ, Suzana (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik). Medicina in pravo : sodobne dileme III. Maribor: Pravna fakulteta, 2014. 377 str., ilustr. ISBN 978-961-6399-73-9. [COBISS.SI-ID 80561665]
346. RIJAVEC, Vesna (urednik), IVANC, Tjaša (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik). Simplification of debt collection in the EU. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2014. XXVII, 582 str. European monographs, 90. ISBN 978-90-411-4854-4, ISBN 90-411-4854-X. https://www.wildy.com/isbn/9789041148544/simplification-of-debt-collection-in-the-eu-hardback-kluwer-law-international. [COBISS.SI-ID 4663851]
347. ÜNVER, Yener (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KOROŠEC, Damjan (urednik). Recht und Medizin : Beiträge von der Türkisch-Slowenischen Konferenz. Maribor: Rechtswissenschaftliche Fakultät: = Pravna fakulteta, 2012 [i. e.] 2013. 148 str. ISBN 978-961-6399-99-9. https://docs.google.com/file/d/0Bw7MVKd2NrW6UkJGUmNick8yZ00/edit?pli=1. [COBISS.SI-ID 75052289]
348. RIJAVEC, Vesna (urednik), IVANC, Tjaša (urednik). Cross-border civil proceedings in the EU : (conference papers). Maribor: Pravna fakulteta, 2012. 152 str. ISBN 978-961-6399-70-8. [COBISS.SI-ID 70130433]
349. RIJAVEC, Vesna, BREHM, Wolfgang, JELINEK, Wolfgang, EKART, Andrej, KERESTEŠ, Tomaž, ZANGL, Sylvia, SPELLENBERG, Ulrich, WETZELBERGER, Johannes, RIJAVEC, Vesna (urednik), JELINEK, Wolfgang (urednik), BREHM, Wolfgang (urednik). Die Erleichterung der Zwangsvollstreckung in Europa. Baden-Baden: Nomos, 2012. 312 str. ISBN 978-3-8329-7045-1. [COBISS.SI-ID 4292651]
350. ÜNVER, Yener (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KOROŠEC, Damjan (urednik). Recht und Medizin : Beiträge von der Türkisch-Slowenischen Konferenz. Maribor: Pravna fakulteta, 2012. ISBN 978-961-6399-72-2. [COBISS.SI-ID 73680897]
351. RIJAVEC, Vesna (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), FLIS, Vojko (urednik), PLANINŠEC, Viktor (urednik), KRALJIĆ, Suzana (urednik). Medicina in pravo : sodobne dileme II. Maribor: Pravna fakulteta: Zdravniško društvo, 2010. 450 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6399-60-9. [COBISS.SI-ID 66274561]
352. RIJAVEC, Vesna (urednik), BRUS, Marko (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), EKART, Andrej (urednik), DANKO, Gregor (urednik, avtor dodatnega besedila). Civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2009 - <2012>. Zv. <1-2>. Nova slovenska zakonodaja, Zbirka predpisov. ISBN 978-961-247-111-8, ISBN 978-961-247-226-9. [COBISS.SI-ID 246766592]
353. KOKOL, Peter (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KOLENC, Ljudmila (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik). Pacientove pravice in dolžnosti : zbornik predavanj z recenzijo. 1.0. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2009. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6254-40-3. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=9170. [COBISS.SI-ID 62193409]
354. VAN RHEE, C. H. (urednik), UZELAC, Alan (urednik). Civil justice between efficiency and quality : from ius commune to the CEPEJ. Antwerp; Oxford; Portland: Intersentia; [Maastricht]: Metro, cop. 2008. XVI, 270 str., ilustr., zvd. Ius commune europaeum, 74. ISBN 978-90-5095-802-8. [COBISS.SI-ID 3751979]
355. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), FLIS, Vojko (urednik), PLANINŠEC, Viktor (urednik), KRALJIĆ, Suzana (urednik, avtor dodatnega besedila). Medicina in pravo : sodobne dileme. Maribor: Pravna fakulteta: Splošna bolnišnica, 2006. 358, III str., ilustr. ISBN 961-6399-30-6, ISBN 978-961-6399-30-2. [COBISS.SI-ID 57984001]
356. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Delovno pravo : zbirka predpisov. Maribor: Codex iuris, 2005. 2 zv. (463; 418 str.). Codex Iuris, 2005, 08. ISBN 961-91317-5-4, ISBN 961-91317-6-2. [COBISS.SI-ID 221514496]
357. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Gospodarsko pravo : zbirka predpisov. Maribor: Codex iuris, 2004. Zv. 1-2. Codex Iuris, 2004, 03; 2004, 07. ISBN 961-91317-0-3, ISBN 961-91317-1-1. [COBISS.SI-ID 129272064]
358. FLIS, Vojko (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KRALJIĆ, Suzana (urednik). Medicina in pravo : izbrana poglavja.2001, 2002, 2003. Maribor: Splošna bolnišnica, 2004. 306 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52733185]
359. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Nepremičninsko pravo : zbirka predpisov. Maribor: Studio Linea, 2004. 642 str. Codex Iuris, 2004, 01. ISBN 961-6396-08-0. [COBISS.SI-ID 127951360]
360. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Spremembe in dopolnitve : zbirka predpisov. Maribor: Codex iuris, 2004. 164 str. Codex Iuris, 2004, 12. ISBN 961-91317-2-X. [COBISS.SI-ID 217347584]
361. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KERESTEŠ, Tomaž (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Civilno pravo : zbirka predpisov. Maribor: Studio Linea, 2003. 656 str. Codex Iuris, 2003, 09. ISBN 961-6396-07-2. [COBISS.SI-ID 51173889]
362. REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), FLIS, Vojko (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik). Medicina in pravo : izbrana poglavja : 1999-2000. Maribor: Splošna bolnišnica, 2001. 284 str., [17] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45804289]
363. Nepravdno pravo. Maribor: Pravna fakulteta, 2001. 121 str. ISBN 961-6009-95-8. [COBISS.SI-ID 46357761]
364. TRATNIK, Matjaž (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), RECHBERGER, Walter H. (urednik), ERNES, Anka L. H. (urednik). Pravica do sodnega varstva v nepravdnih postopkih : zbornik referatov. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo, 2000. IX, 111 str. ISBN 961-6009-83-4. [COBISS.SI-ID 44610305]
365. KONČAR, Polonca, RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), GALIČ, Aleš (avtor dodatnega besedila, avtor), GRILC, Peter, UDE, Lojze, WEDAM-LUKIĆ, Dragica, STRBAN, Grega, KRESAL, Barbara. Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih in delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v Republiki Sloveniji : strategija razvoja pravnega sistema RS do leta 2010. Ljubljana: Pravna fakulteta, 1999. [III], 114, 47 f. [COBISS.SI-ID 2879569]
366. Novejše tendence razvoja otroškega prava v evropskih državah - prilagajanje otroškega prava v Republiki Sloveniji : zbornik [referatov in razprav] z mednarodne znanstvene konference z dne 25. in 26. novembra 1996. Maribor: Pravna fakulteta, Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo, 1997. XV, 312 str., graf. prikazi. ISBN 961-6009-64-8. [COBISS.SI-ID 40614657]
367. GEČ-KOROŠEC, Miroslava (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), KNEZ, Rajko (urednik). Pravno varstvo skupinskih interesov ljudi za zdravo okolje : zbornik z mednarodne znanstvene konference z dne 10. in 11. novembra 1995. Maribor: Pravna fakulteta, Institut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo, 1996. XIV, 337 str. ISBN 961-6009-21-4. [COBISS.SI-ID 39099905]

Mentor pri doktorskih disertacijah

368. OROŽ, Damjan. Ugovor v izvršbi in njegov vpliv na stopnjo pravne varnosti = Objection to enforcement and its impact on the level of legal certainty : doktorska disertacija. [Maribor: D. Orož], 2018. 210 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70166. [COBISS.SI-ID 5590315]
369. IVANC, Tjaša. Postopki pri izvedbi investicije v nepremično kulturno dediščino : doktorska disertacija. Maribor: [T. Ivanc], 2010. 424 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4177963]
370. EKART, Andrej. Evropski izvršilni naslov in varstvo dolžnika : doktorska disertacija. [Maribor: A. Ekart], 2009. 408 str., tabele. [COBISS.SI-ID 246155520]
371. PRIMEC, Andreja. Odločbe, za katere se uporabi Konvencija o priznanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb - Newyorška konvencija : doktorska disertacija. Maribor: [A. Primec], 2009. XIII, 267 f. [COBISS.SI-ID 3894571]
372. KRALJIĆ, Suzana. Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov : doktorska disertacija. Maribor: [S. Kraljić], 2008. XXVIII, 378 str. [COBISS.SI-ID 237269248]

Mentor pri magistrskih delih

373. ŠMIGOC, Matej. Podeljena sposobnost biti stranka v sodnem postopku : magistrsko delo. Maribor: [M. Šmigoc], 2016. 109 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61175. [COBISS.SI-ID 5191723]
374. DOGANJIČ, Maja. Poslovna in procesna sposobnost mladoletne osebe v civilnih zadevah : magistrska naloga. [S. l.: M. Doganjić], 2016. 95 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61045. [COBISS.SI-ID 5290283]
375. KOSIRNIK, Mateja. Upnik v zemljiškoknjižnem postopku : magistrsko delo. Maribor: [M. Kosirnik], 2016. VI, 163 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61091. [COBISS.SI-ID 5186603]
376. PROSEN, Nina. Varstvo interesa oškodovanca kaznivega dejanja v adhezijskem postopku : magistrska naloga. Maribor: [N. Prosen], 2016. 87 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61282. [COBISS.SI-ID 5241643]
377. ŠTUMBERGER, Aleksandra. Vpliv generalne izvršbe na specialno civilno (sodno) izvršbo in zavarovanje : magistrska naloga. Maribor: [A. Štumberger], 2016. 200 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61187. [COBISS.SI-ID 5242155]
378. HORVAT POGORELEC, Mirjana. Zadolžena zapuščina : magistrska naloga. Maribor: [M. Horvat Pogorelec], 2016. 155 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61218. [COBISS.SI-ID 5241899]
379. SKOBIR, Ana. Zastopanje v javnem sektorju : magistrska naloga. Maribor: [A. Skobir], 2016. 87 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61317. [COBISS.SI-ID 5289003]
380. TOPLAK BOHINC, Simona. Preventivna funkcija notariata pri prometu z nepremičninami : magistrsko delo. Maribor: [S. Toplak Bohinc], 2015. 156 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=85281. [COBISS.SI-ID 5032491]
381. ZUPANIČ, Stanka. Učinkovitost adhezijskega postopka : magistrsko delo. Maribor: [S. Zupanič], 2013. 125 f., pril. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=62582. [COBISS.SI-ID 4616747]
382. STARC, Borut. Neodvisnost in nepristranskost arbitrov : magistrsko delo. Maribor: [B. Starc], 2012. 101 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=38996. [COBISS.SI-ID 4480811]
383. ROVERE, Jurij. Cilji posebne ureditve postopka v gospodarskih sporih : magistrska naloga. Maribor: [J. Rovere], 2009. 186 str. [COBISS.SI-ID 3884331]
384. KAPEVSKI, Duško. Reševanje gospodarskih sporov z mednarodnim elementom pred arbitražo ali sodiščem z vidika priznanja in izvršitve tujih odločb : magistrska naloga. Ljubljana: [D. Kapevski], 2009. 132 f. [COBISS.SI-ID 3884075]
385. KONJAR, Manca. Sistem pravnih sredstev v civilnem izvršilnem postopku : magistrska naloga. Maribor: [M. Konjar], 2009. 232 f. [COBISS.SI-ID 3884587]
386. WEITH MILČINSKI, Helena. Preobrazba zahteve varstvo zakonitosti : s poudarkom v gospodarskih sporih : magistrska naloga. Maribor: [H. Weith Milčinski], 2008. 328 f. [COBISS.SI-ID 3807531]
387. POLJANŠEK, Vojko. Problemi evidentiranja etažne lastnine v zemljiški knjigi z vidika nepremičnin v občinski lasti : magistrske naloge. Ljubljana: [V. Poljanšek], 2007. 198 f. [COBISS.SI-ID 3596843]
388. GRACER, Dejan. Začasne odredbe v trgovinski arbitraži : magistrska naloga. Celje: [D. Gracer], 2006. 170 f. [COBISS.SI-ID 3474219]
389. RATNIK, Alenka (mentor). Notarski fiduciarni posli : magistrsko delo. Murska Sobota: [A. Ratnik], 2005. 182 f. [COBISS.SI-ID 3048491]
390. KEŽMAH, Urška. Brezplačna pravna pomoč v civilnih postopkih : magistrska naloga. Maribor: [U. Kežmah], 2002. 173 f., pril. [COBISS.SI-ID 2489387]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

391. RADANOVIĆ, Eva. Odškodninska odgovornost sodnika za sodniške napake in odgovornost države zanj (primerjalni vidik s hrvaškim pravnim redom) : magistrsko delo. [S. l.: E. Radanović], 2019. 77 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=74065. [COBISS.SI-ID 5774379]
392. MARIN, Nina. Avtomatizacija odločanja ; prihodnost sodišč? : magistrsko delo. [Maribor: N. Marin], 2018. 64 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70971. [COBISS.SI-ID 5610795]
393. KOŽELJ, Matej. Tajnost pri opravljanju zdravstvenih storitev : magistrsko delo. Maribor: [M. Koželj], 2018. VIII, 59 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72444. [COBISS.SI-ID 5691435]
394. MERNIK, Sara. Začasne odredbe v sporih glede neveljavnosti sklepov skupščine : magistrsko delo. [Maribor: S. Mernik], 2018. IV, 51 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72226. [COBISS.SI-ID 5653035]
395. HERNJA, Jerneja. Izpodbijanje pravnega posla v obliki notarskega zapisa : magistrsko delo. Maribor: [J. Hernja], 2017. 78 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64798. [COBISS.SI-ID 5349931]
396. ŽIROVNIK, Rebeka. Pojem vmesne sodbe z razmejitvijo do prejudicialnega vprašanja in analiza sodne prakse : magistrsko delo. [Maribor: R. Žirovnik], 2017. V, 56, 2 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67610. [COBISS.SI-ID 5477931]

Mentor pri diplomskih delih

397. ŠKUNDRIĆ, Jasmina. Dokazna sredstva po ZPP : diplomsko delo. Maribor: [J. Škundrić], 2016. 66 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62377. [COBISS.SI-ID 5309739]
398. PAHOR, Alja. Dokazovanje dopinga v atletiki v civilnem sodnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [A. Pahor], 2016. 75 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62191. [COBISS.SI-ID 5309995]
399. PEČEK, Tina. Izvršba na nepremičnine s posebnim poudarkom na praktičnih vidikih postopka cenitve in prodaje nepremičnin : diplomsko delo. Maribor: [T. Peček], 2016. 71 f. + [1] f. pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57333. [COBISS.SI-ID 5078571]
400. ŠKOF, Alenka. Izvrševanje starševske skrbi : predstavitev in primerjava med Slovenijo in Italijo : diplomsko delo. Maribor: [A. Škof], 2016. IV, 39 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62603. [COBISS.SI-ID 5310251]
401. ŠAVOR, Katja. Oprava izvršbe za izterjavo denarnih obveznosti ob sodelovanju izvršitelja : diplomsko delo. Maribor: [K. Šavor], 2016. 41 f. + pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62564. [COBISS.SI-ID 5309483]
402. LAKOŽIČ, Jure. Položaj strankinega prokurista v pravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [J. Lakožič], 2016. 44 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63490. [COBISS.SI-ID 5310763]
403. GEČ, Ksenija. Pristojnost in postopek za odločanje o družinskih zadevah na Hrvaškem : diplomsko delo. Maribor: [K. Geč], 2016. 66 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62650. [COBISS.SI-ID 5308715]
404. LAMPE, Saša. Procesno nasledstvo v pravdi kot posledica statusnega preoblikovanja gospodarske družbe : diplomsko delo. Maribor: [S. Lampe], 2016. 59 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61823. [COBISS.SI-ID 5309227]
405. BORKO, Natalija. Rubež pri organizacijah za plačilni promet : diplomsko delo. Maribor: [N. Borko], 2016. 41 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63006. [COBISS.SI-ID 5310507]
406. BATINIČ, Aleš. Upnikovi razlogi za pritožbo v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [A. Batinić], 2016. 55 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63527. [COBISS.SI-ID 5264171]
407. BARUCA, Maša. Dokazni standardi v pravdnem postopku : diplomsko delo. Lucija: [M. Baruca], 2015. 41 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=72491. [COBISS.SI-ID 4924203]
408. MADŽARAC, Mateja. Dokazovanje v sporih majhne vrednosti z evropsko dimenzijo : diplomsko delo. Maribor: [M. Madžarac], 2015. 45 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48229. [COBISS.SI-ID 4922411]
409. MENDAŠ, Dominika. Družinska mediacija, ko so ogrožene otrokove koristi : diplomsko delo. Maribor: [D. Mendaš], 2014. 54 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=64501. [COBISS.SI-ID 4727851]
410. MARTINIČ, Nika. Pogodba o dosmrtnem preživljanju z analizo aktualne sodne prakse : diplomsko delo. Maribor: [N. Martinič], 2014. VII, 71 str. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=67730. [COBISS.SI-ID 4774443]
411. SULJANOVIĆ, Majda. Postopek razveze zakonske zveze primerjava z Avstrijo : diplomsko delo. Maribor: [M. Suljanović], 2014. II, 37 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=62239. [COBISS.SI-ID 4672555]
412. KEKEC, Nina. Zastoji v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [N. Kekec], 2014. 67 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47031. [COBISS.SI-ID 4796715]
413. GERLEC, Barbara. Dokazni standardi v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [B. Gerlec], 2013. 63 f. [COBISS.SI-ID 4523819]
414. VRBOVŠEK, Dušan. Izvršba v sporih majhne vrednosti : diplomsko delo. Maribor: [D. Vrbovšek], 2013. 57 f. [COBISS.SI-ID 4527147]
415. PEČENKO, Matej. Odgovornost odvetnika : diplomsko delo. Maribor: [M. Pečenko], 2013. 74 f., pril. [COBISS.SI-ID 4615979]
416. KURNIK, Nina. Pravice otroka v družinskih sporih v zvezi z dodelitvijo v vzgojo, varstvo in oskrbo ter stiki z drugim roditeljem : diplomsko delo. Maribor: [N. Kurnik], 2013. 46 f. [COBISS.SI-ID 4493867]
417. ŽNUDERL, Metka. Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve : diplomsko delo. Maribor: [M. Žnuderl], 2013. 113 f., pril. [COBISS.SI-ID 4527403]
418. NOVAK, Tamara. Zavlačevanje izvršilnega postopka : diplomsko delo. Maribor: [T. Novak], 2013. 37 f. [COBISS.SI-ID 4557611]
419. SEVŠEK, Aleš. Odškodninska odgovornost zdravnika za napako v zdravljenju s prikazom sodne prakse : diplomsko delo. Maribor: [A. Sevšek], 2012. 78 f. [COBISS.SI-ID 4378411]
420. HORJAK, Tanja. Prednosti in slabosti elektronskega vlaganja izvršb : diplomsko delo. Maribor: [T. Horjak], 2012. 78 f. [COBISS.SI-ID 4481067]
421. GYÖREK, Mihaela. Vrnitev delavca na delo v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [M. Györek], 2012. 64 f. [COBISS.SI-ID 4343083]
422. PRITEKELJ, Tina. Zastopanje otroka glede na bruseljsko uredbo IIa : diplomsko delo. Maribor: [T. Pritekelj], 2012. 65 f. [COBISS.SI-ID 4449323]
423. KEČEK, Niko. Izračun nujnega dednega deleža pri dedovanju zaščitene kmetije : diplomsko delo. Maribor: [N. Keček], 2011. 67 f. [COBISS.SI-ID 4238891]
424. SLATINŠEK, Grega. Odškodninska tožba : diplomsko delo. Maribor: [G. Slatinšek], 2011. 44 f. [COBISS.SI-ID 4178731]
425. DOMJAN, Melita. Položaj notarja v EU, novejši trendi : diplomsko delo. Maribor: [M. Domjan], 2011. 53 f. [COBISS.SI-ID 4274219]
426. ZORMAN, Barbara. Pravna ureditev področja genskega inženiringa zaradi varstva zdravja ljudi : diplomsko delo. Maribor: [B. Zorman], 2011. 45 f. [COBISS.SI-ID 4178475]
427. KOROŠEC, Renato. Primerjava slovenskega Zakona o odvetništvu s hrvaškim zakonom s poudarkom na odvetnikovi upravičenosti za dostop do različnih podatkov (10. člen) : diplomsko delo. Maribor: [R. Korošec], 2011. 46 f. [COBISS.SI-ID 4220203]
428. JANJIĆ, Maja. Priznanje in izvršitev preživninskih odločb v Evropski uniji na podlagi Bruseljske uredbe l : diplomsko delo. Maribor: [M. Janjić], 2011. ii, 74 f. [COBISS.SI-ID 4185899]
429. GORJUP, Špela. Procesni vidik prisilne hospitalizacije po Zakonu o duševnem zdravju : diplomsko delo. Maribor: [Š. Gorjup], 2011. 70 f. [COBISS.SI-ID 4261675]
430. KOČEVAR, Jure. Skupinska tožba za varstvo okolja : diplomsko delo. Maribor: [J. Kočevar], 2011. 28 f. [COBISS.SI-ID 4303915]
431. REBERNIK, Vanja. Komorienti : diplomsko delo. Maribor: [V. Rebernik], 2010. 63 f. [COBISS.SI-ID 4067627]
432. SPETIČ, Ester. Položaj dolžnikovega dolžnika v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [E. Spetič], 2010. 88 f. [COBISS.SI-ID 4053291]
433. VERDINEK, Metka. Sojenje v razumnem roku : projekt Lukenda in njegove posledice : diplomsko delo. Maribor: [M. Verdinek], 2010. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4090411]
434. NAGLIČ, Alen. Ustanove v dednem pravu in primerjava z trusti anglo-ameriškega prava : diplomsko delo. Maribor: [A. Naglič], 2010. IV, 78 f. [COBISS.SI-ID 4037931]
435. GORENJAK, Vesna. Zamudna sodba kot evropski izvršilni naslov : diplomsko delo. Maribor: [V. Gorenjak], 2010. 85 f. [COBISS.SI-ID 4081707]
436. KOMPAN, Alenka. Dedovanje v istospolni partnerski skupnosti : diplomsko delo. Maribor: [A. Kompan], 2009. 59 f. [COBISS.SI-ID 3901483]
437. DURIČ, Maja. Institut razdedinjenja skozi teoretični in praktični prikaz : diplomsko delo. Maribor: [M. Durič], 2009. 51 f. [COBISS.SI-ID 4003115]
438. ŠTUHEC, Andreja. Osebno ime v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Senik: [A. Štuhec], 2009. 82 f., pril. [COBISS.SI-ID 3842859]
439. PUČNIK, Minka. Pogodbena avtonomija v dednem pravu : diplomsko delo. Maribor: [M. Pučnik], 2009. 69 f. [COBISS.SI-ID 3882027]
440. ŠMELCER, Petra. Pooblastila notarja v dednih zadevah na Hrvaškem : diplomsko delo. Maribor: [P. Šmelcer], 2009. III, 55 f. [COBISS.SI-ID 3935019]
441. ŠABJAN, Simona. Preživljanje staršev : diplomsko delo. Maribor: [S. Šabjan], 2009. 70 f. [COBISS.SI-ID 3937579]
442. MEGLIČ, Metka. Priznanje očetovstva : primerjalnopravni pregled med Slovenijo, Srbijo in Nemčijo : diplomsko delo. Maribor: [M. Meglič], 2009. 91 f. [COBISS.SI-ID 3863083]
443. MEŠNJAK, Matjaž. Problem dokazov, pridobljenih na nedopusten način, v civilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [M. Mešnjak], 2009. II, 61 f. [COBISS.SI-ID 3982891]
444. HORVAT, Martina. Upravljanje z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine s strani upnika : diplomsko delo. Maribor: [M. Horvat], 2009. VII, 81 f. [COBISS.SI-ID 3876395]
445. GRGUREVIČ, Niko. Vloga odvetnika v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [N. Grgurevič], 2009. 48 f. [COBISS.SI-ID 3890731]
446. KAMENIK, Tanja. Ali dosežki znanosti prehitevajo pravne okvire in odpravljajo etične dileme na področju embrionalnih matičnih celic? : diplomsko delo. Maribor: [T. Kamenik], 2008. 66 f. [COBISS.SI-ID 3820587]
447. KNAFLIČ, Aleška. Civil law in European codes and the future of European civil code : diploma thesis. Maribor: [A. Knaflič], 2008. 54 f. [COBISS.SI-ID 3703339]
448. PIPERSKI, Blanka. Darovanje spolnih celic za postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo : diplomska naloga. Maribor: [B. Piperski], 2008. 85 f. [COBISS.SI-ID 3730731]
449. ŽEKŠ, Urška. Delitev skupnega premoženja : diplomska naloga. Rakičan: [U. Žekš], 2008. 82 f. [COBISS.SI-ID 3666219]
450. GUZEJ, Nina. Elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine : diplomska naloga. Maribor: [N. Guzej], 2008. 56 f. [COBISS.SI-ID 3758123]
451. KRAMER, Sonja. Erbrecht in Slowenien und ÖSterreich : ein rechtsvergleich : diplomska naloga. Graz: [S. Kramer], 2008. 69 f. [COBISS.SI-ID 3771691]
452. MAUKO, Bojana. Evropska mreža varuhov za otrokove pravice (ENOC) : diplomska naloga. Maribor: [B. Mauko], 2008. 56 f. [COBISS.SI-ID 3799595]
453. VEIT, Marja. Izvršba, če so udeleženci otroci : diplomska naloga. Maribor: [M. Veit], 2008. 70 f. [COBISS.SI-ID 3792171]
454. KREITNER, Biserka. Nepravdni postopek za ureditev družinskih razmerij s poudarkom na procesnem položaju otroka in varovanju njegovih koristi : diplomska naloga. Maribor: [B. Kreitner], 2008. 78 f. [COBISS.SI-ID 3712299]
455. KREPEK, Maja. Odgovornost staršev za dejanja otrok : diplomska naloga. Maribor: [M. Krepek], 2008. 53 f. [COBISS.SI-ID 3782187]
456. KORENJAK, Ljudmila. Odločanje o starševski odgovornosti po BU št. 2201/2003 : diplomsko delo. Maribor: [L. Korenjak], 2008. 85 f., pril. [COBISS.SI-ID 3812651]
457. VALENTINČIČ, Melita. Otroci s posebnimi potrebami in njihova pravica do izobrazbe : diplomska naloga. Maribor: [M. Valentinčič], 2008. 69 f., pril. [COBISS.SI-ID 3693099]
458. VIRAJ, Anja. Postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki : diplomska naloga. Maribor: [A. Viraj], 2008. 57 f. [COBISS.SI-ID 3694123]
459. NAHTIGAL, Maja. Pravica otroka do zdravja : diplomska naloga. Maribor: [M. Nahtigal], 2008. 86 f. [COBISS.SI-ID 3702827]
460. PUKLAVEC, Nataša. Pravni položaj in pravice otrok z Downovim sindromom : diplomska naloga. Hardek: [N. Puklavec], 2008. 100 f. [COBISS.SI-ID 3757099]
461. RAVBAR NUSDORFER, Maja. Pravni vidiki varovanja osebnih podatkov s posebnim poudarkom na varovanju podatkov v zdravstveni dejavnosti : diplomska naloga. Maribor: [M. Ravbar Nusdorfer], 2008. 61 f. [COBISS.SI-ID 3740459]
462. MIKELN, Mojca. Pravno varstvo človeškega genoma : diplomska naloga. Ravne na Koroškem: [M. Mikeln], 2008. 72 f. [COBISS.SI-ID 3781931]
463. CVETKO, Nuša. Preprečevanje nasilja v družini : diplomska naloga. Maribor: [N. Cvetko], 2008. 95 f. [COBISS.SI-ID 3747115]
464. MEZGEC, Sabina. Pristojnosti notarja pri prometu nepremičnin : diplomska naloga. Maribor: [S. Mezgec], 2008. 67 f. [COBISS.SI-ID 3792427]
465. KNEŽEVIĆ, Vesna. Procesna pravila v zapuščinskem postopku : diplomska naloga. Maribor: [V. Knežević], 2008. 73 f. [COBISS.SI-ID 3782443]
466. ANDREJC PANTNER, Petra. Rodnost v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [P. Andrejc Pantner], 2008. 91 f. [COBISS.SI-ID 3814187]
467. DANKO, Gregor. Slovenski postopek za izdajo plačilnega naloga in evropski plačilni nalog : diplomsko delo = Slowenisches Mandatsverfahren und europäisches Mahnverfahren. Maribor: [G. Danko], 2008. 61 f. [COBISS.SI-ID 3806763]
468. KLASINC, Natalija. Ugovor tretjega v izvršilnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [N. Klasinc], 2008. 62 f. [COBISS.SI-ID 3813675]
469. ŠAVLI, Nina. Ureditev instituta posvojitve v Ruski Federaciji : diplomsko delo. Maribor: [N. Šavli], 2008. 65 f. [COBISS.SI-ID 3841835]
470. MERC, Nada. Zavarovanje stanovanjskih kreditov : diplomska naloga. Maribor: [N. Merc], 2008. 40 f. [COBISS.SI-ID 3769643]
471. ROZMAN, Helena. Civilnopravni vidiki mednarodne ugrabitve otrok : diplomska naloga. Maribor: [H. Rozman], 2007. 74 f., pril. [COBISS.SI-ID 3514155]
472. ZRILIČ, Jure. Evropeizacija pridržka javnega reda : diplomska naloga. Göttingen/Maribor: [J. Zrilič], 2007. 66 f. [COBISS.SI-ID 3509803]
473. FRITZ KOLBE, Alenka. Izterjava mednarodnih preživnin : diplomska naloga. Maribor: [A. Fritz-Kolbe], 2007. 58 f. [COBISS.SI-ID 3591467]
474. ŠOBER, Janja. Izvajanje rejniške dejavnosti v Sloveniji ter predstavitev rejništva v Srbiji : diplomska naloga. Maribor: [J. Šober], 2007. 70 f. [COBISS.SI-ID 3568427]
475. SVETINA, Aleša. Mediacija - možnost za hitrejše reševanje civilnih sporov : diplomsko delo. Maribor: [A. Svetina], 2007. 89 f., pril. [COBISS.SI-ID 3538987]
476. HORJAK, Nataša. Napotitev na pravdo v zapuščinskem postopku : diplomska naloga. Maribor: [N. Horjak], 2007. 56 f. [COBISS.SI-ID 3567403]
477. PERKOVIĆ, Silvana. Otrok v nepravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [S. Perković], 2007. 65 f. [COBISS.SI-ID 3623211]
478. BRATINA, Barbara. Pacientove pravice s poudarkom na pojasnilni dolžnosti : diplomska naloga. Maribor: [B. Bratina], 2007. 91 f. [COBISS.SI-ID 3466795]
479. KVAS, Urška. Položaj očeta v postopkih družinskega prava : diplomska naloga. Oplotnica: [U. Kvas], 2007. 68 f. [COBISS.SI-ID 3505451]
480. ANTOLIN, Sanja. Položaj otrok, rojenih v zunajzakonski skupnosti, v Republiki Sloveniji in nekaterih drugih državah : diplomska naloga. Maribor: [S. Antolin], 2007. 106 f. [COBISS.SI-ID 3476011]
481. FRUMEN, Barbara. Položaj otroka v nepravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [B. Frumen], 2007. 70 f. [COBISS.SI-ID 3491115]
482. POBERŽNIK, Tadej. Položaj skrbnika v postopkih v zvezi z otroki : diplomska naloga. Maribor: [T. Poberžnik], 2007. 62 f., pril. [COBISS.SI-ID 3623467]
483. MENHART, Cvetka. Posebnosti izvršbe na podlagi verodostojne listine : Primerjava z ureditvijo Republike Hrvaške : diplomska naloga. Maribor: [C. Menhart], 2007. 47 f. [COBISS.SI-ID 3510315]
484. VREČER, Alja. Posebnosti postopka v sporih iz razmerij med starši in otroki : diplomska naloga. Maribor: [A. Vrečer], 2007. 80 f. [COBISS.SI-ID 3491627]
485. ANDERLIČ, Petra. Posebnosti postopkov za določitev meje : diplomsko delo. Maribor: [P. Anderlič], 2007. 68 f. [COBISS.SI-ID 3648555]
486. OREŠEK, Bojana. Posegi države v družinska razmerja zaradi varstva koristi otrok : diplomska naloga. Ptuj: [B. Orešek], 2007. 81 f. [COBISS.SI-ID 3567147]
487. PETEK, Nina. Pravica otroka do lastne identitete : diplomsko delo. Maribor: [N. Petek], 2007. 72 f., pril. [COBISS.SI-ID 3592235]
488. BOVIČ, Mirjana. Pravna ureditev istospolnih partnerstev - primerjava med Slovenijo in Hrvaško : diplomsko delo. Maribor: [M. Bovič], 2007. 91 f. [COBISS.SI-ID 3509547]
489. ADAMIČ, Saška. Pravna ureditev komplementarne in alternativne medicine v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Maribor: [S. Adamič], 2007. 105 f. [COBISS.SI-ID 3648299]
490. PRINČIČ, Sabina. Pravni vidik nasilja v družini : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Prinčič], 2007. 70 f. [COBISS.SI-ID 3544107]
491. KURETI, Milena. Preživninski sklad Republike Slovenije : diplomska naloga. Maribor: [M. Kureti], 2007. 67 f. [COBISS.SI-ID 3446059]
492. GAŠPARIČ PETROVIČ, Miroslava. Primerjalnopravni pregled rejništva v pravnih redih Slovenije, Hrvaške in Nemčije : diplomska naloga. Ptuj: [M. Gašparič Petrovič]. 90 f., pril. [COBISS.SI-ID 3648043]
493. ŠTIGLIC, Katja. Procesni položaj otroka v pravdi za razvezo zakonske zveze : diplomska naloga. Maribor: [K. Štiglic], 2007. 41 f. [COBISS.SI-ID 3473451]
494. SEP, Mateja. Registracija istospolnih skupnosti : diplomska naloga. Maribor: [M. Sep], 2007. 76 f. [COBISS.SI-ID 3491883]
495. TOMINC, Mirjana. Sodni zaostanki in vpliv projekta Lukenda na pravdni postopek : diplomska naloga. Maribor: [M. Tominc], 2007. V, 71 f. [COBISS.SI-ID 3451691]
496. CAPL, Katja. Stiki z otroki : diplomska naloga. Maribor: [K. Capl], 2007. 64 f. [COBISS.SI-ID 3646763]
497. BEZOVNIK, Lavra. Svobodno odločanje o rojstvu otrok : diplomska naloga. Maribor: [L. Bezovnik], 2007. 114 f. [COBISS.SI-ID 3445547]
498. ČABRAJA, Tijana. Ugotavljanje očetovstva : diplomska naloga. Brežice: [T. Čabraja], 2007. 90 f. [COBISS.SI-ID 3633195]
499. MATIČIČ, Alenka. Varstvo osebnih podatkov pacienta : diplomska naloga. Tržič: [A. Matičič], 2007. 69 f. [COBISS.SI-ID 3622955]
500. KOZOLE, Silvia. Varstvo otrokovih pravic v pravdnem postopku : diplomska naloga. Maribor: [S. Kozole], 2007. 75 f. [COBISS.SI-ID 3445803]
501. KLANJŠČEK, Lidija. Vloga notarja v zapuščinskih zadevah : primerjalnopravni prikaz : diplomska naloga. Maribor: [L. Klanjšček], 2007. 93 f. [COBISS.SI-ID 3568171]
502. KERŠIČ, Rok. Začasna odredba v mednarodnem izvršilnem pravu : diplomsko naloga. Maribor: [R. Keršič], 2007. 38 f. [COBISS.SI-ID 4251947]
503. TIHIĆ, Alenka. Zakonska zveza in razlika med spoloma v okviru islamskega prava : diplomska naloga. Maribor: [A. Tihić], 2007. 63 f. [COBISS.SI-ID 3594283]
504. GRAHORNIK, Simon. Civilnopravni vidiki privolitve oziroma odklonitve v medicinski poseg : diplomska naloga. Maribor: [S. Grahornik], 2006. 72 f., pril. [COBISS.SI-ID 3411243]
505. PAVLIČ, Mojca. Dedna nevrednost in razdedinjenje v teoriji in sodni praksi ter primerjalni prikaz ureditve v nekaterih evropskih državah : diplomska naloga. Maribor: [M. Pavlič], 2006. 48 str. [COBISS.SI-ID 3375915]
506. NESTOROVIĆ, Nataša. Dedovanje lastninske pravice : diplomsko delo. Maribor: [N. Nestorović], 2006. 76 f. [COBISS.SI-ID 3409963]
507. KAUKLER, Tina. Dedovanje v primeru razglasitve pogrešanca za mrtvega : diplomska naloga. Loče: [T. Kaukler], 2006. 62 f. [COBISS.SI-ID 3400235]
508. VUJANOVIČ, Branka. Dvoboj pravic: pravica do zasebnosti in pravica do svobodnega izražanja : diplomska naloga. Maribor: [B. Vujanovič], 2006. 42 f. [COBISS.SI-ID 3405867]
509. RAŽEM, Alenka. Izvršba na denarna sredstva na bančnih računih pri organizaciji za plačilni promet : diplomska naloga. Brestovica pri Povirju: [A. Ražem], 2006. 64 f. [COBISS.SI-ID 3376171]
510. IRGOLIČ BREZNIK, Nataša. Izvrševanje odločb v družinskem pravu : diplomska naloga. Maribor: [N. Breznik], 2006. 89 f. [COBISS.SI-ID 3445291]
511. ŠLAUS, Veronika. Nekatere etične dileme sodobne medicine : diplomska naloga. Maribor: [V. Šlaus], 2006. 108 f., pril. [COBISS.SI-ID 3410475]
512. ROZMAN, Tina. Odgovornost za zdravniško napako : diplomska naloga. Maribor: [T. Rozman], 2006. 80 f. [COBISS.SI-ID 3379499]
513. PETRE, Mateja. Osebni stiki : diplomska naloga. Maribor: [M. Petre], 2006. 81 f. [COBISS.SI-ID 3466027]
514. VALANT, Tina. Položaj upnika v zapuščinskem postopku : diplomska naloga. Maribor: [L. Valant], 2006. 66 f. [COBISS.SI-ID 3237931]
515. SEVŠEK, Katarina. Postopek v sporih majhne vrednosti : diplomska naloga. Ruše: [K. Sevšek], 2006. 43 f., pril. [COBISS.SI-ID 3418411]
516. ROJNIK, Nuška. Pravica do stikov : diplomska naloga. Maribor: [N. Rojnik], 2006. 55 f. [COBISS.SI-ID 3378475]
517. JEZA, Monika. Pravna ureditev rejništva v Sloveniji, Nemčiji in na Hrvaškem : diplomska naloga. Maribor: [M. Jeza], 2006. 106 f., pril. [COBISS.SI-ID 3388715]
518. OZMEC, Davor. Pravni in etični vidik odklonitve zdravnikovega zdravljenja, če je ogroženo njegovo življenje in zdravje : diplomska naloga. Maribor: [D. Ozmec], 2006. 46 f. [COBISS.SI-ID 3410731]
519. ŠOŠ, Živa. Pravni položaj istospolnih partnerjev v nizozemskem pravu s poudarkom na posvojitvi otrok : diplomska naloga. Maribor: [Ž. Šoš], 2006. 91 f. [COBISS.SI-ID 3407915]
520. KEGL, Anita. Problematika mednarodnih posvojitev : diplomska naloga. Maribor: [A. Kegl], 2006. 88 f., pril. [COBISS.SI-ID 3403051]
521. FARIČ, Melita. Razvoj otroškega prava po letu 1990 : diplomska naloga. Maribor: [M. Farič], 2006. 78 f. [COBISS.SI-ID 3410987]
522. KLUN, Janez. Registrski postopek : diplomska naloga. Maribor: [J. Klun], 2006. 90 f. [COBISS.SI-ID 3409707]
523. GRAŠIČ, Daša. Sodobni pogledi na mediacijo : diplomska naloga. Maribor: [D. Grašič], 2006. 103 f. [COBISS.SI-ID 3366699]
524. ŠKUNDRIĆ, Petar. Sporazumna razveza zakonske zveze : diplomska naloga. Maribor: [P. Škundrić], 2006. 137 f., pril. [COBISS.SI-ID 3410219]
525. SMERDELJ, Aleš. Temeljne značilnosti dednopravnih razpolaganj na Hrvaškem : primerjalna analiza s slovenskim dednim pravom : diplomska naloga. Maribor: [A. Smerdelj], 2006. 61 f. [COBISS.SI-ID 3377707]
526. RADIVOJEVIĆ, Aleksander. Tožba za uveljavitev pravice do nujnega deleža : diplomska naloga. Maribor: [A. Radivojević], 2006. 47 f. [COBISS.SI-ID 3232299]
527. IVANC, Tjaša. Centralni register oporok : diplomska naloga. Maribor: [T. Ivanc], 2005. 63 f. [COBISS.SI-ID 3187499]
528. JUHART, Rosanda. Darila med zakoncema : diplomska naloga. Maribor: [R. Juhart], 2005. 95 f., pril. [COBISS.SI-ID 2978347]
529. TOPLAK BOHINC, Simona. Dedovanje deležev v gospodarskih družbah : diplomsko delo. Maribor: [S. Toplak], 2005. 71 f. [COBISS.SI-ID 3087915]
530. BADALIČ, Urška. Dedovanje nepremičnin : diplomska naloga. Maribor: [U. Badalič], 2005. 95 f., pril. [COBISS.SI-ID 3067179]
531. PREVORŠEK, Darja. Družbena skrb in pravni položaj oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju v Sloveniji : diplomska naloga. Maribor: [D. Prevoršek], 2005. 69 f. [COBISS.SI-ID 3100459]
532. TRČKO, Ksenija. Družina in njen pravni položaj : diplomska naloga. Maribor: [K. Trčko], 2005. 77 f. [COBISS.SI-ID 2978603]
533. GREGORČIČ, Katja. Načelo otrokovih največjih koristi : diplomska naloga. Maribor: [K. Gregorčič], 2005. 110 f. [COBISS.SI-ID 3066923]
534. KOSER DOLENC, Martina. Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove : diplomska naloga. Maribor: [M. Koser], 2005. 65 f. [COBISS.SI-ID 3160619]
535. APLENEC, Helena. Pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči : diplomska naloga. Maribor: [H. Aplenec], 2005. 57 f. [COBISS.SI-ID 3092779]
536. POREDOŠ, Nataša. Položaj zakonca v zapuščinskem postopku : diplomska naloga. Ižakovci: [N. Poredoš], 2005. 90 f. [COBISS.SI-ID 3063083]
537. STARE, Adrijana. Pomen in vloga notarskih listin v sodnih postopkih : diplomska naloga. Maribor: [A. Stare], 2005. 55 f., pril. [COBISS.SI-ID 3095083]
538. KUKOVEC, Urška. Postopek v zakonskih in statusnih sporih s prikazom francoske ureditve : diplomske naloge. Maribor: [U. Kukovec], 2005. 71 f. [COBISS.SI-ID 3088171]
539. BRATUŠEK, Dušanka. Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja po 8. členu EKČP : diplomska naloga. Maribor: [D. Bratušek], 2005. 53 f. [COBISS.SI-ID 3055915]
540. MALEK, Nataša. Pravica otroka do obeh staršev : diplomska naloga. Maribor: [N. Malek], 2005. 65 f. [COBISS.SI-ID 3056171]
541. ČINČ, Milena. Pravna sredstva v izvršbi : diplomska naloga. Maribor: [M. Činč], 2005. 103 f., pril. [COBISS.SI-ID 3099947]
542. ZABAVNIK, Goran. Pravna, organizacijska in etična vprašanja pri odvzemu organov ali tkiv umrli osebi zaradi zdravljenja : diplomska naloga. Maribor: [G. Zabavnik], 2005. 90 f., pril. [COBISS.SI-ID 3059755]
543. HOČEVAR, Nina. Pravni položaj mladoletnika med petnajstim in osemnajstim letom starosti : diplomska naloga. Maribor: [N. Hočevar], 2005. 107 f. [COBISS.SI-ID 3065643]
544. UL, Tina. Predpostavke za meddržavno posvojitev : diplomska naloga. Maribor: [T. Ul], 2005. 64 f. [COBISS.SI-ID 3056427]
545. PURIČ, Mateja. Premoženjskopravna razmerja med zakoncema s poudarkom na stanovanju : diplomska naloga. Maribor: [M. Purič], 2005. 69 f. [COBISS.SI-ID 2957099]
546. KOKOL, Jerneja. Pridobitev popolne poslovne sposobnosti pred polnoletnostjo : diplomska naloga. Maribor: [J. Kokol], 2005. 63 f., pril. [COBISS.SI-ID 3179307]
547. TOMAŽIČ, Urška. Shranjevanje, preklic in rekonstrukcija oporoke : diplomska naloga. Maribor: [U. Tomažič], 2005. 82 f. [COBISS.SI-ID 3182123]
548. KŠELA, Matej. Starševska odgovornost po pravu EU : diplomska naloga. Maribor: [M. Kšela], 2005. 71 f. [COBISS.SI-ID 2956843]
549. ČULUM, Mihaela. Svobodno odločanje o rojstvu otrok : diplomska naloga. Maribor: [M. Čulum], 2005. 85 f. [COBISS.SI-ID 3094827]
550. LUKAČEK, Zvezdana. Varstvo otrokovih koristi v zdravstvu : diplomska naloga. Maribor: [Z.Lukaček], 2005. 76 f., pril. [COBISS.SI-ID 2978859]
551. RECEK, Martina. Vloga notarja v zapuščinskem postopku : diplomska naloga. Maribor: [M. Recek], 2005. [XXVI], 65 f. [COBISS.SI-ID 3062827]
552. MEHLE, Špela. Začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve : diplomska naloga. Maribor: [Š. Mehle], 2005. 61 f., pril. [COBISS.SI-ID 2976043]
553. ĐUROV, Srečko (mentor). Brezplačna pravna pomoč v povezavi z alternativnim reševanjem sporov : diplomska naloga. Maribor: [S. Đurov], 2004. 69 f. [COBISS.SI-ID 2791723]
554. BRAČIČ, Jasmina. Dednopravno razpolaganje v korist ustanove : diplomsko delo. Maribor: [J. Bračič], 2004. 78 f. [COBISS.SI-ID 2773291]
555. LORGER, Kristina. Evropska konvencija o človekovih pravicah in slovensko družinsko pravo : diplomska naloga. Šmarje pri Jelšah: [K. Lorger], 2004. 96 f. [COBISS.SI-ID 2940971]
556. BEVC, Marjana. Izvajanje družinske mediacije v Sloveniji in na Irskem : diplomsko delo. Maribor: [M. Bevc], 2004. 87 f. [COBISS.SI-ID 2941227]
557. RAHOTINA, Barbara. Načelo nedeljivosti kmetijskih gospodarstev : diplomska naloga. Maribor: [B. Rahotina], 2004. 47 f. [COBISS.SI-ID 2793771]
558. PLEČKO, Iris. Načelo svobodne privolitve in zakonska zveza : diplomska naloga. Maribor: [I. Plečko], 2004. 77 f. [COBISS.SI-ID 2927659]
559. LUTHAR, Suzana. Nasilje v družini : diplomska naloga. Maribor: [S. Luthar], 2004. 84 f. [COBISS.SI-ID 2892075]
560. AMBRUŠ, Benja. Nepopolna posvojitev : diplomska naloga. Maribor: [B. Ambruš], 2004. 98 f., pril. [COBISS.SI-ID 2870827]
561. HIKMETA-PREVOLNIK, Metka. Postopek odvzema poslovne sposobnosti in postavitve pod skrbništvo : diplomska naloga. Maribor: [M. Hikmeta Prevolnik], 2004. 88 f., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 2795563]
562. IGERC, Irena. Postopek pridržanja oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah : diplomsko delo. Maribor: [I. Igerc], 2004. 88 f. [COBISS.SI-ID 2921515]
563. ZORKO, Marija. Postopek v pravdah zaradi motenja posesti : diplomska naloga. Maribor: [M. Zorko], 2004. 71 f., [25] f. pril., pril. [COBISS.SI-ID 2679083]
564. ČUJEŠ-PLEŠEJ, Sonja. Postopki pri ruejanju razmerij med starši in otroki : diplomska naloga. Maribor: [S. Čuješ-Plešej], 2004. 59 f., pril., pril. [COBISS.SI-ID 2968619]
565. MIHALDINEC, Klara. Pravica otroka, da izrazi svoje mnenje : diplomska naloga. Maribor: [K. Mihaldinec], 2004. 109 f., pril. [COBISS.SI-ID 2904619]
566. KRUŠEC, Tina. Pravica za uveljavitev preživninske terjatve : diplomska naloga. Maribor: [T. Krušec], 2004. 81 f. [COBISS.SI-ID 2792235]
567. MISLEJ, Ester. Problematika skrbništva pred Centrom za socialno delo v Ajdovščini : diplomska naloga. Maribor: [E. Mislej], 2004. 68 f., pril. [COBISS.SI-ID 2764843]
568. COTIČ, Polona. Reševanje civilnih sporov v mediacijskem postopku : mediacija pri slovenskih sodiščih : diplomska naloga. Maribor: [P. Cotič], 2004. 56 f., pril. [COBISS.SI-ID 2904875]
569. DAJČER, Marinka. Skupno starševstvo : diplomska naloga. Maribor: [M. Dajčer], 2004. 67 f. [COBISS.SI-ID 2791979]
570. ZORKO, Breda. Stanovanja izvzeta iz nacionalizacije kot etažna stanovanja : diplomska naloga. Maribor: [B. Zorko], 2004. 98 f., pril. [COBISS.SI-ID 2674475]
571. HUSAR, Matjaž. Začetek arbitražnega postopka : diplomsko delo. Maribor: [M. Husar], 2004. 44 f. [COBISS.SI-ID 2827051]
572. JAGRINEC, Vesna Stana. Dolžnost preživljanja-pravne poti za uveljavitev pravice ter preživnine na Centru za socialno delo Maribor : diplomska naloga. Maribor: [V. Jagrinec], 2003. 96 f., pril. [COBISS.SI-ID 2553387]
573. STOPAR, Natalija. Nalog in možnosti za njegovo izvršitev v dednem pravu : diplomsko delo. Slovenske Konjice: [N. Stopar], 2003. 63 f. [COBISS.SI-ID 2447147]
574. MIHELČIČ, Rok. Obseg oficialnih pooblastil v pritožbenem postopku : diplomska naloga. Maribor: [R. Mihelčič], 2003. 81 f. [COBISS.SI-ID 2626347]
575. REPOLUSK, Ditka. Odgovornost zdravnika za strokovno napako : diplomska naloga. Maribor: [D. Repolusk], 2003. 69 f., pril. [COBISS.SI-ID 2545195]
576. LIČAR, Vesna. Pojasnilna dolžnost : diplomska naloga. Maribor: [V. Ličar], 2003. 64 f. [COBISS.SI-ID 2588459]
577. VOGRINEC, Klemen. Pojem zaščitene kmetije : diplomska naloga. Zgornja Polskava: [K. Vogrinec], 2003. 64 f., pril. [COBISS.SI-ID 2475051]
578. ZAJŠEK, Urška. Položaj otrok v življenskih skupnostih istospolnih partnerjev : diplomska naloga. Maribor: [U. Zajšek], 2003. 65 f. [COBISS.SI-ID 2568491]
579. HIŽMAN, Darja. Položaj zasebnega izvršitelja v postopku izvršbe in zavarovanja : razmerje do strank : izvršba na premičnine : diplomska naloga. Maribor: [D. Hižman], 2003. 104 f. [COBISS.SI-ID 2626091]
580. KORAŽIJA, Natalija. Pravna ureditev nadomestnega materinstva : diplomska naloga. Maribor: [N. Koražija], 2003. 61 f. [COBISS.SI-ID 2597163]
581. OČKERL, Katarina. Pravni vidiki evtanazije : diplomska naloga. Maribor: [K. Očkerl], 2003. 85 f., pril. [COBISS.SI-ID 2626603]
582. ORSINI-URSIĆ, Marine. Problematika priznavanja istospolnih partnerstev in pravica do zakonske zveze : diplomska naloga. Maribor: [M. Orsini-Ursić], 2003. 119 f. [COBISS.SI-ID 2589227]
583. BAC, Klavdija. Problematika ugotavljanja očetovstva in materinstva : diplomska naloga. Maribor: [K. Bac], 2003. 72 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2450219]
584. SEREC, Mateja. Varstvo pravic varovanca v okviru posameznih vrst skrbništva pri CSD Ormož v obdobju od leta 1996-2002 : diplomska naloga. Maribor: [M. Serec], 2003. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2449963]
585. HARTMAN, Helmut. Vloga državnega tožilca v pravdnem postopku : diplomska naloga. Maribor: [H. Hartman], 2003. 48 f. [COBISS.SI-ID 2548523]
586. OGRIZ-VEČKO, Sonja. Vpliv razveze zakonske zveze na pravni položaj otrok : diplomska naloga. Maribor: [S. Ogriz Večko], 2003. 123 f., pril. [COBISS.SI-ID 2553131]
587. PLANINŠEC, Pia. Zdravnikova pojasnilna dolžnost : (informed consent) : diplomska naloga. Maribor: [P. Planinšec], 2003. 64 f. [COBISS.SI-ID 2629675]
588. PLANINČIĆ, Spomenka. Dednopravne pogodbe z vidika notariata : diplomska naloga. Maribor: [S. Planinčić], 2002. 65 f. [COBISS.SI-ID 2322219]
589. REPNIK, Mojca. Dedovanje denacionaliziranega premoženja : diplomska naloga. Maribor: [M. Repnik], 2002. 67 f., pril. [COBISS.SI-ID 2205739]
590. KLANČIČ, Varja. Detektivi kot pomočniki stranke pri zbiranju dokaznega gradiva v civilni pravdi : diplomska naloga. Nova Gorica: [V. Klančič], 2002. 58 f. [COBISS.SI-ID 2249259]
591. JURCA, Alida. Hipotečno zavarovanje bančnih terjatev : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Jurca], 2002. 60 f., pril. [COBISS.SI-ID 2354475]
592. PAJENK, Martina. Nadzorstvena pritožba v civilnih postopkih : diplomska naloga. Maribor: [M. Pajenk], 2002. XII, 79 f. [COBISS.SI-ID 2331435]
593. PERNARČIČ, Monja. Nepravdni postopki po ZGD : diplomska naloga. Maribor: [M. Pernarčič], 2002. 48 f. [COBISS.SI-ID 2357035]
594. DOBNIKAR, Tadeja. Opravljanje izvršbe : [diplomska naloga]. Kranj: [T. Dobnikar], 2002. 94 f., pril. [COBISS.SI-ID 2233387]
595. GERIČ, Valter. Postopek za priznanje in izvršitev tujih arbitražnih odločb po Newyorški konvenciji : diplomska naloga. Maribor: [V. Gerič, 2002]. 75 f. [COBISS.SI-ID 2182187]
596. HAUSVIRT, Diana. Pravice strank v izvršbi : diplomska naloga. Maribor: [D. Hausvirt], 2002. 86 f., pril. [COBISS.SI-ID 2205483]
597. SRŠEN, Metka. Priznanje in izvršitev arbitražnih odločb po unificirani ureditvi : diplomska naloga. Maribor: [M. Sršen], 2002. 62 f. [COBISS.SI-ID 2239019]
598. TANKO, Vesna. Problematika preživljanja ob razvezi zakonske zveze mladoletnih ter polnoletnih otrok iz materialnopravnega vidika : diplomska naloga. Maribor: [V. Tanko], 2002. 56 f. [COBISS.SI-ID 2357291]
599. MILIĆ, Dalibor. Razveza zakonske zveze : diplomska naloga. Maribor: [D. Milić], 2002. 61 f. [COBISS.SI-ID 2331691]
600. IVANČIČ, Jure. Sosedsko pravo s poudarkom na urejanju meja zemljiških parcel : diplomska naloga. Slovenska Bistrica: [J. Ivančič], 2002. 55 f. [COBISS.SI-ID 2330411]
601. VREČKO, Petra. Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi : diplomska naloga. Maribor: [P. Vrečko], 2002. 63 f. [COBISS.SI-ID 2390571]
602. NOVAK, Katja. Urejanje premoženjskih razmerij med zakoncema za primer smrti : diplomska naloga. Kamnik: [K. Novak], 2002. 58 f. [COBISS.SI-ID 2357547]
603. ZUPAN, Jure. Urejanje stikov med starši in otroki : diplomska naloga. Maribor: [J. Zupan], 2002. 59 f. [COBISS.SI-ID 2356779]
604. DEKLEVA, Kristina. Zemljiška knjiga v obdobju prehoda na elektronsko poslovanje : diplomska naloga. Na Suhorju: [K. Dekleva], 2002. 82 f., pril. [COBISS.SI-ID 2382123]
605. FLAJNIK, Blažka. Dednopravne pogodbe : diplomska naloga. Maribor: [B. Flajnik], 2001. 90 f. [COBISS.SI-ID 1951275]
606. MASTNAK, Ingrid. Etažna lastnina in praktični primer vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo : diplomska naloga. Maribor: [I. Mastnak], 2001. 106 f. [COBISS.SI-ID 1951019]
607. HORVAT, Boris. Hramba in arhiviranje notarskih listin : diplomska nloga. Maribor: [B. Horvat], 2001. 70 f. [COBISS.SI-ID 2149163]
608. ČAS, Petra. Izvršba na kmetijska zemljišča in zaščitene kmetije : diplomska naloga. Ravne na Koroškem: [P. Čas], 2001. 47 f. [COBISS.SI-ID 1943339]
609. PREJAC, Klementina. Izvršba na podlagi verodostojne listine : diplomska naloga. Maribor: [K. Prejac], 2001. 88 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2151211]
610. JURŠE, Majda. Oprostitve in omejitve v izvršbi in zavarovanju : diplomska naloga. Maribor: [M. Jurše], 2001. 77 f. [COBISS.SI-ID 1891115]
611. TOŠIĆ, Ana. Postopek za izdajo plačilnega naloga in izvršba na podlagi verodostojne listine : diplomska naloga. Maribor: [A. Tošić], 2001. 64 f., pril. [COBISS.SI-ID 1892139]
612. VOGRINEC, Bojana. Pravica do sodnega varstva v nepravdnem postopku : diplomska naloga. Maribor: [B. Vogrinec], 2001. 60 f. [COBISS.SI-ID 2119723]
613. BERLAK, Boštjan. Pritožba proti sodbi 1.stopenjskega sodišča v Republiki Sloveniji v primerjavi z Republiko Avstrijo : diplomska naloga. Maribor: [B. Berlak], 2001. 60 f. [COBISS.SI-ID 1891627]
614. FANIN, Boris. Problemi pri vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo : diplomska naloga. Maribor: [B. Fanin], 2001. 53 f. [COBISS.SI-ID 2144555]
615. RAVNIK, Igor. Separatio bonorum : diplomska naloga. Maribor: [I. Ravnik], 2001. 57 f. [COBISS.SI-ID 1880107]
616. ČUČKO, Nataša. Separatio bonorum : diplomska naloga. Maribor: [N. Čučko], 2001. 72 f. [COBISS.SI-ID 1879851]
617. SENEKOVIČ, Manja. Sredstva izvršbe : diplomska naloga. Maribor: [M. Senekovič], 2001. 67 f. [COBISS.SI-ID 1943595]
618. HRELJA CSÁSZÁR, Irma. Ureditev razmerij med zakoncema po madžarskem pravu : diplomska naloga. Maribor: [I. Hrelja Csaszar], 2001. 44 f. [COBISS.SI-ID 2108715]
619. POTISK, Marjan. Zemljiškoknjižni postopek za vpis etažne lastnine s poudarkom na vprašanju funkcionalnega zamljišča : diplomska naloga. Maribor: [M. Potisk], 2001. 85 f. [COBISS.SI-ID 1943083]
620. MARN, Jure. Arbitraža na področju industrijske lastnine, zlasti patentov : diplomska naloga. Maribor: [J. Marn], 2000. 145 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1653035]
621. MURGEL, Sendi. Dedovanje udeležbe v gospodarskih družbah : diplomska naloga. Maribor: [S.Murgel], 2000. 55 f. [COBISS.SI-ID 1792299]
622. ŠROT, Lea. Določitev meje : diplomska naloga. Maribor: [L. Šrot], 2000. 83 f., ilu. [COBISS.SI-ID 1661739]
623. LAJNŠČEK, Tomaž. Gospodarsko in trgovinsko pravo : diplomska naloga. Maribor: [T. Lajnšček], 2000. 104 f., pril. [COBISS.SI-ID 1845035]
624. HELER, Mark. Nepravdni postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti : diplomska naloga. Maribor: [M. Heler], 2000. 69 f. [COBISS.SI-ID 1740843]
625. HOHNJEC, Primož. Posebni pogoji za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe v zemljiško knjigo : diplomska naloga. Maribor: [P. Hohnjec], 2000. 58 f., pril. [COBISS.SI-ID 1728043]
626. VRHOVNIK, Zvonka. Postopek za določitev meje v razmerju do upravnega postopka : diplomska naloga. Maribor: [Z. Vrhovnik], 2000. 76 f., pril. [COBISS.SI-ID 1727275]
627. PETERKA, Miran. Pravica do nujnega deleža : diplomska naloga. Maribor: [M. Peterka], 2000. 54 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1814059]
628. PARADIŽ, Mirjana. Pravna sredstva v civilnem pravdnem postopku : primerjalno pravni prikaz z nemškim civilnim procesnim pravom : diplomska naloga. Maribor: [M. Paradiž], 2000. 89 f. [COBISS.SI-ID 1844779]
629. PIHLER, Maja. Primerjalnopravna analiza oporočnega razpolaganja v dovoljen namen : diplomska naloga. Maribor: [M. Pihler], 2000. 74 f. [COBISS.SI-ID 1680427]
630. ŠTAMCAR, Marko. Procesno pobotanje : diplomska naloga. Maribor: [M. Štamcar], 2000. 68 f. [COBISS.SI-ID 1844011]
631. SMREČNIK, Mateja. Razpolaganje v dovoljen namen in ustanovitev ustanove za primer smrti : diplomska naloga. Maribor: [M. Smrečnik], 2000. 84 f. [COBISS.SI-ID 1750315]
632. ANTAUER, Andrej. Temeljna načela v nepravdnih postopkih : diplomska naloga. Maribor: [A. Antauer], 2000. 64 f. [COBISS.SI-ID 1796907]
633. MILOŠEVIČ, Mateja. Zapuščina brez dedičev : diplomska naloga. Maribor: [M. Miloševič], 2000. 101 f., pril. [COBISS.SI-ID 1759275]
634. HABJANIČ, Manja. Zmanjšanje zapuščine zaradi izločitve iz zapustnikovega premoženja : diplomska naloga. Maribor: [M. Habjanič], 2000. 53 f., pril. [COBISS.SI-ID 1751339]
635. VEDENIK, Albina. Javne oporoke : diplomska naloga. Maribor: [N. Gluk], 1999. 71 f. [COBISS.SI-ID 1478443]
636. GLUK, Nataša. Javne oporoke : diplomska naloga. Maribor: [N. Gluk], 1999. 71 f. [COBISS.SI-ID 1479979]
637. ŠPIGANOVIČ, Vladimir. Nepravdni postopek v gospodarsko statusnih zadevah : primerjava med Nemčijo in Slovenijo : diplomska naloga. Maribor: [V. Špiganovič], 1999. 64 f. [COBISS.SI-ID 1560363]
638. VEDENIK, Albina. Odvzem poslovne sposobnosti v nepravdnem postopku : diplomska naloga. Maribor: [A. Vedenik], 1999. 67 f., pril. [COBISS.SI-ID 1477931]
639. MIKLAVC, Mateja. Oporočno dedovanje kmetijskih gospodarstev : diplomska naloga. Maribor: [M. Miklavc], 1999. 73 f., pril. [COBISS.SI-ID 1604907]
640. RAZLAG, Mateja. Postopek za odvzem ali vrnitev roditeljske pravice : [ diplomsko delo ]. Maribor: [M. Razlag], 1999. 77 f. [COBISS.SI-ID 1642795]
641. BAVDEŽ, Barbara. Pravna sredstva v izvršbi : diplomska naloga. Maribor: [B. Bavdež], 1999. 68 f., pril. [COBISS.SI-ID 1496363]
642. GUMZEJ, Marjana. Pravnomočnost sklepa o dedovanju : diplomska naloga. Maribor: [M. Gumzej], 1999. 53 f. [COBISS.SI-ID 1642283]
643. KOVAČIČ, Hermina. Problematika javne dražbe : diplomska naloga. Maribor: [H. Kovačič], 1999. 55 f. [COBISS.SI-ID 1555755]
644. KRISTAN, Zorana. Sodno varstvo pravic delavcev : diplomska naloga. Maribor: [Z. Kristan], 1999. 47.f, pril. [COBISS.SI-ID 1588523]
645. EFERL, Simona. Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe : diplomska naloga. Maribor: [S. Eferl], 1999. 67 f., pril. [COBISS.SI-ID 1605163]
646. MARGUČ, Uroš. Vloga notarja v dednem pravu : diplomska naloga. Maribor: [U. Marguč], 1999. 56 f. [COBISS.SI-ID 1555499]
647. VEBLE, Andrej. Vloga notarja v nepravdnem postopku : diplomska naloga. Maribor: [A. Veble], 1999. 97 f. [COBISS.SI-ID 1621291]
648. PRATNEMER, Lidija. Zapuščinski postopek pred sodiščem v Slovenskih Konjicah : diplomska naloga. Maribor: [L. Pratnemer], 1999. 100 f. [COBISS.SI-ID 1592107]
649. ČETRTEK, Mirjana. Zavarovanje v izvršbi : diplomska naloga. Maribor: [M. Četrtek], 1999. 65 f., pril. [COBISS.SI-ID 1627435]
650. POGAČNIK, Marša. Darilo v dednem pravu : diplomska naloga. Maribor: [M. Pogačnik], 1998. 68 f. [COBISS.SI-ID 1376555]
651. STRAŠEK, Polona. Dedovanje kmetijskih gospodarstev na območju Maribora : diplomska naloga. Maribor: [P. Strašek], 1998. 63 f., pril. [COBISS.SI-ID 1400875]
652. BABIČ, Jožica. Dedovanje kmetijskih gospodarstev v občini Slovenske Konjice : diplomska naloga. Maribor: [J. Babič], 1998. 74 f. [COBISS.SI-ID 1399595]
653. GOLEC, Maja. Izpodbijanje oporoke : diplomska naloga. Maribor: [M. Golec], 1998. 88 f. [COBISS.SI-ID 1425451]
654. BERANIČ, Valerija. Izvršba na nepremičnine : diplomska naloga. Maribor: [V. Beranič], 1998. 80 f. [COBISS.SI-ID 1344299]
655. VOGRIN, Tjaša. Izvršljiv notarski zapis : diplomska naloga. Maribor: [T. Vogrin], 1998. 57 f., pril. [COBISS.SI-ID 1401131]
656. MATJAŠIČ, Marjeta. Javna dražba : diplomska naloga. Maribor: [M. Matjašič], 1998. 81 f., pril. [COBISS.SI-ID 1389867]
657. LONGAR, Mirjam. Notarska oporoka : diplomska naloga. Maribor: [M. Longar], 1998. 65 f. [COBISS.SI-ID 1330731]
658. SAVNIK, Lara. Notarski zapis kot izvršilni naslov : diplomska naloga. Maribor: [L. Savnik], 1998. 58 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1422635]
659. KOBALEJ, Darinka. Postopek vpisovanja hipoteke v zemljiško knjigo : diplomska naloga. Maribor: [D. Kobalej], 1998. 100 f., pril. [COBISS.SI-ID 1410091]
660. KLEMŠE, Nežika. Potrjevanje dejstev in izjav : diplomska naloga. Maribor: [N. Klemše], 1998. 69 f. [COBISS.SI-ID 1425707]
661. ANDROČEC, Anita. Pravica do varstva osebnih podatkov in uveljavljanje le-te v civilnih sodnih postopkih : diplomska naloga. Maribor: [A. Andročec], 1998. 78 f. [COBISS.SI-ID 1345067]
662. SLADIČ, Jorg. Revizija v slovenskem pravdnem postopku; med kasacijo francoskega in revizijo nemškega civilnega postopka : diplomska naloga. Maribor: [J. Sladič], 1998. 106 f. [COBISS.SI-ID 1418283]
663. OGOREVC, Cvetka. Sklep o dedovanju : diplomska naloga. Maribor: [C. Ogorevc], 1998. 80 f. [COBISS.SI-ID 1382187]
664. MRŠEK-ČRNIGOJ, Olga. Uveljavitev služnostne pravice v pravdi : diplomska naloga. Maribor: [O. Mršek-Črnigoj], 1998. 37 f. [COBISS.SI-ID 1401899]
665. GROBELŠEK, Irena. Vloga notarja v pravu gospodarskih družb : diplomska naloga. Maribor: [I. Grobelšek], 1998. 72 f. [COBISS.SI-ID 1390123]
666. GRILJ, Anica. Zemljiškoknjižni postopek na Okrajnem sodišču v Domžalah : diplomska naloga. Maribor: [A. Grilj], 1999. 68 f. [COBISS.SI-ID 1478187]
667. OBROVNIK, Jasmina. Izvršba na podlagi verodostojne listine : 21. člen ZIP : diplomska naloga. Maribor: [J. Obrovnik], 1997. [95] f. [COBISS.SI-ID 1212203]
668. LEŠNIK, Simona. Sporazumna razveza zakonske zveze : diplomska naloga. Maribor: [s. n.], 1990. 31 str. [COBISS.SI-ID 91435]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

669. DANOJEVIĆ, Stefan. Neodvisnost arbitra, ki ga je izbrala stranka : diplomsko delo. Maribor: [S. Danojević], 2018. 23 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72413. [COBISS.SI-ID 5670955]
670. KOŽELJ, Matej. Pojasnilna dolžnost zdravnika anesteziologa : diplomsko delo. Maribor: [M. Koželj], 2016. 33 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63929. [COBISS.SI-ID 5339691]
671. MARIN, Nina. Pravna narava dogovora v mediaciji : diplomsko delo. Maribor: [N. Marin], 2016. 19 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64268. [COBISS.SI-ID 5339435]
672. MARHOLD, Domenika. Vrnitev v prejšnje stanje v pravdnem postopku : diplomsko delo. Maribor: [D. Marhold], 2016. 21 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63958. [COBISS.SI-ID 5339179]
673. PIRC, Jure. Osebna vročitev v pravdnem postopku v primerjavi s tujimi zgledi, predvsem s hrvaškimi : diplomsko delo. Maribor: [J. Pirc], 2015. 26 f. + [1] str. pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54507. [COBISS.SI-ID 5053483]
674. MESSNER, Aleksandra. Primernost izvršilnega naslova za izvršbo : diplomsko delo. Maribor: [A. Messner], 2015. 31 f. + [1] str. pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54825. [COBISS.SI-ID 5069355]
675. ŽIROVNIK, Rebeka. Pravni interes "condictio sine qua non" ugotovitvene tožbe : diplomsko delo. Maribor: [R. Žirovnik], 2014. III, 18 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46393. [COBISS.SI-ID 4809771]
676. KURTOVIČ, Klara. Procesni vidiki uveljavljanja pravic etažnih lastnikov v pravdi : diplomsko delo. Maribor: [K. Kurtovič], 2014. 27 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46396. [COBISS.SI-ID 4799275]
677. HERNJA, Jerneja. Razmerje med upravnim in sodnim postopkom pri dedovanju zaščitenih kmetij : diplomsko delo. Maribor: [J. Hernja], 2014. 21 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46416. [COBISS.SI-ID 4809259]

Avtor dodatnega besedila

678. RATNIK, Alenka. Notarski fiduciarni posli. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006. 223 str. ISBN 86-7061-406-5. [COBISS.SI-ID 223757824]

Somentor pri magistrskih delih

679. KRANJČEVIČ, Jaka. Izključitev priznavanja čezmejnih učinkov začasnih ukrepov ex parte v evropskem sodnem prostoru : magistrska naloga. Maribor: [J. Kranjčevič], 2008. IV, 128 f. [COBISS.SI-ID 3760939]

Intervjuvanec

680. JAUŠOVEC, Boris. Številne nerodnosti brexita : mednarodna konferenca v Mariboru. Večer. [Tiskana izd.]. 16. apr. 2019, 75, [št. ]88(22652), str. 4. ISSN 0350-4972. https://www.vecer.com/stevilne-nerodnosti-brexita-6692694. [COBISS.SI-ID 5757483]

Recenzent

681. KRALJIĆ, Suzana. Družinski zakonik : [s komentarjem]. 1. izd. Maribor: Poslovna založba MB, 2019. 1232 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94024-8-1. [COBISS.SI-ID 95275521]
682. NOVAK, Barbara. Družinsko pravo. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2019. 374 str. ISBN 978-961-204-612-5. [COBISS.SI-ID 301168896]
683. KRALJIĆ, Suzana (urednik), KLOJČNIK, Jasmina (urednik). From an individual to the European integration : discussion on the future of Europe : liber amicorum in honour of prof. emer. dr. Silvo Devetak on the occasion of his 80th birthday. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press, 2019. IV, 580 str., ilustr. ISBN 978-961-286-216-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/378. [COBISS.SI-ID 95803137]
684. ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. Civilno medicinsko pravo : izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 183 str. ISBN 978-961-204-641-5. [COBISS.SI-ID 293201152]
685. KENNETT, Wendy. Cross border enforcement of monetary claims - interplay of Brussels I A regulation and national rules : national report.England and Wales. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law, 2018. ISBN 978-961-286-185-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/348. [COBISS.SI-ID 95112705]
686. NOVAK, Barbara. Družinsko pravo. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 374 str. ISBN 978-961-204-612-5. [COBISS.SI-ID 290529792]
687. HOLCMAN, Borut (urednik), STEPPAN, Markus (urednik). Festschrift für Gernot Kocher zum 75. Geburtstag "--- ich rief dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen" (Jes 45, 4). Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law, 2017. IV, 508 str., ilustr. ISBN 978-961-286-016-5. https://dk.um.si/Dokument.php?id=109718, DOI: 10.18690/978-961-286-015-8. [COBISS.SI-ID 91018753]
688. AHTIK, Meta, DAMJAN, Matija (urednik). Pravo v informacijski družbi. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 380 str. ISBN 978-961-247-278-8. [COBISS.SI-ID 273409280]
689. BREZOVNIK, Boštjan. Stanovanjska politika v Republiki Sloveniji. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. Lex localis. ISBN 978-961-6842-25-9. http://www.lex-localis.info/ebook/stanovanjskapolitika2014. [COBISS.SI-ID 272936704]
690. IVANC, Tjaša. Varstvo nepremične kulturne dediščine : pravna ureditev. 1. izd. Maribor: De Vesta: WS, 2012. 439 str. ISBN 978-961-6794-13-8. [COBISS.SI-ID 69379329]
691. KOVAČEK-STANIĆ, Gordana, PAJVANČIĆ, Marijana (sodelavec pri raziskavi), PIHLER, Stanko (sodelavec pri raziskavi), CVEJIĆ-JANČIĆ, Olga (sodelavec pri raziskavi), BORDAŠ, Bernadet (sodelavec pri raziskavi), VIDIĆ, Jelena (sodelavec pri raziskavi), DRAŠKIĆ, Marija (sodelavec pri raziskavi), KOPITOVIĆ, Vesna (sodelavec pri raziskavi), RIJAVEC, Vesna (sodelavec pri raziskavi, recenzent), KRALJIĆ, Suzana (sodelavec pri raziskavi). Legislativa o ljudskoj reprodukciji uz biomedicinsku pomoć. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2008. 287 str. ISBN 978-86-7774-034-4. [COBISS.SI-ID 232486663]
692. TRIVA, Siniša, UZELAC, Alan. Hrvatsko arbitražno pravo : komentar Zakona o arbitraži i drugi izvori hrvatskog arbitražnog prava. Zagreb: Narodne novine, cop. 2007. XL, 570 str., tabele. Pravna biblioteka, Udžbenici, 198. ISBN 978-953-6053-91-9. [COBISS.SI-ID 455649]

Član komisije za zagovor

693. VALENTINČIČ, Nataša. Evtanazija in pomoč pri samomoru : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Valentinčič], 2016. 395 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92649. [COBISS.SI-ID 15692113]
694. RUMENOV, Ilija. Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb v družinskopravnih zadevah : [doktorska disertacija] = Recognition and enforcement of foreign judgments regarding family matters = [doctoral dissertation]. Ljubljana: [I. Rumenov], 2016. XLIX, 293 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96531. [COBISS.SI-ID 15813713]


NERAZPOREJENO

695. IVANC, Tjaša, RIJAVEC, Vesna. Pravdni postopek. 1., dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-247-400-3. [COBISS.SI-ID 297129984]
696. EKART, Andrej (avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna (avtor dodatnega besedila), UDE, Lojze (avtor dodatnega besedila), KERESTEŠ, Tomaž (avtor dodatnega besedila). Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E. 2. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 411 str. ISBN 978-961-247-380-8. [COBISS.SI-ID 294159616]
697. RIJAVEC, Vesna. Javno in zasebnopravni vidiki urejanja zemljišč in etažne lastnine : gradivo seminarja. Ljubljana: Nebra, 2015. 1 zv. (loč. pag.), prosojnice. [COBISS.SI-ID 1701857]
698. RIJAVEC, Vesna (intervjuvanec). Včasih so mladi najboljši : s pravnico leta dr. Vesno Rijavec. Delo. [Tiskana izd.]. 17. okt. 2012, 68, [št.] 241, str. 4, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 71599361]
699. VOLK, Dida, RIJAVEC, Vesna, IVKOVIČ, Goran. Izvršba (predmet in sredstva izvršbe za izterjavo denarne terjatve) in začasneodredbe s sodno prakso : 25. marec 2009 Ljubljana : gradivo za seminar. Ljubljana: Nebra, 2009. 1 mapa (loč. pag.), prosojnice. [COBISS.SI-ID 740065]
700. RIJAVEC, Vesna, VOLK, Dida. Izvršba - novosti, posebnosti, odločilna sodna praksa : sreda, 13. februar 2008, Gospodarsko razstavišče Ljubljana : gradivo za seminar. Ljubljana: Nebra, 2008. 1 mapa (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9140305]
701. RIJAVEC, Vesna. Izvršba na podlagi verodostojne listine. Davčno-finančna praksa. jul.-avg. 2008, letn. 9, št. 7/8, str. 28-33. ISSN 1580-237X. [COBISS.SI-ID 247611648]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 3. 2020
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 13. 9. 2018
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2018