COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDr. Metoda Kokole [13137]Osebna bibliografija za obdobje 1986-2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOKOLE, Metoda. Andrea Bernasconi's earliest operatic music on its way north of the Alps. Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, suppl., str. 207-226. ISSN 1212-0391. DOI: 10.5817/MB2018-S-14. [COBISS.SI-ID 44567853]
financer: Članek je rezultat raziskovalnega programa (P6-0004), ki ga financira ARRS
2. KOKOLE, Metoda. Inštrumentalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje : Sonate da camera a tre op. 2 Francesca Antonia Bonportia (1703) = Instrumental music in Ljubljana at the turn of the 17th century : the Sonate da camera a tre Op. 2 of Francesco Antonio Bonporti (1703). Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2017, zv. 53, [št.] 1, str. 81-102, ilustr. ISSN 0580-373X. DOI: 10.4312/mz.53.1.81-102. [COBISS.SI-ID 41835053], [SNIP]
3. KOKOLE, Metoda. Archduke Ferdinand's musical Parnassus in Graz. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2017. Letn. 13, št. 1/2, str. 39-57, ilustr. De musica disserenda, letn. 13, št. 1/2. ISBN 978-961-05-0042-1. ISSN 1854-3405. DOI: 10.3986/dmd13.1-2.02. [COBISS.SI-ID 42413357], [SNIP]
4. KOKOLE, Metoda. The lasting musical effects of the Italian Grand tours of Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreutz (1714-1762) and Thomas Gray (1716-1771). Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik. 2016, god. 47, br. 1/2, str. 79-701, ilustr. ISSN 0587-5455. [COBISS.SI-ID 40894509], [SNIP]
5. KOKOLE, Metoda. Glasbeni utrinki s potovanja štajerskega plemiča po Evropi 18. stoletja = Musical impressions from an eighteenth-century European tour by a Styrian nobleman. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2015, zv. 51, [št.] 1, str. 57-79, ilustr. ISSN 0580-373X. DOI: 10.4312/mz.51.1.57-79. [COBISS.SI-ID 38480429], [WoS do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
6. KOKOLE, Metoda. Two operatic seasons of brothers Mingotti in Ljubljana. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 8, št. 2, str. 57-89, ilustr. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 35290413]
7. KOKOLE, Metoda. Euridice Giulia Caccinija : dva (?) izvoda partiture v ljubljanski stolnici okoli leta 1620. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 14, št. 1, str. 83-98, 131. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 35284269]
8. KOKOLE, Metoda. Glasbenoteoretični in pedagoški priročniki iz "dolgega" 18. stoletja na Slovenskem = Music textbooks and instruction manuals of the 'long' eighteen century in Slovenia. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2011, zv. 47, [št.] 1, str. 49-74, ilustr. ISSN 0580-373X. [COBISS.SI-ID 32804397], [Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5]
9. KOKOLE, Metoda. Glasba in glasbeno življenje na Slovenskem v 17. stoletju. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 6, št. 1, str. 67-85. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 31600685]
10. KOKOLE, Metoda. "Servitore affetionatissimo Fra Gabriello Puliti" and the dedicatees of his published music works (1600-1635): from institutional commission via a search for protection to an expression of affection. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 3, št. 2, str. 107-134, ilustr., note. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 27556909]
11. KOKOLE, Metoda. "Sequamini o socii" ali vesela glasbena druščina s Kranjske in Štajerske : prva knjiga pet- in šestglasnih madrigalov Filippa de Duca (1586) = "Sequamini o socii" of the Merry Musical Company from Carniola and Styria : the first book of five-and six-part madrigals by Filippo de Duc (1586). Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2007, zv. 43, 1, str. 67-90, ilustr. ISSN 0580-373X. [COBISS.SI-ID 27398957], [SNIP]
12. KOKOLE, Metoda. The dances of Posch's collection Musicalische Ehrenfreudt as functional music. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 2, št. 2, str. 75-98, ilustr. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 26226989]
13. KOKOLE, Metoda. Siluowenniya zhongshiji mo de wudao zai wenxue ji huihua shang de tuo ying. Yi shu zhong de yin yue. 2006, 1, str. 184-197, ilustr. [COBISS.SI-ID 25182509]
14. KOKOLE, Metoda. Italijanska opera v notranjeavstrijskih središčih v 18. stoletju: repertoar in izvajalci. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 1, št. 1/2, str. 75-93. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 512701721]
15. KOKOLE, Metoda. Venetian influence on the production of early-Baroque monodic motets in the Inner-Austrian provinces. Musica e storia. dic. 2000, vol. 8, n. 2, str. 477-507. ISSN 1127-0063. [COBISS.SI-ID 17854253]
16. KOKOLE, Metoda. Pictorial and literary testimonies concerning the European late medieval dance in Slovenia. Music in art. 1998 [i.e.1999], 23, 1/2, str. 87-96. ISSN 1522-7464. [COBISS.SI-ID 12706605]
17. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch "Crembsensis" : neue Angaben über die Jugend des Komponisten in Regensburg. Die Musikforschung. 1999, 52, 3, str. 318-321. ISSN 0027-4801. [COBISS.SI-ID 12703021]
18. KOKOLE, Metoda. Italijanske operne predstave pri Auerspergih sredi 17. stoletja : drobtinica k slovenskemu glasbenemu zgodovinopisju. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 1999, 35, str. 115-129. ISSN 0580-373X. [COBISS.SI-ID 13673005]
19. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch "Crembsensis" - nekaj novih podatkov o skladateljevi mladosti. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 1997, 45, št. 1/2, str. 40-44. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 5240365]
20. KOKOLE, Metoda. Václav Talich and the Slovenian Philharmonic Orchestra (1908-1912). Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik. 1996 [i.e.1997], 27, 2, str. 173-193. ISSN 0587-5455. [COBISS.SI-ID 5240109]
21. KOKOLE, Metoda. Zgodnjebaročni skladatelj, izdelovalec orgel in organist Isaac Posch v nadvojvodini Koroški in vojvodini Kranjski. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 1996, 44, št. 2/3, str. 10-18, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 3988781]
22. KOKOLE, Metoda. Inštrumentalna zbirka Musicalische Ehrenfreudt (1618) skladatelja Isaaca Poscha. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 1996, 32, str. 5-50, note, pril. ISSN 0580-373X. [COBISS.SI-ID 3989549]
23. KOKOLE, Metoda. The Baroque musical heritage of Slovenia. The Consort. 1995, vol. 51, no. 2, str. 91-102, ilustr. ISSN 0268-9111. [COBISS.SI-ID 3197485]

1.02 Pregledni znanstveni članek

24. KOKOLE, Metoda. Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Letn. 60, [št.] 3, str. 667-698, ilustr. Kronika, letn. 60, 3. ISBN 978-961-6777-13-1. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/30510. [COBISS.SI-ID 34792237]

1.04 Strokovni članek

25. KOKOLE, Metoda. Violinist Giuseppe Tartini : ponos Pirana = The violinist Giuseppe Tartini : the pride of Piran/Pirano. Adria : Adria Airways in-flight magazine. jun.-jul. 2012, [št.] 3, str. 86-89, 90-91, fotogr. ISSN 1318-0789. [COBISS.SI-ID 34370861]
26. KOKOLE, Metoda. Opera omnia Gabriella Pulitija i njegovi moteti iz koparskog razdoblja. Musica sacra : časopis o cerkvenoj glazbi. 2004, anno 3, no 2, str. 16-17. ISSN 1333-8633. [COBISS.SI-ID 23172653]
27. KOKOLE, Metoda. Il compositore Isaac Posch e la sua raccolta di mottetti Harmonia concertans (1623). Choralia. 2002, št. 27, str. 6-8, [4] str.not. ISSN 2035-4843. [COBISS.SI-ID 19930925]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

28. KOKOLE, Metoda. Who was Antonio Tarsia and from whom did he learn how to compose?. V: COLZANI, Alberto (ur.), LUPPI, Andrea (ur.), PADOAN, Maurizio (ur.). Barocco padano 7 : atti del XV Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Milano, 14-16 luglio 2009. Como: A.M.I.S. [i. e.] Antiquae musicae Italicae studiosi, 2012. Str. 413-451, ilustr., note. Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 19. ISBN 978-88-97859-00-0. [COBISS.SI-ID 34468653]
29. KOKOLE, Metoda. Sacred works by G. A. Rigatti and other Venetian composers in the context of musical life in Koper in the 17th century. V: Early music : context and ideas II. Kraków: Institute of Musicology, Jagiellonian University, 2008. Str. [198]-227, ilustr. ISBN 978-83-7099-157-9. [COBISS.SI-ID 28591917]
30. KOKOLE, Metoda. La musica a Capodistria tra il Cinquecento e il Seicento. V: GORTAN-CARLIN, Ivana Paula (ur.). Luigi Dallapiccola, 100. obljetnca rođenja : zbornik radova s 4. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glasbene riznice" = Luigi Dallapiccola, 100mo anniversario della nascita : raccolta degli atti del Quarto convegno internazionale di musicologia "Dal patrimonio musicale istriano". Pazin: Pučko otvoreno učilište; = Pisino: Università popolare aperta; Novigrad: Katedra čakavskog sabora za glazbu; = Cittanova: Cattedra del sabor ciacavo per la musica, 2008. Str. 323-340, ilustr. Iz istarske glazbene riznice. ISBN 978-953-7565-04-6. [COBISS.SI-ID 29106477]
31. KOKOLE, Metoda. Sacred music in "Capo d'Istria" in the 17th century. V: COLZANI, Alberto (ur.), LUPPI, Andrea (ur.), PADOAN, Maurizio (ur.). Barocco padano 4 : atti del XII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Brescia, 14-16 Iuglio 2003. Como: A.M.I.S. [i. e.] Antiquae musicae Italicae studiosi, 2006. Str. 225-261, ilustr. Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 16. [COBISS.SI-ID 25618989]
32. KOKOLE, Metoda. Najzgodnejše opere na Slovenskem : od Euridice (?) do začetka delovanja stanovskega gledališča. V: KURET, Primož (ur.). Stoletja glasbe na Slovenskem : koncerti, Mednarodni muzikološki simpozij, okrogla miza = Centuries of music in Slovenia : concerts, International Musicological Symposium, round table. Ljubljana: Festival, 2006. Str. 223-247. ISBN 961-91596-1-6. [COBISS.SI-ID 25249837]
33. KOKOLE, Metoda. Opera omnia Gabriella Pulitija in njegovi moteti iz koprskega razdoblja. V: MIHANOVIĆ-SALOPEK, Hrvojka (ur.). Istra u umjetnosti i znanstvenim disciplinama od 15. do 17. stoljeća : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Puli, Rovinju i Kanfanaru od 28. lipnja do 1. srpnja 2004 (u sklopu Dvigrad festivala, međunarodnog festivala rane glazbe. Zagreb: Sveta glasba i Sveta glazba d.o.o., 2005. Str. 35-47. Biblioteka Scientiae et Artes, knj. 1. [COBISS.SI-ID 512847129]
34. KOKOLE, Metoda. Academia Philharmonicorum Labacensium v evropskem okviru. V: KLEMENČIČ, Ivan (ur.). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701-2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing, 2004. Str. 29-56, ilustr. ISBN 961-6500-50-3. [COBISS.SI-ID 22834733]
35. KOKOLE, Metoda. Italian operas in Ljubljana in the seventeenth and eighteenth centuries. V: COLZANI, Alberto (ur.). Il teatro musicale italiano nel Sacro Romano Impero nei secoli XVII e XVIII : atti del VII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII = Beiträge zum siebenten internationalen Symposium über die italienische Musik im 17.-18. Jahrhundert, Loveno di Menaggio (Como), 15-17 luglio 1997. Como: A.M.I.S., 1999. Str. 263-292. Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 12. [COBISS.SI-ID 12702765]
36. KOKOLE, Metoda. Nekaj pričevanj o evropskem poznosrednjeveškem plesu na Slovenskem. V: SNOJ, Jurij (ur.). Srednjeveška glasba na Slovenskem in njene evropske vzporednice : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 19. in 20. junija 1997 v Ljubljani = Medieval music in Slovenia and its European connections : proceedings from the international symposium, Ljubljana, June 19th and 20th 1997. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998. Str. 95-108. ISBN 961-6182-54-4. [COBISS.SI-ID 7683117]
37. KOKOLE, Metoda. Prispevek Isaaca Poscha k razvoju ansambelske variacijske suite. V: KLEMENČIČ, Ivan (ur.). Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 13. in 14. oktobra 1994 v Ljubljani = Baroque music in Slovenia and European music : proceedings from the international symposium held in Ljubljana on October 13th and 14th, 1994. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997. Str. 71-94. ISBN 961-6182-46-3. [COBISS.SI-ID 6034221]
38. KOKOLE, Metoda. The compositions of Isaac Posch - mediators between the German and Italian musical idioms. V: COLZANI, Alberto (ur.). Relazioni musicali tra Italia e Germania nell'età barocca : atti del VI Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII = Deutsch-italienische Beziehungen in der Musik des Barock : Beiträge zum sechsten internationalen Symposium über die italienische Musik im 17. - 18. Jahrhundert. Como: Antiquae Musicae Italicae Studiosi, 1997. Str. 87-120. Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 10. [COBISS.SI-ID 5241389]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

39. KOKOLE, Metoda. The Mingotti opera company in Ljubljana in the early 1740s. V: MACEK, Petr (ur.), PERUTKOVÁ, Jana (ur.). The eighteenth-century Italian opera seria : metamorphoses of the opera in the imperial age. 1. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2013. Str. 138-163, ilustr., tabele. Colloquia musicologica Brunensia, 42. ISBN 978-80-87773-04-8. [COBISS.SI-ID 36274221]
40. KOKOLE, Metoda. Pervye cerkovnye pesenniki na slovenskom jazyke i muzykalʹ naja žiznʹ vo vtoroj polovine XVI veka. V: SEREDA, N. V. (ur.). Tverʹ i goroda-pobratimy : prošloe, nastojaščee, buduščee : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii 25 maja 2007 g., g. Tverʹ. Tverʹ: Tverskoj gosudarstvennyj universitet, 2007. Str. 29-42, ilustr. ISBN 978-5-7609-0408-9. [COBISS.SI-ID 28399405]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

41. KOKOLE, Metoda. Glasba pri Zoisovih v Ljubljani. V: VIDMAR, Luka (ur.). Baron Žiga Zois : nova spoznanja ob dvestoletnici smrti : program simpozija in povzetki referatov, Atrij ZRC, Ljubljana, Novi trg 2, 20-22. november 2019. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 2019. Str. 16. [COBISS.SI-ID 45478701]
42. KOKOLE, Metoda. Glasba pri Zoisovih v Ljubljani. Bilten. 2019, št. 11, str. 42. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 45767725]
43. KOKOLE, Metoda. (Vse)slovenska glasbena historiografija in viri za zgodovino glasbe na Slovenskem. V: SUKLJAN, Nejc (ur.). Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes : programska knjižica. Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske fakultete: Slovensko muzikološko društvo, 2019. Str. 28. ISBN 978-961-06-0256-9. [COBISS.SI-ID 45240365]
44. KOKOLE, Metoda. The collection of private letters by Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreutz from his Grand Tour of Europe (1734-1738). V: Programme. 15th International Congress on the Enlightenment, Edinburgh, 14-19 July 2019. Str. 123. https://www.bsecs.org.uk/wp-content/uploads/2019/06/Abstracts-E-K.pdf. [COBISS.SI-ID 44945965]
45. KOKOLE, Metoda. The noble Khisls : local music patrons and musicians of the late sixteenth century. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Syntagma musicum 1619 - 2019 : international musicological conference, 8-9 April 2019 = mednarodni muzikološki simpozij, 8.-9. april 2019 : programme and abstracts = spored in izvlečki. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 39. ISBN 978-961-05-0176-3. [COBISS.SI-ID 44525613]
46. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch revisited : Italianatà in his vocal and instrumental music. V: BORGHESI, Maria (ur.), GUIDO, Massimiliano (ur.). Crossing borders : music, musicians and instruments : 1550-1750 : programme and abstracts of papers read at the 18th Biennial International Conference on Baroque Music, Cremona, Mantua, 10-15 July 2018. Pavia: Pavia University, Musicology and Cultural Heritage Department, 2018. Str. 176-177. [COBISS.SI-ID 43290157]
47. KOKOLE, Metoda. Plesi za kranjske in koroške deželne stanove ob izbruhu tridesetletne vojne : Isaac Posch in Veselo glasbeno slavje (1618). V: KOČEVAR, Vanja (ur.), PREINFALK, Miha (ur.). Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja : znanstveni posvet, [Ljubljana, Atrij ZRC, 23. - 24. maj 2018] : program in povzetki referatov. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2018. Str. 17-18. [COBISS.SI-ID 43079469]
48. KOKOLE, Metoda. Andrea Bernasconi's early operatic music on its way North of the Alps. V: South meets North : Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries. Brno: Faculty of Arts, Department of Musicology, 2017. Str. 12. [COBISS.SI-ID 42388781]
49. KOKOLE, Metoda. Music and musicians in Minorite monasteries in Koper and Piran in the seventeenth and eighteenth centuries = Musica e musicisti nei monasteri dei Minori Conventuali a Capodistria e Pirano nel XVII e XVIII secolo. V: Barocco padano e musici francescani, II : l'apporto dei maestri Conventuali : [programma, sommari]. Como: Antiquæ Musicæ Italicæ Studiosi, A.M.I.S.; Padova: CSA, Centro Studi Antoniani, [2016]. Str. 20-23. [COBISS.SI-ID 40061485]
50. KOKOLE, Metoda, KOKOLE, Stanko, MUROVEC, Barbara. Imago musicae : glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu : (javno vodstvo po medinstitucionalni razstavi, grad Brežice) : 36. predavanje - 10. 9. 2016. Bilten. 2016, št. 8, str. 9-12. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 40840749]
51. KOKOLE, Metoda. "Sweet musicʹs melting fall [---]" : angleški predromantični pesnik Thomas Gray in glasba : 39. predavanje - 13. 12. 2016. Bilten. 2016, št. 8, str. 21-24. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 40841005]
52. KOKOLE, Metoda. Kavalirsko potovanje v Italijo : eden od povzročiteljev evropskih glasbenih migracij v 18. stoletju = Eighteenth-century Grand Tour of Italy as a vehicle for European music migrations. V: RIBIZEL, Tjaša (ur.). Glasbene migracije : stičišče evropske glasbene raznolikosti : program in izvlečki = Musical migrations : crossroads of European musical diversity : programme and abstracts. Ljubljana: Festival, 2016. Str. 24-25. ISBN 978-961-93051-7-1. http://www.ljubljanafestival.si/file/2013/02/Povzetki-SGD-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 39729965]
53. KOKOLE, Metoda. Did Andrea Bernasconi composed Adriano in Siria twice?. V: Music migration in the Early Modern Age : centres and peripheries - people, works, styles, paths of dissemination and influence : programme and abstracts. Warsaw: University, Institute of Musicology: Polish Academy of Sciences, Institute of Art, [2016]. Str. 13-14. [COBISS.SI-ID 39853613]
54. KOKOLE, Metoda. Iz opernega gledališča v domači salon : posvetna glasba na Slovenskem v 18. stoletju : 31. predavanje - 8. 5. 2015. Bilten. 2015, št. 7, str. 14-17. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 39222829]
55. KOKOLE, Metoda. Komturjeva potrpežljivost in oratorij v križevniški cerkvi 1716. Bilten. 2015, [št.] 7, str. 45-46. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 39223853]
56. KOKOLE, Metoda. Komturjeva potrpežljivost in oratorij v križevniški cerkvi 1716. V: VIDMAR, Luka (ur.). Ljubljanske Križanke : ob tristoletnici dokončanja baročne cerkve Marije Pomočnice : program simpozija in povzetki referatov : Ljubljana, Križanke, Viteška dvorana, Trg francoske revolucije 1 (vhod Festivala Ljubljana), 5.-6. november 2015. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, 2015. Str. 14. ISBN 978-961-92198-2-9. [COBISS.SI-ID 39233581]
57. KOKOLE, Metoda. Archduke Ferdinandʼs Music Parnassus in Graz. V: KOKOLE, Metoda (ur.), GRABNAR, Katarina (ur.). The Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615) : programme and abstracts = spored in izvlečki. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015. Str. 21. ISBN 978-961-254-834-6. [COBISS.SI-ID 38975789]
58. KOKOLE, Metoda. Giuseppe Arena's Achille in Sciro (1738) : from Rome to a Styrian private household and finally to public theatre in Graz. V: Music migrations in the early modern age : people, markets, patterns, styles : international musicological symposium, Croatian Academy of Sciences and Arts, Library building, central hall, Strossmayerov trg 14, Zagreb : book of abstracts. Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts, 2014. Str. 8. [COBISS.SI-ID 37656877]
59. KOKOLE, Metoda. Roman and Neapolitan opera arias of 1738 seasons in the travelling case of a Styrian nobleman. V: Programme book. 16th biennial international conference on Baroque music, University of Music and Dramatic Arts Mozarteum Salzburg, 9-13 July 2014. [Wien]: Hollitzer, 2014. Str. 113-114. ISBN 978-3-99012-155-9. http://www.moz.ac.at/files/pdf/icbm/icbm_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 37369133]
60. KOKOLE, Metoda, ŠKRJANC, Radovan. Glasba v samostanih province sv. Križa v 18. stoletju in posebnosti glasbenih knjig observantskega reda = Music in the friaries of the Province of the Holy Cross in the 18th century and specific features of the music books of the Observant Order. V: MUROVEC, Barbara (ur.), ŠKOFLJANEC, Jože (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Sobratom svojim v dediščino milo : programska knjižica. Ljubljana: Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa: Umetnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU: Teološka fakulteta, 2014. Str. 10. [COBISS.SI-ID 37564717]
61. KOKOLE, Metoda. Preobrazba posvetnega v duhovno v glasbi prve polovice 17. stoletja. V: NAGODE, Aleš (ur.). Glasba kot sredstvo in predmet v procesih sakralizacije profanega in profanacije sakralnega : program in izvlečki = Sacralization of the profane and profanation of the sacred: music as a means and an object : programme and abstracts. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. Str. 15. ISBN 978-961-237-586-7. [COBISS.SI-ID 35697709]
62. KOKOLE, Metoda. 'Tibicines aut fistulatores canere ceperunt ad choream' : Medieval dance in Slovenia : paper - a. International Medieval Congress. https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=4522&conference=2013&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet. [COBISS.SI-ID 35760429]
63. KOKOLE, Metoda. Glasba v Kopru v času škofa Paola Naldinija = La musica a Capodistria al tempo del vescovo Paolo Naldini. V: KAMIN KAJFEŽ, Vesna (ur.). Program in povzetki = Programma e riassunti. Znanstveni posvet ob 300. letnici smrti koprskega škofa Paola Naldinija (1632-1713): "Nardus Olet, Vincitque Leo", Koper, 20. - 21. april 2013. Koper: Škofija: = Diocesi, 2013. F. 10. [COBISS.SI-ID 35511341]
64. KOKOLE, Metoda. Razmislek o stanju (ne)raziskav o zgodovini umetne glasbe prekmurskega prostora. V: GODINA-GOLIJA, Maja (ur.), HUBER, Ivanka (ur.). Panonski svet : prostor zbliževanja in prehajanja : znanstveni simpozij : zbornik povzetkov. Petanjci: Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, 2012. Str. [13]. [COBISS.SI-ID 34725933]
65. KOKOLE, Metoda. Early sacred monody on its early sevetnteenth-century journey from the eastern shores of the Adriatic to the Austrian Lands north of Alps : from Gabriello Puliti's Sacri concertus (1614) to Isaac Posch's Harmonia concertans (1623). V: Central-Eastern Europe versus the Italian musica moderna : reception, adaptation, integration : abstracts. Warszawa: Instytut Muzykologii Unwersytet Warszawski, 2011. Str. 13-14. [COBISS.SI-ID 33141037]
66. LOVATO, Antonio, TOFFETTI, Marina, GRABNAR, Klemen, KOKOLE, Metoda, PATALAS, Aleksandra. Study Group "Italian music repertory in Central-Eastern Europe" : presentation of the TRA.D.I.MUS Project (tracking the dissemination of Italian music in Europe, 16th-17th century). V: Central-Eastern Europe versus the Italian musica moderna : reception, adaptation, integration : abstracts. Warszawa: Instytut Muzykologii Unwersytet Warszawski, 2011. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 33141293]
67. KOKOLE, Metoda. Glasba na slovenskih gradovih od srednjega veka do 18. stoletja. V: Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini : znanstveni simpozij, 23. in 24. novembra 2011, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : povzetki. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011. Str. [22-23]. [COBISS.SI-ID 33282093]
68. KOKOLE, Metoda. Inštrumetnalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje : Trio sonate op. 2 Francesca Antonia Bonportija (1703). Bilten. 2010, št. 2, str. 15-16. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 32034349]
69. KOKOLE, Metoda. Glasbeno didaktični priročniki v 18. stoletju: orodje za osvajanje tehničnega znanja ali še kaj? Na primeru dokumentov iz glasbenega arhiva Frančiškanskega samostana v Novem mestu. V: RIBIZEL, Tjaša (ur.). Glasba in njeni referenčni sistemi : povzetki predavanj = Music and its referential systems : summaries. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Faculty of Arts, 2010. Str. 21. ISBN 978-961-237-353-5. [COBISS.SI-ID 31270189]
70. KOKOLE, Metoda. Inštrumentalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje : Trio sonate op. 2 Francesca Antonia Bonportija (1703). V: Predstavitve referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010]. Str. 4. [COBISS.SI-ID 32135469]
71. KOKOLE, Metoda. Inštrumetnalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje : Trio sonate op. 2 Francesca Antonia Bonportija (1703). V: Predstavitve referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010]. Str. 4. [COBISS.SI-ID 32066605]
72. KOKOLE, Metoda. Mid-seventeenth-century Italian sacred dialogues and their popularity in Koper. V: Programme and abstracts. [Belfast: School of Music and Sonic Arts, Queen's University, 2010]. Str. 78-79. [COBISS.SI-ID 31597869]
73. KOKOLE, Metoda. Instrumentalmusik in Laibach (Ljubljana) and der Wende zum 18. Jahrhundert : Triosonate op. 2 Francesco Antonio Bonportis (1703). V: Zusammenfassungen der Referate. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010]. Str. 4. [COBISS.SI-ID 32136237]
74. KOKOLE, Metoda. 'Canzon vattene al mio Signore' : 16th-century musical dedications to local patrons on the territory of today's Slovenia. V: Medieval & Renaissance Music Conference, Bangor University, 24 to 27 July 2008. Bangor: Bangor University, School of Music, 2008. Str. 61. [COBISS.SI-ID 28520749]
75. KOKOLE, Metoda. Muzykalʹ naja kulʹ tura v slovenskih zemljah XVI veka. V: ČERNAJA, Marina Radoslavovna (ur.). Muzykalʹ noe vospitanie v Rossii : prošloe, nastojaščee, buduščee : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii 7 dekabrja 2007 goda Tverʹ. Tverʹ: Tverskoj gosudarstvennyj universitet, 2008. Str. 117-120. ISBN 978-5-7609-0414-0. [COBISS.SI-ID 28398637]
76. KOKOLE, Metoda. The Mingotti impresa from 1740 to 1744 : from Graz and Ljubljana to Northern Europe. V: 12th Biennial International Conference on Baroque Music : 26th-30th July 2006, Warsaw University, Institute of Musicology, Poland = 12 Międzynarodowy kongres muzyki barokowej : 26-30 lipca 2006, Uniwersytet Warszawski, Instytut Muzykologii. Warszawa: Uniwersytet, 2006. Str. 60-61. [COBISS.SI-ID 25505837]
77. KOKOLE, Metoda. The dances from Posch's collection Musicalische Ehrenfreundt as functional music = Plesi iz Poscheve zbirke Musicalische Ehrenfreundt kot uporabna glasba. V: CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (ur.). Glasbeno "uporabno" in glasbeno "avtonomno": podobe in pomeni : izvlečki = Functional and autonomous in music: patterns and meanings : abstracts. Ljubljana: ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, 2006. Str. 19-20. ISBN 961-6568-74-4, ISBN 978-961-6568-74-6. [COBISS.SI-ID 26200877]
78. KOKOLE, Metoda. Diffusion and circulation of 18th-century Italian opera between Gorizia, Trieste and Graz. V: 11th Biennial International Conference on Baroque Music, 14th - 18th July 2004 : [abstracts]. Manchester: Royal Northern College of Music, 2004. Str. 38. [COBISS.SI-ID 512846617]
79. KOKOLE, Metoda. The early 17th-century repertoire of small latin motets in the Löbau manuscript anthology : a case study on circulation of Italian music through Austria to Saxony. V: Programme & abstracts. International Musicological Society. 17 th International Congress. Leuven 2002. Leuven; Peer: Alamire Belgium: Alamire Foundatiom, 2002. Str. 406. ISBN 90-6853-153-0. [COBISS.SI-ID 19961389]
80. KOKOLE, Metoda. Production of the early -Baroque sacred monody in the Venetian towns on the North-Eastern side of the Adriatic sea. V: Programme and abstracts of papers. Ninth Biennial Conference on Baroque Music, Dublin 2000. [Irska: s.n.], 2000. 14, str. 36. [COBISS.SI-ID 16890925]
81. KOKOLE, Metoda. Early 17th-century music for dancing : Isaac Posch's instrumental suites of 1618. V: Programme and abstracts of papers. Exeter: University, 1998. Str. 19. [COBISS.SI-ID 9616429]
82. KOKOLE, Metoda. Václav Talich - the conductor of the Slovenian Philharmonic Orchestra in Ljubljana (1908-1912). V: 100 let České filharmonie : program = 100 years of the Czech Philharmonic orchestra : proramme. Praha: Česká filharmonie, 1996. [2] str. [COBISS.SI-ID 3968813]
83. KOKOLE, Metoda. The Academia Philharmonicorum Labacensium (1701-c.1769). V: Programme and abstracts of papers. Birmingham: [s.n.], 1996. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 3967789]
84. KOKOLE, Metoda. The baroque musical heritage of Slovenia. V: Programme and abstracts of papers. Edinburgh: The University of Edinburgh, 1994. Str. 8. [COBISS.SI-ID 3780141]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

85. KOKOLE, Metoda. Pesem, pojdi k mojemu gospodu = ("Canzon vatten'al mio signore") : glasbeniki in podporniki glasbene umetnosti - gospodje Khisli. V: PFLAUM, Veronika (ur.), ŽIBERT, Marjana (ur.), BEVC VARL, Valentina. Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl. Kranj: Gorenjski muzej, 2018. Str. 50-60. ISBN 978-961-6478-98-4. [COBISS.SI-ID 43928877]
86. KOKOLE, Metoda. Komturjeva potrpežljivost in oratorij v Križevniški cerkvi leta 1716. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018. Str. 180-191, ilustr. ISBN 978-961-94494-0-0. [COBISS.SI-ID 43927853]
87. KOKOLE, Metoda. Echoes of Giovanni Gabrieliʹs style in the territories between Koper and Graz in the first quarter of the seventeenth century. V: BARONCINI, Rodolfo (ur.), BRYANT, David (ur.), COLLARILE, Luigi (ur.). Giovanni Gabrieli : transmission and reception of a Venetian musical tradition. Turnhout: Brepols, cop. 2016. Str. 51-67, note. Venetian music studies, 1. ISBN 978-2-503-57027-3, ISBN 2-503-57027-5. [COBISS.SI-ID 40706093]
88. KOKOLE, Metoda. Giuseppe Arena's Achille in Sciro (1738) : from Rome to a Styrian private household and finally to public theatre in Graz. V: KATALINIĆ, Vjera (ur.). Glazbene migracije u rano moderno doba : ljudi, tržišta, obrasci i stilovi = Music migrations in the early modern age : people, markets, patterns and styles. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2016. Str. 247-269, ilustr., note. Serija Muzikološki zbornici, br. 18, no. 18. ISBN 978-953-6090-55-6. [COBISS.SI-ID 40289069]
89. KOKOLE, Metoda. Early sacred monody and its journey from the eastern shores of the Adriatic to the Austrian Lands north of the Alps. V: JEŻ, Tomasz (ur.), PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA, Barbara (ur.), TOFFETTI, Marina (ur.). Italian Music in Central-Eastern Europe : around Mikołaj Zieleńskiʹs Offertoria and Communiones (1611). Venezia: Fondazione Levi, 2015. Str. 295-323, ilustr., note. TRA.D.I.MUS., Studi e monografie, 2. ISBN 978-88-7552-057-1. [COBISS.SI-ID 40676653]
90. KOKOLE, Metoda. Did Andrea Bernasconi compose Adriano in Siria twice?. V: GUZY-PASIAK, Jolanta (ur.), MARKUSZEWSKA, Aneta (ur.). Music migration in the early modern age : centres and peripheries : people, works, styles, paths of dissemination and influence. Warsaw: Liber Pro Arte, 2016. Str. 237-262, ilustr. ISBN 978-83-65631-06-0. [COBISS.SI-ID 41396525]
91. KOKOLE, Metoda. Migrations of music repertoire : the Attems music collection from around 1744. V: ZUR NIEDEN, Gesa (ur.), OVER, Berthold (ur.). Musicians' mobilities and music migrations in early modern Europe : biographical patterns and cultural exchanges. Bielefeld: Transcript, cop. 2016. Str. 341-377, ilustr., tabele. Mainzer Historische Kulturwissenschaften, vol. 33. ISBN 978-3-8376-3504-1, ISBN 978-3-8394-3504-5. [COBISS.SI-ID 40494381]
92. KOKOLE, Metoda. Glasba v koprski stolnici v času škofa Paola Naldinija. V: KAMIN KAJFEŽ, Vesna (ur.). Eremita doctus - episcopus Iustinopolitanus Paulus Naldini (1686-1713) : zapuščina koprskega škofa Paola Naldinija. Koper: Škofija: Ognjišče: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2014. Str. 49-73, 148, fotogr., pril. ISBN 978-961-263-144-4. [COBISS.SI-ID 37062957]
93. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, KOKOLE, Metoda. Jurij Slatkonja (1456-1522), cerkveni dostojanstvenik in glasbenik med rodno Kranjsko in Dunajem. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas. Na Dunaju; = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2013. Str. 195-211, ilustr. Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 7. ISBN 978-961-254-439-3. ISSN 2232-3465. [COBISS.SI-ID 35542317]
94. KOKOLE, Metoda. From Graz to today's central Slovenia : the influence of Italian polychoral music in the period c. 1595 to c. 1620. V: PATALAS, Aleksandra (ur.), TOFFETTI, Marina (ur.). La musica policorale in Italia e nell'Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento : con esempi musicali in CD = Polychoral music in Italy and in Central-Eastern Europe at the turn of the seventeenth century : with music examples on CD. Venezia: Fondazione Levi, 2012. Str. 335-374, ilustr., note. TRA.D.I.MUS, Studi e monografie, 1. ISBN 978-88-7552-040-3. [COBISS.SI-ID 34279981]
95. KOKOLE, Metoda. Pridobivanje glasbenega znanja v 18. stoletju na Slovenskem. V: ŠKRJANC, Radovan. Osnove klavirske in orgelske igre = Noten-Buch / darinnen / die Fundamenta / zu dem / Clavier/ oder / Orgel / enthalten : rokopis 511 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto : elektronska znanstvenokritična izdaja. Izd. 0.2. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2012. Slovenska glasbena dediščina, 2. ISBN 978-961-254-421-8. ISSN 2335-3317. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:okoi/VIEW/#part:Spremne_študije. [COBISS.SI-ID 35350061]
96. KOKOLE, Metoda. Pričevanja o plesu. V: SNOJ, Jurij. Zgodovina glasbe na Slovenskem.1, Glasba na Slovenskem do konca 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Str. 319-348, fotogr. ISBN 978-961-254-432-4. [COBISS.SI-ID 35381549]
97. KOKOLE, Metoda. Cerkvena glasba v ljubljanski škofiji od ustanovitve do prvih desetletij 18. stoletja. V: DOLINAR, France M. (ur.). Ljubljanska škofija : 550 let. Ljubljana: Nadškofija, 2011. Str. 543-560, ilustr. ISBN 978-961-269-572-9. [COBISS.SI-ID 33369389]
98. KOKOLE, Metoda. Humanism in music and music in humanism : the case of music prints dedicated to local patrons of art on the territory of today's Slovenia = Humanizem v glasbi in glasba v humanizmu na primeru glasbenih tiskov posvečenih podpornikom umetnosti na Slovenskem. V: RAJŠP, Vincenc (ur.), BISTER, Feliks J. (ur.), POLZER, Miroslav (ur.). Tu felix Europa : der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum = humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor. Na Dunaju; = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje, ZRC SAZU, 2011. Str. 143-163. Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 6. ISBN 978-961-254-354-9. ISSN 2232-3465. [COBISS.SI-ID 33687085]
99. KOKOLE, Metoda. Musicale essercitio : o glasbenem izobraževanju slovenskih protestantov. V: JERŠE, Sašo (ur.). Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. V Ljubljani: Slovenska matica, 2009. Str. 162-183, ilustr. ISBN 978-961-213-191-3. [COBISS.SI-ID 30640941]
100. KOKOLE, Metoda. Uvod = Introduction. V: POSCH, Isaac, MARINČIČ, Domen. Pet motetov = Five motets. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008. Str. ix-xii, xvi-xix. Monumenta artis musicae Sloveniae, Supplementa, 2. ISSN 2232-5646. [COBISS.SI-ID 29688877]
101. KOKOLE, Metoda. Protestantski podporniki glasbe ter glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost na Slovenskem v drugi polovici 16. stoletja = Protestant patrons of music, music production and performance in Slovenia in the second half of the 16th century. V: LOZAR ŠTAMCAR, Maja (ur.). Primož Trubar : 1508-1586 : ob petstoti obletnici rojstva = on the five-hundredth anniversary of his birth. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2008. Str. 75-113, ilustr. ISBN 978-961-6169-57-8. [COBISS.SI-ID 27931949]
102. KOKOLE, Metoda. Operne predstave v Gorici od odprtja gledališča do konca 18. stoletja. V: ŠERBELJ, Ferdinand (ur.). Barok na Goriškem : [znanstvena monografija] = Il barocco nel Goriziano : [monografia scientifica]. Nova Gorica: Goriški muzej, Grad Kromberk; Ljubljana: Narodna galerija, 2006. Str. 137-158, ilustr. ISBN 961-6201-28-X, ISBN 978-961-6201-28-5. [COBISS.SI-ID 26510381]
103. KOKOLE, Metoda. The earliest operas in Ljubljana : the "Comedia Italiana in Musica" (1660) and "Il Tamerlano" (1732). V: BUCCIARELLI, Melania (ur.), DUBOWY, Norbert (ur.), STROHM, Reinhard (ur.). Italian opera in Central Europe. Berlin: BWV [i. e.] Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006-. Str. 51-66, ilustr. Musical life in Europe 1600-1900. ISBN 3-8305-0381-4. [COBISS.SI-ID 25505069]
104. KOKOLE, Metoda. The musical repertoire cultivated on the territory of modern Slovenia (1567-C. 1620) and its possible connections with the court chapel in Munich. V: GÖLLNER, Theodor (ur.), SCHMID, Bernhold (ur.). Die Münchner Hofkapelle des 16. Jahrhunderts im europäischen Kontext : Bericht über das internationale Symposion der Musikhistorischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte, München, 2.-4. August 2004. München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: in Kommission beiC. H. Beck, 2006. Str. [171]-190, ilustr. Abhandlungen, N. F., H. 128. ISBN 978-3-7696-0965-3. ISSN 0005-710X. [COBISS.SI-ID 27399981]
105. KOKOLE, Metoda. "Capo d'Istria Unica" e la musica sacra del Seicento istriano. V: Il sacro in musica = Sakralnost v glasbi : Venezia e Capodistria tra tempo e spazio = Benetke in Koper skozi čas in prostor : convegno finale, 28 giugno 2004. [Koper; = Capodistria: Glasbena šola: = Scuola di musica; [Portogruaro]: Fondazione musicale Santa Cecilia; Venezia: Euterpe], 2004. Str. 7-28. [COBISS.SI-ID 23717165]
106. KOKOLE, Metoda. Baroque music in Eastern Europe.Music in Slovenia. V: BUELOW, George J. A history of baroque music. Bloomington: Indiana University Press, cop. 2004. Str. 429-437, 606-610. ISBN 0-253-34365-8. [COBISS.SI-ID 23154989]
107. KOKOLE, Metoda. Zgodnja duhovna monodija v notranjeavstrijskih deželah in prispevek Isaaca Poscha. V: CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (ur.), FAGANEL, Tomaž (ur.), KOKOLE, Metoda (ur.). Muzikološke razprave : in memoriam Danilo Pokorn. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. Str. 27-44. ISBN 961-6500-75-9. [COBISS.SI-ID 23342893]
108. KOKOLE, Metoda. The 1773 production of Piccinni's La buona figliuola in Ljubljana and other local traces of Italian operas in the later part of the 18th century. V: DI PROFIO, Alessandro (ur.). Niccolò Piccinni musicista europeo. Bari: M. Adda editore, 2004. Str. 253-263, ilustr. ISBN 88-8082-552-6. [COBISS.SI-ID 23154477]
109. KOKOLE, Metoda. Plesna glasba zgodnjega 17. stoletja : inštrumentalne suite Isaaca Poscha. V: SNOJ, Jurij (ur.), FRELIH, Darja (ur.). Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca = Essays presented to Jože Sivec. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000. Str. 87-104, ilustr. ISBN 961-6182-98-6. [COBISS.SI-ID 13884717]
110. KOKOLE, Metoda. Academia Philharmonicorum Labacensium : zgledi, ustanovitev in delovanje. V: LUTHAR, Oto (ur.), LIKAR, Vojislav (ur.). Historični seminar II.[Glasovi]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997. Str. 205-222. ISBN 961-6182-45-5. [COBISS.SI-ID 5848877]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

111. KOKOLE, Metoda. Gabriello Puliti : prvi istrski monodik. V: BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. Str. 17-19, ilustr. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 126434304]
112. KOKOLE, Metoda. Redki glasbeni tiski 17. stoletja. V: BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. Str. 20-22, ilustr. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 126434816]
113. KOKOLE, Metoda. Ohranjene rokopisne muzikalije 17. stoletja. V: BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. Str. 23-26, ilustr. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 126435840]
114. KOKOLE, Metoda. Antonio Tarsia : organist koprske stolnice in skladatelj. V: BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. Str. 27-29, ilustr. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 126437120]
115. KOKOLE, Metoda. Giuseppe Tartini, rojen v Piranu leta 1692. V: BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. Str. 30-33, ilustr. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 126437376]
116. KOKOLE, Metoda. Glasbeno gradivo 18. stoletja v Piranu. V: BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. Str. 34-36, ilustr. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 126437632]
117. KOKOLE, Metoda. Repertoar koprske stolnice v 18. stoletju. V: BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. Str. 37-40, ilustr. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 126438400]
118. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch. V: ŠEGA NOVAK, Mojca (ur.), TUTTLE, Wayne (ur.). Festival Brežice : [programska knjižnica]. Ljubljana: Zavod Ars Ramovš, [2001]. Str. 72-73. [COBISS.SI-ID 18800173]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

119. KOKOLE, Metoda. Glazba. V: BROZOVIĆ, Dalibor (ur.), KOVAČEC, August (ur.), RAVLIĆ, Slaven (ur.). Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". 2008, zv. 10, str. 43-44. ISBN 978-953-6036-29-5, ISBN 953-6036-29-0, ISBN 953-6036-31-2, ISBN 953-6036-32-0, ISBN 953-6036-33-9, ISBN 953-6036-34-7, ISBN 953-6036-35-5, ISBN 953-6036-36-3, ISBN 953-6036-37-1, ISBN 953-6036-29-0, ISBN 978-953-6038-39-4, ISBN 978-953-6036-40-0, ISBN 978-953-6036-41-7. [COBISS.SI-ID 29182509]
120. KOKOLE, Metoda. Srebotnjak, Alojz. V: BROZOVIĆ, Dalibor (ur.), KOVAČEC, August (ur.), RAVLIĆ, Slaven (ur.). Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". 2008, zv. 10, str. 173. ISBN 978-953-6036-29-5, ISBN 953-6036-29-0, ISBN 953-6036-31-2, ISBN 953-6036-32-0, ISBN 953-6036-33-9, ISBN 953-6036-34-7, ISBN 953-6036-35-5, ISBN 953-6036-36-3, ISBN 953-6036-37-1, ISBN 953-6036-29-0, ISBN 978-953-6038-39-4, ISBN 978-953-6036-40-0, ISBN 978-953-6036-41-7. [COBISS.SI-ID 29182765]
121. KOKOLE, Metoda. Škerjanc, Lucijan Marija. V: BROZOVIĆ, Dalibor (ur.), KOVAČEC, August (ur.), RAVLIĆ, Slaven (ur.). Hrvatska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". 2008, zv. 10, str. 479. ISBN 978-953-6036-29-5, ISBN 953-6036-29-0, ISBN 953-6036-31-2, ISBN 953-6036-32-0, ISBN 953-6036-33-9, ISBN 953-6036-34-7, ISBN 953-6036-35-5, ISBN 953-6036-36-3, ISBN 953-6036-37-1, ISBN 953-6036-29-0, ISBN 978-953-6038-39-4, ISBN 978-953-6036-40-0, ISBN 978-953-6036-41-7. [COBISS.SI-ID 29183021]
122. KOKOLE, Metoda. Tarsia, Antonio, Nazario. V: BLUME, Friedrich (ur.), FINSCHER, Ludwig (ur.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. 2., neubearbeitete Aufl. Kassel [etc.]: Bärenreiter; Stuttgart; Weimar: Metzler. 2006, personenteil 16 strat-vil, str. 519-520. ISBN 3-7618-1102-0, ISBN 3-476-41001-3, ISBN 3-7618-1103-9, ISBN 3-476-41002-1, ISBN 3-7618-1100-4, ISBN 978-3-7618-1100-9, ISBN 3-476-41022-6, ISBN 978-3-476-41022-1, ISBN 3-476-41003-X, ISBN 3-7618-1104-7, ISBN 3-7618-1105-5, ISBN 3-476-41004-8, ISBN 3-476-41005-6, ISBN 3-7618-1106-3, ISBN 3-7618-1107-1, ISBN 3-476-41006-4, ISBN 3-476-41007-2, ISBN 3-7618-1108-X, ISBN 3-7618-1109-8, ISBN 3-476-41008-0, ISBN 3-476-41025-0, ISBN 3-7618-1128-4, ISBN 3-476-41023-4, ISBN 3-7618-1110-1, ISBN 3-476-41009-9, ISBN 3-476-41010-2, ISBN 3-7618-1111-X, ISBN 3-7618-1112-8, ISBN 3-476-41011-0, ISBN 3-7618-1112-8, ISBN 3-476-41012-9, ISBN 3-7618-1114-4, ISBN 3-476-41013-7, ISBN 3-7618-1115-2, ISBN 3-476-41014-5, ISBN 3-7618-1116-0, ISBN 3-476-41015-3, ISBN 3-476-41016-1, ISBN 3-7618-1117-9, ISBN 3-7618-1118-7, ISBN 3-476-41017-X, ISBN 3-7618-1119-5, ISBN 3-476-41018-8, ISBN 3-7618-1120-9, ISBN 3-476-41019-6, ISBN 3-7618-1121-7, ISBN 3-476-41020-X, ISBN 3-7618-1122-5, ISBN 3-476-41021-8, ISBN 3-7618-1133-0, ISBN 3-476-41028-5, ISBN 978-3-7618-1134-4, ISBN 3-7618-1134-9, ISBN 978-3-476-41029-0, ISBN 3-476-41029-3, ISBN 978-3-7618-1135-1, ISBN 3-7618-1135-7, ISBN 978-3-476-41030-6, ISBN 3-476-41030-7, ISBN 978-3-7618-1136-8, ISBN 3-7618-1136-5, ISBN 978-3-476-41031-3, ISBN 3-476-41031-5, ISBN 978-3-7618-1101-6, ISBN 978-3-476-41000-9, ISBN 978-3-7618-1110-8, ISBN 978-3-476-41009-2, ISBN 978-3-7618-1137-5, ISBN 978-3-476-41032-0, ISBN 978-3-7618-1138-2, ISBN 978-3-476-41024-5, ISBN 978-3-7618-1139-9, ISBN 978-3-476-41033-7. [COBISS.SI-ID 25873453]
123. KOKOLE, Metoda. Posch, Isaac. V: BLUME, Friedrich (ur.), FINSCHER, Ludwig (ur.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. 2., neubearbeitete Aufl. Kassel [etc.]: Bärenreiter; Stuttgart; Weimar: Metzler. 2005, personenteil 13, str. 814-815. ISBN 3-7618-1102-0, ISBN 3-476-41001-3, ISBN 3-7618-1103-9, ISBN 3-476-41002-1, ISBN 3-7618-1100-4, ISBN 978-3-7618-1100-9, ISBN 3-476-41022-6, ISBN 978-3-476-41022-1, ISBN 3-476-41003-X, ISBN 3-7618-1104-7, ISBN 3-7618-1105-5, ISBN 3-476-41004-8, ISBN 3-476-41005-6, ISBN 3-7618-1106-3, ISBN 3-7618-1107-1, ISBN 3-476-41006-4, ISBN 3-476-41007-2, ISBN 3-7618-1108-X, ISBN 3-7618-1109-8, ISBN 3-476-41008-0, ISBN 3-476-41025-0, ISBN 3-7618-1128-4, ISBN 3-476-41023-4, ISBN 3-7618-1110-1, ISBN 3-476-41009-9, ISBN 3-476-41010-2, ISBN 3-7618-1111-X, ISBN 3-7618-1112-8, ISBN 3-476-41011-0, ISBN 3-7618-1112-8, ISBN 3-476-41012-9, ISBN 3-7618-1114-4, ISBN 3-476-41013-7, ISBN 3-7618-1115-2, ISBN 3-476-41014-5, ISBN 3-7618-1116-0, ISBN 3-476-41015-3, ISBN 3-476-41016-1, ISBN 3-7618-1117-9, ISBN 3-7618-1118-7, ISBN 3-476-41017-X, ISBN 3-7618-1119-5, ISBN 3-476-41018-8, ISBN 3-7618-1120-9, ISBN 3-476-41019-6, ISBN 3-7618-1121-7, ISBN 3-476-41020-X, ISBN 3-7618-1122-5, ISBN 3-476-41021-8, ISBN 3-7618-1133-0, ISBN 3-476-41028-5, ISBN 978-3-7618-1134-4, ISBN 3-7618-1134-9, ISBN 978-3-476-41029-0, ISBN 3-476-41029-3, ISBN 978-3-7618-1135-1, ISBN 3-7618-1135-7, ISBN 978-3-476-41030-6, ISBN 3-476-41030-7, ISBN 978-3-7618-1136-8, ISBN 3-7618-1136-5, ISBN 978-3-476-41031-3, ISBN 3-476-41031-5, ISBN 978-3-7618-1101-6, ISBN 978-3-476-41000-9, ISBN 978-3-7618-1110-8, ISBN 978-3-476-41009-2, ISBN 978-3-7618-1137-5, ISBN 978-3-476-41032-0, ISBN 978-3-7618-1138-2, ISBN 978-3-476-41024-5, ISBN 978-3-7618-1139-9, ISBN 978-3-476-41033-7. [COBISS.SI-ID 512803865]
124. KOKOLE, Metoda. Mantuani, Josef (Josip). V: FLOTZINGER, Rudolf (ur.). Oesterreichisches Musiklexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2004, bd. 3, str. 1359-1360. ISBN 3-7001-3041-4, ISBN 3-7001-3043-0, ISBN 3-7001-3042-2, ISBN 978-3-7001-3042-0, ISBN 3-7001-3044-9, ISBN 3-7001-3045-7, ISBN 3-7001-3046-5, ISBN 978-3-7001-3067-3. [COBISS.SI-ID 23149613]
125. KOKOLE, Metoda. Novak (Novack), Johann Baptist (Janez Krstnik). V: FLOTZINGER, Rudolf (ur.). Oesterreichisches Musiklexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2004, bd. 3, str. 1634-1635. ISBN 3-7001-3041-4, ISBN 3-7001-3043-0, ISBN 3-7001-3042-2, ISBN 978-3-7001-3042-0, ISBN 3-7001-3044-9, ISBN 3-7001-3045-7, ISBN 3-7001-3046-5, ISBN 978-3-7001-3067-3. [COBISS.SI-ID 23149869]
126. KOKOLE, Metoda. Lagkhner (Lagkner), Daniel. V: FLOTZINGER, Rudolf (ur.). Oesterreichisches Musiklexikon. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2004, bd. 3, str. 1211. ISBN 3-7001-3041-4, ISBN 3-7001-3043-0, ISBN 3-7001-3042-2, ISBN 978-3-7001-3042-0, ISBN 3-7001-3044-9, ISBN 3-7001-3045-7, ISBN 3-7001-3046-5, ISBN 978-3-7001-3067-3. [COBISS.SI-ID 23149357]
127. KOKOLE, Metoda. Posch, Isaac. V: SADIE, Stanley (ur.). The new Grove dictionary of music and musicians. 2nd ed. London: Macmillan; New York: Grove, 2001. Vol. 15, str. 205. ISBN 0-333-60800-3, ISBN 1-56159-239-0. [COBISS.SI-ID 18799149]
128. KOKOLE, Metoda. Mantuani, Josef. V: SADIE, Stanley (ur.). The new Grove dictionary of music and musicians. 2nd ed. London: Macmillan; New York: Grove, 2001. Vol. 15, str. 787. ISBN 0-333-60800-3, ISBN 1-56159-239-0. [COBISS.SI-ID 18798893]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

129. KOKOLE, Metoda. Slovesnosti ob 300. obletnici ustanovitve Akademije ljubljanskih filharmonikov. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 2001, 30, 9/10, str. 147-148. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 18799405]
130. KOKOLE, Metoda. Antologia Musicae Histriae A.D. 1500-200. Istarski solisti istriani ... Žminj 1998. Bilten. 2000, 14, str. 66-67. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 16192813]
131. KOKOLE, Metoda. Francesco Spongia - Usper, Arie francesi et Symphonia prima a 8 ... Bilten. 2000, 14, str. 68. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 16890157]
132. KOKOLE, Metoda. Breda Oblak, Z glasbo skozi čas...Ljubljana 1998. Bilten. 1999, 12, str. 51-55. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 12702253]
133. KOKOLE, Metoda. Armonici & Sacri Accenti. Urbani in sveti glasovi...Celje 1999. Bilten. 1999, 12, str. 56-57. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 12702509]
134. KOKOLE, Metoda. European baroque opera: institutions and ceremonies = Evropska baročna opera: ustanove in slovesnosti, Oxford, 27.-29. november 1998. Bilten. 1998, 11, str. 46-48. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 10058285]
135. KOKOLE, Metoda. 100 let České filharmonie : Praga 17.-18. oktobra 1997. Bilten. 1997, 8, str. 33. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 5243437]
136. KOKOLE, Metoda. Il teatro musicale italiano nel Sacro Romano Impero nei secoli XVII e XVIII. Bilten. 1997, 9, str. 55-58. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 5759789]
137. KOKOLE, Metoda. Mednarodno muzikološko društvo in 16. mednarodni kongres "Muzikologija in sestrske discipline: v preteklosti, danes in v bodoče". Bilten. 1997, 9, str. 59-61. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 5760813]
138. KOKOLE, Metoda. Curt Sachs, Svetovna zgodovina plesa ... Bilten. 1997, 9, str. 71-75. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 5758509]
139. KOKOLE, Metoda. Le frottole di Andrea Antico da Montona ... Bilten. 1997, 9, str. 77-79, ilustr. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 5759277]
140. KOKOLE, Metoda. Priročnik za plesno umetnost. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 16.11.1997, št.22(1101), str. 22. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 5757741]
141. KOKOLE, Metoda. Mednarodni kolokvij Giuseppe Tartini in njegov čas. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev. 1997, 26, št. 5/6, str. 142-143, ilustr. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 69268480]
142. KOKOLE, Metoda (recenzent). Mantuanijev zbornik. Simpozij ob 60. letnici smrti, Ljubljana 1994. Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik. 1995, 26, 1, str. 84-88. ISSN 0587-5455. [COBISS.SI-ID 3989293]
143. KOKOLE, Metoda. Radovljica - early music festival, 7-20 august. The Consort. 1995, vol. 51, no. 1, str. 45-47. ISSN 0268-9111. [COBISS.SI-ID 3780909]
144. KOKOLE, Metoda, KOKOLE, Stanko. Josip Mantuani - muzikolog in umetnostni zgodovinar. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 3. marec 1995, št. 5(1036), str. 24-25. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 3781421]
145. KOKOLE, Metoda. Barok v glasbi. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. ?1994, št. 17(?), str. 21-22. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 3781933]
146. KOKOLE, Metoda. Kitara skozi stoletja : ciklus treh recitalov Marinka Opaliča. Naši razgledi : NR. 12.X.1990, 39, št. 19, str. 553-554. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 21987584]

1.20 Predgovor, spremna beseda

147. KOKOLE, Metoda. Predgovor = Foreword. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Syntagma musicum 1619-2019. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2019. Letn. 15, št. 1/2, str. 6-7. De musica disserenda, letn. 15, št. 1/2. ISBN 978-961-05-0244-9. ISSN 1854-3405. https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/download/7721/7213. [COBISS.SI-ID 45624109]
148. KOKOLE, Metoda. Predgovor = Foreword. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2017. Letn. 13, št. 1/2, str. 11-12, 13-14. De musica disserenda, letn. 13, št. 1/2. ISBN 978-961-05-0042-1. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 42505261], [SNIP]
149. KOKOLE, Metoda. Predgovor = Foreword. V: KOKOLE, Metoda (ur.), TALBOT, Michael (ur.). Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi = Itineraries of musical manuscripts and prints in modern Europe. Ljubljana: Muzikološki inštitut, ZRC SAZU, 2015. Letn. 11, št. 1/2, str. 7-8, 9-10. De musica disserenda, letn. 11, št. 1/2. ISBN 978-961-254-823-0. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 38811437], [JCR, SNIP]
150. KOKOLE, Metoda. Predgovor = Foreword. V: KOKOLE, Metoda (ur.), TALBOT, Michael (ur.). Giuseppe Tartini in raziskave njegovega življenja, del in časa = Giuseppe Tartini and research into his life, works and time. Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. Letn. 10, št. 1, str. 7-8, 9-10. De musica disserenda, letn. 10, št. 1. ISBN 978-961-254-713-4. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 37875501]
151. KOKOLE, Metoda. Predgovor. V: KOKOLE, Metoda (ur.), ZUPANČIČ, Maruša (ur.). Nacionalna glasbena zgodovina : preobrazbe v drugi polovici 20. stoletja : [ob stoletnici rojstva akademika Dragotina Cvetka (1911-1993)] = National music histories : metamorphoses in the second half of the twentieth century : [at the hundredth birth anniversary of Dragotin Cvetko, member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1911-1993)]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Založba ZRC, 2012. Str. 7-8, 9-10. ISBN 978-961-254-377-8. [COBISS.SI-ID 34492205]
152. KOKOLE, Metoda. Predgovor. V: KOKOLE, Metoda (ur.), GRABNAR, Klemen (ur.), SIVEC, Jože. Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja : izbrana poglavja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 7-9. ISBN 978-961-254-240-5. [COBISS.SI-ID 32232749]
153. CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša, KOKOLE, Metoda. Uvodnik = Editorial. De musica disserenda. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 2, št. 2, str. 5,7. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 26227245]
154. KOKOLE, Metoda. Preface. V: KOKOLE, Metoda (ur.), et al. Mediterranean myths from classical antiquity to the eighteenth century = Mediteranski miti od antike do 18. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. 7-10. ISBN 961-6568-04-3. [COBISS.SI-ID 25017133]
155. KOKOLE, Metoda. Uvod. V: BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. Str. 7-9. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 21862189]
156. KOKOLE, Metoda. Predgovor. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 7. in 8. aprila 2001 v Piranu = Tartini "maestro delle nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII : atti del convegno internazionale del 7 e 8 aprile 2001 in Pirano. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Centro di ricerca scientifica SAZU, 2002. Str. 7-10. ISBN 961-6358-56-1. [COBISS.SI-ID 19930669]
157. KOKOLE, Metoda. Spremna beseda. V: KOKOLE, Metoda (ur.), LIKAR, Vojislav (ur.), WEISS, Peter (ur.). Historični seminar 3 : zbornik predavanj 1998-2000. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2000. Str. 5-7. ISBN 961-6358-22-7. [COBISS.SI-ID 16981293]
158. KOKOLE, Metoda. Predgovor = Prefazione. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Giuseppe Tartini in njegov čas : zbornik referatov z mednarodnega kolokvija 5. aprila 1997 v Piranu = Giuseppe Tartini e il suo tempo : atti del convegno internazionale del 5 aprile 1997 in Pirano. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997. Str. 5-8. ISBN 961-6182-38-2. [COBISS.SI-ID 5508653]
159. KOKOLE, Metoda. Spremna beseda [Bilten Slovenskega muzikološkega društva št. 7. 1996]. Bilten. 1996, št. 7, st. 2-3. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 3989037]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

160. VIDMAR, Luka, GOLEC, Boris, AHAČIČ, Kozma, CERKOVNIK, Gašper, DOLGAN, Marjan, DOLINAR, France M., DOVIĆ, Marijan, DULAR, Anja, HÖFLER, Janez, JERŠE, Sašo, KAMBIČ, Marko, KEMPERL, Metoda, KOKOLE, Metoda, MÜLLER, Jakob, NARAT, Jožica, OGRIN, Matija, PREINFALK, Miha, SENEGAČNIK, Brane, ŠTUHEC, Marko, VODOPIVEC, Peter, ŽVANUT, Maja, LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Pobuda za spremembo historično napačne spominske plošče pred ljubljanskim magistratom. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. okt. 2013, št. 17/18, str. 250-255. ISSN 1408-8363. [COBISS.SI-ID 36567597]
161. HÖFLER, Janez, MUROVEC, Barbara, KRANJC, Andrej, STANČIČ, Zoran, KOKOLE, Stanko, DULAR, Janez, TERŽAN, Biba, ŠAŠEL KOS, Marjeta, TELBAN, Borut, LUTHAR, Oto, MIHELIČ, Darja, KOKOLE, Metoda, CIGLENEČKI, Slavko, ULE, Andrej, KRIŽNAR, Naško, PRELOVŠEK, Damjan, et al. Mednarodno sodelovanje v humanistiki.Razprava. V: LUTHAR, Oto (ur.), et al. Za odprto znanost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. Str. 72-79. ISBN 961-6500-40-6. [COBISS.SI-ID 21986605]

1.22 Intervju

162. STAVBAR, Vlasta (intervjuvanec), KOKOLE, Metoda (intervjuvanec). Danes v Ljubljani poteka znanstveni simpozij ob 500. letnici slovenske frančiškanske province Sv. Križa : v oddaji Svet kulture Radio Slovenija 3. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 12. sep. 2014. ISSN 1581-372X. [COBISS.SI-ID 81707009]
163. KOKOLE, Metoda (intervjuvanec). Ribe, zavite v Bachove rokopise : dr. Metoda Kokole predstojnica Muzikološkega inštituta pri ZRC SAZU : pogovor. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 15. feb. 2011, leto 61, št. 37, str. 16, portret. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 32323629]

1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

164. KOKOLE, Metoda. Bibliografija o 18. stoletju na Slovenskem (2000-2011).Glasba. Bilten. 2011, št. 3, str. 33-42. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 33457965]

1.25 Drugi sestavni deli

165. KOKOLE, Metoda. Kongres ISECS v Edinburgu : (14.-19. julij 2019). Bilten. 2019, št. 11, str. 26-27. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 45767213]
166. KOKOLE, Metoda. Koncert ob znanstvenem srečanju Baron Žiga Zois: Nova spoznanja ob dvestoletnici smrti : (20. november 2019). Bilten. 2019, št. 11, str. 28-29. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 45767469]
167. KOKOLE, Metoda. In memoriam : zaslužni profesor dr. Jože Sivec : (19. januar 1930-30. januar 2017). Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 2017, zv. 53, [št.] 1, str. 5-7. ISSN 0580-373X. [COBISS.SI-ID 41834285], [SNIP]
168. GOLEC, Boris, HORVAT, Jana, KOKOLE, Metoda, LAVRIČ, Ana, MUROVEC, Barbara, OGRIN, Matija, OTER GORENČIČ, Mija, PREINFALK, Miha, PRELOVŠEK, Damjan, ŠAŠEL KOS, Marjeta, VIDMAR, Luka. Strokovno mnenje sodelavcev ZRC SAZU, ki se znanstvenoraziskovalno ukvarjajo s kulturno dediščino v ljubljanskem mestnem kareju med Stritarjevo ulico, Ciril-Metodovim trgom, Vodnikovim trgom, Kopitarjevo ulico in Adamič-Lundrovim nabrežjem, kot odgovor na Prošnjo za strokovno mnenje Nadškofije Ljubljana z dne 16. 5. 2017. Umetnostna kronika. 2017, [št.] 55, str. 52-56. ISSN 1581-7512. [COBISS.SI-ID 41878317]
169. KOKOLE, Metoda. Simpozij Mednarodnega muzikološkega društva (IMS) : Music as art, artefact and fact: music research in the 21st century (1.-6. julij 2016, Stavanger, Norveška). Bilten. 2016, [št.] 8, str. 24-27. ISSN 1855-8445. [COBISS.SI-ID 40861997]
170. KOKOLE, Metoda. Kurt von Fischer (1913-2003). Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 2003, knj. 54, str. 173-175, portret. ISSN 0374-0315. [COBISS.SI-ID 22874157]
171. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch in njegov glasbeni opus : [povzetek]. Muzikološki zbornik. [Tiskana izd.]. 1999, 35, str. 167-169. ISSN 0580-373X. [COBISS.SI-ID 11822690]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

172. KOKOLE, Metoda. Bonomi, Giuseppe Clemente. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, zv. 3: ble-but, str. 137. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019840/. [COBISS.SI-ID 43782189]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

173. KOKOLE, Metoda. Glasba v Kopru v 17. stoletju = Music in seventeenth-century Koper. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 1 partitura (LIV, 52 str.). Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 57. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 266021888]
174. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch : "diditus Eois Hesperiisque plagis - praised in the lands of Dawn and Sunset". Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2009. 349 str., ilustr., note. ISBN 978-3-631-57593-2. [COBISS.SI-ID 30595629]
175. PULITI, Gabriello (skladatelj), KOKOLE, Metoda, et al., KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Lilia convallium (1620) ; Sacri accenti (1620). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2002 [i. e. 2003]. 2 partituri (XXXIII, 54 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 42. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 124673792]
176. PULITI, Gabriello (skladatelj), KOKOLE, Metoda, et al., KLEMENČIČ, Ivan (avtor dodatnega besedila, odgovorni urednik). Sacri Concentus (1614) ; Pungenti dardi spirituali (1618). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2001 [i. e. 2003]. 2 partituri (XLIV, 70 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 40. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 123908096]
177. POSCH, Isaac (skladatelj), KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), et al., KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Harmonia concertans (1623). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1998 [i. e. 2001]. 1 partitura (XLVI, 162 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 35. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 114658304]
178. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch, "diditus Eois Hesperiisque plagis - slavljen v deželah Zore in Zatona" : zgodnjebaročni skladatelj na Koroškem in Kranjskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999. 296 str., ilustr., note. Zbirka ZRC, 23. ISBN 961-6182-88-9. [COBISS.SI-ID 103582464]
179. POSCH, Isaac (skladatelj), KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Musicalische Ehrenfreudt (1618). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996 [i. e. 1997]. 1 partitura (XXXVI, 79 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 30. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 65492224]
180. POSCH, Isaac (skladatelj), KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Musicalische Tafelfreudt (1621). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996 [i. e. 1997]. 1 partitura (XXXIII, 127 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 31. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 66590976]

2.02 Strokovna monografija

181. KOKOLE, Metoda, KOKOLE, Stanko, MUROVEC, Barbara. Imago musicae : glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-254-903-9. [COBISS.SI-ID 86606849]
182. BOGUNOVIĆ HOČEVAR, Katarina, KOKOLE, Metoda, ŠKRJANC, Radovan. I. festival Brežice '97. Ljubljana: Ars Ramovš, 1997. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512323390]
183. BOGUNOVIĆ HOČEVAR, Katarina, KOKOLE, Metoda, ŠKRJANC, Radovan. I. festival Brežice '97, Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice, [2. - 16. avgust 1997]. Ljubljana: Ars Ramovš, 1997. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 69399552]
184. KOKOLE, Metoda. XIV. festival Radovljica '96, Radovljica, 3. - 18. avgust 1996. Ljubljana: Koncertna agencija Klemen Ramovš Management: = Klemen Ramovš Management Concert Agency, 1996. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4344631]

2.05 Drugo učno gradivo

185. KOKOLE, Metoda. Izbrana poglavja iz starejše zgodovine evropske glasbene umetnosti : študijsko gradivo. Ljubljana: [Oddelek za muzikologijo], 2018. 65 str., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 68768866]

2.08 Doktorska disertacija

186. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch in njegov glasbeni opus : doktorska disertacija. [Ljubljana: M. Kokole], 1998. 343 f., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 9613357]

2.09 Magistrsko delo

187. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch in njegova inštrumentalna dela : s posebnim ozirom na variacijske suite za inštrumentalni sestav zbirke Musicalische Ehrenfreudt (1618) : magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za muzikologijo, 1995. 186 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3199021]

2.11 Diplomsko delo

188. KOKOLE, Metoda. Čembalski opus Jean-Philippe Rameauja : (diplomska naloga). Ljubljana: [M. Kokole], 1986. 96 f., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 9093730]

2.17 Katalog razstave

189. KOKOLE, Metoda, BAGARIČ, Alenka. La musica veneziana nell'Istria settentrionale : guida alla mostra. Ljubljana: Centro di Ricerche Scientifiche dell'Accademia Slovena delle Arti e delle Scienze, Casa Editrice ZRC, 2004. 47 str., ilustr., faksimili. ISBN 961-6500-32-5. [COBISS.SI-ID 129021440]
190. BAGARIČ, Alenka, KOKOLE, Metoda. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : vodnik po razstavi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. 47 str., ilustr. ISBN 961-6500-02-3. [COBISS.SI-ID 125716480]
191. KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (avtor, prevajalec), KURET, Primož, MENART, Mojca. "Oživlja in duhu neminljivost kaže" : 300 let od Academie Philharmonicorum do Slovenske filharmonije (1701-2001) = "It entertains, and reveals eternal things to the mind" : 300 years from the Academia Philharmonicorum to the Slovenian Philharmonic (1701-2001). Ljubljana: Slovenska filharmonija: = Slovenian Philharmonic, 2001. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10621]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

192. DOLINAR, Danica (scenarist, režiser), BRATINA, Lojze (intervjuvanec), PLESNIČAR-GEC, Ljudmila (intervjuvanec), KOKOLE, Metoda (intervjuvanec), MARIN, Marko (intervjuvanec), MIŠKOVIĆ, Veselin (intervjuvanec), OVSEC, Damjan J. (intervjuvanec), RAMOVŠ, Mirko (intervjuvanec), ŠPENDAL, Manica (intervjuvanec). Po sledeh baleta : začetki in razvoj na Slovenskem, 1/6. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Dokumentarni filmi in oddaje - kulturno-umetniški program. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174649183. [COBISS.SI-ID 45697069]
193. HORVAT, Ksenija (avtor, oseba, ki intervjuva), KOKOLE, Metoda (intervjuvanec). Dr. Metoda Kokole. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Profil. http://4d.rtvslo.si/arhiv/profil/174478497. [COBISS.SI-ID 41838381]
194. KOKOLE, Metoda. Intervju o Isaacu Poschu : Radio Slovenija : program Ars : oddaja Janus. 2001. [COBISS.SI-ID 19089709]
195. KOKOLE, Metoda. Komentar o skladatelju Isaacu Poschu ter skladbah zbirk Musicalische Tafelfreudt in Harmonia concertans : Radio Slovenija : program Ars. 2001. [COBISS.SI-ID 19089965]
196. KOKOLE, Metoda. Niccolò Piccinni in njegova Cecchina : Radio Slovenija : program Ars : oddaja Ars antiqua. 2001. [COBISS.SI-ID 19089453]
197. KOKOLE, Metoda. Leonardo in glasba "Musica antiqua" : Radio Slovenija : program Ars. 2000. [COBISS.SI-ID 16909869]
198. KOKOLE, Metoda. Komentar k skladatelju Isaacu Poschu in motetih zbirke Harmonia concertans : Radio Slovenija : program Ars. 1999. [COBISS.SI-ID 12699949]
199. KOKOLE, Metoda. Akademija ljubljanskih filharmonikov v 18. stol. : Radio Slovenija : program Ars. 1998. [COBISS.SI-ID 9638701]
200. KOKOLE, Metoda. Predstavitev življenja in dela Isaaca Poscha : Radio Slovenija : program Ars. 1998. [COBISS.SI-ID 9638189]
201. KOKOLE, Metoda (intervjuvanec). Intervju o Mednarodnem muzikološkem kolokviju "Giuseppe Tartini in njegov čas" : Radio Slovenija : I. in III. program. 1997. [COBISS.SI-ID 5245741]
202. KOKOLE, Metoda. Poročilo o notni izdaji Monumenta artis musicae Sloveniae 30 in 31 : Radio Slovenija : I. in III. program : Glasbeni utrip. 1997. [COBISS.SI-ID 5246765]
203. KOKOLE, Metoda. Zgodnjebaročni skladatelj Isaac Posch in ansambelske variacijske suite zbirke Veselo glasbeno slavje : Radio Slovenija : III. program. 1995. [COBISS.SI-ID 3655725]
204. KOKOLE, Metoda. Pota naše glasbe - Muzikološki inštitut : Radio Slovenija : III. program. 1993. [COBISS.SI-ID 3655469]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

205. KOKOLE, Metoda. Glasba in ples v času vzpona štajerske veje družine Attems : [Grad Slovenska Bistrica, 15. junij 2017 - 15.april 2018]. Ljubljana: ZRC SAZU, 2018. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42870573]
206. KOKOLE, Metoda. Music and dance in the time of the uprising of the Styrian branch of the Attems family. Ljubljana: ZRC SAZU, 2018. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42871597]
207. ZULJAN, Bor, ABRAM, Polona (avtor, urednik), KOKOLE, Metoda, BAGARIČ, Alenka. Dnevi stare glasbe 2012 : Ljubljana - Gorica - Štanjel - Branik - Sveto, 21. junij in 6. do 15. september 2012. Nova Gorica: Kulturni dom, 2012. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34610221]

2.28 Znanstvenokritična izdaja vira

208. ARENA, Giuseppe (skladatelj), KOKOLE, Metoda (urednik). Achille in Sciro (1738) : arije Ahila in Dejdameje = arias for Achilles and Deidamia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 1 partitura (LVI, 93 str.), faks. Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 60. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 287156736]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

209. KOKOLE, Metoda. Pogovor o Trubarju, njegovem času in glasbi : Radio KAOS, Oddaja Trubarjeva taberna, 15. oktober 2008, ob 12:00. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28755501]
210. KOKOLE, Metoda, FAGANEL, Tomaž. Pogovor o Muzikološkem inštitutu : TV PIKA, Oddaja Sadovi znanja, 16. februar 2007, ob 20:00. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 26951981]
211. LUTHAR, Oto, KOKOLE, Metoda, MUROVEC, Barbara. Predstavitev dela manjših inštitutov znotraj ZRC, ki so v kontekstu ohranjanja kulturne dediščine izjemno pomembni, a se hkrati soočajo s finančnimi težavami : Studio ob 17h, RA SLO 1, Ljubljana, 18. 11. 2005. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 28083501]
212. KOKOLE, Metoda. Intervju o Isaacu Poschu : Radio Slovenija : 3. program : oddaja Janus. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 512849689]

3.12 Razstava

213. KOKOLE, Metoda. Glasba in ples pri Attemsih : spremljevalna razstava ob razstavi Štajerski Herkul, Grad Slovenska Bistrica, 15. jun.-30. sept. 2017. [COBISS.SI-ID 41831725]
214. KOKOLE, Metoda, MUROVEC, Barbara, KOKOLE, Stanko. Imago musicae : glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu : postavitev medinstitucionalne občasne razstave, Galerija Posavskega muzeja Brežice, 21. apr. - 19. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 39790893]
215. KOKOLE, Metoda. Utrinki iz preteklih 25 let Muzikološkega inštituta. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 512851737]
216. KOKOLE, Metoda, BAGARIČ, Alenka, FRELIH, Darja. La musica Veneziana nell'Istria settentrionale. Bari, 2004. [COBISS.SI-ID 512850713]
217. KOKOLE, Metoda, BAGARIČ, Alenka, FRELIH, Darja. Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja : razstava ob Svetovnih glasbenih dnevih 2003 v Sloveniji. Piran, 2003. [COBISS.SI-ID 21475885]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

218. KOKOLE, Metoda. Mednarodni interdisciplinarni simpozij Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v slovenskih obalnih mestih med 16. in 18. stoletjem. 2001. [COBISS.SI-ID 19090221]
219. KOKOLE, Metoda. Mednarodni muzikološki kolokvij "Giuseppe Tartini in njegov čas", Piran, 5. april 1997. 1997. [COBISS.SI-ID 5245485]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

220. KOKOLE, Metoda. A largely self-taught composer Antonio Tarsia and his "teachers": G. A. Rigatti, G. Legrenzi, Th. Orgiani, N. Monferrato, G. B. Bassani and others. Milano, 2009. [COBISS.SI-ID 30604077]
221. KOKOLE, Metoda. The reception of Italian music on the territory of today's Slovenia and beyond at the turn of the 16th century. Venezia, 2009. [COBISS.SI-ID 30603821]
222. KOKOLE, Metoda. 'Canzon vattene al mio Signore' : 16th-century musical dedications to local patrons on the territory of today's Slovenia. Bangor, 2008. [COBISS.SI-ID 28603693]
223. KOKOLE, Metoda. Dancing to the music by Isaac Posch. Warszawa, 2008. [COBISS.SI-ID 28597549]
224. KOKOLE, Metoda. Sacred works by G. A. Rigatti and other Venetian composers in the context of musical life in Koper in the 17th century. Kraków, 2008. [COBISS.SI-ID 28597805]
225. KOKOLE, Metoda. Prve cerkvene pesmarice v slovenskem jeziku in glasbeno življenje v drugi polovici 16. stoletja. Tverʹ, 2007. [COBISS.SI-ID 28604205]
226. KOKOLE, Metoda. "Concerti ecclesiastici" : med rojstno Italijo in asimilacijo v deželah severno od Alp (1602-1639) : habilitacijsko predavanja. Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 20515117]
227. KOKOLE, Metoda. Dedicatari e mecenati nelle stampe di G. Puliti (l600-1635) : [predavanje na mednarodnem simpoziju] Dediche e dedicatari. Viadana, 2002. [COBISS.SI-ID 20516141]
228. KOKOLE, Metoda. The production of Piccinni's La Buona figliuola in Ljubljana and other localtraces of Italian operas in the later part of the 18th century : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Niccolò Piccinni Musicista Europeo". Bari, 2000. [COBISS.SI-ID 16891949]
229. KOKOLE, Metoda. Production of the early-Baroque sacred monody in the Venetian towns on the North-Eastern side of the Adriatic sea : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Ninth Biennial Conference on Baroque Music. Dublin, 2000. [COBISS.SI-ID 16891693]
230. KOKOLE, Metoda. Venetian influence in the early-baroque monodic motets in the Inner-Austrian lands = Civiltà musicali a confronto : tendenze del periodo barocco a Venezia e in Dalmazia : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Fondazione Levi. Benetke, 1999. [COBISS.SI-ID 12701741]
231. KOKOLE, Metoda. The "Comedia italiana in musica" (1660) and the opera "Il Tamerlano" (1732) in Ljubljana : referat na znanstvenem simpoziju. Oxford, 1998. [COBISS.SI-ID 9638957]
232. KOKOLE, Metoda. Early 17th-century music for dancing : Isaac Posch's instrumental suites of 1618 : referat na znanstvenem simpoziju. Exeter, 1998. [COBISS.SI-ID 9616685]
233. KOKOLE, Metoda. Giovanni Valentini and the music at the Graz court 1614-1619 : referat na znanstvenem simpoziju. Heidelberg, 1998. [COBISS.SI-ID 9637165]
234. KOKOLE, Metoda. The Italian operas in Ljubljana from c. 1617 to 1765 : referat na znanstvenem simpoziju. Loveno di Menaggio, 1997. [COBISS.SI-ID 5244717]
235. KOKOLE, Metoda. Nekaj pričevanj o evropskem poznosrednjeveškem plesu na Slovenskem : referat na simpoziju "Srednjeveška glasba na Slovenskem in njene evropske vzporednice". Ljubljana, 1997. [COBISS.SI-ID 5244973]
236. KOKOLE, Metoda. The Academia Philharmonicorum in Ljubljana : the first Italianate music academy founded in the Holy Roman Empire (1701 - c.1769) : predavanje. Praga, 1996. [COBISS.SI-ID 3990317]
237. KOKOLE, Metoda. The Academia Philharmonicorum Labacensium (1701-c.1769) : referat na "The Seventh Biennial Conference on Baroque Music", Birmingham 1996. Birmingham, 1996. [COBISS.SI-ID 3989805]
238. KOKOLE, Metoda. Václav Talich - the conductor of the Slovenian Philharmonic Orchestra in Ljubljana (1908-1912) : referat. Praga, 1996. [COBISS.SI-ID 3990573]
239. KOKOLE, Metoda. The compositions of Isaac Posch - between German and Italian musical idioms. 1995. [COBISS.SI-ID 3664429]
240. KOKOLE, Metoda. The baroque musical heritage of Slovenia. 1994. [COBISS.SI-ID 3663917]
241. KOKOLE, Metoda. Prispevek Isaaca Poscha k razvoju ansambelske variacijske suite: Musikalische Ehrenfreudt (1618). 1994. [COBISS.SI-ID 3665965]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

242. KOKOLE, Metoda. The Graz 1740 pasticcio Amor, odio e pentimento : a special case or Mingotti's common practice? : predavanje na konferenci "Music as reference in mobility contexts: operatic pasticcios in 18th century Central Europe", Johannes Gutenberg University, Mainz, 4. do 6. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 43653421]
243. KOKOLE, Metoda. Isaac Posch revisited : Italianatà in his vocal and instrumental music : predavanje na 18. bienalni mednarodni konferenci "Crossing borders: music, musicians and instruments: 1550-1750", Cremona, Padova, 10. do 15. julij. [COBISS.SI-ID 43290413]
244. KOKOLE, Metoda. Plesi za kranjske in koroške deželne stanove ob izbruhu tridesetletne vojne : Isaac Posch in Veselo glasbeno slavje (1618) : predavanje na znanstvenem posvetovanju Tridesetletna vojna in slovenski etnični prostor v prvi polovici 17. stoletja, Atrij ZRC, Ljubljana, 23. do 24. maj 1918. [COBISS.SI-ID 43079213]
245. KOKOLE, Metoda. Andrea Bernasconi's early operatic music on its way North of the Alps : predavanje na 52. mednarodnem muzikološkem kolokviju South meets North, Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th centuries, Brno, 23. do 25. november 2017. [COBISS.SI-ID 42389037]
246. KOKOLE, Metoda. Did Andrea Bernasconi composed Adriano in Siria twice? : predavanje na mednarodnem muzikološkem posvetovanju "Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries - People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence", Tyszkiewicz-Potocki Palace, The Ball Hall, Warszawa (PL), 6. maj 2016. [COBISS.SI-ID 39854637]
247. KOKOLE, Metoda. The Grand Tour of Italy : an imminent music experience of a wide-ranging impact : predavanje na posvetovanju International Musicological Society, IMS 2016 "Music as Art, Artefact and Fact. Music Research in the 21st Century", tematski sklop "Cultural Studies", Bjergsted kulturpark-Lille Konsertsal, Stavanger (N), 6. jul. 2016. [COBISS.SI-ID 40062509]
248. KOKOLE, Metoda. Kavalirsko potovanje v Italijo : eden od povzročiteljev evropskih glasbenih migracij v 18. stoletju = Eighteenth-century Grand Tour of Italy as a vehicle for European music migrations : epredavanje na mednarodnem muzikološkem posvetovanju 31. slovenski glasbeni dnevi "Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti", Viteška dvorana, Križanke (SLO), 18. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39731501]
249. KOKOLE, Metoda. Music and musicians in Minorite monasteries in Koper and Piran in the seventeenth and eighteenth centuries : predavanje, 17. Convegno internazionale sul Barocco padano (secoli XVII-XVIII) "Barocco padano e musici francescani. L'apporto dei maestri Conventuali", Basilica del Santo-Sala Studio Teologico per laici, Padova (I), 2. jul. 2016. [COBISS.SI-ID 40061741]
250. KOKOLE, Metoda. Archduke Ferdinandʼs Music Parnassus in Graz : predavanje na mednarodnem muzikološkem simpoziju "The Parnassus Musicus Ferdinandeus (1615)", 15. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38975533]
251. KOKOLE, Metoda. Komturjeva potrpežljivost in oratorij v križevniški cerkvi 1716 : predavanje na posvetovanju "Ljubljanske križanke : ob tristoletnici dokončanja baročne cerkve Marije Pomočnice", Križanke, Viteška dvorana, Ljubljana, 6. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 39233837]
252. KOKOLE, Metoda. Giuseppe Arena's Achille in Sciro (1738) : from Rome to a Styrian private household and finally to public theatre in Graz : predavanje na mednarodnem muzikološkem posvetovanju "Music Migrations in the Early Modern Age: People, Markets, Patterns, Styles", tematski sklop "Patterns and Styles", Croatian Academy of Sciences and Arts, Library building, Zagreb, 14. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 37657645]
253. KOKOLE, Metoda, ŠKRJANC, Radovan. Glasba v samostanih province sv. Križa v 18. stoletju in posebnosti glasbenih knjig observantskega reda : predavanje na znanstvenem posvetovanju ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa "Sobratom svojim v dediščino milo", Frančiškanski samostan Ljubljana - center, Frančiškova dvorana, 12. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 37548589]
254. KOKOLE, Metoda. Migrations of music repertoire : what has the countess Josepha von Attems kept in her music collection of 1744? : predavanje na posvetovanju "Music Migrations: from Source Research to Cultural Studies", Johannes Gutenberg-University Mainz, Philosophicum, Fakultätssaal, 24. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 37063213]
255. KOKOLE, Metoda. Roman and Neapolitan opera arias of 1738 seasons in the travelling case of a Styrian nobleman : predavanje na 16th Biennial International Conference on Baroque Music, University of Music and Dramatic Arts Mozarteum, Salzburg (Avstrija), 12. jul 2014. [COBISS.SI-ID 37369645]
256. KOKOLE, Metoda. Glasba v Kopru v času škofa Paola Naldinija = La musica a Capodistria al tempo del vescovo Paolo Naldini : [predavanje na znanstvenem posvetu ob 300. letnici smrti koprskega škofa Paola Naldinija (1632-1713): "Nardus Olet, Vincitque Leo", Pretorska palača, 20.-21.IV.2013]. Koper; = Capodistria, 2013. [COBISS.SI-ID 35511597]
257. KOKOLE, Metoda. Preobrazba posvetnega v duhovno v glasbi prve polovice 17. stoletja : [predavanje na 5. mednarodnem posvetovanju Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete Univ. v Ljubljani "Glasba kot sredstvo in predmet v procesih sakralizacije profanega in profanacije sakralnega", 5.-7.VI.2013, Ljubljana]. 2013. [COBISS.SI-ID 35698477]
258. KOKOLE, Metoda. 'Tibicines aut fistulatores canere ceperunt ad choream' : Medieval dance in Slovenia : paper 723-a : [vabljeno predavanje na "International Medieval Congress", University of Leeds, 1-4.VII.2013]. 2013. [COBISS.SI-ID 35760685]
259. KOKOLE, Metoda. Early sacred monody on its early sevetnteenth-century journey from the eastern shores of the Adriatic to the Austrian Lands north of Alps : from Gabriello Puliti's Sacri concertus (1614) to Isaac Posch's Harmonia concertans (1623) : predavanje na mednarodnem muzikološkem posvetovanju "Central-Eastern Europe versus the Italian Musica Moderna. Reception, Adaption, Integration", Tyszkiewicz-Potocki Palace, Ball Hall, Warszawa (P) ,12.-15. okt. 2011. [COBISS.SI-ID 33141549]
260. KOKOLE, Metoda. Glasba na slovenskih gradovih od srednjega veka do 18. stoletja : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Razumeti grad - vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini", Atrij ZRC, 23.-24.XI.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33357869]
261. KOKOLE, Metoda. Glasbeno didaktični priročniki v 18. stoletju: orodje za osvajanje tehničnega znanja ali še kaj? Na primeru dokumentov iz glasbenega arhiva Frančiškanskega samostana v Novem mestu. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31271469]
262. KOKOLE, Metoda. Inštrumetnalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje : Trio sonate op. 2 Francesca Antonia Bonportija (1703) : [predavanje 9.10.2010 na Interdisciplinarnem simpoziju Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem, 9.-10.12.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 32063277]
263. KOKOLE, Metoda. Mid-seventeenth-century Italian sacred dialogues and their popularity in Koper. Belfast, 2010. [COBISS.SI-ID 31597101]
264. KOKOLE, Metoda. Operna poustvarjalnost na Slovenskem od Euridice do odprtja Stanovskega gledališča : referat na mednarodnem muzikološkem simpoziju XX. Slovenski glasbeni dnevi: Stoletja glasbe na Slovenskem. Ljubljana, 2005. [COBISS.SI-ID 512848409]
265. KOKOLE, Metoda. The role of Inner-Austrian music centres (Ljubljana, Klagenfurt, Gorizia, Trieste etc.) in the transfer of Italian Opera North of the Alps in the 18th century : referat na mednarodni znanstveni delavnici Interakademischer Workshop "Kulturstransfer" und Österreichisches Musiklexikon. Dunaj, 2005. [COBISS.SI-ID 512848665]
266. KOKOLE, Metoda. Diffusion and circulation of the 18th-century Italan opera between Gorizia, Trieste and Graz : referat na mednarodnem muzikološkem simpoziju "Eleventh Biennial International Conference on Baroque Music". Manchester, 2004. [COBISS.SI-ID 512849177]
267. KOKOLE, Metoda. Operne predstave v Gorici od odprtja gledališča do konca 18. stoletja : referat na mednarodnem simpoziju Barok na Goriškem. Dobrovo, 2003. [COBISS.SI-ID 512849433]
268. KOKOLE, Metoda. The early 17th-century repertoire of small latin motets in the Löbau manuscript anthology : a case study on circulation of Italian music through Austria to Saxony : predavanje na 17. mednarodnem kongresu International Musicological Society. Leuven, 2002. [COBISS.SI-ID 19988525]
269. KOKOLE, Metoda. Academia Philharmonicorum Labacensium v evropskem okviru : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju 300 let Academie Philharmonicorum. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 19088685]
270. KOKOLE, Metoda. Niccolo Piccinni in njegova Cecchina oz. La Buona figliuola v Ljubljani leta 1773 : predavanje na Italijanskem inštitutu za kulturo v Sloveniji. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 19088941]
271. KOKOLE, Metoda. Leonardo, lira in posvetna glasba v severnoitalijanskih mestih : predavanje v Narodnem muzeju Slovenije. Ljubljana, 2000. [COBISS.SI-ID 16910125]
272. KOKOLE, Metoda. Kakšno glasbo so poslušali na kranjskih in koroških meščanskih in plemiških domovih v 17. stoletju : predavanje. 1997. [COBISS.SI-ID 5762349]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

273. KOKOLE, Metoda. Giovanni Gabrieli's style echoed in music produced in the first quarter of the seventeenth century on the territory between Koper/Capodistria and Graz : predavanje na mednarodnem študijskem posvetovanju "Giovanni Gabrieli Between Past and Future: Contexts, Models and Italian Disciples", Fondazione Giorgio Cini, Isola si San Maggiore, Venezia (I), 10.-11.dec. 2012. [COBISS.SI-ID 34997037]
274. KOKOLE, Metoda. Razmislek o stanju (ne)raziskav o zgodovini umetne glasbe prekmurskega prostora : [predavanje na znanstvenem posvetovanju "Panonski svet - prostor zbliževanja in prehajanja", Raziskovalna postaja ZRC SAZU Prekmurje, 11.X.2012]. Petanjci, 2012. [COBISS.SI-ID 34727213]
275. KOKOLE, Metoda. Opera Euridice Giulia Caccinija : dva (?) izvoda partiture v ljubljanski stolnici ok. leta 1620 : [predavanje na 3. Grošljevem simpoziju "Antični miti v besedi, podobi in zvoku", hotel Malograjski dvor, 22.X.2011]. Kamnik, 2011. [COBISS.SI-ID 33162029]
276. LOVATO, Antonio, TOFFETTI, Marina, GRABNAR, Klemen, KOKOLE, Metoda, PATALAS, Aleksandra. Study Group "Italian music repertory in Central-Eastern Europe" : presentation of the TRA.D.I.MUS Project (tracking the dissemination of Italian music in Europe, 16th-17th century) : [predavanje na mednarodnem muzikološkem posvetovanju "Central-Eastern Europe versus the Italian Musica Moderna. Reception, Adaptation, Integration", Tyszkiewicz-Potocki Palace, Ball Hall, 12.-15.X.2011]. Warszawa, 2011. [COBISS.SI-ID 33141805]
277. KOKOLE, Metoda. Kakšno glasbo so poznali, jo peli in igrali na Slovenskem v drugi polovici 16. stoletja : plemeniti podporniki glasbene umetnosti in njim posvečena glasbena dela. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 30677037]
278. KOKOLE, Metoda. Glasbena poustvarjalnost na Slovenskem v času Primoža Trubarja. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28743725]
279. KOKOLE, Metoda. Humanism in music and music in humanism : the case of music prints dedicated to local patrons of art on the territory of today's Slovenia. Wien, 2008. [COBISS.SI-ID 28520237]
280. KOKOLE, Metoda. Mreža domačih glasbenih podpornikov v Trubarjevem času in njim posvečena glasba. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 28986157]
281. KOKOLE, Metoda. Prve pesmarice v slovenskem jeziku in njihovi vplivi na slovensko glasbeno življenje v 16. stoletju. Tver, 2007. [COBISS.SI-ID 27010093]

3.25 Druga izvedena dela

282. KOKOLE, Metoda (intervjuvanec), VOGLAR, Mira (intervjuvanec), KARTIN, Monika (intervjuvanec), MOLIČNIK, Simona (intervjuvanec). Muzikologija v slovenskem prostoru : medgeneracijsko srečanje na Dnevih slovenske muzikologije, Ljubljana, 2.-5. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 42079789]
283. KOKOLE, Metoda. "Sweet musicʹs melting fall [...]" : angleški predromantični pesnik Thomas Gray in glasba : predavanje, org. Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja, Mala dvorana Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Ljubljana, 13. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40743981]
284. KOKOLE, Metoda. Iz opernega gledališča v domači salon : posvetna glasba na Slovenskem v 18. stoletju : predavanje v organizaciji Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja, Mala dvorana Znanstvenoraziskovalnega SAZU, Ljubljana, 8. maja 2015. [COBISS.SI-ID 38479917]
285. KOKOLE, Metoda. De musica disserenda n. 10 a cura di Metoda Kokole e Michael Talbot {Lubiana, 2014} : predstavitev tematske številke revije na srečanju "Tartini, Padova e l'Europa", Musei Civici Eremitani, Sala del Romanino, Padova, 22. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37917741]
286. CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša, KOKOLE, Metoda, KOTER, Darja, POMPE, Gregor, SNOJ, Jurij. Kaj je v glasbi slovensko? : debatni večer o glasbi na Slovenskem, Atrij ZRC, Ljubljana, 21. nov. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36385837]
287. KOKOLE, Metoda. Welcome address = Indirizzi di saluto : [mednarodni muzikološki simpozij "Giuseppe Tartini in raziskave njegovega življenja, del in časa", Tartinijeva hiša, 8.IV.2013]. Piran, 2013. [COBISS.SI-ID 35479597]
288. KOKOLE, Metoda. Dnevi stare glasbe 2012 : Tartini (1692-1770), ogenj, fantazija, preprostost, učenost : Musica cubicularis, Slovenija (Žiga Faganel, violina, Domen Marinčič, violončelo, Tomaž Sevšek, čembalo, klavikord) : [uvodno predstavitveno predavanje, Grad Štanjel, 7.IX.2012]. Štanjel, 2012. [COBISS.SI-ID 34615085]
289. KOKOLE, Metoda. Humanizem v glasbi in glasba v humanizmu na primeru glasbenih tiskov posvečenih podpornikom umetnosti na Slovenskem : [predavanje ob predstavitvi knjige "Tu felix Europa: der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum = Humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor", dvorana SAZU, 3.II.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 33695789]
290. ŠKRJANC, Radovan (diskutant), KOKOLE, Metoda (diskutant), GRABNAR, Klemen (diskutant), GOLEC, Boris (diskutant), PREINFALK, Miha (diskutant), OGRIN, Matija (diskutant), VIDMAR, Luka (diskutant). Izzivi in možnosti elektronske izdaje vira iz 18. stoletja : Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel (Nf, ms. 511) : [interdisciplinarna diskusijska okrogla miza, Mala dvorana ZRC SAZU, 21.X.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31943725]
291. KOKOLE, Metoda, GRABNAR, Klemen. Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja : [predstavitev monografije avtorja Jožeta Sivca, Mala dvorana ZRC SAZU, 1.II.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32272429]
292. KOKOLE, Metoda. Academia Philharmonicorum Labacensium : zgledi, ustanovitev in delovanje : predavanje. Ljubljana, 1996. [COBISS.SI-ID 3990061]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

293. De musica disserenda. KOKOLE, Metoda (urednik 2006, 2007, 2008, član uredniškega odbora 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2005-. ISSN 1854-3405. https://ojs.zrc-sazu.si/dmd. [COBISS.SI-ID 222620160]
294. Monumenta artis musicæ Sloveniæ. KOKOLE, Metoda (glavni in odgovorni urednik 2009-). Ljubljana: Muzikološki inštitut: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1983-. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 16587010]
295. Monumenta artis musicæ Sloveniæ.Supplementa. KOKOLE, Metoda (glavni in odgovorni urednik 2009-). Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008-. ISSN 2232-5646. [COBISS.SI-ID 33962797]
296. Slovenska glasbena dediščina. KOKOLE, Metoda (glavni in odgovorni urednik 2012-). Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-. ISSN 2335-3309. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:sgd/VIEW/. [COBISS.SI-ID 35303981]
297. KOKOLE, Metoda (urednik). Syntagma musicum 1619 - 2019 : international musicological conference, 8-9 April 2019 = mednarodni muzikološki simpozij, 8.-9. april 2019 : programme and abstracts = spored in izvlečki. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0176-3. [COBISS.SI-ID 299398912]
298. KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Syntagma musicum 1619-2019. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2019. 200 str., ilustr., note. De musica disserenda, letn. 15, št. 1/2. ISBN 978-961-05-0244-9. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 303102976]
299. KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2017. 292 str., ilustr., note. De musica disserenda, letn. 13, št. 1/2. ISBN 978-961-05-0042-1. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 293069568]
300. KOKOLE, Metoda (urednik), GRABNAR, Katarina (urednik). The Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615) : programme and abstracts = spored in izvlečki. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015. 38 str. ISBN 978-961-254-834-6. [COBISS.SI-ID 281625856]
301. KOKOLE, Metoda (urednik), TALBOT, Michael (urednik). Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi = Itineraries of musical manuscripts and prints in modern Europe. Ljubljana: Muzikološki inštitut, ZRC SAZU, 2015. 303 str., ilustr. De musica disserenda, letn. 11, št. 1/2. ISBN 978-961-254-823-0. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 281200128]
302. KOKOLE, Metoda (urednik), TALBOT, Michael (urednik). Giuseppe Tartini in raziskave njegovega življenja, del in časa = Giuseppe Tartini and research into his life, works and time. Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2014. 159 str., ilustr. De musica disserenda, letn. 10, št. 1. ISBN 978-961-254-713-4. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 274780160]
303. GORZANIS, Giacomo (skladatelj), ZULJAN, Bor, et al., KOKOLE, Metoda (urednik). Skladbe za lutnjo = Compositions for lute : il secondo libro de intabulatura di liuto (1563). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 1 partitura (XLIII, 109 str.), faksim. Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 58. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 272235776]
304. POLLINI, Francesco (skladatelj), ŠKRJANC, Radovan, et al., KOKOLE, Metoda (urednik). Tre sonate, op. 26. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 2 zv. (XLV, 89 str.), faks. Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 59. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 277404416]
305. KOKOLE, Metoda (urednik), GRABNAR, Klemen (urednik). Giuseppe Tartini and research into his life, works and time : programme and abstracts = Giuseppe Tartini in raziskave njegovega življenja, del in časa : program in izvlečki = Giuseppe Tartini - ricerche sulla vita, le opere e il suo tempo : programma e sommari. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. 45 str. ISBN 978-961-254-438-6. [COBISS.SI-ID 266350080]
306. KOKOLE, Metoda (urednik), LIKAR, Vojislav (urednik), WEISS, Peter (urednik). Historični seminar 4 : zbornik predavanj 2001-2003. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2013. ISBN 978-961-254-502-4. http://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616358847.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545024. [COBISS.SI-ID 269327360]
307. KOKOLE, Metoda (urednik), ZUPANČIČ, Maruša (urednik). Nacionalna glasbena zgodovina : preobrazbe v drugi polovici 20. stoletja : [ob stoletnici rojstva akademika Dragotina Cvetka (1911-1993)] = National music histories : metamorphoses in the second half of the twentieth century : [at the hundredth birth anniversary of Dragotin Cvetko, member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1911-1993)]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Založba ZRC, 2012. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-254-377-8. [COBISS.SI-ID 262412544]
308. GRABNAR, Katarina, GRABNAR, Klemen, KASTELIC, Polonca, KOTNIK, Andrej, MATKO, Monja, HABJAN, Ana Monika, ŠTER, Katarina, ŠTER, Petra, VEIDER, Matej, MARINČIČ, Domen (izvajalec, urednik), SEVŠEK, Tomaž (izvajalec, urednik), KOKOLE, Metoda (urednik). Harmonia concertans.1. sezona 2011, Stara glasba na Novem trgu : [prvi iz cikla štirih koncertov stare glasbe, Atrij ZRC, 18.IV.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 34393645]
309. KOKOLE, Metoda (urednik). Od kartuzijanske glasbene tradicije do recepcije Bachove glasbe na Slovenskem : evropske glasbenozgodovinske študije = From the Carthusian music tradition to the reception of Bach's music in the Slovenian lands : chapters on European music history. Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2011. 130 str., ilustr., note. De musica disserenda, letn. 7, št. 1. ISBN 978-961-254-323-5. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 257974016]
310. GORZANIS, Giacomo (skladatelj), BAGARIČ, Alenka, et al., KOKOLE, Metoda (urednik). Skladbe za lutnjo = Compositions for lute : Intabolatura di liuto, libro primo (1561). Ljubljana: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2011. 1 partitura (XXV, 109 str.), faks. Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 53. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 259283456]
311. PRENNER, Jurij (skladatelj), MOTNIK, Marko, et al., KOKOLE, Metoda (urednik). Tri intabulacije motetov za glasbila s tipkami = Three motet intabulations for keyboard instruments. Ljubljana: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2011. 1 partitura (XXXVI, 16 str.), faks. Monumenta artis musicæ Sloveniæ, Supplementa, 3. ISSN 2232-5646. [COBISS.SI-ID 259378432]
312. KOKOLE, Metoda (urednik), MUROVEC, Barbara (urednik), ŠAŠEL KOS, Marjeta (urednik), TALBOT, Michael (urednik). Mediterranean myths from classical antiquity to the eighteenth century = Mediteranski miti od antike do 18. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. ISBN 978-961-254-178-1. http://hs.zrc-sazu.si/mediterranean_myths/. [COBISS.SI-ID 252672512]
313. KOKOLE, Metoda (urednik). Od Handla - Gallusa do Ravnika : glasbenozgodovinske študije = From Handl - Gallus to Ravnik : chapters on music history. Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2010. 101 str., note. De musica disserenda, letn. 6, št. 2. ISBN 978-961-254-236-8. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 253330944]
314. SIVEC, Jože, KOKOLE, Metoda (urednik), GRABNAR, Klemen (urednik). Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja : izbrana poglavja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 346 str., ilustr. ISBN 978-961-254-240-5. [COBISS.SI-ID 253844736]
315. IPAVEC, Benjamin (skladatelj), CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša, CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (urednik), KOKOLE, Metoda (urednik). Serenada za orkester na lok = Serenade for string orchestra. Ljubljana: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2010. 1 partitura (XXXVII, 33 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 56. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 251678720]
316. GALLUS, Jacobus (skladatelj), et al., MOTNIK, Marko (urednik), KOKOLE, Metoda (urednik). Priredbe skladb za glasbila s tipkami = Compositions in keyboard intabulation. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2009. 1 partitura (XXXVIII, 74 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 55. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 248344832]
317. KOKOLE, Metoda (urednik), MUROVEC, Barbara (urednik), ŠAŠEL KOS, Marjeta (urednik), TALBOT, Michael (urednik). Mediterranean myths from classical antiquity to the eighteenth century = Mediteranski miti od antike do 18. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 298 str., ilustr. ISBN 961-6568-04-3. [COBISS.SI-ID 224905984]
318. CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (urednik), FAGANEL, Tomaž (urednik), KOKOLE, Metoda (urednik). Muzikološke razprave : in memoriam Danilo Pokorn. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 192 str., ilustr. ISBN 961-6500-75-9. [COBISS.SI-ID 217882368]
319. KOKOLE, Metoda (urednik), LIKAR, Vojislav (urednik), WEISS, Peter (urednik). Historični seminar 4 : zbornik predavanj 2001-2003. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. 264 str., ilustr. ISBN 961-6358-84-7, ISBN 978-961-254-502-4. http://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616358847.pdf. [COBISS.SI-ID 125343744]
320. KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 7. in 8. aprila 2001 v Piranu = Tartini "maestro delle nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII : atti del convegno internazionale del 7 e 8 aprile 2001 in Pirano. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Centro di ricerca scientifica SAZU, 2002. 140 str., fotogr., note. ISBN 961-6358-56-1. [COBISS.SI-ID 119134976]
321. Bilten. KOKOLE, Metoda (član uredniškega odbora 1997-2000). Ljubljana: Slovensko muzikološko društvo, 1993-. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 35590656]
322. KOKOLE, Metoda (urednik), LIKAR, Vojislav (urednik), WEISS, Peter (urednik, lektor). Historični seminar 3 : zbornik predavanj 1998-2000. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2000. 207 str., ilustr. ISBN 961-6358-22-7. [COBISS.SI-ID 109756160]
323. KOKOLE, Metoda (urednik). Giuseppe Tartini in njegov čas : zbornik referatov z mednarodnega kolokvija 5. aprila 1997 v Piranu = Giuseppe Tartini e il suo tempo : atti del convegno internazionale del 5 aprile 1997 in Pirano. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997. 98 str., ilustr. ISBN 961-6182-38-2. [COBISS.SI-ID 69817600]

Mentor pri doktorskih disertacijah

324. GRABNAR, Klemen. Parodične maše v Hrenovih kornih knjigah : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Grabnar], 2015. 385 str., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 39239213]
325. ZUPANČIČ, Maruša. Razvoj violinizma na Slovenskem do začetka druge svetovne vojne : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Zupančič], 2011. 402 str., [1] f. pril., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 33919789]
326. BAGARIČ, Alenka. "Villanelle alla napolitana" Giacoma Gorzanisa in njegova vloga v širitvi vilanele iz Italije na Kranjsko in v sosednje avstrijske dežele : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Bagarič], 2009. 331 str., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 256451328]

Mentor pri diplomskih delih

327. HRIBERNIK, Eva. Razcvet italijanske opere v 17. stoletju : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Hribernik], 2013. 63 f. [COBISS.SI-ID 3491675]

Prevajalec

328. KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Syntagma musicum 1619-2019. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2019. 200 str., ilustr., note. De musica disserenda, letn. 15, št. 1/2. ISBN 978-961-05-0244-9. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 303102976]
329. BEVC VARL, Valentina, PFLAUM, Veronika (urednik), ŽIBERT, Marjana (urednik, avtor dodatnega besedila). Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl. Kranj: Gorenjski muzej, 2018. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-98-4. [COBISS.SI-ID 296762880]
330. KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2017. 292 str., ilustr., note. De musica disserenda, letn. 13, št. 1/2. ISBN 978-961-05-0042-1. ISSN 1854-3405. [COBISS.SI-ID 293069568]
331. KASTELIC HOČEVAR, Magda. Čas zrelih trav : pesmi = Vrijeme zrelih trava : pjesme. Žužemberk: samozal. M. Kastelic Hočevar, 2012. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-276-460-9. [COBISS.SI-ID 262266112]
332. PREINFALK, Miha (urednik). Iz zgodovine slovenskih gradov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Str. 369-832, ilustr. Kronika, letn. 60, 3. ISBN 978-961-6777-13-1. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 263437312]
333. DOLAR, Janez Krstnik (skladatelj), FAGANEL, Tomaž. Balletti ; Sonate. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2004. 1 partitura (XVIII, 94 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 25. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 215593728]
334. PULITI, Gabriello (skladatelj), CAVALLINI, Ivano, FAGANEL, Tomaž (urednik). Ghirlanda odorifera (1612). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2004. 1 partitura (XXVI, 44 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 46. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 220017152]
335. KLEMENČIČ, Ivan (urednik). 300 let, years Academia philharmonicorum Labacensium : 1701-2001 : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 25. in 26. oktobra 2001 v Ljubljani = proceedings of the international symposium held in Ljubljana on October 25th and 26th 2001. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of SASA, ZRC Publishing, 2004. 253 str., ilustr. ISBN 961-6500-50-3. [COBISS.SI-ID 215759872]
336. PULITI, Gabriello (skladatelj), BUJIĆ, Bojan, STIPČEVIĆ, Ennio. Baci ardenti (1609) ; Armonici accenti (1621). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2003. 2 partituri (L, 103 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 44. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 216026624]
337. KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 7. in 8. aprila 2001 v Piranu = Tartini "maestro delle nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII : atti del convegno internazionale del 7 e 8 aprile 2001 in Pirano. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: = Centro di ricerca scientifica SAZU, 2002. 140 str., fotogr., note. ISBN 961-6358-56-1. [COBISS.SI-ID 119134976]
338. POSCH, Isaac (skladatelj), KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), et al., KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Harmonia concertans (1623). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1998 [i. e. 2001]. 1 partitura (XLVI, 162 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 35. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 114658304]
339. KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (avtor, prevajalec), KURET, Primož, MENART, Mojca. "Oživlja in duhu neminljivost kaže" : 300 let od Academie Philharmonicorum do Slovenske filharmonije (1701-2001) = "It entertains, and reveals eternal things to the mind" : 300 years from the Academia Philharmonicorum to the Slovenian Philharmonic (1701-2001). Ljubljana: Slovenska filharmonija: = Slovenian Philharmonic, 2001. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10621]
340. DOLAR, Janez Krstnik (skladatelj), FAGANEL, Tomaž, KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Missa sopra la bergamasca. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1997 [i. e. 1998]. 1 partitura (XVIII, 200 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 22. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 78593792]
341. DOLAR, Janez Krstnik (skladatelj), FAGANEL, Tomaž, KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Psalmi = Psalms. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1997 [i. e. 1998]. 1 partitura (XXIII, 322 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 23. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 78594304]
342. DESMET, Marc. Nekaj razmišljanj o I. festivalu Brežice. Bilten. 1997, 9, str. 32-35. ISSN 1318-167X. [COBISS.SI-ID 5761837]
343. GALLUS, Jacobus (skladatelj), ŠKULJ, Edo, POKORN, Danilo (urednik, avtor dodatnega besedila). Harmoniae morales. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995 [i. e. 1996]. 1 partitura (XXXVIII, 186 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 26. ISBN 86-7131-092-2. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 60107264]
344. KOGOJ, Marij (skladatelj). Klavirska glasba Marija Kogoja = Piano music by Marij Kogoj. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [1996?]. 1 CD (55 min, 51 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 61907712]
345. GALLUS, Jacobus (skladatelj), ŠKULJ, Edo, POKORN, Danilo (urednik). Moralia. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1995 [i. e. 1996]. 1 partitura (XXXIV, 252 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 27. ISBN 86-7131-099-X. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 61833216]
346. POSCH, Isaac (skladatelj), KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Musicalische Ehrenfreudt (1618). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996 [i. e. 1997]. 1 partitura (XXXVI, 79 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 30. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 65492224]
347. POSCH, Isaac (skladatelj), KOKOLE, Metoda (avtor, prevajalec), KLEMENČIČ, Ivan (odgovorni urednik). Musicalische Tafelfreudt (1621). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996 [i. e. 1997]. 1 partitura (XXXIII, 127 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 31. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 66590976]
348. POKORN, Danilo. Uvod = Introduction. V: POKORN, Danilo (ur.), GALLUS, Jacobus, ŠKULJ, Edo. Harmoniae morales. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 1996, str. xi-xii,xxiii-xxiv. Monumenta artis musicae Sloveniae, 26. ISBN 86-7131-092-2. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 4091949]
349. KLEMENČIČ, Ivan. Marij Kogoj. V: KOGOJ, Marij. Klavirska glasba Marija Kogoja = Piano music by Marij Kogoj. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [1996?]. [6] str. [COBISS.SI-ID 4154925]
350. GODEFROID, Philippe. Richard Wagner : opera in konec sveta. Ljubljana: DZS, 1995. 168 str., ilustr. Zbirka Mejniki, Glasba. ISBN 86-341-1200-4, ISBN 86-341-1428-7. [COBISS.SI-ID 50528256]
351. Glasba in ples. V: CROFTON, Ian (ur.), ŽNIDERŠIČ, Martin (ur.). Družinska enciklopedija Guinness. 1. slovenska izd. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1995. Str. 566-599. ISBN 961-210-010-1. [COBISS.SI-ID 3782701]
352. DOLAR, Janez Krstnik (skladatelj), FAGANEL, Tomaž, POKORN, Danilo (urednik). Balletti ; Sonate. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1994. 1 partitura (XVIII, 94 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 25. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 46650112]
353. POSCH, Isaac (skladatelj). Harmonia concertans. Ljubljana: Klemen Ramovš Management, 1994. 1 CD (40 min, 53 sek), stereo, ddd. [COBISS.SI-ID 1909549]
354. CALECA, Antonino, BACHMANN, Manfred, ARAPOVA, Tatʹiana, KONTE, Breda (urednik). Mojstrovine v muzejih sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 287 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 37666560]
355. VERDET, Jean-Pierre. Nebo nad nami. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. 47 str., barvne ilustr. Zbirka Korenine znanja, Narava. [COBISS.SI-ID 36710144]
356. Eno je dete rojeno. Celje: Mohorjeva družba, 1993. 1 CD (67 min, 41 sek), stereo, ddd. [COBISS.SI-ID 6730297]
357. KLEMENČIČ, Ivan (urednik, avtor dodatnega besedila). Marij Kogoj : 1892-1992 : zbornik referatov s kolokvija ob stoletnici skladateljevega rojstva 7. 10. 1992 v Ljubljani = proceedings from the colloquium held in Ljubljana at the centenary of the composer's birth on October 7th, 1992. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1993. 129 str. ISBN 86-7131-071-X. [COBISS.SI-ID 33778944]
358. DOLAR, Janez Krstnik (skladatelj), FAGANEL, Tomaž, POKORN, Danilo (urednik). Psalmi = Psalms. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1993. 1 partitura (XXI, 322 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 23. ISBN 86-7131-073-6. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 35235072]
359. GOBEC, M. The list of slovenian musical journals. Naši zbori : zbirka zborovskih skladb. 1993, let. 44, št. 6, [1] str. na ovitku. ISSN 0027-8270. [COBISS.SI-ID 3782445]
360. DOLAR, Janez Krstnik (skladatelj), FAGANEL, Tomaž. Missa sopra la bergamasca. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1992. 1 partitura (XVIII, 200 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 22. ISBN 86-7131-065-5. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 32081152]
361. BENZONI, Juliette. Mlada nevesta. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 299 str. Zbirka Oddih. ISBN 86-11-12773-0. [COBISS.SI-ID 30061312]
362. NOUGIER, Louis-René. V času Majev, Aztekov in Inkov : Amerika od poselitve do Krištofa Kolumba. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. 64 str., barvne ilustr. Kako so živeli. ISBN 86-11-08870-0. [COBISS.SI-ID 22849536]
363. CONOLLY, Peter. V času starih Judov : od leta 40 pr.n.š. do leta 70 n.š. : od Heroda do porušenja jeruzalemskega templja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. 63 str., barvne ilustr. Kako so živeli. ISBN 86-11-08847-6. [COBISS.SI-ID 27596032]
364. MOKTEFI, Mokhtar. V prvih stoletjih islama : 600-1258 n.š. : od Mohameda do padca Bagdada ; Uvod v arabsko pisavo ; Daljni izvor La Fontainovih basni. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. 64 str., barvne ilustr. Kako so živeli. ISBN 86-11-05496-2. [COBISS.SI-ID 20257792]
365. LUXARDO, Hervé. V času francoske revolucije : čas, ki je pretresel svet od Amerike do Francije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989. 64 str., barvne ilustr. Kako so živeli. ISBN 86-11-02600-4. [COBISS.SI-ID 13631488]

Avtor dodatnega besedila

366. LAZAR, Tomaž (urednik, avtor), NABERGOJ, Tomaž (urednik, avtor), BITENC, Polona (urednik). The knight, the lady and the dragon : the heritage of medieval warriors.2, Catalogue. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2018. 398 str., [1] zganj. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6981-10-1. [COBISS.SI-ID 287992064]
367. LAZAR, Tomaž (urednik, avtor), NABERGOJ, Tomaž (urednik, avtor), BITENC, Polona (urednik). Vitez, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem.2, Katalog. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2013. 398 str., [1] zganj. zvd., ilustr. ISBN 978-961-6169-83-7. [COBISS.SI-ID 267592448]
368. GORZANIS, Giacomo (skladatelj), BAGARIČ, Alenka (avtor, urednik), et al. Il primo libro di napolitane che si cantano et sonano in leuto (1570) ; Il secondo libro delle napolitane a tre voci (1571). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2007. 1 partitura (LXIII, 80 str.), faks. Monumenta artis musicae Sloveniae, 51. ISSN 0353-6408. [COBISS.SI-ID 233639936]

Somentor pri magistrskih delih

369. LOVRINIĆ, Nikola. Gabriello Puliti: Sacrae modulationes (1600) : transkripcija, analiza i kontekst nastanka : primjer zbirke moteta sjevernotalijanskoga kruga s kraja 16. stoljeća : magistarski rad. Zagreb: [N. Lovrinić], 2007. 197 f., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 28261933]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

370. ERJAVEC, Jana. Glasbeni arhiv starejših rokopisov v cerkvi sv. Danijela v Celju : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Erjavec], 2019. 62 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=122624&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70070626]

Komentator

371. KOREZ KORENČAN, Darja. Glasbeni inštrumenti nekoč in danes. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Opus. http://4d.rtvslo.si/arhiv/opus/174409673. [COBISS.SI-ID 39940653]
372. DOLINAR, Danica (avtor, urednik). Po sledeh baleta : začetki in razvoj na Slovenskem : RTV SLO, II. program, 15. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 38520109]
373. POSCH, Isaac (skladatelj). Harmonia concertans. Ljubljana: Klemen Ramovš Management, 1994. 1 CD (40 min, 53 sek), stereo, ddd. [COBISS.SI-ID 1909549]

Intervjuvanec

374. GRABNAR, Klemen. Mit o Arkadiji : predkoncertni pogovor o ciklu koncertov Harmonia concertans na Dnevih slovenske muzikologije, ZRC SAZU, Ljubljana, 2.-5. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 42078509]

Pripovedovalec

375. RADMILOVIČ, Marko. Ahil na Skirosu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Sledi časa. http://radioprvi.rtvslo.si/2016/05/ahil-na-skirosu/. [COBISS.SI-ID 39861805]

Pisec besedila na spremnem gradivu

376. Spomeniki slovenske glasbe = Monumenta artis musicae Sloveniae : 25 let Muzikološkega inštituta = 25 years of the Institute of Musicology. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU: Radio Slovenija, p, cop. 2005. 1 CD (63 min, 5 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 222721024]

Recenzent

377. SPEER, Daniel (skladatelj), KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana (urednik, avtor dodatnega besedila), ZAJÍČEK, Peter (urednik). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Bratislava: Ars musica, 2014-<2016>. Partitura <1, 5>, faks. Séria Musicalia Istropolitana, zv., vol. 7. ISBN 978-80-971672-1-9, ISBN 978-80-971672-0-2. [COBISS.SI-ID 37844525]
378. JURJEVIĆ, Atanazije (avtor, skladatelj), BRATULIĆ, Josip (urednik, avtor dodatnega besedila), STIPČEVIĆ, Ennio (urednik, avtor dodatnega besedila), ŽUŽUL, Ivana (urednik, avtor dodatnega besedila). Pisni za najpoglavitije, najsvetije i najvesel'je dni svega godišća složene: i kako se u organe s' jednim glasom mogu spivati, napravljene po Atanaziju Georgiceu, u Beču, iz pritiskopisa Matea Formike, 1635 : pretisak, transkripcija nota i teksta. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti; Šibenik: Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 2011. 179 str., note, faks. ISBN 978-953-154-882-3, ISBN 978-953-309-009-2. [COBISS.SI-ID 34355757]
379. ŠTER, Katarina. Poznosrednjeveška monastična recepcija koralnega enoglasja na primeru antifonarjev iz žičke kartuzije : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Šter], 2010. 296 str., [289] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 252846336]

Prevajalec povzetka

380. SNOJ, Jurij (urednik, avtor povzetka, prevajalec povzetka). Srednjeveška glasba na Slovenskem in njene evropske vzporednice : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 19. in 20. junija 1997 v Ljubljani = Medieval music in Slovenia and its European connections : proceedings from the international symposium, Ljubljana, June 19th and 20th 1997. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1998. 198 str., ilustr., note. ISBN 961-6182-54-4. [COBISS.SI-ID 75919872]
381. KLEMENČIČ, Ivan (urednik). Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba : zbornik referatov z mednarodnega simpozija 13. in 14. oktobra 1994 v Ljubljani = Baroque music in Slovenia and European music : proceedings from the international symposium held in Ljubljana on October 13th and 14th, 1994. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997. 223 str., ilustr. ISBN 961-6182-46-3. [COBISS.SI-ID 72407808]

Član komisije za zagovor

382. SUKLJAN, Nejc. Istitutioni Harmoniche Gioseffa Zarlina in antična glasbena teorija : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Sukljan], 2016. 403 str., ilustr., note. [COBISS.SI-ID 64065122]
383. ŠTER, Katarina. Poznosrednjeveška monastična recepcija koralnega enoglasja na primeru antifonarjev iz žičke kartuzije : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Šter], 2010. 296 str., [289] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 252846336]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 3. 2020
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 3. 2020
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 13. 9. 2018
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2018