COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDuška ŽitkoOsebna bibliografija za obdobje 1983-2018

0

1. Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah ... Ljubljana: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije, Narodni muzej Slovenije, 1999-. ISSN 1580-6111. [COBISS.SI-ID 112478720]


1983

2. ŽITKO, Duška. Ivan Vurnik : diplomska naloga. [S. l.: D. Podgornik], 1983 [ali] 1984. 175 f., 15 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 51603810]


1986

3. ŽITKO, Duška. Kdaj bo ponovno odprta in kakšna bo prenovljena muzejska zbirka SPP. Informator : glasilo delovne organizacije Splošna plovba Piran. 1986, 27, 2/3, str. 12. [COBISS.SI-ID 615668]


1991

4. ŽITKO, Duška. Ex voto : votivne podobe pomorcev. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 1991, let. 1, št. 1, str. 121-134. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 35335168]
5. FALK, Lučka (umetnik), ŽITKO, Duška. Lučka Falk : Portorož, Vila San Marco, 22.11. - 12.12.1991 = Portorose, Villa San Marco, 22.11. - 12.12.1991. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", [1991]. 1 zgibanka (6 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3928759]
6. ŽITKO, Duška. Mediteranski pejsaži Mariborčanke Lučke Falk. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 75, št. 135 (2.12.1991), str. 10. ilustr. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 41457408]


1992

7. ŽITKO, Duška. Dediščina Giuseppa Tartinija v Piranu. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1992, letn. 17, št. 137, str. 576-578, ilustr. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 56395520]
8. ŽITKO, Duška, DAROVEC, Darko (urednik). Ex voto : votivne podobe pomorcev = immagini votive della gente di mare. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; = Capodistria: Società storica del Litorale, 1992. 64 str., barvne ilustr. Knjižnica Annales, 2. [COBISS.SI-ID 30922240]
9. ŽITKO, Duška. Morski in rečni pejsaži Franca Goloba. Slovenec : časopis za politiko, gospodarstvo, kulturo in religijo. 76, št. 52 (4.iii.1992), str. 12. ISSN 0354-0960. [COBISS.SI-ID 44801280]
10. PODRECCA, Boris (intervjuvanec), ŽITKO, Duška (diskutant). Slovenija v prvi, baročni fazi : Boris Podrecca. Delo. [Tiskana izd.]. 34, št.55 (7.iii.1992), str.27. ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 30217728]
11. ŽITKO, Duška. Triptychos post historicus. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 17, št. 128/129 (1992), str. 65. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 55842816]


1993

12. Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. ŽITKO, Duška (član uredniškega odbora 1991-1993). [Tiskana izd.]. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: = Società storica del Litorale, 1991-1993. ISSN 0353-8281. http://zdjp.si/p/annalesshs/. [COBISS.SI-ID 30240513]


1994

13. ŽITKO, Duška. Beneški kipar Antonio Dal Zotto : avtor Tartinijevega kipa v Piranu. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 1994, letn. 4, št. 5=[1], str. 107-116, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 51140608]
14. ŽITKO, Duška. Franco Firmiani, Flavio Tossi: Il pittore Cesare dell'acqua 1821-1905 fra Trieste e Bruxelles. Trieste, Edizioni B & MM Fachin 1992, 255 strani... Annales : anali Koprskega primorja in bližnjih pokrajin. [Tiskana izd.]. 4, št.5 (1994), str.305-308. ilustr. ISSN 0353-8281. [COBISS.SI-ID 2087985]
15. ŽITKO, Duška (urednik). Likovna umetnost južne Primorske = L'arte figurativa del Litorale : 1920-1990 : [izbor za stalno zbirko v Kopru]. Koper: Interevropa: Izvršni svet Skupščine občine, 1994. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1272113]


1995

16. ŽITKO, Duška. Ladijske polene v koprskem in piranskem muzeju. Annales : anali za istrske in mediteranske študije.Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 5, št. 6 (1995), str. 209-214. ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 56083456]


1996

17. ŽITKO, Duška. Antonio Dal Zotto e il monumento di Tartini a Pirano. Lasa pur dir : periodico della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano. 1996, str. 7-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 4604258]
18. ŽITKO, Duška. Mario Leo Vilhar sedemdesetletnik. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 1996, let. 20, št. 181, str. 369-371. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 2812465]
19. ŽITKO, Duška, SIMIČ, Slobodan (avtor, fotograf), ZEMLJIČ, Irena. Portorož = Portorose. Ljubljana: IKI - Institut za komunikacije in informatiko, 1996. 165 str., [1] zganj. zvd., barvne fotogr. ISBN 961-90024-4-X. [COBISS.SI-ID 61286656]
20. ŽITKO, Duška. Sodelovanje Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran v projektu "Naš Kraj - njegova kulturna in naravna dediščina". V: TOMIČ, Tanja (ur.). Naš kraj : njegova kulturna in naravna dediščina : [katalog]. Piran: Vrtec Mornarček, 1996. Str. 45-47. [COBISS.SI-ID 4706146]


1997

21. ŽITKO, Duška. Ali se Tintorettu res godi krivica?. Mag. 10.VII.1997, let. 3, št. 27. ISSN 1318-6043. [COBISS.SI-ID 4604514]
22. ŽITKO, Duška. Ladijske polene = Le polene. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1997. 15 str., ilustr. Katalog, 9. ISBN 961-90046-1-2. [COBISS.SI-ID 67062272]
23. ŽITKO, Duška, (urednik). Votivne podobe iz piranskih cerkva = Immagini votive dalle chiese di Pirano : [zgibanka]. [Piran: Prijatelji Zakladnice Sv. Jurija, 1997]. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 4604770]


1998

24. ŽITKO, Duška. La grande tela di Domenico Tintoretto, dedicata alla Vergine Maria con bambino ed i padri cittadini nuovamente esposta nel palazzo del comune di Pirano. V: LUSA, Ondina (ur.). Dedicato ai 20 anni del Lasa pur dir : 1976-1997. Pirano: Trillo. 1998, str. 132-135, ilustr. Lasa pur dir, [12]. [COBISS.SI-ID 5161009]


1999

25. ŽITKO, Duška. Nesreče na morju : pripovedi votivnih podob pomorcev. V: GRANDA, Stane (ur.), ŠATEJ, Barbara (ur.). Množične smrti na Slovenskem : zbornik referatov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1999. Str. 137-158. ISBN 961-90315-8-X. [COBISS.SI-ID 201939]
26. JAUNIK, Simona (urednik), ŽITKO, Duška (urednik). Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije: Odbor za pripravo knjižice, 1999. 84 str. [COBISS.SI-ID 104533504]


2000

27. ŽITKO, Duška (avtor, prevajalec), DOBRIĆ, Bruno (urednik). Cesarsko-kraljeva mornarica v Pulju : Piran, Galerija Hermana Pečariča, 9.5.-10.6.2000 = L' imperiale e regia marina a Pola : Galleria "Herman Pečarič" di Pirano tra il 9 maggio e il 10 giugno 2000. Pula: Sveučilišna knjižnica: Društvo "Viribus Unitis", 2000. 47 str., ilustr. ISBN 953-96833-7-8. [COBISS.SI-ID 163060]
28. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : 1692-1770. Ljubljana: IKI - Institut za komunikacije in informatiko, 2000. 101 str., ilustr. ISBN 961-90692-2-6. [COBISS.SI-ID 108915968]
29. ŽITKO, Duška. Srečanja z morjem : [marinistično slikarstvo druge polovice 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja] = Incontri con il mare : [la pittura marinista della seconda metà dell'Ottocento e del primo Novecento]. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 1999 [i. e. 2000]. 113 str., ilustr. Katalog, št. 11. ISBN 961-90046-3-9. [COBISS.SI-ID 104812800]


2001

30. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : spominska soba = stanza ricordo = memorial room : Casa Tartini, Pirano. Koper: Pokrajinski muzej; = Capodistria: Museo regionale, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 961-6384-04-X. [COBISS.SI-ID 111257088]
31. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : spominska soba = stanza ricordo = memorial room : Gedenkzimmer Tartinis Haus, Piran. Koper: Pokrajinski muzej: = Regionalmuseum, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 961-6384-06-6. [COBISS.SI-ID 112526592]
32. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : spominska soba = stanza ricordo = memorial room : Tartini house, Piran. Koper: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 961-6384-05-8. [COBISS.SI-ID 111258368]
33. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : spominska soba = stanza ricordo = memorial room : Tartinijeva hiša, Piran. Koper: Pokrajinski muzej; = Capodistria: Museo regionale, 2001. 1 zgibanka ([8] str.), ilustr. ISBN 961-6384-03-1. [COBISS.SI-ID 111209728]
34. ŽITKO, Duška (intervjuvanec). Ljubitelji in lastniki jaht postajajo množični zbiralci ladijskih portretov : z nostalgijo po morju. Dnevnik. 15. 3. 2001, št. 71, str. 17. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 319220]
35. ŠTRUKELJ, Elizabeta Petruša (urednik). Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije: Odbor za pripravo knjižice, 2001. 104 str. [COBISS.SI-ID 313452]
36. ŽITKO, Duška. "Pinacotheca minorum" v Piranu : likovna dela Minoritskega samostana sv. Frančiška v Piranu. V: DOLINAR, France M. (ur.), VOGRIN, Marjan (ur.). Sedem stoletij minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega v Piranu : 1301-2001. Ljubljana: Slovenska minoritska provinca sv. Jožefa, 2001. Str. 229-306. [COBISS.SI-ID 16800098]
37. AVBELJ, Peter, RIHTER, Andreja (avtor, urednik), CIGLENEČKI, Marjeta, POČIVAVŠEK, Marija, ROGELJ ŠKAFAR, Bojana (urednik), CIGLENEČKI, Marjeta (urednik), BALAŽIC, Janez (urednik), ŽITKO, Duška (urednik). Vodnik po slovenskih muzejih : 252 muzejev in galerij. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije: Mladinska knjiga, 2001. 191 str., barvne ilustr. ISBN 86-11-16087-8. [COBISS.SI-ID 111103232]
38. ŽITKO, Duška. Votivne podobe. Val : navtični mesečnik. maj 2001, leto 10, [št.] 59, str. 82-85, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 127015936]
39. ŽITKO, Duška (intervjuvanec). Za slikarje je morje navdih in večni izziv. Gea : poljudnoznanstvena revija. [Tiskana izd.]. feb. 2001, letn. 11, št. 2, str. 58-60, ilustr. ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 7312433]


2002

40. ŽITKO, Duška. Bitke na morju : slike iz pomorskih muzejev. Val : navtični mesečnik. 2002, let. 11, št. 67, str. 88-90, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 223732]
41. ŽITKO, Duška. Marina : motiv marine v slikarskih upodobitvah. Val : navtični mesečnik. 2002, let. 11, št. 9, str. 108-110. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 318708]
42. ŽITKO, Duška (urednik, avtor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-6-3. [COBISS.SI-ID 119751168]
43. ŽITKO, Duška (urednik, avtor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-8-X. [COBISS.SI-ID 119752192]
44. ŽITKO, Duška. Pedagoški muzejski projekt "Naš kraj - njegova kulturna dediščina". V: ŠKARIĆ, Mila (ur.). Zbornik radova. Skup muzejskih pedagoga hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2002. Str. 90-95. ISBN 953-98225-2-1. [COBISS.SI-ID 318452]
45. MARVIN, Nives, ŽITKO, Duška. Piran : občinska palača. Piran: Občina, 2003. 1 zgibanka [14 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 317940]
46. ŽITKO, Duška (urednik, avtor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-5-5. [COBISS.SI-ID 119749888]
47. ŽITKO, Duška (urednik, avtor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Seemuseum "Sergej Mašera" Piran. Piran: Seemuseum "Sergej Mašera", 2002. 8 str., ilustr. ISBN 961-90046-7-1. [COBISS.SI-ID 119751680]
48. ŽITKO, Duška. Trije kongresi evropskih pomorskih muzejev : Barcelona 2001. Argo : časopis slovenskih muzejev. 2002, let. 45, št. 1/2, str. 153-156. ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 318964]


2003

49. ŠTRUKELJ, Elizabeta Petruša (urednik). Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana: Pedagoška sekcija pri Skupnosti muzejev Slovenije: Odbor za pripravo knjižice, 2003. 120 str. [COBISS.SI-ID 308588]
50. MARVIN, Nives, ŽITKO, Duška. Pirano : il palazzo comunale. Piran: Občina, 2003. 1 zgibanka [14 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 318196]


2004

51. Artita, mednarodna likovna delavnica : Gostišče Panorama, Piran, 23. 05.-30. 05. 2004, Studio Galerija Gasspar Piran, razstava del od 29. 05. do 05. 07. 04. Piran: Etigraf, 2004. [43] str., ilustr. ISBN 961-238-290-5. [COBISS.SI-ID 213868544]


2005

52. ŽITKO, Duška. Dal Zotto, Antonio. V: BERTOŠA, Miroslav (ur.), MATIJAŠIĆ, Robert (ur.). Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str. 168, ilustr. ISBN 953-6036-83-5. [COBISS.SI-ID 3926967]
53. ŽITKO, Duška. Dell'Acqua, Cesare. V: BERTOŠA, Miroslav (ur.), MATIJAŠIĆ, Robert (ur.). Istarska enciklopedija. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005. Str. 174. ISBN 953-6036-83-5. [COBISS.SI-ID 3927479]
54. ŽITKO, Duška. Dobra volja je najbolja : modelarska, preparatorska in konservatorsko-restavratorska dejavnost. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 96-97, ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 3928503]
55. ŽITKO, Duška, BONIN, Flavio. Iz palače Gabrielli v skladišče soli "Montfort" : Pomorski muzej nekoč in jutri. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 24-27. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 570612]
56. ŽITKO, Duška. Naj poženejo korenine : muzejska pedagoška dejavnost. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 89-91. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 571380]
57. ŽITKO, Duška. Občasne razstave : lastne, lastne gostujoče, tuje gostujoče. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 115-118. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 4352439]
58. ŽITKO, Duška (urednik, avtor). Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. 124 str., ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 223483136]
59. ŽITKO, Duška. Pomorska muzejska zbirka v vili sv. Marka v Portorožu : Splošna plovba Piran - slovenski pomorski prevoznik. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 64-65. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 570868]
60. ŽITKO, Duška. Sodelovanje v mednarodnih projektih = Collaborazione nei progetti internazionali = Participation in international projects. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 110. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 4351927]
61. ŽITKO, Duška. Stalne zbirke = Le raccolte permanenti del museo = The permanent collections. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 114-115. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 4352183]
62. ŽITKO, Duška. Tartinijeva spominska soba : nekoč v palači Gabrielli, danes v Tartinijevi rojstni hiši. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 56-57, ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 3927223]
63. ŽITKO, Duška. Udeležba na mednarodnih simpozijih = Partecipazione ai simposi internazionali = Participation in international symposia. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 104. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 4351671]
64. ŽITKO, Duška. Umetnostne in kulturno-zgodovinske zbirke. V: ŽITKO, Duška. Odprti k morju : 50. obletnica Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran = Rivolti al mare : 50° anniversario del Museo del mare "Sergej Mašera" di Piran = Open to the sea : 50th anniversary of the Maritime Museum "Sergej Mašera" in Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera"; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2005. Str. 50-55, ilustr. ISBN 961-91279-3-5. [COBISS.SI-ID 513808767]


2007

65. ŽITKO, Duška. Ex voto. V: HATTENDORF, John B. (ur.). The Oxford encyclopedia of maritime history. Oxford: Oxford University Press, 2007. 4, str. 673-677. ISBN 978-0-19-513075-1. [COBISS.SI-ID 620276]


2008

66. ŽITKO, Duška. Morje v slikarstvu = Il mare nella pittura : predavanje v okviru prireditve Mare nostrum, Srečanja v knjižnici, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 18. 3. 2008. [COBISS.SI-ID 629492]
67. KLEMŠE, Valentina, ŽITKO, Duška. 50. obletnica : Območno združenje Rdečega križa Piran = 50° anniversario : Associazione territoriale della Croce Rossa di Pirano. Piran: Območno združenje Rdečega križa, 2008. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4072119]
68. ŽITKO, Duška (urednik, avtor), ŽAGAR, Zora, TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2008. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-90046-5-4. [COBISS.SI-ID 239220992]


2009

69. PESEK, Albinca, KUNEJ, Drago, PETTAN, Svanibor, ŠTEFANIČ, Tatjana, ŽITKO, Duška, BELTRAM, Vlasta. Glasba danes in nekoč 7.Multimedijski priročnik : glasbeno potovanje skozi čas : video gradivo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, cop. 2009. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-209-968-8. [COBISS.SI-ID 248089344]
70. ŽITKO, Duška. Morje v slikarstvu. Studia iustinopolitana : revija Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. 2009, let. 2, št. 1, str. [71]-92. ISSN 1855-2528. [COBISS.SI-ID 684276]
71. ŽITKO, Duška (avtor, avtor razstave). 55 let plovbe z ladjami Splošne plovbe Portorož : razstava = 55 anni di navigazione con le navi della Splošna plovba di Portorose : mostra = 55 years of seafaring with the ships of Splošna plovba Portorož : exhibition : [Internautica 2009, Portorož], 12. 5.-17. 5. 2009. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2009. [8] str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 3927991]
72. ŽITKO, Duška (urednik, avtor dodatnega besedila). Soline : ogrožena kulturna krajina = Le saline : un ambiente culturale in pericolo = Saltpans : cultural landscape in danger. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del Mare "Sergej Mašera"; Koper; = Capodistria: Inštitut za dediščino Sredozemlja, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem: = Instituto del patrimonio del Mediterraneo, Universita del Litorale, Centro di richerche scientifiche: = Institute for Mediterranean Heritage, University of Primorska, Science and Research Centre, 2009. 140 str., ilustr. Annales Mediterranea. ISBN 978-961-91279-8-8. [COBISS.SI-ID 247292416]


2010

73. Domoznanski četrtki v Piranu 2010/2011 = Nell'ambito dei giovedì piranesi.8, Pristan, svetišče obmorskega mesta, Il porto è il santuario delle citá : Piran, Pirano 10.03.2011. Piran: [Mediteranum], 2011. 1 video DVD, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 3903159]
74. ŽITKO, Duška, SINKOVIČ, Ljudmila. Jaslice v piranskih cerkvah = I presepi nelle chiese di Pirano. Piran: Društvo "Prijatelji zakladov sv. Jurija", 2010. 1 zgibanka [7 str.], ilustr. [COBISS.SI-ID 1334750]


2011

75. ŽITKO, Duška. Krst nove ladje Portorož : Splošna plovba Portorož. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2011, št. 20, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 3988663]
76. ŽITKO, Duška. Modeli tradicionalnih jadranskih plovil na ogled v Piranu : akademija pomorskih poklicev, obrti in veščin. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. okt. 2018, št. 45, str. 35, ilustr. [COBISS.SI-ID 4778167]


2012

77. SIVEC, Ivan (avtor, fotograf). Moj ljubljeni Tartini. Kamnik: Ico, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-07-5. [COBISS.SI-ID 260604928]


2013

78. ŽITKO, Duška (urednik, avtor), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano. Piran: Maritime Museum "Sergej Mašera", 2013. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12551476]
79. ŽITKO, Duška. 55 let delovanja OZRK Piran. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2013, št. 29, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 4137655]
80. ŽITKO, Duška (urednik, avtor), TERČON, Nadja, MARINAC, Bogdana, KARINJA, Snježana, BONIN, Flavio. Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran = Museo del mare "Sergej Mašera" Pirano. Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2013. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24202808]
81. ŽITKO, Duška. 300-letnica Tartinijevega Vragovega trilčka = Il 300° anniversario del "Trillo del diavolo" di Tartini = 300th aniversary of Tartini's Devil's trill : 1713-2013. V: KING, Friderik (ur.). Tartini : spored = program = programma. Portorož: Rotary Klub, 2013. Str. 62-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 4357815]


2014

82. ŽITKO, Duška. Slovenske ladje : Martin Krpan : tovorna motorna ladja. Val : navtični mesečnik. jul.-avg. 2014, leto 23, št. 191-192, str. 80-82, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4353463]


2015

83. ŽITKO, Duška. Baldomir Podgornik : (1913 -1989). V: KOKALJ KOČEVAR, Monika (ur.), ŠTEPEC, Marko (ur.), ŠTEPEC, Marko. Pot domov. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015. Str. 107-108, ilustr. ISBN 978-961-6665-37-7. [COBISS.SI-ID 4493751]
84. ŽITKO, Duška. Baldomir Podgornik, kapitan dolge plovbe : pomorski veteran in legendarni poveljnik ladij Splošne plovbe. Val : navtični mesečnik. sept. 2015, let. 24, št. 202, str. 80-83, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1445620]
85. ŽITKO, Duška. Prva slovenska čezoceanska ladja Rog. Val : navtični mesečnik. jul.-avg. 2015, let. 24, št. 201, str. 92-95, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1446132]
86. ŽITKO, Duška. Rog : prva slovenska čezoceanska ladja in poveljnik Baldomir Podgornik = la prima nave slovena che solcò gli oceani e il capitano Baldomir Podgornik = the first Slovenian ocean-going ship and captain Baldomir Podgornik. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del Mare "Sergej Mašera", 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-5-6. [COBISS.SI-ID 280148736]
87. ŽITKO, Duška. Slovenske ladje : tovorna parna ladja Rog = Slovene ships : the cargo steamer Rog = Slowenische Schiffe : das Frachtdampfschiff Rog. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. maj 2015, št. 106, str. 30-31, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 4494007]


2017

88. ŽITKO, Duška. "Dlan i veslo" : v Betini, 6. avgusta 2017 : veslaška regata za ženske. Val : navtični mesečnik. sep. 2017, leto 25, št. 222, str. 108-110, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4776887]
89. ŽITKO, Duška. Ex voto da Strunjan/Strugnano. V: AURIEMMA, Rita (ur.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 296-297, ilustr. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1746932]
90. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : violinski virtuoz, skladatelj, teoretik in pedagog svetovnega slovesa. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-8-7. [COBISS.SI-ID 288025344]
91. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : virtuoso del violino, compositore, teorico e pedagogo di fama mondiale. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2017. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-92789-9-4. [COBISS.SI-ID 288025600]
92. JURI, Franco, ŽITKO, Duška. Medusa, la polena che incontrò i pirati. V: AURIEMMA, Rita (ur.). Nel mare dell'intimità : l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico : Trieste, ex pescheria - Salone degli incanti, 17 dicembre 2017-1 maggio 2018. Roma: Gangemi, [2017]. Str. 251, ilustr. ISBN 978-88-49235-60-9. [COBISS.SI-ID 1746420]
93. ŽITKO, Duška, UTENKAR, Jože. Slovenske ladje : motorna tovorna ladja Portorož = Slovene ships : Portorož = Slowenische Schiffe : Motorfrachtschiff Portorož. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. maj 2019, št. 126, str. 12-13, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 4791735]
94. ŽITKO, Duška, UTENKAR, Jože. Slovenske ladje : motorna večnamenska ladja Maribor = Slovene ships : multiporpose cargo ship Maribor = Slowenische Schiffe : die multifunktionale MS Maribor. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. maj 2017, št. 116, str. 24-25, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 4777911]
95. ŽITKO, Duška. Tartini v besedi in sliki : knjiga in razstavi o znanem piranskem violinistu. Solni cvet : informativna publikacija Občine Piran. dec. 2017, št. 41, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 4670135]
96. ŽITKO, Duška. V seriji znamk Slovenske ladje po tovorni motorni ladji Martin Krpan in tovorni parni čezoceanski ladji Rog tudi podobi tovornih motornih ladij Piran in Maribor. Val : navtični mesečnik. jul.-avg. 2017, leto 25, št. 221, str. 106-108, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 1762804]
97. ŽITKO, Duška. Veslanje od Pirana do Benetk na tradicionalen način. Val : navtični mesečnik. okt. 2017, leto 25, št. 223, str. 100-105, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4777655]
98. ŽITKO, Duška. Z našo žensko veslaško skupino "Voga veneta Piran" : Corteo storico v Benetkah. Val : navtični mesečnik. nov. 2017, leto 25, št. 224, str. 84-86, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4777399]


2018

99. ŽITKO, Duška (urednik). Carpaccio v Piranu : programska knjižica = Carpaccio a Pirano : libretto programma. Piran: Minoritski samostan sv. Frančiška; = Pirano: Convento dei frati minori conventuali, 2018. 24 str. ISBN 978-961-288-928-9. [COBISS.SI-ID 297511936]
100. ŽITKO, Duška. Giuseppe Tartini : [1692-1770] : violin virtuoso, composer, theoretician and pedagogue of worldwide fame. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2018. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-2-2. [COBISS.SI-ID 293179392]
101. ŠTEFANIČ, Tatjana (avtor, urednik), SKALAR, Darka, SKALAR, Simon, ČUFAR, Katarina, DEMŠAR, Blaž, MERELA, Maks, KAVKLER, Katja, LEGAN, Lea, ROPRET, Polonca, KOTER, Darja, LONGYKA, Igor, LORBER, Mojca, KNEZ, Darko, ŽITKO, Duška, MUSEK, Daniel, RADALJAC, Marijan. Goslarstvo na Slovenskem : zbornik ob 110. obletnici rojstva Maksimilijana Skalarja (1908-1997). Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2018. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-72-8. [COBISS.SI-ID 95823361]
102. ŽITKO, Duška. Ladja Rog : Baldomir Podgornik, kapitan dolge plovbe. Premium eMorje.com : časopis za kulturo bivanja z morjem. jesen-zima 2018, leto 1, št. 2, str. 11, ilustr., portret. ISSN 2630-1644. [COBISS.SI-ID 4770231]
103. ŽITKO, Duška. S topom od Pirana do Valdoltre : 4. mesto na regati Dlan i veslo v Betini : voga veneta Piran - Pirano uspešna tudi v letu 2018. Val : navtični mesečnik. nov. 2018, leto 26, št. 234, str. 96-98, ilustr. ISSN 1318-377X. [COBISS.SI-ID 4776631]
104. ŽITKO, Duška. Skrivnosti Tartinijeve violine : iz rok slovenskih goslarjev Maksimilijana Skalarja, Blaža in Vilima Demšarja v roke svetovno znanega goslarja Brucea Carlsona iz Cremone. V: ŠTEFANIČ, Tatjana (ur.). Simpozij o goslarstvu na Slovenskem : [slavnostna dvorana Ptujskega gradu, 5. 10. 2018] : ob 110. obletnici rojstva Maksimilijana Skalarja (1908-1997) : programska knjižica. Ptuj: Pokrajinski muzej, 2018. Str. 17. [COBISS.SI-ID 4827319]
105. ŽITKO, Duška. Skrivnosti Tartinijeve violine : iz rok slovenskih goslarjev Maksimilijana Skalarja, Blaža in Vilima Demšarja v roke svetovno znanega goslarja Brucea Carlsona iz Cremone. V: et al. Goslarstvo na Slovenskem : zbornik ob 110. obletnici rojstva Maksimilijana Skalarja (1908-1997). Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2018. Str. 223-255, ilustr. ISBN 978-961-6438-72-8. [COBISS.SI-ID 26329656]
106. ŽITKO, Duška, UTENKAR, Jože. Slovenske ladje : motorna tovorna ladja Ljubljana = Slovene ships : Ljubljana = Slowenische Schiffe : Motorfrachtschiff Ljubljana. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. maj 2018, št. 121, str. 24-25, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 4718519]
107. ŽITKO, Duška. Sodelovanje Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran z Društvom ljubiteljev naravne in kulturne dediščine "Anbot" Piran. V: PLANINC, Natalija (ur.), et al. Vse se da : petnajst let v Društvu Anbot Piran : 2003-2018. Piran: Društvo Anbot, 2018. Str. 56-59, ilustr. ISBN 978-961-288-739-1. [COBISS.SI-ID 4827063]
108. ŽITKO, Duška. Ženska veslaška skupina Voga veneta Piran-Pirano. Premium eMorje.com : časopis za kulturo bivanja z morjem. maj 2018, leto 1, št. 1, str. 4, ilustr. ISSN 2630-1644. [COBISS.SI-ID 4778423]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 10. 2019