Vloga za izvolitev v naziv na Univerzi na Primorskem - navodila

Obrazec PREGLED DELA IN TOČKOVALNIK se uporablja za potrebe izvolitev v nazive na Univerzi na Primorskem. Določeni podatki se na obrazcu pojavijo inicialno, določene lahko dodatno vpišemo ročno. Inicialni podatki izhajajo iz online vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI in jih na obrazcu ne moremo spreminjati. Ročno lahko vnašamo na vnosne črte, v tabele z oznako "... (ročni vnos)" in pri nekaterih tipih del, tudi v posebej za to predvidena vnosna polja v seznamu del. Tabela na prvi strani vsebuje skupne vrednosti po posameznih skupinah del, in sicer ločeno za podatke, ki izhajajo iz baze podatkov COBIB.SI, in ločeno za podatke, ki smo jih v ustrezne tabele vnesli ročno. Skupne vrednosti v tabeli se izračunavajo samodejno po vsakem ročnem vnosu. Podatki, ki jih v obrazec vnesemo ročno, se na strežnik ne shranjujejo. Če želimo vnesene podatke shraniti, obrazec shranimo na svoj lokalni računalnik.

Podpora spletnih brskalnikov

Za pravilno delovanje mora biti omogočeno izvajanje jezika javascript (v novejših različicah je ta možnost po navadi že samodejno vključena). Če se stran iz kakršnega koli razloga ne prikaže, ne deluje pravilno ali ni možno vnašati podatkov, svetujemo, da si naložite zadnjo verzijo spletnega brskalnika, ki ga uporabljate, ali pa uporabite drug brskalnik.

Vpis na vnosne črte

Predvideni prostor na črtah naj bi zadostoval za vneseno vsebino. Če je le-ta daljša, se samodejno nadaljuje v novi vrstici. Uporaba tipke ENTER v tem primeru ni možna.
Pri rubrikah "Komentar" in "Druga dela, ki niso dokumentirana v COBISS" je za vnos vsebine namenjenega več prostora (9 vrstic), ki se za potrebe daljšega besedila samodejno poveča. Možna je tudi uporaba tipke ENTER za ročni prehod v novo vrstico.

Vnos v tabele s točkami

Shranjevanje

Inicialno izpolnjen obrazec ali obrazec z ročno vnesenimi podatki si lahko shranimo na svoj lokalni računalnik za kasnejšo uporabo. Izpis shranimo s kombinacijo tipk Ctrl + S, zatem izberemo mapo in način shranjevanja (Vrsta datoteke oz. pri angleškem brskalniku Save as type):

Pri tem se poleg osnovne strani html v posebno mapo z istim imenom kot datoteka html shranijo še vse pripadajoče datoteke, potrebne za pravilno delovanje strani. Če pobrišete eno ali drugo, se hkrati izbrišeta datoteka html in mapa z vso pripadajočo vsebino. Zaradi nepredvidenega obnašanja spletnih brskalnikov priporočamo, da datoteko html ponovno odpirate z istim brskalnikom, s katerim je bila shranjena.

Tiskanje

Tiskanje omogočajo spodaj navedeni brskalniki. Za tiskanje ozadja in slik je treba izbrati ustrezno nastavitev. Ločeno je opisana za slovenski in angleški brskalnik:

Pri tiskanju se iz neznanih razlogov pojavljajo manjše pomanjkljivosti glede nekaterih oblikovnih elementov (obrobe in barva celic, dodatne črte v celicah ...).

Pošiljanje izpisa po elektronski pošti

Če želimo izpis poslati po elektronski pošti, ga je potrebno poslati kot arhivirano datoteko (npr. v formatu RAR ali ZIP) skupaj z vsemi podpornimi datotekami, ki so potrebne za pravilen prikaz obrazca pri naslovniku:

Če program za delo z elektronsko pošto ne dopušča pošiljanja in sprejemanja arhivskih datotek (npr. iz varnostnih razlogov), lahko za pošiljanje arhivskih datotek uporabite katero od shramb v oblaku (npr. Google Drive, Microsoft OneDrive itd.).

Neposredne povezave

Neposredno povezavo na stran, kjer lahko izbiramo parametre izpisa, pripravimo tako, da v URL-naslov za mstid vpišemo ustrezno 5-mestno šifro raziskovalca iz SICRIS-a.

Primer:
http://bib.cobiss.net/biblioweb/habilitations/si/slv/unip/08721© IZUM, julij 2023