COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSXhufi Pëllumb [00752]Bibliografia personale për periudhën 1990-2023

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.03 Artikuj të tjerë shkencorë

1. XHUFI, Pëllumb. Shën Kozmai, helenizmi dhe shqiptarët : gojëdhënat shqiptare, krijimi i kohëve të pritjes. Dita informacion : gazetë e pavarur. [COBISS.AL-ID 333532672]
2. XHUFI, Pëllumb. Scanderbeg and Venice : a history of war and peace. Studia albanica. 2018, nr. 1, f. 113-140. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333999104]
3. XHUFI, Pëllumb. Statutet dhe kanunet në Mesjetën shqiptare. Avokatia. prill 2015, nr. 14, f. 185-200. ISSN 2304-6392. [COBISS.AL-ID 333598464]
4. XHUFI, Pëllumb. Përtej Albin Kurtit. Gazeta shqiptare. 4 dhjetor 2015, nr. 6915, f. 1, 23. [COBISS.AL-ID 333598976]
5. XHUFI, Pëllumb. " Et pestilentia venit" : një vështrim mbi murtajën në Shqipëri. Hylli i Dritës : revistë kulture shqiptare. 2014, nr. 3-4, f. 163-175. ISSN 1816-5885. [COBISS.AL-ID 333596928]
6. XHUFI, Pëllumb, MINXHOZI, Skënder. Si po banalizohet 70-vjetori. Java. 15 nëntor 2014, nr. 135, f. 7, 24. [COBISS.AL-ID 333597696]
7. XHUFI, Pëllumb. La "nation albanaise" vue du Moyen Age. Studia albanica. 2014, nr. 1, f. 77-94. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333587456]
8. XHUFI, Pëllumb. Turq që luftojnë kundër turqve. Studime historike. 2014, vëll. 60, nr. 3-4, f. 31- 44. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 2048791856]
9. XHUFI, Pëllumb. Rishkrimi i historisë : historia moderne do vëmendje të madhe. Shekulli. 21 shtator 2014, nr. 4447, f. 10. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333597184]
10. XHUFI, Pëllumb. Skanderbeg et Alphonse V de Naples : vassalité ou Alliance. Studia albanica. 2013, nr. 1-2, f. 3-20. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333670400]
11. XHUFI, Pëllumb. Ndikime italiane në Rilindjen Kombëtare Shqiptare. Studime historike. 2013, nr. 1-2, f. 19-40. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333565696]
12. XHUFI, Pëllumb. Kombi shqiptar : një vështrim nga Mesjeta. Studime historike. 2013, nr. 3-4, f. 7-22. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333565952]
13. XHUFI, Pëllumb. Flussi italiani nel movimento albanese di rinascita nacionale. Il Veltro : centenario dell'indipendenza dell'Albania 1912-2012. maggio-dicembre 2012, nr. 3-6, f. 15-28. ISSN 0042-3254. [COBISS.AL-ID 333556992]
14. XHUFI, Pëllumb. Les debuts de Voskopoja. Studia albanica. 2012, nr. 1, f. 9-48. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333565184]
15. XHUFI, Pëllumb. Anciennes et nouvelles elites la Lutte pour l'Independance. Studia albanica. 2012, nr. 2, f. 145-158. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333565440]
16. XHUFI, Pëllumb. Skënderbeu dhe Alfonsi V i Napolit : vasal apo aleat?. Studime historike. 2012, vëll. 59, nr. 3-4, f. 27- 44. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 2048791088]
17. XHUFI, Pëllumb. Një familje e shquar feudale shqiptare : Muzakajt. Art & trashëgimi. prill 2011, nr. 1, f. 26-29. [COBISS.AL-ID 333558272]
18. XHUFI, Pëllumb. Maqedonia Perëndimore në historinë shqiptare të shek. VII-XV. Studime albanologjike. 2011, nr. 3, f. 15-18. ISSN 2305-3828. [COBISS.AL-ID 333641728]
19. XHUFI, Pëllumb. Lamtumirë Ramiz Alia : vdekja e Ramiz Alisë. Shekulli. 10 tetor 2011, nr. 3472, f. 6. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333564416]
20. XHUFI, Pëllumb. Alfa e informacionit... mbi arkitekturën dhe urbanistikën : [Leonardo Benevolo "Hyrje në arkitekturë"; Origjinat e urbanistikës moderne"]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 19 qershor 2011, nr. 166, f. 28. [COBISS.AL-ID 333563648]
21. XHUFI, Pëllumb. 100 vitet e problemit çam. Shqip : e përditshme, e pavarur. 25 qershor 2011, nr. 172, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333563904]
22. XHUFI, Pëllumb. Politikanët po shesin interesat e shqiptarëve. Telegraf : e përditshme e pavarur. 23 shkurt 2011, nr. 42, f. 7. [COBISS.AL-ID 333557248]
23. XHUFI, Pëllumb, LUMANI, Bledar. Greqia synon helenizimin e jugut të Shqipërisë. Tema : e përjavshme, politiko-kulturore. 17 prill 2011, nr. 3033, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333558016]
24. XHUFI, Pëllumb. Greqia synon helenizimin e jugut të Shqipërisë. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 17 prill 2011, nr. 698, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 333557760]
25. XHUFI, Pëllumb. Gjon Muzaka, ja testamenti pas 500 vitesh. Ballkan : e përditshme kombëtare. 5 korrik 2010, nr. 174, f. 17. [COBISS.AL-ID 333556480]
26. XHUFI, Pëllumb. La Benda de L'Arbanon au Moyen Âge tardif. Studia albanica. 2010, nr. 2, f. 67-85. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333552896]
27. XHUFI, Pëllumb. Benda e Arbrit në Mesjetën e Vonë. Studime historike. 2010, nr. 1-2, f. 5-20. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333553152]
28. XHUFI, Pëllumb. Milan Shuflaj, ose rizbulimi i Shqipërisë. Studime historike. 2010, nr. 3-4, f. 203-208. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333643520]
29. XHUFI, Pëllumb. Historia evropiane e Injac Zamputtit. Shekulli. 14 shkurt 2010, nr. 2878, f. 16-17. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333552640]
30. XHUFI, Pëllumb. Aleks Buda dhe mjedisi kulturor e atdhetar i formimit të tij. Telegraf : e përditshme e pavarur. 28 tetor 2010, nr. 255, f. 16-18. [COBISS.AL-ID 333556736]
31. XHUFI, Pëllumb. Si e shpëtoi historinë shqiptare : Ai ishte zëri i vetmuar që ngrihej për Shqipërinë. Gazeta shqiptare. 15 nëntor 2009, nr. 4753, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 333552128]
32. XHUFI, Pëllumb. Traces de la présence juive en Albanie au moyen âge. Studia albanica. 2009, nr. 1-2, f. 3-12. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334065152]
33. XHUFI, Pëllumb. Deti, pikat ku ka humbur Shqipëria : [marrëveshja detare me Greqinë]. Shekulli. 23 tetor 2009, nr. 2769, f. 2-3. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333551360]
34. XHUFI, Pëllumb. Stacionet blu të autobusit rozë : [PD - PS, për reformën kushtetuese dhe atë zgjedhore]. Panorama. 29 dhjetor 2008, nr. 2245, f. 19. [COBISS.AL-ID 333550592]
35. XHUFI, Pëllumb. Gjurmë të pranisë së hebrejve në Shqipëri gjatë Mesjetës. Studime historike. 2008, nr. 3-4, f. 7-18. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333551104]
36. XHUFI, Pëllumb. Një zë në shkretëtirë : [Shaban Murati, "Enigmat diplomatike të pavarësisë së Kosovës"]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 15 janar 2008, nr. 12, f. 29. [COBISS.AL-ID 333548544]
37. XHUFI, Pëllumb. Republika e shtatë e krimit : [aleanca PD - PS]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 3 nëntor 2008, nr. 304, f. 9. [COBISS.AL-ID 333550336]
38. XHUFI, Pëllumb. Rikthimi i Serbisë së vjetër. Shqip : e përditshme, e pavarur. 16 janar 2007, nr. 12, f. 12. [COBISS.AL-ID 333546496]
39. XHUFI, Pëllumb. Heraldika si një identitet perëndimor i qytetërimit shqiptar. Shqip : e përditshme, e pavarur. 15 korrik 2007, nr. 191, f. 43. [COBISS.AL-ID 333522432]
40. XHUFI, Pëllumb, BIÇOKU, Kasem, KLOSI, Ardian. Rishikimi i historisë, pro & kundër. Shqip : e përditshme, e pavarur. 17 shtator 2007, nr. 255, f. 28-29. [COBISS.AL-ID 333546752]
41. XHUFI, Pëllumb. UNMIK - FATIGUE : [Kosova]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 18 dhjetor 2007, nr. 346, f. 8. [COBISS.AL-ID 333547776]
42. XHUFI, Pëllumb. E mallkuara, e bekuara 1244 : [Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, për çështjen e Kosovës]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 29 dhjetor 2007, nr. 357, f. 13. [COBISS.AL-ID 333548032]
43. XHUFI, Pëllumb. " Megali - idea" dhe pasqyrimet e saj në marrëdhëniet shqiptaro - greke. Studime historike. 2006, nr. 1-2, f. 18-62. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333545728]
44. XHUFI, Pëllumb. Mjerimet e një sinodi : pas debatit Qose - Kadare për identitetin e shqiptarëve. Shekulli. 2006, nr. 201, f. 10. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333545984]
45. XHUFI, Pëllumb. Mbi familjen e piktorëve Strilica - Batha nga Kreta : [Teofan, Neofit, Simeon]. Studime historike. 2005, nr. 1-2, f. 31-42. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333618176]
46. XHUFI, Pëllumb. Të krishterë e myslimanë në periudhën e Rilindjes : [Konferenca e Tunisit- Mars 1997]. Perla : revistë shkencore - kulturore. 2003, nr. 1, f. 124 - 129. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 333538304]
47. XHUFI, Pëllumb. Regard sur les noms Albanie et Albanais au moyen age. Studia albanica. 2002, f. 3-21. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333538560]
48. XHUFI, Pëllumb. Vëzhgime mbi emrin Shqipëri dhe shqiptar në Mesjetë. Studime historike. 2001, nr. 3-4, f. 7-22. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333537536]
49. XHUFI, Pëllumb. Nuk mund ti vinim kushte Beogradit. Shekulli. 22 janar 2001, nr. 19, f. 5. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333534208]
50. XHUFI, Pëllumb. Jemi e do të mbetemi faktorë aktivë të paktit : [Shqipëria dhe Pakti i Stabilitetit]. Ekonomia : organ i Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit Ekonomik (AEDA). 5 maj 2000, nr. 452, f. 5. [COBISS.AL-ID 333794560]
51. XHUFI, Pëllumb. Dionysos le philosophe et l'insurrection de la Basse Albanie de 1611. Studia albanica. 2000, f. 89-118. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 334339328]
52. XHUFI, Pëllumb. Dionysos le philosophe et l' insurrection de la basse Albanie de 1611. Studia albanica. 2000, f. 89-119. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333537280]
53. XHUFI, Pëllumb. Probleme të marrëdhënieve të shqiptarëve me shtetin sërb të Nemanjidëve në gjysmën e parë të shek. XIV. Studime historike. 2000, nr. 3-4, f. 7-35. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333537024]
54. XHUFI, Pëllumb. Ndarja e Shqipërisë nga Bizanti. Studime historike. 1999, nr. 1-2, f. 23-44. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333516032]
55. XHUFI, Pëllumb. Një shoqëri e hapur në Mesdhe. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1998, nr. 1, f. 26. [COBISS.AL-ID 333515008]
56. XHUFI, Pëllumb. Nikollë Durrsaku dhe përpjekjet për ribashkimin e kishave në mesin e shek. XIII. Studime historike. 1997, nr. 1-4, f. 5-20. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333533696]
57. XHUFI, Pëllumb. Perlë mbi Shqipërinë dhe shqiptarët : "memoriet" e Gjon Muzakës. Universi shqiptar i librit = : e përdymuajshme: informacion, opinione, letërsi, probleme. 1997, nr. 2, f. 26-27. ISSN 2219-8873. [COBISS.AL-ID 333533184]
58. XHUFI, Pëllumb. "Peshkopë të kuq" dhe historianë të zinj : [Mbi artikullin "Komunizmi shqiptar dhe peshkopi i kuq", shkruar nga historiani greko -amerikan Nikolaos Stavros, kundër Fan S. Nolit]. Dita informacion : gazetë e pavarur. 12 gusht 1996, nr. 362, f. 14. [COBISS.AL-ID 333532416]
59. XHUFI, Pëllumb. Aneksimi i dhunshëm i Çamërisë nga Greqia dhe lufta e Shqiptarëve për mbrojtjen e saj. Studime historike. 1996, nr. 1-4, f. 5-19. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333531392]
60. XHUFI, Pëllumb. Rrethanat etnike në Epir gjatë mesjetës. Studime historike. 1995, nr. 1-4, f. 5-21. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333515520]
61. XHUFI, Pëllumb. The albanian in the Serbian Nemanja Kingdom. Kosova : organ i Komitetit kosovar. 1994, nr. 4, f. 17-21. [COBISS.AL-ID 333515776]
62. XHUFI, Pëllumb. The ethnic situation in Epirus during the Middle Ages. Studia albanica. 1994, nr. 1-2, f. 41-58. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333533952]
63. XHUFI, Pëllumb. Ndjenja fetare në Shqipëri gjatë mesjetës. Studime historike. 1994, nr. 1-4, f. 5-15. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333515264]
64. XHUFI, Pëllumb. Dionis Filozofi dhe kryengritja e Shqipërisë së poshtme e vitit 1611. Studime historike. 1993, nr. 1-4, f. 23-44. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 333532928]
65. XHUFI, Pëllumb. Albania Greca in the 14 th -15 th centuries : a survey ou the albanian colonisation in Greece in the lati middle ages. Studia albanica. 1991, nr. 1-2, f. 73-108. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333531648]
66. XHUFI, Pëllumb. Un eminent albanais a Costantino -ples : Nikollë Matranga juge general de Byzance. Studia albanica. 1990, nr. 2, f. 171 -183. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333532160]

1.05 Artikull popullor

67. XHUFI, Pëllumb. Si u përdor çështja çame si "kartë rezervë" nga Ramiz Alia. Ballkan : e përditshme kombëtare. 25 shtator 2015, nr. 1947, f. 6. [COBISS.AL-ID 333599232]
68. XHUFI, Pëllumb. Enveri, Mehmeti dhe ne. Dita. 11 prill 2015, nr. 855, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 333598208]
69. XHUFI, Pëllumb. Reforma që çliron universitetet nga nomenklatura. Panorama. 31 korrik 2015, nr. 4591, f. 1, 16. [COBISS.AL-ID 333598720]
70. FUGA, Artan (diskutues), XHUFI, Pëllumb (diskutues). Xhufi sulmon Fugën, akademiku i përgjigjet me ironi : u zgjua pëllumbi dhe sillet si skifter : përplasen për Ligjin e Arsimit të Lartë akademiku Artan Fuga dhe historiani Pëllumb Xhufi. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 1 gusht 2015, nr. 3109, f. 5. [COBISS.AL-ID 333616896]
71. XHUFI, Pëllumb. Shën Kozmai dhe misioni i tij në Shqipëri. Dita. 10 qershor 2014, nr. 578, f. 7. [COBISS.AL-ID 333588480]
72. XHUFI, Pëllumb. Diplomacia shqiptare në kërkim të identitetit : libri i Shaban Muratit. Gazeta shqiptare. 26 janar 2014, nr. 6246, f. 21. [COBISS.AL-ID 333587712]
73. XHUFI, Pëllumb. Tekstet e Historisë? Nuk kam përfitime personale : [reagimi i historianit ndaj opinionit të historianes Ana Lalaj për çështjen e alterteksteve, kundërshtinë e saj mbi qëndrimin e Xhufit për kuislingët]. Gazeta shqiptare. 29 prill 2014, nr. 6339, f. 16. [COBISS.AL-ID 333617408]
74. XHUFI, Pëllumb. Murtaja në Shqipërinë mesjetare. Gazeta shqiptare. 22 qershor,2014, nr. 6393, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333588224]
75. XHUFI, Pëllumb. Shën Kozmai shenjtor? Ai është si Ballaban Pasha : dalin dokumentet, letrat e panjohura të Kozma Etolit : [mbi artikullin e Ardit Bidos "Ca të nënës e ca të njerkës"]. Gazeta shqiptare. 28 gusht 2014, nr. 6460, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 333712128]
76. XHUFI, Pëllumb. Enver Hoxha dhe nacionalizmi. Java. 22 shkurt 2014, nr. 100, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333587968]
77. XHUFI, Pëllumb. Sgurajt dhe princërit e Arbrit. Studime muzeologjike : organ i Muzeut Historik Kombëtar. 2014, nr. 4, f. 14 -30. [COBISS.AL-ID 333816832]
78. XHUFI, Pëllumb. Tek kisha, në Kodër ku u masakruan 220 burra e djem hormovitë : Hormovë, 100-vjetori i masakrës së andartëve grekë. Telegraf : e përditshme e pavarur. 30 prill 2014, nr. 96, f. 9. [COBISS.AL-ID 333692416]
79. XHUFI, Pëllumb. Shteti i Arbërit, marrëdhëniet e jashtme dhe shembja e Perandorisë Bizantine. Telegraf : e përditshme e pavarur. 27 maj 2014, nr. 119, f. 10. [COBISS.AL-ID 333595904]
80. XHUFI, Pëllumb. Pavarësia e fituar dhe pavarësi e humbur : për të fituar simpatitë e Londrës, si ballistët ashtu edhe zogistët, nuk mëtuan të zvarriteshin edhe pas projektit britanik për krijimin e një federate ballkanike. Telegraf : e përditshme e pavarur. 12 dhjetor 2014, nr. 297, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333712384]
81. XHUFI, Pëllumb. Çështja çame si ideologji. Dita. 16 qershor 2013, nr. 224, f. 12. [COBISS.AL-ID 333586688]
82. XHUFI, Pëllumb. Marrëdhëniet shqiptaro-italiane në vitet '20-'34 në optikën e një ambasadori. Gazeta shqiptare. 10 gusht 2013, nr. 982, f. 24. [COBISS.AL-ID 333678080]
83. XHUFI, Pëllumb. Një memo për të harruarin e madh : [Fan Noli]. Gazeta shqiptare. 17 mars 2013, nr. 5939, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333581312]
84. XHUFI, Pëllumb. Nga zgjidhja politike, tek zgjidhja burokratike : [rezoluta çame]. Gazeta shqiptare. 23 prill 2013, nr. 5976, f. 21. [COBISS.AL-ID 333587200]
85. XHUFI, Pëllumb. Te rrapi... në Zhulat : [skulptori popullor Murat Kerraj i jep jetë rrapit shekullor, gdhendet një skulpturë për Idriz Sulin, hartues i Kanunit të Labërisë]. Gazeta shqiptare. 25 gusht 2013, nr. 6099, f. 14. [COBISS.AL-ID 333690624]
86. XHUFI, Pëllumb. Janullatos i paligjshëm, Berisha firmosi nën presion : në një replikë me ikonomin Spiro Katundi, profesori argumenton pse sipas tij klerikët po i tejkalojnë kufijtë e caktuar nga Perëndia. Ai sjell në vëmendje kurorëzimin e Janullatosit më 1992 dhe arsyet pse është i paligjshëm... Gazeta shqiptare. 18 shtator 2013, nr. 6122, f. 14. [COBISS.AL-ID 333678848]
87. XHUFI, Pëllumb. Akademia, një nevojë për mendim shkencor e civil : Akademia Shqiptare e Arteve dhe Shkencave. Java. 1 qershor 2013, nr. 71, f. 12. [COBISS.AL-ID 333581824]
88. XHUFI, Pëllumb. Një qytet me Statute : Ermal Baze në një botim studimor mbi "Një qytet me Statute, Shkodra në gjysmën e parë të shekulit XIV". Standard. 25 mars 2013, nr. 2567, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333671168]
89. XHUFI, Pëllumb. Asnjë e dilemë historike, Himara ka qenë përherë shqiptare : dokumente vendikase faktojnë përfundimisht përkatësinë shqiptare të Himarës. Shekulli. 13 mars 2013, nr. 3898, f. 10. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333581568]
90. XHUFI, Pëllumb. Ky libër është refleksion mbi historinë tonë kombëtare : [ kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, promovon në Tiranë librin "Pavarësi dhe Personalitete"]. Shekulli. 22 mars 2013, nr. 3906, f. 13. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333670656]
91. XHUFI, Pëllumb. Shënjime të rëndësishme për njohjen e procesit historik : [Ismail Strazimiri, "Lufta kundër pavarësimit të Shqipërisë : (kujtime historike për lëvizjen kombëtare në Qarkun e Dibrës)"]. Shqiptarja.com. 21 nëntor 2013, nr. 276, f. 18. [COBISS.AL-ID 333691392]
92. XHUFI, Pëllumb. Lëvizja për pavarësi dhe figura e vërtetë e Ismail Lesko Progonatit : [lëvizjet në prag të shpalljes së pavarësisë]. Telegraf : e përditshme e pavarur. 8 shkurt 2013, nr. 30, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333669888]
93. XHUFI, Pëllumb, MILO, Paskal, META, Beqir, FRASHËRI, Mithat. Kanë thënë për Esat Pashën : [përmbledhje të opinioneve të Mithat Frashërit, Beqir Metës, Paskal Milos dhe Pëllumb Xhufit]. Telegraf : e përditshme e pavarur. 13 qershor 2013, nr. 135, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333741824]
94. XHUFI, Pëllumb. " Papagajtë e politikës" dhe politika e vërtetë. Telegraf : e përditshme e pavarur. 20 qershor 2013, nr. 141, f. 7. [COBISS.AL-ID 333586944]
95. XHUFI, Pëllumb. Një shekull nga lindja e problemit çam. Edukimi drejt së ardhmes : e përdymuajshme arsimore, edukative, pedagogjike, kulturore. janar 2012, nr. 40, f. 20-23. [COBISS.AL-ID 333815808]
96. XHUFI, Pëllumb. LSI, një "kokë turku" për Berishën. Java. 2012, nr. 2, f. 7. [COBISS.AL-ID 333564928]
97. XHUFI, Pëllumb, MINXHOZI, Skënder. 4000 dokumenta të reja për shqiptarët në arkivat veneciane : [dokumente që hedhin dritë mbi periudhën pas pushtimit osman në vendin tonë; intervista me historianin]. Mapo : e përditshme liberale. 21 prill 2012, nr. 16, f. 12-13, 28. [COBISS.AL-ID 333665280]
98. XHUFI, Pëllumb. Përpjekja më e re për përçarjen e shqiptarëve : [nisma e z. Berisha për ti dhënë nënshtetësinë dhe për ti pajisur me pashaportë shqiptare të gjithë bashkëkombësit tane që jetojnë jashtë kufijve të shtetit shqiptar]. Shekulli. 6 dhjetor 2012, nr. 3876, f. 91. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333669632]
99. XHUFI, Pëllumb. Statutet e Shkodrës = The statutes of Shkodra. Art & trashëgimi. dhjetor 2011, nr. 3, f. 39-41. [COBISS.AL-ID 333816064]
100. XHUFI, Pëllumb. Komunistët e PPSH-së, në krye të betejës kundër komunizmit : [Daut Gumeni, "Tranzicion apo trashëgimi?"]. Gazeta shqiptare. 7 maj 2011, nr. 5274, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 333658880]
101. XHUFI, Pëllumb. Klerikët bënë krim në Kosinë : personazh i [Edmond] Budinës të ishte Janullatosi : historiani flet me tone të ashpra ndaj pretendimeve të klerikëve ortodoksë për filmin "Ballkan Pazar" të Edmond Budinës. Shqip : e përditshme, e pavarur. 19 qershor 2011, nr. 166, f. 29. [COBISS.AL-ID 333659136]
102. XHUFI, Pëllumb, BITRI, Fitnete. Projekti "Pollo" synon helenizimin e Shqipërisë : ja pse s' duhet bërë regjistrimi i popullsisë mbi baza etnike dhe fetare. Telegraf : e përditshme e pavarur. 7 korrik 2011, nr. 157, f. 4-5. [COBISS.AL-ID 333663232]
103. XHUFI, Pëllumb. Një histori analitike e tranzicionit shqiptar : [Daut Gumeni, "Tranzicion apo trashëgimi? : publicistikë"]. Telegraf : e përditshme e pavarur. 14 shtator 2011, nr. 224, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333662464]
104. XHUFI, Pëllumb, BITRI, Fitnete. Këtu sundon antiligji, shpresoj tek ndërkombëtarët : [zgjedhjet lokale dhe regjistrimi i popullsisë]. Telegraf : e përditshme e pavarur. 6 korrik 2011, nr. 3134, f. 4-5. [COBISS.AL-ID 333663488]
105. XHUFI, Pëllumb. Unë historian i politizuar? : ku ma gjeti z. Meta këtë cen në biografi. Gazeta shqiptare. 8 tetor 2009, nr. 4716, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 333551616]
106. XHUFI, Pëllumb, KLOSI, Ardian, FRASHËRI, Kristo, META, Beqir, DEZHGIU, Muharrem. Sherri për historinë : fyerjet dhe replikat mes autorëve dhe kritikëve : [debat për tekstin "Historia 12"]. Gazeta shqiptare. 12 tetor 2009, nr. 4720, f. 14-18. [COBISS.AL-ID 1538003184]
107. XHUFI, Pëllumb. " Pallati 176" dhe pallati "N" : [autori trajton korrupsionin në pushtetin lokal nisur nga shembja e një pallati në Gjirokastër]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 2 shkurt 2009, nr. 29, f. 8. [COBISS.AL-ID 333550848]
108. XHUFI, Pëllumb. Përse dështoi Veltroni : [platforma ideologjike e partisë së Veltronit dhe "eksperimenti" i Ramës për një forcë politike moderne të së majtës në Shqipëri]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 26 shkurt 2009, nr. 53, f. 8. [COBISS.AL-ID 333638400]
109. XHUFI, Pëllumb. Shën Kozmai dhe misionet e tij në Shqipëri. Arsimi sot dhe nesër : e përmuajshme arsimore, edukative, pedagogjike. 2008, nr. 3, f. 28-29. [COBISS.AL-ID 333822976]
110. XHUFI, Pëllumb. Greqia sipas formatit të programit grek të "Megali Idesë" : historia e Konstantin Karapanosit. "arkeologut të shitur" dhe tentativa e parë për aneksimin grek të Epirit. Ballkan : e përditshme kombëtare. 28 gusht 2007, nr. 215, f. 10. [COBISS.AL-ID 333636608]
111. XHUFI, Pëllumb. Bollano ç'soj trimi pati... : [Himara, origjina dhe një "deklaratë" e kryebashkiakut Vasil Bollano]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 2 maj, 2007, nr. 117, f. 11. [COBISS.AL-ID 333636352]
112. XHUFI, Pëllumb. Agonia e një koridori : [koridori i 8-të]. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 14 janar 2006, nr. 19, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333821440]
113. XHUFI, Pëllumb. Shqipëria e Esad Pashës. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 25 mars 2006, nr. 29, f. 21. [COBISS.AL-ID 333821952]
114. XHUFI, Pëllumb. Fundi i Akademisë. Integrimi : javore e LSI. 9-15 janar 200, nr. 91, f. 7. [COBISS.AL-ID 333822464]
115. XHUFI, Pëllumb. Moti i madh i Shuteriqit. Shekulli. 27 korrik 2006. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 1538349552]
116. XHUFI, Pëllumb. Përse Rexhep Qosja sulmon Kadarenë : flasin Fatos Tarifa, Alfred Peza, Sadik Bejko, Lekë Sokoli, Paskal Milo, Pëllumb Xhufi, Plator Nesturi, Eduard Zaloshnja [lidhur me identitetin evropian të shqiptarëve]. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 17 maj 2006, nr. 114, f. 8-11. [COBISS.AL-ID 333724416]
117. XHUFI, Pëllumb. Diplomacia shqiptare, gjurmët që në shek. XI-të. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 10 shtator 2005, nr. 2, f. 31. [COBISS.AL-ID 333820416]
118. XHUFI, Pëllumb. Mafjozë pa dashje : linçimi i Matrëngave më 1870 dhe "keqkuptimi" i Musolinit më 1924 : [arbëreshët e Piana degli Albanesi]. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 17 shtator 2005, nr. 3, f. 31. [COBISS.AL-ID 333819904]
119. XHUFI, Pëllumb. Bonaparti musliman Mehmet Ali Pasha i Egjiptit : Mehmet Aliu përfaqëson përpjekjen e një udhëheqësi mysliman për të ndërtuar një shtet laik dhe modern. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 24 shtator 2005, nr. 4, f. 31. [COBISS.AL-ID 333820160]
120. XHUFI, Pëllumb. Para se të nisë bashkëpunimi i së majtës! : ç'ideologjizimi i politikës dhe e majta e re nuk mund ta ndërtojnë identitetitn e tyre mbi historinë e trashëgimisë së tyre historike. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 1 tetor 2005, nr. 5, f. 5. [COBISS.AL-ID 333618432]
121. XHUFI, Pëllumb. Greqia sipas formatit të "Megali Idesë" : prapaskenat që lidhen me aktivitetin e Karapanosit : [1878, në Kongresin e Berlinit]. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 8 tetor 2005, nr. 6, f. 31. [COBISS.AL-ID 333820672]
122. XHUFI, Pëllumb. Ideatorë të "Shqipërisë së Madhe" : [Shqipëria në periudhën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, 1878 - 1881, dhe vitet më pas]. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 2 tetor 2005, nr. 8, f. 31. [COBISS.AL-ID 333820928]
123. XHUFI, Pëllumb. Kur shteti grek zbulonte shqiptarët. ABC.... : gazetë e përjavshme kulturore artistike, letrare, shoqërore. 10 dhjetor 2005, nr. 15, f. 28. [COBISS.AL-ID 333821184]
124. XHUFI, Pëllumb. " Bakunini" në rrugën e Durrësit : [Artur Zheji - drejtor i RTVSH]. Integrimi : javore e LSI. 24-26 janar 2005, nr. 14, f. 5. [COBISS.AL-ID 333796608]
125. XHUFI, Pëllumb. Kur thërret gjithë Greqia : marrëdhëniet me Greqinë, çështja çame : [incidenti i Sarandës, anullimi i vizitës së Presidentit Papulias]. Integrimi : javore e LSI. 14-20 nëntor 2005, nr. 84, f. 12. [COBISS.AL-ID 333822208]
126. XHUFI, Pëllumb. Rama, produkt i një kongresi të çuditshëm. Korrieri. 12 tetor 2005, nr. 251, f. 4. [COBISS.AL-ID 333542912]
127. XHUFI, Pëllumb. Metamorfoza e një anarkisti. Panorama. 20 janar 2005, nr. 829, f. 8. [COBISS.AL-ID 333539328]
128. XHUFI, Pëllumb. " Olim - i" si imazh : strategjia e re me biznesin e madh. Shekulli. 6 tetor 2005, nr. 276, f. 1, 5. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333542656]
129. XHUFI, Pëllumb. Krishtërimi Roman në Shqipëri gjatë shek. VI - XVI. 55 : e përditshme e pavarur. 23 gusht 2004, nr. 223, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333538816]
130. XHUFI, Pëllumb. Ju tregoj pse lashë për LSI-në Ambasadën e Shqipërisë në Romë. Integrimi : javore e LSI. 15-21 nëntor 2004, nr. 2, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333823488]
131. XHUFI, Pëllumb. Morali dhe politika. Integrimi : javore e LSI. 6-12 dhjetor 2004, nr. 5, f. 7. [COBISS.AL-ID 333796352]
132. XHUFI, Pëllumb. Kujt t'ia japim Nënë Terezën : [Polemikë, në prag të lumturimit të shqiptares Nënë Tereza]. Shekulli. 14 tetor 2003, nr. 284, f. 1. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333537792]
133. XHUFI, Pëllumb. Kujt t'ia japim Nënë Terezën : [Polemikë, në prag të lumturimit të shqiptares Nënë Tereza]. Tema : e përjavshme, politiko-kulturore. 29-20 tetor 2003, nr. 904, f. 4-5. [COBISS.AL-ID 333538048]
134. XHUFI, Pëllumb. Odise Andruci-hero i faqeve të ndritura : përshkrim i shkrimtarit francez Pierre Lebrun. Çamëria - vatra amtare : gazetë e Shoqërisë Politike - Atdhetare " Çamëria". qershor 2002, nr. 133, f. 16. [COBISS.AL-ID 333795584]
135. XHUFI, Pëllumb. Jemi dhe do të mbetemi faktor aktiv i Paktit të Stabilitetit. Negotium : bot. i përtremuajshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. 2000, nr. 2, f. 24-34. [COBISS.AL-ID 333795072]
136. XHUFI, Pëllumb. Skënder në Tiranë, Shqipëria më afër BE. Shekulli. 22 shtator 1999, nr. 256, f. 4. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333517568]
137. XHUFI, Pëllumb, DEZHGIU, Muharrem, BECI, Bahri. A i duhet Shqipërisë nacionalizmi? : flasin historianë dhe gjuhëtarë të Akademisë së Shkencave[Pëllumb Xhufi, Muharrem Dezhgiu, Bahri Beci, Beqir Meta]. Balli i kombit : gazetë e Partisë Nacionaliste "Bashkimi Demokratik Shqiptar". 21 mars 1996, nr. 213, f. 4. [COBISS.AL-ID 333823232]
138. XHUFI, Pëllumb. Principata e Zenebisheve në shekujt XIV-XV-të : [Gjon Zenebi-shi]. Arbëria : e përjavshme e Shoqatës Kulturore-Atdhetare " Labëria". qershor 1995, nr. 6, f. 3. [COBISS.AL-ID 333793792]
139. XHUFI, Pëllumb. Principata feudale në Çamëri në shekullin XIV - XV. Çamëria - vatra amtare : gazetë e Shoqërisë Politike - Atdhetare " Çamëria". 7 mars 1995, nr. 3, f. 6. [COBISS.AL-ID 333771520]
140. XHUFI, Pëllumb. Muzakajt - zotër të Myzeqesë : fakte dhe bema historike të shtëpisë së shquar të Muzakajve. Myzeqeja : gazetë e Shoqatës Kulturore Atdhetare "Myzeqeja". maj 1995, nr. 2, f. 7. [COBISS.AL-ID 333772288]
141. XHUFI, Pëllumb. Nga Epiri i historisë tek "Vorio Epiri" i politikës. Rilindja. 25 prill 1995, nr. 34, f. 4. [COBISS.AL-ID 333521408]
142. XHUFI, Pëllumb. Mosnjohja e vetvetes mbart rreziqe të mëdha. Rilindja. 9 prill 1995, nr. 38, f. 3. [COBISS.AL-ID 333514752]
143. LIÇO, Filip, XHUFI, Pëllumb. Minoritetet dhe grupet etnike. Republika : organ i Partisë Republikane Shqiptare. 13 tetor 1994, nr. 81, f. 1, 4. [COBISS.AL-ID 333520896]

1.21 Polemikë, diskutim, koment

144. XHUFI, Pëllumb (diskutues). Rama mban ndezur debatin me LSI, s'bën dot opozitë : [zgjedhjet, qeverisjen, integrimin dhe koalicionin e majtë]. Koha jonë. 5 mars 2009, nr. 57, f. 6. [COBISS.AL-ID 333638656]
145. XHUFI, Pëllumb, DRAGOJ, Nuri. Greqia nuk i njeh kufijtë e Shqipërisë : flet historiani i njohur, mbi marrëdhëniet e fqinjësisë. Republika : organ i Partisë Republikane Shqiptare. 2 dhjetor 2006, nr. 284, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333630464]

1.22 Intervistë

146. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Pse gaboi imzot Frendo me Zhitin : ambasadori në Vatikan : [intervistë me historianin]. Gazeta shqiptare. 9 shkurt 2015, nr. 6617, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333712896]
147. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Xhufi : marrëveshja e re për detin, jo para heqjes së Ligjit të Luftës nga Greqia : historiani dhe diplomati analizon marrëdhëniet me Greqinë. Panorama. 20 korrik 2015, nr. 4579, f. 4-5. [COBISS.AL-ID 333617152]
148. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Xhufi : mesazhi i rreptë i Merkel, "përvishni mëngët". Shqiptarja.com. 12 korrik 2015, nr. 163, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 333616640]
149. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Nolin, mund ta përkufizojmë me plot të drejtë si Rilindësin e fundit : me rastin e 50-vjetorit të vdekjes së Fan Nolit. Telegraf : e përditshme e pavarur. 17 mars 2015, nr. 61, f. 9. [COBISS.AL-ID 333713408]
150. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Si do i "ndryshojmë" tekstet e Historisë, përçmim për kuislingët : [intervistë me historianin, anëtar i grupit të punës për rishikimin e teksteve shkollore]. Gazeta shqiptare. 16 prill 2014, nr. 6326, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 333690880]
151. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Berisha më 2000, e quajti Himarën zonë minoritare. Gazeta shqiptare. 31 korrik 2014, nr. 6431, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 333596416]
152. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Financimet dhe varësia nga Greqia, plagët që Klosi i zbuloi Kishës : historiani e konsideron reagimin e Sinodit të Shenjtë si të paprecedent dhe shprehet se radikalizmi fetar, qoftë islamik, katolik apo ortodoks mund të izolohet vetëm kur politikanët shqiptarë të hartojnë një ligj për komunitetet fetare : [intervista]. Mapo : e përditshme liberale. 12 prill 2014, nr. 1182, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333692672]
153. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Aleanca e pëgërë serbo - greke është rrezik për paqen në Ballkan : historiani i njohur komenton zhvillimet pas ndeshjes Serbi - Shqipëri. Panorama. 20 tetor 2014, nr. 4319, f. 4. [COBISS.AL-ID 333712640]
154. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Gruaja në luftë, një mrekulli shqiptare : bisedë me historianin. Shqip : e përditshme, e pavarur. 1 nëntor 2014, nr. 299, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333713920]
155. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Ja pse e kam krahasuar Berishën me Esad Toptanin dhe Ahmet Zogun. Dita. 7 korrik 2013, nr. 245, f. 4-5. [COBISS.AL-ID 333671936]
156. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Skënderbeu grek? Ata s'kanë heronj, ne ua shpallëm pavarësinë : historiani Pëllumb Xhufi jep argumente kundër deklaratave të partisë ultranacionaliste "Agimi i artë". Gazeta shqiptare. 7 janar 2013, nr. 5871, f. 19. [COBISS.AL-ID 333724672]
157. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Berisha e mbylli ciklin e tij politik. Java. 22 qershor 2013, nr. 74, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 333671680]
158. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Janullatos, si kryqtar i shekullit XII, stisi incidentin e Përmetit : [debati për kishën e Përmetit, intervistë me historianin]. Mapo : e përditshme liberale. 24 - 25 gusht 2013, nr. 995, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333679104]
159. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Mehmet Shehu burrë shteti, Partia Komuniste erdhi prej tij në pushtet në 1944 : historiani tregon pse mori pjesë në 100-vjetorin e lindjes së ish-kryeministrit : [intervista]. Panorama. 28 janar 2013, nr. 3698, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333670144]
160. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Mehmet Shehu i vetmuar në Byro, u vetëvra nga forca e karakterit : historiani Pëllumb Xhufi flet për fundin e ish-kryeministrit 1954-1981. Panorama. 29 janar 2013, nr. 3699, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333531136]
161. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Shqipërinë e shiti Esati, Zogu dhe "zoqtë" e sotëm : [Auron Tare : "Ja bisedimet Zogu-Tito më 1952 për rrëzimin e Enver Hoxhës" si i sheh dokumentet historiani Pëllumb Xhufi]. Gazeta shqiptare. 26 prill 2012, nr. 5621, f. 20. [COBISS.AL-ID 333611264]
162. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Një mal prej 4000 dokumentesh të reja për shqiptarët në arkivat veneciane : [intervistë me studiuesin mbi Shqipërinë e shek. XV-XVIII]. Gazeta shqiptare. 29 prill 2012, nr. 5624, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333665536]
163. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Ikja e Zogut, Xhufi, "shuplakë" Majkos : je alterego i Berishës : ikja e mbretit nga Shqipëria në 1939, gjithnjë ka ngjallur debate mes historianëve. Kundra Pandeli Majkos e kryeministrit Berisha del Pëllumb Xhufi. Gazeta shqiptare. 13 shtator 2012, nr. 5760, f. 7. [COBISS.AL-ID 333723648]
164. XHUFI, Pëllumb (intervistues). Ahmet Zogu, më mirë rob se dezertor : [historiani replikon me ish-kryeministrin Majko. Analizon rolin dhe vendin e Zogut në historinë e shekullit të shkuar dhe komenton procesin e rishikimit të historisë]. Java. 15 shtator 2012, nr. 35, f. 11. [COBISS.AL-ID 333666304]
165. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Roli i historianëve të huaj është shumë i rëndësishëm : [debati për rishkrimin e historisë, intervista]. Mapo : e përditshme liberale. 30 korrik 2012, nr. 641, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333668864]
166. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar), LALAJ, Ana (i intervistuar), META, Beqir (i intervistuar), DEZHGIU, Muharrem (i intervistuar). Flasin historianët Enver Hoxha, pse po rivlerësohet : [flet Pëllumb Xhufi, AnaLalaj; Beqir Meta; Muharrem Dezhgiu]. Mapo : e përditshme liberale. 1 dhjetor, 201, nr. 765, f. 10. [COBISS.AL-ID 333669376]
167. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Po, disa politikano-historianë, duhet të zgjedhin njërin prej profesioneve. Sot : botim i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19. gusht 2012, f. 14. [COBISS.AL-ID 333666048]
168. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Po ngrihen në piedestal figura të dyshimta : [historiani Pëllumb Xhufi, i pranishëm në promovimin e librit me kujtime të Xhelal Staraveckës, komenton edhe nismën për rehabilitimin e disa figurave historike]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 12 prill 2012, nr. 99, f. 21. [COBISS.AL-ID 333611008]
169. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Me 100-vjetorin e shtetit, të kujtojmë dhe jubileun e antishtetit : "duhet të ndahet kufiri mes atdhetarisë dhe tradhtisë ndaj kombit" : [rishikimi i historisë, intervistë me historianin]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 8 korrik 2012, nr. 185, f. 28. [COBISS.AL-ID 333665792]
170. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Monumenti i Pavarësisë si WC-të publike të viteve '60 : [100-vjetori i pavarësië, intervista]. Shqiptarja.com. 3 tetor 2012, nr. 234, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333669120]
171. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Më keq se sot, jemi drejtuar nga Dushani : opinioni i historianit për ngjarjen e 21 janarit. Gazeta shqiptare. 5 shkurt 2011, nr. 5185, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 333658368]
172. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Pëllumb Xhufi dhe batakçiu i minoritetit : Vangjel Duleja i PBDNJ-së sulmoi Prof Pëllumb Xhufin, shkaku i sulmit reagimi i shoqërisë ndaj veprimit të OMONIA-s dhe PBDNJ-së për vendosjen e bustit të Aristotel Gumës në Himarë. Gazeta shqiptare. 11 gusht 2011, nr. 5367, f. 29. [COBISS.AL-ID 333609984]
173. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Frika prej shovinizmit grek : historiani i shquar denoncon politikën helenizuese greke në Shqipërinë e Jugut. Nacional : revistë periodike, letrare, kulturore, politike. 29-5 maj-qershor 2011, nr. 98, f. 20. [COBISS.AL-ID 333664256]
174. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Këtë çorbë e gatoi qeveria : heqja e kombësisë nga çertifikatat dhe reagimet : [mbi vendimin e qeverisë për procesin e regjistrimit të popullsisë]. Shekulli. 29 maj 2011, nr. 3338, f. 6. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333659392]
175. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Liderët shqiptarë kanë prapa banda vrasësish : [historiani komenton kabllogramet e Ambasadës Amerikane në Tiranë]. Shekulli. 14 shtator 2011, nr. 3446, f. 10. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333662976]
176. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Historia e Voskopojës, e vërteta gjendet në arkiva : [Pëllumb Xhufi, Shekulli i Voskopojës: (1669 - 1769)]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 11 shkurt 2011, nr. 43, f. 28. [COBISS.AL-ID 333522688]
177. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Shqipëria, ende pa ligj për kufijtë : historiani i njohur flet pas nisjes së negociatave me Athinën. E shfyqëzuan në vitin 2008,për ti hapur rrugë marrëveshjes së ujërave. Shqip : e përditshme, e pavarur. 12 gusht 2011, nr. 219, f. 3. [COBISS.AL-ID 333662208]
178. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Pëllumb Xhufi : e turpshme ta lidhin Zogun me pavarësinë : [reagimet e para pas deklaratës së Princit Leka që eshtrat të kthehen në 100 - vjetorin e pavarësisë në një cermoni shtetërore]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 3 shtator 2011, nr. 240, f. 28. [COBISS.AL-ID 333609728]
179. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Vizita e Fratinit dhe e Lambrinidis? krerët e BE-së vizitojnë Tiranën : flet ish-zv.ministri i Jashtëm : është një vizitë e vonuar. Shqip : e përditshme, e pavarur. 12 shtator 2011, nr. 249, f. 4-5. [COBISS.AL-ID 333659648]
180. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Censusi do e kthejë Shqipërinë si Libani : [censusi, rregjistrimi i popullsisë]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 6 tetor 2011, nr. 272, f. 6. [COBISS.AL-ID 333564160]
181. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Vendimi i Kushtetueses për kombësinë, sipas konventave europiane : politikani dhe historiani Pëllumb Xhufi, komenton vendimin e gjykatës për kombësinë. Telegraf : e përditshme e pavarur. 24 shtator 2011, nr. 233, f. 4. [COBISS.AL-ID 333610240]
182. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Skënderbeu ka qenë Kalorës i Krishtërimit, apo "Atlet i Krishtit" : flet profesori mbi rolin që ka luajtur feja, jo vetëm në shoqëri, por edhe në proceset e caktuara historike. Telegraf : e përditshme e pavarur. 24 tetor 2011, nr. 257, f. 24-25. [COBISS.AL-ID 333664768]
183. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Religjioni shqiptar, i veçantë, praktik dhe pragmatist : roli i besimit fetar në jetën e shqiptarëve. Telegraf : e përditshme e pavarur. 25 tetor 2011, nr. 258, f. 17. [COBISS.AL-ID 333564672]
184. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Ju rrëfej statutet e Shkodrës të vitit 1330 : ë vitin 1997, drejtoresha e Institutit Italian të Kulturës, Lucia Nadin, ra në gjurmët e statuteve të Shkodrës, të cilët i gjeti në Bibliotekën e Muzeut Correr. Gazeta shqiptare. 4 shkurt 2010, nr. 4828, f. 26-27. [COBISS.AL-ID 333642496]
185. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Tito, fajtor për Tivarin, masakra zbardhet në arkivat serbe. Gazeta shqiptare. 19 korrik 2010, nr. 4991, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333642752]
186. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Voskopoja nuk është ishull, është shqiptare. Gazeta shqiptare. 17 nëntor 2010, nr. 5111, f. 26-27. [COBISS.AL-ID 333607424]
187. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Në telefonin tim sa shumë numra ish-ash. Mapo : e përditshme liberale. 26 shtator 2010, nr. 197, f. 24-25. [COBISS.AL-ID 333643264]
188. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Jashtë politikës jam në gjendjen time natyrale : Shqipëria, vendi i intelektualëve të uritur dhe i milionerëve të paditur. Metropol. 15 janar 2010, nr. 1956, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 333641984]
189. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Bollano e përdori vdekjen për helenizimin e Himarës : vrasja në Himarë. Panorama. 15 gusht 2010, nr. 2816, f. 4. [COBISS.AL-ID 333643008]
190. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Pëllumb Xhufi : vota ime është për Edi Ramën : nënkryetari i LSI rrëfen për marrëdhëniet me Ilir Metën dhe pse nuk e përkrah aleancën me Berishën... Gazeta shqiptare. 7 shtator 2009, nr. 4685, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333607680]
191. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). tomaku PD dhe goja LSI : [situata politike dhe debatet mbi historinë]. Klan : revistë e përjavshme politike, shoqërore, kulturore, sportive. 6 nëntor 2009, nr. 638, f. 14-16, 18. ISSN 1606-1381. [COBISS.AL-ID 333552384]
192. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Çlirimi i vendit në 29 Nëntor : historiani flet mbi debatin për çlirimin dhe trajtesën në tekstet shkollore. Panorama. 20 tetor 2009, nr. 2530, f. 19. [COBISS.AL-ID 333551872]
193. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Pëllumb Xhufi : grekët kanë qenë kolonë. "Deri në Prevezë flitej shqip, e pranojnë historianët grekë" : historiani i njohur i përgjigjet tezave të kreut të Omonia-s [Vasil Bollano]. Panorama. 11 dhjetor 2009, nr. 2578, f. 2. [COBISS.AL-ID 333607936]
194. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Fajtori është Berisha : [tragjedia e Gërdecit dhe marrëdhëniet PS - LSI]. Klan : revistë e përjavshme politike, shoqërore, kulturore, sportive. 4 korrik,2008, nr. 569, f. 10-13. ISSN 1606-1381. [COBISS.AL-ID 333637376]
195. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Miqtë socialistë duhet të na jenë mirënjohës. Mapo : e përditshme liberale. 12 janar 2008, nr. 64, f. 10-14. [COBISS.AL-ID 333548288]
196. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Mbretëria në Shqipëri : ashtu deshën Fuqitë e Mëdha?! : nga Ahmet Zogu, Fan Noli tek Enver Hoxha, faktet e reja historike për monarkinë. Shqip : e përditshme, e pavarur. 1 shtator 2008, nr. 241, f. 24-25. [COBISS.AL-ID 333637632]
197. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Qeveria të kërkojë zgjidhjen e problemit çam : intervistë me historianin dhe politikanin. Ballkan : e përditshme kombëtare. 8 tetor 2007, nr. 246, f. 4-5. [COBISS.AL-ID 333547264]
198. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Ju rrëfej shqiptarët e Mesjetës : [Pëllumb Xhufi, "Dilemat e Arbërit"]. Mapo : e përditshme liberale. 20 janar 2007, nr. 15, f. 51-54. [COBISS.AL-ID 333522176]
199. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Matura shtetërore u denatyrua : nënkryetari i LSI - së, flet për të metat e arsimit në Shqipëri. Standard. 18 tetor 2007, nr. 670, f. 5. [COBISS.AL-ID 333547520]
200. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar), FRASHËRI, Kristo (i intervistuar). Skënderbeu miti që bashkon shqiptarët : në studion e "Shqip", historianët Kristo Frashëri, Pëllumb Xhufi, diskutojnë për Gjergj Kastriotin, "të madhin" që mbrojti Shqipërinë dhe Evropën nga dyndja otomane. Shqip : e përditshme, e pavarur. 10 janar 2007, nr. 6, f. 13-15. [COBISS.AL-ID 333635584]
201. FRASHËRI, Kristo (i intervistuar), XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Skënderbeu miti që bashkon shqiptarët : në studion e "Shqip", historianët Kristo Frashëri, Pëllumb Xhufi, diskutojnë për Gjergj Kastriotin, "të madhin" që mbrojti Shqipërinë dhe Evropën nga dyndja otomane. Shqip : e përditshme, e pavarur. 10 janar 2007, vit. 2, nr. 6 (297), f. 13-15, me il. [COBISS.AL-ID 2048857392]
202. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Librat do t'ia fal Bibliotekës Kombëtare : intervista në bibliotekën e një politikani, librat dhe historia. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 11 tetor 2007, nr. 240, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333636864]
203. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Janullatos, emisar i interesave që nuk janë shqiptare. Ballkan : e përditshme kombëtare. 18 qershor 2006, nr. 143, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 333629184]
204. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Greqia nuk pranon ekzistencën e minoriteteteve. Ballkan : e përditshme kombëtare. 27 qershor 2006, nr. 150, f. 17. [COBISS.AL-ID 333545472]
205. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Grekët : si po përvijohet zona në Jugë të Shqipërisë : [nisur nga hapja e shkollave greke në vendin tonë]. Standard. 11 mars 2006, nr. 89, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333618944]
206. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Topalli po tenton të shndrrohet në një lloj "Zhan D'Ark" : nënkryetari i LSI-së sqaron qëndrimet e kësaj force ndaj krizës në Kuvend. Standard. 31 korrik 2006, nr. 232, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 333629696]
207. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Ja pse u bashkova me lëvizjen e Ilir Metës. Albania. 30 janar 2003, nr. 23, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 333542144]
208. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Nano - korrupsion dhe trafiqe, Berisha - gafa. Sot : botim i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 18 shkurt 2005, f. 19. [COBISS.AL-ID 333542400]
209. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Grekët duhet të ndryshojnë tekstet, ne jo : [intervistë]. Shekulli. 3 nëntor 2004, nr. 303, f. 7. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333539072]
210. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Xhufi : Pse nuk ndërhyjmë në Kosovë ? : zv/ministri i jashtëm tregon kush raporton nga terreni dhe ç'pritet të ndodhë më 10 qershor. Koha jonë. 17 maj 2000, nr. 113, f. 4. [COBISS.AL-ID 333729280]
211. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). UÇPMB, ca ditëshkurtër : zëvendësministri i Jashtëm, Pëllumb Xhufi, flet për zhvillimet e fundit në rajon. Shekulli. 22 mars 2000, nr. 79, f. 4. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333517824]
212. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Shqiptarët e Kosovës duhet të tregojnë se njohin dhe mbrojnë perimet e larta njerëzore. Kushtrim brezash : botim i Organizatës së Veteranëve dhe Invalidëve të LANÇL. 1995, nr. 48, f. 1. [COBISS.AL-ID 333521920]

1.23 Pjesë përbërëse artistike

213. XHUFI, Pëllumb (i intervistuar). Shkollat, Berisha i turpëruar para emigantëve : diplomati dhe historiani i mëshon idesë së hapjes së shkollave shqipe në Greqi. Shqip : e përditshme, e pavarur. 5 shtator 2008, nr. 245, f. 3. [COBISS.AL-ID 333637888]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

214. XHUFI, Pëllumb, YMERI, Petrit (redaktor). Skënderbeu : ideja dhe ndërtimi i shtetit. [Tiranë]: Dituria, [2019]. 239 f., me il. ISBN 978-9928-292-36-0. [COBISS.AL-ID 2049170992]
215. XHUFI, Pëllumb. Árbërit e Jonit : Vlora, Delvina e Janina në shek. XV-XVII. Bot. 2 i plotësuar. Tiranë: Onufri, 2017. 1454 f., 1 fl. hartë. ISBN 978-9928-226-59-4. [COBISS.AL-ID 2048138795]
216. XHUFI, Pëllumb. Árbërit e Jonit : Vlora, Delvina e Janina në shek. XV-XVII. Tiranë: Onufri, [2016]. 1440 f., 1 fl. hartë e il. ISBN 978-9928-226-22-8. [COBISS.AL-ID 2048699696]
217. XHUFI, Pëllumb, KUÇUKU, Bashkim, ISUFI, Hajredin. Çamëria : vështrim historik dhe etno-kulturor. Tiranë: Instituti i Studimeve për Çamërinë, [2015]. 192 f., me foto. ISBN 978-992-819-97-51. [COBISS.AL-ID 333524736]
218. XHUFI, Pëllumb. Shekulli i Voskopojës : 1669-1769. Tiranë: Toena, 2010. 462 f., me il. ISBN 978-999-431-65-71. [COBISS.AL-ID 1552072416]
219. XHUFI, Pëllumb. Ikje nga Bizanti. Tiranë: Dituria, [2009]. 295 f. Histori/publicistikë. ISBN 978-99943-46-77-6. [COBISS.AL-ID 1537588720]
220. XHUFI, Pëllumb. Nga Paleologët te Muzakajt : Berati dhe Vlora në shek. XII - XV : me një botim kritik të kronikës së Gjon Muzakës (1510). [Tiranë]: 55, [2009]. 463 f., me il. Intelligenda. ISBN 978-99943-56-50-8. [COBISS.AL-ID 1537564144]
221. XHUFI, Pëllumb. Dilemat e Arbërit : një studim mbi Shqipërinë e shek. XI-XVI. Tiranë: Pegi, 2006. XI, 617 f., me il. ISBN 99943-40-24-7. [COBISS.AL-ID 1553096928]
222. ANAMALI, Skënder, BIÇOKU, Kasem, DUKA, Ferit, ISLAMI, Selim, KORKUTI, Muzafer, NAÇI N., Stavri, PRENDI, Frano, PULAHA, Selami, XHUFI, Pëllumb. Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime. [Vëll. 1], [Ilirët, Mesjeta, Shqipëria nën Perandorinë Osmane gjatë shek.XVI - vitet 20 të shek.XIX]. Tiranë: Toena, 2002. 805 f., me il., faksimile, harta, portrete. ISBN 99927-1-622-3. [COBISS.AL-ID 2048214817]
223. NADIN BASSANI, Lucia, XHUFI, Pëllumb (përkthyes). Statuti di Scutari : della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino al 1469. 1a ed. Roma: Viella, 2002. 245 f., 25 cm. Corpus statutario delle Venezie, 15. ISBN 88-8334-042-6. [COBISS.AL-ID 55658082]

2.02 Monografi profesionale

224. XHUFI, Pëllumb. Romanità e bizantinisimo nell' Arbanon medievale. Palermo: Besa, 2009. f. 283-304, me il. [COBISS.AL-ID 333504512]
225. XHUFI, Pëllumb. L' Aggancio all' Est : Manfredi Hohenstaufen in Albania. Geneva: Glauco Brigati, 1997. f. 1233-1256 . [COBISS.AL-ID 333504000]

2.04 Tekst mësimor për shkollat fillore, të mesme ose tekste të tjera mësimore të recensuara

226. CEKA, Neritan, XHUFI, Pëllumb, EGRO, Dritan, ARIFI-BAKALLI, Emine. Historia. 9. : për klasën e nëntë të arsimit 9-vjeçar. Tiranë: Mediaprint, 2009. 148 f., me il. ISBN 978-999-565-01-24. [COBISS.AL-ID 333508096]
227. JUBANI, Bep, XHUFI, Pëllumb, BIÇOKU, Kasem, DUKA, Ferit, MYZYRI, Hysni, BELEGU, Mentar, REXHEPI, Fehmi, ABDYLI, Ramiz, DEZHGIU, Muharrem, SADIKAJ, Dilaver. Historia e popullit shqiptar : për shkollat e mesme. Botim i 4. Prishtinë: Libri shkollor, 2002. 403 f., me il. ISBN 9951-07-074-4. [COBISS.AL-ID 512218841]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

228. KOÇOLLARI, Irakli. Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës. Vol.4 : (1815-1817). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2023. 579 f., me foto. ISBN 978-9928-339-88-1. [COBISS.AL-ID 338252800]
229. KOÇOLLARI, Irakli. Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës : arkivi Ali Pasha(1815-1817). Vol. 4. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2023. 459 f., me il. ISBN 978-9928-339-88-1. [COBISS.AL-ID 336770048]
230. PRIFTI, Brunilda (redaktor). Akte të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike. Vol. 1, Arkeologji dhe histori. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2022. 625 f. ISBN 978-9928-339-71-3, ISBN 978-9928-339-72-0. [COBISS.AL-ID 335929344]
231. PRIFTI, Brunilda. Akte të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike. Vol. 2, Gjuhësi dhe antropologji. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2022. 790 f. ISBN 978-9928-339-71-3, ISBN 978-9928-339-73-7. [COBISS.AL-ID 335929600]
232. KOÇOLLARI, Irakli. Arkivi Ali Pasha : (1809-1814). Vol. 3. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2021. 624 f., me il. ISBN 978-9928-339-55-3. [COBISS.AL-ID 335887872]
233. KOÇOLLARI, Irakli. Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës. Vëll.3 : (1809-1814). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2021. 624 f., me foto. ISBN 978-9928-339-55-3. [COBISS.AL-ID 334833664]
234. KOÇOLLARI, Irakli. Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës. Vëll. 2. Tiranë: [Onufri], [2020]. 521 f., me il. ISBN 978-9928-237-94-1. [COBISS.AL-ID 335885568]
235. KOÇOLLARI, Irakli. Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës. Vëll. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, [2020]. 521 f., me il. ISBN 978-9928-237-94-1. [COBISS.AL-ID 333825792]
236. SARAÇI, Alvin. Tregtia adriatike e Shkodrës me Republikën e Venecies në shekujt XVII dhe XVIII. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike, 2018. 458 f. ISBN 978-9928-141-94-1. [COBISS.AL-ID 2048448074]
237. BERISHA, Gjon. Arbërorët ndërmjet kishës perëndimore dhe asaj lindore gjatë shekujve XI-XV = Albanians between the western and eastern church during the 11th- 15th centuries. Bot. i 2-të i pëmirësuar. Prishtinë: Instituti i Historisë "Ali Hadri", 2017. 718 f. ISBN 978-9951-409-63-6. [COBISS.AL-ID 333386752]
238. DABAJ, Gjokë, XHUFI, Pëllumb (redaktor). Rrnoj edhe unë për me tregue. [Tiranë]: Vllamasi, 2017. 387 f. ISBN 978-9928-206-84-8. [COBISS.AL-ID 2048799024]
239. LOKA, Nikollë, ELEZI, Mëhill, XHUFI, Pëllumb (redaktor). Shpanët në histori : si kaluan Shpanët nga Lugina e Matit (Klisol-Lundre) në Shkodër, Drisht (Plut) dhe përsëri në Mat. Tiranë: Mirgeeralb, 2017. 310 f., me foto e il. ISBN 978-992-807-48-81. [COBISS.AL-ID 333530880]
240. UKGJINI, Nikë, XHUFI, Pëllumb (redaktor). Kisha katolike në trevat shqiptare : (nga shek. XI-deri më sot). Tiranë: Shoqata e Jezuitëve, 2016. 449 f., me harta e fotokopje dokumentash. Kolana "Ylber". ISBN 978-9928-4333-3-6. [COBISS.AL-ID 1537941232]
241. KOÇOLLARI, Irakli. Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës. Vol.1. [Tiranë]: Onufri, [2016]. 733 f., me il. ISBN 978-9928-4354-1-5. [COBISS.AL-ID 2048642864]
242. BERISHA, Gjon, SYLA, Sabit (kryeredaktor). Arbërorët ndërmjet kishës perëndimore dhe asaj lindore gjatë shekujve XI-XV = Albanians between the western and eastern church during the 11th-15th centuries. Prishtinë: Instituti i Historisë "Ali Hidri", 2015. 675 f. ISBN 978-9951-409-43-8. [COBISS.AL-ID 1537939440]
243. MARTUCCI, Donato. Çamëria. Tiranë: Iceberg, 2013. 240 f., me il. Tokat e çliruara Shqiptare, 2. ISBN 978-9928-4140-6-9. [COBISS.AL-ID 2048029216]
244. ISUFI, Hajredin. Dom Nikollë Kaçorri, nënshkrues i Pavarësisë. Tiranë: Naimi, 2012. VIII, 438 f., me il. Në 100 - vjetorin e shtetit shqiptar. ISBN 978-992-810-92-48. [COBISS.AL-ID 333517056]
245. ISUFI, Hajredin, XHUFI, Pëllumb (redaktor). Dom Nikollë Kaçorri. Tiranë: Pegi, [2008]. VIII, 516 f., me foto e il. ISBN 978-99956-28-25-3. [COBISS.AL-ID 1552396000]
246. ZEQO, Moikom, XHUFI, Pëllumb (redaktor). Mes Laokontit dhe Krishtit. [Tiranë]: [Medaur], [2000]. 342 f. Onufri, 2. ISBN 99927-663-6-0. [COBISS.AL-ID 2048316974]
247. ZEQO, Moikom, XHUFI, Pëllumb (redaktor). Onufri. [Tiranë]: Medaur, [1998]. 224 f., me il. ISBN 99927-620-5-5. [COBISS.AL-ID 1555337952]

Përkthyes

248. Statutet e Shkodrës : nga gjysma e parë e shekullit XIV, me shtesat deri më 1469. Tiranë: IDK, 2017. 228 f. ISBN 978-9928-136-49-7. [COBISS.AL-ID 1538616048]
249. NADIN, Lucia, OMARI, Anila (redaktor). Shqipëria e rigjetur : zbulim gjurmësh shqiptare në kulturën dhe artin e Venetos në shek. XVI = Albania ritrovata : recuperi di presenze albanesi nella cultura e nell'arte del cinquecento Veneto. [Tiranë]: Onufri, [2012]. 363 f., 16 fl. me il. ISBN 978-99956-87-86-1. [COBISS.AL-ID 2048786736]
250. BARTL, Peter. Ballkani perëndimor midis monarkisë spanjolle dhe Perandorisë osmane : mbi çështjet e luftës antiturke në kapërcyell të shekujve XVI dhe XVII. [Tiranë]: Dituria, [2011]. 324, [3] f. ISBN 978-9928-103-09-3. [COBISS.AL-ID 512396761]
251. Statutet e Shkodrës : në gjysmën e parë të shekullit XIV me shtesat deri më 1469 = Statuti di Scutari della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino al 1469. Bot. i 2-të. Tiranë: Shtëpia Botuese Onufri, 2010. 413 f., faksimile. ISBN 978-99956-87-36-6. [COBISS.AL-ID 1552108512]
252. NADIN BASSANI, Lucia. Shqiptarët në Venedik : mërgim e integrim (1479-1552). Tiranë: 55, 2008. 239 f., me il., harta. Intelligenda. ISBN 978-99943-56-41-6. [COBISS.AL-ID 1552602336]
253. OSTROGORSKY, Georg, YMERI, Kujtim (redaktor), TURKESHI, Neka (redaktor). Historia e Perandorisë Bizantine. [Tiranë]: Dituria, [cop. 2007]. 488 f., me il., harta. ISBN 99927-47-84-6, ISBN 978-99927-47-84-1. [COBISS.AL-ID 2048064551]
254. PETTA, Paolo. Stradiotët : ushtarë shqiptarë në Itali (shek. XV-XIX). [Tiranë]: Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, [2006]. 138 f. ISBN 99943-832-5-6. [COBISS.AL-ID 1536820720]
255. PETTA, Paolo. Stradiotët : ushtarë shqiptarë në Itali (shek. XV-XIX). [Tiranë]: Instituti i Dialogut dhe Komunikimit, [2006]. 140 f. ISBN 99943-832-5-6. [COBISS.AL-ID 2048222497]
256. PETTA, Paolo, JORGAQI, Kristina (redaktor). Despotë të Epirit e princër të Maqedonisë : mërgata shqiptare në Italinë e periudhës së Rilindjes. [Tiranë]: Shtëpia e Librit & Komunikimit, [2001]. 254 f. Bota shqiptare, 4. ISBN 99927-661-8-2. [COBISS.AL-ID 2048785200]
257. PETTA, Paolo, JORGAQI, Kristina (redaktor). Despotë të Epirit e princër të Maqedonisë : mërgata shqiptare në Italinë e periudhës së Rilindjes. Bot. 2. [Tiranë]: Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit, 2001. 254 f. Bota shqiptare, 4. ISBN 99927-661-8-2. [COBISS.AL-ID 1536414192]
258. PROCACCI, Giuliano, KONÇI, Reshat (redaktor). Historia e italianëve. Tiranë: Toena & Shtëpia e Librit, 2000. 575 f. ISBN 99927-1-370-4. [COBISS.AL-ID 2048069927]
259. GINZBURG, Carlo. Djathi dhe krimbat : bota e një mullisi të shekullit XVI. Tiranë: Çabej: CEU Press, 1998. 262 f. Verbamundi 16; Histori. ISBN 99927-33-04-7. [COBISS.AL-ID 1536200944]
260. OSTROGORSKI, Georgije, TURKESHI, Neka (redaktor). Historia e Perandorisë Bizantine. [Tiranë]: Dituria, [1997]. 435 f., me harta. Libra për një shoqëri të hapur. [COBISS.AL-ID 1537166576]

Autor i tekstit shtesë

261. KRISAFI, Ksenofon, RIZO, Keisi (redaktor). Në Gjenevë për Kosovën : fjalime në institucionet ndërkombëtare (1998-2002). Tiranë: Onufri, cop. 2018. 264 f. ISBN 978-9928-261-00-7. [COBISS.AL-ID 2049585959]
262. TARIFA, Fatos, SHATRO, Bavjola (redaktor). Arsim i lartë për një shoqëri të hapur. Tiranë: UET Press, cop. 2013. 123 f. Ese. Ide dhe debate, 13. ISBN 978-99956-39-51-8. [COBISS.AL-ID 2048013863]
263. Statutet e Shkodrës : në gjysmën e parë të shekullit XIV me shtesat deri më 1469 = Statuti di Scutari della prima metà del secolo XIV con le addizioni fino al 1469. Bot. i 2-të. Tiranë: Shtëpia Botuese Onufri, 2010. 413 f., faksimile. ISBN 978-99956-87-36-6. [COBISS.AL-ID 1552108512]

Konsulent

264. KUSHI, Enver (redaktor). Kongresi antifashist çam. Tiranë: Flesh, 2018. 190 f., me foto . ISBN 978-992-813-17-20. [COBISS.AL-ID 333528832]

Kritik

265. MALAJ, Edmond. Hebrenjtë në trojet shqiptare : me një përqendrim në historinë dhe kulturën hebraike. Bot. 2-të. Shkodër: Fiorentia, 2016. 408 f., me il. ISBN 978-9928-191-31-1. [COBISS.AL-ID 2048596272]
266. SINANI, Shaban. Shqiptarët dhe hebrenjtë : mbrojtja dhe shpëtimi : studim monografik. Tiranë: Naimi, 2014. 398 f., me il. ISBN 978-9928-109-66-8. [COBISS.AL-ID 1537787376]

Recensues

267. TOÇI, Fatmir, KAPO, Sonila (kryeredaktor). Arbëreshët midis realitetit dhe mitit : vështrim i shkurtër historiko-kulturor : monografi. Tiranë: Toena, cop. 2021. 488 f., me foto. ISBN 978-9928-327-94-9. [COBISS.AL-ID 335605760]
268. KOÇOLLARI, Irakli. Arkivi Ali Pasha : (1809-1814). Vol. 3. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2021. 624 f., me il. ISBN 978-9928-339-55-3. [COBISS.AL-ID 335887872]
269. PLASARI, Aurel. Arbni : historik, gjeografik, kishtar dhe politik. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, cop. 2020. 297 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 978-992-823-78-35. [COBISS.AL-ID 337193216]
270. PLASARI, Aurel. Arbni : historik, gjeografik, kishtar dhe politik. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2020. 297 f. ISBN 978-9928-237-83-5. [COBISS.AL-ID 333534464]
271. KOÇOLLARI, Irakli. Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës. Vëll. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, [2020]. 521 f., me il. ISBN 978-9928-237-94-1. [COBISS.AL-ID 333825792]
272. SINANI, Shaban, ZOTO, Naim (redaktor). Antropologji etnojuridike : studime në antropologji kulturore. Pjesa. 2. Tiranë: Naimi, cop. 2019. 306 f., me il. ISBN 978-9928-234-46-9. [COBISS.AL-ID 332823296]
273. KOÇOLLARI, Irakli. Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës. Vol. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2019. 765 f., me il. ISBN 978-9928-237-70-5. [COBISS.AL-ID 333534976]
274. BAILEY, Roderick. Lufta e fshehtë në Shqipëri : një histori e misioneve sekrete britanike : 1940-1945. Tiranë: Naimi, 2019. 444 f., [4] fl. shtojcë, fotogr. ISBN 978-9928-234-40-7. [COBISS.AL-ID 1538597616]
275. MUHAJ, Ardian, BALLA, Meliha (redaktor). Nga Ballkani në Mesdhe : shqiptarët prej mesjetës në agimin e kohës së re. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike, 2019. 472 f. ISBN 978-992-828-93-15. [COBISS.AL-ID 333533440]
276. QUAYLE, Anthony. Tetë orë nga Anglia : kujtime të majorit të SOE për luftën antifashiste në Shqipëri : 1943-1944. Tiranë: Naimi, 2019. 248 f. ISBN 978-992-823-44-14. [COBISS.AL-ID 333531904]
277. BOGDANI, Pranvera. Balshajt : lufta e Principatës së Balshajve dhe sundimtarëve të tjerë shqiptarë kundër Venedikut në 20 vjetët e parë të shekullit XV. Tiranë: ASA, 2018. 226 f. ISBN 978-9928-141-90-3. [COBISS.AL-ID 2048450378]
278. Defteri i regjistrimit të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431. Tiranë: ASA, 2018. 236 f., faksimile. ISBN 978-9928-141-98-9. [COBISS.AL-ID 2048449610]
279. BALLA, Meliha (redaktor). Defteri i regjistrimit të Përmetit dhe të Korçës i vitit 1431. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike [ASA], 2018. xxi, 237 f., me il. e faksimile. ISBN 978-9928-141-98-9. [COBISS.AL-ID 333221120]
280. Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485. Ribot. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, 2018. 490 f. ISBN 978-9928-141-96-5. [COBISS.AL-ID 1558059232]
281. Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485. Ribotim. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike. Instituti i Historisë., 2018. 490 f. ISBN 978-9928-141-96-5. [COBISS.AL-ID 2048446026]
282. PROKO, Vilma (redaktor), DOMI, Etleva (redaktor). Kodiku i Korçës dhe i Selasforit : materiale dokumentare për Shqipërinë Juglindore : [të shek. XVIII-fillimi i shek. XX]. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike, 2018. X, 423 f. ISBN 978-9928-141-93-4. [COBISS.AL-ID 387693319]
283. Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 : (burime dokumentare). Vëll. 2, Burime Shqiptare (në origjinal dhe me përkthimin shqip). Tiranë: Akademia e Shkencave, 2018. 433 f., me il. ISBN 978-9928-237-40-8, ISBN 978-9928-237-41-5. [COBISS.AL-ID 1538561264]
284. BUDA, Aleks, HAXHIMIHALI, Tatjana (mbledhës, redaktor). Studime për Skënderbeun. Tiranë: ASA, 2018. 384 f. ISBN 978-9928-141-89-7. [COBISS.AL-ID 2048448330]
285. SARAÇI, Alvin. Tregtia adriatike e Shkodrës me Republikën e Venecies në shekujt XVII dhe XVIII. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike, 2018. 458 f. ISBN 978-9928-141-94-1. [COBISS.AL-ID 2048448074]
286. DRAGOJ, Nuri. Prapaskenat e Konferencës së Londrës : (1912-1913). Bot. 2-të. [Tiranë]: Iceberg, 2017. 352, VI f., me foto. [COBISS.AL-ID 2049021232]
287. Regjistri i Sanxhakut të Arvanidit i vitit 1431. Tiranë: Akademia e Studimeve Albanologjike. Instituti i Historisë., 2017. 288 f., me il. ISBN 978-9928-141-60-6. [COBISS.AL-ID 2048447818]
288. NANO, Mustafa, LLOSHI, Xhevat (redaktor, recensues). Sandwich : a është mirë me qenë shqiptar?. Tiranë: UET Press, cop. 2017. 408 f. Esse/ ide & debate, 40. ISBN 978-9928-236-16-6. [COBISS.AL-ID 2049329959]
289. SHALA, Teuta. Drishti në Mesjetë. Prishtinë: Instituti i Historisë Ali Hadri, 2016. 345 f., me il. ISBN 978-995-140-94-52. [COBISS.AL-ID 333505280]
290. PRIFTI, Kristaq K. Shkrime historike për Rilindjen Kombëtare : (artikuj shkencorë, referate dhe kumtesa të botuara). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2016. 662 f. ISBN 978-9928-237-04-0. [COBISS.AL-ID 1538216688]
291. PRIFTI, Kristaq K. Shkrime historike për Rilindjen Kombëtare : (artikuj shkencorë, referate dhe kumtesa të botuara). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, cop. 2016. 662 f. ISBN 978-9928-237-04-0. [COBISS.AL-ID 337166848]
292. MALAJ, Edmond. Drishti : historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar. Tiranë: Botimet albanologjike, 2015. 452 f., me il. ISBN 978-9928-141-43-9. [COBISS.AL-ID 1538132720]
293. FRASHËRI, Kristo. Historia e Çamërisë : (vështrim historik). Tiranë: UET Press, 2015. 329 f., me harta. Scripta manent, 53. ISBN 978-9928-190-56-7. [COBISS.AL-ID 2048777255]
294. MUSTA, Begë. Hormova : dhimbje dhe qëndresë. Tiranë: Erik, 2015. 542 f., me foto . ISBN 978-992-813-00-68. [COBISS.AL-ID 333524480]
295. DEMIRAJ, Dritan. Afganistani- një paqe e vështirë. Tiranë: Albpaper, 2014. 408 f., me foto. ISBN 978-992-805-17-76. [COBISS.AL-ID 333524224]
296. VERLI, Marenglen, BALLA, Meliha (redaktor). Aspekte rreth krijimit dhe zgjidhjes së çështjes shqiptare (shek.XIX - XX) : studime, analiza, dokumente. Vëll 1. Tiranë: Klean, 2014. 420 f., me harta. ISBN 978-992-842-09-78. [COBISS.AL-ID 2048092721]
297. GJEÇOVI, Xhelal. Çështje të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare : gjykimi mbi luftën pas shtatëdhjetë vjetësh. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, cop. 2014. 749 f., me il. ISBN 978-99956-10-71-5. [COBISS.AL-ID 336158976]
298. GJEÇOVI, Xhelal. Çështje të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare : gjykimi mbi luftën pas shtatëdhjetë vjetësh. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2014. 750 f., me il. ISBN 978-99956-10-71-5. [COBISS.AL-ID 1537906672]
299. DRAGOJ, Nuri. Prapaskenat e Konferencës së Londrës : 1912-1913. Tiranë: Iceberg, 2014. VI, 352 f., me il. e foto. ISBN 978-9928-4140-8-3. [COBISS.AL-ID 2048028960]
300. SINANI, Shaban, ZOTO, Naim (redaktor). Shqiptarët dhe hebrenjtë : mbrojtja dhe shpëtimi : studim monografik. Bot. 4-t. Tiranë: Naimi, 2014. 318 f., me il., faksim. e portr. ISBN 978-9928-109-66-8. [COBISS.AL-ID 333277440]
301. DRAGOJ, Nuri. Prapaskenat e Konferencës së Londrës : (1912-1913). Tiranë: Iceberg, 2014. 352 f., me foto. ISBN 978-9928-4140-8-3. [COBISS.AL-ID 2048362544]
302. MALAJ, Edmond. Hebrenjtë në trojet shqiptare : me një përqëndrim në historinë dhe kulturën hebraike. Tiranë: Botimet Albanologjike, 2012. 408 f., me foto. ISBN 978-992-814-10-71. [COBISS.AL-ID 333517312]
303. SADIKU, Blerina N. Lindja e çështjes çame : 1820-1943. Tiranë: "Naimi", 2011. 293 f. Biblioteka "Universitas". ISBN 978-9928-109-01-9. [COBISS.AL-ID 1559352800]
304. GAÇE, Bardhosh, ÇAMI, Muin (redaktor). Ata që shpallën Pavarësinë Kombëtare. Bot. 3 - të. Tiranë: Argeta, 2022. 391 f., me il., portr. e faksimile. ISBN 978-9928-389-14-5. [COBISS.AL-ID 336081408]


TË PAKLASIFIKUARA

305. XHUFI, Pëllumb. Nga Paleologët te Muzakajt : Berati dhe Vlora në shek. XII-XV : me një botim kritik të kronikës së Gjon Muzakës (1510). Bot. 1-rë. Tiranë: Shtëpia botuese "55", 2009. 463 f., il., map. ISBN 99943-56-50-X. [COBISS.AL-ID 1552380128]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 29. 2. 2024