COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSKorkuti Muzafer [00753]Bibliografia personale për periudhën 1968-2021

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.03 Artikuj të tjerë shkencorë

1. KORKUTI, Muzafer. Kristo Frashëri. Si iu refuzua shkollimi jashtë më 1946 : libri "Jeta e një historiani". Jeta e një historiani përmes veprës së tij. Gazeta shqiptare. 15 janar 2015, nr. 6592, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333502976]
2. KORKUTI, Muzafer. Replikë me Shllakun mbi fletërrufetë ndaj prof. Çabejt. Dita. 12 tetor 2013, nr. 343, f. 6. [COBISS.AL-ID 333502208]
3. KORKUTI, Muzafer. Traits caracteristiques des civilisations neolithique et eneolithique en Albanie. Studia albanica. 2012, nr. 1, f. 3-8. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333491200]
4. KORKUTI, Muzafer. Frano Prendi (1928 - 2011) : in memoriam. Studia albanica. 2012, nr. 1, f. 161-162. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333491456]
5. KORKUTI, Muzafer. Muzafer Korkuti, një libër në 75-vjetorin e lindjes : arkeologu boton librin "Qytetërimi neolitik dhe eneolitik në Shqipëri". 55 : e përditshme e pavarur. 18 maj 2011, nr. 135, f. 23. [COBISS.AL-ID 333466880]
6. KORKUTI, Muzafer (autor i tekstit shtesë). Shqipëria e 1913 me ngjyra : në pllakat e xhamit të fotografëve francezë : fotoreportazh. Mapo : e përditshme liberale. 9 janar 2011, nr. 211, f. 20-21, foto album. [COBISS.AL-ID 333458944]
7. KORKUTI, Muzafer (autor i tekstit shtesë). Shqipëria e 1913 me ngjyra : në pllakat e xhamit të fotografëve francezë : fotoreportazh. Mapo : e përditshme liberale. 26 dhjetor 2010, nr. 210, f. 24-25. [COBISS.AL-ID 333459200]
8. KORKUTI, Muzafer. Arkeologu që i fali muzeut 67 objekte arti : [Sami Starova]. Shekulli. 24 tetor 2010, nr. 3127, f. 5. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333487360]
9. KORKUTI, Muzafer. Krijimet e artit prehistorik-vlera intelektuale të njerëzimit. Perla : revistë shkencore - kulturore. 2008, nr. 2, f. 31-42. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 333485312]
10. KORKUTI, Muzafer. Të dhëna të reja për mesapët e mesapishten. Perla : revistë shkencore - kulturore. 2007, nr. 3, f. 75 - 83. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 333481472]
11. KORKUTI, Muzafer. Lindja e shkrimit tek shumerët : [shkrimi si tregues i qytetërimit]. Perla : revistë shkencore - kulturore. 2006, nr. 1, f. 103-107. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 333480448]
12. KORKUTI, Muzafer. Shkrimi dhe bibliotekat në Lindjen e Mesme. Perla : revistë shkencore - kulturore. 2006, nr. 2, f. 130-134. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 333485056]
13. KORKUTI, Muzafer. Zbulimet e reja arkeologjike në Shqipëri. Perla : revistë shkencore - kulturore. 2005, nr. 2, f. 32-45. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 333478912]
14. KORKUTI, Muzafer. Jakup Mato (1934 - 2005). Perla : revistë shkencore - kulturore. 2005, nr. 3, f. 153-154. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 333479936]
15. KORKUTI, Muzafer. Kosova në vështrim historiko arkeologjik. Perla : revistë shkencore - kulturore. 2005, nr. 4, f. 17-27. ISSN 2410-762X. [COBISS.AL-ID 333479680]
16. KORKUTI, Muzafer. Nouvelles dècouvertes archèologiques en Albanie. Studia albanica. 2005, nr. 2, f. 131-139. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333479424]
17. KORKUTI, Muzafer. Zbulimet e reja arkeologjike në Shqipëri = Le nuove scorpete arceologiche in Albania. Dyrrah : revistë kulturore, historike dhe arkeologike. 2003, f. 5 - 16. [COBISS.AL-ID 333472512]
18. KORKUTI, Muzafer. Kosova : në vështrim historiko arkeologjik. Atdheu : organ i Partisë "Lëvizja e Legalitetit". nëntor 1999, f. 53-57. [COBISS.AL-ID 333472000]
19. KORKUTI, Muzafer. Fterra në vite - 570 vjetori i saj : [dokument në të cilin Fterra përmendet për herë të parë]. Fterra jonë : periodike e pavarur, kulturore, historike. tetor 1999, nr. 16, f. 5-7. [COBISS.AL-ID 333473792]
20. KORKUTI, Muzafer. Dardania : vështrim historik - arkeologjik. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1999, nr. 4, f. 4-7. [COBISS.AL-ID 333471488]
21. KORKUTI, Muzafer. Shpella e Konispolit. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1998, nr. 2, f. 65-66. [COBISS.AL-ID 333468928]
22. KORKUTI, Muzafer. Gjurmë të hershme banimi : [Fterrë]. Fterra jonë : periodike e pavarur, kulturore, historike. maj 1997, nr. 1, f. 2. [COBISS.AL-ID 333473536]
23. KORKUTI, Muzafer. Fterra në vitet 1913 -1916. Fterra jonë : periodike e pavarur, kulturore, historike. tetor 1997, nr. 4, f. 2. [COBISS.AL-ID 333473280]
24. KORKUTI, Muzafer. Shpella e Pullumbasit : një zbulim me vlera të shumëfishta në afërsi të Kryeqytetit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 janar 1996, nr. 21, f. 14. [COBISS.AL-ID 333467136]
25. KORKUTI, Muzafer. Paleolithic in Albania. Studia albanica. 1994, nr. 1-2, f.3-13. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 333462272]
26. KORKUTI, Muzafer. Gërmimet arkeologjike të vitit 1993 : shpella e Konispolit. Illyria. 1993, nr. 1-2, f. 292. ISSN 1063-8385. [COBISS.AL-ID 333468160]

1.05 Artikull popullor

27. KORKUTI, Muzafer. Në rrugën e zgjidhjes së një hipoteze : në dritën e të dhënave të toponimisë e antroponimisë. Malësia : tribunë e mendimit intelektual të Malësisë së Madhe. 2017, nr. 12, f. 221-226. [COBISS.AL-ID 333850112]
28. KORKUTI, Muzafer. Të ndërtojmë Ballkanin Perëndimor bazuar në shkencë : [përpjekje për integrimin e rajonit në BE]. Gazeta shqiptare. 24 korrik 2015, nr. 6784, f. 24. [COBISS.AL-ID 333504768]
29. KORKUTI, Muzafer. Dy fjalë zemre, rruga e fundit e Jorgo Bulos. Gazeta shqiptare. 29 nëntor 2015, nr. 6910, f. 23. [COBISS.AL-ID 333503488]
30. KORKUTI, Muzafer. Shpella e Bënjës, një "arkiv" i kulturës 5500-vjeçare : format karstike provojnë vijimësinë kulturore dhe etnike të bartësve të shpellës, nga epoka e bakrit në atë të bronzit t hershëm. Shqip : e përditshme, e pavarur. 17 nëntor 2014, nr. 314, f. 20. [COBISS.AL-ID 333503744]
31. KORKUTI, Muzafer. Fletërrufetë që persekutuan Eqrem Çabejn. Dita. 7 tetor 2013, nr. 338, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 333512704]
32. KORKUTI, Muzafer, BULO, Jorgo. Aleks Buda : si e mbajnë mend akademikët : 20 vjetori i ndarjes nga jeta, sot kolegët dhe "nxënësit" që mësuan shumë prej tij e kujtojnë duke treguar respekt për njeriun e historianin. Gazeta shqiptare. 12 korrik 2013, nr. 6056, f. 23. [COBISS.AL-ID 333494016]
33. KORKUTI, Muzafer, BULO, Jorgo. Aleks Buda si e mbajnë mend akademikët : 20 vjetori i ndarjes nga jeta, sot kolegët dhe "nxënësit" që mësuan shumë prej tij e kujtojnë duke treguar respekt për njeriun e historianin. Gazeta shqiptare. 12 korrik 2013, nr. 6056, f. 23. [COBISS.AL-ID 336065024]
34. KORKUTI, Muzafer. Treva ilire djep i qytetërimit egjeian, gërshetim kulturash. Shqiptarja.com. 22 nëntor 2013, nr. 277, f. 18. [COBISS.AL-ID 333502464]
35. KORKUTI, Muzafer. Një dëm kolosal ndaj monumenteve : rreziku i monumenteve me qera, specialistët e monumenteve i kundërvihen idesë për dhënien me qira të 30 - 40 monumenteve në Shqipëri. Shqip : e përditshme, e pavarur. 3 shkurt 2012, nr. 30, f. 28. [COBISS.AL-ID 333491968]
36. KORKUTI, Muzafer. Kultura mesjetare e luginës së Vjosës, nuk përbën një fenomen të rastësishëm. Shqip : e përditshme, e pavarur. 20 nëntor 2012, nr. 319, f. 18. [COBISS.AL-ID 333493504]
37. KORKUTI, Muzafer. Prof. Dr. Skënder Anamali, Dekani i Arkeologjisë Mesjetare Shqiptare. Iliria : gazetë e prefekturës së Korçës. 2011, nr. xxxv, f. 15-38. [COBISS.AL-ID 333849344]
38. KORKUTI, Muzafer. Diletantizmi dhe zanati : [rreth artikullit "A kanë ekzistuar pellazgët?" të Fotaq Andrea, botuar në "Metropol", 3 gusht 2009]. Albania. 15 shtator 2009, nr. 217, f. 10. [COBISS.AL-ID 333486848]
39. KORKUTI, Muzafer. Vizatimi i Xibrit. Emathia : botim periodik i shoqatës historike kulturore "Dilaver Kurti". 2007, nr. 3, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 333855744]
40. KORKUTI, Muzafer. Lashtësia nuk mbrohet duke mohuar : [autori debaton me z. Ndriçim Kulla lidhur me prejardhjen e shqiptarëve]. Panorama. 10 prill 2007, nr. 1628, f. 1-20. [COBISS.AL-ID 333481984]
41. KORKUTI, Muzafer. Pollo, vendime arbitrare : [intervistë. Faksimile e letrës drejtuar ministrit Pollo nga Bashkësia e Punonjësve Shkencorë, për problemin e pagave]. Standard. 17 tetor 2007, nr. 669, f. 4-5. [COBISS.AL-ID 333484032]
42. KORKUTI, Muzafer. Arti shkëmbor në Shqipëri : në territorin e Shqipërisë janë zbuluar 6 vepra arti shkëmbor prehistorik : piktura e Lepenicës (Vlorë), e Trenit (Devoll), e Bovillës (Tiranë), e Rubikut (Mirditë), incizimi i Reçit (Dibër) dhe incizimi i Xibrit (Mat). Shqip : e përditshme, e pavarur. 11 qershor 2007, nr. 157, f. 26-27. [COBISS.AL-ID 333483776]
43. KORKUTI, Muzafer. Një jetë kushtuar arkeologjisë shqiptare : prof. Aleksandra Mano (1924 - 2005). Iliria : gazetë e prefekturës së Korçës. 2005-2006, nr. 13, f. 305-321. [COBISS.AL-ID 333849088]
44. KORKUTI, Muzafer. Zbulimet e reja arkeologjike në Shqipëri. Korrieri. 14 prill 2005, nr. 84, f. 18. [COBISS.AL-ID 333474816]
45. KORKUTI, Muzafer. Arkitektura shqiptare në shekuj. Temp : e përjavshme kulturore, letrare-artistike. 21 gusht 2005, nr. 36, f. 14, 16. [COBISS.AL-ID 333853952]
46. BEJKO, Lorenc, KORKUTI, Muzafer, MUÇAJ, Skënder, DAVIS, Jack. Prapatoka e Apolonisë = The hinterlands of Apollonia. Iliria : gazetë e prefekturës së Korçës. 2003-2004, nr. 1-2, f. 303-314. [COBISS.AL-ID 333848832]
47. KORKUTI, Muzafer. Shqipëria në sytë e një gjermaneja : nga Gjermania në baltërat e Fierit : [Waltraud Tunger (Bejko) "Çapitjet e mia në Shqipëri"]. Panorama. 8 tetor 2002, nr. 5, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333505024]
48. KORKUTI, Muzafer. Monumentet e kulturës në gjendje të vështirë. Albania. dhjetor 1990, nr. 2833, f. 10. [COBISS.AL-ID 333461760]
49. KORKUTI, Muzafer. Korridori 8-të s'duhet të shkatërrojë vlerat antike të rrugës Egnatia. Shekulli. 2 qershor 1999, nr. 143, f. 20. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333461248]
50. KORKUTI, Muzafer. Viti 2000 : fillimi i shekullit XXI P : [debat shkencor për shekullin e ri]. Shekulli. 3 dhjetor 1999, nr. 264, f. 13. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333461504]
51. KORKUTI, Muzafer. Antikët dhe ilirët rishfaqen në fund të shekullit. Gazeta shqiptare. 7 nëntor 1998, nr. 1110, f. 20. [COBISS.AL-ID 333463296]
52. KORKUTI, Muzafer. Jemi një vend me tradita të lashta dhe duhet të vazhdojmë të punojmë. Shekulli. 7 mars 1998, nr. 5, f. 6. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333467392]
53. KORKUTI, Muzafer. 50 vjet arkeologji. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 10 nëntor 1998, nr. 260, f. 15. [COBISS.AL-ID 333460480]
54. KORKUTI, Muzafer. Fterra në vitet 1913-1916. Fterra jonë : periodike e pavarur, kulturore, historike. tetor 1997, nr. 4, f. 2. [COBISS.AL-ID 333824000]
55. KORKUTI, Muzafer. Kultura e epokës së bronzit në vendbanimin e Cetushit. Iliria : gazetë e prefekturës së Korçës. 1996, nr. 1-2, f. 5-19, me il. [COBISS.AL-ID 333848064]
56. KORKUTI, Muzafer. Prof. Dr. Skënder Anamali -një ndër themeluesit e arkeologjisë shqiptare. Iliria : gazetë e prefekturës së Korçës. 1996, nr. 1-2, f. 273-280. [COBISS.AL-ID 333848320]
57. KORKUTI, Muzafer. Me ilirët nga Konispoli në Texas : qytetërimi ilir pjesë e qytetërimit mesdhetar. Koha jonë. 26 prill 1996, nr. 97, f. 19. [COBISS.AL-ID 333467904]
58. KORKUTI, Muzafer. Skënder Anamali : një ndër themeluesit e arkeologjisë. Koha jonë. 4 maj 1996, nr. 106, f. 21. [COBISS.AL-ID 333460736]
59. KORKUTI, Muzafer. Paleoliti në Shqipëri. Iliria : gazetë e prefekturës së Korçës. 1995, nr. 1-2, f. 5-15, me il. [COBISS.AL-ID 333824512]
60. KORKUTI, Muzafer. Forma dhe struktura të vendbanimeve neolitike dhe eneolitike në Shqipëri. Iliria : gazetë e prefekturës së Korçës. 1992, nr. 1-2, f. 7-21. [COBISS.AL-ID 333848576]

1.06 Kontribut shkencor i botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)

61. KORKUTI, Muzafer. Vlera arkeologjike në veprën e Milan Shufflay-t. Në: Candavia 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2004. Nr. 2, f. 413 - 422. [COBISS.AL-ID 333480704]
62. KORKUTI, Muzafer. Ilirët dhe Maqedonia në periudhën pre e protohistorike. Në: KODRA, Masar (re.), et al. Shqiptarët e Maqedonisë. Shkup: Meshihati i Bashkisë Islame në RM, 1994. F. 19-23. [COBISS.AL-ID 24721674]

1.22 Intervistë

63. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). QSA nuk u mor me shkencë, por me mësimdhënie : [intervistë me akademikun]. Gazeta shqiptare. 29 korrik 2015, nr. 6789, f. 23. [COBISS.AL-ID 333504256]
64. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Festimet e 70 - vjetorit nuk rehabilitojnë Hoxhën : [qëndrimet e historianëve për luftën, intervista]. Gazeta shqiptare. 26 nëntor 2014, nr. 6547, f. 23. [COBISS.AL-ID 333502720]
65. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). E vërteta e fletërrufeve kundra Çabejt : kreu i Akademisë së Shkencave iu përgjigjet akuzave si "përndjekës" i gjuhëtarit. Gazeta shqiptare. 12 tetor 2013, nr. 6146, f. 24. [COBISS.AL-ID 333498880]
66. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Si do të shkrihet Qendra e Studimeve Albanologjike : kryetari i sapozgjedhur i Akademisë së Shkencave rrëfen si do të bëhet reforma dhe pse dështuan institutet. Shqiptarja.com. 24 shtator 2013, nr. 226, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 333494272]
67. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Debati im me Hammond-in [Nicholas], për tezat e Vorio - Epirit : si erdhi në Shqipëri arkeologu britanik në vitet '70. Shqetësimi nga tezat për zbulimet ilire. Shqiptarja.com. 7 dhjetor 2013, nr. 290, f. 19. [COBISS.AL-ID 333494528]
68. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Akademitë tek fqinjët tanë janë më të privilegjuarat. Republika : organ i Partisë Republikane Shqiptare. 9 maj 2012, nr. 107, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333492992]
69. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Qeratë pa studime dëmtojnë monumentet e kulturës. Sot : botim i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 24 janar 2012, f. 19. [COBISS.AL-ID 333490944]
70. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Qeveria harxhon para për vepra diletante : pavarësia, akademia kundër : [intervistë me zv.kryetarin e Akademisë së Shkencave]. Shqiptarja.com. 19 prill 2012, n r. 91, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 333492224]
71. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Politika duhet të qëndrojë larg Akademisë, duam pavarësi : si e shkatërroi Akademinë e Shkencave reforma e para katër vjetëve. Shqiptarja.com. 12 maj 2012, nr. 111, f. 22. [COBISS.AL-ID 333493248]
72. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Një monument tjetër i Pavarësisë në Tiranë, më duket diletantizëm : [100 vjetori i Pavarësisë]. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 24 prill 2012, nr. 917, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333492480]
73. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Gërmimet e fundit në Foinike pjesë e historisë së arkeologjisë shqiptare. Kult nga Çelësi : e përdyjavshme : informative, kulturore e gazetës Çelësi. 21 shtator 2005, nr. 106, f. 28. [COBISS.AL-ID 333854720]
74. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Ka pak para për të bërë ekspedita : [Intervistë]. Gazeta shqiptare. 11 nëntor 1998, nr. 1113, f. 20. [COBISS.AL-ID 333465856]
75. KORKUTI, Muzafer (i intervistuar). Mençuria dhe largpamësia e çdo qeveritari duket në mundësinë reale që krijon për zhvillimin e shkencave albanologjike : intervistë e arkeologut Muzafer Korkuti dhënë "Zërit të Popullit". Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 shtator 1995, nr. 201, f. 13. [COBISS.AL-ID 333458688]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

76. KORKUTI, Muzafer. Etnogjeneza e ilirëve. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2016. 228 f., me il. ISBN 978-99956-10-95-1. [COBISS.AL-ID 2048739888]
77. KORKUTI, Muzafer (përshtatës), PËRZHITA, Luan (përshtatës), LUCI, Kemajl (përshtatës). Dardania : kërkime dhe studime arkeologjike. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2015. 315 f., me il. ISBN 978-99956-10-90-6. [COBISS.AL-ID 1537923312]
78. KORKUTI, Muzafer. Archaeological studies on the prehistory of Albania. Tirana: Academy of Science of Albania, 2013. 556 f., me il. ISBN 978-99956-10-51-7. [COBISS.AL-ID 1537771504]
79. KORKUTI, Muzafer. Archaeological studies on the prehistory of Albania. Tirana: Academy of Science of Albania, cop. 2013. 556 f., me il. ISBN 978-99956-10-51-7. [COBISS.AL-ID 335966976]
80. KORKUTI, Muzafer, XHAMA, Bardhyl (redaktor). Arti shkëmbor në Shqipëri = Rock art in Albania. Ribot. Tiranë: Mali Pleshti, [2012]. 114 f., me il. [COBISS.AL-ID 333474560]
81. KORKUTI, Muzafer, VELIANJ, Albana (redaktor). Qytetërimi neolitik dhe eneolitik në Shqipëri. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2010. 351 f., me il. ISBN 978-99956-10-42-5. [COBISS.AL-ID 1552117472]
82. KORKUTI, Muzafer, XHAMA, Bardhyl (redaktor). Arti shkëmbor në Shqipëri = Rock Art in Albania. Tiranë: Instituti i Arkeologjisë, 2008. 114 f., me il. Instituti i Arkeologjisë. [COBISS.AL-ID 1536937456]
83. KORKUTI, Muzafer, MATO, Jakup (redaktor). Parailirët, ilirët, arbërit : histori e shkurtër. Tiranë: Toena, 2003. 128 f., 12 fl.harta dhe ilustrime. ISBN 99927-1-689-4. [COBISS.AL-ID 1536560368]
84. KORKUTI, Muzafer, MATO, Jakup (redaktor). Parailirët, ilirët, arbërit : histori e shkurtër. Tiranë: Toena, 2003. 125 f., 12 fl. me il. e harta. ISBN 99927-1-689-4. [COBISS.AL-ID 2048226081]
85. ANAMALI, Skënder, BIÇOKU, Kasem, DUKA, Ferit, ISLAMI, Selim, KORKUTI, Muzafer, NAÇI N., Stavri, PRENDI, Frano, PULAHA, Selami, XHUFI, Pëllumb. Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime. [Vëll. 1], [Ilirët, Mesjeta, Shqipëria nën Perandorinë Osmane gjatë shek.XVI - vitet 20 të shek.XIX]. Tiranë: Toena, 2002. 805 f., me il., faksimile, harta, portrete. ISBN 99927-1-622-3. [COBISS.AL-ID 2048214817]
86. CEKA, Neritan, KORKUTI, Muzafer. Arkeologjia : Greqia - Roma - Iliria. Tiranë: [s.l.], 2001. 423 f., me il. [COBISS.AL-ID 1556354528]
87. CEKA, Neritan, KORKUTI, Muzafer. Arkeologjia : Greqia, Roma, Iliria. Tiranë: Shtëpia Botuese "Libri Universitar", 1998. 429 f., me il. [COBISS.AL-ID 1555397856]
88. KORKUTI, Muzafer, KAMBERI, Zana. Bibliografi e arkeologjisë dhe historisë së lashtë të Shqipërisë : 1984-1994 = Bibliography of archaeology and ancient history of Albania 1984-1994. Tiranë: [s.n.], 1997. 294 f. [COBISS.AL-ID 13748013]
89. KORKUTI, Muzafer. Probleme etno-kulurore të epokës së eneolitit në Shqipëri. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1985. 26 f. [COBISS.AL-ID 1537819376]
90. KORKUTI, Muzafer. L'Art albanais à travers les siècles : [exposition], Petit Palais, décembre 1974-février 1975. Paris: Presses artistiques, 1974. [96] f., me il. [COBISS.AL-ID 333886976]
91. KORKUTI, Muzafer. A propos de la formation de l'ethnie-illyrienne : a la lumiére des découvertes faites en Albanie. Tiranë: [s.n, 1972]. 42 f., me il. [COBISS.AL-ID 1560449248]

2.02 Monografi profesionale

92. KORKUTI, Muzafer. Shkrime : si një histori e shkencës arkeologjike shqiptare (1962-2015). Tiranë: Kristalina-KH, 2016. 412 f., 16 f., me il. [COBISS.AL-ID 335877376]
93. KORKUTI, Muzafer. Shkrime : si një histori e shkencës arkeologjike shqiptare (1962-2015). Tiranë: Kristalina-KH, 2016. 412 f., me il. [COBISS.AL-ID 333743872]
94. KORKUTI, Muzafer, BEJKO, Lorenc (redaktor). New directions in Albanian archaelogy. Tiranë: Mali Pleshti, 2006. 471 f., me il. ISBN 999-439-23-01. [COBISS.AL-ID 333468672]
95. KORKUTI, Muzafer. Neolithikum und Chalkolithikum in Albanien. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1995. 281 f., LXXXII, 121 str. s tablama, 4 presavijena lista s tablama, me il. Monographien, Bd. 4. ISBN 3-8053-1798-0. [COBISS.AL-ID 4959277]
96. ANAMALI, Skender, ISLAMI, Selim, KORKUTI, Muzafer. Les Illyriens : aperçu historique. Tiranë: Academie des Sciences de l'Albania, 1985. 272 f., 22 fl. il. + 1 fl. Academie des Sciences de la RPS d'Albanie.Centre des Recherches Archeologiques. [COBISS.AL-ID 1536261616]
97. KORKUTI, Muzafer. Rreth formimit të etnosit ilir : në dritën e zbulimeve të bëra në Shqipëri : referat mbajtur në Kuvendin e I të Studimeve Ilire 15-20 shtator 1972. Tiranë: [s. n.], 1972. 37 f. [COBISS.AL-ID 333457408]
98. KORKUTI, Muzafer. L' agggormation prehistorique de Tren : résumé. Tiranë: [s.n.], 1968. 8 f. [COBISS.AL-ID 333457152]

2.04 Tekst mësimor për shkollat fillore, të mesme ose tekste të tjera mësimore të recensuara

99. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika (autor, redaktor shkencor), SHPUZA, Gazmend. Historia. 4. : profili natyror : për klasën e 12 të arsimit të mesëm të profilizuar. Tiranë: Pegi, 2010. 200 f., me il. ISBN 978-999-565-83-11. [COBISS.AL-ID 333470720]
100. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika (autor, redaktor shkencor), SHPUZA, Gazmend. Historia. 4. : profili shoqëror : për klasën e 12 të arsimit të mesëm të profilizuar. Tiranë: Pegi, 2010. 320 f., me il. ISBN 978-999-565-83-04. [COBISS.AL-ID 333472256]
101. KORKUTI, Muzafer, GJEÇOVI, Xhelal, GANI, Agron. Historia 9 : për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare. Tiranë: Morava, 2009. 200 f., me il. [COBISS.AL-ID 334184960]
102. KORKUTI, Muzafer, GJEÇOVI, Xhelal, GANI, Agron. Historia 9 : për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare. Tiranë: Morava, 2008. 200 f., me il. ISBN 978-999-562-60-44. [COBISS.AL-ID 333457920]
103. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, SHPUZA, Gazmend, VILA, Jorida (redaktor). Historia. 4. : për shkollën e mesme të profilizuar : profili natyror. Tiranë: Pegi, 2006. 217 f., me il. ISBN 999-434-01-31. [COBISS.AL-ID 333468416]
104. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, SHPUZA, Gazmend, VILA, Jorida (redaktor). Historia. 4. : për shkollën e mesme të profilizuar : profili shoqëror. Tiranë: Pegi, 2006. 342 f., me il. ISBN 999-434-01-23. [COBISS.AL-ID 333467648]
105. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, GRILLO, Viola (redaktor). Historia. 4. : për shkollën e mesme të profilizuar : profili shoqëror : maket. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2003. 372 f., me il. ISBN 999-278-95-73. [COBISS.AL-ID 333460992]
106. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, GRILLO, Viola (redaktor). Historia e popullit shqiptar. 4 : për vitin e katërt të shkollës së mesme të përgjithëshme. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2003. 348 f., me il. ISBN 999-272-96-00. [COBISS.AL-ID 333462016]
107. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, GRILLO, Viola (redaktor). Historia e popullit shqiptar 8. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2003. 240 f., me il. ISBN 999-272-89-57. [COBISS.AL-ID 333460224]
108. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, GRILLO, Viola (redaktor). Historia. 4. : për shkollën e mesme të profilizuar : profili natyror : maket. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2002. 199 f., me il. ISBN 999-272-84-85. [COBISS.AL-ID 333459968]
109. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, SHPUZA, Gazmend, GRILLO, Viola (redaktor). Historia. 4. : për shkollën e mesme të profilizuar : profili shoqëror : maket. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2002. 372 f., me il. ISBN 999-272-89-22. [COBISS.AL-ID 333466624]
110. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, SHPUZA, Gazmend, GRILLO, Viola (redaktor). Historia e popullit shqiptar. 8 . Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2002. 240 f., me il. ISBN 999-272-75-19. [COBISS.AL-ID 333465088]
111. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, SHPUZA, Gazmend, GRILLO, Viola (redaktor). Historia e popullit shqiptar : për vitin e katërt të shkollës së mesme të përgjithshme. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2002. 348 f., me il. ISBN 999-272-81-67. [COBISS.AL-ID 333466112]
112. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, SHPUZA, Gazmend, GRILLO, Viola (redaktor). Historia e popullit shqiptar : për vitin e katërt të shkollës së mesme të përgjithshme. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2001. 348 f., me il. [COBISS.AL-ID 333464832]
113. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, GRILLO, Viola (redaktor). Historia e popullit shqiptar. 8 : maket. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 2000. 240 f., me il. ISBN 99927-2-362-9. [COBISS.AL-ID 512182774]
114. KORKUTI, Muzafer, THËNGJILLI, Petrika, GRILLO, Viola (redaktor). Historia e popullit shqiptar : për vitin e katërt të shkollës së mesme të përgjithshme. Ribot. Tiranë: SHBLSH, 2000. 348 f., me il. ISBN 999-272-41-02. [COBISS.AL-ID 333459456]

2.07 Bibliografi

115. KORKUTI, Muzafer, KAMBERI, Zana. Bibliografi e arkeologjisë dhe historisë së lashtë të Shqipërisë : 1984-1994. Tiranë: [s.n.], 1997. 294 f. [COBISS.AL-ID 1555587808]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

116. KORKUTI, Muzafer (redaktor), BULO, Jorgo (redaktor), VELIANJ, Albana (redaktor). "70-vjetori i çlirimit - ngjarje e rëndësishme kombëtare" : konferencë shkencore ndërkombëtare : (përmbledhje e kumtesave). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2015. 210 f. ISBN 978-99956-10-84-5. [COBISS.AL-ID 2049101871]
117. KORKUTI, Muzafer (redaktor), BULO, Jorgo (redaktor). 70-vjetori i Çlirimit- ngjarje e rëndësishme kombëtare : konferencë shkencore ndërkombëtare : përmbledhje e kumtesave. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, cop. 2015. 210 f. ISBN 978-99956-10-84-5. [COBISS.AL-ID 336178176]
118. KORKUTI, Muzafer (redaktor), BULO, Jorgo (redaktor), VELIANJ, Albana (redaktor). Akademi solemne : kushtuar 100-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2013. 194 f. ISBN 978-99956-10-59-3. [COBISS.AL-ID 1537771248]
119. KORKUTI, Muzafer (redaktor), BULO, Jorgo (redaktor), VELIANJ, Albana (redaktor). Akademi solemne : kushtuar 100-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2013. 194 f. ISBN 978-99956-10-59-3. [COBISS.AL-ID 336709376]
120. KORKUTI, Muzafer (redaktor përgjegjës), RIZA, Emin (redaktor përgjegjës), BULO, Jorgo (redaktor përgjegjës), VELIANJ, Albana (redaktor). Aleks Buda një jetë për Albanologjinë : (konferencë shkencore). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2012. 184 f., me il. ISBN 978-99956-10-30-2. [COBISS.AL-ID 2048351024]
121. KORKUTI, Muzafer, GJEÇOVI, Xhelal, GANI, Agron. Historia 9 : për klasën e 9-të të shkollës 9-vjeçare. Tiranë: Morava, 2008. 200 f., me il. ISBN 978-999-562-60-44. [COBISS.AL-ID 333457920]
122. TRUSHAJ, Aleks. Kaonia dhe kaonët në prehistori dhe antikitet : monografi. Vlorë: Europrint, 2007. 122 f., me il., harta e foto me ngjyra. ISBN 978-99943-994-0-6. [COBISS.AL-ID 2048232481]
123. BUDA, Aleks, FRASHËRI, Kristo, MYZYRI, Hysni, POLLO, Stefanaq, PRIFTI, Kristaq K., SHPUZA, Gazmend, THËNGJILLI, Petrika. Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime : vitet 30 të shek.XIX-1912. Vëll. 2, Rilindja kombëtare. Tiranë: Toena, 2002. 603 f., me il., faksimile, harta, portrete. ISBN 99927-1-623-1. [COBISS.AL-ID 2048215073]
124. ANAMALI, Skënder, BIÇOKU, Kasem, DUKA, Ferit, ISLAMI, Selim, KORKUTI, Muzafer, NAÇI N., Stavri, PRENDI, Frano, PULAHA, Selami, XHUFI, Pëllumb. Historia e popullit shqiptar : në katër vëllime. [Vëll. 1], [Ilirët, Mesjeta, Shqipëria nën Perandorinë Osmane gjatë shek.XVI - vitet 20 të shek.XIX]. Tiranë: Toena, 2002. 805 f., me il., faksimile, harta, portrete. ISBN 99927-1-622-3. [COBISS.AL-ID 2048214817]
125. KORKUTI, Muzafer (redaktor). Iliria : reviste arkeologjike, 1998, 1-2. Tirana: Akademia e shkencave e republikes se shqiperise Instituti i Arkeologjise, 2000. 337 f., me il. [COBISS.AL-ID 1555025120]
126. Kristo Frashëri : jeta dhe vepra : (me rastin e 80 vjetorit të lindjes). Tiranë: Toena, 2000. 184 f., 12 fl. me foto. ISBN 99927-1-369-0. [COBISS.AL-ID 1536355056]
127. CEKA, Hasan. Në kërkim të historisë ilire. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1998. 326 f. ISBN 99927-600-2-8. [COBISS.AL-ID 1536693744]
128. KODRA, Masar (redaktor përgjegjës), PRIFTI, Kristaq K. (redaktor), THOMAI, Jani (redaktor), KORKUTI, Muzafer (redaktor). Shqiptarët e Maqedonisë. Shkup: Meshihati i Bashkisë Islame në RM, 1994. 651 f. [COBISS.AL-ID 15499018]
129. KORKUTI, Muzafer (redaktor). Iliria : botim i veçantë me rastin e "Kuvendit të I-rë të Studimeve Ilir", mbajtur në Tiranë me 15-21 shtator 1972. V.2 , Qyteti ilir. Tiranë: Instituti i Historisë, 1972. 431 f., me il. [COBISS.AL-ID 333462784]
130. KORKUTI, Muzafer (redaktor). L'Illyrie. II. : la ville illyrienne : édition spéciale en franţcais à l'occasion du Premier Colloque des Etudes Illyriennes. Ed. spéciale en franţcais. Tirana: [Université de Tirana], 1972. 466 f., me il. [COBISS.AL-ID 1560460512]
131. KORKUTI, Muzafer (redaktor). Iliria : studime dhe materiale arkeologjike. Vëll. 1. Tiranë: Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971. 355 f. [COBISS.AL-ID 48074762]
132. KORKUTI, Muzafer (redaktor), ANAMALI, Skender (redaktor), GJINARI, Jorgji (redaktor). Les Illyriens et la genèse des Albanais : travaux de la session du 3-4 mars 1969. Tirana: Université, Institut d'histoire et de linguistique, 1971. 253 f., me il. [COBISS.AL-ID 36749056]
133. KORKUTI, Muzafer (redaktor), ANAMALI, Skënder (redaktor). Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve : sesion shkencor, 3-4 mars 1969. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. 268 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048278063]

Udhëheqës në disertacionet e doktoratës

134. TRUSHAJ, Aleks. Kaonia dhe kaonët në prehistori dhe antikitet. Tiranë: [A. Trushaj], 2004. 138 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048033071]

Përshtatës

135. DOJAKA, Abaz. Studime. [Tiranë]: Dudaj, [2016]. 540 f., me il. Studime e publicistikë. ISBN 978-99943-0-466-0. [COBISS.AL-ID 2048743472]
136. NIKOLLI, Fatmira. Sivjet publikohen rekomandimet për standardin. Gazeta shqiptare. 10 mars 2015, nr. 6646, f. 19. [COBISS.AL-ID 333458176]
137. CABANES, Pierre. Harta arkeologjike e Shqipërisë. Tiranë: K&B, 2008. 290 f., me il. ISBN 978-99956-667-1-2. [COBISS.AL-ID 1536951792]
138. Kristo Frashëri : jeta dhe vepra : me rastin e 80 vjetorit të lindjes. Tiranë: Toena, 2000. 184 f., me il., [12 fl.] shtojc. ISBN 99927-1-369-0. [COBISS.AL-ID 2048288303]
139. MARX, Vilma. Albanien : geschichte und kultur : dokumentation zu einer studienreise. [s.i.]: München, [s.n.]. 147 f., me il, me harta. [COBISS.AL-ID 333480192]

Autor i tekstit shtesë

140. TARE, Auron. Pikturat prehistorike të Trenit, një mashtrimi madh? : [Muzafer Korkuti, "Arti shkëmbor në Shqipëri = Rock art in Albania". Artikulli i profesor Nicholas Hammond mbi këtë çështje]. Gazeta shqiptare. 11 janar 2009, nr. 4450, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333486336]

Mbledhës

141. CABANES, Pierre (kryeredaktor). Carte archéologique de l'Albanie. Tirana: K&B Klosi & Benzenberg, 2008. 290 f., me il., harta. [COBISS.AL-ID 1559468768]
142. CABANES, Pierre (kryeredaktor). Harta arkeologjike e Shqipërisë. [Tiranë: K&B Klosi & Benzenberg, 2008]. 289 f., me il., harta, plane. ISBN 978-99956-667-1-2. [COBISS.AL-ID 1552536032]
143. THOMAI, Jani (redaktor). Historia e popullit shqiptar : Rilindja Kombëtare, vitet 30 të shek. XIX-të-1912. Tiranë: Toena, 2002. 603 f., me il. ISBN 99927-1-623-1. [COBISS.AL-ID 2048321327]
144. STIPÇEVIQ, Aleksandër. Ilirët, historia, jeta, kultura, simbolet e kultit : studim. Tiranë: Toena, 2002. 514 f., me il. ISBN 999-271-609-6. [COBISS.AL-ID 1536942576]
145. STIPÇEVIQ, Aleksandër. Historia e librit. Tiranë: Toena, 2000. 362 f., me il. ISBN 99927-1-371-2. [COBISS.AL-ID 1536818416]
146. Kristo Frashëri : jeta dhe vepra : me rastin e 80 vjetorit të lindjes. Tiranë: Toena, 2000. 184 f., me il., [12 fl.] shtojc. ISBN 99927-1-369-0. [COBISS.AL-ID 2048288303]

I intervistuar

147. VRAPI, Julia (intervistues). Shqipja standarde nuk do të preket "polici gjuhësore" dhe për ruajtjen e saj : kryetari i sapozgjedhur në Akademinë e Shkencave premton rikthimin e instituteve albanologjike. Sot : botim i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 shtator 2013, f. 19. [COBISS.AL-ID 333470976]
148. NIKOLLI, Fatmira (intervistues). Akademia për 100 - vjetorin, ftohen Kadare e Frashëri, "harrohet" Qosja : flet nënkryetari i Akademisë së Shkencave. Gazeta shqiptare. 22 qershor 2012, nr. 5678, f. 20-21. [COBISS.AL-ID 333469184]
149. NIKOLLI, Fatmira (intervistues). Ja vendbanimet shqiptare të shek.VII para Krishtit : arkeologu boton librin "Qytetërimi neolitik dhe eneolitik në Shqipëri". Gazeta shqiptare. 18 maj 2011, nr. 5284, f. 26. [COBISS.AL-ID 333463552]
150. MILE, Alma (intervistues). Arkeologjia në mjerim nuk mbështetet nga shteti : rkeologu boton librin "Qytetërimi neolitik dhe eneolitik në Shqipëri". Panorama. 18 maj 2011, nr. 3086, f. 20. [COBISS.AL-ID 333463808]
151. VRAPI, Julia (intervistues). Fuqia e shtetit tregohet në investimet për kërkimin shkencor : arkeologu boton librin "Qytetërimi neolitik dhe eneolitik në Shqipëri". Sot : botim i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 21 maj 2011, f. 22. [COBISS.AL-ID 333465600]
152. ZHOLI, Albert (intervistues). Voskopoja, vendi ku prodhohej leshi për Perandorinë austro-hungareze : [Pëllumb Xhufi, "Shekulli i Voskopojës" : (1669-1769)]. Telegraf : e përditshme e pavarur. 16 shkurt 2011, nr. 36, f. 18. [COBISS.AL-ID 333490688]
153. NIKOLLI, Fatmira (intervistues). Aleks Buda në kujtimet e mia. Gazeta shqiptare. [COBISS.AL-ID 333487104]
154. GOCE, Blerina (intervistues). Urdhri nga QSA, i paligjshëm : "politika" në krye të qendrës Albanologjike. Metropol. 14 shkurt 2008, nr. 1315, f. 22. [COBISS.AL-ID 333484800]
155. GROSI, Petrika (intervistues). Reforma në Akademi bëhet me institute dhe departamente të forta. Ballkan : e përditshme kombëtare. 28 maj 2005, nr. 111, f. 21. [COBISS.AL-ID 333478656]
156. IBRAHIMI, Loziana (intervistues). Korkuti, 38 vjet për zanafillën e shqiptarëve : [Muzafer Korkuti, "Parailirët, Ilirët, Arbërit"]. Panorama. 8 maj 2003, nr. 211, f. 22. [COBISS.AL-ID 333466368]

Autor i tekstit në një material shoqërues

157. MATELI, Kujtim. Dodona pellazgjike dhe argumentet e Prof. Muzafer Korkutit në lidhje me vendodhjen e saj. Republika : organ i Partisë Republikane Shqiptare. 4 shtator 2012, nr. 208, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333511424]
158. ZEQO, Moikom. Piktura shkëmbore e Trenit, kritika e interpretimit të Hammond-it : vijon debati mbi pikturën shkëmbore të Trenit, pas botimit të një shkrimi të Auron Tares dhe studimit të Nicholas Hammond, ku kundërshtohet datimi që i ka bërë prof. Muzafer Korkuti. Gazeta shqiptare. 4 prill 2010, nr. 4886, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333503232]
159. PAPAGJONI, Josif. Në shkëmb e gdhendim historinë : [Muzafer Korkuti, "Arti shkëmbor në Shqipëri"]. Shqip : e përditshme, e pavarur. 30 qershor 2008, nr. 170, f. 28-29. [COBISS.AL-ID 333485568]

Recensues

160. BUNGURI, Adem. Vegla bakri dhe sëpata bronzi në Shqipëri dhe Kosovë = (Copper tools and bronze axes in Albania and Kosovo). Tiranë: ASA, cop. 2021. 404 f., me il. ISBN 978-9928-289-58-2. [COBISS.AL-ID 336238080]
161. TRUSHAJ, Aleks, HYSI, Shyqyri (redaktor). Amantët dhe koinoni i tyre : monografi. Vlorë: Europrint, 2020. 192 f., me il. ISBN 978-992-828-42-80. [COBISS.AL-ID 333499136]
162. CEKA, Neritan. Në fillimet e qytetit ilir. Tiranë: Akademia e Shkencave të Shqipërisë, 2020. 322 f., me il. ISBN 978-9928-339-27-0. [COBISS.AL-ID 333966080]
163. PANO, Aristotel, ANGJELI, Anastas. Paraja, bankat dhe shoqëria : bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë: Universiteti Mesdhetar i Tiranës, 2018. 2 vëll. (375; 485 f.), me il. ISBN 978-9928-237-30-9. [COBISS.AL-ID 1538434544]
164. PANO, Aristotel, ANGJELI, Anastas, KANANAJ (MBORJA), Rita (redaktor), MISHA, E. (redaktor). Paraja, bankat dhe shoqëria : bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne. Pjesa 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2018. 485 f., me il. ISBN 978-9928-237-30-9. [COBISS.AL-ID 334440448]
165. PANO, Aristotel, ANGJELI, Anastas. Paraja, bankat dhe shoqëria : bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne. Pj. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë: Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, 2018. 375 f., me il. ISBN 978-9928-237-30-9. [COBISS.AL-ID 1538434288]
166. PANO, Aristotel, ANGJELI, Anastas. Paraja, bankat dhe shoqëria : bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne. Pj. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë: Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, cop. 2018. Vol. 1: f. 375, me il. ISBN 978-9928-237-30-9. [COBISS.AL-ID 336911872]
167. PRIFTI, Kristaq K., VELIANJ, Albana (redaktor). Popullsia e Kosovës : 1831-1912. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2014. 1062 f., me harta. ISBN 978-99956-10-68-5. [COBISS.AL-ID 1537904368]
168. DOBRUNA-SALIHU, Exhlale. Plastika dekorative dhe figurative e gurit në Dardani gjatë kohës romake : sepulkrale dhe e kultit. [V.] 2. Prishtinë: IAiP, 2005. 616-1029 f., me il. ISBN 9951-411-18-5. [COBISS.AL-ID 1553463264]
169. DOBRUNA-SALIHU, Exhlale. Plastika dekorative dhe figurative e gurit në Dardani gjatë kohës romake : sepulkrale dhe e kultit. [V.] 2. Prishtinë: Instituti Albanologjik, cop. 2005. 616-1029 f., [189 tabela, 4 harta]. ISBN 9951-411-18-5. [COBISS.AL-ID 2048128813]
170. ALIU, Skënder, OMBASHI, Rahim (redaktor). Tuma e Luarasit. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2004. 227 f., me il. ISBN 99943-630-3-4. [COBISS.AL-ID 1536747248]
171. DOBRUNA-SALIHU, Exhlale. Plastika dekorative dhe figurative e gurit në Dardani gjatë kohës romake : sepulkrale dhe e kultit. [V.] 1. Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2003. 615 f. ISBN 9951-411-17-7. [COBISS.AL-ID 2048128557]

Tjetër

172. VRAPI, Julia. Muzafer Korkuti në Maqedoni : Akademia e Shqipërisë, vetëm debat shkencor mbi enciklopedinë. Sot : botim i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 29 tetor 2013, f. 19. [COBISS.AL-ID 333463040]
173. HARKA, Klotilda. Histori e shkurtër e etnogjenezës shqiptare : [Muzafer Korkuti, "Parailirët, Ilirët, Arbrit"]. Albania. 8 maj 2003, nr. 106, f. 21. [COBISS.AL-ID 333462528]
174. MUÇI, Virgjil. Lashtësia në një libër : [Neritan Ceka, Muzafer Korkuti "Arkeologjia"]. Klan : revistë e përjavshme politike, shoqërore, kulturore, sportive. 30 gusht 1998, nr. 73, f. 51, me il. ISSN 1606-1381. [COBISS.AL-ID 333458432]
175. Shqipëria arkeologjike. Tiranë: [s.n.], 1971. 140 f. [COBISS.AL-ID 1558248672]


TË PAKLASIFIKUARA

176. KORKUTI, Muzafer (anëtar i bordit redaktorial), LUCI, Kemajl (anëtar i bordit redaktorial), PËRZHITA, Luan (anëtar i bordit redaktorial), VELIANJ, Albana (redaktor). Dardania : kërkime dhe studime arkeologjike. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, cop. 2015. 315 f., me il. Akademia e Shkencave të RSH. ISBN 978-99956-10-90-6. [COBISS.AL-ID 337346304]
177. KORKUTI, Muzafer. Parailirët, ilirët, arbërit : histori e shkurtër. Tiranë: Toena, cop. 2003. 125 f., 12 fl. me il. e harta. ISBN 99927-1-689-4. [COBISS.AL-ID 512229081]
178. KORKUTI, Muzafer, KAMBERI, Zana. Bibliografi e arkeologjisë dhe e historisë së lashtë të Shqipërisë : 1984-1994 = Bibliography of archaeology and ancient history of Albania : 1984-1994. Tiranë: [s.n.], 1997. 294 f. [COBISS.AL-ID 1555696352]
179. CEKA, Neritan, KORKUTI, Muzafer, MATO, Marie (redaktor). Arkeologjia : Greqia, Roma,Iliria. Tiranë: [s.n.], 1993. 423 f., me il. [COBISS.AL-ID 1556274144]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 29. 2. 2024