COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSEqrem Çabej [00755]Bibliografia personale për periudhën 1929-2020

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.02 Artikull recensues

1. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 14 qershor 1983. [COBISS.AL-ID 334605824]

1.03 Artikuj të tjerë shkencorë

2. ÇABEJ, Eqrem. Për disa çështje të morfologjisë historike të shqipes dhe të metodës shkencore : diskutim rreth një punimi të prof. Selman Rizës. Gjurmime albanologjike : seria e shkencave historike. 2012, nr. 41/42, f. 21-51. ISSN 0350-6258. [COBISS.AL-ID 334782208]

1.04 Artikull profesional

3. ÇABEJ, Eqrem (mbledhës). Proverba shqipe = Proverbes albanaises. Në: MAZAL, Otto, UNTERKIRCHER, Franz. Katalog der abendländischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek : "Series Nova" (Neuerwerbungen). Teil 2, Cod. Ser. N. 1601-3200. 1, Katalogtext. Wien: Georg Prachner, 1963. Nr. 11913. Museion, Neue Folge, Reihe 4, Veröffentlichungen der Handschriftensammlung, Bd. 2. [COBISS.AL-ID 334709760]
4. ÇABEJ, Eqrem. Dëshmia etnografike e nacionalitetit shqiptar : shqiptarët janë një nga të pakët popuj të Europës. Ndryshe : e përditshme e pavarur. 12 prill 2008, nr. 584, f. 15. [COBISS.AL-ID 334774016]
5. ÇABEJ, Eqrem. Për pastërtinë e gjuhës : janë të gjitha mundësitë për një zëvendësim të fjalëve të huaja me fjalë vendi, dhe kjo pa bjerrje aspak të vlerës kuptimore të fjalëve. Ndryshe : e përditshme e pavarur. 6 maj 2008, nr. 603, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 334774528]
6. ÇABEJ, Eqrem. Konstandini i vogëlith dhe kthimi i Odiseut. Shekulli. 22 mars 2008, nr. 2234, f. 14-15. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 334773760]
7. ÇABEJ, Eqrem. Pseudofilologët : botuar më 1929 : si shkruanin paraardhësit. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 11 korrik 2008, nr. 163, f. 8. [COBISS.AL-ID 334774784]
8. ÇABEJ, Eqrem. Konstandini i vogëlith dhe kthimi i Odiseut : marrë nga "Hylli i Dritës" vj.14, nr, 2-3, 1938. Drita. 11 mars 2007, f. 7. [COBISS.AL-ID 334772736]
9. ÇABEJ, Eqrem. Fan Noli : botuar më 1925 : si shkruanin paraardhësit. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 6 shtator 2007, nr. 210, f. 9. [COBISS.AL-ID 334772992]
10. ÇABEJ, Eqrem. Kundër pseudofilologëve : botuar më 1929 : si shkruanin paraardhësit. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 7 tetor 2007, nr. 237, f. 9. [COBISS.AL-ID 334773248]
11. ÇABEJ, Eqrem. Gjuha e shkrimit i mbahet një tradite. Metropol. 11 nëntor 2006, nr. 864, f. 17. [COBISS.AL-ID 334772480]
12. ÇABEJ, Eqrem. Mbi poezinë e Lasgush Poradecit. Studime filologjike. 1999, nr. 3-4, f. 132-126. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 334767616]
13. ÇABEJ, Eqrem. I dashur Rexhep!. Koha : revistë e pavarur informativo-politike. dhjetor 1990, nr. 19, f. 41. [COBISS.AL-ID 334836736]

1.05 Artikull popullor

14. ÇABEJ, Eqrem. Perioada preistorica albaneza, limba indo-europeana. Albanica : a quarterly journal of albanological research and criticism. 2019/2020, nr. 5, f. 16-29. [COBISS.AL-ID 334784768]
15. ÇABEJ, Eqrem. O ju, si flutra, që ju muar era : [cikël me poezi]. 55 : e përditshme e pavarur. 15 shkurt 2015, nr. 6013, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 334784256]
16. ÇABEJ, Eqrem. Kundër pseudofilologëve. 55 : e përditshme e pavarur. 30 mars 2014, nr. 83, f. 17. [COBISS.AL-ID 334783232]
17. ÇABEJ, Eqrem. Kundër pseudofilologëve. Letra : revistë e perkatërmuajshme kritike e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë të UT. 2014, nr. 6, f. 56-57. [COBISS.AL-ID 334784000]
18. ÇABEJ, Eqrem. Romantizmi në Europë lindore e juglindore dhe në literaturën shqiptare : shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes. Letra : revistë e perkatërmuajshme kritike e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë të UT. 2014, nr. 7, f. 52-54. [COBISS.AL-ID 334789376]
19. ÇABEJ, Eqrem. Sonet. Shqiptarja.com. 27 korrik 2014, nr. 175, f. 19. [COBISS.AL-ID 334783488]
20. ÇABEJ, Eqrem. Si e përcolli indiferenca e shqiptarëve profesorin e madh hebre Norbert Jokl. Gazeta shqiptare. 26 shkurt 2012, nr. 5561, f. 17-19. [COBISS.AL-ID 334782464]
21. ÇABEJ, Eqrem. Fan Noli ynë : si shkruanin paraardhësit, botuar më 1965. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 6 prill 2011, nr. 688, f. 9. [COBISS.AL-ID 334781184]
22. ÇABEJ, Eqrem. Melankolisë : poezi. Gazeta shqiptare. 6 qershor 2010, nr. 4948, f. 11. [COBISS.AL-ID 334779392]
23. ÇABEJ, Eqrem. Për shqiptarët këndohet këndej e andej kufirit. Standard. 18 dhjetor 2010, nr. 1767, f. 15. [COBISS.AL-ID 334780672]
24. ÇABEJ, Eqrem. Harpa e Eolit dhe një shenjë e cekësisë : [mbi poezinë e Lasgush Poradecit]. Shekulli. 29 prill 2010, nr. 2950, f. 19. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 334778880]
25. ÇABEJ, Eqrem. Kundër pseudofilologëve : botuar më 1929 : si shkruanin paraardhësit. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 12 shtator 2010, nr. 517, f. 20. [COBISS.AL-ID 334779904]
26. ÇABEJ, Eqrem. Shqiptarët në Itali të mesme dhe në Napoli : si shkruanin paraardhësit, botuar më 1939. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 2 dhjetor 2010, nr. 585, f. 20. [COBISS.AL-ID 334780160]
27. ÇABEJ, Eqrem. Për pastërtinë e gjuhës. Koha jonë. 23 gusht 2009, nr. 226, f. 20-21. [COBISS.AL-ID 334778368]
28. ÇABEJ, Eqrem. 6 sonete : poezi. Mehr Licht! : revistë letrare e përkatërmuajshme. mars 2009, nr. 34, f. 51-56. [COBISS.AL-ID 334776320]
29. ÇABEJ, Eqrem. Përse nuk duhet të ndryshohet gjuha shqipe : si shkruanin paraardhësit, botuar më 1975. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 4 prill 2009, nr. 76, f. 9. [COBISS.AL-ID 334778112]
30. ÇABEJ, Eqrem. Një fat na lidhi, nja fat na la : sonete. Albania. 7 dhjetor 2008, nr. 49, f. 17. [COBISS.AL-ID 334776064]
31. ÇABEJ, Eqrem. Melankolisë; Një vashe : [poezi]. Gazeta shqiptare. 2 nëntor 2008, nr. 4389, f. 5. [COBISS.AL-ID 334775296]
32. ÇABEJ, Eqrem. Ilirishtja dhe shqipja. 55 : e përditshme e pavarur. 15 gusht, 2005, nr. 219, f. 18. [COBISS.AL-ID 334771712]
33. ÇABEJ, Eqrem. Ilirishtja dhe shqipja. 55 : e përditshme e pavarur. 24 gusht 2004, nr. 224, f. 11, 14. [COBISS.AL-ID 334769408]
34. ÇABEJ, Eqrem. Vatra dhe bota në poezinë e De Radës. Drita. 28 nëntor 2004, f. 3. [COBISS.AL-ID 334771200]
35. ÇABEJ, Eqrem. Për gjenezën e literaturës shqipe. Koha : aktualitet, politikë, kulturë, zbavitje. 16 maj 2002, nr. 77, f. 20-22. [COBISS.AL-ID 334768384]
36. ÇABEJ, Eqrem. Për gjenezën e literaturës shqipe. Koha : aktualitet, politikë, kulturë, zbavitje. 1 qershor 2002, nr. 78, f. 30-32. [COBISS.AL-ID 334768896]
37. ÇABEJ, Eqrem. Mbi poezinë e Lasgush Poradecit : studim. Drita. dhjetor 1999, nr. 26, f. 3. [COBISS.AL-ID 334767872]
38. ÇABEJ, Eqrem. Shqiptarët në Itali, Zarë, Srem, Bullgari, Rumani, Bross, Turqi, Egjipt, SH.B.A. në Italinë e mesme dhe në Napoli : shqiptarët në Itali. Kosova : gazetë informative e ndërmarrjes ndërtimore"Kosova" në Vuçiternë. korrik 1996, nr. 12, f. 8. [COBISS.AL-ID 334788864]
39. ÇABEJ, Eqrem. Shqiptarët në Itali, Zarë Srem, Bullgari, Rumani, BRSS, Turqi, Egjipt, SHBA, në Italinë e Mesme dhe në Napoli. Kosova : gazetë informative e ndërmarrjes ndërtimore"Kosova" në Vuçiternë. gusht 1996, nr. 13, f. 8. [COBISS.AL-ID 334766848]
40. ÇABEJ, Eqrem. Kundër pseudofilologëve. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 14 gusht 1996, nr. 190, f. 11. [COBISS.AL-ID 334767360]

1.21 Polemikë, diskutim, koment

41. ÇABEJ, Eqrem. Udhëzime të Eqrem Cabej. Në: et al. Fjalor shqip serbokroatisht. Prishtinë: Instituti Albanologjik, 1981. . [COBISS.AL-ID 335166720]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

42. ÇABEJ, Eqrem. Në botën e arbëreshëve të Italisë : Parath. nga Mahir Domi. Bot. 2 i plotësuar. Tiranë: Çabej, 2014. 216 f. ISBN 978-9995-635-23-7. [COBISS.AL-ID 334493184]
43. ÇABEJ, Eqrem. Shumësi i singularizuar në gjuhën shqipe. Tiranë: Çabej, 2012. 272 f. Excipere / drejton Ledi (Shamku) Shkreli, 24. ISBN 978-99956-35-11-4. [COBISS.AL-ID 2048478000]
44. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe. Pj. 1. Tiranë: Çabej, 2008. 226 f. ISBN 978-99927-33-98-1. [COBISS.AL-ID 1552761824]
45. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në indoeuropianistikë : leksionet e Prishtinës. Tiranë: Çabej, 2008. 261 f. excipere, 10. ISBN 99927-33-80-2. [COBISS.AL-ID 1536919024]
46. ÇABEJ, Eqrem, BASHA, Eqrem (redaktor). Studime shqiptare : vepra të zgjedhura. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2008. 700 f. Botime të veçanta 90., 39. ISBN 978-9951-413-71-8. [COBISS.AL-ID 1536946160]
47. ÇABEJ, Eqrem. Shqiptarët midis perëndimit dhe lindjes. Bot. 2. Tiranë: Çabej MÇM, 2002. 126 f. Verbamundi, 1. Eseistikë. ISBN 999-273-33-30. [COBISS.AL-ID 334475008]

2.02 Monografi profesionale

48. ÇABEJ, Eqrem. Në botën e arbëreshëve të Italisë : botimi i tretë i plotësuar nën kujdesin e Matteo Mandalá-së. Bot. 3. Tiranë: Çabej, 2017. 224 f. excipere, 30. [COBISS.AL-ID 1538570480]
49. ÇABEJ, Eqrem. Meshari i Gjon Buzukut (1555). Pjesa e parë., Hyrje dhe transliterim : botim kritik. Tiranë: Çabej, 2013. 299 f. ISBN 978-99956-35-12-1. [COBISS.AL-ID 1537761520]
50. ÇABEJ, Eqrem. Meshari i Gjon Buzukut (1555). pjesa e dytë, faksimile dhe transkibim fonetik : Botim kritik. Tiranë: Çabej, 2013. 404 f. ISBN 978-99956-35-13-8. [COBISS.AL-ID 1537761776]
51. ÇABEJ, Eqrem. Diana dhe zana : studime kulturhistorike. Tiranë: Çabej, 2011. 148 f., me il. Excipere, 25. ISBN 99956-35-00-3. [COBISS.AL-ID 1551942112]
52. ÇABEJ, Eqrem. Sonete. Tiranë: Çabej, 2008. 51 f. Konstelacione, 42. ISBN 978-99927-33-9-36. [COBISS.AL-ID 1552600288]
53. ÇABEJ, Eqrem. Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes. Tiranë: MÇM, 1994. 118 f. Verbamundi, 1, Eseistikë shqiptare. [COBISS.AL-ID 1536967152]
54. ÇABEJ, Eqrem. Meshari i Gjon Buzukut (1555) : botim kritik, Hyrje dhe transliterim. P. 1. Prishtinë: Rilindja, 1987. 299 f. Biblioteka Rilindja. [COBISS.AL-ID 24457994]
55. ÇABEJ, Eqrem. Meshari i Gjon Buzukut (1555) : botim kritik. P. 2, Faksimile dhe transkribim fonetik. Prishtinë: Rilindja, 1987. 403 f., me faksimile. Biblioteka Rilindja. [COBISS.AL-ID 24458506]
56. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes : Bleu VIII. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1982. 341 f. [COBISS.AL-ID 334562304]
57. ÇABEJ, Eqrem. Studime gjuhësore. Vëll.1, Studime etimologjike në fushë të shqipes : A-O. Prishtinë: Rilindja, 1976. 390 f. Biblioteka Lingustike. [COBISS.AL-ID 512975866]
58. ÇABEJ, Eqrem. Shumësi i singularizuar në gjuhën shqipe. Tiranë: Mihal Duri, 1967. 216 f. [COBISS.AL-ID 1536967408]
59. KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, BUDA, Aleks (autor, redaktor). Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 740 f., [64] fl., me il., shtojca (të lidhura), faksimile, harta. [COBISS.AL-ID 1558732512]
60. ÇABEJ, Eqrem. Ältere Stufen des Albanischen im Lichte der Nachbarsprachen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1964. 32 f. [COBISS.AL-ID 334712320]
61. DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Pyetësor dialektologjik i shkencave. Tiranë: Instituti i Shkencave, 1955. 15 f. [COBISS.AL-ID 334574080]
62. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Projekti i ortografisë së shqipes. Tiranë: Instituti i Shkencave, 1954. 44 f. [COBISS.AL-ID 334460416]
63. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Projekti i ortografisë së shqipes. Tiranë: Instituti i Shkencave, 1953. 30 f. [COBISS.AL-ID 334460160]
64. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në historin' e gjuhës shqipe. [Tiranë]: Instituti Pedagogjik, 1947. [1] f., III, 119 f. të shaptilografuara, [1] f. [COBISS.AL-ID 334482688]

2.03 Tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar

65. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. Bleu.III, C-D. Ribotim anastatik. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2016. 568 f. ISBN 978-9928-237-09-5. [COBISS.AL-ID 1538484208]
66. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. Bleu V, K-M. Tiranë: Çabej, 2014. 478 f. ISBN 978-99956-35-20-6. [COBISS.AL-ID 1538478832]
67. ÇABEJ, Eqrem. Fonetikë historike e gjuhës shqipe. Pj.2 : hyrje në historinë e gjuhës shqipe. Tiranë: Çabej, 2012. 226 f. ISBN 978-99956-35-10-7. [COBISS.AL-ID 1552589024]
68. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes = Etudes d'étymologie albanaise. Bleu VII, S-SH-T-TH-U-V-X-XH-Y-Z-ZH. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2006. 434 f. ISBN 99943-817-1-7. [COBISS.AL-ID 1536822768]
69. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes = Etudes d'étymologie albanaise. Bleu VI, N-NJ-O-P-Q-R-Rr. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2002. 517 f. ISBN 99927-761-3-7. [COBISS.AL-ID 1536561392]
70. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. Bleu. IV, Dh-J. Ribot. anastatik. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1996. 622 f. Akademia e shkencave e RSH. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. [COBISS.AL-ID 1536966896]
71. ÇABEJ, Eqrem, MANSAKU, Seit (redaktor përgjegjës). Studime për fonetikën historike të gjuhës shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1988. 461 f. [COBISS.AL-ID 1556803040]
72. ÇABEJ, Eqrem, RRAHMANI, Nazmi (redaktor). Studime gjuhësore. Vol.VII, Hyrje në studimin krahasues të gjuhëve indoevropiane, Studime etimologjike në gjuhë të shqipes. Botim i 2-të. Prishtinë: Rilindja, 1986. 339 f. Biblioteka Linguistike. [COBISS.AL-ID 334492416]
73. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. Bleu.1. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1982. 181 f. [COBISS.AL-ID 2048366129]
74. KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, DOMI, Mahir. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1974. 320 f. [COBISS.AL-ID 334461440]
75. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe : (botim i posaçëm). Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1974. 239 f. [COBISS.AL-ID 2048364849]
76. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1973. 323 f. [COBISS.AL-ID 1558122464]
77. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Rregullat e drejtshkrimit të Shqipes : projekt. Bot. 2. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1970. 216 f. [COBISS.AL-ID 1558362336]
78. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe : fonetika historike e shqipes. Bot. i 2-të i zgjeruar. Tiranë: Dega e Botimeve të Universitetit, 1960. 4 f., 129 f. [COBISS.AL-ID 1559022560]

2.04 Tekst mësimor për shkollat fillore, të mesme ose tekste të tjera mësimore të recensuara

79. ÇABEJ, Eqrem. Elemente të gjuhësisë e të literaturës shqipe : me pjesë të zgjedhura për shkollat e mesme. Bot. i 2-të anastatik. Tiranë: Çabej, 2009. XI, 201 f., facsim. (Excipere / drejton Ledi (Shamku) Shkreli), 20. ISBN 978-99956-35-02-2. [COBISS.AL-ID 1552289760]
80. ÇABEJ, Eqrem. Programet dhe orarët e mësimevet për shkollat e mesme klasike, shkencore e normale. Tiranë: Ministria e Arsimit, 1940. 105 f. [COBISS.AL-ID 334781952]
81. ÇABEJ, Eqrem. Elemente të gjuhësisë e të literaturës shqipe me pjesë të zgjedhura : për shkollat e mesme. Tiranë: Ministria e Arsimit, 1936. VI, 201 f. [COBISS.AL-ID 335164416]

2.06 Fjalor, enciklopedi, leksikon, manual, atlas, hartë

82. DOMI, Mahir, CIPO, Kostaq, ÇABEJ, Eqrem. Fjalor i gjuhës shqipe. Ribot. Prishtinë: Rilindja, 1976. VI, 647 f. [COBISS.AL-ID 1557891040]

2.13 Trajtesë, studim paraprak, studim

83. ÇABEJ, Eqrem. Letër e G. Meyer Graz. [s.l]: [s.n], 19.01.1988. [COBISS.AL-ID 335355136]
84. ÇABEJ, Eqrem. Alb. sprachgesischte- histor. grammatik. Vjenë: [s.n], 1979. 30 f. [COBISS.AL-ID 335273472]
85. ÇABEJ, Eqrem. Albanische Sprachgeschichte und balkanische Zusammenhaengen. [s.l]: [s.n], 10.05.1979. 42 f. [COBISS.AL-ID 335689216]
86. ÇABEJ, Eqrem. Mbi kriteret e përgjithshme dhe punën për atlasin dialektologjik të gjuhës shqipe. [s.l]: [s.n], [s.a]. 28 f. [COBISS.AL-ID 335551232]
87. ÇABEJ, Eqrem. Mbi kriteret e përgjithshme dhe punën për atlasin dialektologjik të gjuhës shqipe. [s.l]: [s.n], 1978. 22 f. [COBISS.AL-ID 335562496]
88. ÇABEJ, Eqrem. Shkrim për gazetën "Bashkimi" shkrim i E. Çabejt. [s.l]: [s.n], 1978. 2 f. [COBISS.AL-ID 335345664]
89. ÇABEJ, Eqrem. Dialektologjia historike dhe toponimia. [s.l]: [s.n], [s.a]. 26 f. [COBISS.AL-ID 335302912]
90. ÇABEJ, Eqrem. Disa aspekte të kulturës popullore shqiptare të vështruar nga ana e gjuhës : shënime të fjalës së mbajtur. Cosenza: [s.n.], 21.04.1977. 3 f. [COBISS.AL-ID 335379968]
91. ÇABEJ, Eqrem. Letër nga Doktor Lazar Dodic dhe fotokopje të letër dorëshkrim gjermanisht të Çabej drejtuar Pedersenit. [s.l]: [s.n], [s.a]. 4 f. [COBISS.AL-ID 335295488]
92. ÇABEJ, Eqrem. Letër nga Manlio Cortelazzo (permbi arbereshet) : (përmbi arbëreshët). [s.l]: [s.n], [s.a]. ?. [COBISS.AL-ID 335296512]
93. ÇABEJ, Eqrem. Njëqindvjetor : manuskript dhe daktilografim përmbi N. JOKL. [s.l]: [s.n], 1977. 12 f. +8 f. + 8 f. [COBISS.AL-ID 335344640]
94. ÇABEJ, Eqrem. Përmbi arsimtarët gjirokastrit. [s.l]: [s.n], 1977. 3 f. [COBISS.AL-ID 335368448]
95. ÇABEJ, Eqrem. Problemi i burimit të gjuhës shqipe : shënime paraprake. Tiranë: [s.n], 07.08.1977. 4 f. [COBISS.AL-ID 335514624]
96. ÇABEJ, Eqrem. Relacion mbi punen për hartimin e atlasit dalektologjik të shqipes. [s.l]: [s.n], 1977. 4 f. [COBISS.AL-ID 335562752]
97. ÇABEJ, Eqrem. Relacion mbi qëndrimin tonë te arbëreshët e Kalabrisë prej datës 16/4/77-15/05/77. [s.l]: [s.n], 1977. f. 12. [COBISS.AL-ID 335385344]
98. ÇABEJ, Eqrem. SLI (Societa Lingustica Italiana),Indirizario. [s.l]: [s.n], [s.a]. 1 f. [COBISS.AL-ID 335275776]
99. ÇABEJ, Eqrem. Te arbëreshët e Kalabrisë. [s.l]: [s.n], 10.05.1977. [COBISS.AL-ID 335385600]
100. ÇABEJ, Eqrem. Tek arbëreshët e Kalabrisë : për relacionin Ministrisë së jashtëme. [s.l]: [s.n], 24.06.1977. [COBISS.AL-ID 335355648]
101. ÇABEJ, Eqrem. Disa toponime me prejardhje të paqartë të krahinës së Dukatit. [s.l]: [s.n], [s.a]. 1 f. [COBISS.AL-ID 335376896]
102. ÇABEJ, Eqrem. Pyetësor për mbledhjen e toponimisë. [s.l]: [s.n], [s.a]. 1 f. [COBISS.AL-ID 335301376]
103. ÇABEJ, Eqrem. Pyetësor për mbledhjen e toponimisë shqiptare : daktilografim. [s.l]: [s.n], [s.a]. 20 f. [COBISS.AL-ID 335301632]
104. ÇABEJ, Eqrem. Zwei Worte fur den rumanischen Leser. [s.l.]: [s.n], 1976. 4 f. [COBISS.AL-ID 335514880]
105. ÇABEJ, Eqrem. Zu einigen Slawsch-Albanischen Isoglossen. [s.l]: [s.n], 1975. 32 f. +18 f. [COBISS.AL-ID 335344384]
106. ÇABEJ, Eqrem. Elementet latine të gjuhës shqipe. [s.l]: [s.n], [s.a]. 2 f. [COBISS.AL-ID 335321344]
107. ÇABEJ, Eqrem. Per "Centro di studi per la dialettologia italiana" Padova : letër. [s.l]: [s.n], 10.09.1974. f. 2. [COBISS.AL-ID 335384832]
108. ÇABEJ, Eqrem. Seminar albanologjik e balkanologjik. [s.l.]: [s.n.], 20.02.1974. 2 f. [COBISS.AL-ID 335349760]
109. ÇABEJ, Eqrem. Storia linguistica et struttura dialettale dell'albanese d'Italia. [s.l]: [s.n], 10.08.1974. f. 20. [COBISS.AL-ID 335384320]
110. ÇABEJ, Eqrem. Shënime të ndryshme përmbi tekste. [s.l]: [s.n], [s.a]. 4 f. [COBISS.AL-ID 335367424]
111. ÇABEJ, Eqrem. Disa probleme dhe rezultate nga historia e gjuhës shqipe. Prishtinë: [s.n], 1973. 14 f. [COBISS.AL-ID 335515392]
112. ÇABEJ, Eqrem. Probleme und ergebnisse der alb. sprachgeschichte. [s.l]: [s.n], 1973. 2 f. [COBISS.AL-ID 335348736]
113. ÇABEJ, Eqrem. Fjalë e mbajtur në Innsbruck. Stezura e parë. [s.l]: [s.n], [s.a]. 24 f. [COBISS.AL-ID 335324928]
114. ÇABEJ, Eqrem. Gazeta Rilindja "Përmbi Kongresin e Drejtshkrimit". Prishtinë: [s.n], 1972. 1 f. [COBISS.AL-ID 335314944]
115. ÇABEJ, Eqrem. Mbi disa çështje të shkrimit dhe drejtshkrimit të shqipes : kumtesë mbajtur nga E. Çabej në Kongresin e Drejtshkrimit. [s.l]: [s.n], [s.a]. 17 f. [COBISS.AL-ID 335304960]
116. ÇABEJ, Eqrem. Rruga e zhvillimit të shqipes së gjuhës letrare. [s.l.]: [s.n.], 10.12.1972. 4 f. [COBISS.AL-ID 335350016]
117. ÇABEJ, Eqrem. Shqipëria e re. [s.l]: [s.n], [s.a]. ?. [COBISS.AL-ID 335315968]
118. ÇABEJ, Eqrem. Kontributet e J.Kastratit sipas fushave të dijes. [s.l]: [s.n], 1971. 9 f. [COBISS.AL-ID 335411712]
119. ÇABEJ, Eqrem. Lista e botimeve të Jup Kastratit 1941-1971, Shkoder në 1971 me firmën e autorit J. Kastratit. [s.l]: [s.n], 1971. 20 f. [COBISS.AL-ID 335410944]
120. ÇABEJ, Eqrem. Një gjykim për punimet shkencore të Jup Kastratit. [s.l]: [s.n], 27.08.1971. 1 f. [COBISS.AL-ID 335411456]
121. ÇABEJ, Eqrem. Te burimet e gjuhës shqipe. Tiranë: [s.n], 10.11.1971. 18 f. [COBISS.AL-ID 335512832]
122. ÇABEJ, Eqrem. Lingua albanese. [s.l]: [s.n], 17.01.1969. 12 f. [COBISS.AL-ID 335387392]
123. ÇABEJ, Eqrem. Ilirishtja dhe shqipja. Stezura e parë. [COBISS.AL-ID 335331072]
124. ÇABEJ, Eqrem. Keltisch-albanische Isoglossen : stesura e parë. [s.l]: [s.n], 12.02.19768. 27 f. [COBISS.AL-ID 335415296]
125. ÇABEJ, Eqrem. Burimi i gjuhës shqipe. [s.l]: [s.n], 04.11.1967. 2 f. [COBISS.AL-ID 335343360]
126. ÇABEJ, Eqrem. Burimi i gjuhës shqipe : shnime. [s.l]: [s.n], 1967. 4 f. [COBISS.AL-ID 335342336]
127. ÇABEJ, Eqrem. Die albanische Sieblungen in Italien und ihre Mundarten. [s.l]: [s.n], 1967. 6 f. [COBISS.AL-ID 335546368]
128. ÇABEJ, Eqrem. Gjuha shqipe dhe problemi i burimit të saj : shnime. [s.l]: [s.n], 1966. 1 f. [COBISS.AL-ID 335342080]
129. ÇABEJ, Eqrem. Illyr : these mit ostbalk : komponente. [s.l]: [s.n], 26.08.1966. 4 f. [COBISS.AL-ID 335342592]
130. ÇABEJ, Eqrem. Zur Geschichte u. chronol. des alb. : Artikels. Kritik I (përmbi metodën e S. Rizës). [s.l]: [s.n], [s.a]. 7 f. [COBISS.AL-ID 335284736]
131. ÇABEJ, Eqrem. Zur Geschichte u. chronol. des alb. : Artikels. Kritik II (përmbi metodën e S. Rizës). [s.l]: [s.n], [s.a]. 3 f. [COBISS.AL-ID 335284992]
132. ÇABEJ, Eqrem. Das Albanische und seine Nachbarsprachen : kumtesa mbajtur në Universitetin e Vjenës. Vjenë: [s.n], 1965. 30 f. [COBISS.AL-ID 335378944]
133. ÇABEJ, Eqrem. Text permbi Gerhard Rohlfs. [s.l.]: [s.n.], 21.04.1965. 1/2 f. [COBISS.AL-ID 335352576]
134. ÇABEJ, Eqrem. Zur Geschichte der mundartl : Structure des Alb. [s.l]: [s.n], [s.a]. 1 f. [COBISS.AL-ID 335265792]
135. ÇABEJ, Eqrem. Zur Geschichte des alb. : Artikels. [s.l]: [s.n], [s.a]. 117 f. [COBISS.AL-ID 335285504]
136. ÇABEJ, Eqrem. Die mundartliche Structure des Alb. : Und ihre Entwicklung. [s.l]: [s.n], [s.a]. 22 f. [COBISS.AL-ID 335266048]
137. ÇABEJ, Eqrem. Nyjat e shqipes. [s.l]: [s.n], 1.7.1964. 4 f. [COBISS.AL-ID 335436800]
138. ÇABEJ, Eqrem. Parathënie për L.Shalën. [COBISS.AL-ID 335409152]
139. ÇABEJ, Eqrem. Përgjigjia ime Selman Rizës. [s.l]: [s.n], 2.7.1964. 6 f. [COBISS.AL-ID 335437056]
140. ÇABEJ, Eqrem. Përshkrim i shkurtër përmbi Mesharin e Buzukut. Bukuresht: [s.n], 1964. 1 f. [COBISS.AL-ID 335439616]
141. ÇABEJ, Eqrem. Raport për pjesëmarrjen të Universitetit tonë në Konferencën Nacionale të gjuhësisë rumune. 4 f. [COBISS.AL-ID 335286016]
142. ÇABEJ, Eqrem. Shkrim kritik përmbi tezat e Prof. S. Rizës. [s.l]: [s.n], 06.1964. 79 f. [COBISS.AL-ID 335437312]
143. ÇABEJ, Eqrem. Gjuhësia ballkanike. [s.l]: [s.n], 27.02.1963. 36 f. [COBISS.AL-ID 335538944]
144. ÇABEJ, Eqrem. Letër e Çabejt drejtuar sektorit të gramatikës pranë Institutit të Historisë e Gjuhësisë lidhur me kritikën e S. Rizës ndaj tij. Tiranë: [s.n], 1963. 3 f. [COBISS.AL-ID 335512576]
145. ÇABEJ, Eqrem. Recension i punimit "Një veshtrimi mbi sistemin morfologjik të së folmes së Krasniqes" prej Murat Gecajt. [s.l]: [s.n], 21.06.1963. 5 f. [COBISS.AL-ID 335410176]
146. ÇABEJ, Eqrem. 500-vjetori i Formulës së Pagëzimit : albanie nouvelle. [s.l]: [s.n], 30.10.1962. 3 f. [COBISS.AL-ID 335353344]
147. ÇABEJ, Eqrem. Diskutimi i Buzukut. [s.l]: [s.n], 1961. 11 f. [COBISS.AL-ID 335545600]
148. ÇABEJ, Eqrem. Historia e gjuhes shqipe. [COBISS.AL-ID 335261952]
149. ÇABEJ, Eqrem. Buletin i punimeve shkencore të ekonomisë së peshkimit. [s.l]: [s.n], [s.a]. 28 f. [COBISS.AL-ID 335303168]
150. ÇABEJ, Eqrem. Disa aspekte të fonetikës historike të shqipes në dritën e gjuhës së Gjon Buzukut. [COBISS.AL-ID 335408896]
151. ÇABEJ, Eqrem. Fonetika historike e shqipes. [s.l]: [s.n], 1958. 4 f. [COBISS.AL-ID 335549440]
152. ÇABEJ, Eqrem. Konsonantizmi. [s.l]: [s.n], [s.a]. 49 f. [COBISS.AL-ID 335258880]
153. ÇABEJ, Eqrem. Rreth fjalorit dorëshkrim të fjalëve turke të shqipes prej Tahir Dizdarit. [s.l.]: [s.n.], 05.12.1955. 3 f. [COBISS.AL-ID 335409408]
154. ÇABEJ, Eqrem. Dorëshkrim i hershëm përmbi drejtshkrimin e shqipes. [s.l]: [s.n], [s.a]. 19 f. [COBISS.AL-ID 335328768]
155. ÇABEJ, Eqrem. Fjala "anë" dhe grupet "nd", "ng" në gjuhën shqipe. [s.l]: [s.n], 1953. 93 f. [COBISS.AL-ID 335330048]
156. ÇABEJ, Eqrem. Përmbi studimin "Disa shënime të krahasuara mbi gjuhën e Voribobës" prej Sh. Demirajt. [s.l]: [s.n], 1952. 1 f. [COBISS.AL-ID 335173888]
157. ÇABEJ, Eqrem. Fletë-anketë e Institutit të shkencave. [s.l.: [s.n.], 03.10.1951. 4 f. [COBISS.AL-ID 335324160]
158. ÇABEJ, Eqrem. Unsichere und zweifelhafte etymologien. Tiranë: [s.n.], 24.05.1950. [COBISS.AL-ID 335319808]
159. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në historinë gjuhës shqipe. [s.l]: [s.n], [s.a]. 119 f. [COBISS.AL-ID 335377664]
160. ÇABEJ, Eqrem. Bulletin për shkencat shoqërore, Gjon Buzuku rrethanat historike. [s.l]: [s.n], [s.a]. 7 f. [COBISS.AL-ID 335316224]
161. ÇABEJ, Eqrem. Pasqyrëz e Institutit shqiptar për studime dhe arte. [s.l.: [s.n.], tetor 1944. 5 f. [COBISS.AL-ID 335324416]
162. ÇABEJ, Eqrem. L'atlante linguistico italiano, Instituto del'atlante linguisto italiano. Torino: [s.n], 1937. 3 f. [COBISS.AL-ID 335547648]
163. ÇABEJ, Eqrem. Lenore : kënga e Lenorës. Tiranë: [s.n], 1935. 30 f. [COBISS.AL-ID 335435008]
164. ÇABEJ, Eqrem. Rregullore mbi shkollat private të minoriteteve : shtypshkrim me shënime dorëshkrim të Çabejt. [s.l]: [s.n], 1935. 11 f. [COBISS.AL-ID 335343872]
165. ÇABEJ, Eqrem. Albanische komposita. Elbasan: [s.n.], 05.12.1934. 8 f. [COBISS.AL-ID 335322624]
166. ÇABEJ, Eqrem. Albanische sprichworter : rreth 50-60 skeda. Elbasan: [s.n], 1934. [COBISS.AL-ID 335435520]
167. ÇABEJ, Eqrem. Kontandin i vogëlith : rreth 40 skeda. Elbasan: [s.n], 1934. [COBISS.AL-ID 335434752]
168. ÇABEJ, Eqrem. Reimwortbildung und alliteration im albanischen : 5 skeda. Elbasan: [s.n], 1.12.1934. [COBISS.AL-ID 335435776]
169. ÇABEJ, Eqrem. Këngë popullore të krahinës së Dukatit. [s.l]: [s.n], 1930. 3 f. [COBISS.AL-ID 335576320]
170. ÇABEJ, Eqrem. Vrejtje mbi Kr. Santfeld, lingustique balkanique, problemes et resultats Paris 1930 : shkruar mbi letër të drejtorisë së konviktit "Malet tona". [s.l]: [s.n], 1930. 2,5 f. [COBISS.AL-ID 335410432]
171. ÇABEJ, Eqrem. Reth historisë s' Ali Pashës. [s.l.]: [s.n.], 23.08.1929. 4 f. [COBISS.AL-ID 335351296]

2.26 Fjalor themelor shkencor ose leksik

172. CIPO, Kostaq, ÇABEJ, Eqrem, DOMI, Mahir. Fjalor i gjuhës shqipe. Prishtinë: Rilindja, 1965. VIII, 648 f. [COBISS.AL-ID 334407168]

2.28 Botim kritik

173. ÇABEJ, Eqrem. Zur Erforschung der Siedlungen Sudalbaniens : recension për librin "Die Siedlungen Sudalbaniens" të M. Urban. [s.l.]: [s.n], 1941. 5 f. [COBISS.AL-ID 335514112]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

174. Fjalor i Gjuhës Shqipe. Tiranë: "Çabej", cop. 2010. ix, VII, 648 f. [COBISS.AL-ID 336016384]
175. Fjalor i gjuhës shqipe. Ribotim. Tiranë: Çabej, 2005. 648 f. ISBN 99927-33-49-7. [COBISS.AL-ID 1536917232]
176. XHUVANI, Aleksandër, DOMI, Mahir (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor). Vepra. 1 : trashëgimi kulturor i popullit shqiptar. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1980. 592 f., shtojca. Vepra gjuhësore. [COBISS.AL-ID 5022223]
177. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.17, Fjalor i termave të gjuhësisë : (shqip-frëngjisht-rusisht-anglisht-gjermanisht-italisht). Tiranë: Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërisë, 1975. 586 f. Terminologjia tekniko-shkencore, 17. [COBISS.AL-ID 80288266]
178. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), LUKA, Kolë (përkthyes, redaktor), LEKA, Ferdinand (përkthyes, redaktor), DOMI, Mahir (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor). Le Congrés de l'Orthographe de la Langue Albanaise : Tiranë 20-25 novembre 1972. Tiranë: "8 Nëntori", 1974. 559 f., me il., portret. [COBISS.AL-ID 1560385504]
179. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.11, Terminologjia e gjeologjisë : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1964. 90 f. [COBISS.AL-ID 2050268701]
180. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.13, Terminologjia e minierave : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1964. 143 f. [COBISS.AL-ID 334457344]
181. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol. 4, Terminologjia e termodinamikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 35 f. [COBISS.AL-ID 334505472]
182. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.1, Terminologjia e botanikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë,: Instituti i Historisë, 1963. 90 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558830048]
183. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.6, Terminologjia e akustikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 37 f. [COBISS.AL-ID 334218496]
184. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.2, Terminologjia e matematikës dhe e mekanikës teorike : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 244 f. [COBISS.AL-ID 2050267933]
185. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.5, Terminologjia e optikës : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 65 f. [COBISS.AL-ID 2050270749]
186. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.7, Terminologjia e elektromagnetizmit : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 88 f. [COBISS.AL-ID 334506496]
187. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.7, Terminologjia e elektromagnetizmit : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. Vol. 7: f. 88. Universiteti Shtetëror i Tiranës. [COBISS.AL-ID 337194240]
188. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.10, Terminologjia e kimisë : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 230 f. [COBISS.AL-ID 2050268957]
189. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.3, Terminologjia e energjisë atomike. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1963. 35 f. [COBISS.AL-ID 334504448]
190. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.3, Terminologjia e energjisë atomike. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1963. 35 f. [COBISS.AL-ID 337134336]
191. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.8, Terminologjia e mekanikës. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 65 f. [COBISS.AL-ID 334506752]
192. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.8, Terminologjia e mekanikës. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 65 f. Universiteti Shtetëror i Tiranës. [COBISS.AL-ID 337194752]
193. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.9, Terminologjia e elektroteknikës. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 230 f. [COBISS.AL-ID 334507264]
194. SHUTERIQI, Dhimitër S., DOMI, Mahir (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor). Historia e letërsisë shqipe. Vëllimi 1 : folklori shqiptar : letërsia e vjetër shqipe. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1959. 776 f. [COBISS.AL-ID 48094218]
195. DOMI, Mahir (redaktor), KOSTALLARI, Androkli (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor), XHUVANI, Aleksandër (redaktor). Ortografia e gjuhës shqipe : punuar dhe redaktuar nga komisioni i përbërë prej Aleksandër Xhuvanit, Eqrem Çabejt, Androkli Kostallarit dhe Mahir Domit. Buletin për shkencat shoqërore. 1956, nr. 4, f. 38-65. [COBISS.AL-ID 334494208]
196. Fjalor i Gjuhës Shqipe. Tiranë: Instituti i Shkencave., 1954. VII, 648 f. [COBISS.AL-ID 19544591]
197. DANČETOVIĆ, Vojislav S. (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor), XHUVANI, Aleksandër (redaktor). Srpskohrvatsko-albanski recnik = Fjalor Serbokroatisht - Shqip. Tiranë: Instituti i Shkencave, 1947. 407 f. [COBISS.AL-ID 14563338]

Përkthyes

198. JOKL, Norbert, ISMAJLI, Rexhep (përshtatës). Studime historiko-krahasuese për gjuhën shqipe = Historish-vergleichende untersuchungen über das albanische. Prishtinë: ASHAK, 2017. 942 f. Botime të veçanta, Libri 56. ISBN 978-9951-615-67-9. [COBISS.AL-ID 1538477040]
199. JOKL, Norbert. Studime përmbi etimologjinë dhe fjalëformimin e shqipes. Tiranë: Çabej, 2017. 202 f. (Excipere / drejton Ledi (Shamku) Shkreli), 22. ISBN 978-99956-35-37-4. [COBISS.AL-ID 1538605040]
200. JOKL, Norbert, KRAJA, Mehmet (redaktor). Studime për etimologjinë dhe fjalëformimin shqip = Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Artee e Kosovës, 2011. 434 f., me il. Botime të veçanta, CXV, Botime të veţcanta, 115. ISBN 978-99514-13-9-78. [COBISS.AL-ID 1551920608]
201. LORENZONI, Giovanni. Në Myzeqe. Myzeqeja : gazetë e Shoqatës Kulturore Atdhetare "Myzeqeja". maj 2006, nr. 4, f. 28-29. [COBISS.AL-ID 334772224]
202. SALTEN, Felix. Bambi : roman. Tiranë: Çabej, cop. 2004. 104 f., me foto. Llampa magjike. ISBN 99927-33-35-7. [COBISS.AL-ID 2048361250]
203. SALTEN, Felix. Bambi. Bot. i 2-të. Tiranë: Naim Frashëri, 1989. 91 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048117095]

Përshtatës

204. BUZUKU, Gjon. "Meshari" i Gjon Buzukut : (1555) : botim kritik. Pjesa. 2, Faksimile dhe transkribim fonetik. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës. Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1968. 404 f., faksimile. [COBISS.AL-ID 1325327]
205. BUZUKU, Gjon. "Meshari" i Gjon Buzukut : (1555) : botim kritik. Pjesa. I, Hyrje dhe transliterim. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës., 1968. 299 f., me il. [COBISS.AL-ID 334705664]

Mbledhës

206. Rregullat e drejtshkrimit të shqipes : projekt. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i krahinës socialiste autonome të Kosovës, 1967. 214 f. [COBISS.AL-ID 1558593248]


TË PAKLASIFIKUARA

207. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. Bleu V, K-L-LL-M. Tiranë: Çabej, [cop. 2014]. 479 f. ISBN 978-99956-35-20-6. [COBISS.AL-ID 334856448]
208. ÇABEJ, Eqrem. Shqipja në kapërcyell : epoka dhe gjuha e Gjon Buzukut. Tiranë: Çabej, 2006. 170 f. excipere, 5. ISBN 99927-33-68-3. [COBISS.AL-ID 1536918768]
209. ÇABEJ, Eqrem. Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes. Bot. i 3-të. [Tiranë]: Çabej, [cop. 2006]. 120 f. Verbamundi, 1, eseistikë. ISBN 99927-33-72-1. [COBISS.AL-ID 2048122919]
210. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike ne fushë të shqipes. 4, Dh - J. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1996. 622 f. [COBISS.AL-ID 1555829216]
211. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes = [Etudes d'étymologie albanaise]. Bleu IV, Dh-J. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1996. 622 f. [COBISS.AL-ID 1557943776]
212. ÇABEJ, Eqrem. Shqiptarët midis perëndimit dhe lindjes. Tiranë: MÇM, cop. 1994. 117 f. Verbamundi, 1, estetikë shqiptare. [COBISS.AL-ID 1556144096]
213. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe : fonetika historike e shqipes. Vol.1. Ribotim. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1989. 72 f. [COBISS.AL-ID 2048340527]
214. ÇABEJ, Eqrem, ÇABEJ, Nelson (redaktor). Në botën e arbëreshëve të Italisë : përmbledhje studimesh. Tiranë: "8 Nëntori", 1987. 119 f. [COBISS.AL-ID 1537823728]
215. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes = Etudes d'étymologie albanaise. Bleu. III, C - D. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1987. 565 f. [COBISS.AL-ID 3323658]
216. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes. Bleu 1. Tiranë: Akademia e Shkencave., 1982. 181 f. [COBISS.AL-ID 1557330400]
217. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes = [Etudes d'etymologie Albanaise]. Bleu 1. Tiranë: Akademia e Shkencave., 1982. VIII, 341 f. [COBISS.AL-ID 335972864]
218. ÇABEJ, Eqrem, KELMENDI, Ahmet (redaktor), DRINI, Sulejman (redaktor), GJEVORI, Mehmet (redaktor). Studime gjuhësore. V.4, Nga historia e gjuhës shqipe. Prishtinë: Rilindja, 1977. 405 f. Biblioteka Linguistike. [COBISS.AL-ID 1557734624]
219. ÇABEJ, Eqrem, KELMENDI, Ahmet (redaktor), DRINI, Sulejman (redaktor), GJEVORI, Mehmet (redaktor). Studime gjuhësore. V.6, Gjon Buzuku dhe gjuha e tij. Prishtinë: Rilindja, 1977. 347 f. Biblioteka Linguistike. [COBISS.AL-ID 334484992]
220. ÇABEJ, Eqrem. Studime etimologjike në fushë të shqipes = Etudes d'étymologie albanaise. Bleu 2, A - B. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1976. 615 f. [COBISS.AL-ID 80382218]
221. ÇABEJ, Eqrem, KELMENDI, Ahmet (redaktor), DRINI, Sulejman (redaktor), GJEVORI, Mehmet (redaktor). Studime gjuhësore. V.1, Studime etimologjike në gjuhë të shqipes : A - O. Prishtinë: Rilindja, 1976. XXV, 5 f. të panumër 391 f., 1 fl. portret. Biblioteka Linguistikë. [COBISS.AL-ID 89162762]
222. ÇABEJ, Eqrem, KELMENDI, Ahmet (redaktor), DRINI, Sulejman (redaktor), GJEVORI, Mehmet (redaktor). Studime gjuhësore. V.2, Studime etimologjike në gjuhë të shqipes : P - ZH. Prishtinë: Rilindja, 1976. 508 f. [COBISS.AL-ID 334483968]
223. ÇABEJ, Eqrem, XHUVANI, Aleksandër, KELMENDI, Ahmet (redaktor), DRINI, Sulejman (redaktor), GJEVORI, Mehmet (redaktor). Studime gjuhësore. V.3, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe., Fonetika., Parashtesat - Prapashtesat., Shumëzi i singularizuar. Prishtinë: Rilindja, 1976. 409 f. Biblioteka Linguistike. [COBISS.AL-ID 62131975]
224. ÇABEJ, Eqrem. Disa mendime mbi marrëdhëniet gjuhësore rumune-shqiptare : separat. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1975. f. 49-65. [COBISS.AL-ID 337624832]
225. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe : fonetika historike e shqipes. Vol. 2. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1975. 298 f. [COBISS.AL-ID 1557869024]
226. ÇABEJ, Eqrem. Për një shtresim kronologjik të huazimeve të shqipes : separat. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1975. f. 79-86. [COBISS.AL-ID 337625344]
227. ÇABEJ, Eqrem, KELMENDI, Ahmet (redaktor), DRINI, Sulejman (redaktor), GJEVORI, Mehmet (redaktor). Studime gjuhësore. V.5, Gjuhë, Folklor, Letërsi, Diskutime. Prishtinë: Rilindja, 1975. 405 f. Biblioteka Linguistike. [COBISS.AL-ID 61990151]
228. ÇABEJ, Eqrem. Shpjegime fjalësh të rumanishtes e të shqipes : separat nga Gjurmime Albanologjike. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1975. [COBISS.AL-ID 337628928]
229. ÇABEJ, Eqrem. Zu einer chronologischen schichtung der turkischen lenhworter im Albanischen. Ankara: Ankara Universitesi Basimevi, 1975. f. 123-130. [COBISS.AL-ID 337629952]
230. ÇABEJ, Eqrem. Zu einigen Slawisch-Albanischen Isoglossen : sonderdruck aus Bereiche der Slavistik. Wien: Verlag der Osterreichischen akademie der Wissenschaften, 1975. f. 37-51. [COBISS.AL-ID 337630208]
231. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe : fonetika historike e shqipes. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore, [1970]. 147 f. [COBISS.AL-ID 1558344416]
232. ÇABEJ, Eqrem. Shumësi i singularizuar në gjuhën shqipe. Tiranë,: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1967. 215 f. [COBISS.AL-ID 1558586336]
233. ÇABEJ, Eqrem. Konferencë në legatën në Vjenë : gjuha dhe kombi. s.l: s.n, 1965. 4 f. [COBISS.AL-ID 335175936]
234. ÇABEJ, Eqrem. Hyrje në historinë e gjuhës shqipe ; Fonetika historike e Shqipes. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1962. 94 f. [COBISS.AL-ID 1558900448]
235. XHUVANI, Aleksandër, ÇABEJ, Eqrem. Prapashtesat e gjuhës shqipe. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës., 1962. 112 f. [COBISS.AL-ID 1558852064]
236. ÇABEJ, Eqrem. Punimet gjuhësore dhe lavrimi i gjuhës amtare në Shqipëri në periudhën 1900-1939. [COBISS.AL-ID 335174400]
237. XHUVANI, Aleksandër, CIPO, Kostaq, ÇABEJ, Eqrem. Ortografia e gjuhës shqipe. Tiranë: "Naim Frashëri", 1951. 27 f. [COBISS.AL-ID 2048405807]
238. ÇABEJ, Eqrem. Për gjenezën e literaturës shqipe. Shkoder: "Hylli i dritës", 1939. 65 f. Serje e ré, 1. [COBISS.AL-ID 336054528]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 29. 2. 2024