COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSAndrokli Kostallari [00811]Bibliografia personale për periudhën 1951-2018

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.04 Artikull profesional

1. KOSTALLARI, Androkli. Diskutim rreth kumtesës së G. Bonfantes. Përpjekja. 2005, nr. 21, f.12 - 16. ISSN 2073-4107. [COBISS.AL-ID 336617216]
2. KOSTALLARI, Androkli. Vepra e Naim Frashërit për gjuhën letrare të kombit. Gjuha Jonë. 2000, nr. 3 - 4, f.13 - 21. [COBISS.AL-ID 336613632]
3. KOSTALLARI, Androkli. Diaspora e sotme shqiptare dhe gjuha letrare kombëtare e njësuar. Gjurmime albanologjike : seria e shkencave filologjike. 1990, 1991, nr. 20, f.15-75. ISSN 0351-2223. [COBISS.AL-ID 31413506]
4. KOSTALLARI, Androkli. Baza popullore e gjuhës letrare shqipe dhe i ashtuquajturi purizëm : (atributet e bazës popullore dhe vendi i saj në leksikun e sotëm). Studime filologjike. 1990, nr. 2, f. 3-20. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337353472]
5. KOSTALLARI, Androkli. Baza popullore e gjuhës letrare shqipe dhe i ashtuquajturi purizëm : thelbi i lëvizjes për pastrimin e pasurimin e shqipes letrare në shekujt XIX-XX. Studime filologjike. 1990, nr. 3, f. 3-38. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337353984]
6. KOSTALLARI, Androkli. Vepra e Naim Frashërit për gjuhën letrare të kombit. Studime filologjike. 1990, nr. 4, f. 21-41. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337355264]
7. KOSTALLARI, Androkli. Pjetër Bogdani dhe gjuha letrare Shqipe. Gjurmime albanologjike : seria e shkencave filologjike. 1989, 1990, nr. 19, f. 17-32. ISSN 0351-2223. [COBISS.AL-ID 31211522]
8. KOSTALLARI, Androkli. Akt obskurantist në vazhdën e sulmeve kundër gjuhës shqipe e kulturës shqiptare : (lidhur me heqjen e pllakës përkujtimore nga ndërtesa ku u mbajt Kongresi i Alfabetit të gjuhës shqipe në Manastir). Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 10 janar, 1989. [COBISS.AL-ID 337352192]
9. KOSTALLARI, Androkli. Një vepër me vlerë të veçantë në fillimet e gjuhës letrare shqipe. Studime filologjike. 1989, nr. 1, f. 3-16. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337349120]
10. KOSTALLARI, Androkli. Pjetër Bogdani dhe gjuha letrare shqipe. Studime filologjike. 1989, nr. 4, f. 153-175. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337350144]
11. KOSTALLARI, Androkli. Vepra e prof. E. Çabejt në fushën e shkencës e të kulturës kombëtare shqiptare. Drita. 4 shtator, 1988. [COBISS.AL-ID 337335552]
12. KOSTALLARI, Androkli. Frymëzues i shkencave filologjike. Drita. 9 tetor, 1988. [COBISS.AL-ID 337334272]
13. KOSTALLARI, Androkli. Vepra e prof. E. Çabejt në fushën e shkencës e të kulturës kombëtare shqiptare. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1988, nr. x, f. 180. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337334784]
14. KOSTALLARI, Androkli. L'oeuvre du prof.Eqrem Çabej dans le domaine de la science et de la culture albanaise. Studia albanica. 1988, nr. 2, f. 13-25. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337334528]
15. KOSTALLARI, Androkli. Vepra e prof. E. Çabejt në fushën e shkencës e të kulturës kombëtare shqiptare. Studime filologjike. 1988, nr. 3, f. 43-53. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337336832]
16. KOSTALLARI, Androkli. Studime ballkanologjike. Shqipëria e re : revistë politike, shoqërore e ilustruar. 1988, nr. 3, f. 35. [COBISS.AL-ID 337334016]
17. KOSTALLARI, Androkli. Les enseignements du camarade Enver Hoxha - la base de la politique linguistique. Studia albanica. 1986, nr. 1, f. 45-74. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337328128]
18. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë. Në: Gjuha shqipe dhe letërsia në shkollë. 13. Tiranë: SHBLU, 1985. Nr. 13, f. 5-48. [COBISS.AL-ID 337323008]
19. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1985, nr. 2, f. 28-74. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337323264]
20. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë. Revista pedagogjike. 1985, nr. 1, f. 14-56. [COBISS.AL-ID 337324032]
21. KOSTALLARI, Androkli. La langue littéraire nationale albanaise et notre époque. Studia albanica. 1985, nr. 1, f. 9-48. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337317632]
22. KOSTALLARI, Androkli. Mësimet e shokut Enver Hoxha-baza e politikës gjuhësore të Partisë dhe të shtetit tonë socialist. Studime filologjike. 1985, nr. 2, f. 59-102. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337325056]
23. KOSTALLARI, Androkli. Një fjalor i ri i gjuhës shqipe. Shqipëria e re : revistë politike, shoqërore e ilustruar. 1985, nr. 5, f. 28-29. [COBISS.AL-ID 337328896]
24. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë. Drita. 9 dhjetor, 1984. [COBISS.AL-ID 337324288]
25. KOSTALLARI, Androkli. Tribunë e re e gjuhës shqipe. Gjuha Jonë. 1984, nr. 3, f. 87-98. [COBISS.AL-ID 337324544]
26. KOSTALLARI, Androkli. Sur quelques directions... Studia albanica. 1984, nr. 1, f. 51-81. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337312000]
27. KOSTALLARI, Androkli. La langue littéraire de la nation albanaise a l'époque contemporaine. Studia albanica. 1984, f. 31. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337319424]
28. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë. Studime filologjike. 1984, nr. 4, f. 25-53. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337316352]
29. KOSTALLARI, Androkli. Un frozen actif du developpement de l'albanais littéraire. Les lettres albanaises. 1983, nr. 3, f. 171-179. [COBISS.AL-ID 337316096]
30. KOSTALLARI, Androkli. Vatër e gjallë për lëvrimin e gjuhës letrare shqipe (Kolegji arbëresh i Shën Mitër Korones). Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1983, nr. 4, f. 207-214. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337314816]
31. KOSTALLARI, Androkli. A propos d'une conception de Jeronim De Rada. Studia albanica. 1982, nr. 1, f. 157-173. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337311232]
32. KOSTALLARI, Androkli. Vëzhgime mbi disa grupe fjalësh popullore të trojeve verilindore të shqipes. Studime filologjike. 1982, nr. 1, f. 105-119. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337312256]
33. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit e të strukturës së gjuhës sonë letrare. Studime filologjike. 1982, nr. 2, f. 3-36. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337311488]
34. KOSTALLARI, Androkli. Zëri i shkencës dhe era e shovinizmit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 27 maj, 1981. [COBISS.AL-ID 337310464]
35. KOSTALLARI, Androkli. Rreth një pikëpamje të Jeronim De Radës për formimin e gjuhës letrare të kombit shqiptar. Studime filologjike. 1981, nr. 3, f. 33-47. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337310720]
36. KOSTALLARI, Androkli. Vepra e Aleksandër Xhuvanit për gjuhën letrare kombëtare. Studime filologjike. 1980, nr. 1, f. 43-56. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337309952]
37. KOSTALLARI, Androkli. Mbi shtrirje e shtresëzimin e së drejtës kanunore në Shqipëri dhe mbi disa çështje që lidhen me studimin e saj e me organizimin e luftës kundër mbeturinave të së vjetrës. Etnografia shqiptare. 1972, nr. iv, f. 18-27. ISSN 0425-466X. [COBISS.AL-ID 337256192]
38. KOSTALLARI, Androkli. Gjjuha letrare shqipe dhe shkolla(kryeartikull). Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 7 shkurt, 1979. [COBISS.AL-ID 337309696]
39. KOSTALLARI, Androkli. Fjalë me strukturë të gjerë kuptimore. Studime filologjike. 1977, nr. 1, f. 147-173. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337304064]
40. KOSTALLARI, Androkli. Mbi arritjet kryesore të gjuhësisë sonë dhe mbi disa drejtime të zhvillimit të saj të mëtejshëm. Studime filologjike. 1976, nr. 2, f. 3-13. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337303296]
41. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa tipare të veçanta të zhvillimit të gjuhës letrare shqipe gjatë Luftës Nacionalçlirimtare. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. Tiranë, 1975, nr. 2, f. 98-112. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337302528]
42. KOSTALLARI, Androkli. Mbi shtrirje e shtresëzimin e së drejtës kanunore në Shqipëri dhe mbi disa çështje që lidhen me studimin e saj e me organizimin e luftës kundër mbeturinave të së vjetrës. Përparimi : reviste kulturore. 1975, nr. 2, f. 79-86. ISSN 0553-6979. [COBISS.AL-ID 337257472]
43. KOSTALLARI, Androkli. Hapa të reja përpara në fushën e studimeve për gjuhën e për letërsinë. Drita. 6 janar, 1974. [COBISS.AL-ID 337297408]
44. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj. Në: AJETI, Idriz (re.), QOSJA, Rexhep (re.), ZAJMI, Abdullah (re.). Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe : 20-25 nëntor 1972. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1974. Nr. 2, f. 21-68. [COBISS.AL-ID 337294592]
45. KOSTALLARI, Androkli. Fletorja e fjalës së rrallë - një mjet i gjallë për mbledhjen e leksikut dhe të frazeologjisë nga goja e popullit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 30 janar, 1974. [COBISS.AL-ID 337301760]
46. KOSTALLARI, Androkli. La periode de la Lutte de Liberation Nationale-une phase particuliére du processus de développement de la langue litteraire albanaise. Studia albanica. 1974, nr. 2, f. 173-184. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337297920]
47. KOSTALLARI, Androkli. Periudha e Luftës e Nacionalçlirimtare-një fazë e veçantë në procesin e zhvillimit të gjuhës letrare shqipe. Studime filologjike. 1974, nr. 4, f. 121-131. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337297664]
48. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare e kombit shqiptar. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1974, nr. 6, f. 16-19. [COBISS.AL-ID 337300224]
49. KOSTALLARI, Androkli. Drejtshkrimi i njësuar dhe disa setyra të shtypit tonë në kohën e sotme. Tribuna e gazetarit : botim i Bashkimit të Gazetarëve të Shqipërisë. 1974, nr. 3, f. 3-5. [COBISS.AL-ID 337300480]
50. KOSTALLARI, Androkli. Mësuesit e gjuhës shqipe-forcë e madhe për kërkime shkencore në fushën e gjuhësisë. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 18 korrik, 1973. [COBISS.AL-ID 337297152]
51. KOSTALLARI, Androkli. Njerëzit dhe emrat : konkluzionet e diskutimit mbi antroponimet e toponimet. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 31 maj, 1963. [COBISS.AL-ID 337198592]
52. KOSTALLARI, Androkli. Punën për gjuhën letrare shqipe ta vëmë mbi baza të shëndosha shkencore. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), DOMI, Mahir (re.). Norma letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës. Pjesa 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Sektori i Kulturës së Gjuhës, 1973. Vëll. 1, f. 261-266. [COBISS.AL-ID 337284352]
53. KOSTALLARI, Androkli. La langue litteraire albanaise contemporaine et les problemes fondamentaux de son orthographe. Studia albanica. 1973, f. 33-89. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337295104]
54. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj. Studime filologjike. 1973, nr. 1, f. 39-88. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337289728]
55. KOSTALLARI, Androkli. Agreat victory of our national culture (The Congress of orthography of the Albanian language). Albania today : political informative review. 1972, nr. 6, f. 18-25. [COBISS.AL-ID 337283584]
56. KOSTALLARI, Androkli. Kompozitat ekzoncetrike të shqipes si tema fjalëformuese : studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1972, f. 95-140. [COBISS.AL-ID 337196800]
57. KOSTALLARI, Androkli. Punën për gjuhën letrare shqipe ta vëmë mbi baza të shëndosha shkencore. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 31 maj, 1972. [COBISS.AL-ID 337284096]
58. KOSTALLARI, Androkli. Ilirët e Jugut dhe gjeneza e shqiptarëve në dritën e një sinteze të re. Përparimi : reviste kulturore. 1972, nr. 7, f. 627-632. ISSN 0553-6979. [COBISS.AL-ID 337283840]
59. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj. Përparimi : reviste kulturore. 1972, nr. 12, f. 1033-1080. ISSN 0553-6979. [COBISS.AL-ID 337294848]
60. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa veçori të strukturës semantike të kompozitave pronësore të shqipes. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1972. Nr. i, f. 141-147. [COBISS.AL-ID 337209600]
61. KOSTALLARI, Androkli. Kompozitat ekzoncetrike të shqipes si tema fjalëformuese : probleme të historisë së gjuhës shqipe. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1971, f. 286-354. [COBISS.AL-ID 337196288]
62. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa veçori të fjalës së përbërë. Në: Probleme të historisë së gjuhës shqipe. Prishtinë: Rilindja, 1971. F. 259-288. Linguistikë. [COBISS.AL-ID 337211392]
63. KOSTALLARI, Androkli. Contribution au classement des principaux types des composes du domaine de la micro-oronymie albanaise. Studia albanica. 1971, nr. 2, f. 103-112. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337272064]
64. KOSTALLARI, Androkli. Kontribut për klasifikimin e tipave kryesorë të kompozitave në fushën e mikrooronimeve shqiptare. Studime filologjike. 1971, nr. 3, f. 51-58. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337271296]
65. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare e kohës sonë. Drita. 12-19 korrik, 1970. [COBISS.AL-ID 337266176]
66. KOSTALLARI, Androkli. La langue littéraire albanaise dans la période de l'édification du socialisme. Studia albanica. 1970, nr. 1, f. 67-96. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337257984]
67. KOSTALLARI, Androkli. Les études linguistiques... Studia albanica. nr. 1, f. 99-115. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337266944]
68. KOSTALLARI, Androkli. Les composé désideratif et impératif de l'albanais. Studia albanica. 1969, nr. 1, f. 61-106. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337238528]
69. KOSTALLARI, Androkli. Mbi tiparet kryesore të shqipes së sotme letrare. Fjala : e përmuajshme kulture, arti e letërsie. 1968, nr. 4, 5, 6. ISSN 0430-6333. [COBISS.AL-ID 337225728]
70. KOSTALLARI, Androkli. Parimet themelore për hartimin e "Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe". Studime filologjike. 1968, nr. 2, f. 43-128. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337231104]
71. KOSTALLARI, Androkli. Kompozitat dëshirore dhe urdhërore të shqipes. Studime filologjike. 1968, nr. 4, f. 3-70. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337230592]
72. KOSTALLARI, Androkli. Njëzet vjet të shkencave albanologjijke. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 13 tetor, 1967. [COBISS.AL-ID 337230336]
73. KOSTALLARI, Androkli. Sur les traits principaux de l'albanais. Studia albanica. 1966, nr. 2, f. 3-30. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337225472]
74. KOSTALLARI, Androkli. Një vepër e panjohur poetike e Franz Nopcës(Gedichte von Colez Marku). Studime filologjike. 1966, nr. 3, f. 69-97. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337214720]
75. KOSTALLARI, Androkli. Les études sud-est européennes en Albanie. Bulletin. 1965, no. iii, f. 51-57. ISSN 0004-5551. [COBISS.AL-ID 337205760]
76. KOSTALLARI, Androkli. Fjalor i gjuhës së sotme shqipe(intervistë). Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1965, nr. 4, f. 216-219. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337214976]
77. KOSTALLARI, Androkli. Un ouvrage poétique inconu de Franc Nopsca(Gedichte von Colez Marku). Studia albanica. 1965, nr. 2, f. 117-148. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337212928]
78. KOSTALLARI, Androkli. Contribution à l'histoire des richerches onomastiques dans le domaine de l'albanias. Studia albanica. 1965, nr. 4, f. 31-54. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337198848]
79. KOSTALLARI, Androkli. Le développement des études albanologiques en Albanie : problèmes noveaux et tâches nouvelles. Studia albanica. 1964, f. 5-46. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337197824]
80. KOSTALLARI, Androkli. Lo sviluppo degli studi albanesi : nuovi problemi e nuovi compiti : rasegna di studi albanesi. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1963, nr. 1, f. 17-61. [COBISS.AL-ID 337197568]
81. KOSTALLARI, Androkli. Kompozitat ekzoncetrike të shqipes si tema fjalëformuese. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1962, nr. 3, f. 3-48. [COBISS.AL-ID 337190400]
82. KOSTALLARI, Androkli. Gjendja e studimeve albanologjike në Shqipëri : probleme dhe detyra të reja. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1962, nr. 4, f. 11-76. [COBISS.AL-ID 337197312]
83. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhën shqipe. Buletin i Universitetit shtetëror të Tiranës : seria shkencat shoqërore. 1961, nr. 3, f. 3-24. [COBISS.AL-ID 337186048]
84. KOSTALLARI, Androkli. Perspektiva të shkëlqyera për shkencat albanologjike. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1960, nr. 11, f. 9-12. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337185536]

1.05 Artikull popullor

85. KOSTALLARI, Androkli. Androkli Kostallari : ja fushata e përgatitjeve për Kongresin e Drejtshkrimit : dokumenti i shkurtit 1972 : Kostallari, puna e bërë që nga viti 1967 për njehsimin e shqipes si do ta finalizojmë me Kongresin dhe botimin e rregullave të drejtshkrimit. Shqiptarja.com. 24 maj 2016, nr. 121, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 336609792]
86. KOSTALLARI, Androkli. Dora e Enver Hoxhës... në Kongresin e Drejtëshkrimit [1972]. Gazeta shqiptare. 27 janar, 2008, nr. 4114, f.iv - v. [COBISS.AL-ID 336617984]
87. KOSTALLARI, Androkli. Për gjuhën letrare të kombit : (kolokiumi ndërkombëtar "Naim Frashëri dhe koha e tij"). Drita. 21 tetor, 1990. [COBISS.AL-ID 337357312]
88. KOSTALLARI, Androkli. Pjetër Bogdani dhe gjuha letrare shqipe. Drita. 10 dhjetor, 1989. [COBISS.AL-ID 337350400]
89. KOSTALLARI, Androkli, FRASHËRI, Kristo, XHOLI, Zija, DOMI, Mahir, MANSAKU, Seit, OSMANI, Shefik. Atdhetar i flaktë dhe personalitet i shquar i kulturës shqiptare. Drita. f. 5-7. [COBISS.AL-ID 334669568]
90. KOSTALLARI, Androkli. Një ngulim arbëresh në dritën e së kaluarës dhe të së sotmes. Studime filologjike. 1989, nr. 2, f. 67-78. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337349888]
91. KOSTALLARI, Androkli. Kultura gjuhësore-pjesë e pandarë e kulturës sonë socialiste. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 10 qershor, 1977. [COBISS.AL-ID 337304320]
92. KOSTALLARI, Androkli. Gjuhësia shqiptare në rrugën e zhvillimit të pandërprerë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 25 dhjetor, 1976. [COBISS.AL-ID 337303552]
93. KOSTALLARI, Androkli. Drejtshkrimi i njësuar-fitore e madhe dhe mbështetje kryesore për përvetësimin e normës së gjuhës sonë letrare kombëtare(kryeartikull). Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 24 mars, 1974. [COBISS.AL-ID 337301248]
94. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 21 nëntor, 1972. [COBISS.AL-ID 337288960]
95. KOSTALLARI, Androkli. Mbi gjuhën e shtypit tonë të sotëm. Tribuna e gazetarit : botim i Bashkimit të Gazetarëve të Shqipërisë. 1971, nr. 1, f. 11-14. [COBISS.AL-ID 337283072]
96. KOSTALLARI, Androkli. Në rrugët e zbulimit të së panjohurës( në fushën e studimeve albanologjike). Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 14 gusht, 1971. [COBISS.AL-ID 337282560]
97. KOSTALLARI, Androkli. Kongresi i dytë i studimeve për Evropën Juglindore dhe shkencat tona albanologjike. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. [COBISS.AL-ID 337267712]
98. KOSTALLARI, Androkli. Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore : nga kumtesa e shokut Androkli Kostallari. Drita. 14 janar 1968, viti 8, nr. 2, f. 3. [COBISS.AL-ID 2048942128]
99. KOSTALLARI, Androkli. Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. vit. 27, nr. 12 (6051), f. 2. [COBISS.AL-ID 2048882224]
100. KOSTALLARI, Androkli. Një hap i ri përpara për njësimin e shqipes letrare : rreth projektit të "Rregullave të drejtshkrimit të shqipes". Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 mars, 1967. [COBISS.AL-ID 337228288]
101. KOSTALLARI, Androkli. Fjala e gjallë për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 3 gusht, 1961. [COBISS.AL-ID 337187840]

1.08 Kontribut shkencor i botuar në konferencë

102. KOSTALLARI, Androkli. Fjala e mbylljes : (konferenca shkencore: "Koha Jonë, letërsia, shkenca letrare", mbajtur më 13 nëntor 1989). Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1990, nr. i, f. 102. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337337856]
103. KOSTALLARI, Androkli. Fjala e mbylljes : (konferenca shkencore: "Koha Jonë, letërsia, shkenca letrare", mbajtur më 13 nëntor 1989). Drita. 19 nëntor, 1989. [COBISS.AL-ID 337337088]
104. KOSTALLARI, Androkli. Lekë Matrënga e gli esordi della lingua letteraira albanese. Në: Le minoranze etniche e linguistiche : atti del 1. Congresso internazionale. Palermo: Piana degli Albanesi, 1985. F. 14. [COBISS.AL-ID 337338112]
105. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë. Në: DOMI, Mahir (re.), KOSTALLARI, Androkli (re.), DOMI, Mahir (re.). Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë : materiale të konferencës shkencore të mbajtur në Tiranë më 7-8 Dhjetor 1984. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1988. F. 33-68. [COBISS.AL-ID 337322752]
106. KOSTALLARI, Androkli. Konferencë shkencore për gjuhën tonë letrare kombëtare. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 5 dhjetor, 1984. [COBISS.AL-ID 337324800]
107. KOSTALLARI, Androkli. Përsosja e sistemit të gjuhës sonë letrare kombëtare dhe tiparet themelore të normës së sotme. Në: AJETI, Idriz. Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe : simpozium shkencor i mbajtur në Prishtinë më 15, 16 dhe dhjetor 1980. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1983. F. 22-30. [COBISS.AL-ID 337313536]
108. KOSTALLARI, Androkli. La langue litteraire albanaise contemporaine et les problemes fondamentaux de son orthographe. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), et al. Le Congrés de l'Orthographe de la Langue Albanaise : Tiranë 20-25 novembre 1972. Tiranë: "8 Nëntori", 1974. F. 109-202. [COBISS.AL-ID 337295872]
109. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe 20-25 nëntor 1972. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. Nr. 1, f. 51-135. [COBISS.AL-ID 337294336]
110. KOSTALLARI, Androkli. Fjala e gjallë për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), DOMI, Mahir (re.). Norma letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës. Pjesa 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Sektori i Kulturës së Gjuhës, 1973. Nr. 1, f. 50-60. [COBISS.AL-ID 337296896]
111. KOSTALLARI, Androkli. Njerëzit dhe emrat. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.), DOMI, Mahir (re.). Norma letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës. Pjesa 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Sektori i Kulturës së Gjuhës, 1973. Nr. 1, f. 361-371. [COBISS.AL-ID 337210624]
112. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha e sotme letrare shqipe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj : referat. Në: AJETI, Idriz (re.), QOSJA, Rexhep (re.), ZAJMI, Abdullah (re.). Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe : 20-25 nëntor 1972. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1974. 102 f. [COBISS.AL-ID 337365760]
113. KOSTALLARI, Androkli. Punën për gjuhën letrare shqipe ta vëmë mbi baza të shëndosha shkencore. Në: KASTRATI, Jup (re.), PODGORICA, Fadil (re.), GERO, Mina (re.). Për përvetësimin dhe zbatimin e normës gjuhësore letrare. Shkodër: Instituti i Lartë Pedagogjik, 1972. F. 105-109. [COBISS.AL-ID 337288704]
114. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa veçori strukturore e funksionale të gjuhës letrare shqipe të kohës sonë. Në: Probleme të gjuhës letrare shqipe dhe të drejtshkrimit të saj : studime dhe artikuj. Vëll. 1. Tiranë: Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, 1972. Nr. 1, f. 1-104. [COBISS.AL-ID 337265152]
115. KOSTALLARI, Androkli. Një hap i ri përpara për njësimin e shqipes letrare. Në: Probleme të gjuhës letrare shqipe dhe të drejtshkrimit të saj : studime dhe artikuj. Vëll. 2. Tiranë: Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, 1972. Vëll. 2, f. 1-10. [COBISS.AL-ID 337229568]
116. KOSTALLARI, Androkli. Parimet themelore për hartimin e "Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe". Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën latine. Vëll.2. Tiranë: [s. n.], 1972. Nr. 2, f. 3-78. [COBISS.AL-ID 337239296]
117. KOSTALLARI, Androkli. Kompozitat dëshirore dhe urdhërore të shqipes. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe. Vëll. 1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1972. Nr. 1, f. 153-190. [COBISS.AL-ID 337238784]
118. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa veçori strukturore e funksionale të gjuhës letrare shqipe të kohës sonë. Studime filologjike. 1970, nr. 2, f. 3-51. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337263616]
119. KOSTALLARI, Androkli. Diskutim për kumtesën e N. Alpanit "Ndikimet e gjuhës dhe të letërsisë turke në gjuhën dhe letërsinë shqipe". Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Vëll. 3. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1970. Nr. iii, f. 311-315. [COBISS.AL-ID 337239552]
120. KOSTALLARI, Androkli. Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Vëll.1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. F. 371-394. [COBISS.AL-ID 337258752]
121. KOSTALLARI, Androkli. Mbi shtrirje e shtresëzimin e së drejtës kanunore në Shqipëri dhe mbi disa çështje që lidhen me studimin e saj e me organizimin e luftës kundër mbeturinave të së vjetrës. Në: Materiale ndihmëse për studimin e disa problemeve shoqërore nga pikëpamja etnografike. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. F. 94-105. [COBISS.AL-ID 337253632]
122. KOSTALLARI, Androkli. Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore. Në: Simpoziumi për Skënderbeun : 9-12 maj 1968. Prishtinë: Instituti Albanologjik, 1969. F. 303-316. [COBISS.AL-ID 337260288]
123. KOSTALLARI, Androkli. Sur les traits principaux de l'albanais. Në: GEORGIEV, Vladimir Ivanov (re.), TODOROV, Nikolaĭ (re.), TŬPKOVA, Vasilka (re.). Actes du Premier Congrès international des études balkaniques et Sud-Est européennes : Sofia, 26 août-1 septembre 1966. Sofia: Académie bulgare des sciences. 1968, f. 424-444. [COBISS.AL-ID 337225984]
124. KOSTALLARI, Androkli. Figura e Skënderbeut në letërsinë tonë : kumtesë mbajtur në Konferencën e 2-të të Studimeve Albanologjike kushtuar 500 vjetorit të vdekjes të Gjergj Kastrioti-Skëndërbeut. Në: KOSTALLARI, Androkli (re.). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Vëll.1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. 42 f. [COBISS.AL-ID 337365504]
125. KOSTALLARI, Androkli. Figura e Skënderbeut në letërsinë botërore : Nga kumtesa e Androkli Kostallarit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 19 janar 1968, vit. 8, nr. 3, f. 3. [COBISS.AL-ID 2049082672]
126. KOSTALLARI, Androkli. La figure di Scanderbeg... Studia albanica. 1968, f. 191-215. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337259008]
127. KOSTALLARI, Androkli. Les recherches onomastiques dans le domaine de l'albanais. Në: Proceedings of the Eighth International Congress of Onomastic Sciences. Paris: International Congress of Onomastic Sciences, 1966. F. 247-259. ISBN 978-311-099-51-52. [COBISS.AL-ID 337207808]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.02 Monografi profesionale

128. KOSTALLARI, Androkli, KAPLLANI, Kujtim (redaktor), MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 5, Histori e gjuhësisë së përgjithëshme. Fjalëformimi i shqipes. Gjuha e sotme letrare shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2018. 461 f. ISBN 978-9928-237-29-3. [COBISS.AL-ID 1538559216]
129. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 3, Studime për leksikun dhe fjalëformimin. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2017. Vol. 3: f. 580. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 978-9928-237-15-6. [COBISS.AL-ID 337175296]
130. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 3, Studime për leksikun dhe fjalëformimin. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2017. 580 f. ISBN 978-9928-237-15-6. [COBISS.AL-ID 1538198000]
131. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 4, Çështje të filologjisë shqiptare. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2017. Vol. 4: f. 630, me il. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 978-9928-237-16-3. [COBISS.AL-ID 337143808]
132. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 4, Çështje të filologjisë shqiptare. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2017. 630 f. ISBN 978-9928-237-16-3. [COBISS.AL-ID 1538195696]
133. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 1, Studime në fushën e gjuhës letrare kombëtare. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2016. Vol. 1: f. 428, me il. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 978-99956-10-99-9. [COBISS.AL-ID 337144576]
134. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 1, Studime në fushën e gjuhës letrare kombëtare. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2016. 428 f. ISBN 978-99956-10-99-9. [COBISS.AL-ID 2048747056]
135. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 2, Studime në fushën e gjuhës letrare kombëtare. Tiranë: [Akademia e Shkencave], 2016. Vol. 2: f. 383. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 978-99956-10-98-2. [COBISS.AL-ID 337144320]
136. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 2, Studime në fushën e gjuhës letrare kombëtare. Tiranë: [Akademia e Shkencave], 2016. 383 f. ISBN 978-99956-10-98-2. [COBISS.AL-ID 1538234608]
137. YMERI, Eshref, KOSTALLARI, Androkli. Paralele leksiko-frazeologjike të shqipes me rusishten në përkthim : disertacion për marrjen e gradës shkencore "Kandidat i shkencave". Tiranë: [s.n.], 1989. 142 f. [COBISS.AL-ID 336636672]
138. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj = [La Langue littéraire albanaise contemporaine et les problèmes fondamentaux de son orthographie]. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. 186 f. [COBISS.AL-ID 512273881]
139. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha letrare shqipe në periudhën e ndërtimit të socializmit. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1969. 82 f. [COBISS.AL-ID 336646912]
140. KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, BUDA, Aleks (autor, redaktor). Konferenca e parë e studimeve albanologjike : Tiranë, 15-21 nëndor 1962. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 740 f., [64] fl., me il., shtojca (të lidhura), faksimile, harta. [COBISS.AL-ID 1558732512]

2.03 Tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar

141. TOMA, Ana, KARAPICI, Zana, RADOVICKA, Lumnije, KOSTALLARI, Androkli, LAFE, Emil, SAMARA, Miço. Gjuha letrare shqipe : libër mësimi. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1989. 300 f., me il. [COBISS.AL-ID 1556704224]
142. KOSTALLARI, Androkli, LAFE, Emil. Gjuha letrare shqipe : elemente të normës së sotme letrare. Bot. i 2-të. Prishtinë: Rilindja, 1984. 259 f. [COBISS.AL-ID 1557139168]
143. KOSTALLARI, Androkli, ÇABEJ, Eqrem, DOMI, Mahir. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1974. 320 f. [COBISS.AL-ID 334461440]
144. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe : (botim i posaçëm). Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1974. 239 f. [COBISS.AL-ID 2048364849]
145. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1973. 323 f. [COBISS.AL-ID 1558122464]
146. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, ÇABEJ, Eqrem. Rregullat e drejtshkrimit të Shqipes : projekt. Bot. 2. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1970. 216 f. [COBISS.AL-ID 1558362336]
147. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir. Rregullat e drejtshkrimit të shqipes : projekt. Prishtinë: Enti i Botimeve, 1969. 214 f. [COBISS.AL-ID 334575104]

2.06 Fjalor, enciklopedi, leksikon, manual, atlas, hartë

148. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës). Fjalor i gjuhës së sotme : (me rreth 34.000 fjalë). Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1984. 1518 f. [COBISS.AL-ID 1538527984]
149. KOSTALLARI, Androkli, DOMI, Mahir, LAFE, Emil. Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe : 32.000 fjalë. Prishtinë: Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1983. 850 f. [COBISS.AL-ID 334461952]
150. KOSTALLARI, Androkli. Karmannyj russko-albanskij slovar' : 8200 slov. Izd. vtoroe. Moskva: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Inostrannych i naional'nych Slovarej, 1961. 430 f. [COBISS.AL-ID 1558948832]
151. KOSTALLARI, Androkli. Karamannyj russko-albanskij sllovar. Moskë: s.n, 1959. 428 f. [COBISS.AL-ID 337185792]
152. KOSTALLARI, Androkli. Karmannyj russko-albanskij slovar' : 8200 slov. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovarej, 1959. 428 f. [COBISS.AL-ID 1559067616]

2.13 Trajtesë, studim paraprak, studim

153. KOSTALLARI, Androkli. Mbi disa veçori të strukturës semantike të kompozitave pronësorë të shqipes : kumtesë mbajtur në konferencën e parë të studimeve albanologjike : (15-21 nëntor 1962). Tiranë: [S.n.], 1965. [8] f. [COBISS.AL-ID 332959232]

2.26 Fjalor themelor shkencor ose leksik

154. KOSTALLARI, Androkli, THOMAI, Jani, LLOSHI, Xhevat, REXHA, Ali (redaktor). Fjalor i gjuhës së sotme shqipe : N-ZH. Pj. 2. Prishtinë: Rilindja, 1981. 1195-2274 f. [COBISS.AL-ID 336191744]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

155. DOLLMA, Baki, KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor). Sinonimia te fjala e rrallë e bimësisë dhe emërtime të ndryshme të fjalëve të rralla : (temë studimore gjuhësore). Tiranë: Marin Barleti, 2013. 88 f. ISBN 999-560-474-4. [COBISS.AL-ID 335997952]
156. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor), THOMAI, Jani (redaktor), SAMARA, Miço (redaktor), KOLE, Josif (redaktor), HAXHILLAZI, Pavli (redaktor), SHEHU, Hajri (redaktor), FEKA, Thanas (redaktor), SIMA, Kornelja (redaktor). Fjalor i shqipes së sotme : (me rreth 35.000 fjalë). Bot. 2 i ripunuar. Tiranë: Toena, 2002. 1581 f. ISBN 99927-1-607-X. [COBISS.AL-ID 1536541680]
157. KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Për pastërtinë e gjuhës shqipe. Tiranë: [s.n.], 1998. 188 f. ISBN 99927-600-0-1. [COBISS.AL-ID 1537191920]
158. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor, arranzhues). Për pastërtinë e gjuhës shqipe : fjalor. Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, cop. 1998. 188 f. Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë. ISBN 99927-600-0-1. [COBISS.AL-ID 336977664]
159. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor). Për pastërtinë e gjuhës shqipe : fjalor. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1998. 188 f. ISBN 99927-600-0-1. [COBISS.AL-ID 1555326688]
160. KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Për pastërtinë e gjuhës shqipe : fjalor. Tiranë: Akademia e Shkencave e RSH, 1998. 188 f. Akademia e Shkencave e RSH, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë. ISBN 99927-600-0-1. [COBISS.AL-ID 2050154013]
161. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Pjetër Bogdani dhe vepra e tij. Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1991. 169 f. [COBISS.AL-ID 1556463072]
162. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor). Studime filologjike. 1, 2, 3-4 (1991). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1991. 3 vëll. (207; 208; 220 f.). [COBISS.AL-ID 335987456]
163. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor). Studime filologjike. 4 (1990). Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1990. 235 f. [COBISS.AL-ID 335987200]
164. KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Pjetër Bogdani dhe vepra e tij : konferencë shkencore. Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës të Shqipërisë, 1989. 171 f. [COBISS.AL-ID 1537200112]
165. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Studime për leksikun dhe për formimin e fjalëve në gjuhën shqipe. 3. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1989. 843 f., me il. [COBISS.AL-ID 1556758240]
166. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Studime për leksikun dhe për formimin e fjalëve në gjuhën shqipe. Vëll. 3. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1989. 844 f. [COBISS.AL-ID 1537342960]
167. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), KOSTALLARI, Androkli (redaktor), DOMI, Mahir (redaktor). Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë : materiale të konferencës shkencore të mbajtur në Tiranë më 7-8 Dhjetor 1984. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1988. 567 f., 13 f. me il. [COBISS.AL-ID 1556802528]
168. KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Studime filologjike dhe pedagogjike për nder të Aleksandër Xhuvanit. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPSSH, 1986. 753 f., 1 portret. [COBISS.AL-ID 2048639010]
169. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Studime filologjike dhe pedagogjike për nder të Prof. Dr. Aleksandër Xhuvanit = : Études philologiques et pédagogiques en l'honneur du Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1986. 754 f., me il. [COBISS.AL-ID 1559861984]
170. DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës), KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Studime filologjike dhe pedagogjike për nder të Prof. Dr. Aleksandër Xhuvanit = Études philologiques et pédagogiques en lʼhonneur du Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani. Tiranë: ASHRPSSH, 1986. 754 f. Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë). [COBISS.AL-ID 2050012701]
171. KOSTALLARI, Androkli (botues, kryeredaktor), THOMAJ, Jani (redaktor), SAMARA, Miço (redaktor), KOLE, Josif (redaktor). Fjalor i shqipes së sotme : ( me rreth 34.000 fjalë). Tiranë: Akademia e Shkencave, 1984. XXI, 1517 f. [COBISS.AL-ID 2048347430]
172. Fjalor me emra njerëzish. [Tiranë]: "8 Nëntori", [1982]. 197 f. [COBISS.AL-ID 1557281760]
173. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor), THOMAI, Jani (redaktor), LLOSHI, Xhevat (redaktor), SAMARA, Miço (redaktor). Fjalor i gjuhës së sotme shqipe : (me rreth 41.000 fjalë). Tiranë: Akademia e Shkencave, 1980. 2.273 f. [COBISS.AL-ID 2048344879]
174. KOSTALLARIT, Androkli, KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor). Fjalor i gjuhës së sotme shqipe : (me rreth 41.000 fjalë). Tiranë: Akademia e Shkencave, 1980. XXV, 2275 f. [COBISS.AL-ID 47918346]
175. BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës), KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881 : 12-28 qershor 1978 : materialet e sesioneve shkencore të rretheve. Vëll. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. 321 f. [COBISS.AL-ID 1537957360]
176. FRASHËRI, Kristo, BUDA, Aleks (redaktor përgjegjës), KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Konferenca Kombëtare e Studimeve për Lidhjen Shqipëtare të Prizrenit 1878-1881. V.1 : 12-28 qershor 1978. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1979. 427 f., me il. [COBISS.AL-ID 334586112]
177. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor). Fjalor drejtshkrimor i gjuhës shqipe : 32.000 fjalë. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1976. 761 f. [COBISS.AL-ID 2048371247]
178. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës), DOMI, Mahir (redaktor), LAFE, Emil (redaktor). Fjalori drejtshkrimor i gjuhës shqipe : 32.000 fjalë. Tiranë: Akademia e shkencave e RPS te Shqipërisë, 1976. 761 f. [COBISS.AL-ID 80363530]
179. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.17, Fjalor i termave të gjuhësisë : (shqip-frëngjisht-rusisht-anglisht-gjermanisht-italisht). Tiranë: Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërisë, 1975. 586 f. Terminologjia tekniko-shkencore, 17. [COBISS.AL-ID 80288266]
180. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), LUKA, Kolë (përkthyes, redaktor), LEKA, Ferdinand (përkthyes, redaktor), DOMI, Mahir (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor). Le Congrés de l'Orthographe de la Langue Albanaise : Tiranë 20-25 novembre 1972. Tiranë: "8 Nëntori", 1974. 559 f., me il., portret. [COBISS.AL-ID 1560385504]
181. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe : 20-25 nëntor 1972. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1973. 2 v.(415; 655 f.), me il. [COBISS.AL-ID 1558118112]
182. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe : 20-25 nëntor 1972. 2. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. 655 f. [COBISS.AL-ID 1558150112]
183. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe 20-25 nëntor 1972. Vëll. 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, 1973. 415 f. [COBISS.AL-ID 1558149088]
184. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), DOMI, Mahir (redaktor përgjegjës). Norma letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës. Pjesa 1. Tiranë: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, Sektori i Kulturës së Gjuhës, 1973. 379 f. [COBISS.AL-ID 89225226]
185. KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën latine. Vëll.2. Tiranë: [s. n.], 1972. 400 f. [COBISS.AL-ID 336172032]
186. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe. Vëll. 1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1972. 496 f., me harta. [COBISS.AL-ID 1560465632]
187. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1972. 400 f. [COBISS.AL-ID 1558247648]
188. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor). Deuxieme conference des etudes albanologiques : a l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote-Skanderberg : Tirana, 12-18 janvier 1968. 3. Tirana: Universite d' Etat de Tirana, 1970. 432 f., me il. [COBISS.AL-ID 1560525792]
189. KOSTALLARI, Androkli (redaktor), FLOQI, Spiro (redaktor), LUKA, Kolë (redaktor). Deuxième conférence des études albanologiques : A l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote-Skanderbeg : Tirana, 12-18 janvier 1968. Vëll. 3. Tirana: Université d'Etat de Tirana, Institut d'Histoire et de linguistique, 1970. 432 f., me il. [COBISS.AL-ID 1560548064]
190. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Deuxieme Conference des etudes albanologiques : a l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote Skanderbeg, Tirana, 12-18 janvier 1968. Vol. 2. Tirana: Universite d'etat de Tirana, 1970. 564 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558452192]
191. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore, Terminologjia e letërsisë. V.15. Tiranë: [s.n.], 1970. 119 f. [COBISS.AL-ID 336207616]
192. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Vëll. 3. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1970. 351 f., harta, muzikë. [COBISS.AL-ID 1560519136]
193. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Deuxieme Conference des etudes albanologiques janvier 1968 : a l'occasion du 5 e centenaire de la mort Georges Kastriote Skanderbeg, Tirana, 12-18 janvier 1968. Vëll. 1. Tirana: Universite d'etat de Tirana, Institut d'Histoire et de Linguistique, 1969. 807 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558410720]
194. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës), BUDA, Aleks (redaktor). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 janar 1968. Vëll. 2. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. 468 f., harta, portrete. [COBISS.AL-ID 1558466528]
195. KOSTALLARI, Androkli (redaktor përgjegjës). Konferenca e dytë e studimeve albanologjike : me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastrioti-Skënderbeut : Tiranë, 12-18 Janar 1968. Vëll.1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1969. 658 f., me il., portrete. [COBISS.AL-ID 1558440416]
196. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.14, terminologjia e hidraulikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1966. 99 f. [COBISS.AL-ID 334450432]
197. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. Vol.1, Terminologjia e botanikës : (shqip - rusisht - frëngjisht). Tiranë,: Instituti i Historisë, 1963. 90 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558830048]
198. Fjalor i terminologjisë tekniko-shkencore. V.2, Terminologjia e matematikës dhe e mekanikës teorike : (shqip-rusisht-frëngjisht). Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1963. 244 f. [COBISS.AL-ID 2050267933]
199. DOMI, Mahir (redaktor), KOSTALLARI, Androkli (redaktor), ÇABEJ, Eqrem (redaktor), XHUVANI, Aleksandër (redaktor). Ortografia e gjuhës shqipe : punuar dhe redaktuar nga komisioni i përbërë prej Aleksandër Xhuvanit, Eqrem Çabejt, Androkli Kostallarit dhe Mahir Domit. Buletin për shkencat shoqërore. 1956, nr. 4, f. 38-65. [COBISS.AL-ID 334494208]
200. KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Fjalor rusisht-shqip : punuar nga Komisioni i fjalorit rusisht-shqip i Seksionit të Gjuhës e Letërsisë : 25.000 fjalë. Moskë: Shtëpia Botonjëse Shtetërore e fjalorëve të huaj dhe nacionalë, 1954. 636 f. Instituti i Shkencave i R.P. të Shqipërisë. [COBISS.AL-ID 2049719847]
201. KOSTALLARI, Androkli (redaktor). Fjalor rusisht-shqip : punuar nga komisioni i fjalorit rusisht-shqip i seksionit të Gjuhës e Letërsisë : 25.000 fjalë. Tiranë: Shtëpia Botuese Shtetërore e Fjalorëve të Huaj dhe Nacionalë, 1954. 636 f. [COBISS.AL-ID 1536708336]

Udhëheqës në disertacionet e doktoratës

202. PANOLLI, Jani. Kohët e së tashmes së mënyrës dëftore në gjuhën angleze në përqasje me gjuhën shqipe : punim disertacioni për mbrojtjen e gradës shkencore "Kandidat i Shkencave Filologjike". Tiranë: [J. Panolli], 1989. 280 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048020271]
203. DURO, Agron. Sistemet terminologjike dhe dysorët terminologjikë në rrafshin e fjalëformimit të gjuhës shqipe përqasur edhe me italishten, anglishten dhe rusisht. Tiranë: [A. Duro], 1983. 207 f. [COBISS.AL-ID 2048044591]

Arranzhues

204. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor, arranzhues). Për pastërtinë e gjuhës shqipe : fjalor. Tiranë: Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, cop. 1998. 188 f. Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë. ISBN 99927-600-0-1. [COBISS.AL-ID 336977664]

Autor i tekstit shtesë

205. ÇAÇI, Aleks, UÇI, Rozeta (redaktor). Vepra letrare. Vol. 1, Poezi. Tiranë: Naim Frashëri, 1987. 340 f. [COBISS.AL-ID 2048494895]
206. ÇAÇI, Aleks, UÇI, Rozeta (redaktor). Vepra letrare. Vol. 2, Poezi. Tiranë: Naim Frashëri, 1987. 307 f. [COBISS.AL-ID 337639424]
207. ÇAÇI, Aleks, UÇI, Rozeta (redaktor). Vepra letrare. Vol. 3, Prozë. Tiranë: Naim Frashëri, 1987. 407 f. [COBISS.AL-ID 337639936]

Mbledhës

208. MUSTAKA, Niko, SAMARA, Miço (redaktor). Shprehje popullore nga rrethi i Korçës. Tiranë: Akademia e Shkencave, 1989. 349 f. [COBISS.AL-ID 1537129712]
209. Gjuha letrare shqipe për të gjithë : elemente të normës së sotme letrare kombëtare. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1976. 295 f. [COBISS.AL-ID 1557971424]
210. Rregullat e drejtshkrimit të shqipes : projekt. Prishtinë: Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i krahinës socialiste autonome të Kosovës, 1967. 214 f. [COBISS.AL-ID 1558593248]
211. Jeronim de Rada : me rastin e 150-vjetorit të lindjes. Tiranë: Naim Frashëri, 1965. 211 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558700512]
212. Kratkij albansko-russkij slovar' : kostallari 13.000 slov : s priloženiem kratkogo očerka gramatiki albanskogo âzyka = Fjalor i shkurtër shqip-rusisht : me shtojcën e gramatikës së shkurtër në gjuhën shqipe : përmban 13.000 fjalë. Bot. i 2-të. Moska: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Inostrannyh i Nacional'nyh Slovarej, 1951. 547 f. [COBISS.AL-ID 1559271648]

Botues

213. KOSTALLARI, Androkli (botues, kryeredaktor), THOMAJ, Jani (redaktor), SAMARA, Miço (redaktor), KOLE, Josif (redaktor). Fjalor i shqipes së sotme : ( me rreth 34.000 fjalë). Tiranë: Akademia e Shkencave, 1984. XXI, 1517 f. [COBISS.AL-ID 2048347430]

Recensues

214. KOKONA, Vedat, HYSA, Ramazan (redaktor). Fjalor frëngjisht - shqip : rreth 35.000 fjalë. Tirana: "8 Nëntori", 1989. 1207 f. [COBISS.AL-ID 334018560]

Korrektor gjuhësor

215. HAXHIMIHALI, Dhimitër, ÇULLAJ, Alqi (redaktor). Fjalor i kimisë. Tiranë: 8 Nëntori, [1984]. 854 f., il. Botime enciklopedike, Seria e fjalorëve tematikë. [COBISS.AL-ID 1557185760]

Tjetër

216. RROKAJ, Shezai. Koncepte e teza të strukturalizmit klasik dhe disa probleme të gjuhësisë shqiptare : disertacion për marrjen e gradës shkencore "Kandidat i shkencave". Tiranë: [s.n.], 1991. 207 f., me il. [COBISS.AL-ID 336635392]
217. GOKAJ, Nuri. Zhvillimi i gjuhës letrare shqipe në vitet '20-'30 të shek. tonë : disert. për marrjen e gradës shkencore "Kandidat i shkencave". Tiranë: [s.n.], 1991. 363 f. [COBISS.AL-ID 336647424]
218. KOSTARI, Jolanda. Probleme të përqasjes së sistemeve leksikore të frengjishtes e të shqipes në fjalorët dygjuhësh frëngjisht e shqip e shqip-frëngjisht : disert. për marrjen e gradës shkenc. "Kandidat i shkencave". 206 f., me il. [COBISS.AL-ID 336648448]


TË PAKLASIFIKUARA

219. KOSTALLARI, Androkli, MEMUSHAJ, Rami (redaktor). Vepra. Vëll. 5, Histori e gjuhësisë së përgjithshme. Fjalëformimi i shqipes. Gjuha e sotme letrare shqipe. Tiranë: Akademia e Shkencave, 2018. 460 f. ISBN 978-9928-237-29-3. [COBISS.AL-ID 2050261533]
220. KOSTALLARI, Androkli (kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës), THOMAJ, Jani (redaktor), LLOSHI, Xhevat (redaktor), SAMARA, Miço (redaktor). Fjalor i gjuhës së sotme shqipe : (me rreth 41.000 fjalë). Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1980. XXV, 2278 f. [COBISS.AL-ID 2048016929]
221. KOSTALLARI, Androkli. Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj. Tiranë,: Akademia e Shkencave, 1973. 186 f., me il. [COBISS.AL-ID 1560425184]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 29. 2. 2024