COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSHamit Beqja [00812]Bibliografia personale për periudhën 1953-2016

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.01 Artikull shkencor origjinal

1. BEQJA, Hamit. Disa dukuri sociale e ngjarjeve historike të vështruara në optikën e kohës. Politika & shoqëria : P & S. 2006, nr. 1, f. 91-99. [COBISS.AL-ID 336883200]
2. BEQJA, Hamit. Mirash Ivanaj - një lëgjendë : rreth librit "Mirash Ivanaj - personalitet i shquar i universit shqiptar", të Iliaz Gogajt. Politika & shoqëria : P & S. 2006, nr. 1, f. 104-107. [COBISS.AL-ID 336883712]
3. BEQJA, Hamit. Rrjedhave të sukseseve, kundërshtive dhe problematikave të arsimit shqiptar : vrojtim kritik i zhvillimeve arsimore në Shqipëri në gjysmën e dytë të shek. XX. Univers : revistë shkencore kulturore. 2003, nr. 4, f. 65-84. [COBISS.AL-ID 336859648]
4. BEQJA, Hamit. Në luftë për një shkollë e pedagogji socialiste. Revista pedagogjike. 1986, nr. 1, f. 16-32. [COBISS.AL-ID 337218304]
5. BEQJA, Hamit. Arsimi dhe shkolla mjete të fuqishme për përparimin e gjithanshëm social të vendit. Studime politiko-shoqërore. 1986, nr. 11, f. 81-96. [COBISS.AL-ID 337217536]
6. BEQJA, Hamit. Fëmija nuk ha, si t'ja bëjmë?. Shqiptarja e re : organ i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 1986, nr. 12, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 337249792]
7. BEQJA, Hamit. Forca e madhe e edukatës së "imët". Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1986, nr. 1, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 337217280]
8. BEQJA, Hamit. On the road of the albanian socialist pedagogy. Albania today : political informative review. 1985, nr. 5, f. 40-42. [COBISS.AL-ID 337216000]
9. BEQJA, Hamit. Veçoritë psiqike të personalitetit të rinisë shkollore dinamikë e zhvillimit të tij dhe problemet edukative që dalin. Revista pedagogjike. 1985, nr. 1, f. 85-96. [COBISS.AL-ID 337208320]
10. BEQJA, Hamit. Themeluesi i shkollës sonë pedagogjike. Revista pedagogjike. 1985, nr. 2, f. 13-22. [COBISS.AL-ID 337210368]
11. BEQJA, Hamit. Njohja e psikologjisë dhe e personalitetit të studentëve i shërben rritjes së fryshmërisë së procesit mësimor-edukativ. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1985, nr. 11, f. 60-89. [COBISS.AL-ID 337213696]
12. BEQJA, Hamit. Ndihmesa e shokut Enver Hoxha në krijimin e arsimit tonë poullor në zhvillimin e shkollës e të pedagogjisë sonë socialiste. Studime politiko-shoqërore. 1985, nr. 8, f. 171-185. [COBISS.AL-ID 337208576]
13. BEQJA, Hamit. Rreth integrimit me shkencën dhe me prodhimin. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1985, nr. 5, f. 5-7. [COBISS.AL-ID 337213184]
14. BEQJA, Hamit. Kulturë në shërbim të popullit. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1985, nr. 1, f. 20-21. [COBISS.AL-ID 337208832]
15. BEQJA, Hamit. Fëmija midis një trekëndëshi. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1984, nr. 7, f. 181-205. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337204736]
16. BEQJA, Hamit. Rreth natyrës së ndërlikuar të edukatës. Revista pedagogjike. 1984, nr. 3, f. 73-96. [COBISS.AL-ID 337205504]
17. BEQJA, Hamit. Një shkollë e lartë me të vërtetë demokratike e socialiste. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1984, nr. 6, f. 13-15. [COBISS.AL-ID 337207040]
18. BEQJA, Hamit. Në rrugët e një revolucioni të pandalshëm kulturor. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1984, nr. 3, f. 1. [COBISS.AL-ID 337205248]
19. BEQJA, Hamit. Në edukatë nuk ka receta. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1984, nr. 9, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 337206016]
20. BEQJA, Hamit. The albanian school and autstanding achievement of world culture. Albania today : political informative review. 1983, nr. 1, f. 22-26. [COBISS.AL-ID 337200896]
21. BEQJA, Hamit. Pamje të bashkëjetesës në familje. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1983, nr. 5, f. 125-145. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337201664]
22. BEQJA, Hamit. Dukuritë e sotme jetësore në zakone e tradita. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1983, nr. 11, f. 149-174. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337203712]
23. BEQJA, Hamit. Ngritja e nivelit cilësor të punës së shkollës kërkon përdorimin e metodave më efektive. Revista pedagogjike. 1983, nr. 1, f. 95-102. [COBISS.AL-ID 337200128]
24. BEQJA, Hamit. Rreth pamjeve psiko-pedagogjike të motiveve të të mësuarit. Revista pedagogjike. 1983, nr. 3, f. 70-84. [COBISS.AL-ID 337202432]
25. BEQJA, Hamit. Përpjekje më të mëdha për përmirësimin rrënjësor të metodave të mësimdhënies. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1983, nr. 3, f. 41-50. [COBISS.AL-ID 337201408]
26. BEQJA, Hamit. Rrugët e zhvillimit të shkollës socialiste ateiste shqiptare. Studime historike. 1983, nr. 3, f. 37-57. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 337202176]
27. BEQJA, Hamit. Ç'është psikologjia mikroborgjeze dhe si luftojmë kundër saj. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1983, nr. 4, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 337201920]
28. BEQJA, Hamit. Marrëdhëniet midis edukatës familjare e shoqërore. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1983, nr. 2, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 337200384]
29. BEQJA, Hamit. Zhvillimi dhe edukimi i fëmijëve nuk është drejtvizor. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1983, nr. 10, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 337202944]
30. BEQJA, Hamit. Kontribut i shquar për përparimin e mëtejshëm të programit të PPSH, për thellimin e revolucionit socialist. Studime historike. 1982, nr. 4, f. 3-13. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 337199872]
31. BEQJA, Hamit. Nga lufta për krijimin e shkollës laike kombëtare shqipe. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1980, nr. 9, f. 169-198. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337147648]
32. BEQJA, Hamit. Lufta e PPSH për realizimin e revolucionit ideologjik e kulturor. Studime historike. 1966, nr. 4, f. 59-77. ISSN 0563-5799. [COBISS.AL-ID 337045504]
33. BEQJA, Hamit. Për një pasqyrim më të gjerë dhe më të thellë të jetës në letërsinë për fëmijë. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1954, nr. 4, f. 105-109. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 336923904]

1.04 Artikull profesional

34. BEQJA, Hamit. Ju prindërit nuk na njihni me të rinjtë : as mësuesi, na njohin shokët. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 5 dhjetor 1989. [COBISS.AL-ID 337280000]
35. BEQJA, Hamit. Fëmijë "me tepricë fëmijërie" dhe fëmijë "thuajse pa fëmijëri". Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 7 shkurt 1989. [COBISS.AL-ID 337276928]
36. BEQJA, Hamit. Rreth punës edukative me rininë studentore. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 9 maj 1989. [COBISS.AL-ID 337277696]
37. BEQJA, Hamit. A është e drejtë që "konflikti edukativ" të reduktohet vetëm tek ata që konsiderohen "të vështirë". Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 11 korrik 1989. [COBISS.AL-ID 337278208]
38. BEQJA, Hamit. Natyra dialektike e edukatës dhe hipoteza pedagogjike optimiste. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 12 shtator 1989. [COBISS.AL-ID 337279232]
39. BEQJA, Hamit. Për një pedagogji demokratike por revolucionare jo anarkiste e liberale. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 28 mars 1989. [COBISS.AL-ID 337277440]
40. BEQJA, Hamit. Libër me vlera të dobishme psikologjike e pedagogjike : mbi librin e Pëllumb Gaçe"të mësuarit e sotëm dhe psikologjia pedagogjike". Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 30 maj 1989. [COBISS.AL-ID 337277952]
41. BEQJA, Hamit. Kërko dhe respekto. Në shërbim të popullit : organ politiko-letrar i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 1989, nr. 10, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 337279488]
42. BEQJA, Hamit. Të mësuarit është edhe shkencë edhe art. Për mbrojtjen e atdheut : organ politiko-ushtarak i Ministrisë së Mbrojtjes të RPSSH-së. 1989, nr. 1, f. 48-55. [COBISS.AL-ID 337276672]
43. BEQJA, Hamit. Formimi komunist i rinisë kërkon unë më të kualifikuar edukative me të. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1989, nr. 1, f. 47-57. [COBISS.AL-ID 337276416]
44. BEQJA, Hamit. A na duhet e pse na duhet edukata seksuale dhe ku është vlera e saj?. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1989, nr. 2, f. 41-47. [COBISS.AL-ID 337277184]
45. BEQJA, Hamit. Në pikëtakimet e përgatitjes profesionale të formimit intelektual dh etë kulturës morale. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1989, nr. 5, f. 15-17. [COBISS.AL-ID 337278976]
46. BEQJA, Hamit. Edhe në kulturë t'u hapim rrugë më me guxim kuadrove të rinj e të aftë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 7 dhjetor 1989. [COBISS.AL-ID 337280256]
47. BEQJA, Hamit. E vërteta për shkeljen brutale të autonomisë së Kosovës nuk mund të fshihet. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 korrik 1989. [COBISS.AL-ID 337278720]
48. BEQJA, Hamit. Kur rinia e kërkon me ngulm të vërtetën. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 15 nëntor 1989. [COBISS.AL-ID 337279744]
49. BEQJA, Hamit. Mençuria dhe pedagogjia popullore nëpërmjet fjalëve të urta. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1988, nr. 5, f. 154-168. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337261056]
50. BEQJA, Hamit. Rreth disa pamjeve themelore të edukatës popullore. Revista pedagogjike. 1988, nr. 3, f. 95-112. [COBISS.AL-ID 337263360]
51. BEQJA, Hamit. La voie de l'ecole albanaise. Studia albanica. 1988, nr. 2, f. 19-35. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 337260032]
52. BEQJA, Hamit. Njeriu në shtëpi, në familje, jashtë saj. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1988, nr. 1, f. 6-8. [COBISS.AL-ID 337259264]
53. BEQJA, Hamit. The consolidation and further development of people's education and the socialist school in Albania : çështje të pedgaogjisë e psikologjisë. Albania today : political informative review. 1987, nr. 2, f. 38-44. [COBISS.AL-ID 337251584]
54. BEQJA, Hamit. Evolucioni i edukatës familjare dhe tiipat e saj të sotëm kryesorë. Kultura popullore. 1987, nr. 1, f. 135-53. ISSN 0257-6082. [COBISS.AL-ID 337251072]
55. BEQJA, Hamit. Bashkëbisedim për disa probleme të edukatës. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1987, nr. 1, f. 133-137. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337250816]
56. BEQJA, Hamit. Mendime rreth disa pamjeve të psikologjisë socialiste në jetën ushtarake. Për mbrojtjen e atdheut : organ politiko-ushtarak i Ministrisë së Mbrojtjes të RPSSH-së. 1987, nr. 8, f. 17-27. [COBISS.AL-ID 337255424]
57. BEQJA, Hamit. Mendime rreth disa pamjeve të psikologjisë socialiste në jetën ushtarake. Për mbrojtjen e atdheut : organ politiko-ushtarak i Ministrisë së Mbrojtjes të RPSSH-së. 1987, nr. 9, f. 19-27. [COBISS.AL-ID 337255680]
58. BEQJA, Hamit. Dialektika e edukatës : çështje të pedgaogjisë e psikologjisë. Revista pedagogjike. 1987, nr. 1, f. 66-79. [COBISS.AL-ID 337250560]
59. BEQJA, Hamit. Rruga luftarake dhe e ndritur e shkollës shqipe. Revista pedagogjike. 1987, nr. 2, f. 34-51. [COBISS.AL-ID 337252096]
60. BEQJA, Hamit. Rruga luftarake dhe e ndritur e shkollës shqipe. Studime filologjike. 1987, nr. 1, f. 11-23. ISSN 0563-5780. [COBISS.AL-ID 337252352]
61. BEQJA, Hamit. Mosha "e artë" e rinisë së parë. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1987, nr. 1, f. 14-18. [COBISS.AL-ID 337250304]
62. BEQJA, Hamit. Duke kërkuar "fajtorët". Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1987, nr. 5, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 337254400]
63. BEQJA, Hamit. Fëmija po qan : ç'duhet bërë?. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1986, nr. 12, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 337250048]
64. BEQJA, Hamit. E bukura në jetën ushtarake. Për mbrojtjen e atdheut : organ politiko-ushtarak i Ministrisë së Mbrojtjes të RPSSH-së. 1984, nr. 3, f. 56-64. [COBISS.AL-ID 337204480]

1.05 Artikull popullor

65. BEQJA, Hamit. Mos u trembni nga horrat. Arsimi sot dhe nesër : e përmuajshme arsimore, edukative, pedagogjike. 2008, vol. 2, f. 35-38. [COBISS.AL-ID 336891648]
66. BEQJA, Hamit. Për Emil Cimbin, njeriun shumëvlerësh. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 6 janar 2008, nr. 3, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 336890880]
67. BEQJA, Hamit. Ç' mund të ndodhë me median sot. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 15 shkurt 2008, nr. 37, f. 8. [COBISS.AL-ID 336891136]
68. BEQJA, Hamit. Fëmijët jetimë dhe humanizmi i shoqërisë. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 21 maj 2008, nr. 119, f. 10. [COBISS.AL-ID 336892160]
69. BEQJA, Hamit. Për Kujtimin që vlen : në nderim të Kujtimit dhe familjes së tij Myzyri të Elbasanit, të njohur në tërë Shqipërinë. Ndryshe : e përditshme e pavarur. 23 janar 2007, nr. 209, f. 14. [COBISS.AL-ID 336882176]
70. BEQJA, Hamit. Me nderim për mësuesit e mi : opinion nëpërmjet kujtimesh me rastin e 7 Marsit, Ditës Kombëtare të Mësuesit. Ndryshe : e përditshme e pavarur. 7 mars 2007, nr. 246, f. 11. [COBISS.AL-ID 336883968]
71. BEQJA, Hamit. Libër me vlera të rralla : Vladimir Misja, Jani Malo, "Lidhjet e shqiptarëve me Shën Petërburgun në rrjedhat e historisë". Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 10 shkurt 2007, nr. 32, f. 9. [COBISS.AL-ID 336882944]
72. BEQJA, Hamit. Shën Valentini dhe dashuria nëpërmjet nesh. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 15 shkurt 2007, nr. 36, f. 9. [COBISS.AL-ID 336882432]
73. BEQJA, Hamit. Nderim për të mëdhenjtë e arsimit shqiptar : Branko Merxhani dhe Marash Ivanaj. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 8 mars 2007, nr. 54, f. 8. [COBISS.AL-ID 336884480]
74. BEQJA, Hamit. Fuqia e medias elektronike. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 24 mars 2007, nr. 68, f. 9. [COBISS.AL-ID 336885504]
75. BEQJA, Hamit. Edhe njëherë për Akademinë e Shkencave. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 7 prill 2007, nr. 80, f. 9. [COBISS.AL-ID 336884736]
76. BEQJA, Hamit. Branko Merxhani, sociologu i madh shqiptar. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 30 maj 2007, nr. 125, f. 11. [COBISS.AL-ID 336886272]
77. BEQJA, Hamit. Jeta e meriton të jetohet. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 16 qershor 2007, nr. 140, f. 9. [COBISS.AL-ID 336886016]
78. BEQJA, Hamit. A është edukata e plotfuqishme?. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 6 korrik 2007, nr. 157, f. 8. [COBISS.AL-ID 336886528]
79. BEQJA, Hamit. Ruajna zot nga gjysmë dijetarët!. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 12 gusht 2007, nr. 189, f. 8. [COBISS.AL-ID 336887040]
80. BEQJA, Hamit. Për një histori të papolitizuar. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 31 gusht 2007, nr. 205, f. 8. [COBISS.AL-ID 336887296]
81. BEQJA, Hamit. Paraja shpon detin. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 18 shtator 2007, nr. 220, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 336887808]
82. BEQJA, Hamit. Po kush është Spiro Rusha?. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 20 shtator 2007, nr. 222, f. 8. [COBISS.AL-ID 336888064]
83. BEQJA, Hamit. Një jetë të tërë në arsim : një siluetë vetëportreti. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 28 shtator 2007, nr. 229, f. 8. [COBISS.AL-ID 336888320]
84. BEQJA, Hamit. Të shikohet puna, jo guna : probleme të jetë sonë të përditshme. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 14 tetor 2007, nr. 243, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 336888832]
85. BEQJA, Hamit. Përkrahje për të rinjtë, respekt për të moshuarit. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 26 tetor 2007, nr. 253, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 336889088]
86. BEQJA, Hamit. Sa gabime të rënda : gabimet në shtypin shqiptar. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 2 nëntor 2007, nr. 259, f. 8. [COBISS.AL-ID 336889600]
87. BEQJA, Hamit. I pashtershmi Lekë Sokoli : prostitucioni si profesion. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 22 nëntor 2007, nr. 276, f. 9. [COBISS.AL-ID 336889856]
88. BEQJA, Hamit. Po flas edhe një herë : Akademia e Shkencave. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 21 dhjetor 2007, nr. 300, f. 10. [COBISS.AL-ID 336890112]
89. BEQJA, Hamit. Gjatë kërkimit të së vërtetës : probleme të reformimit të Akademisë së Shkencave. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 12 janar 2006, nr. 7, f. 9. [COBISS.AL-ID 336879360]
90. BEQJA, Hamit. Me ata që preokupohen për fëmijët "kokëfortë" : James Dobson, "Fëmijë kokëfortë". Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 28 janar 2006, nr. 21, f. 9. [COBISS.AL-ID 336879616]
91. BEQJA, Hamit. Për nostalgjikët : një vështrim sociopsikologjik i shoqërisë shqiptare. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 12 prill 2006, nr. 84, f. 9. [COBISS.AL-ID 336880384]
92. BEQJA, Hamit. Për psikologun e shquar shqiptar, Pajazit Nushi. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 13 prill 2007, nr. 85, f. 8. [COBISS.AL-ID 336885760]
93. BEQJA, Hamit. Mos u trembni nga horrat!. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 3 maj] 2006, nr. 102, f. 8 - 9. [COBISS.AL-ID 336879872]
94. BEQJA, Hamit. Personalizim apo depersonalizim?. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 28 maj 2006, nr. 124, f. 8. [COBISS.AL-ID 336880896]
95. BEQJA, Hamit. Ne dhe Evropa, një qasje socio - psikologjike. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 15 qershor 2006, nr. 139, f. 8. [COBISS.AL-ID 336880640]
96. BEQJA, Hamit. Njeriu plaket duke nxënë : Spiro Saqellari, "Fjalët e para si hapat e parë". Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 22 qershor 2006, nr. 145, f. 9. [COBISS.AL-ID 336881152]
97. BEQJA, Hamit. Bota fëminore, interesante dhe e ndërlikuar. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 1 qershor 2006, nr. 147, f. 8. [COBISS.AL-ID 336880128]
98. BEQJA, Hamit. Burri sociabël, me shumë ngarkesë : ese. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 7 shtator 2006, nr. 211, f. 8. [COBISS.AL-ID 336881664]
99. BEQJA, Hamit. Figura gjithmonë e ndritur e mësuesit. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 17 shtator 2006, nr. 220, f. 8. [COBISS.AL-ID 336881408]
100. BEQJA, Hamit. Para një viti : Gjovalin Simoni, in memoriam. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 26 nëntor 2006, nr. 280, f. 9. [COBISS.AL-ID 336881920]
101. BEQJA, Hamit. Unikaliteti i një vepre : Njazi Kazazi, "Në gjurmët e një didakti", kushtuar prof. Shefik Osmanit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 2 nëntor 2005, nr. 33, f. 5. [COBISS.AL-ID 336878336]
102. BEQJA, Hamit. Vajza është më shumë se një pëllëmbë më e gjatë se e ëma. Panorama. 15 janar 2005, nr. 824, f. 9. [COBISS.AL-ID 336873216]
103. BEQJA, Hamit. Nuk kam kohë, jam i zënë : debat për një dukuri të zakonshme, shërbimet e përditshme administrative, sociale etj. Panorama. 12 shkurt 2005, nr. 851, f. 1, 9. [COBISS.AL-ID 336873472]
104. BEQJA, Hamit. Si i bëhet halli me këta të rinjtë. Panorama. 12 mars 2005, nr. 868, f. 9. [COBISS.AL-ID 336873984]
105. BEQJA, Hamit. Kundër çdo lloj indoktrinimi në moshën e hershme. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 27 prill 2005, nr. 29, f. 10. [COBISS.AL-ID 336874240]
106. BEQJA, Hamit. Shoqëria e sotme e parë nëpërmjet vetëvrasjeve adoleshente. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 10 maj 2005, nr. 40, f. 10. [COBISS.AL-ID 336874496]
107. BEQJA, Hamit. Derë e mirë, derë e madhe, derë e parë : dukuri sociale që lidhen me këtë koncept. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 22 maj 2005, nr. 51, f. 12. [COBISS.AL-ID 336874752]
108. BEQJA, Hamit. Mirash Ivanaj - një legjendë : [Iljaz Gogaj, "Mirash Ivanaj - personalitet i shquar i universit shqiptar. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 28 maj 2005, nr. 56, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336875008]
109. BEQJA, Hamit. Një vepër me vlera unikale : Zyhdi Dervishi, "Vullnetarizmi ind shumëfunksional i shoqërisë". Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 13 korrik 2005, nr. 96, f. 10. [COBISS.AL-ID 336875520]
110. BEQJA, Hamit. Optika e sotme në studimet sociale. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 22 korrik 2005, nr. 104, f. 8. [COBISS.AL-ID 336876032]
111. BEQJA, Hamit. Optika e sotme në studimet sociale. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 23 korrik 2005, nr. 105, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 336875776]
112. BEQJA, Hamit. Jemi një popull anakronik në Evropën e sotshme. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 12 gusht 2005, nr. 122, f. 8. [COBISS.AL-ID 336876288]
113. BEQJA, Hamit. E vërteta historike në dukuri sociale. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 28 gusht 2005, nr. 136, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 336876544]
114. BEQJA, Hamit. E vërteta historike në dukuri sociale. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 30 gusht 2005, nr. 137, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 336876800]
115. BEQJA, Hamit. E kudondodhura dhe shpirtmadhja Bakushe : portret i njeriut të zakonshëm. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 24 shtator 2005, nr. 159, f. 8. [COBISS.AL-ID 336877312]
116. BEQJA, Hamit. Filizi i njomë dhe rrapi i lashtë. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 28 shtator 2005, nr. 162, f. 8. [COBISS.AL-ID 336877056]
117. BEQJA, Hamit. Për femrën dhe feminilitetin. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 18 tetor 2005, nr. 179, f. 8. [COBISS.AL-ID 336877824]
118. BEQJA, Hamit. Gjithçka parë në optikën e sotme : Enriketa Kambo, "Arsimi në Shqipëri (1945 - 1960)". Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 27 tetor 2005, nr. 187, f. 9. [COBISS.AL-ID 336877568]
119. BEQJA, Hamit. Të përpiqemi të shmangim keqkuptimet : lidhur me reformimin e Akademisë së Shkencave. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 29 tetor 2005, nr. 189, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 336878080]
120. BEQJA, Hamit. Pas çdo pasurimi të shpejtë qëndron një krim. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 4 dhjetor 2005, nr. 220, f. 8. [COBISS.AL-ID 336878592]
121. BEQJA, Hamit. Kur nuk e dënon ligësinë i hap rrugë. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 22 dhjetor 2005, nr. 235, f. 8. [COBISS.AL-ID 336879104]
122. BEQJA, Hamit. Temë e përjetëshme dhe e përbotëshme : marrëdhëniet mes brezave. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 19 dhjetor 2005, nr. 350, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 336878848]
123. BEQJA, Hamit. Ndihmesë e çmueshme në historinë e arsimit : Fatmira Rama" Dukuri arsimore gjatë Luftës së Dytë Botërore në Shqipëri". Tirana. 29 qershor 2005, nr. 83, f. 19. [COBISS.AL-ID 336875264]
124. BEQJA, Hamit. Si e kam njohur Mehmet Shehun : profesori i shquar shqiptar më në fund rrëfen historinë e jetës së tij, të cilën do ta botojë së shpejti në një libër volumesh të titulluar "Gjurmë jete". Panorama. 3 shkurt 2004, nr. 479, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336868864]
125. BEQJA, Hamit. Debatet në Komisionin e Arsimit dhe Byronë Politike për tezat e Mehmetit për shkollën : profesori, tregon copëza jete nga marëdhëniet me ish - kryeministrin. Panorama. 4 shkurt 2004, nr. 480, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336869120]
126. BEQJA, Hamit. Si e kam njohur Mehmet Shehun : " Zhgënjimet" e mia pas fejesës së djalit të Mehmet Shehut me vajzën e Turdiut. Panorama. 5 shkurt 2004, nr. 481, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336870144]
127. BEQJA, Hamit. Kur dhe si "jam takuar" me Enver Hoxhën. Panorama. 6 shkurt 2004, nr. 482, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336869888]
128. BEQJA, Hamit. Ju tregoj "debatin dhe incidentin tim" në dhjetor 1974 me Enver Hoxhën. Panorama. 7 shkurt 2004, nr. 483, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336869376]
129. BEQJA, Hamit. Unë profesori në shërbim të rregjimit, por edhe "një farë demokrati me prirje liberale". Panorama. 23 shkurt 2004, nr. 499, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336869632]
130. BEQJA, Hamit. Si e kam njohur Mehmet Shehun : "Vitet e mia mes Enverit dhe Mehmet Shehut". Panorama. 24 maj 2004, nr. 588, f. 11-22. [COBISS.AL-ID 336870400]
131. BEQJA, Hamit. A u lodhe?. Panorama. 27 gusht 2004, nr. 686, f. 8. [COBISS.AL-ID 336871168]
132. BEQJA, Hamit. Mama, a të shkoj në atë mbrëmje ku më kanë ftuar?. Panorama. 9 tetor 2004, nr. 729, f. 1, 8. [COBISS.AL-ID 336871424]
133. BEQJA, Hamit. Një gjysëm shekulli arsim. Panorama. 6 nëntor 2004, nr. 753, f. 8. [COBISS.AL-ID 336871680]
134. BEQJA, Hamit. Një gjysmë shekulli arsim. Panorama. 4 nëntor 2004, nr. 757, f. ¨8. [COBISS.AL-ID 336872448]
135. BEQJA, Hamit. Një gjysmë shekulli arsim. Panorama. 5 nëntor 2004, nr. 758, f. 1, 8. [COBISS.AL-ID 336872704]
136. BEQJA, Hamit. A thua vërtet do "prishej" familja? : familjet e reja, problemet sociale. Panorama. 11 nëntor 2004, nr. 764, f. 1, 9. [COBISS.AL-ID 336871936]
137. BEQJA, Hamit. E ç'është kjo "pedagogjia e gjysheve"?. Panorama. 26 nëntor 2004, nr. 778, f. 1, 9. [COBISS.AL-ID 336872192]
138. BEQJA, Hamit. Martesë apo bashkëjtesë. Panorama. 16 dhjetor 2004, nr. 798, f. 9. [COBISS.AL-ID 336872960]
139. BEQJA, Hamit. Vrojtim kritik i zhvillimeve arsimore në Shqipëri. Politika & shoqëria : P & S. 2004, nr. 1, f. 39-51. [COBISS.AL-ID 336870656]
140. BEQJA, Hamit. Pse divorcohen shqiptarët. Ballkan : e përditshme kombëtare. 3 tetor 2003, nr. 233, f. 14. [COBISS.AL-ID 336860416]
141. BEQJA, Hamit. Kur duhet të mendoni për martesë. Ballkan : e përditshme kombëtare. 3 nëntor 2003, nr. 260, f. 18. [COBISS.AL-ID 336868608]
142. BEQJA, Hamit. Adoleshentët e "përparuar". Koha jonë. 24 janar 2003, nr. 21, f. 1, 9. [COBISS.AL-ID 336819968]
143. BEQJA, Hamit. Rinia, konsumizmi dhe hedonizmi. Panorama. 12 tetor 2003, nr. 368, f. 1, 10. [COBISS.AL-ID 336859904]
144. BEQJA, Hamit. Psikologji, kërkime e diskutime : Scott Peck, "Rruga nëpër të cilën rrallë shkohet". Panorama. 14 nëntor 2003, nr. 400, f. 1, 9. [COBISS.AL-ID 336860928]
145. BEQJA, Hamit. Na mbështjell ngado bukuria që krijon gruaja. Dita. 8 dhjetor 2002, nr. 613, f. 22. [COBISS.AL-ID 336735488]
146. BEQJA, Hamit. A ka faktor vendimtar në edukatë ? Po sot?. Koha jonë. 15 shtator 2002, nr. 255, f. 1, 4. [COBISS.AL-ID 336735232]
147. BEQJA, Hamit. A ka faktor vendimtar në edukatë ? Po sot?. Koha jonë. 15 shtator 2002, nr. 255, f. 1, 4. [COBISS.AL-ID 336857088]
148. BEQJA, Hamit. A thua vërtet në Shqipërinë e sotme "po prishen" arsimi dhe shkolla?. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 25 dhjetor 2002, nr. 43, f. 4. [COBISS.AL-ID 336857600]
149. BEQJA, Hamit. Shpirti tolerant të ruan nga qëndrimet e skajshme. Pajtimi : e përtremuajshme. korrik-shtator 2002, nr. 3, f. 82-87. [COBISS.AL-ID 336818688]
150. BEQJA, Hamit. Në 70 - vjetorin e lindjes së Mësuesit të Popullit Mark Vuji. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 7 shkurt 2001, nr. 5, f. 5. [COBISS.AL-ID 336733696]
151. BEQJA, Hamit. Arsimi dhe tregu i punës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 7 nëntor 2001, nr. 35, f. 4. [COBISS.AL-ID 336734976]
152. BEQJA, Hamit. Polici dhe marrëdhëniet me publikun. Policia sot. gusht 2001, f. 22. [COBISS.AL-ID 336734208]
153. BEQJA, Hamit. Gratë në syrin e sociologut : Zyhdi Dervishi, Gratë në syrin e ciklonit, të sfidave dhe perspektivave. Politika & shoqëria : P & S. 2001, nr. 2, f. 122-123. [COBISS.AL-ID 336858624]
154. BEQJA, Hamit. Për demokratin konsekuent Çun Jonuzi. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 korrik 2001, nr. 151, f. 16. [COBISS.AL-ID 336733952]
155. BEQJA, Hamit. Është kokëfortë, jo! ka "kokën e vet" : probleme të edukatës familjare, shkolla..., shoqëria... Koha jonë. 14 tetor, 2000, nr. 242, f. 20. [COBISS.AL-ID 336731904]
156. BEQJA, Hamit. Rreth problematikave të sotme adoleshente. Koha jonë. 18 dhjetor 2000, nr. 298, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336733184]
157. BEQJA, Hamit. Një jetë kushtuar arsimit dhe letërsisë : në 70 - vjetorin e lindjes së prof. Bedri Dedja. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 15 nëntor 2000, nr. 39, f. 5. [COBISS.AL-ID 336732672]
158. BEQJA, Hamit. Adoleshenca, përparësi e kundërshti. Pajtimi : e përtremuajshme. korrik-shtator 2000, nr. 3, f. 18-33. [COBISS.AL-ID 336733440]
159. BEQJA, Hamit. Polici dhe qytetari. Policia sot. mars 2000, nr. 3, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 336731392]
160. BEQJA, Hamit. Divorci në sfondin e zhvillimeve të dhjetëvjeçarit 1991 -2000. Politika & shoqëria : P & S. dhjetor 2000, nr. 2, f. 69-92. [COBISS.AL-ID 336858368]
161. BEQJA, Hamit. Nga Monteskje te Maks Veberi një libër i ri në fushën e sociologjisë teorike. Politika & shoqëria : P & S. dhjetor 2000, nr. 2, f. 127-132. [COBISS.AL-ID 336858112]
162. BEQJA, Hamit, SOKOLI, Lekë. Psikologjia e shqiptarëve ose këmbëngulja drejt njohjes : Tranzicioni demokratik dhe zhvillimet psikologjike. Politika & shoqëria : P & S. maj 2000, nr. 1, f. 33-44. [COBISS.AL-ID 336859136]
163. BEQJA, Hamit. Shkolla dhe Fullci : dy fate të lidhura. Shekulli. 10 prill 2000, nr. 97, f. 19. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 336731648]
164. BEQJA, Hamit. Gratë në fokusin e sociologut : Zyhdi Dervishi "Gratë në syrin e ciklonit të sfidave dhe perspektivave". Shekulli. 19 tetor 2000, nr. 288, f. 19. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 336732160]
165. BEQJA, Hamit. Të mësuarit kolektiv, grupor e individual dhe reformimi i shkollës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 15 shtator 1999, nr. 30, f. 4. [COBISS.AL-ID 336731136]
166. BEQJA, Hamit. Rrjedhave të social-psikologjisë së sotme. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 qershor 1998, nr. 139, f. 6. [COBISS.AL-ID 336707840]
167. BEQJA, Hamit. Numri i vetëvrasjeve është shtuar. Dita informacion : gazetë e pavarur. 9 janar,1997, nr. 478, f. 6, 15. [COBISS.AL-ID 336706560]
168. BEQJA, Hamit. Më vret karakteri inatçor i polikës. Aleanca : organ i Partisë së Aleancës Demokratike. 27 janar 1996, nr. 323, f. 9. [COBISS.AL-ID 336707584]
169. BEQJA, Hamit. Periudha e tranzicionit dhe ndryshimet themelore në psikologjinë shoqërore. Rilindja : e përditshme informative e pavarur. 1-7 dhjetor 1996, nr. 72, f. 18. [COBISS.AL-ID 336708608]
170. BEQJA, Hamit. Do të punoj deri sa të më mbajnë fuqitë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 mars 1996, nr. 64, f. 6. [COBISS.AL-ID 336707072]
171. BEQJA, Hamit. Më shumë se një bashkëbisedim : me syrin e sociopsikologut dhe nën vështrimin e studentëve. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 korrik 1996, nr. 168, f. 10. [COBISS.AL-ID 336708096]
172. BEQJA, Hamit. Logjika e intelektualit nuk është logjika e politikanit të ditës. Java. 7 shtator 1995, nr. 51, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 336710144]
173. BEQJA, Hamit. Zhvillime të reja sociapsikologjike dhe socialetike të lidhura me punën e pronën. Kombi : organ i Partisë së Unitetit Kombëtar Shqiptar. 11 gusht 1995, nr. 62, f. 6. [COBISS.AL-ID 336709632]
174. BEQJA, Hamit. Zhvillime të reja sociapsikologjike dhe socialetike të lidhura me punën e pronën. Kombi : organ i Partisë së Unitetit Kombëtar Shqiptar. 15 gusht 1995, nr. 63, f. 4. [COBISS.AL-ID 336709888]
175. BEQJA, Hamit. Inteligjencia e sotme shqiptare, liria e krijimit dhe liria akademike. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 23 korrik 1995, nr. 170, f. 3. [COBISS.AL-ID 336708864]
176. BEQJA, Hamit. Normat socialiste të jetesës, traditat e zakonet e reja afirmohen me luftë. Adriatiku : organ i Komitetit të PPSH-së të rrethit të Durrësit. 30 qershor 1988. [COBISS.AL-ID 337263104]
177. BEQJA, Hamit. Kultura socialiste në jetën e familjes së sotme. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 27 prill 1988. [COBISS.AL-ID 337260544]
178. BEQJA, Hamit. Në rrezen e gjerë të ndikimit të kulturës intelektuale. Drita. 12 qershor 1988, f. 2, 4. [COBISS.AL-ID 337261824]
179. BEQJA, Hamit. Roli imjeteve të informacionit në nivelin kulturor të masave. Drita. 13 nëntor 1988, f. 6-7, 10. [COBISS.AL-ID 337265408]
180. BEQJA, Hamit. Frymëzues dhe ideator i shquar : me rastin e 20-vjetorit të mbajtjes së fjalës së shokut Enver Hoxha "për revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës sonë". Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 8 mars 1988. [COBISS.AL-ID 337259520]
181. BEQJA, Hamit. Prirjet e talentet dhe arsimi i përbashkët unik. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 13 dhjetor 1988. [COBISS.AL-ID 337264896]
182. BEQJA, Hamit. Karakteri normativ e elastik i pedagogjisë dhe drejtimi i shkollës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 20 shtator 1988. [COBISS.AL-ID 337264128]
183. BEQJA, Hamit. Shkolla është themel i zhvillimit kulturor, vatra qendrore e dijes. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 21 qershor 1988. [COBISS.AL-ID 337262592]
184. BEQJA, Hamit. Rinia është mosha kur formohet karkateri e përcaktohet rruga e njeriut në jetë. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 25 tetor 1988. [COBISS.AL-ID 337264640]
185. BEQJA, Hamit. Socializmi, kultura një njeri gjithanshmërisht i emancipuar. Në shërbim të popullit : organ politiko-letrar i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 1988, nr. 6, f. 8, 27. [COBISS.AL-ID 337261312]
186. BEQJA, Hamit. Veprimtaria kulturore dhe rendimenti i saj. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 16 mars 1988. [COBISS.AL-ID 337259776]
187. BEQJA, Hamit. Kundër tabuve që pengojnë edukimin dhe kalitjen revolucionare të rinisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 qershor 1988. [COBISS.AL-ID 337262336]
188. BEQJA, Hamit. Tradita e shkëlqyer laike dhe ateiste e shkollës sonë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 9 shkurt 1987. [COBISS.AL-ID 337251328]
189. BEQJA, Hamit. Ku ishe? me kë? ruaju nga shokët e këqinj. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 16 prill 1987. [COBISS.AL-ID 337253376]
190. BEQJA, Hamit. Fëmija duhet t'ia kalojë prindit, nxënësi mësuesit, "çiraku" ustait. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 21 prill 1987. [COBISS.AL-ID 337253888]
191. BEQJA, Hamit. Për një të mësuar aktiv e të vetëdijshëm, përparësi gjykimi e veprimi. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 22 dhjetor 1987. [COBISS.AL-ID 337256960]
192. BEQJA, Hamit. Rreth disa shfaqjeve të të mësuarit mekanikisht e riprodhues dhe ndonjë shkaku i tij. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 27 nëntor 1987. [COBISS.AL-ID 337254912]
193. BEQJA, Hamit. Natyra e punës së mësuesit dhe ngritja e nivelit të drejtimit shkencor pedagogjik. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 30 qershor 1987. [COBISS.AL-ID 337254656]
194. BEQJA, Hamit. Rreth marrëdhënieve epror-vartës. Në shërbim të popullit : organ politiko-letrar i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 1987, nr. 12, f. 8-9. [COBISS.AL-ID 337257216]
195. BEQJA, Hamit. Rruga luftarake dhe e ndritur e shkollës shqipe. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 mars 1987. [COBISS.AL-ID 337252864]
196. BEQJA, Hamit. Për një edukatë morale qytetare të lartë e me frymë komuniste. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 11 tetor 1987. [COBISS.AL-ID 337255936]
197. BEQJA, Hamit. Propaganda, informacioni, kultura. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 16 dhjetor 1987. [COBISS.AL-ID 337256448]
198. BEQJA, Hamit. Për një drejtim më shkencor e më të kualifikuar të procesit mësimor-edukativ. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 20 mars 1987. [COBISS.AL-ID 337253120]
199. BEQJA, Hamit. Kultura intelektuale dhe kultura morale. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 23 prill 1987. [COBISS.AL-ID 337254144]
200. BEQJA, Hamit. Çfarë mund të pengojë rritjen e personalitetit të mësuesit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 1 tetor 1986. [COBISS.AL-ID 337228800]
201. BEQJA, Hamit. Shkolla ka nevojë për një drejtim shkencor pedagogjik të kualifikuar. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 9 dhjetor 1986. [COBISS.AL-ID 337229824]
202. BEQJA, Hamit. Kalimi nga pedagogjia individuale në pedagogjinë sociale dhe pozita e mësuesit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 25 qershor 1986. [COBISS.AL-ID 337227520]
203. BEQJA, Hamit. Zhvillimi i shkollës sonë të lartë është mbështetur në mendimin pedagogjik marksist-leninist të PPSH. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 28 tetor 1986. [COBISS.AL-ID 337229056]
204. BEQJA, Hamit. Polici ynë është edhe edukator. Në shërbim të popullit : organ politiko-letrar i Ministrisë së Punëve të Brendshme. 1986, nr. 12, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 337230848]
205. BEQJA, Hamit. Lufta për formimin e gjithanshëm komunist të njeriut tonë të ri -në qendër të punës së partisë. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1986, nr. 10, f. 64-73. [COBISS.AL-ID 337228544]
206. BEQJA, Hamit. Shëndeti dhe jetëgjatësia, edukata fizike dhe shkolla. Sporti popullor : organ i Këshillit të Përgjithshëm të BFSSh-së. 12 shtator 1986. [COBISS.AL-ID 337227776]
207. BEQJA, Hamit. Një bisedë e pazhvilluar midis përfaqësuesve të dy brezave. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1986, nr. 2, f. 32-34. [COBISS.AL-ID 337224192]
208. BEQJA, Hamit. Burrëresha momë Hajria : Hajrie Myzyri nga Elbasani. Shqiptarja e re : organ i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 1986, nr. 5, f. 13. [COBISS.AL-ID 337227008]
209. BEQJA, Hamit. Për vijëmsinë unike të shkollimit e të edukimit tonë socialist. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 qershor 1986. [COBISS.AL-ID 337227264]
210. BEQJA, Hamit. Përballim i guximshëm e krijues i problemeve që nxjerrin zhvillimet e reja shoqërore. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 12 dhjetor 1986. [COBISS.AL-ID 337230080]
211. BEQJA, Hamit. Emancipimi i gruas dhe edukata familjare. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 15 prill 1986. [COBISS.AL-ID 337226496]
212. BEQJA, Hamit. Është fjala për përkthimet nga të gjitha fushat. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 18 mars 1986. [COBISS.AL-ID 337221120]
213. BEQJA, Hamit. Mësuesi- bartës aktiv i progresit kulturor e shoqëror. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 18 shtator 1986. [COBISS.AL-ID 337228032]
214. BEQJA, Hamit. Drejt levrimit të pedagogjisë universitare. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 janar 1986. [COBISS.AL-ID 337219584]
215. BEQJA, Hamit. Duke e ndezur edhe më shumë debatin. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 25 shkurt 1986. [COBISS.AL-ID 337220352]
216. BEQJA, Hamit. Për trajtime unike të problemeve të mprehta të edukimit të rinisë. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 19 nëntor 1986. [COBISS.AL-ID 337229312]
217. BEQJA, Hamit. Dialektika e edukatës rinore dhe përballimi i kundërshtive të saj. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 25 maj 1986. [COBISS.AL-ID 337226752]
218. BEQJA, Hamit. Arkitekti i kulturës sonë socialiste. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 14 qershor 1985. [COBISS.AL-ID 337210880]
219. BEQJA, Hamit. Rreth marrëdhënieve midis arsimit të mesëm e të lartë. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 16 janar 1985. [COBISS.AL-ID 337207552]
220. BEQJA, Hamit. Njohës i thellë e i hollë i botës fëminore e rinore : duke studiuar veprat e shokut Enver Hoxha. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 18 shtator 1985. [COBISS.AL-ID 337212416]
221. BEQJA, Hamit. Produktiviteti dhe efektiviteti i lartë shoqëror i arsimit popullor. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 15 nëntor 1984. [COBISS.AL-ID 337206784]
222. BEQJA, Hamit. Politikë arsimore thellësisht demokratike e socialiste. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 27 shtator 1984. [COBISS.AL-ID 337206528]
223. BEQJA, Hamit. Nëpër rrugët e reja të pedagogjisë socialiste shqiptare. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 4 korrik 1984. [COBISS.AL-ID 337204992]
224. BEQJA, Hamit. E çfarë janë këta fëmijët e vështirë?. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 19 shtator 1984. [COBISS.AL-ID 337206272]
225. BEQJA, Hamit. Rreth kulturës dhe edukatës televizive. Drita. 18 dhjetor 1983, f. 5-6. [COBISS.AL-ID 337203968]
226. BEQJA, Hamit. Shkolla, prirjet, talentet. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 7 shtator 1983. [COBISS.AL-ID 337202688]
227. BEQJA, Hamit. Moshat e reja, edukata dhe sjellja e kulturuar. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 16 nëntor 1983. [COBISS.AL-ID 337203200]
228. BEQJA, Hamit. Moshat e reja, edukata dhe sjellja e kulturuar. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 28 dhjetor 1983. [COBISS.AL-ID 337204224]
229. BEQJA, Hamit. The progress of culture and the general progress of the motion. Albania today : political informative review. 1982, nr. 1, f. 34-39. [COBISS.AL-ID 337183488]
230. BEQJA, Hamit. Probleme themelore të modernizimit shkencor-pedagogjik të shkollës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 13 janar 1982. [COBISS.AL-ID 337182464]
231. BEQJA, Hamit. Rrugët e zhvillimit të shkollës laike kombëtare shqipe. Revista pedagogjike. 1982, nr. 1, f. 113-128. [COBISS.AL-ID 337183744]
232. BEQJA, Hamit. Shkolla shqiptare dhe kultura botërore. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1982, nr. 5, f. 14. [COBISS.AL-ID 337185024]
233. BEQJA, Hamit. Afirmimi i psikologjisë socialiste të njeriut tonë të ri. Shqiptarja e re : organ i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 1982, nr. 1, f. 7. [COBISS.AL-ID 337183232]
234. BEQJA, Hamit. Të kultivojmë te rinia motive të shëndosha të të mësuarit. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1982, nr. 2, f. 7-8. [COBISS.AL-ID 337182976]
235. BEQJA, Hamit. Gjerësia e edukatës së punës dhe brezi i ri. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1982, nr. 10, f. 6, 9. [COBISS.AL-ID 337185280]
236. BEQJA, Hamit. Hallka përcaktuese e suksesit është mësuesi, pedagogu. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 3 shtator 1982. [COBISS.AL-ID 337184512]
237. BEQJA, Hamit. Vijë konsekuente e PPSH për revolucionarizimin e pareshtur të shkollës e të pedagogjisë sonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 qershor 1982. [COBISS.AL-ID 337184256]
238. BEQJA, Hamit. Për ngritjen e nivelit të cilësisë dhe të rendimentit të procesit mësimor-edukativ. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 15 prill 1982. [COBISS.AL-ID 337184000]
239. BEQJA, Hamit. Probleme që duhen studiuar me kujdes. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 21 janar 1982. [COBISS.AL-ID 337182720]
240. BEQJA, Hamit. Shkolla socialiste dhe qëndrimi aktiv i nxënësit në mësim : arsim. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 tetor 1982. [COBISS.AL-ID 337184768]
241. BEQJA, Hamit. Perspectives of the development of education and culture in socialist Albania. Albania today : political informative review. 1981, nr. 2, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 337150720]
242. BEQJA, Hamit, GOGAJ, Iliaz. Ndërhyrja arsimore italiane në Shqipëri dhe qëndresa kundër saj. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 11 shkurt 1981. [COBISS.AL-ID 337149184]
243. BEQJA, Hamit. Një botim me vlerë për brendinë dhe metodat e të mësuarit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 13 maj 1981. [COBISS.AL-ID 337150208]
244. BEQJA, Hamit. Probleme themelore të edukimit ideologjik në mësimin e lëndëve shoqërore. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 15 korrik 1981. [COBISS.AL-ID 337151232]
245. BEQJA, Hamit. Tendencioziteti ideopolitik i mësimit në lëndët shoqërore dhe lidhja e tij me aktualitetin. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 21 tetor 1981. [COBISS.AL-ID 337151744]
246. BEQJA, Hamit. Vlerësimi i lartë i lëvizjes për revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 30 shtator 1981. [COBISS.AL-ID 337151488]
247. BEQJA, Hamit. Tipare dhe vlera të mendimit të sotëm pedagogjik shqiptar. Revista pedagogjike. 1981, nr. 1, f. 16. [COBISS.AL-ID 337149440]
248. BEQJA, Hamit. Zhvillimi i pandalshëm i revolucionit tonë socialist në fushën e ideologjisë e të kulturës. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1981, nr. 2, f. 2-3. [COBISS.AL-ID 337149696]
249. BEQJA, Hamit. Të luftojmë shfaqjet e tutelës në edukimin e fëmijëve e të rinjve në familjet intelektuale : rreth librit të shokut Enver Hoxha "kur lindi partia", kujtime. Shqiptarja e re : organ i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 1981, nr. 6, f. 18-19. [COBISS.AL-ID 337153024]
250. BEQJA, Hamit. Arritje dhe probleme të shkencave tona pedagogjike : arsim. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 11 qershor 1981. [COBISS.AL-ID 337150464]
251. BEQJA, Hamit. Zhvillimi dhe përparimi i kulturës është zhvillim dhe përparim i kombit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 27 nëntor 1981. [COBISS.AL-ID 337152000]
252. BEQJA, Hamit. Kundër pikëpamjeve borgjeze e revizioniste për afirmimin e pikëpamjeve marksiste-leniniste mbi edukimin ideopolitik. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 7 maj 1980. [COBISS.AL-ID 337146368]
253. BEQJA, Hamit. Një vepër me vlera të mëdha e të gjithanshme edukuese : rreth librit të shokut Enver Hoxha "kur lindi partia", kujtime. Revista pedagogjike. 1980, nr. 3, f. 3-15. [COBISS.AL-ID 337147136]
254. BEQJA, Hamit. Një shembull i shquar i një parimsie dhe vigjilence të lartë revolucionare marksiste-leniniste : rreth librit të shokut Enver Hoxha "kur lindi partia", kujtime. Revista pedagogjike. 1980, nr. 4, f. 3-11. [COBISS.AL-ID 337148160]
255. BEQJA, Hamit. Program teorik dhe praktik për edukimin e gjithanshëm komunist të brezit të ri. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1980, nr. 1, f. 109-116. [COBISS.AL-ID 337145856]
256. BEQJA, Hamit. Një edukatore jo vetëm natyrore, por edhe gjithmonë më e përgatitur dhe më endërgjegjsgme. Shqiptarja e re : organ i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 1980, nr. 1, f. 16. [COBISS.AL-ID 337126400]
257. BEQJA, Hamit. Revolucionarizimi i shkollës dhe mendimi pedagogjik marksist-leninist i PPSH. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 janar 1980. [COBISS.AL-ID 337126144]
258. BEQJA, Hamit. Më shumë mjeshtëri pedagogjike : arsim. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 18 prill 1979. [COBISS.AL-ID 337126656]
259. BEQJA, Hamit. Shkolla jonë është politike dhe ideologjike. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 29 prill 1979. [COBISS.AL-ID 337124096]
260. BEQJA, Hamit. Pamje edukative e pjesëmmarjes së nxënësve e të studentëve në punën prodhuese. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 janar 1979. [COBISS.AL-ID 337123328]
261. BEQJA, Hamit. Shfaqje të degjenerimit borgjez të arsimit, të shkollës dhe të pedagogjisë sovjetike. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 23 maj 1979. [COBISS.AL-ID 337124352]
262. BEQJA, Hamit. Zhvillimi i shkollës në përshtatje me zhvillimin socuial të vendit. Probleme ekonomike. 1979, nr. 1, f. 44-55. [COBISS.AL-ID 337123840]
263. BEQJA, Hamit. Shkollat kombëtare shqipe. Revista pedagogjike. 1979, nr. 2, f. 137-142. [COBISS.AL-ID 337125888]
264. BEQJA, Hamit. Laborator i shkencës pedagogjik është shkolla. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 6 janar 1979. [COBISS.AL-ID 337123072]
265. BEQJA, Hamit. Përpunim marksist-leninist i thellë e i përgjithshëm i bazave të politikës arsimore e të pedagogjisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 16 mars 1979. [COBISS.AL-ID 337123584]
266. BEQJA, Hamit. Dilema dhe kriza të thella arsimore, kulturore ideologjike. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 27 qershor 1979. [COBISS.AL-ID 337125120]
267. BEQJA, Hamit. Rinia dhe motivet e shëndosha të të mësuarit. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 16 maj 1979. [COBISS.AL-ID 337124864]
268. BEQJA, Hamit. Për revolucionarizimin e marrëdhënieve midis mësuesve dhe nxënësve. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 29 gusht 1979. [COBISS.AL-ID 337125632]
269. BEQJA, Hamit. Pamje edukative të përgatitjes fizike e ushtarake të nxënësve e të studentëve. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 19 korrik 1978. [COBISS.AL-ID 337121280]
270. BEQJA, Hamit. Deformime idealiste dhe metafizike të bazave të përgjithshme dhe koncepteve të pedagogjisë socialiste. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 21 shtator 1978. [COBISS.AL-ID 337121792]
271. BEQJA, Hamit. Për forcimin e karakterit kombëtar të edukatës. Nëntori : revistë e përmuajshme letrare artistike shoqërore politike. 1978, nr. 9, f. 153-162. ISSN 0548-1600. [COBISS.AL-ID 337122048]
272. BEQJA, Hamit. Mbrojtja dhe zhvillimi i mendimit pedagogjik maksist-leninist nga Partia jonë dhe shoku Enver Hoxha. Revista pedagogjike. 1978, nr. 3, f. 3-20. [COBISS.AL-ID 337122560]
273. BEQJA, Hamit. Revolucioni tekniko-shkencor dhe shkolla : arsim. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 29 qershor 1978. [COBISS.AL-ID 337121024]
274. BEQJA, Hamit. Bazat e lidhjes së mësimit me punën prodhuese dhe edukimin fizik ushtarak hidhen që në shkollën tetëvjeçare. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 8 qershor 1977. [COBISS.AL-ID 337120512]
275. BEQJA, Hamit. Nxënësi është subjekt i procesit të mësimit dhe edukimit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 12 janar 1977. [COBISS.AL-ID 337119232]
276. BEQJA, Hamit. Nxënësi është subjekt i procesit të mësimit dhe edukimit. Revista pedagogjike. 1977, nr. 1, f. 41-60. [COBISS.AL-ID 337119488]
277. BEQJA, Hamit. 90-vjetori i shkollës shqipe. Shqipëria e re : revistë politike-shoqërore, e ilustruar. 1977, nr. 2, f. 16. [COBISS.AL-ID 337119744]
278. BEQJA, Hamit. 90-vjetori i mësonjëtores në Korçë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 6 mars 1977. [COBISS.AL-ID 337120000]
279. BEQJA, Hamit. Sintezë e kontributit të Partisë sonë në zhvillimin e mendimit pedagogjik marksist-leninist. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 13 prill 1977. [COBISS.AL-ID 337120256]
280. BEQJA, Hamit. Ideali komunist : qëllimi më i lartë dhe kryesor i jetës sonë. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 22 qershor 1977. [COBISS.AL-ID 337120768]
281. BEQJA, Hamit. Zhvillimi i lëvizjeve masive fiskuturore sportive problem partie. Adriatiku : organ i Komitetit të PPSH-së të rrethit të Durrësit. 15 janar 1976. [COBISS.AL-ID 337101312]
282. BEQJA, Hamit. The deeping of the class struggle of the ideological and cultural front. Albania today : political informative review. 1976, nr. 3, f. 35-42. [COBISS.AL-ID 337117696]
283. BEQJA, Hamit. The new school in Albania is blazing new paths. Albania today : political informative review. 1976, nr. 3, f. 20-25. [COBISS.AL-ID 337117440]
284. BEQJA, Hamit. Shkolla dhe mjetet e informacionit social të kulturës e të propagandës masive. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 6 tetor 1976. [COBISS.AL-ID 337118208]
285. BEQJA, Hamit. Televizori, libri, shkolla. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 8 dhjetor 1976. [COBISS.AL-ID 337118720]
286. BEQJA, Hamit. Rreth komponenteve të edukatës qytetare socialiste. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 14 janar 1976. [COBISS.AL-ID 337100800]
287. BEQJA, Hamit. Shkolla dhe mjetet e informacionit social të kulturës e të propagandës masive. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 15 shtator 1976. [COBISS.AL-ID 337117952]
288. BEQJA, Hamit. Për një pasqyrim të gjerë e të thellë të mendimit tekniki-teorik të Partisë e të shokut Enver në veprimtarinë e shkollës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 nëntor 1976. [COBISS.AL-ID 337118464]
289. BEQJA, Hamit. Aspekte psikologjike e pedagogjike të formimit të edukatës qytetare. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 1976. [COBISS.AL-ID 337117184]
290. BEQJA, Hamit. Realizime e perspektiva të revolucionit ideologjik. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 1976. [COBISS.AL-ID 337116672]
291. BEQJA, Hamit. Mendimin teoriko-shkencor të Partisë e të shokut Enver në themel të të gjithë punës mësimore-edukative të shkollës. Revista pedagogjike. 1976, nr. 1, f. 33-61. [COBISS.AL-ID 337116416]
292. BEQJA, Hamit. Disa probleme të themelimit të luftës së klasave në frontin ideologjik e kulturor. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1976, nr. 1, f. 49-66. [COBISS.AL-ID 337101568]
293. BEQJA, Hamit. Për formimin e përmbajtjes ideologjike të rolit formues dhe edukues të shkollës : arsim. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 9 dhjetor 1976. [COBISS.AL-ID 337118976]
294. BEQJA, Hamit. Kontributi vullnetar në shtyp është punë shoqërore komuniste. Tribuna e gazetarit : botim i Bashkimit të Gazetarëve të Shqipërisë. 1975, nr. 7, f. 24-28. [COBISS.AL-ID 337100288]
295. BEQJA, Hamit. Aspekte sociologjike e pedagogjike të edukatës qytetare. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 1 maj1974. [COBISS.AL-ID 337098240]
296. BEQJA, Hamit. Rreth programit dhe planifikimit të punës edukative. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 10 prill 1974. [COBISS.AL-ID 337097984]
297. BEQJA, Hamit. Për konsolidimin dhe forcimin cilësor të themelit të arsimit popullor. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 23 janar 1974. [COBISS.AL-ID 337097728]
298. BEQJA, Hamit. Kompleksiteti dhe aktualiteti i problemit të edukimit të rinisë shkollore. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 25 shtator 1974. [COBISS.AL-ID 337098752]
299. BEQJA, Hamit. Aspekte themelore të problemit të rendimentit të punës mësimore-edukative. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 28 gusht 1974. [COBISS.AL-ID 337098496]
300. BEQJA, Hamit. Politika arsimore marksiste-leniniste e PPSH dhe zbatimi isaj në jetë. Revista pedagogjike. 1974, nr. 5, f. 5-23. [COBISS.AL-ID 337099520]
301. BEQJA, Hamit. Transformimi ideologjik i shkollës sonë mbi baza soialiste. Shkenca dhe jeta : revistë tekniko-shkencore. 1974, nr. 4, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 337100032]
302. BEQJA, Hamit. Edukata dhe tradita. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 tetor 1974. [COBISS.AL-ID 337099264]
303. BEQJA, Hamit. Probleme të edukimit të vajzave në familje. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 21 mars 1973. [COBISS.AL-ID 337096192]
304. BEQJA, Hamit. Mundësi, probleme dhe detyra të reja për ngritjen e rendimentit të punës mësimore edukative. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 24 tetor 1973. [COBISS.AL-ID 337097216]
305. BEQJA, Hamit. Ta vështrojmë me një sy të mprehtë kritik dhe autokritik punën e dukative të shkollës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 28 shkurt 1973. [COBISS.AL-ID 337095936]
306. BEQJA, Hamit. Të formojmë një kocept të gjerë për kulturën, për brendinë dhe mjetet e saj. Revista pedagogjike. 1973, nr. 4, f. 17-27. [COBISS.AL-ID 337097472]
307. BEQJA, Hamit. Koha kërkon një koncept më të gjerë për kulturën. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 3 qershor 1973. [COBISS.AL-ID 337096704]
308. BEQJA, Hamit. Forcimi i rolit edukativ të shkollës dhe lufta kundër ndikimeve e shfaqjeve të huaja në edukimin e rinisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 30 gusht 1973. [COBISS.AL-ID 337096960]
309. BEQJA, Hamit. Kongresi i 6-të i Partisë dhe probleme të edukimit në shkollë. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 maj 1972. [COBISS.AL-ID 337094400]
310. BEQJA, Hamit. Rreth aspektit edukativ të problemit social-pedagogjik. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 maj 1972. [COBISS.AL-ID 337095168]
311. BEQJA, Hamit. Shkolla dhe mikroambienti social. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 25 tetor 1972. [COBISS.AL-ID 337095424]
312. BEQJA, Hamit. Lufta për afirmimin e karakterit socialist të shkollës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 27 dhjetor 1972. [COBISS.AL-ID 337095680]
313. BEQJA, Hamit. Shkolla dhe problemi social pedagogjik. Revista pedagogjike. 1972, nr. 2, f. 36-45. [COBISS.AL-ID 337094144]
314. BEQJA, Hamit. Shkolla dhe problemi social-psikologjik. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 mars 1972. [COBISS.AL-ID 337093888]
315. BEQJA, Hamit. Letërsia, arti, mendimi ideoestetik. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 30 korrik 1972. [COBISS.AL-ID 337094656]
316. BEQJA, Hamit. Rreth koncepteve botëkuptim, edukim i ideolopolitik, bosht ideologjik. Arsimi popullor. 1971, nr. 2, f. 84-90. [COBISS.AL-ID 337081344]
317. BEQJA, Hamit. Modernizimi i procesit mësimor dhe disa probleme të kontradiktave që dalin. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 3 shkurt 1971. [COBISS.AL-ID 337081088]
318. BEQJA, Hamit. Mësuesit organizatat profesionale dhe veprimtaria e tyre. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 6 prill 1971. [COBISS.AL-ID 337081600]
319. BEQJA, Hamit. Rregullorja e shkollës dhe zbatimi konseguent i centralizmit demokratik. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 8 maj 1971. [COBISS.AL-ID 337092608]
320. BEQJA, Hamit. Demokracia socialiste dhe disiplina proletare në shkollë. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 14 korrik 1971. [COBISS.AL-ID 337092864]
321. BEQJA, Hamit. Përsëri mbi tutelën. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 17 prill 1971. [COBISS.AL-ID 337092352]
322. BEQJA, Hamit. Lufta për krijimin dhe zhvillimin e shkollës sonë socialiste. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 23 tetor 1971. [COBISS.AL-ID 337093376]
323. BEQJA, Hamit. Shkolla edukata jashtëshkollore, kultura masive. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 25 dhjetor 1971. [COBISS.AL-ID 337093632]
324. BEQJA, Hamit. Zhvillime të reja horizonte të gjera. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 29 shtator 1971. [COBISS.AL-ID 337093120]
325. BEQJA, Hamit. Rreth problemit të politeknizmit të shkollës. Arsimi popullor. 1970, nr. 1, f. 32-63. [COBISS.AL-ID 337078272]
326. BEQJA, Hamit. Teoria e pedagogjisë dhe disa probleme themelore të punës edukative. Arsimi popullor. 1970, nr. 6, f. 33-50. [COBISS.AL-ID 337080576]
327. BEQJA, Hamit. Për revolucionarizimin e mëtejshëm të udhëheqjes pedagogjike të shkollave. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 1 prill 1970. [COBISS.AL-ID 337078784]
328. BEQJA, Hamit. Teoria e pedagogjisë dhe problemi i edukimit ideopolitik. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 5 shtator 1970. [COBISS.AL-ID 337080064]
329. BEQJA, Hamit. Rreth kontradiktave në metodat e arsimit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 6 maj 1970. [COBISS.AL-ID 337079040]
330. BEQJA, Hamit. Për masivizimin dhe thellimin e mëtejshëm të studimeve shkencore në lëmin e pedagogjisë. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 6 qershor 1970. [COBISS.AL-ID 337079552]
331. BEQJA, Hamit. Roli i shkollës në luftë për rritjen e personalitetit të vajzave. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 28 shkurt 1970. [COBISS.AL-ID 337078528]
332. BEQJA, Hamit. Të rrëzojmë konceptet e vjetra për shkollën, të përpunojmë konceptet e reja socialiste. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 1 dhjetor 1969. [COBISS.AL-ID 337077760]
333. BEQJA, Hamit. Në luftë për revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës : partia jonë çan rrugë të reja. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 12 nëntor 1969. [COBISS.AL-ID 337077504]
334. BEQJA, Hamit. Revolucionarizimi i shkollës dhe rivlerësimi i koncepteve pedagogjike. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 12 shkurt 1969. [COBISS.AL-ID 337076736]
335. BEQJA, Hamit. Rreth thelbit të procesit të edukimit komunist në shkollë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 tetor 1969. [COBISS.AL-ID 337076992]
336. BEQJA, Hamit. Lufta e reaksionit klerikal kundër shkollës kombëtare shqipe. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 1 mars 1968. [COBISS.AL-ID 337075200]
337. BEQJA, Hamit. Në luftën për revolucionarizimin e shkollës të zbatojmë gjerësisht vijën e masave. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1968, nr. 4, f. 20-28. [COBISS.AL-ID 337075968]
338. BEQJA, Hamit. Revolucionarizimi i shkollës dhe lufta për përparim të lartë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 shkurt 1968. [COBISS.AL-ID 337074176]
339. BEQJA, Hamit. Një përvojë e mirë për revolucioanrizimin e shkollës. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 16 shkurt 1968. [COBISS.AL-ID 337074944]
340. BEQJA, Hamit. Lidhja e mësimit me punën dhe politeknikzmi i shkollës : parim themelor marksist-leninist. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 19 qershor 1968. [COBISS.AL-ID 337076224]
341. BEQJA, Hamit. Revolucionarizimi i shkollës dhe lufta për përparim të lartë. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 3 shkurt 1968. [COBISS.AL-ID 337074688]
342. BEQJA, Hamit. Mendime mbi programin e njohurive fillestare të marksizëm leninizmit në shkollën e mesme. Arsimi popullor. 1967, nr. 5, f. 168-176. [COBISS.AL-ID 337073664]
343. BEQJA, Hamit. Inteligjenca jonë edukohet e kalitet me frymën revolucionare. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1967, nr. 2, f. 50-56. [COBISS.AL-ID 337045760]
344. BEQJA, Hamit. Të përhapim e të thellojmë më tej lëvizjet revolucionare në shkolla. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 17 nëntor 1967. [COBISS.AL-ID 337073920]
345. BEQJA, Hamit. Rinia edukohet në luftë kundër ndikimeve të ideologjisë borgjeze e revizioniste dhe kundër mbeturinave të ideologjisè feudale e mikroborgjeze. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 20 qershor 1967. [COBISS.AL-ID 337048832]
346. BEQJA, Hamit. Kundër konceptit prapanik "ç'na duhet më shkolla". Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 21 korrik 1967. [COBISS.AL-ID 337073408]
347. BEQJA, Hamit. Val e fuqishme e revolucionit ideologjik. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 21 prill 1967. [COBISS.AL-ID 337048576]
348. BEQJA, Hamit. Revolucionarizimi i mësuesve : halllka themelore për revolucionarizimin e shkollës. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 24 mars 1967. [COBISS.AL-ID 337046272]
349. BEQJA, Hamit. Formimi, edukimi dhe aktivizimi i kolektivit të nxënësve : puna e organizatave të rinisë dhe të pionerëve në shkolla. Arsimi popullor. 1966, nr. 1, f. 40-65. [COBISS.AL-ID 337043200]
350. BEQJA, Hamit. Roli dhe puna e familjes për edukimin e fëmijëve. Arsimi popullor. 1966, nr. 1, f. 66-93. [COBISS.AL-ID 337043712]
351. BEQJA, Hamit. Forcimi i edukimit ideopolitik : detyrë themelore e shkollës sonë. Arsimi popullor. 1966, nr. 2, f. 3-35. [COBISS.AL-ID 337044224]
352. BEQJA, Hamit. Lufta për përcaktimin e vijës revolucionare socialiste në zhvillimin e arsimit tonë popullor në periudhën e parë të këtij zhvillimi. Arsimi popullor. 1966, nr. 4, f. 3-47. [COBISS.AL-ID 337044992]
353. BEQJA, Hamit. 25 vjet luftë dhe fitore. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 4 nëntor 1966. [COBISS.AL-ID 337045248]
354. BEQJA, Hamit. Për forcimin e frymës dhe të metodës revolucionare në arsimin popullor. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 4 shkurt 1966. [COBISS.AL-ID 337042944]
355. BEQJA, Hamit. Luftë kundër burokratizmit në të gjitha çfaqjet e tij. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 14 janar 1966. [COBISS.AL-ID 337042688]
356. BEQJA, Hamit. Rreth moetodave të mësimit dh etë edukimit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 14 maj 1966. [COBISS.AL-ID 337043968]
357. BEQJA, Hamit. Për revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës sonë. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1966, nr. 5, f. 31-43. [COBISS.AL-ID 337044480]
358. BEQJA, Hamit. Mësime të mbara. Ylli : revistë politike, shoqërore, letrare dhe artistike. 1966, nr. 9, f. 6-7. [COBISS.AL-ID 337044736]
359. BEQJA, Hamit. Edukimi i patriotizmit socialist. Arsimi popullor. 1965, nr. 1, f. 6-37. [COBISS.AL-ID 337028352]
360. BEQJA, Hamit. Përcaktimi i vijës revolucionare socialiste në krijimin e shkollës sonë të re. Arsimi popullor. 1965, nr. 3, f. 119-132. [COBISS.AL-ID 337028864]
361. BEQJA, Hamit. Probleme të forcimit të edukimit ideopolitik në procesin mësimor. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 7 maj 1965. [COBISS.AL-ID 337029376]
362. BEQJA, Hamit. Luftë në të dy krahët : kundër indiferentizmit dhe kundër tutelës. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 23 korrik 1965. [COBISS.AL-ID 337041664]
363. BEQJA, Hamit. Edukimi edoestetik i mësuesve : hallka kryesore që duhet të hapim. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 10 shtator 1965. [COBISS.AL-ID 337041920]
364. BEQJA, Hamit. Prindërit për edukimin ideopolitik të fëmijëve. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1965, nr. 11, f. 23, 25. [COBISS.AL-ID 337042432]
365. BEQJA, Hamit. Për forcimin e dukimit ideopolitik të rinisë shkollore. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 27 prill 1965. [COBISS.AL-ID 337029120]
366. BEQJA, Hamit. Teoria e edukimit. Arsimi popullor. 1964, nr. 4, f. 6-40. [COBISS.AL-ID 337026560]
367. BEQJA, Hamit. Gurët e parë në themelet e arsimit tonë popullor u hodhën gjatë Luftës Nacionalçlirimtare. Arsimi popullor. 1964, nr. 6, f. 16-25. [COBISS.AL-ID 337027328]
368. BEQJA, Hamit. Probleme të forcimit teorik të shkollës sonë. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 13 mars 1964. [COBISS.AL-ID 337026304]
369. BEQJA, Hamit. Probleme dhe detyra aktuale për forcimin e edukimit komunist në shkolla. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 18 shtator 1964. [COBISS.AL-ID 337028096]
370. BEQJA, Hamit. Kuadri arsimor : hallka kyç për forcimin e shkollës sonë. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1964, nr. 6, f. 12-25. [COBISS.AL-ID 337026816]
371. BEQJA, Hamit. Njëzet vjet arsim popullor. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 16 shtator 1964. [COBISS.AL-ID 337027840]
372. BEQJA, Hamit. Rreth transformimeve demokratike dhe socialiste në arsimin tonë popullor në kuadrin e reformës arsimore të vitit 1946. Arsimi popullor. 1963, nr. 2, f. 87-101. [COBISS.AL-ID 337024000]
373. BEQJA, Hamit. Rreth etapave kryesore të zhvillimit të arsimit tonë popullor. Arsimi popullor. 1963, nr. 5, f. 98-116. [COBISS.AL-ID 337024256]
374. BEQJA, Hamit. Etapa e re e zhvillimti të vendit tonë dhe nevoja e riorganizmit të sistemit të arsimit tonë popullor. Arsimi popullor. 1963, nr. 6, f. 5-23. [COBISS.AL-ID 337024768]
375. BEQJA, Hamit. Roli i shkollës në përparimin social-kulturor të fshatit. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 23 korrik 1963. [COBISS.AL-ID 337025024]
376. BEQJA, Hamit. Përsëri rreth problemit të përparimit. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 13 dhjetor 1963. [COBISS.AL-ID 337025536]
377. BEQJA, Hamit. Rreth disa çështjeve të metodës së punës edukative. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 18, 25 janar 1963. [COBISS.AL-ID 336976896]
378. BEQJA, Hamit. Etapa e re e zhvillimit të shkollës dhe probleme tona themelore. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 20, 27 shtator 1963. [COBISS.AL-ID 337025280]
379. BEQJA, Hamit. Riorganizimi i shkollës dhe detyrat tona. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1963, nr. 6, f. 12-26. [COBISS.AL-ID 337024512]
380. BEQJA, Hamit. Të rritet pjesëmarrja e femrës në arsim. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 dhjetor 1963. [COBISS.AL-ID 337025792]
381. BEQJA, Hamit. Riorganizimi i shkollës dhe problemet tona arësimore. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 22 shkurt 1963. [COBISS.AL-ID 336992768]
382. BEQJA, Hamit. Kolektivi : shkollë aktive e edukimit komunist. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 27 janar 1963. [COBISS.AL-ID 336977152]
383. BEQJA, Hamit. Figura morale e rinisë tonë. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 13 shkurrt 1963. [COBISS.AL-ID 336992000]
384. BEQJA, Hamit. Ngritja e nivelit arsimor dhe kulturor të popullsisë : pasqyrë e qartë e vijës së drejtë marksiste-leniniste të partisë tonë. Bashkimi : organi central i frontit demokratik. 16 qershor 1962. [COBISS.AL-ID 336975616]
385. BEQJA, Hamit. Tradita të shkëlqyera kulturore-arsimore. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 7 dhjetor 1962. [COBISS.AL-ID 336976640]
386. BEQJA, Hamit. Probleme të përmbajtjes së punëve edukative. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 19 tetor 1962. [COBISS.AL-ID 336976384]
387. BEQJA, Hamit. Problemi i përparimit dhe ndikimi i disa opinioneve të vjetra. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 31 gusht 1962. [COBISS.AL-ID 336976128]
388. BEQJA, Hamit. Flamurtarja dhe pionerja e parë : 75 vjetori i shkollës së parë shqipe. Miqësia : revistë politike, kulturale letrare dhe shoqërore ; organ i Shoqërisë së Miqësisë Shqipëri - Bashkimi Sovjetik dhe i Komitetit për marrëdhënie Kulturale e Miqësore me Boten e Jashtëme. 1962, nr. 3, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336975360]
389. BEQJA, Hamit. Etapa e tanishme dhe probleme të edukimit komunist. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1962, nr. 7, f. 15-29. [COBISS.AL-ID 336975872]
390. BEQJA, Hamit. Probleme të edukimit të fëmijëve e të rinjve dhe mendime rreth tyre. Mësuesi : organ i Ministrisë së Arsimit të RPSSH-së : e përjavshme arsimore-kulturore. 24 nëntor 1961. [COBISS.AL-ID 336951296]
391. BEQJA, Hamit. Realizimet e revolucionit kultural në vendin tonë dhe perspektivat e zhvillimit të tij të mëtejshëm. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1961, nr. 9, f. 77-90. [COBISS.AL-ID 336950016]
392. BEQJA, Hamit. Një shikim në shkollat e Beratit. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 6 tetor 1961. [COBISS.AL-ID 336950272]
393. BEQJA, Hamit. Mësuesi, faktor për përparimin e nxënësve në mësime. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 7 shkurt 1961. [COBISS.AL-ID 336949248]
394. BEQJA, Hamit. Një hop i ri në zhvillimin e arsimit popullor. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 16 mars 1961. [COBISS.AL-ID 336949504]
395. BEQJA, Hamit. Inteligjencën tonë e rriti dhe edukoi Partia. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 28 tetor 1961. [COBISS.AL-ID 336951040]
396. BEQJA, Hamit. Mësuesi, përhapësi i kulturës në fshat. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 5 pril 1960. [COBISS.AL-ID 336947968]
397. BEQJA, Hamit. Riorganizimi i sistemit arsimor dhe prodhimi. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 8 korrik 1960. [COBISS.AL-ID 336948224]
398. BEQJA, Hamit. Mbi edukimin dhe qëndrimin socialist ndaj punës. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1960, nr. 5, f. 56-66. [COBISS.AL-ID 336948736]
399. BEQJA, Hamit. Shkolla jonë në një rrugë të re. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1960, nr. 7, f. 21-31. [COBISS.AL-ID 336948992]
400. BEQJA, Hamit. Shkolla bazë për përhapjen e kulturës në fshat. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1959, nr. 9, f. 51-56. [COBISS.AL-ID 336945152]
401. BEQJA, Hamit. Mbi zbatimin e vendimit të Komitetit Qëndror "mbi përmirësimin e punës në shkolla dhe përgatitjen e vitit të ri shkollor". Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1958, nr. 8, f. 45-55. [COBISS.AL-ID 336944896]
402. BEQJA, Hamit. Të ndihmojmë shkollat. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1958, nr. 4, f. 58-60. [COBISS.AL-ID 336944128]
403. BEQJA, Hamit. Shkolla dhe jeta. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 6 gusht 1958. [COBISS.AL-ID 336944384]
404. BEQJA, Hamit. Mbi disa çështje të punës politiko-edukative me rininë shkollore. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1957, nr. 2, f. 43-52. [COBISS.AL-ID 336927488]
405. BEQJA, Hamit. Vëmëndja të përqëndrohet në çështjet kryesore : jeta e partisë në qarkun e Shkodrës. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 7 prill 1957. [COBISS.AL-ID 336927744]
406. BEQJA, Hamit. Figura morale e ndërtuesit të socializmit. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1955, nr. 3, f. 41-51. [COBISS.AL-ID 336925696]
407. BEQJA, Hamit. Të forcojmë propagandën shkencore-ateiste në masat punonjëse. Rruga e Partisë : organ teorik dhe politik i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. 1955, nr. 9, f. 46-47. [COBISS.AL-ID 336925952]
408. BEQJA, Hamit. Të ngremë nivelin ideoshkencor të punës mësimore-edukative të shkollës sonë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 12 gusht 1955. [COBISS.AL-ID 336926464]
409. BEQJA, Hamit. Kundër shfaqjeve të moralit borgjez. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 26 nëntor 1955. [COBISS.AL-ID 336926976]
410. BEQJA, Hamit. Ndihma e prindërve për kryerjen e detyrave shtëpijake të nxënësve. Arsimi dhe kultura popullore. 1954, nr. 2, f. 17-19. [COBISS.AL-ID 336922368]
411. BEQJA, Hamit. Zhdukja e kontrastit midis punës mendore dhe fizike. Arsimi dhe kultura popullore. 1954, nr. 6, f. 33-36. [COBISS.AL-ID 336922880]
412. BEQJA, Hamit. Zhvillimi i arsimit të lartë. Arsimi dhe kultura popullore. 1954, nr. 11, f. 41-46. [COBISS.AL-ID 336923136]
413. BEQJA, Hamit. Në rrugën e zhvillimit dhe forcimit të arsimit popullor : me rastin e mbarimit të vitit shkollor 1953-1954. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 3 gusht 1954. [COBISS.AL-ID 336924160]
414. BEQJA, Hamit. Roli i familjes në edukimin komunist të fëmijëve. Zëri i rinisë : organ i Komitetit Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë. 17 nëntor 1954, f. 13. [COBISS.AL-ID 336924416]
415. BEQJA, Hamit. Të gjykojmë pragjykimet dhe bestytnitë. Puna : organ i Këshillit Qendror të BPSH-së. 1 dhjetor 1953. [COBISS.AL-ID 336904704]
416. BEQJA, Hamit. Të ngremë nivelin e mësimit të gjuhës dhe të letërsisë në shkolla. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 22 dhjetor 1953. [COBISS.AL-ID 336907520]

1.22 Intervistë

417. BEQJA, Hamit (i intervistuar), QAFOKU, Roland (intervistues). Historia e jetës sime në 50 përgjigje : akademiku i njohur tregon intimitetet e jetës së tij. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 18 dhjetor 2007, nr. 297, f. 7. [COBISS.AL-ID 336890624]
418. BEQJA, Hamit (i intervistuar), KONDI, Luan (intervistues). Si munda të kombinoj qënien time dhe punën time në shërbim të regjimit totalitar. Panorama. 4 korrik 2004, nr. 632, f. 12-13. [COBISS.AL-ID 336870912]
419. BEQJA, Hamit. Ja pse më thërrasin miku i grave. Spektër. 1 nëntor 2003, nr. 185, f. 36-37. ISSN 1563-6887. [COBISS.AL-ID 336860672]
420. BEQJA, Hamit (i intervistuar), GJOÇA, Jakup (intervistues). Çiftet të papërgatitura për jetën bashkëshortore. Albania. 13 nëntor 2001, nr. 267, f. 5. [COBISS.AL-ID 336856832]
421. BEQJA, Hamit (i intervistuar). "Revolucioni" i grave dhe gjynahet e meshkujve. Klan : revistë e përjavshme politike, shoqërore, kulturore, sportive. 27 korrik 1997, nr. 17, f. 16-18. ISSN 1606-1381. [COBISS.AL-ID 336708352]
422. BEQJA, Hamit. Gjithmonë të frymëzuar nga idetë jetëdhënëse marksiste-leniniste të partisë e shokut Enver Hoxha. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 1 shtator 1985. [COBISS.AL-ID 337211648]
423. BEQJA, Hamit. Bir dhe militant i Partisë : Kahraman Ylli, me rastin e 10-vjetorit të vdekjes. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 4 shtator 1985. [COBISS.AL-ID 337212160]
424. BEQJA, Hamit (i intervistuar). Vepra që të kenë për auditor masën e gjerë të punonjësve : intervistë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 15 nëntor 1984. [COBISS.AL-ID 337210112]
425. BEQJA, Hamit. Hop kulturor vigan : socializmi-rend më i përparuar shoqëror. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 20 nëntor 1985. [COBISS.AL-ID 337214464]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

426. OMARI, Luan (përshtatës), DODE, Petro (përshtatës), BEQJA, Hamit (redaktor). 20 vjet Shqipëri socialiste. [Tiranë]: Naim Frashëri, [1964]. 158 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558768096]

2.02 Monografi profesionale

427. BEQJA, Hamit. Në themelet e arsimit tonë popullor : përmbledhje artikujsh dhe studimesh. Vol. 1. Ribotim. Tiranë: Neraida, 2016. V. 1, XXVII, 252 f., 1 fl. port. ISBN 978-9928-4360-8-5. [COBISS.AL-ID 2049058855]
428. BEQJA, Hamit. Gjurmë jete : shënime autobiografike. Tiranë: Uegen, 2004. 342 f., me il. ISBN 99927-993-4-X. [COBISS.AL-ID 1553683168]
429. BEQJA, Hamit. Gjurmë jete : shënime autobiografike. Vëll. 7. Ribotim. Tiranë: Neraida, cop. 2016. 408 f., 1 fl. port. ISBN 978-9928-227-01-0. [COBISS.AL-ID 2049060391]
430. BEQJA, Hamit, GRILLO, Kozma (redaktor). Galeria dhe plateja : (përmbledhje shkrimesh 1989-2000). Tiranë: Instituti i Studimeve Pedagogjike, 2003. 380 f. [COBISS.AL-ID 2048800815]
431. BEQJA, Hamit. Gruaja, kjo qenie e shenjtë : vëzhgime e meditime. Vëll. 6. Ribotim. Tiranë: Neraida, cop. 2016. 188 f., 1 fl. port. ISBN 978-9928-4360-6-1. [COBISS.AL-ID 2049060647]
432. BEQJA, Hamit. Gruaja, kjo qenie e "shenjtë" : vëzhgime e meditime. Tiranë: Akademia e Shkencave, cop. 2002. 230 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 99927-818-1-5. [COBISS.AL-ID 1536538864]
433. BEQJA, Hamit, SOKOLI, Lekë. Divorci : vrojtime e refleksione. Tiranë: Dudaj & Rinia 2000, 2001. 222 f., me il. ISBN 999-277-19-09. [COBISS.AL-ID 1536073456]
434. BEQJA, Hamit. Përgjigje letrava rinore. [Tiranë]: Botimet Dudaj, cop. 2001. 324 f. ISBN 999-277-33-83. [COBISS.AL-ID 1554666464]
435. BEQJA, Hamit. Procesi i tranzicionit demokratik dhe psikologjia e shqiptarëve të sotëm : vrojtime e meditime. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2000. 203 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. [COBISS.AL-ID 1536073968]
436. BEQJA, Hamit. Procesi i tranzicionit demokratik dhe psikologjia e shqiptarëve të sotëm : vrojtime e meditime. Vëll. 5. Ribotim. Tiranë: Neraida, cop. 2016. V. 5, 160 f., 1 fl. port. ISBN 978-9928-4360-9-2. [COBISS.AL-ID 2049059623]
437. BEQJA, Hamit, SPAHIA, Gerta (redaktor). Qytetari dhe zyrtari. Tiranë: Shoqata për Kulturë Demokratike, 1999. 131 f. [COBISS.AL-ID 2048436017]
438. BEQJA, Hamit. Për dashurinë, për seksin për studentët e mi : (me sy sociopsikologu dhe në vështrimin e studentëve të mi). Tiranë: Albin, 1996. 163 f. [COBISS.AL-ID 1536073712]
439. BEQJA, Hamit. Edhe engjëlli edhe djalli janë brenda te i gjalli : (rreth dyzimit të personalitetit njerëzor). Tiranë: Albinform, 1995. 335 f. [COBISS.AL-ID 1536403696]
440. BEQJA, Hamit. Edhe engjëlli, edhe djalli janë brenda tek i gjalli : rreth dyzimit të personalitetit njerëzor. Vëll. 4. Ribotim. Tiranë: Neraida, cop. 2016. 398 f., 1 fl. port. ISBN 978-9928-4360-7-8. [COBISS.AL-ID 2049059879]
441. BEQJA, Hamit, PAPLEKA, Feride (redaktor), KARAJ, Theodhori (redaktor). Për rininë dhe me rininë. [Tiranë]: 8 Nëntori, [1991]. 270 f. [COBISS.AL-ID 1559755744]
442. BEQJA, Hamit, PAPLEKA, Feride (redaktor), KARAJA, Theodhor (redaktor). Për rininë dhe me rininë. [Tiranë]: 8 Nëntori, [1991]. 270 f. [COBISS.AL-ID 338494208]
443. BEQJA, Hamit. Rrjedhave të sociologjisë së edukatës e të kulturës. Tiranë: "8 Nëntori", 1989. 557 f. [COBISS.AL-ID 19727616]
444. BEQJA, Hamit. Si sillemi, ç'zakone ndjekim? : (rreth edukatës qytetare). Bot. 2. [Tiranë]: 8 Nëntori, 1989. 379 f. [COBISS.AL-ID 2048264496]
445. BEQJA, Hamit, MATO, Maria (redaktor). Edukata me syrin e popullit : (hulumtime e përsiatje rreth edukatës dhe pedagogjisë popullore). [Tiranë]: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, [1988]. 270 f. [COBISS.AL-ID 1559816160]
446. BEQJA, Hamit. Kë edukojmë, si edukojmë? : bashkëbisedime për edukatën. Tiranë: Universiteti i Tiranës Enver Hoxha, 1987. 541 f. [COBISS.AL-ID 1559840992]
447. BEQJA, Hamit. Kë edukojmë, si edukojmë? : bashkëbisedime për edukatën. Vëll. 2. Ribotim. Tiranë: Neraida, cop. 2016. V. 2, 536 f., 1 fl. port. ISBN 978-9928-227-00-3. [COBISS.AL-ID 2049059111]
448. BEQJA, Hamit. Problemi i edukatës socialiste dhe shkolla. Pjesa. 3. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1987. 340 f. [COBISS.AL-ID 2048801327]
449. BEQJA, Hamit, UÇI, Rozeta (redaktor), MBORJA, Natasha (redaktor). Si sillemi, ç'zakone ndjekim? : rreth edukatës qytetare. Tiranë: "8 Nëntori", 1986. 387 f. [COBISS.AL-ID 1557005280]
450. BEQJA, Hamit. Teoria dhe metodika e edukatës komuniste. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, 1985. 463 f. [COBISS.AL-ID 1557074144]
451. BEQJA, Hamit. Lufta për shkollën socialiste ateiste shqiptare. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1984. 104 f. [COBISS.AL-ID 336408576]
452. BEQJA, Hamit, MBORJA, Natasha (redaktor). Rreth edukatës qytetare. Tiranë: 8 Nëntori, 1983. 244 f. [COBISS.AL-ID 1557217504]
453. BEQJA, Hamit. Si sillemi, ç'zakone ndjekim? : rreth edukatës qytetare. Vëll. 3. Ribotim. Tiranë: Neraida, cop. 2016. 400 f., 1 fl. port. ISBN 978-9928-227-02-7. [COBISS.AL-ID 2049060135]
454. BEQJA, Hamit. Problemi i edukatës socialiste dhe shkolla. Pjesa. 2. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1981. 302 f. [COBISS.AL-ID 336346624]
455. BEQJA, Hamit. Nxënësi është edhe subjekt i proçesit të mësimit e të edukimit. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1980. 77 f. [COBISS.AL-ID 336412928]
456. BEQJA, Hamit. Rreth lidhjes së mësimit me punën prodhuese dhe edukimin fizik e ushtarak. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1980. 111 f. [COBISS.AL-ID 336348928]
457. BEQJA, Hamit. Mbi karakterin kombëtar të edukatës. Tiranë: 8 Nëntori, 1979. 147 f. [COBISS.AL-ID 1560197088]
458. BEQJA, Hamit. PPSH dhe shoku Enver Hoxha mbrojnë dhe zhvillojnë mendimin pedagogjik marksist-leninist. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1979. 124 f. [COBISS.AL-ID 336413440]
459. BEQJA, Hamit. Probleme të revolucionarizimit të mëtejshëm të arsimit tonë popullor : kumtesë. Tiranë: [s.n.], 1979. 19 f. [COBISS.AL-ID 1538561008]
460. BEQJA, Hamit. Problemi i edukatës socialiste dhe shkolla. Pjesa. 1. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1978. 263 f. [COBISS.AL-ID 336444160]
461. BEQJA, Hamit. Në themelet e arsimit tonë popullor : (përmbledhje artikujsh dhe studimesh). Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1976. 1960. [COBISS.AL-ID 2048800303]
462. BEQJA, Hamit. Rreth edukatës qytetare socialiste. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1976. 32 f. [COBISS.AL-ID 2048801839]
463. BEQJA, Hamit. Shkolla dhe problemi social-pedagogjik. Tiranë: Instituti i Studimeve Pedagogjike, 1972. 35 f. [COBISS.AL-ID 336448000]
464. BEQJA, Hamit. Në luftë për revolucionarizimin e metodave të edukimit. Tiranë: Instituti i Studimeve Pedagogjike, 1971. 32 f. [COBISS.AL-ID 2048905007]
465. BEQJA, Hamit. Mbi konceptet e reja socialiste për shkollën. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1970. 46 f. [COBISS.AL-ID 2048800559]
466. BEQJA, Hamit. Rreth disa kontradiktave në metodat e mësimit dhe të edukimit. Tiranë: Insituti i Studimeve Pedagogjike, 1970. 39 f. [COBISS.AL-ID 2048801583]
467. BEQJA, Hamit. Të rrëzojmë konceptet e vjetra për shkollën, të përpunojmë konceptet e reja socialiste. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1970. 46 f. [COBISS.AL-ID 336452608]
468. BEQJA, Hamit. Në luftë për revolucionin e mëtejshëm të shkollës : partia jonë çan rrugë të reja. Tiranë: [s.n.], 1969. 55 f. [COBISS.AL-ID 336343552]
469. BEQJA, Hamit. Për thellimin e inisiativave dhe aksioneve revolucionare në shkollë. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1968. 44 f. [COBISS.AL-ID 2048802095]
470. BEQJA, Hamit. Për revolucionarizimin e metodave të mësimit e të edukimit. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, 1967. 44 f. Biblioteka pedagogjike. [COBISS.AL-ID 2048342064]
471. BEQJA, Hamit. Riorganizimi i shkollës në RPSH. Tiranë: Naim Frashëri, 1964. 140 f. [COBISS.AL-ID 1558763488]
472. BEQJA, Hamit. Revolucioni ynë kultural. Tiranë: "Naim Frashëri", 1962. 89 f. [COBISS.AL-ID 1558870240]
473. BEQJA, Hamit. Edukimi komunist i punonjësve, kusht i rëndësishëm për ndërtimin e socializmit. Tiranë: Naim Frashëri, 1958. 99 f. [COBISS.AL-ID 336342272]

2.03 Tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar

474. BEQJA, Hamit. Në luftë për një shkollë e pedagogji socialiste. Tiranë: [s. n.], 1986. 311 f. [COBISS.AL-ID 2048782127]
475. DEDJA, Bedri, DUMA, H., BEQJA, Hamit, DEDJA, Bedri (redaktor). Psikologjia : tekst për shkollat e larta. Bot. 3. Tiranë: [S. l.], 1969. 208 f. [COBISS.AL-ID 2048396593]
476. DEDJA, Bedri, BEQJA, Hamit. Psikologjia : tekst për shkollat e larta : kurs leksionesh. Tiranë: [S. l.], 1968. 216 f. [COBISS.AL-ID 336453120]
477. DEDJA, Bedri, BEQJA, Hamit. Psikologjia : tekst për shkollat e larta. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1965. 195 f. [COBISS.AL-ID 336461568]

2.04 Tekst mësimor për shkollat fillore, të mesme ose tekste të tjera mësimore të recensuara

478. BEQJA, Hamit. Historia e pedagogjisë : për klasë e 4-ët të shkollave pedagogjike. Tiranë: Instituti i Studimeve dhe Botimeve Shkollore, 1965. 130 f., me il. [COBISS.AL-ID 336462080]
479. DEDJA, Bedri, BEQJA, Hamit. Psikologjia : klasa XI. Bot. i 4-të. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1964. 179 f. [COBISS.AL-ID 336351232]
480. DEDJA, Bedri, BEQJA, Hamit. Psikologjia : për shkollat e mesme. Tiranë: Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1963. 180 f. [COBISS.AL-ID 336389632]
481. DEDJA, Bedri, BEQJA, Hamit. Psikologjia : tekst për shkollat e mesme. Tiranë: Ministria e Arsimit dhe Kulturës, 1961. 172 f., me il. [COBISS.AL-ID 336393216]


AUTORËSIA DYTËSORE


Udhëheqës në disertacionet e doktoratës

482. MANÇE, Mukades. Leximi si veprimtari komunikuese në të mësuarit e gjuhës së huaj : disertacion për kërkimin e gradës shkencore "Kandidat i Shkencave Filologjike". Tiranë: [M. Mançe], 1987. 146 f. [COBISS.AL-ID 2048024111]
483. XHAJA, Myrvete. Zbatimi i parimit të konkretizimit lehtëson dhe intensifikon procesin e zotërimit të gjuhëve të huaja : temë disertacioni në kërkim të gradës shkencore "Kandidat i shkencave". Tiranë: [M. Xhaja], 1983. 130 f. [COBISS.AL-ID 2048003375]

Autor i tekstit shtesë

484. OSMANI, Shefik. Fjalor i pedagogjisë. [Tiranë]: 8 Nëntori, [1983]. 728 f., me il. Botime Enciklopedike, Seria e fjalorëve tematikë. [COBISS.AL-ID 512415449]

Kritik

485. SOKOLI, Lekë. Hyrje në sociologji. Bot. 3. Tiranë: Instituti i Sociologjisë, cop. 2013. 240 f. ISBN 978-99956-710-3-7. [COBISS.AL-ID 2048390951]
486. SOKOLI, Lekë, CEKANI, Sejdin (redaktor). Droga : (ribotim i përshtatur për nivelin shkollor). Ribotim. Tiranë: Rinia 2000, [1999]. 142 f. ISBN 99927-648-0-5. [COBISS.AL-ID 2048390695]
487. DEDJA, Bedri. Drejt enigmave të psikikës së njeriut. [Tiranë]: "8 Nëntori", [1989]. 163 f. [COBISS.AL-ID 2048286256]
488. DEDJA, Bedri. Biseda me pionierët. [Tiranë]: 8 Nëntori, 1986. 123 f. [COBISS.AL-ID 2048233776]

Recensues

489. SOKOLI, Lekë. Hyrje në sociologji. Bot. 3. Tiranë: Instituti i Sociologjisë, cop. 2013. 240 f. ISBN 978-99956-710-3-7. [COBISS.AL-ID 335842304]
490. KAMBO, Enriketa. Arsimi në Shqipëri : (1945-1960). Tiranë: [Akademia e Shkencave], 2005. 284 f. ISBN 99943-733-2-3. [COBISS.AL-ID 1536777968]
491. SOKOLI, Lekë. Interesat dhe harmonizmi i tyre : sociologjia e punës. 1. Tiranë: Rinia, cop. 2003. V. 1, 118 f., me il. ISBN 99927-819-1-2. [COBISS.AL-ID 335671552]
492. TARIFA, Sevo. Çelësi i zemrave. Tiranë: [s. n.], 2001. 304 f. [COBISS.AL-ID 2049150000]
493. SOKOLI, Lekë. Droga : historia, përkufizime, klasifikimi, përhapja, efektet, terapia. [Tiranë]: [Onufri], [1999]. 292 f. Njeriu - mit dhe realitet. ISBN 99927-30-67-6. [COBISS.AL-ID 1537315312]
494. TARIFA, Fatos, KEKEZI, Ilda (redaktor). Në kërkim të faktit sociologjik. [Tiranë]: 8 Nëntori, [1990]. 131 f. [COBISS.AL-ID 1536581360]
495. FUGA, Artan. Neofrojdizmi : filozofi e njeriut të tjetërsuar. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1989. 147 f. [COBISS.AL-ID 2048285488]
496. FUGA, Artan, FRANGU, Ramiz (redaktor). Neofrojdizmi : filozofi e njeriut të tjetërsuar. [Tiranë]: Shtëpia botuese e librit shkollor (SHBLU), [1989]. 147 f. [COBISS.AL-ID 2048536355]
497. KRAJA, Musa, TOMA, Ndue Zef (redaktor), ALIAJ, Fatmira (redaktor). Mati Logoreci. [Tiranë]: 8 Nëntori, [1987]. 143 f., 4 fl. me il. të panumërtuara. [COBISS.AL-ID 1559825376]


TË PAKLASIFIKUARA

498. BEQJA, Hamit, ABDIU, Nuri (redaktor). Gjurmë jete : shënime autobiografike. Tiranë: Uegen, 2004. 342 f. ISBN 99927-993-4-X. [COBISS.AL-ID 2048043041]
499. BEQJA, Hamit, SOKOLI, Lekë. Divorci : vrojtime e refleksione. [Tiranë]: Dudaj: Rinia, cop. 2000. 222 f., me il. ISBN 99927-648-7-2, ISBN 99927-719-0-9, ISBN 88-200-2049-1, ISBN 978-88-200-2049-1. [COBISS.AL-ID 1554839008]
500. BEQJA, Hamit. Procesi i tranzicionit demokratik dhe psikologjia e shqiptarëve të sotëm : (vrojtime e meditime). Tiranë: ["Mësonjëtorja e parë"], 2000. 203 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. [COBISS.AL-ID 1554753248]
501. BEQJA, Hamit. Procesi i tranzicionit demokratik dhe psikologjia e shqiptarëve të sotëm : vrojtime e meditime. Tiranë: Nobel, 2000. 203 f. [COBISS.AL-ID 2050088733]
502. BEQJA, Hamit. Edhe engjëlli edhe djalli janë brenda te i gjalli : rreth dyzimit të personalitetit njerëzor. Tiranë: Albinform, 1995. 335 f. [COBISS.AL-ID 2048499247]
503. BEQJA, Hamit, HIDA, Rexhep (redaktor). Rrjedhave të sociologjisë së edukatës e të kulturës. Tiranë: Shtëpia Botuese "8 Nëntori", 1989. 557 f. [COBISS.AL-ID 2048554531]
504. BEQJA, Hamit, UÇI, Rozeta (redaktor), PAPLEKA, Feride (redaktor). Si sillemi, ç'zakone ndjekim? : rreth edukatës qytetare. Bot. i 2-të. Tiranë: "8 Nëntori", 1989. 379 f. [COBISS.AL-ID 337480448]
505. BEQJA, Hamit. Rreth edukatës qytetare. Ribotim. Tiranë: 8 Nëntori, 1983. 248 f. [COBISS.AL-ID 337800704]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 29. 2. 2024