COBISS Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online COBISSLuan Omari [00750]Bibliografia personale për periudhën 1958-2017

ARTIKUJ DHE PJESË TË TJERA PËRBËRËSE


1.01 Artikull shkencor origjinal

1. OMARI, Luan. Për reformat eventuale kushtetuese. Albanian excellence. 2007, nr. 2, f. 13-19. ISSN 1995-6576. [COBISS.AL-ID 332901632]
2. OMARI, Luan. Droit populaire et droit officiel en Albanie : XIXe et XXe siecle. Studia albanica. 1990, nr. 2, f. 79-85. ISSN 0585-5047. [COBISS.AL-ID 332881152]

1.03 Artikull i shkurtër shkencor

3. OMARI, Luan. Shqipëria dhe pakicat kombëtare. Gjeopolitika. 2013, nr. 8, f. 24-28. ISSN 2218-7294. [COBISS.AL-ID 332902144]
4. OMARI, Luan. Për reformat e pritshme kushtetuese e ligjore. Justitia. prill 2008, nr. 1, f. 6-14. [COBISS.AL-ID 333342464]
5. OMARI, Luan. Sistemi zgjedhor në zgjedhjet pluraliste në Shqipëri : avantazhet, disavantazhet dhe mësimet e nxjerra. E drejta parlamentare dhe politikat ligjore : revista. 2005, nr. 6, f. 4-11. [COBISS.AL-ID 333342976]
6. OMARI, Luan. Drejtësi nëpërmjet ligjit : [Problemi i gjakmarrjes në Shqipëri]. Ligji dhe jeta : sociale-kulturore-informative-juridike : organ i Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar. 2002, nr. 1, f. 17-18. [COBISS.AL-ID 333344000]

1.04 Artikull profesional

7. OMARI, Luan. Mbi ndryshime të mundshme kushtetuese. Avokatia. 2012, nr. 1, f. 23-27. ISSN 2304-6392. [COBISS.AL-ID 333334272]
8. OMARI, Luan. Ustavni problemi Republike Albanije. Buletini i Departamentit të Shkencave Sociale. 2007, nr. 18, f. 215-222. ISSN 0350-5472. [COBISS.AL-ID 12392464]
9. OMARI, Luan. Evolucioni i sistemit zgjedhor në Shqipëri. Studime juridike : revistë gjashtëmujore. 2004, nr. 2, f. 11-18. [COBISS.AL-ID 332888064]
10. OMARI, Luan. Zhvillimet kushtetuese në Kosovë. Studime juridike : revistë gjashtëmujore. 2002, nr. 1, f. 14-24. [COBISS.AL-ID 332885504]
11. OMARI, Luan. Mbi pavarësinë e pushtetit gjyqësor në Shqipëri. Tribunë Juridike. 2001, nr. 28, f. 5-11. [COBISS.AL-ID 332883712]
12. OMARI, Luan. Lëvizja jonë kombëtare plotëson dhe nxit shtetin ... Kuvendi i intelektualëve për çështjen kombëtare shqiptare : e përmuajshme kombëtare, informative dhe kulturore. 28 nëndor 1995, nr. 24, f. 10. [COBISS.AL-ID 332880384]

1.05 Artikull popullarizues

13. OMARI, Luan, ALIA, Ramiz. Alia-Omari, debate për dhunën e 2 korrikut në ambasada : 10 gusht 1990 : zbardhen të plota debatet e ish-presidentit Alia me intelektualët. Mapo : e përditshme liberale. 23 nëntor 2012, nr. 32, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333333248]
14. OMARI, Luan. Për ngritjen e rolit të Kuvendit të Shqipërisë : goditjet e rënda që ka pësuar sistemi ynë qeverisës me ndryshimet kushtetuese, të cilat forcuan pozitën e kryeministrit ndaj kuvendit. Telegraf : e përditshme e pavarur. 7 maj 2012, nr. 104, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333333760]
15. OMARI, Luan. Dialogu midis njerëzve me bindje të ndryshme - shprehje vëllazërimi : [fjalë e mbajtur në konferencën "Feja dhe shkenca" organizuar nga UET]. Mapo : e përditshme liberale. 16 nëntor 2011, nr. 423, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 333334528]
16. OMARI, Luan. Komisionet hetimore parlamentare dhe jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese. Shekulli. 4 qershor 2010, nr. 2986, f. 18. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333340928]
17. OMARI, Luan, KADARE, Ismail. Do t'ua heqim privilegjet bllokmenëve : takimi i presidentit të fundit komunist me intelektualët në gusht të 1991. Shekulli. 22 dhjetor 2010, nr. 3184, f. 20. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333340160]
18. OMARI, Luan. Jo pluralizëm politik, por pluralizëm mendimi : takimi i gushtit 1990 mes presidentit Ramiz Alia dhe intelektualëve të Tiranës. Shekulli. 23 dhjetor 2010, nr. 3185. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 333339904]
19. OMARI, Luan. Luan Omari debat me Ramizin : sigurimi i shtetit rreh qytetarët : nga takimet e Ramiz Alisë me intelektualët e vendit në prag të ndryshimeve të mëdha të vitit 1990. Telegraf : e përditshme e pavarur. 22 shtator 2008, nr. 862, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333342208]
20. OMARI, Luan. Ramizi "hap barkun", rrëfen si jeton në Bllok : nga takimet e Ramiz Alisë me intelektualët e vendit në prag të ndryshimeve të mëdha të vitit 1990. Telegraf : e përditshme e pavarur. 24 shtator 2008, nr. 863, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 333341952]
21. OMARI, Luan. Ankesat te Ramizi : administrata vjedh që bën qejf : nga takimet e Ramiz Alisë me intelektualët e vendit në prag të ndryshimeve të mëdha të vitit 1990. Telegraf : e përditshme e pavarur. 25 shtator 2008, nr. 864, f. 18. [COBISS.AL-ID 333341696]
22. OMARI, Luan. KLD- organ i vetëqeverisjes së gjyqësorit. Panorama. 8 tetor 2007, nr. 1807, f. 15. [COBISS.AL-ID 332901888]
23. OMARI, Luan. Akademia do hetojë vjedhjet në Institutin e Kulturës Popullore. Ballkan : e përditshme kombëtare. 18 maj 2005, nr. 102, f. 21. [COBISS.AL-ID 332899584]
24. OMARI, Luan. Kërkohen zgjedhje të standardeve. Korrieri. 5 shkurt 2005, nr. 29, f. 14-15. [COBISS.AL-ID 332888320]
25. OMARI, Luan. Reformimi i shkencës shqiptare dhe Akademia e Shkencave. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 26 prill 2005, nr. 28, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 332898816]
26. OMARI, Luan. Mbi imunitetin parlamentar. Tirana observer : e përditshme, e pavarur. 7 tetor 2005, nr. 170, f. 8. [COBISS.AL-ID 332899840]
27. OMARI, Luan. Drejtësia ekziston : por nuk zbatohet. Albania. 22 prill 2004, nr. 90, f. 16-17. [COBISS.AL-ID 332886016]
28. OMARI, Luan. 59 vjet në kërkim të eshtrave të babait. Gazeta shqiptare. 24 mars 2004, nr. 2747, f. 3. [COBISS.AL-ID 332903168]
29. OMARI, Luan. Nuk ka kohë për ndryshimin në kushtetutë. Koha jonë. 8 maj 2004, nr. 125, f. 19. [COBISS.AL-ID 332886272]
30. OMARI, Luan. Të urtët : sistemi zgjedhor të mos ndryshojë. Korrieri. 16 prill 2004, nr. 89, f. 7. [COBISS.AL-ID 332885760]
31. OMARI, Luan. Paqartësitë e Kushtetutës kanë ndihmuar krizën. Panorama. 10 gusht 2004, nr. 669, f. 7. [COBISS.AL-ID 332887040]
32. OMARI, Luan, ANASTASI, Aurela, IBRAHIMI, Gent. Të ndalohet konflikti i interesave në KLD. Shekulli. 26 korrik 2004, nr. 203, f. 4. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 332886784]
33. OMARI, Luan. Nano shkeli kompetencat : ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë. Koha jonë. 21 janar 2003, nr. 18, f. 4. [COBISS.AL-ID 332885248]
34. OMARI, Luan. Drejtësia kushtetuese në shtetin e së drejtës : në 10-vjetorin e Gjykatës Kushtetuese. Albania. 6 qershor 2002, nr. 131, f. 4. [COBISS.AL-ID 332883968]
35. OMARI, Luan. Të flaken jashtë partitë fantazma. Minerva. Nr. 49, 26 tetor 2002, f. 8. [COBISS.AL-ID 332884992]
36. OMARI, Luan. Toni ka vetëm një rrugëzgjidhje : protektorati ndërkombëtar. Shekulli. 11 maj 1999, nr. 121, f. 8. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 332882688]
37. OMARI, Luan. Akademia e Shkencave : si funksionon tempulli. Shekulli. 5 nëndor 1998, nr. 257, f. 12. ISSN 1563-6879. [COBISS.AL-ID 332883200]
38. OMARI, Luan. Mbi strukturën e parlamentit të ardhshëm. Të drejtat e njeriut. qershor 1998, nr. 2, f. 63-69. [COBISS.AL-ID 332881664]
39. OMARI, Luan. Proporcionali forcon rolin e partive në drejtimin e vendit. Dita informacion : gazetë e pavarur. 9 maj 1997, nr. 549, f. 4. [COBISS.AL-ID 332880896]
40. OMARI, Luan. Dhimo Dhima : jurist dhe pedagog i shquar. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 16 maj 1997, nr. 397, f. 10. [COBISS.AL-ID 332880640]
41. OMARI, Luan. Referendumi dhe Leka "mbret" i pakurorëzuar. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 21 qershor 1997, nr. 428, f. 9. [COBISS.AL-ID 332881408]
42. OMARI, Luan. Për një shtet të vërtetë juridik. Drejt : bot. i Departamentit të Informacionit pranë Këshillit të Ministrave të RSH. 14 prill 1996, nr. 2, 7, f. 6. [COBISS.AL-ID 333332736]
43. OMARI, Luan, KORE, Dashamir, BENGASI, Dilaver. Juristë të njohur shprehen kundër presionit politik mbi organet e drejtësisë. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 25 korrik 1995, nr. 171, f. 1-3. [COBISS.AL-ID 332902656]

1.06 Kontribut shkencor i botuar në konferencë (ligjëratë e të ftuarit)

44. OMARI, Luan. Balkanskata sorabotka: aktuelna potreba. Në: EFREMOV, Georgi D. (re.), STARDELOV, Georgi (re.), ǴURČINOV, Milan (re.). Naukata i kulturata vo zaednička akcija za mir i razvoj : zbornik na trudovi. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2002. F. 237-241. ISBN 9989-649-99-5. [COBISS.AL-ID 55990538]

1.22 Intervistë

45. OMARI, Luan (i intervistuar). Regjimi autokratik i Berishës po lë ekonomi të shkatërruar : [Profesori në një intervistë, nxjerr në pah të metat e qeverisë aktuale dhe këshillat për qeverinë e ardhshme]. Gazeta shqiptare. 5 korrik 2013, nr. 6049, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 333332992]
46. OMARI, Luan (i intervistuar). Presioni ndaj institucioneve tani më i theksuar : e nevojshme një reformë kushtetuese : [Luan Omari, "Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e institucioneve kushtetuese". Gazeta shqiptare. 28 prill 2011, nr. 5265, f. 25. [COBISS.AL-ID 333339648]
47. OMARI, Luan (i intervistuar). Presidenti të zgjidhet me 84 vota, përndryshe nuk përfaqëson unitetin e popullit. Sot : botim i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 23 korrik 2011, f. 8. [COBISS.AL-ID 333339136]
48. OMARI, Luan (i intervistuar). Institucionet e pavarura shpesh janë nëpërkëmbur : [intervistë me akademikun Luan Omari në lidhje me kushtetutën, KQZ dhe zhvillimet e fundit në vend]. Tema : e përjavshme, politiko-kulturore. 11 maj 2011, nr. 3053, f. 10. [COBISS.AL-ID 333339392]
49. OMARI, Luan (i intervistuar). Kur Aleks Buda citoi Leninin për të mbrojtur historinë : në 100-vjetorin e lindjes, miku i tij rrëfen kujtime. Gazeta shqiptare. 26 tetor 2010, nr. 5088, f. 26. [COBISS.AL-ID 333340672]
50. OMARI, Luan (i intervistuar). Ja si duhet realizuar reforma në drejtësi. Telegraf : e përditshme e pavarur. 1 nëntor 2010, nr. 258, f. 10-11. [COBISS.AL-ID 333340416]
51. OMARI, Luan (i intervistuar). Hetim vetëm vrasjeve të vjetra. Koha jonë. 17 gusht 2007, nr. 215, f. 6. [COBISS.AL-ID 332901120]
52. OMARI, Luan (i intervistuar). Akademia e Shkencave : një ligj për ta shkatërruar. Gazeta shqiptare. 6 gusht, 2006, nr. 3596, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 332900608]
53. OMARI, Luan. Historia e Madhe e Ballkanit : janë sfumuar "konfliktet". Metropol. 26 prill 2005, nr. 305, f. 22-23. [COBISS.AL-ID 332888832]
54. ÇAPALIKU, Stefan, OMARI, Luan. Fjalori i latinishtes duhet botuar : [fjalori i përkthyesit Gjon Shllaku]. Panorama. 11 gusht 2004, nr. 670, f. 21. [COBISS.AL-ID 332887296]
55. OMARI, Luan. Si e krijuam katedrën e parë të Drejtësisë. Panorama. 29 nëntor 2004, nr. 811, f. 17. [COBISS.AL-ID 332887808]
56. OMARI, Luan. Eliminimi i partive të vogla, jopozitiv dhe i padobishëm. Albania. 15 tetor 2002, nr. 243, f. 8. [COBISS.AL-ID 332884224]


MONOGRAFI DHE VEPRA TË TJERA TË PLOTA


2.01 Monografi shkencore

57. OMARI, Luan, LIKO, Brikena (redaktor). Çështje juridike e shoqërore : shkrime, referate, kumtesa. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2017. 614 f. ISBN 978-9928-237-18-7. [COBISS.AL-ID 1538193904]
58. OMARI, Luan, ANASTASI, Aurela. E drejta kushtetuese. Ribotim i përditësuar. Tiranë: Dajti 2000, 2017. 428 f. ISBN 978-999-560-1-416. [COBISS.AL-ID 333430272]
59. OMARI, Luan. Për Kosovën e djeshme dhe të sotme : vështrim juridik-kushtetues. Tiranë: Dudaj, 2016. 308 f. ISBN 978-99943-0-468-4. [COBISS.AL-ID 1538131184]
60. OMARI, Luan, CEKANI, Sejdin (redaktor). Çështja e pakicave kombëtare dhe Shqipëria. Tiranë: Dudaj, 2014. 279 f. ISBN 978-99943-0-365-6. [COBISS.AL-ID 2048199462]
61. OMARI, Luan. Ndarja e pushteteve dhe pavarësia e institucioneve kushtetuese. Tiranë: Elena Gjika, 2011. 203 f. ISBN 978-99956-796-7-5. [COBISS.AL-ID 1551979744]
62. OMARI, Luan, ANASTASI, Aurela. E drejta kushtetuese. Ribotim. Tiranë: Sh.B.ABC, 2010. 476 f. ISBN 978-99956-01-41-6. [COBISS.AL-ID 512026585]
63. OMARI, Luan, ANASTASI, Aurela. E drejta kushtetuese : (ribotim). Ribotim. Tiranë: Sh.B.ABC, cop. 2010. 476 f. ISBN 978-99956-01-41-6. [COBISS.AL-ID 333045504]
64. OMARI, Luan. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në një vështrim krahasues. Tiranë: Dudaj, 2009. 164 f. ISBN 978-99943-0-132-4. [COBISS.AL-ID 1552473568]
65. OMARI, Luan, ANASTASI, Aurela. E drejta kushtetuese. Tiranë: ABC, 2008. 444 f. [COBISS.AL-ID 332888576]
66. OMARI, Luan. Shteti i së drejtës. Bot. 3. Tiranë: Elena Gjika, 2008. 314 f. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. ISBN 99927-818-0-7. [COBISS.AL-ID 512220633]
67. OMARI, Luan, LUARASI, Aleks, OMARI, Luan (redaktor përgjegjës), LUARASI, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri. Bot. 4. Tiranë: Luarasi University Press, 2007. 408 f. ISBN 978-99943-756-6-0. [COBISS.AL-ID 2048270119]
68. OMARI, Luan. Sistemi parlamentar : [lindja dhe evolucioni i parlamentarizmit : parlamenti në Shqipëri ; (vështrim historiko-juridik)]. Botim i 3. Tiranë: Elena Gjika, 2000. 239 f. ISBN 99927-698-3-1. [COBISS.AL-ID 1554954464]
69. OMARI, Luan. Shteti i së drejtës. Botim i dytë. Tiranë: Elena Gjika, 2004. 314 f. ISBN 99927-818-0-7. [COBISS.AL-ID 2048475174]
70. OMARI, Luan. Shteti i së drejtës. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2002. 308 f. ISBN 99927-818-0-7. [COBISS.AL-ID 512353497]
71. OMARI, Luan. Shteti i së drejtës. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2002. 316 f. ISBN 99927-818-0-7. [COBISS.AL-ID 1536470256]
72. OMARI, Luan. Sistemi parlamentar. Botim i dytë, i rishikuar dhe i plotësuar. Tiranë: Elena Gjika, 2000. 238 f. ISBN 9992769831, ISBN 9789992769836. [COBISS.AL-ID 1554751712]
73. OMARI, Luan. Sistemi parlamentar : lindja dhe evolucioni i parlamentarizmit : parlamenti në Shqipëri : (vështrim historiko-juridik)]. Bot. 4. Tiranë: Elena Gjika, [2000]. 238 f. ISBN 99927-698-3-1. [COBISS.AL-ID 2048008010]
74. OMARI, Luan. Sistemi parlamentar. Tiranë: Elena Gjika, 1994. 235 f. [COBISS.AL-ID 1556162016]
75. OMARI, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike. Tiranë: Elena Gjika, 1993. 295 f. [COBISS.AL-ID 1537160944]
76. OMARI, Luan. Il contributo di Luigi Gurakuqi nella lotta per l'indipendenza e la sovranita dello stato albanese : Estratto da : omicidio politico di Luigji Gurakuqi : Vrasja politike e Luigj Gurakuqit. Bari: Cacucci Editore, 1988. 43 f. [COBISS.AL-ID 1537160688]
77. OMARI, Luan (përshtatës). Histoire de la construction socialiste en Albanie (1944-1975). Tirana: Academie des sciences de la RPSA, Institut de l'histoire, 1988. 353 f. [COBISS.AL-ID 1559794656]
78. OMARI, Luan. The people's revolution in Albania and the question of state power. Tiranë: 8 Nëntori, 1986. 230 f. [COBISS.AL-ID 1559883488]
79. OMARI, Luan. The pepole's revolution in Albania and the question of state power. Tiranë: 8 Nëntori, 1986. 230 f. [COBISS.AL-ID 1559874528]
80. OMARI, Luan. Roli i PKSH-së dhe i shokut Enver Hoxha në krijimin e pushtetit popullor gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Tiranë: [s. n.], 1984. 26 f. [COBISS.AL-ID 332905216]
81. OMARI, Luan. Revolucioni popullor në Shqipëri dhe çështja e pushtetit. Tiranë: Mihal Duri, 1977. 223 f. [COBISS.AL-ID 1557804256]
82. OMARI, Luan. Revolucioni popullor në Shqipëri dhe çështja e pushtetit. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1977. 223 f. [COBISS.AL-ID 2048296239]
83. OMARI, Luan. Revolucioni popullor në Shqipëri dhe çështja e pushtetit. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1977. 223 f. Universiteti i Tiranës. Fakulteti i Shkencave Politike Juridike. [COBISS.AL-ID 1537161200]
84. OMARI, Luan. Problemi i pushtetit në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar. Tiranë: [S.n.], 1974. 32 f. [COBISS.AL-ID 332896000]
85. OMARI, Luan. La question du pouvoir dans la lutte antifasciste de liberation nationale du peuple albanais. Tiranë: s.n., 1974. 41 f. [COBISS.AL-ID 1560392928]
86. OMARI, Luan. Lufta kundër burokratizimit si luftë për mbrojtjen dhe formimin e diktaturës së proletariatit : kumtesë. Tiranë: [s.n.], 1969. 21 f. [COBISS.AL-ID 332904960]
87. OMARI, Luan (përshtatës), DODE, Petro (përshtatës), BEQJA, Hamit (redaktor). 20 vjet Shqipëri socialiste. [Tiranë]: Naim Frashëri, [1964]. 158 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558768096]
88. OMARI, Luan. Shkatërrimi i sistemit kolonial. Tiranë: Naim Frashëri, 1962. 75 f. [COBISS.AL-ID 1558868704]

2.03 Tekst mësimor universitar, i arsimit të lartë ose i shkollës së lartë, i recensuar

89. OMARI, Luan. Parimet dhe institucione të së drejtës publike. Tiranë: Kumi, 2015. 365 f. ISBN 978-9928-181-61-9. [COBISS.AL-ID 2048199974]
90. PANDA, Ilir, OMARI, Luan (redaktor). Organizimi gjyqësor në lëndën penale në Republikën e Shqipërisë : Monografi. Tiranë: WestPRINT, 2012. 216 f. ISBN 978-99956-37-41-5. [COBISS.AL-ID 2048108326]
91. OMARI, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike. Bot. 17. Tiranë: Elena Gjika, 2012. 366 f. ISBN 99927-793-5-7. [COBISS.AL-ID 333398272]
92. OMARI, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike. Bot. 15. Tiranë: Elena Gjika, 2007. 366 f. ISBN 99927-793-5-7. [COBISS.AL-ID 2048368679]
93. OMARI, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike. Botim i gjashtë. Tiranë: Elena Gjika, 2004. 365 f. ISBN 99927-793-5-7. [COBISS.AL-ID 2048474918]
94. OMARI, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike. Bot. 5-të i rishikuar dhe i plotësuar. Tiranë: Elena Gjika, 1999. 365 f. [COBISS.AL-ID 2048201776]
95. OMARI, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike. Bot. i 4-t. Tiranë: Elena Gjika, 1998. 215 f. [COBISS.AL-ID 332883456]
96. OMARI, Luan. Parime dhe institucione të së drejtës publike. Botim i dytë. Tiranë: Elena Gjika, 1996. 293 f. [COBISS.AL-ID 1555848160]
97. LUARASI, Aleks, ANASTASI, Aurela, OMARI, Luan. Shteti dhe e drejta : për konkursin e pranimit në Fakultetin e Drejtësisë. Tiranë: SHBLU, 1994. 20 f. [COBISS.AL-ID 332882944]
98. OMARI, Luan, KRISAFI, Ksenofon, HYSI, Gramos, LUARASI, Aleks (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri : maket. Vëll.3. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1990. 254 f. [COBISS.AL-ID 332908032]
99. ÇELA, Aranit, OMARI, Luan, ÇAMI, Foto, ÇELA, Aranit (redaktor). E drejta kushtetuese e RPS të Shqipërisë. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1989. 295 f. [COBISS.AL-ID 1556734944]
100. OMARI, Luan (përshtatës). Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Tiranë: Univ. Enver Hoxha, 1987. ?? f. [COBISS.AL-ID 1556980192]
101. ÇELA, Aranit, ÇAMI, Foto, OMARI, Luan. E drejta kushtetuese e RPSSh. Pjesa e 2-të. Tiranë: [s.n.], 1985. 238 f. [COBISS.AL-ID 332889600]
102. OMARI, Luan. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Pjesa e 1-rë. Ribot. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1984. 181 f. [COBISS.AL-ID 333346048]
103. OMARI, Luan. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Pjesa e 2-të. Ribot. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1984. 223 f. [COBISS.AL-ID 333346304]
104. ÇELA, Aranit, ÇAMI, Foto, OMARI, Luan. E drejta kushtetuese e RPSSh. Pjesa e 1-rë. Tiranë: [s.n.], 1981. 177 f. [COBISS.AL-ID 332889344]
105. OMARI, Luan. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Pjesa e 1-rë. Ribot. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1981. 185 f. [COBISS.AL-ID 333345280]
106. OMARI, Luan. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Pjesa e 2-të. Ribot. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1981. 223 f. [COBISS.AL-ID 333345536]
107. OMARI, Luan. Revolucioni popullor në Shqipëri dhe çështja e pushtetit. Tiranë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, 1977. 223 f. [COBISS.AL-ID 1557711072]
108. OMARI, Luan, HYSI, Gramos. Historia e doktrinave politike. Vëll. 3. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1970. 511-641 f. [COBISS.AL-ID 332964864]
109. OMARI, Luan (autor, redaktor), HYSI, Gramos (autor, redaktor). Historia e doktrinave politike. Pjesa e 1-rë : redaktor Luan Omari; Gramos Hysi. Bot.1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1970. 307 f. [COBISS.AL-ID 332897280]
110. OMARI, Luan (autor, redaktor), HYSI, Gramos (autor, redaktor). Historia e doktrinave politike. Pjesa e 2-të : redaktor Luan Omari; Gramos Hysi. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1970. 308- 513 f. [COBISS.AL-ID 332897536]
111. OMARI, Luan. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Vëll. 1. Tiranë: Universiteti Politeknik i Tiranës, 1970. 256 f. [COBISS.AL-ID 332964608]
112. OMARI, Luan. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Vëll. 2. Tiranë: Universiteti Politeknik i Tiranës, 1970. 176 f. [COBISS.AL-ID 332905472]
113. OMARI, Luan. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Vëll.1. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1967. 255 f. [COBISS.AL-ID 332905984]
114. OMARI, Luan, HYSI, Gramos, KASARUHO, Bashkim (redaktor). Historia e doktrinave politike 1-3. Bot.1. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1966. 307 f. [COBISS.AL-ID 332898560]
115. OMARI, Luan, HYSI, Gramos, KASARUHO, Bashkim (redaktor). Historia e doktrinave politike 1-3. Pjesa e 2-të. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1966. 308 - 513 f. [COBISS.AL-ID 332899072]
116. OMARI, Luan, HYSI, Gramos. Historia e doktrinave politike. Pjesa e 1-rë. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1966. 307 f. [COBISS.AL-ID 332896512]
117. OMARI, Luan, HYSI, Gramos. Historia e doktrinave politike. Pjesa e 2-të. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1966. 308 - 513 f. [COBISS.AL-ID 332896768]
118. OMARI, Luan, HYSI, Gramos. Historia e doktrinave politike. Pjesa e 3-të. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1966. 511-641 f. [COBISS.AL-ID 332897024]


AUTORËSIA DYTËSORE


Redaktor

119. KOLAKOWSKI, Leszek, OMARI, Luan (redaktor). Feja : nëse nuk ka Zot... : mbi Zotin, Djallin dhe të tjera andrralla të së ashtuquajturës filozofi e fesë. Tiranë: IDK, [2012]. 230 f. ISBN 978-9928-136-07-7. [COBISS.AL-ID 1537753072]
120. OMARI, Luan (redaktor), LUARASI, Aleks (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri. Bot. i 4-ërt. Tiranë: [S.n], 2007. 408 f. [COBISS.AL-ID 332886528]
121. OMARI, Luan, LUARASI, Aleks, OMARI, Luan (redaktor përgjegjës), LUARASI, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e shtetit dhe së drejtës në Shqipëri. Bot. 4. Tiranë: Luarasi University Press, 2007. 408 f. ISBN 978-99943-756-6-0. [COBISS.AL-ID 2048270119]
122. OMARI, Luan (redaktor), LUARASI, Aleks (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri. Bot. i 3-të. Tiranë: [ s. n. ], 2005. 406 f. ISBN 99927-856-8-3. [COBISS.AL-ID 332884480]
123. OMARI, Luan (redaktor përgjegjës), LUARASI, Aleks (redaktor përgjegjës). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri. Tiranë: Luarasi, 2001. 406 f. [COBISS.AL-ID 2048278831]
124. OMARI, Luan (redaktor përgjegjës), LUARASI, Aleks (redaktor përgjegjës), MATO, Maria (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri. 1. Tiranë: Luarasi, 1997. 285 f. [COBISS.AL-ID 1555627744]
125. OMARI, Luan (redaktor përgjegjës), LUARASI, Aleks (redaktor përgjegjës), MATO, Maria (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri. 2. Tiranë: Luarasi, 1997. 233 f. [COBISS.AL-ID 1555729632]
126. OMARI, Luan (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri. 2. Tiranë: Shtëpia Botuese Luarasi, 1994. 150 f. [COBISS.AL-ID 1556167136]
127. OMARI, Luan (redaktor), LUARASI, Aleks (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri. Pjesa 1. Tiranë: Luarasi, 1994. 191 f. [COBISS.AL-ID 1556166880]
128. OMARI, Luan (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri. 3. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1987. 250 f. [COBISS.AL-ID 1556967392]
129. OMARI, Luan (redaktor), LUARASI, Aleks (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri : maket. Tiranë: Universiteti i Tiranës "Enver Hoxha". Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike, 1986. 200 f. [COBISS.AL-ID 1556993248]
130. OMARI, Luan (redaktor). Probleme të krijimit dhe të forcimit të Pushtetit Popullor. Tiranë,: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1985. 187 f. [COBISS.AL-ID 1557090784]
131. OMARI, Luan (redaktor), LUARASI, Aleks (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri : maket. Pjesa e 2-të. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1984. 261 f. [COBISS.AL-ID 332898304]
132. POLLO, Stefanaq, OMARI, Luan (redaktor përgjegjës). Historia e Shqipërisë : 1944-1975. Vëll 4. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 1983. 499 f., me il. [COBISS.AL-ID 1557240544]
133. BALLANCA, Zejnulla, LUARASI, Aleks (redaktor), OMARI, Luan (redaktor). Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri : maket. Pj. 1. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1982. 168 f. [COBISS.AL-ID 1560066272]
134. OMARI, Luan (redaktor), HYSI, Gramos (redaktor). Historia e doktrinave politike. Vëllimi 3. Bot. i 1-rë. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1967. 641 f. [COBISS.AL-ID 332898048]
135. OMARI, Luan (redaktor). Universiteti Shtetëror i Tiranës : 1957 - 1967. Tiranë: Universiteti Shtetëror i Tiranës, [1967]. 150 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558589920]
136. ELEZI, Ismet, OMARI, Luan (redaktor). Bazat e shtetit dhe të së drejtës së R.P.Sh. : tekst për Fakultetin Ekonomik. Tiranë: Mihal Duri, 1959. 371 f. [COBISS.AL-ID 1559028192]

Udhëheqës në disertacionet e doktoratës

137. MONE, Klajdi. Partitë politike dhe roli i tyre në demokracinë e sotme : Disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor". Tiranë: [Klajdi Mone ], 2016. 156 fl. [COBISS.AL-ID 2048140070]
138. BERBERI, Sokol. Kufijtë kushtetues strukturorë të pushtetit ligjvënës dhe kontrolli kushtetues. Tiranë: [S. Berberi ], 2014. 180 f. [COBISS.AL-ID 2048041510]
139. BOGDANI, Mirela P. Administrimi i procesit zgjedhor : disertacion për mbrojtjen e gradës shkencore "Doktor". Tiranë: M. P. Bogdani, 2011. 241 f. [COBISS.AL-ID 2048006950]

Udhëheqës në tezat e masterit

140. ÇINARI, Dorina. . E drejta parlamentare në Shqipëri 1925-1939. Tiranë: [D. Çinari], 2009. 77 f. [COBISS.AL-ID 2048076582]
141. MONE, Klajdi. Pozita juridiko-kushtetuese e Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Tiranë: [K. Mone], 2007. 78 f. [COBISS.AL-ID 2048069670]
142. BERBERI, Sokol. Funksioni legjislativ. Tiranë: [S. Berberi], 2006. 88 f. [COBISS.AL-ID 2048049446]

Përkthyes

143. DE AMICIS, Edmondo. Kostandinopoja. Tiranë: Argeta - LMG, 2013. 198 f., me il. [COBISS.AL-ID 2048076074]
144. VOLTAIRE. Karli XII, mbret i Suedisë. Tiranë: Elena Gjika, 2009. 248 f., 2 f. harta. ISBN 978-999-439-63-82. [COBISS.AL-ID 332895744]
145. Kushtetuta. 2, Austri, Holandë, Kroaci, Maqedoni, Norvegji, Rusi, Slloveni, Spanjë, Suedi, Turqi. Tiranë: Albin, 1998. 439 f. [COBISS.AL-ID 1555499744]
146. CASTELLAN, Georges, PUTO, Arben (përkthyes, redaktor), KUMBARO, Mirela (redaktor). Histori e Ballkanit : (shekulli XIV-XX). [Tiranë]: Çabej, [1996]. 550 f., me il. Libra për një shoqëri të hapur, Verbamundi, 3. [COBISS.AL-ID 1555791328]
147. ANXHAKU, Donika. Historia e parë si një dialog... : meditime për librin "Historia e Ballkanit" shkruar nga Georges Castellan. Zëri i popullit : organ i Partisë Socialiste të Shqipërisë. 25 dhjetor 1996, nr. 303, f. 8. [COBISS.AL-ID 332902400]
148. DELA ROKA, Roberto Moroco. Kombësia dhe feja në Shqipëri : 1920-1944. Tiranë: Elena Gjika, 1994. 281 f. [COBISS.AL-ID 2048290338]
149. DELLA ROCCA, Roberto Morozzo. Kombësia dhe feja në Shqipëri : 1920-1944. Tiranë: Elena Gjika, 1994. 281 f. [COBISS.AL-ID 2048306735]
150. DELLA ROCCA, Roberto Morozzo. Kombësia dhe feja në Shqipëri 1920-1944. Tiranë: Elena Gjika, 1994. 281 f. [COBISS.AL-ID 1537273072]
151. CASTELLAN, Georges. Histori e Ballkanit : shekulli XIV-XX. Tiranë: Çabej, 1991. 550 f. Verbamundi. [COBISS.AL-ID 1536671472]
152. MOSTOVEC, Nikolaj Vladimirovi. Diskriminimi racial i negërve në ShBA. Tiranë: Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1958. 50 f. [COBISS.AL-ID 2048327728]

Përshtatës

153. OMARI, Donika. Bahri Omari : jeta dhe veprimtaria. Tiranë: Kumi, 2015. 514 f., me il. ISBN 978-992-81-81-398. [COBISS.AL-ID 1537896944]
154. BËRXHOLI, Arqile. Europa : gjeografi rajonale : për degën histori- gjeografi të Fakultetit të Shkencave Humane në Universitetin "Aleksandër Xhuvani". Tiranë: Julvin 2, 2010. 315 f., me il. ISBN 978-992-840-64-84. [COBISS.AL-ID 332899328]
155. BAÇI, Agim. Zgjidhjet tona për Kosovën dhe Çamërinë : nënkryetari i Akademisë së Shkencave rrëfen situatën aktuale të "institucionit të mendimit shqiptar". Tema : e përjavshme, politiko-kulturore. 16 nëntor 2005, nr. 1623, f. 14. [COBISS.AL-ID 332902912]
156. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Vëll. 2. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Universitar, 1990. 226 f. [COBISS.AL-ID 332904448]
157. ELEZI, Ismet (redaktor). E drejta penale e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë : pjesa e posaçme. Ribot. Tiranë: Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1989. 579 f. [COBISS.AL-ID 332900864]
158. The History of the socialist construction of Albania, 1944-1975. Tirana: Academy of Sciences of the PSR of Albania, Institute of History, 1988. 345 f. [COBISS.AL-ID 1559797216]
159. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Pj.1-rë. Ribotim. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1987. 194 f. [COBISS.AL-ID 1556939488]
160. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Pjesa e 1-rë. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1977. 188 f. [COBISS.AL-ID 1557766112]
161. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Pjesa e 2-të. Tiranë: Universiteti i Tiranës, 1977. 323 f. [COBISS.AL-ID 333344512]
162. Teoria e shtetit dhe e së drejtës. Tiranë: Drejtoria e Botimeve të Universitetit Shtetëror të Tiranës, 1969. pa numër faqesh. [COBISS.AL-ID 333343744]
163. Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1957-1967. Tiranë: Universiteti i Tiranës, [1967]. 150 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558627296]
164. Universiteti Shtetëror i Tiranës : 1957-1967. Tiranë: Universiteti Shtetëror, [1965]. 151 f., me il. [COBISS.AL-ID 1558734048]

Autor i tekstit shtesë

165. JAHO, Niazi. Probleme të kushtetutës : përmbledhje shkrimesh. Tiranë: Qendra Shqiptare për të drejtat e Njeriut, 1998. 207 f. [COBISS.AL-ID 2048014411]

Konsulent

166. Europa. [V.] 1. Tiranë: Julvin 2, 2013. 430 f. [COBISS.AL-ID 332900096]
167. Evropa. [S.l]: Julvin 2, 2013. 430 f. ISBN 978-9928-13-74-87. [COBISS.AL-ID 332907264]
168. BËRXHOLI, Arqile. Rajonizimi ekonomik i Evropës dhe Amerikës : (veçoritë e zhvillimit ekonomiko-shoqëror). Tiranë: Julvin 2, 2013. 456 f. ISBN 978-9928-137-50-0. [COBISS.AL-ID 2048419402]
169. STAVILECI, Esat. Vepra. I, Kosova në ish-Jugosllavi. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 302 f. ISBN 978-995-149-90-64. [COBISS.AL-ID 1537764336]
170. STAVILECI, Esat. Vepra. II, Kosova ndërmjet kërcënimeve të brendshme dhe premtimeve të jashtme. Prishtinë: Institucioni i arsimit të lartë "Dardania", 2013. 307 f. ISBN 978-9951-499-07-1. [COBISS.AL-ID 1537764592]
171. STAVILECI, Esat. Vepra. III, Çështja shqiptare në udhëkryqin e zgjidhjeve paqësore. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 352 f. ISBN 978-9951-499-08-8. [COBISS.AL-ID 1537764848]
172. STAVILECI, Esat. Vepra. IV, Hyrje në shkencat administrative. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 384 f. ISBN 978-9951-499-09-5. [COBISS.AL-ID 1537765104]
173. STAVILECI, Esat. Vepra. IX, Çështja e Kosovës-çështja e vetëvendosjes. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 328 f. ISBN 978-9951-499-14-9. [COBISS.AL-ID 1537766384]
174. STAVILECI, Esat. Vepra. V, Çështja e Kosovës në veprën e Gazmend Zajmit. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 300 f. ISBN 978-9951-499-10-1. [COBISS.AL-ID 1537765360]
175. STAVILECI, Esat. Vepra. VI, shqiptarët në proceset politike në Ballkan. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 298 f. ISBN 978-9951-499-11-8. [COBISS.AL-ID 1537765616]
176. STAVILECI, Esat. Vepra. VII, Ditari. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 328 f. ISBN 978-9951-499-12-5. [COBISS.AL-ID 1537765872]
177. STAVILECI, Esat. Vepra. VIII, Kosova nën administrimin ndërkombëtar. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 300 f. ISBN 978-9951-499-13-2. [COBISS.AL-ID 1537766128]
178. STAVILECI, Esat. Vepra. X, Vazhdimësia e mendimit për Kosovën dhe shqiptarët. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 342 f. ISBN 978-9951-499-15-6. [COBISS.AL-ID 1537766640]
179. STAVILECI, Esat. Vepra. XI, Pavarësia-i vetmi opsion për të ardhmen e Kosovës. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 300 f. ISBN 978-9951-499-18-7. [COBISS.AL-ID 1537766896]
180. STAVILECI, Esat. Vepra. XII, Udhëkryqet e çështjes shqiptare-Shqipëria etnike nuk është Shqipëri e madhe. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 327 f. ISBN 978-9951-499-19-4. [COBISS.AL-ID 1537767152]
181. STAVILECI, Esat. Vepra. XIII, Nocione dhe parime të administratës publike. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 364 f. ISBN 978-9951-499-20-0. [COBISS.AL-ID 1537767408]
182. STAVILECI, Esat. Vepra. XIV, Nocione dhe parime të administratës publike. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 296 f. ISBN 978-9951-499-16-3. [COBISS.AL-ID 1537767664]
183. STAVILECI, Esat. Vepra. XIX, Të menduarit dhe të shkruarit juridik. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 451 f. ISBN 978-9951-499-24-8. [COBISS.AL-ID 1537768944]
184. STAVILECI, Esat. Vepra. XV, Kosova dhe shqiptarët në prag dhe pas pavarësisë së Kosovës. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 317 f. ISBN 978-9951-499-21-7. [COBISS.AL-ID 1537767920]
185. STAVILECI, Esat. Vepra. XVI, Shteti-shqyrtime të përgjithshme teorike, me vështrim rasti i Kosovës. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 417 f. ISBN 978-9951-499-22-4. [COBISS.AL-ID 1537768176]
186. STAVILECI, Esat. Vepra. XVII, Pavarësia e Kosovës-fakt juridik që nuk mund të zhbëhet-dëshmi për Gjykatën Ndërkombëtare të drejtësisë. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 351 f. ISBN 978-9951-499-23-1. [COBISS.AL-ID 1537768432]
187. STAVILECI, Esat. Vepra. XVIII, Fjalor shpjegues i termave administrativë. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 301 f. ISBN 978-9951-499-17-0. [COBISS.AL-ID 1537768688]
188. STAVILECI, Esat. Vepra. XX, Të menduarit dhe të shkruarit juridik : Disa vrojtime të autorit dhe mendimet e kolegëve për emrin dhe opusin e tij. Prishtinë: Institucioni i Arsimit të lartë "Dardania", 2013. 359 f. ISBN 978-9951-499-25-5. [COBISS.AL-ID 1537769200]

Recensues

189. AHMETI, Rexhep. Rendi juridik i mirëfilltë : (sprovë për një teori të RJM-së). Kastriot: Fahri Fazliu, 2013. 138 f. ISBN 978-995-153-89-54. [COBISS.AL-ID 332900352]

Tjetër

190. 1944 - 1975. [COBISS.AL-ID 1557231840]
191. Dispensa 1. [COBISS.AL-ID 1560050400]
192. Dispensa 2. [COBISS.AL-ID 1560041184]Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti – zbritës, titulli

Burimi i të dhënave bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL, 20. 3. 2021